Håndbog for plejefamilier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog for plejefamilier"

Transkript

1 Håndbog for plejefamilier Indhold Velkommen til Herning Kommune... 3 Praktiske informationer... 3 Opgavefordelingen mellem familie-/handicaprådgiveren og familieplejekonsulenten... 4 Herning Kommunes forventninger til plejefamilien... 4 Godkendelse af plejefamilier... 5 Den generelle godkendelse... 5 Den konkrete godkendelse... 5 Kontrakt... 5 Lønforhold... 6 Økonomi i øvrigt Omkostningsdel... 6 Hvad er indeholdt i omkostningsdelen... 6 Øvrige udgifter... 7 Ydelser til et barn i familiepleje... 9 Vedrørende udbetaling af vederlag og omkostningsdel Ferie Ferieafholdelse Afholdelse af ferie med barnet Afholdelse af ferie uden barnet Sygdom Handleplan og aftaler Tavshedspligt Underretningspligt Magtanvendelse Tilsyn i forhold til godkendelsen Generelt godkendte plejefamilier Konkret godkendte plejefamilier Efteruddannelse og supervision KEEP Forsikringsforhold Minimumskrav til jeres forsikringsdækning:

2 Hvis plejefamilien kommer til skade Hvis plejebarnet kommer til skade Herning Kommune ansvarsforsikring Procedure i tilfælde af skade Hjemgivelse eller ophør af foranstaltningen: Høringsret for plejefamilier Ophør af plejeforholdet Øvrige forhold Politianmeldelse Folkeregister Sociale medier (facebook, mv.) og internet Bilag Bilag 1 - Vederlagsfastsættelse Bilag 2 Skema til indberetning af ferieønsker

3 Velkommen til Herning Kommune Kære plejefamilier Vi har udarbejdet denne håndbog til jer som allerede samarbejder med os, og jer som overvejer det. Håndbogen retter sig mod generelt eller konkret godkendte plejefamilier, som ikke er godkendt som netværksplejefamilie. I håndbogen har vi samlet de mest centrale oplysninger om de regler og retningslinjer som vi arbejder med i Herning Kommune. Er der noget, som du synes mangler i håndbogen, er du velkommen til at sende os en på så kan vi eventuelt tage det med næste gang, vi opdaterer håndbogen. Praktiske informationer Familieplejen i Herning kommune Familieplejekonsulenten på Hedebocentret. Charlotte Riis Hansen Mobil: Mail: Familieplejekonsulenterne i Børne- og Familiecenter Herning Anet Ehlert Mobil: Mail: Pia Kure Mobil: Mail: Hele Skinnerup Mobil: Mail: Børne- og Familierådgivningen Børne- og Familierådgivningen (BOF) Center for Børn og Forebyggelse Torvet Herning Tlf.nr , eller Ved aftale gå til indgang D, 1. sal, Bethaniagade. Afdelingens telefontid: Mandag

4 Tirsdag-onsdag 8-15 Torsdag 8-17 Fredag 8-12 Rådgiverne har telefontid dagligt , dog tirsdag undtaget. Opgavefordelingen mellem familie-/handicaprådgiveren og familieplejekonsulenten Familie-/handicaprådgiveren er myndighedspersonen, der træffer afgørelse om støtte til udsatte børn og unge og deres familier, herunder også de økonomiske forhold, der vedrører plejeforholdet. I det følgende omtales familie-/handicaprådgiveren blot som rådgiveren. Familieplejekonsulenterne er organiseret på henholdsvis Børne- og familiecenter Herning og på Hedebocentret. Familieplejekonsulenterne på Toften varetager opgaver i relation til familieplejeanbringelse af børn i alderen 0-14 år, men familieplejekonsulenten i Hedebocentret varetager opgave i relation til familieplejeanbringelser af børn i alderen år. Det er rådgiverens opgave; At udarbejde handleplaner og følge op på disse At føre tilsyn med barnets trivsel i plejefamilien (det personrettede tilsyn) At afholde opfølgningsmøder vedrørende barnets anbringelse At beslutte og træffe afgørelse om barnets forhold under anbringelsen, f.eks. behandling, uddannelse. At tale med barnet under anbringelsen. At tilbyde forældrene støtte under anbringelsen At medvirke til, at barnets kontakt til sine forældre og sit netværk holdes ved lige bevarer en hensigtsmæssig kontakt til sine forældre. Det er familieplejekonsulentens opgave; At finde plejefamilier til børn og unge fra Herning Kommune At godkende netværksplejefamilier og plejefamilier, der har en særlig relation til et barn, der skal anbringes uden for hjemmet At foretage en matchning mellem et konkret barn og en plejefamilie At sikre faglig opkvalificering blandt plejefamilier i form af kurser, foredrag og lign. At deltage i opfølgningsmøder med plejefamilie og forældre i særlige tilfælde At være jeres kontaktperson, når det handler om støtte til jer som plejefamilie, herunder rådgivning, vejledning og supervision i jeres arbejde med plejebarnet og jeres samarbejde plejebarnets familie. Herning Kommunes forventninger til plejefamilien Som plejefamilie til et barn varetager I en central rolle i forhold til den støtte, som barnet har behovet. Derfor har Herning Kommune overordnet nogle forventninger til jer som plejefamilie: 4

5 At barnet indgår som en integreret del af jeres familie og som en naturlig del af jeres sociale liv - dog med respekt for det enkelte barn behov og muligheder. At I kan dække barnets aktuelle og fremtidige behov for omsorg, støtte og guidning med respekt for barnets/den unges forudsætninger, personlighed og kulturelle baggrund At I formår at rumme barnets biologiske familie, udvise loyalitet og etablere et positivt samarbejde. At I indgår i et tværfagligt samarbejde med respekt for andres faglige kompetencer At I deltager i møder og samtaler, der vedrører familieplejeopgaven. At I er indstillet på at tilegne jer ny viden og faglige kompetencer, der tilgodeser opgaven. Godkendelse af plejefamilier For at være plejefamilie skal I have en godkendelse. I kan enten få en generel godkendelse eller en konkret godkendelse. Nedenstående fremgår der uddybende om de to godkendelsesmuligheder. Muligheden for godkendelse som netværksplejefamilien gennemgås ikke her. Den generelle godkendelse Den generelle godkendelse er for den familie, der ønsker at blive plejefamilie for et ikke nærmere bestemt barn eller en ung. Denne godkendelse varetages af et af de fem Socialtilsyn. Hvis I ønsker at blive godkendt som plejefamilie, så kan I rette henvendelse til det Socialtilsyn, der dækker jeres område. Den konkrete godkendelse Den konkrete godkendelse er for den familie, der ønsker at blive plejefamilie for et konkret barn eller en konkret ung inden for familiens netværk. Denne godkendelse varetages af den anbringende kommune i Herning Kommune af familieplejekonsulenterne. Hvis I har spørgsmål til en konkret godkendelse kan I rette henvendelse til Herning Kommunes familieplejekonsulenter. Kontrakt Når I modtager et plejebarn fra Herning Kommune, så indgås der et kontraktforhold mellem jer som plejefamilie og Herning Kommune. Det er familie-/handicaprådgiveren ved Herning Kommune, der udarbejder familieplejekontrakten og de aftaler, der indgås mellem Herning Kommune og jer som plejefamilie, vil fremgå heraf. Familieplejekontrakten er jeres ansættelsesdokument. Det er derfor vigtigt, at den er udfyldt helt i overensstemmelse med de indgående aftaler mellem Herning kommune og jer. Kontrakten kan blandt andet indeholde Aftaler om vederlag Aftaler om vederlagsnedsættelse, f.eks. i forbindelse med skolestart, efterskoleophold Aftaler om økonomiske tilskud, f.eks. evt. indskrivningsbeløb Aftaler om afvikling af ferie Aftaler om aflastning Aftaler om kørsel med barnet 5

6 Aftaler om hvem, der tager over, hvis vederlagsmodtageren bliver syg. Lønforhold Honoreringen af jeres opgave som plejefamilie sker ud fra opgavens karakter og udbetales som vederlag. Vederlagsfastsættelsen sker ud fra en vurderingen af barnets støttebehov og de krav, som Herning Kommune stiller til plejefamilien og fastsættes i henhold til KL s vejledning om vederlagsfastsættelse, jf. bilag 1. Den af jer, som har kontrakten, er vederlagsmodtager. I de fleste tilfælde er det den af jer, der har mest med barnet eller den unge at gøre. I betaler skat af vederlagene, da der er en A-indkomst for vederlagsmodtageren. Vederlagene er ikke pensionsberettiget. Økonomi i øvrigt. Omkostningsdel Der ydes en omkostningsdel til dækning af udgifter ved barnets ophold; kost, logi, transport og almindelige daglige fornødenheder. Dette beløb er skattefrit. Hvad er indeholdt i omkostningsdelen Omkostningsdelen dækker den helt almindelige løbende forsørgelse af plejebarnet og almindelige daglige fornødenheder. Eksempler på, hvad der er indeholdt i omkostningsdelen: Kost Logi værelse, seng, stol, bord, sengetøj, el, vand og varme Telefoni Internetforbindelse Tøjvask Hygiejne Frisør Fødselsdagsgaver til kammerater og familiemedlemmer Fødselsdagsgaver/julegaver til barnet Reparation af cykel Skoleremedier Lejrture Fritidsaktiviteter Buskort Udgifter til almindelig barnepige Biograftur, entreer m.v. Almindelig daglig kørsel og transport Familie- og ansvarsforsikring 6

7 Øvrige udgifter Der er udarbejdet nedenstående liste, som er retningsgivende i forhold til, hvilke udgifter Herning Kommune kan dække samt i hvilket omfang. Der gøres opmærksomt på, at listen ikke er udtømmende. Plejefamilien skal søge rådgiver om eventuel dækning af ekstra udgifter, der ligger uden for omkostningsdelen, inden den afholdes. Eksempler på øvrige udgifter: Autostol Autostol 0-9 mdr.: 1100 kr. Op til 18 kg: 1500 kr. Op til 30 kg: 800 kr. Stole skal være godkendt. Barnepige, pasning Er som udgangspunkt indeholdt i omkostningsdelen. Hvis rådgiveren i børne- og familierådgivningen vurderer, at der med udgangspunkt i barnets særlige behov er brug for kvalificeret barnepige, kan dette bevilges. Det samme gælder, hvor rådgiveren vurderer, at familiens aflastningsbehov bedst tilgodeses ved barnepige. Befordringsgodtgørelse Der ydes befordringsgodtgørelse efter statens lave takst for aftalt kørsel med barnet til og fra samvær og til og fra besluttede behandlingsforløb, specialskole eller anden skole uden for det almindelige skoledistrikt. Der ydes kun godtgørelse for den ekstra kørsel. Der ydes også befordringsgodtgørelse til møder i forvaltningen og kurser, der er et led i den konkrete familieplejeopgave. Kørsel herudover, som skal dækkes, skal være aftalt med rådgiver. Behandling ved læge, fysioterapeut m.v. Briller og kontaktlinser Behandling skal være dokumenteret af sundhedsfagligt personale og godkendt af rådgiver. Kontaktlinser og brilleglas, almindeligvis med refleksfri behandling, ydes efter regning. Tilskud til stel med maksimalt 2000 kr. og udskiftning, når dette skønnes absolut nødvendigt. 7

8 Computer og Ipad Cykel Dåb Som udgangspunkt bevilges der kun en computer og Ipad, hvis en skole eller et anerkendt uddannelsessted forlanger en computer, inden barnet har været anbragt i samme plejefamilie i 2 år. Der kan ydes tilskud op til 3000 kr. Hvis barnet har været anbragt i over 2 år i samme plejefamilie og der er behov for computer/ipad, så afholdes udgiften som udgangspunkt af omkostningsdelen. Ved indflytning kan der bevilges en cykel max kr. inkl. Cykelhjelm, som det forudsættes, at barnet anvender. Der kan som udgangspunkt ikke bevilges tilskud oftere end hvert 2. år med max. 1500,- pr. gang Der kan søges om udgifter til dåb/navngivningsfest, hvis plejefamilien skal afholde dåben, dog max. 200,- pr. kuvert og max. 20 kuverter. Evt. lokaleleje afholdes som udgangspunkt af kuvertprisen. Rådgiver søger om bidrag fra bidragsforpligtede forælder hos Statsforvaltningen. Fritidsaktiviteter Gaver Indskrivningsudstyr Fritidsaktiviteter, og udgifter forbundet hermed, betragtes som almindelig løbende forsørgelse og skal dækkes af omkostningsbeløbet. Hvis der er tale om særlige handicaptilbud, kan merudgiften til fritidstilbuddet evt. bevilges. Vi kan evt. bevilge 2. fritidsinteresse Der kan ydes tilskud til gaver til plejebarnet ved fødselsdag og jul efter ansøgning og efter KLs vejledende satser, hvis barnets forældre ikke køber gave til barnet. Der kan bevilges indskrivningsudstyr efter konkret ansøgning og vurdering, dog max. KL s vejledende satser. Plejefamilien stiller basale møbler (seng, bord, klædeskab, stol, lamper). Plejefamilien laver en liste over de anslåede udgifter i forbindelse med en konkret ansøgning. 8

9 Konfirmation/Nonfirmation Der kan bevilges til tøj, efter aktuel takst i KL s taksttabel. Der kan bevilges udgifter til konfirmationsfest. Udgangspunktet er, at plejebarnets konfirmation afholdes efter samme retningslinjer som plejefamiliens egne børns konfirmation, dog max. 200,- pr. kuvert og max. 30 kuverter. Evt. lokaleleje afholdes som udgangspunkt af kuvertprisen. Bestemmelsen gælder for konfirmation og tilsvarende arrangementer i andre trossamfund, og for nonfirmation. Rådgiver søger i den forbindelse bidrag fra bidragsforpligtede forælder hos Statsforvaltningen. Medicin Udgiften dækkes til lægeordineret medicin som følge af kronisk/langvarig sygdom eller et længerevarende behandlingsforløb. Udgift til P-piller, P-stav og lignende prævention dækkes. Studietur Der kan i særlige tilfælde efter ansøgning ydes tilskud til rejser, studieture og lign., som arrangeres af barnets/den unges uddannelsessted eller dagtilbud. Der ydes ikke tilskud til kost og lommepenge. Udskrivningsudstyr Der kan bevilges udskrivningsudstyr til barnet efter konkret ansøgning og vurdering, dog maks. KL s satser. Ved ansøgning laver plejefamilien en liste over de anslåede udgifter. Ydelser til et barn i familiepleje Lommepenge ydes til børn fra de er 3 år. Beklædningsbeløb ydes til alle plejebørn. Ovenstående ydes efter KL s vejledende satser. 9

10 Vedrørende udbetaling af vederlag og omkostningsdel Administration og udbetaling af vederlag sker fra Herning Kommunes lønkontor efter, at familieplejekontrakten er indgået. Omkostningsdelen udbetales af Børne- og familierådgivningen. Spørgsmål vedr. udbetaling af vederlag, feriepenge etc. skal ske til Børne- og Familierådgivningen. Ferie Den af jer, der modtager vederlag, er omfattet af ferieloven og har krav på ferie med feriegodtgørelse eller ferie med løn og ferietillæg. Feriegodtgørelsen beregnes kun af vederlaget. Ferieafholdelse I kan vælge at holde ferie med eller uden plejebarnet. Senest i april måned vil I få tilsendt et skema (se bilag 2) fra Herning Kommune, hvorpå I skal angive jeres ferieønsker. I vil blive varslet om afholdelse af 5 ferieuge. Varslet gives i henhold til Ferielovens 15 stk. 2. Afholdelse af ferie med barnet Udgangspunktet er, at plejebarnet er en integreret del af jeres familie - også i ferien. Herning Kommune har valgt at yde en ekstra omkostningsdel i de uger, hvor I holder ferie med plejebarnet, som kompensation for de ekstra udgifter, der måtte være i forbindelse med, at I har plejebarnet med på ture o.l. i ferien. Der bevilges som udgangspunkt ikke dækning af yderligere udgifter vedr. ferieperioden. Såfremt I skal på ferie i udlandet med plejebarnet, så skal I være opmærksom på at orientere Børneog Familierådgivningen herom, da plejebarnets ferie i udlandet som udgangspunkt kræver forældrenes samtykke. Det er Børne- og Familierådgivningens opgave at indhente dette samtykke. Hvis forældrene ikke vil give samtykke hertil, kan Børne- og Familierådgivningen efter en konkret vurdering træffe afgørelse om, at jeres plejebarn må rejse med jer på ferie i udlandet. Når forældrene har givet samtykke til eller Børne- og Familierådgivningen har truffet afgørelse om, at plejebarnet må rejse med jer på ferie i udlandet, så udsteder Børne- og Familierådgivningen et rejsedokument, som er jeres bevis på, at I må rejse til udlandet med plejebarnet. Afholdelse af ferie uden barnet Hvis I holder ferie uden plejebarnet, er I ikke berettiget til vederlag under ferien, hvis I ikke har optjent ret til ferie ved Herning Kommune. Du bedes derfor give besked til Børne- og Familierådgivningen, hvis dette er tilfældet. Herning Kommune har besluttet, at der ikke skal ske fradrag i omkostningsdelen, når jeres plejebarn er på samvær eller ferie uanset, at I i denne periode ikke afholder udgiften til barnets kost. Sygdom Det aftales med rådgiver, hvem der i tilfælde af sygdom kan passe barnet. Oftest vil det være den af jer plejeforældre, der ikke har indgået kontrakten, der vikarierer under den ansattes sygdom. Handleplan og aftaler Der udarbejdes en handleplan i forbindelse med anbringelsen. Handleplanen omfatter altid: 10

11 Formålet med anbringelsen. De mål, som der skal arbejdes med under anbringelsen. Anbringelsens forventede varighed Barnets samvær med forældrene. Samarbejde med andre end forældrene om barnet. Der er krav om opfølgning af handleplanen for barnet /den unge senest 3 måneder efter anbringelsen og herefter minimum hvert halve år. Herning Kommune forventer, at I som plejefamilien inden hver opfølgning udarbejder en kort beskrivelse af barnet /den unge gerne med eksempler og de mål og delmål, der arbejdes med ud fra handleplanen samt eventuelle udviklingspunker for barnet /den unge. Tag altid udgangspunkt i de fokusområder der er i handleplanen. Tavshedspligt I er som plejefamilie omfattet af straffelovens regler om tavshedspligt (Straffelovens 152 og 152 C-F). Det betyder, at man ikke uberettiget må videregive fortrolige oplysninger, som man har fået kendskab til gennem sit arbejde som plejefamilie. Dette gælder også efter, at plejeforholdet er stoppet. Tavshedspligten drejer sig om fortrolige oplysninger. Det kan f.eks. være oplysninger om væsentlige sociale problemer, misbrugsproblemer, seksuelle og strafbare forhold samt oplysninger om religion og politiske tilhørsforhold. Sådanne fortrolige oplysninger må ikke uberettiget videregives. I praksis vil det sige, at I hverken må fortælle eller drøfte sådanne informationer om plejebarnet/plejebarnets familie med naboer, venner eller familie. Såfremt plejebarnets forældre har givet sit samtykke til, at relevante oplysningerne videregives, er der ikke tale om brud på tavshedspligten. Det er heller ikke et brud på tavshedspligten, hvis I videregiver fortrolige oplysninger til en samarbejdspartner inden for Herning Kommunes enhedsforvaltning. Det er dog en forudsætning, at der er tale om oplysninger, der er nødvendige for samarbejdspartneren. Er der tale om samarbejdspartnere uden for den kommunale enhedsforvaltning i Herning Kommune, må I ikke videregive fortrolige oplysninger, men skal henvise til samarbejdspartneren til at kontakte rådgiveren. I skal i den forbindelse være særlig opmærksom på, at den enkelte folkeskole ikke er en del af den kommunale enhedsforvaltning. Hvis I er i tvivl om, I må videregive konkrete oplysninger, så kan I rette henvendelse til jeres familieplejekonsulent eller til rådgiveren. 11

12 Underretningspligt I er som plejefamilie underlagt den skærpede underretningspligt jf. Lov om Social Service 153. Det betyder, at hvis I i forbindelse med jeres arbejde som plejefamilie får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte, så er I forpligtet til at underrette kommunen. Det kan være i det tilfælde, hvor I fra biologisk familie bliver bekendt med oplysninger vedrørende barnet, som giver anledning til bekymring for barnet og hvor der er grund til at antage, at de sociale myndigheder skal sætte ind med støtte/yderligere støtte. Magtanvendelse I plejefamilier er magtanvendelse ikke tilladt. Det er efter straffeloven forbudt at anvende magt over for plejebarnet, det være sig f.eks. i form af nedværdigende behandling, vold, fastholdelse eller isolation, medmindre der er tale om selvforsvar (nødværge). Hvis du, f.eks. i en konfliktsituation, har anvendt magt over for plejebarnet, skal du straks orientere din familieplejekonsulent. Tilsyn i forhold til godkendelsen Generelt godkendte plejefamilier Hvis I er godkendt som generelt egnede er det Socialtilsyn i jeres bopælsregion, der fører et driftsorienterede tilsyn for at sikre, at I som plejefamilie fortsat opfylder de faglige, økonomiske og organisatoriske betingelser for fortsat godkendelse. Konkret godkendte plejefamilier Hvis I er godkendt som konkret egnede til et eller flere bestemte børn/unge, jf. SEL 66 a, stk. 1, nr. 2, så har Herning Kommune besluttet, at en familieplejekonsulent en gang årligt fører et driftsorienteret tilsyn for at sikre, at I fortsat kan tilbyde de rammer og kvalifikationer, der skal til for at tilgodese jeres plejebarns behov. Tilsynet med jeres rammer og kvalifikationer er tæt forbundet med jeres relation til plejebarnet, og der vil i den forbindelse være et tæt samarbejde mellem familieplejekonsulentens driftsorienteret tilsyn og rådgiverens tilsyn med barnet, kaldet det personrettede tilsyn. Efteruddannelse og supervision Herning Kommune tilbyder efteruddannelse svarende til mindst to hele kursusdage årligt og I er som plejefamilie forpligtet til at deltage heri. Efteruddannelsen tilrettelægges i samarbejde med familieplejekonsulenten og retter sig mod læring i forhold til den opgave, I som plejefamilie løser. Efteruddannelse kan udbydes gennem VIA University College eller lign. - eller de kan være internt tilrettelagt i Herning kommune. Hvis I ønsker uddannelse, som ikke er godkendt af familieplejekonsulenten eller rådgiveren, så afholder I selv udgiften til uddannelsen. 12

13 Herning kommune tilbyder derudover supervision i overensstemmelse med plejeopgavens omfang og I er som plejefamilie forpligtet til at deltage heri. Supervisionen varetages af familieplejekonsulenterne. KEEP Herning Kommune deltager i et projekt KEEP i perioden fra 1. januar 2015 til 31. december KEEP (Keeping Fosterparents and Kinship parents Trained and Supported ) er et vidensbaseret kursusprogram for plejefamilier med det sigte at forebygge og håndtere problemadfærd hos plejebørn. Herning Kommune ønsker i de kommende år at tilbyde KEEP til alle plejefamilier, som har plejebørn fra Herning kommune i alderen 4-12 år og har en forventning om, at plejefamilierne tager imod kursustilbuddet. Forsikringsforhold I skal som plejefamilien sikre jer, at plejebarnet under opholdet er dækket af jeres forsikring, herunder også befordring i plejefamilien bil. I bør derfor inden anbringelsen rådføre jer med jeres forsikringsselskab for afklaring af, hvordan plejebarnet er dækket af jeres indbo- og ansvarsforsikring samt bilforsikring og om, der er andre forsikringer, der bør tegnes i forbindelse med at få et plejebarn i hjemmet. Minimumskrav til jeres forsikringsdækning: Med henblik på, at de grundlæggende ansvarsproblematikker skal være dækket ind, stiller Herning Kommune krav om følgende: 1. Familieforsikring, som også dækker jeres ansvar over for plejebarnet, herunder forsikring af plejebarnet som passager i jeres bil. 2. Ansvarsforsikring, som dækker person- og tingskader, forvoldt af plejebarnet over for tredjemand/tredjemands ejendom. Jeres eventuelle ekstraudgift til forsikringsdækning er indeholdt i omkostningsdelen, som I modtager. Hvis plejefamilien kommer til skade Hvis den af jer, der aflønnes, kommer til skade eller får en erhvervssygdom som følge af arbejdet i plejefamilien, er pågældende sikret erstatning efter Lov om Forsikring mod følgerne af arbejdsskade. Arbejdsskadeforsikringen er tegnet af Herning Kommune. Hvis plejebarnet kommer til skade Hvis plejebarnet kommer ud for et ulykkestilfælde (eks. tandskade), vil han / hun kunne få erstatning fra privattegnet ulykkesforsikring. Et plejebarn vil typisk ikke selv have en privat tegnet ulykkesforsikring. Hvis I ønsker at tegne en ulykkesforsikring på plejebarnet, så skal udgiften afholdes via omkostningsdelen. 13

14 Herning Kommune ansvarsforsikring Herning Kommune har en ansvarsforsikring, der i specielle tilfælde dækker den skade, der sker på plejefamiliens ting, hvis den plejebarnet er ansvarlig. Der vil dog aldrig være dækning for skade på ting, som den plejebarnet har til sin rådighed eller skader, som den plejeanbragte forvolder med vilje. Herning kommune afklarer i samråd med forsikringsselskabet i det enkelte tilfælde, hvorvidt det er muligt at dække skaderne over forsikringen. Procedure i tilfælde af skade I tilfælde af skade skal I snarest muligt og senest 3 dage efter, at skaden er sket, sendes en skriftlig beskrivelse af skadesforløbet til plejebarnets rådgiver i Børne- og Familierådgivningen. Beskrivelse skal så vidt muligt indeholde følgende; Forløbet forud for skaden Udgiften (evt. skønnet) til reetablering Oplysninger om I har anmeldt skaden til eget forsikringsselskab og i givet fald kopi af forsikringsselskabets tilbagemelding og beslutning. Hjemgivelse eller ophør af foranstaltningen: Sagsbehandleren har jf. lovgivningen pligt udarbejde en handleplan i forbindelse med en hjemgivelse. I tilfælde, hvor forældremyndighedsindehaveren anmoder om at få hjemgivet et barn eller en ung, der er anbragt med samtykke, skal rådgiveren tage stilling til spørgsmålet om hjemgivelse, senest 7 dage fra anmodningen fremsættes. Det samme gælder, såfremt en ung over 15 år, der er anbragt med samtykke anmoder om at blive hjemgivet. Hvis barnet/den unge umiddelbart kan hjemgives, så skal rådgiveren som udgangspunkt fastsætte en hjemgivelsesperiode for at sikre en god overgang til hjemmet. Hjemgivelsesperioden kan vare op til 6 måneder. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det er ikke altid muligt at nægte en hjemgivelse, selvom både plejefamilien og den anbringende myndighed vurderer, at den biologiske familie fortsat har store problemer. Plejefamilien skal give sagsbehandler og familieplejekonsulent besked, hvis barnet / den unge forlader plejefamilien i utide. Det samme gør sig gældende, hvis barnet / den unge efter et weekendophold hos forældrene ikke kommer tilbage eller stikker af. Høringsret for plejefamilier Inden Børne- og Familierådgivningen træffer afgørelse om ændring af samværsaftaler, hjemgivelse og ændret anbringelsessted, skal I som plejefamilie høres. I får ikke partstatus, men jeres udtalelse skal inddrages i beslutningsgrundlaget og tillægges passende vægt. I har ikke pligt til at udtale jer. Der er ikke formkrav til høringen af jer. Høringen kan ske skriftligt, via et møde eller via en telefonsamtale. Rådgiveren er dog forpligtet til at journalføre jeres oplysninger. Jeres udsagn vil således indgå som en akt i plejebarnets sag. 14

15 Ophør af plejeforholdet Der er et gensidig opsigelsesvarsel på en måned med udgangen af en måned. De første 3 måneder betragtes som prøvetid med et gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage. Udgangspunktet er, såfremt I afbryder plejeforholdet, så afbrydes betalingen uden varsel. Hvis Herning Kommune derimod afbryder kontakten vil dette ske ved opsigelse. Opsigelsen skal være skriftlig og begrundet efter 3 måneder. Ved grov eller gentagende misligholdelse kan kontrakten ophæves uden varsel og vederlaget ophører straks. Ret til udbetaling af omkostningsandel ophører fra det tidspunkt, barnet faktisk ikke har ophold hos jer længere. I har ikke krav på en udtalelse fra Herning Kommune, men I kan anmode om en bekræftelse på ansættelsen. Øvrige forhold Politianmeldelse I skal i forbindelse med jeres virke som plejefamilie ikke foretage politianmeldelser. Evt. politianmeldelser sker via Børne- og Familierådgivningen, typisk på baggrund af forudgående underretning fra jer. Folkeregister: Plejebørn skal tilmeldes jeres folkeregisteradresse. Det er Børne- og Familierådgivningen, der er ansvarlig for dette. Når et plejebarn bliver tilmeldt hos jer, vil I automatisk modtage nyt sygesikringskort. Sociale medier (facebook, mv.) og internet Som plejeforældre for Herning Kommune er det ikke tilladt at offentliggøre billeder af plejebørn uden et skriftligt samtykke fra begge forældremyndighedsindehavere. Bilag Bilag 1 - Vederlagsfastsættelse 15

16 16

17 Bilag 2 Skema til indberetning af ferieønsker Februar 20 Undertegnede holder ferie i følgende uger med/uden barnets tilstedeværelse i ferieåret 1. maj til 30. april (skriv årstal) Uge År Med barn Uden barn Uge År Med barn Uden barn Uge År Med barn Uden barn Uge År Med barn Uden barn Uge År Med barn Uden barn Navn: Adresse: CPR-nr.: Ansættelsesdato: Plejebarnets navn og CPR-nr.: Sagsbehandler: Eventuelle supplerende bemærkninger: BEMÆRK: Hvis der ikke udfyldes med årstal både ved ferieåret og ved afholdelsesugerne, kan Lønservice IKKE udbetale ferietilskud. Skemaet SKAL være returneret inden 1. maj, forud for ferieårets afholdelse. 17

Niveauets størrelse vurderes i forbindelse med anbringelsen af et barn. I vurderingen indgår følgende elementer:

Niveauets størrelse vurderes i forbindelse med anbringelsen af et barn. I vurderingen indgår følgende elementer: Økonomi Gennemsnitsmodellen: Siden 2010 har Aarhus Kommune arbejdet med aflønningsformen ny honoreringsmodel. Familieplejecenteret vurderer honoreringen ud fra opgavens karakter og ud fra den gennemsnitlige

Læs mere

- anbringelsens forventede varighed - barnets vanskeligheder - forældresamarbejde - krav til plejefamilien - plejefamiliens ressourcer.

- anbringelsens forventede varighed - barnets vanskeligheder - forældresamarbejde - krav til plejefamilien - plejefamiliens ressourcer. Økonomi Gennemsnitsmodellen Siden 2010 har Aarhus Kommune arbejdet med aflønningsformen gennemsnitsmodellen. Familieplejen vurderer honoreringen ud fra opgavens karakter og ud fra den gennemsnitlige plejeopgave

Læs mere

Vilkår for pleje - og aflastningsfamilier der benyttes af Billund Kommune

Vilkår for pleje - og aflastningsfamilier der benyttes af Billund Kommune Vilkår for pleje - og aflastningsfamilier der benyttes af Billund Kommune Maj 2017 Generelt vedrørende døgnpleje / indskrivningsbeløb Ved døgnpleje forventes det, at plejefamilien kan stille et almindeligt

Læs mere

Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 196 Offentligt. Fælles fynsk praksis. vedr. tillægsydelser til plejefamilier

Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 196 Offentligt. Fælles fynsk praksis. vedr. tillægsydelser til plejefamilier Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 196 Offentligt Fælles fynsk praksis vedr. tillægsydelser til plejefamilier Forord Foranlediget af initiativ fra Odense kommune har der i et samarbejde mellem de

Læs mere

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 1 Barnets ophold i familiepleje. 2 Samarbejde med biologisk familie 2 Samarbejde med kommunen 2 Hjemgivelse af barnet....

Læs mere

Information til pleje- og aflastningsfamilier

Information til pleje- og aflastningsfamilier Informion til pleje- og aflastningsfamilier Struer Kommune Børne- og Familiecentret Revideret maj 2011 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indholdsfortegnelse FORVENTNINGER TIL PLEJE- OG AFLASTNINGSFAMILIER...3

Læs mere

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER INDHOLD KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER s. 3 AT BLIVE KOMMUNAL PLEJEFAMILIE s. 4 Vil I være kommunal plejefamilie? s. 4 Godkendelse s. 5 VILKÅR FOR KOMMUNALE

Læs mere

Generelle retningslinjer for plejefamilier

Generelle retningslinjer for plejefamilier Generelle retningslinjer for plejefamilier Servicelovens 52 giver mulighed for at børn og unge i alderen fra 0-18 år, der har behov for særlig støtte, kan tilbydes en aflastningsordning eller et døgnophold

Læs mere

HÅNDBOG AFLASTNINGS- OG PLEJEFAMILIER I SYDDJURS KOMMUNE

HÅNDBOG AFLASTNINGS- OG PLEJEFAMILIER I SYDDJURS KOMMUNE HÅNDBOG AFLASTNINGS- OG PLEJEFAMILIER I SYDDJURS KOMMUNE 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 3 Barnets ophold i familiepleje. 4 Samarbejde med biologisk

Læs mere

Håndbog for plejefamilier i Rudersdal kommune Januar 2015. Indhold

Håndbog for plejefamilier i Rudersdal kommune Januar 2015. Indhold 1 Håndbog for plejefamilier i Rudersdal kommune Januar 2015. Indhold Indledning... 2 Sagsforløb... 2 Aflastning... 2 Døgnanbringelse... 3 Forskellige former for aflastning og familiepleje... 3 Godkendelsesprocedure...

Læs mere

Retningslinjer for arbejdet som pleje- og/eller aftastningsfamilie

Retningslinjer for arbejdet som pleje- og/eller aftastningsfamilie Retningslinjer for arbejdet som pleje- og/eller aftastningsfamilie Struer Kommune Børne- og Familiecentret Revideret januar 2013 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indholdsfortegnelse 1.0 INTRODUKTION...

Læs mere

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier Håndbog til afl astnings- og plejefamilier Randers Kommune september 2003 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Randers Kommune eller som ønsker at

Læs mere

Information til pleje- og aflastningsfamilier

Information til pleje- og aflastningsfamilier Informion til pleje- og aflastningsfamilier Struer Kommune Børne- og Familiecentret Revideret Marts 2016 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indholdsfortegnelse 1. FORVENTNINGER TIL PLEJE- OG AFLASTNINGSFAMILIER...

Læs mere

Håndbog for plejefamilier

Håndbog for plejefamilier Fagsekretariatet Børn og Unge Familieplejeteamet Håndbog for plejefamilier.. når jeg bliver voksen, vil jeg bo lige midt imellem mor og far og jer med min mand og børn. Så kan I alle sammen komme og få

Læs mere

Håndbog. til aflastnings- og plejefamilier. Februar 2011

Håndbog. til aflastnings- og plejefamilier. Februar 2011 Håndbog til aflastnings- og plejefamilier Februar 2011 Indhold Side Indledning... 3 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning... 3 Barnets ophold i familiepleje... 4 Samarbejde med biologisk

Læs mere

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Håndbog for aflastnings- og plejefamilier 2 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Langeland Kommune eller som ønsker at blive det. Hensigten med håndbogen

Læs mere

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar Plejefamilieområdet Spørgsmål og svar 1 Indhold Plejefamilien, hvem og hvordan 1. Hvad er en plejefamilie? 2. Hvad er formålet med at anbringe et barn i en plejefamilie? 3. Hvem kan blive plejefamilie?

Læs mere

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen.

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen. Bliv plejefamilie. Familiepleje tilbydes til børn og unge med et særligt støttebehov, hvor det skønnes, at anbringelse uden for eget hjem er nødvendig. Barnet eller den unge flytter ind hos plejefamilien,

Læs mere

Familieplejeområdet Standarder for honorering og bevilling af ydelser

Familieplejeområdet Standarder for honorering og bevilling af ydelser Familieplejeområdet Standarder for honorering og bevilling af ydelser 1 Plejekontrakten Generelt om kontrakten Plejekontrakten indgås mellem Frederikssund kommune og den person i plejefamilien, der juridisk

Læs mere

Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Egedal Kommune

Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Egedal Kommune Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Indholdsfortegnelse Kære plejefamilier!... 3 Indledning... 3 Sagsforløb... 3 Aflastning... 3 Anbringelse... 4 Forskellige former for aflastning og familiepleje...

Læs mere

Information for Pleje- & Aflastnings- familier. Familieplejen. Familieplejen. Børnecenter Døgn

Information for Pleje- & Aflastnings- familier. Familieplejen. Familieplejen. Børnecenter Døgn Familieplejen Information for Pleje- & Børnecenter Døgn Familieplejen Telefon: 76 16 08 10 Mail: chg@esbjergkommune.dk Hjemmeside: www.esbjergkommune.dk Aflastnings- familier H vorfor være pleje-/aflastningsfamilie?

Læs mere

Information. for Plejefamilier & Aflastningsfamilier. Familieplejen Fyrparken 11, 1. sal, 6710 Esbjerg V. Tlf. 76160810

Information. for Plejefamilier & Aflastningsfamilier. Familieplejen Fyrparken 11, 1. sal, 6710 Esbjerg V. Tlf. 76160810 Information for Plejefamilier & Aflastningsfamilier Familieplejen Fyrparken 11, 1. sal, 6710 Esbjerg V. Tlf. 76160810 Indholdsfortegnelse: Hvorfor være plejefamilie/aflastningsfamilie?... Side 3 Betingelser

Læs mere

Generelle kontraktforhold og retningslinjer for arbejdet som fuldtids plejefamilie ved Viborg Kommune.

Generelle kontraktforhold og retningslinjer for arbejdet som fuldtids plejefamilie ved Viborg Kommune. Viborg Kommune Retningslinje Godkendt: Niveau: Dato: Mikkel Hastrup Afdelingsleder 11.3.2015 Udarbejdet af: Charlotte Lomholdt (kontrakt konsulent) Revideres af: Charlotte Lomholdt Generelle kontraktforhold

Læs mere

Professionel familiepleje

Professionel familiepleje Professionel familiepleje Nyt tiltag - En ny mulighed for anbringelse Professionel familiepleje åbner en ny mulighed for kommunernes anbringelse af børn og unge med særlige behov for pleje og omsorg. Professionel

Læs mere

Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af vederlag til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune

Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af vederlag til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune En plejefamilie kan både være en fuldtids plejefamilie, en aflastningsfamilie eller en netværksfamilie.

Læs mere

Følgeudgifter/særlige udgifter

Følgeudgifter/særlige udgifter Følgeudgifter/særlige udgifter Plejefamilier kan ansøge rådgiver om hel eller delvis dækning af særlige udgifter, som ikke forventes afholdt af kost og logibeløbet. Rådgiver skal ved hver ansøgning om

Læs mere

Familieplejen. For plejefamilier. Aflastningsfamilie. Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder:

Familieplejen. For plejefamilier. Aflastningsfamilie. Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder: Familieplejen For plejefamilier Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder: Aflastningsfamilie: Her er tale om en frivillig anbringelse, hvor den kan være i aflastning hos jer få hverdagsdøgn,

Læs mere

Januar 2015. Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Januar 2015. Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Januar 2015 Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Indledning 1.1. Samarbejde 1.2. Lovgivning Afsnit 2 Myndighed og Tilsyn 2.1. Det driftsorienterede tilsyn 2.2. Myndighed

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG Januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSFORDELING MELLEM FAMILIEPLEJEKONSULENT OG SAGSBEHANDLER... 1 Familieplejekonsulentens opgaver...

Læs mere

Retningslinjer for vederlag, enkeltydelser mv. ved plejefamilieanbringelser

Retningslinjer for vederlag, enkeltydelser mv. ved plejefamilieanbringelser Retningslinjer for vederlag, enkeltydelser mv. ved plejefamilieanbringelser Center for Børn og Familie januar 2016 1 Indledning... 4 Vederlagsfastsættelse... 4 Omkostningsbeløbet... 7 Etableringsudgifter...

Læs mere

Håndbog. for. Plejefamilier

Håndbog. for. Plejefamilier Håndbog for Plejefamilier Kalundborg Kommune. Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse. Praktiske oplysninger om Kalundborg kommune.. side 3 Kvalitet i arbejdet som plejefamilie.. side 4 Samarbejde med kommunen

Læs mere

Professionel/specialiseret/kommunal plejefamilie: 1/5

Professionel/specialiseret/kommunal plejefamilie: 1/5 Bliv plejefamilie. Familiepleje tilbydes til børn og unge med et særligt støttebehov, hvor det skønnes, at anbringelse uden for eget hjem er nødvendig. Barnet eller den unge flytter ind hos plejefamilien,

Læs mere

Kontrakt om formidlet døgnophold i familiepleje

Kontrakt om formidlet døgnophold i familiepleje Børne- og Undervisningsforvaltningen Familieafdelingen Springvandspladsen 5!Uventet afslutning på formel 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Hjørring Kommune Hjørring den Indsæt dato Sagsnr.: Indsæt sagsnr.

Læs mere

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune

Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune Center Familie og Handicap, revideret juni 2014 Kære plejefamilier Hensigten med denne håndbog er at give jer plejefamilier og andre aktører på området viden om

Læs mere

Januar 2015. Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Januar 2015. Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Januar 2015 Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Indledning 1.1. Samarbejde 1.2. Lovgivning Afsnit 2 Myndighed og Tilsyn 2.1. Det driftsorienterede tilsyn 2.2. Myndighed

Læs mere

At blive aflastnings- eller plejefamilie

At blive aflastnings- eller plejefamilie At blive aflastnings- eller plejefamilie Vil I gerne være aflastnings- eller plejefamilie, er det vigtigt at I: Kan give barnet stabile og trygge rammer og støtte barnets udvikling Kan samarbejde med barnets

Læs mere

Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune

Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune Center Familie og Handicap, Marts 2014 Kære plejefamilier Hensigten med denne håndbog er at give jer plejefamilier og andre aktører på området viden om de regler

Læs mere

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Denne informationspjece henvender sig til sagsbehandlere, politikere og andre interesserede i børn- og ungeområdet i kommunerne. Informationspjecen

Læs mere

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF)

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) 2 Plejefamilieområdet er et ganske særligt område. En lang række af de forhold vi arbejder under er ikke direkte sammenlignelige

Læs mere

At være plejefamilie i Ringkøbing-Skjern Kommune

At være plejefamilie i Ringkøbing-Skjern Kommune At være plejefamilie i Ringkøbing-Skjern Kommune En vejledning i forhold til ansættelse, omkostningsbeløb og vederlagsfastsættelse Retningslinjer i denne pjece er gældende for plejefamilier godkendt efter

Læs mere

Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Egedal Kommune

Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Egedal Kommune Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Indholdsfortegnelse Kære plejefamilier!... 3 Indledning... 3 Sagsforløb... 3 Aflastning... 3 Anbringelse... 4 Forskellige former for aflastning og familiepleje...

Læs mere

Håndbog for plejefamilier, der samarbejder med Gentofte kommune Sociale Institutioner og Familiepleje Gentofte kommune

Håndbog for plejefamilier, der samarbejder med Gentofte kommune Sociale Institutioner og Familiepleje Gentofte kommune Håndbog for plejefamilier, der samarbejder med Gentofte kommune 01-01-2017 Sociale Institutioner og Familiepleje Gentofte kommune Håndbog for Plejefamilier Indhold Kontaktoplysninger... 3 Hvordan bliver

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om plejefamilier (plejefamiliebekendtgørelsen)

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om plejefamilier (plejefamiliebekendtgørelsen) Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om plejefamilier (plejefamiliebekendtgørelsen) I medfør af 37, stk. 7, 39, stk. 5 og 55, stk. 6 i Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om

Læs mere

Forundersøgelse og godkendelse

Forundersøgelse og godkendelse Forundersøgelse og godkendelse Lovgrundlag Typer af plejefamilier: Der findes tre forskellige typer af plejefamilier jf. Servicelovens 66 Alm. Plejefamilier Kommunale plejefamilier Plejefamilier er en

Læs mere

STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET

STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET Barnet/den unge Familieforhold/Værgemål [navn] [cpr.nr.] [Folkeregisteradresse] Moderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Angiv

Læs mere

Velkommen til kursusdag 4

Velkommen til kursusdag 4 Velkommen til kursusdag 4 Dagens program Kursusdag 4 08.30 08.45 Opsamling fra sidst. Dagens program. Dagens læringsmål. 08.45 11.30 Samvær og forældresamarbejde. 11.30 12.00 Handleplan. 12.00 12.45 Frokost.

Læs mere

cpr.nr. Folkeregisteradresse Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Navn: Adresse: Telefon: E-mail:

cpr.nr. Folkeregisteradresse Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE BØRNEOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND Barnet/den unge Familieforhold/Værgemål Navn cpr.nr. Folkeregisteradresse Moderen:

Læs mere

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier TILSYNSENHEDEN Tilsynsenhedens Årsrapport 2013 Center for børn og forebyggelse Plejefamilier Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Else Hansen Tilsynsførende Dorthe Noesgaard Tilsynsførende Joan

Læs mere

Generelle retningslinjer for plejefamilier

Generelle retningslinjer for plejefamilier Generelle retningslinjer for plejefamilier Servicelovens 52 giver mulighed for at børn og unge i alderen fra 0-18 år, der har behov for særlig støtte, kan tilbydes en aflastningsordning eller et døgnophold

Læs mere

Generelle kontraktforhold og retningslinjer for arbejdet som aflastningsfamilie ved Viborg Kommune. Retningslinje. Charlotte Lomholdt

Generelle kontraktforhold og retningslinjer for arbejdet som aflastningsfamilie ved Viborg Kommune. Retningslinje. Charlotte Lomholdt Generelle kontraktforhold og retningslinjer for arbejdet som aflastningsfamilie ved Viborg Kommune Retningslinje Godkendt: Ole Elbæk Niveau: Familie- og Rådgivningschef Dato: April 2016 Udarbejdet af:

Læs mere

Håndbog for plejefamilier

Håndbog for plejefamilier Håndbog for plejefamilier Serviceniveau for anbringelse i netværkspleje og plejefamilie ( 52, stk. 3, nr. 7 jf. 66) samt aflastning ( 52, stk. 3, nr. 5 jf. 55 og 66) efter lov om social service. Vedtaget

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 a, stk. 7, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1093 af 5. september 2013 som ændret ved lov nr. 651 af 12. juni 2013, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef Familie og Børn Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 11-05-2011 Sag: Sagsbehandler: Kvalitetsstandard for anbringelser Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven : evilling/beslutning : Distrikt Øst, Vest, Nord, Syd, Specialteamet : ndstilling evillingsmødets deltagere: Familiechef, distriktsledere, afdelingsleder,

Læs mere

Overvejelser om en ny anbringelsesstrategi

Overvejelser om en ny anbringelsesstrategi Overvejelser om en ny anbringelsesstrategi 1. Hvornår er det bedst for barnet eller den unge at blive anbragt uden for hjemmet? 2. Hvilken effekt/forandring ønskes opnået med en anbringelse uden for hjemmet?

Læs mere

Håndbog. for. Plejefamilier

Håndbog. for. Plejefamilier Håndbog for Plejefamilier Kalundborg Kommune. Oktober 2014 1 Indholdsfortegnelse. Praktiske oplysninger om Kalundborg kommune.. side 3 Definition af Plejefamiliebegrebet.. side 4 Kvalitet i arbejdet som

Læs mere

Aarhus Kommune Familier, Børn og Unge Socialforvaltningen. Revideret januar 2014

Aarhus Kommune Familier, Børn og Unge Socialforvaltningen. Revideret januar 2014 Revideret januar 2014 Aarhus Kommune Familier, Børn og Unge Socialforvaltningen Indhold Forord 1 Medarbejdere og praktisk information 2 Hvad er Familieplejecentret 4 Beskæftigelsesforhold 6 Økonomi 7 Ferie

Læs mere

Socialpædagogerne vil dog understrege, at KL s anbefaling af et loft over antallet af vederlag i praksis 1

Socialpædagogerne vil dog understrege, at KL s anbefaling af et loft over antallet af vederlag i praksis 1 I det følgende vil vi gennemgå alle de elementer, som bør behandles i din individuelle kontrakt. Husk, at denne gennemgang ikke kan erstatte den støtte, du som medlem af Socialpædagogerne kan få på dit

Læs mere

Retningslinjer for det driftsorienterede tilsyn med plejefamilier jf. Servicelovens 148 a

Retningslinjer for det driftsorienterede tilsyn med plejefamilier jf. Servicelovens 148 a Retningslinjer for det driftsorienterede tilsyn med plejefamilier jf. Servicelovens 148 a Planlægning af tilsyn Når en familie bliver godkendt opretter lederen af børneteamet personen i tilsynsplanen (bilag

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Område Randers Kommune

Læs mere

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceinformation Information til borgere og pårørende August 2016 Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceloven 119 122 Indhold Plejevederlag i tilknytning til pasning af

Læs mere

Håndbog for plejefamilier

Håndbog for plejefamilier Håndbog for plejefamilier Center for Familiepleje KØBENHAVNS KOMMUNE Januar 2016 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvad er Center for Familiepleje?... 4 Godkendelse af plejefamilier... 5 Om Socialtilsyns

Læs mere

Lov om social service

Lov om social service ørne- og kulturforvaltningen, Frederikshavn Kommune Kompetenceplan Lov om social service I: indstilling, O: orientering, : bevilling, beslutning Fam.: Familieafd., Afdeling Sagsbehandler Funktionsleder

Læs mere

Håndbog for plejefamilier

Håndbog for plejefamilier Håndbog for plejefamilier Center for Familiepleje Københavns Kommune Juli 2014 2 Forord Kære plejefamilier I som allerede samarbejder med os, og jer som overvejer det. I denne håndbog har vi samlet nogle

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

NOTAT. Redegørelse vedrørende tilsyn og godkendelse med gelsessteder for børn og unge

NOTAT. Redegørelse vedrørende tilsyn og godkendelse med gelsessteder for børn og unge NOTAT Redegørelse vedrørende tilsyn og godkendelse med gelsessteder for børn og unge 31. maj 2012 Sagsbehandler: LB Dok.nr.: 2012/0060786-2 Børne- og Ungestaben Godkendelse I henhold til Servicelovens

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Hvem er omfattet? ( Forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (indtil skolestart) kan benytte ordningen, dog er

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Dato KLE 27.30.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning om konkret plejetilladelse: traditionel familiepleje, kommunal familiepleje, netværkspleje, aflastning og privat

Læs mere

Familieplejernes håndbog - Værd at vide

Familieplejernes håndbog - Værd at vide Familieplejernes håndbog - Værd at vide Kapitel 3 Under anbringelsen Plejefamilien som del af et professionelt team De parter, der omgiver et plejebarn, udfører hver deres rolle i forhold til plejebarnet.

Læs mere

Tak for din henvendelse af 5. december 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 5. december 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. Direktør Jaleh Tavakoli, MB Dato 18. december 2013 Sagsnr. 2013-0263422 Kære Jaleh Tavakoli Dokumentnr. 2013-0263422-6 Tak for din henvendelse af 5. december 2013, hvor du stiller

Læs mere

Pasningsaftale. Pernille Kjær Conradsen Grønnevej 10 6980 Tim Tlf. 21 38 09 13. Pasningsaftale for. cpr.nr. Barnets navn: Adresse: Mors navn: Adresse:

Pasningsaftale. Pernille Kjær Conradsen Grønnevej 10 6980 Tim Tlf. 21 38 09 13. Pasningsaftale for. cpr.nr. Barnets navn: Adresse: Mors navn: Adresse: Pasningsaftale Pernille Kjær Conradsen Grønnevej 10 6980 Tim Tlf. 21 38 09 13 Barnets navn: Cpr.nr.: Mors navn: Adresse: Fars navn: Adresse: Fastnet tlf.: E-mail: Mor s mobil: Mor s arbejdsnr.: Far s mobil:

Læs mere

Bilag 3, KONTRAKT om indskrivning af beboer, jf. lov om social service 107/ 108

Bilag 3, KONTRAKT om indskrivning af beboer, jf. lov om social service 107/ 108 Bilag 3, KONTRAKT om indskrivning af beboer, jf. lov om social service 107/ 108 * Xx Kommune og Botilbuddet (nedenfor angives botilbuddets navn, adresse, telefonnummer og cvr.nr) indgår herved aftale om

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven Kompetenceplan for Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter 10 Kommunen har pligt til at sørge for at alle kan få gratis rådgivning 11 Kommunen har pligt til at sørge for familieorienteret

Læs mere

Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81

Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81 Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81 Ansøgning modtaget dato: Tilsynsførende: Ansøger: Navn: Adresse: Cpr.nr.: Tlf.nr.: E-mail: Tidligere

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

Børns sociale rettigheder

Børns sociale rettigheder Børns sociale rettigheder Lov om social service Kapitel 11 Særlig støtte til børn og unge Indholdsfortegnelse Lovens formål.... 3 Rådgivning... 4 Forældre har ret til at få familieorienteret rådgivning...

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Bilag 11, UDKAST KONTRAKT, KØB AF YDELSER i henhold til servicelovens 52, stk. 3, nr. 7 (anbringelse udenfor hjemmet, opholdssteder)

Bilag 11, UDKAST KONTRAKT, KØB AF YDELSER i henhold til servicelovens 52, stk. 3, nr. 7 (anbringelse udenfor hjemmet, opholdssteder) Bilag 11, UDKAST KONTRAKT, KØB AF YDELSER i henhold til servicelovens 52, stk. 3, nr. 7 (anbringelse udenfor hjemmet, opholdssteder) Denne kontrakt er indgået i henhold til rammeaftale af [dato] som følge

Læs mere

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig, der har vist interesse for at blive ansat som aflastningsperson i Aarhus Kommune.

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig, der har vist interesse for at blive ansat som aflastningsperson i Aarhus Kommune. 1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig, der har vist interesse for at blive ansat som aflastningsperson i Aarhus Kommune. Formålet med pjecen er at give dig information om Aflastningsordningen, din

Læs mere

Familieplejeundersøgelse

Familieplejeundersøgelse Familieplejeundersøgelse Uddannelse, tilsyn, udfordringer og information September 2015 RAPPORT Familiepleje-undersøgelse Uddannelse, tilsyn, udfordringer og information Udgivet af Socialpædagogerne, September

Læs mere

FAMILIEPLEJEHÅNDBOG HELSINGØR KOMMUNE 2017 INFORMATION TIL JER, DER ER PLEJEFAMILIE ELLER OVERVEJER AT BLIVE DET

FAMILIEPLEJEHÅNDBOG HELSINGØR KOMMUNE 2017 INFORMATION TIL JER, DER ER PLEJEFAMILIE ELLER OVERVEJER AT BLIVE DET FAMILIEPLEJEHÅNDBOG HELSINGØR KOMMUNE 2017 INFORMATION TIL JER, DER ER PLEJEFAMILIE ELLER OVERVEJER AT BLIVE DET Indhold Indledning... 3 Godkendelse af plejefamilier... 4 Om Socialtilsynets rolle... 4

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 2013 Generelt om ordningen Alle forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (skolestart) kan benytte ordningen. I

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

Ø113 Ændrede ansættelsesforhold for plejefamilier

Ø113 Ændrede ansættelsesforhold for plejefamilier Socialforvaltningen BUDGETNOTAT Ø113 Ændrede ansættelsesforhold for plejefamilier Baggrund Socialudvalget besluttede d. 27. maj 2015 at tage en drøftelse af plejefamiliers ansættelsesforhold. Socialudvalget

Læs mere

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes.

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes. Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen af andre faggrupper,

Læs mere

Postnr.: By: Telefon: Faderen: Navn: Adresse: Postnr.: By: Telefon: Telefon: EAN-nr.:

Postnr.: By: Telefon:   Faderen: Navn: Adresse: Postnr.: By: Telefon:   Telefon:   EAN-nr.: STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE BØRNEOMRÅDE Kontrakten er først gældende, når begge parter har underskrevet 1 Barnet/den unge Navn cpr.nr. Folkeregisteradresse 2 Familieforhold/Værgemål

Læs mere

Håndbog for familiepleje

Håndbog for familiepleje Se særlige regler for netværksanbringelser nederst Ydelse Aflastningsfamilie Døgnpleje Aflastning Familierådgivningen kan bevilge aflastning som supplement til døgnpleje. Især aktuel for børn, hvor der

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Generelt tilsyn. Medbring følgende til besøget: Seneste tilsynsrapport Seneste godkendelse Skema til brug ved Generelt tilsyn

Generelt tilsyn. Medbring følgende til besøget: Seneste tilsynsrapport Seneste godkendelse Skema til brug ved Generelt tilsyn Generelt tilsyn Inden besøget skal du huske følgende: Send brev til plejefamilien med information og tidspunkt for hvornår du vil komme på tilsyn. Læse seneste tilsynsrapport/socialrapport og orienter

Læs mere

Retningslinjer for vederlag, enkeltydelser mv. ved plejefamilieanbringelser

Retningslinjer for vederlag, enkeltydelser mv. ved plejefamilieanbringelser Retningslinjer for vederlag, enkeltydelser mv. ved plejefamilieanbringelser Center for Børn og Familie januar 2017 1 Indledning... 3 Vederlagsfastsættelse... 3 Omkostningsbeløbet... 5 Etableringsudgifter...

Læs mere

Arbejdsgruppen om tilsyn

Arbejdsgruppen om tilsyn Arbejdsgruppen om tilsyn Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 188368 Brevid. 1171698 Ref. CHDA Dir. tlf. 4631 5871 christad@roskilde.dk NOTAT: Standard for generelt tilsyn med generelt

Læs mere

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn D Fonden Sparta

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn D Fonden Sparta Uanmeldt tilsyn D28.11. 2012 Fonden Sparta Tilbuddets navn og adresse Sparta,afd. Tjørring, Fredbovej og administrationen Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn Michael Poulsen,

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere