GUIDE FOR UDDANNELSES- OG ERHVERVSVEJLEDERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUIDE FOR UDDANNELSES- OG ERHVERVSVEJLEDERE"

Transkript

1 GUIDE FOR UDDANNELSES- OG ERHVERVSVEJLEDERE

2 Forord Denne guide er tænkt som en hjælp til uddannelses- og erhvervsvejlederen. Bogen er rammen om de funktioner, du som vejleder skal varetage. Bogen er udarbejdet på grundlag af skolens funktionsbeskrivelse for uddannelses- og erhvervsvejledere. Bogen skulle gerne kunne give dig en række svar på de spørgsmål der rejser sig i jobbet som vejleder. Med reform 2000 og indførelsen af kontaktlærerfunktionen har vejlederjobbet forandret sig - der er nye dimensioner. Disse dimensioner har vi prøvet at give nogle bud på. Guiden er blevet til gennem et udviklingsarbejde i vejledergruppen med en projektgruppe som tovholder. Guiden vil komme til at ligge på skolens O-drev i mappen vejledning, hvor der ligeledes vil blive lagt rettelsesblade ind. Alle med interesse i skolens vejledningsområde er velkomne til at læse den. God læselyst. Projektgruppen Grete Nielsen Britt Svaneberg Karin Steffensen Forord

3 Indholdsfortegnelse Forord Afsnit 1: Organisering af vejledningsfunktionen Afsnit 2: Funktionsbeskrivelse Afsnit 3: Orientere om skolens uddannelsestilbud til potentielle elever/studerende i samarbejde med andre vejledningssystemer lokalt og regionalt Eksternt informerende virksomhed Vejledning af uddannelsesinteresserede Vejledning om økonomi Vejledning af FEI-elever (Folkeskolens Erhvervsintroduktion) Indgå i et ERFA-netværk om vejledning Vejledermøder Tema-møder Tværgående netværkssamarbejde Sikre gennemførelse af pædagogisk-administrative rutiner som opsamling af information vedr. vejledningens karakter og årsager til uregelmæssige uddannelsesforløb, herunder frafald Administrative elevregistreringsprogrammer Opfølgning/statistik på ophørte elever Frafald Oplysningspligt til kommunen Tavshedspligt/Oplysningspligt Andet Deltage i udvikling og opkvalificering i forhold til vejledningsfunktionen Deltagelse i FoU (Forsøgs- og udviklings)-projekter Opkvalificering Specialister på enkeltområder Sikre udarbejdelsen af vejledningsplan for elever i afdelingen Før elevens påbegyndelse af uddannelse Undervejs i elevens uddannelsesforløb Vejledningsforløb som led i undervisningen Ved afslutningen af elevens uddannelsesforløb Være behjælpelig ved udarbejdelse af uddannelsesplan for de elever der ved indmeldelse ikke medbringer en uddannelsesplan Vejledning ved udarbejdelse af uddannelsesplan Vejledning af EUD-elever Bistå den enkelte elev/studerende med at træffe kvalificerede valg med henblik på et uddannelsesforløb og med henblik på senere erhvervs- eller videreuddannelsesmuligheder Kollektiv vejledning Løbende vejledning af elever i uddannelse Personlig faglig vejledning Vejledning om specialpædagogiske foranstaltninger Vejledning om merit Vejledning om voksenlæreforhold Vejledning om påbygning Vejledning om efter- og videreuddannelsesmuligheder Vejledning om delkompetence Vejledning om økonomi Bistå den enkelte elev/studerende med at løse uddannelsesmæssige problemer og personlige problemer i forhold til elevens uddannelsessituation Eksterne samarbejdsrelationer Kontakt til eksterne samarbejdspartnere Interne samarbejdspartnere Bistå skolens/afdelingens kontaktlærere ved vejledningsspørgsmål Evaluering Samarbejde med kontaktlærere og faglærere Indholdsfortegnelse

4 Indholdsfortegnelse 10. Bistå den enkelte elev/studerende ved læreplads- eller jobsøgning Vejledning af lærlingen i forbindelse med læreplads Uddannelsesaftaler Lærlingeløn Orientere virksomheder om muligheder og vilkår for lærlinge Relationer til praktikvirksomheder AER Arbejdsgivernes elevrefusion Bistå den enkelte elev/studerende, der skifter eller afbryder uddannelse(n) med vejledning om andre muligheder, herunder kontaktformidling/overdragelse Individuel vejledning Skolehjem Uddannelsesskift Lærepladsophør/lærepladsskift Uregelmæssigheder i uddannelsesforløbet Elevens uddannelsesplan og uddannelsesbog Afsnit 4: Modtagefunktion Afsnit 5: FIVU: Fleksibel individuel vej til uddannelse Afsnit 6: Vejlederoversigt Oversigt over vejledere og tilhørende afdeling Specialister i enkeltområder Oversigt over faste vejledere i Vejledningscenteret på Risingsvej Oversigt over vejledere i Modtagefunktionen Vagtplan, Risingsvej Afsnit 7: Bilag Afsnit 8: Samarbejdsflader med vejledningen Afsnit 9: Forkortelser Afsnit 10: Link Afsnit 11: Stikordsregister Indholdsfortegnelse 3

5 Afsnit 1: Organisering af vejledningsfunktionen Afdelingschef Erling Hansen Afdelingsleder Preben Nielsen Koordinator Intern vejledning Karin Steffensen Koordinator Ekstern vejledning Lars Pedersen Koordinator Modtagefunktion Karl Johan Kristensen Koordinator Praktikpladsindsats Alex Knudsen Faglige vejledere o frafaldsstatistik o Forsøgs- og udviklingsprojekter vedr. vejl. Centervagt Interne kontakter Kontaktlærerkontakt Tværgående netværks-samarbejde med Odense Kommune Præsentationskurser for 8., 9. og 10. klasser o revision af indhold o administrativ oprettelse Pro Erhverv EGU Udvikling og planlægning Kontakt til UU Besøg på folkeskoler Vejledningsportalen i Vollsmose Besøg udefra Aktivering o kontanthjælpsmodtagere o dagpenge berettigede o administrativ oprettelse GVU o omskoling Kontakt til AF og kommuner Flygtninge/ indvandrere Vagtplan LOP o virksomhedskonsulenter o SKP o kontakt til administration, oprettelse, statistikker, breve AER-midler og -aktiviteter PIU Organisering af vejlederfunktionen 4

6 Afsnit 2: Funktionsbeskrivelse Funktionsbeskrivelse for uddannelses- og erhvervsvejledere på Odense Tekniske Skole 1. at orientere om skolens uddannelsestilbud til potentielle elever/studerende i samarbejde med andre vejledningssystemer lokalt og regionalt 2. at indgå i et ERFA-netværk om vejledning 3. at sikre gennemførelse af pædagogisk-administrative rutiner som opsamling af information vedr. vejledningens karakter og årsager til uregelmæssige uddannelsesforløb, herunder frafald 4. at deltage i udvikling og opkvalificering i forhold til vejledningsfunktionen 5. at sikre udarbejdelsen af vejledningsplan for elever i afdelingen 6. at være behjælpelig ved udarbejdelse af uddannelsesplan for de elever der ved indmeldelse ikke medbringer en uddannelsesplan 7. at bistå den enkelte elev/studerende med at træffe kvalificerede valg med henblik på et uddannelsesforløb og med henblik på senere erhvervs- eller videreuddannelsesmuligheder 8. at bistå den enkelte elev/studerende med at løse uddannelsesmæssige problemer og personlige problemer i forhold til elevens uddannelsessituation 9. at bistå skolens/afdelingens kontaktlærere ved vejledningsspørgsmål 10. at bistå den enkelte elev/studerende ved læreplads- eller jobsøgning 11. at orientere virksomheder om muligheder og vilkår for lærlinge 12. at bistå den enkelte elev/studerende, der skifter eller afbryder uddannelse(n) med vejledning om andre muligheder, herunder kontaktformidling/overdragelse marts 2004 Funktionsbeskrivelse 5

7 Afsnit 3: 1. Orientere om skolens uddannelsestilbud til potentielle elever/studerende i samarbejde med andre vejledningssystemer lokalt og regionalt 1.1 Eksternt informerende virksomhed I løbet af skoleåret bliver vi som skole sammen med repræsentanter fra andre ungdoms-uddannelser inviteret ud på grundskolerne til vejledningsarrangementer. Ved disse arrangementer deltager forældre og elever som er interesserede i at høre om ungdomsuddannelserne. Præsentere skolens uddannelsestilbud Den eller de vejledere/informationsmedarbejdere, der bliver sendt ud fra erhvervsskolerne, skal kunne præsentere en oversigt over de uddannelser der findes på den aktuelle skole. Vejlederen skal kunne redegøre for strukturen i uddannelsesforløbene, mulighederne for lærepladser/skolepraktik, evt. adgangsbegrænsning og specifikke krav i øvrigt (alder, karakterer, helbred og fysik m.v.) Vejlederen skal have kendskab til arbejdsvilkår og mulige risici ved de job som uddannelserne fører frem til. Der skal være gode materialer til udlevering, bl.a. med henvisning til de forskellige uddannelser på skolens hjemmeside, hvor der vil kunne hentes yderligere oplysninger, og henvisning til vejlederen/-ne, kontortider, -adresser m.v. Grundmaterialet til informationsbrug kan enten være til rådighed for vejlederne/informationsmedarbejderne direkte via en intranetside på erhvervsskolen, eller der kan fremstilles en CD-Rom som kan være med til at sikre, at budskaber og information afleveres professionelt, velovervejet og målrettet. 1.2 Vejledning af uddannelsesinteresserede Når der kommer vejledningssøgende som evt. ønsker at starte inden for den uddannelse den enkelte vejleder repræsenterer, skal der kunne gives en grundig vejledning inden for fagområdet. Vejlederen skal have et godt kendskab til de uddannelser, der er på skolen, og være i stand til at henvise til vejledning indenfor andre fagområder. Vejlederen skal kunne give en grundig vejledning indenfor eget fagområde og have kendskab til andre uddannelser/ institutioner inden for andre skoleformer. F.eks. produktionshøjskoler, højskoler, AOF, VUC, kortere videregående uddannelser m.fl. for at kunne give den vejledningssøgende så bredt et grundlag som muligt at vælge uddannelse ud fra. Samtidig skal vejlederen kunne orientere om yderligere kvalifikationsmuligheder i forhold til det kommende uddannelsesvalg. Fx hvis en elev aldrig har haft engelsk og efter 2. hovedforløb skal til eksamen på niveau F, bør anbefales et AVU-forløb(Almen Voksen Uddannelse) for inden. De førnævnte skoler kan anbefales til elever som endnu ikke er parate til at gå ind i erhvervsuddannelserne, og som har brug for yderligere kvalificering før de starter. Individuel vejledning før indmeldelse skal ske efter behov. 6

8 Der skal kunne vejledes i hvilke muligheder eleven har i uddannelsen (valg af projekter). Der skal orienteres om hvilke krav der stilles til eleven gennem uddannelsesforløbet, herunder hvilket niveau der undervises i samt økonomi under uddannelsen. Endvidere skal kunne orienteres om muligheder og krav til skolepraktik, herunder EMMA-kriteriet. Eleven orienteres om at der udarbejdes uddannelsesplan før uddannelsesstart. Tilmelding udleveres fra skolen eller findes via link fra skolens hjemmeside (under erhvervsuddannelser). Når tilmeldingen er modtaget og registreret i administrationen, modtager eleven besked fra os. SU-skema kan udskrives fra og sendes sammen med indmeldelsen. 1.3 Vejledning om økonomi Vejlederen skal ved økonomiske spørgsmål kunne henvise til de parter der har med elevens økonomi at gøre. Grundforløbet er et SU-berettiget forløb. Har vi ikke modtaget elevens ansøgning om SU, sender skolen automatisk et SU-skema sammen med skoleindkaldelsen, skemaet returneres til skolen. I de tilfælde hvor vejlederen ikke kan besvare SU spørgsmål kan der rettes henvendelse til SU afdelingen i Allégade eller på Hovedforløbet gennemføres normalt på lærlingeløn. Ved skolepraktik udbetales skolepraktikydelse, vejlederen skal kende ydelsen, Personaleafdelingen kan kontaktes for yderligere oplysninger om lønforhold. For at blive voksenlærling, skal man være fyldt 25 år (se også pkt. 7.6), som voksenlærling har man mulighed for at få områdets mindsteløn. Arbejdsformidlingen kan rådgive ved spørgsmål om uddannelsesgodtgørelse og voksenlærlingevilkår. Kommunen kan rådgive ved spørgsmål om kontanthjælp og revalidering. Befordringstilskud søges gennem amtet. Skema tilsendes automatisk fra skolen sammen med elevens skoleindkaldelse, skemaet returneres til skolen. 1.4 Vejledning af FEI-elever (Folkeskolens Erhvervsintroduktion) Folkeskoleeleverne bliver tilbudt erhvervsintroduktion. Erhvervsintroduktionen kan foregå på en erhvervsskole. Afhængig af vejledningsstrategien i de enkelte kommuner kommer der et antal elever fra klasse i forskellige introduktionsforløb. Det vil være naturligt at involvere vejlederen i planlægningen af disse FEI-aktiviteter. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Kommunen modtager tilmeldingerne fra folkeskolerne, og videregiver oplysningerne til den koordinerende vejledning på teknisk skole. Koordinatoren af FEI-aktiviteter informerer de enkelte afdelinger om, hvor mange der kommer, på hvilket tidspunkt de kommer, og hvor længe de skal være her. 7

9 Der skal planlægges hvilke mål de enkelte FEI-elever skal nå, i den periode de er på skolen, samt hvem der gør hvad, herunder vejlederens rolle i forløbet. Programmet planlægges i de enkelte afdelinger, herunder hvad vejledningen skal sikre orientering om. Skoleafdelingen i Odense kommune har tidligere beskrevet, hvad eleverne fra de enkelte årgange laver, når de er her i præsentationsforløb, beskrevet i bilag 1. 8

10 2. Indgå i et ERFA-netværk om vejledning 2.1 Vejledermøder Efter aftale afholdes der jævnlige vejledermøder for skolens vejledere Alle vejledere deltager i vejledermøder som afholdes ca. 10 x årligt. På møderne informeres om nyheder, der drøftes vejledningsmæssige spørgsmål, samt øvrige relevante spørgsmål. 2.2 Tema-møder Efter behov afholdes der tema-møder for skolens vejledere Når der er behov for en dyberegående drøftelse eller mere indsigt i et givet område, aftales et tema-møde. Temaerne kan fx være: frafald, selvmordstruede unge, nutidens unge (besøg i Ungdomshuset), bekendtgørelsesændringer osv. Vejlederne kommer med forslag til nye temaer. 2.3 Tværgående netværkssamarbejde Efter aftale mødes vejlederne med samarbejdspartnere i forud fastlagte netværk Årligt mødes skolens vejledere med ungdomsvejledere fra Odense Kommune. Skolen har sæde i 4 lokale vejledningsfaglige udvalg (vfu) i Fyns Amt, der sidder en vejleder fra skolen i hvert udvalg. Drøftelser og anbefalinger fra vfu-møderne bringes via referat med tilbage til skolen. 9

11 3. Sikre gennemførelse af pædagogisk-administrative rutiner som opsamling af information vedr. vejledningens karakter og årsager til uregelmæssige uddannelsesforløb, herunder frafald 3.1 Administrative elevregistreringsprogrammer Vejlederen skal have kendskab til de relevante elevregistreringsprogrammer samt dataopsamlingsprogrammer for elevens uddannelsesforløb Vejlederen skal have kendskab til Easy A og P samt Elevplan i et sådant omfang, at vedkommende kan hjælpe eleven i uddannelsesmæssige spørgsmål. Vejlederen skal kunne slå data op på eleven samt kunne søge relevant information. 3.2 Opfølgning/statistik på ophørte elever Når eleven har fuldført sit grundforløb udfyldes et udmeldelsesskema Alle elever skal ved ophør på deres grundforløb, sammen med deres kontaktlærer udfylde et udmeldelsesskema, af skemaet fremgår om de har fuldført eller er stoppet i utide, samt elevens fremtidsplaner - i bemærkninger noteres om vedkommende har læreplads eller om han/hun ønsker at tilmelde sig skolepraktik i tilfælde af manglende læreplads. Udmeldelsesblanket findes i administrationen, eller i elevens uddannelsesbog, den udfyldes af eleven sammen med kontaktlæreren eller vejlederen. Når en elev har fuldført grundforløbet, og karakterer er afleveret i administrationen får eleven automatisk en kode 12. Har eleven ikke læreplads ved grundforløbets afslutning, sikres det ud fra afdelingens procedure, at eleven er registreret som praktikpladssøgende på skema fra LOP-kontoret. Herefter indkaldes til informationsmøde tidligst 14 dage før og senest 1 uge efter at grundforløbet er afsluttet. 3.3 Frafald Ved elevens ophør i utide, udfærdiges i samarbejde med eleven en udmeldelse, hvoraf det fremgår hvilke planer vedkommende har, når skolen forlades. Er eleven afklaret udarbejdes udmeldelsen i samarbejde med kontaktlæreren. Er eleven uafklaret udarbejdes udmeldelsen i samarbejde med vejlederen og evt. kontaktlæreren. Elevens valg noteres på vedkommendes udmeldelse, dels med henblik på den lovmæssige information til ungdomsvejledningen, dels med henblik på statistik over hvor eleverne går hen. Er eleven ophørt uden forudgående aftale med skolen (udeblevet), udfærdiger kontaktlæreren udmeldelsesskemaet. 10

12 3.4 Oplysningspligt til kommunen Er eleven i et revalideringsforløb, aftaler vejlederen med administrationen, hvem der tager kontakt/giver besked hvis uddannelsesplanen ændres eller uddannelsesforløbet stopper. 3.5 Tavshedspligt/Oplysningspligt Til sikring af at vejlederen overholder de gældende regler skal vedkommende sætte sig grundigt ind i: forvaltningsloven: retsplejeloven: straffeloven: 21.Love.Regler/Alle.Love+Regler/jr.straffelov.htm 3.6 Andet Er eleven i et andet forløb fx aktivering, og der er en anden ekstern samarbejdspartner i spil fx arbejdsformidling, produktionsskole, fængselsmyndigheder eller andre, aftales ligeledes om det er vejleder eller administration der meddeler ændringer. 11

13 4. Deltage i udvikling og opkvalificering i forhold til vejledningsfunktionen 4.1 Deltagelse i FoU (Forsøgs- og udviklings)-projekter Så vidt det er muligt, bør vejledere deltage i FoU-projekter. Ved relevante FoU-projekter bør vejledningen i videst muligt omfang indtænkes, og vejlederne skal i disse tilfælde have mulighed for at deltage, der skal fra afdelingens side sikres den nødvendige skemafriholdelse. 4.2 Opkvalificering Som et led i udviklingen af en kvalificeret vejledning, skal vejlederen deltage i relevante konferencer, kurser, kompetenceudvikling, uddannelse og efteruddannelse. Der afholdes jævnligt kurser, konferencer m.v. I relevante tilfælde bør vejlederen aftale sin deltagelse og ressourcetildeling med afdelingschefen for vejledningen. Skemafriholdelsen aftaler vejlederen med skemalægger. 4.3 Specialister på enkeltområder Det tilstræbes, at der inden for særligt vejledningskrævende områder er en specialist Der bør blandt vejlederne være en specialist som de øvrige vejledere kan kontakte i særligt vanskelige tilfælde, fx ved ansøgning om specialpædagogisk støtte til elever. Ved elever som ønsker eller har mulighed for at komme i praktik i udlandet (PiU) 12

14 5. Sikre udarbejdelsen af vejledningsplan for elever i afdelingen 5.1 Før elevens påbegyndelse af uddannelse Eleven skal tilbydes den vejledning, der er behov for frem til påbegyndelse af uddannelsen Eleven kal tilbydes tilstrækkelig information før uddannelsens påbegyndelse. Vejlederen skal være behjælpelig ved at besvare spørgsmål, så der ikke kommer utilsigtede overraskelser, når eleven skal udarbejde sin foreløbige uddannelsesplan sammen med sin kontaktlærer. De spørgsmål eleven kan søge svar på indenfor et givet fagområde er: krav, muligheder, merit, påbygning, læreplads, økonomi, skolehjem m.v. Dette kan gøres på et informationsmøde forud for opstart på uddannelsen. 5.2 Undervejs i elevens uddannelsesforløb Eleven skal have mulighed for at opsøge og modtage den vejledning der er behov for i løbet af uddannelsen Opstår der spørgsmål undervejs i uddannelsesforløbet skal eleven have mulighed for at finde svar hos vejlederen. Det kan være uddannelsesmuligheder (valg af projekter - frivillige og obligatoriske) valgfrie specialefag, skoleperioders placering, fravær, ansættelsesforhold, merit, uddannelsesøkonomi, befordring, skolepraktik, voksenlærlingeforhold, uoverensstemmelser med lærepladsen osv. Vejledning af elever i grundforløbet er beskrevet i Håndbog for kontaktlærere på Odense Tekniske Skole. 5.3 Vejledningsforløb som led i undervisningen Vejledning i valg af uddannelsesområde kan være en integreret del af undervisningen. Ud over undervisning som lader f.eks. FEI-elever afprøve praktiske elementer af en uddannelse eller jobfunktion, kan vejledning om hvad en uddannelse kræver indgå i undervisningen, så eleven får mulighed for at vurdere om specialet er det rette valg for den enkelte elev. Denne del af undervisningen kan være en oplagt vejlederopgave, men kan uddelegeres til underviseren. 5.4 Ved afslutningen af elevens uddannelsesforløb Eleven skal have mulighed for at opsøge den vejledning der er behov for ved afslutningen af uddannelsen Har eleven brug for at få afklaret spørgsmål i forhold til fremtid, skal vejlederen kunne være behjælpelig med svar, fx om videreuddannelsesmuligheder, efteruddannelseskurser, certifikatfornyelser, yderligere specialer m.v. Vejlederen skal sikre, at eleven har modtaget de pligtige oplysninger fx procedure ved skolepraktik, m.v. efter udmeldelsesproceduren (se pkt. 3.2) 13

15 6. Være behjælpelig ved udarbejdelse af uddannelsesplan for de elever der ved indmeldelse ikke medbringer en uddannelsesplan 6.1 Vejledning ved udarbejdelse af uddannelsesplan Alle elever skal før eller senest ved uddannelsens start have udarbejdet en uddannelsesplan. Af bekendtgørelsen om uddannelsesplan fra folkeskolen, fremgår det at eleverne skal arbejde med uddannelsesplan fra 6. klasse. Det betyder, at mange elever medbringer en uddannelsesplan ved indmeldelsen på teknisk skole. Uddannelsesplanen sendes fra administrationen til kontaktlærer eller vejleder efter nærmere aftale. De elever som ikke medbringer en uddannelsesplan, når de indmeldes, skal sikres en sådan, kontaktlæreren har ansvaret, vejlederen er sparringspartner. 6.2 Vejledning af EUD-elever Vejlederen skal have et grundigt kendskab til grundforløb og hovedforløb. Før elevens start i uddannelsen afholdes der et informationsmøde. På informationsmødet orienterer vejlederen om indhold, krav, vilkår og muligheder i uddannelsen. Se pkt. 5.1 Undervejs i elevens uddannelsesforløb bistår vejlederen efter behov kontaktlæreren ved elevsamtalerne. Før og undervejs i lærlingens hovedforløb bistår vejlederen efter behov lære- og praktikpladsmedarbejderen (LOP-medarbejderen) f.eks. ved underskrift af uddannelsesaftaler, ved valg af frivillige specialefag osv. 14

16 7. Bistå den enkelte elev/studerende med at træffe kvalificerede valg med henblik på et uddannelsesforløb og med henblik på senere erhvervs- eller videreuddannelsesmuligheder 7.1 Kollektiv vejledning De faktuelle uddannelsesoplysninger kan med fordel gives kollektivt, alle kan have gavn af de andres spørgsmål. Der kan fx samles en gruppe elever, hvor der kan orienteres om projektindhold, niveau, andre uddannelsesoplysninger, økonomi under uddannelsen, befordring m.v. Vejledningen kan organiseres som forløb i undervisningen i almindelighed. 7.2 Løbende vejledning af elever i uddannelse Eleven skal sikres løbende vejledning og ajourføring i forhold til den uddannelse vedkommende er i gang med. Hvis der sker ændringer, fx lovmæssige, tidsmæssige, økonomiske eller andre, skal vejlederen orientere herom. I de tilfælde hvor det er muligt at orientere elektronisk (fx via intranet) kan dette benyttes, ellers sikres orienteringen mundtligt/skriftligt. Vejlederen kan deltage i kontaktlærertimerne (som sparringspartner), f.eks. til gennemgang af et emne som SU, voksenlærlingevilkår m.v. Vejlederen har desuden faste, kendte kontortider som eleverne kan gøre brug af, for information om tiderne kan henvises til Den løbende vejledning bør sikres ved hjælp af en beskrivelse af afdelingens vejledningsprocedure med ansvarsfordeling, jf. vejledningsplanen. 7.3 Personlig faglig vejledning Som vejleder vil man ofte være den, der af den vejledningssøgende først bliver opsøgt, og spurgt om en række forhold vedrørende uddannelsen og de spørgsmål der knytter sig hertil. Det er vigtigt at kunne hjælpe eleven på vej ved enten at kunne besvare, eller kunne vejlede til andre der kan besvare elevens spørgsmål. Nedennævnte er en række af de emner der jævnligt bliver spurgt til. 7.4 Vejledning om specialpædagogiske foranstaltninger Alle elever med handicap har mulighed for at søge specialpædagogisk støtte. Omfanget af elevens handicap skal undersøges og kunne dokumenteres, hvorefter den enkelte faglærer evt. i samarbejde med vejleder og den specialpædagogiske fagkonsulent søger støtten. 15

17 Ved handicap forstås vanskeligheder i forhold til at gennemføre uddannelsen på sædvanlige vilkår, og begrebet dækker således over en bred vifte af fysiske eller andre synlige eller usynlige handicaps. Der findes hos alle vejledere materiale eller der kan henvises til materiale om søgning af specialpædagogisk støtte. Ansøgningsskemaer og afrapporteringsskemaer findes på: tryk: ansøgning eller pædagogisk økonomisk rapport - institutionskode: Vejledning om merit Elever, som ønsker at søge merit, skal kunne dokumentere at have gennemført og bestået eksamen eller have erhvervet tilsvarende kvalifikationer i henhold til de gældende meritregler. Der søges merit ud fra afdelingens merit-procedure. 7.6 Vejledning om voksenlæreforhold Er eleven fyldt 25 år og ellers i øvrigt opfylder kravene inden for det enkelte fagområde, har vedkommende mulighed for at blive voksenlærling. Den aktuelle uddannelsesvirksomhed kan, når der er åbent for tilskud, søge hos Arbejdsformidlingen til den kommende voksenlærling. Positivlisten (uddannelsesområder med tilskud) kan ses på hjemmesiden den besvarer også en række andre spørgsmål. Mange virksomheders ansættelse af voksenlærlinge er ofte betinget af, at der er en økonomisk støttemulighed. Ca. en gang i kvartalet afgør Det Regionale Arbejdsmarkedsråd om der skal være åbent eller lukket for støtte inden for de enkelte fagområder. Når der er mange unge uden læreplads (skolepraktikanter) lukkes der for tilskud. Så elever med mulighed for at blive voksenlærlinge skal løbende holde sig ajour med tilskudsmulighederne. I øvrigt bør det sikres, at elever, som ønsker at tegne uddannelsesaftale som voksenlærlinge, er gjort opmærksom på ovennævnte forhold. Drejer det sig om voksenerhvervsuddannelse (VEUD) er reglerne stort set de samme, men forløbet adskiller sig fra det almindelige voksenlæreforhold ved at hele uddannelsesforløbet er særligt tilrettelagt med henblik på en voksen målgruppe og ved, at der som regel er en foruddefineret afkortning/merit for enten skole- eller praktikdelene, ofte begge dele. Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) er en mulighed for voksne med relevant erhvervserfaring. Uddannelsen gennemføres uden praktikaftale. Modtagefunktionen udarbejder uddannelsesplan i samarbejde med den enkelte aktuelle afdeling. 16

18 7.7 Vejledning om påbygning Vejlederen skal være i stand til at orientere kommende elever, som ønsker at kvalificere sig yderligere i deres uddannelsesforløb. Eleven kan vælge supplerende undervisning i form af ekstra fag/projekter. Fx for svage elever at modtage undervisning på lavere eller samme niveau. For stærke elever, at modtage undervisning på højere niveau. Selve vejledningen i forbindelse med valg af supplerende fag, når eleven er i gang med uddannelsen, er kontaktlærerens ansvarsområde. 7.8 Vejledning om efter- og videreuddannelsesmuligheder Vejlederen skal kunne vejlede eleverne til efter- og videreuddannelsesmuligheder inden for det fagområde vedkommende er vejleder for. Bl.a. ved hjælp af internettet kan vejlederen hente oplysninger eller evt. fortælle eleven hvor vedkommende kan hente oplysninger i forbindelse med ønsket om at uddanne sig videre, herunder kunne formidle kontakt til andre vejledere på skolen fx til erhvervsakademiuddannelserne. 7.9 Vejledning om delkompetence Vejlederen skal kende til de muligheder der er for afstigning med delkompetence inden for vedkommendes fagområde. Der skal kunne vejledes i hvilke fordele og ulemper der er ved afstigning med delkompetence i forhold til det fulde forløb med svendebrev. Mulighederne fremgår af uddannelsesbekendtgørelsen Vejledning om økonomi Vejlederen skal have et godt kendskab til de økonomiske muligheder der er for eleverne. Elevernes økonomiske muligheder under uddannelsen er for øjeblikket meget forskellige, alle over 18 år har mulighed for at søge SU, såfremt de ikke modtager andre offentlige ydelser. Andre offentlige ydelser kan være uddannelsesgodtgørelse, revalidering eller andet. Eleven kan efter ønske vejledes angående de aktuelle økonomiske muligheder, samt blive vejledt om hvor der kan søges yderligere oplysninger, f.eks. hos Arbejdsformidlingen i deres A-kasse eller kommune. Hertil kommer VEU-godtgørelse og SVU, f.eks. til deltagere i GVU-forløb. 17

19 8. Bistå den enkelte elev/studerende med at løse uddannelsesmæssige problemer og personlige problemer i forhold til elevens uddannelsessituation 8.1 Eksterne samarbejdsrelationer I forbindelse med eleven kan der være andre samarbejdspartnere. Samarbejdspartnerne kan f.eks. være Arbejdsformidling, A-kasse, kommune, forældre, virksomhed osv. Vejlederen har ansvaret for den eksterne kontakt. 8.2 Kontakt til eksterne samarbejdspartnere Vejlederen skal være i stand til i samarbejde med eleven og tage kontakt til de eksterne samarbejdspartnere. Hvis der opstår vanskeligheder, som eleven ikke selv er i stand til at klare, kan vejlederen være behjælpelig med at få indkredset/afgrænset spørgsmålene og få skabt kontakten til den aktuelle samarbejdspartner. 8.3 Interne samarbejdspartnere Vejlederen skal samarbejde med egen afdeling, øvrige vejledere samt skolepraktikinstruktøren Opstår der vejledningsmæssige spørgsmål, skal eleven og de involverede parter i afdelingen/skolepraktikinstruktøren hente bistand hos vejlederen. 18

20 9. Bistå skolens/afdelingens kontaktlærere ved vejledningsspørgsmål 9.1 Evaluering Før eleven forlader skolen, udfylder eleven en evaluering af skolen. Efter hver skoleperiode er det kontaktlæreren der evaluerer med eleven. Evalueringen skal medvirke til at forbedre/kvalitetssikre såvel undervisning som vejledning. Der udfyldes et evalueringsskema (elektronisk). Opstår der ved evalueringen vanskeligheder, som kontaktlæreren ikke kan løse sammen med eleven inddrages vejlederen. 9.2 Samarbejde med kontaktlærere og faglærere Både på kort og længere sigt vil vejlederen sandsynligvis have et bedre uddannelsesoverblik end de fleste kontaktlærere, både i forhold til andre uddannelser og i forhold til den aktuelle uddannelses faktuelle situation (uddannelsesændringer, samarbejdsaftaler, praktiksituationen, m.m.) Vejlederen vil desuden have kendskab til såvel elevtyper som konkrete, individuelle elever, og vejlederen vil derfor være en nyttig sparringspartner for kontaktlærerne og faglærerne også i mere værdibaserede drøftelser om elever, holdninger og vejledningsformer. Kontaktlæreren og faglæreren vil på sin side have behov for at formidle information til vejlederen om elever, som måske har et vejledningsbehov af en art eller omfang som gør, at det bliver en vejlederopgave. Rådgivning, informationsudveksling og holdningsdrøftelser får måske de bedste betingelser, hvis der skabes en ramme omkring denne virksomhed, et formaliseret samarbejdsforum som jævnligt samles. 19

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

MERCANTEC. Kontaktlærerhåndbog

MERCANTEC. Kontaktlærerhåndbog MERCANTEC håndbog Revideret August 2014 funktionen Målet med kontaktlærerfunktionen er, at læreren ved siden af de sædvanlige lærerroller skal være kontaktperson for elever, der har forskellige uddannelsesplaner

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. 18/00097 Vejledning til erhvervsskoler, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde Klar til elever Fakta om lønrefusion Lønrefusion fra AUB For at være berettiget til at modtage støtte fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til en elev skal arbejdsgiveren betale til ATP. Virksomheder

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?! PRAKTIKCENTER 2017

LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?!  PRAKTIKCENTER 2017 PRAKTIKCENTER 2017 LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?! WWW.EUCSJ.DK EN erhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser bestående af en kombination af teoretiske og praktiske forløb.

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE Forestil dig en verden uden faglærte. Det er nu, vi skal sørge for fremtidens arbejdskraft. Alle prognoser viser, at der bliver mangel på

Læs mere

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne)

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) Vejledningen er udarbejdet med baggrund i de regelændringer, som følger af den nye erhvervsuddannelseslov, der træder i kraft den 1. august 2015.

Læs mere

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog Til elever og forældre Skolepraktik Håndbog Krav til skolepraktikelever www.praktikpladsen.dk du skal være synlig og have en opdateret profil Elevplads.dk praktikpladssøgningen skal registreres Egnet egnet

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

Skolepraktik. Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.

Skolepraktik. Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro. Skolepraktik Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Indholdsfortegnelse Hvad er skolepraktik side 3 Skolepraktik

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Program Hvad er Skolepraktik Uddannelser i skolepraktik Optagelse EMMA-kriterierne Skolepraktikelevers retslige stilling Økonomi Ferie Om Praktikcentret Hvad er skolepraktik?

Læs mere

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Handelsassistent Salg Auto Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Kvalitetshåndbog for SkolePraktik

Kvalitetshåndbog for SkolePraktik Idégrundlag Idégrundlaget for SkolePraktikuddannelsen er at give eleven rammer for at tage den praktiske del af uddannelsen inden for kontor-, handels- eller butiksfaget. Eleven skal modnes - såvel fagligt

Læs mere

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Lægesekretær Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger Elever i staten et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration

Læs mere

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende.

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende. Til de lokale uddannelsesudvalgsmedlemmer for elektrikeruddannelsen August 2009 Debatoplæg Flere praktikpladser i elbranchen Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? 2 ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at VIRKSOMHEDSPRAKTIKKEN

Læs mere

Informationsmøde om skolepraktik. Svendborg Erhvervsskole

Informationsmøde om skolepraktik. Svendborg Erhvervsskole Informationsmøde om skolepraktik Svendborg Erhvervsskole Uddannelser Svendborg Erhvervsskole er godkendt Praktikcenter for Smedeuddannelsen Tømrer Elektriker Snedkeruddannelsen Ernæringsassistent Svendborg

Læs mere

Sammen leverer vi fremtidens arbejdskraft

Sammen leverer vi fremtidens arbejdskraft Sammen leverer vi fremtidens arbejdskraft - Værd at vide, når I gerne vil ansætte en elev tjek mere her! sde.dk/virksomhed Få et overblik over jeres muligheder Skal virksomheden godkendes som lærested?

Læs mere

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK HVEM ER VI? PraktikCentret Køge er et af de største praktikcentre i Danmark på kontorområdet og har siden

Læs mere

Nye dimensioner i erhvervsskolernes vejledning

Nye dimensioner i erhvervsskolernes vejledning Eud-reformen har medført markante ændringer i erhvervsskolernes hverdag. Uddannelsesforløbene er individualiseret i forhold til den enkelte elevs ønsker, valg og forudsætninger. Uddannelses- og erhvervsvejledernes

Læs mere

Voksenlærling En vejledning

Voksenlærling En vejledning Voksenlærling En vejledning Om vilkårene for at blive voksenlærling indenfor Træfagenes Byggeuddannelser. I lære som voksen! Denne vejledning er for dig, som er fyldt 25 år og ønsker en erhvervsuddannelse

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER BYGGERI OG HÅNDVÆRK VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER BYGGERI OG HÅNDVÆRK VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER BYGGERI OG HÅNDVÆRK VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE Hvilke uddannelser gælder det for? EUX BYGNINGSMALER (Odense og Vejle) EUX MURER (Odense

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser, bestående af en

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

Informationsmøde om skolepraktik

Informationsmøde om skolepraktik Informationsmøde om skolepraktik TECH Side 1 Uddannelser med skolepraktik på Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier Smed Personvognsmekaniker Elektriker Gastronom Ernæringsassistent Tømrer Snedkeruddannelsen

Læs mere

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Teknisk Designer LBK. Nr. 183 af 22. marts 2004 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelse BEK nr. 341

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Dok. nr. 340-2014-138447 PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde med fokus

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST 24-4-2014 1 Indhold 1. Mål... 3 2. Virksomhedssamarbejder... 3 3. Opsøgning af praktikpladser... 4 4. Godkendelse af virksomheder... 4 5. Udvikling af kvaliteten... 5 6. Kvalitetskriterier og mål... 5

Læs mere

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelsesreformen (EUD reform) forventes vedtaget juni 2014 med virkning fra 1. juli 2014. I samme reform indgår også en vejledningsreform, som har betydning

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Baggrund Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Byrådet i Halsnæs Kommune har i budget 2012 og 2013 årligt afsat 800.000 kr. til en særlig håndholdt indsats i forhold til elever i overgangen fra

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens 24-03-2014 Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens Elever fra afdelingen i Fredericia Aftalen indgået august 2009

Læs mere

Fra den 1. januar 2008 skal alle erhvervsskoler udbyde grundforløbspakker.

Fra den 1. januar 2008 skal alle erhvervsskoler udbyde grundforløbspakker. August 2008 Debatoplæg - Grundforløbspakker Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg for elektrikeruddannelsen er med til at sikre, at den enkelte skole har

Læs mere

Informationsmøde om skolepraktik FOOD

Informationsmøde om skolepraktik FOOD Informationsmøde om skolepraktik FOOD Uddannelser med skolepraktik Svendborg Erhvervsskole er godkendt Praktikcenter for Gastronom Ernæringsassistent Skolepraktik på anden skole Skal du i skolepraktik

Læs mere

Efter UU-Center Himmerland

Efter UU-Center Himmerland Efter UU-Center Himmerland Kommunalbestyrelsen i Vesthimmerlands Kommune har meddelt Mariagerfjord Kommune, at man opsiger samarbejdsaftalen omkring UU Center Himmerland. En konsekvens heraf er afvikling

Læs mere

UDDANNELSE HVORFOR OG HVORDAN!? H

UDDANNELSE HVORFOR OG HVORDAN!? H UDDANNELSE af lærlinge styrker virksomhedens rekruttering af arbejdskraft, og I får mulighed for at udruste lærlinge med de kvalifi kationer, der knytter sig til jeres virksomhed. Der er fl ere fl eksible

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 2: Lokal undervisningsplan. Generelt for uddannelsen

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 2: Lokal undervisningsplan. Generelt for uddannelsen Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelsesindgang Bygge & Anlæg Uddannelsesfamilie Enkeltstående uddannelse Uddannelse Maler-uddannelsen Evt. trindeling / afstigningsmulighed Ingen

Læs mere

Skoleåret UU-Center Sydfyn

Skoleåret UU-Center Sydfyn Skoleåret 2015-2016 UU-Center Sydfyn [YDELSESKATALOG] En beskrivelse vejledningen, som UU-Center Sydfyn yder overfor unge fra 8. klasse til det 24. år i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Læs mere

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 9.45-10.00 Velkomst 10.00-10.45 Status og regler v. UVM 11.00-12.30 Workshop 1. 12.30-13.15 Frokost 13.15-14.50 Workshop 2 14.50-15.30 Skolepraktik resultater og udviklingsmuligheder

Læs mere

Skolepraktikhåndbog. Bygningsmaler. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk

Skolepraktikhåndbog. Bygningsmaler. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Skolepraktikhåndbog Bygningsmaler Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Indholdsfortegnelse Velkommen side 3 Det er os du møder side 3 Forskelle side 4 Ligheder side 4 Arbejdstid

Læs mere

DOF s Uddannelsespolitik

DOF s Uddannelsespolitik Dansk Orienterings-Forbund Eliteudvalget DOF s Uddannelsespolitik Målgruppe DOF s uddannelsespolitik omfatter dels løbere under 20 år: - løbere i forbundets Talentkraftcentre (TKC) - løbere i Junioreliten

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Orienteringsmøde om skolepraktik. Din indgang til svendebrevet

Orienteringsmøde om skolepraktik. Din indgang til svendebrevet Orienteringsmøde om skolepraktik Din indgang til svendebrevet 1 Dagens program Historier fra skolepraktik Praktikcentret Uddannelsens opbygning Konsulenter Uddannelsesadministrationen Uddannelsesaftale

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Familieafdelingen Overgang fra barn og ung med særlige behov til voksen med særlige behov Overgangen fra barn til voksen med særlige behov

Læs mere

Erhvervsskolerne Aars

Erhvervsskolerne Aars Erhvervsskolerne Aars Erhvervsskolerne Aars Erhvervsgymnasier (HHX,HTX) EUD/EUX grundforløb Smedeuddannelsen Ernæringsassistentuddannelsen Handels- og salgsassistentuddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Læs mere

CELF - din lokale fagskole

CELF - din lokale fagskole CELF - din lokale fagskole Uddannelsesbog for virksomheder 5 gode grunde til at uddanne elever 1 2 3 4 5 I sikrer et højt fagligt niveau i jeres virksomhed I skræddersyr jeres medarbejdere til virksomheden

Læs mere

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Indhold: 1. Indledning/baggrund 2. Lovgivning og præsentation af de særlige forløb 3. Oversigt over de særlige forløb 4. Procedure 5. Aftale

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 110 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Tale til åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg UDU alm. del, spørgsmål K og L. Spørgsmålene

Læs mere

Aftale mellem UU Ringkøbing Fjord og kreds 122, Fjordkredsen, om tid og løn til vejledere

Aftale mellem UU Ringkøbing Fjord og kreds 122, Fjordkredsen, om tid og løn til vejledere Ringkøbing - Skjern Telefon 97 32 46 40 Nørregade 22 A Telefax 97 32 46 55 6950 Ringkøbing E-mail: 122@dlf.org www.dlf122.dk Ringkøbing, den 1. juli 2008 Aftale mellem UU Ringkøbing Fjord og kreds 122,

Læs mere

Ikrafttræden Loven og bekendtgørelserne træder i kraft 1. august 2010

Ikrafttræden Loven og bekendtgørelserne træder i kraft 1. august 2010 Politisk baggrund Aftalen om Flere Unge i Uddannelse og Job af 5. november 2009 mellem regeringen (V og K), DF, S og R Ungepakke 1 (praktikpladser), ungepakke 2 (UVM) og ungepakke 2 (BM) Aftale om ungeydelse

Læs mere

TIL DIG DER SKAL VÆLGE ERHVERVSUDDANNELSE

TIL DIG DER SKAL VÆLGE ERHVERVSUDDANNELSE TIL DIG DER SKAL VÆLGE ERHVERVSUDDANNELSE DEN LILLE ORDBOG Hvad betyder det? Her kan du læse om de begreber vi bruger på erhvervsuddannelserne. Grundforløb 1 (GF1): Er for dig, der kommer direkte fra 9.

Læs mere

Snyd ikke dig selv for en fremtid med uddannelse og job

Snyd ikke dig selv for en fremtid med uddannelse og job Tonsvis af muligheder Snyd ikke dig selv for en fremtid med uddannelse og job - kom i gang med en uddannelse eller bliv klogere på et fag Jobcenter Ringsted Jobcenter Sorø Jobcenter Faxe Vi hjælper dig

Læs mere

Samlet oversigt over tidlig indsats i forbindelse med elevfravær

Samlet oversigt over tidlig indsats i forbindelse med elevfravær Samlet oversigt over tidlig indsats i forbindelse med elevfravær TIRO/21.06.2017 Side 1 af 11 Indhold Tidlig indsats til sikring af elevtilstedeværelse... 3 Kontaktlærerfunktionen... 4 Principper for kontaktlærerfunktionen...

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 4 af 29. november 2013 om uddannelses- og erhvervsvejledning

Inatsisartutlov nr. 4 af 29. november 2013 om uddannelses- og erhvervsvejledning Inatsisartutlov nr. 4 af 29. november 2013 om uddannelses- og erhvervsvejledning Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Der skal vederlagsfrit ydes alle borgere målrettet og kvalificeret vejledning om valg

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST 13-8-2015 1 Indhold 1. Mål... 3 2. Virksomhedssamarbejder... 3 3. Opsøgning af praktikpladser... 4 4. Godkendelse af virksomheder... 4 5. Udvikling af kvaliteten... 5 6. Kvalitetskriterier og mål... 5

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse Information om UU vejledning og parathedsvurdering Kære forældre og elever I Danmark er det besluttet, at 95 % af alle unge skal have en ungdomsuddannelse. I det følgende vil I få et overblik over de aktiviteter

Læs mere

GRAFISK TEKNIKER. Er du vild med. tryksager. af alle slags?

GRAFISK TEKNIKER. Er du vild med. tryksager. af alle slags? GRAFISK TEKNIKER Er du vild med tryksager af alle slags? I brochuren kan du læse om grafisk teknikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Sagsnr.: 113.161.021 GVU. En vejledning til Uddannelsesbogen. Undervisningsministeriet. Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser

Sagsnr.: 113.161.021 GVU. En vejledning til Uddannelsesbogen. Undervisningsministeriet. Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser GVU En vejledning til Uddannelsesbogen Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser April 2006 1 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med reference til Undervisningsministeriets

Læs mere

Hvorfor en voksenlærlingeordning?

Hvorfor en voksenlærlingeordning? Voksenlærlingordningen Hvorfor en voksenlærlingeordning? Voksenlærlingeordningen blev startet i 1997 for at modvirke de begyndende balanceproblemer på arbejdsmarkedet mangel på faglært arbejdskraft samtidig

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune:

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Ungdomsuddannelser: Mariagerfjord Gymnasium SOSU Nord Tech College Mariagerfjord Tradium Anden uddannelsesforberedende

Læs mere

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kapitalkædedrift Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere