COMPLIANCE SUPPORT SPØRGESKEMA TIL NY MEDICIN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "COMPLIANCE SUPPORT SPØRGESKEMA TIL NY MEDICIN"

Transkript

1 Y Brugerindsi Sundhedshus med online fælle COMPLIANCE SUPPORT SPØRGESKEMA TIL NY MEDICIN Brugerindsigter ITU Mødestedet Brugerindsigter K Om Lev Vel FOPI Robotteknologiske træningsf Nordic Walking Sticks Social Yoga Mats Forfatter Pernille Dam, Pharmakon; Charlotte Rossing, Pharmakon; Hanne Herborg, Pharmakon; Anette Petersen, DLI; Niels Lunding, DLI; Gitte Femerling, Hillerød Kommune; Charlotte Vittrup, Væksthus Hovedstadsregionen; Malene Jæpelt, Væksthus Hovedstadsregionen; Lene Reuther, Bispebjerg Hospital 1 BORGERRETTEDE ADD ONS TIL FÆLLES MEDICINKORT Borgerrettede Add Ons til Fælles Medicinkort Brugerindsigter Compliance support Den intelligente pilleæske Forebyggende Selvmonitorering

2 COMPLIANCE SUPPORT SPØRGESKEMA TIL NY MEDICIN Compliance Support Spørgeskema til ny medicin er udviklet som en lavteknologisk og kort instrument for sundhedsprofessionelle, der kan hjælpe medicinbrugere i gang med ny medicin. I sin nuværende udformning er spørgeguiden en papirpjece, hvori medicinbrugeren kan notere aftaler under hvert spørgsmål samt notere information om medicinen. Målgruppen for projektet er selvhjulpne +60-årige, der får ordineret ny medicin. Spørgeguiden vil imidlertid være relevant for alle selvhjulpne medicinbrugere, der har brug for hjælp til at grundlægge gode rutiner omkring deres medicinbrug. Det kan være relevant i forbindelse med påbegyndelse af ny behandling, i forbindelse med kortvarig behandling, som et kvalitetstjek af behandling etc. SPØRGEGUIDEN BESTÅR AF TRE ELEMENTER 1. Tre spørgsmål 2. Tjekliste til sundhedsprofessionelle 3. Medicinbrugerens 10 gode spørgsmål til medicinen 1. TRE SPØRGSMÅL Formålet med de tre spørgsmål i spørgeguiden er at tilpasse medicinen til medicinbrugerens hverdag, så vidt det er muligt, samt at medicinbrugeren skal have en strategi til at håndtere vanskelige situationer omkring sit medicinindtag. Hvornår på dagen eller i hvilke situationer vil det passe dig at tage medicinen? I hvilke situationer kan du forestille dig, at det vil være svært for dig at få taget medicinen? Hvilke løsninger kan vi finde sammen, så du får taget medicinen? 2. TJEKLISTE TIL SUNDHEDSPROFESSIONELLE Tjeklisten til sundhedsprofessionelle har til formål at inspirere den sundhedsprofessionelle med idéer til at hjælpe medicinbrugeren samt gøre den sundhedsprofessionelle opmærksom på, at der kan være lægemiddelfaglige grænser for, i hvor stor udstrækning medicinen kan tilpasses medicinbrugerens hverdag. Tjekliste til spørgsmål 1: Hvornår passer det ind i brugerens hverdag: - I forbindelse med anden medicin, vitaminer etc. - I forbindelse med måltider - I forbindelse med hverdagsaktiviteter Farmakologiske aspekter - Dosering - Virkning/bivirkning - Interaktioner - Kontraindikationer - Forsigtighedsforhold etc. Lægemiddelspecifikke aspekter - Særlige forholdsregler omkring medicinen - Praktiske problemstillinger omkring medicinindtag Lav aftale om, i hvilken forbindelse (tidspunkt/situation) medicinen tages Tjekliste til spørgsmål 2: Bekymringer omkring medicin (oplevelse af bivirkninger, frygt for at medicinen skader, afhængighed, økonomi) Tvivl om nødvendighed af medicin (fx ved symptomfrihed, forestilling om afsluttet kur, tvivl om medicinens effekt etc.) Tjekliste til spørgsmål 3: Opsummering af aftaler fra spørgsmål 1 og 2. Ingen problemer afdækket: Hvis der ikke er afdækket potentielle problemer, afsluttes samtalen med oplysning om, hvad brugeren skal gøre. hvis de glemmer en dosis Én eller flere potentielle problemstillinger afdækket: - Hverdag: Huskestøtte/-teknik; motivation - Afvigelser: Huskestøtte/-teknik; evt. ekstra lægemiddelpakninger til at have liggende dér, hvor det går galt (fx sommerhus, på båden etc.); motivation og strategi for afvigelser. - Bekymring: Information om medicin/ sygdom; motivation - Tvivl om nødvendighed: Information om medicin/sygdom; motivation BORGERRETTEDE ADD ONS TIL FÆLLES MEDICINKORT Formålet med projektet er at udvikle innovative løsninger, der støtter ældre i at tage deres medicin. Løsninger, der giver dem en bedre forståelse for medicineringen og dermed også større handlemuligheder og tryghed. Læs mere om Borgerrettede Add Ons til Fælles Medicinkort i Lev Vel bogen i kapitel 4 2 BORGERRETTEDE ADD ONS TIL FÆLLES MEDICINKORT

3 Fortsat 3. MEDICINBRUGERENS 10 GODE SPØRGSMÅL TIL MEDICINEN Dette er en liste over ting, som medicinbrugeren bør vide om sin medicin. Formålet med listen er at øge medicinbrugerens viden og empowerment i forhold til sin medicin. 1. Hvad er navnet på medicinen? 2. Hvilken virkning har medicinen? 3. Hvilken lidelse behandler medicinen? 4. Hvor meget og hvor mange gange om dagen skal jeg tage medicinen? 5. Kan jeg køre bil, når jeg tager medicinen? 6. Hvor lang tid går der, før medicinen begynder at virke? 7. Hvornår skal jeg stoppe med at tage medicinen? 8. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg glemmer en dosis? 9. Er der nogen bivirkninger, jeg bør kende til, og hvornår skal jeg evt. reagere på dem? 10. Kan jeg tage medicinen sammen med min øvrige medicin, mine vitaminer, håndkøbsmedicin, naturmedicin etc.? GODE VANER OG RUTINER ER AFGØRENDE Resultaterne af en kvalitativbrugerundersøgelse viser, at medicinbrugere med gode rutiner omkring deres medicinbrug, oplever, at det volder dem færre problemer at tage deres medicin. I interviewene giver de ældre medicinbrugere udtryk for, at de perioder, hvor nye vaner skal etableres, er særligt vanskelige. De bruger mere energi på deres medicinindtag, indtil vanen er på plads. Interviewene og internationale undersøgelser peger på, at de mest effektive husketeknikker vedrørende medicinbrug er at have medicinen knyttet til en bestemt aktivitet og eventuelt placere medicinen på et sted, der har tilknytning til pågældende aktivitet frem for at fokusere på et bestemt klokkeslæt. Flere af de adspurgte medicinbrugere beskriver situationer, hvor det er vanskeligt at få taget medicinen. Det kan være, at den vanddrivende medicin udskydes til senere på dage, hvor man skal ud. Det kan være, at man glemmer sin aftenmedicin, hvis man har været ude etc. Der er således både tale om. at medicinbrugeren regulerer og tilpasser medicinen til sin hverdag samt, at han/hun kan komme til at glemme at tage den. At have en dialog omkring brug af medicin med en sundhedsprofessionel gør, at medicinbrugeren dels får reflekteret over de vanskelige situationer samt får lavet en strategi til at forebygge og håndtere de vanskelige situationer. Indsigterne fra brugerundersøgelserne stemmer overens med, hvad der tidligere er fundet i lignende internationale undersøgelser. ETABLERING AF STRATEGI Medicinbrugeren oplever at blive spurgt om sine præferencer i forhold til medicinindtag, at blive hjulpet til at etablere gode vaner samt at vælge en hensigtsmæssig strategi for forebyggelse og håndtering af vanskelige situationer. Spørgeguiden opfylder erkendte samt ikke erkendte behov hos brugerne for at få dialog og rådgivning om etablering af hensigtsmæssige vaner omkring medicin samt etablering af strategi for vanskelige situationer omkring medicinbrug. FORMODEDE EFFEKTER Spørgeguiden inviterer til dialog mellem sundhedsprofessionel og medicinbruger. Der tages udgangspunkt i at etablere gode vaner omkring medicinindtag samt at tilpasse medicinindtaget til medicinbrugerens hverdag. Medicinbrugeren tilskyndes til at reflektere over vanskelige situationer omkring medicinindtaget samt at vælge en strategi herfor. Dette formodes at forebygge uhensigtsmæssig medicinbrug og non-compliance. Compliance Support - spørgeguiden har følgende formodede effekter: Concordance, dvs. partnerskabet mellem medicinbruger og sundhedsprofessionel, bliver styrket. Medicinbrugeren får støtte til at etablere hensigtsmæssige vaner omkring den nye lægemiddelbehandling og til at skaffe sig viden om medicinen, som han/hun mangler (empowerment). Medicinbrugeren kommer potentielt bedre og hurtigere i gang med sin nye lægemiddelbehandling. Medicinbrugeren får øget sin opmærksomhed om situationer, hvor det kan være vanskeligt at få taget sin medicin. Medicinbrugeren får hjælp til at lave en hensigtsmæssig strategi for situationer, hvor det kan være vanskeligt at få taget sin medicin. Lægemiddelbehandlingen bliver implementeret på den mest hensigtsmæssige måde for medicinbrugeren forudsat at der ikke 3 BORGERRETTEDE ADD ONS TIL FÆLLES MEDICINKORT

4 Fortsat er nogle farmakologiske aspekter, der taler imod dette. Medicinbrugerens perspektiv på medicinens implementering i hverdagslivet høres og drøftes med en sundhedsprofessionel. AFPRØVET PÅ APOTEK OG I LÆGEPRAKSIS Spørgeguiden er afprøvet på et apotek og i en lægepraksis. Afprøvningen har bekræftet relevansen af og potentialet for spørgeguiden. Der er ikke foretaget yderligere udvikling af spørgeguiden på baggrund af brugerafprøvningen. AFPRØVNING PÅ APOTEK Brugerne er rekrutteret på et apotek, hvor de umiddelbart i forbindelse med rekrutteringen har fået spørgeguiden. Spørgeguiden er afprøvet med 42 apotekskunder og 4 apoteksansatte (3 farmakonomer, 1 farmaceut). De apoteksansatte fik 2 timers introduktion til baggrund, spørgeguide, rådgivning og støttematerialer samt cases til træning af rådgivningen. Apoteksansatte afprøvede spørgeguiden over for apotekskunderne. Fra brugerne har været gennem spørgeguiden til tidspunktet for dataindsamling, er der gået 7-14 dage. Der er indsamlet erfaringer fra de apoteksansatte gennem et fokusgruppeinterview med de farmakonomer og farmaceuten, der har afprøvet spørgeguiden på apoteket. På interviewtidspunktet havde apotekspersonalet afprøvet spørgeguiden på i alt 36 kunder. Der er indsamlet erfaringer fra brugerne gennem et spørgeskema. Brugerne havde mulighed for at vælge mellem at udfylde spørgeskemaet elektronisk eller at blive ringet op og besvare spørgsmål gennem interview. SPØRGEGUIDEN BLEV POSITIVT MODTA- GET AF APOTEKSPERSONALE SÅVEL SOM KUNDER. Apotekspersonalet sagde: Det er lykkedes at implementere spørgeguiden i apotekspersonalets hverdag. Spørgeguiden fungerer godt sammen med apotekets øvrige rådgivning og giver mere direkte dialog om compliance. Målgruppen for spørgeguiden kan med fordel udvides til at omfatte yngre aldersgrupper, så også alle, der får ny medicin, kan få glæde af den. I brugerundersøgelsen har apotekspersonalet kunnet afdække og løse relevante problemstillinger hos % af de adspurgte kunder i målgruppen. Rådgivning om compliance vurderes relevant på apotek og hos lægen. Rådgivning om compliance vurderes at være relevant, skaber tryghed og hjælper kunden i gang med ny medicin. Kunderne sagde: 31 kunder har besvaret spørgeskemaet, heraf 12 mænd og 19 kvinder. 71 % af kunderne var i fast behandling med medicin. 26 % havde været i behandling med medicin i 11 år eller længere. Kunderne tog medicin 1-4 gange om dagen. Alle kunderne var kommet i gang med at tage medicinen på opfølgningstidspunktet Mere end 1/3 af kunderne angav at have et stort eller meget stort behov for rådgivning om, hvordan de kommer godt i gang med ny medicin Mere end halvdelen af kunderne mente i høj grad eller meget høj grad, at apotekets spørgsmål hjalp dem godt i gang med at tage medicinen. Hver tredje kunde gav udtryk for, at apotekets rådgivning i høj grad eller meget høj grad hjalp kunden til at tænke over håndtering af situationer, hvor det var vanskeligt at få taget medicinen. Omkring 2/3 af kunderne syntes, at de spørgsmål og den vejledning, de fik om deres nye medicin, i høj grad eller meget høj grad var relevante. Omkring 2/3 af kunderne syntes i høj grad eller i meget høj grad, at apotekets spørgsmål gjorde dem mere trygge ved at skulle i gang med den nye medicin. AFPRØVNING I LÆGEPRAKSIS Spørgeguiden er afprøvet i en lægepraksis i 10 arbejdsdage. 1 praktiserende læge med 20 års erfaring i specialet samt 2 læger under uddannelse til praktiserende læger. Praktiserende læge med 20 år i praksis afprøvede guiden på 20 patienter fordelt på de 10 dage. Spørgeguiden blev vurderet som positiv (systematisk fokus på patientudfordringer i forbindelse med medicinindtagelse; ikke tidsrøvende; patienttilfredshed blev ikke systematisk vurderet, men flere patienter angav, at det var dejligt, at der (pludselig) blev spurgt ind til, hvordan 4 BORGERRETTEDE ADD ONS TIL FÆLLES MEDICINKORT

5 Fortsat medicinen kunne passe ind i deres hverdag (og ikke omvendt). Uddannelsessøgende læger angav sparsom nytteværdi (angav, at de nogle gange spurgte ind til patientpræferencer alligevel; nogle gange var det ikke relevant). ENKELT, MEN EFFEKTIVT Compliance Support er klart egnet som dialogredskab på apotek, men vil også kunne bruges af fx praksispersonale, plejepersonale og læger. Det vil være relevant at afprøve det også i disse kontekster. Det er tænkt som et materiale, der kunne ligge på sundhed.dk, så brugeren kan tilgå det efter dialogen. Dette passer endnu ikke til ret mange ældre, men måske til yngre. De årige er en vigtig målgruppe, da de har it-kompetencer og er fremtidens ældre. Redskabet kan evt. anvendes som et støtteredskab uden dialog (folder eller netversion). Det bør dog testes, da det ifølge afprøvningen måske netop er dialogen, der gør forskellen. For nogle af dem, der ikke bryder sig om at blive stemplet som ikke-kompetente medicinbrugere, kunne denne form være mindre direkte og provokerende. Redskabet har en styrke i at være meget enkelt. Den tilhørende tjekliste om viden vil gøre det mere omfattende; men som inspirationsliste kan den være relevant at udlevere. Den kan evt. inspirere til ny dialog senere, når eventuelle nye problemer med medicinbrugen opstår. Disse vidensspørgsmål kunne knyttes til en database, hvor man kunne indtaste medicinens navn og dermed få svar på det, man ikke ved. Dette kræver et større udviklingsarbejde. FAKTA Tid: Aug Feb Projektledelse: Væksthus Hovedstadsregionen Partnere: DELTA, Alexandra Instituttet, Bispebjerg Hospital, Trifork, BioPeople, Pharmakon, Detech Development, Dansk Lægemiddelinformation, Gentofte Kommune, Hillerød Kommune, Hvidovre Kommune, National Sundheds-IT, Aarhus Universitet - Datalogisk Institut 5 BORGERRETTEDE ADD ONS TIL FÆLLES MEDICINKORT

6

ÆLDRES BRUG AF MEDICIN

ÆLDRES BRUG AF MEDICIN Brugerindsigter Sundhedshus med online fællessk Robotteknologiske træningsfliser ÆLDRES BRUG AF MEDICIN Brugerindsigter ITU Mødestedet Brugerindsigter KU C Om Lev Vel FOPI Nordic Walking Sticks Forfattere

Læs mere

YOUR MEDS MEDICIN- APP TIL IPAD

YOUR MEDS MEDICIN- APP TIL IPAD Robotteknologiske træningsfliser YOUR MEDS MEDICIN- APP TIL IPAD Brugerindsigter ITU Mødestedet Brugerindsigter KU C Om Lev Vel Brugerindsigter FOPI Sundhedshus med online fællessk Nordic Walking Sticks

Læs mere

System til hjemmetræning af rygpatienter

System til hjemmetræning af rygpatienter Brugerindsigter Sundhedshus med online fællessk Robotteknologiske træningsfliser System til hjemmetræning af rygpatienter Brugerindsigter ITU Mødestedet Brugerindsigter KU C Om Lev Vel FOPI Nordic Walking

Læs mere

Compliance & Concordance

Compliance & Concordance Compliance & Concordance Uddannelseshæfte til programmet Sikker og effektiv medicinbrug Version 1.2 Compliance og concordance Uddannelseshæfte til programmet Sikker og effektiv medicinbrug Version 1.2

Læs mere

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H) Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb en gennemgang af nyere dansk litteratur,

Læs mere

Sikker og effektiv medicinbrug for nydanskere - med henblik på forbedring af helbredsstatus og arbejdsevne

Sikker og effektiv medicinbrug for nydanskere - med henblik på forbedring af helbredsstatus og arbejdsevne Sikker og effektiv medicinbrug for nydanskere - med henblik på forbedring af helbredsstatus og arbejdsevne Rapport - udviklingsprojekt April 2013 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820 6000 Fax 4820 6060

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

En mobil diabetessygeplejerske til almen praksis - Evaluering af et forsøg

En mobil diabetessygeplejerske til almen praksis - Evaluering af et forsøg En mobil diabetessygeplejerske til almen praksis - Evaluering af et forsøg Oktober 2007 Sanne Ipsen og Rikke Dalsted CASA En mobil diabetessygeplejerske til almen praksis - Evaluering af et forsøg Oktober

Læs mere

Polyfarmaci. Mobilisering af patienternes egne ressourcer

Polyfarmaci. Mobilisering af patienternes egne ressourcer Polyfarmaci Mobilisering af patienternes egne ressourcer Medicingennemgangsprojekt i Region Sjælland 2011/2012 Polyfarmaci mobilisering af patienternes egne ressourcer Udgivet af: Region Sjælland, september

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Evaluering af 'Teknologi til understøttelse af hverdagen for børn og unge med autismespektrumsforstyrrelser og ADHD'

Evaluering af 'Teknologi til understøttelse af hverdagen for børn og unge med autismespektrumsforstyrrelser og ADHD' Evaluering af 'Teknologi til understøttelse af hverdagen for børn og unge med autismespektrumsforstyrrelser og ADHD' Publikationen er udgivet af: Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72

Læs mere

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Radioterapiklinikken En organisationsanalyse efter Planetree-modellen Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser På vej til mere patientcentreret

Læs mere

Udvikling og test af prototyper på informationskoncepter til den kirurgiske elektive patientgruppe

Udvikling og test af prototyper på informationskoncepter til den kirurgiske elektive patientgruppe Udvikling og test af prototyper på informationskoncepter til den kirurgiske elektive patientgruppe Caretech Innovation Projekt Personlig Interaktiv Hjemmeside (C-58) Deltagere/partnere: Capgemini Ortopædkirurgisk

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling

Læs mere

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen.

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Projektrapport for Sundhedspædagogik- og supervisions- delen af projektet: Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Udarbejdet

Læs mere

Lev Vels formål og indhold

Lev Vels formål og indhold Lev Vel Slutrapport Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Lev Vels formål og indhold... 3 Målgruppe... 3 Faglige innovationsprojekter... 4 Store innovationsprojekter... 4 Borgerettede Add ons til Fælles

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune

Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune Laura Emdal Navne og Pia Kürstein Kjellberg Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune En organisatorisk evaluering Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Selvevalueringsrapport 2006-2007. Realkompetencer

Selvevalueringsrapport 2006-2007. Realkompetencer Ågård Efterskole Selvevalueringsrapport 2006-2007 Realkompetencer En opfølgning og uddybning af selvevalueringsrapporten 2005-2006 Udarbejdet af: Mette Sanggaard Schultz og Kirsten Storgaard Ågård den

Læs mere

E-mail-konsultation til borgerne

E-mail-konsultation til borgerne Gruppe 2 E-mail-konsultation til borgerne Praktiserende læger er gået online. Vicky Raae Else-Marie Laursen 2009 E - M A I L - K O N S U L T A T I O N T I L B O R G E R N E Computere er nytteløse. De kan

Læs mere