GUIDE FOR UDDANNELSES- OG ERHVERVSVEJLEDERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUIDE FOR UDDANNELSES- OG ERHVERVSVEJLEDERE"

Transkript

1 GUIDE FOR UDDANNELSES- OG ERHVERVSVEJLEDERE

2 Forord Denne guide er tænkt som en hjælp til uddannelses- og erhvervsvejlederen. Bogen er rammen om de funktioner, du som vejleder skal varetage. Bogen er udarbejdet på grundlag af skolens funktionsbeskrivelse for uddannelses- og erhvervsvejledere. Bogen skulle gerne kunne give dig en række svar på de spørgsmål der rejser sig i jobbet som vejleder. Med reform 2000 og indførelsen af kontaktlærerfunktionen har vejlederjobbet forandret sig - der er nye dimensioner. Disse dimensioner har vi prøvet at give nogle bud på. Guiden er blevet til gennem et udviklingsarbejde i vejledergruppen med en projektgruppe som tovholder. Guiden vil komme til at ligge på skolens O-drev i mappen vejledning, hvor der ligeledes vil blive lagt rettelsesblade ind. Alle med interesse i skolens vejledningsområde er velkomne til at læse den. God læselyst. Projektgruppen Grete Nielsen Britt Svaneberg Karin Steffensen Forord

3 Indholdsfortegnelse Forord Afsnit 1: Organisering af vejledningsfunktionen Afsnit 2: Funktionsbeskrivelse Afsnit 3: Orientere om skolens uddannelsestilbud til potentielle elever/studerende i samarbejde med andre vejledningssystemer lokalt og regionalt Eksternt informerende virksomhed Vejledning af uddannelsesinteresserede Vejledning om økonomi Vejledning af FEI-elever (Folkeskolens Erhvervsintroduktion) Indgå i et ERFA-netværk om vejledning Vejledermøder Tema-møder Tværgående netværkssamarbejde Sikre gennemførelse af pædagogisk-administrative rutiner som opsamling af information vedr. vejledningens karakter og årsager til uregelmæssige uddannelsesforløb, herunder frafald Administrative elevregistreringsprogrammer Opfølgning/statistik på ophørte elever Frafald Oplysningspligt til kommunen Tavshedspligt/Oplysningspligt Andet Deltage i udvikling og opkvalificering i forhold til vejledningsfunktionen Deltagelse i FoU (Forsøgs- og udviklings)-projekter Opkvalificering Specialister på enkeltområder Sikre udarbejdelsen af vejledningsplan for elever i afdelingen Før elevens påbegyndelse af uddannelse Undervejs i elevens uddannelsesforløb Vejledningsforløb som led i undervisningen Ved afslutningen af elevens uddannelsesforløb Være behjælpelig ved udarbejdelse af uddannelsesplan for de elever der ved indmeldelse ikke medbringer en uddannelsesplan Vejledning ved udarbejdelse af uddannelsesplan Vejledning af EUD-elever Bistå den enkelte elev/studerende med at træffe kvalificerede valg med henblik på et uddannelsesforløb og med henblik på senere erhvervs- eller videreuddannelsesmuligheder Kollektiv vejledning Løbende vejledning af elever i uddannelse Personlig faglig vejledning Vejledning om specialpædagogiske foranstaltninger Vejledning om merit Vejledning om voksenlæreforhold Vejledning om påbygning Vejledning om efter- og videreuddannelsesmuligheder Vejledning om delkompetence Vejledning om økonomi Bistå den enkelte elev/studerende med at løse uddannelsesmæssige problemer og personlige problemer i forhold til elevens uddannelsessituation Eksterne samarbejdsrelationer Kontakt til eksterne samarbejdspartnere Interne samarbejdspartnere Bistå skolens/afdelingens kontaktlærere ved vejledningsspørgsmål Evaluering Samarbejde med kontaktlærere og faglærere Indholdsfortegnelse

4 Indholdsfortegnelse 10. Bistå den enkelte elev/studerende ved læreplads- eller jobsøgning Vejledning af lærlingen i forbindelse med læreplads Uddannelsesaftaler Lærlingeløn Orientere virksomheder om muligheder og vilkår for lærlinge Relationer til praktikvirksomheder AER Arbejdsgivernes elevrefusion Bistå den enkelte elev/studerende, der skifter eller afbryder uddannelse(n) med vejledning om andre muligheder, herunder kontaktformidling/overdragelse Individuel vejledning Skolehjem Uddannelsesskift Lærepladsophør/lærepladsskift Uregelmæssigheder i uddannelsesforløbet Elevens uddannelsesplan og uddannelsesbog Afsnit 4: Modtagefunktion Afsnit 5: FIVU: Fleksibel individuel vej til uddannelse Afsnit 6: Vejlederoversigt Oversigt over vejledere og tilhørende afdeling Specialister i enkeltområder Oversigt over faste vejledere i Vejledningscenteret på Risingsvej Oversigt over vejledere i Modtagefunktionen Vagtplan, Risingsvej Afsnit 7: Bilag Afsnit 8: Samarbejdsflader med vejledningen Afsnit 9: Forkortelser Afsnit 10: Link Afsnit 11: Stikordsregister Indholdsfortegnelse 3

5 Afsnit 1: Organisering af vejledningsfunktionen Afdelingschef Erling Hansen Afdelingsleder Preben Nielsen Koordinator Intern vejledning Karin Steffensen Koordinator Ekstern vejledning Lars Pedersen Koordinator Modtagefunktion Karl Johan Kristensen Koordinator Praktikpladsindsats Alex Knudsen Faglige vejledere o frafaldsstatistik o Forsøgs- og udviklingsprojekter vedr. vejl. Centervagt Interne kontakter Kontaktlærerkontakt Tværgående netværks-samarbejde med Odense Kommune Præsentationskurser for 8., 9. og 10. klasser o revision af indhold o administrativ oprettelse Pro Erhverv EGU Udvikling og planlægning Kontakt til UU Besøg på folkeskoler Vejledningsportalen i Vollsmose Besøg udefra Aktivering o kontanthjælpsmodtagere o dagpenge berettigede o administrativ oprettelse GVU o omskoling Kontakt til AF og kommuner Flygtninge/ indvandrere Vagtplan LOP o virksomhedskonsulenter o SKP o kontakt til administration, oprettelse, statistikker, breve AER-midler og -aktiviteter PIU Organisering af vejlederfunktionen 4

6 Afsnit 2: Funktionsbeskrivelse Funktionsbeskrivelse for uddannelses- og erhvervsvejledere på Odense Tekniske Skole 1. at orientere om skolens uddannelsestilbud til potentielle elever/studerende i samarbejde med andre vejledningssystemer lokalt og regionalt 2. at indgå i et ERFA-netværk om vejledning 3. at sikre gennemførelse af pædagogisk-administrative rutiner som opsamling af information vedr. vejledningens karakter og årsager til uregelmæssige uddannelsesforløb, herunder frafald 4. at deltage i udvikling og opkvalificering i forhold til vejledningsfunktionen 5. at sikre udarbejdelsen af vejledningsplan for elever i afdelingen 6. at være behjælpelig ved udarbejdelse af uddannelsesplan for de elever der ved indmeldelse ikke medbringer en uddannelsesplan 7. at bistå den enkelte elev/studerende med at træffe kvalificerede valg med henblik på et uddannelsesforløb og med henblik på senere erhvervs- eller videreuddannelsesmuligheder 8. at bistå den enkelte elev/studerende med at løse uddannelsesmæssige problemer og personlige problemer i forhold til elevens uddannelsessituation 9. at bistå skolens/afdelingens kontaktlærere ved vejledningsspørgsmål 10. at bistå den enkelte elev/studerende ved læreplads- eller jobsøgning 11. at orientere virksomheder om muligheder og vilkår for lærlinge 12. at bistå den enkelte elev/studerende, der skifter eller afbryder uddannelse(n) med vejledning om andre muligheder, herunder kontaktformidling/overdragelse marts 2004 Funktionsbeskrivelse 5

7 Afsnit 3: 1. Orientere om skolens uddannelsestilbud til potentielle elever/studerende i samarbejde med andre vejledningssystemer lokalt og regionalt 1.1 Eksternt informerende virksomhed I løbet af skoleåret bliver vi som skole sammen med repræsentanter fra andre ungdoms-uddannelser inviteret ud på grundskolerne til vejledningsarrangementer. Ved disse arrangementer deltager forældre og elever som er interesserede i at høre om ungdomsuddannelserne. Præsentere skolens uddannelsestilbud Den eller de vejledere/informationsmedarbejdere, der bliver sendt ud fra erhvervsskolerne, skal kunne præsentere en oversigt over de uddannelser der findes på den aktuelle skole. Vejlederen skal kunne redegøre for strukturen i uddannelsesforløbene, mulighederne for lærepladser/skolepraktik, evt. adgangsbegrænsning og specifikke krav i øvrigt (alder, karakterer, helbred og fysik m.v.) Vejlederen skal have kendskab til arbejdsvilkår og mulige risici ved de job som uddannelserne fører frem til. Der skal være gode materialer til udlevering, bl.a. med henvisning til de forskellige uddannelser på skolens hjemmeside, hvor der vil kunne hentes yderligere oplysninger, og henvisning til vejlederen/-ne, kontortider, -adresser m.v. Grundmaterialet til informationsbrug kan enten være til rådighed for vejlederne/informationsmedarbejderne direkte via en intranetside på erhvervsskolen, eller der kan fremstilles en CD-Rom som kan være med til at sikre, at budskaber og information afleveres professionelt, velovervejet og målrettet. 1.2 Vejledning af uddannelsesinteresserede Når der kommer vejledningssøgende som evt. ønsker at starte inden for den uddannelse den enkelte vejleder repræsenterer, skal der kunne gives en grundig vejledning inden for fagområdet. Vejlederen skal have et godt kendskab til de uddannelser, der er på skolen, og være i stand til at henvise til vejledning indenfor andre fagområder. Vejlederen skal kunne give en grundig vejledning indenfor eget fagområde og have kendskab til andre uddannelser/ institutioner inden for andre skoleformer. F.eks. produktionshøjskoler, højskoler, AOF, VUC, kortere videregående uddannelser m.fl. for at kunne give den vejledningssøgende så bredt et grundlag som muligt at vælge uddannelse ud fra. Samtidig skal vejlederen kunne orientere om yderligere kvalifikationsmuligheder i forhold til det kommende uddannelsesvalg. Fx hvis en elev aldrig har haft engelsk og efter 2. hovedforløb skal til eksamen på niveau F, bør anbefales et AVU-forløb(Almen Voksen Uddannelse) for inden. De førnævnte skoler kan anbefales til elever som endnu ikke er parate til at gå ind i erhvervsuddannelserne, og som har brug for yderligere kvalificering før de starter. Individuel vejledning før indmeldelse skal ske efter behov. 6

8 Der skal kunne vejledes i hvilke muligheder eleven har i uddannelsen (valg af projekter). Der skal orienteres om hvilke krav der stilles til eleven gennem uddannelsesforløbet, herunder hvilket niveau der undervises i samt økonomi under uddannelsen. Endvidere skal kunne orienteres om muligheder og krav til skolepraktik, herunder EMMA-kriteriet. Eleven orienteres om at der udarbejdes uddannelsesplan før uddannelsesstart. Tilmelding udleveres fra skolen eller findes via link fra skolens hjemmeside (under erhvervsuddannelser). Når tilmeldingen er modtaget og registreret i administrationen, modtager eleven besked fra os. SU-skema kan udskrives fra og sendes sammen med indmeldelsen. 1.3 Vejledning om økonomi Vejlederen skal ved økonomiske spørgsmål kunne henvise til de parter der har med elevens økonomi at gøre. Grundforløbet er et SU-berettiget forløb. Har vi ikke modtaget elevens ansøgning om SU, sender skolen automatisk et SU-skema sammen med skoleindkaldelsen, skemaet returneres til skolen. I de tilfælde hvor vejlederen ikke kan besvare SU spørgsmål kan der rettes henvendelse til SU afdelingen i Allégade eller på Hovedforløbet gennemføres normalt på lærlingeløn. Ved skolepraktik udbetales skolepraktikydelse, vejlederen skal kende ydelsen, Personaleafdelingen kan kontaktes for yderligere oplysninger om lønforhold. For at blive voksenlærling, skal man være fyldt 25 år (se også pkt. 7.6), som voksenlærling har man mulighed for at få områdets mindsteløn. Arbejdsformidlingen kan rådgive ved spørgsmål om uddannelsesgodtgørelse og voksenlærlingevilkår. Kommunen kan rådgive ved spørgsmål om kontanthjælp og revalidering. Befordringstilskud søges gennem amtet. Skema tilsendes automatisk fra skolen sammen med elevens skoleindkaldelse, skemaet returneres til skolen. 1.4 Vejledning af FEI-elever (Folkeskolens Erhvervsintroduktion) Folkeskoleeleverne bliver tilbudt erhvervsintroduktion. Erhvervsintroduktionen kan foregå på en erhvervsskole. Afhængig af vejledningsstrategien i de enkelte kommuner kommer der et antal elever fra klasse i forskellige introduktionsforløb. Det vil være naturligt at involvere vejlederen i planlægningen af disse FEI-aktiviteter. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Kommunen modtager tilmeldingerne fra folkeskolerne, og videregiver oplysningerne til den koordinerende vejledning på teknisk skole. Koordinatoren af FEI-aktiviteter informerer de enkelte afdelinger om, hvor mange der kommer, på hvilket tidspunkt de kommer, og hvor længe de skal være her. 7

9 Der skal planlægges hvilke mål de enkelte FEI-elever skal nå, i den periode de er på skolen, samt hvem der gør hvad, herunder vejlederens rolle i forløbet. Programmet planlægges i de enkelte afdelinger, herunder hvad vejledningen skal sikre orientering om. Skoleafdelingen i Odense kommune har tidligere beskrevet, hvad eleverne fra de enkelte årgange laver, når de er her i præsentationsforløb, beskrevet i bilag 1. 8

10 2. Indgå i et ERFA-netværk om vejledning 2.1 Vejledermøder Efter aftale afholdes der jævnlige vejledermøder for skolens vejledere Alle vejledere deltager i vejledermøder som afholdes ca. 10 x årligt. På møderne informeres om nyheder, der drøftes vejledningsmæssige spørgsmål, samt øvrige relevante spørgsmål. 2.2 Tema-møder Efter behov afholdes der tema-møder for skolens vejledere Når der er behov for en dyberegående drøftelse eller mere indsigt i et givet område, aftales et tema-møde. Temaerne kan fx være: frafald, selvmordstruede unge, nutidens unge (besøg i Ungdomshuset), bekendtgørelsesændringer osv. Vejlederne kommer med forslag til nye temaer. 2.3 Tværgående netværkssamarbejde Efter aftale mødes vejlederne med samarbejdspartnere i forud fastlagte netværk Årligt mødes skolens vejledere med ungdomsvejledere fra Odense Kommune. Skolen har sæde i 4 lokale vejledningsfaglige udvalg (vfu) i Fyns Amt, der sidder en vejleder fra skolen i hvert udvalg. Drøftelser og anbefalinger fra vfu-møderne bringes via referat med tilbage til skolen. 9

11 3. Sikre gennemførelse af pædagogisk-administrative rutiner som opsamling af information vedr. vejledningens karakter og årsager til uregelmæssige uddannelsesforløb, herunder frafald 3.1 Administrative elevregistreringsprogrammer Vejlederen skal have kendskab til de relevante elevregistreringsprogrammer samt dataopsamlingsprogrammer for elevens uddannelsesforløb Vejlederen skal have kendskab til Easy A og P samt Elevplan i et sådant omfang, at vedkommende kan hjælpe eleven i uddannelsesmæssige spørgsmål. Vejlederen skal kunne slå data op på eleven samt kunne søge relevant information. 3.2 Opfølgning/statistik på ophørte elever Når eleven har fuldført sit grundforløb udfyldes et udmeldelsesskema Alle elever skal ved ophør på deres grundforløb, sammen med deres kontaktlærer udfylde et udmeldelsesskema, af skemaet fremgår om de har fuldført eller er stoppet i utide, samt elevens fremtidsplaner - i bemærkninger noteres om vedkommende har læreplads eller om han/hun ønsker at tilmelde sig skolepraktik i tilfælde af manglende læreplads. Udmeldelsesblanket findes i administrationen, eller i elevens uddannelsesbog, den udfyldes af eleven sammen med kontaktlæreren eller vejlederen. Når en elev har fuldført grundforløbet, og karakterer er afleveret i administrationen får eleven automatisk en kode 12. Har eleven ikke læreplads ved grundforløbets afslutning, sikres det ud fra afdelingens procedure, at eleven er registreret som praktikpladssøgende på skema fra LOP-kontoret. Herefter indkaldes til informationsmøde tidligst 14 dage før og senest 1 uge efter at grundforløbet er afsluttet. 3.3 Frafald Ved elevens ophør i utide, udfærdiges i samarbejde med eleven en udmeldelse, hvoraf det fremgår hvilke planer vedkommende har, når skolen forlades. Er eleven afklaret udarbejdes udmeldelsen i samarbejde med kontaktlæreren. Er eleven uafklaret udarbejdes udmeldelsen i samarbejde med vejlederen og evt. kontaktlæreren. Elevens valg noteres på vedkommendes udmeldelse, dels med henblik på den lovmæssige information til ungdomsvejledningen, dels med henblik på statistik over hvor eleverne går hen. Er eleven ophørt uden forudgående aftale med skolen (udeblevet), udfærdiger kontaktlæreren udmeldelsesskemaet. 10

12 3.4 Oplysningspligt til kommunen Er eleven i et revalideringsforløb, aftaler vejlederen med administrationen, hvem der tager kontakt/giver besked hvis uddannelsesplanen ændres eller uddannelsesforløbet stopper. 3.5 Tavshedspligt/Oplysningspligt Til sikring af at vejlederen overholder de gældende regler skal vedkommende sætte sig grundigt ind i: forvaltningsloven: retsplejeloven: straffeloven: 21.Love.Regler/Alle.Love+Regler/jr.straffelov.htm 3.6 Andet Er eleven i et andet forløb fx aktivering, og der er en anden ekstern samarbejdspartner i spil fx arbejdsformidling, produktionsskole, fængselsmyndigheder eller andre, aftales ligeledes om det er vejleder eller administration der meddeler ændringer. 11

13 4. Deltage i udvikling og opkvalificering i forhold til vejledningsfunktionen 4.1 Deltagelse i FoU (Forsøgs- og udviklings)-projekter Så vidt det er muligt, bør vejledere deltage i FoU-projekter. Ved relevante FoU-projekter bør vejledningen i videst muligt omfang indtænkes, og vejlederne skal i disse tilfælde have mulighed for at deltage, der skal fra afdelingens side sikres den nødvendige skemafriholdelse. 4.2 Opkvalificering Som et led i udviklingen af en kvalificeret vejledning, skal vejlederen deltage i relevante konferencer, kurser, kompetenceudvikling, uddannelse og efteruddannelse. Der afholdes jævnligt kurser, konferencer m.v. I relevante tilfælde bør vejlederen aftale sin deltagelse og ressourcetildeling med afdelingschefen for vejledningen. Skemafriholdelsen aftaler vejlederen med skemalægger. 4.3 Specialister på enkeltområder Det tilstræbes, at der inden for særligt vejledningskrævende områder er en specialist Der bør blandt vejlederne være en specialist som de øvrige vejledere kan kontakte i særligt vanskelige tilfælde, fx ved ansøgning om specialpædagogisk støtte til elever. Ved elever som ønsker eller har mulighed for at komme i praktik i udlandet (PiU) 12

14 5. Sikre udarbejdelsen af vejledningsplan for elever i afdelingen 5.1 Før elevens påbegyndelse af uddannelse Eleven skal tilbydes den vejledning, der er behov for frem til påbegyndelse af uddannelsen Eleven kal tilbydes tilstrækkelig information før uddannelsens påbegyndelse. Vejlederen skal være behjælpelig ved at besvare spørgsmål, så der ikke kommer utilsigtede overraskelser, når eleven skal udarbejde sin foreløbige uddannelsesplan sammen med sin kontaktlærer. De spørgsmål eleven kan søge svar på indenfor et givet fagområde er: krav, muligheder, merit, påbygning, læreplads, økonomi, skolehjem m.v. Dette kan gøres på et informationsmøde forud for opstart på uddannelsen. 5.2 Undervejs i elevens uddannelsesforløb Eleven skal have mulighed for at opsøge og modtage den vejledning der er behov for i løbet af uddannelsen Opstår der spørgsmål undervejs i uddannelsesforløbet skal eleven have mulighed for at finde svar hos vejlederen. Det kan være uddannelsesmuligheder (valg af projekter - frivillige og obligatoriske) valgfrie specialefag, skoleperioders placering, fravær, ansættelsesforhold, merit, uddannelsesøkonomi, befordring, skolepraktik, voksenlærlingeforhold, uoverensstemmelser med lærepladsen osv. Vejledning af elever i grundforløbet er beskrevet i Håndbog for kontaktlærere på Odense Tekniske Skole. 5.3 Vejledningsforløb som led i undervisningen Vejledning i valg af uddannelsesområde kan være en integreret del af undervisningen. Ud over undervisning som lader f.eks. FEI-elever afprøve praktiske elementer af en uddannelse eller jobfunktion, kan vejledning om hvad en uddannelse kræver indgå i undervisningen, så eleven får mulighed for at vurdere om specialet er det rette valg for den enkelte elev. Denne del af undervisningen kan være en oplagt vejlederopgave, men kan uddelegeres til underviseren. 5.4 Ved afslutningen af elevens uddannelsesforløb Eleven skal have mulighed for at opsøge den vejledning der er behov for ved afslutningen af uddannelsen Har eleven brug for at få afklaret spørgsmål i forhold til fremtid, skal vejlederen kunne være behjælpelig med svar, fx om videreuddannelsesmuligheder, efteruddannelseskurser, certifikatfornyelser, yderligere specialer m.v. Vejlederen skal sikre, at eleven har modtaget de pligtige oplysninger fx procedure ved skolepraktik,www.praktikpladsen.dk m.v. efter udmeldelsesproceduren (se pkt. 3.2) 13

15 6. Være behjælpelig ved udarbejdelse af uddannelsesplan for de elever der ved indmeldelse ikke medbringer en uddannelsesplan 6.1 Vejledning ved udarbejdelse af uddannelsesplan Alle elever skal før eller senest ved uddannelsens start have udarbejdet en uddannelsesplan. Af bekendtgørelsen om uddannelsesplan fra folkeskolen, fremgår det at eleverne skal arbejde med uddannelsesplan fra 6. klasse. Det betyder, at mange elever medbringer en uddannelsesplan ved indmeldelsen på teknisk skole. Uddannelsesplanen sendes fra administrationen til kontaktlærer eller vejleder efter nærmere aftale. De elever som ikke medbringer en uddannelsesplan, når de indmeldes, skal sikres en sådan, kontaktlæreren har ansvaret, vejlederen er sparringspartner. 6.2 Vejledning af EUD-elever Vejlederen skal have et grundigt kendskab til grundforløb og hovedforløb. Før elevens start i uddannelsen afholdes der et informationsmøde. På informationsmødet orienterer vejlederen om indhold, krav, vilkår og muligheder i uddannelsen. Se pkt. 5.1 Undervejs i elevens uddannelsesforløb bistår vejlederen efter behov kontaktlæreren ved elevsamtalerne. Før og undervejs i lærlingens hovedforløb bistår vejlederen efter behov lære- og praktikpladsmedarbejderen (LOP-medarbejderen) f.eks. ved underskrift af uddannelsesaftaler, ved valg af frivillige specialefag osv. 14

16 7. Bistå den enkelte elev/studerende med at træffe kvalificerede valg med henblik på et uddannelsesforløb og med henblik på senere erhvervs- eller videreuddannelsesmuligheder 7.1 Kollektiv vejledning De faktuelle uddannelsesoplysninger kan med fordel gives kollektivt, alle kan have gavn af de andres spørgsmål. Der kan fx samles en gruppe elever, hvor der kan orienteres om projektindhold, niveau, andre uddannelsesoplysninger, økonomi under uddannelsen, befordring m.v. Vejledningen kan organiseres som forløb i undervisningen i almindelighed. 7.2 Løbende vejledning af elever i uddannelse Eleven skal sikres løbende vejledning og ajourføring i forhold til den uddannelse vedkommende er i gang med. Hvis der sker ændringer, fx lovmæssige, tidsmæssige, økonomiske eller andre, skal vejlederen orientere herom. I de tilfælde hvor det er muligt at orientere elektronisk (fx via intranet) kan dette benyttes, ellers sikres orienteringen mundtligt/skriftligt. Vejlederen kan deltage i kontaktlærertimerne (som sparringspartner), f.eks. til gennemgang af et emne som SU, voksenlærlingevilkår m.v. Vejlederen har desuden faste, kendte kontortider som eleverne kan gøre brug af, for information om tiderne kan henvises til Den løbende vejledning bør sikres ved hjælp af en beskrivelse af afdelingens vejledningsprocedure med ansvarsfordeling, jf. vejledningsplanen. 7.3 Personlig faglig vejledning Som vejleder vil man ofte være den, der af den vejledningssøgende først bliver opsøgt, og spurgt om en række forhold vedrørende uddannelsen og de spørgsmål der knytter sig hertil. Det er vigtigt at kunne hjælpe eleven på vej ved enten at kunne besvare, eller kunne vejlede til andre der kan besvare elevens spørgsmål. Nedennævnte er en række af de emner der jævnligt bliver spurgt til. 7.4 Vejledning om specialpædagogiske foranstaltninger Alle elever med handicap har mulighed for at søge specialpædagogisk støtte. Omfanget af elevens handicap skal undersøges og kunne dokumenteres, hvorefter den enkelte faglærer evt. i samarbejde med vejleder og den specialpædagogiske fagkonsulent søger støtten. 15

17 Ved handicap forstås vanskeligheder i forhold til at gennemføre uddannelsen på sædvanlige vilkår, og begrebet dækker således over en bred vifte af fysiske eller andre synlige eller usynlige handicaps. Der findes hos alle vejledere materiale eller der kan henvises til materiale om søgning af specialpædagogisk støtte. Ansøgningsskemaer og afrapporteringsskemaer findes på: tryk: ansøgning eller pædagogisk økonomisk rapport - institutionskode: Vejledning om merit Elever, som ønsker at søge merit, skal kunne dokumentere at have gennemført og bestået eksamen eller have erhvervet tilsvarende kvalifikationer i henhold til de gældende meritregler. Der søges merit ud fra afdelingens merit-procedure. 7.6 Vejledning om voksenlæreforhold Er eleven fyldt 25 år og ellers i øvrigt opfylder kravene inden for det enkelte fagområde, har vedkommende mulighed for at blive voksenlærling. Den aktuelle uddannelsesvirksomhed kan, når der er åbent for tilskud, søge hos Arbejdsformidlingen til den kommende voksenlærling. Positivlisten (uddannelsesområder med tilskud) kan ses på hjemmesiden den besvarer også en række andre spørgsmål. Mange virksomheders ansættelse af voksenlærlinge er ofte betinget af, at der er en økonomisk støttemulighed. Ca. en gang i kvartalet afgør Det Regionale Arbejdsmarkedsråd om der skal være åbent eller lukket for støtte inden for de enkelte fagområder. Når der er mange unge uden læreplads (skolepraktikanter) lukkes der for tilskud. Så elever med mulighed for at blive voksenlærlinge skal løbende holde sig ajour med tilskudsmulighederne. I øvrigt bør det sikres, at elever, som ønsker at tegne uddannelsesaftale som voksenlærlinge, er gjort opmærksom på ovennævnte forhold. Drejer det sig om voksenerhvervsuddannelse (VEUD) er reglerne stort set de samme, men forløbet adskiller sig fra det almindelige voksenlæreforhold ved at hele uddannelsesforløbet er særligt tilrettelagt med henblik på en voksen målgruppe og ved, at der som regel er en foruddefineret afkortning/merit for enten skole- eller praktikdelene, ofte begge dele. Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) er en mulighed for voksne med relevant erhvervserfaring. Uddannelsen gennemføres uden praktikaftale. Modtagefunktionen udarbejder uddannelsesplan i samarbejde med den enkelte aktuelle afdeling. 16

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar.

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Ansvar og opgaver i forbindelse med optagelse/gennemførel se af SKP... 5 Hvem kan

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2015 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge....

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Ungdomsuddannelserne 2010

Ungdomsuddannelserne 2010 Ungdomsuddannelserne 2010 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale................................

Læs mere

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer.

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Startpakker i AMU En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Udarbejdet af TUR i samarbejde med TEC, Holstebro tekniske Skole, AMU Syd, AMU Vest, Selandia og AMU

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2014 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014

1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014 1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014 Nedenfor findes oplysninger om afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start på skolen. Af tabellen fremgår: den historiske udvikling de eksisterende måltal

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

De danske Produktionsskoler - en introduktion

De danske Produktionsskoler - en introduktion De danske Produktionsskoler Indhold 3 Forord 4 Alle unge i uddannelse eller arbejde 5 De danske produktionsskoler 7 Målgruppen 10 Hvad er en produktionsskole? 12 Samarbejde og samspil med det omgivende

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører

Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører Afsluttende rapport Projekt 8.2 Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører Rapporten er udarbejdet af: Anne Marie Dahler Hanne Kristensen Paustian

Læs mere

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Inspirationskatalog Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Indhold Forord Inspirationskataloget er lavet til de faglige afdelinger og a-kasser samt LO s repræsentanter i de lokale beskæftigelsesråd,

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Christian Kaastrup, Jeppe

Læs mere

Vejledning om gennemførelse af ungdomsuddannelse

Vejledning om gennemførelse af ungdomsuddannelse PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC Vejledning om gennemførelse af ungdomsuddannelse Valg modul 2 Erhvervs og studievejleder Tove Søndergaard Bak, Hotel og Restaurantskolen, København 15 12 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Det merkantile grundforløb HG Ringsted Næstved Vordingborg Haslev ZBC Zealand Business College Handelsskolevej 3 4700 Næstved Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsen...

Læs mere

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed Aftaler om løn- og arbejdsforhold for anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed 2007-2008 Anlægsgartner Elev Indholdsfortegnelse Hvem bestemmer?... 3 På grundforløb... 4 Om kontrakten... 6 I skolepraktik...

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

BEREDSKAB TIL STØTTE AF SÅRBARE ELEVER PÅ KTS Frederiksberg

BEREDSKAB TIL STØTTE AF SÅRBARE ELEVER PÅ KTS Frederiksberg BEREDSKAB TIL STØTTE AF SÅRBARE ELEVER PÅ KTS Frederiksberg 1.6 Beredskab 5. Interne tiltag sættes i værk ** Mistanke om mistrivsel kan opstå når en elevs adfærd er påfaldende. Mistanken kan også komme

Læs mere

Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult. Projektrapport 2004-2005 Fra chauffør til AC er

Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult. Projektrapport 2004-2005 Fra chauffør til AC er Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult Projektrapport 2004-2005 Fra chauffør til AC er 8 af 15 udlændinge med længerevarende uddannelser, fik kompetencesvarende job i forlængelse af praktik-

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Vejledning om FVU på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Undervisningsministeriet, februar 2011 Forord Gode grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og regning er i stigende omfang vigtige

Læs mere