Kommunalreformen 2007 Aalborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunalreformen 2007 Aalborg Kommune"

Transkript

1 Kommunalreformen 2007 Aalborg Kommune Velkommen til Fylkesmannen og kommunerne i Aust Agder 28. oktober 2014

2 Program Sammenlægningsprocessen kl : Indledning med overvejelser i de 4 kommuner i forbindelse med beslutningen om sammenlægning til Aalborg Kommune kommunaldirektør Jens Kristian Munk. Processen med særlig vægt på tidsplan, proces og organisering vicekommunaldirektør Jørgen Litske, som var leder af sammenlægningssekretariatet, samt politikernes rolle og indflydelse i processen viceborgmester Mads Sølver Pedersen. Drøftelser og beslutninger om overtagelse af en række fælleskommunale institutioner fra Amtet til Aalborg Kommune tidligere direktør Niels Tikjøb Olesen, Ældre og Handicapforvaltningen

3 Program Intentioner & virkelighed kl : Udfordringerne for politikerne og administrationen ved den fysiske planlægning i den nye og større sammenlagte kommune direktør Christian Bjerg, By og Landskabsforvaltningen. Økonomiske udfordringer og muligheder i den nye sammenlagte kommune vicekommunaldirektør Jørgen Litske. Er kommunesammenlægningen blevet en succes for de godt indbyggere i Aalborg Kommune? viceborgmester Mads Sølver Pedersen. Hvad drejer den kommunalpolitiske debat i Aalborg og i Danmark sig om her 8 9 år efter kommunesammenlægningen? kommunaldirektør Jens Kristian Munk. Paneldebat kl alle indlægsholdere Frokost kl

4 Indledning v/kommunaldirektør Jens Kristian Munk

5 Danmark før kommunesammenlægningen

6 Det skæve Danmark I Information den 13. marts 2001 (citat):»størstedelen af kommunerne i Danmark trives og har det godt.«det var meldingen, da Indenrigsministeriet i går gjorde rede for regionsforskelle i Danmark på et pressemøde. Men det passer simpelthen ikke, siger formanden for de 114 kommuner, der har sluttet sig sammen i Det skæve Danmark for at gøre opmærksom på, at de er økonomiske trængte.»vi kan ikke se, at det går godt. Der er også kommuner udover Det Skæve Danmark, der har store problemer. Mange er i en situation, hvor de ikke kan vente ret meget længere på, at der sker noget,«siger formanden, borgmester i Arden, Arne Toft. Ifølge ham skyldes kommunernes problemer udgifter til for eksempel sygedagpenge, førtidspension og diverse andre sociale forpligtelser, hvor staten har skåret ned i kommunernes refusion. Han frygter, at meldingen om, at det går godt skal bruges til at banke de skæve kommunerne på plads. Indenrigsministeren mente at,»kommunerne er ikke nødlidende, fordi deres indkomst kun er 90 procent af landsgennemsnittet, og de har under indbyggere, som er kriteriet for at være med i Det Skæve Danmark.«

7 Tidsforløb for kommunalreformen

8 Hovedlinjer i Strukturreformen

9 Overvejelserne i Hals, Nibe, Sejlflod og Aalborg pr. 1. januar 2006 Hals Kommune Antal indbyggere: Borgmester parti: Socialdemokratiet Antal kommunalbestyrelsesmedlemmer: 17 Nibe Kommune: Antal indbyggere: Borgmester parti: Venstre Antal kommunalbestyrelsesmedlemmer: 17 Sejlflod Kommune: Antal indbyggere: Borgmester parti: Socialdemokratiet Antal kommunalbestyrelsesmedlemmer: 17 Aalborg Kommune: Antal indbyggere: Borgmester parti: Socialdemokratiet Antal kommunalbestyrelsesmedlemmer: 31

10 Danmark efter kommunesammenlægningen

11 Danmark efter kommunesammenlægningen

12 Antal kommuner før 1970, fra 1970 og nu Indbyggere Før 1970 Fra 1970 Nu I alt

13 Strukturreformen Regioner (før amter) Fra 14 5 Kommuner Fra

14 Processen v/vicekommunaldirektør Jørgen Litske Petersen, Borgmesterens Forvaltning Og politisk deltagelse v/viceborgmester Mads Sølver Pedersen

15 Det kommunale Danmark Det kommunale Danmark i internationalt perspektiv Table 2.1 Population in Municipalities in Selected European Countries Under 1,000 1,000-5,000 5,001-10,000 10,001-50,000 50, ,000 Over-100,000 Per cent Total Average size Denmark ,9 Denmark ,2 Finland ,1 France ,565 1,6 The Netherlands ,9 Italy ,101 7,2 Norway ,5 Spain ,109 5,3 Sweden ,1

16 Regionale niveau

17 De politiske fora Hals Byråd Nibe Byråd Sejlflod Byråd Aalborg Byråd Sammenlægnings udvalget 2006 Aalborg Byråd Valg november 2005 Valg november 2009

18 Projektorganisering 2005

19 Den politiske styregruppe 2005 Opgave: Styregruppen skulle igangsætte og beslutte initiativer, der vedrørte sammenlægningsprocessen frem til sammenlægningsudvalget tiltrådte Sammensætning: 27 medlemmer, heraf 7 medlemmer fra henholdsvis Hals, Sejlflod og Aalborg Kommune samt 6 medlemmer fra Nibe Kommune Forretningsudvalg: Den politiske styregruppe nedsatte et forretningsudvalg bestående af de fire borgmestre

20 Arbejdsgrupper Tværgående projekter 2005 Økonomi IT Personale herunder overtagelse af medarbejdere fra amtet Styrelsesvedtægt, jura, kontrakter Kommunikation Fysisk planlægning Den nye kommunes ejendomme Valg Sundhedsfremme og forebyggelse Forvaltningsstruktur (beskrivelse)

21 Arbejdsgrupper sektoranalyser 2005 Det tekniske område miljø, natur, veje mv. Børn og unge (inkl. dag og døgntilbud) Arbejdsmarkedsområdet Ældre og handicapområdet Skoler Kultur og fritid PPR og specialundervisning Forsyning Beredskab

22 Arbejdsgrupper skabelon til kommissorium Afklaringsfasen 1) Analyse og status 2) Knaster og problemstillinger for sammenlægningen 3) Tids og handlingsplan for sammenlægningen Planlægningsfasen 4) Diskussions og beslutningsoplæg til handlingsplaner til sammenlægningsudvalget Beskrivelse af kompetencer Møder, dagsorden og referater Formidling og afrapportering

23 Midlertidigt tværgående hovedsamarbejdsudvalg Aftalen om midlertidige tværgående hovedsamarbejdsudvalg supplerer de gældende samarbejdsregler Planlægningsfase (2005) og beslutningsfase (2006) Baseres på Rammeaftale om MED Sammensætning: de fire kommunaldirektører en leder fra Nordjyllands Amt (observatørstatus) 10 medarbejderrepræsentanter fra HFU Aalborg tre medarbejderrepræsentanter fra hvert af hovedudvalgene i Hals og Sejlflod to medarbejderrepræsentanter fra hovedudvalget i Nibe en medarbejderrepræsentant fra Nordjyllands Amt fra 1. jan (observatørstatus indtil 1. jan. 2006) Sekretær: vicekommunaldirektøren i Aalborg

24

25 Oversigt processen efter 1. januar 2006 Sammenlægningsudvalget tiltræder Aftaleudkast fra og forhandling med Amtet Struktur for medarbejderindflydelse Ny forvaltning Ansættelse af ledere på niveau 1 og 2 Tilrettelæggelse af processen med medarbejderindplacering Arbejdet med personalepolitikken Ny distriktsinddeling Ny kommunal økonomi ( Kende økonomien ) Budget 2007 serviceharmonisering i forhold til de fire kommuner

26 De store opgaver i 2006 for Sammenlægningsudvalget var Visioner og værdier for Aalborg kommune baseret på Mangfoldighed Åbenhed Ligeværd og forskellighed Sundhed Bæredygtighed Borger og brugerinddragelse og dialog

27 De store opgaver i 2006 for Sammenlægningsudvalget var At træffe bestemmelse om indretning af den nye kommunes administration, herunder ansættelse og afskedigelse af personale hertil. Arbejdet med budgettet for Dels skulle 4 kommunernes budgetter samles i ét og dels skulle de nye opgaver, kommunen overtager med kommunalreformen, budgetlægges. Løbende at vurdere væsentlige økonomiske dispositioner i de 4 kommuner i sager med en økonomi i størrelsesordenen 500 mio. kr. var i 2006 til behandling i Sammenlægningsudvalget.

28 Ansættelse af ledere på niveau 1 og 2 43 daværende chefer på niveau 1 og 2 i Hals, Nibe, Sejlflod og Aalborg Kommune pr. 1. januar 2007 indplaceret (Ingen ledere fra Amtet i aftaleudkastet) Ansættelserne finder sted på de pågældende chefers daværende lønniveau og uændret ansættelsesstatus som tjenestemand eller overenskomstansat Ubesatte niveau 2 stillinger (ca. seks) forudsættes besat efter eksternt opslag i efteråret 2006.

29 Tilrettelæggelse af processen med medarbejderindplacering Alle øvrige administrative medarbejdere i de fire kommuner og amtet indgik i Kompetencewebben på lige fod.

30 Overtagelse af en række fælleskommunale institutioner fra Amtet v/tidl. Direktør Niels Tikjøb Olesen, Ældre og Handicapforvaltningen

31 Fysisk planlægning udfordringer i den nye sammenlagte kommune v/ direktør Christian Bjerg, By- og Landskabsforvaltningen

32 Ny Aalborg Kommune Fra bykommune til stor landkommune Storbyen og omegnsbyerne Udvikling i landdistrikterne Bosætning, arbejdspladser og pendling

33

34 Politiske udfordringer Udviklingsdagsorden Forholdet mellem by og land Prioriteringer Arbejdspladser Boligudbygning Infrastruktur Byernes rolle

35 Planlægningsudfordringer Ny samlet kommuneplan 4 kommuneplaner Bymønster og byroller Servicefunktioner og trafikforbindelser

36 Forskellige planlægningstraditioner Lokalplaner hvor ofte og i hvilke situationer Planlægning af åbent land landdistriktet Sommerhusområder og rekreative områder

37 Økonomiske udfordringer og muligheder i den nye sammenlagte kommune v/vicekommunaldirektør Jørgen Litske Petersen, Borgmesterens Forvaltning

38 Et par økonomiske nøgletal Ultimo 2006 Ultimo 2006 mio. kr. Pr. indbygger tusinde kr. Kassebeh. Langfristet Kassebeh. Langfristet gæld gæld Hals 23,1 98, Nibe 16,5 76, Sejlflod 29,5 91, Aalborg 658,5 611,

39 Hovedlandevejen med principper og mål Sammenlægningsudvalget jan Samarbejde og udvikling Kommunal og regional udvikling, der tager udgangspunkt i et velfungerende samarbejde mellem kommune, borgere, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, andre offentlige institutioner, interesseorganisationer m.v. Borgerservice Kommunerne bliver borgernes indgang til den offentlige service, og servicering sker med udgangspunkt i borgernes behov. Den fremtidige borgerservice skal være økonomisk realistisk. Der etableres service for borgerne i et eller andet omfang i hver af de kommende distrikter i kommunen. Der skal overalt arbejdes målrettet for udviklingen af digitale selvbetjeningsløsninger.

40 Hovedlandevejen med principper og mål Sammenlægningsudvalget jan Institutionsområdet, skoler, ældre og handicapområdet Plads til forskellighed, og der skal kunne etableres lokale løsninger med udgangspunkt i brugernes ønsker og behov. Flest mulige borgere og brugere inddrages i beslutningerne. Økonomistyringen skal tilrettelægges, så der skabes størst mulig motivation, medinddragelse, ansvar, økonomisk bevidsthed og prioritering i de decentrale led (institutioner, skoler m.v.). Erhvervsudvikling Der skal sikres en positiv erhvervsudvikling med udgangspunkt i virksomhedernes behov. Der skal skabes en organisatorisk konsolidering og professionalisering af organisationen omkring erhvervsindsatsen.

41 Hovedlandevejen med principper og mål Sammenlægningsudvalget jan Arbejdspladsen den nye Aalborg Kommune Kommunen skal i sin personalepolitik være moderne og rummelig og have respekt for individet. Medarbejderne skal have høj grad af medindflydelse og medinddragelse. En ny helhed Styreformen i den nye kommune skal være mellemformstyre med delt administrativ ledelse. Ledere og dermed også medarbejdere forpligtes til at disponere helhedsorienteret for den nye kommune på tværs af forvaltningsmæssige grænser. Økonomiske aftaler mellem Regeringen og KL skal overholdes Strukturel balance i økonomien set over en kortere årrække

42 Hovedlandevejen med principper og mål Sammenlægningsudvalget jan Den politiske prioritering Den nye Aalborg kommune vil ved den politiske prioritering søge størst mulig overensstemmelse mellem borgernes behov og de økonomiske muligheder. Den økonomiske prioritering Den økonomiske prioritering finder sted under den årlige budgetforhandling og budget vedtagelse. Ansvaret for budgetternes overholdelse påhviler herefter udvalg og forvaltninger. Den langfristede gæld Den nye Aalborg kommune vil afdrage på den langfristede gæld. Der kan kun blive tale om optagelse af nye langfristede lån til konkrete formål, som ud fra et forretningsmæssigt synspunkt giver et afkast.

43 Hovedlandevejen med principper og mål Sammenlægningsudvalget jan Kassebeholdningen Den nye Aalborg kommune skal altid have en fornøden kassebeholdning, som til enhver tid overholder Indenrigsministeriets kassekreditregler. Driftsaktiviteter Tilrettelæggelsen af Den nye Aalborg kommunes driftsaktiviteter skal udvise størst mulig omtanke, og skal kunne tåle sammenligning med omkostninger til sammenlignelige løsninger. Skatterne Den nye Aalborg kommune vil fortsat også efter Skat er overflyttet til Staten ud fra en retfærdig og lovlig adfærd søge størst mulig samlet skatteprovenu med de fastlagte procenter og promiller.

44 Hovedlandevejen med principper og mål Sammenlægningsudvalget jan Anlægsrammer Den nye Aalborg kommune vil ved sin prioritering søge at skaffe økonomi til et skattefinansieret anlægsniveau, der understøtter og fremmer kommunens udvikling. Anlægsindtægter Den nye Aalborg kommune vil ved sin prioritering hele tiden have velbeliggende og konkurrencedygtige grunde til salg, samt hele tiden ved frasalg af ejendomsmassen sørge for balance mellem behov og virkelighed. Forsyningsområdet Den nye Aalborg kommune vil fortsat være blandt Danmarks billigste og kvalitetsmæssigt bedste inden for forsyningsområderne med en positiv økonomi.

45 Hovedlandevejen med principper og mål Sammenlægningsudvalget jan Administrative udgifter Både centralt og decentralt skal der vedvarende arbejdes helhedsorienteret for at effektivisere administrationen og nedbringe de administrative omkostninger. Der skal høstes stordriftsfordele, hvor det er muligt, og styreformen (mellemformstyre med delt administrativ ledelse) må ikke være en barriere for udvikling af en effektiv administration. Administrative udgifter konkrete mål Den nye Aalborg Kommune skal senest i budgetår 2009 kunne administreres indenfor de omkostninger, der i dag medgår til administration af det nuværende Aalborg Kommune tillagt meromkostninger som følge af overførte amtslige opgaver pr. 1. jan

46 Spilleregler på personaleområdet Sammenlægningsudvalget jan alle ledige faste stillinger opslås internt i 14 dage i de fire kommuner. Hvis stillingen ikke kan besættes efter det fælles interne opslag, kan stillingen opslås eksternt, hvis en ledig lederstilling besættes med en ekstern ansøger, bør ansættelsen i størst mulig udstrækning ske ved tidsbegrænset ansættelse med udløb ultimo 2006, det forventes, at amtet efter nærmere aftale vil blive omfattet af spillereglerne, omklassificeringer af lederlønninger søges minimeret mest muligt, der aftales ikke forlængelse ud over 1. januar 2007 af åremåls eller kontraktansatte medarbejdere og ledere, kommunerne er gensidigt forpligtet til at understøtte delfunktionerne i de enkelte kommuner, som måtte blive berørt af, at medarbejdere flytter til en anden kommune inden den 31. december 2006.

47 Administrativ hovedlandevej Spare 100 stillinger i 2007 (37,5 mio. kr.) Yderligere 50 stillinger i 2008 (18,8 mio. kr.) Yderligere 50 stillinger i 2009 (18,8 mio. kr.) Dermed samme antal stillinger som Aalborg Kommune før kommunesammenlægningen

48 IT platform sammenlægning Udgangspunkt i Aalborg Kommunes nuværende it driftskoncept Mål om sikker drift IT infrastruktur fibernet mellem Aalborg og Nibe, Hals, Sejlflod og understøttelse af ny distriktsstruktur Opkobling af institutioner amt og kommuner Harmonisering af it og telefoni investeringer i pc er, iptelefoni m.v. Låneansøgning: 14,5 mio. kr.

49 Konvertering 2006 IT 19 reformmodeller (KMDs reformpakker) og lige så mange arbejdsgrupper 35 konverteringsguides/systemer Mere end 100 personer tilsammen i de 4 kommuner har deltaget i arbejdet. Månedsvis afrapportering til styregruppen (Direktørgruppen). I slutfasen hver 14. dag Nye aktiviteter fra 2009 Digital service Administrativ Styring

50 Er kommunesammenlægningen blevet en succes? v/viceborgmester Mads Sølver Pedersen Hvad har været: Den største succes? Den største fiasko? Sker alt i Aalborg by? Hvad sker der i de tidligere hovedbyer: Nibe, Hals & Storvorde? Var det rigtig at overtage alle institutioner fra Amtet? Hvem er de mest utilfredse? Hvem er de mest tilfredse? Er der sognerådspolitikere i det nuværende Byråd? Gode råd til andre som (måske?) skal i gang med en kommunesammenlægning?

51 Hvad drejer den kommunalpolitiske debat i Aalborg og i Danmark sig om her 8 9 år efter? v/kommunaldirektør Jens Kristian Munk Bæredygtige kommuner? Fald i befolkningstallet? Udkant Danmark? Udligningsreform? Tværgående samarbejder? Eksempelvis Beredskabet? Vækstpotentialer? Universitetsbyer? Vækst i befolkningstallet? Byregioner? Business Region Nordjylland: o Erhvervs og turistsamarbejde! (15 kr. pr. indbygger)

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation Omslag: Manipulation.as Foto:

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 1 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Udgivet af: KL, Danske Regioner og Indenrigs- og Socialministeriet Udgivet april 2009 Oplag: 2.000 Tryk:

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Kommunekompasset. Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunekompasset, Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. maj 2009. www.krevi.

Kommunekompasset. Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunekompasset, Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. maj 2009. www.krevi. Kommunekompasset Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune KREVI Ringkøbing-Skjern Kommune har takket ja til at deltage i KREVIs pilottest af evalueringsredskabet Kommunekompasset. I denne rapport præsenteres

Læs mere

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4 Økonomiforvaltningen NOTAT Årsrapport 2007 Forord... 2 Nøgletal... 3 Del 1 - Beretning... 4 Økonomiske målsætninger... 4 Økonomiske rammer... 6 Årets resultat... 7 Udvikling på nøgleområder... 9 Befolkningsudvikling

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Kommunalt samarbejde

Kommunalt samarbejde Kommunalt samarbejde Hvorfor og hvorfor ikke?? Af Svend Lundtorp KOMMUNERNES LANDSFORENING Denne publikation kan bestilles ved henvendelse til: Kommunernes Landsforening Gyldenløvesgade 11 1600 København

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Politikerhåndbog 2014

Politikerhåndbog 2014 Politikerhåndbog 2014 Indhold og forord Indhold Forord... 5 Læsevejledning... 6 Tværgående politikker - demokrati:... 7 Politisk arbejdsform... 7 Syddjurs Kommunes visioner:... 8 Politisk besluttede forandringer...

Læs mere

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside:

Læs mere

Kommuneplanlægning i en reformtid

Kommuneplanlægning i en reformtid Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 8 13 15 17 18 19 Kommuneplanlægning i en reformtid Hovedtræk i lovforslaget til ændring af planloven Faser i sammenlægningsprocessen Reformarbejdets organisering - To grupper

Læs mere

Politisk- og administrativ ledelse

Politisk- og administrativ ledelse Budget 2015 Politisk- og administrativ ledelse KOMMUNALBESTYRELSEN 2014-2017: Mogens Haugaard Nielsen (V) Borgmester Varly Jensen (O) 1. viceborgmester Steen S. Hansen (A) 2. viceborgmester Bjarne Østergaard

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Plejecenter Egebo. Aftale 2008

Plejecenter Egebo. Aftale 2008 Plejecenter Egebo Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1.0 INDLEDNING...2 2.0 DEN POLITISKE RAMME...3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME...4 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN...4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...5

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Kommunikation i Silkeborg Kommune

Kommunikation i Silkeborg Kommune Kommunikation i Silkeborg Kommune Til undervisningsbog i tekstanalyse fra Gyldendal. Kapitlet skrevet august 2005 Silkeborg Kommune har 55.000 indbyggere og er den 14. største kommune i Danmark. Kommunen

Læs mere

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi N O TAT Nøglebegreber i den kommunale økonomi Med jævne mellemrum omtales forskellige dele af den kommunale økonomi i medierne. Ofte bygger historierne på en form for økonomisk eller personalemæssig statistik.

Læs mere