grafer og funktioner trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "grafer og funktioner trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt"

Transkript

1 brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner trin 1 preben bernitt

2 brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner, trin 1 ISBN: Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk Kopiering er kun tilladt efter aftale med bernitt-matematik.dk. Læs nærmere om dette på eller kontakt nedenstående adresse. bernitt-matematik.dk Fjordvej Holbæk

3 Til den, der skal bruge hæftet Koordinatsystemer og grafer bruges både i geometri, statistik og til at vise funktioner. I dette hæfte vil der blive arbejdet mest med det sidste. Der vil mest blive arbejdet med funktioner i praktiske situationer men der er også sider, hvor teorien bag bliver gennemgået. Funktioner er det matematiske udtryk for en sammenhæng mellem to ting. Der er f.eks. en sammenhæng mellem, hvor meget strøm man bruger og den pris, der kommer til at stå på elregningen. Man ville kunne sige det sådan: Prisen på elregningen er en funktion af forbruget af strøm. Funktioner kan beskrives på forskellige måder: med skemaer, med formler eller med grafer i koordinatsystemer. Dette hæfte er lavet til den, der kender til at aflæse grafer i et koordinatsystem. Det kan man have prøvet ved at arbejde med hæftet: Koordinatsystem, grafer og skemaer, Basis. Det vil også være en fordel, hvis man har lidt kendskab til, hvordan man bruger en formel, f. eks. fra arbejde med hæftet: Formler og ligninger, Basis. Hvis det er længe siden man har arbejdet med koordinatsystemer og formler vil de første sider nok være en hjælp. Her gennemgås de vigtigste ting i brug af grafer og formler, og samtidigt bliver man præsenteret for nogle af de fagudtryk, man er nødt til at kende for at kunne arbejde med funktioner. Med eksempler og forklaringer vises, hvorledes man arbejder med funktioner. Derefter er der opgaver, man skal løse. De fleste opgaver handler om praktiske situationer. På side 22 er der en facitliste til opgaverne, så man selv kan se, om man regner rigtigt. På side 28 er samlet de regler, som arbejdet med hæftet indøver. Siderne kan også bruges som en indholdsfortegnelse til hæftet, fordi der ved hver regel er en henvisning til, hvor i hæftet man kan læse mere.

4 Aflæsning af koordinatsystem Eksempel 1: Tegningen herunder kan bruges til at bestemme prisen for dit el-forbrug. Du vil bruge tegningen til at finde prisen for et el-forbrug på kilowatt-timer Pris i kr Forbrug: Kilowatt-timer Svaret er en pris på kr Forklaring: Et koordinatsystem består af: Den vandrette tallinie: 1. aksen Den lodrette tallinie: 2. aksen Begge akser har tallet 0, hvor de krydser hinanden. 1. aksen og 2. aksen viser de to ting, der er sammenhæng mellem, og grafen viser sammenhængen. 1. aksen bruges som regel til den ting, som man kender, og anden aksen til det, man vil have regnet ud. Hvert sted på grafen viser to tal, der hører sammen. I eksemplet er vist, at tallene kilowatttimer og kr. hører sammen. Et tal-par kan også skrives sådan: (2.400 kilowatttimer, kr.) Dette kaldes for et koordinatsæt. Det første tal står på 1. aksen og kaldes 1. koordinaten. Det andet tal står på 2. aksen og kaldes 2. koordinaten. 4

5 1 Løn i kr. Grafen viser sammen- 20 hængen mellem det antal år en tjenestemand er ansat og lønnen. Hvad er begyndelses 10 lønnen? Hvad er lønnen efter fem år? År Hvor længe skal man være ansat for at tje ne kr? 2 y Hvad er enheden på aksen? Hvad er enheden på 5 2. aksen? x Skriv krydsets koordinatsæt Bremselængde Hvad viser grafen? 80 i m Hvad er bremselængden, hvis man kører km/t? Hvor hurtigt kører 40 man, hvis bremselængden er 45 m? 20 Hastighed i km/t Aflæsning af koordinatsystem 5

6 Eksempel 2: Din arbejdsgiver vil ændre din løn fra at være timeløn til at være en blanding af timeløn og løn for det arbejde, du har udført (resultat-løn). Han har vist det med grafen herunder. Du vil finde ud af, hvor meget arbejde du skal udføre i timen for at tjene det samme som før Løn pr. time Resultatløn Timeløn Samlede enheder Du skal samle 60 enheder pr. time for at tjene det samme med resultatløn, som du tjente med timeløn. Forklaring: Man kan i et koordinatsystem sammenligne, hvordan to ting udvikler sig i forhold til hinanden. I eksemplet viser den vandrette graf, at timelønnen er uafhængig af antal samlede enheder, og at den var på 125 kr. Den stigende graf viser, hvordan resultat-lønnen vokser med antallet af enheder man samler. Op til 60 samlede enheder ligger resultat-lønnens graf under timelønnens: Resultat-lønnen giver mindre end timelønnen. Hvor de to grafer skærer hinanden, giver de den samme, løn og derefter giver resultat-lønnen mest. 6

7 Kr. Hvad viser graferne? 80 Hvor meget skal, der Indtægter sælges, før der er 60 overskud? Hvor stort er over- 40 Udgifter skuddet, hvis der sælges 1500 enhe- 20 der? Solgte enheder Overskud ved dyrkning Hvad viser grafen? 800 af hvede - kr. pr. hektar Hvor meget gødning skal man bruge for at 600 tjene mest? Gødningsforbrug Kg pr. ha Højde over jorden i m Grafen viser en bolds 8 bane. 6 Hvor højt kommer bolden? 4 Hvor højt er bolden oppe 5 m fra det 2 Afstand langs jorden i m sted, den kastes? Om fagudtryk og om aflæsning af grafer på side 28 Aflæsning af koordinatsystemer 7

8 Funktionsforskrift Eksempel: I brochuren fra el-selskabet kan du også læse, hvordan du selv kan beregne el-udgiften. Der står: "Den samlede pris for elforbruget beregnes med 0,985 kr. pr. kilowatt-time tillagt en fast afgift på 750 kr." Du vil skrive dette som en formel, der viser sammenhængen mellem prisen og forbruget, og derefter bruge formlen til at finde prisen for et forbrug på kilowatt-timer. Pris for elforbrug i kr.: P Forbrug i kilowatt-timer: F P = 0,985F P = 0, P = 5.182,5 Prisen bliver 5.182,50 kr. Forklaring: Grafen på side 4 er lavet ud fra en anvisning af, hvordan man regner elprisen ud. Sådan en anvisning kaldes for en funktionsforskrift. Funktionsforskrifter kan skrives med almindelige ord eller med en formel, der skal være opbygget sådan: Foran lighedstegnet står det, som man kan regne ud, og efter lighedstegnet det regnestykke, som man skal udføre. Er der flere led i regnestykket, skriver man først det led, der indeholder bogstavet. 1 Du kan udregne prisen i danske kr. for et vist antal Euro ved at gange antallet af Euro med 7,40. Lav en formel, der viser sammenhængen mellem antal Euro og prisen på dem i danske kr. Brug formlen til at finde prisen på 250 Euro. 8

9 2 Man kan finde prisen for en taxatur ved at gange 10 med den kørte afstand i km og lægge 20 til. Lav en formel, der viser sammenhængen mellem kørt afstand og pris. Brug formlen til at finde prisen på en taxa-tur på 12 km. 3 Man kan finde en cirkels areal i m 2 ved at gange dens tværmål målt i m med sig selv og med tallet 0,785. Skriv en formel, der viser sammenhængen mellem en cirkels tværmål og dens areal. Brug formlen til at finde arealet for en cirkel, der har et tværmål på 2 m. 4 Man kan finde prisen for at bruge et elektrisk apparat ved at gange det antal timer apparatet er i brug med dets Watt-tal og dele med Lav en formel, der viser sammenhængen mellem pris og det antal timer man lader en lampe med et watt-tal på 50 watt brænde. Lav også en formel for et elapparat med watt-tallet 80 watt. 5 Man kan finde vægten i kg af en jerngenstand ved at gange dens rumfang i liter med 7,2. Er genstanden lavet af aluminium, skal man gange dens rumfang med 3,1. Lav en formel, der viser sammenhængen mellem en jerngenstands rumfang og vægt. Lav også en formel for en genstand af aluminium. Brug formlerne til at finde ud af, hvor stor forskel det gør om en genstand, der fylder 0,3 liter, er lavet af jern eller aluminium. Om funktionsforskrift på side 29 Funktionsforskrift 9

10 Tegning af 1. grads funktioner Eksempel 1: Du vil tegne en graf, der viser sammenhængen mellem el-forbrug og pris. Grafen skal kunne bruges til forbrug mellem 0 kilowatt-timer og kilowatt-timer. Du udregner, hvor meget forbrug på 0 kilowatt-timer, kilowatt-timer og kilowatt-timer koster ved at bruge formlen fra side 8: 0 kilowatt-timer koster 750 kr kilowatt-timer koster kr kilowatt-timer koster kr. Derefter tegner du koordinatsystemets akser, så der bliver plads til tallene fra 0 til på 1. aksen og mindst op til på 2. aksen. Så afmærkes de tre priser med krydser. Med linealen laver du til slut en ret linie gennem krydserne Pris i kr Forbrug i kilowatt-timer Forklaring: Funktioner, der har en ret linie som graf kaldes for 1. grads funktioner. Den sikreste måde at tegne en 1. grads funktions graf på er at udregne tre eksempler på sammenhængen - f. eks. i hver ende af grafen og på midten og derefter trække en linie gennem dem. Ligger de tre punkter ikke på en ret linie, har man regnet forkert, eller det er ikke en 1. grads funktion. 10

formler og ligninger trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

formler og ligninger trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger, trin 1 ISBN: 978-87-92488-08-4 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

brikkerne til regning & matematik formler og ligninger trin 1 preben bernitt

brikkerne til regning & matematik formler og ligninger trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger, trin 1 ISBN: 978-87-92488-08-4 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

formler og ligninger basis brikkerne til regning & matematik preben bernitt

formler og ligninger basis brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger basis preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger, basis ISBN: 978-87-92488-07-7 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

grafer og funktioner trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

grafer og funktioner trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner, trin 2 ISBN: 978-87-92488-12-1 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

areal og rumfang trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

areal og rumfang trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang, trin 1 ISBN: 978-87-92488-17-6 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, trin 2 ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

brøker trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

brøker trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik brøker trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik brøker, trin 1 ISBN: 978-87-92488-04-6 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk Kopiering er kun

Læs mere

brikkerne til regning & matematik tal og regning basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik tal og regning basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik tal og regning basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik tal og regning, basis ISBN: 978-87-92488-01-5 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

areal og rumfang trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

areal og rumfang trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang, trin 2 ISBN: 978-87-92488-18-3 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

penge,rente og valuta

penge,rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge,rente og valuta trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, trin 1 ISBN: 978-87-92488-13-8 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

brikkerne til regning & matematik tal og algebra preben bernitt

brikkerne til regning & matematik tal og algebra preben bernitt brikkerne til regning & matematik tal og algebra 2+ preben bernitt brikkerne. Tal og algebra 2+ 1. udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-35-0 2008 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Uafhængig og afhængig variabel

Uafhængig og afhængig variabel Uddrag fra http://www.emu.dk/gym/fag/ma/undervisningsforloeb/hf-mat-c/introduktion.doc ved Hans Vestergaard, Morten Overgaard Nielsen, Peter Trautner Brander Variable og sammenhænge... 1 Uafhængig og afhængig

Læs mere

brikkerne til regning & matematik forhold og procent basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik forhold og procent basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik forhold og procent basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik forhold og procent, basis+g 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk Kopiering er kun

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, F+E+D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. udgave som E-bog til tablets 2012 by

Læs mere

Matematik på VUC Modul 3a Opgaver. Matematik på VUC. Modul 3a modeller med mere

Matematik på VUC Modul 3a Opgaver. Matematik på VUC. Modul 3a modeller med mere Matematik på VUC Modul a modeller med mere Indholdsfortegnelse Indledende talgymnastik...1 Formler... Reduktion...7 Ligninger...11 Ligninger som løsningsmetode i regneopgaver...17 Simulation... Blandede

Læs mere

areal og rumfang basis+g regning & matematik preben bernitt brikkerne til

areal og rumfang basis+g regning & matematik preben bernitt brikkerne til brikkerne til regning & matematik areal og rumfang basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang G ISBN: 978-87-92488-17-6 1. udgave som E-bog til tablets 2012 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Matematik for C niveau

Matematik for C niveau Matematik for C niveau M. Schmidt 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Tal og bogstavregning... 5 De elementære regnings arter og deres rækkefølge... 5 Brøker... 9 Regning med bogstavudtryk... 12 Talsystemet...

Læs mere

Funktioner. Funktioner Side 150

Funktioner. Funktioner Side 150 Funktioner Brug af grafer koordinatsystemer... 151 Lineære funktioner ligefrem proportionalitet... 157 Andre funktioner... 163 Kært barn har mange navne... 165 Funktioner Side 15 Brug af grafer koordinatsystemer

Læs mere

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler Matematik på Åbent VUC Trin Indledning til kursister på Trin II Indledning til kursister på Trin II Dette undervisningsmateriale består af 10 moduler med opgaver beregnet til brug på Trin I og 7 moduler

Læs mere

matematik Demo excel F+E+D bernitt-matematik.dk 1 excel 2+ 2004 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel F+E+D bernitt-matematik.dk 1 excel 2+ 2004 by bernitt-matematik.dk matematik excel F+E+D bernitt-matematik.dk 1 excel 2+ 2004 by bernitt-matematik.dk brikkerne til regning &matematik excel F+E+D 3. udgave som E-bog 978-87-92488-23-7 2009 by bernitt-matematik.dk Kopiering

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, G ISBN: 978-87-92488-13-8 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T. Gyldendal

Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T. Gyldendal Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T 9 Gyldendal KOLORIT 9 GRUNDBOG 1. udgave 1. oplag 2010 2010 Gyldendal A/S, København Forlagsredaktion: Trine Juhler Vinther Omslag og grafik: Connie Thejll Jakobsen,

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Mobiltelefoner og matematik

Mobiltelefoner og matematik Mobiltelefoner og matematik Forord og lærervejledning Mobiltelefonen er blevet et meget vigtigt kommunikationsredskab i de sidste år. Mange af skolens elever har i dag en mobiltelefon, som de ofte bruger.

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere