DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for HISTORIE. Udarbejdet af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for HISTORIE. Udarbejdet af"

Transkript

1 DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for HISTORIE DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af

2 FORORD Dimittendundersøgelsen 2012 er foretaget af Karrierecentret, Aalborg Universitet, i samarbejde med Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Denne delrapport er udarbejdet af Karrierecentret, Aalborg Universitet, og indeholder resultater for Studienævnet for Historie. Samtlige studienævn under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (SAMF) får lignende delrapporter, hvor nogle af resultaterne for de enkelte studier tilmed bliver præsenteret. Formålet med delrapporterne er at give de enkelte studienævn et indblik i konkrete resultater, hvad angår studienævnenes uddannelser, der kan være særlige nyttige for dem. Det gælder fx dimittendernes vurdering af uddannelsens kvalitet i forhold til arbejdsmarkedets krav og forventninger, dimittendernes søgemønstre efter endt uddannelse, deres nuværende beskæftigelse og efter- og videreuddannelse. Af samtlige spørgsmål i spørgeskemaet har vi udvalgt en række spørgsmål der afdækker de mest centrale aspekter. Det er således muligt for studienævnene at henvende sig til Karrierecentret og bestille flere statistiske resultater på andre spørgsmål end de i delrapporterne. Det er også muligt at få opdelt alle spørgsmål på f.eks. køn og dimittendårgang. Datagrundlag 1258 ud af 2338 samfundsvidenskabelige bachelorer samt kandidater, der dimitterede i perioden fra marts 2007 til og med oktober 2011, deltog i dimittendundersøgelsen. Det vil sige, at svarprocenten er på 53,9 %. 53 ud af 110 dimittender fra studienævnet for Historie deltog (svarprocenten udgør ca. 48 %) (jf. evt. Kapitel 7 Datagrundlag). På grund af manglende kontaktoplysninger på udenlandske dimittender har disse ikke kunnet deltage i undersøgelsen, hvorfor de desværre ikke er repræsenteret i datamaterialet. Definitioner Diagrammerne viser procentvise fordelinger på afgivne gyldige svar (N/n), dvs. ekskl. Ved ikke - svar og ubesvarede,. Ved nogle af spørgsmålene har dimittenderne haft mulighed for at afkrydse flere kategorier/parametre, hvorfor værdierne i disse diagrammer ikke giver 100 %. Tallene for det enkelte studienævn bliver sammenlignet med tallene for SAMF. I nogle tilfælde er der meget få respondenter i en gruppe (fx gruppen af dimittender, der arbejder indenfor den statslige, regionale eller kommunale sektor), hvorfor det ikke giver mening at sammenligne tallene med SAMFfakultetets tal og/eller illustrere disse grafisk. Resultaterne bliver i stedet skitseret kort i tekstform eller tabelform. Endelig præsenteres samtlige åbne svar (fritekst) fra dimittenderne enten dér, hvor det er relevant dvs. i de enkelte kapitler, eller i Appendiks. Nye undersøgelser Ønsker I yderligere undersøgelser for studienævnets uddannelser eller yderligere resultater, samarbejder vi gerne om dette. Ved sådanne forespørgsler bedes I rette henvendelse til nedenstående: Bettina Spleth Bazuin Fuldmægtig Tlf Side 1

3 INDHOLD 1 VEJEN TIL FØRSTE JOB FRA DIMISSION TIL FØRSTE JOB OVERVEJELSER OM JOBMULIGHEDER M.M JOBSØGNING STUDIEJOBBETS, PRAKTIKFORLØBETS OG PROJEKTSAMARBEJDETS BETYDNING NUVÆRENDE JOBSITUATION NUVÆRENDE JOB JOBBETS RAMMER JOBBETS INDHOLD UDDANNELSERNES ARBEJDSMARKEDSRELEVANS OG ANVENDELSESOMRÅDER TILEGNEDE OG EFTERSPURGTE KOMPETENCER EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE NYE KOMPETENCER EFTER ENDT UDDANNELSE DATAGRUNDLAG Side 2

4 STUDIENÆVNETS STUDIERETNINGER I nedenstående tabel kan du skabe dig et overblik over, hvilke studieretninger der hører til studienævnet for Historie, hvordan disse er samlet i nogle kategorier, som anvendes fremover i denne rapport, og antallet af dimittender i alt. For yderligere oplysninger om antallet og andelen af dimittender, der har deltaget i undersøgelsen, vil vi henvise til Samlet status. Studieretning/Kategorier Studieretning som angivet i STADS Antal Pct. Historie Historie % Total % Side 3

5 1 VEJEN TIL FØRSTE JOB FRA DIMISSION TIL FØRSTE JOB 1.1 OVERVEJELSER OM JOBMULIGHEDER M.M Hvornår og i hvilken grad gjorde du dig overvejelser om, hvilket job din uddannelse skulle føre til? Før uddannelsens start I høj grad 25% 3 I nogen grad I mindre grad 26% 34% 32% 33% Historie (N=50) SAMF (N=937) Slet ikke 1 11% 5% 1 15% 2 25% 3 35% Undervejs i uddannelsen I høj grad 36% 5 I nogen grad I mindre grad 2 16% 26% 43% Historie (N=50) SAMF (N=937) Slet ikke 4% 5% Side 4

6 Umiddelbart før jeg dimitterede I høj grad 56% 61% I nogen grad I mindre grad 9% 22% 23% Historie (N=50) SAMF (N=937) Slet ikke 7% 14% Umiddelbart efter jeg dimitterede I høj grad 6 64% I nogen grad I mindre grad Slet ikke 1 14% 4% 1 14% Historie (N=50) SAMF (N=937) Ændrede du jobmål undervejs i dit studie? Ændrede du jobmål undervejs i studiet? Ja, en enkelt gang 17% 24% Ja, flere gange 7% 26% Historie (N=46) Nej, jeg fastholdte mit jobmål gennem hele min uddannelse 24% 52% SAMF (N=887) Jeg havde ikke noget præcist jobmål for min uddannelse 17% 33% Side 5

7 1.1.3 Hvordan vurderer du universitetets information om erhvervs- og karrieremuligheder? Universitetets fælles informationsmateriale God 6% Middel 32% 3 Historie (N=50) Ringe 1 14% SAMF (N=937) Havde ikke kendskab til dette Universitetets centrale studievejledning God 7% Middel 3 33% Historie (N=50) Ringe 1 26% SAMF (N=937) Havde ikke kendskab til dette 36% 43% Karrierecentret God 2 17% Middel 32% 36% Historie (N=50) Ringe 12% 1 SAMF (N=937) Havde ikke kendskab til dette 3 35% Side 6

8 Studiets eget informationsmateriale God 7% Middel Ringe 36% 33% 3 2 Historie (N=50) SAMF (N=937) Havde ikke kendskab til dette 26% 33% Studiets egen studievejledning God 7% Middel 36% 33% Historie (N=50) Ringe 27% 36% SAMF (N=937) Havde ikke kendskab til dette 2 33% Information via undervisere God 6% Middel Ringe 32% 31% 42% 3 Historie (N=50) SAMF (N=937) Havde ikke kendskab til dette 2 24% Side 7

9 Information via netværkscenteret/aau-innovation/sea God 2% 2% Middel Ringe 14% 16% 12% 15% Historie SAMF (N=937) Havde ikke kendskab til dette 72% 67% Karrieredage på studiet God 12% 17% Middel 36% 33% Historie (N=50) Ringe 2 16% SAMF (N=937) Havde ikke kendskab til dette 32% 33% Side 8

10 1.2 JOBSØGNING Hvornår påbegyndte du din aktive jobsøgning? Hvornår påbegyndte du din aktive jobsøgning? Inden påbegyndelsen af specialet 1 22% Inden afleveringen af specialet/hovedopgave/ba-projekt 36% 47% Historie (N=50) SAMF (N=935) Efter bestået afsluttende eksamen/speciale/ba-projekt 35% 42% Hvor lang tid gik der fra dimission til du fik dit første job? Hvor lang tid gik der fra dimission til du fik dit første job (inkl. job med løntilskud)? Jeg fik job, før jeg var færdig med uddannelsen 27% 42% 0-3 mdr. 27% 25% Historie (N=45) 4-12 mdr. 29% 36% SAMF (N=823) Mere end 1 år 4% 11% Pct. af dimittender i job Side 9

11 1.2.3 Hvor søgte du og hvor fik du dit første job? Hvor søgte du og hvor fik du dit første job? Region Nordjylland 49% 62% 66% 84% Region Hovedstaden 1 23% 32% 45% Region Midtjylland 15% 1 42% 57% Søgte job; Historie (N=37) Region Syddanmark 5% 1 35% Fik job; Historie (N=39) Region Sjælland 1% 15% Søgte job; SAMF (N=640) Europa (ekskl. Norden) 3% 3% 9% 2% Fik job; SAMF (N=759) Øvrige udland 3% 1% Norden (ekskl. Danmark, men inkl. Færøerne og Grønland) 11% 3% 7% 1% Side 10

12 2 STUDIEJOBBETS, PRAKT IKFORLØBETS OG PROJEKTSAMAR- BEJDETS BETYDNING Har du haft studiejob sideløbende med din uddannelse? Har du haft studiejob sideløbende med din uddannelse? (Sæt gerne flere krydser) Ja, jeg har haft et studiejob uden relevans for mit studium Ja, jeg har haft et studierelevant studiejob 49% 3 Historie (N=53) 43% 39% SAMF (N=1120) Nej, jeg har ikke haft studiejob 13% 14% I hvilken virksomhed/organisation har du haft et studierelevant studiejob? I hvilken virksomhed/organisation har du haft et studierelevant studiejob? (Historie-dimittender, der har haft studierelevant studiejob) Frederikshavn Stadsarkiv Nordjyllands Historiske Museum Allerød gymnasium Dansk center for herregårdsforskning Dansk jødisk museum Decentral studievejleder Den2radio.dk Filmz.dk Folkeskole - underviser Folkeskoler i Aalborg Frederiksberg Hovedbibliotek Herningvejen Skole Herregårdsmuseet på Gammel Estrup Historiestudiets bibliotek Historisk Museum Lindholm Høje Museum Nordjyllands Historiske Museum Nørresundby Gymnasium Ringkøbing-Skjern Museum Salling (bogafdelingen) Samfundsvidenskabeligt Fakultet, AAU Vadum Skole Vanløse Privatskole Side 11

13 Vikingeskibsmuseet Aalborg Katedralskole Aalborg Kommune - Grindsted Skole Aalborg Universitet, studenterunderviser Aalborg Universitet, studievejleder Aalborghus Gymnasium AAU Hvor mange timer om ugen har du i gennemsnit haft studiejob i undervisningsperioden? Hvor mange timer om ugen har du i gennemsnit haft relevant studiejob i undervisningsperioden? Hvor mange timer om ugen har du i gennemsnit haft ikke studierelevant studiejob i undervisningsperioden? SAMF (N=439) Historie (N=23) SAMF (N=439) Historie (N=23) % 3 47% 39% % 3 47% 39% % 17% % 17% 1 1 Under 8 timer om ugen 9-16 timer om ugen Mere end 16 timer om ugen Under 8 timer om ugen 9-16 timer om ugen Mere end 16 timer om ugen Vurderer du, at dit studiejob har forlænget dit studium? Vurderer du, at dit studiejob har forlænget dit studium? (Studierelevant studiejob) Vurderer du, at dit studiejob har forlænget dit studium? (Ikke-studierelevant studiejob) SAMF (N=439) Historie (N=23) SAMF (N=422) Historie (N=26) % 10 94% 92% % 17% 6% Nej Ja Nej Ja Side 12

14 2.1.5 Har du været i praktik i en virksomhed/organisation i løbet af din uddannelse? Har du været i praktik i en virksomhed/organisation i løbet af din uddannelse? SAMF Historie Ja % % Nej % % Total % % I hvilken virksomhed/organisation var du i praktik? I hvilken virksomhed/organisation var du i praktik? (Historie-dimittender, der har været i praktik) Bangsbo Museum og arkiv Billund Museum Gymnasium Herregårdsmuseet på Gammel Estrup Hirtshals Turistbureau Nordjyllands Historiske Museum Nordjyllands Historiske Museum/Hadsund Ringkøbing-Skjern Museum Skive Gymnasium og HF The Danish Immigrant Museum, Elk Horn, IA, USA Thisted Gymnasium Udenrigsministeriet - Ambassade Vendsyssel Historiske Museum Viborg Gymnasium og HF Viborg Katedralskole Vikingeskibsmuseet Weltklasse Aalborg Handelsskole Aalborg Stadsarkiv Aalborg Ungdomsskole Historisk Samling under Besættelsen VUC Viborg Har du lavet projekt i samarbejde med en virksomhed/organisation i løbet af din uddannelse? Har du lavet et projekt i samarbejde med en virksomhed/organisation i løbet af din uddannelse? SAMF Historie Ja ,8 % % Nej ,2 % % Total ,0 % % Side 13

15 2.1.8 Med hvilken virksomhed/organisation har du haft et projektsamarbejde? Med hvilken virksomhed/organisation har du haft et projektsamarbejde? (Historie-dimittender, der har haft projektsamarbejde) Billund Musesum Brovst Asylcenter Dansk Center for Herregårdsforskning Electronic Systems Department, AAU Herregårdsmuseet på Gammel Estrup Hirtshals Turistbureau Hjerl Hede Institut für vergleichende Staat-Kirche Forschung, Berlin Nordjyllands Historiske Museum/Hadsund Nordjyske Medier Vendsyssel Historiske Museum Aalborg Ungdomsskole Har du efterfølgende fået arbejde i den virksomhed/organisation, hvor du havde studiejob, praktik og/eller projektsamarbejde? Har du efterfølgende fået ansættelse i den virksomhed/organisation, hvor du havde SAMF Historie Antal Pct. Antal Pct. studierelevant studiejob? Ja % 6 26 % Nej % % Total % % et studiejob uden relevans? Ja % 4 15 % Nej % % Total % % et praktikophold? Ja % 6 25 % Nej % % Total % % et projektsamarbejde? Ja % 4 36 % Nej % 7 64 % Total % % Side 14

16 Har du efterfølgende fået ansættelse i den virksomhed/organisation, hvor du havde... SAMF Historie % 85% 82% 73% 75% 81% % 64% % % 1 15% 27% 25% 19% 1 Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej studierelevant studiejob? (SAMF=439; Historie=23) et studiejob uden relevans? (SAMF=422; Historie=26) et praktikophold? (SAMF=558; Historie=24) et projektsamarbejde? (SAMF=495; Historie=11) Har du været på et udlandsophold i løbet af din uddannelse? Har du været på et udlandsophold i løbet af din uddannelse? SAMF Historie Ja % 6 12 % Nej % % Total % % Side 15

17 3 NUVÆRENDE JOBSITUATION Hvad er din nuværende jobsituation? Hvad er din nuværende jobsituation? Jeg er i arbejde (herunder orlov, job med løntilskud, deltidsansættelser o.lign.) 7 8 Jeg er ledig/arbejdsløs Jeg er i gang med en fuldtidsuddannelse (f.eks. ph.d/erhvervs ph.d) 4% 5% 14% 1 Historie (N=50) SAMF (N=955) Jeg er iværksætter/selvstændig (herunder freelance) 1% Side 16

18 4 NUVÆRENDE JOB 4.1 JOBBETS RAMMER Hvad er ansættelsesforholdet i dit nuværende job? Hvad er dit ansættelsesforhold i dit nuværende job? (Hvis du har flere job samtidig, bedes du besvare ud fra det job, du mener, der er mest relevant i forhold til din uddannelse.) Fastansat 64% 75% Projektansat/tidsbegrænset ansat 1 15% Historie (N=39) Ansat i vikariat 5% 1 SAMF (N=763) Ansat med løntilskud 3% 4% Andet 2% 5% Hvad er dit ansættelsesforhold i dit nuværende job? Hvis du har flere job samtidig, bedes du besvare ud fra det job, du mener, der er mest relevant i forhold til din uddannelse. - Andet, skriv gerne Årsvikariat Frivilligt arbejde på Aalborg Historiske Museum Side 17

19 4.1.2 Inden for hvilken sektor er din nuværende beskæftigelse? Inden for hvilken sektor er din nuværende arbejdsplads? Kommune 21% 34% Privat Stat 13% 3 27% 67% Historie (N=39) Region 7% SAMF (N=763) Interesseorganisation 2% Pct. af beskæftigede dimittender Side 18

20 4.1.3 Hvilken type virksomhed er du beskæftiget i? Hvilken type virksomhed er du beskæftiget i? Konsulent-, analyse- og rådgivningsvirksomhed Anden type 1 17% Finansiel virksomhed 11% Produktion og fremstilling (industri) 11% 4 Handels- og detailvirksomhed (inkl. butik) 9% 2 Servicevirksomhed IT-virksomhed 7% 2 Historie (N=5) Alternativ energi (f.eks. biogas, vind-, bølge- og solenergi, mv.) 7% SAMF (N=227) Reklame- og markedsføringsvirksomhed Kultur og turisme Bygge- og anlægsvirksomhed Transport Medicinalvirksomhed Medievirksomhed (TV, radio, forlag, avis, etc.) 3% 2% 2% 2% 1% 1% Pct. af beskæftigede dimittender i den private sektor Side 19

21 4.1.4 Hvilket område arbejder du primært indenfor? (Både statsligt, kommunalt og regionalt ansatte) Hvilket område arbejder du primært indenfor? (Sæt gerne flere krydser) - Valgt Administration/forvaltning 4% 44% Undervisning i gymnasieskolen 19% 77% Forskning på universitet/handelshøjskole 13% Undervisning på anden videregående uddannelsesinstitution Andet, angiv hvilken: Undervisning på universitet/handelshøjskole 13% 4% 12% Historie (N=26) SAMF (N=204) Anden forskning/udvikling Kommunikation (f.eks. kommunikations-, PR-, informationsmedarbejder) 6% 4% 4% Anden undervisning Kultur/medier 3% 12% 2% 5 10 Pct. af statsligt ansatte dimittender Ingen dimittender fra Studienævnet for Historie er ansat i regionen. Side 20

22 Hvilket område arbejder du primært inden for? (Sæt gerne flere krydser) SAMF Historie Beskæftigelse/integration (på institutionsniveau % 2 25 % - f.eks. jobcenter)* Social, sundhed/omsorg (på forvaltningsniveau) % 1 13 % Børn og unge (på forvaltningsniveau) % 1 13 % Beskæftigelse/integration (på forvaltningsniveau) % 0 0 % Anden administration/forvaltning * 24 9 % 2 25 % Andet, angiv hvilket: 16 6 % 1 13 % (EØ-dimittend: Analyse og kvalitet) Kommunikation (f.eks. kommunikations-, 12 5 % 1 13 % PR-, informationsmedarbejder) * Erhverv/udvikling * 12 5 % 1 13 % Børn og unge (på institutionsniveau - f.eks. skoler) 10 4 % 1 13 % Social, sundhed/omsorg (på institutionsniveau - f.eks. plejehjem) 7 3 % 0 0 % Teknik, by og miljø * 7 3 % 0 0 % Kultur og fritid (på forvaltningsniveau) 6 2 % 0 0 % Kultur og fritid (på institutionsniveau - f.eks. museer) ** 3 1 % 2 25 % I alt ansatte i kommunen % % Side 21

23 4.2 JOBBETS INDHOLD Hvordan er dine jobfunktioner fordelt? Hvilke jobfunktioner bruger du nogen/meget tid på? (Sæt gerne flere krydser) - Valgt Analyse og/eller evaluering* Rådgivning/vejledning* Administration og sekretariatsfunktioner* Projektledelse* Konsulent- og udviklingsopgaver* Uddannelses- og undervisningsopgaver* Strategisk kommunikation og formidling* Kvalitetsudvikling* Økonomi- og regnskabsfunktioner* Ledelse og organisation Kunde-/borgerservice* Formidling og kommunikation* Andre jobfunktioner Produktudvikling/innovation IT HR/personale Tekstproduktion Salg Markedsføring/reklame Forskning** Kulturformidling* Oversættelse og tolkning 23% 49% 26% 39% 2 39% 13% 34% 26% 22% 17% 3% 17% 3% 16% 3% 15% 15% 14% 15% 13% 5% 11% 3% 1 1 9% 1 9% 5% 13% 7% 6% 23% 3% 2% 67% Historie (N=39) SAMF (N=763) Pct. af beskæfitgede dimittender Side 22

24 4.2.2 Hvad er din stillingsbetegnelse? Adjunkt Gymnasielærer Projektmedarbejder Arkivar Museumsinspektør Årsvikar Kontorassistent Analytiker Assisterende produktchef Digital formidler Hvad er din nuværende stillingsbetegnelse? (Historie) Frivilligt Arbejde Global Process Architect gymnasielærer Lektor Lærer Nattevagt Produktionsmedarbejder projektansat museumsmedarbejder Sagsbehandler/rådgiver Vejleder I hvilken virksomhed/organisation er du ansat? I hvilken virksomhed/organisation er du ansat? (Juridisk Studienævn) Frederikshavn Gymnasium og HF Helsingør Gymnasium VUC Nordjylland Hjørring Gymnasium 7-eleven Jobcenter Brønderslev Alssundgymnasiet Sønderborg Museet på Sønderskov arvato financial services, Ireland Museum Brønderslev Gymnasium og HF Museum Østjylland Brønderslev Kommune Norddanmarks EU kontor cdon.com Næstved Gymnasium De Danske Kongers Kronologisk Samling (Rosenborg Nørresundby Gymnasium og HF Slot og Amalienborgmuseet) Favrskov Kommune Rigspolitiet Frederikshavn Gymnasium & HF-Kursus Rosborg Gymnasium og HF Frederikshavn Handelsskole S-mail Frederikshavn Stadsarkiv Tech College Aalborg Glud Museum VUC Grundfos A/S VUC Holstebro-Lemvig-Struer Gymnasieskolen VUC Aalborg Gymnasium Aalborg Historiske Museum Hasseris Gymnasium & IB World School Aalborghus Gymnasium Side 23

25 4.2.4 Hvordan er den faglige sammenhæng mellem din uddannelse og dit nuværende job? Hvordan er den faglige sammenhæng mellem din uddannelse og dit nuværende job? Historie (N=39) SAMF (N=759) Jobbet ligger inden for uddannelsens traditionelle fagområde 72% 63% Jobbet ligger uden for uddannelsens traditionelle fagområde, men kræver generelle/faglige kompetencer fra min videregående uddannelse 1 3 Der er ingen faglig sammenhæng mellem uddannelsen og mit nuværende job 1 6% Pct. af beskæftigede dimittender Jobbet ligger i forlængelse af... (Sæt gerne flere krydser) mit speciale/afgangsprojekt/projekt 56% 55% min specialisering* 44% 49% min praktikplads* mit studiejob* 2 34% 39% 33% Historie (N=18) SAMF (N=308) mit udlandsophold** 7% Pct. af dimittender, der angiver, at der er en sammenhæng mellem deres uddannelse og job Side 24

26 5 UDDANNELSERNES ARBEJDSMARKEDSRELEVANS OG AN- VENDELSESOMRÅDER 5.1 TILEGNEDE OG EFTERSPURGTE KOMPETENCER Hvilke af disse kompetencer har du tilegnet dig i nogen/høj grad gennem dit studium? Hvilke af disse kompetencer har du tilegnet dig i nogen/høj grad gennem dit studium? (Sæt gerne flere krydser) Historie (N=53) SAMF (N=1120) Evnen til at analysere Relevant teoretisk viden inden for mit fagområde* Evnen til at formidle skriftligt Evnen til at tilegne mig ny viden Relevante metodiske færdigheder inden for mit fagområde* Evnen til arbejde projektorienteret Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines Evnen til at arbejde problemløsende Evnen til at arbejde selvstændigt Evnen til at formidle mundtligt Evnen til at arbejde tværfagligt Relevant praktisk viden inden for mit fagområde Evnen til at samarbejde på tværs af faggruppe Generel kulturforståelse* At kunne arbejde kreativt og innovativt Fremmedsprogsfærdigheder* IT-færdigheder Relevant viden om projektledelse Generel forretningsforståelse* 83% 71% 76% 66% 81% 64% 76% 63% 81% 63% 76% 6 64% 54% 55% 53% 6 49% 57% 4 49% 35% 3 27% 25% 26% 47% 22% 23% 13% 17% 13% 11% 13% 17% 12% 11% Side 25

27 5.1.2 Beskriv med dine egne ord de tre vigtigste og mest anvendelige kompetencer, som du har med dig fra dit studium. Beskriv med dine egne ord de tre vigtigste og mest anvendelige kompetencer, som du har med dig fra dit studium: - at arbejde i grupper, som AAU jo er kendt for. - at Faglighed, analytisk sans, arbejde problemorienterende. arbejde projektorienteret. - at arbejde metodisk via min tid på historie studiet. 1. At kunne udvælge en relevant forskningsrelateret Faglighed, Metode og videnskabelighed problemstilling. 2. At formidle skriftligt. 3. En grundlæggende tværfaglig åbenhed. 1. Godt overblik 2. Evnen til hurtigt at kunne sætte sig Generel baggrundsviden At arbejde problemløsende/løsningsorienteret ind i stof 3. Grammatiske færdigheder Viden indenfor mit specialeområde 1. Struktur 2. Overblik 3. Samarbejde Gruppearbejde, som har givet mig indsigt at udøve konstruktiv kritik på andres og eget arbejde. Metodisk viden til at behandle data Generel viden om samfundets historie og evnen til at analysere samfundet før og nu 1) Evnen til at analysere historien ved 2) mønstergenkendelse (mønstre der går igen ned igennem historien),for Gruppesamarbejde Strukturering af arbejde forståelse af egen læring 3)at tage ved lære af historien. Analyse Undersøgende/opsøgende Overblik Informationsforvaltning Analytisk (herunder kilde kritisk) Struktureret (metode) analyse, formulering, projektskrivning Informationsforvaltning, Analyse, Projektstyring Analytisk overblik Fagkendskab Samarbejde med mange forskellige typer af mennesker At føre en opgave helt til dørs. At arbejde alene uanset hvilke problemer jeg møder under vejs, også løse dem. At overholde en deadline. Være en god samarbejdspartner i grupper. De tre vigtigste og mest anvendelige kompetencer er problemorienteret arbejde, kildekritiske tilgange samt at formidle på skrift. Den rent faglige viden, der er nødvendig som underviser. Viden om projektarbejdet som arbejdsform Evnen til at strukturere den allokerede tid, så målene opfyldes indenfor rammen Even til at arbejde projektorienteret - overskue store mænger 'data' - formidle på skrift Evne til at omsætte teori til praksis. Evne til at arbejde projektorienteret og tværfagligt. Evne til at tilegne mig ny viden hurtigt. Evnen til at formidle, researche og analysere. Evnen til at kommunikere med arbejdspartnere Evnen til at levere et skriftligt produkt indenfor en begrænset tidsperiode Evnen til ved egen hjælp at se de større Jeg opnåede analytiske - teoretiske - metodiske færdigheder, gode og solide formidlingsevner og samspillet mellem tilegnelse af ny viden og evnen til at arbejde problemorienteret, både gennem gruppearbejde og individuelt/selvstændigt. Dette har givet mig nogle gode redskaber til jobsøgning og varetage nye jobs nu og i fremtiden. Kommunikere Sætte sig hurtig ind i et problem og løse det Sortere i viden/kilder og finde det relevante Kvalitetsbevisthed, deadlineoverholdelse, metodisk fremgangsmåde Metode Analytiske færdigheder Generel/overordnet viden om fagområdet Metodiske kompetencer Analytiske kompetencer projektarbejde Overblik over læsestof Formidling af tekster Metodik i arbejdet Problemløsning, selvstændig, analyse Projektorienteret, samarbejdsevne og et generelt historisk overblik Side 26

28 sammenhænge i Verden Evnen til at se en situation fra flere vinkler. Evnen til at argumentere for sin sag. Evnen til at kunne deducere sig frem til svar og/eller løsninger. Evnen til både at arbejde selvstændigt og i grupper indenfor projektarbejdet (Jeg valgte at skrive selvstændige projekter fra 4. semester og frem. Evnen til at gribe et projekt fornuftigt an, hvilket er vigtigt i det museumsarbejde, som jeg efterfølgende har haft. Vigtigst på studiet for efterfølgende at opnå beskæftigelse var helt klart praktikopholdet, hvor man fik en chance for at netværke indenfor sit fagområde og fik mulighed for at prøve kræfter med "det virkelige liv" på arbejdsmarkedet - det var der derudover mangel på, men det er der sikkert sidenhen rettet op på gennem de tre linjer på kandidaten i historie nu. Faglig viden Projektorienteret gruppe arbejde opgaveskrivning Faglige kompetencer. Samarbejdsevner. God til skriftlig/mundtlig formidling. Samarbejde, problemorienteret undervisning, faglighed Samarbejdsevne Problemløsning Evne til at overskue kompleksitet skriftlig formidling mundtlig formidling projektarbejde Viden om mine to fag Evnen til samarbejde Interesse for mine to fag Side 27

29 5.1.3 Hvilke af disse kompetencer har du oplevet er blevet efterspurgt i nogen/høj grad på arbejdsmarkedet? Hvilke af disse kompetencer har du oplevet er blevet efterspurgt i nogen/høj grad på arbejdsmarkedet? Historie (N=53) SAMF (N=1120) Evnen til at formidle skriftligt* Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines Evnen til at analysere 6 62% 59% 59% 49% 57% Evnen til at arbejde selvstændigt 57% 7 Evnen til at formidle mundtligt Relevant praktisk viden inden for mit fagområde 45% 47% 56% 81% Evnen til at tilegne mig ny viden Relevante metodiske færdigheder inden for mit fagområde* Evnen til at arbejde problemløsende Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper 47% 45% 45% 3 43% 49% 4 6 Evnen til at arbejde tværfagligt* Evnen til arbejde projektorienteret* IT-færdigheder Relevant teoretisk viden inden for mit fagområde* Relevant viden om projektledelse* 4 45% 39% 4 37% 43% 35% % At kunne arbejde kreativt og innovativt Generel forretningsforståelse Fremmedsprogsfærdigheder* 27% 23% 26% % Generel kulturforståelse 15% Side 28

30 5.1.4 Andre efterspurgte kompetencer. Har du i dit arbejdsliv oplevet, at der er blevet efterspurgt andre kompetencer, som du gerne ville have tilegnet dig gennem dit studium? Hvis ja, angiv venligst hvilke: (Dimittender fra Historie) Økonomiske færdigheder - men så skulle jeg have valgt et andet studie undervisningskompetence Sidefag Samarbejde med andre studier, altså mere tværfaglligt arbejde Projektledelse. Forretningsforståelse. Brug af Microsoft Office Pakken. Projektledelse. Praktisk erfaring - meget teoretik uddannelse. Mere målretning i studiet. mere praktisk erfaring Menneskelige kompetencer Jeg var ikke forberedt på de opgaver, som arbejdslivet krævede og var derfor alt for idealistik omkring mine arbejdsopgaver. Derfor oplevede jeg det første halve år af min ansættelse, at jeg ikke vidste, hvad mit job egentlig bestod i. Jeg havde gerne set at der havde været fokus på at lære fra sig, f.eks. gennem et større samarbejde mellem universitetet og gymnasierne i området. Jeg er lærer men har absolut ingen forudsætninger for at undervise fået med mig fra universitetet. Ja mulighed for at lave Phd.(humanist) Mulighed for at lave grundforskning. IT-færdigheder. Dem har jeg erhvervet mig på egen hånd. IT kompetencer Praktisk erfaring Generel større indsigt i hvad der er relevant viden i forhold til at undervise i mine fag. Forretningsans Administration Evnen til at formidle noget fagligt stof mundtligt - især i en undervisningssituation! En vigtig kompetance jeg tit høre efterspurgt er evnen til at være servicemindet og i godt humør hver dag. Bedre indblik i arbejdsmarkedets sammensætning og forståelse her af. Dette ville være brugbart i ansættelsessituationer. Side 29

31 5.1.5 Kompetencegabet Kompetencegabet (Forskel mellem andelen af i nogen/høj grad tilegnede og efterspurgte kompetencer) Historie (N=53) Relevant teoretisk viden inden for mit fagområde Evnen til arbejde projektorienteret Relevante metodiske færdigheder inden for mit fagområde Evnen til at tilegne mig ny viden Evnen til at formidle skriftligt Evnen til at arbejde problemløsende Generel kulturforståelse Evnen til at analysere Evnen til at arbejde tværfagligt Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines Fremmedsprogsfærdigheder Evnen til at arbejde selvstændigt At kunne arbejde kreativt og innovativt Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper Generel forretningsforståelse Evnen til at formidle mundtligt Relevant viden om projektledelse Relevant praktisk viden inden for mit fagområde -25% -25% -2 IT-færdigheder -24% -14% -14% -23% -15% -25% -16% -11% -17% -15% -21% SAMF (N=1120) - -5% -5% -11% - -2% - 2% 7% 6% 1 15% 16% 14% 1 17% 21% 19% 21% 32% 31% 3 36% 34% Side 30

32 Kompetencer, der er tilegnet og efterspurgt i nogen/høj grad Efterspurgte; Historie (N=53) Tilegnede; Historie (N=53) Generel forretningsforståelse Evnen til at formidle skriftligt Evnen til at analysere Relevante metodiske færdigheder inden for mit fagområde Evnen til at tilegne mig ny viden Evnen til arbejde projektorienteret Relevant teoretisk viden inden for mit fagområde Evnen til at arbejde selvstændigt Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines Evnen til at formidle mundtligt Evnen til at arbejde problemløsende Evnen til at arbejde tværfagligt Generel kulturforståelse Relevant praktisk viden inden for mit fagområde Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper At kunne arbejde kreativt og innovativt Relevant viden om projektledelse Fremmedsprogsfærdigheder IT-færdigheder 23% 49% 83% 6 81% 45% 81% 6 76% 45% 76% 43% 76% % 64% 81% 57% 3 55% 57% 49% 2 47% 45% 3 49% 25% 47% 23% 2 17% 2 17% 4 11% Side 31

33 5.1.6 I hvilken grad har din uddannelse rustet dig godt til dit arbejdsliv? I hvilken grad har din uddannelse rustet dig godt til dit arbejdsliv? I høj grad 2 32% I nogen grad I mindre grad 12% 22% 4 54% Historie (N=50) SAMF (N=947) Slet ikke 2% 2% Side 32

34 5.1.7 Angiv venligst, hvilke 5 parametre du mener, kunne have rustet dig bedre til at imødekomme de krav, der stilles på arbejdsmarkedet? Angiv venligst hvilke 5 parametre, du mener, kunne have rustet dig bedre til at imødekomme de krav, der stilles på arbejdsmarkedet? Historie (N=53) SAMF (N=1120) Flere praktiske opgaver og redskabsfag (f.eks. regnskab, IT) 36% 43% Mere/bedre mulighed for praktik i uddannelsen* 3 42% Flere konkrete cases i undervisningen Flere valgfag, der retter sig direkte mod virksomhederne Mere opgaveløsning med eksterne virksomheder/organisationer Flere gæsteundervisere fra erhvervslivet 11% 15% 19% % 27% 24% (Mere) undervisning i projektledelse* (Mere) undervis. i virksomhedskendskab og forretningsforståelse Bedre vejledning om virksomhedernes behov Bedre karrierevejledning (om mulighederne på arbejdsmarkedet) En højere grad af tværfaglighed i uddannelsen Flere virksomhedspræsentationer på universitetet 21% 24% 17% 21% 11% 17% 25% 15% 26% 14% 11% 14% Mere metode Mere/bedre mulighed for udlandsophold Mere problemorienteret undervisning Andet 13% 11% 11% 11% 7% 21% Bedre studievejledning (om valg undervejs i uddannelsen, etc.) Flere erhvervsrelaterede tilbud fra Karrierecentret 7% 5% 13% 11% Mere projektarbejde Ingen forslag til forbedringer* Bedre karrieremesser på universitetet 4% 6% 3% 6% 2% 9% Side 33

35 Angiv venligst hvilke 5 parametre, du mener, kunne have rustet dig bedre til at imødekomme de krav, der stilles på arbejdsmarkedet? - Andet, angiv venligst: (Dimittender fra Historie) Mulighed for Phd. Mere undervisning Mere oplysning om mulighederne for at opnå det arbejde man gerne ville have når man starter uddannelsen Kan ikke komme på mere Information og viden om projektansøgningsprocedurer (FKK, Carlsberg etc.) En gymnasielærer-profil på historie med fokus på formidling af læringsstrategier Side 34

36 6 EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 6.1 NYE KOMPETENCER EFTER ENDT UDDANNELSE Har du efter endt uddannelse tilegnet dig yderligere kompetencer? Har du efter endt uddannelse tilegnet dig yderligere kompetencer? Ja 6 63% Historie (N=50) Nej 4 37% SAMF (N=932) Hvordan har du efter endt uddannelse tilegnet dig disse kompetencer? Hvordan har du - efter endt uddannelse - tilegnet dig disse kompetencer? (Sæt gerne flere krydser) Efteruddannelse (korte kurser, enkeltfag o.lign.) Regelmæssige seminarer og kurser arrangeret af arbejdspladsen Sidemandsoplæring, mentorordning eller anden intern oplæring Netværk 3 35% 3 25% 47% 41% 53% 49% Historie (N=30) Andet 19% 37% SAMF (N=586) Videreuddannelse (master, diplom, længerevarende forløb o.lign.) 1 11% Livslang Læring på AAU Universitetets tompladsordning 3% 3% 1% Pct. af dimittender, der har tilegnet sig yderligere kompetencer Side 35

37 6.1.3 Overvejer du at efter- og videreuddanne dig inden for de næste 3 år? Overvejer du at efter- og videreuddanne dig inden for de næste 3 år? Historie (N=20) SAMF (N=346) Ja 55% 61% Nej 39% 45% Pct. af dimittender, der ikke har efter- og videreuddannet sig Side 36

38 6.1.4 Inden for hvilke områder overvejer du at efter- og videreuddanne dig inden for de næste 3 år? Inden for hvilke områder overvejer du at efter- og videreuddanne dig inden for de næste 3 år? (Sæt gerne flere krydser) Historie (N=29) SAMF (N=621) Ledelse Projektledelse* Nyere eller øget viden inden for mit uddannelsesområde Organisation Økonomi* Kommunikation 3% 24% 25% 24% 21% 1 35% 36% 35% 34% 35% 33% Jura* Præsentation/formidling Andet Ph.d. og pædagogik HR Læring og pædagogik Forretningsforståelse Psykologi/terapi* Sprog Iværksætteri Tilvalgsfag med henblik på undervisning i gymnasiet/hf* IT Det kreative musiske område 16% 14% 14% 14% 12% 1 12% 12% 7% 1 9% 7% 6% 4% 21% 21% 24% Pct. af dimittender, der overvejer en efter- og videreuddannelse Side 37

39 7 DATAGRUNDLAG Samlet status Samlet status Historie SAMF Gennemført % % Nogen svar 0 0 % 35 2 % Distribueret % % Total % % Samlet status fordelt efter køn Samlet status Mand Kvinde SAMF Gennemført % % % Nogen svar 11 1 % 24 2 % 35 2 % Distribueret % % % Total % % % Samlet status Mand Kvinde Studienævnet Gennemført % % % Nogen svar 0 0 % 0 0 % 0 0 % Distribueret % % % Total % % % Samlet status fordelt efter adgangsgrundlag for kandidatuddannelse Samlet status Bachelor fra AAU Bachelor fra et andet universitet Professionsbachelor Anden adgangsgivende eksamen SAMF Gennemført % % % % % Nogen svar 17 3 % 2 2 % 0 0 % 3 7 % 22 3 % Distribueret 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % Total % % % % % Samlet status Bachelor fra AAU Studienævnet Gennemført % % Nogen svar 0 0 % 0 0 % Distribueret 0 0 % 0 0 % Total % % Side 38

40 7.1.4 Samlet status fordelt efter dimittendårgang SAMF Gennemført % % % % % % Nogen svar 0 0 % 7 1 % 13 2 % 8 2 % 7 2 % 35 2 % Distribueret % % % % % % Total % % % % % % Studienævnet Gennemført 2 29 % % % % 5 39 % % Nogen svar 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % Distribueret 5 71 % % % % 8 61 % % Total % % % % % % Side 39

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse KANDIDATUNDERSØGELSEN 20 DET HUMANISTISKE FAKULTET Delrapport for ENGELSK, TYSK OG KULTURFORSTÅELSE DET HUMANISTISKE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen 20 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I KLINISK VIDENSKAB OG TEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMINGENIØRUDDANNELSEN I BYGGERI OG ANLÆG AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for BACHELORUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for ERHVERVSJURA. Udarbejdet af

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for ERHVERVSJURA. Udarbejdet af DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for ERHVERVSJURA DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen 2012 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER 1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER Har du afsluttende kommentarer, er du velkommen til at skrive dem nedenfor: Jeg har ikke været på arbejdsmarkedet siden endt uddannelse. Højere grad af målretning - mange ting

Læs mere

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Musik

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Musik KANDIDATUNDERSØGELSEN 2011 DET HUMANISTISKE FAKULTET Delrapport for MUSIK DET HUMANISTISKE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen 2011 er foretaget af Karrierecentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER 1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER Har du afsluttende kommentarer, er du velkommen til at skrive dem nedenfor: Som den første årgang på Idræt var der mange "huller". Der var meget der ikke var styr på og meget

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I BYGGELEDELSE (CAND.SCIENT.TECHN) AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I LANDINSPEKTØRVIDENSKAB AAU KØBENHAVN UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2012 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

Spørgeskema Ordinære uddannelser (Bachelor og Kandidat)

Spørgeskema Ordinære uddannelser (Bachelor og Kandidat) Spørgeskema Ordinære uddannelser (Bachelor og Kandidat) - 2016 Velkommen til spørgeskemaet! Vi er glade for, at du tager dig tid til at besvare spørgeskemaet. Hvis du har brug for en pause undervejs, lukker

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab School of Medicine and Health LMJ 21. september Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle uddannelser

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2013

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2013 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI. Udarbejdet af

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI. Udarbejdet af Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 FRANSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes fortsatte karriere...6 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMINGENIØRUDDANNELSEN I MASKINTEKNIK AAU ESBJERG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆTSTEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB. Udarbejdet af

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB. Udarbejdet af Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Folkesundhedsvidenskab 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation, AUK Udsendt til: 29 Besvaret af: 6 Svarprocent: 20 %

8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation, AUK Udsendt til: 29 Besvaret af: 6 Svarprocent: 20 % 8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation, AUK Udsendt til: 29 Besvaret af: 6 Svarprocent: 20 % Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering forår 2012 Har du været i praktik

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet KarriereCentret Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet Hjælpe med information og vejledning i overgangen fra studieliv til arbejdsliv

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 TYSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes forsatte karriere...7 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2015

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2015 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22. Har du været i praktik i dette semester?

9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22. Har du været i praktik i dette semester? 9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22 Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner varetog du på dit praktikophold? -

Læs mere

POLITIK, ADMINISTRATION OG SAMFUNDSFAG

POLITIK, ADMINISTRATION OG SAMFUNDSFAG DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for POLITIK, ADMINISTRATION OG SAMFUNDSFAG DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen 2012

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 15. september Sammensling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) -,, og Indledning Som led i arbejdet med at

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I SUNDHEDSTEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I BYGGELEDELSE AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

KANDIDAT- OG AFTAGERUNDERSØGELSEN 2009 Rapport for DE INGENIØR-, NATUR- OG SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTETER (INS) Udarbejdet af

KANDIDAT- OG AFTAGERUNDERSØGELSEN 2009 Rapport for DE INGENIØR-, NATUR- OG SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTETER (INS) Udarbejdet af KANDIDAT- OG AFTAGERUNDERSØGELSEN 2009 Rapport for DE INGENIØR-, NATUR- OG SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTETER (INS) Udarbejdet af FORORD Kandidat- og Aftagerundersøgelsen 2008-09 blev foretaget af Karrierecentret

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I TEKNOLOGILEDELSE AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar

9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar Studienævnet for Humanistisk Informatik 9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I INFORMATION TECHNOLOGY AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I SOCIALT ARBEJDE AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 MATEMATIK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes fortsatte karriere...7 3. Kandidaternes vej til første job...11 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 APPENDIKS ROSKILDE UNIVERSITET KANDIDAT- undersøgelsen 2007 APPENDIKS ROSKILDE UNIVERSITET 2 Kandidatundersøgelsen 2007 Indhold Appendiks 1 Metode...3 1.1 Spørgeskema...3

Læs mere

9. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København

9. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København 9. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København Besvaret af: 3 Har du været i praktik i dette semester? Hvor var du i praktik? Københavns Kommune Avaleo Hvilke jobfunktioner varetog

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Rapport for kandidatdimittender Marts 2014 For 2013 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar

9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar Studienævnet for Humanistisk Informatik 9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner varetog

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I BUSINESS ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation Udsendt til: 58 Besvaret af: 26 Svarprocent: 44 %

8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation Udsendt til: 58 Besvaret af: 26 Svarprocent: 44 % 8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation Udsendt til: 58 Besvaret af: 26 Svarprocent: 44 % Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering forår 2012 Har du været i praktik

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for SOCIOLOGI. Udarbejdet af

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for SOCIOLOGI. Udarbejdet af DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for SOCIOLOGI DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen 2012 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for kandidatdimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMUDDANNELSEN I REGNSKAB OG ØKONOMISTYRING (HD 2. DEL) AALBORG UNIVERSITET UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den

Læs mere

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer.

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer. Kære bachelor fra Aarhus Universitet, Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer. Undersøgelsen skal kortlægge beskæftigelsessituationen for bachelorer, der

Læs mere

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden.

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden. DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 Velkommen til dimittendundersøgelsen for Kære dimittend, Som studieleder på din akademiuddannelse fremsender jeg hermed en dimittendundersøgelse, som jeg vil opfordre

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, praktik, Interaktive Digitale Medier Besvaret af: 11

9. semester, Humanistisk Informatik, praktik, Interaktive Digitale Medier Besvaret af: 11 Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering efterår 2012 9. semester, Humanistisk Informatik, praktik, Interaktive Digitale Medier Besvaret af: 11 Hvilken bachelorbaggrund har du? Respondenter

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

9. semester Kommunikation København Hvilket semester går du på? (hvis du har undervisning på mere end ét semester, så udvælg, det du følger mest)

9. semester Kommunikation København Hvilket semester går du på? (hvis du har undervisning på mere end ét semester, så udvælg, det du følger mest) Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering efterår 2013 9. semester Kommunikation København Hvilket semester går du på? (hvis du har undervisning på mere end ét semester, så udvælg, det

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Opsummering af årets resultater Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Indledning (ved telefoninterview) Goddag, det er xx fra Aarhus Universitet Jeg ringer til dig, fordi vi er i gang med at lave en

Læs mere

Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen

Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen 1. Anden uddannelse efter BA hvis JA Afslut 2. Nuværende jobsituation job/orlov uden job Ingen tidligere beskæftigelse nuværende beskæftigelse 3. Seneste beskæftigelse

Læs mere

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for kandidater.

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for kandidater. Kære kandidat fra Aarhus Universitet, Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for kandidater. Undersøgelsen skal kortlægge beskæftigelsessituationen for kandidater, der

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015

Dimittendundersøgelse 2015 Dimittendundersøgelse 2015 Velkommen til dimittendundersøgelsen for XX. Du har som dimittend en enestående viden om, hvordan din uddannelse fx har rustet dig til arbejdsmarkedet. Vi vil gerne stille dig

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMUDDANNELSEN I FINANSIEL RÅDGIVNING (HD 2.DEL) AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i

Læs mere

12 Bilag 3: Liste over ansættelsessteder og stillingsbetegnelser 58 13 Bilag 4: Liste over bachelorers eksempler på elementer i uddannelsen, der ikke

12 Bilag 3: Liste over ansættelsessteder og stillingsbetegnelser 58 13 Bilag 4: Liste over bachelorers eksempler på elementer i uddannelsen, der ikke Odontologi Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Data 5 2.1 Dimittendundersøgelsen 5 2.2 Afrapportering 5 2.3 Baggrundsdata fra det studieadministrative system STADS 6 2.4 Læsevejledning 8 3 Kandidater/professionsbachelorers

Læs mere

Velkommen til Uddannelseszooms dimittendundersøgelse. Vi sætter stor pris på din besvarelse. {Starttekst indsættes}

Velkommen til Uddannelseszooms dimittendundersøgelse. Vi sætter stor pris på din besvarelse. {Starttekst indsættes} Velkommen til Uddannelseszooms dimittendundersøgelse. Vi sætter stor pris på din besvarelse. {Starttekst indsættes} Beskæftigelsesstatus 1) Er du eller har du været i job, efter du fuldførte din videregående

Læs mere

Fra studium til job. U n d e r s ø g e l s e o m k a n d i d a t e r s s t u d i e t i d s a m t v e j t i l a r b e j d s m a r k e d e t

Fra studium til job. U n d e r s ø g e l s e o m k a n d i d a t e r s s t u d i e t i d s a m t v e j t i l a r b e j d s m a r k e d e t CENTRE OF AFRICAN STUDIES U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N Fra studium til job U n d e r s ø g e l s e o m k a n d i d a t e r s s t u d i e t i d s a m t v e j t i l a r b e j d s m a r k e

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Data 5 2.1 Dimittendundersøgelsen 5 2.2 Afrapportering

Læs mere

eksempler fra Aalborg Universitet Karrierevejledning i praksis november Årsmøde 2011

eksempler fra Aalborg Universitet Karrierevejledning i praksis november Årsmøde 2011 Årsmøde 2011 24.-25. november Karrierevejledning i praksis - eksempler fra Aalborg Universitet Christian Volmer Nielsen Cand. Phil i samfundsfag fra 1984. Min baggrund Underviser i gymnasieskolen, EUC

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for ph.d.er Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for masterdimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for ph.d.-dimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for ph.d.-dimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Data 5 2.1 Dimittendundersøgelsen 5 2.2 Afrapportering

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2016

Sådan fik de jobbet 2016 Ref. MBH/- 26.07.2016 Sådan fik de jobbet 2016 Indhold 1 Indledning...4 2 Metode...4 3 Hovedresultater...6 3.1 Hvilken baggrund kommer dimittenderne med? (Hvad er afgørende for at få første job hurtigt?)...6

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET FOR FØDEVARER, VETERINÆRMEDICIN OG NATURRESSOURCER KØBENHAVNS UNIVERSITET Dimittendundersøgelse 2011 Human ernæring Malene Bødker Kim Nørgaard Helmersen Lotte Lynggaard-Johansen

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSEN

DIMITTENDUNDERSØGELSEN DIMITTENDUNDERSØGELSEN 2012 Rapport for DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET (SAMF) Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 2012 blev foretaget af Karrierecentret

Læs mere

Dimittendundersøgelsen 2014

Dimittendundersøgelsen 2014 D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelsen 2014 Institut for Antropologi Line Græsted Bjerring Februar 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Tværkulturelle Studier

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Tværkulturelle Studier KANDIDATUNDERSØGELSEN 20 DET HUMANISTISKE FAKULTET Delrapport for TVÆRKULTURELLE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen 20 er foretaget af Karrierecentret, Aalborg

Læs mere

Dimittendundersøgelsen 2014

Dimittendundersøgelsen 2014 D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelsen 2014 Sociologisk Institut Line Græsted Bjerring April 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nyuddannede djøferes kompetencer

Nyuddannede djøferes kompetencer Nyuddannede djøferes kompetencer Indhold Ref. KAB/- 04.07.2014 Om undersøgelsen...1 Erhvervserfaring og anden praktisk erfaring inden det første job...2 Det første job...3 Forberedelsen til arbejdsmarkedet...4

Læs mere

IVAs Dimittendundersøgelse 2010

IVAs Dimittendundersøgelse 2010 IVAs Dimittendundersøgelse 2010 Det informationsvidenskabelige Akademi gennemfører dimittendundersøgelser med 2 års mellemrum. Formålet er selvsagt løbende at få indblik i IVAs dimittenders beskæftigelsesforhold

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Opsummering af årets resultater Januar 2012 For 2011 findes separate rapporter for bachelordimittender, kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I POLITIK OG ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 ENGELSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes fortsatte karriere...7 3. Kandidaternes vej til første job...11 4. Kandidaternes studietid...16

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Data 4 2.1 Dimittendundersøgelsen 4 2.2 Afrapportering 4 2.3 Baggrundsdata fra det

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 D E T B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T F O R F Ø D E V A R E R, V E T E R I N Æ R M E D I C I N O G N A T U R R E S S O U R C E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelse

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I GLOBAL REFUGEE STUDIES AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013. CBS Indekseret benchmarking af masteruddannelserne

Dimittendundersøgelse 2013. CBS Indekseret benchmarking af masteruddannelserne Dimittendundersøgelse CBS Indekseret benchmarking af masteruddannelserne CBS / Dimittendundersøgelse / masteruddannelserne / Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt

Læs mere

INTERNATIONALE FORHOLD

INTERNATIONALE FORHOLD DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for INTERNATIONALE FORHOLD DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen 2012 er foretaget af

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Rapport for ph.d.-dimittender Marts 2014 For 2013 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater for hele Aarhus Universitet.

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE

DIMITTENDUNDERSØGELSE Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet beelser: 361 Svarprocent: 41% DIMITTENDUNDERSØGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 01 LÆSEVEJLEDNING 02 Tabeller med KATEGORISPØRGSMÅL Øverst vises spørgsmålets formulering, og

Læs mere