DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for SOCIOLOGI. Udarbejdet af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for SOCIOLOGI. Udarbejdet af"

Transkript

1 DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for SOCIOLOGI DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af

2 FORORD Dimittendundersøgelsen 2012 er foretaget af Karrierecentret, Aalborg Universitet, i samarbejde med Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Denne delrapport er udarbejdet af Karrierecentret, Aalborg Universitet, og indeholder resultater for Studienævnet for Sociologi. Samtlige studienævn under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (SAMF) får lignende delrapporter, hvor nogle af resultaterne for de enkelte studier tilmed bliver præsenteret. Formålet med delrapporterne er at give de enkelte studienævn et indblik i konkrete resultater, hvad angår studienævnenes uddannelser, der kan være særlige nyttige for dem. Det gælder fx dimittendernes vurdering af uddannelsens kvalitet i forhold til arbejdsmarkedets krav og forventninger, dimittendernes søgemønstre efter endt uddannelse, deres nuværende beskæftigelse og efter- og videreuddannelse. Af samtlige spørgsmål i spørgeskemaet har vi udvalgt en række spørgsmål der afdækker de mest centrale aspekter. Det er således muligt for studienævnene at henvende sig til Karrierecentret og bestille flere statistiske resultater på andre spørgsmål end de i delrapporterne. Det er også muligt at få opdelt alle spørgsmål på f.eks. køn og dimittendårgang. Datagrundlag 1258 ud af 2338 samfundsvidenskabelige bachelorer samt kandidater, der dimitterede i perioden fra marts 2007 til og med oktober 2011, deltog i dimittendundersøgelsen. Det vil sige, at svarprocenten er på 53,9 %. 158 ud af 252 dimittender fra studienævnet for Sociologi deltog (svarprocenten udgør ca. 66 %) (jf. evt. Kapitel 7 Datagrundlag). På grund af manglende kontaktoplysninger på udenlandske dimittender har disse ikke kunnet deltage i undersøgelsen, hvorfor de desværre ikke er repræsenteret i datamaterialet. Definitioner Diagrammerne viser procentvise fordelinger på afgivne gyldige svar (N/n), dvs. ekskl. Ved ikke - svar og ubesvarede,. Ved nogle af spørgsmålene har dimittenderne haft mulighed for at afkrydse flere kategorier/parametre, hvorfor værdierne i disse diagrammer ikke giver 100 %. Tallene for det enkelte studienævn bliver sammenlignet med tallene for SAMF. I nogle tilfælde er der meget få respondenter i en gruppe (fx gruppen af dimittender, der arbejder indenfor den statslige, regionale eller kommunale sektor), hvorfor det ikke giver mening at sammenligne tallene med SAMFfakultetets tal og/eller illustrere disse grafisk. Resultaterne bliver i stedet skitseret kort i tekstform eller tabelform. Endelig præsenteres samtlige åbne svar (fritekst) fra dimittenderne enten dér, hvor det er relevant dvs. i de enkelte kapitler, eller i Appendiks. Nye undersøgelser Ønsker I yderligere undersøgelser for studienævnets uddannelser eller yderligere resultater, samarbejder vi gerne om dette. Ved sådanne forespørgsler bedes I rette henvendelse til nedenstående: Bettina Spleth Bazuin Fuldmægtig Tlf Side 1

3 INDHOLD 1 VEJEN TIL FØRSTE JOB FRA DIMISSION TIL FØRSTE JOB OVERVEJELSER OM JOBMULIGHEDER M.M JOBSØGNING STUDIEJOBBETS, PRAKTIKFORLØBETS OG PROJEKTSAMARBEJDETS BETYDNING NUVÆRENDE JOBSITUATION NUVÆRENDE JOB JOBBETS RAMMER JOBBETS INDHOLD UDDANNELSERNES ARBEJDSMARKEDSRELEVANS OG ANVENDELSESOMRÅDER TILEGNEDE OG EFTERSPURGTE KOMPETENCER EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE NYE KOMPETENCER EFTER ENDT UDDANNELSE DATAGRUNDLAG Side 2

4 STUDIENÆVNETS STUDIERETNINGER I nedenstående tabel kan du skabe dig et overblik over, hvilke studieretninger der hører til studienævnet for Sociologi, hvordan disse er samlet i nogle kategorier, som anvendes fremover i denne rapport, og antallet af dimittender i alt. For yderligere oplysninger om antallet og andelen af dimittender, der har deltaget i undersøgelsen, vil vi henvise til Samlet status. Studieretning/Kategorier Studieretning som angivet i STADS Antal Pct. Sociologi Sociologi % Total % Side 3

5 1 VEJEN TIL FØRSTE JOB FRA DIMISSION TIL FØRSTE JOB 1.1 OVERVEJELSER OM JOBMULIGHEDER M.M Hvornår og i hvilken grad gjorde du dig overvejelser om, hvilket job din uddannelse skulle føre til? Før uddannelsens start I høj grad 7% 25% I nogen grad I mindre grad 24% 32% 33% 50% Sociologi (N=115) SAMF (N=937) Slet ikke 11% 19% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Undervejs i uddannelsen I høj grad 27% 36% I nogen grad I mindre grad 18% 16% 43% 52% Sociologi (N=115) SAMF (N=937) Slet ikke 3% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Side 4

6 Umiddelbart før jeg dimitterede I høj grad 61% 70% I nogen grad I mindre grad 2% 9% 25% 23% Sociologi (N=115) SAMF (N=937) Slet ikke 3% 7% 0% 20% 40% 60% 80% Umiddelbart efter jeg dimitterede I høj grad 64% 74% I nogen grad I mindre grad 17% 14% 3% 8% Sociologi (N=115) SAMF (N=937) Slet ikke 5% 14% 0% 20% 40% 60% 80% Ændrede du jobmål undervejs i dit studie? Ændrede du jobmål undervejs i studiet? Ja, en enkelt gang 10% 17% Ja, flere gange 28% 26% Sociologi (N=108) Nej, jeg fastholdte mit jobmål gennem hele min uddannelse 9% 24% SAMF (N=887) Jeg havde ikke noget præcist jobmål for min uddannelse 33% 53% 0% 20% 40% 60% Side 5

7 1.1.3 Hvordan vurderer du universitetets information om erhvervs- og karrieremuligheder? Universitetets fælles informationsmateriale God 5% 6% Middel 31% 30% Sociologi (N=115) Ringe 12% 14% SAMF (N=937) Havde ikke kendskab til dette 51% 50% 0% 20% 40% 60% Universitetets centrale studievejledning God 5% 7% Middel 32% 33% Sociologi (N=115) Ringe 16% 18% SAMF (N=937) Havde ikke kendskab til dette 47% 43% 0% 20% 40% 60% Karrierecentret God 22% 17% Middel 37% 36% Sociologi (N=115) Ringe 12% 12% SAMF (N=937) Havde ikke kendskab til dette 29% 35% 0% 10% 20% 30% 40% Side 6

8 Studiets eget informationsmateriale God 8% 7% Middel Ringe Havde ikke kendskab til dette 33% 33% 30% 28% 29% 33% 0% 10% 20% 30% 40% Sociologi (N=115) SAMF (N=937) Studiets egen studievejledning God 6% 7% Middel 35% 33% Sociologi (N=115) Ringe 26% 27% SAMF (N=937) Havde ikke kendskab til dette 33% 33% 0% 10% 20% 30% 40% Information via undervisere God 8% 8% Middel 19% 31% Sociologi (N=115) Ringe 38% 54% SAMF (N=937) Havde ikke kendskab til dette 19% 24% 0% 20% 40% 60% Side 7

9 Information via netværkscenteret/aau-innovation/sea God 1% 2% Middel Ringe 10% 16% 16% 15% Sociologi SAMF (N=937) Havde ikke kendskab til dette 73% 67% 0% 20% 40% 60% 80% Karrieredage på studiet God 18% 17% Middel 36% 33% Sociologi (N=115) Ringe 18% 16% SAMF (N=937) Havde ikke kendskab til dette 28% 33% 0% 10% 20% 30% 40% Side 8

10 1.2 JOBSØGNING Hvornår påbegyndte du din aktive jobsøgning? Hvornår påbegyndte du din aktive jobsøgning? Inden påbegyndelsen af specialet 10% 18% Inden afleveringen af specialet/hovedopgave/ba-projekt 49% 47% Sociologi (N=115) SAMF (N=935) Efter bestået afsluttende eksamen/speciale/ba-projekt 35% 42% 0% 20% 40% 60% Hvor lang tid gik der fra dimission til du fik dit første job? Hvor lang tid gik der fra dimission til du fik dit første job (inkl. job med løntilskud)? Jeg fik job, før jeg var færdig med uddannelsen 32% 42% 0-3 mdr mdr. 30% 25% 32% 29% Sociologi (N=88) SAMF (N=823) Mere end 1 år 7% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Pct. af dimittender i job Side 9

11 1.2.3 Hvor søgte du og hvor fik du dit første job? Hvor søgte du og hvor fik du dit første job? Region Nordjylland 34% 49% 54% 66% Region Hovedstaden 26% 23% 43% 45% Region Midtjylland 18% 27% 42% 50% Søgte job; Sociologi (N=72) Region Syddanmark 5% 24% 11% 18% Fik job; Sociologi (N=82) Region Sjælland 0% 1% 8% 15% Søgte job; SAMF (N=640) Europa (ekskl. Norden) 1% 0% 2% 9% Fik job; SAMF (N=759) Øvrige udland Norden (ekskl. Danmark, men inkl. Færøerne og Grønland) 3% 0% 8% 1% 3% 2% 7% 1% 0% 20% 40% 60% 80% Side 10

12 2 STUDIEJOBBETS, PRAKT IKFORLØBETS OG PROJEKTSAMAR- BEJDETS BETYDNING Har du haft studiejob sideløbende med din uddannelse? Har du haft studiejob sideløbende med din uddannelse? (Sæt gerne flere krydser) Ja, jeg har haft et studiejob uden relevans for mit studium Ja, jeg har haft et studierelevant studiejob 30% 38% 39% 43% Sociologi (N=165) SAMF (N=1120) Nej, jeg har ikke haft studiejob 5% 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% I hvilken virksomhed/organisation har du haft et studierelevant studiejob? I hvilken virksomhed/organisation har du haft et studierelevant studiejob? Alsted Research (idag Millward Brown) Analysegruppen A/S analyseinstitut Arbejdsmiljø København, Københavns Kommune capacent epinion Center for Folkesundhed, Region Midtjylland Center for fremtidsforskning Center for kvalitetsudvikling - region midt Center for Rusmiddelforskning CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland CVU Nord, Cepra Danmarks Radio Danmarks Statistik Dansk flygtningehjælp Det Kriminalpræventive Råd Discus DM/Research Århus DMA-research DSB Epinion Firstmove Folk og Fag - Nordjyske Forsvaret (Forsvarsakademiet) FTF Fysioterapeutuddannelsen High:Five Side 11

13 JKS - Vikar og rekruttering Jysk Analyse Jysk Analyse Jysk Analyse A/S Karrierecentret, Aalborg Universitet Karrierecentrets surveyenhed Kirkens Korshærs Natvarmestue KMD Krevi Kuben Management Kvalitetsafdelingen Århus Amt Kvinderådet Landsforeningen Liv og DøD Ledelsessekretariatet, AAU Mariagerfjord Kommune Marselisborg - Center for Beskæftigelse, Kompetence og Viden Nordjyllands Amt NORDJYSKE Medier Politiets Videnscenter privat analyse og markedtingsbureau Psykiatrien i Region Nordjylland Rambøll Management Rambøll Management Consulting Red Barnet Region Hovedstaden (dengang) Region Nordjylland Region Nordjylland Region nordjylland resturant servicestyrelsen SFI SFI på AAU, dog ikke længere end i to måneder fra okt til dec Stoppede, da jeg havde travlt med projektarbejde. SFI på AAU blev nedlagt i marts SFI- Survey Siemens Wind Power Socialforskningsinstitut Studentermedhjælper for sociolog ved AAU Studievalg Nordjylland Sundhedsplejen, Hjørring Sygehus Vendsyssel Team2 Team2 Tek/nat AAU The Medical faculty, Newcastle university, Newcastle upon Tyne UCN Vestas Viborg Amt Videnscenter for Integration Aalborg Kommune Aalborg Kommune - Brobyggerselskabet Aalborg Universitet Aalborg Universitet - studentermedhjælper Aalborg Universitet - vejledning AAU Forskningsassistent AAU Studievejleder AAU Øvelseslærer aau, hr Side 12

14 2.1.3 Hvor mange timer om ugen har du i gennemsnit haft studiejob i undervisningsperioden? Hvor mange timer om ugen har du i gennemsnit haft relevant studiejob i undervisningsperioden? Hvor mange timer om ugen har du i gennemsnit haft ikke studierelevant studiejob i undervisningsperioden? SAMF (N=439) Sociologi (N=71) SAMF (N=439) Sociologi (N=71) 60% 50% 40% 38% 51% 47% 42% 60% 50% 40% 38% 51% 47% 42% 30% 30% 20% 10% 15% 7% 20% 10% 15% 7% 0% Under 8 timer om ugen 9-16 timer om ugen Mere end 16 timer om ugen 0% Under 8 timer om ugen 9-16 timer om ugen Mere end 16 timer om ugen Vurderer du, at dit studiejob har forlænget dit studium? Vurderer du, at dit studiejob har forlænget dit studium? (Studierelevant studiejob) Vurderer du, at dit studiejob har forlænget dit studium? (Ikke-studierelevant studiejob) SAMF (N=439) Sociologi (N=71) SAMF (N=422) Sociologi (N=49) 100% 88% 89% 100% 94% 94% 80% 80% 60% 60% 40% 20% 12% 11% 40% 20% 6% 6% 0% Nej Ja 0% Nej Ja Side 13

15 2.1.5 Har du været i praktik i en virksomhed/organisation i løbet af din uddannelse? Har du været i praktik i en virksomhed/organisation i løbet af din uddannelse? SAMF Sociologi Ja % % Nej % % Total % % I hvilken virksomhed/organisation var du i praktik? I hvilken virksomhed/organisation var du i praktik? (Sociologi-dimittender, der har været i praktik) Alsted Research (idag Millward Brown) Amnesty International, København Arbejdsmiljø København, Københavns Kommune Capacent Epinion CBS Management Consulting Club Center for evaluering Center for Folkesundhed, Region Midtjylland Center for fremtidsforskning Center for Registerforskning Center for Rusmiddelforskning CVU Nord, Cepra CVU Vita - nu VIA Campus Holstebro Danmarks Radio Dansk Flygtningehjælp Dansk Sundhedsinstitut Den Sociale Retshjælp, Aarhus Det daværende Nordjyllands Amt, Uddannelse og kulturafdeling Det Kriminalpræventive Råd Det Kriminalpræventive Sekretariat hos Syd- og Sønderjyllands Politi Discus Discus, Århus Epigon Foreningernes Hus Forsvarsakademiet Fremforsk Jysk Analyse KMD Konsulentvirksomhed Konsulentvirksomheden DISCUS A/S Krevi Kulturministeriet Kvalitetsafdelingen Århus Amt Kvalitetsafdelingen, Århus Amt LO - Danmark Marselisborg - Center for Beskæftigelse, Kompetence og Viden Mercuri Urval Nordjyllands Amt Side 14

16 NORDJYSKE Medier Nordjyske medier People Research (analysebureau) Psykiatrien i Region Nordjylland PWHCE (i Canada) Rambøll Rambøll Management Rambøll Management Consulting Region Midtjylland Region Nordjylland Ringkøbing-Skjern kommune Servicestyrelsen SFI Skoleforvaltningen, Aalborg Kommune Statens Institut for Folkesundhed Statens institut for Folkesundhed Sygehus Vendsyssel Sygehus Vendsyssel Sygehus Vendsyssel, Hjørring The Center for Young Women's Development UCN Universitet- og Bygningsstyrelsen - analyse Varde Kommune Vestas Wind Systems A/S Viborg Amt Videnscenter for Integration Videnscenter Gennembrud Aalborg Industries Aalborg Kommune Aalborg kommune Aalborg Kommune - Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Aalborg Kommune- Brobyggerselskabet Århus Kommune Aarhus Kommune, Børn og Unge (HR-afdelingen) AAU erhvervsvejledning Har du lavet projekt i samarbejde med en virksomhed/organisation i løbet af din uddannelse? Har du lavet et projekt i samarbejde med en virksomhed/organisation i løbet af din SAMF Sociologi uddannelse? Ja % % Nej % % Total % % Side 15

17 2.1.8 Med hvilken virksomhed/organisation har du haft et projektsamarbejde? Med hvilken virksomhed/organisation har du haft et projektsamarbejde? Amnesty International Brønderslev Gymnasium Brønderslev Kommune Center for Folkesundhed, Region Midtjylland Center for Rusmiddelforskning CVU Nord, Cepra Danmarks Radio Dansk Flygtningehjælp DBU Det Danske Spejderkorps DGI Nordjylland Discus Dronninglund Folkeskole Dronninglund Skole DSB En folkeskole Esbjerg Kommune (SSP) Firstmove Folkekirkens Nødhjælp Foreningen for Organdonation Forsvarsakademiet Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Frederikshavn maskinmesterskole FTF Hadsund kommune HK / Nordjylland Hospice Sønderjylland Jammerbugt Kommune, Ørebroskolen Jydsk Boldspil Union KIF Kolding KMD Krim Kvarterløft Landsforeningen Liv og Død Marselisborg - Center for Beskæftigelse, Kompetence og Viden Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Morsø kommune Oticon Parkinsonforeningen Psykiatrien i Region Nordjylland Region Midtjylland Region Nordjylland Rigspolitiet Skejby universitetshospital Skive Kommune Spar Nord Spøttrup Kommune SSP & Forebyggelse i Esbjerg Kommune Sygehus Vendsyssel Thisted Kommune Universitets- og Bygningsstyrelsen Vestas Vestas Control Systems A/S Side 16

18 Viborg kommune VUC Thisted Østjyllands Politi Aalborg Industries Aalborg Kommune Aalborg Kommune - Brobyggerselskabet Aalborg Sygehus Aalborg Sygehus Syd Århus kommune Har du efterfølgende fået arbejde i den virksomhed/organisation, hvor du havde studiejob, praktik og/eller projektsamarbejde? Har du efterfølgende fået ansættelse i den virksomhed/organisation, hvor du havde SAMF Sociologi Antal Pct. Antal Pct. studierelevant studiejob? Ja % % Nej % % Total % % et studiejob uden relevans? Ja % 7 14 % Nej % % Total % % et praktikophold? Ja % % Nej % % Total % % et projektsamarbejde? Ja % % Nej % % Total % % Side 17

19 Har du efterfølgende fået ansættelse i den virksomhed/organisation, hvor du havde... SAMF Sociologi 90% 80% 70% 60% 65% 62% 86% 82% 73% 67% 83% 81% 50% 40% 30% 20% 38% 35% 18% 14% 33% 27% 19% 17% 10% 0% Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej studierelevant studiejob? (SAMF=439; Sociologi=71) et studiejob uden relevans? (SAMF=422; Sociologi=49) et praktikophold? (SAMF=558; Sociologi=85) et projektsamarbejde? (SAMF=495; Sociologi=59) Har du været på et udlandsophold i løbet af din uddannelse? Har du været på et udlandsophold i løbet af din uddannelse? SAMF Sociologi Ja % % Nej % % Total % % Side 18

20 3 NUVÆRENDE JOBSITUATION Hvad er din nuværende jobsituation? Hvad er din nuværende jobsituation? Jeg er i arbejde (herunder orlov, job med løntilskud, 69% 80% Jeg er ledig/arbejdsløs Jeg er i gang med en fuldtidsuddannelse (f.eks. 5% 16% 14% 13% Sociologi (N=121) SAMF (N=955) Jeg er iværksætter/selvstændig (herunder freelance) 2% 1% 0% 20% 40% 60% 80% Side 19

21 4 NUVÆRENDE JOB 4.1 JOBBETS RAMMER Hvad er ansættelsesforholdet i dit nuværende job? Hvad er dit ansættelsesforhold i dit nuværende job? (Hvis du har flere job samtidig, bedes du besvare ud fra det job, du mener, der er mest relevant i forhold til din uddannelse.) Fastansat 58% 75% Projektansat/tidsbegrænset ansat 15% 27% Sociologi (N=84) Ansat i vikariat 4% 5% SAMF (N=763) Ansat med løntilskud 4% 7% Andet 4% 2% 0% 20% 40% 60% 80% Hvad er dit ansættelsesforhold i dit nuværende job? Hvis du har flere job samtidig, bedes du besvare ud fra det job, du mener, der er mest relevant i forhold til din uddannelse. - Andet, skriv gerne Årsvikariat Årsvikar. Med løfte om fastansættelse og pædagogikum Virksomhedspraktik under uddannelse trainee Timelønnet, indtil studiestart i september timelønnet, fritidsjob STUDIEJOB OMDANNET TIL FULDTID I ET ÅR (INDEN STUDIESTART) Praktik, med henblik på vikariat praktik Jeg arbejder mens jeg færdiggør min kandidat Frivilligt arbejde på Aalborg Historiske Museum Fritidsjob 2-årig korttidskontrakt 1-årig barselsvikariat der udløber 31. maj Side 20

22 4.1.2 Inden for hvilken sektor er din nuværende beskæftigelse? Inden for hvilken sektor er din nuværende arbejdsplads? Kommune 23% 34% Privat Stat 24% 27% 30% 36% Sociologi (N=84) Region 7% 17% SAMF (N=763) Interesseorganisation 1% 2% 0% 10% 20% 30% 40% Pct. af beskæftigede dimittender Side 21

23 4.1.3 Hvilken type virksomhed er du beskæftiget i? Hvilken type virksomhed er du beskæftiget i? Konsulent-, analyse- og rådgivningsvirksomhed Anden type Undervisning Finansiel virksomhed Produktion og fremstilling (industri) Handels- og detailvirksomhed (inkl. butik) 18% 5% 17% 0% 11% 5% 11% 11% 9% 68% Servicevirksomhed IT-virksomhed 5% 8% 0% 7% Sociologi (N=19) Alternativ energi (f.eks. biogas, vind-, bølge- og solenergi, mv.) 0% 7% SAMF (N=227) Reklame- og markedsføringsvirksomhed Kultur og turisme Bygge- og anlægsvirksomhed Transport Medicinalvirksomhed Medievirksomhed (TV, radio, forlag, avis, etc.) 0% 3% 0% 2% 0% 2% 0% 2% 0% 1% 5% 1% 0% 20% 40% 60% 80% Pct. af beskæftigede dimittender i den private sektor Side 22

24 4.1.4 Hvilket område arbejder du primært indenfor? (Både statsligt, kommunalt og regionalt ansatte) Hvilket område arbejder du primært indenfor? (Sæt gerne flere krydser) - Valgt Administration/forvaltning 37% 44% Undervisning i gymnasieskolen 0% 19% Forskning på universitet/handelshøjskole 13% 27% Undervisning på anden videregående uddannelsesinstitution Andet, angiv hvilken: 3% 13% 12% 23% Sociologi (N=30) Konsulentarbejde, statistik og rådgivning Undervisning på universitet/handelshøjskole 7% 8% SAMF (N=204) Anden forskning/udvikling 6% 33% Kommunikation (f.eks. kommunikations-, PR-, informationsmedarbejder) 3% 4% Anden undervisning 3% 3% Kultur/medier 3% 2% 0% 20% 40% 60% Pct. af statsligt ansatte dimittender Hvilket område arbejder du primært inden for? (Sæt gerne flere krydser) - Valgt SAMF Sociologi Social- og sundhed (på institutionsniveau, f.eks. hospitaler) % 5 36 % Administration/forvaltning % 4 29 % Social- og sundhed (på forvaltningsniveau) % 7 50 % Andet, angiv hvilket: 6 11 % 1 7 % Erhverv og udvikling 5 9 % 0 0 % Uddannelse og undervisning 3 6 % 1 7 % Kommunikation (f.eks. kommunikations-, PR-, informationsmedarbejder) 2 4 % 0 0 % I alt ansatte i regionen % % Side 23

25 Hvilket område arbejder du primært inden for? (Sæt gerne flere krydser) SAMF Sociologi Beskæftigelse/integration (på institutionsniveau - f.eks. jobcenter)* % 2 11 % Social, sundhed/omsorg (på forvaltningsniveau) % 7 37 % Børn og unge (på forvaltningsniveau) % 4 21 % Beskæftigelse/integration (på forvaltningsniveau) % 3 16 % Anden administration/forvaltning * 24 9 % 2 11 % Andet, angiv hvilket: 16 6 % 2 11 % (EØ-dimittend: Analyse og kvalitet) Kommunikation (f.eks. kommunikations-, PR-, informationsmedarbejder) 12 5 % 2 11 % * Erhverv/udvikling * 12 5 % 1 5 % Børn og unge (på institutionsniveau - f.eks. skoler) 10 4 % 2 11 % Social, sundhed/omsorg (på institutionsniveau - f.eks. plejehjem) 7 3 % 0 0 % Teknik, by og miljø * 7 3 % 1 5 % Kultur og fritid (på forvaltningsniveau) 6 2 % 2 11 % Kultur og fritid (på institutionsniveau - f.eks. museer) ** 3 1 % 0 0 % I alt ansatte i kommunen % % Side 24

26 4.2 JOBBETS INDHOLD Hvordan er dine jobfunktioner fordelt? Hvilke jobfunktioner bruger du nogen/meget tid på? (Sæt gerne flere krydser) - Valgt Analyse og/eller evaluering* Rådgivning/vejledning* Administration og sekretariatsfunktioner* Projektledelse* Konsulent- og udviklingsopgaver* Uddannelses- og undervisningsopgaver* Strategisk kommunikation og formidling* Kvalitetsudvikling* Økonomi- og regnskabsfunktioner* Ledelse og organisation Kunde-/borgerservice* Formidling og kommunikation* Andre jobfunktioner Produktudvikling/innovation IT HR/personale Tekstproduktion Salg Markedsføring/reklame Forskning** Kulturformidling* Oversættelse og tolkning 49% 24% 39% 44% 39% 51% 34% 48% 26% 26% 22% 19% 17% 31% 17% 7% 16% 16% 15% 4% 14% 25% 13% 6% 11% 11% 10% 7% 10% 14% 9% 16% 9% 8% 8% 8% 7% 19% 6% 1% 3% 2% 2% 77% Sociologi (N=84) SAMF (N=763) 0% 20% 40% 60% 80% Pct. af beskæfitgede dimittender Side 25

27 Hvilke jobfunktioner bruger du nogen/meget tid på? (Sæt gerne flere krydser) - Andre jobfunktioner, angiv hvilke: (Svar fra sociologi-dimittender) sagsbehandling assistent i undervisningen Hjemmeside ansvarlig Statistik og ledelsesinformation Udvikling af lokal undervisningsplanlægning Hvad er din stillingsbetegnelse? Hvad er din nuværende stillingsbetegnelse? (Svar fra sociologi-dimittender) Konsulent butiksassistent konsulent Evalueringskonsulent Udviklingskonsulent forsknings assistent AC-fuldmægtig Fritidsvejleder Videnskabelig assistent Frivillig Projektmedarbejder Fuldmægtig/konsulent Fuldmægtig HBU Delingsfører (Reserveofficer i Hæren) Projektleder Hjælpelærer fuldmægtig HR-/markedsføringsansvarlig AC-medarbejder Jobkonsulent akademisk medarbejder Manager, Head of Qualitative Research Forskningsassistent Marketingkoordinator Lærer Marketingsansvarlig HR-konsulent Metodekonsulent AC fuldmægtig ph.d.-stipendiat AC- fuldmægtig ph.d.-studerende AC-Fuldmægtig praktik Ac-fuldmægtig projektleder AC-planlægger projektmedarbejder Administativ konsulent Sekretariatsmedarbejder/AC medarbejder administrativ medarbejder Seniorkonsulent Akademisk medarbejder Specialkonsulent Akademisk projektmedarbejder Stabsmedarbejder Analysekonsulent Sundhedskonsulent analysemedarbejder / AC Undervisningsassistent Arkæologisk graver videnskabelig assistent Associate Consultant Side 26

28 4.2.3 I hvilken virksomhed/organisation er du ansat? I hvilken virksomhed/organisation er du ansat? (Svar fra sociologi-dimittender) Academic Books / SL fonden Ministerium for Børn og Undervisning Afdeling for folkeundersøgelser,regions hospitalet Morsø kommune Randers AKF-Anvendt KommunalForskning Plan og Kvalitet, Aalborg Sygehus Børnerettighedsinstitution (Vi har ikke fået et endelige pluss leadership navn endnu, da institutionen først blev oprettet den 1. marts og der endnu ikke er ansat en Børnetalsmand, som vil have det afgørende ord for, hvad vi skal hedde.) Center for Kvalitet, Region Syddanmark rambøll CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Rambøll Management Consulting Midtjylland Danmarks Evalueringsinstitut - EVA Region Midtjylland Deloitte Consulting Region Nordjylland Djøf Regionshospitalet Viborg DTU Rigspolitiet, Politiets Videnscenter Enheden for Brugerundersøgelser, Region Hovedstaden Skanderborg kommune Epinion Skive Kommune Epinion A/S Social- og Sundhedsskolen Fyn Forsvaret Socialstyrelsen Frederikshavn Kommune SOSU Nord Frederiksværk Skole Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Frejlev skole Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Frivilligcenter Kontaktstedet i Herlev Syd- og Sønderjyllands politikreds Højskole Syddansk Universitet Ikast-Brande Kommune Syddansk Universitet - analyse Ikast-brande kommune Sygehus Vendsyssel IKU - Institut for Karriereudvikling Sønderskov Museum Justitsministeriets Forskningskontor UC Syddanmark Kallesoe Machinery UCC Kolding Internationale Højskole UCN Kommune UCN act2learn kuben management Videnscenter for Integration, Vejle Kommune Kæbenhavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning Aalborg Kommune Københavns Kommune Aalborg kommune københavns kommune, Koncernservice Aalborg Universitet københavns kommune, socialforvaltningen, center Aalborg universitet Campo Marselisborg - Center for Beskæftigelse, Kompetence Aarhus universitet og Viden Marselisborg - Center for Udvikling, Kompetence og AAU Viden Mercuri Urval Side 27

29 4.2.4 Hvordan er den faglige sammenhæng mellem din uddannelse og dit nuværende job? Hvordan er den faglige sammenhæng mellem din uddannelse og dit nuværende job? Sociologi (N=82) SAMF (N=759) Jobbet ligger inden for uddannelsens traditionelle fagområde 59% 63% Jobbet ligger uden for uddannelsens traditionelle fagområde, men kræver generelle/faglige kompetencer fra min videregående uddannelse 37% 30% Der er ingen faglig sammenhæng mellem uddannelsen og mit nuværende job 5% 6% 0% 20% 40% 60% 80% Pct. af beskæftigede dimittender Jobbet ligger i forlængelse af... (Sæt gerne flere krydser) mit speciale/afgangsprojekt/projekt 60% 55% min specialisering* 49% 69% min praktikplads* 34% 57% Sociologi (N=35) mit studiejob* 33% 57% SAMF (N=308) mit udlandsophold** 6% 7% 0% 20% 40% 60% 80% Pct. af dimittender, der angiver, at der er en sammenhæng mellem deres uddannelse og job Side 28

30 5 UDDANNELSERNES ARBEJDSMARKEDSRELEVANS OG AN- VENDELSESOMRÅDER 5.1 TILEGNEDE OG EFTERSPURGTE KOMPETENCER Hvilke af disse kompetencer har du tilegnet dig i nogen/høj grad gennem dit studium? Hvilke af disse kompetencer har du tilegnet dig i nogen/høj grad gennem dit studium? (Sæt gerne flere krydser) Sociologi (N=165) SAMF (N=1120) Evnen til at analysere Relevant teoretisk viden inden for mit fagområde* Evnen til at formidle skriftligt Evnen til at tilegne mig ny viden Relevante metodiske færdigheder inden for mit Evnen til arbejde projektorienteret Evnen til at arbejde struktureret og overholde Evnen til at arbejde problemløsende Evnen til at arbejde selvstændigt Evnen til at formidle mundtligt Evnen til at arbejde tværfagligt Relevant praktisk viden inden for mit fagområde Evnen til at samarbejde på tværs af faggruppe Generel kulturforståelse* At kunne arbejde kreativt og innovativt Fremmedsprogsfærdigheder* IT-færdigheder Relevant viden om projektledelse Generel forretningsforståelse* 3% 1% 59% 63% 69% 63% 64% 60% 50% 54% 49% 53% 43% 49% 29% 40% 30% 35% 23% 27% 16% 26% 26% 22% 10% 13% 13% 18% 13% 12% 12% 11% 56% 55% 67% 71% 66% 64% 0% 20% 40% 60% 80% Side 29

31 5.1.2 Beskriv med dine egne ord de tre vigtigste og mest anvendelige kompetencer, som du har med dig fra dit studium. Beskriv med dine egne ord de tre vigtigste og mest anvendelige kompetencer, som du har med dig fra dit studium: - generelle akademiske kompetencer (metode, teori mv) - opsøge og anvende ny viden ud fra en projektbaseret tilgang - samarbejdskompetencer - Metodiske færdigheder, kvantitativ og kvalitativ - teoretisk fundament - projektorienteret arbejde 1: Evnen til at tilegne mig ny viden - både praktisk (søge de relevante steder) og teoretisk (læse struktureret) 2: Fagligt håndværk (teoretisk og metodisk) 3: Arbejde på længerevarende projekter 1: Metodelære i kvalitativ og kvantitativ forskning. 2: Mere kritisk sans og kildekritik. 3: Evnen til at producere et færdigt akademisk produkt. 1. Mine metodiske færdigheder 2. Evnen til hurtigt at tilegne mig ny viden 3. En struktureret tilgang til løsning af problemstillinger 1. Research færdigheder - eller overhovedet at gøre det. 2. Kritisk sans 3.Grundighed 1) Analytiske, metodiske kompetencer 2) Menneskelig "robusthed" 3) Stuktur, selvstændighed, samarbejdsrelationer 1) evnen til at arbejde sammen med flere (gruppe)om udarbejdelsen af et projekt. 2) evnen til at tilegne mig ny viden/skabe mig overblik over et nyt forskningsområde. 3) metodiske og teoretiske kompetencer - evnen til at anvende en pallet af forskellige samfundsfaglige metoder og teorier til at belyse et område. 1) Metodiske færdigheder - analyse og fortolkning af statistik 2) Gruppe- / tværfagligt samarbejde - evnen til at arbejde med flere personer med forskellige baggrunde på samme projekt 3) Formidling - særligt af svært tilgængeligt materiale 1) Samarbejde med andre i projektgrupper 2)Teoretisk viden og metodemæssige færdigheder indenfor mit fag 3)At kunne tilegne mig viden analyse, metode og helhedsforståelse af et projekt Analytisk blik Projektorienteret arbejde Struktureret tankegang Analytisk blik, statistiske kompetencer, problemorientering analytisk kompetent metodisk kompetent teoretisk grundviden Analytisk sans samarbejdsevner Målrettethed Analytisk tilgang til arbejdet. Evnen til faglig dialog med kollegaer. Evnen til at samarbejde med personer jeg af personlige eller faglige årsager ikke bryder mig om at skulle arbejde sammen med. Analytisk tilgang, kendskab til statistiske programmer og projektarbejde Analytisk tænkning Samarbejde Kvindetække Analytiske evner - se helhed og detaljer Samarbejde i et team Anvendelse af kvalitative og kvantitative metoder, hvor særligt sidstnævnte er anvendt konkret i efterfølgende job Analytiske evner, strategisk tilgang til opgaver og metodiske redskaber. Analytiske kompetencer Arbejde problemorienteret Selvstændighed Analytiske kompetencer Sociale kompetencer Ananlyse, det at arbejde problemorienteret, tværkulturelforståelse Anvendelse af undersøgelsesmetoder Projektorienteret arbejde Informationssøgning At arbejde projektorienteret og analysebaseret, sociologisk metode, At arbejde projektorienteret. Mine sociologiske metodiske færdigheder og den grad af refleksivitet som knytter an hertil. Et omfattende indblik i sociologisk teori. (Disse anvendelige kompetencer knytter an til min PHD) Hvad angår mit job i Syddjurs kommune vil jeg nærmere sige genereiske akademiske kompetencer. Herunder videnssøgning, skriftlig/mundtlig formidling og projektsamrbejde At arbejde sammen med andre. At tænke 'ud af boksen' og finde alternative måder at arbejde med en problemstilling At være fagligt funderet. At tænke abstrakt At arbejde struktureret og med en deadline At arbejde gruppe- og projektorienteret Bedre samfundsforståelse Bedre forståelse for strukturers betydning for individets muligheder Både kvalitative og kvantitative metoder - og kombinationen heraf. Praktisk tilgang til at besvare et spørgsmål gennem metode. Generel akademisk/analytisk blik på problemstillinger. Side 30

32 Design og gennemførelser af undersøgelser/forskningsprojekter fra ide/problemstilling til færdigt produkt Statistiske og metodiske kompetencer Kommunikation og samarbejde mellem forskellige fagligheder (tværfagligt) Det er faktisk alle de før nævnte. Jeg har været helt utrolig glad for mit ophold ved Aalborg Universitet! Jeg synes meget bedre om jeres måde at gøre tingene på, end den jeg oplever på SDU. Både mht. den megen gruppearbejde og også administrationen af studiet. EVen en til at arbejde analytisk i alle sammenhænge Gode kvalitative og kvantitative færdigheder Generel forståelse for og indsigt i sociale problemstillinger og udsatte samfundsgrupper Evne til at arbejde metodisk, teoretisk og bredt funderet Evnen til arbejde struktureret Evnen til at arbejde analytisk Evnen til at samarbejde Evnen til at arbejde struktureret Analytiske evner Metodiske evner Evnen til at overskue store mængder materiale og omsætte det til viden og formidle det videre. Viden om samfundet og hvordan samfundets strukturer arbejder sammen Evnen til at arbejde projektorienteret Evnen til at sætte sig ind i nyt stof / i et nyt felt hurtigt. At arbejde problem- og projektorienteret. Evnen til at zoome ind på "sagens kerne" i komplicerede problemstillinger Evnen til at formulere mig klart og tydeligt Evnen til at tilegne mig ny viden Evnen til: at arbejde projektrelateret i en problemorienteret tilgang at overskue og problematisere forskellige teoretiske perspektiver at udarbejde metodiske tilgange til at løse en given problemstilling Fordybelse, overblik og indsigt Forskningsfærdigheder Forståelse for virksomhedskultur Forståelse for samfundsmæssige strømninger Kritisk tilgang til formidling Generel samfundsforståelse og menneskesyn Evne til at arbejde projektorienteret Gode samarbejdsevner Godt kendskab til de fleste typer samfundsvidenskabelige metoder. Generel viden om og forståelse for sociale og socioøkonomiske sammenhænge. Evnen til at samarbejde om et projekt. indsigt i kvalitative og kvantitative metoder Jeg mener, at sociologi har givet mig en stærk analytisk, metodisk og kritisk forståelse. Både ift. enkelte specifikke områder, men også i en mere samfundsorienteret kontekst Kompetence til at sætte sig ind i nyt stof Kompetence til at tænke samfundsfagligt Kompetence til at formulere sig og formidle sig Kritisk sans Metodiske færdigheder Projektorienteret tilgang Kvalitative og kvantitative metodiske kompetencer Analytiske kompetencer Erfaring med projektarbejde i grupper og selvstændigt samt planlægning og strukturering af empirigenerering, -analyse og -formidling. Kvantitativ og kvalitativ metode Projektarbejde Samarbejde Metode Skriftlig fremstilling Analyse Metode, analytisk tænkning og samarbejdsevne - evenen til at kommunikere og bruge fællesskabets ressourcer optimalt for bedst muligt resutat. Hvis det er de tre væsentligste for mit arbejde. metode, projektstrukturering & samarbejde Metode, samarbejde, faglig selvtillid Metode,teori og analytiske egenskaber Metodefærdigheder, gruppearbejde, problemløsning metodekendskab samarbejde vidensindsamling Metodekompetencer (specialisering), projektarbejde, statistikprogrammer metodekompetencer, projektarbejde, min specialisering i organisationssociologi metodekundskaber analysefærdigheder problemorientering Metodisk stærk Teoretisk stærk Analytisk stærk Metodiske METODISKE EVNER ANALYTISKE FÆRDIGHEDER EVNE TIL AT ARBEJDE PROJEKTORIENTERET Metodiske færdigheder At arbejde projektorienteret Skriftlig formidling Metodiske færdigheder Tilegnelse af viden Formidling Metodiske kompetencer At arbejde struktureret Tilegne mig ny viden Metodiske kompetencer - både kvantitative og kvalitative. Gode samarbejds-evner, og evnen til at argu- Side 31

33 mentere for mine egne ideer i en gruppe. God skriftlig formidling. Metodiske kompetencer (især kvantitative) Samarbejdskompetencer Problemløsende kompetencer(kompromissøgende) Metodiske kompetencer, evnen til at arbejde med komplekse problemstillinger og kompetencer til at tilrettelægge og gennemføre projekter. Metodiske kompetencer, gruppebaserede samarbejdserfaringer, analytiske kompetencer metodiske vaerktojer even til at taenke analytisk evnen til at bearbejde akademisk viden Mine kvalitative kompetencer At arbejde problemorienteret At arbejde med større projekter (fra ide udvikling til evaluering) Mine metodiske og analytiske kompetencer, har været de to mest afgørende dels i forhold til at blive ansat på min arbejdsplads og dels i forhold til de konkrete arbejdsopgaver jeg løser. Derudover er evnen til at tilegne mig ny viden vigtig, da man på sociologistudiet ikke får nogen indsigt i sektorer, forvaltning mv. hvorfor jeg har været nødt til at sætte mig ind i det efterfølgende for at kunne varetage mit job. Nu føler jeg ikke at jeg kan gå ud og søge et job med min uddannelse da jeg ikke føler jeg kan noget, så at skrive jeg har fået nogle kompetencer ligger mig ikke så lige til, men jeg har da lært noget om metode. Jeg har også lært nogle teorier, men det er ikke nogen jeg kan huske uden af. Jeg ved ikke hvad det 3 skulle være. Organisatorisk forståelse, analytisk tilgang, problemorienteret samarbejde Praktisk erfaring (via praktik) Metodisk kendskab Analytisk sans Problemorienteret projektarbejde Teoretisk forståelse Metodiske færdigheder Problemorienteret tilgang Projektarbejde. Videnindsamling. Analytisk overblik projektledelse samarbejdsevner analysekundskaber Projektledelse, problemorienteret arbejde, selvstændighed projektviden, helhedsorienteret perspektiv, analytisk Samarbejde Problemløsende Samarbejde, kommunikation og fordybelse SAS software Problemorienteret projektarbejde Specialisering i sundhed- og sygdomssociologi selvstændighed deciplineret formulering Skriftlig formidling, teoretisk forståelse, metodisk forståelse Struktur og overblik i forbindelse med projektarbejde. Evnen til at udvælge og sammensætte relevante metoder. Kompetencer i forbindelse med dannelse af netværk. Teoretisk viden Metodisk viden Erfaring med problemorienteret projektarbejde Teoretisk viden Metodisk viden Projektorienteret erfaring Teori Metode Tilegenelse af ny viden og omsætte det i praksis Teroretisk viden, om forskellige sociologiske metoder og teorier. Projektorientering, lave afsluttende og forståelige rapporter. Problemløsende, finde nye uprøvede metoder til at løse et problem, hvis første metode ikke hjalp. Viden om metode (statistik m.v.) Samfundsforståelse - teoretisk viden Analytisk sans Side 32

34 5.1.3 Hvilke af disse kompetencer har du oplevet er blevet efterspurgt i nogen/høj grad på arbejdsmarkedet? Hvilke af disse kompetencer har du oplevet er blevet efterspurgt i nogen/høj grad på arbejdsmarkedet? Sociologi (N=165) SAMF (N=1120) Evnen til at formidle skriftligt* Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines Evnen til at analysere Evnen til at arbejde selvstændigt Evnen til at formidle mundtligt Relevant praktisk viden inden for mit fagområde 35% 61% 62% 53% 59% 56% 57% 59% 57% 53% 56% 47% Evnen til at tilegne mig ny viden Relevante metodiske færdigheder inden for mit fagområde* Evnen til at arbejde problemløsende Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper Evnen til at arbejde tværfagligt* Evnen til arbejde projektorienteret* IT-færdigheder 42% 47% 45% 44% 43% 42% 40% 38% 40% 44% 39% 36% 37% 57% Relevant teoretisk viden inden for mit fagområde* 19% 35% Relevant viden om projektledelse* At kunne arbejde kreativt og innovativt Generel forretningsforståelse Fremmedsprogsfærdigheder* Generel kulturforståelse 30% 34% 27% 24% 26% 17% 20% 16% 15% 43% 0% 20% 40% 60% 80% Side 33

35 5.1.4 Andre efterspurgte kompetencer. Har du i dit arbejdsliv oplevet, at der er blevet efterspurgt andre kompetencer, som du gerne ville have tilegnet dig gennem dit studium? Hvis ja, angiv venligst hvilke: (Dimittender fra Sociologi) Økonomiske færdigheder, teoretisk og praktisk Økonomisk viden og regnskabsfærdigheder, samt juridiske kompetencer. Tværfaglige kompetencer - det kunne have været meget relevant at arbejde på tværs af faggrupper ifm. Studiet Træning i skriftlig formidling ala artikler Teoretisk og praktisk viden om projektledelse Studiet skal være meget mere integreret i arbejdsmarkedet. Sproglige og økonomiske færdigheder. Projektledelse og styring praktisk erfaring undervisningserfaring Projektledelse er en kompetence, der ofte efterspørges, og mange tager deres første efteruddannelse i projektledelse. Jeg mener vi allerede får de fleste af kompetencerne gennemstudiet, men mangler af få 'papir' på dem. Så jeg kunne godt have brugt en officiel eksamen i projektledelse. Så kan jeg bruge min efteruddannelse på noget, jeg ikke allerede kan i forvejen. Projektledelse Problemløsning i forhold til chefer der ved mindre end en selv og derfor begår mange fejl som kunne være undgået, eller gode råd som ikke høres fordi man er lavest på rangstigen. Praktisk og teoretisk opbygning af private såvel som offentlige organisationer. Populær formidling af fx forskningsresultater eller komplicerede problemstillinger i let forståeligt sprog til medier generelt eller eksempelvis fagtidsskrifter. Formidling til et publikum uden for den akademiske verden. Organisatorisk viden om opbygningen af det offentlige system. Mere projektledelse Organisationsteori - herunder forståelse af, hvordan der arbejdes i en offentlig forvaltning. Mundtlig fremlæggelse, formidling på en ikke-akademisk måde, eks. til politikere - i det hele taget formidling tilpasset målgruppen Mundtlig fremlæggelse. Artikelskrivning Mundtlig formidling, herunder pressehåndtering og undervisning Mere praktisk orientering mod et arbejdsliv Mere praktisk erfaring - samarbejde med erhvervslivet. Både som praktik, men også, at studiet lyttere mere på hvad der bliver efterspurgt... Mere om projektledelse (har en fornemmelse af, at mange af os er stødt på det emne i forhold til kompetenceudvikling). Mere om IT-værktøjer (Der er mange konkurrerende udbydere, vi fik typisk præsenteret én f.eks. kun SPSS og ikke andre lignende produkter). Mere indblik i hvad projektledelse vil sige. Mere hardcore kvantitative, statistiske kompetencer, som jeg ikke prioriterede højt under studiet, men som i høj grad bliver efterspurgt i konsulentbranchen i dag. Derudover efterspørges en indsigt i forvaltning, som jeg meget gerne ville have haft mulighed for at tilegne mig under studiet. Mere erfaring med skriftlig og mundtlig formidling i en mere praksisorienteret form Kort og præcis formidling mundtlig og skriftlig - formidling så andre kan forstå og bruge det. Konkret teoretisk viden inden for mit fagområde Kendskab til centralforvaltningen, kendskab til det politiske system, ikke-akademisk skriftlig formidling, Jeg ville gerne have haft bedre undervisning i brug af SPSS, SAS og NVivo. Derudover ville jeg gerne have, at vi var blevet undervist i Survey Xact (jeg læste sociologi) Ja, viden om arbejdsmarkedet og viden om politiske organisationer Ja, men dette skyldes primært, at jeg er ansat på en arbejdsplads, hvor min uddannelse ikke er repræsenteret. Ikke som sådan men synes der mangler en kobling mellem det faglige man tillærer sig gennem sin uddannelse og det praktiske man arbejder ud fra på arbejdsmarkedet Side 34

36 I henhold til min erfaring, bør der være tvunget praktik. Det er der, jeg har fået absolut mest indsigt i, samt er blevet bedst udrustet til, at kunne se min uddannelse i sammenhæng med at bestride et job og anvende mine faglige kompetencer HR/personale Strategiimplementering organisationsudvikling Forståelse for en politisk organisation og heraf afledte opgaver Formidling, især mundtlig, af forskning Formidling - på studiet blev formidling mest set i forhold til det at holde et oplæg eller lignende om det arbejde, der var lavet. I mit arbejde er formidling meget mere konkret og omfattende - eksempelvis formidling via et nyhedsbrev eller formidling via en pressemeddelelse eller formidling via hjemmesiden. Det kunne have været rart, hvis formidling under uddannelsen ikke bare var - lav et oplæg ud fra dit projekt og fremlæg dette for dine klassekammerater, men at der var noget konkret undervisning og praktisk arbejder i konkrete og forskellige former for formidling. Excel er et mere udbredt arbejdsredskab end SPSS og SAS. Det er ikke blevet direkte efterspurgt, men jeg synes selv jeg kunne have haft gavn af en større forståelse for hvordan den offentlige sektor hænger sammen (er cand.scient.soc) Bedre kompetencer indenfor mundtlig formidling. Bedre kompetencer i kort og præcis formidling (fx udarbejdelse af PowerPoint præsentationer). Formidling med modtager for øje. Bedre kommunikationsevner - ift. mundtlig fremstilling og mere direkte skriftlig formidling Bedre forretningsforståelse Bedre Excelkompetencer, bedre sprogkundskaber (engelsk, skriftligt) Bedre engelskkundskaber Projektledelse At formidle endnu bedre til mange forskellige målgrupper. Organisationsteori. At arbejde løsningsorienteret og ikke kun problemorienteret. - Mundtlig kommunikation - Skriftlig "ikke-akademmisk" kommunikation (mere formidlingsorienteret, journalistisk) - Projektledelse (som projektleder) Side 35

37 5.1.5 Kompetencegabet Kompetencegabet (Forskel mellem andelen af i nogen/høj grad tilegnede og efterspurgte kompetencer) Sociologi (N=165) SAMF (N=1120) Relevant teoretisk viden inden for mit fagområde Evnen til arbejde projektorienteret Relevante metodiske færdigheder inden for mit fagområde Evnen til at tilegne mig ny viden Evnen til at formidle skriftligt Evnen til at arbejde problemløsende Generel kulturforståelse Evnen til at analysere Evnen til at arbejde tværfagligt Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines Fremmedsprogsfærdigheder Evnen til at arbejde selvstændigt At kunne arbejde kreativt og innovativt Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper Generel forretningsforståelse Evnen til at formidle mundtligt Relevant viden om projektledelse Relevant praktisk viden inden for mit fagområde IT-færdigheder -5% -7% -5% -4% -5% -14% -8% -16% -8% -24% -14% -26% -14% -22% -15% -25% -16% -32% -17% -13% -21% -19% -24% 19% 21% 12% 18% 18% 16% 11% 14% 4% 10% 10% 7% 2% 37% 31% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% Side 36

38 Kompetencer, der er tilegnet og efterspurgt i nogen/høj grad Efterspurgte; Sociologi (N=165) Tilegnede; Sociologi (N=165) Relevante metodiske færdigheder inden for mit fagområde Evnen til at formidle skriftligt 57% 56% 69% 67% Evnen til arbejde projektorienteret Evnen til at tilegne mig ny viden 44% 42% 59% 64% Relevant teoretisk viden inden for mit fagområde Evnen til at analysere Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines Evnen til at arbejde problemløsende 19% 56% 61% 55% 53% 50% 44% 49% Evnen til at arbejde selvstændigt Evnen til at arbejde tværfagligt Evnen til at formidle mundtligt 43% 38% 30% 29% 53% 59% Generel kulturforståelse 16% 26% Relevant praktisk viden inden for mit fagområde IT-færdigheder Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper Relevant viden om projektledelse At kunne arbejde kreativt og innovativt 23% 18% 16% 12% 10% 35% 36% 42% 43% 34% Fremmedsprogsfærdigheder Generel forretningsforståelse 3% 1% 17% 24% 0% 20% 40% 60% 80% Side 37

39 5.1.6 I hvilken grad har din uddannelse rustet dig godt til dit arbejdsliv? I hvilken grad har din uddannelse rustet dig godt til dit arbejdsliv? I høj grad 32% 32% I nogen grad I mindre grad 14% 12% 55% 54% Sociologi (N=117) SAMF (N=947) Slet ikke 0% 2% 0% 20% 40% 60% Side 38

40 5.1.7 Angiv venligst, hvilke 5 parametre du mener, kunne have rustet dig bedre til at imødekomme de krav, der stilles på arbejdsmarkedet? Angiv venligst hvilke 5 parametre, du mener, kunne have rustet dig bedre til at imødekomme de krav, der stilles på arbejdsmarkedet? Sociologi (N=165) SAMF (N=1120) Flere praktiske opgaver og redskabsfag (f.eks. regnskab, IT) 30% 36% Mere/bedre mulighed for praktik i uddannelsen* 13% 30% Flere konkrete cases i undervisningen 23% 30% Flere valgfag, der retter sig direkte mod virksomhederne Mere opgaveløsning med eksterne virksomheder/organisationer Flere gæsteundervisere fra erhvervslivet (Mere) undervisning i projektledelse* (Mere) undervis. i virksomhedskendskab og forretningsforståelse Bedre vejledning om virksomhedernes behov Bedre karrierevejledning (om mulighederne på arbejdsmarkedet) En højere grad af tværfaglighed i uddannelsen Flere virksomhedspræsentationer på universitetet 21% 27% 24% 27% 22% 24% 24% 24% 21% 20% 17% 16% 15% 15% 14% 15% 14% 32% Mere metode Mere/bedre mulighed for udlandsophold 9% 5% 8% 13% Mere problemorienteret undervisning Andet 2% 8% 8% 7% Bedre studievejledning (om valg undervejs i uddannelsen, etc.) Flere erhvervsrelaterede tilbud fra Karrierecentret Mere projektarbejde Ingen forslag til forbedringer* Bedre karrieremesser på universitetet 4% 7% 4% 5% 4% 2% 3% 1% 2% 0% 10% 20% 30% 40% Side 39

41 Angiv venligst hvilke 5 parametre, du mener, kunne have rustet dig bedre til at imødekomme de krav, der stilles på arbejdsmarkedet? - Andet, angiv venligst: (Dimittender fra Sociologi) Undervisning i mundtlig formidling/undervisning Undervisning i forvaltning, sektorundervisning mv. Større indsigt i populærkultur Skriftlig formidling, kort og præcist Organisationsforståelse Mere undervisning, generelt Mere fokus på mundtligt fremstilling for store forsamlinger/ formidling Kursus i formidling til målgrupper uden for universitetsverdenen Jeg har ikke haft kontakt med arb markedet ift. min bachelor fra aau Forvaltning, administration Formidling til forskellige målgrupper Besøg fra kandidater, der arbejder som sociologer Bedre afklaring af egen markedsværdi Side 40

42 6 EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 6.1 NYE KOMPETENCER EFTER ENDT UDDANNELSE Har du efter endt uddannelse tilegnet dig yderligere kompetencer? Har du efter endt uddannelse tilegnet dig yderligere kompetencer? Ja 58% 63% Sociologi (N=114) Nej 42% 37% SAMF (N=932) 0% 20% 40% 60% 80% Hvordan har du efter endt uddannelse tilegnet dig disse kompetencer? Hvordan har du - efter endt uddannelse - tilegnet dig disse kompetencer? (Sæt gerne flere krydser) Efteruddannelse (korte kurser, enkeltfag o.lign.) Regelmæssige seminarer og kurser arrangeret af arbejdspladsen 46% 49% 36% 41% Sidemandsoplæring, mentorordning eller anden intern oplæring Netværk Andet Ph.D kurser og 6 ugers selvvalgt Videreuddannelse (master, diplom, længerevarende forløb o.lign.) 9% 11% 18% 19% 27% 29% 25% 35% Sociologi (N=66) SAMF (N=586) Livslang Læring på AAU Universitetets tompladsordning 3% 0% 1% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Pct. af dimittender, der har tilegnet sig yderligere kompetencer Side 41

43 6.1.3 Overvejer du at efter- og videreuddanne dig inden for de næste 3 år? Overvejer du at efter- og videreuddanne dig inden for de næste 3 år? Sociologi (N=48) SAMF (N=346) Ja 61% 69% Nej 31% 39% 0% 20% 40% 60% 80% Pct. af dimittender, der ikke har efter- og videreuddannet sig Side 42

44 6.1.4 Inden for hvilke områder overvejer du at efter- og videreuddanne dig inden for de næste 3 år? Inden for hvilke områder overvejer du at efter- og videreuddanne dig inden for de næste 3 år? (Sæt gerne flere krydser) Sociologi (N=76) SAMF (N=621) Ledelse Projektledelse* Nyere eller øget viden inden for mit uddannelsesområde Organisation Økonomi* Kommunikation Jura* Præsentation/formidling Andet HR Læring og pædagogik Forretningsforståelse Psykologi/terapi* Sprog Iværksætteri Tilvalgsfag med henblik på undervisning i gymnasiet/hf* IT Det kreative musiske område 30% 36% 34% 42% 33% 38% 25% 15% 24% 30% 18% 7% 16% 22% 14% 13% 14% 11% 12% 18% 12% 15% 12% 11% 10% 8% 9% 5% 8% 7% 6% 1% 4% 0% 0% 55% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Pct. af dimittender, der overvejer en efter- og videreuddannelse Side 43

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I KLINISK VIDENSKAB OG TEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMINGENIØRUDDANNELSEN I BYGGERI OG ANLÆG AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for BACHELORUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse KANDIDATUNDERSØGELSEN 20 DET HUMANISTISKE FAKULTET Delrapport for ENGELSK, TYSK OG KULTURFORSTÅELSE DET HUMANISTISKE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen 20 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I LANDINSPEKTØRVIDENSKAB AAU KØBENHAVN UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I BYGGELEDELSE (CAND.SCIENT.TECHN) AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den

Læs mere

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Musik

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Musik KANDIDATUNDERSØGELSEN 2011 DET HUMANISTISKE FAKULTET Delrapport for MUSIK DET HUMANISTISKE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen 2011 er foretaget af Karrierecentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER 1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER Har du afsluttende kommentarer, er du velkommen til at skrive dem nedenfor: Jeg har ikke været på arbejdsmarkedet siden endt uddannelse. Højere grad af målretning - mange ting

Læs mere

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER 1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER Har du afsluttende kommentarer, er du velkommen til at skrive dem nedenfor: Som den første årgang på Idræt var der mange "huller". Der var meget der ikke var styr på og meget

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2012 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab School of Medicine and Health LMJ 21. september Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle uddannelser

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMINGENIØRUDDANNELSEN I MASKINTEKNIK AAU ESBJERG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Spørgeskema Ordinære uddannelser (Bachelor og Kandidat)

Spørgeskema Ordinære uddannelser (Bachelor og Kandidat) Spørgeskema Ordinære uddannelser (Bachelor og Kandidat) - 2016 Velkommen til spørgeskemaet! Vi er glade for, at du tager dig tid til at besvare spørgeskemaet. Hvis du har brug for en pause undervejs, lukker

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet KarriereCentret Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet Hjælpe med information og vejledning i overgangen fra studieliv til arbejdsliv

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆTSTEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2015

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2015 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2013

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2013 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 FRANSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes fortsatte karriere...6 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for ERHVERVSJURA. Udarbejdet af

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for ERHVERVSJURA. Udarbejdet af DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for ERHVERVSJURA DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen 2012 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 15. september Sammensling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) -,, og Indledning Som led i arbejdet med at

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI. Udarbejdet af

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI. Udarbejdet af Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for HISTORIE. Udarbejdet af

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for HISTORIE. Udarbejdet af DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for HISTORIE DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen 2012 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

POLITIK, ADMINISTRATION OG SAMFUNDSFAG

POLITIK, ADMINISTRATION OG SAMFUNDSFAG DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for POLITIK, ADMINISTRATION OG SAMFUNDSFAG DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen 2012

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I SUNDHEDSTEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation, AUK Udsendt til: 29 Besvaret af: 6 Svarprocent: 20 %

8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation, AUK Udsendt til: 29 Besvaret af: 6 Svarprocent: 20 % 8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation, AUK Udsendt til: 29 Besvaret af: 6 Svarprocent: 20 % Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering forår 2012 Har du været i praktik

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 TYSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes forsatte karriere...7 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB. Udarbejdet af

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB. Udarbejdet af Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Folkesundhedsvidenskab 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I TEKNOLOGILEDELSE AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar

9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar Studienævnet for Humanistisk Informatik 9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I SOCIALT ARBEJDE AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar

9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar Studienævnet for Humanistisk Informatik 9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner varetog

Læs mere

8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation Udsendt til: 58 Besvaret af: 26 Svarprocent: 44 %

8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation Udsendt til: 58 Besvaret af: 26 Svarprocent: 44 % 8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation Udsendt til: 58 Besvaret af: 26 Svarprocent: 44 % Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering forår 2012 Har du været i praktik

Læs mere

9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22. Har du været i praktik i dette semester?

9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22. Har du været i praktik i dette semester? 9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22 Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner varetog du på dit praktikophold? -

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I INFORMATION TECHNOLOGY AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Indledning (ved telefoninterview) Goddag, det er xx fra Aarhus Universitet Jeg ringer til dig, fordi vi er i gang med at lave en

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 APPENDIKS ROSKILDE UNIVERSITET KANDIDAT- undersøgelsen 2007 APPENDIKS ROSKILDE UNIVERSITET 2 Kandidatundersøgelsen 2007 Indhold Appendiks 1 Metode...3 1.1 Spørgeskema...3

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for kandidatdimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Rapport for kandidatdimittender Marts 2014 For 2013 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer.

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer. Kære bachelor fra Aarhus Universitet, Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer. Undersøgelsen skal kortlægge beskæftigelsessituationen for bachelorer, der

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I BYGGELEDELSE AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

eksempler fra Aalborg Universitet Karrierevejledning i praksis november Årsmøde 2011

eksempler fra Aalborg Universitet Karrierevejledning i praksis november Årsmøde 2011 Årsmøde 2011 24.-25. november Karrierevejledning i praksis - eksempler fra Aalborg Universitet Christian Volmer Nielsen Cand. Phil i samfundsfag fra 1984. Min baggrund Underviser i gymnasieskolen, EUC

Læs mere

Nyuddannede djøferes kompetencer

Nyuddannede djøferes kompetencer Nyuddannede djøferes kompetencer Indhold Ref. KAB/- 04.07.2014 Om undersøgelsen...1 Erhvervserfaring og anden praktisk erfaring inden det første job...2 Det første job...3 Forberedelsen til arbejdsmarkedet...4

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for kandidater.

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for kandidater. Kære kandidat fra Aarhus Universitet, Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for kandidater. Undersøgelsen skal kortlægge beskæftigelsessituationen for kandidater, der

Læs mere

Sammenfatning af evaluering efter 2 år fra dimittend evaluering Hold: E04B, E05A og E05B Juni 2011.

Sammenfatning af evaluering efter 2 år fra dimittend evaluering Hold: E04B, E05A og E05B Juni 2011. Sammenfatning af evaluering efter 2 år fra dimittend evaluering Hold: E04B, E05A og E05B Juni 2011. 1. Indledning Rapporten sammenligner evalueringerne foretaget på hold E04B december 2009, hold E05A august

Læs mere

9. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København

9. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København 9. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København Besvaret af: 3 Har du været i praktik i dette semester? Hvor var du i praktik? Københavns Kommune Avaleo Hvilke jobfunktioner varetog

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 MATEMATIK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes fortsatte karriere...7 3. Kandidaternes vej til første job...11 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Dimittendundersøgelsen 2014

Dimittendundersøgelsen 2014 D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelsen 2014 Sociologisk Institut Line Græsted Bjerring April 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, praktik, Interaktive Digitale Medier Besvaret af: 11

9. semester, Humanistisk Informatik, praktik, Interaktive Digitale Medier Besvaret af: 11 Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering efterår 2012 9. semester, Humanistisk Informatik, praktik, Interaktive Digitale Medier Besvaret af: 11 Hvilken bachelorbaggrund har du? Respondenter

Læs mere

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden.

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden. DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 Velkommen til dimittendundersøgelsen for Kære dimittend, Som studieleder på din akademiuddannelse fremsender jeg hermed en dimittendundersøgelse, som jeg vil opfordre

Læs mere

Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen

Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen 1. Anden uddannelse efter BA hvis JA Afslut 2. Nuværende jobsituation job/orlov uden job Ingen tidligere beskæftigelse nuværende beskæftigelse 3. Seneste beskæftigelse

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Dimittendundersøgelsen 2014

Dimittendundersøgelsen 2014 D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelsen 2014 Institut for Antropologi Line Græsted Bjerring Februar 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Opsummering af årets resultater Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2016

Sådan fik de jobbet 2016 Ref. MBH/- 26.07.2016 Sådan fik de jobbet 2016 Indhold 1 Indledning...4 2 Metode...4 3 Hovedresultater...6 3.1 Hvilken baggrund kommer dimittenderne med? (Hvad er afgørende for at få første job hurtigt?)...6

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for masterdimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Velkommen til Uddannelseszooms dimittendundersøgelse. Vi sætter stor pris på din besvarelse. {Starttekst indsættes}

Velkommen til Uddannelseszooms dimittendundersøgelse. Vi sætter stor pris på din besvarelse. {Starttekst indsættes} Velkommen til Uddannelseszooms dimittendundersøgelse. Vi sætter stor pris på din besvarelse. {Starttekst indsættes} Beskæftigelsesstatus 1) Er du eller har du været i job, efter du fuldførte din videregående

Læs mere

Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 10. semester, fora r 2014

Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 10. semester, fora r 2014 Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 10. semester, fora r 2014 Indhold Indledning... 3 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau?... 3 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I BUSINESS ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

12 Bilag 3: Liste over ansættelsessteder og stillingsbetegnelser 58 13 Bilag 4: Liste over bachelorers eksempler på elementer i uddannelsen, der ikke

12 Bilag 3: Liste over ansættelsessteder og stillingsbetegnelser 58 13 Bilag 4: Liste over bachelorers eksempler på elementer i uddannelsen, der ikke Odontologi Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Data 5 2.1 Dimittendundersøgelsen 5 2.2 Afrapportering 5 2.3 Baggrundsdata fra det studieadministrative system STADS 6 2.4 Læsevejledning 8 3 Kandidater/professionsbachelorers

Læs mere

1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på.

1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på. Studiejob 1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på. Før Efter Ja 10 % 45 % Nej 90 % 55 % 35 % flere af deltagerne

Læs mere

Fra studium til job. U n d e r s ø g e l s e o m k a n d i d a t e r s s t u d i e t i d s a m t v e j t i l a r b e j d s m a r k e d e t

Fra studium til job. U n d e r s ø g e l s e o m k a n d i d a t e r s s t u d i e t i d s a m t v e j t i l a r b e j d s m a r k e d e t CENTRE OF AFRICAN STUDIES U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N Fra studium til job U n d e r s ø g e l s e o m k a n d i d a t e r s s t u d i e t i d s a m t v e j t i l a r b e j d s m a r k e

Læs mere

9. semester Kommunikation København Hvilket semester går du på? (hvis du har undervisning på mere end ét semester, så udvælg, det du følger mest)

9. semester Kommunikation København Hvilket semester går du på? (hvis du har undervisning på mere end ét semester, så udvælg, det du følger mest) Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering efterår 2013 9. semester Kommunikation København Hvilket semester går du på? (hvis du har undervisning på mere end ét semester, så udvælg, det

Læs mere

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Nej nej Nej Jeg synes generelt, at måden vi lærte på, ikke var særlig god. Det

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013. CBS Indekseret benchmarking af masteruddannelserne

Dimittendundersøgelse 2013. CBS Indekseret benchmarking af masteruddannelserne Dimittendundersøgelse CBS Indekseret benchmarking af masteruddannelserne CBS / Dimittendundersøgelse / masteruddannelserne / Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Opsummering af årets resultater Januar 2012 For 2011 findes separate rapporter for bachelordimittender, kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for ph.d.-dimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for ph.d.er Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET FOR FØDEVARER, VETERINÆRMEDICIN OG NATURRESSOURCER KØBENHAVNS UNIVERSITET Dimittendundersøgelse 2011 Human ernæring Malene Bødker Kim Nørgaard Helmersen Lotte Lynggaard-Johansen

Læs mere

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser Campus Odense Miljøplanlægning Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Jura vælg din retning Er du interesseret i samfundets love, og hvordan de bruges i praksis? Så er bacheloruddannelsen

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Data 5 2.1 Dimittendundersøgelsen 5 2.2 Afrapportering

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMUDDANNELSEN I REGNSKAB OG ØKONOMISTYRING (HD 2. DEL) AALBORG UNIVERSITET UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

IVAs Dimittendundersøgelse 2010

IVAs Dimittendundersøgelse 2010 IVAs Dimittendundersøgelse 2010 Det informationsvidenskabelige Akademi gennemfører dimittendundersøgelser med 2 års mellemrum. Formålet er selvsagt løbende at få indblik i IVAs dimittenders beskæftigelsesforhold

Læs mere

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Tværkulturelle Studier

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Tværkulturelle Studier KANDIDATUNDERSØGELSEN 20 DET HUMANISTISKE FAKULTET Delrapport for TVÆRKULTURELLE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen 20 er foretaget af Karrierecentret, Aalborg

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for ph.d.-dimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Data 5 2.1 Dimittendundersøgelsen 5 2.2 Afrapportering

Læs mere

Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015 Indholdsfortegnelse

Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015 Indholdsfortegnelse Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015 Indholdsfortegnelse Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015... 1 Status... 2 Hvor har du været i praktik?...

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aalborg Universitet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 ENGELSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes fortsatte karriere...7 3. Kandidaternes vej til første job...11 4. Kandidaternes studietid...16

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere