System til hjemmetræning af rygpatienter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "System til hjemmetræning af rygpatienter"

Transkript

1 Brugerindsigter Sundhedshus med online fællessk Robotteknologiske træningsfliser System til hjemmetræning af rygpatienter Brugerindsigter ITU Mødestedet Brugerindsigter KU C Om Lev Vel FOPI Nordic Walking Sticks Forfattere Sara Gry Striegler, Center for Sundhedsinnovation; Julie Bønnelycke, KU CESA Brugerindsigter Social Yoga Mats Borgerrettede Add Ons til Fælles Medicinkort Bidragsydere Sara Gry Striegler, Center for Sundhedsinnovation; Julie Bønnelycke, KU CESA; Mikkel Leth Olsen, DELTA; José Cerdan, Optimov; Jesper Mathies Jørgensen, Welfare Solutions 1 Forebyggende Selvmonitorering Compliance support Den intelligente pilleæske Forebyggende Selvmonitorering Tid

2 System til hjemmetræning af rygpatienter Sporet har haft fokus på træning af rygpatienter i et behandlingsforløb på hospitalet, og målet har været at styrke effekten af rygtræning, fremme patienternes evner og motivation til at udføre hjemmetræning selvstændigt og vedholdende, sikre komplians samt at øge effekten i eksisterende træningstilbud. Både de sundhedsfaglige brugere og rygpatienter har været involveret i udviklingsprocessen hele vejen igennem. Det har været en iterativ proces; således har brugerne være med til at definere og skærpe konceptets funktion og design og sikret, at konceptet tilgodeser og rammer de reelle behov, brugerne har. Målgruppen er rygpatienter i træningsforløb som del af behandling og sundhedspersonale som primære brugere, sekundært kommuner med borgere med behov eller potentiel gavn af hjemmetræning som forebyggelse, genoptræning og behandling. Konceptet består af en række delelementer, der tilsammen udgør et helhedskoncept til træning af rygpatienter med diskusprolaps. Konceptet består af: 1. Individuelle træningsvideoer Der optages under konsultationen på hospitalet og uploades til patientens egen træningskalender. Videoerne kan efterfølgende ses i hjemmet og sikrer tryghed, og at øvelserne udføres korrekt. 2. Træningsbælte med sensor Der giver realtime feedback gennem en visuel fremstilling og et lydbillede af bevægelsen (under træningen) Træningsbæltet registrer træningsbevægelsen og visualiserer bevægelsen på skærm eller mobiltelefon. Efter hvert endt træningspas får patienten en score, der angiver, hvor godt/skidt øvelsen blev udført, og træningsdata opsamles over tid i en træningslog (træningsdagbog) 3. Dataopsamling og træningsdagbog De opsamlede data og træningsloggen giver patienten overblik over progressionen, og i træningsdagbogen (træningslog), kan patienten tilføje notater og kommentarer, som kan bruges til at målrette konsultation og behandlingen. 4. Virtuel træningspartner/træner Sensor registrerer træningsbevægelserne, som afbilledes real time i en avatar (en animeret figur) på en skærm (f.eks. PC-skærm eller TV-skærm). 5. Online konsultation Dataopsamlingen fra træningen bruges som udgangspunktet for konsultationen, der foregår via et webkamera og en skærm. Her kan patienten få rettet eventuel fejltræning og afklaret spørgsmål. 6. Virtuel fællestræning Anvendelse af socialt forum med virtuel fællestræning og udveksling af erfaringer patienter imellem Hele konceptet samles af en træningskalender, der samler alle funktionerne, og herfra kan patienten tilgå videoer, få det visuelle overblik over progression, lave virtuelle træningsaftaler, booke online konsultationer med fysioterapeuten, tilgå selve træningsprogrammet og træne med bæltet eller agent/avataren. Key Insights Ondt i ryggen er en af de store folkesygdomme - både på grund af det meget store antal mennesker, der rammes - og de samfundsmæssige omkostninger, det indebærer. Rygsmerter er en af de hyppigste årsager til nedsat arbejdsevne og sygefravær, og op mod 35 % af den voksne, danske befolkning er berørt af enten rygsygdom eller rygsmerter, hvilket svarer til ca. 1,5 mio. personer, og udgør en årlig udgift på 7,3 mia. kr. (Koch, Davidsen og Juel 2011). Forebyggende Selvmonitorering Formålet med projektet er at udvikle nye og kommercielle løsninger, der gør ældre til mere informerede og aktive borgere. Løsninger, som giver dem adgang til indsigt i egen sundhed, helbred og behandling, så de selv kan forebygge og handle. Dermed kan de aktivt være med til at bevare deres livskvalitet, funktionsevne og en højere grad af selvhjulpenhed. Læs mere om Forebyggende Selvmonitorering i Lev Vel bogen kapitel 3. 2 Forebyggende Selvmonitorering

3 En rapport fra SFI ( De samfundsmæssige omkostninger ved rygsygdomme og rygsmerter i Danmark ) viser, at danskerne er fraværende fra arbejdsmarkedet 2 mio. dage om året pga. rygproblemer. Brugerstudierne i Spor 2 har taget udgangspunkt i de patienter, der er i forløb i Helsingør Hospitals Diskuscenter grundet diskusprolaps, stenose eller andre ryglidelser, som man behandler ved skræddersyede træningsprogrammer. Træningen kan ikke løse alle rygproblemer, men en ganske stor del, og den spiller en betydelig rolle i både forebyggelse af rygproblemer, og i behandling og rehabilitering. Dels tjener træningen til at forbedre den nuværende situation, dels til at forhindre tilbagefald i fremtiden. Research og indsigt gennem brugerstudier har tydeliggjort, at behandlingen af rygpatienter er individuel og betinget af interaktionen mellem fysioterapeut og patient, hvor både fysiske, sociale og psykologiske aspekter spiller ind. Meget afhænger af fysioterapeutens vurdering af patienten og af den kropslige læsning, der foregår i konsultationen. Ligeledes er fysioterapeutens etablering af ekspertise og troværdighed i denne situation væsentlig for patienterne, der i høj grad støtter sig hertil i tolkningen af egen situation og udsigter fremover. Imidlertid betyder det lange interval uden kontakt, at disse relationer svækkes, og at patienten i høj grad står alene med træningen i hverdagen derhjemme. Det er overladt til den enkelte patient at opretholde træningen og motivationen. Fysioterapeuten kan give patienterne instruktioner og vejledning, men kan ikke sikre sig, at patienten husker disse, har forstået dem rigtigt eller kan bevare motivationen undervejs og føler sig tryg ved at udføre dem. Mange af patienterne gav i projektets brugerundersøgelser udtryk for utryghed ved at udføre øvelserne derhjemme med risiko for at gøre dem forkert og gøre ondt værre eller få tilbagefald. Det betyder, at man ikke kan sikre sig patienternes komplians, hvilket giver meget forskelligartede resultater for patienterne, og først ved næste konsultation har man lejlighed til at rette op på evt. misforståelser eller adressere opståede tvivl eller problemer. Det kan være vanskeligt for fysioterapeuten at sikre sig, at patienterne har forstået, hvordan de aktiverer deres muskelkorset rigtigt. Gennem demonstrationer, beskrivelser og analogier kan fysioterapeuterne forsøge at gøre klart, hvordan øvelserne skal være, men det er en subjektiv vurdering, om patienterne er i stand til at gøre det rigtigt. Mister patienten motivationen, får tilbagefald eller opstår der andre forhindringer, kan der gå lang tid, inden fysioterapeuten bliver klar over problemet. En del af næste konsultation går således med at rette op herpå og afklare den nye situation. En del patienter falder fra, ligesom der er en del no-shows og aflysninger af behandlingstider, hvilket kan skyldes manglende træning i intervallerne mellem konsultationerne. Fysioterapeuterne peger på, at nogle patienter hellere vil melde afbud til konsultationen end at konfronteres med at have misligholdt deres træningsprogram. Det er meget vigtigt for fysioterapeuterne, at den individuelt tilpasningsdygtige behandlingsmetode bevares, sådan, at standardiserede øvelser ikke fjerner fokus fra, hvad der er hver enkelt patients unikke behov. Et ønske, som også modsvares af patienternes tilfredshed med den store personlige opmærksomhed. et samlet system der giver værdi Som led i behandling af rygpatienter med diskusprolaps får patienten en række øvelser, der skal udføres derhjemme. Under fysioterapeutens instruktion optages patienten på video, der efterfølgende oploades til en hjemmeside, som kun patienten og fysioterapeuten har adgang til. Patienten får derved mulighed for at se sig selv udføre øvelsen med fysioterapeutens instruktioner igen og igen hvor som helst blot ved adgang til en internetopkobling. Det giver patienten en tryghed at kunne gense øvelserne og blive påmindet om kritiske punkter, han/hun skal være opmærksom på under udførelsen. Øvelserne lægges ind i en træningskalender, så patienten nemt har overblik over træningsforløbet og de øvelser, der skal udføres den pågældende dag. Patienten kan i eget hjem følge sin rygtræning i real time vha. et bælte med en sensor og en skærm, der hhv. måler og visualiserer bevægelsen. Bæltet registrerer ryg/ hofte-stabiliteten, og på en separat skærm viser et program patientens bevægelse under træning vha. en prik, der angiver positionen af bæltet og dermed, hvorvidt patienten holder ryggen i ro under bevægelsen. Programmet kan tilpasses den enkelte øvelse, og sværhedsgraden kan nemt justeres af patienten og fysioterapeuten. Programmet kan bruges på en fjernsynsskærm, computerskærm, tablet, smartphone etc. Konceptet muliggør dels en real time feedback på øvelsen, men også en feedback efter hver endt øvelse med en score, 3 Forebyggende Selvmonitorering

4 der angiver, i hvor høj grad patienten har holdt ryg/hofte stabil under udøvelsen. Desuden opsamles data kontinuerligt fra hvert træningspas, så patienten kan følge med i og få overblik over progressionen over tid og registrere kvalitet og frekvens af træning samt gøre notater i træningslog. Dataopsamlingen deles med patientens fysioterapeut, der kan følge med i patientens progression og udfordringer, og dette kan danne grundlag for en mere målrettet konsultation og behandling. De individuelle træningsvideoer kombineret med bæltet og det at få real time feedback øger patientens tryghed ved at udføre øvelserne derhjemme og virker som en motivationsfaktor. En variation af denne løsning med bæltet er, at patientens bevægelse afbilledes af en avatar, dvs. en animeret figur på skærmen, der giver real time feedback på patientens bevægelse under træningen. Denne kan kombineres med en virtuel fysioterapeut/ træner/træningspartner, der udfører øvelserne sammen med patienten. Patienten skal efterligne disse øvelser ved at bevæge sig selv, mens sensoren registrerer dette, og patienten kan se sin avatar bevæge sig ved siden af den virtuelle fysioterapeut. Undervejs kan patienten skifte synsvinkel (forfra, bagfra, fra siden) og zoome ind og ud. Med afsæt i de opsamlede data fra sensoren kan udvalgte dele af konsultationerne med fysioterapeuten foregå via online konsultation gennem en skærm og et webkamera. Det giver dels mulighed for, at der kan være en løbende opsamling, og patienten kan få afklaret usikkerheder og eventuel fejltræning, og kan således supplere eller erstatte nogle af de fysiske konsultationer. Det giver desuden et mere detaljeret udgangspunkt for konsultationerne, hvilket tjener til at gøre dem mere målrettede. Konceptet muliggør endvidere, at rygpatienterne kan udføre virtuel fællestræning, synkront eller diakront med andre rygpatienter. Her kan patienterne også udveksle erfaringer og lave virtuelle træningsaftaler med hinanden. En træningskalender samler hele konceptet og binder det sammen, idet patienten herfra kan tilgå træningsvideoerne, dataopsamlingen, få overblik over, hvilke øvelser der skal udføres hvornår, se næste tid til konsultation, oprette online konsultation og træne virtuelt med andre rygpatienter, samt tilgå programmet til træning med bæltet eller den virtuelle agent. Hvilke behov opfylder det hos brugerne? Giver patienten støtte, bekræftelse og ansvar til at handle Giver patienten tryghed Hjælper patienten til at forstå øvelserne og udføre dem korrekt Øger oplevelsen af, at der er fremskridt i behandlingen og dermed motivationen til at træne Giver patienten (tilpas) udfordring, individuel instruktion og øvelser tilpasset niveau, behov og livssituation og tilbyder dermed mere variation i øvelserne Forkorter behandlingsforløbene Fordrer nye vaner ny kropsholdning Kontakt og udveksling af erfaring med andre rygpatienter Konceptet adresserer og imødekommer en række af de behov og udfordringer, brugerstudierne har givet indsigt i, både i forhold til patienter og sundhedspersonale. Samlet set tilbyder konceptet fleksibilitet og mange delelementer, som understøtter den individuelle tilgang til rygtræning. Konceptet er med til at fremme evner og motivationen til at udføre hjemmetræning selvstændigt, idet patienten bliver tryg, kan se egen progression og får variationsmuligheder i træningen. Det øger effekten af træningen og forkorter sygeperioden. Konceptet øger dermed også muligheden for, at patienterne fastholder og vedligeholder træningen efter raskmelding, som samlet set kan give færre tilbagefald og højne livskvaliteten hos patienterne. Fra en sundhedsprofessionel vinkel kan konceptet være med til at formidle og tydeliggøre, hvordan patienten skal spænde op i det indre muskelkorset under træning. Derudover løser konceptet problemerne med, at fysioterapeuterne ikke ved, hvordan patientens træning skrider frem, og om der opstår problemer eller udfordringer undervejs i intervallerne mellem konsultationerne. Konceptet er dermed også med til, at fysioterapeuten hurtigt kan spore sig ind på de pågældende udfordringer og målrette behandling og konsultation i langt højere grad. Online konsultationerne muliggør en fleksibilitet, der ikke findes i dag, idet mange patienter skal køre langt for at komme til en konsultation på hospitalet. På et overordnet plan er konceptet med til at øge effektiviteten i eksisterende træningstilbud og dermed mindske behovet for hjælp og kontrol udefra. 4 Forebyggende Selvmonitorering

5 Hvilken værdi skaber det for brugeren? Patienten opnår støtte, tryghed og motivation til at træne Øger muligheden for, at træningen bliver vedholdende også efter raskmelding Målretter og styrker kvaliteten af træning og dermed behandling Kan, hvis ønsket, spare besøg i Diskuscentret Kortere konsultationer Kortere behandlingsforløb Kortere og færre sygeperioder Hurtigere tilbage på arbejde Højner livskvaliteten Patienter kan træne sig raske frem for at gennemgå operation Tidsbesparende for patient og fysioterapeuter Formidler de basale teknikker til træningsøvelserne og øger forståelsen af, hvornår patienten skal spænde op i muskelkorsettet Brugertest Brugerne har været involveret i udviklingsprocessen hele vejen igennem. Det har været en iterativ proces, hvor projektgruppen har fået løbende feedback fra både sundhedsfagligt personale og patienter. Således har brugerne være med til at definere og skærpe konceptets funktion og design og sikret, at projektgruppen har fastholdt fokus på de reelle behov brugerne har. Bæltet og den visuelle og audio feedback er testet på en række rygpatienter under udførelse af træningsøvelser enten i eget hjem eller i forbindelse med en konsultation eller kontrol i Diskuscentret. Bæltet er testet med henblik på at få patienternes feedback, men også med henblik på at få indsigt i, hvordan fysioterapeuterne kan bruge det som et værktøj i deres formidling af øvelserne og vigtigheden af at spænde op i det indre korset. De individuelle træningsvideoer er optaget med tre rygpatienter i forbindelse med opstart af et behandlingsforløb og er efterfølgende blevet testet i hjemmet hos patienterne. Fokus har været at klarlægge, hvilke muligheder det giver patienten at se sig selv træne og gense instruktionerne fra fysioterapeuten. Derudover har træningsvideoerne dannet grundlag for at interviewe en række patienter omkring det samlede koncept. Bæltet På to testdage på Helsingør Hospitals Diskuscenter blev en tidlig prototype af træningsbæltet afprøvet med en række (n=7) rygpatienter i forbindelse med deres konsultation. Under supervision af fysioterapeuterne blev patienterne sat til at udføre en række af typiske træningsøvelser med brug af bælte og skærm. Dette blev dokumenteret gennem noter, film og fotos, og efterfølgende blev udført korte interviews med patienterne for at få deres feedback på konceptet. Under hjemmebesøg fik yderligere 4 patienter mulighed for at afprøve bæltet i hjemmet med efterfølgende interviews om udbytte og muligheder heri. Fysioterapeuterne udtrykte stor tilfredshed med prototypens potentialer, idet de kunne se, hvor hurtigt patienterne fandt ud af at justere deres øvelser i forhold til bæltets feedback, ligesom det gav fysioterapeuterne et redskab til at fastslå patienternes niveau og fysiske formåen. Patienternes tilkendegivelser om bæltet var også alle meget positive. De fandt, at bæltet gør det mere motiverende, spændende og/eller øger koncentrationen, mens man træner, ligesom det formår at vise, når man taber spændingen i muskelkorset og dermed bliver ustabil. Det er sjovt det er jo en ny måde at træne på. Man skal koncentrere sig det bliver motivationen. Den (prikken) skal fandeme ikke komme udenfor det bliver en leg. Det bliver en konkurrence man motiverer sig selv på den måde. Videoerne Disse optagelser blev udført med 3 patienter, der efterfølgende skulle træne efter træningsvideoerne i en måned i hjemmet. Dernæst fulgte interviews op på udbyttet heraf. Løsningen tiltalte fysioterapeuterne, mens patienterne var knap så tilfredse med udbyttet videoerne er nyttige til at lære basal teknik i starten af øvelsesprogrammet, men patienternes syntes, at de hurtigt blev monotone, og det var ikke tiltalende for patienterne at skulle se sig selv på film hver dag. det samlede koncept På en række hjemmebesøg (n=5) blev patienterne præsenteret for det samlede koncept i form af billeder, beskrivelser, videoklip og patient stories og gav deres feedback under interviews. Gennem en række møder på Helsingør Hospital blev konceptet diskuteret med personale og ledelse. Fysioterapeuter og overlæger fra afdelingen mente, at det samlede koncept har stort potentiale og er interessant for både fysiotera- 5 Forebyggende Selvmonitorering

6 peuter og patienter. I forhold til behandlingen pegede de på, at konceptet giver mulighed for at målrette og styrke kvaliteten af træningen og dermed give større succes i behandlingen samt være tidsbesparende for både patienter og fysioterapeuter. Gennem online konsultation ses ressourcemæssige fordele i at spare en fysisk konsultation eller forkorte konsultationerne. Der er potentiale i at bruge træningsbæltet i konsultationerne og ikke blot til hjemmetræning, men som et værktøj til at formidle træningen og det vigtige spænd i muskelkorsettet, som er en stor del af konsultationerne i dag. De påpegede, at konceptets fleksibilitet kan skabe større gennemslagskraft, men det kalder muligvis også på en vis teknologisk kunnen hos patienterne. De mange kombinationsmuligheder, som skaber fleksibilitet, kan også skabe uoverskuelighed, ligesom oplæring i brug også skal indtænkes. Desuden blev det diskuteret, hvorvidt de to forskellige visualiseringsmetoder (Agent & Avatar og Træningsvideoerne) giver samme værdi, eller om den ene var bedre end den anden; dog uden at opnå enighed herom. Generelt udtrykte patienterne stor interesse for konceptet og fandt især træningsbæltet og træningsinstruktionerne, enten videofilmede eller animerede (i form af Agent & Avatar) interessante. Det må være sjovere. Også den med, at man ligesom kan sammenligne med sig selv. Om man ligesom gør det, den beder en om. Det tror jeg da også. Det ville give mig noget. [ ]men jeg ville bare føle mig meget mere sikker i den selvom det er en animeret figur, så er det jo en øvelse, der er lavet fuldstændigt korrekt der. Der var knap så stor interesse for virtuel fælles træning, som de fleste så som enten uvedkommende (man ønskede ikke nødvendigvis det sociale fællesskab, eller foretrak rigtig fysisk interaktion) eller for forpligtende/ besværligt i forhold til den frihed og fleksibilitet, der er i individuel træning. Stort set alle patienter fandt muligheden for online konsultation med fysioterapeuten via tv-konference meget interessant. Dels på grund af logistisk forenkling og tidsbesparelser, dels på grund af muligheden for ekstra konsultationer til at følge op på træningen mellem de regulære, fysiske konsultationer hver måned. Således ønskede kun en enkelt muligheden for at erstatte nogle af de fysiske konsultationer med online, mens alle bortset fra to ønskede mulighed for at supplere de nuværende med online. Der blev blandt andet sagt følgende: Nej altså, jeg synes efterhånden al personlig kontakt ryger. Man behøver jo efterhånden ikke møde mennesker mere. Jeg vil hellere møde mennesker så nej, jeg vil hellere møde mennesker ansigt til ansigt... det tror jeg også ville hjælpe mange, fordi nogle gange kan det være besværligt for folk at komme af sted, komme ind til, hvor de skal i mit tilfælde f.eks., som har rigtigt svært ved at sidde i en bil p.t., og måske skal have nogen til at ligge og køre for mig, så vil det jo være meget fedt, når man er i den fase, hvor man ikke har det så godt, at man kan gøre det på den måde. At man ikke skal ligge og fare af sted. Det tror jeg ville være rigtig godt. Det vigtigste for de fleste var en mere spændende form for træning: Så sker der noget andet end bare den almindelige træning. Det er noget andet, ikke, det er mere spændende på en eller anden måde. Det væsentlige var, at der blev tilbudt en levende visualisering, der kunne illustrere og forklare øvelsen, dels som motivationsfaktor, der gjorde træningen mere interessant, dels som teknisk hjælpemiddel, der kunne skabe kropsbevidsthed og koncentration. Træningsregistrering gennem bæltet og en kalenderfunktion blev af alle undtagen én, fremhævet som en positiv mulighed for at skabe motivation: Det har potentialet til at vise progression og fastholde motivationen. Gennem datadeling med fysioterapeuten skabes forpligtelse og dermed motivation for at holde sig til træningen. Der blev bl.a. sagt følgende: Og for mig ville det da være godt at se; her går det fremad, ikke. Hov, her er det dødt, hvorfor er det det, ikke? Og så går det fremad igen. Og med min ryg har jeg været så meget vant til to skridt tilbage og et frem. Og så bliver det til to skridt frem og et tilbage, to skridt frem og et tilbage, og så gik det lige pludseligt kun frem. Og jeg ville have det godt med at kunne se det. På skærm. Det ville være helt fint. Så kan man heller ikke snyde mere! [Griner] ( )Der er sikkert mange, der ikke bryder sig om den der kontrol, men det er sikkert også det, rigtig mange har brug for. Der var ingen af de adspurgte patienter, der havde indvendinger mod at give fysioterapeuten indsigt i monitoreringsdata fra træningen. Fremtidsscenarie Brug af det samlede koncept i hverdagen to eksempler: Hr. Jensen Hr. Jensen går til konsultation i Diskuscentret. Her udarbejder fysioterapeuten hans 6 Forebyggende Selvmonitorering

7 træningsprogram og gennemgår øvelserne med ham. Han prøver at lave dem, mens fysioterapeuten forklarer og hjælper. Imens filmes øvelserne, og når hr. Jensen går fra hospitalet, uploader fysioterapeuten filmklippene, så når hr. Jensen kommer hjem, kan han se de øvelser, han skal lave hver dag via tv, computer eller smartphone. Næste dag, da han skal træne, er han i tvivl om, hvad fysioterapeuten har sagt, og han bliver nervøs for at gøre noget forkert. Han logger på sin træningskalender, hvor han tilgår de øvelser, fysioterapeuten gav ham i går. Hr. Jensen husker nu, da han ser sig selv og hører fysioterapeutens instruktioner på videoen, at han skal huske at spænde op i det indre korset og det er vigtigt, at han ikke løfter lænden fra gulvet og holder hoften lige, når han f.eks. skal lave øvelse 3. Han tager bæltet på, umiddelbart før han går i gang med træningen. Hr. Jensen er ikke så stærk i sin højre hofte i en bestemt øvelse, men lyden og billedet fra bæltet fortæller ham, at han skal huske at holde hoften stabil. Når han er færdig med øvelserne, viser skærmen ham, at han lavede 80 % af øvelserne rigtigt. Det er 5 % bedre end sidste uge. Hr. Jensen kan gå ind i sin elektroniske kalender og se, hvor godt han har gjort det hver dag, og han kan også selv skrive, hvordan han synes det går. Det er skægt at følge med i. Hr. Jensen viser det endda til sin kone og datter, så de kan se, at han bliver bedre. Hr. Jensen deler sine træningsdata med sin fysioterapeut, som tager udgangspunkt i hans progression og de udfordringer, han har haft, næste gang han kommer til kontrol. Når jeg har videokonsultation med fysioterapeuten, kan vi snakke om, hvordan det går, og jeg kan få gode råd til det, jeg har svært ved. Sammen med bæltet gør det, at jeg ikke er i tvivl om, om jeg træner rigtigt. Og på kalenderen kan jeg se, at jeg gør fremskridt. Fru Hansen Fru Hansen har fået træningsprogrammer og træner med bæltet derhjemme. Bæltet viser hende, om hun laver øvelserne rigtigt, og det bliver registreret i træningsdagbogen, så hun hele tiden kan følge med i, hvordan det skrider frem. Det hjælper hende meget at se, at hun bliver bedre, for hun synes, at det går langsomt fremad. En gang om ugen har hun en online træningsaftale med 3 andre rygpatienter. I sidste uge havde fru Jensen besøg på det tidspunkt, hvor hun normalt træner virtuelt sammen med sine træningskammerater, men så kunne hun bagefter gå ind på sin skærm og se optagelsen af de andres træning. På den måde kunne hun stadig følge med i, hvordan det var gået og træne med dem diakront. De andre dage træner hun sammen med sin virtuelle træner; på tv-skærmen viser en animeret figur, hvilke træningsøvelser hun skal lave. Ved siden af kan hun se sig selv afbilledet som en animeret figur, der synkront bevæger sig, som hun selv gør. Alt hendes træning bliver registreret i hendes træningskalender, så fysioterapeuten kan logge ind og se, hvordan det går. I starten kom fru Hansen ind i Diskuscentret en gang om måneden. Det går nu så godt, at de kan nøjes med en videokonsultation hver anden gang. Det giver hende en del mere fleksibilitet, for det var så besværligt at skulle tage fri fra arbejde for at komme til konsultation i Diskuscentret. Nogle gange er det kedeligt at træne alene, men det kan være svært at komme ud i et træningscenter. Derfor træner vi online sammen. Bagefter sidder vi og hyggesnakker lidt, og deler gode råd og oplevelser. Og med min virtuelle træner er det ligesom at træne sammen med en, der viser mig, hvad jeg skal gøre. Referencer Koch, Mette Bjerrum, Michael Davidsen, Knud Juel, 2011: De samfundsmæssige omkostninger ved rygsygdomme og rygsmerter i Danmark, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Fakta Tid: Aug Feb Projektledelse: DELTA Partnere: GN Resound, Oticon, Welfare Solutions, Denmark Communications Dencomm, Optimov, Nabto, C4U Technologies, Bispebjerg Hospital, Helsingør Kommune, Helsingør Diskuscenter, DI ITEK, Foreningen Sundt Seniorliv, Castberggård, Alexandra Instituttet, Aarhus Universitet Datalogisk Institut, KU CESA, Center for Sundhedsinnovation. 7 Forebyggende Selvmonitorering

8

Tidlig sporing af Stress

Tidlig sporing af Stress Brugerindsigter Sundhedshus med online fællessk Robotteknologiske træningsfliser Tidlig sporing af Stress Brugerindsigter ITU Mødestedet Brugerindsigter KU C Om Lev Vel FOPI Nordic Walking Sticks Social

Læs mere

YOUR MEDS MEDICIN- APP TIL IPAD

YOUR MEDS MEDICIN- APP TIL IPAD Robotteknologiske træningsfliser YOUR MEDS MEDICIN- APP TIL IPAD Brugerindsigter ITU Mødestedet Brugerindsigter KU C Om Lev Vel Brugerindsigter FOPI Sundhedshus med online fællessk Nordic Walking Sticks

Læs mere

COMPLIANCE SUPPORT SPØRGESKEMA TIL NY MEDICIN

COMPLIANCE SUPPORT SPØRGESKEMA TIL NY MEDICIN Y Brugerindsi Sundhedshus med online fælle COMPLIANCE SUPPORT SPØRGESKEMA TIL NY MEDICIN Brugerindsigter ITU Mødestedet Brugerindsigter K Om Lev Vel FOPI Robotteknologiske træningsf Nordic Walking Sticks

Læs mere

Computerassisteret fysioterapi og fysisk træning

Computerassisteret fysioterapi og fysisk træning D E P A R T M E N T O F C O M P U T E R S C I E N C E U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N Computerassisteret fysioterapi og fysisk træning Kim Steenstrup Pedersen Image Group Datalogisk Institut,

Læs mere

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse Jeg er indlagt på et hospital, hvor bevægelse og fysisk aktivitet er en naturlig del af indlæggelsen. Patienterne er derfor aktive, og omgivelserne inviterer

Læs mere

Vurdering My Video Coach

Vurdering My Video Coach KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering My Video Coach Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet træningsapplikationen.

Læs mere

Idékatalog. Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland. Forår 2012

Idékatalog. Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland. Forår 2012 Idékatalog Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland Forår 2012 Med udgangspunkt i spørgsmålet Hvordan kan vi aktivere patienter med kroniske sygdomme

Læs mere

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning...

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... Maj - 3 ½ måned senere Januar Januar Maj - 3 ½ måned senere Operation kan ofte undgås, hvis en diskusprolaps

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Tablet-teknologi i Fysioterapi. Projekt i et samarbejde mellem Fysioterapeutuddannelsen, Digifys.com og Træningsenheden Aalborg Kommune.

Tablet-teknologi i Fysioterapi. Projekt i et samarbejde mellem Fysioterapeutuddannelsen, Digifys.com og Træningsenheden Aalborg Kommune. Tablet-teknologi i Fysioterapi Projekt i et samarbejde mellem Fysioterapeutuddannelsen, Digifys.com og Træningsenheden Aalborg Kommune. 1 Præsentation af deltagerne. Projektansvarlige: Fysioterapeut Lene

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Gennemslagskraft for projektledere

Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Bliv stærkere i dine budskaber, og styrk din projektledelse Klar kommunikation skaber bedre projektledelse Har du prøvet at stå foran

Læs mere

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Center for Rygkirurgi Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Vores patienter går efter eksperterne Kvalitet gennem specialisering Center for Rygkirurgi er det første

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

Styrketræning Talentcenter Vest

Styrketræning Talentcenter Vest Styrketræning Talentcenter Vest Opvarmning på niveauer Natascha Winther Olsen Indholdsfortegnelse Indledning Hvad er et talent? Aldersrelateret træning Præpuberteten (Piger - 11 år, drenge - 12 år) Puberteten

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

RESULTATER FRA SPØGESKEMA UNDERSØGELSE

RESULTATER FRA SPØGESKEMA UNDERSØGELSE RESULTATER FRA SPØGESKEMA UNDERSØGELSE Undersøgelsen er gennemført i Lev Vel projekt Forebyggende Selvmonitorering, som del af SPOR 1. Undersøgelsen har været gennemført i perioden jan. feb. 2012, og data

Læs mere

Feltarbejde. Frederiksberg Hospital. Rehabiliterende afdeling 2H Gruppe 14 Cecilie, Hildur, Lea & Pia

Feltarbejde. Frederiksberg Hospital. Rehabiliterende afdeling 2H Gruppe 14 Cecilie, Hildur, Lea & Pia Feltarbejde På Frederiksberg rehabiliteringsafdeling H2, er patientens egen motivation for genoptræning central i deres chancer for vellykket rehabilitering. De er nødt til selv at tage ansvar. Derfor

Læs mere

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent PAS PÅ RYGGEN Fra rygpatient til rygbetjent Træning eller genoptræning er i mange tilfælde centrale elementer i behandlingen af lidelser og sygdomme i ryg og nakke. Derfor tilbyder Center for Rygkirurgi

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI Ergoterapi og fysioterapi, august 2012 Psykiatrisk Center Hvidovre Brøndbyøstervej 160 2605 Brøndby Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk Center Hvidovre 2 Indledning På Psykiatrisk

Læs mere

ÆLDRES BRUG AF MEDICIN

ÆLDRES BRUG AF MEDICIN Brugerindsigter Sundhedshus med online fællessk Robotteknologiske træningsfliser ÆLDRES BRUG AF MEDICIN Brugerindsigter ITU Mødestedet Brugerindsigter KU C Om Lev Vel FOPI Nordic Walking Sticks Forfattere

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Evaluering af AlterG Efteråret 2014. Aarhus Kommune

Evaluering af AlterG Efteråret 2014. Aarhus Kommune Evaluering af AlterG Efteråret 2014 Aarhus Kommune 1 Indhold Rammerne for projektet:... 3 Baggrunden for projektet:... 3 Personer tilknyttet projektet:... 3 Formål med afprøvningen af AlterG... 3 Målet

Læs mere

SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM

SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM UDFORDRINGER FOR BRUGERINDDRAGELSE I SUNDHEDSSEKTOREN Sundhedssektoren oplever i stigende grad en række eksterne pres fra behandlere, patienter og pårørende i forhold

Læs mere

En brugerrejse med fokus på ernæring og appetit. Introduktion og oplæring til konceptet

En brugerrejse med fokus på ernæring og appetit. Introduktion og oplæring til konceptet En brugerrejse med fokus på ernæring og appetit Da jeg blev konstateret nyresyg, blev jeg meget hurtig tvunget til at spise helt anderledes end jeg havde gjort tidligere. Før havde jeg ikke i særlig høj

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

At udfolde fortællinger. Gennem interview

At udfolde fortællinger. Gennem interview At udfolde fortællinger Gennem interview Program 14.00 Velkommen og opfølgning på opgave fra sidst 14.20 Oplæg 15.00 Pause 15.20 Øvelse runde 1 15.55 Øvelse runde 2 16.30 Fælles opsamling 16.50 Opgave

Læs mere

Syddjurs Kommune. VelTek2015 Projekter

Syddjurs Kommune. VelTek2015 Projekter Syddjurs Kommune VelTek2015 Projekter Hanne-Marlene Hedegaard 31-07-2014 Indhold Personaleskærme på Rehabiliteringsafdelingen... 2 Brug af video som kommunikationskanal... 2 Loftlifte i plejeboliger...

Læs mere

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE DIAS 1 OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE Kvalitet i Velfærdsteknologi Eller Velfærdsteknologi & Kvalitet Henriette Mabeck,MI. Ph.D. - KMD Future Solutions HVEM ER GIRAFFEN- DER SKAL SIGE NOGET NU? DIAS

Læs mere

Computer Vision: Fysisk rehabilitering i eget hjem

Computer Vision: Fysisk rehabilitering i eget hjem D E P A R T M E N T O F C O M P U T E R S C I E N C E U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N Computer Vision: Fysisk rehabilitering i eget hjem Kim Steenstrup Pedersen Datalogisk Institut, Københavns

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Lev Vels formål og indhold

Lev Vels formål og indhold Lev Vel Slutrapport Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Lev Vels formål og indhold... 3 Målgruppe... 3 Faglige innovationsprojekter... 4 Store innovationsprojekter... 4 Borgerettede Add ons til Fælles

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Rihab Rygtræning Opsamling af praksis afprøvning af prototyper af biofeedbackenheder koblet til smartphones

Rihab Rygtræning Opsamling af praksis afprøvning af prototyper af biofeedbackenheder koblet til smartphones Rihab Rygtræning Opsamling af praksis afprøvning af prototyper af biofeedbackenheder koblet til smartphones University College Lillebælt (UCL), University College Nordjylland og velfærdsingeniører ved

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014

Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014 Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014 Jytte Normann, Halsnæs Kommune Tinne Westerlund, Frederikssund Kommune Jane Andersen, Hillerød Kommune Tilsynsrapport på serviceloven 86 st. 1 og 2 i

Læs mere

Udvikling og praksisprøvning af biofeedbackenheder koblet til tablets.

Udvikling og praksisprøvning af biofeedbackenheder koblet til tablets. Fremtidens Træningsplatform Skuldertræning Udvikling og praksisprøvning af biofeedbackenheder koblet til tablets. Velfærdsingeniører ved Maersk Instituttet, Syddansk Universitetscenter (SDU), Professionshøjskolen

Læs mere

Holdbeskrivelser. Styrketræning Kondtionstræning Sundhed & Velvære Vægttab

Holdbeskrivelser. Styrketræning Kondtionstræning Sundhed & Velvære Vægttab Holdbeskrivelser Styrketræning Kondtionstræning Sundhed & Velvære Vægttab Holdbeskrivelser Hos Dansk Fitness kan du gå til mange forskellige hold. Det er ikke alle centre som tilbyder alle hold, men alle

Læs mere

Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem

Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem gunnar.kramp@alexandra.dk Alexandra Instituttet A/S Anvendelsesorienteret forskning Pervasive computing it i alting Viden baseret på den nyeste forskning

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Digifys er udviklet af specialister - bygget til fremtiden

Digifys er udviklet af specialister - bygget til fremtiden Digifys er udviklet af specialister - bygget til fremtiden Digifys hjælper dig og dine patienter til større succes Som fysioterapeut, har man kun succes med træning, hvis patienterne får lavet øvelserne

Læs mere

Mobil adgang til logistikdata

Mobil adgang til logistikdata 2012 Samarbejde Partnere Capgemini Systematic A/S Regionshospitalet Randers Caretech Innovation, Alexandra Instituttet Budget 1.100.000 kr. Projektperiode 1. januar 2012 til 31. august 2012 Projektet er

Læs mere

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012 Nr. 3 / Januar 2012 400.000 lønmodtagere er hvert år på sygedagpenge. Og her befinder de sig i længere og længere tid. Meget af tiden er ventetid på at blive udredt, og det rammer den enkeltes arbejdsindkomst,

Læs mere

Livet med kræft - hvad kan jeg selv gøre? - hvor får jeg hjælp?

Livet med kræft - hvad kan jeg selv gøre? - hvor får jeg hjælp? Livet med kræft - hvad kan jeg selv gøre? - hvor får jeg hjælp? Maja Schick Sommer Fysioterapeut, cand.scient.san., Ph.d stud. Carina Nees Fysioterapeut, Master i Idræt og Velfærd Center for Kræft og Sundhed,

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt.

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt. Bilag 6: Spørgeguide inklusiv forskningsspørgsmål Intro: (5 min.) Velkommen og tusind tak, fordi du vil deltage i vores samtale om unge og økonomi. Jeg hedder XX. Vi er 5 studerende fra Roskilde Universitet,

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk Gør det ondt? -- kan vi undgå muskel- og skeletbesvær? -v. Pia Jakobsen Program Forebyggelse af MSB i tre led Den bio-psyko-sociale model Egenindsats Virksomhedens indsats Drøftelser undervejs Ondt i kroppen

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

ipad-projektet en digital behandlingsform for unge med psykoselidelse Skizofreni psykiatridag d. 24. april 2014

ipad-projektet en digital behandlingsform for unge med psykoselidelse Skizofreni psykiatridag d. 24. april 2014 ipad-projektet en digital behandlingsform for unge med psykoselidelse Skizofreni psykiatridag d. 24. april 2014 Anne Grethe Viuff, Overlæge, leder af Amb. P og OPUS Vest Program 1. Hvad er Telepsykiatri/Digital

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Spillebanen: Rammen som adfærdsændringer foregår i Økonomi Polarisering Sundhed

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter

Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter At fremme elevernes læring ved brug af forskellige IT- redskaber At fremme elevernes motivation og læring ved inddragelse af æstetiske

Læs mere

Personlig formidling med krop og stemme

Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Stå frem med gennemslagskraft, sikkerhed og overskud Styrk din præsentationsteknik med større gennemslagskraft Sæt fokus

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Anorexi-Projektet Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Bilag 1, side 1 Beskrivelse af bostøttens indsats i forhold til 6 unge kvinder,

Læs mere

Bilag 2: Brugerbehov og personas

Bilag 2: Brugerbehov og personas Bilag 2: Brugerbehov og personas Oversigt over behov og udfordringer BEHOV 1: Jeg har behov for at leve sundt så min sygdom ikke forværres BEHOV 2: Jeg har behov for at kunne leve et normalt liv, hvor

Læs mere

Idéen i Sundhedsfaglig rådgivning Socialt netværk. Idéen med Patienten opnår en forlænget følelse af sikkerhed og tryghed efter udskrivelsen

Idéen i Sundhedsfaglig rådgivning Socialt netværk. Idéen med Patienten opnår en forlænget følelse af sikkerhed og tryghed efter udskrivelsen Gruppe 1 Det Virtuelle Patienthus Nøgleord: Sensorteknologi, monitorering via GPS, Gyro, interaktiv medicinæske Patienten opnår en forlænget følelse af sikkerhed og tryghed efter udskrivelsen Individuel

Læs mere

Gravide med ryg- og bækkensmerter

Gravide med ryg- og bækkensmerter Denne pjece er udgivet af Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi i september 2009. Tekst & Redaktion: Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi. Layout: Design 03 Illustration: Mikkel

Læs mere

Gevinsten ved netværksdannelse efter endt KOL-rehabilitering et kvalitativt studie

Gevinsten ved netværksdannelse efter endt KOL-rehabilitering et kvalitativt studie Mandag d. 8. december 2014, Danmarks Lungeforening, Vejle Sygehus Gevinsten ved netværksdannelse efter endt KOL-rehabilitering et kvalitativt studie Iben Emilie Christensen, cand.scient.soc og projektleder

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter:

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATATIONSRETNINGSLINJER 2.4.2 VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING Tr2-pakke Hvem kan få træning Borgere med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde Slide 1 Udarbejdet af Bo Kvorning Slide 2 Program 10.00 Velkommen 10.15 Præsentationsrunde 10.30 Hvad er en hjælpetræner? 11.00 Hvorfor opvarmning? 11.45 Den gode hjælpetræner 12.00 Middag 12.30 Medbragte

Læs mere

Projekt Tab Ud. Slutmåling. Slagelse Kommune

Projekt Tab Ud. Slutmåling. Slagelse Kommune Projekt Tab Ud Slutmåling Slagelse Kommune Baggrundsoplysninger Andet fagområde - uddybning Baggrundsoplysninger, fortsat Tidsforbrug - Borgerstøtte Gennemsnit Respondenter Hvor meget tid vil du anslå

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Træningsprogram. Træning efter korsbåndsoperation 12. uge - 23. uge

Træningsprogram. Træning efter korsbåndsoperation 12. uge - 23. uge Træningsprogram Programtitel: Træning efter korsbåndsoperation 12. uge - 23. uge Udarbejdet af: Behandler: Regionshospitalet Horsens Sundvej 30 8700 Horsens Tlf. 79274700 Fysioterapien Bemærkninger: Programmet

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Øvelser til patienter der har fået en ny hofte

Øvelser til patienter der har fået en ny hofte Patientinformation Øvelser til patienter der har fået en ny hofte Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 2 Rev. aug. 2010 Øvelser til patienter der har fået en ny hofte Det er vigtigt at du medbringer

Læs mere

LANGTIDSFRISK. Kontor motion Trappetræning Affalds motion

LANGTIDSFRISK. Kontor motion Trappetræning Affalds motion LANGTIDSFRISK Kontor motion Trappetræning Affalds motion Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Bachelor i idræt og sundhed, diplomuddannelse i projektledelse, ICF certificeret coach, sport management, personlig

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

Genfind din figur. Din ultimative guide til at få din krop tilbage. E-guide 2 Uge 13-20 efter fødslen. En e-publikation af Thora Bjørn-Kristensen

Genfind din figur. Din ultimative guide til at få din krop tilbage. E-guide 2 Uge 13-20 efter fødslen. En e-publikation af Thora Bjørn-Kristensen Genfind din figur Din ultimative guide til at få din krop tilbage E-guide 2 Uge 13-20 efter fødslen En e-publikation af Thora Bjørn-Kristensen Sæt tændstikken til lunten Velkommen til Superfit Mor s E-guide

Læs mere

UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET)

UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET) UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET) HVEM ER JEG Stine Legarth, 29 år Frivillig gruppeleder i Drivkræften, København Ansat som projektleder i Drivkræften Ergoterapeut Studerer cand.pæd.pæd.psyk

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

VelfærdsTeknologiVurdering(VTV) af Virtuel Genoptræning

VelfærdsTeknologiVurdering(VTV) af Virtuel Genoptræning Esbjerg Kommune VelfærdsTeknologiVurdering(VTV) af Virtuel Genoptræning Dorte Malig Rasmussen, Konsulent, cand. scient.san., Ph.d. Teknologisk Institut, 2 1. Indledning... 3 2. VelfærdsTeknologiVurdering...

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

Talegenkendelse. Indhold. Teknologien

Talegenkendelse. Indhold. Teknologien Indhold Teknologien... 1 Vurdering af talegenkendelse på forskellige platforme... 2 Talegenkendelse som potentiale for skriftlig deltagelse... 3 Målgruppen... 4 Talegenkendelse Teknologien Talegenkendelse

Læs mere

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU Kære forældre... 2014 TJEKTASKEN.NU Formålet med denne folder er at gøre forældre opmærksomme på skolens tilbud om, at deres børn kan downloade og bruge udvalgte it-programmer derhjemme. Programmerne er

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder et sundhedskursus, der sætter fokus på at give inspiration og redskaber

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Tidligere sundhedskonsulent i Viborg Kommune Idrætskonsulent

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig

Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig Demografi og forventninger Rikke Sølvsten Sørensen Servicestyrelsens grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt udsatte børn,

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Overvej f.eks.: - Hvilket idrætsbillede ønskes fremmet? - Hvilke normer og pædagogiske principper bør indgå i idrætsarbejdet?

Overvej f.eks.: - Hvilket idrætsbillede ønskes fremmet? - Hvilke normer og pædagogiske principper bør indgå i idrætsarbejdet? HVORDAN BLIVER MAN KLAR IGEN? Husk når noget går i stykker, skal det heles! Undgå derfor konkurrencepræget aktivitet indtil funktionen er genvundet fuldstændig. Planlæg i samarbejde mellem aktiv/træner

Læs mere

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i

Læs mere

Øvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen

Øvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen Patientinformation Øvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 1 2 Skulderøvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen Det er

Læs mere

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Om skabelonen... 1 Sådan udfyldes skabelonen.. 6 Referencer og inspiration til videre læsning... 11 Skabelon til dokumentation

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE Vi SPRINGER over sukkeret 1 STRATEGI FOR MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE 0-18 år vi SP RINGER over sukkeret 2 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 3 Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering: Gravides erfaringer med hjemmemonitorering i forbindelse med komplicerede graviditetsforløb

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering: Gravides erfaringer med hjemmemonitorering i forbindelse med komplicerede graviditetsforløb Klinisk Integreret Hjemmemonitorering: Gravides erfaringer med hjemmemonitorering i forbindelse med komplicerede graviditetsforløb Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet Anne

Læs mere