VEU-opgaven: Hvordan kan RAR spille med?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEU-opgaven: Hvordan kan RAR spille med?"

Transkript

1 P r æ s e n t a t i Arbejdsmarkedskontor Øst VEU-opgaven: Hvordan kan RAR spille med? Strategiseminar 13. november Jacob Løbner Pedersen, STAR

2 Disposition RAR-VEU opgaven: Strategien en kort indflyvning! Stars VEU-indsats: Kort update Oplæg til drøftelser 2

3 VEU-koordinatorerne i STAR Hvem er vi? Knap 30 VEU-koordinatorer på landsplan Bor i Arbejdsmarkedskontorerne i Ålborg, Odense og Roskilde I Østdanmark er vi 8 VEU-koordinatorerne i Østdanmark 3

4 VEU-Strategien 4

5 Fem mål for VEU-indsatsen Som vi har brudt ned til 17 aktiviteter i strategien 1. Oplevelse af bedre match mellem udbud og efterspørgsel efter VEU og videregående VEU 5. Virksomhederne oplever det er lettere at få opkvalificeret ansatte eller finde ledige til de stillinger der er brug for 4. Skolerne oplever det er lettere at gennemføre kurser indenfor områder med rekrutterings-udfordringer 2. Virksomheder, jobcentre og a-kassers kursusønsker samordnes så der kan gennemføres hold 3. Jobcentre, a-kasser, skoler og parterne får bedre overblik over hvor der er mangel og hvor der er igangsat initiativer for at imødegå det hvor der er regionale samarbejder hvor der er rekrutteringsudfordringer

6 MÅL HANDLING TAL Succeskriterier Aktiviteter i 2018 til medio 2019 Indikatorer på at succeskriteriet opnås Succeskriterium 1: Gennemføre spørgeskemaundersøgelse (start- og slutmåling) ift. om virksomheder En højere andel virksomheder er i slutmålingen tilfredse sammenlignet med startmålingen Bedre match mellem inden for de brancher/områder, der er udvalgt, har lettere ved at få adgang til de udbuddet og kurser, der er brug for efterspørgslen efter VEU Gennemføre spørgeskemaundersøgelse (start- og slutmåling) ift. om jobcentrene En højere andel jobcentre er i slutmålingen tilfredse sammenlignet med startmålingen i de brancher, hvor der oplever, at det er lettere, at få borgere på de kurser, der er relevante for er etableret regionale virksomhederne samarbejder Koordinere og samarbejde med Styrelsen for it og læring (STIL) om deres Der er gennemført løbende møder med STIL herom. etablering af VEU-hjemmeside til borgere og virksomheder Møde mellem Rådets formandsskab og uddannelsesinstitutionerne Der er gennemført mindst ét møde om året. Konference om samspillet mellem beskæftigelses- og uddannelsessystemet om at Der er gennemført én konference om året. få mere aktivitet på efter- og videreuddannelsesområdet. Succeskriterium 2: Kursusønsker samordnes og koordineres, så der i højere grad gennemføres kursushold Succeskriterium 3: Bedre overblik over, hvor der er mangel på arbejdskraft, og hvor der er igangsat samarbejde for at imødegå mangel. Succeskriterium 4: Uddannelsesinstitutioner oplever, at det er lettere tilrettelægge og gennemføre kurser på områder med rekrutteringsudfordringe r. Skabe overblik over og sikre formidling af det eksisterende udbud af efter- og videreuddannelse inden for udvalgte mangelområder Der er udarbejdet en oversigt over aktuelle opkvalificeringstilbud inden for udvalgte mangelområder, som løbende er blevet opdateret, og som løbende er blevet formidlet via mail og/eller RAR eller STAR s hjemmeside. Alle relevante henvendelser om kursusbehov er håndteret tilfredsstillende. Gennemføre spørgeskemaundersøgelse om håndteringen af indmeldte kursusbehov Forbedre jobcentrenes grundlag for udsøgning af ledige til kurser Der er ydet konsulentbistand til jobcentre, der ønsker dette i relation til udsøgning af ledige til kurser. Gennemføre brancheanalyse af kompetenceefterspørgslen Der er gennemført mindst én analyse om året inden for et eller flere udvalgte brancheområder med henblik på at kortlægge virksomhedernes efterspørgsel efter kompetencer. Formidle viden fra gennemførte brancheanalyser, aktiviteter eller lign. Der er udarbejdet mindst to nyhedsbreve pr. år om brancheanalyser, aktiviteter eller lign., der er formidlet til Rådet samt relevante samarbejdspartnere. Gennemføre måling på brug af og tilfredshed med digitale redskaber, der etableres Der er tilfredshed med hjemmesiden. på STAR.dk til viden og overblik Besøge uddannelsesinstitutioner, jobcentre og a-kasser med henblik på etablering af dialog, samarbejde og viden om kompetenceefterspørgsel Gennemføre spørgeskemaundersøgelse (start- og slutmåling) blandt relevante uddannelsesinstitutioner ift. om det er blevet lettere at planlægge og gennemføre kurser Undersøge grundlaget for samarbejde med de faglige organisationers virksomhedsopsøgende arbejde og afdækning af kursusbehov herfra Der er gennemført besøg på mindst 80 pct. af samtlige relevante uddannelsesinstitutioner, jobcentre og a-kasser i 2018 med henblik på dialog, samarbejde og viden om kompetenceefterspørgsel. Herefter løbende dialog. En højere andel uddannelsesinstitutioner i slutmålingen tilfredse sammenlignet med startmålingen. Der er gennemført en systematisk undersøgelse af grundlaget for samarbejde med de faglige organisationers virksomhedsopsøgende arbejde. Der foreligger en afrapportering til Rådet til mødet i februar 2019 herom. Succeskriterium 5: Virksomheder oplever, at det er lettere at få kvalificeret arbejdskraft Følge op på alle meldinger om opkvalificeringsbehov Der er ført logbog over håndteringen af samtlige meldinger om opkvalificeringsbehov. Gennemføre forsøg med koordineret virksomhedsopsøgende arbejde inden for de Der er 80 pct. af de besøgte virksomheder, der er tilfredse med besøget, herunder af Rådet udvalgte brancheområder, hvor skoler og jobcentre samt evt. a-kasser Arbejdsmarkedskontor Øst (VEU-enhedens) koordinering af besøget. besøger virksomheder sammen Gennemføre spørgeskemaundersøgelse (start- og slutmåling) blandt relevante virksomheder ift. deres muligheder for at få opkvalificeret ansatte eller ledige til de stillinger, der er brug for. Henvendelser af højere kvalitet. En højere andel virksomheder er i slutmålingen tilfredse sammenlignet med startmålingen

7 Forudsætning: Kendskab og efterspørgsel efter VEU/AMU Vi skal blive bedre til at kunne svar på: Hvad er det? Hvad kan det? Hvad koster det? 47% Vi har ikke undersøgt mulighederne for AMU Ufaglærte: største behov - mindste interesse for VEU 7

8 VEU-indsatsen Kort status 8

9 Kursusoverblik 9

10 Nye hjemmesider For professionelle (star.dk) Borgere og virksomheder(voksenuddannelse.dk) 10

11 To modeller ift. indsats Proaktive: igangsætter indsats (bl.a. fælles kursuskøb) inden for de områder RAR har udvalgt. Målgruppen er ledige der har brug for jobrettet opkvalificering. Branchenetværkene er omdrejningspunkt Reaktive (meldesystem): håndterer henvendelser fra uddannelsesinst. og virksomheder. Målgruppen er både beskæftigede og ledige, der har brug for jobrettet opkvalificering 11

12 Drøftelser 12

13 Spørgsmål til drøftelse Hvad min organisation gøre? Hvad kan RAR? Hvad bør AMK gøre? Hvordan kan vi øge brugen af meldesystemet? Meldesystemet er muligheden for at få hjælp til ift. kurser der mangler og udækkede kompetencebehov? Hvordan kan vi få gennemført flere relevante kurser for ledige - indenfor vores tre indsatsområder: sosu, byg og hotel-restauration? Kan både være fælles-køb og åbne kurser. Hvordan får vi en højere andel virksomheder, der er mere tilfredse med udbuddet af kurser? 13

14 BILAG 14

15 Aktivitetsoverblik - Branchenetværk Sjælland Aktivitet Branchenetværk Identifikation Jobprofil / Samtale guide Kursus Jobmesse Hotel-restauration 6 uger Byg Syd Byg Nord Overvejes Sosu Transport Informationsmøde for sagsbehandlere Evt. erfaringskurser Afholdt d. 24/4-18 Med fed er markeret RAR-VEU indsatsområder Sosu er også RAR indsatsområde Koordination med JRS 15

16 Succeskriterium 2: Eksempel Succeskriterium 2: Kursusønsker samordnes og koordineres, så der i højere grad gennemføres kursushold Aktiviteter i 2018 til medio 2019 Skabe overblik over og sikre formidling af det eksisterende udbud af efter- og videreuddannelse inden for udvalgte mangelområder Indikatorer på at succeskriteriet opnås Der er udarbejdet en oversigt over aktuelle opkvalificeringstilbud inden for udvalgte mangelområder, som løbende er blevet opdateret, og som løbende er blevet formidlet via mail og/eller RAR eller STAR s hjemmeside. Gennemføre spørgeskemaundersøgelse om håndteringen af indmeldte kursusbehov Alle relevante henvendelser om kursusbehov er håndteret tilfredsstillende. Forbedre jobcentrenes grundlag for udsøgning af ledige til kurser Der er ydet konsulentbistand til jobcentre, der ønsker dette i relation til udsøgning af ledige til kurser.

17 Succeskriterium 5: Eksempel Succeskriterium 5: Virksomheder oplever, at det er lettere at få kvalificeret arbejdskraft Aktiviteter i 2018 til medio 2019 Følge op på alle meldinger om opkvalificeringsbehov Gennemføre forsøg med koordineret virksomhedsopsøgende arbejde inden for de af Rådet udvalgte brancheområder, hvor skoler og jobcentre samt evt. a- kasser besøger virksomheder sammen Indikatorer på at succeskriteriet opnås Der er ført logbog over håndteringen af samtlige meldinger om opkvalificeringsbehov. Der er 80 pct. af de besøgte virksomheder, der er tilfredse med besøget, herunder Arbejdsmarkedskontor Øst (VEU-enhedens) koordinering af besøget. Gennemføre spørgeskemaundersøgelse (start- og slutmåling) blandt relevante virksomheder ift. deres muligheder for at få opkvalificeret ansatte eller ledige til de stillinger, der er brug for. Henvendelser af højere kvalitet. En højere andel virksomheder er i slutmålingen tilfredse sammenlignet med startmålingen

18 Fem succeskriterier 17 aktiviteter Succeskriterier Aktiviteter i 2018 til medio 2019 Succeskriterium 1: Bedre match mellem udbuddet og efterspørgslen efter VEU i de brancher, hvor der er etableret regionale samarbejder Gennemføre spørgeskemaundersøgelse (start- og slutmåling) ift. om virksomheder inden for de brancher/områder, der er udvalgt, har lettere ved at få adgang til de kurser, der er brug for Gennemføre spørgeskemaundersøgelse (start- og slutmåling) ift. om jobcentrene oplever, at det er lettere, at få borgere på de kurser, der er relevante for virksomhederne Koordinere og samarbejde med Styrelsen for it og læring (STIL) om deres etablering af VEU-hjemmeside til borgere og virksomheder Møde mellem Rådets formandsskab og uddannelsesinstitutionerne Konference om samspillet mellem beskæftigelses- og uddannelsessystemet om at få mere aktivitet på efterog videreuddannelsesområdet. Succeskriterium 2: Skabe overblik over og sikre formidling af det eksisterende udbud af efter- og videreuddannelse inden for Kursusønsker samordnes og koordineres, så der i højere udvalgte mangelområder grad gennemføres kursushold Gennemføre spørgeskemaundersøgelse om håndteringen af indmeldte kursusbehov Forbedre jobcentrenes grundlag for udsøgning af ledige til kurser Succeskriterium 3: Gennemføre brancheanalyse af kompetenceefterspørgslen Bedre overblik over, hvor der er mangel på arbejdskraft, Formidle viden fra gennemførte brancheanalyser, aktiviteter eller lign. og hvor der er igangsat samarbejde for at imødegå Gennemføre måling på brug af og tilfredshed med digitale redskaber, der etableres på STAR.dk til viden og mangel. overblik Besøge uddannelsesinstitutioner, jobcentre og a-kasser med henblik på etablering af dialog, samarbejde og viden om kompetenceefterspørgsel Succeskriterium 4: Uddannelsesinstitutioner oplever, at det er lettere tilrettelægge og gennemføre kurser på områder med rekrutteringsudfordringer. Succeskriterium 5: Virksomheder oplever, at det er lettere at få kvalificeret arbejdskraft Gennemføre spørgeskemaundersøgelse (start- og slutmåling) blandt relevante uddannelsesinstitutioner ift. om det er blevet lettere at planlægge og gennemføre kurser Undersøge grundlaget for samarbejde med de faglige organisationers virksomhedsopsøgende arbejde og afdækning af kursusbehov herfra Følge op på alle meldinger om opkvalificeringsbehov Gennemføre forsøg med koordineret virksomhedsopsøgende arbejde inden for de af Rådet udvalgte brancheområder, hvor skoler og jobcentre samt evt. a-kasser besøger virksomheder sammen Gennemføre spørgeskemaundersøgelse (start- og slutmåling) blandt relevante virksomheder ift. deres muligheder for at få opkvalificeret ansatte eller ledige til de stillinger, der er brug for. Henvendelser af højere kvalitet.

VEU-STRATEGI RAR-Hovedstaden

VEU-STRATEGI RAR-Hovedstaden VEU-STRATEGI RAR-Hovedstaden RAR Hovedstaden Dato: 18. maj 2018 Fremme af voksen- efter- og videreuddannelse i RAR Hovedstadens område Globaliseringen og den teknologiske udvikling medfører forandringer

Læs mere

RAR-model for koordination af aktørsamarbejde for voksen/efteruddannelse. RAR Fyn strategiseminar november 2018

RAR-model for koordination af aktørsamarbejde for voksen/efteruddannelse. RAR Fyn strategiseminar november 2018 RAR-model for koordination af aktørsamarbejde for voksen/efteruddannelse RAR Fyn strategiseminar november 2018 Ledige Virksomheder Styrkelse af basale færdigheder Løfte kvaliteten i AMU-kurserne Mere relevant

Læs mere

RAR-model for koordination af aktørsamarbejde for voksen/efteruddannelse. RAR Sydjylland strategiseminar november 2018

RAR-model for koordination af aktørsamarbejde for voksen/efteruddannelse. RAR Sydjylland strategiseminar november 2018 RAR-model for koordination af aktørsamarbejde for voksen/efteruddannelse RAR Sydjylland strategiseminar november 2018 Ledige Virksomheder Styrkelse af basale færdigheder Løfte kvaliteten i AMU-kurserne

Læs mere

Sådan opkvalificerer vi! Stars VEU-indsats

Sådan opkvalificerer vi! Stars VEU-indsats P r æ s e n t a t i Arbejdsmarkedskontor Øst Sådan opkvalificerer vi! Stars VEU-indsats Vejlederkonference 7/12 Glostrup Park Hotel Jacob Løbner Pedersen, STAR Fokus Trepartsaftalen kort indflyvning! Hvad

Læs mere

VEU-koordineringsopgaven

VEU-koordineringsopgaven P r æ s e n t a t i Arbejdsmarkedskontor Øst VEU-koordineringsopgaven 23. maj 2018 Ved Teamchef Jacob Løbner VEU? Hvad? 2 3 Flexicurity VEU en del af modellen 4 VEU Derfor! 5 Rationale: Opkvalificering

Læs mere

Arbejdsmarkedskontor Syd

Arbejdsmarkedskontor Syd Styrkelse af basale færdigheder Løfte kvaliteten i AMU-kurserne Mere relevant og fleksibelt AMU-udbud Èn indgang til vejledning/tilmelding/godtgørelse Omstilling på arbejdsmarkedet RAR-model udarbejdeskoordination

Læs mere

Bestyrelseskonference

Bestyrelseskonference A r b e j d s m a r k e d s k o n t o r M amkmidt-nord@star.dk T 72 22 36 00 Bestyrelseskonference Konference mellem RAR Nordjylland og skoler med VEU-udbud 22. november 2018 Scandic Aalborg Ø Dagsorden

Læs mere

Status på implementeringen af RAR/VEU-modellen v/arbejdsmarkedsdirektør Karl Schmidt

Status på implementeringen af RAR/VEU-modellen v/arbejdsmarkedsdirektør Karl Schmidt P r æ s e n t a t i o Status på implementeringen af RAR/VEU-modellen v/arbejdsmarkedsdirektør Karl Schmidt Den lokale organisering, arbejdsopgaverne og det tværgående samarbejde Nye Kompetencer hele livet

Læs mere

Udmøntning af Trepartsaftale III - etablering af RAR-model for koordination og aktørsamarbejde 8. marts 2018

Udmøntning af Trepartsaftale III - etablering af RAR-model for koordination og aktørsamarbejde 8. marts 2018 Udmøntning af Trepartsaftale III - etablering af RAR-model for koordination og aktørsamarbejde 8. marts 2018 Resume Formålet med RAR-modellen er overordnet at sikre bedre koordination og aktørsamarbejde

Læs mere

RAR-model, aftale, opgaver og organisering. Marts 2018

RAR-model, aftale, opgaver og organisering. Marts 2018 RAR-model, aftale, opgaver og organisering Marts 2018 Bedre match i brancher med regionale samarbejder Hvad opnås med RARmodel? Uddannelsesinstitutioner får lettere ved at gennemføre holdforløb på mangelområder.

Læs mere

RAR Hovedstaden Strategi- og handlingsplan

RAR Hovedstaden Strategi- og handlingsplan RAR Hovedstaden 2. udkast RAR Hovedstaden Strategi- og handlingsplan 2019-2022 Januar 2019 Indholdsfortegnelse Forord 1. Afhjælpning og forebyggelse af rekrutteringsudfordringer 2. Opkvalificeringsindsatsen

Læs mere

Tre-partsaftale om styrket og mere fleksibel voksen, efter- og videreuddannelse

Tre-partsaftale om styrket og mere fleksibel voksen, efter- og videreuddannelse Tre-partsaftale om styrket og mere fleksibel voksen, efter- og videreuddannelse Rapport fra ekspertgruppe i efteråret 2017 Regeringen og arbejdsmarkedets parter afsætter 25 mio. kr. årligt i 4 år til koordination

Læs mere

Oplæg SOSU-workshop Nordjylland

Oplæg SOSU-workshop Nordjylland A r b e j d s m a r k e d s k o n t o r M Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord Amkmidt-nord@star.dk T 72 22 36 00 Oplæg SOSU-workshop Nordjylland Henrik Christensen 28. november 2018 Gårsdagens pressehistorie:

Læs mere

Samspil mellem erhvervsfremme, uddannelse og beskæftigelse

Samspil mellem erhvervsfremme, uddannelse og beskæftigelse Samspil mellem erhvervsfremme, uddannelse og beskæftigelse Kort introduktion til offentlige aktører, der arbejder med erhvervsfremme i Nordjylland, 27. juni 2018 v./susanne M. Nielsen, Arbejdsmarkedskontor

Læs mere

IT samt fremstilling og udvikling af robotter Bygge og anlæg Det offentlige område (folkeskolelærer samt social- og sundhedsassistent

IT samt fremstilling og udvikling af robotter Bygge og anlæg Det offentlige område (folkeskolelærer samt social- og sundhedsassistent Notat RAR Arbejdsmarkedskontor Syd Sekretariatet Dannebrogsgade 3, 1. og 2. sal 5000 Odense C T: +45 7222 3800 E: amksyd@star.dk Status på VEU-indsatsen i RAR s dækningsgeografi 1. Formål www.rar-bm.dk

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker De regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) udgør et centralt politisk forum i den regionale beskæftigelsesindsats. Denne folder skal gennem

Læs mere

Strategi- og handleplan 2018

Strategi- og handleplan 2018 Strategi- og handleplan 2018 Det Regionale Arbejdsmarkedsråd på Fyn For Det Regionale Arbejdsmarkedsråd på Fyn har forebyggelse af mangel på arbejdskraft og understøtning af vækst på Fyn den højeste prioritet.

Læs mere

RAR Sjælland strategiseminar

RAR Sjælland strategiseminar P r æ s e n t a t i Arbejdsmarkedskontor Øst RAR Sjælland strategiseminar Tirsdag den 13. november 2018 13.00-13.05 Velkommen Flemming Kronsten, RAR-formand 13.05 13.25 Dagens program og inspiration til

Læs mere

RAR-formand velkommen og program Dagsorden:

RAR-formand velkommen og program Dagsorden: 1 RAR-formand velkommen og program Dagsorden: Velkomst, præsentationsrunde og dagsorden v/ RAR formand Hans A. Sørensen Formålet med Koordinationsforum præsentation og drøftelse af kommissorium v/ arbejdsmarkedsdirektør

Læs mere

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Sjælland. RAR Sjælland Strategi- og handlingsplan

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Sjælland. RAR Sjælland Strategi- og handlingsplan Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Sjælland RAR Sjælland Strategi- og handlingsplan 2019-2022 Februar 2019 Indhold: Forord Afhjælpning og forebyggelse af rekrutteringsudfordringer i Region Sjælland Opkvalificering,

Læs mere

Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice

Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice Arbejdsmarkedskontor Øst 25.oktober 2015 Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice Jobcentrene i Nordsjælland styrker

Læs mere

Bygge og anlæg Transport Det offentlige område (social- og sundhedsassistent og -hjælpere)

Bygge og anlæg Transport Det offentlige område (social- og sundhedsassistent og -hjælpere) Notat RAR Sydjylland Arbejdsmarkedskontor Syd Sekretariatet Dannebrogsgade 3, 1. og 2. sal 5000 Odense C T: +45 7222 3800 E: amksyd@star.dk Status på VEU-indsatsen i RAR Sydjyllands dækningsgeografi www.rar-bm.dk

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Region Syddanmark KKR Syddanmark Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Region Syddanmark KKR Syddanmark Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Region Syddanmark KKR Syddanmark Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Den 7. oktober 2016 Forslag til initiativer, der skal bidrage til øget voksen- og efteruddannelse Diskussionsoplæg til politisk

Læs mere

Orientering om Jobcenter Aalborgs arbejde med opkvalificering af ledige

Orientering om Jobcenter Aalborgs arbejde med opkvalificering af ledige #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Beskæftigelsesudvalget Kopi til Forvaltningsledelsen Fra Jobcentersekretariatet Sagsnr./Dok.nr. 2017-010767 / 2017-010767-4 Jobcenter Sekretariat

Læs mere

Rådsmøde den 26. september Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

Rådsmøde den 26. september Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Rådsmøde den Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Hvad var meningen med RAR? Beskæftigelsesministeren nedsætter otte regionale arbejdsmarkedsråd, der har til opgave at sikre koordination og samarbejde om

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

De 17 jobcentre i Region Sjælland ønsker at styrke samarbejdet om at bistå virksomhederne med ledig arbejdskraft på tværs af kommunerne.

De 17 jobcentre i Region Sjælland ønsker at styrke samarbejdet om at bistå virksomhederne med ledig arbejdskraft på tværs af kommunerne. Proces i forb. med rekrutteringssamarbejdet på Sjælland På baggrund af politisk fokus i KKR samt RAR på Sjælland om fælleskommunalt samarbejde om rekruttering til virksomheder blev alle 17 jobcenterchefer

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

RAR Hovedstaden Status på strategi- og udviklingsplan

RAR Hovedstaden Status på strategi- og udviklingsplan N o v e m b e r 2017 RAR Hovedstaden Status på strategi- og udviklingsplan 2016-2018 Initiativer tager udgangspunkt i RARs strategi- og udviklingsplan samt RAR strategiseminar den 31/10-16 RAR Hovedstadens

Læs mere

Det regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden. RAR Hovedstaden Strategi- og handlingsplan

Det regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden. RAR Hovedstaden Strategi- og handlingsplan Det regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden RAR Hovedstaden Strategi- og handlingsplan 2019-2022 Februar 2019 Indholdsfortegnelse Forord 1. Afhjælpning og forebyggelse af rekrutteringsudfordringer

Læs mere

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Hvorfor virksomhedskontakt? Synliggøre job

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy 1 ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy INDHOLD I MIT OPLÆG 2 Kort om formålet med og rammer for analysen Hovedresultater fra analysen

Læs mere

Koordinering af kursusudbuddet ift. uddannelsesinstitutioner. dialog med brancheog fagorganisationer. Understøtte den tværfaglige koordinering

Koordinering af kursusudbuddet ift. uddannelsesinstitutioner. dialog med brancheog fagorganisationer. Understøtte den tværfaglige koordinering Bygge og anlæg Involverede parter Projektmål AMK Syd rolle Handling/Status Job7 Kabelmontørprojektet Opkvalificering til bygge- og anlægsområdet med fokus på el-faget. Jobcentrene i Job7- samarbejdet,

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

Netværk om beskæftigelsesreformen

Netværk om beskæftigelsesreformen Netværk om beskæftigelsesreformen 1. November 2016 i Aalborg Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord Trepartsaftalen Forebyggelse af rekrutteringsudfordringen Flere praktikpladser Voksen- og efteruddannelse Voksen-

Læs mere

RAR Nordjylland. Opstarts- og Strategiseminar. Karl Schmidt Direktør for Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord 7. juni 2018

RAR Nordjylland. Opstarts- og Strategiseminar. Karl Schmidt Direktør for Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord 7. juni 2018 A r b e j d s m a r k e d s k o n t o r M i Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord Amkmidt-nord@star.dk T72 22 36 00 RAR Nordjylland Opstarts- og Strategiseminar Karl Schmidt Direktør for Arbejdsmarkedskontor

Læs mere

Indledning: 0. Velkomst og præsentationsrunde Kort introduktion til RAR-arbejdet ved Arbejdsmarkedsdirektør Marianne Sumborg

Indledning: 0. Velkomst og præsentationsrunde Kort introduktion til RAR-arbejdet ved Arbejdsmarkedsdirektør Marianne Sumborg Sted: Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, Glostrup Juni 2018 Dagsorden Indledning: 0. Velkomst og præsentationsrunde Kort introduktion til RAR-arbejdet ved Arbejdsmarkedsdirektør Marianne Sumborg 1. Godkendelse

Læs mere

Baggrund. Fokus på flygtningegruppen som fremtidig arbejdskraftressource indenfor brancher, hvor der allerede er, eller vil opstå mangel.

Baggrund. Fokus på flygtningegruppen som fremtidig arbejdskraftressource indenfor brancher, hvor der allerede er, eller vil opstå mangel. FORMÅL, SAMARBEJDSPARTNERE, ORGANISERING, AKTIVITETER Baggrund Frem mod 2025 vil der være et stigende behov for faglært arbejdskraft i regionen, som ikke kan dækkes af nyuddannede med det nuværende optag

Læs mere

Campus Bornholms VEU Strategi

Campus Bornholms VEU Strategi Campus Bornholms VEU Strategi 2019-2021 Bornholm skal være den bedst uddannede landsdel i Danmark i forhold til erhvervslivets krav til arbejdsstyrkens kvalifikationer. På Campus Bornholm forpligter vi

Læs mere

Koordinering af kursusudbuddet ift. uddannelsesinstitutioner. dialog med brancheog fagorganisationer. Understøtte den tværfaglige koordinering

Koordinering af kursusudbuddet ift. uddannelsesinstitutioner. dialog med brancheog fagorganisationer. Understøtte den tværfaglige koordinering Bygge og anlæg Aktivitet Involverede parter Projektmål AMK Syd rolle Handling/Status Job7 Kabelmontørprojektet Opkvalificering til bygge- og anlægsområdet med fokus på el-faget. Kabelmontør, kabelmontage

Læs mere

Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland. Mødet afholdes hos AMK Øst. Dagsorden

Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland. Mødet afholdes hos AMK Øst. Dagsorden Mødet afholdes hos AMK Øst Dagsorden Punkter til beslutning 1. Godkendelse af dagsorden 2. af møde i RAR den 12. december 2018 3. Meddelelser fra formandskabet 4. Temadrøftelse: Udenlandsk arbejdskraft,

Læs mere

December Virksomhedernes behov for basale it-kompetencer inden for udvalgte fagområder. Perspektiver

December Virksomhedernes behov for basale it-kompetencer inden for udvalgte fagområder. Perspektiver December 2018 Virksomhedernes behov for basale it-kompetencer inden for udvalgte fagområder Perspektiver 0 Forord Den digitale udvikling buldrer afsted, og virksomhederne står over for nye muligheder og

Læs mere

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 1 INDLEDNING Der ses en positiv udvikling på arbejdsmarkedet i Danmark i disse år, det gælder også på Fyn. Men kommunerne står stadig overfor en lang række

Læs mere

ANALYSE AF DEN PRIVATE SERVICESEKTOR I SYDJYLLAND RESUME AF AFRAPPORTERING RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING OKTOBER 2018

ANALYSE AF DEN PRIVATE SERVICESEKTOR I SYDJYLLAND RESUME AF AFRAPPORTERING RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING OKTOBER 2018 ANALYSE AF DEN PRIVATE SERVICESEKTOR I SYDJYLLAND RESUME AF AFRAPPORTERING RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING OKTOBER 2018 1 ANALYSE AF DEN PRIVATE SERVICESEKTOR I SYDJYLLAND OM PROJEKTET For at kunne fastholde

Læs mere

Baseline og opfølgningskoncept for VEU. Baseline og opfølgningskoncept for VEU Resultater af baselinemåling

Baseline og opfølgningskoncept for VEU. Baseline og opfølgningskoncept for VEU Resultater af baselinemåling Baseline og opfølgningskoncept for VEU Resultater af baselinemåling 25. januar 2019 1 Indhold Indledning 3 Succeskriterium 1 6 Succeskriterium 2 11 Succeskriterium 3 23 Succeskriterium 4 24 Succeskriterium

Læs mere

Uddannelsesmuligheder i beskæftigelsessystemet v/ Camilla Mortensen og Helle Rye, AMK. Netværksmøde for jobcentre og a-kasser 15.

Uddannelsesmuligheder i beskæftigelsessystemet v/ Camilla Mortensen og Helle Rye, AMK. Netværksmøde for jobcentre og a-kasser 15. Uddannelsesmuligheder i beskæftigelsessystemet v/ Camilla Mortensen og Helle Rye, AMK Netværksmøde for jobcentre og a-kasser 15. marts 2017 March 24, 2017 3-partsaftalen og uddannelsesordningerne Pulje

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

RAR Vestjylland. Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for August 2015

RAR Vestjylland. Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for August 2015 Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for 2016 RAR Vestjylland 14. August 2015 RAR Vestjylland har ligesom jobcentre, kommunalbestyrelser og Beskæftigelsesrådet modtaget

Læs mere

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT TIL FREMTIDEN

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT TIL FREMTIDEN KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT TIL FREMTIDEN Arbejdsmarkedschef David Hedegaard Andersen Dansk Metal Beskæftigelsespolitisk konference, Aarhus 29. MAJ 2017 I 2025 VIL DER MANGLE 30.000 I INDUSTRIEN* Nye tal

Læs mere

Fremdriftsskema til opfølgning på justerede anbefalinger til tværgående samarbejder i KKR Hovedstaden i 2016 og 2017.

Fremdriftsskema til opfølgning på justerede anbefalinger til tværgående samarbejder i KKR Hovedstaden i 2016 og 2017. Fremdriftsskema til opfølgning på justerede anbefalinger til tværgående samarbejder i KKR Hovedstaden i 2016 og 2017. Virksomhedsrettede indsatser /gul/rød Bemærkninger Alle kommuner skal aktivt medvirke

Læs mere

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland Bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder Langtidsledigheden skal bekæmpes Flere unge skal have en uddannelse Borgere i udkanten

Læs mere

Strategiseminar 2018

Strategiseminar 2018 Strategiseminar 2018 RAR Sydjylland Tirsdag d. 6. februar 2018 Arbejdsmarkedskontor Syd Hvad er opgaven i dag? + nogle ord til Ministeren Arbejdsmarkedskontor Syd Tema/Handlinger A: Mangel på kvalificeret

Læs mere

Opkvalificering i Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland BLIV KLAR TIL SOSU. - Arbejdsgange og rollefordeling

Opkvalificering i Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland BLIV KLAR TIL SOSU. - Arbejdsgange og rollefordeling Opkvalificering i Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland BLIV KLAR TIL SOSU - Arbejdsgange og rollefordeling Indholdsfortegnelse 1. Formål med opkvalificering 2. Rollefordeling omkring opkvalificering

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

OPKVALIFICERING AF LEDIGE TIL ROBOTINDUSTRIEN. RAR Fyn møde d. 29. juni 2017 Niels Kristoffersen Adm. direktør mploy a/s

OPKVALIFICERING AF LEDIGE TIL ROBOTINDUSTRIEN. RAR Fyn møde d. 29. juni 2017 Niels Kristoffersen Adm. direktør mploy a/s OPKVALIFICERING AF LEDIGE TIL ROBOTINDUSTRIEN RAR Fyn møde d. 29. juni 2017 Niels Kristoffersen Adm. direktør mploy a/s DAGSORDEN Kort om baggrunden for opkvalificeringsforløbet Opkvalificeringsforløbets

Læs mere

Koordinering af kursusudbuddet ift. uddannelsesinstitutioner. dialog med brancheog fagorganisationer. Understøtte den tværfaglige koordinering

Koordinering af kursusudbuddet ift. uddannelsesinstitutioner. dialog med brancheog fagorganisationer. Understøtte den tværfaglige koordinering Bygge og anlæg Aktivitet Involverede parter Projektmål AMK Syd rolle Handling/Status Job7 Kabelmontørprojektet Opkvalificering til bygge- og anlægsområdet med fokus på el-faget. Kabelmontør, kabelmontage

Læs mere

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan revideret november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Indsatsområde 1, indikator 1-5 Indsatsområde

Læs mere

0. Velkomst og præsentationsrunde Kort introduktion til RAR-arbejdet ved Arbejdsmarkedsdirektør Marianne Sumborg

0. Velkomst og præsentationsrunde Kort introduktion til RAR-arbejdet ved Arbejdsmarkedsdirektør Marianne Sumborg Dagsorden 0. Velkomst og præsentationsrunde Kort introduktion til RAR-arbejdet ved Arbejdsmarkedsdirektør Marianne Sumborg Punkter til beslutning: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af møde i RAR den

Læs mere

Pulje til projekt Uddannelsesambassadører Pulje

Pulje til projekt Uddannelsesambassadører Pulje Ansøgningsskema for Pulje til projekt Uddannelsesambassadører Pulje 17.46.43.10 Ansøgningen skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via Tilskudsportalen Ansøger Kommune Jobcenter Randers

Læs mere

Rekrutterings- og opkvalificeringsmodeller

Rekrutterings- og opkvalificeringsmodeller Rekrutterings- og opkvalificeringsmodeller Den fynske transportmodel - Arbejdsgivererklæringer - Individuel opkvalificeringsplan for hver enkelt virksomhed - To matchrunder: Matchdag og sikring match ved

Læs mere

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Arbejdsmarkedskontor Øst Marts 2015 Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Der er delvist positive udviklingstendenser på arbejdsmarkedet i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjællands

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

Pulje til opkvalificering målrettet infrastrukturprojekter og flaskehalse

Pulje til opkvalificering målrettet infrastrukturprojekter og flaskehalse Ansøgningsskema for Pulje til opkvalificering målrettet infrastrukturprojekter og flaskehalse Finanslovskonto 17.46.41.50 Projektets navn: Tværkommunale opkvalificeringstiltag til infrastrukturprojekter

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1

Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1 Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1 1. Baggrund Denne samarbejdsaftale

Læs mere

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Dagens program Velkommen og formål med dagen Uddannelsesordningerne og hvad vi har i vente trepartsaftalerne

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

Strategi RAR Vestjylland

Strategi RAR Vestjylland Strategi RAR Vestjylland (2015) 1 Forord Sammen om vækst og udvikling i Vestjylland! Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Vestjylland (RAR) er dannet i en tid, hvor ledigheden er lav, og der i flere brancher

Læs mere

VEU-centre kontrakter Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2016-2017 Mål- og indikatorplan VERSION 07-12-2015 1 Overordnede ændringer i kontraktmodellen Kvantitative indikatorer (indsatsområde 1+2) skal udløse point for delvis målopfyldelse.

Læs mere

Det regionale Arbejdsmarkedsråd Bornholm RAR-møde onsdag den 13. februar 2019 mødematerialet er fortroligt, indtil mødet er afholdt

Det regionale Arbejdsmarkedsråd Bornholm RAR-møde onsdag den 13. februar 2019 mødematerialet er fortroligt, indtil mødet er afholdt Møde i Arbejdsmarkedsrådet, onsdag den 13. februar 2019 kl. 12.00-15.00 Mødet afholdes Paradisvej 3, 3700 Rønne DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden 2. af møde i RAR den 26. september 2018 Punkter til

Læs mere

Oversigt over afsluttede implementeringsunderstøttende aktiviteter Juli 2017 i forbindelse med beskæftigelsesreformen

Oversigt over afsluttede implementeringsunderstøttende aktiviteter Juli 2017 i forbindelse med beskæftigelsesreformen Oversigt over afsluttede implementeringsunderstøttende aktiviteter Juli 2017 i forbindelse med Aktivitet intention Indhold Målrettet Afsender Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR EUC SYD FOR ERHVERVSRETTET VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 2018

UDBUDSPOLITIK FOR EUC SYD FOR ERHVERVSRETTET VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 2018 side 1 af 6 UDBUDSPOLITIK FOR EUC SYD FOR ERHVERVSRETTET VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 2018 Indledning EUC Syd udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) i overensstemmelse med Lov om arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

Uddannelsesindsats i Københavns Kommune. Oplæg til BIU møde den 18. februar 2019 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Uddannelsesindsats i Københavns Kommune. Oplæg til BIU møde den 18. februar 2019 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Uddannelsesindsats i Københavns Kommune Oplæg til BIU møde den 18. februar 2019 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Fokusområde 2 Arbejdskraft til virksomhederne Oplæggets indhold Formål med indsatsen

Læs mere

Møde mellem de østjyske kommuner og RAR Østjylland. 22. Marts 2018

Møde mellem de østjyske kommuner og RAR Østjylland. 22. Marts 2018 Møde mellem de østjyske kommuner og RAR Østjylland 22. Marts 2018 Program for mødet Velkomst og intro til RAR RAR s kommende opgave i forhold til VEU RAR Østjyllands indsatsområder og strategi Arbejdsmarkedet

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET

ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET FORORD Odense Byråd godkendte i januar 2016 Beskæftigelses- og Socialudvalgets beskæftigelsespolitik Odense i job. Politikken sætter

Læs mere

Referat fra møde i Jobforum d. 18. maj 2018

Referat fra møde i Jobforum d. 18. maj 2018 1. Præsentation af pilotprojekt kommuner får gratis opkvalificering af medarbejdere. Absalon har haft et pilotprojekt med Køge kommune omkring unge psykisk syge på arbejdsmarkedet. Absalon er en vidensinstitution,

Læs mere

Forslag til etablering af et rekrutteringssamarbejde mellem 16 jobcentre i Hovedstadsområdet - Hovedstadens Rekrutteringsservice

Forslag til etablering af et rekrutteringssamarbejde mellem 16 jobcentre i Hovedstadsområdet - Hovedstadens Rekrutteringsservice N O T A T 18. marts 2015 [AMK Øst/KLV] Forslag til etablering af et rekrutteringssamarbejde mellem 16 jobcentre i Hovedstadsområdet - Hovedstadens Rekrutteringsservice 2015-0002588 De 16 jobcentre i Hovedstadsområdet

Læs mere

Kompetencerådsmøde. Fredag den 1. december 2017 kl Innovest, Ånumvej 28, 6900 Skjern.

Kompetencerådsmøde. Fredag den 1. december 2017 kl Innovest, Ånumvej 28, 6900 Skjern. Kompetencerådsmøde Fredag den 1. december 2017 kl. 9.30-11.30 Innovest, Ånumvej 28, 6900 Skjern www.regionmidtjylland.dk Dagsorden 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat 2. Erfaringer fra KUBE

Læs mere

arbejdsmarkedsbalancen

arbejdsmarkedsbalancen Sådan bruger du arbejdsmarkedsbalancen på www.brhovedstadensjaelland.dk et godt fundament når du har samtaler BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Et godt fundament... når du har Gå ind på»www.brhovedstadensjaelland.dk«vælg»arbejdsmarkedet

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 28. februar 2017 kl. 14.00-16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Helle Jürgensen, Selandia CEU / Arla Foods Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Kurt Ole Jørgensen EUC NVS / HK

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 306 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Samråd UDU alm. Del Samrådsspørgsmål Z om Trepartsudvalgets rapport om opkvalificering

Læs mere

Brugen af RKV i vejledningsindsatsen - praksis, udfordringer og muligheder. v/lone Gullmaj Græbe, VEU-koordinator, VEU-center Øst og Øerne

Brugen af RKV i vejledningsindsatsen - praksis, udfordringer og muligheder. v/lone Gullmaj Græbe, VEU-koordinator, VEU-center Øst og Øerne Brugen af RKV i vejledningsindsatsen - praksis, udfordringer og muligheder v/lone Gullmaj Græbe, VEU-koordinator, VEU-center Øst og Øerne RAR vejlederkonference, 7.12.2016 Vejen til job En anden vej Realkompetencer

Læs mere

Bilag 1. Handleplan for implementering

Bilag 1. Handleplan for implementering Bilag 1 Handleplan for implementering af jobcenteranalysens anbefalinger 2017 Baggrund for handleplan Beskæftigelses- og Integrationsudvalget blev på mødet 02.05.2017, punkt 24, præsenteret for Jobcenteranalysen,

Læs mere

Et stærkt samarbejde. mellem Jobcenter Horsens, Ungeenheden og virksomhederne i Horsens Kommune. Strategi for det virksomhedsopsøgende arbejde

Et stærkt samarbejde. mellem Jobcenter Horsens, Ungeenheden og virksomhederne i Horsens Kommune. Strategi for det virksomhedsopsøgende arbejde Et stærkt samarbejde mellem Jobcenter Horsens, Ungeenheden og virksomhederne i Horsens Kommune Strategi for det virksomhedsopsøgende arbejde Forord Mange virksomheder i Horsens Kommune oplever mangel

Læs mere

Politik for kvalificeret arbejdskraft og virksomhedsservice. - arbejdsliv, der skaber vækst for den enkelte, virksomheder og fællesskabet

Politik for kvalificeret arbejdskraft og virksomhedsservice. - arbejdsliv, der skaber vækst for den enkelte, virksomheder og fællesskabet Politik for kvalificeret arbejdskraft og virksomhedsservice - arbejdsliv, der skaber vækst for den enkelte, virksomheder og fællesskabet Politik vision og retning I Kolding Kommune vil vi: give virksomhederne

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

Genvalgt formand for RAR Fyn: Styrket samarbejde skal sikre den positive udvikling på det fynske arbejdsmarked

Genvalgt formand for RAR Fyn: Styrket samarbejde skal sikre den positive udvikling på det fynske arbejdsmarked AUGUST 2018 Genvalgt formand for RAR Fyn: Styrket samarbejde skal sikre den positive udvikling på det fynske arbejdsmarked Torsdag den 21. juni 2018 genvalgte RAR Fyn Erling Møller Nielsen (DA - billede)

Læs mere

Pulje til virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft

Pulje til virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft Ansøgningsskema for Pulje til virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft Finanslovskonto 17.46.41.60 Projektets navn: RekrutteringsService Fyn Platform - Opbygning af platform til koordinering

Læs mere

Hvordan sikrer vi kvalificeret arbejdskraft til vores virksomheder - VEU som en del af løsningen?

Hvordan sikrer vi kvalificeret arbejdskraft til vores virksomheder - VEU som en del af løsningen? Hvordan sikrer vi kvalificeret arbejdskraft til vores virksomheder - VEU som en del af løsningen? Program 12:45-12.55 Velkomst v/ Formand for RAR-Bornholm, Jens Christian Olsen, LO 12:55-13:05 Oplæg v/

Læs mere

Baggrundsmateriale: Anlægsinvesteringer som beskæftigelsesindsats, herunder Quickstart. EUB 5. oktober 2016

Baggrundsmateriale: Anlægsinvesteringer som beskæftigelsesindsats, herunder Quickstart. EUB 5. oktober 2016 Baggrundsmateriale: Anlægsinvesteringer som beskæftigelsesindsats, herunder Quickstart EUB 5. oktober 2016 Hovedpointer Quickstart samarbejde på tværs af uddannelse, beskæftigelse og vækst: Det koordinerede

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen

Reform af beskæftigelsesindsatsen Reform af beskæftigelsesindsatsen Målgruppe: A-dagpengemodtagere Af Luise Riishede Intentioner og målsætninger Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt Ledige får en individuel og tidlig

Læs mere