byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde C207 Digitale Mangellister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde C207 Digitale Mangellister"

Transkript

1 byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Digitale Mangellister C207 Publikation C207 Oktober

2 bips Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Telefon Fax Internet Denne publikation er udarbejdet i bips regi, og bips har enhver ret herunder ophavsretten til publikationen i såvel papirudgaver som i digitale udgaver. bips publikationen forudsættes anvendt af personer, der er teknisk sagkyndige og anvendelsen fritager ikke brugerne af publikationen for deres sædvanlige ansvar. Anvendelsen sker altså helt på brugerens eget ansvar på samme måde som individuelt udarbejdede løsninger. Hverken bips eller de fagfolk, der har deltaget i udarbejdelse af bips publikationen, kan gøres ansvarlige for anvendelse af publikationen i praksis. Mekanisk, fotografi sk eller anden gengivelse af denne publikation eller dele heraf er ifølge dansk lov om ophavsret ikke tilladt. Undtaget herfra er korte uddrag til brug i anmeldelser. bips Digitale Mangellister udgave: Faglige redaktører: Niels Falk, Skanska Danmark A/S, projektleder Carsten K. Hansen, NCC Helle Diget Steenholt, MT Højgaard Susanne Bruun, Hoffmann Carl Nielsen, MT Højgaard Niels Esmann, Rambøll Ivan Dahl Nielsen, MT Højgaard Kristian Grønne, COWI Jesper Malmkjær, KHR Arkitekter A/S Niels Handgaard, Carl Bro Høring: bips Digitale Mangellister 2005 har været til høring hos relevante fagfolk og organisationer. Grafisk tilrettelæggelse: Jane Bach Laursen, Byggecentrum Udgivelse og distribution: Byggecentrum Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Telefon Fax ISBN

3 Indholdsfortegnelsen Forord/Introduktion Indholdsfortegnelse Digitale Mangellister Mangellister struktur og indhold Krav til digital udveksling...31 Bilag A: XSD-skema...35 Bilag B: Forslag til projektmandelliste...38 Bilag C: Forslag til entreprisemangelliste

4 4

5 Forord/Introduktion 1. Indledning En standardiseret digital udveksling af mangellister kræver en standardisering af begreber, struktur og dermed fælles definitioner og sprog Formål Formålet med en fælles standard for mangellister er at skabe en standardiseret datastruktur og -form til digital lagring, opfølgning og udveksling af information ved mangelgennemgang og -udbedring. En sådan kravstandard til digitale mangellister skal underbygge, at data sikkert kan udveksles og genanvendes af byggesagens parter herunder bygherre, rådgiver, entreprenør etc. Standarden giver en entydig og standardiseret definition af de data inklusiv rækkefølge og form, der skal indgå i en digital mangelliste. Denne standard skal således ses som en teknisk kravstandard, der opstiller kravene til en digital mangelliste og digital udveksling af mangeldata, men ikke som en introduktion til digitale mangellister eller en byggepladsvejledning. Med en sådan struktur kan der opnås bedre kommunikation og afstemning i afleveringsprocessen samt f.eks. ved 1- og 5-årseftersyn. Endvidere kan digital håndtering af mangeldata give bedre overblik og bedre mulighed for at prioritere. En ensartet branchestandard samt digitalisering er værdifuld, da hele proces- og værdikæden skal anvende data fra disse dokumenter til at afhjælpe mangler. Endvidere vil en ensartet digital standard åbne for en bedre erfaringsopsamling, læring og statistik på fejl og mangler både i branchen og i den enkelte organisation. Disse tiltag skal indføres for på sigt at kunne reducere udbedringsomkostninger for fremtidige byggerier Ambitionen med standarden Ambitionen med denne standard er, at den: Kan bruges af alle virksomheder i bygge- og anlægsbranchen på grund af høj kompatibilitet og lave implementeringsbarrierer. Tager højde for, at der er tale om et forløb og ikke blot en mangelliste der anvendes ved den juridiske aflevering. Liste over de arbejder, der ikke er færdiggjort kan fødes tidligt i processen og følge projektet i mange år og undervejs udgøre en mangelliste. Giver mulighed for selv at bygge videre på standarden i eget forretningssystem. Kan anvendes af IT-udviklere, så de kan skabe kompatible, gode og billige værktøjer til branchen. Har lang levetid for de opstillede krav og mulighed for at føje til og udbygge standarden på sigt. I sidste ende giver gode og entydige mangellister for håndværkere, byggeledelse, bygherre og slutbruger. Forventningen er, at standardens krav i løbet af et par år kan tilføjes yderligere krav uden at de fastlagte minimumskrav ændres Standardens indhold og struktur Standarden foreskriver kravene til digital udveksling af mangellister. Der fokuseres på krav til udveksling af data mellem to eller flere parter frem for krav til standardisering af de individuelle værktøjer og systemer. 5

6 Forord/Introduktion Standarden er opdelt i fire dele: En introduktion til anvendelsen af digitale mangellister En gennemgang af mangellisternes indhold og struktur Kravene til udveksling af digitale mangellistedata Bilag med eksempler på rapporter og mangellister Brugere af digitale mangellister anbefales at læse kapital 2 grundigt samt at orientere sig i resten af standarden. Værktøjs- og systemudviklere skal tage afsæt i anvisningsdelen i kapitel 3 og 4 samt bilagene. Standardens anvisninger kapitel 3 og 4 er opdelt i en basisdel, en vejledningsdel og en virksomhedsspecifik del, som beskrevet nedenfor. Basisdelen: Basisdelen er de specifikationer, der fungerer som et fælles minimumskrav. De er alment gældende og uafhængige af den enkelte virksomhed og det enkelte projekt. Disse specifikationer er udformet som et stribe love, der angiver hvorledes et givent område skal behandles, eller en given proces skal foretages. Specifikationerne angiver de minimumskrav, som bips stiller. Udarbejdelsen af basisdelen foregår i bips regi og alene bips er berettiget til at opdatere den. Der kan/må derfor ikke redigeres i basisdelen. Specifikationerne er udformet således, at de altid er entydige og derfor kræver, at der tages stilling til det enkelte punkt internt i virksomheden og i IT/CAD-projektaftalen på det enkelte projekt. Basisdelen findes på højre sides venstre spalte i mangelliste standardens kap 3 til 4. Vejledning: Vejledningen består af gode råd, tydeliggørelser, systemafhængige kommentarer, referencer samt lærebogsstof til de enkelte afsnit. Vejledningen anvendes ved udarbejdelse dels af virksomhedens interne regler for brug af mangellister og dels af IT/CAD-projektaftalen. Udarbejdelsen af vejledningen foregår i bips regi, og alene bips er berettiget til at opdatere den. Der kan/må derfor ikke redigeres i vejledningen. Vejledningen findes på venstre side i mangelliste standardens kap 3 til 4. Virksomhedsspecifikke del I den virksomhedsspecifikke del kan det enkelte firma bygge videre på minimumskravene i indhold, struktur og/eller format. Den virksomhedsspecifikke del findes på højre sides højre spalte i bips mangellistestandardens kapitel 3 til 4. 6

7 Forord/Introduktion IT/CAD-projektaftale Et byggeprojekt aftaler at anvende mangelliste-standarden ved, at parterne tilslutter sig og underskriver en IT/CAD-projektaftale, der indeholder krav om brug af bips standard for digitale mangellister. Formålet med aftalen er at sikre koordineringen af det digitale samarbejde på de enkelte projekter både mellem de engagerede parter indbyrdes og med kunden. Sammen med mangelliste standardens basisdel fungerer IT/CADprojektaftalen som projektets mangelliste standard. IT/CAD-projektaftalen fastlægger, at byggeprojektet følger mangelliste-standarden, herunder de muligheder for tilvalg i mangelliste-standarden, som sagens parter beslutter sig for at bruge. Hvis der er afvigelser mellem specifikationerne i IT/CAD-projektaftalen og basisdelen, er det IT/CAD-projektaftalen, der gælder på det givne projekt. IT/CAD-projektaftalen vil også overskrive evt. firmaspecifikke regler. Udarbejdelsen af IT/CAD-projektaftalen skal normalt udføres af ITkoordinatoren for projektet, og alene denne er berettiget til at opdatere den. IT/CAD-projektaftalen bør være en del af aftalegrundlaget på projektet. Aftaleparterne sørger hver især for de nødvendige skridt i deres eget firma til at følge aftalen, herunder information til relevante sagsmedarbejdere. IT/CAD-projektaftalen findes i bips publikation C Anvendelse af XML og XSD At stille krav til udvekslingen af digitale mangellistedata betyder samtidig, at begreber, formater og struktur ensartes. Det er fristende at stille krav til validering af indholdet som f.eks. at datoer kontrolleres, så der ikke kommer til at stå 30. februar, når kravene til validering af struktur og formater formuleres. Men i denne standard er der fokuseret på at skabe fundamentet for en effektiv og let udveksling af data - og dermed lade det være op til den enkelte at skabe og anvende værktøjer, vidensystemer og applikationer, der sikrer at indholdet giver mening og er korrekt. I korte træk kræver standarden, at mangeldata struktureres efter en fastlagt skabelon og udveksles i filformatet XML, der er et format specifikt udviklet til dataudveksling via Internet. En XSD-fil er en fil, der bruges til at kontrollere, om en XML-fil følger en specifik struktur og har korrekt strukturerede data. XSD-filer indeholder en kode, der definerer struktur og indhold for en XML-fil. XSD-filen er således en slags skabelon for XML-filen, som er den databærende. Kravet til dataudvekslingen formuleres i denne standard med en XSD-fil, der beskriver kravene til en gyldig mangelliste i XML-format. Så udover at angive kravene til de XML-baserede mangellister kan XSD-filen også anvendes til at kontrollere XML-filer ved import og eksport af data. 7

8 Forord/Introduktion Selvom standarden således kunne koges sammen til en XSD-fil, der giver indholdet og strukturen for de XML-filer, der skal anvendes til digital udveksling af mangeldata, er standarden af hensyn til brugernes forståelse bygget op, så den gennemgår og forklarer mangellisternes indhold, struktur og anvendelse Høringsresultater Udover en række sproglige og grammatiske præciseringer er standarden blev afstemt, så den er koordineret med Bygherreforeningens retningslinier til den nye afleveringsproces Referencer Der er mere information at hente via Internet på følgende websites: - hvor de digitale filer, der er relevante for standardens anvendelse kan hentes af bips IT/CAD abonnenter. og - hvor man kan læse mere om XML og XSD - hvor man kan læse mere om byggeriets nøgletalssystem. - her kan man læse om den nye afleveringsproces under kvalitetsudvalgets sider. - Erhvervs- og Boligstyrelsens webside, hvor man finder rapporter om fejl i byggeriet og handlingsplaner for både digitalisering af byggebranchen og nedbringelse af fejl i byggeriet. bips Niels Falk, Skanska Danmark, projektleder 8

9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Formål Ambitionen med standarden Standardens indhold og struktur Anvendelse af XML og XSD Høringsresultater Referencer Digitale mangellister Hvad er en digital mangelliste Mangellistens indhold Fra checkliste til 5 års gennemgang Hvem har brug for hvilke data? Effektiv udveksling og validering af mangellister Sådan bygger man sit eget værktøj Forudsætninger og gevinster Mangellister struktur og indhold Mangellistens overordnede struktur Minimumskrav til hoved Minimumskrav til tabel Frivillige elementer i tabel Tilføjelse af yderligere elementer Krav til digital udveksling Dataudveksling med XML Minimumskrav til datastruktur og indhold Import og eksport af data Datavalidering Håndtering af revisioner...33 Bilag A: XSD-skema...35 Bilag B: Forslag til projektmangelliste...38 Bilag C: Forslag til entreprisemangelliste

10 10

11 Digitale Mangellister 2. Digitale mangellister Denne standard definerer en digital mangelliste med et sæt krav, der rækker videre end blot at gå fra lister på papir til elektroniske mangellister. Digitale mangellister skal muliggøre en bedre styring af mangler, bedre håndtering af udbedring, nemmere opfølgning og en forbedret arkivering og læring af mangeldata og -historik. Dette kapitel gennemgår ideen og strukturen bag digitale mangellister og argumenterer for den definerede standard Hvad er en digital mangelliste? Mangellister er et af de vigtigste afleverings- og kvalitetsdokumenter i en byggesag. En effektiv håndtering af identificerede mangler bidrager til den oplevede kvalitet hos kunden og har stor betydning for kundes opfattelse af den skabte værdi ligesom det sparer entreprenør, rådgiver og kunde for både tid, penge og et dårligt ry, hvis bygværket er uden mangler. Formålet med en mangelliste er at skabe overblik over den aktuelle status for manglerne og at dokumentere mangeludbedringen. Det handler om at samle, administrere og dele data samt at arkivere data og historik. Ikke alle skal have samme data og data skal kunne opdateres nemt og effektivt på byggepladsen. Det er vigtigt at have alle mangellistedata samlet et sted og kunne håndtere de store mængder data, finde status, historik, dele data og samle data, samtidig med, at man let skal kunne finde, hvad man søger. Skal mangellisterne være objektorienterede og knyttede til den enkelte bygningsdel og være anvendelige som erfaringsdata, så skal de digitaliseres, samles og gøres entydige. En effektiv mangelliste skal opfylde følgende krav, den skal: Have det rigtige indhold Følge en ensartet struktur Være elektronisk i et gængs benyttet format Kunne udveksles på entydig måde Dvs. den skal kunne udarbejdes, modtages og anvendes digitalt samt sendes og modtages under entydige forudsætninger og begreber Mangellisternes indhold De fleste mangellister har generelt set det samme indhold, men begreberne og opdelingen varierer meget. Skal man kunne udveksle sammenhængende mangeldata, er det således nødvendigt at anvende fælles begreber og datastruktur. Der er mange måder at opdele mangellistedata på. I denne standard er det søgt at anvende de mest gængse overskifter og definitioner fra byggepladserne frem for at opfinde nye. 11

12 Digitale Mangellister Standarden giver en entydig og standardiseret definition af de nødvendige og relevante data inklusiv rækkefølge og form, der skal indgå i en digital mangelliste. Mangellister digitale såvel som på papir skal indeholde de typiske og nødvendige data. Ensartet datastruktur er derfor et centralt krav. For at holde antallet af felter og poster på et minimum er indholdet prioriteret. Standarden stiller krav til form og struktur mere end selve indholdet. Så er der plads til den enkelte virksomheds metoder og systemer. Den skematiske opstilling af data er delt op i to, et hoved, der indeholder metadata for den aktuelle byggesag og en tabel, der indeholder de specifikke mangeldata. Opstillingen betyder således, at hver digital mangelliste har et hoved samt en tabel, hvor hver mangel er repræsenteret som en række poster med standardiserede overskrifter. Elementerne i mangellistens hoved, der beskriver byggesagens metadata, er: Projekt Adresse Gældende for Revisionsdato Udarbejdet af Tabellen, der indeholder de mangelspecifikke data, har følgende elementer: Enhed Identifikationsnummer Placering Reference Mangelbeskrivelse Identificeret af Identifikationsdato Link Entreprise Entreprenør Aftalt udbedringsdato Status for godkendelse Kommentar Kommentar ajourført af Derudover indeholder standarden tre ekstra valgfri elementer, som kan tilføjes tabellen, hvis man ønsker også at arbejde med dem: Økonomivurdering BEC-klassificering Garantioplysninger 12

13 Digitale Mangellister De ekstra elementer er taget med, da de ligger i grænselandet mellem det, der er nødvendigt og det, der er interessant at tage med. For at sikre en ensartethed for de, der vælger at tage disse elementer med i deres interne mangellister, så er deres indhold og formater fastlagt i denne standard. Indholdet af mangellisterne er fastlagt, så det kan bruges af de fleste virksomheder i bygge- og anlægsbranchen udfra betragtninger om høj kompatibilitet og lave implementeringsbarrierer. Hvert af elementerne i mangellistestrukturen er defineret i afsnit Fra checkliste til 5-årsgennemgang Standarden tager højde for, at en mangelliste kan fødes tidligt i processen og følge projektet i mange år. Mangellisterne kan kategoriseres efter, hvornår i processen de anvendes. Der er defineret fem typer af digitale mangellister, der finder anvendelser på forskellige stadier af den totale afleveringsproces: Checkliste: Denne anvendes, når der udarbejdes stadeopgørelse eller staderapport for at registrere, hvad der mangler at blive udført. Således kan der skabes overblik og færdiggørelsesarbejderne og foretages prioritering inden gennemførelsen af før-afleveringen. Slutkontrol: Når restarbejder er gennemført og byggeriet gennemgås for at afprøves og gøres klar til færdiggørelse og idriftsættelse, registreres de udestående arbejder, som resultat af slutkontrollen. Mangelliste: Ved den formelle afleveringsforretning, den efterfølgende afhjælpning og det afsluttende mangelsyn anvendes listen som mangelliste til at registrere mangler og udarbejde afhjælpningsplan. Mangellisten er således også den liste, der anvendes til at styre den efterfølgende løbende afhjælpning frem til etårseftersynet. 1-års eftersyn og 5-års eftersyn: Er de lister, der anvendes ved 1-års eftersyn hhv. 5-års eftersyn. Man kan således vælge at lave en mangelliste for hvert stadium i projektforløbet eller blot holde alle data samlet i en fortløbende liste Hvem har brug for hvilke data? I sidste ende skal de digitale mangellister give nyttige og entydige mangellister for håndværkere, byggeledelse og slutbruger. Den skematiske opbygning af mangeldata er derfor opbygget med henblik på effektiv sortering, filtrering og datarevision. I standardens bilag C og D er indsat to eksempler på udtræk fra den samlede mangelliste, der giver byggepladsvenlige rapporter. 2.5 Effektiv udveksling og validering af mangellister Databaser og regneark kan være upålidelige eller tunge at arbejde med. Derfor er der lagt vægt på simpel udveksling af data. Der er valgt, at mangeldata skal udveksles i små filer, uden makroer og eksekverbare filer. Der- 13

14 Digitale Mangellister med undgås problemer med filer, der ikke kan forcere fire-wall en, forskellige software versioner, sprogpakker, styresystemer osv. For også at sikre, at videre udbygning af mangelsystemer kan ske med et minimum af forældelse, er det valgt at arbejde i filformatet XML. Det er et format, der er udviklet specifikt til udveksling af data over Internet og kan modtages og læses i browser, database og regneark. Brug af XML giver mulighed for, at man kan udvikle sit eget system eller integrere mangellisterne i eksisterende systemer. Det vil sige, at parterne på byggesagen kan udveksle deres mangeldata på tværs af deres individuelle systemer og applikationer. En kan arbejde med Excel, en anden på en Access database, en tredje i Byggeweb, og en fjerde kan bruge sin Internet browser. Metoden svarer til, hvad man kender fra hjemmesider på Internettet. Her modtager man data i en html-kode, der kan læses af ens Internet browser. Man bruger altså sit eget software og modtager kun den nødvendige kode. På samme måde vil mangellisterne kun indeholde koden og data, og brugerne har selv softwaren til at kunne læse og behandle data. Når man således vælger kun at lade indholdet men ikke indpakningen udveksle, kræver det en validering af de data, der sendes og modtages. Køreplan for udveksling og validering. 1. De identificerede mangler og tilhørende beskrivende mangeldata inddateres i f.eks. regneark, database eller web-applikation. Som minimum skal de obligatoriske data indtastes. Nu er mangeldata på plads. 2. Mangeldata eksporteres fra det inddaterede til en XML-fil, der følger kravene i standarden. Nu er mangeldata på plads i den rette struktur i det rette format. Uanset hvordan modtageren / modtagerne har valgt at designe deres system, så vil XML-filen kunne læses, så længe det følger standarden. Endvidere vil en mangelliste i XML fylde meget mindre end på et regneark. 3. XML-filen valideres ved at holde den op imod XSD-filen på bips hjemmeside. Ved at holde datafilen (XML-filen) op mod skabelonen (XSDfilen) kan eventuelle fejl i dataformater og filopbyging identificeres og rettes. Denne validering sikrer, at XML-filen kan modtages, åbnes og læses på korrekt vis af modtageren, forudsat denne har et system, der lever op til standarden. 4. Mangellisten kan nu som XML-fil distribueres elektronisk f.eks. via mail, byggeweb eller på en CD. Der er ingen makroer eller eksekverbare koder i en XML-fil, så den passerer uden problemer gennem virusbeskyttelse og fire-walls. 5. Mangellisten modtages. Uanset hvordan den distribueres, vil modtageren altid få data i et entydigt format. 14

15 Digitale Mangellister 6. Inden data importeres og bearbejdes, skal filen og dens indhold valideres. Dette gøres ved at kontrollere XML-filen mod XSD-filen på den centrale bips-server. Hvis mangellisten valideres ved kontrol mod XSD en, så er struktur, formatering og fil opbygning korrekt. 7. XML-filen kan nu importeres, så mangellisten kan vises, og data behandles og revideres i modtagerens eget system. Data skal ikke konverteres eller restruktureres, da form, indhold og struktur er entydigt fastlagt. 8. Når data er revideret, kan mangellisten igen eksporteres til en XML-fil, der valideres, distribueres, importeres og bearbejdes osv. På den måde kan mangellisten let og sikkert distribueres, og indholdet kan modtages, læses, bearbejdes og anvendes af mange forskellige parter med vidt forskellige systemer. 2.6 Sådan bygger man sit eget værktøj Standarden sikrer, at grænsefladen og udvekslingen er entydig og sikker. Et andet af målene med at basere standarden på anvendelse af XML-filer og validering med XSD-filer er, at det stiller den enkelte udvikler frit med hensyn til, hvordan mangelliste-applikationer, -værktøjer og -databaser udvikles. Kapitel 3 og frem i nærværende standard indeholder de designkrav og udviklings krav, som IT-udviklere skal iagttage for at skabe kompatible, gode og billige værktøjer og systemer til branchen. Man kan ikke fjerne nogen af elementerne, men standarden tillader, at man tilføjer elementer til mangellisten til eget brug. Til internt brug kan man anvende en udvidet mangelliste. Dette giver mulighed for selv at bygge videre på standarden i eget forretningssystem. Ligeledes er der i definitionerne på elementerne indbygget en del fleksibilitet: Ønsker man at knytte definitioner og begreberne i standarden til egne virksomhedsbegreber, lokale systemer eller navngivningsregler anbefales det at udarbejde en virksomhedsspecifik udgave af standarden ved at tilføje de nødvendige beskrivelser og forklaringer i højre spalte i højre siderne af standarden. Standarden er udviklet, så der kan bygges videre på den, uden at gamle mangellister bliver inkompatible eller ubrugelige. Tilføjelse af nye elementer til standarden skal ske under fastholdelse af de oprindelige krav. 2.7 Forudsætninger og gevinster For at skabe værdi skal de digitale mangellister anvendes i samarbejdet til at udveksle data mellem parterne. Derfor ligger en stor del af værdipotentialet i, at alle ensretter deres til struktur og indhold og tilslutter sig standarden som måden at udveksle data på. Fokus skal dog altid fastholdes på, at manglerne skal identificeres, stemmes af, udbedres og lukkes. I sidste ende er mangellister kun et middel, det vigtige er at få tingene ordnet korrekt på byggepladsen. 15

16 Vejledning 3. Mangellister struktur og indhold Kapitel 3 er primært en kravspecifikation til brug for udvikling af mangellistesoftware. 3.1.Mangellistens overordnede struktur I mangellisten opdeles data i to dele: Hoved og tabel. Dette gøres for at genbruge data og dermed undgå at skulle indtaste det samme data flere gange. Det data, der kan genbruges for alle manglerne, samles i hovedet og det der er unikt for den specifikke mangel samles i tabellen Elementernes rækkefølge i strukturen kan muligvis opfattes som ikke optimal for den enkelte bruger. Men da standarden sigter mod digital udveksling og ikke de individuelle systemer, kan skemaer, systemer osv. udvikles efter eget behov, så længe alle elementerne er repræsenteret. 16

17 bips Digitale mangellister 2005, basisdel Virksomhedens tillæg til digitale mangellister Kapitel : 3 Kap.-side : 3-1 Dato : Mangellister struktur og indhold Rev. : 3. Mangellister struktur og indhold 3. Mangellister struktur og indhold 3.1.Mangellistens overordnede struktur Til digital udveksling defineres mangellisten i to dele: Hoved der indeholder projektdata Tabel der indeholder mangeldata 3.1.Mangellistens overordnede struktur Det virksomhedsspecifikke tillæg til standarden har til formål at sikre, at der internt i den enkelte virksomhed defineres entydige retningslinier for anvendelsen af standarden. De to dele består af en række elementer, der hver er defineret ved: Overskrift, der angiver emnet for indholdet Indhold, der er en beskrivelse af de data som elementet skal indeholde. Format, der definerer længde og format på indholdet. XML, der indeholde de XML-tags som dataet struktureres i. Anvendelse, der beskriver om indholdet er obligatorisk, eller om elementet kan være tomt. Eksempel, der illustrerer forventet anvendelse og indhold. Standarden fordrer, at mangellisterne opbygges efter en ensartet struktur og formatering således, at mangeldata kan udveksles med XML. 17

18 Vejledning 3.2. Minimumskrav til hoved Når kravene til struktur og indhold i en digital mangelliste følges, kan hovedet i en digital mangelliste i XML for eksempel se således ud: <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <mangelliste> <projektoplysninger> <projekt> Hundested Kattekennel </projekt> <adresse> Kattesundet 45, 1345 København K.</adresse> <mangellistefor> Mangelliste </mangellistefor> <revisionsdato> </revisionsdato> <udafbejdetaf> Niels Esmann - NES</udafbejdetAf> </projektoplysninger>... </mangelliste> 18

19 bips Digitale mangellister 2005, basisdel Virksomhedens tillæg til digitale mangellister Kapitel : 3 Kap.-side : 3-2 Dato : Mangellister struktur og indhold Rev. : 3.2. Minimumskrav til hoved 3.2. Minimumskrav til hoved Hovedet indeholder et enkelt datasæt med projektets entydige stamdata beskrevet ved fem elementer under overskriften Projektoplysninger. XML: <projektoplysninger></projektoplysninger> Elementer: Overskrift: Projekt Indhold: Sags- eller projektnavn evt. projekt-id, der angiver hvilket projekt dokumentet er gældende for. Format: Tekst max. 150 karakterer XML: <projekt></projekt> Anvendelse: Obligatorisk. Eksempel: Hundested Kattekennel Her bør indarbejdes de interne definitioner og navngivningsregler, den enkelte virksomhed anvender. Overskrift: Adresse Indhold: Projektets adresse, postnummer etc. Format: Tekst max. 150 karakterer XML: <adresse></adresse> Anvendelse: Kan være tom. Eksempel: Kattesundet 45, 1345 København K. Overskrift: Gældende for Indhold: Beskriver gyldighedsområdet for mangellisten. Kan have værdierne: "Checkliste", "Slutkontrol", "Mangelliste", "1-årseftersyn", "5- årseftersyn", "". Format: Tekst Anvendelse: Obligatorisk. XML: <mangellistefor></mangellistefor> Eksempel: Mangelliste Overskrift: Revisionsdato Indhold: Dato for denne version af mangellisten Format: Dato åååå-mm-dd XML: <revisionsdato></revisionsdato> Anvendelse: Obligatorisk Eksempel: Overskrift: Udarbejdet af Indhold: Angivelse af hvem der har udarbejdet mangellisten Format: Tekst max. 180 karakterer XML: <udafbejdetaf></udafbejdetaf> Anvendelse: Obligatorisk. Eksempel: Niels Esmann NES 19

20 Vejledning 3.3. Minimumskrav til tabel Mangellisten med dens hoved og tabel vil komme til at se således ud i XML: <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <mangelliste> <projektoplysninger> <projekt> Hundested Kattekennel </projekt> <adresse> Kattesundet 45, 1345 København K.</adresse> <mangellistefor> Mangelliste </mangellistefor> <revisionsdato> </revisionsdato> <udafbejdetaf> Niels Esmann - NES</udafbejdetAf> </projektoplysninger> <mangel> <enhed> Opgang 4</enhed> <id>117</id> <placering> Lejl. 34, badeværelse, under spejl</placering> <reference> Tømrerbeskrivelsen </reference> <mangelbeskrivelse> Stikkontakt ej tilsluttet.</mangelbeskrivelse> <identificeretaf> Skanska Danmark [NIF]</identificeretAf> <iddato> </iddato> <link>file://h:/hundestedkattekennel/documents/fotos/afleverin g/023.jpg </link> <entreprise> Tømrerentreprisen </entreprise> <entreprenoer> Tømrermester John Andersen I/S </entreprenoer> <aftaltudbedringsdato> </aftaltudbedringsdato> <statusforgodkendelse> Afventer </statusforgodkendelse> <kommentar> Fejlen er besigtiget af leverandøren.</kommentar> <kommentarajourfoertaf> Carsten K. Hansen [CKH] NCC </kommentarAjourfoertAf> </mangel> </mangelliste> 20

21 bips Digitale mangellister 2005, basisdel Virksomhedens tillæg til digitale mangellister Kapitel : 3 Kap.-side : 3-3 Dato : Mangellister struktur og indhold Rev. : 3.3. Minimumskrav til tabel 3.3. Minimumskrav til tabel Tabellen der indeholder selve mangellisten, består af flere rækker af mangler. Hver mangel er beskrevet ved minimum 14 elementer. XML: <mangelliste> <mangel></mangel> </mangelliste> Elementer: Overskrift: Enhed Indhold: Bygningsdel, lejlighed, segment, strækning Format: Tekst max. 40 karakterer XML: <enhed></enhed> Anvendelse: Kan være tom. Eksempel: Opgang 4 For hvert element kan virksomheden definere yderligere krav til indhold og formater. Overskrift: Identifikationsnummer Indhold: Entydigt fortløbende alfa-numerering for den enkelte mangel Format: Tekst max. 12 karakterer XML: <id></id> Anvendelse: Obligatorisk. Eksempel: 117 Overskrift: Placering Indhold: Beskrivelse af manglens placering Format: Tekst max. 40 karakterer XML: <placering></placering> Anvendelse: Kan være tom. Eksempel: Lejl. 34, badeværelse, under spejl Overskrift: Reference Indhold: Reference til beskrivelse, tegning, teknisk forespørgsel eller lignende Format: Tekst max. 80 karakterer XML: <reference></reference> Anvendelse: Kan være tom. Eksempel: Tømrerbeskrivelsen Overskrift: Mangelbeskrivelse Indhold: Den skriftlige og kvalitative beskrivelse af manglen Format: Tekst max. 360 XML: <mangelbeskrivelse> </mangelbeskrivelse> Anvendelse: Obligatorisk. Eksempel: Stikkontakt ej tilsluttet. 21

F111b. Tilbudslistens XML-struktur. Opmålingsregler 2008, bilag b, Arbejdsmetode byggeri. informationsteknologi. produktivitet.

F111b. Tilbudslistens XML-struktur. Opmålingsregler 2008, bilag b, Arbejdsmetode byggeri. informationsteknologi. produktivitet. byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Tilbudslistens XML-struktur Opmålingsregler 2008, bilag b, Arbejdsmetode F111b F110 F110a F111 F111a F111b 2008-12-01 byggeri informationsteknologi

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 5 Principper... 6 Opbygning... 7 Projektinfo - Entreprenør... 7 Opsummering

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.39

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.39 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.39 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 6 Principper... 7 Opbygning... 8 Projektinfo - Entreprenør... 8 Opsummering

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Administrator 7.38

Brugermanual. Byggeweb Capture Administrator 7.38 Brugermanual Byggeweb Capture Administrator 7.38 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 5 Principper... 6 Opbygning... 8 Projektinfo - Entreprenør... 9 Rediger

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 2 digital kommunikation

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 2 digital kommunikation Januar 2016 a 102-2 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 2 digital kommunikation Kolofon 2016-01-08

Læs mere

Januar a 102. anvisning aftale og kommunikation. IKT-specifikationer

Januar a 102. anvisning aftale og kommunikation. IKT-specifikationer Januar 2016 a 102 anvisning aftale og kommunikation IKT-specifikationer Kolofon 2016-01- 08

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud Januar 2016 a 102-5 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 5 digitalt udbud og tilbud Kolofon 2016-01-08

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

CCS Formål Mangelregistrering

CCS Formål Mangelregistrering CCS Formål Mangelregistrering Procesbeskrivelse Januar 2016 Kolofon 2016-01-05

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

April a 106. anvisning aftale og kommunikation. Tjekliste. for kravspecifikation til Facilities Management-værktøj

April a 106. anvisning aftale og kommunikation. Tjekliste. for kravspecifikation til Facilities Management-værktøj April 2016 a 106 anvisning aftale og kommunikation Tjekliste for kravspecifikation til Facilities Management-værktøj Kolofon 2016-04- 08

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 3 etablering af kommunikationsplatform

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 3 etablering af kommunikationsplatform Januar 2016 a 102-3 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 3 etablering af kommunikationsplatform Kolofon 2016-01-08

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 4 digital projektering

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 4 digital projektering Januar 2016 a 102-4 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 4 digital projektering Kolofon 2016-01-08

Læs mere

Introduktion til Ny Afleveringsproces

Introduktion til Ny Afleveringsproces Introduktion til Ny Afleveringsproces Udarbejdet af Bygherreforeningens Kvalitetsudvalg Version af 14. januar 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ny Afleveringsproces... 3 Kort om initiativet...

Læs mere

18/ VERSION 1.1

18/ VERSION 1.1 ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 18/06-2013 VERSION 1.1 (Bemærk! Denne snitflade omlægges i 2018 til nyt format i forbindelse med SEI2 projektet) Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3

Læs mere

Seminar om digital mangelinformation fredag den 7. november 2014

Seminar om digital mangelinformation fredag den 7. november 2014 Seminar om digital mangelinformation fredag den 7. november 2014 1 Program Introduktion til Digital mangelhåndtering og bips U106 / innovationskonsulent Ditte Wedell Pape, MT Højgaard A/S Digital mangelhåndtering

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere.

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere. C-WEB Byggeprojekt.dk og C-WEB leverer mobile og webbaserede digitale byggerier i skyen. IT-infrastrukturen er skræddersyet efter specifikke behov og til udveksling af kvalitetssikrede byggeinformationer

Læs mere

Karen Dilling Helsingør Kommune

Karen Dilling Helsingør Kommune sådan FÅR DU SUCCES MED IKT Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at bruge dem både i udbud

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER cuneco en del af bips Dato 20. marts 2012 Projektnr. 14 021 Sign. SSP 1 Indledning cuneco gennemfører et projekt, der skal udvikle en standardiseret struktur og

Læs mere

august 2016 a 102-c IKT-specifikationer, eksempelsamling aftale og kommunikation eksempler på digital aflevering til drift

august 2016 a 102-c IKT-specifikationer, eksempelsamling aftale og kommunikation eksempler på digital aflevering til drift august 2016 a 102-c IKT-specifikationer, eksempelsamling aftale og kommunikation eksempler på digital aflevering til drift Kolofon 2016-08-19

Læs mere

Sammenfatning opmålingsprojekter

Sammenfatning opmålingsprojekter 22. januar 2014 Sammenfatning opmålingsprojekter cuneco projektnummer: 14 021 Standardiserede og digitaliserede tilbudslister 14 031 Specifikation af data til tilbudsgivning 14 041 Måleregler [FORELØBIG

Læs mere

IKT-Aftale Teknisk afleveringsspecifikation

IKT-Aftale Teknisk afleveringsspecifikation Version 2 IKT-Aftale Teknisk afleveringsspecifikation 09-01-2015 Hvidovre Kommune Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 2. Stamdata... 3 3. Data der skal overdrages til D&V-formål... 3 3.1 Datastruktur...

Læs mere

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning November 2004 Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af vejledning 3 Procedurebeskrivelse 4 Bilag: Teknisk vejledning 6 Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Læs mere

BILAG A KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION

BILAG A KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG A IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG

Læs mere

Forslag til ny struktur - overblik

Forslag til ny struktur - overblik BESKRIVELSESVÆRKTØJ Forslag til ny struktur - overblik Den korte version Udarbejdet af Molio 2018-03-01 Høringsversion Molio 2018 1 Indledning og formål Molio ønsker at omlægge beskrivelsesværktøjets struktur.

Læs mere

CCS Formål Produktblad December 2015

CCS Formål Produktblad December 2015 CCS Formål Produktblad December 2015 Kolofon 2015-12-14

Læs mere

Eksempel på indholdsfortegnelse i en kvalitetsplan

Eksempel på indholdsfortegnelse i en kvalitetsplan Bilag Bilag 1: indholdsfortegnelse i en kvalitetsplan...5 Bilag 2: staderapport forud for Før-gennemgang...6 Bilag 3: dagsorden til Før-gennemgang...7 Bilag 4: checkliste/godkendelse af Før-gennemgang.............................................

Læs mere

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen Titel : Transport af ABM data Dato : 2007-10-15 Status : Gældende ABM-specifikation Sekretariat: Publicering: Kulturarvsstyrelsen ved

Læs mere

Guide til SoA-dokumentet - Statement of Applicability. August 2014

Guide til SoA-dokumentet - Statement of Applicability. August 2014 Guide til SoA-dokumentet - Statement of Applicability August 2014 Guide til SoA-dokumentet - Statement of Applicability Udgivet august 2014 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet

Læs mere

Alle krav, der i denne beskrivelse stilles til fagmodeller, er alene møntet på fagmodeller, der udveksles mellem byggesagens parter.

Alle krav, der i denne beskrivelse stilles til fagmodeller, er alene møntet på fagmodeller, der udveksles mellem byggesagens parter. 1. Orientering bips C202, CAD-manual 2008, basisbeskrivelse, er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for byggesagen, medmindre der i denne projektspecifikke beskrivelses kapitel 1 7

Læs mere

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet »Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet 2013-12-16 Michael Blom Søefeldt Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet»agenda I. Hvad er udbud med mængder Hvad siger branchen om udbud

Læs mere

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG Byggesag: Sags nr.: Sags beskrivelse: Hoved/Totalentreprisen, incl. alle underliggende fagentrepriser Kvalitetssikringshåndbog for Nisgaard + Christoffersen A/S & samarbejdspartnere

Læs mere

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri Notat Projekt Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus Projektkonkurrence Emne Bygherrekrav digitalt byggeri Bilag 20 1. Bygherrekrav digitalt byggeri 1.1 Bygherrens forventninger til brug af IKT

Læs mere

Byggeweb Undervisning B6. Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt

Byggeweb Undervisning B6. Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt Byggeweb Undervisning B6 Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt Byggeweb Generelt Hvem er Byggeweb? - Absolut største udbyder af projektweb i Danmark. - Fokuseret på byggebranchen. - Kvalificeret rådgivning

Læs mere

DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012.

DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012. DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012. Den af organisationerne nedsatte arbejdsgruppe omfattede:

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

FRI s høringskommentarer til Udbudsopmålingsregler

FRI s høringskommentarer til Udbudsopmålingsregler bips bips@bips.dk gf@bips.dk Dok.nr: 45116 Ref.:IME/IME E-mail:ime@frinet.dk 21. august 2008 FRI s høringskommentarer til Udbudsopmålingsregler Generelle kommentarer FRI glæder sig over, at se at der trods

Læs mere

IKT-Aftale Teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-Aftale Teknisk kommunikationsspecifikation Version 2 IKT-Aftale Teknisk kommunikationsspecifikation 09-01-2015 Hvidovre Kommune ID nr. Byggesag: Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 2. Projektorganisation... 3 3. Dokumentstyring... 3 3.1 Struktur

Læs mere

CENTRAL VEJ- OG STIFORTEGNELSE (CVF)

CENTRAL VEJ- OG STIFORTEGNELSE (CVF) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. oktober 2012 CENTRAL VEJ- OG STIFORTEGNELSE (CVF) FORMAT FOR DATAINDLÆSNING 5. oktober 2012 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks

Læs mere

C-WEB. Construction WEB C-WEB

C-WEB. Construction WEB C-WEB C-WEB TM Construction WEB C-WEB TM Construction WEB Digital byggestyring 01 Hvad er C-WEB TM 02 Fordele 03 Kom nemt igang C-WEB TM er et projektstyringsværktøj til håndtering af forespørgsler, tilsyn,

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Guide 2 Grundlæggende forståelse af modulerne og deres funktioner

Guide 2 Grundlæggende forståelse af modulerne og deres funktioner Guide 2 Grundlæggende forståelse af modulerne og deres funktioner 1 Indledning Denne guide beskriver og viser hvordan de grundlæggende moduler i Ajour skal forstås, og hvornår de skal benyttes. Ajours

Læs mere

KOMMENTARSKABELON. Høring af CCS Standardiserede og digitaliserede tilbudslister

KOMMENTARSKABELON. Høring af CCS Standardiserede og digitaliserede tilbudslister KOMMENTARSKABELON Dato Udfyldt af: E mail: Dokument Høring af 14 021 CCS Standardiserede og digitaliserede tilbudslister Bygherreforeningen, Kontaktperson HLB@bygherreforeningen.dk Navn på er Opmålings

Læs mere

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. december 2016 16/10604-1 Tina Jonsen tjon@vd.dk +45 7244 2220 IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN

Læs mere

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4)

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Udtræk af data fra UNIK skal ske ved at danne rapporter. I UNIK er der mulighed for at danne tre forskellige slags rapporter: 1) Fastprogrammerede

Læs mere

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat.

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat. Specifikation 19. september 2012 DAVAR J.nr. 2012-6211-281 Sagdokumentformat Versionshistorik Version Dato Initialer Noter 0.7 15-06-2012 DAVAR Høringsversion. Indsat MeddelelseAttention. 0.9 19-09-2012

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING OPFØLGNING EFTER UDSKRIVNING 14/ VERSION 1.0

ELEKTRONISK INDBERETNING OPFØLGNING EFTER UDSKRIVNING 14/ VERSION 1.0 ELEKTRONISK INDBERETNING OPFØLGNING EFTER UDSKRIVNING 14/7 2009 VERSION 1.0 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 PsykiatrilovensP3 XML Schema... 4 PsykiatrilovensP3 Beskrivelse... 5 PsykiatrilovensP3_Grundoplysninger...

Læs mere

Endvidere henvises til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 vedr. IKT-leverancer.

Endvidere henvises til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 vedr. IKT-leverancer. Slots- og Kulturstyrelsen Bilag 5 - IKT-aftale For byggesager med forventet entreprisesum over 5 mio. kr. (eks. moms) H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk

Læs mere

SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013. Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri Kolding Kommune

SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013. Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri Kolding Kommune SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013 Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri 3 IKT-koordinering Bygherren skal sikre at der gennem hele byggesagen sker en koordinering

Læs mere

Vejledning til Klubadministratorer

Vejledning til Klubadministratorer Vejledning til Klubadministratorer til vedligeholdelse af klub- og medlemsinformationer Følgende vejledning er udarbejdet til med henblik på at informere klubadministratorer om de selvbetjeningsmuligheder

Læs mere

A 18 Validering af dataleverancer ifm. Ældredokumentationsprojektet

A 18 Validering af dataleverancer ifm. Ældredokumentationsprojektet Danmarks Statistik, IT-Center 27. mar. 2009 Jbb/Flj A 18 Validering af dataleverancer ifm. Ældredokumentationsprojektet Indhold: 1. Indledning...2 2. Validering med XML-skemaer i udviklingsfasen...3 3.

Læs mere

Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv.

Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv. Digitale Byggeri mobile enheder 21. september 2011 i København Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Kursus og udvikling Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv. Det handler ikke om 2 1 Kursus

Læs mere

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016 Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette en postkasse og/eller mapper til postkasser. Du skal have

Læs mere

IKT-teknisk CAD-specifikation Bygningsstyrelsen

IKT-teknisk CAD-specifikation Bygningsstyrelsen IKTteknisk CADspecifikation Bygningsstyrelsen Bilag til IKT ydelsesspecifikation Dato 20121001, Revisionsdato: 20130415 Samarbejdsdokument for byggesagens parter. Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT

Læs mere

Skanningsmodul Standard IT- og Telestyrelsen København den 8. september 2005

Skanningsmodul Standard IT- og Telestyrelsen København den 8. september 2005 Skanningsmodul Standard IT- og Telestyrelsen København den 8. september 2005 FESD standardisering FESD-modul. Skanningsmodul Version 1.0 Kolofon: FESD moduler. Skanningsmodul. FESD standardisering. Skanningsmodul

Læs mere

FESD standardisering Udveksling Version 1.0

FESD standardisering Udveksling Version 1.0 FESD standardisering Udveksling Version 1.0 Kolofon: FESD standardisering. Udveksling Version 1.0 FESD udvekslingspakke Udarbejdet af IT- og Telestyrelsen, IT-strategisk kontor, FESD standardiseringsgruppen

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

BIM Shark brugervejledning v1 Februar 2016

BIM Shark brugervejledning v1 Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1 BIM Shark's mission... 2 2 Kom godt i gang... 2 2.1 Oprettelse af bruger... 2 2.2 Oprettelse af virksomhed... 3 2.3 Inviter medlemmer/accepter invitation/sende invitationer... 3 2.3.1

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

Generelt Internationalisering

Generelt Internationalisering Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Side 1 af 7 Generelt Digital Konvergens samarbejdet, har i sit hidtidige arbejde fokuseret på at implementere vindende, digitale standarder, der

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4)

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Ejendomsforeningen Danmark 1 Baggrund Markedsstatistikken er baseret på indberetninger fra Ejendomsforeningen Danmarks deltagende medlemmer. Statistikken

Læs mere

Introduktion til egenskabsdata

Introduktion til egenskabsdata Introduktion til egenskabsdata maj 2012 Indhold 2012 05 16 < Forrige side Næste side > 1. Indhold... 1. Indhold 2. Indledning... 3. Projektet om Egenskabsdata... 4. Begrebs afklaring... 5. Scenarie 1:

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips center for produktivitet i byggeriet Hvordan håndteres data i byggeriets livscyklus? Torsdag 24. januar 2013 Indhold Data i byggeriets livscyklus Forudsætninger Implementering og anvendelse Ny IKT-bekendtgørelse

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING ABORT 23/5 2007 VERSION 1.1

ELEKTRONISK INDBERETNING ABORT 23/5 2007 VERSION 1.1 ELEKTRONISK INDBERETNING ABORT 23/5 2007 VERSION 1.1 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 Abort XML Schema... 4 Abort Beskrivelse... 5 Abort_Grundoplysninger... 5 Abort_Besog... 6 Abort_Indgreb...

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING IVF VERSION 2 21/5 2010 VERSION 1.3

ELEKTRONISK INDBERETNING IVF VERSION 2 21/5 2010 VERSION 1.3 ELEKTRONISK INDBERETNING IVF VERSION 2 21/5 2010 VERSION 1.3 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 IVF2 XML Schema... 4 IVF2 Beskrivelse... 7 IVF2_Grundoplysninger... 7 IVF2_MedikamentelPreparat...

Læs mere

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016 Vejledning i at anvende besvarelsesformular Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal anvende besvarelsesformular på postkasser eller materialer. Du skal

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING HEPATITIS 18/ VERSION 1.0

ELEKTRONISK INDBERETNING HEPATITIS 18/ VERSION 1.0 ELEKTRONISK INDBERETNING HEPATITIS 18/7 2008 VERSION 1.0 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 XML Schema... 4 Beskrivelse... 5 Patologi_Skema1... 5 Patologi_Skema1_Materiale_Numre... Fejl!

Læs mere

Udstilling af forvaltningsdata til Min Lederside, Målvinduer

Udstilling af forvaltningsdata til Min Lederside, Målvinduer Udstilling af forvaltningsdata til Min Lederside, Målvinduer Erfaringspapir for krav og anbefalinger til udstilling af forvaltningsdata i målvinduerne Faglig kvalitet og oplevet kvalitet Om Målvinduer

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri I medfør af 2, stk. 1, og 8, i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret

Læs mere

BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012

BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012 BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012 Faktuelle forhold Optageområde ca. 300.000 borgere, 5000 km² Grundareal 360.000 m² - 375.000 m² Etageareal ca. 130.000 m² inkl. psykiatri Anlægsøkonomi

Læs mere

Skemaet er "klik-bart" så du kan blot klikke på en hovedoverskrift eller et tema og du vil blive ledt til det pågældende afsnit i "PIXI-bogen".

Skemaet er klik-bart så du kan blot klikke på en hovedoverskrift eller et tema og du vil blive ledt til det pågældende afsnit i PIXI-bogen. Den Gode aflevering - en "PIXI-bog" Denne "PIXI-bog" om DEN GODE AFLEVERING er udarbejdet i et samarbejde mellem Region Midtjylland og COWI. Bogen henleder opmærksomheden på temaer, giver gode råd, præsenterer

Læs mere

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Evalueringsvejledning En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Indhold 1 - Respondentgruppe hentes... 2 2 Undersøgelsen oprettes i SX... 4 3.

Læs mere

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 UNDERRAMMEAFTALE 009_OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A01/(9:10)... 7 Bilag 15: INFO

Læs mere

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 0; Bilag Generelle beskrivelser; Årets gang. Dato: 2010-03-29 Revision: 2

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 0; Bilag Generelle beskrivelser; Årets gang. Dato: 2010-03-29 Revision: 2 VEJDIREKTORATET Generelle beskrivelser Bilag 3: Årets gang dokument: VD_Drift_Modul_0_Bilag_Årets_gang.doc Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 Revision og Gyldighed... 3 2. ÅRETS GANG - OVERSIGT...

Læs mere

For den særligt interesserede skal det bemærkes, at vejledningsmateriale til kravene allerede foreligger i udkast på

For den særligt interesserede skal det bemærkes, at vejledningsmateriale til kravene allerede foreligger i udkast på 8. maj 2006 2006-309/3024-37/nic Notat om høring af bygherrekrav Som led i regeringsinitiativet Det Digitale Byggeri vil de statslige bygherrer i sager vedr. nybyggeri fra 1. januar 2007 stille krav til

Læs mere

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum Vejledning BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner Version 1.0 August 2011 Byggecentrum Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...4 Formålet med denne vejledning...

Læs mere

Byggeriets Evaluerings Center

Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Bygge Rating Notat om pointsystem til faktablade og karakterbøger for entreprenører og bygherrer Version 2015 Indholdsfortegnelse 1 Bygge Rating... 3 2 Bygge Rating for entreprenører...

Læs mere

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator BAAN IVc Brugervejledning til BAAN Data Navigator En udgivelse af: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld Holland Trykt i Holland Baan Development B.V. 1997. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

Digital Aflevering. Whitepaper om. Generelle anbefalinger til bygherren. 22. august 2012 Balslev & Jacobsen ApS

Digital Aflevering. Whitepaper om. Generelle anbefalinger til bygherren. 22. august 2012 Balslev & Jacobsen ApS Whitepaper om Digital Aflevering Generelle anbefalinger til bygherren Balslev & Jacobsen ApS Ophavsretten tilhører Balslev & Jacobsen ApS. Kopiering må kun ske med angivelse af kilde. Formål Nærværende

Læs mere

Implementering af bips A104 hos DTU

Implementering af bips A104 hos DTU Implementering af bips A104 hos DTU Baseret på bips A104 dokumenthåndtering, udgivet juli 2012 Anita Dalgaard BIM koordinator DTU Campus Service anida@dtu.dk bips konference 16. september 2013 Implementering

Læs mere

Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed

Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed Introduktion I forbindelse med automatisk import af lejeboliger til Boligportal.dk skal der udarbejdes en XML-feed, som Boligportal.dk kan hente på en URL.

Læs mere

Årsmøde i Lean Construction - DK

Årsmøde i Lean Construction - DK Årsmøde i Lean Construction - DK Fra digitalt byggeri til bedre byggeprocesser muligheder og perspektiver v/michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri Disposition Status Det Digitale Byggeri De udmeldte

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

a) Screeningsmødet med BTD, Københavns Ejendommes Bygherre standard for Drift og vedligehold er et punkt i Driftsspecifikationen.

a) Screeningsmødet med BTD, Københavns Ejendommes Bygherre standard for Drift og vedligehold er et punkt i Driftsspecifikationen. Vejledning Formål Denne Bygherrestandard for Drift og vedligehold skal sikre en ensartet struktur for alle byggesager i Københavns Kommune. Den ensartede mappestruktur vil give fagforvaltningen en mulighed

Læs mere

bips F104, Dokumenthåndtering

bips F104, Dokumenthåndtering bips F104, Dokumenthåndtering af Gunnar Friborg & Charlotte Lund Poulsen Disposition Introduktion Tidsforløb og historik Hvad erstatter anvisningen? Baggrund Struktur og tankesæt Dokumenthåndtering Genfinding

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Civilstyrelsen. Lovtidende. Generisk webservice til søgning af afgørelser - Vejledning. Version: 0.4 2013-09-03

Civilstyrelsen. Lovtidende. Generisk webservice til søgning af afgørelser - Vejledning. Version: 0.4 2013-09-03 Generisk webservice til søgning af Version: 0.4 2013-09-03 Indhold 1 INTRODUKTION... 3 1.1 BAGGRUND... 3 1.2 REQUEST - SØGEKRITERIA... 3 1.2.1 Understøttelse af operatorer i søgekriteria... 4 1.3 RESPONS...

Læs mere

Det Digitale Byggeri: Bedst i byggeriet

Det Digitale Byggeri: Bedst i byggeriet Casebeskrivelse Indholdet af casen og caseorganisationen Koncept Skitsering af IKT-koncept Den digitale mangelliste standard er udviklet af bips for at dække et behov for at digitalisere og standardisere

Læs mere

US AARH DOKUMENTHÅNDTERING I BYGGERI OG PLANLÆGNING. Revision Juli Aarhus Universitet Økonomi og Bygninger Byggeri og Planlægning

US AARH DOKUMENTHÅNDTERING I BYGGERI OG PLANLÆGNING. Revision Juli Aarhus Universitet Økonomi og Bygninger Byggeri og Planlægning US AARH DOKUMENTHÅNDTERING I Revision 4 14. Juli 2017 Udarbejdet af: Katrine Lisberg Aarhus Universitet Økonomi og Bygninger Byggeri og Planlægning Udgivet første gang: 17. august 2016 2 Indhold Introduktion...

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Byggeri og Planlægning

Byggeri og Planlægning Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Vejledning om digital projektering Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning Vejledning om digital

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet M65. Opdateret den 27. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet M65. Opdateret den 27. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet M65 Opdateret den 27. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: M65 -

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri I medfør af 2, stk. 1, og 8, i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret

Læs mere