GUIDE FOR UDDANNELSES- OG ERHVERVSVEJLEDERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUIDE FOR UDDANNELSES- OG ERHVERVSVEJLEDERE"

Transkript

1 GUIDE FOR UDDANNELSES- OG ERHVERVSVEJLEDERE

2 Forord Denne guide er tænkt som en hjælp til uddannelses- og erhvervsvejlederen. Bogen er rammen om de funktioner, du som vejleder skal varetage. Bogen er udarbejdet på grundlag af skolens funktionsbeskrivelse for uddannelses- og erhvervsvejledere. Bogen skulle gerne kunne give dig en række svar på de spørgsmål der rejser sig i jobbet som vejleder. Med reform 2000 og indførelsen af kontaktlærerfunktionen har vejlederjobbet forandret sig - der er nye dimensioner. Disse dimensioner har vi prøvet at give nogle bud på. Guiden er blevet til gennem et udviklingsarbejde i vejledergruppen med en projektgruppe som tovholder. Guiden vil komme til at ligge på skolens O-drev i mappen vejledning, hvor der ligeledes vil blive lagt rettelsesblade ind. Alle med interesse i skolens vejledningsområde er velkomne til at læse den. God læselyst. Projektgruppen Grete Nielsen Britt Svaneberg Karin Steffensen Forord

3 Indholdsfortegnelse Forord Afsnit 1: Organisering af vejledningsfunktionen Afsnit 2: Funktionsbeskrivelse Afsnit 3: Orientere om skolens uddannelsestilbud til potentielle elever/studerende i samarbejde med andre vejledningssystemer lokalt og regionalt Eksternt informerende virksomhed Vejledning af uddannelsesinteresserede Vejledning om økonomi Vejledning af FEI-elever (Folkeskolens Erhvervsintroduktion) Indgå i et ERFA-netværk om vejledning Vejledermøder Tema-møder Tværgående netværkssamarbejde Sikre gennemførelse af pædagogisk-administrative rutiner som opsamling af information vedr. vejledningens karakter og årsager til uregelmæssige uddannelsesforløb, herunder frafald Administrative elevregistreringsprogrammer Opfølgning/statistik på ophørte elever Frafald Oplysningspligt til kommunen Tavshedspligt/Oplysningspligt Andet Deltage i udvikling og opkvalificering i forhold til vejledningsfunktionen Deltagelse i FoU (Forsøgs- og udviklings)-projekter Opkvalificering Specialister på enkeltområder Sikre udarbejdelsen af vejledningsplan for elever i afdelingen Før elevens påbegyndelse af uddannelse Undervejs i elevens uddannelsesforløb Vejledningsforløb som led i undervisningen Ved afslutningen af elevens uddannelsesforløb Være behjælpelig ved udarbejdelse af uddannelsesplan for de elever der ved indmeldelse ikke medbringer en uddannelsesplan Vejledning ved udarbejdelse af uddannelsesplan Vejledning af EUD-elever Bistå den enkelte elev/studerende med at træffe kvalificerede valg med henblik på et uddannelsesforløb og med henblik på senere erhvervs- eller videreuddannelsesmuligheder Kollektiv vejledning Løbende vejledning af elever i uddannelse Personlig faglig vejledning Vejledning om specialpædagogiske foranstaltninger Vejledning om merit Vejledning om voksenlæreforhold Vejledning om påbygning Vejledning om efter- og videreuddannelsesmuligheder Vejledning om delkompetence Vejledning om økonomi Bistå den enkelte elev/studerende med at løse uddannelsesmæssige problemer og personlige problemer i forhold til elevens uddannelsessituation Eksterne samarbejdsrelationer Kontakt til eksterne samarbejdspartnere Interne samarbejdspartnere Bistå skolens/afdelingens kontaktlærere ved vejledningsspørgsmål Evaluering Samarbejde med kontaktlærere og faglærere Indholdsfortegnelse

4 Indholdsfortegnelse 10. Bistå den enkelte elev/studerende ved læreplads- eller jobsøgning Vejledning af lærlingen i forbindelse med læreplads Uddannelsesaftaler Lærlingeløn Orientere virksomheder om muligheder og vilkår for lærlinge Relationer til praktikvirksomheder AER Arbejdsgivernes elevrefusion Bistå den enkelte elev/studerende, der skifter eller afbryder uddannelse(n) med vejledning om andre muligheder, herunder kontaktformidling/overdragelse Individuel vejledning Skolehjem Uddannelsesskift Lærepladsophør/lærepladsskift Uregelmæssigheder i uddannelsesforløbet Elevens uddannelsesplan og uddannelsesbog Afsnit 4: Modtagefunktion Afsnit 5: FIVU: Fleksibel individuel vej til uddannelse Afsnit 6: Vejlederoversigt Oversigt over vejledere og tilhørende afdeling Specialister i enkeltområder Oversigt over faste vejledere i Vejledningscenteret på Risingsvej Oversigt over vejledere i Modtagefunktionen Vagtplan, Risingsvej Afsnit 7: Bilag Afsnit 8: Samarbejdsflader med vejledningen Afsnit 9: Forkortelser Afsnit 10: Link Afsnit 11: Stikordsregister Indholdsfortegnelse 3

5 Afsnit 1: Organisering af vejledningsfunktionen Afdelingschef Erling Hansen Afdelingsleder Preben Nielsen Koordinator Intern vejledning Karin Steffensen Koordinator Ekstern vejledning Lars Pedersen Koordinator Modtagefunktion Karl Johan Kristensen Koordinator Praktikpladsindsats Alex Knudsen Faglige vejledere o frafaldsstatistik o Forsøgs- og udviklingsprojekter vedr. vejl. Centervagt Interne kontakter Kontaktlærerkontakt Tværgående netværks-samarbejde med Odense Kommune Præsentationskurser for 8., 9. og 10. klasser o revision af indhold o administrativ oprettelse Pro Erhverv EGU Udvikling og planlægning Kontakt til UU Besøg på folkeskoler Vejledningsportalen i Vollsmose Besøg udefra Aktivering o kontanthjælpsmodtagere o dagpenge berettigede o administrativ oprettelse GVU o omskoling Kontakt til AF og kommuner Flygtninge/ indvandrere Vagtplan LOP o virksomhedskonsulenter o SKP o kontakt til administration, oprettelse, statistikker, breve AER-midler og -aktiviteter PIU Organisering af vejlederfunktionen 4

6 Afsnit 2: Funktionsbeskrivelse Funktionsbeskrivelse for uddannelses- og erhvervsvejledere på Odense Tekniske Skole 1. at orientere om skolens uddannelsestilbud til potentielle elever/studerende i samarbejde med andre vejledningssystemer lokalt og regionalt 2. at indgå i et ERFA-netværk om vejledning 3. at sikre gennemførelse af pædagogisk-administrative rutiner som opsamling af information vedr. vejledningens karakter og årsager til uregelmæssige uddannelsesforløb, herunder frafald 4. at deltage i udvikling og opkvalificering i forhold til vejledningsfunktionen 5. at sikre udarbejdelsen af vejledningsplan for elever i afdelingen 6. at være behjælpelig ved udarbejdelse af uddannelsesplan for de elever der ved indmeldelse ikke medbringer en uddannelsesplan 7. at bistå den enkelte elev/studerende med at træffe kvalificerede valg med henblik på et uddannelsesforløb og med henblik på senere erhvervs- eller videreuddannelsesmuligheder 8. at bistå den enkelte elev/studerende med at løse uddannelsesmæssige problemer og personlige problemer i forhold til elevens uddannelsessituation 9. at bistå skolens/afdelingens kontaktlærere ved vejledningsspørgsmål 10. at bistå den enkelte elev/studerende ved læreplads- eller jobsøgning 11. at orientere virksomheder om muligheder og vilkår for lærlinge 12. at bistå den enkelte elev/studerende, der skifter eller afbryder uddannelse(n) med vejledning om andre muligheder, herunder kontaktformidling/overdragelse marts 2004 Funktionsbeskrivelse 5

7 Afsnit 3: 1. Orientere om skolens uddannelsestilbud til potentielle elever/studerende i samarbejde med andre vejledningssystemer lokalt og regionalt 1.1 Eksternt informerende virksomhed I løbet af skoleåret bliver vi som skole sammen med repræsentanter fra andre ungdoms-uddannelser inviteret ud på grundskolerne til vejledningsarrangementer. Ved disse arrangementer deltager forældre og elever som er interesserede i at høre om ungdomsuddannelserne. Præsentere skolens uddannelsestilbud Den eller de vejledere/informationsmedarbejdere, der bliver sendt ud fra erhvervsskolerne, skal kunne præsentere en oversigt over de uddannelser der findes på den aktuelle skole. Vejlederen skal kunne redegøre for strukturen i uddannelsesforløbene, mulighederne for lærepladser/skolepraktik, evt. adgangsbegrænsning og specifikke krav i øvrigt (alder, karakterer, helbred og fysik m.v.) Vejlederen skal have kendskab til arbejdsvilkår og mulige risici ved de job som uddannelserne fører frem til. Der skal være gode materialer til udlevering, bl.a. med henvisning til de forskellige uddannelser på skolens hjemmeside, hvor der vil kunne hentes yderligere oplysninger, og henvisning til vejlederen/-ne, kontortider, -adresser m.v. Grundmaterialet til informationsbrug kan enten være til rådighed for vejlederne/informationsmedarbejderne direkte via en intranetside på erhvervsskolen, eller der kan fremstilles en CD-Rom som kan være med til at sikre, at budskaber og information afleveres professionelt, velovervejet og målrettet. 1.2 Vejledning af uddannelsesinteresserede Når der kommer vejledningssøgende som evt. ønsker at starte inden for den uddannelse den enkelte vejleder repræsenterer, skal der kunne gives en grundig vejledning inden for fagområdet. Vejlederen skal have et godt kendskab til de uddannelser, der er på skolen, og være i stand til at henvise til vejledning indenfor andre fagområder. Vejlederen skal kunne give en grundig vejledning indenfor eget fagområde og have kendskab til andre uddannelser/ institutioner inden for andre skoleformer. F.eks. produktionshøjskoler, højskoler, AOF, VUC, kortere videregående uddannelser m.fl. for at kunne give den vejledningssøgende så bredt et grundlag som muligt at vælge uddannelse ud fra. Samtidig skal vejlederen kunne orientere om yderligere kvalifikationsmuligheder i forhold til det kommende uddannelsesvalg. Fx hvis en elev aldrig har haft engelsk og efter 2. hovedforløb skal til eksamen på niveau F, bør anbefales et AVU-forløb(Almen Voksen Uddannelse) for inden. De førnævnte skoler kan anbefales til elever som endnu ikke er parate til at gå ind i erhvervsuddannelserne, og som har brug for yderligere kvalificering før de starter. Individuel vejledning før indmeldelse skal ske efter behov. 6

8 Der skal kunne vejledes i hvilke muligheder eleven har i uddannelsen (valg af projekter). Der skal orienteres om hvilke krav der stilles til eleven gennem uddannelsesforløbet, herunder hvilket niveau der undervises i samt økonomi under uddannelsen. Endvidere skal kunne orienteres om muligheder og krav til skolepraktik, herunder EMMA-kriteriet. Eleven orienteres om at der udarbejdes uddannelsesplan før uddannelsesstart. Tilmelding udleveres fra skolen eller findes via link fra skolens hjemmeside (under erhvervsuddannelser). Når tilmeldingen er modtaget og registreret i administrationen, modtager eleven besked fra os. SU-skema kan udskrives fra og sendes sammen med indmeldelsen. 1.3 Vejledning om økonomi Vejlederen skal ved økonomiske spørgsmål kunne henvise til de parter der har med elevens økonomi at gøre. Grundforløbet er et SU-berettiget forløb. Har vi ikke modtaget elevens ansøgning om SU, sender skolen automatisk et SU-skema sammen med skoleindkaldelsen, skemaet returneres til skolen. I de tilfælde hvor vejlederen ikke kan besvare SU spørgsmål kan der rettes henvendelse til SU afdelingen i Allégade eller på Hovedforløbet gennemføres normalt på lærlingeløn. Ved skolepraktik udbetales skolepraktikydelse, vejlederen skal kende ydelsen, Personaleafdelingen kan kontaktes for yderligere oplysninger om lønforhold. For at blive voksenlærling, skal man være fyldt 25 år (se også pkt. 7.6), som voksenlærling har man mulighed for at få områdets mindsteløn. Arbejdsformidlingen kan rådgive ved spørgsmål om uddannelsesgodtgørelse og voksenlærlingevilkår. Kommunen kan rådgive ved spørgsmål om kontanthjælp og revalidering. Befordringstilskud søges gennem amtet. Skema tilsendes automatisk fra skolen sammen med elevens skoleindkaldelse, skemaet returneres til skolen. 1.4 Vejledning af FEI-elever (Folkeskolens Erhvervsintroduktion) Folkeskoleeleverne bliver tilbudt erhvervsintroduktion. Erhvervsintroduktionen kan foregå på en erhvervsskole. Afhængig af vejledningsstrategien i de enkelte kommuner kommer der et antal elever fra klasse i forskellige introduktionsforløb. Det vil være naturligt at involvere vejlederen i planlægningen af disse FEI-aktiviteter. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Kommunen modtager tilmeldingerne fra folkeskolerne, og videregiver oplysningerne til den koordinerende vejledning på teknisk skole. Koordinatoren af FEI-aktiviteter informerer de enkelte afdelinger om, hvor mange der kommer, på hvilket tidspunkt de kommer, og hvor længe de skal være her. 7

9 Der skal planlægges hvilke mål de enkelte FEI-elever skal nå, i den periode de er på skolen, samt hvem der gør hvad, herunder vejlederens rolle i forløbet. Programmet planlægges i de enkelte afdelinger, herunder hvad vejledningen skal sikre orientering om. Skoleafdelingen i Odense kommune har tidligere beskrevet, hvad eleverne fra de enkelte årgange laver, når de er her i præsentationsforløb, beskrevet i bilag 1. 8

10 2. Indgå i et ERFA-netværk om vejledning 2.1 Vejledermøder Efter aftale afholdes der jævnlige vejledermøder for skolens vejledere Alle vejledere deltager i vejledermøder som afholdes ca. 10 x årligt. På møderne informeres om nyheder, der drøftes vejledningsmæssige spørgsmål, samt øvrige relevante spørgsmål. 2.2 Tema-møder Efter behov afholdes der tema-møder for skolens vejledere Når der er behov for en dyberegående drøftelse eller mere indsigt i et givet område, aftales et tema-møde. Temaerne kan fx være: frafald, selvmordstruede unge, nutidens unge (besøg i Ungdomshuset), bekendtgørelsesændringer osv. Vejlederne kommer med forslag til nye temaer. 2.3 Tværgående netværkssamarbejde Efter aftale mødes vejlederne med samarbejdspartnere i forud fastlagte netværk Årligt mødes skolens vejledere med ungdomsvejledere fra Odense Kommune. Skolen har sæde i 4 lokale vejledningsfaglige udvalg (vfu) i Fyns Amt, der sidder en vejleder fra skolen i hvert udvalg. Drøftelser og anbefalinger fra vfu-møderne bringes via referat med tilbage til skolen. 9

11 3. Sikre gennemførelse af pædagogisk-administrative rutiner som opsamling af information vedr. vejledningens karakter og årsager til uregelmæssige uddannelsesforløb, herunder frafald 3.1 Administrative elevregistreringsprogrammer Vejlederen skal have kendskab til de relevante elevregistreringsprogrammer samt dataopsamlingsprogrammer for elevens uddannelsesforløb Vejlederen skal have kendskab til Easy A og P samt Elevplan i et sådant omfang, at vedkommende kan hjælpe eleven i uddannelsesmæssige spørgsmål. Vejlederen skal kunne slå data op på eleven samt kunne søge relevant information. 3.2 Opfølgning/statistik på ophørte elever Når eleven har fuldført sit grundforløb udfyldes et udmeldelsesskema Alle elever skal ved ophør på deres grundforløb, sammen med deres kontaktlærer udfylde et udmeldelsesskema, af skemaet fremgår om de har fuldført eller er stoppet i utide, samt elevens fremtidsplaner - i bemærkninger noteres om vedkommende har læreplads eller om han/hun ønsker at tilmelde sig skolepraktik i tilfælde af manglende læreplads. Udmeldelsesblanket findes i administrationen, eller i elevens uddannelsesbog, den udfyldes af eleven sammen med kontaktlæreren eller vejlederen. Når en elev har fuldført grundforløbet, og karakterer er afleveret i administrationen får eleven automatisk en kode 12. Har eleven ikke læreplads ved grundforløbets afslutning, sikres det ud fra afdelingens procedure, at eleven er registreret som praktikpladssøgende på skema fra LOP-kontoret. Herefter indkaldes til informationsmøde tidligst 14 dage før og senest 1 uge efter at grundforløbet er afsluttet. 3.3 Frafald Ved elevens ophør i utide, udfærdiges i samarbejde med eleven en udmeldelse, hvoraf det fremgår hvilke planer vedkommende har, når skolen forlades. Er eleven afklaret udarbejdes udmeldelsen i samarbejde med kontaktlæreren. Er eleven uafklaret udarbejdes udmeldelsen i samarbejde med vejlederen og evt. kontaktlæreren. Elevens valg noteres på vedkommendes udmeldelse, dels med henblik på den lovmæssige information til ungdomsvejledningen, dels med henblik på statistik over hvor eleverne går hen. Er eleven ophørt uden forudgående aftale med skolen (udeblevet), udfærdiger kontaktlæreren udmeldelsesskemaet. 10

12 3.4 Oplysningspligt til kommunen Er eleven i et revalideringsforløb, aftaler vejlederen med administrationen, hvem der tager kontakt/giver besked hvis uddannelsesplanen ændres eller uddannelsesforløbet stopper. 3.5 Tavshedspligt/Oplysningspligt Til sikring af at vejlederen overholder de gældende regler skal vedkommende sætte sig grundigt ind i: forvaltningsloven: retsplejeloven: straffeloven: 21.Love.Regler/Alle.Love+Regler/jr.straffelov.htm 3.6 Andet Er eleven i et andet forløb fx aktivering, og der er en anden ekstern samarbejdspartner i spil fx arbejdsformidling, produktionsskole, fængselsmyndigheder eller andre, aftales ligeledes om det er vejleder eller administration der meddeler ændringer. 11

13 4. Deltage i udvikling og opkvalificering i forhold til vejledningsfunktionen 4.1 Deltagelse i FoU (Forsøgs- og udviklings)-projekter Så vidt det er muligt, bør vejledere deltage i FoU-projekter. Ved relevante FoU-projekter bør vejledningen i videst muligt omfang indtænkes, og vejlederne skal i disse tilfælde have mulighed for at deltage, der skal fra afdelingens side sikres den nødvendige skemafriholdelse. 4.2 Opkvalificering Som et led i udviklingen af en kvalificeret vejledning, skal vejlederen deltage i relevante konferencer, kurser, kompetenceudvikling, uddannelse og efteruddannelse. Der afholdes jævnligt kurser, konferencer m.v. I relevante tilfælde bør vejlederen aftale sin deltagelse og ressourcetildeling med afdelingschefen for vejledningen. Skemafriholdelsen aftaler vejlederen med skemalægger. 4.3 Specialister på enkeltområder Det tilstræbes, at der inden for særligt vejledningskrævende områder er en specialist Der bør blandt vejlederne være en specialist som de øvrige vejledere kan kontakte i særligt vanskelige tilfælde, fx ved ansøgning om specialpædagogisk støtte til elever. Ved elever som ønsker eller har mulighed for at komme i praktik i udlandet (PiU) 12

14 5. Sikre udarbejdelsen af vejledningsplan for elever i afdelingen 5.1 Før elevens påbegyndelse af uddannelse Eleven skal tilbydes den vejledning, der er behov for frem til påbegyndelse af uddannelsen Eleven kal tilbydes tilstrækkelig information før uddannelsens påbegyndelse. Vejlederen skal være behjælpelig ved at besvare spørgsmål, så der ikke kommer utilsigtede overraskelser, når eleven skal udarbejde sin foreløbige uddannelsesplan sammen med sin kontaktlærer. De spørgsmål eleven kan søge svar på indenfor et givet fagområde er: krav, muligheder, merit, påbygning, læreplads, økonomi, skolehjem m.v. Dette kan gøres på et informationsmøde forud for opstart på uddannelsen. 5.2 Undervejs i elevens uddannelsesforløb Eleven skal have mulighed for at opsøge og modtage den vejledning der er behov for i løbet af uddannelsen Opstår der spørgsmål undervejs i uddannelsesforløbet skal eleven have mulighed for at finde svar hos vejlederen. Det kan være uddannelsesmuligheder (valg af projekter - frivillige og obligatoriske) valgfrie specialefag, skoleperioders placering, fravær, ansættelsesforhold, merit, uddannelsesøkonomi, befordring, skolepraktik, voksenlærlingeforhold, uoverensstemmelser med lærepladsen osv. Vejledning af elever i grundforløbet er beskrevet i Håndbog for kontaktlærere på Odense Tekniske Skole. 5.3 Vejledningsforløb som led i undervisningen Vejledning i valg af uddannelsesområde kan være en integreret del af undervisningen. Ud over undervisning som lader f.eks. FEI-elever afprøve praktiske elementer af en uddannelse eller jobfunktion, kan vejledning om hvad en uddannelse kræver indgå i undervisningen, så eleven får mulighed for at vurdere om specialet er det rette valg for den enkelte elev. Denne del af undervisningen kan være en oplagt vejlederopgave, men kan uddelegeres til underviseren. 5.4 Ved afslutningen af elevens uddannelsesforløb Eleven skal have mulighed for at opsøge den vejledning der er behov for ved afslutningen af uddannelsen Har eleven brug for at få afklaret spørgsmål i forhold til fremtid, skal vejlederen kunne være behjælpelig med svar, fx om videreuddannelsesmuligheder, efteruddannelseskurser, certifikatfornyelser, yderligere specialer m.v. Vejlederen skal sikre, at eleven har modtaget de pligtige oplysninger fx procedure ved skolepraktik,www.praktikpladsen.dk m.v. efter udmeldelsesproceduren (se pkt. 3.2) 13

15 6. Være behjælpelig ved udarbejdelse af uddannelsesplan for de elever der ved indmeldelse ikke medbringer en uddannelsesplan 6.1 Vejledning ved udarbejdelse af uddannelsesplan Alle elever skal før eller senest ved uddannelsens start have udarbejdet en uddannelsesplan. Af bekendtgørelsen om uddannelsesplan fra folkeskolen, fremgår det at eleverne skal arbejde med uddannelsesplan fra 6. klasse. Det betyder, at mange elever medbringer en uddannelsesplan ved indmeldelsen på teknisk skole. Uddannelsesplanen sendes fra administrationen til kontaktlærer eller vejleder efter nærmere aftale. De elever som ikke medbringer en uddannelsesplan, når de indmeldes, skal sikres en sådan, kontaktlæreren har ansvaret, vejlederen er sparringspartner. 6.2 Vejledning af EUD-elever Vejlederen skal have et grundigt kendskab til grundforløb og hovedforløb. Før elevens start i uddannelsen afholdes der et informationsmøde. På informationsmødet orienterer vejlederen om indhold, krav, vilkår og muligheder i uddannelsen. Se pkt. 5.1 Undervejs i elevens uddannelsesforløb bistår vejlederen efter behov kontaktlæreren ved elevsamtalerne. Før og undervejs i lærlingens hovedforløb bistår vejlederen efter behov lære- og praktikpladsmedarbejderen (LOP-medarbejderen) f.eks. ved underskrift af uddannelsesaftaler, ved valg af frivillige specialefag osv. 14

16 7. Bistå den enkelte elev/studerende med at træffe kvalificerede valg med henblik på et uddannelsesforløb og med henblik på senere erhvervs- eller videreuddannelsesmuligheder 7.1 Kollektiv vejledning De faktuelle uddannelsesoplysninger kan med fordel gives kollektivt, alle kan have gavn af de andres spørgsmål. Der kan fx samles en gruppe elever, hvor der kan orienteres om projektindhold, niveau, andre uddannelsesoplysninger, økonomi under uddannelsen, befordring m.v. Vejledningen kan organiseres som forløb i undervisningen i almindelighed. 7.2 Løbende vejledning af elever i uddannelse Eleven skal sikres løbende vejledning og ajourføring i forhold til den uddannelse vedkommende er i gang med. Hvis der sker ændringer, fx lovmæssige, tidsmæssige, økonomiske eller andre, skal vejlederen orientere herom. I de tilfælde hvor det er muligt at orientere elektronisk (fx via intranet) kan dette benyttes, ellers sikres orienteringen mundtligt/skriftligt. Vejlederen kan deltage i kontaktlærertimerne (som sparringspartner), f.eks. til gennemgang af et emne som SU, voksenlærlingevilkår m.v. Vejlederen har desuden faste, kendte kontortider som eleverne kan gøre brug af, for information om tiderne kan henvises til Den løbende vejledning bør sikres ved hjælp af en beskrivelse af afdelingens vejledningsprocedure med ansvarsfordeling, jf. vejledningsplanen. 7.3 Personlig faglig vejledning Som vejleder vil man ofte være den, der af den vejledningssøgende først bliver opsøgt, og spurgt om en række forhold vedrørende uddannelsen og de spørgsmål der knytter sig hertil. Det er vigtigt at kunne hjælpe eleven på vej ved enten at kunne besvare, eller kunne vejlede til andre der kan besvare elevens spørgsmål. Nedennævnte er en række af de emner der jævnligt bliver spurgt til. 7.4 Vejledning om specialpædagogiske foranstaltninger Alle elever med handicap har mulighed for at søge specialpædagogisk støtte. Omfanget af elevens handicap skal undersøges og kunne dokumenteres, hvorefter den enkelte faglærer evt. i samarbejde med vejleder og den specialpædagogiske fagkonsulent søger støtten. 15

17 Ved handicap forstås vanskeligheder i forhold til at gennemføre uddannelsen på sædvanlige vilkår, og begrebet dækker således over en bred vifte af fysiske eller andre synlige eller usynlige handicaps. Der findes hos alle vejledere materiale eller der kan henvises til materiale om søgning af specialpædagogisk støtte. Ansøgningsskemaer og afrapporteringsskemaer findes på: tryk: ansøgning eller pædagogisk økonomisk rapport - institutionskode: Vejledning om merit Elever, som ønsker at søge merit, skal kunne dokumentere at have gennemført og bestået eksamen eller have erhvervet tilsvarende kvalifikationer i henhold til de gældende meritregler. Der søges merit ud fra afdelingens merit-procedure. 7.6 Vejledning om voksenlæreforhold Er eleven fyldt 25 år og ellers i øvrigt opfylder kravene inden for det enkelte fagområde, har vedkommende mulighed for at blive voksenlærling. Den aktuelle uddannelsesvirksomhed kan, når der er åbent for tilskud, søge hos Arbejdsformidlingen til den kommende voksenlærling. Positivlisten (uddannelsesområder med tilskud) kan ses på hjemmesiden den besvarer også en række andre spørgsmål. Mange virksomheders ansættelse af voksenlærlinge er ofte betinget af, at der er en økonomisk støttemulighed. Ca. en gang i kvartalet afgør Det Regionale Arbejdsmarkedsråd om der skal være åbent eller lukket for støtte inden for de enkelte fagområder. Når der er mange unge uden læreplads (skolepraktikanter) lukkes der for tilskud. Så elever med mulighed for at blive voksenlærlinge skal løbende holde sig ajour med tilskudsmulighederne. I øvrigt bør det sikres, at elever, som ønsker at tegne uddannelsesaftale som voksenlærlinge, er gjort opmærksom på ovennævnte forhold. Drejer det sig om voksenerhvervsuddannelse (VEUD) er reglerne stort set de samme, men forløbet adskiller sig fra det almindelige voksenlæreforhold ved at hele uddannelsesforløbet er særligt tilrettelagt med henblik på en voksen målgruppe og ved, at der som regel er en foruddefineret afkortning/merit for enten skole- eller praktikdelene, ofte begge dele. Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) er en mulighed for voksne med relevant erhvervserfaring. Uddannelsen gennemføres uden praktikaftale. Modtagefunktionen udarbejder uddannelsesplan i samarbejde med den enkelte aktuelle afdeling. 16

18 7.7 Vejledning om påbygning Vejlederen skal være i stand til at orientere kommende elever, som ønsker at kvalificere sig yderligere i deres uddannelsesforløb. Eleven kan vælge supplerende undervisning i form af ekstra fag/projekter. Fx for svage elever at modtage undervisning på lavere eller samme niveau. For stærke elever, at modtage undervisning på højere niveau. Selve vejledningen i forbindelse med valg af supplerende fag, når eleven er i gang med uddannelsen, er kontaktlærerens ansvarsområde. 7.8 Vejledning om efter- og videreuddannelsesmuligheder Vejlederen skal kunne vejlede eleverne til efter- og videreuddannelsesmuligheder inden for det fagområde vedkommende er vejleder for. Bl.a. ved hjælp af internettet kan vejlederen hente oplysninger eller evt. fortælle eleven hvor vedkommende kan hente oplysninger i forbindelse med ønsket om at uddanne sig videre, herunder kunne formidle kontakt til andre vejledere på skolen fx til erhvervsakademiuddannelserne. 7.9 Vejledning om delkompetence Vejlederen skal kende til de muligheder der er for afstigning med delkompetence inden for vedkommendes fagområde. Der skal kunne vejledes i hvilke fordele og ulemper der er ved afstigning med delkompetence i forhold til det fulde forløb med svendebrev. Mulighederne fremgår af uddannelsesbekendtgørelsen Vejledning om økonomi Vejlederen skal have et godt kendskab til de økonomiske muligheder der er for eleverne. Elevernes økonomiske muligheder under uddannelsen er for øjeblikket meget forskellige, alle over 18 år har mulighed for at søge SU, såfremt de ikke modtager andre offentlige ydelser. Andre offentlige ydelser kan være uddannelsesgodtgørelse, revalidering eller andet. Eleven kan efter ønske vejledes angående de aktuelle økonomiske muligheder, samt blive vejledt om hvor der kan søges yderligere oplysninger, f.eks. hos Arbejdsformidlingen i deres A-kasse eller kommune. Hertil kommer VEU-godtgørelse og SVU, f.eks. til deltagere i GVU-forløb. 17

19 8. Bistå den enkelte elev/studerende med at løse uddannelsesmæssige problemer og personlige problemer i forhold til elevens uddannelsessituation 8.1 Eksterne samarbejdsrelationer I forbindelse med eleven kan der være andre samarbejdspartnere. Samarbejdspartnerne kan f.eks. være Arbejdsformidling, A-kasse, kommune, forældre, virksomhed osv. Vejlederen har ansvaret for den eksterne kontakt. 8.2 Kontakt til eksterne samarbejdspartnere Vejlederen skal være i stand til i samarbejde med eleven og tage kontakt til de eksterne samarbejdspartnere. Hvis der opstår vanskeligheder, som eleven ikke selv er i stand til at klare, kan vejlederen være behjælpelig med at få indkredset/afgrænset spørgsmålene og få skabt kontakten til den aktuelle samarbejdspartner. 8.3 Interne samarbejdspartnere Vejlederen skal samarbejde med egen afdeling, øvrige vejledere samt skolepraktikinstruktøren Opstår der vejledningsmæssige spørgsmål, skal eleven og de involverede parter i afdelingen/skolepraktikinstruktøren hente bistand hos vejlederen. 18

20 9. Bistå skolens/afdelingens kontaktlærere ved vejledningsspørgsmål 9.1 Evaluering Før eleven forlader skolen, udfylder eleven en evaluering af skolen. Efter hver skoleperiode er det kontaktlæreren der evaluerer med eleven. Evalueringen skal medvirke til at forbedre/kvalitetssikre såvel undervisning som vejledning. Der udfyldes et evalueringsskema (elektronisk). Opstår der ved evalueringen vanskeligheder, som kontaktlæreren ikke kan løse sammen med eleven inddrages vejlederen. 9.2 Samarbejde med kontaktlærere og faglærere Både på kort og længere sigt vil vejlederen sandsynligvis have et bedre uddannelsesoverblik end de fleste kontaktlærere, både i forhold til andre uddannelser og i forhold til den aktuelle uddannelses faktuelle situation (uddannelsesændringer, samarbejdsaftaler, praktiksituationen, m.m.) Vejlederen vil desuden have kendskab til såvel elevtyper som konkrete, individuelle elever, og vejlederen vil derfor være en nyttig sparringspartner for kontaktlærerne og faglærerne også i mere værdibaserede drøftelser om elever, holdninger og vejledningsformer. Kontaktlæreren og faglæreren vil på sin side have behov for at formidle information til vejlederen om elever, som måske har et vejledningsbehov af en art eller omfang som gør, at det bliver en vejlederopgave. Rådgivning, informationsudveksling og holdningsdrøftelser får måske de bedste betingelser, hvis der skabes en ramme omkring denne virksomhed, et formaliseret samarbejdsforum som jævnligt samles. 19

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog Til elever og forældre Skolepraktik Håndbog Krav til skolepraktikelever www.praktikpladsen.dk du skal være synlig og have en opdateret profil Elevplads.dk praktikpladssøgningen skal registreres Egnet egnet

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende.

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende. Til de lokale uddannelsesudvalgsmedlemmer for elektrikeruddannelsen August 2009 Debatoplæg Flere praktikpladser i elbranchen Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Program Hvad er Skolepraktik Uddannelser i skolepraktik Optagelse EMMA-kriterierne Skolepraktikelevers retslige stilling Økonomi Ferie Om Praktikcentret Hvad er skolepraktik?

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser bestående af en kombination af teoretiske og praktiske forløb.

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

Skolepraktik. Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.

Skolepraktik. Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro. Skolepraktik Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Indholdsfortegnelse Hvad er skolepraktik side 3 Skolepraktik

Læs mere

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger Elever i staten et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration

Læs mere

Voksenlærling En vejledning

Voksenlærling En vejledning Voksenlærling En vejledning Om vilkårene for at blive voksenlærling indenfor Træfagenes Byggeuddannelser. I lære som voksen! Denne vejledning er for dig, som er fyldt 25 år og ønsker en erhvervsuddannelse

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Sammen leverer vi fremtidens arbejdskraft

Sammen leverer vi fremtidens arbejdskraft Sammen leverer vi fremtidens arbejdskraft - Værd at vide, når I gerne vil ansætte en elev tjek mere her! sde.dk/virksomhed Få et overblik over jeres muligheder Skal virksomheden godkendes som lærested?

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE Forestil dig en verden uden faglærte. Det er nu, vi skal sørge for fremtidens arbejdskraft. Alle prognoser viser, at der bliver mangel på

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? 2 ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

CELF - din lokale fagskole

CELF - din lokale fagskole CELF - din lokale fagskole Uddannelsesbog for virksomheder 5 gode grunde til at uddanne elever 1 2 3 4 5 I sikrer et højt fagligt niveau i jeres virksomhed I skræddersyr jeres medarbejdere til virksomheden

Læs mere

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto SKP HÅNDBOGEN -for Auto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til SKP 4 Praktikmål 5 Opgavebeskrivelser 5 EMMA 6 Ordensregler 7 Fravær 7 Læge- og tandlægebesøg 7 Fravær der berettiger

Læs mere

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 9.45-10.00 Velkomst 10.00-10.45 Status og regler v. UVM 11.00-12.30 Workshop 1. 12.30-13.15 Frokost 13.15-14.50 Workshop 2 14.50-15.30 Skolepraktik resultater og udviklingsmuligheder

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Snyd ikke virksomheden

Snyd ikke virksomheden Snyd ikke virksomheden for en stærkere fremtid Sats på de unge - hjælp unge på vej med uddannelse og job Jobcenter Ringsted Jobcenter Sorø Jobcenter Faxe Vi g ø r det nem mer e at sat se på de u nge Hvad

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik CPH WEST - Frisør Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolepraktikken... 1 Ordensregler. 2 SKP-administrationen. 3 Din SKP kontaktperson 3 Personaleoplysninger

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK HVEM ER VI? PraktikCentret Køge er et af de største praktikcentre i Danmark på kontorområdet og har siden

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens 24-03-2014 Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens Elever fra afdelingen i Fredericia Aftalen indgået august 2009

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Indhold: 1. Indledning/baggrund 2. Lovgivning og præsentation af de særlige forløb 3. Oversigt over de særlige forløb 4. Procedure 5. Aftale

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015 Frisør- og kosmetikerfaget Januar 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 Telefax. 65 92 65 14 www.frisorfaget.dk

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Grundforløb. Hvilket skal jeg vælge?

Grundforløb. Hvilket skal jeg vælge? Grundforløb Hvilket skal jeg vælge? 1 Erhvervsuddannelse Trin 1 i en spændende karriere Indhold Dette lille hæfte er lavet til dig, der skal begynde en uddannelse på et af de 10 colleger, der hører under

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST Praktikcenterhåndbog En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST 3-4-2014 Bilag 8 1 Indhold Velkommen til praktikcentret... 3 EMMA... 4 Ordensregler... 6 Advarsler...

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Mestermappen kan hentes i elektronisk form på www.sceu.dk, under For virksomheder. INDLEDNING... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Mestermappen kan hentes i elektronisk form på www.sceu.dk, under For virksomheder. INDLEDNING... 3 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Mestermappen kan hentes i elektronisk form på www.sceu.dk, under For virksomheder. INDLEDNING... 3 FOR VIRKSOMHEDER PÅ NETTET... 4 KONTAKTPERSONER... 5 GODKENDELSE AF VIRKSOMHEDEN

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Uddannelsesforløb... side 3 Optagelse...

Læs mere

Fact sheets about the s.

Fact sheets about the s. Fact sheets about the s. Kl. 9.00 Kl. 9.15 Velkomst og præsentation af HANSENBERG v/ Hanne Koblauch Christensen Orientering om Region Syddanmark v/ Christian Brincker Nordbek Kaffen serveres i lokalet

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 sætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 Herningsholm Erhvervsskole Frisørafdeling Overordnet målsætning Afdelingens overordnede mål er at formidle en relevant, pædagogisk og virkelighedsnær undervisning for

Læs mere

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Med baggrund i den ny lovgivning om Vurdering af uddannelsesparathed samt Pligt

Læs mere

Forældreinformation. om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning. Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning

Forældreinformation. om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning. Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Forældreinformation om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning UU Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Kære forældre Dit barn skal vælge uddannelse efter grundskolen.

Læs mere

Udarbejdet af: Pia Schmidt

Udarbejdet af: Pia Schmidt Udarbejdet af: Pia Schmidt Borgeren henvender sig til skolen. - vil gerne realkompetencevurderes mhp. at gennemføre en EUD uddannelse under GVU lovgivningen Uddannelses- og Erhvervsvejledningen koordinerer,

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

nyborgungdomsskole.dk

nyborgungdomsskole.dk nyborgungdomsskole.dk Erhvervsfaglig Grunduddannelse er en toårig erhvervsuddannelse for unge under 29, som lærer bedst gennem praktiske aktiviteter og individuelt tilrettelagte forløb Praktiske oplysninger

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE. Praktikcenter EUC Sjælland

EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE. Praktikcenter EUC Sjælland EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE 1 Praktikcenter EUC Sjælland Hvad er et pratikcenter? Et praktikcenter er med til at sikre, at unge der består et grundforløb på en erhvervsuddannelse,

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 0 Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 03-04-2014 Selandia Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Charlotte Haslund Pet Vedel Helle Lemvig Ellis Jørgensen Niels

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840. Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 840. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv I medfør af 2, stk. 3, 3, stk. 6, 4, stk. 4, 5, stk. 5, 10, stk.

Læs mere

Postnummer: By: Bopælskommune:

Postnummer: By: Bopælskommune: Når du udfylder skemaet, kan du bruge vejledningen på side 5. 1: Ansøgning til Pædagogisk assistentuddannelse PÆDAGOGISK ASSISTENT 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Er du dansk statsborger? Hvis

Læs mere

Kosmetikerfaget. August 2015

Kosmetikerfaget. August 2015 Kosmetikerfaget August 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 www.frisorfaget.dk www.kosmetiker.dk fu@frisorfaget.dk

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster Januar 2012 INDLEDNING Godt 95 pct. af en ungdomsårgang på Lolland-Falster tilmelder sig en uddannelse,

Læs mere

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 Voksenuddannelsessystemet Voksenuddannelsessystemet Forberedende voksenuddannelse (FVU) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Videregående voksenuddannelse

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen

Hotel- og Restaurantskolen Hotel- og Restaurantskolen Håndbog for elever i praktikcenteret Indholdsfortegnelse Velkommen EMMA-vurdering Trivsel i praktikcenteret Praktikydelse m.v. Sygdom og andet fravær Ferie og helligdage Forsikringsforhold

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere