Region Midtjylland. Apoteker projekt UTH fejlrecepter. Bilag 2. SU på apotekerområdet. Punkt nr. 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midtjylland. Apoteker projekt UTH fejlrecepter. Bilag 2. SU på apotekerområdet. Punkt nr. 4"

Transkript

1 Region Midtjylland Apoteker projekt UTH fejlrecepter Bilag 2 SU på apotekerområdet Punkt nr. 4

2 Regionshuset Viborg Koncern Kvalitet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Undersøgelse vedrørende fejlrecepter. Den regionale risikomanager er blevet kontaktet af forskellige apoteker i regionen, der har gjort opmærksom på, at de har et stort problem med fejl i recepter, der er udstedt af hospitalerne. For at finde ud af, hvor stort problemet reelt er, blev dette projekt derfor igangsat. Der blev udvalgt 5 apoteker, som i en projektperiode i april 2018 på 4 uger skulle samle recepter fra hospitalerne, der indeholdt fejl. De 5 apoteker der deltog i undersøgelsen var Randers Sønderbro Apotek, Lemvig Apotek, Løve Apoteket Skive, Viby Apotek og Horsens Svane Apotek. Dato Sagsbehandler Vibeke Madsen Tel Sagsnr Side 1 Recepterne kommer fortrinsvis fra HEV* RHR* HeM* AUH* HeH* I alt Forkert dosering Udlevering A Manglende autorisationskode 4 4 Mangelfulde recepter Underlige doseringer SAD Skriftlig anvisning Recept ikke tilgængelig på server Varia I alt HEV= Hospitalsenheden Vest, RHR=Regionshospitalet Randers, HeM=Hospitalsenhed Midt, AUH= Aarhus Universitetshospital, HeH=Hospitalsenhed Horsens. Som det fremgår af tabellen er det forskelligt, hvor meget der er fundet på de forskellige apoteker i de 4 uger, som undersøgelsen stod på. Der var en forventning om, at hvert enkelt apotek kunne have samlet svarende til det, som apoteket fra Randersområdet har fundet. Hvis apotekerne har rapporteret hændelserne ind som utilsigtede hændelser til hospitalerne, er de endt hos de enkelte afdelinger. Det gør det svært at få et overblik over præcis, hvor mange hændelser, der indeholder fejl i recepter på det enkelte hospital.

3 Undersøgelsen konkluderer, at én af fejlkilderne i forhold til undersøgelsen er, at der ikke har ligget en fast skabelon for, hvordan apotekerne i projektet skulle registrere. De forskellige kategorier der er fundet recepter på dækker over Forkert dosering dækker f. eks. over forkert angivet styrke Udlevering A dækker f. eks. over speciallægerepter (NBS) hvor præparatet kun må udleveres 1 gang på den recept. Manglende autorisationskode Mangelfulde recepter dækker f. eks. over manglende cpr. nr. Underlige doseringer dækker f.eks. over angivelse af 0,484 tablet morgen SAD (Sygehus Apotekerne i Danmark) dækker f.eks. over recepter, hvor præparatet der udskrives kun kan udleveres fra hospitalsapoteket og ikke på et privat apotek. Skriftlig anvisning er ikke medgivet Recept ikke tilgængelig på server (ikke afsendt fra sygehuset) Side 2 Randers har et stort antal fejl i recepter omkring skriftlig anvisning, hvilket de andre apoteker ikke har. I kommentarerne fra apotekerne kan det ses, at de tilsyneladende ikke opfatter det som en fejl. Der er derfor noget der tyder på, at apotekerne har forskellig opfattelse af, hvad der skal registreres som fejl. Vi kan også konkludere, at Randers har været mere systematiske omkring indsamling af fejlbehæftede recepter end de øvrige apoteker. I Randers valgte man, at opstille en boks, hvor personalet kunne lægge afstemningsetiketten i og herefter finde den pågældende recept og skrive den ud. Det ser ikke ud til at de andre apoteker har brugt den samme form for systematik. Det skal nævnes, at der fra et apotek er oplyst, at de ikke er så strikse med skriftlig anvisning, da de oftest oplever, at kunden har fået en medicinoversigt udleveret på sygehuset. Der er fra apoteket i Hospitalsenheden Vest s område gjort opmærksom på, at de recepter der giver flest udfordringer, er de som ikke er tilgængelige. De kan være svære at registrere, da det ikke er en recept, der kan sorteres fra. Vi må udfra undersøgelsen konkludere, at der bortset fra de 160 recepter fra Regionshospitalet Randers omkring skriftlige anvisninger og de 60 recepter, som ikke er fremsendt til receptserveren, ikke ser ud til at være et stort problem omkring fejlrecepter. Undersøgelsen viser, at der gennemsnitligt er 2 fejlrecepter ugentligt pr apotek. Man kunne vælge, at lave en ny indsamling af fejlrecepter, hvor der herfra er fastsat en nøjere metode og mere præcise parametre for, hvad der skal rapporteres.

4 Region Midtjylland Medicin i Midt Bilag 3 SU på apotekerområdet Punkt nr. 5

5 Et kvalitetsprojekt også med et økonomisk formål 1

6 Baggrund KEU juni Beslutning om nedsættelse af en arbejdsgruppe Regionsrådet august Aftale om budget 2017 PLO-Midtjylland september Grovskitse Efterår Proces i arbejdsgruppe KEU december 2016 Godkendelse af projekt

7 Projektindhold Delprojekt 1: Efteruddannelsesforløb med fokus på ældre patienter Delprojekt 2: Informationspakker Variationsbesøg 3

8 Fokusområder i informationspakker Overaktiv blære KOL Smerter Mavesår Depression Blodfortyndende medicin 4

9 Indhold i informationspakker Forsiden Faglige informationspakker Faglige budskaber, kort og lang version Vejledning til at finde patienterne Vejledning til omsætning i praksis Egne data

10 Tids- og procesplan Faglige anbefalinger behandles i specialistgrupper og RLK december 2016 forår 2017 Pakker udarbejdes sæt af pakker sendt til praksis september sæt af pakker sendt februar 2018 Efteruddannelse start maj 2018 stormøder og DGE-forløb Variationsbesøg

11 Interessenter De praktiserende læger Den Regionale Lægemiddelkomité Specialistgrupper Klinisk Farmakologisk Afdeling, AUH Klinikforum Hospitaler/kommuner Projekt og følgegruppe Sundhedsdatastyrelsen 7

12 Evaluering ved Forskningsenheden Svarprocenten var 45%. 147 (39%) tilkendegav at have modtaget pakkerne. 102 praksis vurderes at have et høj implementeringsgrad, 27 blev vurderet til at have en lav implementeringsgrad og 18 vurderes ikke til at have implementeret pakkerne. 8

13 Evaluering ved Forskningsenheden 25 % af de 147 praksis havde arbejdet med alle 4 pakker. Praksis har arbejdet med pakkerne på forskellig måde. Ca. 50 praksis angiver at have kontaktet deres patienter, mens over 80 % har afholdt konsultationer. For de praksis, der ikke har arbejdet med pakkerne: Andre projekter, manglende overskud eller praksis har valgt at arbejde med pakkerne senere. 9

14 Region Midtjylland Hvad koster det at få pakket medicin i dosisruller Bilag 1 SU på apotekerområdet Punkt nr. 7

15 Danmarks Apotekerforening Hvad koster det at få pakket medicin i dosisruller? Dosispakket medicin og tilskudssystemet Jævnfør Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler (kap 5) skal apoteket opkræve et gebyr på 111,25 kr. for en dosisrulle, der indeholder medicin til 14 dage. Det vil sige at gebyret pr. uge er 55,63 kr. Gebyret er sammensat af et dosisekspeditionsgebyr (19 kr. ekskl. moms) og dosispakningsgebyr (70 kr. ekskl. moms) Vidste du Hvis dosisdispensering er lægeordineret og der pakkes minimum et lægemiddel, der er tilskudsberettiget, er gebyret tilskudsberettiget og indgår i borgerens tilskudssaldo i det Centrale Tilskuds Register (CTR). i I forbindelse med et evt. helbredstillæg ydes der også tillæg til dosisgebyret. Dette gælder kun såfremt der kan ydes tilskud til dosisgebyret. Dosisgebyr ved 85 pct. tilskud og helbredstillæg (85 pct.): 1,25 kr. pr. uge Dosisgebyr ved 85 pct. tilskud og helbredstillæg (50 pct.): 4,17 kr. pr. uge Dosisgebyrer når der ydes tilskud At dosisgebyret indgår i borgerens tilskudssaldo betyder, at der også ydes tilskud til det ud fra de regler der gælder på området. Det betyder, at er der opnået en tilskudsstatus på 85 pct., ydes der 85 pct. i tilskud til både dosisgebyret og tilskudsberettigede lægemidler både dem der dosispakkes og dem der evt. købes til sidedosering. Dosisgebyr ved 50 pct. tilskud: 27,82 kr. pr. uge Dosisgebyr ved 75 pct. tilskud: 13,91 kr. pr. uge Dosisgebyr ved 85 pct. tilskud: 8,35 kr. pr. uge Medicintilskudssystemet er for nuværende indrettet således, at man i starten af tilskudsperioden ikke får noget tilskud. Når udgifterne til tilskudsberettigede lægemidler inkl. dosisgebyr overstiger 965 kr., ydes der 50 pct. tilskud til tilskudsberettigede medicinudgifter. 1 Beregninger tager udgangspunkt i medicintilskudsgrænser for 2018 gældende for personer over 18 år

16 SIDE 2 Ved udgifter på tilskudsberettigede lægemidler inkl. dosisgebyr over kr., ydes der 75 pct. tilskud til tilskudsberettigede medicinudgifter. Når udgifterne til tilskudsberettigede lægemidler inkl. dosisgebyr overstiger kr. ydes der 85 pct. tilskud til tilskudsberettigede medicinudgifter. Overstiger udgifterne til tilskudsberettige lægemidler inkl. dosisgebyr kr. ydes der 100 pct. tilskud til de tilskudsberettigede udgifter: Udgift til tilskudsberettigede lægemidler inkl. dosisgebyr Egenbetaling til tilskudsberettigede lægemidler inkl. dosisgebyr Tilskud der opnås på tilskudsberettigede lægemidler inkl. dosisgebyr 965 kr. 965 kr. 50 pct kr kr. 75 pct kr kr. 85 pct kr kr. 100 pct. Tabellen viser, at for at opnå en tilskudsstatus på 85 pct. har man haft en egenbetaling på kr. til tilskudsberettigede medicinudgifter, mens udgifterne samlet set har været på kr. i Jo større udgifter man har til medicin, desto mere tilskud får man inden for en periode på et år (tilskudsperioden). Tilskudsperioden på et år starter første gang, der købes tilskudsberettiget medicin, efter den forudgående periode er udløbet. Det er ikke muligt at sige, hvornår i tilskudsperioden der opnås de forskellige tilskudsstatusser, idet det afhænger af, hvor store udgifter borgeren har. Er der høje udgifter til den tilskudsberettigede medicin, der dosispakkes, vil man opleve at beløbsgrænserne for, hvornår man opnår henholdsvis 50 pct., 75 pct. og 85 pct. i tilskud hurtigere opnås, end hvis medicinen koster mindre. Det er i den forbindelse vigtig at være opmærksom på, at tilskudsstatus og et evt. tilskud beregnes ud fra det synonyme lægemiddel, der har den billigste pris (tilskudsprisen). Ved årlige medicinudgifter (tilskudsberettigede lægemidler og dosisgebyr) på op til 965 kr. ydes der ikke noget tilskud. Fra 965 kr. ydes der minimum 50 pct. tilskud på tilskudsberettigede medicinudgifter.

17 Region Midtjylland Dosis fakta ark 2018 Bilag 2 SU på apotekerområdet Punkt nr. 7

18 Sikker medicindispensering og større involvering af medicinbrugere Dosispakket medicin Dosispakket medicin sikrer en nøjagtig dispensering af lægemidler Tilbuddet om dosispakket medicin kan være med til at øge patientsikkerheden. Før de pakkede dosisposer bliver frigivet til udlevering, er fotokontrol en del af sikkerhedsproceduren. Dette er med til at sikre, at der bliver udleveret dosisposer med korrekt indhold, så der er tryghed omkring medicineringen. En opgørelse fra et pakkeapotek viser, at antallet af fejl svarer til 2 fejl pr. 1 million dosisposer. Til sammenligning har undersøgelser af manuel dispensering vist, at fejlprocenten her er på 1,8-4 procent. Dosispakket medicin og sidedoseringer Det er muligt at dosispakke en lang række tabletter og kapsler, men desværre kan ikke alt dosispakkes. Noget medicin giver heller ikke mening at dosispakke, for eksempel fordi det kun skal gives i en kortere periode eller efter behov. Opgørelser viser, at 89 procent af de medicinbrugere, der får dosispakket medicin, også får medicin, der ikke kan dosispakkes. Det er muligt at ændre i den medicin, der dosispakkes På trods af en stabil medicinering kan der være behov for at ændre i lægemiddelbehandlingen. Det er der stadig mulighed for, selvom borgeren får dosispakket medicinen, og ofte vil ændringerne kunne foretages relativt hurtigt. Spørg apoteket, hvor hurtigt ændringer kan effektueres. Hvad er dosispakket medicin? Dosispakket medicin er færdigpakket medicin klar til brug for den enkelte borger. Dosispakket medicin pakkes i hygiejniske engangsposer (dosisposer), der sidder sammenhængende i en rulle (dosisrulle). På hver dosispose står borgerens navn, cpr.nr., hvilken medicin posen indeholder, samt hvornår den skal tages. En dosisrulle indeholder medicin til 14 dage. Dosisposerne er nemme at åbne enten med fingrene eller ved hjælp af en saks.

19 Apoteket tilbyder... Fordele ved dosispakket medicin for borgeren Fordele ved dosispakket medicin for fagprofessionelle Dosispakket medicin kan hjælpe borgeren selv eller en pårørende med at holde styr på medicinen og give en tryghed i, at den rigtige medicin tages på det rigtige tidspunkt. Dette er med til at forebygge fejlmedicinering, og samtidig oplever borgeren fortsat at være selvhjulpen og involveret i behandlingen. Undersøgelser viser, at dosispakket medicin øger compliance hos medicinbrugerne - 91 procent af dem der modtager dosispakket medicin er kompliante sammenlignet med 58 procent, hvis medicinen er manuelt dispenseret. Med dosispakket medicin får borgeren kun den mængde medicin, vedkommende skal bruge. Målinger foretaget på apotekerne viser, at de modtager mindre returmedicin pr. person, når medicinen er dosispakket, samt at plejehjemmene kasserer mindre medicin på grund af overskredet holdbarhedsdato. Dialog og samarbejde De gode arbejdsgange, dialog og aftaler mellem apotek, læge og plejepersonale samt eventuelt borgeren selv giver mulighed for et fundament for samarbejde om den mest hensigtsmæssige medicinering af borgeren. Dosispakket medicin sikrer en nøjagtig medicindispensering. Derudover medvirker det til forbedret hygiejne og arbejdsmiljø, fordi medicinen ikke skal trykkes ud af blisterpakningen, før den kan dispenseres. Dette frigiver også ressourcer til andre vigtige plejeopgaver. Et studie fra en dansk lungemedicinsk afdeling viste, at sygeplejerskerne brugte 9 minutter pr. patient pr. dag på dispensering af medicin. Den tid kan reduceres med dosispakket medicin. Er der tilskud til at få medicin dosispakket? Det gebyr, det koster at få dosispakket medicinen, er omfattet af reglerne for sygesikringstilskud og helbredstillæg. For at opnå tilskud skal dosispakningen være ordineret og minimum et af de lægemidler, der pakkes, skal være tilskudsberettiget. Sygeforsikringen danmark yder også tilskud. Vil du vide mere? Du kan finde yderligere information om apotekernes sundhedsydelser på Du er desuden velkommen til at kontakte apoteket eller Danmarks Apotekerforening for uddybende information og spørgsmål. Danmarks Apotekerforening Telefon:

Dosisdispensering. Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m.

Dosisdispensering. Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m. Dosisdispensering Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m. Hvad er dosisdispensering? Ved dosisdispensering forstås at et apotek pakker den enkelte

Læs mere

Færdigpakket medicin klar til brug

Færdigpakket medicin klar til brug Dosispakket medicin Færdigpakket medicin klar til brug For at få den bedste virkning af din medicin er det vigtigt, at den tages i de mængder og på de tidspunkter, som er aftalt med din læge. Det opnår

Læs mere

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk.

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk. DOSIS dispensering af medicin i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk Etcetera-design Hvad er dosisdispensering Sundhedsstyrelsen anbefaler dosisdispensering

Læs mere

Dosispakket medicin styr Glemmer tage meget medicin? hjælpe sikkert

Dosispakket medicin styr Glemmer tage meget medicin? hjælpe sikkert Dosispakket medicin Har du svært ved at holde styr på din medicin? Glemmer du nogle gange at tage den? Tager du meget forskelligt medicin? Apoteket kan hjælpe dig, så du får din medicin både nemt og sikkert.

Læs mere

Årsrapport 2013. Utilsigtede hændelser i Almen Praksis

Årsrapport 2013. Utilsigtede hændelser i Almen Praksis Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Årsrapport 2013 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Utilsigtede hændelser i Almen Praksis Dato 16-01-2014 Lene Bjerregård

Læs mere

Hvorfor et projekt om maskinel dosisdispensering?

Hvorfor et projekt om maskinel dosisdispensering? En patienthistorie Hvorfor et projekt om maskinel dosisdispensering? Selv om maskinel dosisdispensering har været anvendt i 10 år, er der stadig begrænset viden om hvordan ordningen påvirker patientsikkerheden.

Læs mere

Generelt om at tage medicin

Generelt om at tage medicin GRUPPEPSYKOEDUKATION Baggrundsmateriale til facilitator Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Grunden til, at der er udarbejdet et generelt ark er, at svarene på disse spørgsmål stort set er de samme

Læs mere

Projektbeskrivelse Medicin i Midt

Projektbeskrivelse Medicin i Midt Regionshuset Viborg Koncern Kvalitet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Projektbeskrivelse Medicin i Midt 2017-2019 Baggrund Nogle lægemidler har ingen

Læs mere

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste Skrivelse med orientering om Lov om ændring af lov om social pension (Forbedring af den supplerende pensionsydelse) og Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring, lov om social pension og lov om højeste,

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 9. oktober 2013 /MAJNIK Refer til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Maskinel dosisdispensering

Maskinel dosisdispensering Maskinel dosisdispensering - Hvad er fakta? Resultater fra projektet Dosisdispensering fra maskine til mund Der har været debat om maskinel dosisdispensering siden ordningen blev indført i 2001. Mange

Læs mere

En best practice-model for sikker dosisdispensering

En best practice-model for sikker dosisdispensering En best practice-model for sikker dosisdispensering Et resultat af projektet Dosisdispensering fra maskine til mund Modellen er udarbejdet på basis af de anbefalinger til dosisdispenseringsordningen, som

Læs mere

Der er ikke evidens for, at dosisdispensering gør noget godt for patienten. Apoteket pakker tit forkert medicin i dosisposerne

Der er ikke evidens for, at dosisdispensering gør noget godt for patienten. Apoteket pakker tit forkert medicin i dosisposerne Dosisdispensering giver medicineringsfejl ved sektorskifte Der er ikke evidens for, at dosisdispensering gør noget godt for patienten Dosisdispensering er tidskrævende! Dosisdispensering i gør det svært

Læs mere

Parkinson Café 3400 Hillerød. 15. Oktober 2018

Parkinson Café 3400 Hillerød. 15. Oktober 2018 Parkinson Café 3400 Hillerød 15. Oktober 2018 Agenda Velkomst / Navneskilte Kaffe og kage Sang fra Højskolesangbogen Hvad Grønnegade centret tilbyder (Bendt Pedersen) Opfølgning på balancevest (Anders)

Læs mere

Sikker brug af dosispakket medicin

Sikker brug af dosispakket medicin Sikker brug af dosispakket medicin Information til brugere og pårørende I projektet Dosisdispensering fra maskine til mund er udarbejdet et forslag til tekst til en folder, som skal imødekomme, at inddragelse

Læs mere

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning.

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Baggrund Det fremgår af medicinafsnittet i den gældende sundhedsaftale, at der i de lokale samordningsfora

Læs mere

Medicinposer til alle i Region Midtjylland

Medicinposer til alle i Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Dato: 13.03.19 Henriette Haase Fischer Mail:

Læs mere

Tina Jobling, apotekspraksiskonsulent, og farmaceut på Aalborghus Apotek

Tina Jobling, apotekspraksiskonsulent, og farmaceut på Aalborghus Apotek Tina Jobling, apotekspraksiskonsulent, og farmaceut på Aalborghus Apotek Tilskudsregler Dosisdispensering Pille-pas Gamle recepter og UTH Ernærings recept Kaos af ernæringsdrikke m.m Afbryd Spørg Eksempler

Læs mere

Statusrapport for UTH i speciallægeklinik. Årsrapport 2014

Statusrapport for UTH i speciallægeklinik. Årsrapport 2014 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Statusrapport for UTH i speciallægeklinik Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Årsrapport 2014 Denne rapport indeholder

Læs mere

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren regionsyddanmark.dk Forord Denne folder er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Årsrapport Generelt om UTH i Speciallægepraksis. - UTH i Speciallægepraksis

Årsrapport Generelt om UTH i Speciallægepraksis. - UTH i Speciallægepraksis Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Årsrapport 2015 - UTH i Speciallægepraksis Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Der er i 2015 rapporteret 57 utilsigtede

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

for kvaliteten af lægemiddelbehandlingen og samtidig indebære en serviceforbedring for patienterne i form af forbedret tilgængelighed.

for kvaliteten af lægemiddelbehandlingen og samtidig indebære en serviceforbedring for patienterne i form af forbedret tilgængelighed. Formanden Danmarks Apotekerforening Bredgade 54 1260 København K Telefon 33 76 76 00 Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K 13-08-2018 BIS/TAN/412/00061 Svar på høring om udkast

Læs mere

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag. Version 1.2

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag. Version 1.2 Denne publikation er særligt rettet imod ledelse samt sundhedspersonale involveret i dosisdispenseret medicin. Dosisdispensering Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Læs mere

Generelt om UTH i speciallægepraksis

Generelt om UTH i speciallægepraksis Regionshuset Viborg Koncern Kvalitet Årsrapport 2016 Arbejdet med utilsigtede hændelser i speciallægepraksis Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Der er

Læs mere

Bilag 2. Medicininstruks for Elleslettegård

Bilag 2. Medicininstruks for Elleslettegård Bilag 2 Medicininstruks for Elleslettegård Formålet: Formålet med denne medicininstruks er at sikre en sikker medicinhåndtering og dermed at forebygge utilsigtede hændelser. Eleven skal have den rigtige

Læs mere

Som nøgletal anvendes antallet af arbejdspladser i den enkelte kommune set i forhold til antallet af indbyggere i kommunen (tabel 1).

Som nøgletal anvendes antallet af arbejdspladser i den enkelte kommune set i forhold til antallet af indbyggere i kommunen (tabel 1). Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Årlig opgørelse over udviklingen i de regionale arbejdspladser Regionsrådet

Læs mere

Medicinforsyning i DNU medicin klar til brug. Indledning

Medicinforsyning i DNU medicin klar til brug. Indledning Medicinforsyning i DNU medicin klar til brug Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 projektafd@dnu.rm.dk www.dnu.rm.dk Indledning I Det Nye Universitetshospital

Læs mere

Patientsikkerhed ved dosisdispenseret medicin

Patientsikkerhed ved dosisdispenseret medicin Indholdsfortegnelse Emnevalg og -afgrænsning... 1 Formål... 2 Målgruppe... 2 Problembeskrivelse... 2 Problemformulering... 3 Problemstillinger... 3 Teori... 3 Maskinel dosisdispensering... 3 Fejltyper...

Læs mere

Danmarks Apotekerforening. Næsten alle medicingennemgange afslører medicinproblemer

Danmarks Apotekerforening. Næsten alle medicingennemgange afslører medicinproblemer Danmarks Apotekerforening Analyse 13. juni 2013 Næsten alle medicingennemgange afslører medicinproblemer 94 procent af alle personer, der fik gennemført en medicingennemgang på apotek, fik afdækket et

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Dagsorden. til møde i SU på apotekerområdet 4. oktober 2018 kl. 13:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale F6

Region Midtjylland Sundhed. Dagsorden. til møde i SU på apotekerområdet 4. oktober 2018 kl. 13:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale F6 Region Midtjylland Sundhed 18. september 2018 /VIBEMA Dagsorden til møde i SU på apotekerområdet 4. oktober 2018 kl. 13:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale F6 Indholdsfortegnelse Deltagerliste til mødet

Læs mere

Evaluering af flytning af hospitalsrekvirerede blodprøverne til hospitalerne

Evaluering af flytning af hospitalsrekvirerede blodprøverne til hospitalerne Regionshuset Viborg Økonomi, Aktivitet og Effekt Koncernøkonomi Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Evaluering af flytning af hospitalsrekvirerede blodprøverne til

Læs mere

Hamstring af lægemidler i det behovsafhængige tilskudssystem. Hamstring af lægemidler i det behovsafhængige tilskudssystem

Hamstring af lægemidler i det behovsafhængige tilskudssystem. Hamstring af lægemidler i det behovsafhængige tilskudssystem Hamstring af lægemidler i det behovsafhængige tilskudssystem Notat af 1. april 2003 Hamstring af lægemidler i det behovsafhængige tilskudssystem For alle patienter med et vist årligt lægemiddelforbrug

Læs mere

27-04-2011. Indhold. Kvalitet, økonomi og patientsikkerhed. Patientsikkerhed og lægemidler. Lægemiddelforbrug

27-04-2011. Indhold. Kvalitet, økonomi og patientsikkerhed. Patientsikkerhed og lægemidler. Lægemiddelforbrug Lægemiddeløkonomi og kvalitet i forhold til patientsikkerhed hvor går grænsen? 2 7. A P R I L 2 0 1 1 COMWELL REBILD BAKKER Spørgsmål Er patientsikkerhed en trussel mod lægemiddeløkonomien? Hvor er patientsikkerheden

Læs mere

Stop medicineringsfejl

Stop medicineringsfejl Stop medicineringsfejl Stop medicineringsfejl Læringsseminar 2 Medicinering og introduktion til medicinpakken og indikatorer Torben Hellebek, praktiserende læge og Brian Bjørn, DSFP Hvorfor interessere

Læs mere

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag Denne publikation er særligt rettet imod ledelse samt sundhedspersonale involveret i dosisdispenseret medicin. Dosisdispensering Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Læs mere

Region Midtjylland. Nedsættelse af en regional lægemiddelkomite. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 23

Region Midtjylland. Nedsættelse af en regional lægemiddelkomite. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 23 Region Midtjylland Nedsættelse af en regional lægemiddelkomite Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 23 Regionshuset Viborg Udkast til kommissorium for lægemiddelkomiteer i Region Midtjylland

Læs mere

Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af dosisdispenseret medicin

Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af dosisdispenseret medicin Instruks Håndtering af dosisdispenseret medicin Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin Definition Dosisdispenseret medicin: Lægemidler, der kan pakkes med maskine i små plastikposer eller plastikbobler

Læs mere

Nyhedsbrev. Ny rapporteringsformular i DPSD

Nyhedsbrev. Ny rapporteringsformular i DPSD Februar 2014 Årgang 3 1 Indhold: Ny rapporteringsformular Mønster i utilsigtede hændelser 2013 Nyt design på dpsd.dk 10 år med et rapporteringssystem Udgivelser siden sidst Om Patientombuddet Ny rapporteringsformular

Læs mere

Region Midtjylland. Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget Bilag. til Regionsrådets møde den 16. januar Punkt nr.

Region Midtjylland. Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget Bilag. til Regionsrådets møde den 16. januar Punkt nr. Region Midtjylland Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 16. januar 2008 Punkt nr. 9 NOTAT Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsøkonomi

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Lokal instruks for håndtering af medicin:

Lokal instruks for håndtering af medicin: Lokal instruks for håndtering af medicin: August 2012. Medicinordination: Ordinationen foretages af en læge. Den kan både være skriftligt, elektronisk og mundligt. Ordination registreres i Bosted i dagbog

Læs mere

Dagsorden. 1) Ajourføring på hospitaler og i almen praksis (ans. Kristoffer Stegeager)

Dagsorden. 1) Ajourføring på hospitaler og i almen praksis (ans. Kristoffer Stegeager) Dagsorden til mødet i Den tværsektorielle FMK-styregruppe Torsdag den 11. juni 2015 Mødelokale: Hospitalsledelsesmødelokale, Bygning 4, 1. sal, Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C Tidspunkt: 15.30-17.00 Virtuelt

Læs mere

Afdeling Sygeplejen, Center for Sundhed og Forebyggelse, Bornholms Regionskommune

Afdeling Sygeplejen, Center for Sundhed og Forebyggelse, Bornholms Regionskommune Afdeling Sygeplejen, Center for Sundhed og Forebyggelse, Bornholms Regionskommune Lille Madsegade 34 3700 Rønne Afgørelse om påbud til Afdeling Sygeplejen, Center for Sundhed og Forebyggelse, Bornholms

Læs mere

Medicin uden skade. Lone Winther Jensen, lægefaglig direktør, PhD, BBA, Regionshospitalet Randers. 1 Regionshospitalet Randers

Medicin uden skade. Lone Winther Jensen, lægefaglig direktør, PhD, BBA, Regionshospitalet Randers. 1 Regionshospitalet Randers Medicin uden skade Lone Winther Jensen, lægefaglig direktør, PhD, BBA, Regionshospitalet Randers 1 Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Randers 2 Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Randers

Læs mere

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Nr. 11.1. Godkendt af den administrative styregruppe Dato: 26. november 2010 Bemærkninger Medicin Medicinhåndtering ved

Læs mere

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER Side 1 af 5 Indledning Hermed de syddanske kommuners fælleskoordinerede svar vedrørende interessen for og opbakningen til en implementeringsaftale om

Læs mere

Medicintilskud I MEDICINTILSKUDSSYSTEMET. Lægemiddelstyrelsen. Generelt om medicintilskud

Medicintilskud I MEDICINTILSKUDSSYSTEMET. Lægemiddelstyrelsen. Generelt om medicintilskud MEDICINTILSKUDSSYSTEMET 169 Medicintilskud I Lægemiddelstyrelsen Det danske medicintilskudssystem er bygget op af en række elementer, som tilsammen skal sørge for, at ingen patienter af økonomiske grunde

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Årsrapport UTH i Fysioterapipraksis

Årsrapport UTH i Fysioterapipraksis Regionshuset Viborg Koncern Kvalitet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Årsrapport 2017 - UTH i Fysioterapipraksis Der er i 2017 rapporteret 46 utilsigtede

Læs mere

Apotekernes tiltag omkring utilsigtede hændelser og forebyggelse heraf

Apotekernes tiltag omkring utilsigtede hændelser og forebyggelse heraf Apotekernes tiltag omkring utilsigtede hændelser og forebyggelse heraf Netværk for Forebyggelse af Medicineringsfejl 1. juni 2012 Mette Gram-Hansen Danmarks Apotekerforening Hvor svært kan det være? 56

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i Samarbejdsudvalg på apotekerområdet 12. oktober 2011 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A 1

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i Samarbejdsudvalg på apotekerområdet 12. oktober 2011 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A 1 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 28. marts 2012 /JANNHS Refer til mødet i Samarbejdsudvalg på apotekerområdet 12. oktober 2011 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afrapportering af aftalen for systematik i medicingennemgang

Afrapportering af aftalen for systematik i medicingennemgang Område: Sundhedsområdet Afdeling: Praksisafdelingen Journal nr.: 11/33648 Dato: 8. februar 2012 Udarbejdet af: Merete Willemoes Nielsen E mail: Merete.Willemoes.Nielsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631408

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Årsrapport 2014. Utilsigtede hændelser i Almen praksis og Lægevagten

Årsrapport 2014. Utilsigtede hændelser i Almen praksis og Lægevagten Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Årsrapport 2014 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Utilsigtede hændelser i Almen praksis og Lægevagten Der er i

Læs mere

Økonomisk gennemgang af det første år med overflytning af hospitalsrekvirerede blodprøver til hospitalerne

Økonomisk gennemgang af det første år med overflytning af hospitalsrekvirerede blodprøver til hospitalerne Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Økonomisk gennemgang af det første år med overflytning af hospitalsrekvirerede blodprøver

Læs mere

Dagsorden. 1. Godkendelse af referat fra mødet den 27.11.2014. Bilag: Referat FMK-møde 27.11.2014

Dagsorden. 1. Godkendelse af referat fra mødet den 27.11.2014. Bilag: Referat FMK-møde 27.11.2014 Dagsorden til møde i den tværsektorielle arbejdsgruppe vedr. implementering af FMK i Region Midtjylland Onsdag den 28. januar 2015 Mødelokale: Hospitalsledelsesmødelokale, Bygning 4, 1. sal, Nørrebrogade

Læs mere

Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering

Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering 1 Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks for medicinhåndtering ved Sødisbakke. Instruksen er formuleret med udgangspunkt i Specialsektorens regionale retningslinjer

Læs mere

Kommenteret høringsnotat. Et udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler

Kommenteret høringsnotat. Et udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler Dato 16. marts 2018 Sagsnr. 2018011476 MRU Kommenteret høringsnotat Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler 1. Hørte myndigheder og organisationer

Læs mere

Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober Apotek og praktiserende læge.

Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober Apotek og praktiserende læge. Titel og reference 20.3 Ydelsen Medicingennemgang for ældre afprøvet på 5 apoteker. Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober 2005. Placering i sundhedssektoren Kategori Formål Apotek og praktiserende læge.

Læs mere

Hvilke medicineringshændelser rapporteres i DPSD?

Hvilke medicineringshændelser rapporteres i DPSD? Hvilke medicineringshændelser rapporteres i DPSD? Farmaceut, Pia Knudsen Patientombuddets læringsenhed Patientombuddet 22. november 2012 slide 2 Afsluttede sager 1/1 8/11 2012 70000 60000 50000 40000 30000

Læs mere

Storyboard for hjemmeplejen Vestervang til 2. læringsseminar d oktober 2017

Storyboard for hjemmeplejen Vestervang til 2. læringsseminar d oktober 2017 Storyboard for hjemmeplejen Vestervang til 2. læringsseminar d. 10-11 oktober 2017 Team Vores team: Mobilteam Hvem er vi: Anette, Christina, Sine, Dorrit, Kirstin, Michella & Marie Hvor kommer vi fra:

Læs mere

Opdateret notat vedr. kapacitet, forbrug og ventetid til højtspecialiseret neurorehabilitering

Opdateret notat vedr. kapacitet, forbrug og ventetid til højtspecialiseret neurorehabilitering Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Opdateret notat vedr. kapacitet, forbrug og ventetid til højtspecialiseret neurorehabilitering

Læs mere

Under skift til dosis pakket medicin er der ordineret 100 ug eltroxin i stedet for 50 ug i dosispakket. Fejlen blev opdaget ved skæve blodprøver.

Under skift til dosis pakket medicin er der ordineret 100 ug eltroxin i stedet for 50 ug i dosispakket. Fejlen blev opdaget ved skæve blodprøver. Årsrapport 2017 Tendenser i 2017 I 2017 er der i alt rapporteret 1229 antal hændelser fra/om almen praksis og lægevagten. Der er sket en stigning i antal alvorlige hændelser. Det betyder dog ikke nødvendigvis,

Læs mere

Apotekerforeningen har overordnet følgende bemærkninger til høringen, som uddybes i vores høringssvar:

Apotekerforeningen har overordnet følgende bemærkninger til høringen, som uddybes i vores høringssvar: Danmarks Apotekerforening Bredgade 54 1260 København K Telefon 33 76 76 00 Fax 33 76 76 99 apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk www.apotekerforeningen.dk Lægemiddelstyrelsen Att.: Martin Runebøll mru@dkma.dk

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 2 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin og andre udfordringer i forbindelse med Fælles

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Min medicin med forbedrer medicinsikkerhed og oplevelsen af inddragelse TSN møde Marts 2017 www.regionmidtjylland.dk Baggrund Et ønske om at forbedre medicinsikkerheden under indlæggelsen

Læs mere

<Illustrationsforslag> tæt på foto af rulle med dosispakket medicin

<Illustrationsforslag> tæt på foto af rulle med dosispakket medicin 1 tæt på foto af rulle med dosispakket medicin 420_Sygeplejefaglig artikel Medicinsk teknologivurdering Af Anne Lee, konsulent, sygeplejerske,

Læs mere

Danmarks Apotekerforening. Danmark har Europas billigste kopimedicin i 2018

Danmarks Apotekerforening. Danmark har Europas billigste kopimedicin i 2018 Danmarks Apotekerforening Analyse 15. november 2018 Danmark har Europas billigste kopimedicin i 2018 Danske apoteker har Europas laveste priser på medicin udsat for generisk konkurrence såkaldt kopimedicin

Læs mere

Revideret rammeaftale

Revideret rammeaftale Revideret rammeaftale om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder (Version 30.9.2015) Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og Planlægning 1 Indledning Denne rammeaftale omhandler

Læs mere

Godkendt: September 2018

Godkendt: September 2018 Overskrift: Medicinhåndtering Akkrediteringsstandard: Dokumentation for lægemiddelordination/ Lægemiddeldispensering/ Lægemiddeladministration Formål: Godkendt: September 2018 Revideres: September 2019

Læs mere

Opfølgning på utilsigtede hændelser i Speciallægepraksis

Opfølgning på utilsigtede hændelser i Speciallægepraksis Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Opfølgning på utilsigtede hændelser i Speciallægepraksis Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Lovgrundlag Med udvidelse

Læs mere

Kommuner opruster på medicinsikkerhed

Kommuner opruster på medicinsikkerhed 6 FARMACI 06 JUNI 2013 Kommuner opruster på medicinsikkerhed Landets kommuner bruger i stigende grad apotekerne til at få styr på medicinsikkerheden på ældre- og socialområdet. Både Kommunernes Landsforening

Læs mere

Notat vedr. registrering af lægers bibeskæftigelse 2015

Notat vedr. registrering af lægers bibeskæftigelse 2015 Regionshuset Viborg Koncern HR Notat vedr. registrering af lægers bibeskæftigelse 2015 Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0700 konchr@rm.dk www.rm.dk Baggrund Regionsrådet vedtog i februar 2010 Retningslinjer

Læs mere

Notat vedr. registrering af lægers bibeskæftigelse 2014.

Notat vedr. registrering af lægers bibeskæftigelse 2014. Regionshuset Viborg Koncern HR Notat vedr. registrering af lægers bibeskæftigelse 2014. Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0700 konchr@rm.dk www.rm.dk Baggrund Regionsrådet vedtog i februar 2010

Læs mere

Årlig lægedækningshøring 2017

Årlig lægedækningshøring 2017 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Årlig lægedækningshøring 2017 Region Midtjylland skal jævnfør overenskomst om almen

Læs mere

Notat om apotekernes vagttjeneste og udlevering af lægemidler fra lægevagten. Kortlægning af nuværende praksis i Region Midtjylland

Notat om apotekernes vagttjeneste og udlevering af lægemidler fra lægevagten. Kortlægning af nuværende praksis i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om apotekernes vagttjeneste og udlevering af lægemidler fra lægevagten.

Læs mere

Notat om belægning på de psykiatriske sengeafsnit

Notat om belægning på de psykiatriske sengeafsnit Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Notat om belægning på de psykiatriske sengeafsnit Belægningsprocenten er et mål for, hvor stor en del

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange

Anbefalede arbejdsgange Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Anbefalede arbejdsgange med FMK-v1 Devoteam.

Læs mere

Den Udvidede Patientsikkerheds Ordning. Utilsigtede hændelser

Den Udvidede Patientsikkerheds Ordning. Utilsigtede hændelser Den Udvidede Patientsikkerheds Ordning Utilsigtede hændelser Formål med dagen Ved utilsigtet hændelse forstås : En på forhånd kendt og ukendt hændelse og fejl, som ikke skyldes patientens sygdom og som

Læs mere

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis.

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis. Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Resultat af lægedækningshøring 2014

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler

Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: MEDINT Sagsbeh.: DEPLINB Koordineret med: Sagsnr.: 1801157 Dok. nr.: 532150 Dato: 13-03-2018 Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler

Læs mere

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Udvikling vedrørende aktiviteten på sterilisationer, refertilisationer

Læs mere

2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI TIL HVILKE FOR- MÅL, OG HVAD ER RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN

2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI TIL HVILKE FOR- MÅL, OG HVAD ER RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN PERSONDATAPOLITIK 1. GENERELT 1.1 Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvorledes Odense Bolbro Apotek med filialerne Tarup og Korup Apotek ("Apoteket") indsamler

Læs mere

Tre samarbejdspartnere taler ud

Tre samarbejdspartnere taler ud Tre samarbejdspartnere taler ud Apotekerne i Danmark har bedt tre kommuner om, at fortælle om deres erfaringer med apoteket som samarbejdspartner. Det er der kommet tre fortællinger ud af. Fortællingen

Læs mere

Økonomiske udfordringer på området for tilskudsmedicin og forslag til iværksættelse af indsatser

Økonomiske udfordringer på området for tilskudsmedicin og forslag til iværksættelse af indsatser Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Økonomiske udfordringer på området for tilskudsmedicin og forslag til iværksættelse

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 6 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin via FMK 18-1-2017 MedCom vil med denne vejledning

Læs mere

Rehabiliteringscenter Strandgårdens lokale instruks for Medicinhåndtering

Rehabiliteringscenter Strandgårdens lokale instruks for Medicinhåndtering Rehabiliteringscenter Strandgårdens lokale instruks for Medicinhåndtering Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dokumenttype: Lokal instruks Anvendelsesområde: Rehabiliteringscenter Strandgården Region

Læs mere

Antal første halvår 2014

Antal første halvår 2014 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Status på UTH arbejdet i almen praksis og lægevagten 1. Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Der er i rapporteret

Læs mere

Fælles Medicinkort. Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside

Fælles Medicinkort. Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside Fælles Medicinkort Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles centraldatabase med medicinoplysninger Et samlet overblik over

Læs mere

Sikker medicinering i Botilbud og på Plejecentre kl og

Sikker medicinering i Botilbud og på Plejecentre kl og Sikker medicinering i Botilbud og på Plejecentre kl.11.00-12.30 og 13.30-15.00 Brian Paulsen- Mette Kirk- Susanne Andreasen Introduktion til sessionen Velkomst Introduktion af oplægsholdere Introduktion

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange med FMK

Anbefalede arbejdsgange med FMK MedCom Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK 25-08-2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Arbejdssituationer

Læs mere

Principper for vederlagsfri udlevering af medicin til ikke-indlagte psykiatriske

Principper for vederlagsfri udlevering af medicin til ikke-indlagte psykiatriske N O T A T Principper for vederlagsfri udlevering af medicin til ikke-indlagte psykiatriske patienter 28-02-2007 Sag nr. 05/5144 Dokumentnr. 73005/06 Sagsbehandler Jeppe Lynggaard Thøgersen Tel. 35 29 82

Læs mere

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008 Det fælles medicinkort 27. februar 2008 Begreber Følgende begreber anvendes når vi taler om det fælles medicingrundlag Medicinkort Et medicinkort til alle med et dansk CPR-nummer Lægemiddelordination Lægens

Læs mere

Netværksmøde Region Nordjylland FMK

Netværksmøde Region Nordjylland FMK Netværksmøde Region Nordjylland FMK Torsdag d. 23. april 2015 Konsulent Marianne Nielsen MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 4023 0927 Mail to: mni@medcom.dk Dagsorden 10:00-10:15 Velkomst

Læs mere

Et litteraturstudie over erfaringer med brug af dosispakket medicin i Danmark

Et litteraturstudie over erfaringer med brug af dosispakket medicin i Danmark Et litteraturstudie over erfaringer med brug af dosispakket medicin i Danmark Et delstudie til projektet Fra maskine til mund: Hvordan kan dosisdispensering føre til øget sikkerhed og øget effektivitet?

Læs mere

En styrket indsats for polyfarmacipatienter

En styrket indsats for polyfarmacipatienter N O T A T En styrket indsats for polyfarmacipatienter Regionernes nye kvalitetsdagsorden går ud på at rette fokus mod tiltag, der på samme tid forbedrer kvaliteten og mindsker omkostningerne. I den forbindelse

Læs mere

Mia Madsen og Tanja Gajic Steno Apotek MANGELFULDE RECEPTER. Hvor blev recepten af?

Mia Madsen og Tanja Gajic Steno Apotek MANGELFULDE RECEPTER. Hvor blev recepten af? Mia Madsen og Tanja Gajic Steno Apotek MANGELFULDE RECEPTER Hvor blev recepten af? Indholdsfortegnelse Projektets baggrund... 2 Problemstillinger... 2 Målgruppe... 2 Metode... 2 Tidsplan... 3 Resultater...

Læs mere

Referat af møde i gruppen vedr. hjælpemidler og behandlingsredskaber

Referat af møde i gruppen vedr. hjælpemidler og behandlingsredskaber Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af møde i gruppen vedr. hjælpemidler og behandlingsredskaber Tid: Mandag den 12.

Læs mere