ADVOKATKOI\TORET REFERAT. fra

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADVOKATKOI\TORET REFERAT. fra"

Transkript

1 ADVOKATKOI\TORET Frederikssundsvej 26 B, København NV. Telefon Telefax REFERAT fra Stiftende generalforsamling i Andelsboligforeningen "Turegården", København K. År 1997, tirsdag den 20. maj kl , aftroldtes stiftende generalforsamling i Andelsb o 1i gforenin g en "Ture gården", Køb enhavn K. Generalforsarnlingen blev afholdt i Medborgerhuset, Ahlefeldtsg ade 33,lokale 1., København K. Samtlige ejendommens beboere havde modtaget indkaldelse til generalforsamlingen ved brev af 24. api^l 1997 fra advokat Frede Tellefsen, Frederikssundsvej 268, 1. På initiativgruppens vegrre bød Bjørn Beha Pedersen velkommen og anmodede advokat Frede Tellefsen om at fungere som generalforsamlingens dirigent. Dirigenten konstaterede, at 641ejere var repræsenteret enten personligt eller i følge fuldmagt. Endvidere deltog fra Jyske Bank A/S, 2600 Glostrup, erhvervsrådgiver Steen Kock Nielsen. Fra Det Rådgivende Ingeniørfirma Peter Jahn & Partnere A/S, deltog ingeniør Claus Dam samt Marlene Boitang og fra Advokatkontoret Frederikssundsvej 268 deltog advokat Frede Tellefsen samt Charlotte Hersbro fra advokatkontorets ei endomsadministration. Nærværende referat er ikke en ordret gengivelse af det passerede, men alene en ekstrakt der gengiver de væsentligste synspunkter og beslutninger. Dirigenten konstatede med de fremmødtes tilslutning den stiftende generalforsamlings lovlige kald og varsel og dekreterede beslutningsdygtighed. indledningsvis repeterede dirigenten kort, hvad der var passeret på de orienterende beboermøder, afhoidt den 21. april 1997 og den 14. maj Beboerne havde fået tilsendt et referat fra begge møder. Advokat Frede Teilefsen gennemgik kort de juridiske forhold vedrørende stiftelse af en andelsboligforening, herunder andelshavemes rettigheder og pligter. Der blev i det heie henvist til referater fra beboermøderne afholdt den 2i. april 1997 og 14. maj lngeniør Claus Dam orienterede kort om ejendommens tilstand, idet der i det store hele er henvist tii tidligere orientering o g tidligere udleveret overordnet tilstandsrapport.

2 Det blev oplyst, at der i foreningens likviditetsbudget er afsat kr pr. år til løbende vedligeholdelse af ej endommen. Advokat Frede Tellefsen gennemgik herefter likviditetsbudget for andelsboligforeningens første år (12 maneder). Frede Tellefsen henviste tii den omdelte opstilling over, hvad hver enkelte beboer havde i depositum m.v. samt indestående på indvendig vedligeholdelseskonto. Af denne opstilling fremgik også, hvad den enkelte beboer skulle betale i indskud og manedlig boligafgift, såfremt man meldte sig ind i andelsboligforeningen. Beboere, der har mindre i depositum m.v. end der skal betales i indskud i andelsboligforeningen, kan lade differencen indestå som gæld til andelsboligforeningen. Mellemværendet forfalder ved andelshaverens eft erføigende overdragelse af andeien. Budget var udarbejdet på grundlag af 66oÅ tilslutning blandt beboerne (efter areal). Dirigenten runddelte og gennemgik herefter forslag til vedtægter for Andelsboligforeningen "Turegården". Advokat Frede Tellefsen oplyste, at vedtægterne tog udgangspunkt i normalvedtægten og i øwigt tilrettet bedst muligt i overensstemmelse med tidens krav. Dirigenten oplyste, at vedtægteme naturligvis kunne skrives på forskellige måder, men at de fremlagte vedtægter i praksis havde vist sig at fungere i mange år og i mange foreninger på tilfredsstillende måde. Advokat Frede Tellefsen gennemgik herefter i store træk de enkelte paragraffer og fremhævede de væsentligste elementer. De tilstedeværende beboere tiikendegav herefter, at vedtægterne var vedtaget som fundament for stift else af andelsboligforeningen. oooooooo Generalforsamiingen vedtog herefter at stifte Andelsboligforeningen "Turegårder", på grundlag af de gennemgåede vedtægter og budgettet. Følgende beboere indtegnede sig i stiftelsesprotokollen: Turesensgade 10: Margrethe Mokrzycki og Ole Arnfred Niels Jørgen Hirtsgaard Wido Schlichting Bjøm Beha Pedersen Thomas Madsen Peter Tvermoes Aage V. Jørgensen st.th. Turesensgad,e l2z Tove Petersen 2. sal

3 Turesensgade 14: Winnie Sørensen Bina Fjordside Poul Nørgård Teddy Pedersen Sanne Brink Petersen David Skat Nielsen Henrik T. Jensen 2.N. 5. sal Turesensgade 16: Per Stephens Lissi Johansen Andreas Gant og Stine Jensen Hans J. Kølle Holger Drews Jens Chr. Andersen Jan Andersen Per Valnert st.tv. 1.tv. Nansensgade 24: Bent Andersen Kim K. Kristensen Thomas Landhoff Andersen Anders Wiedemann Tonni Haugaard Lisette S. Holm Linda Thorbech 2iv. 5.tv. 5.th. Nansensgade 26:. Thomas Stitz Kim Hansen Christina Malmberg Brian Holm Nielsen 4.N. 5. sal Nansensgade 30: Erik Tang Pedersen Marianne Vickery Mette S. Madsen & Aly Michaelsen i.tv.

4 Nansensgade 32: Ole Kluwer Eliasen Helle Hansen John Benny Andersen Brian Knudsen & Helga Knudsen Erik Eikjær Petersen Charlotte Omann Andersen Tina Lund Massimo Di Vetta 1.fv. 5.tv. 5.th. Nansensgade 36: Kasper & Barbera Clemmensen Michael Thiøsen Jan Marius Rasmussen Judy Tannenberg Mikkel Hubsch Kim Parly Pedersen st.tv. 2.tv. 5. sal Nansensgade 38: Ole Høholt Larsen Hans Henrik Behrend Schacksgade 7: Susanne Kristensen Malene Bødker Lars Frederik Nissen stuen 2. sal 4. sal Schacksgade 9: Annika Lundgren og Petri Raapana Lone Sørensen Vita Olsbæk Cbristina Arndt Thomas Kierstein Abdul Hamed Elise Bisgaard Pedersen Frank Mehr st.th. 1.tv. Schacksgade 11: Ib Nyholm Helle Sveigaard og Rene Amin Leo Christiansen Finn Andersen Per Sørensen Marianne Birch og Mustapha Trabelsi Frank Nielsen Lone Mette Næs st.th. i.tv. i.th. Z.tv. 4jv.

5 oooooooo Det kunne herefter konstateres, at 72 af ejendommens l?7 lejemål havde indmeldt andelsboligforeningen, svarende ti1 ca. 57oÅ. Kravet om at 50oÅ af beboerne indmeldte andelsboligforeningen var således opfyldt i relation til lejelovens regler. Det kunne samtidig konstateres, at de økonomiske forudsætninger om, at boligafgiften for andelshaverne forblev, som angivet i den omdeite opstilling. Det kunne herefter samlet konkluderes, at Andelsboligforeningen "Turegården" var stiftet' oooooooo Som foreningens første bestyreise valgtes - og bestyrelsen konstituerede sig såeldes: slg r qio i Ole Arnfred - formand Finn Anciersen - næstformand Siine.Iensen - sekretær Bjøm Beha Pedersen Tove Fetersen Turesensgade 10, st.tv. Schacksgade 11, Turesensgade 16, Turesensgade 10, Turesensgade 12,2. tlf r rlf tlf tlf tlf. 33 1i Suppleanter: Lone Næs Sanne Brink Petersen Schacksgade 11, Turesensgade 14, oooooooo tlf tlf Dirigenten oplyste herefter, at den nuværende ejer vil ffi oplyst, at andelsboligforeningen var stiftet, og at denne overtager ejendommen i henhold til lejelovens bestemmelser herom. Til almindeiig orientering oplyste adlzokat Frede Teilefsen, at han snarest efter at ejeren har accepteret, at ejendommen nu overtages af andelsboligforeningen, vil udfærdige skøde' Lånedokumenter, skøde m.v. skal herefter underskrives af den tegningsberettigede besfyrelse. Dirigenten hævede hereft er generaiforsamlingen' Københavp NV. den 28. mzj llefsen, referent

6 AD VO KATI(OI\T O RE, T?5flå,iO'*Of,'b"' Frederikssundsvej 26 B, København NV. Telefon Teiefax Frederikssundsvej 26 B,l København NV Tlf AIB "Turegården" LIKVIDITETSBUDGET ÅR 1 UDBETALINGER: Vand Ejendomsskatter m.v Brandbidrag Forsiicringer Ei Revision og årsregnskab Administration o g bo gholderi Vedligeholdelse Bestyreisens, liiie kasse Varmeregnskab lndvendi g vedli geho ldelse Vicevæn Gardanlæg Terminer: Kassekredit, renter Reallan (inki. afdrag 1. år ca ) Pengeinstitut,20 2r Udbetalinger i alt INDBETAIINGER: Rentesikringsstøttede lån Husleje, resterende lejere, m2 Erhvervsleje, excl. tomme Boligafgift,4988 m2 Indbetalinger i alt Den enkelte beboers boligafgift, indskud og saldi på depositum/forudbetait husleje og indvendig vedligeholdelse fremgår af tidligere udleveret oversigt. l, )., - t reoe!ellelsen

NIELSEN 4THOMSEN ADVOKATER A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl. 19.00, afholdtes på adressen

NIELSEN 4THOMSEN ADVOKATER A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl. 19.00, afholdtes på adressen NIELSEN 4THOMSEN A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl. 19.00, afholdtes på adressen Danske Bank, Dalbergstrøget 17, 2630 Taastrup, stiftende generalforsamling

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2008, den 19. juni, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Amaliegade 26-36 i Quality Wines lokaler, Amaliegade 36, kælderen, 1256

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

AIB Korsika & Milanogården

AIB Korsika & Milanogården 2014-11-25 Til medlemmerne af AIB Korsika & Milanogården Referat af den 53. ordinær generalforsamling, afholdt Tirsdag den 28. oktober 2014, kl. 19:00 På 'Loftet' Amager Kulturpunkt, 0resundsvej 4, 2.

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2013, den 17. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

$r. ss. s4. VEDT/f,GTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN TUREGÅRDEN $2. $3.

$r. ss. s4. VEDT/f,GTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN TUREGÅRDEN $2. $3. Foreningens navn og hjemsted: VEDT/f,GTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN TUREGÅRDEN $r. Forenin gens navn er Andelsboli gforeningen Turegården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens formål:

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

ADVOKATERNE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON 33 11 6364 TELEFAX 33 11 91 25

ADVOKATERNE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON 33 11 6364 TELEFAX 33 11 91 25 ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON 33 11 6364 TELEFAX 33 11 91 25 E-MAIL: info@bjd-advokaterdk DanskeBankregnr9541-kontonr2501709207 Giroregnr 9541 - konto nr 5095670 Ar 2009, tirsdag,

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

SAGA. Thomsen. ; Nielsen & Skolen på Islands Brygge Fælleslokalet i bygning 5, L sal Artillerivej 57, 2300 København S. Runddelt den 15.

SAGA. Thomsen. ; Nielsen & Skolen på Islands Brygge Fælleslokalet i bygning 5, L sal Artillerivej 57, 2300 København S. Runddelt den 15. FAX ; Nielsen & SAGA G Runddelt den 15. maj 2012 Til beboerne i Saga G GENERALFORSAMLING EVENTUEL STIFTELSE AF ANDELSBOLIGFORENING Lejerne er i brev af 15. marts 2012 blevet tilbud at købe ejendommen på

Læs mere

Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Ejerforeningen Dommervænget 4-14 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2005, onsdag den 26. oktober, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 på Restaurant Toppen, Bymarken 37, 4000 Roskilde.. Tilstede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 20. juni 2014 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Henrik Gam, B. Tegldal og Susanne Skotte Wied (kst.)). 20. afd. nr. B-422-13:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

Beslutningsreferat. Dagsorden i henhold til indkaldelse af 16. marts 2015: Ad punkt a Valg af dirigent og referent.

Beslutningsreferat. Dagsorden i henhold til indkaldelse af 16. marts 2015: Ad punkt a Valg af dirigent og referent. Ejdnr. 1400 Beslutningsreferat År 2015, mandag den 23. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Refnæsgaard II, på loftet mellem Arresøgade 11 og Arresøgade 13. 39 andelshavere

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HALGREEN 2/19 Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halgreen (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 (2.1) Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Andelsboligforeningen Henrikshøj

VEDTÆGTER. Andelsboligforeningen Henrikshøj VEDTÆGTER Andelsboligforeningen Henrikshøj Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Henrikshøj. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens formål er at eje og

Læs mere

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog.

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. AB Nysprog Nyelandsvej 37 2000 Frederiksberg 18-05-2010 Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted: 3 2. Formål: 3 3. Medlemmer: 3 4. Indskud: 3 5. Hæftelse:

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Side 2 af 6 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 15. maj 2007 kl. 18:30 i fælleshuset 22 boliger var repræsenteret. Nr. 16,18 og 19a deltog ikke i generalforsamlingen

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS 1. - Navn og hjemsted (1.1.) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Jutlandia Hus. (1.2.) Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 April 2004 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. 1.2 Foreningens hjemsted er i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN Ejd. nr. 0510 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN Side 2 af 15 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tibirkegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere