Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal."

Transkript

1 1 Tal Tal kan forekomme os nærmest at være selvfølgelige, umiddelbare og naturgivne. Men det er kun, fordi vi har vænnet os til dem. Som det vil fremgå af vores timer, har de mange overraskende egenskaber og talsystemet rummer et problem så dybt, at det - skønt opdaget i det 6. århundrede før Kristus - først er blevet helt tilfredsstillende løst i slutningen af forrige århundrede. Med de naturlige tal N = {1, 2, 3,... } kan vi tælle. Inden for de naturlige tal kan vi addere og multiplicere. At subtrahere og dividere lader sig gøre i nogle tilfælde, i andre ikke. Vi kan subtrahere 3 fra 18, men ikke 18 fra 3. Vi kan dividere 18 med 3, men ikke 3 med 18. Med indførelsen af 0 og de negative hele tal, kan alle subtraktioner lade sig gøre. Med indførelsen af de rationale tal (mængden af alle brøker med hele tal som tæller og nævner) kan alle divisioner lade sig gøre. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, : de hele tal, : de rationale tal. De hele tal omfatter de naturlige tal, og de rationale tal omfatter de hele (og dermed de naturlige) tal. Dette forhold kan illustreres således N Eller med mængdesymboler: N Tallene kan anbringes på en tallinie. De hele tal,, anbringes således, at der overalt er samme afstand mellem et tal og dets efterfølger (det tal, som er 1 større).... O E

2 2 Hermed har vi til hvert helt tal x udpeget et tilhørende punkt P på tallinien. Tallene kaldes koordinater eller abscisser til de tilhørende punkter. Det midterste af de ovenfor markerede punkter har således koordinaten eller abscissen 2. To af punkterne giver vi specielle navne. O (origo) er punktet med koordinaten 0 og E (enhedspunktet) er punktet med koordinaten 1. Også de rationale tal, som ikke er hele, lader sig let anbringe på tallinien. Til et ethvert rationalt tal (d.v.s. enhver brøk) x hører der altså et punkt P på tallinien med abscissen x. Med brøkerne vil man vel mene, at man har tal nok til at dække hele tallinien. De rationale tal ligger jo overalt tæt, hvilket vil sige, at tager man et vilkårligt sted på tallinien to vilkårligt tæt ved hinanden beliggende rationale tal, så ligger der uendeligt mange rationale tal derimellem. (Og mellem to vilkårlige af disse ligger der igen uendelig mange rationale tal o.s.v.). Og hvis man så påstår, at 1. til ethvert rationalt tal findes et punkt på tallinien, og 2. til ethvert punkt på tallinien findes et rationalt tal, så viser erfaringen, at et flertal i en ganske almindelig gymnasieklasse vil anse begge påstande for selvklare. Pythagoras ca. 530 år f.kr. og hele kredsen af begavede matematikere omkring ham var på linie med jer. Den pythagoræiske skole var nærmest at karakterisere som en religiøs/filosofisk sekt. Og det kan meget vel have været begyndelsen til enden på sektens glansperiode, da man opdagede, at den sidste påstand ikke var rigtig. En gennemgående opfattelse hos dem var nemlig, at (hele) tal og talforhold (rationale tal) var det fundament, hvorpå verden kunne forstås. På det grundlag havde de bl.a. en veludviklet musikteori nøje forbundet med deres verdensrumsforestilling (begrebet "sfærernes musik" stammer herfra). Og så er det jo ikke så godt, at de rationale tal er utilstrækkelige. Til gengæld gav opdagelsen inspiration til de følgende århundreders meget imponerende matematiske indsigt, som i nogen grad gik til grunde sammen med den græske kultur. Først i midten af det forrige århundrede opnåede man en tilsvarende dyb indsigt i talsystemets grundlag og var derfra i stand til at tage endnu et skridt. Som forberedelse til behandlingen af den anden påstand (som altså ikke er sand) anføres følgende hjælpesætninger: For ethvert naturligt tal n gælder at hvis n er lige så er n 2 lige. Bevis: Hvis n N er lige kan n skrives som n = 2m hvor m N. Så er n 2 = (2m) 2 = 4m 2 = 2 2m 2 og da 2m 2 N er n 2 lige. For ethvert naturligt tal n gælder at hvis n er ulige så er n 2 ulige. Bevis: Hvis n N er lige kan n skrives som n = 2m +1 hvor m N. Så er n 2 = (2m +1) 2 = 4m 2 + 4m + 1 = 2 (2m 2 + 2m) + 1 og da 2m 2 + 2m N er n 2 ulige.

3 3 Omvendt gælder også, at hvis n 2 er lige så er n lige, for vi har jo lige vist, at hvis n er ulige, så er n 2 ulige Tilsvarende gælder, at hvis n 2 er ulige så er n ulige. Pythagoras' læresætning: I en retvinklet trekant er summen af kateternes kvadrater lig med kvadratet på hypotenusen. Vi vil nu give et bevis for at den 2. påstand - at der til ethvert punkt på tallinien findes et rationalt ikke er sandt. Beviset er af den type, man kalder indirekte. De anvendes i følgende situation: Der er præcis to muligheder, hvoraf den ene er rigtig, og den anden er forkert, og det er lettere at argumentere for, at den forkerte mulighed fører til en modstrid, og derfor må forkastes, end det er at give et direkte bevis for rigtige. I et indirekte bevis for en påstand antager man derfor det modsatte af påstanden. Derefter klargør man præmisserne, og man udleder konsekvensen af antagelsen, som klart er i modstrid med præmisserne. Denne modstrid bruges til at forkaste antagelsen. Da den betragtede påstand derfor er den eneste mulighed, betragtes den som vist. Et punkt P på tallinien udpeges, således som det fremgår af figuren. A c 1 O c = q _ p 2 E P I punktet E oprejses den vinkelrette og et liniestykke EA af længden 1 afsættes. OEA er nu en retvinklet trekant med hypotenusen OA. Med en passer tegnes en cirkel med centrum i O og med OA som radius. Denne cirkel skærer tallinien i et punkt P til højre for E. Ifølge konstruktionen gælder, at OA = OP. Ifølge den anden påstand på må punktet P have en koordinat, som er et rationalt tal c, som altså kan skrives som en brøk. Denne brøk kan angives ved sin uforkortelige udgave p/q. Der gælder altså, at OA = OP = p/q, p/q er uforkortelig og p N og q N.

4 4 Af Pythagoras læresætning følger OE 2 + EA 2 = OA = (p/q) 2 2 = p 2 /q 2 2 q 2 = p 2 Heraf følger at p 2 er lige og derfor er p også lige. p kan således skrives som p= 2 m, hvor m N Ved at indsætte 2 m i stedet for p får vi (2 m) 2 = 2 q 2 4 m 2 = 2 q 2 2 m 2 = q 2 Heraf slutter vi, at q 2 er lige og dermed at q er lige. Dermed er både p og q lige. Det betyder at p/q kan forkortes med 2, hvilket er i strid med vores præmis, nemlig at p/q er uforkortelig. Antagelsen er derfor forkert. Dvs. koordinaten til P kan dermed ikke skrives som en brøk. Hvis vi kun kender de rationale tal (som grækerne), så har liniestykket OP ingen længde. OP kan ikke måles med enheden OE. Grækerne udtrykte det ved at kalde liniestykkerne OE og OP inkommensurable. En følge af overvejelserne er endvidere, at en så simpel ligning som x 2 = 2 ikke har nogen løsning. En rational løsning x = p/q betyder, at (p/q) 2 = 2, hvilket jo netop var den ligning, som bragte os i uføre. Det er bemærkelsesværdigt, hvor store konsekvenser dette fik for den antikke græske matematik. Det var jo kun rent principielt, at der manglede noget. I praksis kunne enhver måleopgave og løsninger til enhver andengradsligning jo tilnærmes ubegrænset godt med rationale tal. Men grækerne stræbte netop efter det principielt sande, den ideale verden. Det vil I høre mere om i oldtidskundskab. Men da der således manglede tal til at måle længder af liniestykker, som meget let lod sig konstruere, førte det til, at matematikken udviklede sig på basis af geometri i højere grad end aritmetik. I midten af forrige århundrede lykkedes det imidlertid at få et principielt tilfredsstillende grundlag, hvorpå talsystemet kunne udvides til en talmængde, så også påstand nr. 2 på s. 2. gælder. De manglende tal kaldes de irrationale tal, som sammen med de rationale udgør de reelle tal,.

5 5 De reelle tal Vores talsystem ser nu således ud - i en udgave, hvor der også er skelnet mellem positive og negative tal 0 N = En vanskelighed ved indførelsen af de reelle tal er, at man i selve definitionen må inddrage et uendelighedsbegreb. Men I har faktisk vænnet jer til uendelige decimalbrøker. (Man kommer ikke langt på en lommeregner, før man opdager, at tallet 2 må kunne skrives som en uendelig decimalbrøk.) Vi kan derfor give en konkret opskrift på, hvordan en løsning til ligningen x 2 = 2 kan angives som en uendelig decimalbrøk. Ved at prøve sig frem kan man indse, at 1,4 er for lille og 1,5 er for stor, fordi 1,4 2 = 1,96 og 1,5 2 = 2,25. Ved igen at prøve sig frem ser man, at 1,41 er for lille og 1,42 er for stor (prøv selv!) Således kan fortsættes i en uendelighed, æh, i princippet altså. Men det er klart, at problemet principielt har en løsning i form af en uendelig decimalbrøk. Løsningen kaldes 2, og når man skriver 2 = 1, , så skal de 13 cifre følges af uendelig mange entydigt bestemte cifre. For et hvilket som helst på anden måde udpeget punkt på tallinien kan en tilsvarende metode anvendes, hvoraf ses, at de reelle tal er lig med mængden af decimalbrøker (endelige eller uendelige). Decimalbrøker Det rationale tal p/q kan skrives som en decimalbrøk, som fremkommer ved, at man simpelthen udfører divisionen. 1) Hvis divisionen på et tidspunkt går op, er p/q så skrevet som en endelig decimalbrøk. 2) Hvis divisionen ikke går op, så går den til gengæld ind i en periode. Ved division med p kan man nemlig højst få p 1 forskellige rester (= 0, når divisionen ikke går op). Fra et vist tidspunkt vil man altid trække et 0 ned til placering bag resten. På et tidspunkt får man altså en rest, man har haft før efterfulgt af et 0, hvorefter divisionsproceduren gentager sig selv. p/q kan altså skrives som en uendelig, periodisk decimalbrøk. De rationale tal er lig med mængden af endelige eller uendelige, periodiske decimalbrøker. De irrationale tal \ er lig med mængden af uendelige, ikke-periodiske decimalbrøker. De reelle tal er lig med mængden af decimalbrøker.

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Projekt 4.1 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse

Projekt 4.1 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse ISBN 978-87-7066-498- Projekter: Kapitel 4 Projekt 4 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer Projekt 4 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse

Læs mere

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse 1 Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien undersøgelser,

Læs mere

Bjørn Grøn: Fra græsk geometri til moderne algebra Side 1 af 29. Bjørn Grøn. (bearbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen)

Bjørn Grøn: Fra græsk geometri til moderne algebra Side 1 af 29. Bjørn Grøn. (bearbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen) Bjørn Grøn: Fra græsk geometri til moderne algebra Side 1 af 29 Bjørn Grøn Fra græsk geometri til moderne algebra (bearbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen) INDHOLD Oprindelsen... 2 Påvirkninger

Læs mere

Bjørn Grøn: Fra græsk geometri til moderne algebra Side 1 af 27. Bjørn Grøn. (bearbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen)

Bjørn Grøn: Fra græsk geometri til moderne algebra Side 1 af 27. Bjørn Grøn. (bearbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen) Bjørn Grøn: Fra græsk geometri til moderne algebra Side 1 af 27 Bjørn Grøn Fra græsk geometri til moderne algebra (bearbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen) Version juni 2010 INDHOLD Oprindelsen...

Læs mere

Hvad er tal? Af Terese M. O. Nielsen

Hvad er tal? Af Terese M. O. Nielsen Hvad er tal? Af Terese M. O. Nielsen Hvad er tal?... 5 Indledning... 5 Emner - 1g... 6 Regning - tal og repræsentationer af tal... 6 Litteratur... 6 Potenstal - definitioner og beviste sandheder... 6 Oversigt

Læs mere

Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig

Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig som også findes i en trigonometrisk variant, den såkaldte 'appelsin'-formel: Men da en trekants form

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

En uægte brøk er en brøk der stadig kan forkortes ned til et blandet tal og som er større end 1. 17 Eksempel: Uægte brøk: 12

En uægte brøk er en brøk der stadig kan forkortes ned til et blandet tal og som er større end 1. 17 Eksempel: Uægte brøk: 12 7.,. og 9. klasse Regler for brøker Ægte og uægte brøker En ægte brøk er en brøk mellem 0 og. Ægte brøk Ægte brøk til mindste forkortelse (reduktion) 9 En uægte brøk er en brøk der stadig kan forkortes

Læs mere

Sådan gør du i GeoGebra.

Sådan gør du i GeoGebra. Sådan gør du i GeoGebra. Det første vi skal prøve er at tegne matematiske figurer. Tegne: Lad os tegne en trekant. Klik på trekant knappen Klik på punktet ved (1,1), (4,1) (4,5) og til sidst igen på (1,1)

Læs mere

Geometriske konstruktioner: Ovaler og det gyldne snit

Geometriske konstruktioner: Ovaler og det gyldne snit Matematik Geometriske konstruktioner: Ovaler og det gyldne snit Ole Witt-Hansen, Køge Gymnasium Ovaler og det gyldne snit har fundet anvendelse i arkitektur og udsmykning siden oldtiden. Men hvordan konstruerer

Læs mere

Tillæg til partikelfysik

Tillæg til partikelfysik Tillæg til partikelfysik Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 015 Forsidebillede er fra CERN s Photo Service og viser CMS detektoren hos CERN. CMS står for Compact

Læs mere

Projekt 4.6 Didaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer

Projekt 4.6 Didaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer rojekter: Kapitel. rojekt.6 Eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer rojekt.6 idaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

Hvordan Kepler fandt sine love

Hvordan Kepler fandt sine love Hvordan Kepler fandt sine love stronomerne forstod ikke at overmande denne krigsgud (Mars). Men den fortræffelige hærfører Tycho har under 0 års nattevågen udforsket al hans krigslist; og jeg omgik ved

Læs mere

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi...

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... Indholdsfortegnelse 1. Bevægelse... 3. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 1 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... 19 Opgaver... 5 1. Bevægelse En vigtig del

Læs mere

Det binære talsystem og lidt om, hvordan computeren virker

Det binære talsystem og lidt om, hvordan computeren virker Det binære talsystem og lidt om, hvordan computeren virker Det binære talsystem...2 Lidt om, hvorledes computeren anvender det binære talsystem...5 Lyst til at lege med de binære tal?...7 Addition:...7

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri Tip til. runde af - Geometri, Kirsten Rosenkilde. Tip til. runde af Geometri Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man løser geometriopgaver. et er ikke en særlig teoretisk indføring,

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9.

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. Den lille hjælper Krogårdskolen Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. klasse Hvordan løses matematik? Positionssystem... 4 Positive tal... 4 Negative tal... 4 Hele tal...

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Fibonacci følgen og Det gyldne snit

Fibonacci følgen og Det gyldne snit Fibonacci følgen og Det gyldne snit af John V. Petersen Indhold Fibonacci... 2 Fibonacci følgen og Binets formel... 3... 4... 6... 6 Bevis for Binets formel... 7 Binets formel fortæller os, at...... 9...

Læs mere

Hvad er matematik? Grundbog. Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup. L&R Uddannelse

Hvad er matematik? Grundbog. Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup. L&R Uddannelse 0. Hvad er matematik? Hvad er matematik? C Grundbog Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup L&R Uddannelse 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord.........................................................

Læs mere

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel 2 Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 19 1. Indledning I dette kapitel forfølger vi det første spor i vores undersøgelse

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Et katalog over paradokser

Et katalog over paradokser Et katalog over paradokser Hans Hüttel Oktober 2009 Øen i søen har kun én barber Til gengæld så klipper han alt hvad han ser Han klipper sin fætter, sin hund og sit får Han klipper billetter, når færgerne

Læs mere

Workshop i Grafer og Geometri

Workshop i Grafer og Geometri Workshop i Grafer og Geometri Indholdsfortegnelse: 1. Øvelser i plangeometri side 1 Elementære geometriopgaver (C) side 1 Vejledende eksamensopgaver (B/A) side 4 Eksempler på projektopgaver i plangeometri

Læs mere

Mellem stjerner og planeter

Mellem stjerner og planeter Mellem stjerner og planeter Et undervisningmateriale for gymnasieklasser om begrebet parallakse og statistik. Titelbladet fra Tycho Brahes bog De Nova Stella, udgivet i 1573. Oversat fra latin står der

Læs mere