DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for SAMFUNDSØKONOMI. Udarbejdet af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for SAMFUNDSØKONOMI. Udarbejdet af"

Transkript

1 DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for SAMFUNDSØKONOMI DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af

2 FORORD Dimittendundersøgelsen 2012 er foretaget af Karrierecentret, Aalborg Universitet, i samarbejde med Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Denne delrapport er udarbejdet af Karrierecentret, Aalborg Universitet, og indeholder resultater for Studienævnet for. Samtlige studienævn under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (SAMF) får lignende delrapporter, hvor nogle af resultaterne for de enkelte studier tilmed bliver præsenteret. Formålet med delrapporterne er at give de enkelte studienævn et indblik i konkrete resultater, hvad angår studienævnenes uddannelser, der kan være særlige nyttige for dem. Det gælder fx dimittendernes vurdering af uddannelsens kvalitet i forhold til arbejdsmarkedets krav og forventninger, dimittendernes søgemønstre efter endt uddannelse, deres nuværende beskæftigelse og efter- og videreuddannelse. Af samtlige spørgsmål i spørgeskemaet har vi udvalgt en række spørgsmål der afdækker de mest centrale aspekter. Det er således muligt for studienævnene at henvende sig til Karrierecentret og bestille flere statistiske resultater på andre spørgsmål end de i delrapporterne. Det er også muligt at få opdelt alle spørgsmål på f.eks. køn og dimittendårgang. Datagrundlag 1258 ud af 2338 samfundsvidenskabelige bachelorer samt kandidater, der dimitterede i perioden fra marts 2007 til og med oktober 2011, deltog i dimittendundersøgelsen. Det vil sige, at svarprocenten er på 53,9 %. 57 ud af 93 dimittender fra studienævnet for deltog (svarprocenten udgør ca. 61 %) (jf. evt. Kapitel 7 Datagrundlag). På grund af manglende kontaktoplysninger på udenlandske dimittender har disse ikke kunnet deltage i undersøgelsen, hvorfor de desværre ikke er repræsenteret i datamaterialet. Definitioner Diagrammerne viser procentvise fordelinger på afgivne gyldige svar (N/n), dvs. ekskl. Ved ikke - svar og ubesvarede,. Ved nogle af spørgsmålene har dimittenderne haft mulighed for at afkrydse flere kategorier/parametre, hvorfor værdierne i disse diagrammer ikke giver 100 %. Tallene for det enkelte studienævn bliver sammenlignet med tallene for SAMF. I nogle tilfælde er der meget få respondenter i en gruppe (fx gruppen af dimittender, der arbejder indenfor den statslige, regionale eller kommunale sektor), hvorfor det ikke giver mening at sammenligne tallene med SAMFfakultetets tal og/eller illustrere disse grafisk. Resultaterne bliver i stedet skitseret kort i tekstform eller tabelform. Endelig præsenteres samtlige åbne svar (fritekst) fra dimittenderne enten dér, hvor det er relevant dvs. i de enkelte kapitler, eller i Appendiks. Nye undersøgelser Ønsker I yderligere undersøgelser for studienævnets uddannelser eller yderligere resultater, samarbejder vi gerne om dette. Ved sådanne forespørgsler bedes I rette henvendelse til nedenstående: Bettina Spleth Bazuin Fuldmægtig Tlf Side 1

3 INDHOLD 1 VEJEN TIL FØRSTE JOB FRA DIMISSION TIL FØRSTE JOB OVERVEJELSER OM JOBMULIGHEDER M.M JOBSØGNING STUDIEJOBBETS, PRAKTIKFORLØBETS OG PROJEKTSAMARBEJDETS BETYDNING NUVÆRENDE JOBSITUATION NUVÆRENDE JOB JOBBETS RAMMER JOBBETS INDHOLD UDDANNELSERNES ARBEJDSMARKEDSRELEVANS OG ANVENDELSESOMRÅDER TILEGNEDE OG EFTERSPURGTE KOMPETENCER EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE NYE KOMPETENCER EFTER ENDT UDDANNELSE DATAGRUNDLAG Side 2

4 STUDIENÆVNETS STUDIERETNINGER I nedenstående tabel kan du skabe dig et overblik over, hvilke studieretninger der hører til studienævnet for, hvordan disse er samlet i nogle kategorier, som anvendes fremover i denne rapport, og antallet af dimittender i alt. For yderligere oplysninger om antallet og andelen af dimittender, der har deltaget i undersøgelsen, vil vi henvise til Samlet status. Studieretning/Kategorier Studieretning som angivet i STADS Antal Pct % Innovation og videnøkonomi Innovation og videnøkonomi % Total % Side 3

5 1 VEJEN TIL FØRSTE JOB FRA DIMISSION TIL FØRSTE JOB 1.1 OVERVEJELSER OM JOBMULIGHEDER M.M Hvornår og i hvilken grad gjorde du dig overvejelser om, hvilket job din uddannelse skulle føre til? Før uddannelsens start I høj grad 19% 2 I nogen grad I mindre grad 26% 32% 33% 42% (N=43) SAMF (N=937) Slet ikke 14% 11% Undervejs i uddannelsen I høj grad 3 36% I nogen grad I mindre grad 16% 23% 44% 43% (N=43) SAMF (N=937) Slet ikke 2% Side 4

6 Umiddelbart før jeg dimitterede I høj grad 58% 61% I nogen grad I mindre grad 9% 9% 28% 23% (N=43) SAMF (N=937) Slet ikke Umiddelbart efter jeg dimitterede I høj grad 56% 64% I nogen grad I mindre grad 8% 19% 14% (N=43) SAMF (N=937) Slet ikke 19% 14% Ændrede du jobmål undervejs i dit studie? Ændrede du jobmål undervejs i studiet? Ja, en enkelt gang 1 1 Ja, flere gange 26% 34% (N=41) Nej, jeg fastholdte mit jobmål gennem hele min uddannelse 24% 24% SAMF (N=887) Jeg havde ikke noget præcist jobmål for min uddannelse 32% 33% Side 5

7 1.1.3 Hvordan vurderer du universitetets information om erhvervs- og karrieremuligheder? Universitetets fælles informationsmateriale God 6% Middel 3 3 (N=43) Ringe 9% 14% SAMF (N=937) Havde ikke kendskab til dette 54% Universitetets centrale studievejledning God Middel 3 33% (N=43) Ringe 16% 18% SAMF (N=937) Havde ikke kendskab til dette 49% 43% Karrierecentret God 1 Middel 36% 51% (N=43) Ringe 12% SAMF (N=937) Havde ikke kendskab til dette Side 6

8 Studiets eget informationsmateriale God Middel 3 33% (N=43) Ringe 23% 28% SAMF (N=937) Havde ikke kendskab til dette 3 33% Studiets egen studievejledning God 9% Middel 33% 42% (N=43) Ringe Havde ikke kendskab til dette 23% 2 26% 33% SAMF (N=937) Information via undervisere God 9% 8% Middel 28% 31% (N=43) Ringe 3 38% SAMF (N=937) Havde ikke kendskab til dette 26% 24% Side 7

9 Information via netværkscenteret/aau-innovation/sea God 2% 2% Middel Ringe Havde ikke kendskab til dette 14% 16% 19% SAMF (N=937) Karrieredage på studiet God 21% 1 Middel 33% 33% (N=43) Ringe 12% 16% SAMF (N=937) Havde ikke kendskab til dette 3 33% Side 8

10 1.2 JOBSØGNING Hvornår påbegyndte du din aktive jobsøgning? Hvornår påbegyndte du din aktive jobsøgning? Inden påbegyndelsen af specialet 18% 23% Inden afleveringen af specialet/hovedopgave/ba-projekt 4 51% (N=43) SAMF (N=935) Efter bestået afsluttende eksamen/speciale/ba-projekt 26% Hvor lang tid gik der fra dimission til du fik dit første job? Hvor lang tid gik der fra dimission til du fik dit første job (inkl. job med løntilskud)? Jeg fik job, før jeg var færdig med uddannelsen 42% 54% 0-3 mdr. 28% 2 (N=39) 4-12 mdr. 1 29% SAMF (N=823) Mere end 1 år 3% 4% Pct. af dimittender i job Side 9

11 Hvor lang tid gik der fra dimission til du fik dit første job (inkl. job med løntilskud)? Jeg fik job, før jeg var færdig med uddannelsen 0-3 mdr. 2 28% 33% % Innovation og videnøkonomi (N=9) (N=30) 4-12 mdr. 13% 1 22% Studienævnet (N=39) Mere end 1 år 3% 3% Side 10

12 1.2.3 Hvor søgte du og hvor fik du dit første job? Hvor søgte du og hvor fik du dit første job? Region Nordjylland 38% 49% 61% 66% Region Hovedstaden 24% 23% 4 5 Region Midtjylland 18% 32% 42% 5 Søgte job; (N=28) Region Syddanmark 18% Fik job; (N=37) Region Sjælland 1% 1 Søgte job; SAMF (N=640) Europa (ekskl. Norden) 4% 3% 9% 2% Fik job; SAMF (N=759) Øvrige udland 4% 3% 8% 1% Norden (ekskl. Danmark, men inkl. Færøerne og Grønland) 1% Side 11

13 2 STUDIEJOBBETS, PRAKT IKFORLØBETS OG PROJEKTSAMAR- BEJDETS BETYDNING Har du haft studiejob sideløbende med din uddannelse? Har du haft studiejob sideløbende med din uddannelse? (Sæt gerne flere krydser) Ja, jeg har haft et studiejob uden relevans for mit studium Ja, jeg har haft et studierelevant studiejob 32% 39% 38% Samfundsøkono mi (N=57) 39% SAMF (N=1120) Nej, jeg har ikke haft studiejob 11% 14% I hvilken virksomhed/organisation har du haft et studierelevant studiejob? I hvilken virksomhed/organisation har du haft et studierelevant studiejob? (Dimittender fra samfundsøkonomi, der har haft et studierelevant studiejob) Aalborg Universitet AAU Region Nordjylland Aalborg Universitet Rambøll Management Aalborg universitet Aalborg Universitet Arbejdsmarkedsstyrelsen Danske bank DJØF EDU Jyske Bank McDonald's Nordjysk Elhandel nordjysk elhandel Nordjysk Elhandel REGION NORDJYLLAND Spar Nord Spar Nord Bank Spar Nord Bank A/S Telia Stofa Universitet Hewitt Associates Side 12

14 2.1.3 Hvor mange timer om ugen har du i gennemsnit haft studiejob i undervisningsperioden? Hvor mange timer om ugen har du i gennemsnit haft relevant studiejob i undervisningsperioden? Hvor mange timer om ugen har du i gennemsnit haft ikke studierelevant studiejob i undervisningsperioden? SAMF (N=439) (N=18) SAMF (N=439) (N=18) % 33% Under 8 timer om ugen 4 44% 9-16 timer om ugen 1 22% Mere end 16 timer om ugen % 33% Under 8 timer om ugen 4 44% 9-16 timer om ugen 1 22% Mere end 16 timer om ugen Vurderer du, at dit studiejob har forlænget dit studium? Vurderer du, at dit studiejob har forlænget dit studium? (Studierelevant studiejob) Vurderer du, at dit studiejob har forlænget dit studium? (Ikke-studierelevant studiejob) SAMF (N=439) (N=18) SAMF (N=422) (N=21) 10 88% 78% 10 94% 10 5 Nej 22% 12% Ja 5 Nej 6% Ja Side 13

15 2.1.5 Har du været i praktik i en virksomhed/organisation i løbet af din uddannelse? Har du været i praktik i en virksomhed/organisation i løbet af din uddannelse? SAMF Antal Pct. Antal Pct. Ja % % Nej % % Total % % I hvilken virksomhed/organisation var du i praktik? I hvilken virksomhed/organisation var du i praktik? (Dimittender fra, der har været i praktik) Danske Ambassade i Singapore Danske Bank FN (UNCTAD) Frederikshavn Kommunes Arbejdsmarkedscenter Hewitt Associates Kinakontakten Nordjysk Elhandel nordjysk elhandel Rambøll Management Region Midtjylland Ringkøbing Amt Spar Nord A/S Spar Nord Bank Spar Nord Bank A/S Udenrigsministeriet Aalborg Kommune Har du lavet projekt i samarbejde med en virksomhed/organisation i løbet af din uddannelse? Har du været i praktik i en virksomhed/organisation i løbet af din uddannelse? SAMF Antal Pct. Antal Pct. Ja % % Nej % % Total % % Side 14

16 2.1.8 Med hvilken virksomhed/organisation har du haft et projektsamarbejde? Danske Bank energimidt FN (UNCTAD) Med hvilken virksomhed/organisation har du haft et projektsamarbejde? (Dimittender fra ) Frederikshavn Kommunes Arbejdsmarkedscenter Kinakontakten Nordjysk Elhandel Nordjysk Elhandel A/S Region Midtjylland Spar Nord Bank Spar Nord Bank A/S Surf life saving ( i forbindelse med studieophold i udlandet) Har du efterfølgende fået arbejde i den virksomhed/organisation, hvor du havde studiejob, praktik og/eller projektsamarbejde? Har du efterfølgende fået ansættelse i den virksomhed/organisation, hvor du havde SAMF Antal Pct. Antal Pct. studierelevant studiejob? Ja % 9 50 % Nej % 9 50 % Total % % et studiejob uden relevans? Ja % 2 10 % Nej % % Total % % et praktikophold? Ja % 5 31 % Nej % % Total % % et projektsamarbejde? Ja % 5 46 % Nej % 6 54 % Total % % Har du været på et udlandsophold i løbet af din uddannelse? Har du været på et udlandsophold i løbet af din uddannelse? SAMF Ja % % Nej % % Total % % Side 15

17 3 NUVÆRENDE JOBSITUATION Hvad er din nuværende jobsituation? Hvad er din nuværende jobsituation? Jeg er i arbejde (herunder orlov, job med løntilskud, deltidsansættelser o.lign.) 8 86% Jeg er ledig/arbejdsløs Jeg er i gang med en fuldtidsuddannelse (f.eks. ph.d/erhvervs ph.d) 9% 14% (N=43) SAMF (N=955) Jeg er iværksætter/selvstændig (herunder freelance) 1% 5 10 Hvad er din nuværende jobsituation? Jeg er i arbejde (herunder orlov, job med løntilskud, deltidsansættelser o.lign.) 82% 86% 10 Jeg er ledig/arbejdsløs 12% 9% Innovation og videnøkonomi (N=9) Jeg er i gang med en fuldtidsuddannelse (f.eks. ph.d/erhvervs ph.d) 6% (N=34) Jeg er iværksætter/selvstændig (herunder freelance) Studienævnet (N=43) 5 10 Side 16

18 4 NUVÆRENDE JOB 4.1 JOBBETS RAMMER Hvad er ansættelsesforholdet i dit nuværende job? Hvad er dit ansættelsesforhold i dit nuværende job? (Hvis du har flere job samtidig, bedes du besvare ud fra det job, du mener, der er mest relevant i forhold til din uddannelse.) Fastansat 7 8 Projektansat/tidsbegrænset ansat Ansat i vikariat 8% 1 (N=37) SAMF (N=763) Ansat med løntilskud 3% 4% Andet 3% 2% Hvad er dit ansættelsesforhold i dit nuværende job? Hvis du har flere job samtidig, bedes du besvare ud fra det job, du mener, der er mest relevant i forhold til din uddannelse. - Andet, skriv gerne () STUDIEJOB OMDANNET TIL FULDTID I ET ÅR (INDEN STUDIESTART) Side 17

19 4.1.2 Inden for hvilken sektor er din nuværende beskæftigelse? Inden for hvilken sektor er din nuværende arbejdsplads? Kommune 24% 34% Privat Stat Region 19% % (N=37) SAMF (N=763) Interesseorganisation 2% Pct. af beskæftigede dimittender Inden for hvilken sektor er din nuværende arbejdsplads? Kommune Privat 21% 24% 33% 33% 5 51% Innovation og videnøkonomi (N=9) Stat 22% 18% 19% (N=28) Region 11% 4% Studienævnet (N=37) Interesseorganisation Pct. af beskæftigede dimittender Side 18

20 4.1.3 Hvilken type virksomhed er du beskæftiget i? Hvilken type virksomhed er du beskæftiget i? Konsulent-, analyse- og rådgivningsvirksomhed Anden type 18% 21% 1 Finansiel virksomhed 11% 53% Produktion og fremstilling (industri) 11% Handels- og detailvirksomhed (inkl. butik) Servicevirksomhed IT-virksomhed Alternativ energi (f.eks. biogas, vind-, bølge- og solenergi, mv.) Reklame- og markedsføringsvirksomhed Kultur og turisme Bygge- og anlægsvirksomhed Transport Medicinalvirksomhed Medievirksomhed (TV, radio, forlag, avis, etc.) 9% 8% 3% 2% 2% 2% 1% 1% (N=19) SAMF (N=227) Pct. af beskæftigede dimittender i den private sektor Hvilken type virksomhed er du beskæftiget i? - Anden type, angiv hvilken: Energi Energibranchen energivirksomhed Naturgas og olie Side 19

21 4.1.4 Hvilket område arbejder du primært indenfor? (Både statsligt, kommunalt og regionalt ansatte) Hvilket område arbejder du primært indenfor? (Sæt gerne flere krydser) - Valgt (N=7) SAMF (N=204) Administration/forvaltning 44% 5 Undervisning i gymnasieskolen 14% 19% Forskning på universitet/handelshøjskole 13% Undervisning på anden videregående uddannelsesinstitution 13% Andet, angiv hvilken: Tegnsprogstolkning, økonomi og finansiel statistik Undervisning på universitet/handelshøjskole 12% 8% 43% Anden forskning/udvikling 6% Kommunikation (f.eks. kommunikations-, PR-, informationsmedarbejder) Anden undervisning Kultur/medier 4% 3% 2% 14% Pct. af statsligt ansatte dimittender Side 20

22 Hvilket område arbejder du primært inden for? (Sæt gerne flere krydser) - Valgt SAMF Social- og sundhed (på institutionsniveau, f.eks. hospitaler) % 0 0 % Administration/forvaltning % 0 0 % Social- og sundhed (på forvaltningsniveau) % 0 0 % Andet, angiv hvilket: 6 11 % 1 50 % (Samf.Øk.: Økonomi/regnskab) Erhverv og udvikling 5 9 % 1 50 % Uddannelse og undervisning 3 6 % 0 0 % Kommunikation (f.eks. kommunikations-, PR-, informationsmedarbejder) 2 4 % 0 0 % I alt ansatte i regionen % % Hvilket område arbejder du primært inden for? (Sæt gerne flere krydser) - Valgt SAMF Beskæftigelse/integration (på institutionsniveau - f.eks. jobcenter)* % 0 0 % Social, sundhed/omsorg (på forvaltningsniveau) % 5 56 % Børn og unge (på forvaltningsniveau) % 1 11 % Beskæftigelse/integration (på forvaltningsniveau) % 0 0 % Anden administration/forvaltning * 24 9 % 1 11 % Andet, angiv hvilket: 16 6 % 1 11 % (Samf.Øk.: Indkøb) Kommunikation (f.eks. kommunikations-, PR-, informationsmedarbejder) 12 5 % 0 0 % * Erhverv/udvikling * 12 5 % 0 0 % Børn og unge (på institutionsniveau - f.eks. skoler) 10 4 % 1 11 % Social, sundhed/omsorg (på institutionsniveau - f.eks. plejehjem) 7 3 % 1 11 % Teknik, by og miljø * 7 3 % 0 0 % Kultur og fritid (på forvaltningsniveau) 6 2 % 0 0 % Kultur og fritid (på institutionsniveau - f.eks. museer) ** 3 1 % 0 0 % I alt ansatte i kommunen % % Side 21

23 4.2 JOBBETS INDHOLD Hvordan er dine jobfunktioner fordelt? Hvilke jobfunktioner bruger du nogen/meget tid på? (Sæt gerne flere krydser) - Valgt Analyse og/eller evaluering* Rådgivning/vejledning* Administration og sekretariatsfunktioner* Projektledelse* Konsulent- og udviklingsopgaver* Uddannelses- og undervisningsopgaver* Strategisk kommunikation og formidling* Kvalitetsudvikling* Økonomi- og regnskabsfunktioner* Ledelse og organisation Kunde-/borgerservice* Formidling og kommunikation* Andre jobfunktioner (herunder beregninger) Produktudvikling/innovation IT HR/personale Tekstproduktion Salg Markedsføring/reklame Forskning** Kulturformidling* Oversættelse og tolkning 3% 14% 3% 13% 3% 11% 9% 3% 9% 6% 3% 11% 8% 3% 2% 16% 11% 11% 22% 16% 1 11% 1 16% 1 22% 1 16% 1 24% 26% 39% 39% 3 34% 41% 49% 81% 5 10 Pct. af beskæfitgede dimittender (N=37) SAMF (N=763) Side 22

24 4.2.2 Hvad er din stillingsbetegnelse? Økonom Tegnsprogstolk Fuldmægtig controller Fuldmægtig Adjunkt Hvad er din nuværende stillingsbetegnelse? Innovation og videnøkonomi Controller Fuldmægtig I hvilken virksomhed/organisation er du ansat? I hvilken virksomhed/organisation er du ansat? Struer Statsgymnasium Sekretariatet for Energitilsynet Forsvaret Danmarks Nationalbank Center for døve - Tolkebooking Innovation og videnøkonomi Forsvaret Arbejdsmarkedsstyrelsen Hvordan er den faglige sammenhæng mellem din uddannelse og dit nuværende job? Hvordan er den faglige sammenhæng mellem din uddannelse og dit nuværende job? (N=37) SAMF (N=759) Jobbet ligger inden for uddannelsens traditionelle fagområde 51% 63% Jobbet ligger uden for uddannelsens traditionelle fagområde, men kræver generelle/faglige kompetencer fra min videregående uddannelse 3 43% Der er ingen faglig sammenhæng mellem uddannelsen og mit nuværende job 6% Pct. af beskæftigede dimittender Side 23

25 Hvordan er den faglige sammenhæng mellem din uddannelse og dit nuværende job? 33% Jobbet ligger inden for uddannelsens traditionelle fagområde 5 51% Innovation og videnøkonomi (N=9) Jobbet ligger uden for uddannelsens traditionelle fagområde, men kræver generelle/faglige kompetencer fra min videregående uddannelse 36% 43% 6 (N=28) Der er ingen faglig sammenhæng mellem uddannelsen og mit nuværende job Studienævnet (N=37) Pct. af beskæftigede dimittender Jobbet ligger i forlængelse af... (Sæt gerne flere krydser) mit speciale/afgangsprojekt/projekt 46% 5 min specialisering* 36% 49% min praktikplads* 9% 34% (N=11) SAMF (N=308) mit studiejob* 33% 5 mit udlandsophold** Pct. af dimittender, der angiver, at der er en sammenhæng mellem deres uddannelse og job Side 24

26 5 UDDANNELSERNES ARBEJDSMARKEDSRELEVANS OG AN- VENDELSESOMRÅDER 5.1 TILEGNEDE OG EFTERSPURGTE KOMPETENCER Hvilke af disse kompetencer har du tilegnet dig i nogen/høj grad gennem dit studium? Hvilke af disse kompetencer har du tilegnet dig i nogen/høj grad gennem dit studium? (Sæt gerne flere krydser) (N=57) SAMF (N=1120) Evnen til at analysere Relevant teoretisk viden inden for mit fagområde* Evnen til at formidle skriftligt Evnen til at tilegne mig ny viden Relevante metodiske færdigheder inden for mit fagområde* Evnen til arbejde projektorienteret Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines Evnen til at arbejde problemløsende Evnen til at arbejde selvstændigt Evnen til at formidle mundtligt Evnen til at arbejde tværfagligt Relevant praktisk viden inden for mit fagområde Evnen til at samarbejde på tværs af faggruppe Generel kulturforståelse* At kunne arbejde kreativt og innovativt Fremmedsprogsfærdigheder* IT-færdigheder Relevant viden om projektledelse Generel forretningsforståelse* 12% 13% 14% 13% 16% 13% 9% 12% 11% 19% 22% 28% % 26% 44% 4 49% 53% 4 49% 56% 54% 54% 53% 61% 64% 58% 63% 63% % 71% 66% Side 25

27 5.1.2 Beskriv med dine egne ord de tre vigtigste og mest anvendelige kompetencer, som du har med dig fra dit studium. Beskriv med dine egne ord de tre vigtigste og mest anvendelige kompetencer, som du har med dig fra dit studium: -samarbejdsvillighed -Evnen til at tænke struktureret -Evnen til at formulere mig, både mundtligt og skriftligt. 1)Evnen til at analysere store og komplicerede datamængder(økonomi/statistik). Min erfaring er det kan bruges i ALLE jobs og er unik for cand.oecon uddannelsen. 2)Stor teoretisk viden 3)arbejde projektorienteret, herunder evnen til at samarbejde Analyseevner økonomisk teori og forståelse samarbejde Analyserende Problemløsende Samarbejdende Analytisk tilgang, proces- og projektorienteret De mest an endelige kompetencer er: 1) forstå komplekse sammenhænge - derigennem være hurtigt til at lære nyt kompleks stof 2) samarbejde med andre - herunder samarbejde på tværs af organisationen, hvor folk har megen forskellig tilgang til tingene (tværfaglighed) 3) struktureret fremstilling af komplekse sammenhænge såvel skriftligt som mundtligt. Et er at forstå en kompeks sammenhæng, mens hvis ikke man er i stand til at formidle denne information på forskellige organisatoriske niveauer, så er ens faglige kompetence begrænset. Er i stand til selvstændigt og hurtigt at tilegne mig ny viden. Derudover metodiske kompetencer (redskabsfag, matematik og økometri) samt erfaring med projektarbejde. Evnen til at lære kompliceret stof Opstille en problemstilling og evt. løsningsforslag Overblik over flere (modsatrettede) teorier Evnen til at tænke selvstændigt og analysere en problemstilling. Evnen til at lære nyt og forstå nyt. Evnen til kritisk at reflektere over antagelser i makroøkonomiske modeller. Anvende statistiske metoder herpå. Faglig ballast Samarbejde Problemløsende Finansiering statistik selvstændig Jeg har fået øget min almene viden, fået en grundlæggende økonomisk indsigt i samfundet og lært, at det ikke interesserer mig. Kristisk analyse, problemløsende arbejdsmetoder, bevidst om egne svagheder Kritisk Analytisk sans Formidling af fagstof Projektledelse og projektorienteret arbejdsform Overblik struktur disciplin Problemorienteret tilgang Analytisk Projekt ledelse Analyse kompetancer Engelsk kompetancer Projektorienteret Analyse Samarbejde på tværs af grupper Projektorienteret, løsningsorienteret og procesorienteret Selvstændighed Evnen til at arbejde i grupper Evnen til at analysere Selvstændighed projektledelse analytiske kompetencer Skabe overblik over stor mængde materiale og data Samarbejde i projektgrupper Analyseredskaber teori Side 26

28 Beskriv med dine egne ord de tre vigtigste og mest anvendelige kompetencer, som du har med dig fra dit studium: Innovation og videnøkonomi - Mit praktikophold - Evnen til at kunne skrive større projektet, herunder metoden til hurtigt at kunne identificere kerne i problemet og hvad der skal løses -At studiet har været på Engelsk og at der har været diskuteret på engelsk, kan ikke udelades, Evnen til at bearbejde et problem systematisk uden at miste overblikket, tilegnet gennem projektarbejdet. Statistiske kompetencer, uden at det er de direkte lærte teknikker der benyttes. Arbejde med akademisk formuleret materiale. Evnen til hurtigt at danne sig et overblik over komplicerede problemstillinger. Evnen til at analysere og formidle præcist. Talforståelse. Først og fremmest evnen til at tilegne mig ny viden. Herudover erfaring med projektarbejde og gruppedynamik. Og en generel indsigt i fagområdet. Matematiksforståelse Selvstændighed(Evnen til løse alle opgaver på egenhånd) Systemforståelse (økonomiske/spilteori) Samarbejdsevner Problemløser/kreativitet Vidensdeling Tänke selvständigt problemrienterede lösning Samarbejde med andre Side 27

29 5.1.3 Hvilke af disse kompetencer har du oplevet er blevet efterspurgt i nogen/høj grad på arbejdsmarkedet? Hvilke af disse kompetencer har du oplevet er blevet efterspurgt i nogen/høj grad på arbejdsmarkedet? (N=57) SAMF (N=1120) Evnen til at formidle skriftligt* Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines Evnen til at analysere Evnen til at arbejde selvstændigt 44% 49% 56% 62% 59% 61% 5 5 Evnen til at formidle mundtligt Relevant praktisk viden inden for mit fagområde Evnen til at tilegne mig ny viden Relevante metodiske færdigheder inden for mit fagområde* Evnen til at arbejde problemløsende Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper Evnen til at arbejde tværfagligt* 28% 32% 32% 51% 56% 4 44% 4 39% 4 39% 43% 4 4 Evnen til arbejde projektorienteret* IT-færdigheder Relevant teoretisk viden inden for mit fagområde* Relevant viden om projektledelse* 18% 3 39% 42% At kunne arbejde kreativt og innovativt Generel forretningsforståelse Fremmedsprogsfærdigheder* Generel kulturforståelse 19% 2 19% 26% 18% Side 28

30 5.1.4 Andre efterspurgte kompetencer. Har du i dit arbejdsliv oplevet, at der er blevet efterspurgt andre kompetencer, som du gerne ville have tilegnet dig gennem dit studium? Hvis ja, angiv venligst hvilke: (Dimittender fra studienævnet for ) Viden om økonomiske sammenhænge imellem kommune, region og stat Organisatorisk Opbygning af kommuner Arbejde innovativt VBA Excel Jura/paragraffer Superbruger af excel og ERP og Bi systemer. större it viden i praksis Pædagogiske kompetencer programmering mere statistik bedre formidlingsegenskaber Praktisk viden om kommunal økonomi og opbygning heraf. Mit studie på oecon berørte ikke så meget den politiske struktur i den offentlige sektor hvor jeg nu arbejder. I nogle tilfælde kan jeg mærke at samf. uddannede har en bedre balast på det område. Derimod er jeg bedre med tal hvilke jeg dog ikke ville undvære. Den mere praktiske anvendelse af faget ville gøre en mere parat til arbejdet efter endt studie. Jeg har i mit job oplevet stor efterspørgsel efter SAS og sql programmering, og det er et værktøj, som vi ikke beskæftigede os med på AAU, hvilket var til stor ærgelse, da jeg startede i mit job, særligt fordi kandiaterne fra KU og Århus Universitet havde lært dette i deres studie. Hertil kommer at AAU havde et begrænset antal valgfag, hvormed valgvag omkring finansiering også var begrænset, og havde jeg ikke haft et semester i udlandet, så havde jeg helt sikkert manglet teoretisk viden om det fagområde. AAU havde dengang dygtige undervisere inden for agl modellering, men i min optik så formåede AAU slet ikke at sælge, hvor god en kompetence det giver den studerende i det videre arbejdsliv at kunne lave den type programmering/modellering. Jeg arbejde selv som studievejleder på studiet gennem 2 år og jeg har eksempelvis aldrig været klar over, hvor stor en fordel disse værktøjer er i forbindelse med at få et job efter endt uddannelse. Ja, Større praktisk erfaring med brugen af samfundsøkonomi. Specifik for Cand.Oecon uddannelsen ville det være en KÆMPE fordel, hvis der var bare en smule økonomistyring. Vi snakke måske bare om et fag på hele uddannelsen, men det vil gøre uddannelsen bedre rettet mod det private arbejdsmarkede. Signalværdien i at have haft en et sådan fag vil være uvurderlig Ja, jeg ville MEGET gerne have haft mere programmering på min uddannelse, fx SQL, VBA eller matlab. Ja, jeg vil gerne have haft en større teoretisk viden indenfor finansiering it kompetancer IT faerdigheder Investeringskakuler Projektsledelse Personlig time management (anti stress) Flere praktiske IT-værktøjer Da mit arbejde primært er ufaglært og indenfor en komplet anden sektor end min uddannelse, er svaret nej. ALM. PRAKTISK ØKONOMI, FX OM REGNSKAB 1.Diverse IT-programmer 2.Viden om Kommunal økonomi/offentlig økonomi - De praktiske værktøjsfag er en mangelvare på AAU. Du kan først skabe værdi når du har noget i værktøjskassen. AAU burde satse mere praktisk orienteret, herunder selvstændige analyser i excel og SPSS eller andet statistik program. Hvor mange i dag br - Bedre funderet IT-kompetencer, specielt i Excel (pivot og VPA). - Bredere anvendelige statistikkompetencer (her tænkes på generelle evalueringsopgaver og ikke udelukkende økonometri samt kompetencer i anvendte statistikprogrammer i erhvervslivet). - Side 29

31 5.1.5 Kompetencegabet Kompetencegabet (Forskel mellem andelen af i nogen/høj grad tilegnede og efterspurgte kompetencer) (N=57) Relevant teoretisk viden inden for mit fagområde Evnen til arbejde projektorienteret Relevante metodiske færdigheder inden for mit fagområde Evnen til at tilegne mig ny viden Evnen til at formidle skriftligt Evnen til at arbejde problemløsende Generel kulturforståelse Evnen til at analysere Evnen til at arbejde tværfagligt Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines Fremmedsprogsfærdigheder Evnen til at arbejde selvstændigt At kunne arbejde kreativt og innovativt Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper Generel forretningsforståelse Evnen til at formidle mundtligt Relevant viden om projektledelse Relevant praktisk viden inden for mit fagområde IT-færdigheder -26% -24% -14% -14% -14% -1-16% -1-13% -21% SAMF (N=1120) -4% -8% -8% -9% % 2% 2% 4% 11% 16% 14% 16% 14% 18% 16% % 31% Side 30

32 Kompetencer, der er tilegnet og efterspurgt i nogen/høj grad Efterspurgte; (N=57) Tilegnede; (N=57) Evnen til at formidle skriftligt Evnen til at analysere Evnen til arbejde projektorienteret Evnen til at tilegne mig ny viden Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines Evnen til at arbejde problemløsende Relevant teoretisk viden inden for mit fagområde Relevante metodiske færdigheder inden for mit fagområde Evnen til at arbejde selvstændigt Evnen til at formidle mundtligt Evnen til at arbejde tværfagligt Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper Relevant praktisk viden inden for mit fagområde IT-færdigheder Fremmedsprogsfærdigheder At kunne arbejde kreativt og innovativt Relevant viden om projektledelse Generel kulturforståelse Generel forretningsforståelse 61% 68% 56% 61% % 58% 49% 56% 39% 54% 3 53% 39% 49% 44% 4 51% 44% 28% 28% 32% 26% 32% 19% 42% 16% 18% 14% 19% 12% 18% 9% 19% Side 31

33 5.1.6 I hvilken grad har din uddannelse rustet dig godt til dit arbejdsliv? I hvilken grad har din uddannelse rustet dig godt til dit arbejdsliv? I høj grad 3 32% I nogen grad I mindre grad 14% 12% 51% 54% (N=43) SAMF (N=947) Slet ikke 2% Angiv venligst, hvilke 5 parametre du mener, kunne have rustet dig bedre til at imødekomme de krav, der stilles på arbejdsmarkedet? I hvilken grad har din uddannelse rustet dig godt til dit arbejdsliv? I høj grad 3 32% I nogen grad I mindre grad 14% 12% 51% 54% (N=43) SAMF (N=947) Slet ikke 2% Angiv venligst hvilke 5 parametre, du mener, kunne have rustet dig bedre til at imødekomme de krav, der stilles på arbejdsmarkedet? - Andet, angiv hvilket: (Dimittender fra ) Mere viden om offentlige virksomheder Bedre undervisning i de forskelle it programmer vi har benyttet Anvendelsesorienteret forhold til makroøkonomiske modeller i stedet for blot nihilistisk kritik heraf Side 32

34 6 EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 6.1 NYE KOMPETENCER EFTER ENDT UDDANNELSE Har du efter endt uddannelse tilegnet dig yderligere kompetencer? Har du efter endt uddannelse tilegnet dig yderligere kompetencer? Ja Nej 38% 3 62% 63% (N=42) SAMF (N=932) Hvordan har du efter endt uddannelse tilegnet dig disse kompetencer? Hvordan har du - efter endt uddannelse - tilegnet dig disse kompetencer? (Sæt gerne flere krydser) Efteruddannelse (korte kurser, enkeltfag o.lign.) Regelmæssige seminarer og kurser arrangeret af arbejdspladsen Sidemandsoplæring, mentorordning eller anden intern oplæring Netværk Andet Videreuddannelse (master, diplom, længerevarende forløb o.lign.) 12% 11% 19% 2 19% 19% % 3 49% 58% Samfundsøkonom i (N=26) SAMF (N=586) Livslang Læring på AAU Universitetets tompladsordning 3% 4% 1% Pct. af dimittender, der har tilegnet sig yderligere kompetencer Side 33

35 6.1.3 Overvejer du at efter- og videreuddanne dig inden for de næste 3 år? Overvejer du at efter- og videreuddanne dig inden for de næste 3 år? (N=16) SAMF (N=346) Ja 5 61% Nej 39% Pct. af dimittender, der ikke har efter- og videreuddannet sig Side 34

36 6.1.4 Inden for hvilke områder overvejer du at efter- og videreuddanne dig inden for de næste 3 år? Inden for hvilke områder overvejer du at efter- og videreuddanne dig inden for de næste 3 år? (Sæt gerne flere krydser) (N=27) SAMF (N=621) Ledelse Projektledelse* Nyere eller øget viden inden for mit uddannelsesområde Organisation Økonomi* Kommunikation Jura* Præsentation/formidling Andet HR Læring og pædagogik Forretningsforståelse Psykologi/terapi* Sprog Iværksætteri Tilvalgsfag med henblik på undervisning i gymnasiet/hf* IT Det kreative musiske område 41% 36% 3 34% 3 33% 19% 2 24% 18% 11% 16% 1 14% 22% 14% 11% 12% 4% 12% 11% 12% 19% 1 9% 4% 8% 6% 4% 4% 4% 52% Pct. af dimittender, der overvejer en efter- og videreuddannelse Side 35

37 7 DATAGRUNDLAG Samlet status Samlet status Studienævnet SAMF Gennemført % % Nogen svar 4 4 % 35 2 % Distribueret % % Total % % Samlet status Gennemført % Nogen svar 3 4 % Distribueret % Total % Samlet status Innovation og videnøkonomi Gennemført 9 50 % Nogen svar 1 6 % Distribueret 8 44 % Total % Samlet status fordelt efter køn Samlet status Mand Kvinde SAMF Gennemført % % % Nogen svar 11 1 % 24 2 % 35 2 % Distribueret % % % Total % % % Samlet status Mand Kvinde Studienævnet Gennemført % % % Nogen svar 3 5 % 1 4 % 4 4 % Distribueret % 8 28 % % Total % % % Side 36

38 7.1.3 Samlet status fordelt efter adgangsgrundlag for kandidatuddannelse Samlet status Bachelor fra AAU Bachelor fra et andet universitet Professionsbachelor Anden adgangsgivende eksamen SAMF Gennemført % % % % % Nogen svar 17 3 % 2 2 % 0 0 % 3 7 % 22 3 % Distribueret 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % Total % % % % % Samlet status Bachelor fra AAU Bachelor fra et andet universitet Studienævnet Gennemført % 0 0 % % Nogen svar 2 5 % % 3 7 % Distribueret 0 0 % 0 0 % 0 0 % Total % % % Samlet status fordelt efter dimittendårgang SAMF Gennemført % % % % % % Nogen svar 0 % 7 1 % 13 2 % 8 2 % 7 2 % 35 2 % Distribueret % % % % % % Total % % % % % % Samlet status Studienævnet Gennemført 2 67 % % % % % % Nogen svar 0 0 % 2 8 % 2 8 % 0 0 % 0 0 % 4 4 % Distribueret 1 33 % 9 36 % 8 33 % % 8 42 % % Total % % % % % % Side 37

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for FORSKERUDDANNELSEN. Udarbejdet af FORORD

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for FORSKERUDDANNELSEN. Udarbejdet af FORORD DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for FORSKERUDDANNELSEN DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen 2012 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I KLINISK VIDENSKAB OG TEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMINGENIØRUDDANNELSEN I BYGGERI OG ANLÆG AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for BACHELORUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I GEOGRAFI AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse KANDIDATUNDERSØGELSEN 20 DET HUMANISTISKE FAKULTET Delrapport for ENGELSK, TYSK OG KULTURFORSTÅELSE DET HUMANISTISKE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen 20 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I BYGGELEDELSE (CAND.SCIENT.TECHN) AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den

Læs mere

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER 1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER Har du afsluttende kommentarer, er du velkommen til at skrive dem nedenfor: Jeg har ikke været på arbejdsmarkedet siden endt uddannelse. Højere grad af målretning - mange ting

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016 CAMPUSRAPPORT

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016 CAMPUSRAPPORT Dimittendundersøgelserne 2014, 2015 og 2016 Rapport for Aalborg Universitet, Campus København DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016 CAMPUSRAPPORT Rapport for DE ORDINÆRE UDDANNELSER AALBORG UNIVERSITET

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for ERHVERVSJURA. Udarbejdet af

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for ERHVERVSJURA. Udarbejdet af DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for ERHVERVSJURA DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen 2012 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER 1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER Har du afsluttende kommentarer, er du velkommen til at skrive dem nedenfor: Som den første årgang på Idræt var der mange "huller". Der var meget der ikke var styr på og meget

Læs mere

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Musik

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Musik KANDIDATUNDERSØGELSEN 2011 DET HUMANISTISKE FAKULTET Delrapport for MUSIK DET HUMANISTISKE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen 2011 er foretaget af Karrierecentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I LANDINSPEKTØRVIDENSKAB AAU KØBENHAVN UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016 DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016 Rapport for DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Masteruddannelser AALBORG UNIVERSITET UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016 DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016 Rapport for DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Masteruddannelser AALBORG UNIVERSITET UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for HISTORIE. Udarbejdet af

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for HISTORIE. Udarbejdet af DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for HISTORIE DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen 2012 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2012 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I ØKONOMI (SAMFUNDSØKONOMI) AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den

Læs mere

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Uddannelse, Læring og Filosofi

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Uddannelse, Læring og Filosofi KANDIDATUNDERSØGELSEN 2011 DET HUMANISTISKE FAKULTET Delrapport for UDDANNELSE, LÆRING OG FILOSOFI DET HUMANISTISKE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen 2011 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I SAMFUNDSFAG AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Spørgeskema Ordinære uddannelser (Bachelor og Kandidat)

Spørgeskema Ordinære uddannelser (Bachelor og Kandidat) Spørgeskema Ordinære uddannelser (Bachelor og Kandidat) - 2016 Velkommen til spørgeskemaet! Vi er glade for, at du tager dig tid til at besvare spørgeskemaet. Hvis du har brug for en pause undervejs, lukker

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMINGENIØRUDDANNELSEN I MASKINTEKNIK AAU ESBJERG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 FRANSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes fortsatte karriere...6 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab School of Medicine and Health LMJ 21. september Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle uddannelser

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2013

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2013 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆTSTEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN

KANDIDATUNDERSØGELSEN KANDIDATUNDERSØGELSEN 2011 Rapport for DET HUMANISTISKE FAKULTET (HUM) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Det Humanistiske Fakultet 2011 blev foretaget af karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI. Udarbejdet af

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI. Udarbejdet af Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB. Udarbejdet af

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB. Udarbejdet af Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Folkesundhedsvidenskab 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Kære alle. Til relevante medarbejdere vedr. dimittendundersøgelser.

Kære alle. Til relevante medarbejdere vedr. dimittendundersøgelser. Kære alle Til relevante medarbejdere vedr. dimittendundersøgelser. Som I allerede er bekendte med, er det besluttet at ændre kadencen for selvevaluering fra en treårig turnus til en seksårig turnus. Dimittendundersøgelserne

Læs mere

8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation, AUK Udsendt til: 29 Besvaret af: 6 Svarprocent: 20 %

8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation, AUK Udsendt til: 29 Besvaret af: 6 Svarprocent: 20 % 8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation, AUK Udsendt til: 29 Besvaret af: 6 Svarprocent: 20 % Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering forår 2012 Har du været i praktik

Læs mere

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Sprog og Int. Virksomhedskommunikation

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Sprog og Int. Virksomhedskommunikation KANDIDATUNDERSØGELSEN 2011 DET HUMANISTISKE FAKULTET Delrapport for SPROG OG INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen 2011 er foretaget

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 TYSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes forsatte karriere...7 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I HISTORIE AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen er rettet mod dimittender fra perioden 1. januar

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I SUNDHEDSTEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2015

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2015 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

POLITIK, ADMINISTRATION OG SAMFUNDSFAG

POLITIK, ADMINISTRATION OG SAMFUNDSFAG DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for POLITIK, ADMINISTRATION OG SAMFUNDSFAG DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen 2012

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I ØKONOMISTYRING AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22. Har du været i praktik i dette semester?

9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22. Har du været i praktik i dette semester? 9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22 Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner varetog du på dit praktikophold? -

Læs mere

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet KarriereCentret Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet Hjælpe med information og vejledning i overgangen fra studieliv til arbejdsliv

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 15. september Sammensling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) -,, og Indledning Som led i arbejdet med at

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I BYGGELEDELSE AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I SOCIALT ARBEJDE AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IT-LEDELSE AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Rapport for kandidatdimittender Februar 2017 For 2016 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Rapport for kandidatdimittender Marts 2014 For 2013 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for kandidater

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for kandidater Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for kandidater Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

KANDIDAT- OG AFTAGERUNDERSØGELSEN 2009 Rapport for DE INGENIØR-, NATUR- OG SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTETER (INS) Udarbejdet af

KANDIDAT- OG AFTAGERUNDERSØGELSEN 2009 Rapport for DE INGENIØR-, NATUR- OG SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTETER (INS) Udarbejdet af KANDIDAT- OG AFTAGERUNDERSØGELSEN 2009 Rapport for DE INGENIØR-, NATUR- OG SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTETER (INS) Udarbejdet af FORORD Kandidat- og Aftagerundersøgelsen 2008-09 blev foretaget af Karrierecentret

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMUDDANNELSEN I REGNSKAB OG ØKONOMISTYRING (HD 2. DEL) AALBORG UNIVERSITET UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den

Læs mere

9. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København

9. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København 9. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København Besvaret af: 3 Har du været i praktik i dette semester? Hvor var du i praktik? Københavns Kommune Avaleo Hvilke jobfunktioner varetog

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Rapport for kandidatdimittender Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. AU

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I TEKNOLOGILEDELSE AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Akademiuddannelse innovation, produkt & produktion som er en del af Teknologi Efterår 2015 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Pædagogiske Diplomuddannelser som er en del af Pædagogik Efterår 2015 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen og

Læs mere

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer.

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer. Kære bachelor fra Aarhus Universitet, Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer. Undersøgelsen skal kortlægge beskæftigelsessituationen for bachelorer, der

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

9. semester, Interaktive Digitale Medier, Aalborg Besvaret af: 18 Hvilke jobfunktioner varetog du på dit praktikophold? - Sæt gerne mere end ét x

9. semester, Interaktive Digitale Medier, Aalborg Besvaret af: 18 Hvilke jobfunktioner varetog du på dit praktikophold? - Sæt gerne mere end ét x Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier Praktikevaluering Efterår 2015 9. semester, Interaktive Digitale Medier, Aalborg Besvaret af: 18 Hvilke jobfunktioner varetog du på dit praktikophold?

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for kandidatdimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 216 Akademiuddannelse i international handel og marked som er en del af Ledelse og Organisation Efterår 215 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar

9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar Studienævnet for Humanistisk Informatik 9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 216 Akademiuddannelse i Sundhedspraksis som er en del af Sundhed Efterår 215 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I HUMANISTISK PALLIATION AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 MATEMATIK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes fortsatte karriere...7 3. Kandidaternes vej til første job...11 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I INFORMATION TECHNOLOGY AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar

9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar Studienævnet for Humanistisk Informatik 9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner varetog

Læs mere

Dimittendundersøgelse

Dimittendundersøgelse 1. Hvornår dimitterede du fra KSA? År Måned Dimittendundersøgelse 2. Hvor lang tid gik der fra dimission fra Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde til du fik dit første job? Jeg fik job før jeg var færdig

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for bachelordimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 APPENDIKS ROSKILDE UNIVERSITET KANDIDAT- undersøgelsen 2007 APPENDIKS ROSKILDE UNIVERSITET 2 Kandidatundersøgelsen 2007 Indhold Appendiks 1 Metode...3 1.1 Spørgeskema...3

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering Forår semester Kommunikation Aalborg Praktikevaluering

Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering Forår semester Kommunikation Aalborg Praktikevaluering Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering Forår 2013 8. semester Kommunikation Aalborg Praktikevaluering Udsendt til 57 26 svar (3 nogle svar): 45,5 % Har du været i praktik i dette semester?

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I LANDINSPEKTØRVIDENSKAB AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation Udsendt til: 58 Besvaret af: 26 Svarprocent: 44 %

8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation Udsendt til: 58 Besvaret af: 26 Svarprocent: 44 % 8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation Udsendt til: 58 Besvaret af: 26 Svarprocent: 44 % Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering forår 2012 Har du været i praktik

Læs mere

9. semester, Kommunikation, Aalborg Besvaret af: 22 Hvilke jobfunktioner varetog du på dit praktikophold? - Sæt gerne mere end ét x

9. semester, Kommunikation, Aalborg Besvaret af: 22 Hvilke jobfunktioner varetog du på dit praktikophold? - Sæt gerne mere end ét x Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier Praktikevaluering Efterår 2015 9. semester, Kommunikation, Aalborg Besvaret af: 22 Hvilke jobfunktioner varetog du på dit praktikophold? - Sæt gerne mere

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I BUSINESS ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I OFFENTLIG ADMINISTRATION (MPA) AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I JURA AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2017 Rapport for masterdimittender April 2017 Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2017 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,, Universitet

Læs mere

Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen

Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen 1. Anden uddannelse efter BA hvis JA Afslut 2. Nuværende jobsituation job/orlov uden job Ingen tidligere beskæftigelse nuværende beskæftigelse 3. Seneste beskæftigelse

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for SOCIOLOGI. Udarbejdet af

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for SOCIOLOGI. Udarbejdet af DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for SOCIOLOGI DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen 2012 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere