Uafhængig og afhængig variabel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uafhængig og afhængig variabel"

Transkript

1 Uddrag fra ved Hans Vestergaard, Morten Overgaard Nielsen, Peter Trautner Brander Variable og sammenhænge... 1 Uafhængig og afhængig variabel... 1 Lineær sammenhæng... 4 Øvelse 21: Æbler i pose... 4 Øvelse 23: Taxakørsel... 5 Øvelse 24: Golf... 5 Øvelse 25: Valutahandel... 5 Variable og sammenhænge I hverdagen kommer du ofte ud for situationer, hvor du skal forklare, hvordan ting hænger sammen. Det kan da være en god begyndelse først at beskrive, hvilke størrelser der varierer i det, du ser på. Derefter kan man beskrive, hvilken sammenhæng der er eller ikke er mellem disse størrelser. I dette kapitel skal du lære at analyse en simpel situation og sætte navne på de variable, som du finder, og beskrive deres sammenhænge. Uafhængig og afhængig variabel I nogle sammenhænge falder det naturligt at opdele de variable i uafhængig og afhængig variable. 1. Den afhængige variabels værdi afhænger af værdien af den uafhængige variabel. Har man to variable, p og q spørger man: Er det mest rigtigt at sige p afhænger af q (p er afhængig variabel) eller q afhænger af p (q er afhængig variabel) 2. Hvis der er en variabel, som vi selv kan styre, kaldes denne variabel den uafhængige variabel, og den anden kaldes den afhængige variabel. 3. Det er ikke altid muligt at fastslå, hvilken af de to variable der er den uafhængige variabel. Tager man tebrygning som eksempel, har du måske bemærket, at de to variable: kogetiden og mængden af vand har en sammenhæng, som kan formuleres således: Kogetiden afhænger af, hvor meget vand der er i gryden. Man kan selv bestemme vandmængden, og det er derfor naturligt af kalde denne for den uafhængige variabel. Kogetiden bliver derfor den afhængige variabel. Det giver mere mening at sige Kogetiden afhænger af vandmængden end omvendt. Når man beskriver en sammenhæng ved hjælp af en graf, sætter man altid den uafhængige variabels værdier på 1. aksen (den vandrette, kaldet x-aksen), og den afhængige variabels værdier på 2.aksen (den lodrette, y-aksen). 1

2 Øvelse 10: Døgnets temperaturer Med et termometer kan man måle udetemperaturen i løbet af døgnets 24 timer. De variable er temperatur og tidspunkt. 1. Hvilken variabel er den uafhængige? 2. Hvilken variabel er den afhængige? 3.Tegn en skitse, der viser, hvordan sammenhængen kunne se ud et typisk døgn. 4. Forklar udseendet af din skitse. 2

3 Øvelse 12: Grafer og variable Nedenfor er fire skitser af forskellige typer sammenhænge. Eksempler på sæt af variable: a) Lærerens tid til hver elev antal elever i klassen b) Forskellige personers løn hvor mange penge de bruger på sko c) Antal gæster til en koncert overskuddets størrelse d) Alderen på jeres små søskende prisen på et Anders And blad For hvert af de fire eksempler skal I: 1. Bestemme, hvilken variabel der bedst kan siges at være uafhængig, og hvilken der er afhængig (hvis der er nogen). 2. Afgøre, hvilken graf der bedst beskriver sammenhængen. (se grafer nedenfor) 3. Forklare, hvorfor netop den graf passer. 3

4 Lineær sammenhæng Øvelse 21: Æbler i pose Fra en frugtbod sælges økologiske æbler i en stærk genbrugs- indkøbspose. Posen koster 10 kroner, hvert æble koster 3 kr. 1. Udfyld: Antal æbler Samlet pris (for pose og æbler) 10 antal æbler afhænger af den samlede pris eller den samlede pris afhænger af antal æbler, Hvad er mest rigtigt? Den afhængige variabel er derfor: Den uafhængig variabel? 2. Beregn den samlede pris ved køb af 12 æbler. Skriv udregningen ved hjælp af ét regneudtryk, der indeholder tallene 10, 3 og 12 og et par regnetegn (+ - gange, dividere) Brug betegnelserne æ : antal æbler p : samlet pris (pose og æbler) 3. Skriv et formel for beregningen i punkt 2, med brug af æ og p 4. Fortæl, hvordan du vil beregne antallet af æbler, hvis den samlede pris er 100 kr. 5. Brug som udgangspunkt den formel der blev opstillet i spørgsmål 3 med æ og p. Opstil en ligning til løsning af spørgsmål 4 ved at indsætte tallet 100 på rette sted og løs denne ligning 6. Se på tallene i tabellen i spørgsmål 1. Hvordan vokser tallene i nederste række? 4

5 7. Udfyld nedenstående tabel Antal æbler Samlet pris 8. Hvordan vokser tallene i nederste række? Hvordan passer dette med iagttagelsen i spørgsmål 6? 9. Tegn grafen for den lineære sammenhæng Skriv ved den vandrette og ved den lodrette akse, hvad der afbildes (betegnelse eller forklaring i ord; enhed ) 5

6 Øvelse 23: Taxakørsel Et taxafirma fastlægger deres takster således: Startpenge: 13,00 kr. og 7,50 kr. pr. kørt km. I det efterfølgende skal du regne på, hvor meget det koster at køre i taxa. 1. Hvad koster en tur på 11 km? Hvilke variable er her relevant?.. Hvad er fornuftig at vælge som afhængig variabel? Den uafhængige variabel er derfor: 2. Opskriv beregningen fra som 1 som ét regnestykke med tallene 13, 7.50 og Opskriv et bogstavudtryk (formel) for sammenhæng. Lad her p betegne prisen for turen og k antal kilometer der er kørt. 4. Fortæl, hvordan du vil beregne, hvor langt du kan køre for 100 kr 5. Opstil en ligning svarende til svaret i spm 3 til beregning af, hvor langt du kan køre for 100 kr., og løs ligningen. 6. Udfyld nedenstående tabel Km Prisen i kr Beregn hvor meget prisen stiger, når du går fra 5 km til 10 km. -..= Og når du går fra 10 km til 15 km... - = Kommenter disse resultater. Beregn hvor meget længere du kan køre for 75 kr. end for 50 kr. -. = Beregn hvor meget længere du kan køre for 125 kr. end for 75 kr. -. = Beskriv forholdet mellem de to tal, og forklar det? 6. km. km

7 (fortsættelse af taxa-opgave) 7. Tegn grafen for den lineære sammenhæng prisen i kr km. 7

8 Øvelse 24: Golf En kurv med golfbolde indeholder 6 bolde og vejer 450 g. Der lægges 5 bolde mere i kurven, så der er 11 bolde, og nu vejer det hele 675g. 1. Beskriv i ord, hvordan du vil beregne vægten af 1 golfbold og vægten af kurven. 2. Beskriv i ord, hvordan du vil beregne vægten af kurven med 25 bolde. Hvilke variable er der i ovenstående. Den uafhængige variabel er.. Den afhængige variabel er.. 3. Opstil et regneudtryk til beregningen i spørgsmål 2, og skriv beregningsformlen med bogstaver for den uafhængige og den afhængige variabel. 4. Beskriv i ord, hvordan du vil beregne antallet af bolde i kurven, hvis den vejer 765 g. 5. Opstil en ligning svarende til den i spm 3, og løs denne til beregning af spm 4., 6. Tegn grafen for den fundne sammenhæng Vægt Antal bolde

9 Øvelse 25: Valutahandel Kursen på euro var en dag på 7,82. Det betyder som bekendt, at 1 euro kostede 7,82 kr.. Desuden skal man betale et gebyr på 30 kr. til banken, når man vil veksle valuta. 1. Hvad skal man betale for at få 25 euro? Hvilke variable er her relevant?.. Hvad er fornuftig at vælge som uafhængig variabel? Den afhængige variabel er derfor: 3. Opskriv et udtryk for denne sammenhæng. Lad her p betegne hvad der betales i kroner, og e antallet af euro. 4. Fortæl, hvordan du vil beregne, hvor mange euro du kan få for 200 kr. 5. Opstil en ligning svarende til udtrykke fra spm 3, til beregning af, hvor mange euro du kan få for 200 kr., og løs ligningen. 6. Udfyld nedenstående tabel Euro Kroner Hvor meget stiger prisen i kroner, når du går fra 10 til 11 euro Og når du går fra 11 til 12 euro.. Hvordan forklarer du dette? Tegn grafen for den lineære sammenhæng. 9

10 250 Kroner Euro

11 Linære sammenhænge. Små-opgaver y = 2 x + 3 Ligning der beskriver prisen for x blommer à 2 kr. i en pose til 3 kr. Tabel (fuldfør): x (blommer) y = 2 x + 3 (pris i kr.) 3 5 Punkt på graf A B C D E y (pris) Vi opskriver ofte et punkts koordinater som (x, y) F. eks. B = ( 1, 5) Eller uden lighedstegn: B(1,5) x (blommer) Hver gang der lægges en ekstra blomme i posen stiger prisen med 2 kr. (Indtegn trekanter der illustrerer dette) Det forekommmer klart at punkterne så må ligge på linje. Dette tal, 2 (kroner pr. blomme), i den lineære sammenhæng y = 2 x + 3 kaldes for hældningskoefficienten eller stigningstallet. Bemærk desuden, at det sted, hvor grafen skærer y-aksen er b=3. Her er x=0 (ingen blommer), og man betaler kun de 3 kr. for posen. 11

12 Blommer i pose Ligning y = 2 x + 3 Opskrevet som y = a x + b er Variable: x : antal blommer y : samlet pris Konstanter: a : pris pr. blomme b : pris for pose ( startværdi ) Opskriv de tilsvarende formler og betydninger fra arkene om lineære sammenhænge. Brug x og y, og angiv betydningen af x og y. Udfyld ligesom det er gjort i blomme-eksemplet ovenfor : Æbler i indkøbspose (Øvelse 21) Ligning y = Opskrevet som y = a x + b er Variable: Konstanter: x : y : a : b : Taxakørsel (Øvelse 23) Ligning y = Opskrevet som y = a x + b er Variable: x : y : Konstanter: a : b : Golf (Øvelse 24) Ligning y = Opskrevet som y = a x + b er Variable: x = y = Konstanter: a = b = I Golf-opgaven blev følgende formel brugt til at beregne a. Hvordan? a y x y x Valutahandel (Øvelse 25) Ligning y = Opskrevet som y = a x + b er Variable: x : y : Konstanter: a : b : 12

13 Flere linjer som skal tegnes: l 2 x y = 2 x + 1 l 3 x y = -2 x + 3 l 4 x y = 2 x - 3 l 5 x y = 0.5 x + 3 l 6 x y = -0.5 x + 3 Indtegn ovenstående linjer i koordinatsystemet: 13

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Lineær programmering. med Derive. Børge Jørgensen

Lineær programmering. med Derive. Børge Jørgensen Lineær programmering med Derive Børge Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse. Forord ---------------------------------------------------------------------------------- 2 Introduktion til lineær programmering

Læs mere

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient N 0,35N 0, 76t 2010 Karsten Juul Til eleven Dette hæfte giver dig mulighed for at arbejde sådan med nogle begreber at der er god mulighed for at der

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Indhold Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal... 1 Procent... 1 Hvad er én procent?... 1 Procentsatser over

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt?

Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt? Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt? Projektet drejer sig om at udvikle en metode, til at undersøge om et givet talmateriale med rimelighed kan siges at være normalfordelt.

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

formler og ligninger trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

formler og ligninger trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger, trin 1 ISBN: 978-87-92488-08-4 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9.

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. Den lille hjælper Krogårdskolen Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. klasse Hvordan løses matematik? Positionssystem... 4 Positive tal... 4 Negative tal... 4 Hele tal...

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

Differential- regning

Differential- regning Differential- regning del () f () m l () 6 Karsten Juul Indhold Tretrinsreglen 59 Formler for differentialkvotienter64 Regneregler for differentialkvotienter67 Differentialkvotient af sammensat funktion7

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 0B1. Potenser og potensregler Hvis a R og n er et helt, positivt tal, så er potensen a som bekendt defineret ved: n (1) n

Læs mere

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering:

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: LINEÆR PROGRAMMERING I lineær programmering løser man problemer hvor man for en bestemt funktion ønsker at finde enten en maksimering eller en minimering

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, F+E+D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

SKRIFTLIGHED I DE N TURVIDENSKABELIG FAG

SKRIFTLIGHED I DE N TURVIDENSKABELIG FAG SKRIFTLIGHED I DE N TURVIDENSKABELIG FAG Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. FORMLER... 4 2. FIGURFORKLARING... 5 3. FIGURFREMSTILLING... 7 4. ORDFORKLARING... 8 5. REGRESSION... 9 6. SAMMENHÆNGE I

Læs mere

Her følger en række opmærksomhedsfelter i relation til undervisningens form og elevens læring:

Her følger en række opmærksomhedsfelter i relation til undervisningens form og elevens læring: BRØK 1 Vejledning Udvidelsen af talområdet til også at omfatte brøker er en kvalitativt anderledes udvidelse end at lære om stadigt større tal. Det handler ikke længere bare om nye tal af samme type, som

Læs mere

Kapital- og rentesregning

Kapital- og rentesregning Rentesregning Rettet den 28-12-11 Kapital- og rentesregning Kapital- og rentesregning Navngivning ved rentesregning I eksempler som Niels Oles, hvor man indskyder en kapital i en bank (én gang), og banken

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

I. Deskriptiv analyse af kroppens proportioner

I. Deskriptiv analyse af kroppens proportioner Projektet er delt i to, og man kan vælge kun at gennemføre den ene del. Man kan vælge selv at frembringe data, fx gennem et samarbejde med idræt eller biologi, eller man kan anvende de foreliggende data,

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Contents 1 Løsning af ligninger i Maple 1 11 Solve-kommandoen og førstegradsligninger 1 metode1 (højreklik - cmd+klik) 1 metode

Læs mere

Deskriptiv statistik. for C-niveau i hf. 2015 Karsten Juul

Deskriptiv statistik. for C-niveau i hf. 2015 Karsten Juul Deskriptiv statistik for C-niveau i hf 75 50 25 2015 Karsten Juul DESKRIPTIV STATISTIK 1.1 Hvad er deskriptiv statistik?...1 1.2 Hvad er grupperede og ugrupperede data?...1 1.21 Eksempel pä ugrupperede

Læs mere

brikkerne til regning & matematik tal og regning basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik tal og regning basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik tal og regning basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik tal og regning, basis ISBN: 978-87-92488-01-5 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig

Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig som også findes i en trigonometrisk variant, den såkaldte 'appelsin'-formel: Men da en trekants form

Læs mere

Workshop i differentialligninger

Workshop i differentialligninger Workshop i differentialligninger Indholdsfortegnelse Eksempler på eksamensopgaver side 1 Opgave 1 7: side 1 Projekter: side 3 8. Isokliner side 3 9. Logistisk vækst med jagt/fiskeri side 4 10. Romeo og

Læs mere

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet?

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks familie skal flytte til et nyt hus. De har fået lov til at bestemme, hvordan væggene på deres værelser skal se ud. Emma og Frederik

Læs mere