Mellem stjerner og planeter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mellem stjerner og planeter"

Transkript

1 Mellem stjerner og planeter Et undervisningmateriale for gymnasieklasser om begrebet parallakse og statistik. Titelbladet fra Tycho Brahes bog De Nova Stella, udgivet i Oversat fra latin står der foroven på bladet: Danskeren Tycho Brahes matematiske overvejelse over en ny stjerne, som aldrig i nogen tidsalders minde har vist sig, men nu for første gang blev observeret i november måned år 1572 efter Kristi fødsel.

2 1 Tycho Brahes Stella Nova I november 1572 befandt Tycho Brahe sig hos sin morbror på Herrevad Kloster i Skåne. Det var derfra, han opdagede en ny stjerne på himlen i stjernebilledet Cassiopeia. Figur 1. Tycho Brahes Stella Nova viste sig i stjernebilledet Cassiopeia.. Han døbte den Stella Nova, som betyder ny stjerne på latin, og betragtede den som det største under siden verdens begyndelse. I dag ved vi, at det han opdagede, var en eksploderende stjerne af den type, som kaldes en supernova. Den nye stjerne blev på himlen i 16 måneder, inden den forsvandt igen. På Figur 2 ser du, hvordan Tychos supernova ser ud i dag. Et af de flotteste eksempler på en supernova-rest er Krabbetågen. Den eksploderede i år 1054 og blev observeret af nogle kinesiske astronomer. Figur 2. Resterne efter supernovaen i år 1572, som Tycho observerede. Billedet er taget med røntgenteleskopet Chandra, fordi gassen stadig er så varm, at den udsender røntgenstråling. Højre: Krabbetågen, resterne efter en supernova, der eksploderede i vores egen galakse, Mælkevejen, i år Billedet er taget med Rumteleskopet Hubble. Opgaverne i dette hæfte går ud på at måle positionen af Tychos Stella Nova på himlen så præcist som muligt. På Tychos tid troede man, at stjernerne og planeterne sad fast på nogle krystalsfærer (kugler), som drejede rundt om Jorden sammen med Solen. Derfor bevægede stjernerne sig ikke i forhold til hinanden, og de kunne bruges som faste referencepunkter, man kunne måle i forhold til. Dette verdensbillede kaldes det ptolemæiske geocentriske verdensbillede efter det græske ord for Jorden, Gaia, og efter den oldgræske astronom, geograf og matematiker Ptolemæus, der var den første til at beskrive dette verdensbillede skriftligt. 2

3 Figur 3. Her ser du, hvordan Tycho markerede Stella Novas position (bogstavet I) i forhold til stjernerne i Cassiopeia i sin bog De Nova Stella fra For at angive positionen af Stella Nova nøjagtigt, skal vinklerne til to af stjernerne i Cassiopeia bestemmes ved hjælp af nogle af de metoder, Tycho brugte. Vinklen mellem to stjerner er en måde at udtrykke stjernernes position på himlen set fra Jorden. Denne vinkel kaldes også vinkelafstanden. Figur 4. Vinklen mellem to stjerner er en måde at udtrykke stjernernes position på himlen set fra Jorden. Den kaldes også vinkelafstanden. 3

4 2 Introduktion til parallakse Parallakse er et udtryk, man bruger i forbindelse med vinkelmåling i astronomi. I dette afsnit vil vi kort gennemgå, hvordan man kan måle afstanden til forskellige ting ved at måle vinklerne til dem fra to forskellige steder. Forestil dig, at du står på bredden af en flod, og du vil gerne vide, hvor langt der er over til et træ, der står på den anden bred. Du kan selvfølgelig svømme over floden med et målebånd, men du behøver slet ikke at blive våd. Du kan finde afstanden ved at markere to punkter på den bred, hvor du står, og kalde dem A og B som vist på Figur 5. Nu måler du afstanden mellem A og B samt vinklen mellem A og træet (set fra B) og vinklen mellem B og træet (set fra A denne vinkel er i det viste tilfælde 90 ). Vinklerne kan måles ved hjælp af forskellige sigteinstrumenter, eller man kan sjusse sig frem. Ud fra de to vinkler og afstanden mellem A og B kan afstanden fra A til træet findes som: tan = AC AC = tan AB AB Når du går frem og tilbage, vil det se ud, som om træet flytter sig på den modsatte bred. Det er det fænomen, der kaldes parallakse. Figur 5. Man kan beregne afstanden til træet, AC, ved at måle vinklerne fra A og B. På samme måde kan afstanden til en stjerne på himlen bestemmes ved at måle vinklerne til den fra to forskellige steder. Stjernerne befinder sig meget langt væk fra jorden, så det er ikke nok at gå et par meter frem og tilbage mellem de to steder, hvorfra målingerne foretages. Det er derimod nødvendigt at måle fra hver sin side af Jorden. Se Figur 6. Heldigvis drejer Jorden rundt, så 12 timer efter at man har foretaget den første måling, har Jorden drejet en halv om- 4

5 gang, og man er nået om på den anden side. Halvdelen af vinkelforskellen mellem stjernens position målt med 12 timers mellemrum kaldes daglig parallakse. Fordi Solens lys er meget kraftigere end stjernernes lys, kan vi kun se stjernerne om natten. Derfor er det bedst at måle om morgenen og om aftenen. Den daglige parallakse kan kun ses for de nærmeste stjerner. For at måle parallaksen af en fjernere stjerne, skal man have endnu større afstand mellem de to punkter, man måler fra. Til det må man udnytte, at Jorden bevæger sig rundt om Solen og måle vinklen til stjernen med seks måneders mellemrum. Se Figur 7. Halvdelen af denne vinkelforskel kaldes årlig parallakse. Figur 6. Jordens rotation om sig selv giver den daglige parallakse af en stjerne på himlen. 3 Tychos målinger En af de ting Tycho forsøgte at måle, var den daglige parallakse til Stella Nova, således at han kunne bestemme afstanden til den. På Tychos tid troede man, at Jorden befandt sig i centrum af Universet med Solen og planeterne i baner omkring den. Stjernerne sad fast på en krystalsfære, som også drejede rundt om Jorden. Heldigvis har det ingen betydning for den observerede parallakse, om det er Jorden eller stjernerne der bevæger sig. Det kan illustreres ved at holde en finger op foran ansigtet i strakt arm. Hvis du flytter hovedet lidt fra side til side, vil det se ud, som om fingeren flytter sig. Det vil Figur 7. Jordens bevægelse rundt om Solen giver den årlige parallakse. Figur 8. Ifølge det ptolemæiske geocentriske verdensbillede befinder Jorden sig i midten af Universet omgivet af Solen, planeterne og krystalsfæren med stjernerne. 5

6 se ligesådan ud, hvis du flytter fingeren lidt, mens du holder hovedet stille. Kikkerten blev først opfundet omkring Tychos død, så de eneste hjålpemidler Tycho havde til sine observationer, var forskellige sigteinstrumenter, som byggede på principper, man havde kendt helt fra oldtiden. Tycho forbedrede sine instrumenter gennem hele livet, og selv efter kikkertens opfindelse gik der et stykke tid, inden nogen udførte flere og mere præcise målinger af stjernepositioner end Tycho. 4 Skitse Som du ser på Figur 3, var det første Tycho gjorde, da han opdagede Stella Nova, at lave en skitse af, hvor den befandt sig i forhold til de andre stjerner i Cassiopeia, således at han kunne forklare andre, hvor på himlen Stella Nova befandt sig. Opgave 1 Lav en skitse af Cassiopeia og Stella Nova. Markér de to referencestjerner, som vinklerne til Stella Nova skal måles til, med henholdsvis A og B. Figur 9. Et eksempel på et af Tychos instrumenter taget fra hans bog Astronomiæ Instauratæ Mechanica ( Astronomiske mekaniske instrumenter ). Instrumentet hedder en kvadrant og blev brugt til at bestemme stjernernes højde over horisonten. Skitsen kan eventuelt forbedres ved hjælp af et koordinatsystem og koordinater på stjernerne. 6

7 5 Simpel vinkelmåling Det simpleste instrument vi har til at måle vinkler med, er vores krop. Hvis du holder en knyttet hånd op foran ansigtet i strakt arm, vil den vinkel, du måler hen over knoerne, være ca. 5. Hvis du derimod holder en strakt finger op, vil den svare til ca. 1. Hvis du strækker tommel- og lillefinger ud, vil vinklen mellem dem være ca Vinkelmåling med jakobsstav En jakobsstav er et simpelt vinkelmålingsinstrument, hvis historie kan føres tilbage til 1300-tallet. På Figur 10 kan du se, hvordan en jakobsstav bruges til at måle en stjernes højde over horisonten. Jakobsstaven blev oprindeligt brugt som astronomisk instrument, men i og 1700-tallet blev den mest brugt til navigation af sejlskibe. Opgave 2 Stil dig på målepunktet og mål vinkelafstanden fra Stella Nova til de to referencestjerner (A og B) ved hjælp af dine fingre og hænder. Vinkel til A: a= Som du ser på Figur 11, består en jakobsstav af en sigtestav med en skala og en tværstav, der kan skydes frem og tilbage. Man holder enden af sigtestaven op til øjet og skyder tværstaven frem eller tilbage, således at de to ender ser ud til at befinde sig ved de to genstande, man ønsker at måle vinklen mellem. Derefter aflæses vinklen på skalaen. Vinkel til B: b= Figur 10. Et træsnit fra 1500-tallet viser, hvordan man bruger en jakobsstav til at måle en stjernes højde over horisonten. Figur 11. Jakobsstav. 7

8 Opgave 3 Stil dig på målepunktet og mål vinkelafstanden fra Stella Nova til de to referencestjerner (A og B) ved hjælp af jakobsstaven. Vinkel til A: a= Vinkelskalaen på skalastaven er bestemt af den følgende ligning: d tan = = d tan 2 Vi ved, at Tycho brugte en jakobsstav til sine tidlige målinger, blandt andet af Stella Nova. Opgave 4 Vinkel til B: b= Hvorfor står sekstanten på et stativ? 7 Vinkelmåling med sekstant En sekstant er et intrument til vinkelmåling, der spænder over en sjettedel af en cirkel (60 ). Moderne sekstanter er forsynet med to spejle og en lille kikkert og bruges kun til at måle Solens højde over horisonten ombord på skibe. Tycho fik fremstillet særlige sekstanter til måling af stjernernes positioner på himlen. Nogle af sekstanterne kunne kun måle stjernernes højde over horisonten, mens andre som den på Figur 12 var bygget, så de kunne måle vinklen mellem to stjerner på himlen. Vi har fået fremstillet en simpel version af sekstanten vist på Figur 12. Den spænder kun over 30, men det er også rigeligt til at måle vinklerne til Stella Nova. Figur 12. Venstre: Tychos egen tegning af hans trekantede sekstant til måling af vinkler. Billedet er taget fra hans bog Astronomiæ Instauratæ Mechanica fra Højre: På Tycho Brahe-museet på Hven findes en kopi af Tychos sekstant fremstillet efter de gamle tegninger og beskrivelser.. 8

9 Tycho udviklede selv skalaen på sekstanten (se Figur 13). Hver streg markerer 1. Hver af de små streger over og under det prikkede område markerer 1. Mellem hver streg er der 10 prikker, som hver markerer 6 bueminutter. 1 bueminut er 1/60 grader og skrives som 1. Figur 13. Tycho udviklede selv skalaen på sekstanten. Hver streg markerer 1. Mellem hver streg er der 10 prikker, som hver markerer seks bueminutter. Opgave 5 Stil dig på målepunktet og mål vinkelafstanden fra Stella Nova til de to referencestjerner (A og B) ved hjælp af sekstanten. Vinkel til A: a= Vinkel til B: b= 8 Præcision og statistik Opgave 6 Hvilken metode tror du giver det mest præcise resultat? For at afgøre matematisk hvilken metode der er mest pråcis, er det nødvendigt at måle den samme vinkel mange gange og derefter bestemme variationen af resultaterne. I stedet for at måle mange gange kan vi benytte alle de resultater, hele klassen har opnået. Opgave 7 Indsaml de andres resultater, så du har ti sæt resultater i alt og notér dem i tabellen. 9

10 Måling med hånd Måling med Jakobsstav Måling med sekstant Måling a Måling b Måling a Måling b Måling a Måling b Hvis N er det samlede antal målinger, udregnes middelværdien (gennemsnittet) ved at lægge alle jeres resultater sammen og dividere med det samlede antal resultater: x = Σx i N = x 1 + x x N N Spredningen er et mål for, hvor langt de enkelte resultater i gennemsnit ligger fra middelværdien. Den udregnes som summen af forskellene mellem middelværdien og de enkelte resultater kvadreret, divideret med antallet af resultater minus 1. Opgave 8 Udregn middelværdien (gennemsnittet) af a og b for hver type måling og skriv den i tabellen på næste side. σ = 1 Σ( xi ) 2 = 1 x (( x xi ) 2 +( x x 2 ) ( x x N ) 2 ) N 1 N 1 Opgave 9 Udregn spredningerne og skriv dem i tabellen. 10

11 Måling med hånd Måling med Jakobsstav Måling med sekstant a b a b a b Middelværdi Spredning Metoden med den mindste spredning er statistisk set den mest præcise. Det samlede resultat af alle jeres målinger er middelværdien. Opgave 10 Hvilken måling er mest præcis? 9 Stella Novas mindste afstand Det Tycho observerede var, at Stella Nova ikke ændrede position i forhold til de andre stjerner i Cassiopeia i løbet af en nat. Da vi kender præcisionen, hvormed Tycho målte, og Jordens radius, kan vi beregne en mindste afstand til Stella Nova som: Opgave 11 Hvorfor er den mest præcis? d SN = R Jord tan 2 For små vinker ( 5 ) kan dette skrives som: d SN = R Jord 360 Præcisionen af Tychos sekstant er ca. = 0,5 bueminutter (det er det samme som 0,0083 ). Jordens radius er ca. R Jord = meter. Opgave 12 Hvis Stella Nova for eksempel havde været en komet, kunne dens bane komme inden for Månens bane omkring Jorden, og Tycho skulle have observeret en tydelig parallakse. Opgave 13 Afstanden til Månen er: d Måne = meter. Var Stella Nova længere væk eller tættere på Jorden end Månen? 11

12 Opgave 14 Hvor stor en parallakse ville Tycho have målt, hvis Stella Nova befandt sig i Månens afstand fra Jorden? (Isolér ) Opgave 16 Ville Tycho have kunnet måle denne parallakse med jakobsstaven? Opgave 15 Ville Tycho have kunnet måle denne parallakse med hænderne? Opgave 17 Ville Tycho have kunnet måle denne parallakse med sekstanten? 10 Supernovaer i dag I 1572 regnede Tycho ud, at Stella Nova befandt sig længere væk fra Jorden end Månen. Det betød, at den lå ude ved krystalsfæren med stjernerne, som ellers regnedes for evige og uforanderlige. Men Stella Novas tilsynekomst var jo netop en forandring, som ledte til, at man måtte ændre det generelle syn på Universets opbygning. Figur 14. Very Large Telescope ( Meget Stort Teleskop ) i Chile er et af de moderne teleskoper, der blev brugt til at observere de 186 supernovaer. 12

13 Men det skulle ikke blive sidste gang, at supernovaer ændrede vores opfattelse af Universet. I moderne tid forklares Universets historie med Big Bang-modellen, hvor Universet begyndte i et punkt. Siden da har Rummet udvidet sig (som en ballon der blæses op) til den størrelse, vi kender i dag. I 1998 viste observationer af 186 supernovaer, at Universet ikke bare udvider sig, men at udvidelsen faktisk accelererer det vil sige, at Universet udvider sig hurtigere og hurtigere. Denne effekt tillægges noget, som kaldes mørk energi, som ingen endnu har fundet ud af, hvad er. 11 Internettet På Rumteleskopet Hubbles engelske hjemmeside kan du finde rigtig mange billeder af stjerner, galakser, supernovaer mv. er en dansk hjemmeside om astronomi og rumfart. er Rundetaarns hjemmeside om astronomien og dens historiske udvikling i Danmark. På har Det Kongelige Bibliotek lavet en dansk internetbog om Tychos instrumenter, blandt andet med en oversættelse af Tychos egen bog. 13

14 Skoletjenesten Nationalmuseet 2006 Dette materiale er udviklet for Skoletjenesten Nationalmuseet af Camilla Juul Hansen, Desiree Della Monica Ferreira, Peter Laursen og Signe Riemer-Sørensen fra Dark Cosmology Centre ved Niels Bohr Institutet. Lay-out: Kristin Wiborg MDD/Skoletjenesten Print: Schultz Grafisk 14

Skolemateriale til udstillingen. Det Aktive UNIVERS

Skolemateriale til udstillingen. Det Aktive UNIVERS Skolemateriale til udstillingen Det Aktive UNIVERS Skolematerialet Skolematerialet til Det Aktive Univers er inddelt i emner, der relaterer sig til zonerne i udstillingen. Til indskolingen (bh-2. klasse)

Læs mere

Vinkelmåling med sekstant

Vinkelmåling med sekstant Vinkelmåling med sekstant I dette lille projekt skal vi se på princippet i hvordan man måler vinkler med en sekstant, og du skal forklare hvorfor det virker! Hvis du er i besiddelse af en sekstant, eventuelt

Læs mere

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Fra Støv til Liv Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Observationer af universet peger på, at det er i konstant forandring. Alle galakserne fjerner

Læs mere

Afstande Afstande i universet

Afstande Afstande i universet Side 1 Til læreren i universet Her får man en fornemmelse af rummeligheden i universet at stjernerne ikke, som antaget i Middelalderen, sidder på indersiden af en kugleflade, men i stedet er spredt i rummet

Læs mere

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer Notecentralen Mekanik - Indledende niveau - Uden differentialregning Ole Trinhammer. udgave af første 3 kapitler af Amtrup og Trinhammer Obligatorisk Fysik, Gyldendal Indhold Forord 1 Gode råd til eleven

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

Hvordan Kepler fandt sine love

Hvordan Kepler fandt sine love Hvordan Kepler fandt sine love stronomerne forstod ikke at overmande denne krigsgud (Mars). Men den fortræffelige hærfører Tycho har under 0 års nattevågen udforsket al hans krigslist; og jeg omgik ved

Læs mere

EKSPERIMENTELLE BEVISER

EKSPERIMENTELLE BEVISER kapitel 4 EKSPERIMENTELLE BEVISER Der er et væld af, hvad man kunne kalde eksperimentelle beviser for, at relativitetsteorien er korrekt. Når jeg skriver beviser i anførelsestegn, er det i tråd med den

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse 1 Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien undersøgelser,

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

Tillæg til partikelfysik

Tillæg til partikelfysik Tillæg til partikelfysik Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 015 Forsidebillede er fra CERN s Photo Service og viser CMS detektoren hos CERN. CMS står for Compact

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Materialet retter sig mod 4. til 8. klasse. Dansk bearbejdelse: Anne Værnholt Olesen, Skoleservice, Tycho Brahe Planetarium

Materialet retter sig mod 4. til 8. klasse. Dansk bearbejdelse: Anne Værnholt Olesen, Skoleservice, Tycho Brahe Planetarium Dette skolemateriale til omnimaxfilmen Delfiner er en bearbejdelse af et amerikansk skolemateriale til filmen. Det oprindelige materiale kan findes som pfd-fil på adressen: http://www.dolphinsfilm.com/fslearn.htm

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Hvad er matematik? Grundbog. Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup. L&R Uddannelse

Hvad er matematik? Grundbog. Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup. L&R Uddannelse 0. Hvad er matematik? Hvad er matematik? C Grundbog Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup L&R Uddannelse 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord.........................................................

Læs mere

Introduktion til geometri med TI-Nspire CAS version 3.2 Midtsjællands Gymnasieskoler 2012-13

Introduktion til geometri med TI-Nspire CAS version 3.2 Midtsjællands Gymnasieskoler 2012-13 Introduktion til geometri med TI-Nspire CAS version 3.2 Midtsjællands Gymnasieskoler 2012-13 Materialet er udarbejdet af Brian Olesen med assistance fra Bjørn Felsager. Dynamiske geometriprogrammer Dynamisk

Læs mere

Introduktion til den specielle relativitetsteori

Introduktion til den specielle relativitetsteori Introduktion til den specielle relativitetsteori Mogens Dam Niels Bohr Institutet 18. september 2007 7. udgave Denne tekst søger for at dokumentet printer som tiltænkt Forord Denne indføring i den specielle

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Fra Aristoteles til Newton Træk af den naturvidenskabelige tænkemådes historie

Fra Aristoteles til Newton Træk af den naturvidenskabelige tænkemådes historie Fra Aristoteles til Newton Træk af den naturvidenskabelige tænkemådes historie Af Carl Henrik Koch, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Der foregik ikke en naturvidenskabelig

Læs mere

En læreplads som keglebillardspiller.

En læreplads som keglebillardspiller. En læreplads som keglebillardspiller. En total uddannelse der følger dig hele vejen til succes. Forfatter: Kjeld Reby Løren Side 2 af 140 Side 3 af 140 Indhold Forord... 7 Hvorfor har jeg skrevet denne

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

HER ER FAMILIEN DANMARK

HER ER FAMILIEN DANMARK HER ER FAMILIEN DANMARK Der er cirka 800.000 børnefamilier i Danmark, men en børnefamilie er faktisk et vidt begreb, og det kan man for alvor få syn for, hvis man dykker ned i Danmarks Statistiks tal om

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere