System til hjemmetræning af rygpatienter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "System til hjemmetræning af rygpatienter"

Transkript

1 Brugerindsigter Sundhedshus med online fællessk Robotteknologiske træningsfliser System til hjemmetræning af rygpatienter Brugerindsigter ITU Mødestedet Brugerindsigter KU C Om Lev Vel FOPI Nordic Walking Sticks Forfattere Sara Gry Striegler, Center for Sundhedsinnovation; Julie Bønnelycke, KU CESA Brugerindsigter Social Yoga Mats Borgerrettede Add Ons til Fælles Medicinkort Bidragsydere Sara Gry Striegler, Center for Sundhedsinnovation; Julie Bønnelycke, KU CESA; Mikkel Leth Olsen, DELTA; José Cerdan, Optimov; Jesper Mathies Jørgensen, Welfare Solutions 1 Forebyggende Selvmonitorering Compliance support Den intelligente pilleæske Forebyggende Selvmonitorering Tid

2 System til hjemmetræning af rygpatienter Sporet har haft fokus på træning af rygpatienter i et behandlingsforløb på hospitalet, og målet har været at styrke effekten af rygtræning, fremme patienternes evner og motivation til at udføre hjemmetræning selvstændigt og vedholdende, sikre komplians samt at øge effekten i eksisterende træningstilbud. Både de sundhedsfaglige brugere og rygpatienter har været involveret i udviklingsprocessen hele vejen igennem. Det har været en iterativ proces; således har brugerne være med til at definere og skærpe konceptets funktion og design og sikret, at konceptet tilgodeser og rammer de reelle behov, brugerne har. Målgruppen er rygpatienter i træningsforløb som del af behandling og sundhedspersonale som primære brugere, sekundært kommuner med borgere med behov eller potentiel gavn af hjemmetræning som forebyggelse, genoptræning og behandling. Konceptet består af en række delelementer, der tilsammen udgør et helhedskoncept til træning af rygpatienter med diskusprolaps. Konceptet består af: 1. Individuelle træningsvideoer Der optages under konsultationen på hospitalet og uploades til patientens egen træningskalender. Videoerne kan efterfølgende ses i hjemmet og sikrer tryghed, og at øvelserne udføres korrekt. 2. Træningsbælte med sensor Der giver realtime feedback gennem en visuel fremstilling og et lydbillede af bevægelsen (under træningen) Træningsbæltet registrer træningsbevægelsen og visualiserer bevægelsen på skærm eller mobiltelefon. Efter hvert endt træningspas får patienten en score, der angiver, hvor godt/skidt øvelsen blev udført, og træningsdata opsamles over tid i en træningslog (træningsdagbog) 3. Dataopsamling og træningsdagbog De opsamlede data og træningsloggen giver patienten overblik over progressionen, og i træningsdagbogen (træningslog), kan patienten tilføje notater og kommentarer, som kan bruges til at målrette konsultation og behandlingen. 4. Virtuel træningspartner/træner Sensor registrerer træningsbevægelserne, som afbilledes real time i en avatar (en animeret figur) på en skærm (f.eks. PC-skærm eller TV-skærm). 5. Online konsultation Dataopsamlingen fra træningen bruges som udgangspunktet for konsultationen, der foregår via et webkamera og en skærm. Her kan patienten få rettet eventuel fejltræning og afklaret spørgsmål. 6. Virtuel fællestræning Anvendelse af socialt forum med virtuel fællestræning og udveksling af erfaringer patienter imellem Hele konceptet samles af en træningskalender, der samler alle funktionerne, og herfra kan patienten tilgå videoer, få det visuelle overblik over progression, lave virtuelle træningsaftaler, booke online konsultationer med fysioterapeuten, tilgå selve træningsprogrammet og træne med bæltet eller agent/avataren. Key Insights Ondt i ryggen er en af de store folkesygdomme - både på grund af det meget store antal mennesker, der rammes - og de samfundsmæssige omkostninger, det indebærer. Rygsmerter er en af de hyppigste årsager til nedsat arbejdsevne og sygefravær, og op mod 35 % af den voksne, danske befolkning er berørt af enten rygsygdom eller rygsmerter, hvilket svarer til ca. 1,5 mio. personer, og udgør en årlig udgift på 7,3 mia. kr. (Koch, Davidsen og Juel 2011). Forebyggende Selvmonitorering Formålet med projektet er at udvikle nye og kommercielle løsninger, der gør ældre til mere informerede og aktive borgere. Løsninger, som giver dem adgang til indsigt i egen sundhed, helbred og behandling, så de selv kan forebygge og handle. Dermed kan de aktivt være med til at bevare deres livskvalitet, funktionsevne og en højere grad af selvhjulpenhed. Læs mere om Forebyggende Selvmonitorering i Lev Vel bogen kapitel 3. 2 Forebyggende Selvmonitorering

3 En rapport fra SFI ( De samfundsmæssige omkostninger ved rygsygdomme og rygsmerter i Danmark ) viser, at danskerne er fraværende fra arbejdsmarkedet 2 mio. dage om året pga. rygproblemer. Brugerstudierne i Spor 2 har taget udgangspunkt i de patienter, der er i forløb i Helsingør Hospitals Diskuscenter grundet diskusprolaps, stenose eller andre ryglidelser, som man behandler ved skræddersyede træningsprogrammer. Træningen kan ikke løse alle rygproblemer, men en ganske stor del, og den spiller en betydelig rolle i både forebyggelse af rygproblemer, og i behandling og rehabilitering. Dels tjener træningen til at forbedre den nuværende situation, dels til at forhindre tilbagefald i fremtiden. Research og indsigt gennem brugerstudier har tydeliggjort, at behandlingen af rygpatienter er individuel og betinget af interaktionen mellem fysioterapeut og patient, hvor både fysiske, sociale og psykologiske aspekter spiller ind. Meget afhænger af fysioterapeutens vurdering af patienten og af den kropslige læsning, der foregår i konsultationen. Ligeledes er fysioterapeutens etablering af ekspertise og troværdighed i denne situation væsentlig for patienterne, der i høj grad støtter sig hertil i tolkningen af egen situation og udsigter fremover. Imidlertid betyder det lange interval uden kontakt, at disse relationer svækkes, og at patienten i høj grad står alene med træningen i hverdagen derhjemme. Det er overladt til den enkelte patient at opretholde træningen og motivationen. Fysioterapeuten kan give patienterne instruktioner og vejledning, men kan ikke sikre sig, at patienten husker disse, har forstået dem rigtigt eller kan bevare motivationen undervejs og føler sig tryg ved at udføre dem. Mange af patienterne gav i projektets brugerundersøgelser udtryk for utryghed ved at udføre øvelserne derhjemme med risiko for at gøre dem forkert og gøre ondt værre eller få tilbagefald. Det betyder, at man ikke kan sikre sig patienternes komplians, hvilket giver meget forskelligartede resultater for patienterne, og først ved næste konsultation har man lejlighed til at rette op på evt. misforståelser eller adressere opståede tvivl eller problemer. Det kan være vanskeligt for fysioterapeuten at sikre sig, at patienterne har forstået, hvordan de aktiverer deres muskelkorset rigtigt. Gennem demonstrationer, beskrivelser og analogier kan fysioterapeuterne forsøge at gøre klart, hvordan øvelserne skal være, men det er en subjektiv vurdering, om patienterne er i stand til at gøre det rigtigt. Mister patienten motivationen, får tilbagefald eller opstår der andre forhindringer, kan der gå lang tid, inden fysioterapeuten bliver klar over problemet. En del af næste konsultation går således med at rette op herpå og afklare den nye situation. En del patienter falder fra, ligesom der er en del no-shows og aflysninger af behandlingstider, hvilket kan skyldes manglende træning i intervallerne mellem konsultationerne. Fysioterapeuterne peger på, at nogle patienter hellere vil melde afbud til konsultationen end at konfronteres med at have misligholdt deres træningsprogram. Det er meget vigtigt for fysioterapeuterne, at den individuelt tilpasningsdygtige behandlingsmetode bevares, sådan, at standardiserede øvelser ikke fjerner fokus fra, hvad der er hver enkelt patients unikke behov. Et ønske, som også modsvares af patienternes tilfredshed med den store personlige opmærksomhed. et samlet system der giver værdi Som led i behandling af rygpatienter med diskusprolaps får patienten en række øvelser, der skal udføres derhjemme. Under fysioterapeutens instruktion optages patienten på video, der efterfølgende oploades til en hjemmeside, som kun patienten og fysioterapeuten har adgang til. Patienten får derved mulighed for at se sig selv udføre øvelsen med fysioterapeutens instruktioner igen og igen hvor som helst blot ved adgang til en internetopkobling. Det giver patienten en tryghed at kunne gense øvelserne og blive påmindet om kritiske punkter, han/hun skal være opmærksom på under udførelsen. Øvelserne lægges ind i en træningskalender, så patienten nemt har overblik over træningsforløbet og de øvelser, der skal udføres den pågældende dag. Patienten kan i eget hjem følge sin rygtræning i real time vha. et bælte med en sensor og en skærm, der hhv. måler og visualiserer bevægelsen. Bæltet registrerer ryg/ hofte-stabiliteten, og på en separat skærm viser et program patientens bevægelse under træning vha. en prik, der angiver positionen af bæltet og dermed, hvorvidt patienten holder ryggen i ro under bevægelsen. Programmet kan tilpasses den enkelte øvelse, og sværhedsgraden kan nemt justeres af patienten og fysioterapeuten. Programmet kan bruges på en fjernsynsskærm, computerskærm, tablet, smartphone etc. Konceptet muliggør dels en real time feedback på øvelsen, men også en feedback efter hver endt øvelse med en score, 3 Forebyggende Selvmonitorering

4 der angiver, i hvor høj grad patienten har holdt ryg/hofte stabil under udøvelsen. Desuden opsamles data kontinuerligt fra hvert træningspas, så patienten kan følge med i og få overblik over progressionen over tid og registrere kvalitet og frekvens af træning samt gøre notater i træningslog. Dataopsamlingen deles med patientens fysioterapeut, der kan følge med i patientens progression og udfordringer, og dette kan danne grundlag for en mere målrettet konsultation og behandling. De individuelle træningsvideoer kombineret med bæltet og det at få real time feedback øger patientens tryghed ved at udføre øvelserne derhjemme og virker som en motivationsfaktor. En variation af denne løsning med bæltet er, at patientens bevægelse afbilledes af en avatar, dvs. en animeret figur på skærmen, der giver real time feedback på patientens bevægelse under træningen. Denne kan kombineres med en virtuel fysioterapeut/ træner/træningspartner, der udfører øvelserne sammen med patienten. Patienten skal efterligne disse øvelser ved at bevæge sig selv, mens sensoren registrerer dette, og patienten kan se sin avatar bevæge sig ved siden af den virtuelle fysioterapeut. Undervejs kan patienten skifte synsvinkel (forfra, bagfra, fra siden) og zoome ind og ud. Med afsæt i de opsamlede data fra sensoren kan udvalgte dele af konsultationerne med fysioterapeuten foregå via online konsultation gennem en skærm og et webkamera. Det giver dels mulighed for, at der kan være en løbende opsamling, og patienten kan få afklaret usikkerheder og eventuel fejltræning, og kan således supplere eller erstatte nogle af de fysiske konsultationer. Det giver desuden et mere detaljeret udgangspunkt for konsultationerne, hvilket tjener til at gøre dem mere målrettede. Konceptet muliggør endvidere, at rygpatienterne kan udføre virtuel fællestræning, synkront eller diakront med andre rygpatienter. Her kan patienterne også udveksle erfaringer og lave virtuelle træningsaftaler med hinanden. En træningskalender samler hele konceptet og binder det sammen, idet patienten herfra kan tilgå træningsvideoerne, dataopsamlingen, få overblik over, hvilke øvelser der skal udføres hvornår, se næste tid til konsultation, oprette online konsultation og træne virtuelt med andre rygpatienter, samt tilgå programmet til træning med bæltet eller den virtuelle agent. Hvilke behov opfylder det hos brugerne? Giver patienten støtte, bekræftelse og ansvar til at handle Giver patienten tryghed Hjælper patienten til at forstå øvelserne og udføre dem korrekt Øger oplevelsen af, at der er fremskridt i behandlingen og dermed motivationen til at træne Giver patienten (tilpas) udfordring, individuel instruktion og øvelser tilpasset niveau, behov og livssituation og tilbyder dermed mere variation i øvelserne Forkorter behandlingsforløbene Fordrer nye vaner ny kropsholdning Kontakt og udveksling af erfaring med andre rygpatienter Konceptet adresserer og imødekommer en række af de behov og udfordringer, brugerstudierne har givet indsigt i, både i forhold til patienter og sundhedspersonale. Samlet set tilbyder konceptet fleksibilitet og mange delelementer, som understøtter den individuelle tilgang til rygtræning. Konceptet er med til at fremme evner og motivationen til at udføre hjemmetræning selvstændigt, idet patienten bliver tryg, kan se egen progression og får variationsmuligheder i træningen. Det øger effekten af træningen og forkorter sygeperioden. Konceptet øger dermed også muligheden for, at patienterne fastholder og vedligeholder træningen efter raskmelding, som samlet set kan give færre tilbagefald og højne livskvaliteten hos patienterne. Fra en sundhedsprofessionel vinkel kan konceptet være med til at formidle og tydeliggøre, hvordan patienten skal spænde op i det indre muskelkorset under træning. Derudover løser konceptet problemerne med, at fysioterapeuterne ikke ved, hvordan patientens træning skrider frem, og om der opstår problemer eller udfordringer undervejs i intervallerne mellem konsultationerne. Konceptet er dermed også med til, at fysioterapeuten hurtigt kan spore sig ind på de pågældende udfordringer og målrette behandling og konsultation i langt højere grad. Online konsultationerne muliggør en fleksibilitet, der ikke findes i dag, idet mange patienter skal køre langt for at komme til en konsultation på hospitalet. På et overordnet plan er konceptet med til at øge effektiviteten i eksisterende træningstilbud og dermed mindske behovet for hjælp og kontrol udefra. 4 Forebyggende Selvmonitorering

5 Hvilken værdi skaber det for brugeren? Patienten opnår støtte, tryghed og motivation til at træne Øger muligheden for, at træningen bliver vedholdende også efter raskmelding Målretter og styrker kvaliteten af træning og dermed behandling Kan, hvis ønsket, spare besøg i Diskuscentret Kortere konsultationer Kortere behandlingsforløb Kortere og færre sygeperioder Hurtigere tilbage på arbejde Højner livskvaliteten Patienter kan træne sig raske frem for at gennemgå operation Tidsbesparende for patient og fysioterapeuter Formidler de basale teknikker til træningsøvelserne og øger forståelsen af, hvornår patienten skal spænde op i muskelkorsettet Brugertest Brugerne har været involveret i udviklingsprocessen hele vejen igennem. Det har været en iterativ proces, hvor projektgruppen har fået løbende feedback fra både sundhedsfagligt personale og patienter. Således har brugerne være med til at definere og skærpe konceptets funktion og design og sikret, at projektgruppen har fastholdt fokus på de reelle behov brugerne har. Bæltet og den visuelle og audio feedback er testet på en række rygpatienter under udførelse af træningsøvelser enten i eget hjem eller i forbindelse med en konsultation eller kontrol i Diskuscentret. Bæltet er testet med henblik på at få patienternes feedback, men også med henblik på at få indsigt i, hvordan fysioterapeuterne kan bruge det som et værktøj i deres formidling af øvelserne og vigtigheden af at spænde op i det indre korset. De individuelle træningsvideoer er optaget med tre rygpatienter i forbindelse med opstart af et behandlingsforløb og er efterfølgende blevet testet i hjemmet hos patienterne. Fokus har været at klarlægge, hvilke muligheder det giver patienten at se sig selv træne og gense instruktionerne fra fysioterapeuten. Derudover har træningsvideoerne dannet grundlag for at interviewe en række patienter omkring det samlede koncept. Bæltet På to testdage på Helsingør Hospitals Diskuscenter blev en tidlig prototype af træningsbæltet afprøvet med en række (n=7) rygpatienter i forbindelse med deres konsultation. Under supervision af fysioterapeuterne blev patienterne sat til at udføre en række af typiske træningsøvelser med brug af bælte og skærm. Dette blev dokumenteret gennem noter, film og fotos, og efterfølgende blev udført korte interviews med patienterne for at få deres feedback på konceptet. Under hjemmebesøg fik yderligere 4 patienter mulighed for at afprøve bæltet i hjemmet med efterfølgende interviews om udbytte og muligheder heri. Fysioterapeuterne udtrykte stor tilfredshed med prototypens potentialer, idet de kunne se, hvor hurtigt patienterne fandt ud af at justere deres øvelser i forhold til bæltets feedback, ligesom det gav fysioterapeuterne et redskab til at fastslå patienternes niveau og fysiske formåen. Patienternes tilkendegivelser om bæltet var også alle meget positive. De fandt, at bæltet gør det mere motiverende, spændende og/eller øger koncentrationen, mens man træner, ligesom det formår at vise, når man taber spændingen i muskelkorset og dermed bliver ustabil. Det er sjovt det er jo en ny måde at træne på. Man skal koncentrere sig det bliver motivationen. Den (prikken) skal fandeme ikke komme udenfor det bliver en leg. Det bliver en konkurrence man motiverer sig selv på den måde. Videoerne Disse optagelser blev udført med 3 patienter, der efterfølgende skulle træne efter træningsvideoerne i en måned i hjemmet. Dernæst fulgte interviews op på udbyttet heraf. Løsningen tiltalte fysioterapeuterne, mens patienterne var knap så tilfredse med udbyttet videoerne er nyttige til at lære basal teknik i starten af øvelsesprogrammet, men patienternes syntes, at de hurtigt blev monotone, og det var ikke tiltalende for patienterne at skulle se sig selv på film hver dag. det samlede koncept På en række hjemmebesøg (n=5) blev patienterne præsenteret for det samlede koncept i form af billeder, beskrivelser, videoklip og patient stories og gav deres feedback under interviews. Gennem en række møder på Helsingør Hospital blev konceptet diskuteret med personale og ledelse. Fysioterapeuter og overlæger fra afdelingen mente, at det samlede koncept har stort potentiale og er interessant for både fysiotera- 5 Forebyggende Selvmonitorering

6 peuter og patienter. I forhold til behandlingen pegede de på, at konceptet giver mulighed for at målrette og styrke kvaliteten af træningen og dermed give større succes i behandlingen samt være tidsbesparende for både patienter og fysioterapeuter. Gennem online konsultation ses ressourcemæssige fordele i at spare en fysisk konsultation eller forkorte konsultationerne. Der er potentiale i at bruge træningsbæltet i konsultationerne og ikke blot til hjemmetræning, men som et værktøj til at formidle træningen og det vigtige spænd i muskelkorsettet, som er en stor del af konsultationerne i dag. De påpegede, at konceptets fleksibilitet kan skabe større gennemslagskraft, men det kalder muligvis også på en vis teknologisk kunnen hos patienterne. De mange kombinationsmuligheder, som skaber fleksibilitet, kan også skabe uoverskuelighed, ligesom oplæring i brug også skal indtænkes. Desuden blev det diskuteret, hvorvidt de to forskellige visualiseringsmetoder (Agent & Avatar og Træningsvideoerne) giver samme værdi, eller om den ene var bedre end den anden; dog uden at opnå enighed herom. Generelt udtrykte patienterne stor interesse for konceptet og fandt især træningsbæltet og træningsinstruktionerne, enten videofilmede eller animerede (i form af Agent & Avatar) interessante. Det må være sjovere. Også den med, at man ligesom kan sammenligne med sig selv. Om man ligesom gør det, den beder en om. Det tror jeg da også. Det ville give mig noget. [ ]men jeg ville bare føle mig meget mere sikker i den selvom det er en animeret figur, så er det jo en øvelse, der er lavet fuldstændigt korrekt der. Der var knap så stor interesse for virtuel fælles træning, som de fleste så som enten uvedkommende (man ønskede ikke nødvendigvis det sociale fællesskab, eller foretrak rigtig fysisk interaktion) eller for forpligtende/ besværligt i forhold til den frihed og fleksibilitet, der er i individuel træning. Stort set alle patienter fandt muligheden for online konsultation med fysioterapeuten via tv-konference meget interessant. Dels på grund af logistisk forenkling og tidsbesparelser, dels på grund af muligheden for ekstra konsultationer til at følge op på træningen mellem de regulære, fysiske konsultationer hver måned. Således ønskede kun en enkelt muligheden for at erstatte nogle af de fysiske konsultationer med online, mens alle bortset fra to ønskede mulighed for at supplere de nuværende med online. Der blev blandt andet sagt følgende: Nej altså, jeg synes efterhånden al personlig kontakt ryger. Man behøver jo efterhånden ikke møde mennesker mere. Jeg vil hellere møde mennesker så nej, jeg vil hellere møde mennesker ansigt til ansigt... det tror jeg også ville hjælpe mange, fordi nogle gange kan det være besværligt for folk at komme af sted, komme ind til, hvor de skal i mit tilfælde f.eks., som har rigtigt svært ved at sidde i en bil p.t., og måske skal have nogen til at ligge og køre for mig, så vil det jo være meget fedt, når man er i den fase, hvor man ikke har det så godt, at man kan gøre det på den måde. At man ikke skal ligge og fare af sted. Det tror jeg ville være rigtig godt. Det vigtigste for de fleste var en mere spændende form for træning: Så sker der noget andet end bare den almindelige træning. Det er noget andet, ikke, det er mere spændende på en eller anden måde. Det væsentlige var, at der blev tilbudt en levende visualisering, der kunne illustrere og forklare øvelsen, dels som motivationsfaktor, der gjorde træningen mere interessant, dels som teknisk hjælpemiddel, der kunne skabe kropsbevidsthed og koncentration. Træningsregistrering gennem bæltet og en kalenderfunktion blev af alle undtagen én, fremhævet som en positiv mulighed for at skabe motivation: Det har potentialet til at vise progression og fastholde motivationen. Gennem datadeling med fysioterapeuten skabes forpligtelse og dermed motivation for at holde sig til træningen. Der blev bl.a. sagt følgende: Og for mig ville det da være godt at se; her går det fremad, ikke. Hov, her er det dødt, hvorfor er det det, ikke? Og så går det fremad igen. Og med min ryg har jeg været så meget vant til to skridt tilbage og et frem. Og så bliver det til to skridt frem og et tilbage, to skridt frem og et tilbage, og så gik det lige pludseligt kun frem. Og jeg ville have det godt med at kunne se det. På skærm. Det ville være helt fint. Så kan man heller ikke snyde mere! [Griner] ( )Der er sikkert mange, der ikke bryder sig om den der kontrol, men det er sikkert også det, rigtig mange har brug for. Der var ingen af de adspurgte patienter, der havde indvendinger mod at give fysioterapeuten indsigt i monitoreringsdata fra træningen. Fremtidsscenarie Brug af det samlede koncept i hverdagen to eksempler: Hr. Jensen Hr. Jensen går til konsultation i Diskuscentret. Her udarbejder fysioterapeuten hans 6 Forebyggende Selvmonitorering

7 træningsprogram og gennemgår øvelserne med ham. Han prøver at lave dem, mens fysioterapeuten forklarer og hjælper. Imens filmes øvelserne, og når hr. Jensen går fra hospitalet, uploader fysioterapeuten filmklippene, så når hr. Jensen kommer hjem, kan han se de øvelser, han skal lave hver dag via tv, computer eller smartphone. Næste dag, da han skal træne, er han i tvivl om, hvad fysioterapeuten har sagt, og han bliver nervøs for at gøre noget forkert. Han logger på sin træningskalender, hvor han tilgår de øvelser, fysioterapeuten gav ham i går. Hr. Jensen husker nu, da han ser sig selv og hører fysioterapeutens instruktioner på videoen, at han skal huske at spænde op i det indre korset og det er vigtigt, at han ikke løfter lænden fra gulvet og holder hoften lige, når han f.eks. skal lave øvelse 3. Han tager bæltet på, umiddelbart før han går i gang med træningen. Hr. Jensen er ikke så stærk i sin højre hofte i en bestemt øvelse, men lyden og billedet fra bæltet fortæller ham, at han skal huske at holde hoften stabil. Når han er færdig med øvelserne, viser skærmen ham, at han lavede 80 % af øvelserne rigtigt. Det er 5 % bedre end sidste uge. Hr. Jensen kan gå ind i sin elektroniske kalender og se, hvor godt han har gjort det hver dag, og han kan også selv skrive, hvordan han synes det går. Det er skægt at følge med i. Hr. Jensen viser det endda til sin kone og datter, så de kan se, at han bliver bedre. Hr. Jensen deler sine træningsdata med sin fysioterapeut, som tager udgangspunkt i hans progression og de udfordringer, han har haft, næste gang han kommer til kontrol. Når jeg har videokonsultation med fysioterapeuten, kan vi snakke om, hvordan det går, og jeg kan få gode råd til det, jeg har svært ved. Sammen med bæltet gør det, at jeg ikke er i tvivl om, om jeg træner rigtigt. Og på kalenderen kan jeg se, at jeg gør fremskridt. Fru Hansen Fru Hansen har fået træningsprogrammer og træner med bæltet derhjemme. Bæltet viser hende, om hun laver øvelserne rigtigt, og det bliver registreret i træningsdagbogen, så hun hele tiden kan følge med i, hvordan det skrider frem. Det hjælper hende meget at se, at hun bliver bedre, for hun synes, at det går langsomt fremad. En gang om ugen har hun en online træningsaftale med 3 andre rygpatienter. I sidste uge havde fru Jensen besøg på det tidspunkt, hvor hun normalt træner virtuelt sammen med sine træningskammerater, men så kunne hun bagefter gå ind på sin skærm og se optagelsen af de andres træning. På den måde kunne hun stadig følge med i, hvordan det var gået og træne med dem diakront. De andre dage træner hun sammen med sin virtuelle træner; på tv-skærmen viser en animeret figur, hvilke træningsøvelser hun skal lave. Ved siden af kan hun se sig selv afbilledet som en animeret figur, der synkront bevæger sig, som hun selv gør. Alt hendes træning bliver registreret i hendes træningskalender, så fysioterapeuten kan logge ind og se, hvordan det går. I starten kom fru Hansen ind i Diskuscentret en gang om måneden. Det går nu så godt, at de kan nøjes med en videokonsultation hver anden gang. Det giver hende en del mere fleksibilitet, for det var så besværligt at skulle tage fri fra arbejde for at komme til konsultation i Diskuscentret. Nogle gange er det kedeligt at træne alene, men det kan være svært at komme ud i et træningscenter. Derfor træner vi online sammen. Bagefter sidder vi og hyggesnakker lidt, og deler gode råd og oplevelser. Og med min virtuelle træner er det ligesom at træne sammen med en, der viser mig, hvad jeg skal gøre. Referencer Koch, Mette Bjerrum, Michael Davidsen, Knud Juel, 2011: De samfundsmæssige omkostninger ved rygsygdomme og rygsmerter i Danmark, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Fakta Tid: Aug Feb Projektledelse: DELTA Partnere: GN Resound, Oticon, Welfare Solutions, Denmark Communications Dencomm, Optimov, Nabto, C4U Technologies, Bispebjerg Hospital, Helsingør Kommune, Helsingør Diskuscenter, DI ITEK, Foreningen Sundt Seniorliv, Castberggård, Alexandra Instituttet, Aarhus Universitet Datalogisk Institut, KU CESA, Center for Sundhedsinnovation. 7 Forebyggende Selvmonitorering

8

DELTA. Mikkel Leth Olsen - mlo@delta.dk madebydelta.com

DELTA. Mikkel Leth Olsen - mlo@delta.dk madebydelta.com DELTA Mikkel Leth Olsen - mlo@delta.dk madebydelta.com BACK TRACK Fremtidens Rygtræning i Hjemmet History & highlights Technology pathfinders since 1941 70 years of history in headlines: 40 ties Knowledge

Læs mere

Den Intelligente Pilleæske

Den Intelligente Pilleæske Brugerindsigter Sundhedshus med online fællessk Robotteknologiske træningsfliser Den Intelligente Pilleæske Brugerindsigter ITU Mødestedet Brugerindsigter KU C Om Lev Vel FOPI Nordic Walking Sticks Forfattere

Læs mere

Tidlig sporing af Stress

Tidlig sporing af Stress Brugerindsigter Sundhedshus med online fællessk Robotteknologiske træningsfliser Tidlig sporing af Stress Brugerindsigter ITU Mødestedet Brugerindsigter KU C Om Lev Vel FOPI Nordic Walking Sticks Social

Læs mere

20 Forebyggende Selvmonitorering

20 Forebyggende Selvmonitorering Formålet med Forebyggende Selvmonitorering er at udvikle nye og kommercielle løsninger, der gør ældre til mere informerede og aktive borgere. Løsninger, som giver dem adgang til og indsigt i egen sundhed,

Læs mere

Invitation. til den nytænkende kommune. Vi inviterer 10 kommuner til at indgå i et advisory board for ældrepleje og service

Invitation. til den nytænkende kommune. Vi inviterer 10 kommuner til at indgå i et advisory board for ældrepleje og service Forebyggende selvmonitorering styres af DELTA www.madebydelta.com Vi inviterer 10 kommuner til at indgå i et advisory board for ældrepleje og service Tænker din kommune nyt inden for ældrepleje? Så har

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Rapport fra workshop i Forebyggende Selvmonitorering spor 2: Fysisk

Læs mere

Robotteknologiske træningsfliser

Robotteknologiske træningsfliser Brugerindsigter Sundhedshus med online fællessk Robotteknologiske træningsfliser Robotteknologiske træningsfliser Brugerindsigter ITU Mødestedet Brugerindsigter KU C Om Lev Vel FOPI Nordic Walking Sticks

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende Ældre, sundhed og Forfatter: Af Julie Bønnelycke, videnskabelig assistent, Center

Læs mere

YOUR MEDS MEDICIN- APP TIL IPAD

YOUR MEDS MEDICIN- APP TIL IPAD Robotteknologiske træningsfliser YOUR MEDS MEDICIN- APP TIL IPAD Brugerindsigter ITU Mødestedet Brugerindsigter KU C Om Lev Vel Brugerindsigter FOPI Sundhedshus med online fællessk Nordic Walking Sticks

Læs mere

Borgerrettede Add Ons til Fælles Medicinkort

Borgerrettede Add Ons til Fælles Medicinkort Brugerindsigter SELMA Helbredsmonitorering i hjemmet Brugerindsigter ITU Mødestedet Brugerindsigter KU C Om Lev Vel FOPI Forfattere Nervo Verdezoto, Aarhus Universitet; Erik Grönvall, Aarhus Universitet;

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Erfaringer fra OPI - samarbejdet Opsamling og interviews, om offentlig-privat

Læs mere

COMPLIANCE SUPPORT SPØRGESKEMA TIL NY MEDICIN

COMPLIANCE SUPPORT SPØRGESKEMA TIL NY MEDICIN Y Brugerindsi Sundhedshus med online fælle COMPLIANCE SUPPORT SPØRGESKEMA TIL NY MEDICIN Brugerindsigter ITU Mødestedet Brugerindsigter K Om Lev Vel FOPI Robotteknologiske træningsf Nordic Walking Sticks

Læs mere

Mødestedet tiltrækkende motiverende

Mødestedet tiltrækkende motiverende Formålet med Mødestedet er at udvikle nye typer af mødesteder for selvhjulpne ældre. Mødesteder, der vil virke tiltrækkende og motiverende, fordi de øger både den mentale og fysiske fitness gennem en kombination

Læs mere

Sundhedshus med online fællesskab

Sundhedshus med online fællesskab Brugerindsigter Sundhedshus med online fællessk Robotteknologiske træningsfliser Sundhedshus med online fællesskab Brugerindsigter ITU Mødestedet Brugerindsigter KU C Om Lev Vel FOPI Nordic Walking Sticks

Læs mere

Personlig interaktiv hjemmeside

Personlig interaktiv hjemmeside 2012 Vision Ortopædkirurgisk Afdeling ESA 2 på Aarhus Universitetshospital ønsker at skabe et mere målrettet og personligt informations- og vejledningskoncept til patienter, som skal have nyt hofteled.

Læs mere

Undersøgelser: Forebyggende

Undersøgelser: Forebyggende Undersøgelser: Forebyggende Selvmonitorering Brugerindsigter ITU Mødestedet Brugerindsigter KU C Om Lev Vel Brugerindsigter FOPI Sundhedshus med online fællessk Forfattere Julie Bønnelycke, KU CESA; Sara

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Rygsmerter og Forfatter: Julie Bønnelycke, videnskabelig assistent,

Læs mere

Vurdering My Video Coach

Vurdering My Video Coach KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering My Video Coach Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet træningsapplikationen.

Læs mere

30 Borgerrettede add ons til Fælles Medicinkort

30 Borgerrettede add ons til Fælles Medicinkort Formålet med Borgerrettede Add Ons til Fælles Medicinkort er at udvikle innovative løsninger, der støtter ældre i at tage deres medicin. Løsninger, der giver dem en bedre forståelse for medicineringen

Læs mere

Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi

Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi Anne Lee, Senior konsulent, cand.scient.san., sygeplejerske. CAST, Syddansk Universitet Formål med undersøgelsen Hvordan hjemmetræning,

Læs mere

SIMPLE FITNESS STRATEGIER DER VIRKER

SIMPLE FITNESS STRATEGIER DER VIRKER SIMPLE FITNESS STRATEGIER DER VIRKER FortiusFitness.dk GARANTI FOR RESULTATER Velkommen til det første skridt i retning af den krop, du ønsker Et forløb hos Fortius Fitness er et samarbejde, hvor alt er

Læs mere

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse Jeg er indlagt på et hospital, hvor bevægelse og fysisk aktivitet er en naturlig del af indlæggelsen. Patienterne er derfor aktive, og omgivelserne inviterer

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Tablet-teknologi i Fysioterapi. Projekt i et samarbejde mellem Fysioterapeutuddannelsen, Digifys.com og Træningsenheden Aalborg Kommune.

Tablet-teknologi i Fysioterapi. Projekt i et samarbejde mellem Fysioterapeutuddannelsen, Digifys.com og Træningsenheden Aalborg Kommune. Tablet-teknologi i Fysioterapi Projekt i et samarbejde mellem Fysioterapeutuddannelsen, Digifys.com og Træningsenheden Aalborg Kommune. 1 Præsentation af deltagerne. Projektansvarlige: Fysioterapeut Lene

Læs mere

Projekter i Sundhed 2015

Projekter i Sundhed 2015 Indsatser 2015 Type af aktivitet Effekt Kompetenceudvikling af medarbejdere Osteoporose, Ernæring, kroniske smerter, fald, KOL I forhold til den geriatriske borger har optimeret træningsindsatsen Ernæring

Læs mere

Borgerrettede Add Ons til Fælles Medicinkort

Borgerrettede Add Ons til Fælles Medicinkort Brugerindsigter ITU Mødestedet Brugerindsigter KU CESA Om Lev Vel Brugerindsigter D Sundhedshus med online fællesskab FOPI Robotteknologiske træningsfliser Nordic Walking Sticks Social Yoga Mats Brugerindsigter

Læs mere

Teknologi i eget hjem

Teknologi i eget hjem Nøglen til it-gevinster ligger i at sikre, brugerne oplever, it-systemet er en succes Teknologi i eget hjem En kvalitativ analyse af brugernes erfaring med anvendelse af træningsteknologier i eget hjem

Læs mere

Oversigt. Score: 2,42ud af 3

Oversigt. Score: 2,42ud af 3 BioRemind Connect Oversigt Appens navn : BioRemind Connect Dato: 3/11/2017 Score: 2,42ud af 3 Resume: BioRemind Connect er en platform der kombinerer web og app. I platformen kan behandleren sammensætte

Læs mere

Idékatalog. Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland. Forår 2012

Idékatalog. Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland. Forår 2012 Idékatalog Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland Forår 2012 Med udgangspunkt i spørgsmålet Hvordan kan vi aktivere patienter med kroniske sygdomme

Læs mere

At udfolde fortællinger. Gennem interview

At udfolde fortællinger. Gennem interview At udfolde fortællinger Gennem interview Program 14.00 Velkommen og opfølgning på opgave fra sidst 14.20 Oplæg 15.00 Pause 15.20 Øvelse runde 1 15.55 Øvelse runde 2 16.30 Fælles opsamling 16.50 Opgave

Læs mere

Computerassisteret fysioterapi og fysisk træning

Computerassisteret fysioterapi og fysisk træning D E P A R T M E N T O F C O M P U T E R S C I E N C E U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N Computerassisteret fysioterapi og fysisk træning Kim Steenstrup Pedersen Image Group Datalogisk Institut,

Læs mere

Styrketræning Talentcenter Vest

Styrketræning Talentcenter Vest Styrketræning Talentcenter Vest Opvarmning på niveauer Natascha Winther Olsen Indholdsfortegnelse Indledning Hvad er et talent? Aldersrelateret træning Præpuberteten (Piger - 11 år, drenge - 12 år) Puberteten

Læs mere

SANO. Præsentation af MitSano v/annie Abildtrup DIRF temadag den 7. april 2016

SANO. Præsentation af MitSano v/annie Abildtrup DIRF temadag den 7. april 2016 SANO Præsentation af MitSano v/annie Abildtrup DIRF temadag den 7. april 2016 1 Program Kort præsentation af Sano, - hvem er vi? MitSano Formål, baggrund og etablering MitSano MitSano - Det nuværende produkt

Læs mere

Velfærdsteknologi hvem designer vi for?

Velfærdsteknologi hvem designer vi for? Robotteknologiske træningsfliser Velfærdsteknologi hvem designer vi for? Brugerindsigter ITU Mødestedet Brugerindsigter KU C Om Lev Vel Brugerindsigter FOPI Sundhedshus med online fællessk Nordic Walking

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Formidling og undervisning - MBK A/S

Formidling og undervisning - MBK A/S Jeg skal undervise mine kollegaer eller folk udefra. Jeg bruger for megen tid på forberedelsen. Mine tilhørere har svært ved at forstå, hvad jeg mener. Jeg drukner i detaljer, bliver nervøs og mister overblikket.

Læs mere

BORGERENS PLAN. Udvikling af nyt koncept og services i tæt samarbejde med TIP. Projektleder Matilde Rytter Bockhahn

BORGERENS PLAN. Udvikling af nyt koncept og services i tæt samarbejde med TIP. Projektleder Matilde Rytter Bockhahn BORGERENS PLAN Udvikling af nyt koncept og services i tæt samarbejde med TIP Projektleder Matilde Rytter Bockhahn matilde@isitabird.dk Den samlede løsning Den samlede løsning Borgerens plan Et digitalt

Læs mere

EFFEKT RAPPORT & BUSINESS CASE. DigiRehab er ny velfærdsteknologi med dokumenteret effekt på ældres selvhjulpenhed.

EFFEKT RAPPORT & BUSINESS CASE. DigiRehab er ny velfærdsteknologi med dokumenteret effekt på ældres selvhjulpenhed. EFFEKT RAPPORT & BUSINESS CASE DigiRehab er ny velfærdsteknologi med dokumenteret effekt på ældres selvhjulpenhed. 2 Sådan skaber DigiRehab effekt DigiRehab er et brugervenligt trænings- og analyseværktøj,

Læs mere

1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1

1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1 2 of 5 Lovgrundlag Kommunal genoptræning ydes henholdsvis efter Lov om Social Service, 86 og Sundhedslovens

Læs mere

Evaluering af virtuel undervisning den 30. januar 2008

Evaluering af virtuel undervisning den 30. januar 2008 Virtuel undervisning 1 Side 1 af 7 1v Helsingør Gymnasium Evaluering af virtuel undervisning den 30. januar 2008 Oversigt over spørgsmål 1. Var opgaven i engelsk af passende længde? 2. Var opgaven i engelsk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

Talegenkendelse. Indhold. Teknologien

Talegenkendelse. Indhold. Teknologien Indhold Teknologien... 1 Vurdering af talegenkendelse på forskellige platforme... 2 Talegenkendelse som potentiale for skriftlig deltagelse... 3 Målgruppen... 4 Talegenkendelse Teknologien Talegenkendelse

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

Livsstilscafeen indholdsoversigt

Livsstilscafeen indholdsoversigt Livsstilscafeen indholdsoversigt Mødegange á 3 timer: 14 mødegange fordeles over ca. 24 uger - 7 første mødegange 1 gang om ugen - 7 sidste mødegange hver 2. uge 3 opfølgningsgange efter ca. 2, 6 og 12

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje

Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje 2005 Will-management er et halvårligt selvudviklingsforløb med fokus på anvendelse af den stærke, den gode og den intelligente vilje. I løbet af fire moduler

Læs mere

Velfærdsteknologi. Sundhed, Ældre og Handicap

Velfærdsteknologi. Sundhed, Ældre og Handicap Velfærdsteknologi Sundhed, Ældre og Handicap VELFÆRDSTEKNOLOGI I HJØRRING KOMMUNE I Hjørring Kommune vil vi i samarbejde mellem borgere og medarbejdere skabe rammerne for et godt liv for vores borgere.

Læs mere

Gennemslagskraft for projektledere

Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Bliv stærkere i dine budskaber, og styrk din projektledelse Klar kommunikation skaber bedre projektledelse Har du prøvet at stå foran

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Evaluering af genoptræningsforløb med ICURA trainer tilbudt borgere med ny hofte eller nyt knæ

Evaluering af genoptræningsforløb med ICURA trainer tilbudt borgere med ny hofte eller nyt knæ Evalueringsrapport for Projekt Mobil Interaktiv Genoptræning gennemført af kommunerne Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Evaluering af genoptræningsforløb med ICURA trainer tilbudt borgere

Læs mere

Business case. Klik her for hjælp til udfyldelse af business casen

Business case. Klik her for hjælp til udfyldelse af business casen Business case Klik her for hjælp til udfyldelse af business casen Projekttitel Virtuel holdtræning Befolkningsudviklingen i Helsingør Kommune indeholder frem mod 2020 store forskydninger i alderssammensætningen.

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

Kvalitetsstandard 86. Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86

Kvalitetsstandard 86. Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86 Kvalitetsstandard 86 Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86 1. Hvad er ydelsens Servicelovens 86, stk. 1 og stk. 2 Borgeren udfylder og underskriver et ansøgningsskema.

Læs mere

Sundhedsboost til jeres Rigtige mænd

Sundhedsboost til jeres Rigtige mænd Sundhedsboost til jeres Rigtige mænd Kære kommune, Rigtige Mænd Sjakket er en mulighed for jer som kommune til at motivere jeres kommunes Rigtige Mænd til at komme i gang med en sundere livsstil, ligesom

Læs mere

Evaluering af AlterG Efteråret 2014. Aarhus Kommune

Evaluering af AlterG Efteråret 2014. Aarhus Kommune Evaluering af AlterG Efteråret 2014 Aarhus Kommune 1 Indhold Rammerne for projektet:... 3 Baggrunden for projektet:... 3 Personer tilknyttet projektet:... 3 Formål med afprøvningen af AlterG... 3 Målet

Læs mere

Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk

Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

DELTA. Mikkel Leth Olsen - mlo@delta.dk madebydelta.com

DELTA. Mikkel Leth Olsen - mlo@delta.dk madebydelta.com DELTA Mikkel Leth Olsen - mlo@delta.dk madebydelta.com DEN INTELLIGENTE PILLEÆSKE History & highlights Technology pathfinders since 1941 70 years of history in headlines: 40 ties Knowledge & corporation

Læs mere

En brugerrejse med fokus på ernæring og appetit. Introduktion og oplæring til konceptet

En brugerrejse med fokus på ernæring og appetit. Introduktion og oplæring til konceptet En brugerrejse med fokus på ernæring og appetit Da jeg blev konstateret nyresyg, blev jeg meget hurtig tvunget til at spise helt anderledes end jeg havde gjort tidligere. Før havde jeg ikke i særlig høj

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching Livsstilshold på arbejdspladsen Kostvejledning Som coach vil jeg hjælpe dig til at optimere dit liv ved at få dig til at tage det fulde ansvar og indse, hvad

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

InfoGalleri i detaljer

InfoGalleri i detaljer InfoGalleri i detaljer InfoGalleri er et digitalt formidlingsværktøj, der hjælper dig til at kommunikere bedre med dine brugere ved brug af storskærme. Ved hjælp af vores brugervenlige redaktionsværktøj,

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt.

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt. Bilag 6: Spørgeguide inklusiv forskningsspørgsmål Intro: (5 min.) Velkommen og tusind tak, fordi du vil deltage i vores samtale om unge og økonomi. Jeg hedder XX. Vi er 5 studerende fra Roskilde Universitet,

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014

Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014 Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014 Jytte Normann, Halsnæs Kommune Tinne Westerlund, Frederikssund Kommune Jane Andersen, Hillerød Kommune Tilsynsrapport på serviceloven 86 st. 1 og 2 i

Læs mere

Projekt Tab Ud. Slutmåling. Slagelse Kommune

Projekt Tab Ud. Slutmåling. Slagelse Kommune Projekt Tab Ud Slutmåling Slagelse Kommune Baggrundsoplysninger Andet fagområde - uddybning Baggrundsoplysninger, fortsat Tidsforbrug - Borgerstøtte Gennemsnit Respondenter Hvor meget tid vil du anslå

Læs mere

Vurdering af Doff n Donner

Vurdering af Doff n Donner KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Doff n Donner Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE DIAS 1 OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE Kvalitet i Velfærdsteknologi Eller Velfærdsteknologi & Kvalitet Henriette Mabeck,MI. Ph.D. - KMD Future Solutions HVEM ER GIRAFFEN- DER SKAL SIGE NOGET NU? DIAS

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Sundhedschef Charlotte Kira Kimby Temadag for hjertefysioterapeuter d. 21. juni 2012 Formål med patientundersøgelsen

Læs mere

Redskaber i fremtidens træningsplatform Biofeedback og netværk

Redskaber i fremtidens træningsplatform Biofeedback og netværk Biofeedback og netværk Syddansk universitet www.sdu.dk October 22, 2013 CreatedinLATEX About me Ekspert i computerstyring Sensorer Robotter Electronik Fysik Nysgerrig outsider i Træning Rehabilitering

Læs mere

DET BORGERNÆRE HOSPITAL

DET BORGERNÆRE HOSPITAL DET BORGERNÆRE HOSPITAL SUNDHED.DK Nå Hr. Jensen nu skal du høre. Du behøver ikke at være bekymret. Du fejler ingenting alvorligt, men jeg kunne godt tænke mig at fortsætte behandlingen og eventuelt tage

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 stk. 1 og 2 Denne pjece indeholder

Læs mere

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet Evaluering af projekt Mor i bevægelse Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet 1 Evaluering Interventionsgruppe (n=65) Matchet kontrolgruppe (n=89)

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Undersøgelsen Ældre og Ensomhed

Undersøgelsen Ældre og Ensomhed Undersøgelsen Ældre og Ensomhed Datagrundlag I 2012 gennemførte Marselisborg i samarbejde med Socialministeriet og 25 kommuner på landsplan en omfattende undersøgelse om ældres sociale liv Omfattende og

Læs mere

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning...

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... Maj - 3 ½ måned senere Januar Januar Maj - 3 ½ måned senere Operation kan ofte undgås, hvis en diskusprolaps

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

Ledervurdering - evaluering/status

Ledervurdering - evaluering/status Ledervurdering - evaluering/status Denne opsamling er lavet på baggrund af tilbagemeldinger fra ledere på 3., 4. og 5. niveau i forbindelse med 2. kursusdag (forberedelse af det gode udviklingsforløb/den

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM

SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM UDFORDRINGER FOR BRUGERINDDRAGELSE I SUNDHEDSSEKTOREN Sundhedssektoren oplever i stigende grad en række eksterne pres fra behandlere, patienter og pårørende i forhold

Læs mere

Rodt, / gult, gront / sprog O M

Rodt, / gult, gront / sprog O M Rodt, / gult, gront / sprog T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse, hvor eleverne skal gå rundt mellem hinanden og sige ord på forskellig måde. Formål At eleverne bliver bevidste om, hvordan de

Læs mere

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent PAS PÅ RYGGEN Fra rygpatient til rygbetjent Træning eller genoptræning er i mange tilfælde centrale elementer i behandlingen af lidelser og sygdomme i ryg og nakke. Derfor tilbyder Center for Rygkirurgi

Læs mere

Evalueringsrapport: Projekt DigiRehab - Digital understøttet træning i hjemmeplejen

Evalueringsrapport: Projekt DigiRehab - Digital understøttet træning i hjemmeplejen Evalueringsrapport: Projekt DigiRehab - Digital understøttet træning i hjemmeplejen Viborg Kommune Job & Velfærd Omsorgsområdet Prinsens Allé 5 8800 Viborg 1.1 Resume af Projekt DigiRehab - Digital understøttet

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune - Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Genoptræning... 6 Klageadgang... 8 Kvalitetsstandarder for

Læs mere

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats.

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Projekt: Hurtigere afklaring af sygemeldte med bevægeapparatslidelser og et tilbud om behandling I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 28 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Citat

Læs mere

Skolebesøg giver nye medlemmer blandt minoritetsunge

Skolebesøg giver nye medlemmer blandt minoritetsunge Skolebesøg giver nye medlemmer blandt minoritetsunge Danseforeningen Global Kidz udfordrer elever i en tryg ramme, og skolebesøgene giver nye medlemmer særligt blandt minoritetsunge. Københavns Kommune

Læs mere

Innovation i sundhedsvæsnet - beslutningsunderstøttende apps & kunstig intelligens

Innovation i sundhedsvæsnet - beslutningsunderstøttende apps & kunstig intelligens Innovation i sundhedsvæsnet - beslutningsunderstøttende apps & kunstig intelligens Sanne Lindskov Knudsen, Projektleder i Esbjerg Kommune, sanha@esbjergkommune.dk Case Esbjerg Kommune har igennem længere

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

MinVej.dk OM PROJEKTET

MinVej.dk OM PROJEKTET MinVej.dk OM PROJEKTET Scenen sættes... Projektets formål MinVej.dk er en brugerstyret platform med det primære formål at engagere psykisk sårbare og syge i egen sundhed. Kommunikationen er tilpasset brugerens

Læs mere

Innovation i UEA-forløbet på Klostermarksskolen

Innovation i UEA-forløbet på Klostermarksskolen Innovation i UEA-forløbet på Klostermarksskolen Det ønskes undersøgt, om vi kan skabe et forløb med en aktiv UEA-undervisning og vejledning, hvor der i målgruppen drenge (specifikt socialt udsatte og uddannelsessvage

Læs mere

Patientvejledning. Træningsprogram efter Stabiliserende operation i lænden

Patientvejledning. Træningsprogram efter Stabiliserende operation i lænden Patientvejledning Træningsprogram efter Stabiliserende operation i lænden Træningen består af et øvelsesprogram kombineret med daglige gøremål som bad, påklædning, rejse og sætte sig. Generelt Mange, der

Læs mere

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Center for Rygkirurgi Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Vores patienter går efter eksperterne Kvalitet gennem specialisering Center for Rygkirurgi er det første

Læs mere