Ændringsliste. Fejl ved afbud på aftale DentalSuite fejlede, hvis du meldte afbud på en aftale. Dette er nu rettet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændringsliste. Fejl ved afbud på aftale DentalSuite fejlede, hvis du meldte afbud på en aftale. Dette er nu rettet."

Transkript

1 ( ) Ændringsliste Fejl ved afbud på aftale DentalSuite fejlede, hvis du meldte afbud på en aftale. Dette er nu rettet ( ) Sygeforsikring danmark Indlæsning af danmark filen er rettet til efter Deres nye format, hvilket indebærer ny tilskudsberegning for de årige på overslag og regninger. Derudover er der tilføjet alder på prislisten fra danmark ( ) Mailafsendelse Vi er nu gået tilbage til den gamle metode at sende mails på, da TDC og leverandører, der benytter TDCs servere ikke ville godkende metoden, og derfor kræver flere klik på knappen Gensend. Hvis I ønsker at benytte den metode, som TDC ikke godkender, kan du anføre :-SC i opsætningen af server. Søgning via patientliste Ved søgning på alder i f.eks. patientsøgeliste blev der ikke længere søgt til og med. Det vil sige, hvis du havde tastet 0-17 år i alder blev der kun fundet til og med 16,99, og ikke alle dem, der var blevet 17. Dette er nu rettet. DS X-Ray Ved indscanning af flere billeder via DS X-ray blev 1. billede gentaget det antal gange man tog yderligere billeder. Dette er nu rettet ( ) Scanning af flersiders dokumenter/billeder Vi har haft en fejl, der betød at dokumenter kom ind i mediecentret flere gange. Dette er nu rettet ( ) Kontrol- og ydelsesstatistik Det er nu muligt at vælge det ydernummer du ønsker at lave statistikker for. Derudover er "Vis kun tal" forvalgt, når du vælger Kontrol- og ydelsesstatistik. Journaludskrift Ved udskrift af journal med PA-historik manglede de grafiske symboler. Disse er nu tilføjet igen. HTML skabelon Hvis standardskabelonen til HTML, brevkode , er oprettet uden flettekoden [ _TEKST] vil afsendelsen af fejle, dette gælder også ved indkald ( ) Ændringsliste - 1

2 Indkald Antal fejl i kolonnen OK/Fejl blev talt forkert op. Hvis du klikkede 2 gange på knappen Opdater listerne blev det korrekte antal vist. Aftalebar Aftalebaren husker nu hvilken der var aktiv sidst DentalSuite blev lukket. Produceretlisten Produceretlisten bliver nu igen sorteret i den rækkefølge du ser på skærmen. Masseudsendelse af s Det er nu muligt at skrive :SC efter server i opsætningen. Dette gør, at der forbindes en gang pr. mail, der skal sendes. Muligheden er tilføjet fordi enkelte udbydere ikke acceptere vores måde at sende mails på ( ) F4:PATIENT Indkald I forbindelse med indkaldekørslen kan patienter ikke længere risikere at blive indkaldt før den dato, der er angivet i Deres forventet indkald. Hvis der ikke kan findes en dato til patienten fra den forventede indkaldedato + 1 dag og frem vil de i stedet blive Ændringsliste - 2

3 registreret på fejllisten, og der skal derfra manuelt tages hånd om disse, eller opsætningen af indkaldeprofilen kan ændres. Opret indkald I dialogboksen til indkaldeprofiler, er der nu tilføjet et flueben under "Undtagelser" vedrørende patienter på venteliste/i flyttebank. Hvis der sættes flueben heri, vil patienter som har en aftale i flyttebanken eller på venteliste, ikke blive medtaget i indkaldet. Indkald via SMS Det er nu muligt at indkalde via SMS for vores kunder på Færøerne. Påmindeprikker Påmindeprikker bliver ikke længere vist under selve indkaldekørslen, men først når indkaldet er afsluttet. som HTML Du kan nu også oprette indkald s som HTML-mails. Ønsker du ikke at oprette alle dine indkald s forfra kan du benytte en HTMLmailskabelon med brevkode Denne skabelon skal som minimum indeholde flettekoden [ _TEKST]. Skabelonen vil blive brugt hver gang der sendes en , og ønsker du f.eks. at dit logo altid skal fremgå i dine afsendte mails, kan du altså nøjes med at indsætte logoet i denne skabelon. Flettekoden [ _TEKST] bliver brugt til at flette teksten fra den oprindelige ind i skabelonen. Du kan derfor ved oprettelse af blot en enkelt skabelon få HTMLmails for alle eksisterende tekster. Oprettelsen af denne sker via F4:Patient - >Udskrifter -> Tilpas brevskabeloner -> Klik på knappen Ny -> Indtast Brevets navn -> Vælg brevets kode (105999) -> Klik på Knappen OK. Har du flere firmaer kan du kopiere skabelonen til de andre firmaer ved at klikke på knappen Kopier til andre firmaer. Herefter kan du redigere i brevet. Ændringsliste - 3

4 Nye felter på patientforsiden: Du kan nu specificere om patienten skal have henholdsvis regninger og rykker, som enten post eller på patientforsiden. Desuden kan du angive om patienten er spurgt herom. Du kan via System -> Moduler -> Patienter -> Ændring af Skal rykkes? og Regninger ændre alle patienter, hvis du ønsker alle patienter med adresse regninger og/eller regningsrykkere på . Der ændres kun på de patienter som har en mailadresse stående under feltet på patientforsiden. Hvis du har sat en patient op til at modtage regning på e mail, vil du modtage en advarsel ved udskrift af regning eller afdragsordning. Svarer du Ja til denne advarsel vil regningen blive sendt via . Ændringsliste - 4

5 Ønsker du at sende regningsrykkere via kan du importere standard mailskabeloner via SYSTEM -> Udskrifter -> Tilpas brevskabeloner. Klik på knappen Import, vælg RykkesSomMail og klik Åben/Open, hvorefter du har skabelonerne. Her vil du også kunne importere skabelon til afsendelse af regninger, hvis du ikke har oprettet en sådan i forvejen. Hvis du f.eks. kun ønsker at sende en rykker pr. mail og resten pr. post, kan antallet af rykkerer, der skal sendes pr. mail defineres via en trimning. (Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Trimning -> Brugertrimning ->Vælg firma -> Regning ->Regningsrykkere med rykkerkode højre end x, tvinges til udskrift) Ændringsliste - 5

6 Ved brug af *Slut* makro i journalen er der i dialogboksen, til overførsel til regningssiden tilføjet et nyt punkt: Opret og send regning ti. Trimningen, der angiver hvad der skal være forvalgt ved *slut* makro er blevet udvidet med en mulighed for at foranstille et E efterfulgt af komma og et sekundært forvalg. Dette skal angives, hvis du ønsker systemet skal vælge regning via , såfremt patienten har en og patienten er sat op til at modtage regninger på e- mail på patientforsiden, alternativt vælges det sekundære valg. (Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Trimning -> Brugertrimning ->Journal ->Ved *Slut* i journal forvælges linie x i overfør dialogboksen) I dialogboksen til betaling af regninger (Ctrl+Mellemrum) vil der stå "(Regninger på mail)" ud for de patienter, som på patientforsiden er sat til at modtage regninger pr. mail, og som har en adresse. Ændringsliste - 6

7 Kontrol af Cprnr ved oprettelse af ny patient Ved oprettelse af patienter, der har ugyldigt Cprnr. skal der nu indtastes en kode ved oprettelse. I stedet for blot at klikke Ja til at oprette patienten, skal der i stedet indtastes koden JEGERSIKKER for at oprette patienter med ugyldige CPR-numre. Autopåmindelse Der er tilføjet to nye muligheder for autopåmindelser: 2 uger, og 1 måned. Patientsøgeliste Ved søgning i patientliste efter Behandler i sekvenserne bliver behandlere i alle sekvenser nu fundet. Hidtil er det kun, hvis behandleren har stået i den øverste linje i forventet indkald at denne er fundet. I dialogboksen til specificering af patientsøgelistekriterier, er det nu muligt at vælge "Tom" og "Ikke tom" i 4. kolonne for de kriterier, hvor det giver mening. Det vil sige de fleste tekstfelter. Felter som altid indeholder en værdi, f.eks. "Ja/Nej"-felter via fald-ned liste, tilbyder derimod ikke denne mulighed. Indlæsning af sygesikringskort og U1 Hvis patienten har sygesikringsgruppe U1 kan man nu sætte en brugertrimning, så man ikke bliver spurgt om den skal ændres, når man indlæser sygesikringskort. (Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Trimning -> Brugertrimning ->Patientforside -> Undlad at spørge om U1 skal rettes ved brug af sygesikringskort [J/N)]) Ændringsliste - 7

8 Aftalebar Det er nu også muligt at få vist op til 8 aftalebarer i Windows 8. Logning Ved ændringer på patientforsiden det nu logget hvem, der har lavet ændringen. F5:JOURNAL Eksport af journal til XML Det bliver nu journaliseret, hvis en journal eksporteres og sendes som mail via F5:Journal->Funktioner->Export til XML. Teksten bliver Eksport af journal sendt klokken XX:XX. For at afsendelsen bliver journaliseret kræves det at trimningen Afsendelse af journaliseres med er defineret. (Systemfaneblad - > Regnskab og firmakartotek -> Trimning -> Brugertrimning - >Autojournalisering ->Afsendelse af journailiseres med) Journaludskrift Ved udskrift af journal med tanddiagram er der nu tilføjet farvekoder. Overslag Der spørges ikke længere om Cprnr skal krypteres ved eksport af gemt overslag. Navnet på et overslag bliver nu journaliseret. Sundhedsdata Bropiller tæller nu med som fyldninger. Mediecenter Hvis et dokument i journalen er mere end 2 dage gammelt, kan der ikke rettes i det. Filen laves skrivebeskyttet. Der kan i stedet oprettes en kopi ved at højre klikke på dokumentet, og dokumentet vil så kunne redigeres derfra. Hvis et ældre dokument (ældre end 2 dage) slettes, slettes det ikke rigtigt, det bliver flyttet til en mappe kaldet Slettet. Ændringsliste - 8

9 Dato- og grafikkorrektion Hvis journallinjen for den seneste RDU ændrs til en journalkode uden RDU-ydelse, så spoles datoen for seneste RDU nu tilbage til den forrige i feltet Sidste R/Å på F4:Patient. Det samme er ændret på journallinjer med årsydelser. RDU blev ikke opdateret i journalanalysen, når man valgte Vis->Opdater journalanalysen. Det gør den nu. Risiko-markeringer fjernes nu, når der laves et implantat eller en protese. Desuden kan der tegnes risiko på ex'ede tænder. Caries, defekt, OBS og fraktioner fjernes nu, når der vælges plastisk opbygning uden fladevalg. Der var to "m"-rodkanaler i underkæben. Den ene er nu fjernet. Tanddiagram i standardbrev Tanddiagram kan nu vises i XML breve. Højre klik -> Tilføj Ny -> Tandstatus. Dette kan også bruges i breve kaldt fra patientforsiden. Mediecenter -> gruppe De blå mapper i mediecentret har hidtil heddet gruppe. Dette er nu omdøbt til mappe. Ved udskrift af medier, f.eks. billeder, er der nu mulighed for at få journaliseret udskriften. (Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Trimning -> Brugertrimning ->Autojournalisering ->Udskrivning af billeder fra mediecenter journaliseres med) Produceretlisten Det er nu muligt at angive Patientkategori, når der defineres søgekriterier for Produceretlisten. Derudover er det nu muligt at eksportere Produceretlisten til Excel via Eksport -> Gem som Excel XML fil Ændringsliste - 9

10 Der er nu tilføjet sammentælling for kolonnerne "Beløb (Patient)" og "Beløb (Sygesikring)" på Produceretlisten, og tilføjet mulighed for at få vist Patientkategori. Ønsker du at få vist alle kolonner på udskriften anbefales det at listen vises liggende. Ændringsliste - 10

11 Filtrering af bilag Alle indlæste billeder fra Romexis blev til typen Intraoralt røntgen i DentalSuite. Det er nu rettet, så typerne vil virker igen, hvis du benytter filtre. I dialogboksen til opsætning af filtre, er der nu tilføjet standardfiltre for aftalekort, recepter, s og sms'er. (F5:Journal -> Medie->Brugerdefinerede filter- >Filteropsætning) Makroer Der er tilføjet to nye muligheder i form af knapper i dialogboksen til redigering af makroer: "Kopier makro" og "Indsæt makro". Dette gør det muligt at kopiere en eksisterende makro og tage udgangspunkt i denne, hvis du skal oprette en anden makro, der minder meget om en eksisterende. (F5:Journal->Rediger- >Journalmakroer) Ændringsliste - 11

12 I dialogboksen til redigering af makroer, er det nu muligt at lave om på rækkefølgen af spørgsmål ved hjælp af Shift + pil op/ned. Det er nu også muligt at søge ved hjælp at indtastning i feltet spørgsmål. På den måde kan man springe hurtigt i listen. F7:REGNING Ydelse på regningsside Hvis der i en regningslinje bruges en dato, der ligger ud i fremtiden, vises der nu en pop-up, der advarer om dette. E-faktura Når en e-faktura blev gensendt, ændrede forfaldsdatoen sig. Dette er nu rettet. Flettekode Flettekoden [REGNINGS_BETALT] bliver nu opdateret ved skyldnererklæring %-tegn Det er nu muligt at indtaste %-tegn på regningssiden i kolonnerne Andel1 og Andel2. Regningsrykker Nu gives der besked, hvis der ikke er nogen regninger i listen at rykke. Annullering af opdelt regning Hvis en opdelt regning annulleres, bliver du nu mindet om, at den anden del af regningen også skal annulleres. Indbetaling på acontoregning Ved indbetalinger på Acontoregninger vises det nu på patientkontoudtoget (F10), hvor indbetalingen kommer fra i. F8:BOGFØRING Nøgletalsanalyse Det er nu muligt at lave dine egne nøgletalsberegninger i DentalSuite. Nøgletal er markedets mest avancerede analyseværktøj. Nøgletal kan hente tal fra - En eller flere balancer - Budgetter Ændringsliste - 12

13 - Aftalebogen (arbejdstider) - Andre områder er på vej Forskellige forskudte perioder samtidig Formaterer rækker og kolonner Udføre avancerede beregninger Du kan lære meget mere om, hvordan du benytter denne nye og spændende funktion på vores hjemmeside hvor vi har lagt en vejledning under DentalSuite->Fildownload->Administration. Balance I forbindelse med udskrift af balance er det muligt at vælge Brug hele måneder. Hvis der er sat flueben i denne findes den sidste dag i måneden korrekt, så f.eks. d. 29/2-12 kan vises. Det skal benyttes i de tilfælde, hvor måneden for i år indeholder færre antal dage end samme måned sidste år på grund af skudår. Eksport af årsregnskab Menupunktet Opret revisordiskette er blevet omdøbt til Opret regnskab til revisor Den eksisterende trimning til, hvor regnskabet blev placeret er fjernet og fremover foreslås altid skrivebord som udgangspunkt. Ved eksport af regnskab kan det vælges om bilag skal medtages. Disse placeres i undermapper for hver måned. Hele eksporten lægges i en mappe ved navn 'Regnskab' Mediecenter i bogføring Træk og slip af bilag til mediecenteret i bogføring understøttes nu. Kopier og sæt ind til mediecenter (via menu) understøttes nu. Det er nu muligt at udskrive dokumenter direkte via højre klik på en posteringslinje. F3:AFTALEBOG Navngivning af prikker Der er tilføjet tre trimninger under "Aftalebogen" for henholdsvis "Lilla prik", "Orange prik" og "Sort prik". Her kan angives den tekst, der skal vises i pop-up menuerne i aftalebogen og på aftalebaren i stedet for "Lilla prik", "Orange prik" og "Sort prik". Ændringsliste - 13

14 Udskrivning af Dagsseddel Det er nu muligt at få vist mobilnummer 1 og 2 på dagssedlen. Ønsker du at få vist dette skal du ændre opsætningen for kolonnen Mobil til f.eks. 2 cm. i fanebladet Kolonner via Ops.-knappen, når du har udskriften fremme på skærmen Fortryd ændring af aftale Der er nu blevet muligt at fortryde ændringer i aftalebogen ved at højre klikke på aftalen. Det er muligt at få vist en liste over alle ændringer på aftalen ved at højre klikke og vælge Vis liste over ændringer. Detaljeret log over alle ændringer på aftaler kan vises via F3:Aftalebog -> Aftaler - > Vis ændrede og slettede aftaler. Bemærk, at det kun er brugerændringer, der registreres og at listen over ændringer bliver slettet, når der køres indkald. (Når der trykkes på 'Kør Indkaldet'-knappen.) Ændringsliste - 14

15 Der er lavet en Systemtrimning til at slå hele Fortryd-funktionen til og fra. Den er som standard sat til Ja. Ønsker du at slå denne funktion fra skal det gøres via Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Trimning -> Systemtrimning ->Aftalebogen -> Fortryd ændringer af aftaler [J/N] Åbne/lukketider Åbne/lukketider med Spring blev ikke beregnet korrekt hen over årsskifte. Dette er nu rettet. Patientens foretrukne tider bliver nu vist hen over blok- og bookingtider. Generelle oplysninger Generelle oplysninger fjernes ikke længere, når der skiftes behandler i aftalebogen. Der er tilføjet en checkboks, så man kan markere, at anamnese er opdateret. Dette journalføres. Visning af antal dage Der er lavet en brugertrimning under aftalebogen, der gør det muligt at vælge, hvordan man vælger visning af dage i kalenderen. De mulige værdier er K (Knap, som i dag), F (Fald-ned-liste med muligheder) eller A (viser alle 4 knapper). Trimningen findes under Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Trimning -> Brugertrimning ->Aftalebogen ->Skift af antal dage: Knap, Fald-ned-liste eller Alle [K/A/F] Ændringsliste - 15

16 Markering af udeblevet Når du markerer en aftale udeblevet fra kalenderen, undersøges det nu, om der samme dag er blevet oprettet en anden aftale. Er dette tilfældet kunne det tyde på, at udeblevet er markeret på bagkant. Der spørges derfor, om der skal sendes rykker på den udeblevne aftale. Ved Ja sættes aftalen aktiv (som før), ved Nej gøres aftale inaktiv, så der ikke sendes rykker. Statistik Der er tilføjet kontrol- og ydelsesstatistik under Statistikfanebladet. Gruppeinddelingen er lavet ud fra opgørelsen fra regionerne. Der er ingen grafik for denne statistik. Har du ikke tidligere udskrevet fra Statistikmodulet skal udskriften sættes op via Ops.-knappen, når du har udskriften fremme på skærmen. Ændringsliste - 16

17 Frekvens 1 beregnes på følgende: Antal ydelser divideret med total antal patienter nederst på listen. Frekvens 2 beregnes på følgende: Antal ydelser divideret med antal patienter på den pågældende ydelse. % af totalt Er procentdelen af patientandelen på den pågældende ydelse i forhold til total beløbet. SYSTEM Udskrifter I udskrifter vil zoom blive gemt mellem udskrifterne, i stedet for som nu at vælge "Hele siden". Brugeradministration Det er nu muligt at definere om en bruger har rettigheder til at udskrive debitorliste, og om en bruger har ret til at foretage indbetalinger på regninger via SYSTEM- >Generelt->Brugeradministration. Ændringsliste - 17

18 Ændring af ansat behandler Der er tilføjet mulighed for at ændre initial i feltet Ansat behandler via funktionen Flytning af patienter til en anden behandler under System ->Moduler >Patienter. Nyhedsvindue Nyhedsvinduet er blevet gjort større. Det fylder nu hele højden af skærmen, bredden er ikke ændret. IP-telefoni Der er rettet en fejl, hvor et IP opkald med telefonnummeret "anonymous" (anonym) resulterede i en tilfældig søgning af en patient. Ved dobbeltklik i opkaldsloggen hoppes der nu hen til patient modulet, hvis der er fundet et Cprnr. afsendelse Hvis afsendelse af en fejler, bliver modtager, CC, BCC, emne og tekst gemt. Når næste mail sendes, spørges om dette skal genindlæses. Vedhæftede filer gemmes ikke! ( ) Afsendelse af s via søgning Hvis du har benyttet funktionen Send s ud fra søgning har der været en fejl, hvor adressen blev gentaget. Dette er nu rettet ( ) Manglende behandler i autopåmindelser via indkald I enkelte tilfælde blev der ikke skrevet behandler i autopåmindelser, der var booket via indkald. Dette er nu rettet ( ) Flettekoden [OVERSLAG_PATTOTAL-DANTOTAL] Var altid tom ved udskrivning af overslag. Dette er nu rettet. Ændringsliste - 18

19 Påmindelser med saldo Påmindelser medtages nu i indkald, selvom de har saldo, og selvom der er flueben i "Patienter med forfaldne regninger medtages ikke" ( ) Journalisering af Ved afsendelse af s ud fra en søgeliste kunne de ikke journaliseres. Dette er nu rettet ( ) Flytning af markerede linier Funktionen til at flytte markerede linier fra behandlingsplanen til journalen virkede ikke. Dette er nu rettet. Produceretliste Udskriften af produceretlisten virkede ikke, hvis de nye kolonner var sat til 0 cm. Dette er nu rettet ( ) Almindelig parodontalbehandling DentalSuite fejlede, hvis almindelig parodontalbehandling var det første, der blev skrevet ind i en helt ny journal. Dette er nu rettet. Kædet aftaler Ved udeblivelse på aftale i kædet aftale, blev evt. aflyste efterfølgende aftaler ikke journaliseret. I stedet blev der journaliseret en forkert aftale på dags dato. Dette er nu rettet. Titel på dage i aftalebogen Titlen på en dag i aftalebogen blev i visse tilfælde ikke tegnet korrekt. Dette er nu rettet ( ) Afdragsordninger DentalSuite fejlede ved udskrivning af afdragsordninger. Dette er nu rettet ( ) Udvidet prisfelt Det er nu muligt at benytte et udvidet prisfelt i makroer, således at man kan specificere antal og pris på ydelsesniveau. Til dette formål er der oprettet en ny spørgsmålstype, der hedder Pris med ydelsespriser, som kan enten erstatte PRIS= i spørgsmål Pris, eller der kan oprettes et nyt spørgsmål, som kan indsættes i de makroer, hvor man ønsker at benytte det udvidede prisfelt. Hvis du har sat trimningen så du viser priser i journalen og samtidig anvender udvidet prisfelt vil en pris der er ændret ud fra standardprisen, være rød, og den skrives ikke længere i kontinuationsteksten. Hvis du ikke viser priser i journalen, men anvender Udvidet prisfelt, vil den gamle PRIS= være erstattet af Fripris=. Spørgsmålstypen ændres eller oprettes via SYSTEM -> Moduler -> Journalmakroer -> Spørgsmål til journalmakroer. Ændringsliste - 19

20 Når du benytter typen Pris med ydelsespriser, vil du få vist 3 nye knapper i makroen, på samme linie som Pris. De tre knapper hedder Vis ydelsespriser, Hent standardpris og Fordel Sum. Knappen Vis ydelsespriser giver dig mulighed for specificere priserne på den enkelte ydelse samt ændre i antallet. Ændringsliste - 20

21 Knappen Hent standard henter standardprisen for behandlingen fra ydelseskartoteket, og kan bruges hvis du har rettet prisen forkert, og gerne vil have de oprindelige priser igen. Knappen Fordel sum giver dig mulighed for at fordele den pris du har indtastet i makroen, ud fra en ligelig fordeling eller en procentvis fordeling. Breve og behandlingsplan Breve, der er tilknyttet journalkoder vises ikke længere i behandlingsplanen, men først når journalkoden flyttes til journalen. Sygesikringsopgørelse Det er muligt at genudskrive sygesikringsopgørelse for en måned via: F7:Regning -> Funktioner -> Sygesikring -> Genindberet til sygesikringen - > Marker perioden du ønsker at udskrive opgørelsen for, og klik på knappen Udskriv opgørelse. Bloktider Det er muligt af skrive en tekst til en bloktid i aftalebogen. Sættes op via F3:Aftalebog -> Funktioner -> Åben/Lukke dage -> Andre ændringer på åben/lukke dage. Her vælges den behandler samt dag du ønsker at sætte en blok tid på, og i feltet yderst til højre indsættes teksten for henholdsvis Blok 1, Blok 2 og Blok 3. Det samme kan gøres for Booking 1, Booking 2 og Booking 3. Teksten kan maksimalt være på 31 tegn. Ændringsliste - 21

22 Placering af makrodialogboks Der er tilføjet en trimning under journalen, "Husk makrodialogernes position", som gør at journalen husker positionen på makrodialogboksen pr. layout (pr. bruger). Positionen huskes individuelt for hver makro. Det vil sige at, hvis du placerer en makro i f.eks. højre side af skærmen, huskes denne position næste gang du bruger den samme makro. Hvis du ønsker at benytte denne mulighed kan tilpasse trimningen under: (Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Trimning -> Brugertrimning -> Journal -> Husk makrodialogernes position [J/N]). s med frit layout Det er nu muligt at lave i HTML format (mail med billeder og formatering af tekst) i DentalSuite til brug ved Send s ud fra søgning fra F4:Patient -> Søgning. For at kunne benytte denne funktion skal du først oprette den ønskede under Udskrifter -> Tilpas brevskabeloner fra F4:Patient. I brevdialogboksen klikkes på knappen Ny, og der sættes markering i HTML. Når en er oprettet dobbeltklikkes på skabelonen, hvorefter du har mulighed for at tilføje tekst, og billeder. Vær dog opmærksom på, at de billeder du benytter skal fylde minimalt, da det ellers kan give problemer for både dig som afsender, og dine patienter som modtager en. Når du skal gemme de ændringer du har foretaget dig i skabelonen skal du klikke på ikonet af en diskette øverst i venstre hjørne. Du kan benytte de samme flettekoder, som du kan benytte i almindelige standardbreve. Periodetekst Du kan også oprette tekster som skal sætte på breve inden for bestemte datointervaller. Teksterne sættes op pr. behandler, og kan derefter indsættes i standardbreve og/eller i bundteksten i personalekartoteket, og vil derefter blive indsat i det interval, der angivet i fra og til dato. Hvis man har lavet en periodetekst, og sat flueben i 1, så vil den flettekode, der skal indsættes de steder man ønsker at benytte teksten hedde [PERIODETEKST1]. Du opretter periodetekster fra SYSTEM -> Basisopsætning -> Periodetekstkartotek. Ændringsliste - 22

23 Standardtekster til SMS og interne beskeder Det er muligt at vælge standardbeskeder fra dialogen til afsendelse af SMS'er, og til interne beskeder. Standardbeskederne bliver gemt samme sted som de interne beskeder (CTRL+Z), så hvis begge funktioner benyttes, vil det være en god ide, at skrive for eksempel SMS: foran titlen på alle SMS beskederne, og Intern: foran titlen på alle interne beskeder. Opdatering af danmarks-takster Opdatering af taksterne fra sygeforsikring danmark har nu fået sin egen knap til opdateringen, så denne opdatering fungere selvstændigt, og ikke optræder sammen med den normale honorarregulering. (SYSTEM -> Moduler -> Journal -> Ydelser). Ændringsliste - 23

24 Honorarregulering (Tandplejer ejer) Der er tilføjet et ekstra flueben i ydelseskartoteket. "Ej honorarregulering". Når der er sat kryds i denne boks, så honorarreguleres patientandelen for ydelseskoden ikke. Dette skal benyttes på de klinikker, hvor der er selvstændige tandplejere, og som har fripris på nogle af de ydelser, der er overenskomstbestemt for tandlæger, men ikke tandplejere. (SYSTEM -> Moduler -> Journal -> Ydelser). Annullering af regning Ved annullering af regninger bliver Behandling Start og Slut datoer nu bibeholdt. De enkelte regningslinjers dato bliver også bibeholdt. Ændringsliste - 24

25 Debitorliste For udskrivning af Debitorliste er det nu muligt at vælge Export til Excel XML. Gælder kun for Normal Debitorliste (Ctrl+D). Bogføring Det valgte firma i F8:Bogføring kan huskes, selvom man har været i et andet firma i for eksempel F7:Regning. Trimningen kun relevant for klinikker med flere firmaer, og ligger under: Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Trimning -> Brugertrimning -> Bogføring -> Valgt firma huskes. Derudover er der tilføjet 3 nye genvejstaster til indlæsning af posteringer. Ctrl+I - via bilagsnummer Ctrl+R - via regningsnummer Ctrl+T - via tekst Patientbreve fra søgning Patientbreve, der er udskrevet vi søgning fra F4:Patient -> Udskrifter -> Patientbreve bliver nu journaliseret, hvis Trimningen er defineret under Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Trimning -> Brugertrimning -> Autojournalisering -> Udskrivning af patientbrev journaliseres med. Ændringsliste - 25

26 Acontosaldo Det er nu muligt at få vist acontosaldo i journalen. Hvis du ønsker at gøre brug af denne mulighed, så skal det sættes op i trimningen. Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Trimning -> Brugertrimning -> Journal -> Vis aconto i journalen. Sundhedsdata og over eller under 15 tænder Implantater tæller nu som almindelige tænder i sammentællingen i dialogen til at sætte sundhedsdata. Standardpatient Der kan nu sættes autopåmind på standardpatienten (010101/000) uden angivelse af telefonnummer eller . Produceretlisten Produceretliste-udskriften har fået tilføjet to kolonner: Beløb (Patient) og Beløb (Sygesikring), så det er muligt at se fordelingen af det samlede beløb. Det er nu muligt at lave en produceretliste ud fra kategori-feltet fra F4:Patient. Du skal selv indtaste kategorien, da det muligt at indtaste flere kategorier som søgekriterium adskilt af semikolon. Journallayout Det er nu muligt at tilføje næste indkald/aftale som et nyt layoutelement i journalmodulet under layoutopsætning. Dette viser: forventet indkald, næste aftaletid samt interval. Du kan tilføje dette til et journallayout via F5:Journal -> Rediger -> Vedligehold layouts. Advarsler Der er indført en advarsel på almindelig parodontalbehandling, hvis den udføres inden for 6 måneder siden sidste almindelig parodontalbehandling. Der advares nu om RDU, årsydelse og almindelig parodontalbehandling inden for 6 og 12 måneder inden makrodialogboksen og journalindtastningsdialogboksen lukkes. Patientsøgning (1/2 eller F12) Nu kan der søges på EAN-numre via dialogboksen Patientsøgning. Der skal sættes et udråbstegn foran det EAN-nummer der ønskes at søge efter. Seneste R/Å på F4:patientforsiden Nu rettes datoen i feltet "Seneste R/Å" på patientforsiden, når man sletter den seneste RDU/årsydelse i journalen. Besked om årsskifte Du vil fremover modtage besked om, at det er tid til at foretage årsskifte via en dialogboks i DentalSuite, og derfor sender vi ikke længere besked ud med posten. På 14. dagen inden det aktive regnskabsår løber ud, vises en dialogboks med en påmindelse om årsskifte på den PC, hvor DentalSuite startes først op om morgenen. Ændringsliste - 26

27 Hvis DentalSuite ikke startes op på 14. dagen, så vises påmindelsen næste gang DentalSuite startes. I dialogen vises vejledningsbrevet, vi plejer at sende ud til dig. Fra dialogen kan man vælge at udskrive brevet. Brevet kan også udskrives fra Systemfanebladet under Regnskabs- og firmakartoteker->årsskifte->udskriv årsskiftevejledning. Fra 5 dage inden årsskifte skal foretages, vises påmindelsen hver dag indtil årsskiftet er foretaget. Afsendelse af SMS via patientsøgning fra F4:Patientforsiden Det er nu muligt at sende SMS ud fra en patientsøgeliste. Menupunktet "Send SMS ud fra søgning" ligger på F4:Patientforsiden under menuen "Søgning". For at kunne benytte denne funktion skal du først oprette den ønskede tekst under Udskrifter -> Tilpas brevskabeloner. Journaludskrift I forbindelse med udskrivning af journal er Fuld journal (med historik) nu forvalgt efter ønske fra tandlægeforeningen. Aflysning, afbud, udeblivelse Ved markering af udeblivelse, aflysning eller afbud på den sidste aftale i en kædet aftalerække, blev du fejlagtigt spurgt om du ønskede at aflyse de resterende aftaler i kæden. Dette er nu rettet. Romexis panorama Hvis du benytter DentalSuite til at tage panorama billeder via Romexis (DIDAPI), gemmes oplysninger om strøm, spænding og tid nu. Disse informationer kan ses ved at trykke på knappen "Romexis info" i dialogboksen, som viser information om bilag. Ændringsliste - 27

28 Statistik Statistikberegning for af udnyttelse af åbne/lukketider, fungerer nu også på dags dato. Journalisering af patientbreve Patientbreve, der sendes via mail journaliseres nu selvom man har valgt at skjule de sidste 4 cifre. PA-historik og skema Nu er ekstraherede tænder fjernet fra tanddiagram med pochetal på journaludskriften. Desuden er ekstraherede tænder fjernet i PA-historikken fra det tidspunkt hvor tanden blev trukket ud. Det er ikke længere muligt at vælge skrifttype for PA-skemaer i udskriftsopsætningen. Skrifttypen er fremover låst til "Courier New", for at undgå layoutproblemer. Afdrag Det er nu muligt at få autojournaliseret udskrivning af afdragsordninger. Hvis du ønsker at gøre brug af denne mulighed, så skal det sættes op i trimningen. Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Trimning -> Brugertrimning -> Autojournalisering -> og Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Trimning -> Brugertrimning -> Vælg firma -> Autojournalisering -> Udskrivning af afdragsordninger journaliseres med. Risiko Det er nu muligt at tegne risiko på implantater og proteser ( ) Journallayout Det er nu muligt at tilføje patientnotefeltet (det som normalt findes på patientforsiden), som et nyt layoutelement i journalmodulet under layoutopsætning. Du kan tilføje dette til et journallayout via F5:Journal -> Rediger -> Vedligehold layouts. Interne beskeder (CTRL+Z) Der er ændret i måden interne beskeder vises. Når du modtager en ny besked, vises den nu i en liste, sammen med øvrige ulæste beskeder, i kronologisk orden med dato og tidsangivelse. Den sidst ankomne vises øverst. Når du venstreklikker på en besked fjernes den fra listen og er nu markeret som læst. Hvis du højreklikker et sted på listen, skjules hele listen. Og alle beskeder bevarer deres status som ulæste. Hvis du ønsker at besvare en besked skal du venstreklikke på knappen Besvar Der er tilføjet tre nye trimninger under SYSTEM -> Regnskabs- og firmakartotek -> Brugertrimninger -> Generelt: "Ved modtagelse af beskeder vis max N beskeder", angiver hvor mange beskeder, der maksimalt skal vises i listen. "Ved modtagelse af beskeder vis på følgende X-Position", angiver X-pos på skærmen for visning af listen, tilsvarende for Y-position. Jo lavere x værdi jo længere Ændringsliste - 28

29 til venstre vil beskeden fremkomme. Jo højere y værdi jo længere nede på skærmen vil beskeden. Der er tilføjet et menupunkt under Fil-menuen i samtlige moduler: "Ulæste beskeder...". Dette menupunkt viser en dialog med alle ulæste beskeder for brugeren. Kædet aftale Når der meldes udeblivelse/afbud/aflysning på en aftale i en kædeaftale, spørges du nu, om du har lyst til at aflyse alle efterfølgende aftaler i kæden. Til brug for journalisering, vil der som følge heraf, vises to dialogbokse. En til journaliseringen af udeblivelsen eller afbudet, og derefter en til journalisering af aflysningerne for de efterfølgende tider. Hvis en aftale aflyses, vises kun en journaliseringsdialogboks med samtlige aflyste aftaler. Status Symbol for rodbehandlings R og Apikal opklaring! i tanddiagrammet blev vist, selvom der efterfølgende var foretaget for eksempel extraktion og implantat. Dette er nu rettet. Rykker Når der oprettes en aftale på en arkiveret patient sættes "Skal rykkes" nu til 'J'. Patientliste Det er nu muligt at oprette skabeloner til patientsøgning, der kan benyttes, hvis du ofte laver de samme søgninger. Under F4:Patient -> Søgning -> Definer patientliste eller F4:Patient -> Udskrifter -> Definer patientliste er der tilføjet 3 nye knapper NY, Opdater og Slet samt en faldned-menu, hvor du kan vælge i mellem de skabeloner du har oprettet. Hvis du ønsker at oprette en ny skabelon klikkes på knappen Ny. Når du har navngivet skabelonen indtaster du de ønskede søgekriterier, og klikker Opdater. Hvis du ønsker at slette en skabelon vælges den ønskede skabelon, og der klikkes på Slet. Annullering af regninger Det er nu muligt at få mulighed for at angive en årsag for annullering af en regning. Teksten journalføres sammen med regningsnummeret i journalen. Hvis du ønsker at aktivere denne funktion kan du gøre det via trimningen. (Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Trimning -> Brugertrimning -> Vælg firma -> Regninger -> Spørg efter årsag, når en regning annulleres [J/N]). Ændringsliste - 29

30 ( ) Kryptering af bilag i mails Det er nu muligt at kryptere bilag i mails, der afsendes via DentalSuite. Krypteringen sker ved at angive en adgangskode i dialogboksen til afsendelse af e- mail. Modtageren skal være i besiddelse af den anvendt adgangskode for at kunne åbne det/de afsendte bilag. Det anbefales kun at oplyse koden til modtager telefonisk. Hvis de krypterede bilag er sendt til en anden DentalSuite bruger, vil filen kunne importeres i mediecentret direkte, og vil automatisk blive gemt på patienten ved angivelse af adgangskoden. Hvis DentalSuite ikke benyttes til at pakke filerne ud, så kan man benytte enten 7-zip eller WinZip, som kan hentes gratis på internettet. Windows eget program til udpakning af filer kan ikke anvendes, da det ikke kan håndtere krypteringen. Nedenstående tekst vil blive indsat nederst i de mails, der afsendes med krypteret indhold. Denne mail indeholder en vedhæftet fil som er pakket som ZIP og krypteret. Adgangskoden kan fås ved henvendelse til afsenderen. Hvis du ikke har DentalSuite kan filen pakkes ud via WinZip eller 7-Zip. WinZip findes på og 7-Zip findes på Genelle oplysninger (GO) I generelle oplysninger er "Standard"-knappen fjernet. I stedet er der oprettet en knap i hovedvinduet for generelle oplysninger, med teksten Sæt standardskema for patienten. Knappen tilpasser nu helt efter Standardpatienten, dog slettes kun linjer, såfremt de ikke har været i brug (de skal være uden tekst og alarm). På Standardpatienten er der er desuden tilføjet en knap i dialogboksen for generelle oplysninger, Sæt standardskema for alle patienter. Denne knap gør det samme om beskrevet ovenfor, men for samtlige patienter. Patienttyper Du kan ved oprettelse af patienter nu også vælge typen Værge (911) og Skole (912). Breve Når du åbner et brev med formularfelter og redigere i teksten vil du nu blive spurgt, om ændringerne skal gemmes i bilaget, når bilaget udskrives eller eksporteres. Skjul Cprnr. Ændringsliste - 30

31 Regninger sendt via knappen på F7 indeholder ikke længere de sidste 4 cifre af CPR nummeret. Alle udskrifter vil ved eksport til give mulighed for at erstatte de sidste 4 cifre med XXXX. Hvis du ikke ønsker at gøre brug af denne mulighed, kan du slå det fra i trimningen (SYSTEM -> Regnskabs- og firmakartotek -> Systemtrimninger -> Udskrivninger -> Spørg om de sidste 4 cifre (CPR nummer skal skjules [J/N])). Interne beskeder (CTRL+Z) Der er tilføjet 5 nye knapper i dialogboksen til afsendelse af interne beskeder. Knappen "Standardbeskeder" åbner en ny dialogboks, som gør det muligt at vælge en standardbesked. Når dialogen lukkes indsættes teksten fra standardbeskeden i beskedfeltet. Inde fra standardbesked-dialogen er det også muligt at oprette, redigere og slette standardbeskeder. Standardbeskederne kan ligeledes gennemses og redigeres fra dialogen til opsætning af standard journaltekster (F5:Journal -> Rediger -> Standard journaltekster ). Der endvidere tilføjet fire nye knapper til at vælge og fravælge "Alle" under de to lister til valg af modtagere. Ændringsliste - 31

32 Journaludskrift "Udskriv status med tyggeflader" er ændret til "Udskriv tanddiagram". Herunder er "med behandlingsplan" erstattet af tre nye flueben, "med åbningsstatus", "med journal" og "med behandlingsplan". Der er tilføjet to nye flueben i dialogboksen til Journaludskrift : "Udskriv kun markerede tænder". Hvis denne er krydset af, indeholder kontinuation og behandlingsplan på udskriften, kun de tænder der er markeret i tanddiagrammet. "Udskriv kun markerede linier". Dette kan også benyttes sammen med Udskriv kun markerede tænder, hvilket vil sige, at du f.eks. kan markere +5, +6 og samtidig markere andre relevante linjer, hvorefter udskriften vil medtage alle linjer, der er relateret til +5 og +6 samt de markerede linjer. Samtidig er der tilføjet en advarsel i bunden af journaludskriften, hvis man har valgt kun at udskrive de markerede tænder f.eks.: "Journalen viser kun +4,+5.". Journallinjer med vedhæftede bilag, hvorpå du efterfølgende satte en grøn prik, blev fejlagtigt markeret som rettede på journaludskriften. Dette er nu rettet. SCOR (OCR) Hvis man i trimningen har valgt elektronisk indberetning, vil fluebenet nu som standard være sat. Ændringsliste - 32

33 Status Der er ændret i højreklikmenuen på statustanddiagrammet. Caries, OBS, Fraktur og Infraktion er lavet om, så de nu har en undermenu. I undermenuerne for Caries, OBS, Fraktur, Infraktion, samt Defekt fyldning er der nu tilføjet et menupunkt der hedder henholdsvis "Ingen caries", "Ingen OBS", o.s.v. Disse nye menupunkter fjerner et allerede eksisterende (Caries, OBS, etc.) symbol fra tanddiagrammet. "Ingen caries", "Ingen OBS", "Ingen fraktur", "Ingen infraktion" og "Ingen defekt fyldning" er nu ligeledes tilføjet som muligheder i faldned-listen i kolonnen "Tilstand" under journalkodeopsætning. Daglig opgørelse Der er tilføjet et flueben i dialogboksen til udskrift af daglig opgørelse. Fluebenet er som udgangspunkt sat. Når fluebenet er sat udelades behandlere uden omsætning fra udskriften. Dette gælder både ydelsesliste-udskriften og statistik-udskriften (bestemt af den øverste prik i dialogboksen). Indberetning til sygesikring Ved indberetning af regninger til sygesikring advares der nu også ved UDG'er der mangler sundhedsdata. Indbetaling på regning Der er tilføjet en knap i den dialogboks, der viser regninger, som endnu ikke er udskrevet (CTRL+Mellemrum): "Send via ". Ved tryk herpå åbnes mail dialogboksen og regningen er vedhæftet mailen og kan sendes herfra. Tandstatus Der kan nu tegnes fyldning på implantatkroner. Usurmarkeringer fjernes nu, hvis der er lavet en fyldning i flade 3 gingivalt og kun gingival. En fyldning i 3d, 3m, eller hele flade 3 fjerner IKKE usur. Aftaler Ved brug af Ctrl-X og Ctrl-V samt kopiering af aftaler, bibeholdes påmindelsestypen nu. Indkald Aftaler som bliver flyttet i forbindelse med et indkald, der endnu ikke er afsluttet, bliver ikke længere markeret som flyttede. PA registrering Der er indført en "Nulstil skema"-knap i PA-registreringskontrollen. Den nulstiller hele det skema hvori cursoren står, både i over- og undermund. Fremover kalder nedenstående ikon DentalSuites modul. Hvis der ønskes en standardtekst til denne mail, er det skabelonnummer , der skal defineres. Skabeloner oprettes under Tilpas brevskabeloner fra System-> Udskrifter-> Tilpas brevskabeloner. Ændringsliste - 33

34 Hvis du ønsker, at blive spurgt om mailen skal autojournaliseres, så styres det via Trimningen Afsendelse af journaliseres med. Tilpas trimningen under: (Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Trimning -> Brugertrimning -> Autojournalisering -> Afsendelse af journaliseres med). Eksempel på tekst til journalkode: Hvorefter du bliver spurgt om: Nedenstående kalder fortsat standard programmet på den pågældende PC. Dette giver mulighed for at sende en via DentalSuite eller via et eventuelt standard program. Ændringsliste - 34

35 Vedhæftning af flere dokumenter Det er nu muligt at vedhæfte et eller flere dokumenter i dialogboksen. I dialogvinduet til afsendelse af , er der mulighed for at tilføje et patientbrev fra DentalSuite via knappen Vælg brev, eller et eksternt dokument ved at vælge Vedhæft fra fil. Bilagsnavnet på de vedhæftede dokumenter tages direkte ud fra filnavnet. Det er derfor vigtigt at patientbrevets navn er sigende for indholdet, så det giver mening for modtageren. DS X-Ray/Mediecenter Ikonet til nulstilling af billedet har skiftet ikon ( < ). Det er en "spol til start" knap som nu gælder alle indstillinger. Ikke kun lys og kontrast. Der er kommet et nyt ikon som er et S. Dette ikon kan bruges til at lave en standardopsætning for bestemte billedtyper (VistaScan, Romexis, Dimaxis og Twain). Dette kan også bruges til at ændre et billede til standardopsætningen. I autokalibreringen (System -> Regnskab- og firmakartotek -> Systemtrimninger -> Mediecenter) er det muligt at angive et område eller en procent, så man kan autokalibrere mål for billeder der er omtrent lige store. Et område for kalibrering så billeder inden for området kan måles i mm, angives formatet som: fra-til=mm ( =20) Billeder der ligger i størrelse mellem 820 og 830 pixels antages at være 20 mm (2 cm). Flere områder adskilles med + F.eks = = =22 Ændringsliste - 35

36 I stedet for at angive et område, kan angives en afvigelse i pct. Linien autokalibrering anvendes som hidtil. Størrelse i pixels=billedets mål i mm f.eks. 820=20 Ved angivelse af en procent, betyder det billedstørrelsen kan afvige +/- med procenten, og alligevel blive kalibreret så man kan måle i mm. F.eks. betyder 2,5 at en kalibrering på 820=20 vil kalibrere billeder der ligger +/- 2,5 pct. i størrelse ud fra 820 til 20 mm. Altså billeder med pixels-størrelser mellem 799,5 til 840,5 bliver sat til størrelsen 20 mm. Talestyring Der er indført et nyt flueben under layoutopsætningen, således at der kan markeres et layout som det primære PA-registreringslayout. Det er dette layout der skiftes til, når der siges "Skift til status". Ved "Skift til journal" skiftes til layoutet der har "Vises ved patientsøgning" sat. "Start pocheregistrering" skifter ligeledes layout til det primære PA-registreringslayout, hvis brugeren ikke allerede står på dette. Startsiden Billedet på startsiden er ændret ( ) Afregning med sygesikringen I forbindelse med en tilpasning af DentalSuite til den nye afregningsstruktur (OIOUBL), var der desværre opstået i fejl omkring indberetning til sygesikringen. Fejlen opstod KUN, når der var præcist 15 regningslinjer på den indberettede regningen. Dette er nu rettet, og de berørte kunder er kontaktet. Genvej Du kan fremover benytte CTRL+3 for at arkivere en patient fra F4:Patient. Journal "Vis kun" ved højreklik på en tand viser nu både, hvad der er lavet på mælketænder og blivende tænder. Desuden er det nu muligt at få vist mere end en tand, via "Vis kun..."-dialogen i Rediger-menuen i journalmodulet ved at adskille tænderne med ' '(ALT GR+ ). Du kan benytte samme metode til at få vist behandlere og tekster. Faktureret liste Der er blevet tilføjet en udvidet faktureretliste som indeholder følgende kolonner: CPR, Navn, Regn.nr, Patientandel, Kommuneandel, I alt (pat+kom), Betalt, Rest, Sygesikring, Omsætning Total. Listen kan sammen med den almindelige Faktureret liste findes under Udskrifter -> Fakturetliste fra F7:Regning. Overslag Overslag kan nu udskrives via Word. Dette giver mulighed for at rette direkte i teksterne i forbindelse med udskrivning af et overslag. Hvis du ønsker at overslag skal udskrives via Word skal trimningen Overslag udskrives via Word [J/N] ændres til J under System -> Regnskab- og firmakartotek -> Brugertrimning -> Vælg firma -> Journal, og derudover skal der oprettes et nyt overslag med en brevkode, der ligger inden for til og med i Word RTF format. Derudover er det oprettet følgende nye flettekoder til overslagene. Ændringsliste - 36

37 [OVERSLAG_PATTOTAL-DANTOTAL] Viser den totale patientandel fratrukket danmark -tilskud. [OVERSLAG_DAN_FORBEHOLD] Viser teksten Der tages forbehold for danmarkspriserne, herunder eventuelle ændringer som er sket efter overslaget er givet. Priser markeret med * (en stjerne) er maximum pr. år. Dette beløb kan derfor allerede være opbrugt. Priserne forudsætter medlemskab af "danmark"-gruppe" [OVERSLAG_KODER_KONT] Viser fuldteksten på de journalkoder, der står i kontinuationen. [OVERSLAG_KODER_PLAN] - Viser fuldteksten på de journalkoder, der står i behandlingsplanen. [OVERSLAG_KODER_ALLE] - Viser fuldteksten på de journalkoder, der står i både kontinuation og behandlingsplan. [OVERSLAG_PAT_KONT] Viser patientandelen på ydelser i kontinuationen. [OVERSLAG_PAT_PLAN] Viser patientandelen på ydelser i behandlingsplanen. [OVERSLAG_PAT_ALLE] Viser patientandelen på ydelser i både kontinuation og behandlingsplan. [OVERSLAG_SYG_KONT] Viser sygesikringstilskud på ydelser i kontinuationen. [OVERSLAG_SYG_PLAN] Viser sygesikringstilskud på ydelser i behandlingsplanen. [OVERSLAG_SYG_ALLE] - Viser sygesikringstilskud på ydelser i både kontinuation og behandlingsplan. [OVERSLAG_DAN_KONT] - Viser danmark -tilskud på ydelser i kontinuationen. [OVERSLAG_DAN_PLAN] - Viser danmark -tilskud på ydelser i behandlingsplanen. [OVERSLAG_DAN_ALLE] - Viser danmark -tilskud på ydelser i både kontinuation og behandlingsplan. [OVERSLAG_DANMAX_KONT] Viser det maksimale danmark -tilskud, der kan opnås på ydelsen i kontinuationen, hvis patienten har været medlem mere end 5 år på ydelser. [OVERSLAG_DANMAX_PLAN] - Viser danmark -tilskud på ydelser i behandlingsplanen, hvis patienten har været medlem mere end 5 år på ydelser.. [OVERSLAG_DANMAX_ALLE] - Viser danmark -tilskud på ydelser i både kontinuation og behandlingsplan, hvis patienten har været medlem mere end 5 år på ydelser. [BEHPLAN_NAVN] Viser navnet på behandlingsplanen Dagens aftaler Ikon til åbning af kalender i "Dagens aftaler" er ændret fra at være en lup til et kalenderikon ( ) Behandlingsplan Det er nu muligt at omdøbe behandlingsplaner via ikonet til højre for slet. Ændringsliste - 37

38 Aftalekort (CTRL+K fra F3:Aftalebog og F4:Patientforside) Det er nu muligt at benytte Esc til at lukke dialogen, hvis man har åbnet den ved en fejl. Derudover kan alle flettekoder, der er firma eller patientrelateret nu benyttes på og SMS kortene. Kommunefakturaliste Der er blevet rettet en fejl, hvor systemet sorterede børneregninger fra selvom det var disse man gerne ville se. Mediemappe i Mediecenter Der er rettet en fejl, hvor mediemapper blev åbnet for småt, hvis mediecenteret ikke var åbnet og man dobbeltklikkede på en rød prik i journalen ( ) Indkaldeprofil Nu er det ikke længere muligt at slette indkaldeprofiler. I stedet er der indført et flueben i indkaldeprofildialogen til arkivering af profilen. Hvis en profil er arkiveret, vil den som udgangspunkt ikke blive vist i fald-ned-listen i indkald-dialogen. I fald-nedlisten er der til gengæld tilføjet punktet "Vis arkiverede profiler...", som tilføjer de arkiverede profiler til fald-ned-listen. Når en profil er blevet omdøbt, er historikken for tidligere kørsler stadig tilgængelig, hvilket den ikke var tidligere. F7:Regninger Der er lavet en knap så regninger kan sendes direkte som fra regningssiden. Denne funktion ligger også under menuen Regninger/Afdrag -> Send regninger/afdrag som Overslag I overslag skiftes teksten "Planlagte behandlinger" nu ud med navnet på behandlingsplanen (navnet i fanebladet). Derudover er der lavet 5 nye flettekoder. Disse flettekoder kan benyttes, hvis du opretter dine egne overslag. [OVERSLAG_PATTOTAL] Viser den totale patientandel. [OVERSLAG_SYGTOTAL] Viser den totale sygesikringsandel. [OVERSLAG_DANTOTAL] Viser det forventede danmarks tilskud. [OVERSLAG_TILSKUD] Viser patientens tilskudsprocent f.eks. 65% Ændringsliste - 38

39 [OVERSLAG_100-TILSKUD] - Viser patientens egen procentsats f.eks. 35%. Brugerrettigheder Nu er det muligt at kopiere brugerrettigheder til andre brugere via dialogen til brugeradministration under Systemmodulet. Der er tilføjet en ny knap til formålet Kopier til andre brugere. SMS-beskeder Nu er det muligt at autojournalisere SMS'er sendt fra F4:Patientforsiden, hvis den nye trimning Afsendelse af SMS journaliseres med er sat op. Denne ligger under Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Trimning -> Brugertrimning -> Autojournalisering -> Afsendelse af SMS journaliseres med. Der er desuden tilføjet en ny dokument-undertype for sms'er i bilagsfilterdialogen, så man kan gruppere sms-beskeder i mediecenteret. Nu hentes -adressen fra patientforsiden ved genudskrivning (eksport via ) af bilag. Man kan nu oprette et standardbrev (skabelon) som bruges ved udskrifter sendt som . Hvis man ønsker det, kan man oprette en skabelon specifik for den enkelte udskriftstype. Hvis den ikke findes, så bruges den, som hedder "[ -udskrift] Udskrifter send som " (kode ). Skabeloner oprettes under Tilpas brevskabeloner fra System-> Udskrifter-> Tilpas brevskabeloner. Derudover kan man nu også bruge flettekoder i emnelinjen, filnavnet og mailteksten i alle mailskabeloner. Ønsker du at benytte disse skabeloner, er det et krav at både emnelinjen og tekstdialogen har indhold, da systemet ellers ikke vil systemet ikke benytte denne. Ændringsliste - 39

40 Aftalekort (CTRL+K fra F3:Aftalebog og F4:Patientforside) Det er nu muligt at afsende aftalekort via og sms samt at autojournalisere disse. Der er indført to nye trimninger: 1) Under System -> Regnskab- og firmakartotek -> Brugertrimning - >Autojournalisering ->Aftalekort journaliseres med. 2) System -> Regnskab- og firmakartotek -> Brugertrimning -> Aftalebogen - > Aftalekort udskrives, sendes via eller sendes via SMS [U/E/S/DU/DE/DS]. Forkortelserne er forklaret under selve trimningen. Bemærk, at der skal oprettes to nye systembreve for henholdsvis -aftalekort og sms-aftalekort, hvis afsendelse via eller SMS skal benyttes. Brevkoden for skabelonen er og for SMS. Der er desuden muligt at filtrere aftalekortene i mediecentreret via bilagsfiltre, idet der er indført en ny dokument-undertype, der hedder "Aftalekort" i bilagsfilterdialogen. Flettekoder Flettekoderne [INDKALD_LISTE] og [INDKALD_LISTE_VAR] kan nu benyttes i alle brevene. Indtil nu har de kun kunne benyttes i udskriften for aftalekort. Password Når man editerer en journallinje spørger systemet nu om det kodeord, som tilhører den behandler der står på linjen i stedet for den behandler der står i beh. feltet i F5. Det er altså med andre ord journallinjens behandler der låses op og ikke den behandler der er valgt i F5. Ligeledes kræver systemet nu kodeordet på de initialer, man har skiftet til i makrodialogen eller journallinjedialogen når man trykker OK (hvis man altså har skiftet behandler) ( ) Status Når man klikkede Udfør i status reagerede DentalSuite i nogle tilfælde ikke. Dette er nu rettet ( ) Planlagt behandling Det er nu muligt at udskrive listen Planlagt behandling på patienter, som ikke har en fremtidig aftale. Dette gøres via F5:Journal -> Udskrifter -> Planlagt behandling og sætte flueben i Kun patienter uden fremtidig aftale. Ændringsliste - 40

41 Venteliste Det er nu muligt at tilføje en note til en patient på venteliste. Dette gøres ved at højreklikke på ikonet for patienten i ventelisten, og vælge Tilføj til noten. For at menupunktet bliver synligt kræves det, at der er opsat standardtekster i trimningen. Du kan opsætte disse via Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Trimning -> Brugertrimning -> Aftalebog -> Hurtigt tilføjelse af til note via højreklik. Hvis du ønsker at have mere end en valgmulighed, så adskilles teksterne med semikolon. Alternativ betaler På patienter med en alternativ betaler, der starter med 9 i Cprnr. f.eks. kommune og en tilskudsprocent i Tilskud, vil der ikke længere stå den alternative betalers navn på fakturaen, hvis der ikke er tilskud på ydelserne f.eks. en krone. Daglig opgørelse På udskriften af den daglige opgørelse vises nu kun aktivt behandlere med omsætningskonti i personalekartoteket. Prikker på aftalebaren Der er blevet tilføjet 3 nye prikker som valgmulighed på aftalebaren. Disse kan I selv definere betydningen af, og de vil ikke have indflydelse på patientens tilstand. Pris i journalen Der vises nu ikke prisen 0,00 på journalkoder som ikke er tilknyttet en ydelse. Dette gælder blandt andet journalkoder som REGNING og SLUT. Journalnummer Hvis man får vist journalnummer, så bliver dette nu også vist på regningssiden. Dette vælges/fravælges under Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Trimning -> Brugertrimning -> Patientforside -> Brug af journalnummer på patientforsiden, journalen og regninger. Debitorliste På debitorlisten er det nu muligt at se om er sendt som e-faktura eller om den ligger klar til at blive sendt som e-faktura. Hvis en regning ligger klar til at blive sendt som e-faktura vil der stå et minus (-) foran regningsnummeret. Ændringsliste - 41

42 Hvis en regning er sendt som e-faktura vil der stå et plus (+) foran regningsnummeret. Angivelse af tand og flade på regning Det er nu muligt at få vist tand og flade/lokalisation på regninger før eller efter ydelsen. Under Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Trimning -> Brugertrimning -> Vælg firma -> Regninger -> Vis tand og/eller lokalisation på regningslinjer kan du angive om regningslinjer skal vise tand og/eller lokalisation. Skriv enten F eller E for om det skal være før eller efter teksten. Skriv efterfølgende et T og/eller L for henholdsvis tand og lokalisation. Fx. FTL viser tand og lokalisation før teksten. Regninger over 15 linjer Hvis en regning er på mere end 15 linjer vil den ikke længere blive opdelt i to eller flere regningsnumre. I stedet udskrives der flere sider med samme regningsnummer ( ) Recept Det er nu muligt at få vist receptteksten i journalens fritekst igen. Hvis du ønsker at få vist dette journalen, så skal du ændre N til J i trimningen (Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Trimning -> Brugertrimning -> Journal -> Gem recepttekster i journalens fritekst [J/N]) ( ) Recept Efter sidste opdatering blev recepter gemt i mediecenteret og skrevet i kontinuationen med en enkelt linje, hvor recepten var vedhæftet (rød prik). Desværre var det muligt at slette recepten i mediecenteret, hvilket ikke er lovligt ifølge bekendtgørelsens 8 stk. 2. Denne opdatering betyder at recepter ikke kan slettes, med mindre man sletter journallinjen, med den vedhæftede recept. Udskrives journalen med Fuld historik, medtages den slettede recept i udskriften, på samme måde som slettede journallinjer medtages. Ligeledes vil recepten dukke op igen, hvis man fortryder, at have slettet en journallinje med en tilhørende recept ( ) Journallayout Menupunkterne "Gendan standardlayout for det aktuelle layout..." og "Gendan standardlayouts for alle layouts..." under Rediger-menuen er flyttet ind i dialogen til layoutopsætning som to nye knapper. Således er ændringer af layouts samlet et sted ( ) PA-registering Det er blevet rettet en fejl, hvor PA-registrering ikke blev genindlæst, hvis man søgte en ny patient ( ) Chat Ændringsliste - 42

43 Det er nu muligt at chatte med en DentalSuite supporter. Du kan starte en chat med en medarbejder enten via Fil -> Start chat eller via DentalSuites startside under Support. Journallayout Journal og status er nu forenet under samme faneblad i DentalSuite. Derfor er F6:Status fjernet fra menuen. Dette har muliggjort, at du fremover kan statusregistre, pa-registrere og benytte symbolbanken fra journalen. Derudover har du mulighed for at lave individuelle opsætninger på brugerniveau og tilpasse journalen, så du kan få vist de ting du bruger mest i din dagligdag. Det nye journallayout giver også mulighed for at bruge makroer til statusregistrering, så statusregistreringen kan blive journalført. Dette kræver, at der for hver enkelt makro man ønsker at anvende under status, er markeret Må bruges på statusknappanelet. Derudover kan du, når du indsætter knappen i makropanelet vælge, om den skal virke som du har været vant til under status, eller om den skal vises i en makrodialog. For yderligere instruktion i det nye journallayout kan du hente en minimanual på vores hjemmeside -> Vælg DentalSuite i venstre side, og derefter Vejledning til journallayout i højre side. Journalisering af sendt fra søgning eller bilag fra Mediecentret Det er nu muligt at få journaliseret , der er sendt fra søgning i DentalSuite eller fra Mediecentret. Hvis du ønsker at gøre brug af denne mulighed skal det sættes op i Trimningen. (Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Trimning -> Brugertrimning -> Autojournalisering -> Afsendelse af journaliseres med). Journalisering af regninger, breve, overslag osv. sendt via mail Hvis trimningen er slået til vil afsendelse af regninger, bilag, overslag osv. fremover bliver journaliseret i DentalSuite. Du kan se de forskellige autojournaliseringskoder under (Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Trimning -> Brugertrimning -> Autojournalisering ->) og (Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Trimning -> Brugertrimning -> Vælg firma -> Autojournalisering). Absalon Services Der er blevet tilføjet et link på startsiden til Absalon Services, som er en ny samarbejdspartner. Absalon er et servicebureau specialiseret i regnskab, (bogføring, afstemning, balancer, selvangivelser mv.) og finansiel rådgivning. Dokumenthåndtering i F8:Bogføring Det er nu muligt at skanne eller importere bilag ind i et selvstændigt mediecenter i bogføringen. Derfra er det muligt at vedhæfte et bilag til en bogføringslinje (Træk det med musen ned til den linje du ønsker at vedhæfte bilaget til), hvorefter der automatisk bliver oprettet en mediemappe med navnet måned-år (MM-ÅÅÅÅ) for posteringslinjen, og du vil herefter kunne finde bilaget i denne mappe, eller ved at dobbeltklikke på den røde prik i statusfeltet. Hvis der er flere bilag relateret til en linje vil du, når du dobbeltklikker få mulighed for at vælge, hvilket bilag du ønsker at åbne. Du kan se funktionerne via menuen Medie i bogføringsfanebladet. F8:Bogføring Der er blevet rettet en fejl, hvor bilagsnummeret hoppede et nummer over, hvis man benyttede sig af automatisk tildeling af bilagsnummer inden bogføring, og man havde rettet i et tidligere bogført bilag. Produceretliste Ændringsliste - 43

44 Det er nu muligt kun at få vist patienter uden fremtidige aftaler på produceretlisten ved at sætte flueben i Kun patienter uden fremtidige aftaler, derudover kan du få vist patienterne på en søgeliste som du kender det fra søgelisten fra Patientforsiden, hvis du har sat flueben i Opret patientsøgeliste efter vist udskrift. Du kan efter udskrift eller fortryd bladre i patienterne med CTRL+-> eller CTRL+<-. Brugeradministration Hvis du ikke har rettigheder til at annullere en regning, så bevirker den opsætning, at du ikke længere har rettigheder til at lave en kreditnota. Kopier et medie Funktionen Kopier i medie fra F5:Journal er udvidet med en kontrol, så du nu får vist navnet på patienten med det cprnr. du har angivet, så du har mulighed for at annullere kopiering, hvis det er et forkert cprnr., der er blevet indtastet. Fodkontrol Det er nu muligt at bruge Planmeca Unit fodkontrol i forbindelse med et unit monteret kamera. Opsætningen sker ved at vælge en com-port samme sted, som man vælger opsætningen af kamera i DentalSuite. Patientliste Der er blevet tilføjet muligheden for at benytte "Lig med"/"ikke lig med"-kriterie på patientsøgelisteudskrift. Derudover er det blevet muligt at eksportere ekstra patientoplysninger til Excel ved at sætte flueben i Medtag ekstra informationer til brug i Excel. Mediecenter Det er nu muligt at vise fødselsdag i stedet for cprnr. ved eksport af bilag. Det er nu muligt at vise oprettelsesdato ved eksport af bilag. Ved eksport af bilag tildeles der nu automatisk et løbenummer, hvis navnet optræder mere end en gang. Datoen kan rettes ved importerede filer i mediecenter. Det er nu muligt, at man via menupunktet Medie->import kan importere flere billeder samtidigt. Debitorliste Hvis man kun har valgt at få vist en bestemt rykkerkode på debitorlisten medtages aconto patienter ikke længere. Ændringsliste - 44

45 Dropoutliste Der er blevet tilføjet sms med og uden res. tid på dropout listen. Kasserapport I kolonnen DK i kasserapportsudskriften stod der førhen "DK", hvis der var en dankorttransaktion. Nu står der et ordre ID i stedet, som kan bruges til at finde posteringen på en bankudskrift. Benytter du ikke dankort, der er integreret i DentalSuite vil der fremover stadigvæk stå DK i kolonnen. For at de seks karakterer kan står i kolonnen skal du ændre Opsætningen for kolonnen Ind/Ud teksten i fanebladet Kolonner via Ops.-knappen, når du har udskriften fremme på skærmen til f.eks. 2 cm. Daglig opgørelse Der er rettet en fejl i daglig opgørelse, hvor der ikke kom en månedstotal, hvis der ikke var ydelser på "til-datoen". Journalnoter Markøren i journalnoter hopper nu til det sidste tegn i dialogboksen. Scanora Der er blevet lavet integration til Scanora røntgen, så DentalSuite kan overføre navn og CPRnr. til programmet. Afregning til sygesikringen Vi har nu ikke længere en begrænsning på 15 linjer ved afsendelse af regninger til sygesikringen. Før denne ændring blev ens ydelser lagt sammen, selvom datoen var forskellig. Det blev gjort for at forhindre flere end 15 ydelser på et cprnr. i afregningen til sygesikringen. Nu er det lavet om, så cprnr. gentages flere gange i sygesikringsfilen i stedet for. Ny behandlertype i patientkartoteket Der er oprettet en ny behandlertype som hedder Tandlægeassistent. Funktionsmæssigt virker den som en tandplejer, med følgende undtagelser/ændringer: 1. Behandler skal optræde som type "Tandlæge" en gang i et firma. 2. I alle andre firmaer skal tandlægen oprettes som type "Tandlægeassistent" og uden ydernummer. 3. Firmaskiftet sker til det firma, hvor behandler typen er "Tandlæge". Filter på søgning Der er blevet tilføjet en fald-ned-menu nederst i søgedialogen, der kaldes via F12 eller ½-tegnet, så du kan angive, hvilken type du vil søge efter. Sortering af debitorliste Det er nu blevet muligt at vælge, hvordan debitorlisten skal sorteres via dialogboksen. Du kan vælge imellem cprnr., regningsnummer eller beløb. Du kan via trimningen vælge om enten regningsnummer eller cprnr. skal være valgt som standard. (Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Trimning -> Brugertrimning -> Vælg firma -> Regninger -> Sorter debitorliste efter regningsnummer.) Ved afsendelse af kan du nu også vælge at sætte modtagere på Cc. Og Bcc. Derudover er det nu muligt at sende mail til flere modtagere ved at adskille modtagerne med ; for eksempel Ændringsliste - 45

46 Dialogen til afsendelse af giver nu mulighed for at søge efter en anden adresse v.h.a. "..."-knappen i felterne Modtager, Cc og Bcc. Aftalekort fra patientforsiden og aftalebogen Ctrl+K fra F4 tog ikke hensyn til om flettekode [FIRMA] skulle være firmanavn eller behandlernavn. Dette er nu lavet om. Overslag fra F5:Journal Det er nu muligt at lave op til 20 forskellige overslagsbreve (Brevkode til ). Hvis der er mere end et brev, så vises en dialogboks, som giver mulighed for at vælge blandt de oprettede overslagsbreve ( ) Journal Det er nu muligt at få vist priser i journalen. Du kan aktivere denne mulighed fra Brugertrimninger -> DentalSuite Generelt -> Journal -> "Vis priser i journalen [J/N]". DentalSuite skal genstartes før ændringen træder i kraft. Som udgangspunkt beregnes summen ud fra de linjer, der har grønne prikker, men ønsker du lave en beregning af udvalgte ydelser, så kan disse markeres med mellemrums-tasten, og så beregnes summen ud fra disse. Igangværende viser nu altid sum med grønne prikker, når priser vises i journalen. Hvis priser ikke vises i journalen, vises sum af markeret linjer, eller sum af grønne prikker når der ikke er markeret nogen linjer. Daglig opgørelse Der er nu mulighed for at medtage ikke faktureret journalkoder på udskriften Daglig opgørelse (F7:Regninger -> Udskrifter -> Daglig opgørelse). Samtidig er det nu muligt at vælge alle behandlerne på udskriften. Indkaldeinterval Indkaldeintervallet er nu ændret til at være 12 måneder som standard. DentalSuite mediecenter og DentalSuite X-Ray Det er nu muligt at tilføje navn og Cpr-nr. til bilag under eksport af disse. Ved import af bilag, blev gruppen ikke taget med. Det gør den nu, men hvis der er sat et filter op, så vælges det i stedet. Når du flytter et medie fra en patient til en anden via F5:Journal -> Medie -> Kopier et medie, så beholder DentalSuite den oprindelige dato for mediet. Samtidig sker flytning nu ved at markere et bilag i stedet for at vælge ud fra en liste. Det er nu muligt at lave capture af en serie via Planmeca sensor. Det ekstra ikon skal slås til via trimningen. Indkald og Online Booking Der er blevet tilføjet en trimning, som kan bruges til at begrænse tildeling af en bookingkode til aftaler af en bestemt varighed. Hvis du ønsker at benytte dig af dette i forbindelse med Online Booking, så kan det opsættes i Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Trimning -> Brugertrimning -> DentalSuite generelt -> Indkaldelser -> Det er kun patienter med følgende varigheder som kan få bookingkode. Ændringsliste - 46

47 Patienttyper Man kan ved oprettelse af patienter nu også vælge typen Apotek (909) og Henviser (908) ( ) SMS rykkerindkald Der var desværre en fejl i registreringen af mobiltelefonnummer i forbindelse med indkalderykkere, der skulle sendes via SMS. Bogføringsmakro Tildelingen af bilagsnummer virkede i visse tilfælde ikke ved brug af bogføringsmakroer, hvis man har sat systemet op, så der først tildeles bilagsnummer ved bogføring ( ) Grænsegænger Da der er kommet nye regler med hensyn til sygesikringsindberetning på grænsegænger, så kan man nu indtaste grænsegængers Cpr-nr. i landekode-feltet, og så vil dette blive brugt ved indberetning. For kvinder er dagen i deres fødselsdato erstattet af 38 og for mænd 39. Hvis en kvindelig patient har fødselsdag den , så vil patientens grænsegænger Cpr-nr. på sygesikringskortet være xxxx). Brug aconto fra F7:Regninger Der er kommet en ny trimning under Brugertrimninger -> Firma -> Regninger -> "Sæt flueben i "Brug aconto" i indbetalingsdialogen [J/N]". Hvis denne sættes til N, så vil fluebenet ikke længere være forvalgt i indbetalingsdialogen. Symbolbank Der er tilføjet symboler for tallene 0-9. Desuden er der tilføjet 2 nye pilesymboler, der eventuelt kan anvendes til at vise tandvandring. PA-skema "Retineret" og "Extensionsled" fjerner nu den pågældende tand fra PA-skemaerne. Patientliste I patientsøgelisten er der tilføjet en ekstra kolonne som muliggør at søge på de parametre, der er anderledes eller ligger udenfor den indtastede/valgte værdi. Ændringsliste - 47

48 XRayVision Der er blevet tilføjet integration til XRayVision. Indkald I dialogen til indkaldeprofil, er det nu muligt at definere kriterier v.h.a. patientsøgelisten. BEMÆRK: Det er muligt at opsætte modstridende krav i forhold til fluebenene i indkaldeprofildialogen. Det er op til brugeren selv at vurdere om kriterierne samlet set, giver mening. På udskrifterne fra indkaldet er der tilføjet "Adresse" og "By" kolonner. Der er tilføjet to nye sorteringsmuligheder i indkaldeprofildialogen: "Adresse" og "By". Patienter på udskriftslister (Liste og tlf.) udskrives nu med kursiv, hvis de er sat til "tvunget indkald". Autojournalisering CPR-Nr og patientnavn er blevet tilføjet til dialoger i forbindelse med autojournalisering af aflysning, afbud, udeblivelse, aftaleflytning m.m. Behandlingstyper Der er indført tre nye behandlingstyper, som tegnes i tandstatus: Rodspidsamputation, Caries totalis og Hemisektion. For at bruge de nye behandlingstyper skal de være valgt i tilstandsfeltet for de relevante journalkoder, og makroen skal sættes op. Hvis du ønsker at få hjælp til at få opsat dette i Dentalsuite, så vil det blive faktureret. - Rodspidsamputation (A) tegnes som en sort firkant med et rødt kryds i, på rodspidsen. - Hemisektion (H) tegnes som en sort/hvid skravering af roden. - Caries totalis tegnes som et rødt kryds over tanden. Budget Der er blevet rettet i beregning af budgettal så 100# er baseret på samme måned i balancen i stedet for hele året i balancen. Journal Nu vises fødselsdagsflag også på F5 (over aldersfeltet) ( ) Nyt kreditormodul Der er blevet tilføjet et nyt kreditormodul til F8: Bogføring. Kontakt DentalSuite support, hvis du ønsker at få instruktion i brugen af dette. DentalSuite mediecenter og DentalSuite X-Ray Via et ikon i toolbaren kan man nu tegne en firkant, som kan bruges til konstanstest. Til højre for firkanten vises en middelværdi. Hvis der vises to billeder med en konstansfirkant, vil man også kunne se afvigelsen i procent mellem de to billeder. Ændringsliste - 48

49 Når to røntgenbilleder vises og begge har en konstanstest-firkant, vil afvigelsen mellem billederne blive vist. Ved at holde [SHIFT] nede og klikke på Planmeca-sensor knappen til skanning, hentes et ubehandlet billede ind, som kan bruges til konstanstest. Man kan nu tegne flere målelinjer. Hver målelinje kan markeres og slettes via delete -tasten eller "viskelæderet" i toolbaren. Det er nu muligt at lave vinkelmål via DS X-ray. Du kan vælge/fravælge billeder i mediecentret ved at benytte [CTRL]+venstreklik. Ved dobbeltklik på et billede i mediecenter samtidig med at [CTRL] holdes nede, vises alle valgte billeder samtidigt. Via [CTRL]+mellemrum i journalen kan man skjule/vise røntgenbilleder som er aktive. På den måde kan man nemt skrive i journalen og efterfølgende vende tilbage til visning af billederne. Man kan nu i trimning af VistaScan angive en sti, hvorfra bestemte filer slettes inden skanningen begynder. Ved højreklik på et eller flere markerede bilag, vil man fremover få nedenstående dialogboks frem. Denne boks giver mulighed for at sende de valgte bilag via mail, eller gemme dem på computeren. Derudover er det muligt at få generet en informationsfil for hvert bilag. Ved eksport af bilag til skrivebord oprettes automatisk en mappe med filerne. Funktionen kan også benyttes til at sende/gemme røntgenbilleder, der er indlæst i DentalSuite via eksterne røntgen programmer (Digora, Dimaxis, Romexis, Schick, DentalEye, VixWin). Det er blevet muligt at tilføje yderligere to Twain-kilder under Eksterne programmer. Disse understøtter 1, 8, 16 og 24 bit indskanninger. Ændringsliste - 49

50 Man kan i trimningen for VistaScan samt Twain kilde 1 og 2 angive, om man ønsker at redigere bilagets information under skanningen. Ved højreklik på en tand med bilag indeholder "mediecenter-boksen" nu en lodret scrollbar, hvis der er flere bilag end der kan vises. Der er blevet tilføjet trimningen "Åben bilag i max størrelse [J/N]". Dette betyder at bilag i mediecenter åbnes i maksimal størrelse, hvis trimningen er sat til J. Ønsker du, at dine bilag skal åbne i maksimal størrelse, så skal trimningen ændres via Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Trimning -> Brugertrimning -> DentalSuite generelt -> Mediecenter -> Åben bilag i max størrelse [J/N]. Indkald I forbindelse med indkald, undersøges der nu om de nødvendige kontaktoplysninger er tilstede for hver patient i forhold til indkaldetype, påmindelsestype og rykkermetode ( -adresse og mobilnummer). Dette check udføres når indkaldelisten oprettes. Hvis der er patienter, der mangler oplysninger, markeres den pågældende patient med rødt i listen for det aktuelle indkald. Der kan så, på vanlig vis, dobbeltklikkes på linien, for at se hvilke konkrete patienter, der mangler oplysninger. BEMÆRK: Man kan ikke fortsætte indkaldet, før de manglende kontaktoplysninger er blevet tilføjet eller indkaldetypen/påmindelsestypen for patienten er blevet ændret i henhold til de kontaktoplysninger, systemet har. FI/Giro indbetaling Det valg man har foretaget i Bogfør betaling med huskes nu, så det man sidst har valgt vil være markeret fremover. VNC VNC er blevet opdateret til en version, der skulle forbedre hastigheden i forbindelse med Windows Vista og Windows 7. Nyt system Der er blevet indført et nyt system i DentalSuite. I den daglige drift vil man ikke bemærke denne ændring, men systemet giver nu en masse nye opsætningsmuligheder. Bl.a. virker systemet nu, hvis klinikken benytter en Gmailadresse som afsender. Der kan, efter en SMTP-adresse, skrives kolon efterfulgt af en port. Denne kan igen efterfølges af kolon plus "SSL" eller "TLS". Fx: smtp.gmail.com:465:ssl". Derudover er det nu muligt at angive brugernavn og password i konfigurationsfilerne til DentalSuite Butler og DentalSuite autobackup. -indkald Ved afsendelse af -indkald, kommer der nu ikke længere en fejl for hver patient. I stedet kommer der en samlet rapport til sidst. Standardteksten ved -autopåmindelse er ændret fra Påmindelse fra din Tandlæge til Påmindelse fra tandlægen. SMS Det er nu muligt at benytte flettekoden [FIRMA] i sms-autopåmindelser. Ændringsliste - 50

51 Patientliste Det er nu muligt at få udskrevet patienternes kategori på patientlisten. Dette kan tilføjes under Ops. -> Kolonner. Indikation for flere aftaler De grønne bobler på aftaler i aftalebogen som indikerer flere aftaler på samme dag, vises nu ikke kun på dags dato, men på alle viste dage i aftalebogen. Journalanalyse I journalanalysen fremgår det nu, hvornår der sidst er foretaget pocheregistrering. Hvis der klikkes på linjen vises pocheskemaet. Journaludskrift Nu er det muligt at udskrive samtlige PA-mål under journaludskrift. Pochehistorik er i den forbindelse flyttet over til højre i udskriftsdialogen (og omdøbt til "Pocher"), så den står sammen med de nye PA-muligheder. VixWin VixWin kan lave nogle billeder i TIFF, som bruger en komprimering, der ikke er en del af standarden. For ikke at få en masse fejlmeddelelser i mediecenteret, er denne fejl nu udeladt. Bilagstæller ved manuel bogføring Der er blevet rettet en fejl, hvor bilagstælleren i visse situationer ikke talte rigtigt op. Skyldnererklæring Nu er det muligt at få autojournaliseret udskrifter af skyldnererklæringer. Der er til formålet, lavet en ny trimning til journalteksten. Der er desuden oprettet to nye dokument-undertyper, som har betydning i opsætning af mediefiltre. En type der heddder "Skyldnererklæring" og en type der hedder "Skyldnererklæring for afdragsordning". En skyldnererklæring der udskrives for en regning får den førstnævnte type, mens en skyldnererklæring, udskrevet for en afdragsordning, får den sidstnævnte. Dette har kun betydning, hvis der ønskes bilagsfiltrering på dokument-undertyper. Ønsker du at få autojournaliseret skyldnererklæringer, så kan journalkoden defineres via trimningen Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Trimning -> Brugertrimning -> Vælg Firma -> Autojournalisering -> Udskrivning af skyldnererklæring journaliseres med. Status På F6: Status er der tilføjet forklaring til, hvad a,b,c,d,e dækker over i forbindelse med indtastning og historisk visning af poche, margo gingiva og fæstetab. Der er ligeledes tilføjet en forklarende tekst på journaludskriften, når der her er valgt pochehistorik. Autojournalisering Journaliseringsteksten ved aftale-flytninger er ændret, således at "behandler" er blevet til "hos". Aftalebog I aftalebogen vises nu et tooltip med dato og tid, når man flytter en aftale med musen. Statistik Det er nu muligt at fravælge Afbud, Udeblevet og Aflyste aftaler i statistikken Hvordan udnyttes åbningstiderne. Flettekode Ændringsliste - 51

52 Der er blevet tilføjet flettekoden [PATIENT_ ] til standardbreve. Færøerne Ugedage i sms er bliver oversat til færøsk ( ) Øredifference Der er rettet en fejl i forbindelse med udbetaling af acontobeløb. Hvis en patient havde en acontosaldo på 500 kr., og der fra denne blev udbetalt 200 kr., så ville de resterende 300 kr. blive posteret på øredifferencekontoen, og patientens acontosaldo ville være 0 kr., og ikke 300 kr. som den burde være. SMS (Færøerne) Ugedage bliver nu oversat til færøsk i sms er ( ) Symbolbank Der er blevet rettet en fejl, hvor DentalSuite lukkede ved flytning og sletning af symboler ( ) Regninger med tilskud (Omsorgspatienter) I forbindelse med voksne som har tilskud, kan man nu angive for hvilke EAN numre og hvor stort patientandelen skal være inden regningen deles. Er summen over dette beløb kommer der stadigvæk en kommune og patientregning. Er beløbet under eller lig med, skal patienten betale det hele selv. Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Trimning -> Brugertrimning -> Vælg Firma -> Regninger -> Tilskudsregninger deles kun, hvis total er over x kroner og Tilskudsregninger deles kun på følgende EAN numre. Startside Der er tilføjet 7 ikoner nederst på startsiden, som beskriver DentalSuites tillægsprodukter. Hvis du klikker på et af ikonerne, så vil du kunne læse yderligere om produktet. Symbolbank Der er blevet tilføjet en symbolbank til F6:Status. Symbolerne kan først benyttes, når du har tildelt dem en symbolbetydning under Funktioner -> Symboler Når du herunder har markeret og givet det en betydning, så vil det blive synligt i symbolbanken til højre i statusbilledet. Herfra kan ikonerne trækkes ind i statusbilledet, og placeres, hvor du ønsker det. Øreafrunding DentalSuite foretager nu automatisk afrunding i forbindelse med kontantindbetalinger. Der er til det formål tilføjet et felt mere i indbetalingsdialogboksen, der viser det afrundede beløb. Hvis man vælger betaling kontant, så bruges denne i stedet. Med alle andre betalinger (dankort, bank, giro, indbetaling 1-3) betales med pålydende. Eksport af bilag Når man eksporterer bilag er der nu tilføjet et ekstra menupunkt, Eksporter med omdøb, som giver mulighed for at navngive bilagene individuelt. Endvidere er der indført en kontrol for om filerne findes i forvejen. Hvis det er tilfældet, spørges brugerne om de vil overskrive eller give filen et andet navn. Ændringsliste - 52

53 DIBS Der bliver nu indsat seks karakterer i form af store bogstaver f.eks. ABCDEF på kontoudskriften i banken, som kan benyttes til at finde den regning transaktionen drejer sig om via CTRL+F fra F7:Regning. Ønsker man at søge en regning ud fra dette løbenummer, så skal der indtastes et + foran nummeret i søgedialogen f.eks +ABCDEF. Import af bilag i mediecentret Man kan nu markere en tand grafisk i dialogboksen til redigering af bilagsinfo. Hvis man klikker på en tand og trækker den over de andre, vil alle få samme markering som den man klikkede på første gang. Autojournalisering af flytning Ved flytning af samme aftale flere gange på samme dag, overskrives journaliseringen ikke længere med den nye aftaletid. I stedet journaliseres der en ny linje, hver gang aftalen flyttes. Eksport af balance til fil Balance til fil eksporterer nu kun fra den regnskabsperiode, hvor den valgte dato ligger i. Opdelte regninger Ved en opdelt regning står danmarksandelen ikke længere på kommuneandelen, men på patientandelen. Autopåmindelse Når man opretter eller flytter en aftale kontrolleres der, om der er påmindelser med profilen "Samme morgen kl. 8" og om tidspunktet falder imellem kl. 8:00 og 8:30. Hvis dette er tilfældet ændrer systemet selv påmindelsesprofilen til "Aftenen før kl. 20:00". Denne rettelse skyldes, at vi ikke sender sms ud før kl. 7, og heller ikke, hvis der er under en time til aftalen. Indskanning Sort/hvid indskannede billeder (Twain) blev vist som negativ. Dette er nu rettet. Journal og status På tanddiagrammet på F5:Journal og F6:Status er symbolet for rodbehandling (cirkel med kryds) udfaset. Istedet er der indført bogstavskoder: I = implantat R = rodbehandling! = øvrigt Når musen holdes over rodinfo, vises et tooltip med beskrivelse af hvad bogstaverne dækker over (som oven for). Bemærk at "implantat" er skilt ud for sig selv. Dette lå før under "!". DentalSuite mediecenter og DentalSuite X-Ray Målelinjer gemmes nu i databasen. Zoom med scroll-hjul vil nu ske ud fra det punkt man peger på. Man kan lave panning ved at holde den midterste mus-knap nede (scrollhjulet). Et tryk på mellemrumstasten nulstiller billedets zoom. Når et billede trækkes til en mediemappe tages der udgangspunkt i det manipulerede billede og ikke det oprindelige billede. I mediemapper gemmes nu også målelinjer og skarphedsfilter+støjfilter. Markering af tænder ifm. redigering af bilagsinfo, har nu mulighed for at markere mælketænder. Ændringsliste - 53

54 Rotation af målelinjer virker korrekt når et billede roteres. Patienttilstand Patienttilstanden blev ikke opdateret ved afbud og udeblivelser fra patientforsiden. Dette er nu rettet. Patientliste Det er nu muligt at søge på patienter med henviser, og derudover er der rettet en fejl, så der nu kan søges på danmarks-grupperne, der i DentalSuite har e foran. Mediefiltrer Under opsætning af mediefiltre, i dialogen til oprettelse af nyt mediefilter, er feltet "Filter" ændret til en tastbar fald-nedliste. Fald-ned listen indeholder standardbilagsnavne som benyttes i systemet, samt navne på de bilag, der er på den aktuelle patient. Dette skulle gøre filteropsætningen en anelse nemmere. Det er fortsat muligt at taste i feltet, hvis man ønsker at skrive sine egne filtre. Rateudskrift Der er tilføjet to flettekoder, som kan vise den totale rest på en afdragsordning ([AFDRAG_REST]) og afdragsordningens totale pålydende ([AFDRAG_TOTAL]). Recept Hvis du har oprettet din egen receptudskrift i DentalSuite, så har du nu mulighed for at indsætte flettekoder for autorisationsid ([RECEPT_AUTID]) og for den valgte behandler ([RECEPT_BEHANDLER]) til recepten. Status Knappen "Visning" på F6, skjules nu når PA-historik er valgt, da den ingen funktion har i den sammenhæng. Forventede indkald Når man opdaterer patienten på patientforsiden, gives en advarsel, hvis næste forventede indkald er blevet ændret, og datoen herfor ligger tilbage i tiden. Regnings- og raterykkere Det er nu muligt at klikke på kolonneoverskrifterne i dialogerne til regningsrykkere og raterykkere og få indholdet sorteret i relevant rækkefølge. Autopåmind På patientforsiden er det muligt at vælge Nej, har spurgt i Autopåmind. Brev via Når man sender et patientbrev eller overslag, så vil den aktuelle patients e- mailadresse automatisk blive indsat i modtager-feltet. Udskrift af patientliste På udskriften for patientlisten er tilføjet et felt til patientens adresse. Ønskes denne vist på udskriften, så skal kolonnebredden sættes under Ops. -> Kolonner. Talegenkendelse Der gives nu en advarsel når brugeren skifter fra tastatur-indtastning til talegenkendelse i.f.m. poche-registrering i det tilfælde hvor antallet af pochemål er forskellig fra 6 (talegenkenderen virker kun med 6-måls skema). Brugeren spørges om vedkommende vil acceptere at det eksisterende skema overskrives af et nyt tomt 6- måls skema. Svarer brugeren nej, returneres til tastatur-mode, og det eksisterende skema bevares. Ændringsliste - 54

55 Når der skiftes imellem tastatur og talegenkendelse placeres cursoren nu altid i første gyldige celle på første gyldige tand, såfremt skiftet resulterede i et nyt tomt pocheskema jfr. ovenstående. Dette fungerede kun sporadisk tidligere. Omsætningsliste Det er nu muligt at specificere, hvilke behandlere omsætningslisten skal vise på den enkelte bruger via trimningen Begræns omsætningslisten til en eller flere bestemte behandlere under Brugertrimning-> Bogføring. Sættes der et minus som værdi, vil listen være blank. Trimning Det er nu muligt at spærre adgangen til trimning pr. bruger. Dette gøres fra System- >Generelt->Brugeradministration-> Trimning. Sidexis Det er nu muligt at lave opslag i Sidexis via journalnummer. Dette skal sættes op i den eksterne trimning. Schick Det er muligt at få vist billeder fra Schick i DentalSuites mediecenter. For at dette kan lade sig gøre skal det sættes op i den eksterne trimning, og der skal oprettes en ODBC-forbindelse. Dimaxis Når billeder indlæses i mediecentret tages der nu også højde for rotationsangivelsen i Dimaxis. DIBS opsætning Det er nu muligt at have tilknyttet flere DIBS merchantid til et firma i DentalSuite. Dette kan benyttes, hvis en klinik ønsker at have mere end en dankort-terminal. SMS indkald Det er nu muligt at vælge indkaldemetode SMS med res. tid og SMS uden res. tid. Før SMS indkald kan benyttes kræver det at indkaldetypen er valgt i indkaldeprofilen, at patienten har et telefonummer stående i et af mobil-felterne på patientforsiden og at teksterne til SMS indkald bliver indlæst i systemet. Dette skal gøres manuelt, og gøres via Udskrifter -> Tilpas brevskabeloner -> Klik på knappen Import, og vælg Breve-SMS-Indkald.xml. Derudover kræves det naturligvis, at du har abonnement på DentalSuites SMS service (Butler). Aftalebog Der er rettet en fejl, hvor systemet ikke altid slog den rigtige patient op ved søgning fra aftalebogen. Recept Dialogboksen til recepter er blevet gjort mindre. FI/Giro fil FI/GIRO er ændret, så det nu er bogføringsdatoen, der indlæses ved valg af Bankens registreringsdato. T-Scan Det er nu muligt at slå patienter op i T-Scan direkte fra DentalSuite. Hvis patienten ikke findes i T-Scan vil denne blive oprettet. Kontakt DentalSuite support, hvis du ønsker at få opsat denne mulighed. Ændringsliste - 55

56 Ydelsesliste Det er nu muligt at udskrive en komprimeret ydelsesliste uden omsorgsbeløb. Desuden er udskriften af den komprimerede liste en lille smule intelligent, således at en ydelse med enslydende beløb for to aldersgrupper reduceres til en linje. Desuden er der tilføjet mulighed for at sortere listen efter ydelsesnavn. Status Det er nu muligt at foretage en grafisk sammenligning af PA-data fra to forskellige datoer. De PA-data, der kan sammenlignes grafisk er "Poche", "Margo gingiva", "Mucogingivale grænse" og "Fæstetab". Man vælger om man vil sammenligne datoer ved at åbne visningsdialogboksen imens man står på "Tandstatus" og markerer så "Sammenlign datoer". De to datoer vælges i "Fra" og "Til" boksene i statusmodulet. De datoer hvorpå der er foretaget PA-registrering er nu markeret i de to datovælgere, så brugeren har en mulighed for at vælge de datoer, som er relevante ifm. PAsammenligning. Hvis der ikke er foretaget PA-registrering på en dato som man har valgt, så tages data fra den foregående (i forhold til den valgte dato) PA-registrering. Spørgsmålstype til journalmakro Der er tilføjet en ny spørgsmålstype til journalmakroer, "Måneder til næste undersøgelse". Denne spørgsmålstype giver en fald-ned-liste med numrene 0-12, som angiver antal måneder. Når en makro udføres med denne spørgsmålstype, og det valgte månedstal er forskelligt fra 0, så sættes datoen for næste undersøgelse til dags dato + antallet af måneder, der er valgt. Hvis man redigerer en journallinje, hvor spørgsmålstypen indgår, vil det være muligt at ændre månedstallet de første 7 dage efter journallinjens oprettelse. Herefter vil fald-ned-listen være inaktiveret (men synlig) i makroen. Redigering af breve Dialogboksen til valg af brev i forbindelse med redigering er blevet gjort mere overskuelig. Aftalebar Når man dobbeltklikker på afbuds- og aflyste aftaler på aftalebaren, søges patienten nu som ved alm. aftaler. Produceretliste Der er rettet en fejl, der bevirkede at ej-fakturerede journalkoder på Produceretlisten blev medtaget flere gange, hvis den var udført af en behandler, som arbejder i flere firmaer og Produceretlisten var sat til at inkludere alle firmaer. VistaScan Røntgen til VistaScan er blevet mere generelt så det kan bruges til andet end VistaScan. Ikonet er derfor ændret så det ikke har noget med Dürr at gøre. I trimningen er det nu muligt at angive den tekst man vil have under billeder indskannet via "VistaScan" integrationen. Indkald Der bliver nu testet for om en patient har en adresse stående ved oprettelse af listerne, hvis patienten skal indkaldes via . Det samme gør sig gældende ved indkald via SMS, hvor der bliver testet for om patienten har et mobilnummer stående. Patientforsiden Der er blevet tilføjet 2 ekstra felter til mobilnumre på patientforsiden. Det er disse, der vil blive benyttet i forbindelse med indkald via SMS. Ændringsliste - 56

57 I forbindelse med installation af opdateringen vil SMS og Mobilnummer blive flyttet til disse felter. E-faktura E-faktura med en rest på 0 kr. vil ikke længere kunne afsendes. Debitorliste Debitorlisten er nu i stand til at håndtere en tandplejer, som er relateret til to eller flere behandlere i samme firma. Sygekasseopgørelse (Færøerne) Tilføjet mulighed for at eksportere sygekasseopgørelse til Excel via Eksport -> Gem som Excel XML fil. Beløb figurerer nu som tal i excel filen. Patientsøgning Man kan nu sætte en timer som forsinker søgningen i søgedialogboksene. Denne sættes via "brugertrimning->generelt->intelligent patientsøgning opdater listen hvert x millisekunder ( ) Indsættelse af aftale med autopåmindelse Der er rettet en fejl, hvor der fejlagtigt blev givet besked om ugyldigt telefonnummer ved indsættelse af aftale med autopåmindelse ( ) Autopåmindelse Der er indført en ny kolonne på under aftaler på F4, der hedder Sendte autopåmindelse. Denne erstatter det lille plus på aftaler, der tidligere indikerede, at der var sendt en sms-påmindelse til patienten. Fremover er det i denne log, at man vil kunne se information om, hvilke autopåmindelser ( og sms), der er sendt til patienten. Indkalderykker Der er blevet rettet en fejl, der gjorde at fravalgte patienter blev valgt igen, hvis man forlod indkalderykker dialogen. Recept Nu markeres den medicinering, der er blevet flyttet (i hver liste). Hvis man flytter et præparat fra venstre liste til højre liste, vil præparatet være markeret i højre liste efter flytningen, og også den anden vej. Redigering af påmindelse Hvis der ikke blev fundet noget telefonnummer eller adresse på patientforsiden, anvendes det telefonnummer/ adresse som påmindelsen oprindeligt blev oprettet med. Spørgsmål til Journalmakro Der er blevet oprettet et nyt standardspørgsmål, der hedder Indkaldesekvenser vis sekvens. Dette kan benyttes i makroer, hvor man ønsker at få vist patientens indkaldesekvens, og samtidig have mulighed for selv manuelt at ændre denne. Ændringsliste - 57

58 Der findes altså nu både et standardspørgsmål, der selv rykker sekvensen Indkaldesekvenser ryk sekvens, og et hvor man manuelt skal foretage en ændringen, hvis dette ønskes Indkaldesekvenser vis sekvens ( ) Indkald Der er blevet rettet en fejl, hvor bookingnummer blev forsøgt tilføjet to gange i forbindelse med indkaldekørsel på aftaler, der skulle påmindes. Overslag Hvis man har trimmet til at få vist dialog i forbindelse med udskrift af overslag, er det muligt, i dialogen, at vælge at skjule kolonnen med sygesikringsbeløb. Hvis man vælger ikke at få vist priser på de enkelte ydelser (enten via trimning eller via dialogvalg), så skjules tand og flade i ydelsesteksten ( ) Autopåmindelser Det er nu muligt at definere to "autopåmindelser" på patientforsiden, Autopåmind 1 og Autopåmind 2. En autopåmindelse kan være enten SMS eller . For at kunne benytte sig af Autopåmind funktionerne kræves det, at man abonnerer på SMS service, og at klinikkens oplysninger er sat op i firmakartoteket. Der er derfor indført et beskedfelt for hver autopåmindelse i Autopåmindelsesdialogen i aftalebogen. Der er desuden indført en trimning for standard tekst, når typen er sat til e- mail. Denne standardtekst kan sættes via Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Trimning -> Brugertrimning -> SMS og -> Standardtekst ved -beskeder. Billedbehandling Det er nu muligt at justere skarpheden, og fjerne støjen (Medianfilter) på et billede i mediecenteret. Derudover er der sket en del forbedringer i de eksisterende billedbehandlingsfunktioner. Romexis DentalSuite tager nu korrekt fat i et billede som er flyttet i Romexis. Billeder skal dog manuelt slettes på den gamle patient i DentalSuite. Afbud og Udeblivelser Det er nu muligt at angive flere autojournaliseringskoder for afbud og udeblivelser via trimningen. Hvis flere er angivet, bliver brugeren spurgt i dialogen, om hvilken kode, der skal anvendes i forbindelse med udeblivelsen eller afbuddet. Det er således muligt f.eks. at anvende en journalkode med ydelse, så patienten faktureres for udeblivelser. Det er et krav at der er valgt en journaliseringskode inden dialogen lukkes. Man kan således trimme sig til at brugeren aktivt skal vælge en journaliseringskode, hvis trimningen starter med et komma, ','. Ændringsliste - 58

59 Hvis du ønsker at benytte denne mulighed, så kan dette angives via Systemfaneblad - > Regnskab og firmakartotek -> Trimning -> Brugertrimning -> Autojournalisering -> Et afbud journaliseres med eller Et udeblivelse journaliseres med. Aftaletyper Det er nu muligt at tilknytte et standardbrev til en bestemt aftaletype. Det valgte brev bliver så åbnet i en udskriftsdialog, når du opretter en aftale med den pågældende type. Dette gøres via System -> Moduler -> Aftalebog -> Aftaletyper. Overslag Det er nu muligt at angive om et overslag skal indeholde prisangivelse for de enkelte ydelser eller blot en samlet totalsum. Det er derudover også muligt at angive om et overslag blot skal indeholde den samlede sum, og altså ikke vise de enkelte ydelser. Du kan vælge enten at sætte en fast standard for, hvordan dine overslag skal udskrives, eller vælge at få vist en popup med de tre valgmuligheder via trimningen. Hvis du ønsker at ændre på denne opsætning, så kan trimningen findes under Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Basisopsætning -> Brugertrimning - > Vælg firma i fald-ned menuen -> Regninger -> Overslag indeholder priser for de enkelte ydelser. indkald s der fejler i forbindelse med afsendelse vil ikke længere figurere som fejl i indkaldet. Der er lavet en ny knap Gensend s, og denne knap vil kun være aktiv, hvis der er , der er fejlet i forbindelse med indkaldet. Samtidig vil klinikken ved afslutning af indkaldet blive præsenteret for en liste, der viser, hvilke patienter hvor afsendelsen er fejlet, samt en fejlbesked. Når årsagen på de patienter, der er fejlet, er rettet vil klinikken herefter kunne gå ind i indkaldet for perioden, og vælge Gensende mails, hvorefter systemet igen forsøger at afsende de mails, der er fejlet. Listen over fejlede -indkald kan også findes under Fil -> Rapporter -> Fejlede -indkald. Denne ændring bevirker, at du fremover ikke er nødt til at starte et nyt indkald for at få indkaldt de patienter, der fejlede i første omgang. Recept Dialogboksen i forbindelse med udskrivning af recepter er nu ændret, så vedligeholdelse af standardmedicineringer nu skal rettes i en ny dialogboks, som kan kaldes frem ved at klikke på knappen Rediger fra den normale dialogboks, der benyttes til selve receptudskriften. Derudover er der ændret i layout i udskriftsdialogen, så man nu også kan vælge medicinering ved hjælp af to nye pileknapper. Når en standardmedicinering vælges fjernes den nu som valgmulighed under standardmedicineringer og flyttes over i valgte medicineringer. De valgte medicineringer kan redigeres i tekstfelterne under listen. Denne ændring af medicineringen består kun så længe medicineringen er i "Valgt"-listen. Det er således muligt at ændre en medicinering midlertidigt og benytte denne ændrede medicinering på recepten uden at man skal ændre i selve standardmedicineringerne. Produceretliste Ændringsliste - 59

60 Der er tilføjet en ny trimning, der gør det muligt at få den producerede liste til at læse på tværs af firmaerne. Dette er især brugbart, hvis man har uafsluttet behandlinger i journalen, der er foretaget af behandlere, der arbejder i flere firmaer. Hvis du ønsker at benytte denne mulighed, så skal trimningen under Systemfaneblad - > Regnskab og firmakartotek -> Basisopsætning -> Brugertrimning -> Journal -> Produceretlisten viser alle firmaer på en gang [J/N] ændres til J. Autojournalisering af flyttede aftaler Det er nu muligt at få DentalSuite til at autojournalisere ændringer på en aftale i forbindelse med flytning af en aftale. Hvis der sker ændringer på en aftale, der bevirker at aftalen skifter dato, behandler eller starttidspunkt, og du har sat en journalkode op i trimningen, så vil du fremover få vist en dialogboks, der indeholder en standard journaliseringstekst, som du kender det ved Afbud/Udeblevet. Ønsker du at systemet fremover skal autojournalisere skal dette sættes op i trimningen. Der kan tilføjes journalkoder til henholdsvis enkelt aftaler og kædede aftaler. Enkelt aftaler sættes op ved at indtaste den ønskede journalkode via Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Basisopsætning -> Brugertrimning -> Autojournalisering -> Flytning af enkeltaftale journaliseres med. Mens kædede aftaler sættes op ved at indtaste den ønskede journalkode via Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Basisopsætning -> Brugertrimning - > Autojournalisering -> Flytning af kædede aftaler journaliseres med. Manuel bookingliste Det var muligt at sætte prioritet på aftaler på den manuelle bookingliste. Dette resulterede i fejl og har aldrig været hensigten. Denne mulighed er nu fjernet. Behandlingsplaner Det er nu muligt at oprette og navngive flere behandlingsplaner på en patient i journalen. En ny behandlingsplan oprettes via det lille plus til højre i overskriftslinien for behandlingsplanen. Når man har oprettet en ny behandlingsplan vil der fremkomme et nyt faneblad i overskriftslinien med behandlingsplanens navn som titel. Når du ønsker at tilføje en behandling til en bestemt behandlingsplan vælges fanebladet for denne på overskriftslinien, og behandlingen indsættes herefter i den pågældende behandlingsplan. Via menuen Vis -> Filtrer Tandstatus kan man nu vælge om tandstatus skal vise en valgt behandlingsplan. I F6: Status er der i blevet tilføjet en fald-ned-menu som indeholder de behandlingsplaner, der er oprettet på F5, så man på den måde også har mulighed for at se, hvordan patientens tandstatus vil se ud, når den pågældende behandlingsplan er fuldført. Der er blevet tilføjet nye valgmuligheder i højreklik menuen, så man blandt andet fra behandlingsplan har mulighed for at flytte/kopiere behandlinger imellem de enkelte behandlingsplaner. Ønsker man at slette en behandlingsplan kan dette gøres via det lille kryds til højre i overskriftslinien for behandlingsplanen efter at pågældende fane for behandlingsplanen er valgt. Markering af journallinie med flueben Ændringsliste - 60

61 Man kan nu markere en journallinie med flueben ved Ctrl + venstre klik på musen. Makroer Man behøver ikke længere at markere en tand ved brug af en tandrelateret makro. Der bliver fremover automatisk tilføjet et tandfelt ved i makroen, hvis [TAND] flettekoden er der, og der ikke er valgt en tand. En makro som kalder andre makroer vises nu som en samlet dialogboks. Her kan man i en listboks vælge makroer til og fra. Makro, der kalder andre makroer sletter nu ikke linierne før der skiftes til en anden makro i forbindelse med oprettelse af disse. Regningsrykker/Afdragsrykker I dialogboksene til kørsel af regningsrykker og raterykker er der blevet tilføjet knappen Hop til regning eller Hop til afdragsordning. Ved tryk på denne knap lukkes dialogen og systemet finder den regning eller afdragsordning som var markeret. Derudover er det nu også muligt at få vist patientens kontoudtog ved at klikke på knappen Kontoudtog. Når man åbner dialogen igen fjernes nu de rykkere, hvor restbeløbet i mellemtiden er blevet nul, eller hvor patienten er sendt til incasso. Integration til Vistascan Det er nu muligt at lave direkte integration imellem Vistascan og DentalSuite. Ønsker du nærmere information om denne løsning, så er du velkommen til at kontakte vores serviceafdeling. Patientbillede Det er nu muligt at tilføje et patientbillede til en patient ved at højreklikke på en.jpg i DentalSuites mediecenter, og vælge Brug som patientbillede. Du kan fjerne et patientbillede igen via F4:Patient -> Rediger -> Patientbillede -> Fjern patientbillede. Tilpasning af brevskabeloner I dialogen til "Tilpasning af brevskabeloner", er knappen "Kopier til alle firmaer" ændret til "Kopier til andre firmaer". Når man trykker på denne vil man, i tilfælde af at der findes mere end 2 firmaer få en ny dialog vist, hvor man har mulighed for at vælge hvilke firmaer man vil kopiere til. Ændringsliste - 61

62 Materialer Man kan nu markere et materiale som udgået i materialedialogen. Dette bevirker, at det ikke længere er muligt at vælge det pågældende materiale i journalkodekartoteket. Eksport af regnskab til revisor Det er nu muligt at vælge, via et flueben, at eksportere posteringer som enkeltlinjer i forbindelse med udpakning af posteringer. Patientlister Det er nu muligt at søge på Alternativ betaler, patienter der er sat til e-faktura og tilskudsprocentsats i patientlister. Alternativ betaler på regningsrykkere Nedenstående flettekoder kan indsættes på regningsrykkere, hvis man ønsker at rykkere skal sendes til den alternative betaler. [PATIENT_ALT_NAVN] [PATIENT_ALT_ADR1] [PATIENT_ALT_ADR2] [PATIENT_ALT_BY] [PATIENT_EAN] [PATIENT_BETALER_FOR] Flettekoderne indsætter navn, adresse, by og EanNr. fra den alternative betaler og navnet på den patient, der skal betales for, hvis der er sat en alternativ betaler på regningen. Hvis der ikke er en alternativ betaler på regningen indsættes patientens navn og adresse. Online Booking Der er sket forbedringer til Online Booking, hvilket blandt andet betyder, at det nu er muligt at få sendt et bookingnummer via SMS fra hjemmesiden, således at både nye og eksisterende patienter har mulighed for at booke en tid uden at kontakte klinikken. Derudover kan man nu forhindre en patient i at benytte Online Booking fra et menupunkt under Indkald på patientforsiden. Det er ændret så der kan bestilles/ændres tider 12 måneder frem, og der bliver ikke længere sendt en SMS for hver aftale i en kæde. Manuelt bookede aftaler som skal have sendt en påmindelse, får nu også påført et bookingnummer. SMS Det er nu muligt at få sat vores SMS system op til at patienten kan svare tilbage via den udsendte SMS og bekræfte eller afkræfte aftalen. Klinikken nedsætter derved antallet af udeblivelser og tom stol betydeligt. Ønsker du yderligere information om denne service bedes du kontakte vores support på tlf eller Skyldnererklæring Det er nu muligt at udskrive en skyldnererklæring på hver regning, der er inkluderet i en afdragsordning. Budget Ændringsliste - 62

63 Det er nu muligt at oprette nye budgettal ud fra sidste års budget eller sidste års balance. %-tegnet beregner ud fra sidste års budget og #-tegnet beregner ud fra sidste års balance. 100% giver det samme som sidste år. 95% vil mindske budgettet med 5 pct. og 105% vil øge budgettet med 5 pct. i forhold til budgettet for sidste år. 100# giver det samme som sidste års balance. 95# vil mindske dette budget med 5 pct. i forhold til sidste års balance, og 105# vil øge budgettet med 5 pct. i forhold til sidste års balance. Balanceudskrift Udskrivning af normalbalance starter nu med at vise perioden for den aktuelle måned. Sådan at man kan sammenligne regnskabsstart til dato for år 0 og -1 og aktuel måned i år 0 og -1. Forfaldsdato på regninger Det er nu muligt at rykke forfaldsdatoen helt op til dagsdato, hvis regningen er lavet dagsdato. Dette kunne man førhen kun, hvis regningen var udskrevet. Beregning af rater Der er rettet i funktionen, der benyttes til beregning af ratebeløbet, hvis man angav antal rater. Inden rettelsen ville en regning på kr. i fem rater give fire rater på kr., og en på 996 kr. Nu vil det resultere i fem rater på kr. Oprettelse af ny patient Man bliver nu advaret, hvis et CPR nummer under oprettelse er ugyldigt. Før kunne det ikke lade sig gøre at oprette patienten. Indlæsning af FI/GIRO fil Man kan nu vælge om man vil bruge dags dato eller bankfilens dato som posteringsdato i dialogboksen til indlæsning FI/GIRO fil. Dagens aftaler Husker behandler og dato indtil DentalSuite lukkes ned. Kan med fordel bruges hvis man skal tjekke pateinterne for en given behandler, eller alle behandlere, på en given dag. Kan anvendes i F4 Patientforside og F5 Journal. Tryk F2 og vælg evt. behandler og vælg evt. anden dato. Dobbeltklik på en patient for at hoppe til patienten. Ved tryk på F2 vises den tidligere valgte behandler og den tidligere valgte dato. Opsætning af eksterne systemer Adgangen til Opsætning af eksterne systemer er fremover begrænset til kun at være tilgængelig for ansatte i Plandent. Færøerne For brugerne på Færøerne er det nu muligt at udskrive en specificeret sygekasseopgørelse, således at hver enkel ydelseslinje er medtaget på udskriften. Dette kan bruges ved afregning til sygekassen, og gøres ved at sætte flueben i Udskriv med ydelser i udskriftsdialogen ( ) Debitorliste Ændringsliste - 63

64 Der er rettet i sammentælling af finans på debitorlisten, da den i visse tilfælde ikke fungerede korrekt efter den seneste opdatering ( ) Balance Der er blevet tilføjet kolonnen Året indtil for det aktuelle regnskab, og overskrifterne medtages nu igen på udskriften. Ved balance med budget virkede sammentællingen ikke. Dette er nu også rettet ( ) danmark s-takster danmark s-taksterne for 2010 er blevet tilføjet. Filtrering af journalbilag Der er rettet i filtrering af journalbilag, så valg af undertyper nu virker korrekt ( ) Filtrering af journalbilag Det er nu blevet muligt at foretage en systematisk filtrering af bilag i DentalSuites mediecenter. Dette betyder, at de forskellige bilag kan sorteres ud i respektive mapper, hvis de opfylder kriterier, der er opsat i systemet. I denne forbindelse er der tilføjet to nye menupunkter under menupunktet Medie i journalen. Filteropsætning: I denne dialog oprettes/vedligeholdes filtrene. I listen står filtrene i prioriteret rækkefølge. Prioriteringen kan ændres med tastaturtasterne Shift+pil op/ned, samt med knapperne til højre i vinduet. Det er muligt at fortryde oprettelse, sletning og ændring af filtre ved tryk på fortryd-knappen. Ny/rediger filter: I denne dialog oprettes eller redigeres et eksisterende filter. I filterfeltet kan angives en eller flere filterstrenge som adskilles med ';'. Der er to grundlæggende kriterier knyttet til et filter. Man kan vælge enten at angive en filterstreng, som matches på bilagsnavne, og/eller man kan vælge at angive en dokumenttype eller en dokumentundertype. Et positivt match på et filter vil være opfyldt, hvis bare en af filterstrengene matcher og begge specificerede dokumenttyper matcher. Dvs. at der som minimum skal angives enten en filterstreng eller en dokumenttype, for at få et filter til at fungere. Kør filtre: Fra denne dialog kan man vælge at køre alle filtre eller et enkelt filter. Når et bilag filtreres igennem alle filtre, testes det først op imod det højst prioriterede filter derefter det næsthøjeste prioriterede og så fremdeles, indtil der findes et match. Det er muligt at vælge at filtrere samtlige bilag, eller kun dem, som endnu ikke har nogen gruppe. Når filtre køres fra F5: Journal, er det kun den aktuelle patients bilag der sorteres. Filtrering af samtlige patienters journalbilag: Fra systemmodulet er det muligt at filtrere samtlige patienters bilag på en gang. Det sker fra Moduler -> Journal -> Vedligeholdelse -> Filtrer samtlige journalbilag. Filtrene, som er sat op ligger aktive i systemet. Det vil sige, at så snart et bilag gemmes/oprettes fra et hvilket som helst sted i systemet, vil det blive lagt i den gruppe som et givent filter er sat op til. Hvis et bilag ikke fanges af nogle af filtrene bliver det, som hidtil, lagt i roden af mediemappen. Ændringsliste - 64

65 Regnskab og kontoplan Der er ændret i måden kontoplaner i systemet er bundet til regnskabsperioderne, så nu er det muligt at ændre i en kontoplan uden at det har indflydelse på de tidligere regnskabsår. Det er nu muligt at lave en "Ny kontoplan" via kontokartoteket. Denne kan bruges til at oprette en ny kontoplan for næste regnskabsperiode. Ved at benytte denne løsning mister klinikken dog muligheden for, at DentalSuite opretter åbningsposteringer ved årsskiftekørsel. Kontoplanen kan kun udskrives for den aktive periode. Omdøbning og sletning af konti gælder kun for den valgte regnskabsperiode. Hvis en af tingene sker, vil posteringer i den åbne periode lave åbningsposteringer i den aktive periode på kontoen for overført driftsresultat, da der ikke længere vil være sammenhæng mellem den åbne og aktive periode. Firmakartoteket og Personalekartoteket har nu en fald-ned-liste for at vælge regnskabsperiode. Det er ikke længere muligt at flytte en behandler fra et firma til et andet. Man er fremover nødt til at slette og oprette behandleren på ny, hvis dette behov skulle opstå. Ved årsskifte får posteringerne bilagsnummer 0 og der laves posteringer selvom beløbet er 0. Dette er nødvendigt i forbindelse med posteringer i en åben periode. Kontokartoteket vises nu i fuldskærm når det åbnes. Budget Det er nu muligt at oprette en ny budgetperiode, så budgettallene kan indtastes inden årsskifte. Dette udelukker så muligheden for at lave en ny kontoplan for næste periode og det er heller ikke muligt at rette i den kontoplan som danner grundlag for næste periodes budget. Det er nu også muligt at indtaste en procent i cellerne budgetdialogen. Dette vil være en procent af sidste års budgetterede tal. Hvis man taster 10%, så vil tallet blive 10% af sidste års budget. Hvis du taster 110%, så vil tallet blive sidste års budget + 10%. Man kan også indtaste en procent i den orange kolonne øverst. Dette tal bruges så hele vejen ned for alle konti for den pågældende måned. Budgetdialogboksen vises nu i fuldskærm når det åbnes. Posteringer Hvis man retter en postering, vil den ikke længere blive ændret direkte. I stedet vil den blive modposteret og en ny postering oprettes. Den originale og modposten vil ved indlæsning i gitteret få en gul baggrund. Udskrift af balance Der er ændret på kolonnerne i balanceudskrifterne i systemet. I Normal balance vises nu følgende kolonner: Året indtil, Fra dato Til dato, Sidste år fra og til dato. I Balance med budget vises nu følgende kolonner: Budget Mdr År til Mdr År, Fra dato- Til dato, Sidste år Fra dato- til dato. Ændringsliste - 65

66 Dette vil sige, at man nu kan sammenligne en specifik periode med samme periode sidste år. Udskrift af afsendte efaktura Det er nu muligt at få udskrevet en liste over afsendte e-faktura for en given periode fra F7:Regninger -> Funktioner -> Afsendte efaktura. Inden udskriften benyttes skal udskriftsindstillingerne sættes op. Klik på knappen Ops, når du har udskriften fremme på skærmen. De anbefalede indstillinger under udskriftsopsætningen for Afsendte efaktura er: Vælg den printer du ønsker at udskrive fra. Margener -> Top,bund,højre,venstre -> 2,00 Margener -> Hoved,fod -> 1,00 Margener -> Papirretning -> Liggende Kolonner: Cpr nr: 2,00 Regningsnummer: 1,50 Dato: 1,50 Tdl: 1,20 Beløb.: 2,00 Trimning Trimningen er nu blevet opdelt i 3 punkter. Brugertrimning (Ctrl+T), Systemtrimning (Ctrl+S) og Eksterne systemer (CTRL+E). Under Brugertrimning findes de trimninger, der relativt risikofrit kan rettes i, mens der under Systemtrimning findes trimninger, der kan være en risiko forbundet med at ændre. Under Eksterne trimninger kan du opsætte DentalSuites kommunikation med de eksterne systemer, som vi har integration med. (Røntgen systemer) Desuden er der blevet tilføjet hjælpetekster til de enkelte trimninger. Hjælpeteksten vises i bunden af dialogboksen, når en trimningsmulighed markeres. Sygesikringskort Søgning via EU-sygesikringskort (det blå sygesikringsbevis) virker nu. EUsygesikringskortet indeholder kun et CPR-nr., så når søgningen foretages vil eventuelle eksisterende felter forblive uændret. Hvis der er sket ændringer i oplysningerne på patienten i forbindelse med søgning, så vil systemet spørge, om man ønsker at gemme disse ændringer. Acontoindbetaling Ved acontoindbetaling med dankort vil der fremover blive udskrevet en kvittering. Kasserapport Dankortsammentællingen på kasserapporten medtager nu alle transaktioner, der er foretaget via dankort. SMS oplysninger SMS oplysninger bibeholdes nu på aftaler, når aftalerne flyttes via Ctrl+X og Ctrl+V samt hvis flyttebank/venteliste bliver benyttet. Der er indført en advarsel ved mere end 160 tegn, der fortæller at beskeden strækker sig over flere beskeder, når der sendes en SMS fra patientforsiden. Der er i den forbindelse indført en tæller, der tæller ned efterhånden, som der tastes. Ændringsliste - 66

67 Der er indført en advarsel om max. antal tegn overskredet, når man taster i SMSbesked-feltet fra aftaledialogen i aftalebogen. Der er ikke nogen begrænsning i antallet af tegn, der kan indtastes, da der her kan benyttes flettekoder og det resulterende antal tegn muligvis IKKE overskrides. Patientsøgning Det er ikke længere muligt at søge patienter fra aftaledialogerne, når aftaledialogsboksen er åbnet via "Ændre aftale". Dette kan kun gøres ved nyopretning af aftaler. SMS oplysninger og påmindelsestype opdateres nu korrekt, hvilket ikke var tilfældet tidligere. Journalsæt Tilføjet mulighed for at foranstille en tekst ved eksport af journalsæt. På den måde kan man lave en import uden det giver dubletter. Journalmakroer Når man dobbeltklikker på et spørgsmål i journalmakroer, hoppes der til dialogboksen med spørgsmål og spørgsmålet vælges. Sundhedsdata Der er byttet om på menupunkterne Sæt sundhedsdata for den valgte regning og Sæt sundhedsdata i menuen Funktioner fra F7: Regninger. Bogmærker Det er nu muligt at opdele bogmærker i grupper. Denne funktion kan kaldes med Ctrl+L fra patientforsiden. Standardpatienten Det er nu muligt at vælge med eller uden res. tid i indkaldemetode uden at have en mailadresse registreret på standardpatienten ( ) Kasserapport Det er nu muligt at få samlet indbetalinger i en linie på kasserapporten, selvom der på regningen er ydelser fra flere behandlere. Denne mulighed er valgt som standard i udskrivningsdialogboksen. Regningsformular Der er blevet tilføjet 5 nye flettekoder, som skal benyttes ved oprettelse af egen regningsformular. Flettekoderne indsætter navn, adresse, by og EanNr. fra den alternative betaler og navnet på den patient, der skal betales for, hvis der er sat en alternativ betaler på regningen. Ændringsliste - 67

68 Hvis der ikke er en alternativ betaler på regningen indsættes patientens navn og adresse. [PATIENT_ALT_NAVN] [PATIENT_ALT_ADR1] [PATIENT_ALT_ADR2] [PATIENT_ALT_BY] [PATIENT_EAN] [PATIENT_BETALER_FOR] ( ) Versionskift Nyt versionsnummer på grund af interne systemværktøjer ( ) Versionsskift Nyt versionsnummer på grund af interne systemværktøjer ( ) Produceretliste Der er nu blevet tilføjet sygesikringsandel til produceretlisten på de ydelser, hvor det ikke tidligere blev vist på grund af, at der var benyttet Pris= i journalkoden, dette kunne for eksempel være ved Plast, flerfaldet. For, at du fremover kan benytte produceretlisten med de rigtige priser skal du udføre Konverter ydelsesfelter under Funktioner fra F5:Journal. Dette kan gøres på et valgfrit tidspunkt, da det i nogle tilfælde kan tage flere timer, afhængigt af antallet af journallinier i databasen. Det anbefales dog, at gøre det hurtigst muligt. Rentetilskrivning Tilskrivning af renter på regninger sker nu i forbindelse med rykkerkørslen i stedet for i forbindelse med morgenkørslen hver 30. dag. Renten kan via en trimning angives som årlig eller månedlig rente. Å+rente betyder, at et er en årlig rente, mens M+rente betyder månedlig rente. Hvis der ikke er angivet et Å eller M foran rentesatsen går systemet ud fra, at det er en månedlig sats, der er indtastet. (Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Basisopsætning -> Trimning -> Vælg firma i fald-ned menuen -> Regninger). E-faktura Hvis en regning både er udskrevet og sendt som e-faktura er der nu et ikon, der viser dette. Tidligere var det, ud fra ikonet for regningen, ikke muligt at se at en sendt e- faktura også var blevet udskrevet. Bogføringsmakro Bogføringsmakroer bliver nu lagt i kassekladden frem for at blive bogført med det samme. Prisopdatering Der er ændret i måden prisopdateringer foretages på. Dette betyder blandt andet, at du har mulighed for at hente de nye priser ligeså snart de er tilgængelige, men først Ændringsliste - 68

69 aktivere dem på den dato, hvor de træder i kraft. Det giver blandt andet mulighed for at tilrette dine frie priser til den nye prisopdatering i ro og mag inden du aktiverer de nye priser. Der vil blive sendt nærmere information om funktionaliteten via et nyhedsbrev i forbindelse med den næste prisopdatering. Journallinier Det er muligt at flytte linier fra journalen til behandlingsplanen ved enten at højreklikke på en linie og vælge Flyt journallinien til behandlingsplanen, eller ved at markere de linier man ønsker at flytte med mellemrums-tasten, og herefter vælge Flyt markerede linier til behandlingsplanen. Ved flytning af linierne fjernes markeringen efterfølgende. Journaludskrift Du kan nu vælge om du vil udskrive historik i forbindelse med udskrivning af journal. Valg af tænder i forbindelse med journalisering Der er ikke længere en begrænsning på 8 tænder ved indtastning/makro i journal. Begrænsningen ligger nu i stedet i længden af tandrækken, som maksimalt kan indeholde 31 tegn. Hvis de 31 tegn overskrides gives en advarsel og brugeren foreslås at bruge ">" ved flere sidestillede tænder. Pocheregistrering Der er blevet tilføjet mulighed for at vælge 2, 4 eller 6 måls registrering foruden 10 forskellige retninger via knappen Poche ops. Der er i denne sammenhæng tilføjet en trimning under status, som angiver det foretrukne pochemål. Dette mål er gældende ved patienter, hvor der endnu ikke er registreret pocher. Her vil det indlæste pocheskema have det antal pochemål du har specificeret i trimningen. (Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Basisopsætning -> Trimning -> Status). Den valgte pocheretning i pocheskemaet gemmes for hvert valgt pochemål (2, 4 og 6 mål) i databasen. Der er altså med andre ord tilknyttet en valgt retning til henholdsvis 2, 4 og 6 mål. Dette giver sig udslag i at retningen vil skifte i poche opsætningen, hvis Ændringsliste - 69

70 man vælger et andet pochemål, hvor registreringsretningen, der er tilknyttet er en anden end den, der er tilknyttet det tidligere valgte pochemål. Når "Via tale" vælges ændres skemaet automatisk til 6 mål og standardretning. Hvis du ændrer mål, og der på d.d. allerede er foretaget pocheregistrering, advares brugeren om at dagens pochedata vil gå tabt, da disse erstattes af et helt nyt pocheskema med det valgte antal mål. Personalekartotek Der er blevet tilføjet et felt til at indtaste specialeid i personalekartoteket. Dette skal benyttes i tilfælde af, at der arbejder en tandplejer med eget ydernummer på klinikken, da der så skal indberettes til danmark med speciale 49. Recepter Det er nu muligt at udskrive recepter via et brev. I den forbindelse er der tilføjet nye flettekoder, som kan bruges. Det brevnummer, der skal bruges som recept, skal angives i trimningen. Hvis man ønsker at benytte sig af dette, så anbefales det, at I kontakter vores support. Aftalebog Visning af helligdage kan nu slås fra via en trimning. (Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Basisopsætning -> Trimning -> Aftalebog). Ny tekstkode til journalføring Det er indført muligheden for at benytte MAXANTAL= som begrænser antallet af tænder, der laves beregning på. Dvs. at denne kan benyttes i tilfælde, hvor man registrerer samme ydelse på f.eks. 4 tænder, men kun ønsker, at der skal faktureres for ydelsen 1 gang. Tandrække i forbindelse med makroer Når der bruges journalmakroer komprimeres den valgte tandrække med >, hvis mere end tre sammenhængende tænder er valgt. "+2,+3,+4,6-,7-" bliver f.eks. til "+2>+4,6-,7-". Eksport af journal Man kan nu via mellemrumstasten vælge, hvilke journallinjer man ønsker at eksportere inden man benytter Funktioner -> Eksport til XML fra F5:Journal. Breve Hvis du benytter XML-breve, så er der blevet tilføjet følgende nye funktioner: Mulighed for at tilføje farve på tekst ved hjælp af ikonet : Ved redigering af tekstbokse i XML breve, vil vinduet man redigerer i have samme størrelse som tekstboksen. Dette betyder, at man får samme linjeskift under redigeringen som tekstboksen har (ca.). Dette virker kun, hvis man har valgt en printer for udskriften som rent faktisk findes. Hvis man ønsker at slå det fra, kan man trykke på følgende ikon. Det kan være en hjælp, når der er lange flettekoder i en lille tekstboks: Ændringsliste - 70

71 Ved redigering af XML breve kan man nu bruge tabulator. Den er fastlåst til 1,00 cm og man bruger tabulator via Ctrl+TAB. Hvis man vil bruge det på eksisterende tekst, skal man først lige markere teksten og klikke på en af justeringerne (venstre, center eller højre). Man kan åbne redigeringen af breve via genvejen Ctrl+B når man står i systemfanebladet. Røntgen Det er nu kommet integration fra Romexis til DentalSuites mediecenter. Ønsker du at benytte dette bedes du kontakte DentalSuite support. Der er ydermere kommet integration til VisiQuick. Dette er et program som kan arbejde sammen med en række forskellige røntgensystemer og kommer fra Holland. Vi har ikke kendskab til, hvilke røntgensystemer det kan arbejde sammen med. Integration med CliniView. Det er et system fra Instrumentarium. Ønsker du at gøre brug af dette, så kan dette sættes op via Trimningen. (Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Basisopsætning -> Trimning -> Eksterne programmer). Anmodning om kvittering på læst mail Det er nu muligt at anmode om kvittering på en mail, når den bliver læst. Svaret vil blive sendt til klinikkens mailadresse. Webmails behandler ikke anmodninger om kvitteringer, så du vil ikke modtage kvitteringer fra for eksempel Hotmail og Gmail konti. Ønsker du at gøre brug af dette, så kan dette sættes op via Trimningen. (Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Basisopsætning -> Trimning -> Indkaldelser). Ændringsliste - 71

72 ( ) Generelle oplysninger Nu kan man kun autojournalisere en linje, hvis linjen indeholder tekst ELLER alarmen er sat til. Det er nu muligt at udskrive generelle oplysninger når man udskriver journalen. Der er desuden mulighed for at medtage historik (eller ej). Kun linjer, som har alarm eller tekstindhold medtages på udskriften. Kreditorkartotek Der er blevet tilføjet et felt til posteringsdato i dialogboksen Til betaling og betalt. Venteliste Det er nu muligt via en trimning at blive informeret om patienten står på venteliste, hvis der manuelt ændres i journalen, afvikles makro, eller ændres på ny regning, overslag, acontoregning eller kreditnota (såfremt trimningen er sat til "J ). Trimningen er default "N". Dialogboksen, som advarer om ventelisten giver mulighed for at en ny dialog åbnes med en liste over patientens aftaler på ventelisten (samme dialog som hvis der oprettes en ny aftale og patienten i forvejen står på venteliste). Ønsker du at gøre brug af dette, så kan dette sættes op via Trimningen. (Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Basisopsætning -> Trimning -> Aftalebog). Autojustering af kolonnebredde Kolonnebredder gemmes nu også for tabellen i dialogen "Profilindkald" og tabellen i statistikmodulet. Materialer, Ydelser, Journalkoder, Makroer, Makrospørgsmål og Makroknapper Det er nu muligt at importere og eksportere journalsæt via dialogboksene til Materialer, Ydelser, Journalkoder, Makroer, Makrospørgsmål og Makroknapper. Dette gør det muligt at arbejde med en eller flere kopier af sine Materialer, Ydelser, Journalkoder, Makroer, Makrospørgsmål og Makroknapper. For yderligere information om, hvordan du benytter dette henvises til manualen, punktet Journalsæt under Journal ( ) Bogføring Der bliver nu advaret, hvis man manuelt bogfører et bilag med dato tilbage i den forrige periode. SEnr. Det er nu muligt at få ændret CVR til SE på regninger og e-faktura. Dette sættes op via Trimningen. (Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Basisopsætning -> Trimning -> Vælg firma). Påmindelse om, at det er tid til at køre indkald Det er nu muligt at påminde specifikke brugere om, at der skal køres indkald. Til dette formål er indført to nye trimninger: 1) "Påmind om ny indkaldekørsel, x dage efter sidste indkald (0=slået fra)" 2) "Send påmindelse om indkaldekørsel til følgende brugere(kommasepareret)" Ændringsliste - 72

73 Første trimning angiver, hvor mange dage, der skal være gået fra sidste indkald før der skal påmindes. Anden trimning er en kommasepareret streng uden mellemrum med initialerne på de brugere som skal påmindes. Påmindelsen vises en gang om dagen pr. bruger, når DentalSuite startes op. Regningsformular Det er nu muligt at lave sin egen regningsformular. Ønsker man at gøre brug af dette, så kontakt DentalSuite support. Følsomhed ved indsættelse af aftaler Det er nu muligt selv at indstille følsomheden af træk og slip i aftalebogen. Dvs. det antal pixels musen skal flyttes inden aftalen oprettes. Hvis man har problemer med at aftaler f.eks. bliver indsat med 5 minutters behandlingstid, så kan man ændre standardværdien i trimning til 3 eller højere indtil man har fundet en passende følsomhed. Dette sættes op via Trimningen. (Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Basisopsætning -> Trimning -> Generelt). Digora Der er blevet rettet en fejl, hvor gamle Digoralinks ikke virkede. Autojustering af kolonnebredde Kolonnebredder huskes nu, på brugerniveau, i alle tabeller med fast defineret antal kolonner. Undtagelsen her, er tabellen i statistikmodulet, tabellen i profilindkald samt tabellen i loggen. Følgende gælder dog for alle tabeller: Ved højreklik på kolonneoverskrifterne er det muligt, via kontekstmenupunktet "Autojustér kolonnebredder", at autojustere kolonnebredden således at kolonnebredderne bliver mindst mulige, uden at indholdet i tabelcellerne beskæres. Ved dobbeltklik på en kolonneadskiller på kolonneoverskriften bliver kolonnen til venstre for adskillelsen autojusteret. Ved ændring af font under Patientmodul -> Funktioner -> Skrifttype for alle moduler, bliver samtlige kolonnebredder for brugeren nulstillet og autojustering bliver gældende for alle tabeller (indtil brugeren igen tilpasser kolonnebredden) ( ) Ændring af standardinterval Standardintervalet for indkald er ændret fra at være 6 måneder til at være 7 måneder. Lås af journalen Det er nu muligt at låse journalføring til et initial pr. login i programmet. Ønsker man at gøre brug af denne mulighed, så skal alle personer i personalekartoteket tildeles en Ændringsliste - 73

74 individuel adgangskode. Dette gøres via knappen Adgangskode i personalekartoteket. For at kunne tildele en adgangskode skal man have rettigheder til at opsætte password via Brugeradministration. Når man har tildelt alle personer i personalekartoteket en adgangskode, så kan man oplåse journalen ved for det enkelte initial ved at klikke på hængelåsen øverst i højre hjørne af skærmen. Styringen af brugeradministration kan findes under fanebladet System -> System -> Generelt -> Brugeradministration. Personalekartotek er placeret under fanebladet System -> Regnskabs- og firmakartoteker -> Personalekartotek. Hvis du ændrer i brugerrettigheder eller sætter adgangskode på i personalekartoteket, så skal DentalSuite genstartes før ændringen træder i kraft. Generelle oplysninger Der er blevet tilføjet historik på Generelle oplysninger. Hvis en linje er rød betyder det, at der er historik på oplysningen. Derudover er det blevet muligt at autojournalisere en eller flere oplysninger. Ønsker man en oplysning autojournaliseret skal der sættes et flueben i den hvide boks ud for oplysningen samtidig man skal vælge et initial i fald-ned-boksen til højre i Generelle oplysninger. Ændringsliste - 74

75 Ønsker man at ændre på placeringen af en overskrift i skemaet kan det gøres ved at markerer overskriften, holde [SHIFT] nede og trykke pil op eller ned. danmarks-tilskud Det er blevet muligt at angive medlemskab > 5 år på et danmarks-medlem. Dette gøres på patientforsiden i kolonnen til højre for danmarks-gruppen. For at få angivet de rigtige tilskud skal der køres en opdatering af danmarks takster. Dette gøres via System -> Moduler -> Journal -> Ydelser -> Klik på knappen Prisopdatering fra danmark, og dobbeltklik på filen danmark2009-5år. rykkerindkald Man kan nu benytte i forbindelse med rykning af patienter, der er indkaldt via . Ønsker man at gøre brug af denne mulighed, så skal det sættes op i den enkelte rykkerprofil (F4:Patient -> Indkald -> Rediger profil). Der er i forbindelse med dette blevet oprettet 3 nye skabeloner, som bruges til dette formål: [1xM]:Indkald: 2. rykker for udeblivelse (mail) [1xM]:Indkald: udeblevet fra aftalt tid (mail) [1xM]:Indkald: udeblevet fra indk. uden res. tid (mail) Derudover er der blevet tilføjet 4 nye tilstandslinjer, der benyttes af systemet i forbindelse med at indkalderykkere sendes via " send pga. udeblivelse fra res. tid (1. gang)." " send pga. udeblivelse fra res. tid (2. gang)." " for ikke at have reageret på indkald uden res. tid (1. gang)." " for ikke at have reageret på indkald uden res. tid (2. gang)." Venteliste Det er nu muligt at prioritere patienter, der står på ventelisten. Man kan prioritere på 3 niveauer. Haster er markeret med en rød prik, Akut er markeret med en gul prik, mens Ingen prioritet ikke har nogen markering. Som udgangspunkt vil alle aftaler, der flyttes fra aftalebogen, og over på ventelisten har Ingen prioritet. Ønsker man at sætte en prioritet kan dette gøres ved at højreklikke på patienten i ventelisten, og vælge Skift prioritet. Højreklikker du uden for en patient i ventelisten, og vælger Vis alle på patientlisten, så vil der være mulighed for at sortere i prioritetsrækkefølge, samt ændre prioriteringen på den enkelte patient. Klikker du på ikonet Vente i aftalebogen, så vil du også her tilføje en prioritet i forbindelse med, at du sætter den aktive patient på ventelisten. Ændringsliste - 75

76 Det er derudover blevet muligt at udskrive en liste over patienter på ventelisten. Inden udskriften benyttes skal udskriftsindstillingerne sættes op. Dette gøres via System -> Udskrifter -> Aftalebog -> Patientventeliste. De anbefalede indstillinger under udskriftsopsætningen for patientventelisteudskrift er: Vælg den printer du ønsker at udskrive fra. Margener -> Top,bund,højre,venstre -> 2,00 Margener -> Hoved,fod -> 1,00 Margener -> Papirretning -> Liggende Layout -> Sidehoved -> Venstre side -> Patientventeliste Layout -> Sidehoved -> Højre side -> Udskrevet den [DATO] Layout -> Sidefod-> Venstre side -> [FIRMA] Layout -> Sidefod-> Højre side -> Side [SIDE_NR] af [SIDE_ANTAL] Layout -> Skrifttyper -> 0: Sidehoved og sidefod -> Arial 10 Layout -> Skrifttyper -> 1: Kolonneskrift -> Times New Roman 10 Layout -> Skrifttyper -> 2: Kolonne overskrift -> Arial 8 Kolonner: CPR-nr: 2,30 Adresse: 6,50 Telefon1: 1,75 Telefon2: 1,75 Behandler: 1,50 Behandlingstype: 2,50 Varighed: 2,00 Periodeopdelt debitorliste Der er blevet tilføjet mulighed for at udskrive en periodeopdelt debitorliste. Dette gøres fra F7:Regninger -> Udskrifter -> Debitorliste -> Periodeopdelt debitorliste. Inden udskriften benyttes skal udskriftsindstillingerne sættes op. Dette gøres via System -> Udskrifter -> Regninger -> Periodeopdelt debitorliste. De anbefalede indstillinger under udskriftsopsætningen for periodeinddelt debitorliste er: Vælg den printer du ønsker at udskrive fra. Margener -> Top,bund,højre,venstre -> 2,00 Margener -> Hoved,fod -> 1,00 Margener -> Papirretning -> Liggende Layout -> Sidehoved -> Venstre side -> Periodeinddelt debitorliste Ændringsliste - 76

77 Layout -> Sidehoved -> Højre side -> Udskrevet den [DATO] Layout -> Sidefod-> Venstre side -> [FIRMA] Layout -> Sidefod-> Højre side -> Side [SIDE_NR] af [SIDE_ANTAL] Layout -> Skrifttyper -> 0: Sidehoved og sidefod -> Arial 10 Layout -> Skrifttyper -> 1: Kolonneskrift -> Times New Roman 10 Layout -> Skrifttyper -> 2: Kolonne overskrift -> Arial 8 Layout -> Skrifttyper -> 3: CPR-nummer og navn -> Times New Roman 10, Fed Kolonner: Indryk: 0,25 Regningsnummer: 1,25 Oprettet: 1,50 Tandlæge initialer: 1,20 Over 12 mdr.: 2, mdr.: 1, mdr.: 1, mdr.: 1,75 1 md.: 1,50 Aconto: 1,25 Sidst betalt: 1,75 Total: 1,75 Rest: 1,00 Derudover bliver det totale beløb på renter og gebyrer nu specificeret særskilt til slut på udskriften af både almindelig debitorliste og periodeopdelt debitorliste. F6:Status Visning af Tandstatus, PA-status, pochehistorik eller statusregistrering huskes nu på F6, når man lukker DentalSuite eller bare skifter faneblad. Visningen huskes på brugerniveau. Bogføring Bilagstællerens funktion i bogføringsmodulet er blevet ændret, hvis man benytter sig af tildeling af bilagsnummer inden postering. Fremover kopieres bilagsnummeret + 1 fra ovenstående ikke bogførte linje, hvis linjen ovenfor er bogført, så vil bilagsnummeret blive hentet fra bilagstælleren. Ved bogføring sættes bilagstælleren i databasen til det største benyttede bilagsnummer i kassekladden + 1, hvis det er større end det der findes i databasen. Ved at taste? i bilagskolonnen, hentes det største bilagsnummer + 1. Dette nummer er det største af numrene i kassekladden eller fra databasen. Derudover har hver af kassekladderne fået en individuel bilagstæller. Ønsker man at ændre serien på en af disse eller dem alle, så skal det gøres via System -> Regnskabs- og firmakartotek -> Basisopsætning -> Firmakartotek -> Serier Vær opmærksom på, at du ikke må befinde dig i dette billede, hvis der samtidigt bliver oprettet regninger fra andre maskiner på klinikken. Ændringsliste - 77

78 Tilskrivning af renter Man kan nu via trimning bestemme et mindstebeløbet, der skal kunne tilskrives renter til i forbindelse med morgenkørslen. Dette gøres via System -> Regnskab og firmakartotek -> Basisopsætning -> Trimning -> I Trimning for vælges det pågældende firma -> Regninger Nulstil patient Man kan ved at klikke en gang på [TAB]-tasten benytte piletasterne til at vælge placering for markøren. Der udover kan der nu benyttes [ALT]+tal for at hoppe direkte til den ønskede position for markeringen. Ønskes Om 12 måneder er genvejen [Alt]+m i dialogboksen. Journalnummer Der bliver nu tjekket for om et Journalnummer allerede er i brug, hvis brugen af journalnumre er aktiveret under Trimning. Hvis nummeret er i brug får man mulighed for at vælge næste ledige eller fra en liste over ledige numre. Statistik Under fanebladet Statistik er der blevet tilføjet et nyt punkt, der hedder SCOR. Dette kan benyttes til at lave statistik på procentuelt permanente og temporære tandsæt og gennemsnit permanente og temporære tandsæt. Afspilning af lyd Det nu muligt at sætte lyd på interne beskeder. Dette sættes op via Trimningen. (Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Basisopsætning -> Trimning -> Generelt). Ændringsliste - 78

79 Receptudskrift Regionsnummer bliver nu medtaget på receptudskriften, hvis patienten har et regionsnummer stående på patientforsiden. Indbetalingsliste Man kan nu vælge Kategori i forbindelse med udskrift af indbetalingslisten. Kategorien indlæses fra kategorilisten på patientlisten. Indbetalingsdialog I indbetalingsdialogen er det nu muligt at tilføje en note til en indbetaling. Noteteksten vil fremgå af kontoudtog (yderst til højre) og på indbetalingslisten. For at få valgmuligheder i fald-ned-listen skal de ønskede tekster indtastes i trimningen. Du skal benytte komma benyttes som definition på en ny linje. Trimningen kan findes via System -> Regnskab og firmakartotek -> Basisopsætning - > Trimning -> Regninger 0 Mediecenter Der er udbedret en fejl, hvor billeder en gang i mellem blev hvide i forbindelse med rotation. Patientliste Det er nu muligt lave patientliste på patienter, der står til Tvunget indkald, og på patienter med/uden adresse. Derudover er det nu muligt at eksportere patientlisten til Excel.. Dette gøres ved at klikke på Eksport under visning af udskriften, og vælge Gem som Excel XML fil. Manglende navn i aftalebog Patientens navn i højre hjørne af aftalebog virker nu igen, og skal derfor altid fremgå øverst i højre hjørne. Online booking og IP telefoni Der er blevet udviklet to nye tilkøbs produkter til DentalSuite. For nærmere information kontakt da DentalSuite support. Bogføring Den valgte kassekladde huskes nu, så længe DentalSuite ikke lukkes, hvilket vil sige, at hvis man har valgt f.eks. kassekladde 1, så vil denne være valgt indtil man manuelt skifter til anden kladde, eller lukker DentalSuite. Sortering af konti i fald-ned-listen i bogføringsmodulet huskes nu, også imellem nedlukning og opstart af DentalSuite. Ændringsliste - 79

80 Aftalebog I venstre side af aftalebogen angives nu Ejer/Ansat. I aftalebogen er det nu muligt at oprette en ny aftale ovenpå en aflyst eller udeblevet aftale, også ved at "trække" en ny aftale ud med musen. Via trimningen "Ved søgning vælges patientens behandler [J/N/T]" for aftalebogen, er det muligt at få den søgte patients tandlæge valgt. "T" står for "Tilvælg" hvilket vil sige at patientens behandler vælges foruden de behandlere der i forvejen er valgt. (Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Basisopsætning -> Trimning -> Aftalebogen). Journal Når pochemål vises i journalen, angives nu datoen for sidste pocheregistrering imellem overmund og undermund. Betingelsen for at datoen vises er, at der er foretaget en pocheregistrering på patienten, samt at både overmund og undermund vises. Ny trimning til Digora Man kan nu bestemme om opstart af Digora skal minimere DS via trimningen. Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Basisopsætning -> Trimning -> Eksterne programmer -> Digora). Indkald Det er nu muligt at få vist, hvordan en profil så ud for en given indkaldekørsel ved at vælge den kørsel man vil se profilen for, og så klikke Vis kørsel. Derudover er der rettet et problem med at profilen ikke altid opdaterede, når man skiftede profil. Spørgsmål til journalmakroer I spørgsmål til journalmakroer, kan man nu se i hvilke makroer dette spørgsmål bliver brugt. Udskrivning af brev i forbindelse med en bestemt journalkode I journalkodekartoteket er det nu muligt at tilknytte et brev til en eller flere journalkoder. Det er et krav, at brevet findes i alle firmaer. Dette brev bliver i tilfælde af Makro og manuel journalføring vist som "Vis udskrift", når journalkoden bruges. Ved autojournalisering udskrives brevet uden nogen dialoger bortset fra en som fortæller, at der er udskrevet et brev i forbindelse med journaliseringen. Efter udskrift spørges brugeren om brevet skal gemmes i journalen (undtagen ved autojournalisering). Herved vedhæftes brevet som bilag til journallinjen. Ændringsliste - 80

81 Vedhæftning af bilag til en journallinje Det er nu muligt at vedhæfte op til 5 bilag til en journallinje. Kommunefakturaliste Ved udskrivning af kommunefakturaliste fra F7:Regning kan man nu vælge om udskriften skal medtage enten børn, voksne eller begge dele ( ) Indkald Der er blevet tilføjet løbenummer til tidligere kørte indkald, så man på den måde kan skelne imellem to kørsler med samme periode. Derudover er der blevet tilføjet dato og klokkeslæt for, hvornår en kørsel er blevet afsluttet. Journaludskrift Der er lavet omfattende ændringer i måden journaludskriften genereres på, hvilket retter op på de problemer, der har været i forbindelse med denne udskrift. Eksport til Excel Det er nu muligt at eksportere balancen og indbetalingsliste til Excel. Dette gøres ved at klikke på Eksport under visning af udskriften, og vælge Gem som Excel XML fil. [ALT] genvej til menu [ALT]-tasten virker igen som genvej til menulinjen i DentalSuite. Ændringsliste - 81

82 E-faktura Ved indberetning/oprettelse af e-faktura, kan man nu vælge om procentsatsen beregnes på enkeltydelsesprisen eller på summen af ydelseslinjer, hvor antal ydelser på linjer er større end 1. Dette kan ændres via Trimning. (Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Basisopsætning -> Trimning -> Generelt). Indbetalingsliste Indbetalingslisten kan nu vælges for alle behandlere samtidigt. Tooltip ved ankommet Aftaletiden kommer nu med i tooltip/popup i forbindelse med en patient meldes ankommet. Forbedringer i forbindelse med det nye udseende - Rettet fejl i Multiliste dialogboksen, hvor der blev fejlmeldt allerede ved åbning af dialogboksen, i stedet for ved lukning, hvis man i trimning havde påmindelsestype?, og forsøgte at indsætte en aftale uden for åbningstid. - Scrollbaren i notefeltet på patientforsiden virker nu igen. - Opringning via modem på Telefonnummer 2 feltet virker igen ( ) ( ) - Fald-ned-listen i f.eks. aftaletyperne kunne nogle gange komme til at dække over selve indtastningsfeltet. Dette er nu rettet. - Genvejstasterne i dialogboksen til direkte indtastning af journalkoder i journalen virker nu igen. - I mediecenteret kunne man i mediemappen ikke trække et billede større/mindre uden det skulle foregå MEGET langsomt. - Når DentalSuite er inaktivt vises titellinjen nu i lyseblå. - Rettet problem med generelle oplysninger. Hvis generelle oplysninger indeholdt meget tekst, og blev vist som tooltip, så kunne det i nogle tilfælde resultere i, at der var en hvis boks tilbage, når man havde klikket oplysningerne væk. Dette er nu rettet. Tid i aftalebogen Der vises nu en tooltip med dato/klokkeslæt, når der peges med musen uden for en aftale. Statistik Der er blevet rettet fejl i forbindelse med statistik, hvor systemet ikke kunne finde ud at fordele beløb pr. behandler eller pr. firma, men kun for hele databasen. Journalisering af regninger Fremover vil DentalSuite journalisere udskriften i mediecentret. Man kan fravælge dette ved via Trimning for det pågældende firma.. (Systemfaneblad -> Ændringsliste - 82

83 Regnskab og firmakartotek -> Basisopsætning -> Trimning -> Autojournalisering). Visning af ikoner i DentalSuite faneblade Det er nu muligt at fjerne ikonerne til Dentalsuites faneblade, og dermed frigøre mere plads til patientinformationer. Dette kan ændres via Trimning. I står for visning med ikoner, mens T står for kun tekst (Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Basisopsætning -> Trimning -> Generelt) ( ) DentalSuite har fået nyt udseende DentalSuite har fået nyt udseende, men funktionaliteten og genvejstasterne er stadigvæk de samme. Vi håber alle brugere vil tage positivt imod det nye design. Hjælpetekster Der er blevet tilføjet feltorienteret hjælp i DentalSuite. Hjælpefunktionen kan aktiveres ved at trykke [SHIFT]+F1, hvorefter hjælpeteksten til det felt musemarkøren peger på vil blive vist i rammen til højre på skærmen. Du kan fjerne hjælpefunktionen igen ved også at trykke [SHIFT]+F1. Henviser og Egen læge Det er nu muligt at få tilføjet felter til henviser og Egen læge under Andet på patientforsiden. Ønsker du at gøre brug af disse felter, så kan dette aktiveres under Trimning. (Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Basisopsætning -> Trimning -> Patient forside). Ændringsliste - 83

84 Henviser og læger oprettes i systemet på samme måde som kommuner. En henviser, kan f.eks. være en oprettet tandlæge. I forbindelse med dette er der også oprettet nye flettekoder, der kan bruges til at tage oplysninger fra disse i forbindelse med brevskrivning. [PATIENT_HENVISER_NAVN], Indsætter navnet på henviser [PATIENT_HENVISER_ADR1], Indsætter øverste adressefelt på henviser [PATIENT_HENVISER_ADR2], Indsætter nederste adressefelt på henviser [PATIENT_HENVISER_BY], Indsætter postnummer og by på henviser [PATIENT_HENVISER_TLF1], Indsætter tlf.nr. fra venstre side på henviser [PATIENT_HENVISER_TLF2], Indsætter tlf.nr. fra højre side på henviser [PATIENT_EGENLÆGE_NAVN], Indsætter navnet på læge [PATIENT_EGENLÆGE_ADR1], Indsætter øverste adressefelt på læge [PATIENT_EGENLÆGE_ADR2], Indsætter nederste adressefelt på læge [PATIENT_EGENLÆGE_BY], Indsætter postnummer og by på læge [PATIENT_EGENLÆGE_TLF1], Indsætter tlf.nr. fra venstre side på læge [PATIENT_EGENLÆGE_TLF2], Indsætter tlf.nr. fra højre side på læge Aftalebog Fra aftalebogen er det muligt at få vist Primærbehandler, navn og beskrivelse. Ønsker man at gøre brug af dette, så skal det vælges via Aftaler -> Aftale Tekst -> Primærbehandler, navn og beskrivelse. Husk af placering i aftalebogen Der er kommet en ny trimningsmulighed, der gør at sidste placering i aftalebogen altid huskes, også selvom, der er foretaget en ny patientsøgning. Ønsker du at gøre brug af denne funktion, så kan dette aktiveres under Trimning. (Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Basisopsætning -> Trimning -> Aftalebog). Flere aftaler dags dato Hvis en patient har flere aftaler dags dato, så vil dette blive vist grafisk med 3 små grønne prikker. Aftaletyper Det er nu muligt at vælge hvilken aftaletypekode som skal være forvalgt ved oprettelse af nye aftaler. Dette gøres via System -> moduler -> Aftalebog -> Aftaletyper. Ændringsliste - 84

85 Søgning via aftalebar Patienter kan nu søges frem i aftalebogen via aftalebaren. Søgning på adresse Det er nu muligt at søge en patient frem via adresse i patientsøgning. Der skal indtastes et %-tegn for at søge på adresse. Søgning af patient Sidste søgte patient på forsiden (cprnr-feltet) medtager nu også søgninger fra alle andre steder i systemet. Journalisering af Afbud, Aflysning og Udeblivelse Aftalens varighed medtages nu, når man melder afbud, aflyser eller markere en patient som værende udeblevet. Samtidig er tekstboksen ændret, så den kan indeholde flere linjers tekst. Derudover skal man nu vælge det initial som man ønsker at journalisere teksten i. Venteliste Ændringsliste - 85

86 Hvis en patient står på venteliste i aftalebogen, og man afslutter en behandling på vedkommende, så vil man nu blive spurgt om man ønsker at fjerne patienten fra ventelisten. Udsendelse af til patienter via søgning Der er blevet tilføjet mulighed for at sende s til patienter via søgning. Det nye menupunkt er under "Søgning"-menuen på patientforsiden. Der skal først oprettes en . Dette er en ny type, der kan vælges i forbindelse med oprettelse af ny brevskabelon. Send udskrift via mail Der er blevet tilføjet mulighed for at sende udskrifter via mail direkte fra DentalSuite. Dette gøres ved at klikke på Eksporter i udskriftsvinduet, og vælge Send som vedhæftet i . Herefter indtastes modtagers adresse, og eventuel tekst, hvorefter der klikkes send. Afsenderoplysninger tages fra firmakartotek. Ændringsliste - 86

87 Påmindelse via Der er blevet tilføjet mulighed for i trimningen at vælge at alle patienter, der står til at blive indkaldt via , og så skal påmindes via . Ønsker du at gøre brug af denne funktion, så kan dette aktiveres under Trimning. (Systemfaneblad -> Regnskab og firmakartotek -> Basisopsætning -> Trimning -> Aftalebog). Individuelle indkaldekort Det er blevet muligt at oprette individuelle indkaldekort til de patienter, man ønsker skal have en anden tekst på indkaldekortet end standardteksten. Det kunne f.eks. være på patienter man har fået henvist, og som efter 12 måneder skal til kontrol. Her kan man nu selv oprette et indkaldekort, og vælger man efterfølgende dette i kolonnen Brevkode, så vil dette kort blive sendt til den pågældende patient. Kædede aftaler Man kan nu booke et behandlingsforløb, der strækker sig over en længere periode i kædede aftaler. Det gøres via multilisten i aftalebogen (SHIFT+INSERT), hvis man ikke benytter den som standard). Der vil fremover komme en ny kolonne til højre i boksen. Klikker man på + et, så vil der fremkomme en ny aftale som man herefter skal indsætte i aftalebogen. Ændres behandlingstid, behandler i Tdl-boksen, så vil det være disse oplysninger, der er gældende for den aftale man arbejder med. Det samme gør sig gældende med de øvrige valgmuligheder til venstre i listen. Ændringsliste - 87

88 Når man har indsat de ønskede aftaler, klikkes på OK, og aftalerne vil blive indsat i aftalebogen. Ønsker man af fjerne en af de sammenkædede aftaler skal man højre klikke på aftalen, og vælge Ændre aftalen. Herefter klikker man på et, der står over den aftale man ønsker at fjerne. Dimaxis DentalSuite optager ikke længere en bruger i Dimaxis, når mediecentret er åbent. Journal Man kan nu vise et helt tandstatus i journalen uden at man mister hele journalteksten. Overkæbe/underkæbe sidestilles. Brevudskrivning Man kan nu lave printeropsætning pr. brev. Det fungerer i stil med Denne opsætning gælder kun for denne maskine og kan kun ændres, når man vælger OPS. i forbindelse med visningen af udskriften (dvs. ikke fra systemfanebladet). Ændringsliste - 88

89 ( ) Aftaler Man kan ikke længere vælge at slette en aftale helt fra databasen i forbindelse med afbud/aflysning. Man kan kun vælge mellem at skjule den eller at vise den som grå. Det vil sige at trimningen bliver nulstillet, og altså stillet til Nej, selvom man tidligere har haft sat den til Ja. Kombobokse/Fald-ned-lister I kombobokse/fald-ned-lister kunne man bruge pil op+ned til at bladre mellem mulighederne. I faceliftet er det pageup/pagedown i stedet. Vis/Skjul billede på startside Du har fra menupunktet Hjælp fra startsiden mulighed for at deaktivere/aktivere visningen af billedet på startsiden. Dette gælder på brugerniveau, og kan derfor med fordel benyttes, hvis man fra sin hjemmearbejdsplads synes DentalSuite er lang tid om at starte op. Ydelseskoder Koderne 1504, 1509, 1554 og 1559 er tilføjet i DentalSuitekoden, så disse fremover vil blive indberettet til sygesikringen. I skal selv ændre ydelseskoderne på de relevante ydelser i forbindelse med prisopdateringen d. 01/10. I vil i forbindelse med prisoopdateringen modtage en nyhed, der forklarer nærmere. SCOR registrering Det er nu muligt selv at bestemme om man vil registrere lodret eller vandret. Dette kan ændres i Trimningen (Systemfaneblad -> 2. Regnskab og firmakartotek -> 8. Trimning-> Scor). SMS SMS påmindelser kopieres nu udelukkende fra patientforsiden. Det vil sige aftaler, der indsættes manuelt fremover også kigger på SMS oplysningerne på patientforsiden, og ikke som hidtil fra en tidligere aftale. I forbindelse med denne opdatering kopieres oplysningen fra patients sidste aftale, så patientens oplysninger er opdaterede. Ændringsliste - 89

90 Samtidig er der blevet tilføjet mulighed for at påminde patienterne 1 uge før. Nye flettekoder til overslag Der er blevet tilføjet 3 nye flettekoder [OVERSLAG_DK1SUM], [OVERSLAG_DK2SUM] og [OVERSLAG_DK5SUM]. Flettekoderne kan indsættes i overslag, så patienterne kan få overblik over tilskuddet fra danmark, hvis de er medlem af henholdsvis gruppe 1, 2 eller 5. e-faktura Det er nu muligt at fordele egenbetalingen på en regning ud på de enkelte linjer, når denne sendes som e-faktura. Dette skyldes at enkelte kommuner forlanger kun at få den skyldige andel på en ydelse, og ikke som hidtil den fulde pris minus patientens andel. Dette sættes op via F7:Regninger -> Funktioner -> efaktura (OIO) -> Opsætning af forbindelse. Kontoudtog Der er ændret i udskriften af det nye kontoudtog, således at saldo bliver vist korrekt. Samtidig er flueben for at få vist samlet kolonne ikke længere sat som standard. Mediecenter Der har været problemer med udskrivning af billeder fra mediecentret. Denne fejl er nu rettet ( ) Popup/Tooltip Det er nu muligt at fravælge popup, og i stedet få påmindelser, journalnoter og generelle oplysninger vist som tooltip. Dette betyder, at man kan lade påmindelser stå fremme så længe man har behov for informationen, og herefter klikke dem væk en efter en. Påmindelserne forsvinder automatisk, hvis man skifter faneblad. Funktionaliteten kan aktiveres via trimning (Systemfaneblad -> 2. Regnskab og firmakartotek -> 8. Trimning) Opsætning af kommuneydelser Der er blevet tilføjet et menupunkt til Opsætning af kommuneydelser under Rediger fra F4:Patient. Menupunktet giver mulighed for at differentiere kommuneydelser ud fra en kommunedebitor. Opsætningen gemmes pr. debitor. Ændringsliste - 90

91 I listen kan skrives: Ja/J: Hvis kommunen betaler hele ydelsen Nej/N: Hvis kommunen ikke dækker noget af ydelsen En procent: Hvis kommunen dækker en procentdel af ydelsen Et beløb: Hvis kommunen dækker et bestemt beløb Hvis der ikke skrives noget gælder reglerne fra patientens stamdata. Patienten skal stå med en procentsats for at DentalSuite kigger på kommuneydelseslisten. Angivelse af procentsats på alle regningslinier Det er blevet muligt at tilføje en procentsats til alle regningslinier i forbindelse med forsikring eller kommunetilskud. Dette gøres via menuen Regninger/Afdrag, og Sæt forsikringsandel for alle linier eller Sæt kommuneandel for alle linier fra F7:Regninger. Indbetalingsliste Indbetalingslisten indeholder nu sumlinier for kasse, bank, giro, dankort, aconto og indbetalingskonti 1 til 3 på den sidste side. Produceretliste Produceretlisten viser nu aftaledato inklusiv dags dato. Derudover er der tilføjet 2 nye kolonner. Første gang listen skal udskrives efter opdatering skal der sættes kolonnebredde på beløb og initial. Dette gøres under fanebladet System -> 7. Udskrifter -> 2. Journal -> 7. Produceretliste, klik på fanebladet Kolonner, og sæt Initial og beløb til 2,00 cm. Man kan nu begrænse muligheden for udskrivning af produceretlisten ud fra login via brugeradministration. Opsætning af stregkoder på regninger Der er blevet tilføjet mulighed for at sætte Post Danmark stregkode på regninger under printeropsætning for regningsudskrifter. Stregkoden skal indsættes under sidste faneblad Regning. Afdragsordninger Hvis en afdragsordning er færdigbetalt får den nu et mønt-ikon. Når en afdragsordning vælges hoppes der automatisk til den første ubetalte rate. Samtidig søges der nu også i annullerede afdrag via søgefunktionen CTRL+F. Om DentalSuite Dialogboksen Vis Versionsnummer er ændret til Om DentalSuite, og indeholder nu også licensoplysninger. Poche Tænder, der er Ex et vises ikke længere i Pochehistorikken. Det samme gør sig gældende, hvis der er registreret Aplasi. Ændringsliste - 91

92 Profilindkald Indkald via fax er udgået, og blevet erstattet med mulighed for at udskrive en liste. Listeindkald kan benyttes, hvis der er en bestemt gruppe patienter man selv ønsker at tage stilling til efter en indkaldekørsel. Nyt patientkontoudtog Patientkontoudtoget, der ligger på F10 fra F4:Patient er blevet ændret og kan nu også kaldes via F10 fra F7:Regning. I det nye kontoudtog er det blandt andet muligt at stille sig på en regning, og trykke mellemrumstasten, hvorefter linier vedrørende den pågældende regning vil blive markeret. På samme måde kan man stille sig på det samlede saldobeløb, hvorefter regninger med saldo vil blive markeret. I kolonnen Nye og ubetalte vil man hurtigt kunne få et overblik over patientens udestående regninger samt ydelser, der er ført over på regningssiden, men endnu ikke er oprettet. I kolonnen Journal vil man kunne få et overblik over endnu ikke overførte journalkoder. Udskriften fra patientkontoudtog skal første gang det tages i brug sættes op. Klik på knappen Ops., og vælg den ønskede printer. Når denne er valgt klikkes på fanebladet Margener Top, Bund, Venstre og Højre sættes til 2 cm. Hoved og Fod sættes til 1 cm. Herefter klikkes på fanebladet Kolonner, og her sættes den ønskede kolonnebredde for Dato, Beløb og Saldo, dette kunne eksempelvis være 2 cm. Det gamle patientkontoudtog kan kaldes fra F4:Patient via CTRL+F10. Omsætningsliste Det er nu muligt at få vist fordelingen ud fra en assistent, hvis en sådan er registreret. Der ud over er der nu kommet dato på alle sider, når listen udskrives. Ændringsliste - 92

93 Journaludskrift Slettede journallinier udskrives ikke, hvis de er slettet indenfor 48 timer. Der bliver nu lavet en behandlerliste på sidste side af journaludskriften, hvor behandlerens/behandlernes navne samt autorisationsid vil fremgå. Nye flettekoder Der er tilføjet 8 nye flettekoder, der kan benyttes ved udskrivning af eksempelvis regningsrykkere. [REGNINGS_HOVEDSTOL] viser det oprindelige regningsbeløb. [REGNINGS_FORFALD+30] viser regningens forfaldsdato + 30 dage. [REGNINGS_RENTER_REST] viser restbeløbet af de tilskrevne renter på en regning. [REGNINGS_GEBYR_REST] viser restbeløbet af de tilskrevne renter på en regning. [REGNINGS_RYKKERDATO_1] viser 1. rykkerdato for regningen. Kan gentages op til [REGNINGS_RYKKERDATO_5]. [REGNINGS_GEBYR_1] viser gebyret der er tilskrevet på regningsrykker 1. Kan gentages op til [REGNINGS_GEBYR _5]. [REGNINGS_RENTER_1] viser renter der er tilskrevet på regningsrykker 1. Kan gentages op til [REGNINGS_RENTER _5]. [REGNINGS_RYKKERGEBYRDD] viser eventuelt gebyr, der er blevet tilføjet i forbindelse med den aktuelle kørsel. Regningsudskrift adressen, der er indsat i firmakartoteket indsættes nu på regningsudskrift under de øvrige firmaoplysninger. Tandstatus Indsættelse af implantat fjerner nu visningen af OBS, caries, Defekt fyldning og fraktur. Breve Det er nu muligt at udskrive standardbreve via F7:Regningssiden. Hvis man markerer et regningsnummer inden udskrivningen, kan man benytte regningsflettekoderne. I dialogboksen som bruges til at redigere breve, kan man nu vælge mellem at vise patientbreve, systembreve, backupbreve eller en kombination af disse. Morgenkørsel Morgenkørsel er blevet automatiseret. Kørslen vil automatisk blive kørt på den 1. computer DentalSuite startes op på hver dag. Forventet indkald Pop-up en til forventet indkald kan nu fravælges via Trimning, hvis patienten allerede har booket til undersøgelse. Samtidig vises pop-up en ikke længere, hvis patienten kommer til undersøgelse dags dato. Bogføring Hvis der skrives ++X eller +-X i bilagsnummer eller dato, så vil der blive lagt/fratrukket X antal dage til det ovenstående bilagsnummer eller dato. Hvis der f.eks. skrives +-10, så vil der blive fratrukket 10 dage fra det ovenstående bilagsnummer eller dato. Alle dialogbokse i bogføringen, hvor der kan indtastes et kontonummer har fået tilføjet en fald-ned-liste over konti. Ændringsliste - 93

94 Aftalebar Aftalebaren vises fremover som inaktiv grafik, når DS startes op, hvilket løser problemet med DS er inaktivt ved opstart, og man først skal aktivere det før man kunne vælge faneblad. Ny Popup i Journalen Der er blevet tilføjet en Popup i journalen, som giver mulighed for at nulstille en patients tilskudsprocentsats, hvis patienten er henholdsvis over 16 eller 18 år ( ) Udskrift af journal Muligheden for selv at vælge om journalændringer skal medtages er blevet fjernet, og disse vil altid være med på journaludskriften. Ændringer foretaget inden for 2 dage efter indsættelsen af ydelsen medtages ikke som ændringer på journaludskriften. Disse ændringer logges dog stadigvæk, så man har mulighed for at finde det frem, hvis det skulle vise sig at være nødvendigt. Debitorliste Det er nu muligt at tage en debitorliste på personer over 18 år. Dimaxis Ved udskrift af Dimaxis billeder via Mediecentret var udskriften enten blank eller der fremkom en fejlmeddelelse. Dette er nu rettet. Automatisk registrering af sundhedsdata Systemet vil fremover selv foreslå antal naturlige og carierede tænder samt antallet af tænder med fyldninger ved registrering af sundhedsdata. Antal tænder Antal tænder på patientforsiden bliver nu automatisk opdateret. Opdateringen sker ud fra, hvad der er registreret i journalen. Ændringsliste - 94

95 Ønsker du ikke at benytte dig af den automatiske registrering af Antal tænder kan dette slås fra via Trimningen (Systemfaneblad->2. Regnskab- og firmakartotek->8. Trimning->Journal-> Automatisk opdatering af Antal tænder på patientforsiden) ( ) danmarks takster 2008 Der er kommet nye takster fra danmark gældende fra , og taksterne skal derfor indlæses. Dette gøres via SYSTEM JOURNAL YDELSESKARTOTEK KLIK PÅ KNAPPEN Prisopdatering fra danmark, og dobbeltklik på filen danmark2007. Elektronisk indberetning af SCOR Vi er nu færdige med at teste elektronisk indberetning af SCOR-blanketter. Du aktiverer muligheden for elektronisk indberetning af SCOR-blanketter via Trimningen (Systemfaneblad -> 2. Regnskab og firmakartotek -> 8. Trimning-> Journal). Herefter vil det være muligt at sætte flueben i Indberettes elektronisk, når en SCOR-blanket udfyldes. Når du ønsker at afsende blanketterne gøres dette under menuen Funktioner- >Indberetning SCOR elektronisk. Blanketterne vil blive opsamlet på samme måde som I kender det ved indberetning af e-faktura. Dimaxis Det er blevet muligt at benytte journalnummer i stedet for Cprnr. i forbindelse med mediecentret. Dette sættes vælges under Trimning for Eksterne programmer. Bogføring Muligheden for indlæsning af posteringer via kontonummer og beløb er blevet tilføjet til menuen Funktioner -> Indlæs posteringer. Ændringsliste - 95

96 Indlæsning via kontonummer er blevet tildelt genvejen CTRL+O. Indlæsning via beløb er blevet tildelt genvejen CTRL+B ( ) Journal Det er nu muligt at ændre/slette journallinier, der er mere end 36 timer gamle. Alle ændrede og slettede journallinier bliver logget, og kan udskrives ved at sætte hak i Medtag journalændringer via Udskrifter -> Journal fra F5:Journal. Ændrede journallinier vil stå i forbindelse med den aktuelle behandling i udskriften, og være overstregede. Slettede journallinier vil være placeret sidst på udskriften under overskriften Slettede journallinier, og ligeledes være overstreget. Hvis man har rettet en journallinie, men fortryder, og hellere vil have den oprindelige journallinie tilbage, så kan man kalde historikken frem ved at højre klikke på den pågældende journallinie, og vælge Fortryd. Ændringsliste - 96

97 Hvis man har slettet en journallinie, og har behov for at få denne genskabt, så skal man stille sig på en blank linie, højre-klikke og vælge Genskab slettede journallinier ( ) Mediecenter Man kan nu gruppere billeder i mediecentret ved at højreklikke på et billede, og vælge Flyt til gruppe, eller via træk og slip. Hvis gruppen ikke er oprettet i forvejen oprettes den automatisk ved at benytte højreklik, og Flyt til gruppe. I grupperne kan man flytte rundt på dokumenternes placering, så man selv kan bestemme rækkefølgen for, hvordan disse vises. Man kan oprette standardgrupper via trimning (Systemfaneblad -> 2. Regnskab og firmakartotek -> 8. Trimning), hvilket vil sige at grupperne bliver oprettet på alle patienter. Man kan benytte genvejen CTRL og M til at kalde/fjerne mediecentret. Man kan benytte genvejen CTRL og, (komma) til at udvide mediecentret, så det fylder hele journalen, og man derved har mulighed for at se flere end de 2 øverste rækker af billeder/mapper. Der er blevet tilføjet nye ikoner til de forskellige dokumenttyper. Ankommet Tooltip til ankommet kan nu vises transparent. Hvor transparent tooltip et skal være styres via den procentsats man indtaster. Tooltip til ankommet vises nu altid under eventuelle top-aftalebarer. Brugerrettigheder Der er blevet tilføjet mulighed for at fjerne retten til at udskrive de fleste lister fra regningssiden samt patientlisten fra patientforsiden for den enkelte bruger (Systemfaneblad -> 1. Systemfunktioner -> 2. Brugeradministration). Ændringsliste - 97

98 Kamera Det er nu muligt at opsætte 2 kamera er i journalen. Dette sættes op fra menupunktet Medie -> Kamera 1 eller kamera 2. Nye kameraindstillinger Der er sket en del ændringer i selve opsætningen af kamera. Hvis man mister indstillingerne, skal de vælges igen via menupunkterne Valg af kamera og Kameraopløsning under menupunkterne Medie -> Kamera 1 og Medie -> kamera 2. Det samme gør sig gældende for patientbilleder fra patientforsiden (R ) Nyt Tekstbehandlingsprogram Der er blevet tilføjet et nyt tekstbehandlingsprogram til DentalSuite, som gør, at vi ikke længere er afhængige af Word. Det nye tekstbehandlingsprogram giver dig mulighed for at redigere dine breve på en simpel måde, samtidig med, at du nu har mulighed for at have f.eks. sidehoved, sidefod, logo osv. på fler-siders dokumenter. Du vil kunne få en detaljeret gennemgang i brugen af dette på vores hjemmeside Klik på menupunktet Spørgsmål og svar -> vælg Online hjælp -> vælg Vejledning til DentalSuites brevsystem. Profilindkald Den periode, der angives til udskrivning i profilindkaldet bliver nu altid beregnet fra indkaldeperiodens start og x uger frem, eller fra autobook og x uger frem, hvis autobookperioden starter før indkaldeperioden. Før blev udskriftsperioden beregnet fra indkaldeperiodens slut tidspunkt. Vær opmærksom, at dette kan have indflydelse på dit nuværende indkald Kontroller derfor perioden, der bliver udskrevet kort for! Nye standardbreve Der er blevet tilføjet 6 nye standardbreve Indkald: påmindelse Indkald: Gruppe påmindelse (Brev) Indkald: Gruppe påmindelse (Kort) Indkald: Gruppe påmindelse (Mail) Indkald: Gruppe undersøgelse med reserveret tid (Mail) Indkald: Gruppe undersøgelse uden reserveret tid (Mail) Brevene bliver automatisk oprettet i forbindelse med første morgenkørsel efter opdateringen. Gruppekortene bliver oprettet ud fra det tilhørende standardbrev/kort, hvilket er nødvendigt for at vi kan oprette Jeres breve i det rigtige format. I skal derfor selv være opmærksomme på at få tilføjet flettekoden [INDKALD_GRUPPE] i disse breve. Flettekoderne tilføjes i brevet via Systemfanebladet -> 7. Udskrifter -> F. Standardbrevtekster Kontakt eventuelt vores support for at få hjælp til at tilføje koden. DentalEye (Suni + m.fl.) Ændringsliste - 98

99 Dentaleye er nu blevet integreret i DentalSuite. Det er derfor muligt at hente røntgenbillede direkte fra DentalEye ind i DentalSuite. Visning af pocheregistrering fra journal Det er nu muligt at få vist pocheregistreringer i tandstatus fra journalen (F5). Dette aktiveres/deaktiveres ved at klikke på Knappen Pocher. Raterykkere Det er nu muligt at udskrive en liste over raterykkere. Aftalebarer Man kan nu trække og slippe i aftalebaren, så man kan se hele dagen igennem ved at holde venstre museknap nede inde i baren, og trække tidslinien mod højre eller venstre. Derudover vises noten til en aftale nu, hvis man peger med musen på en aftale. Opdatering af indkaldesekvenser Der er blevet ændret i måden indkaldesekvensen opdateres på. Når man udfører behandlinger som opdaterer indkaldeinterval, bliver næste undersøgelsesdato beregnet ud fra dags dato + månedsinterval. Hvis månedsinterval ændres rykkes datoen for forventet indkald tilsvarende, og beregnes fra dags dato + intervallet. Opdatering af indkaldesekvenser via journalmakro Der er blevet tilføjet mulighed for at vælge indkaldesekvenser i fald-ned-menuen til type i Spørgsmål til journalmakroer. Hvis denne oprettes og tilføjes til en makro, så vil man have mulighed for at ændre på en patients indkaldesekvens direkte i makroen. Advarsel fjernet Vi har fjernet advarslen, der foreslår, at man istedet skal benytte DGF, hvis det er over 18 måneder siden en patient har fået foretaget en RDU. Dette skyldes at reglerne for brugen af DFG er blevet ændret pr. 01/ Scor-blanket Det er nu muligt at udskrive Scor-blanketter via journalen. Makropanelet Børn Man kan nu via en trimning (Systemfaneblad -> 2. Regnskab og firmakartotek - > 8. Trimning) slå det automatiske skift til makropanelet Børn fra, hvis man ikke ønsker at gøre brug af dette panel til BUT-patienter. Udskrift af noter fra journal og kalender Vi har rettet en fejl, der gjorde, at man var nødt til først at have lukket en nyoprettet note før denne kunne udskrives. Den kan nu udskrives i oprettelsesøjeblikket. Behandlerafregning Ændringsliste - 99

100 Behandlerafregning baseret på indbetalte beløb har hidtil ved en fejl medtaget renter og gebyrer, selvom disse har været tilskrevet ejer. Denne fejl er nu rettet. Mediecenter Titel og dato vises nu også på dokumenter/billeder, der er placeret i mediemapper. Journaludskrift Furkatur og løsningsgrad medtages nu ved journaludskrift, hvis der er sat hak i Udskriv status med pochemål. Gruppeliste Arkiverede patienter vises ikke længere i gruppelisten. Bogføringsmakroer Der er blevet tilføjet mulighed for at indsætte linier i dialogboksen til oprettelse af bogføringsmakroer ved brug af Insert-knappen. Derudover er der blevet tilføjet to knapper til henholdsvis spørgsmål og posteringer, som kan benyttes til at flytte en valgt linie op eller ned. Ved sletning af linier i makroerne vil man nu blive spurgt om man er sikker. Bogføring Man kan nu kopiere en tekst fra en anden bogføringslinie ved at skrive: + efterfulgt af nummeret på den linie man vil kopiere. Hvis der skrives + uden et linienummer, vil det henvise til linien lige over (som Ctrl+L). Nedenstående eksempel viser, hvordan teksten fra ovenstående kopieres Nedenstående eksempel viser, hvordan teksten fra en specifik linie kopieres. Her vil teksten frimærker blive kopieret ind i tekstfeltet. I beløbsfeltet i bogføringen, kan man nu benytte "formler". Dvs. at man f.eks. kan skrive (100/3)+12,50, hvorefter dette vil blive omregnet til 45,88. Aftalebog Ændringsliste - 100

101 Man kan nu kopiere en dag fra en behandler til andre behandler via Andre ændringer på åben/lukke dage. VNC Fjernstyring VNC er blevet tilføjet til alle faneblade i DentalSuite. Telefonpåmindelse Der er blevet tilføjet et ikon, der markerer at en patient er blevet påmindet via telefon. Dette kan gøres ved at højreklikke på en aftale i aftalebogen. Statusværdier for aftaler Der er blevet tilføjet tre nye statusværdier for aftaler I = Påmindelse sendt via P = Patienten skal påmindes via telefonen T = Patienten er påmindet via telefon Opkaldsliste Der er blevet tilføjet en opkaldsliste (CTRL+T) under udskrifter -> opkaldsliste fra aftalebogen. Denne skal bruges til at udskrive en liste over de patienter, der skal påmindes via telefon. Dagens aftaler Der er blevet tilføjet telefonnummer, og mulighed for at markere patienter som påmindet via telefon i funktionen Dagens aftaler fra patientforsiden (F2). Kommunefakturaliste Medtager nu kun de regninger, der er sendt til kommunen, og ikke regninger på patientens andel. Mediecenter Der er blevet tilføjet et ekstra ikon (orange) ved visning af billeder, der kan benyttes til at rotere et billede. Der er tilføjet en skydekontroller til at justere højlys (hvid), skygger (sort) og Gamma (mellemtone) i værktøjslinien til billedbehandling. Der er tilføjet en skydekontroller til at justere kontrast, og en til at justere lys. Hjælpetekst Der er blevet tilføjet hjælpetekst til alle ikoner i DentalSuite. Hjælpetekst Man kan nu få vist hjælpetekster i forbindelse med bogføring. Dette vil vise navnet, der er relateret til det indtastede kontonummer. Denne funktion aktiveres via trimningen under Bogføring -> Vis hjælpetekst med kontonavn, og skal defineres pr. firma. Ændringsliste - 101

102 ( ) Produceretliste Medtager nu kreditnotaer og annullerede regninger. VixWin VixWin er nu blevet integreret i DentalSuite. Det er derfor muligt at hente røntgenbillede direkte fra VixWin ind i DentalSuite. Regninger I forbindelse med indbetalinger testes der nu på, om der nu virkelig er sket en indbetaling før der udskrives en kvittering. Denne funktion er lavet, så man ikke kan indbetale på en regning i receptionen, hvis tandlægen i mellemtiden har annulleret regningen fra klinikken. Opdelte regninger og danmark Regninger, hvor der er tilskud fra kommunen indberettes ikke til danmark. I danmark feltet under fanebladet F7 står der Aldrig (opdelt). Trimning for påmindelser Trimningen for påmindelse under aftalebog er blevet delt op i tre valgmuligheder i stedet for at være samlet i en som hidtil. Under Hvilken type påmindelse skal der vælges påmindelsestype.? = Der skal manuelt/tvunget tages stilling til, hvilken påmindelse, der skal være på aftalen, når denne indsættes I = Ingen er forvalgt ved indsættelse af aftale (N læses også som I) P = Post er forvalgt ved indsættelse af aftale (J læses også som P) E = er forvalgt ved indsættelse af aftale T = Tlf er forvalgt ved indsættelse af aftale Under Hvor mange dage kan man definere, hvor langt ud i fremtiden en aftale skal ligge for, at der bliver forvalgt en påmindelsestype Under Hvilken slags aftaletyper kan man definere, hvilke aftaletyper påmindelsestypen skal være forvalgt for. Aftaletyperne skal adskilles af et komma ved indtastning, eks. U,P,PR Bogføring Det er nu muligt at udskrive de posteringer man har indlæst på skærmen. Dette gøres via Udskrifter -> Posteringsliste -> Udskriv indlæste posteringer Bogføring Der kan nu søges på en kontotekst i fald-ned-menuen for kontoind og kontoud (debet/kredit). Hvis der i kontonummerfeltet skrives et punktum og en tekst, vil der blive søgt på teksten (f.eks..pension). Mediecenter Der er blevet tilføjet et diskette-ikon til eksport af det aktuelt viste billede i mediecentret. Billedet vil blive eksporteret i PNG-format. Tvunget indkald Man kan ikke længere tvinge arkiverede patienter til indkald. Man bliver nu i stedet spurgt, om man ønsker at nulstille patienten. Manglende sekvens Ændringsliste - 102

103 Påmindelsesfunktionen der automatisk vises når en patient ikke har indkalde sekvens, er ændret, så den foreslår ansat behandler i stedet for ejer. Journaludskrift Frasorterer nu også raterykkere. Det er kun muligt, hvis journalkoden er den samme som koden, der er defineret under trimning. Multiliste Man kan nu benytte multiliste selvom man får en advarsel om at aftalen indsættes hos en anden behandler end patientens ejer. Genvejstast CTRL+I peger nu på det nye indkald fra aftalebogen. Kreditorsystem Det er blevet muligt at udskrive en kreditorliste. Man kan til- eller fravælge kolonner i ordrelisten. Dette gøres ved at højreklikke på kolonneoverskriften. Der bliver nu beregnet en sum på de enkelte grupper i ordrelisten. Der er blevet rettet en fejl, hvor leverandørliste ikke svarede til ordrelisten. Det er blevet muligt at sætte et filter under ordrelisten. Dato- og initialfelt er blevet slået sammen til et flet. Man kan nu via Trimning bestemme om kreditor-posteringerne skal have sin egen bilagsserie eller benytte samme serie som de manuelle posteringer. Færøerne Det færøske flag er blevet tilføjet, så det på Færøerne vises i stedet for det danske, når en patient har fødselsdag ( ) Indberetning til danmark Det er nu muligt at indberette til danmark med fiktivt ydernummer. Løsningen kan benyttes, hvis man for eksempel har flere klinikker, der benytter samme ydernummer, men har hver sit firma. Dette skal opsættes i trimningen for det enkelte firma. Standard tekster til Afbud, aflysning og udeblivelse Det er blevet muligt at tilføje sine egne standardtekster til journaliseringen af afbud, aflysning og udeblivelse. Disse tilføjes manuelt under Generelle tekster i Journalstandardteksterne, og vil herefter være tilgængelige ved at klikke på Tilføj tekst-knappen i afbuds-, aflysnings- og udeblivelsesfunktionen Sygesikringsgruppe u1 Sygesikringsgruppe u1 er blevet tilføjet som valgmulighed ved oprettelse af nye patienter. Gruppen bruges til de BUT-patienter der IKKE skal have regning fra gang til gang, men i stedet afregnes med et fast beløb. Ændringsliste - 103

104 Flytning af patienter fra en sygesikringsgruppe til en anden Der er under SYSTEM -> 3. Patienter -> 1. Flytning af patienter blevet tilføjet en funktion til at rykke patienter fra en sygesikringsgruppe til en anden. Denne funktion vil især være brugbar i forbindelse med BUT-patienter, der skal stå i sygesikringsgruppe u1 Hent billede fra skanner Der er blevet tilføjet genvejen CTRL+B til at hente billeder fra en skanner ind i mediecentret Regningsrykkere Hvis trimningen Skal børn have rykker er sat til Nej, så vil Skal rykkes feltet på patient- og regningsside fremover stå til Ja, når over 18 år Søgning via patientliste Der er blevet tilføjet mulighed for at søge sygesikringsgruppe u1 i patientlisten Udskrivning af journal Det er blevet tilføjet mulighed for at udskrive journal i datointerval. Journalkoden for regningsrykkere vil ikke længere som standard blive taget med, når man udskriver journal. Dette kræver dog at journalkoden er den samme som den, der er defineret i trimningen. Der er tilføjet en afkrydsningsmulighed, hvis denne journalkode ønskes medtaget. Ændringsliste - 104

105 Udskrivning af ydelsesliste Ved udskrivning af ydelsesliste vil ydelseskoder, der er markeret som udgået ikke længere som standard blive taget med på udskriften. Der er tilføjet en afkrydsningsmulighed, hvis disse ønskes medtaget Forventet indkald Det er nu muligt at få en påmindelse i form af et popup-vindue om en patients forventede indkaldedato i F5:Journal. Dette kan være brugbart, hvis en patient eksempelvis kommer til en nødbehandling 2 dage før denne har forventet indkald, og tandlægen gerne vil mindes om den forventede indkaldedato uden at skulle kigge på patientforsiden. Denne funktion aktiveres via trimningen under Journal -> Vis popup, hvis patientens forventede indkald ligger inde for X antal dage, hvor man skriver det dagsinterval man ønsker systemet skal reagere på. Debitorliste Der er tilføjet afkrydsningsmulighed til kun at få vist acontoindbetalinger ved udskrift af debitorliste Profilindkald Der er blevet rettet en fejl ved udskrivning af påmindelse. Hvis man benyttede sig af primærbehandler i profilen, så blev antallet af påmindelse 0. Dette er nu rettet, så påmindelser også virker sammen med primærbehandler Beskeder Beskedsystemet (CTRL+Z) medtager nu tidligere sendte beskeder i den igangværende beskedudveksling Dimaxis Enkelte kunder fik ikke vist alle røntgenbilleder på patienten i mediecentret. Dette er nu rettet Nyheder Der skal nu kvitteres for, at en nyhed er læst før denne fjernes fra oversigten over ulæste nyheder. Dette gøres ved at klikke på knappen Kvitter nyheden, og indskrive sine initialer i Kvitt. Init Der er blevet tilføjet en ikon på patientforsiden, der gør det muligt at sende en mail til patienten direkte fra DentalSuite Færøerne Det er nu muligt at indlæse bankfiler, og derudover er der ændret i udskrivning af recept, så denne igen virker (R ) Startside Der er blevet tilføjet en startside til DentalSuite. Denne vil fremover også fungere som vores nyhedsvindue, så det er her igennem, at du vil blive informeret, når der for eksempel ligger en ny opdatering klar, eller der er kommet nye takster og ydelser Dimaxis Dimaxis er nu blevet integreret i DentalSuite. Det er derfor nu muligt at hente røntgenbillede direkte fra Dimaxis ind i DentalSuite. Derudover er en del funktioner fra Dimaxis flyttet med over i DentalSuite, blandt andet er det muligt Ændringsliste - 105

106 at skanne billeder via Dimaxis direkte fra DentalSuite. Disse funktioner skal sættes op i trimningen Prisopdatering Indlæsning af honorarreguleringer sker fremover automatisk, når man klikker på knappen [Prisopdatering for ydelser med tilskud] i ydelseskartoteket. Samtidig oprettes de nye ydelser, der eventuelt måtte være i honorarreguleringen Sygesikringsgruppe U1 Der er oprettet en ny sygesikringsgruppe U1. Denne bevirker, at der ikke bliver faktureret ydelser fra journalen, og skal benyttes på klinikker, hvor der er fastpris-aftale på børnetandpleje Ydelses- og journalkartotek Det er nu muligt at sætte flueben i Vis kun aktuelle, der resulterer, at alle koder, der er markeret som værende udgået, ikke vises i listen af koder. Ydelses- og journalkartotek RDU og DFG har fået hver sin afkrydsningsmulighed i ydelseskartoteket, og er nu uafhængige af hinanden. Derudover er der tilføjet en ny afkrydsningsmulighed til de ydelser, der opdaterer indkaldesekvensen, Opdaterer indkald. E-faktura Der kan nu tilføjes en valgfri tekst på E-fakturaer. Dette gøres via notefeltet på regningssiden, og der skal sættes en * foran teksten for at denne bliver medtaget. Derudover bliver behandlernavn bliver nu også overført til E- fakturaen SMS Der bliver nu kun sendt en SMS-påmindelse på den første tid i forbindelse med kombinations-tider Makropanel i Status Det er nu muligt at oprette flere makropaneler til brug i Statusregistrering. De skal navngives Statuspanel2, Statuspanel3 osv. Makropanel i Journal Det er nu muligt at kopiere et helt makropanel i journalen Mediecenter Udskrivning af et patientbrev genindlæser nu bilag i mediecentres ikonliste Ejer af patienter Der er blevet tilføjet en tandplejer (ejer) under personalekartoteket. Dette betyder, at en tandplejer nu kan eje patienter Sletning af patienter Man får nu tilbud om at arkivere patienter, der ikke kan slettes. Hvis patienten har et udestående eller en acontosaldo får man tilbudt at arkivere patienten efter en dato PA-Status Der er blevet tilføjet mulighed for at registrere fæstetab i PA-Status, og samtidig er pochehistorikken blevet udvidet, så man kan se historik for alle valgmulighederne i PA-status Ændringsliste - 106

107 Telefonindkald Patienter, der skal indkaldes via telefon får nu opdateret tilstandslinjen, når listen er udskrevet via indkald Aflysning af aftaler Der er blevet tilføjet mulighed for at aflyse en aftale. Funktionen virker på samme måde som Afbud, men tanken er, at den skal benyttes, når det er klinikken, der har brug for at aflyse en aftale. Hvis aflysningerne ønskes autojournaliseret, så skal dette aktiveres via trimning under punktet Autojournalisering Udeblivelser Udeblivelser kan nu også autojournaliseres. Dette skal ligeledes aktiveres via trimning under punktet Autojournalisering danmark gruppe Det er nu muligt at få vist patientens danmarks gruppe på regningssiden. Dette skal aktiveres via den generelle trimning danmark indberetning Hvis der var to eller (flere regninger) i et afdrag blev den originale regning sendt til danmark lige så mange gange, som der var afdrag på den/de efterfølgende regninger. Dette er nu rettet, så den kun sendes en gang danmark takster Der er kommet nye takster fra danmark gældende fra , og taksterne skal derfor indlæses på ny. Dette gøres via SYSTEM JOURNAL YDELSESKARTOTEK KLIK PÅ KNAPPEN Prisopdatering fra danmark, og dobbeltklik på filen danmark2007 Profil Indkald Det er nu muligt at afgrænse en indkaldekørsel ud fra en primærbehandler. Dette er specielt brugbart i tilfælde af, at man har en tandplejer, der er tilføjet flere firmaer, og man kun ønsker at udskrive indkald for tandplejeren for et firma ad gangen Rykkerskrivelser Ved udskrift af rykkerliste har man nu mulighed for at medtage fravalgte regninger på udskriften Receptudskrift Personale uden ydernummer figurerer ikke længere i boksen over mulige behandlere Dankortindbetalinger Acontoindbetalinger med dankort bliver nu registreret med DK på kasserapporten Standardpatient Standardpatienten kan nu oprettes uden at vælge indkaldemetode. Hvis dette ønskes så skal standardpatienten slettes og oprettes på ny. Samtidig bliver Standardpatienten automatisk arkiveret ved oprettelse Aftaler Ved flytning af aftaler meldte systemet i enkelte tilfælde fejl. Denne er nu fundet og rettet Overslag Ændringsliste - 107

108 (R ) Der er blevet tilføjet genvejstasten CTRL+U til over overslag fra Journalfanebladet Overslag Hvis koden RT= bruges, så flyttes teksten fra denne nu over i ydelsesteksten på overslaget Fjernet teksten Udskriv Den foranstående tekst Udskriv er fjernet fra menuerne Udskriv, samtidig har Udskriv brev og tilpas brevskabelon fået selvstændige menupunkter Generelle oplysninger Generelle oplysninger vises nu også via søgning på Cprnr. fra fald-ned-listen på patientforsiden, hvis man via trimningen har ønsket at få vist Generelle oplysninger på patientforsiden Til kunderne på Færøerne Der er blevet rettet i girokortet, der benyttes på Færøerne. 108-koden er nu blevet tilføjet Strukturreform Amtsnummer hedder fremover regionsnummer. De nye kommune- og regionsnumre vil automatisk blive opdateret første gang DentalSuite startes op i danmark-takster danmarks-taksterne for 2007 er indlagt i opdateringen, og skal manuelt indlæses i forbindelse med årsskiftet. Journal Det er blevet muligt at eksportere patientjournalerne og tilhørende bilag i PDFformat via en søgeliste. Funktionen ligger i journalfanebladet under Funktioner. Journaludskrift Der bliver nu medtaget indkaldeinterval på journaludskrift. Nyhedsvindue Der er blevet tilføjet et nyhedsvindue, som automatisk vil åbne i en dialogboks, hvis der er nye informationer. Funktionen vil fremover blive brugt til at orientere om nye opdateringer, årskift og andre generelle nyheder vedrørende DentalSuite. Mediecenter Bilag, der er mere en 2 dage gamle kan ikke længere slettes. Ny flettekode Der er tilføjet en ny flettekode, [PATIENT_REGIONSNR], der referere til patientens regionsnummer. efaktura Rettet en fejl, hvor e-faktura forfaldsdatoen blev rykket 14 dage for hver regning ( o.s.v). Ændringsliste - 108

109 (R ) Mediecenter Der er blevet tilføjet titel til ikonlisten i Mediecenter. Mediecenter Man kan nu højreklikke på en rød prik eller et ikon i Mediecentret, og åbne dokumentet via Windows. Dette benyttes især, hvis man ønsker at se alle siderne i fler-siders TIFF-filer. Mediecenter Der er blevet tilføjet en filterfunktion til Mediecentret, så man kan vælge kun at få vist eksempelvis billedfiler. Aftalebog Dagens noter vises nu med dette ikon i aftalebogen. Noten ses ved at stille markøren på ikonet. Dette sættes op i Trimning. Journal Man kan nu få vist igang- og nuværende saldo, journalnummer og kategori i journalen. Dette sættes op i Trimning. efaktura Kreditnotaer blev sendt, selvom den originale regning ikke var sendt. Dette er rettet. efaktura Der er blevet tilføjet indkaldeinterval, Cpr-nummer og navn i notefeltet. Derudover vises sygesikringsandelen nu efter ydelsesteksten på den enkelte e- faktura. Autorisations ID Autorisations ID kan nu indtastes i personalekartoteket, og vises på recepter og regninger. SFU Ved indberetning til sygesikringen blev datoen sat til Nej i stedet for dags dato. Dette er rettet SFU Rettet problem med sygesikringsafregning, hvor en tandlæge er ansat i to eller flere firmaer, men ikke er patientejer. Profilindkald Man kan nu, ved visning af patientliste, udskrive listen som labels. SMS Flettekoder, der er tilknyttet patientforsiden kan nu bruges i SMS-beskeder (R ) Profilindkald Rettet en fejl hvor tvunget indkald kom med i profiler som kun gælder indkalderykkere. Ændringsliste - 109

110 (R ) Mediecenter Mediecenter er en videreudvikling af det tidligere FotoDent, der var et selvstændigt program i forhold til DentalSuite. FotoDent havde begrænset funktionalitet i forhold til de behov, der skal være i et moderne journalsystem. Navnet Mediecenter er valgt for at tilkendegive, at systemet lagrer og håndterer alle typer af bilag: Røntgen, fotos, tekst, skanninger, video, lyd. Der er let og brugervenlig integration med alle de datakilder, der kan tilsluttes computeren. I Mediecenter er det muligt at oprette mapper til udvalgte serier af medier. Eksempler på serier kan være Bitewings, serier af røntgenoptagelser, der har relation til rodbehandlinger eller implantatbehandlinger, mapper med forsikringssager, mappe med teknikrekvisitioner og mappe med recepter. Da brugeren har fri adgang til at oprette mapper, er det kun fantasien, der sætter grænser. Hver mappe kan indeholde alle typer af medier. Det er muligt at vedhæfte både enkeltmedier og mediemapper til journallinier, blot ved at trække mediet eller mappen ned på journallinjen. Læs mere om brugen af Mediecentret i manualen til DentalSuite. Rater Det er muligt at udskrive kvittering ved indbetaling på rater. Røntgen Det er muligt, at have ikoner for flere forskellige røntgensystemer samtidigt. SMS Patienter, der havde fået ændret en planlagt tid, har i nogle tilfælde ikke modtaget påmindelse for den nye tid. Dette er nu rettet. SMS Det er nu muligt at sende SMS er direkte fra patientforsiden. Dette gøres via SMS-ikonet nederst i højre hjørne. SMS Alle ugyldige tegn fra noticon telefonummer fjernes inden afsendelse. Profilindkald Man kan nu kun have Profilindkald åbnet på en pc ad gangen. Profilindkald Rettet en fejl, hvor det var den forkerte tekst, der blev autojournaliseret i forbindelse med profilindkald. Profilindkald I forbindelse med indkaldelse af sammenkædede aftaler kunne der i enkelte tilfælde opstå fejl. Dette er nu rettet. Gammelt indkald Hvis Profilindkald er taget i brug, kan den gamle indkaldefunktion ikke længere tilgås. Sygesikringsafregning Ændringsliste - 110

111 Det er nu muligt at sende en samlet fil til sygesikringen for flere forskellige firmaer. Eneste krav er, at EAN-modtageren er den samme. Til at gruppere disse firmaer, er der blevet oprettet et gruppefelt i firmakartoteket. Adgangsbegrænsning Hvor man før kun kunne vælge om den enkelte brugere skulle have rettigheder til skifte firmaer, kan man nu specifikt vælge, hvilke firmaer brugeren skal have adgang til. Dette gøres fra Systemfanebladet Systemfunktioner Brugeradministration. efaktura Der beregnes nu kun tilskud af de ydelser, som har en sygesikringsandel på almindelige tilskudspatienter. Beregningsmetoden for børne- og omsorgspatienter er uændret. efaktura Forfaldsdatoen opdateres nu ved indberetning af efaktura, og ikke som tidligere ved oprettelse af regningen. Regninger Ydelsesteksten på regninger er udvidet fra 33 til 127 tegn. Nye flettekoder Der er tilføjet to nye flettekode. [AFTALE_LISTE_VAR] og [INDKALD_LISTE_VAR]. De virker som [AFTALE_LISTE] og [INDKALD_LISTE], eneste forskel er, at varigheden på behandlingen bliver tilføjet. Flettekode Knappen Standardtekster i forbindelse med flettekoden [PATIENT_BRUGERTEKST] henter nu teksterne fra dialogboksen til diagnoser. Kontokartotek Fald-ned-boksene i kontokartoteket (lås og skjult) var tomme. Dette er nu rettet. Skyldnererklæring Skylderklæring ændret til skyldnererklæring. Statistik Det er nu muligt at eksportere statistikker i CSV-format. Dette gøres via Eksport i menuen Funtioner. Oprettelse af ny bruger Ved oprettelse af en ny bruger, fjernes eventuelle mellemrum før og efter navnet automatisk. Det er for at undgå f.eks. "adm " Aftalebar Rettet en fejl, hvor en enkelt aftalebar ikke blev betragtet som aktiv (R ) (R ) Aftalekort Det er nu muligt at udskrive et aftalekort fra aftalebogen (Ctrl+K) efaktura Følgende ekstra oplysninger er tilføjet efaktura: Behandlings start, behandlings slut, sygesikringsbeløb for hver linje og ydernummer på regningsejeren. Ændringsliste - 111

112 Oplysningerne står i notefelterne, da OIO standarden ikke direkte understøtter disse informationer. Aftalebar Det er nu muligt at inaktivere en aftalebar. På den måde kan man fravælge patient ankommet meddelelser. Den røde prik vil dog stadigvæk vises. Generelle oplysninger Dialogboksen til generelle oplysninger forhindrede ikke, at man via aftalebaren søgte en ny patient frem. På den måde risikerede man at få vist en patient i generelle oplysninger, og en anden patient i den bagvedliggende journal (R ) Opsætning af Når sættes op i firmakartoteket, kan man nu via en testknap se om det virker. efaktura og børneregninger Tidligere blev efaktura og børneregninger vist i den indbetalingsdialogboks som fremkommer via CTRL+mellemrum. Disse er nu sorteret fra. Når en efaktura sendes, skifter ikonet til venstre for regningsnummer på regningssiden fra et flueben til et flyvende brev. Profilindkald Hvis man i profilindkaldet nåede til afslut/udskriv, ville systemet ende i en låst tilstand i de tilfælde hvor det ikke lykkedes at sende en . Man får nu en mulighed for at gennemtvinge en afslutning. Resultatet er at de fejlede patienter tages ud af indkaldet, disse patienter skal tjekkes manuelt. Statistikmodulet Det er nu muligt at lave en omsætningsstatistik skævt på året (f.eks. 7/2005 til 6/2006) og over flere år. Det er desuden muligt at bestemme maksimum og minimum på y-aksen, hvilket muliggør en bedre sammenligning mellem forskellige udtræk. Regningsrykkere Man kan nu benytte flettekoden [REGNINGS_OPRETDATO] i rykkerbrevene (R ) Søgning Ved en fejl virkede Vis flere knappen ikke under søgning. Fejlen opstod i forbindelse med sidste opdatering og er nu rettet. Schick DentalSuite understøtter nu integration til Schick røntgen. Kontakt supporten, hvis du har Schick på klinikken (R ) Nyt indkaldesystem Det nye indkaldesystem er nu klar til brug. Se manualen for hjælp. efaktura Indberetning elektronisk til kommunerne er nu klar til brug. Se i manualen under regninger for hjælp til opsætningen, og brug af funktionen. Ændringsliste - 112

113 Ydelseskartotek Det er nu muligt at tillade brugen af en ydelse på en patientgruppe, som ikke har en overenskomst, hvis ydelsen er af typen "Ydelse med tilskud". Dette er specielt anvendeligt, hvor ydelsen er med tilskud for voksne, men ikke for børn. Patientliste fra journalen Det er nu muligt at bladre i en patientliste fra journalfanebladet. Patientlisten skal dog stadigvæk defineres fra patientforsiden. Word og tomme breve Flere og flere kunder oplever, at et rettet brev er blankt, når der udskrives fra DentalSuite. Dette er nu rettet. Dagseddel i blokke og udskrivning af flere behandlere. Udskrivningen af en dagseddel i blokke, er nu rettet. Målet har været at skabe en udskrift, som dels ligner aftalebogen på skærmen bedre, og som har plads til en del mere tekst. Man kan udskrive flere behandlere på samme side ved at oprette en behandlergruppe, og sige Ja under dagseddelsgruppe: Dialogboksen til udskrivning af dagseddelen er også ændret. Det er nu muligt at udskrive alle behandlere på en gang. Dette gøres ved at vælge dem i nedenstående dialogboks. Eventuelle valg gemmes fra gang til gang pr. arbejdsstation. Ændringsliste - 113

114 Opdelt regning En opdelt regning, hvor der indgår en patientandel og en kommuneandel (tilskudspatienter), blev tidligere kun opdelt i forbindelse med udskriften. Begge regninger lå på samme regningsnummer. Dette er nu ændret, så regningen deles på 2 eller flere regningsnumre. Dette muliggør to vigtige ting. Man kan nu rykke patientandelen alene, og man kan lave afdragsordninger på patientandelen. Acontoregninger Det har ikke tidligere været muligt at fortryde en indbetaling på en acontoregning. Dette er nu muligt. Autojournalisering af rykkere. Det er nu muligt at gennem en kopi af en rykker i journalen. Dette sker ved at indsætte en journalkode under trimningen af de enkelte firmaer. I den forbindelse skal man også angive en ansvarlig for kørslen. Hvis denne person ikke findes i forvejen, skal vedkommende oprettes i personalekartoteket. Patientsøgning Når man bruger søgedialogboksen til at finde patienter, vil systemet automatisk søge efter patienter, som er arkiveret, hvis den ikke finder nogen blandt de aktive. Findes patienten heller ikke blandt de arkiverede får man mulighed for at oprette patienten. Tandstatus I tandstatus er det nu muligt at vise 1-5 som ovaler. Ændringsliste - 114

115 (R ) (R ) (R ) Fejl i aftalebogen I aftalebogen skete der i perioder fejl i skærmopdateringen. Dette er nu rettet. Manglende opdatering i aftalebogen Hvis man meldte udeblevet, afsluttet eller afbud i aftalebogen og aftalebogen kun viste en dag, blev skærmen ikke opdateret med ændringen. Dette er nu rettet. Kædede aftaler Ved sletning af en sammenkædet aftale fra patientforsiden, slettes den relaterede aftale samtidigt. Ligeledes meldes Ankommet på begge aftaler på en gang. Ved søgning af tid til kædede aftaler, kan man i trimningen, fortælle, at de kun må søges i intervaller af f.eks. 10, 15, 20 eller 30 minutter, så listerne over frie tider ikke vises med 5 min. intervaller. Det er ligeledes muligt at søge kædede aftaler op til 30 dage bagud i tid. Hvis der på patientens indkaldesekvens er 2 behandlere, vil der i dialogboksen for oprettelse af kædede aftaler blive vist en knap, hvor sekvensen kan kopieres ned i Tdl -feltet. Via trimning kan man nu vælge, at aftaler med Afbud stadig vises både i aftalebogen og på pt. forsiden. Aftalerne vises med grå farve. Oprettes en ny aftale på samme tid som en afbudsaftale, træder afbudsaftalen i baggrunden. Rykkerlisten En fejl, hvor man ikke kunne fravælge at se 5. og 6. rykker er rettet. Regninger Regningsudskriften indeholder nu også fakturadato og udskrivningsdato Ændringsliste - 115

116 Hvis der er flere firmaer oprettet, kan man via trimningen, få vist ALLE regninger fra ALLE firmaer på en gang. Regningerne vises i listen til venstre under fanebladet F7 Regninger. Ændringsliste - 116

117 Journal Det er nu muligt at eksporterer og importerer en journal mellem to DentalSuite brugere. Importeret journal vil i kontinuationen stå med et import symbol. Funktionerne ligger i journalfanebladet under Funktioner. Når en journal importeres lægges den OVEN I DEN AKTUELLE PATIENT. Hvis det drejer sig om en ny patient, skal denne oprettes først, og fremsøges. Digital røntgen Integrationen til røntgensystemet VixWin er forbedret. Kontakt SUPPORT for mere information (R ) Udskrifter Problem, hvor visse udskrifter manglede 1-2 af de sidste linier i udskriften er rettet. Fejlen opstod kun, hvor bestemte kombinationer af printer og valg af skrifttyper, kom i konflikt med hinanden. Nyt indkald i test Det nye indkaldesystem er nu gået i test. Dette betyder at der er kommet et nyt menupunkt i aftalebogen, som hedder Indkald. Dette menupunkt indeholder to funktioner: Profilindkald og Redigering af profiler. Disse funktioner må IKKE benyttes uden forudgående aftale med DanDental, da systemet IKKE er færdigtestet!!!!! Når testperioden er overstået, udsendes særskilt information. I forbindelse med det nye indkald er der oprettet en ny Indkalde type Manuel indkald. Der er ligeledes oprettet et nyt menupunkt under Rediger fra patientforsiden, hvor man kan sætte patienten til tvunget indkald. Vent med at bruge disse nye funktioner, indtil Profil Indkaldet tages i anvendelse. Ændringsliste - 117

118 (R ) Oprettelse af ny patient Dialogboksen til oprettelse af ny patient er udvidet, og kan også kaldes via aftalebogen. Det er også blevet muligt at oprette nedenstående som debitorer og vedligeholde disse via patientforsiden. De lyserøde felter skal udfyldes inden man kan gemme. Hvis man i aftalebogens dialogboks for oprettelse af aftaler, skriver et cprnr., der ikke findes i systemet, kaldes det nye Opret patient skærmbillede, og den nye patient kan oprettes direkte. Det er også muligt at oprette Amter, Kommuner med flere (Vælg fra listen Type øverst i skærmbilledet). Når der oprettes en kommune, vil oplysningerne fra denne (EAN-nummer) automatisk bliver overført til kommuneregning. For børn overføres kommunens navn og adresse og EAN-nummer. For voksne overføres EAN-nummeret og patientens navn beholdes. Det kræves at patienten er oprettet med kommunenummer. Ændringsliste - 118

119 FotoDent (R ) Zoom til hele billedet I FotoDent kan man nu skalere et billede så hele billedet kan ses. Dette opnås via knappen som er vist herunder: (R ) Kreditorkartotek Hvis man ikke angiver et bilagsnummer, tager systemet selv det næste i rækken. Bogføring Hvis man skiftede firma i bogføringsfanebladet, blev der ikke testet for posteringer i kassekladden. Dette er nu rettet. DentalSuite opstart Dialogboksen - som vises når den første bruger logger på om morgenen, dukker op på to eller flere maskiner samtidig. Derved undgår man at komme til at starte kørslen to gange! Journalbilag Det er nu muligt at redigere journalbilag som ikke er låst pga. 2 dags reglen. Efter rettelser via f.eks. Word, bliver man spurgt om man vil gemme dokumentet igen. Ved kopiering af en journalkode, forslår systemet nu at bilaget også kopieres. Hvis et bilag vedhæftes en journalkode med en tandrelation, kan dette bilag vises via tandstatus ved at højreklikke på tandens navn (fx +4 når der er en rød prik på journalkoden RTG +4 ). Ændringsliste - 119

120 Journal Rod og notemarkering vises ikke længere i det lille tandskema i journalen, når tanden er trukket ud. Teksten Sæt filter er ændret til Vis kun. Man kan nu udskrive breve fra journalen. Dette betyder at genvejstasten Ctrl+P bruges til breve i stedet for udskrivning af journal. Tidligere blev en bilagsmarkering fjernet, når man redigere en journallinie via makroerne. Dette er nu rettet. Der er blevet tilføjet en knap, som fjerner alle tandmarkeringer. Ved udskrivning af journal vises PRIS= ikke længere. Dette kan dog vælges til/fra inden udskriften: Journalmakroer Hvis man har spørgsmål i sine makroer i to kolonner, vil de nu blive formateret bedre. Førhen skulle det første spørgsmål have den største højde. Dette er ikke længere nødvendigt. Prisopdatering Klinikker som benytter terminalserver-løsning, kunne risikere at computeren gik ned ved prisopdatering. Dette skete, hvis man ikke var logget på som administrator. Det er nu rettet. Debitorudskrift Ved udskrivning af en debitorliste, havde datofeltet ikke altid fokus. Dette er nu ændret. Afbud Når man via højreklik på en aftale vælger afbud, vil denne patient blive valgt som den aktuelle. Dette kan spare en søgning. Man kan nu også melde afbud fra aftalebaren. Patientforsiden Alle ændringer på patientforsiden gemmes nu i en log. Disse kan ses via menuen FUNKTIONERVIS FULD PATIENTLOG. Samtidigt skifter Vis Ændringsliste - 120

121 tilstandslog navn til Vis patientlog. Dette værktøj er primært til DentalSuite-supporten. adressen er nu synlig fra patientforsiden. Den lille blå pil i telefonnummerfeltet, som bruges når der skal indtastes flere telefonnumre, adresser mv., skifter til en rød pil, når der er registreret oplysninger. DentalSuite skærmpositioner Det er nu muligt at placere DentalSuite på en bestemt position på skærmen. Dette kan være en hjælp i forbindelse med opsætninger, hvor man har to skærme og den ene viser røntgensystemet og den anden viser tandlægesystemet. Følgende trimning skal ændres: Trimning Dialogboksen med trimmeværdier er lavet om så mange af værdierne kan defineres for tre områder: Globalt Dækker over alle arbejdsstation og alle bruger. Dette er sådan trimningen altid har fungeret. Lokal maskine Gælder den aktuelle Windows brugere. Det vil sige at der kan indtastes forskellige trimmeværdier for den aktuelle Windowsbruger. Dette må ikke forveksles med brugeren i DentalSuite (f.eks. K1, R1 og kontor1). Det er ofte sådan at Windows brugeren svare til den fysiske maskine. Brugeren xxx Gælder en bestemt DentalSuite bruger. Det vil sige at der kan indtastes forskellige trimmeværdier pr. DentalSuite-bruger, f.eks. kan man bestemme om beskeder skal vises som en dialogboks for en bruger K1 og som en lille gul firkant i højre hjørne for bruger K2. Valgfrie konti ved dankortindbetaling Det er nu muligt via trimningen at tillade dankortindbetaling på op til tre forskellige konti. Dette kan bl.a. bruges til forbrugsforeningskort. Her skal man være opmærksom på at der så indbetales på den konto som vælges i indbetalings-dialogboksens konto-felt. Faktureretliste Det er nu muligt at vælge alle behandlere ved udskrivningen af en faktureretliste. FotoDent En fejl bevirkede at FotoDent lagde sig bagved DentalSuite når man dobbeltklikkede på den røde prik. Dette er nu rettet. Aftalepåmindelse Når man indsætter en ny aftale, kan man vælge om patienten skal have en påmindelse eller ej. Dette har tidligere været et flueben, men er nu opdelt i to felter. Dette muliggør - via en trimning - at brugeren skal tage stilling til om patienten skal have en påmindelse eller ej. Ændringsliste - 121

122 Hvis man ønsker at tvinge brugeren til at tage stilling, skal dette ske ved at sætte følgende trimning til? : Gruppeopdeling i aftalebogen Det er nu muligt at gruppeopdele initialer i aftalebogen på firmaniveau. Dette aktiveres via trimningen: Journalnoter/generelle oplysninger I dag vises journalnoter via Shift+F7. Dette er en fritekst som er bundet til den aktuelle patient. Denne funktion er blevet udvidet på følgende områder: Journalnoter vises nu også i generelle oplysninger. Ændringer foretaget et sted, slår igennem det andet sted. Journalnoter har fået tilføjet alarm, som virker på samme måde som alarmen i generelle oplysninger. Dvs. en popup når patienten søges frem. Journalnoter har fået tilføjet feltet Husk for. Dette kan benyttes som en huskeliste for en given behandler. Denne liste kan senere vises via menupunktet FUNKTIONERVIS HUSKELISTE i journalfanebladet. Ændringsliste - 122

123 Udskrifter Der er kommen en knap mere på udskrifterne. Herfra er det muligt at udskrive til PDF, RTF og EMF. RTF kan læses af word. Det er også muligt at overfører en PDF fil til DanDentals server. Dette vil typisk blive brugt i forbindelse med support. Breve Det er nu muligt at eksportere og importere hele sæt af breve. Denne funktion skal primært benyttes af DanDentals supportere. Ny indkaldetype På patientforsiden er der kommet en ny indkaldetype kaldet Manuel Indkald. Denne MÅ IKKE BENYTTES ENDNU. Den har relation til det nye indkaldesystem som er under udvikling. Behandlerafregning Der er blevet tilføjet et felt i opsætningen behandlerafregningen, som i forbindelse med afregning ud fra indbetalte, kan frasortere regninger oprettet før en given dato. Dette benyttes f.eks. hvis man overgår fra løn baseret på omsatte til løn baseret til indbetalte. Ændringsliste - 123

124 (R ) Kreditorkartotek/statistik modul Med i denne version er det nye kreditorkartotek og statistikmodul. De skal begge betragtes som version 1 og kan derfor indeholde nogle uhensigtsmæssigheder. Begge moduler aktiveres via SYSTEMFANEBLADETSYSTEMFUNKTIONERLICENSSTYRING. Hjælp til kreditorkartoteket og statistikmodulet kan findes i manualen. Valg af aktiv aftalebar I de tilfælde hvor man angiver flere aftalebarer på skærmen, er det nu muligt at bestemme hvilken en der er den aktive. Dette benyttes f.eks. hvis systemet er sat op til at forvælge en behandler ud fra aftalebaren (R ) Interne beskeder Beskeder som sendes mellem arbejdsstationer kan nu vises via en tooltip (lille gul firkant) i højre øverste hjørne. Ved klik på tooltippen vises selve beskeden i en dialogboks. Ændringen foretages via SYSTEMFANEBLADETREGNSKABS- OG FIRMAKARTOTEKERTRIMNING. Venteliste Ved højreklik på en aftale kan man nu vælge at flytte en kopi af aftalen til ventelisten. Gruppeliste I dialogboksen vedr. grupper (Ctrl+R), kan man nu se næste undersøgelsesdato, sidste behandlingsdato og dato for næste aftale. Hvis patienten har en aktiv aftale, vil hele linien blive skrevet med rødt. Det er desuden muligt at sætte en patient på ventelisten direkte fra dialogboksen. Flyttebank Ved flytning af en aftale til flyttebank og tilbage til aftalebogen, beholdes informationen om Der skal udskrives påmindelse. Generelle oplysninger i aftalebogen Det har ikke været muligt at lukke generelle oplysninger via ESC-tasten i aftalebogen. Dette er nu rettet. Henviserkartoteket Man kan nu benytte ½ tasten i henviserkartoteket til at søge med. Dialogboksen svarer til den som benyttes fra patientforsiden. Journalmakroer Tidligere kunne der ikke stå mere end 1000 tegn pr. spørgsmål i journalmakroerne. Dette er nu udvidet til 8000 tegn. Patientbillede Det er nu muligt at indlægge evt. foto af patienten. Billedefilen, som skal være en JPG fil, kan indlæses via menupunktet Rediger på patientforsiden. Ændringsliste - 124

125 Når billedet ønskes vist, holdes ESC-tasten nede. Dette virker fra patientforsiden, aftalebogen og journalen. Tandstatus Det er nu muligt at registrere semiretineret og manglende tand på tandstatus. Formler i bogføringsmakroerne Det er nu muligt at benytte formler i bogføringsmakroer. F.eks. kan man i feltet beløb skrive [A]+[B] for at lægge indholdet af to makrospørgsmål sammen. Overfør regninger fra journalen For de klinikken der afslutter journalen med at Overføre ydelserne til regningssiden (oprette en regning der kan redigeres), har der været et opdateringsproblem af regningssiden på f.eks. receptions computeren, hvis man i receptionen står på samme patient som den der afsluttes i journalen. Når man i receptionen står på sammen patient for hvilken der overføres ydelser, gives der nu en besked på receptionsmaskinen, som her under, hvorefter ydelserne læses ind på regningssiden (R ) Aftaletyper Ved indsættelse af en aftale, kan man nu direkte i dialogboksen, se hvilken farve aftalen får ved en given aftaletype. Farven vises til venstre for aftaletypen. I den simple version af dialogboksen, kan man nu også benytte standard varigheder. Disse opsættes samme sted som aftaletyperne. Sekvenser Ved indkald gik DentalSuite ned når der ikke var en sekvens på patienten. Dette er nu rettet, så der i stedet gives en fejlmeddelelse med oplysninger om hvilken patient der mangler sekvensen (R ) Filter Filterfunktionen, som kunne aktiveres via dobbeltklik på en tand, er ændret til et menupunkt via højreklik på en tand. Det var for nemt at aktivere tandrelateret filter ved en fejl via dobbeltklik. Generelle oplysninger Om generelle oplysninger skal poppe op ved skift mellem fanebladene eller kun ved søgningen af en ny patient, kan ny styres via trimning. Første ugedag i aftalebogen Man kan nu selv bestemme hvilken ugedag der skal stå som den første kolonne i aftalebogen. Man kan vælge mellem ugedagen i dag, mandag og den dato som man hopper til. Ændringen skal via trimningen som beskrevet herunder: Ændringsliste - 125

126 (R ) Filter Når filter er slået til i journalen, vil der i tandstatus blive vist en rød firkant med filterteksten. Indkaldedialogboksen I dialogboksen til indkald har der altid været 3 felter som kunne bruges hvis patienten ikke havde defineret foretrukne dage. De to felter fra klokken og til klokken bortfalder, da klokkeintervallet skal skrives sammen med dagene (f.eks ,ma,ti,fr). Indkalderækkefølge Patienter som kan alle dage, vil nu blive sat til som de sidste i aftalebogen under det automatiske indkald. Ny personaletype Klinikassistent er nu tilføjet som type i personalekartoteket. De nye journaliseringsregler kræver at klinikassistenter også skriver i journalen. Valg af aftaletekst Det er nu muligt at få vist journalnummeret foran navnet i aftalebogen. Dette vælges via: Flettekoder Tilføjet [INDKALD_TITEL+BEHANDLER] og [AFTALE_TITEL+BEHANDLER], som kan bruges i forbindelse med indkaldekort. Ændringsliste - 126

127 Tilføjet [PATIENT_FORNAVN] (Anders), [PATIENT_FORNAVNE] (Anders Elmer) og [PATIENT_EFTERNAVN] (Hansen). Flettekoden [PATIENT_NAVN] viser som altid det fulde navn (Anders Elmer Hansen). Tilføjet [PATIENT_JOURNALNR]. Nye og ændrede felter på regningssiden På regningssiden er feltet saldo tilføjet og feltet aconto er blevet ændret lidt. Beløbene er firmarelateret. Hvis man f.eks. har en total saldo på kroner fordelt med kroner i firma A og 800 kroner i firma B, så vil der på patientforsiden stå 2.800, mens der på regningssiden vil stå 2.000, når man står i firma A og 800 når man står i firma B. I begge tilfælde vil beløbet blive efterfulgt af et (+) (f.eks (+) ), hvilket betyder at patienten har en saldo i et andet firma. Samme regler gælder for acontofeltet. Amter Der er nu blevet tilføjet mulighed for at vælge amt på patientforsiden, og på regningsblanketten udskrives nu både amtsnummer og kommunenummer. Alternativ betaler På patientforsiden og regningssiden, kan man nu angive en alternativ betaler. På patientforsiden På regningssiden Ved at klikke på de tre prikker, kan en patient søges frem. På regningen vil den alternative betaler stå i stedet for patienten. Liste over frie tider I aftaleboksen til kombitider, startede listen over frie tider altid på det aktuelle klokkeslæt. Hvis man f.eks. klokken 14:55 skulle give en tid, ville det første tidspunkt som DentalSuite forslog ligge efter 14:55. Dette er nu rettet. Ændringsliste - 127

128 Bogføring Hvis man bruger samme kontonummer i både debet og kredit, vil man nu få en fejlmeddelelse. Debitorliste Der er sket en del ændringer i forbindelse med debitorlisten. Man kan nu få en debitorliste, som er ældre end dags dato. Man kan dog ikke gå længere tilbage end til dagen efter denne opdatering. Hvis denne opdatering f.eks. er lagt ind den 21-maj-2005, må man ikke gå længere tilbage end til den 22-maj Desuden kan debitorlisten nu (igen) sorteres efter regningsnummer. Ejer/ansat felter Feltet Behandler på patientforsiden er blevet erstattet af to felter. Et ejer-felt og et ansat-felt. Ejer-feltet erstatter direkte behandler-feltet og skal bruges på samme måde. Ansat-feltet skal kun bruges af de klinikker som har en tandlæge ansat i flere firmaer og som ønsker at vide hvem patientens egentlige ejer er. Brug feltet med omtanke, da f.eks. statistik og alle udskrifter sker ud fra Ejer-feltet. Adresse på dagseddelen Det er nu muligt at få tilføjet patientens adresse efter navnet på dagseddelen. Opsætningen er en trimning (findes under SYSTEMFANEBLADETREGNSKABS- OG FIRMAKARTOTEKERTRIMNING): Ugenumre i datofelter Det er nu muligt at få et datofelt til at oversætte ugenumre til dato. F.eks. vil ma/03/2005 blive til 17/1/2005 og lø/10/2005 vil blive til 12/3/2005. Dvs. formatet er dagnavn/ugenr/årstal Ændringsliste - 128

129 (R ) Tandrelateret filter Det er nu muligt at aktivere et tandrelateret filter via et dobbeltklik på en tand i tandstatus i journalen. Funktionen skal aktiveres via SYSTEMFANEBLADETREGNSKABS-FIRMAKARTOTEKERTRIMNINGJOURNAL DOBBELTKLIK I JOURNAL AKTIVER FILTER [J/N]. Aplasi Det er nu muligt at registrere Aplasi i tandstatus. Hvis det ønskes brugt i journalkontinuationen, skal der oprettes en journalkode og eventuelt tilhørende makro. Aplasi vises med rød tekst på en gul baggrund. Der kan vises et A for aplasi af voksne tænder og/eller A0 for aplasi af mælketænder. EDIFact Systemet er nu blevet klargjort til indberetning af sygesikringsopgørelsen via EDIFact. Denne funktionalitet er ikke færdigtestet og må derfor ikke tages i brug pt. Regningsmodifikator Det er nu muligt, at bruge modifikatoren RT="" i friteksten til en journalkode i journalen. Ved overførsel til regning, vil teksten blive overført til regningen i stedet for ydelsens standardtekst. Som eksempel, kan der være brug for et forsikringsnummer, dette kan skrives: RT="Forsikringsnr " Hvis man angiver + (plus) først i teksten, vil teksten blive lagt efter den eksisterende regningstekst. RT= + Forsikringsnr " Flyttebank og venteliste Både flyttebank og venteliste er nu behandlerrelaterede. Dvs., at det kun er de aftaler, som har relation til den/de behandlere som vises i aftalebogen, som vises. Det er muligt at undlade at vælge behandler når patienten sættes i flyttebank/venteliste, og disse patienter vises så for alle behandlere. Omsætningslisten Kan nu vises med en behandler pr. side. Dette vælges i samme dialogboks som dato intervallet. Rodbehandling I journalens tanddiagram markeres nu hvis der er rodbehandling. Markeringen vises ved en sort cirkel med et rødt kryds. Øvrige rodbehandlinger som usur, stift, implantat og tandrodsbetændelse, vises med et udråbstegn. Kun tanddiagrammet i F6-Status kan vise hvilken behandling der er udført. Ændringsliste - 129

130 Statusregistrering Statusregistrering er forbedret, så det nu er muligt at registrere direkte på tænder og flader, uden at bruge højre-klik. For at aktivere den nye funktion, nederst til venstre i statusbilledet, sættes flueben i Statusregistrering, hvorefter knappanelet vises. Hvis man IKKE markerer for Statusregistrering virker systemet som hidtil. Første gang man vælger F6-Status, oprettes et knap-panel. Svar OK når dette er gjort. Du kan senere rette panelet på samme måde som journalens knap-paneler. Når der anvendes et materiale, der kan fordeles på enkeltflader, vises et forstørret billede af tanden, hvori der kan registreres på delflader. Man kan vælge at registrere direkte på de hele flader, eller direkte på delfladerne. Registreringen foretages ved at klikke med Venstre museknap Hvis der er markeret en forkert flade, klikkes på fladen igen. Dette kan gøres indtil man har gemt. Man gemmer enten ved at klikke på knappen UDFØR eller ved at dobbeltklikke et tilfældigt sted på baggrundsbilledet (det blå område) hvor der ikke er andre symboler. Ønsker man at slette en markering, der er gemt, klikkes på tanden, og derefter på den aktuelle linie i BESKRIVELSES feltet. Tryk derefter på DEL tasten. Alternativt kan man anvende knappen Gfx nulstil (nederst til højre i knappanelet) og derefter klikke på den eller de tænder hvor registreringen skal fjernes, og Klik på UDFØR knappen. Eksempel: Der skal registreres plast i 5+ flade 123 og i +5 flade 345, samt sølv i 7+ flade 345 og i +7 flade 235 og en plastkrone i +4. Klik på knappen Plast i knappanelet. Klik med venstre museknap på fladerne 123 i 5+ og på fladerne 345 i +5 Ændringsliste - 130

Ændringsliste. Indkald via SMS Det er nu muligt at indkalde via SMS for vores kunder på Færøerne.

Ændringsliste. Indkald via SMS Det er nu muligt at indkalde via SMS for vores kunder på Færøerne. 04.11.2013 (9.3.451) F4:PATIENT Ændringsliste Indkald I forbindelse med indkaldekørslen kan patienter ikke længere risikere at blive indkaldt før den dato, der er angivet i Deres forventet indkald. Hvis

Læs mere

Spørgsmålstypen ændres eller oprettes via SYSTEM -> Moduler -> Journalmakroer -> Spørgsmål til journalmakroer.

Spørgsmålstypen ændres eller oprettes via SYSTEM -> Moduler -> Journalmakroer -> Spørgsmål til journalmakroer. Ændringsliste 30.11.2012 (9.1.485) Manglende behandler i autopåmindelser via indkald I enkelte tilfælde blev der ikke skrevet behandler i autopåmindelser, der var booket via indkald. Dette er nu rettet.

Læs mere

Ændringsliste. TeamViewer afløser VNC Fra og med denne opdatering vil TeamViewer afløse VNC som fjernstyringsværktøj.

Ændringsliste. TeamViewer afløser VNC Fra og med denne opdatering vil TeamViewer afløse VNC som fjernstyringsværktøj. 17.12.14 (9.5.514) Fjernstyring Ændringsliste TeamViewer afløser VNC Fra og med denne opdatering vil TeamViewer afløse VNC som fjernstyringsværktøj. Første gang du skal have support via fjernstyring skal

Læs mere

Ændringsliste 01.12.2015 Version 9.8.492

Ændringsliste 01.12.2015 Version 9.8.492 Ændringsliste 01.12.2015 Version 9.8.492 Patientinformation Det er nu muligt at få navn og cprnummer tilføjet på billeder, der sendes fra DentalSuite via e-mail. Risikoprofil kan ikke længere ændres fra

Læs mere

Du kan finde en vejledning til opsætning af moms på www.plandent.dk under DentalSuite-> Brugervejledninger og opdateringer -> Administration

Du kan finde en vejledning til opsætning af moms på www.plandent.dk under DentalSuite-> Brugervejledninger og opdateringer -> Administration Ændringsliste 03.06.15 (9.7.233) Moms Det er nu muligt at angive MOMS på enkelte ydelser. På regningen markeres ydelsen med en * og nederst på regning skrives den samlede moms. Du kan finde en vejledning

Læs mere

Ændringsliste. 02.05.2016 Version 9.9.181

Ændringsliste. 02.05.2016 Version 9.9.181 Ændringsliste 10.05.2016 Version 9.9.192 Mediecenter Der er blevet rettet en fejl, hvor alle bilag blev vist på en tand selvom de ikke var tandrelateret. PA-Modul Ændret standardjournallayout til PA. 02.05.2016

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Tilbage til oversigten. Programnyheder til version Denne version indeholder rettelser eller nyheder til følgende sektioner i al dente.

Tilbage til oversigten. Programnyheder til version Denne version indeholder rettelser eller nyheder til følgende sektioner i al dente. Tilbage til oversigten Programnyheder til version 5.75 Denne version indeholder rettelser eller nyheder til følgende sektioner i al dente. Patienter o Patient forside o Journal o Aftalebog o Aftalebog

Læs mere

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web ClinicCare Web Prøveeksempler 2012 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. Over 900 klinikker anvender idag ClinicCare. Det

Læs mere

DentalSuite Standardskrivelser

DentalSuite Standardskrivelser DentalSuite Standardskrivelser Indhold - Anvendelse generelt - Rediger breve - Opret breve - Importer og eksporter breve - Flettekoder Side 1 Anvendelse generelt DentalSuite Standardskrivelser DentalSuites

Læs mere

Guide til oprettelse af Personale og Brugere

Guide til oprettelse af Personale og Brugere Plandent A/S DentalSuite Support Telefon 43 66 44 88 email dssupport@plandent.dk Guide til oprettelse af Personale og Brugere Indhold: Side 1: Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont Aftalebog nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du

Læs mere

DentalSuite. Vejledning til afsendelse og modtagelse af krypteret journal og røntgen. Opdateret 10. maj 2016

DentalSuite. Vejledning til afsendelse og modtagelse af krypteret journal og røntgen. Opdateret 10. maj 2016 DentalSuite Vejledning til afsendelse og modtagelse af krypteret journal og røntgen Opdateret 10. maj 2016 Procedure for afsendelse af krypteret journal... 2 Procedure for afsendelse af krypteret røntgen...

Læs mere

Opret og Vedligehold. Journallayout

Opret og Vedligehold. Journallayout Vejledning Tilpasning af layout i journalen Opret og Vedligehold Journallayout Fælles for alle på klinikken og personlige Side 1 Fanebladet F5-Journal kan vise op til 9 forskellige layouts De forskellige

Læs mere

Guide til SMS modul Revideret 21-02-2011

Guide til SMS modul Revideret 21-02-2011 Guide til SMS modul Revideret 21-02-2011 Indledning Med SMS modulet i Xdont, åbnes der for en masse nye muligheder for at påminde og kontakte kunderne via en SMS besked. Det betyder, at der kan sendes

Læs mere

ULRUS protokollen og ClinicCare

ULRUS protokollen og ClinicCare ULRUS protokollen og ClinicCare Version august 2013 For at anvende ULRUS skal man hente nyeste version af ClinicCare (klik på Hent ny version -knappen i Omkring -vinduet. ÆNDRING AUGUST 2013: Når man laver

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Rev: 17-12-2013 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen altid skal køres fra hovedmaskinen/serveren. at gennemlæse dette

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Analysemodul- TDjournal

Analysemodul- TDjournal November 2014 Analysemodul- TDjournal Der er kommet et nyt menupunkt i top-menubjælken ved navn Analyser. Dette menupunkt indeholder 5 standard analyser, som du har mulighed for at ændre i: Regningsydelser

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Lærervejledning. Lærer-vejledning til Speedadmin

Lærervejledning. Lærer-vejledning til Speedadmin Lærer-vejledning til Speedadmin Sidst tilrettet januar 2015 1 Generelt Denne brugervejledning er en kort gennemgang af de mest brugte lærer-funktioner i Speedadmin. Se evt. flere uddybende vejledninger

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

Huskesedler til Microsoft Outlook Mail og kalender

Huskesedler til Microsoft Outlook Mail og kalender Huskesedler til Microsoft Outlook ELAR april 2017 Side 1 E-mail, modtagelse og behandling... 3 E-mail, oprettelse... 4 Mapper i Outlook... 6 Kalender, kategorier... 7 Kalender, helligdage... 8 Kalender

Læs mere

Rettelser til version 15.1.0.7: Rettet: Første regningslinje var trukket op i tekst. Rettelser til version 15.1.0.6:

Rettelser til version 15.1.0.7: Rettet: Første regningslinje var trukket op i tekst. Rettelser til version 15.1.0.6: Rettelser til version 15.1.0.7: Rettet: Første regningslinje var trukket op i tekst. Rettelser til version 15.1.0.6: Rettet: Ved opdatering af Xdont skal klienter ikke starte automatisk, før efter 5 min.

Læs mere

KMD Opus Lex Fodbehandling. Virk.dk & Dialogforum. Tandbehandling

KMD Opus Lex Fodbehandling. Virk.dk & Dialogforum. Tandbehandling KMD Opus Lex Fodbehandling Virk.dk & Dialogforum Tandbehandling KMD Opus Lex Tandbehandling Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Hvordan får I oprettet CVR nummer... 2 3 Bestilling af medarbejdersignatur...

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Aktivering af Avanceret Outlook integration... 2 Brugerindstillinger... 2 Brugerindstillinger; journaliseringsdialog... 3 Brugerindstillinger; filtyper der kan journaliseres... 3 Brugerindstillinger;

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Outlook opsætning Mail Kalender...30

Outlook opsætning Mail Kalender...30 OUTLOOK Table of Contents opsætning... 3 -opsætning... 4 Mail...10 Send en mail...11 Besvar en mail...19 Vedhæftede filer...22 Videresend mail...28 Kalender...30 Opret aftale...31 Kategorisér aftaler i

Læs mere

Nye brugere på Mægler Cloud

Nye brugere på Mægler Cloud Nye brugere på Mægler Cloud - Kom godt fra start Finder du ikke svaret på dit spørgsmål i nedenstående liste, så kontakt C&B Support på mail support@cb.dk (husk at angive kundenummer) eller telefon 4332

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt.

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt. Indhold Login 2 Udsendelse af besked Udsendelsesmetoder 3 Udsendelse via vejeudvælgelse 4 Udsendelse Send via niveau opdeling (afhængig af abonnementsform) 11 Udsendelse søg på tværs af postnummer 12 Udsendelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn Vejledning til i FagLøn 3. december 2008 I FagLøn INDHOLD 1... 1 Rekvirere eskattekort... 1 Gen-rekvisition af... eskattekort 3 Manuel rekvisition af eskattekort... 4 Hente/indlæse eskattekort... 5 Indberette...

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Håndbog i Coop Data Warehouse

Håndbog i Coop Data Warehouse Håndbog i Coop Data Warehouse Leverandøradgang INDHOLD 1 INDLEDNING... 2 2 DEFINITIONER... 3 3 SÅDAN FÅR DU ADGANG TIL APPLIKATIONEN... 5 4 DAN EN RAPPORT... 10 4.1 DETALJENIVEAU... 11 4.2 VALG AF TID...

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Brugermanual 2015-01-01. ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund

Brugermanual 2015-01-01. ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund Brugermanual 2015-01-01 ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund T +45 40 84 44 41 Mail: info@process-manager.dk Web: www.process-manager.dk Web: www.easy-mapping.dk CVR 28 69 77 67 Side

Læs mere

Vejledning til udskrivning af rapporter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af rapporter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af rapporter i Blåt Medlem Blåt Medlem tilbyder en række rapporter. Hvilke rapporter du kan hente er afhængig af hvilken enhed du er medlemsansvarlig i For eksempel kan en gruppeleder

Læs mere

Tillæg til ViTal v.4.5.5. Nyheder i ViTal

Tillæg til ViTal v.4.5.5. Nyheder i ViTal Tillæg til ViTal v.4.5.5 Nyheder i ViTal Oplæseroversigten er udvidet så den indeholder: Flag og sprognavn for hver oplæser. Dialogboksen Oplæseroversigt kan justeres i størrelsen. Favoritliste som hjælper

Læs mere

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Opslag af område via oversigtskort... 6 Zoom funktioner.. 7 Panorere på skærmen. 8 Information

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse Tillæg ortopædkirurg Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Skabelon for regninger... 7 5A.3. Sygesikringsafregning... 9 5A.4. Afregningsliste... 11 5A.5. Udskriv tidligere afregninger...

Læs mere

Tillæg gynækologer. Indholdsfortegnelse

Tillæg gynækologer. Indholdsfortegnelse Tillæg gynækologer Indholdsfortegnelse 3A. Patient... 3 3A.1. Samtykkeerklæring... 3 5A. Afregning... 5 5A.1. Regninger... 5 5A.2. Udskriv regninger... 9 5A.3. Skabelon for regning... 11 5A.4. Sygesikringsafregning...

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

NemHandel menuen 14.1

NemHandel menuen 14.1 NemHandel menuen 14.1 14. NEMHANDEL Nemhandel er standard for fakturering af elektroniske fakturaer til EAN-kunder. Nemhandel er obligatorisk til offentlige kunder. Med Rambøll Nemhandel kan du foretage

Læs mere

Breve og XML. Side 1

Breve og XML. Side 1 Breve og XML Side 1 - Program Vi gennemgår hvordan standardbreve og formularer oprettes og vedligeholdes og hvordan de anvendes effektivt. Du vil også lære at udveksle breve og formularer med dine kolleger.

Læs mere

STANDARD SYSTEMINDSTILLINGER

STANDARD SYSTEMINDSTILLINGER STANDARD SYSTEMINDSTILLINGER Åbn CM og vælg funktioner, indstillinger Fanebladet: generelt Fanebladet: søgning Fanebladet: filer Fanebladet: notificer Fanebladet: visning Fanebladet: påmindelse Fanebladet:

Læs mere

11.1 Behandling af indkomne ansøgninger - Kandidatlisten

11.1 Behandling af indkomne ansøgninger - Kandidatlisten 11.1 Behandling af indkomne ansøgninger - Kandidatlisten - Kandidatlisten Klik på projektets navn og følgende vindue åbner sig: WorkflowSteps Alle kandidater - viser alle kandidater i projektet, hvor de

Læs mere

Journallayout F6:Status F5:Journal F5:Journal, CTRL+(tallene fra 1-9).

Journallayout F6:Status F5:Journal F5:Journal, CTRL+(tallene fra 1-9). Journallayout DentalSuite har i denne opdatering fået et nyt layout, så du som bruger, har mulighed for at lave individuelle opsætninger af funktionaliteten i Journal og Status. Ændringen har overflødiggjort

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner.

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner. Introduktion til Outlook Outlook kan bruges til styring af kommunikation, journalisering og planlægning. Samtidig kan det på Pc erne fungere som erstatning for både computerens skrivebord og stifinderen

Læs mere

Table of Contents Page 2

Table of Contents Page 2 OUTLOOK Table of Contents Mail... 3 Send en mail... 4 Besvar en mail... 11 Vedhæftede filer... 14 Videresend mail... 20 Kalender... 21 Opret aftale... 22 Kategorisér aftaler i kalenderen... 26 Send invitation

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

ClinicCare læge - skærmbilleder

ClinicCare læge - skærmbilleder ClinicCare læge - skærmbilleder Udgave 15. dec 2015 Dataene er lagret på en central sikret SQL-database, hvilket betyder, at det eneste man skal installere på PC en er en klient (tager 2 minutter), hvorefter

Læs mere

Tillæg kiropraktorer. Indholdsfortegnelse

Tillæg kiropraktorer. Indholdsfortegnelse Tillæg kiropraktorer Indholdsfortegnelse 3A.1. Patientkort... 3 4A. Indkaldelse af patienter... 5 4A.1. Udskrift af breve... 5 4A.2. Brevtekster... 7 4A.3. Anvendelse af koder... 9 5A. Afregning... 11

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse Tillæg ørelæger Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Udskriv regninger... 7 5A.3. Skabelon for regning... 9 5A.4. Sygesikringsafregning... 11 5A.5. Afregningsliste... 13 5A.6.

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

NOVAX manual Indhold

NOVAX manual Indhold Indhold Journalen... 3 Notater... 3 e-boks... 3 Emner til korrespondancebrev... 3 Notat med frase... 3 Visning af slettemarkerede notater... 4 Tilføj/Fjern vedhæftning fra et notat... 5 DDV... 6 FMK...

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Elektronisk dokumenthåndtering (EDH)

Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Allerede i dag har du muligheden for at scanne dokumenter og gemme dem elektronisk i FOF via Elektronisk DokumentHåndtering (fremover forkortet til EDH). Nu har vi

Læs mere

Blåt Medlem. Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office

Blåt Medlem. Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office Blåt Medlem Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office Formål... 2 Forskelle... 2 MS Word... 2 Open Office... 2 Kontakt til din mail... 3 Datafilen fra Blåt Medlem...

Læs mere

CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling

CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Rollecenter... 3 Oprettelse af sag... 5 Sagsguiden... 5 Trin 1 - sagsoplysninger... 6 Trin 2 Vælg klient(er)... 6 Trin 3 Vælg parter...

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Captia - kvik guide Personalesager

Captia - kvik guide Personalesager Captia - kvik guide Personalesager 05-05-2015 Aalborg Universitet, HR-afdelingen HR@adm.aau.dk Indhold Inden du går i gang... 1 Søg efter en medarbejder (på C-adressat)... 1 Opret C-adressat... 2 Oprettelse

Læs mere