Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august Kl Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby"

Transkript

1 Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august Kl Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Afbud fra Bente Nørgård-Sørensen. Poul Christensen mødt kl Grethe Krogh Jakobsen gik kl Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Asperup kirke - udskiftning af gasfyr og anmodning om kalkningstjeneste besøg Sag: Asperup kirke (74) - Asperup Sogn Afgørelse. Asperup kirke - udskiftning af gasfyr Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt på vilkår: at installationen lever op til kravene i Kirkeministeriets Opvarmningscirkulære med vejled-ning vedrørende udførelse og brug af kirkevarmeanlæg m.v. jf. varmekonsulentens udtalel-se af 14. maj 2012 at provstiudvalget har godkendt en finansieringsplan for projektet, inden arbejdet sættes i gang. Under henvisning til menighedsrådets oplysning om, at rådet påtænker at etablere varme i koret i Asperup kirke, skal opmærksomheden henledes på, at forslag til ændringer ved kirkevarmeanlæg skal godkendes af Stiftsøvrigheden, jf. 4 i bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde. Aftalen med Dong om levering af Naturgas løber frem til 31. juli 2013 og kan ikke opsiges i aftale-perioden. PU imødeser en finansieringsplan for nyt fyr, idet der henvises til PU mødereferat af Anmodning om besøg af kalkningstjenesten er videresendt. Der gøres opmærksom på at MR selv skal afholde udgiften til kalkningstjenestens besøg. Asperup-Roerslev fastholder ønsket om stor gaskedel til kirken MR fastholder ønsket om en stor kedel til opvarmning af Asperup kirke. Asperup kirke - kalkningstjeneste ønskes på besøg MR ønsker kalkningstjenesten på besøg i Asperup kirke, for undersøgelse af kalkmalerier. Referat, Side: 1

2 Mødepunkt 3 Harndrup kirke vinduesrenovering anmodning om udbetaling af stifts lån Sag: Harndrup kirke (85) - Harndrup Sogn Beslutning Godkendt. Harndrup kirke vinduesrenovering anmodning om udbetaling af stifts lån Underskrevet ansøgning om udbetaling af stiftslån. Harndrup kirke renovering vinduer anmodning om udbetaling af stifts lån Fjelsted-Harndrup MR anmoder om udbetaling af lånet af stiftsmidlerne, til renovering af vinduer i Harndrup kirke. 4 Kvartalsrapport pr PUK Sag: PU kassen (132) Godkendt Kvartalsrapport pr PUK PU kassens kvartalsrapport pr Provstisekretærernes årsmøde 2012 ansøgning om dækning af udgifter Sag: Ansøgninger m.m. fra PU sekretær Elsebeth HBN Hededam (137) Godkendt. Provstisekretærernes årsmøde 2012 Invitation til årsmøde for PU sekretærer. Ansøgning om udgiftsdækning til årsmøde kr ,- + transport til og fra Ringsted oktober Referat, Side: 2

3 Mødepunkt 6 Vedr. Hjemmeside middelfart provsti Sag: Hjemmeside provstiet (254) Beslutning PU afventer forslag og tilbud fra 2 udbydere. Vedr. Hjemmeside middelfart provsti Bekræftelse på aftalt møde som optakt til det kommende PU møde onsdag d Info fra viamedia.dk om hjemmeside for Brenderup og Indslev kirker Info fra viamedia.dk om hjemmeside for Brenderup og Indslev kirker. Information om OnlinePlus som tilbyder udarbejdelse af hjemmeside OnlinePlus tilbyder løsninger inden for CMS, baseret på Dynamicweb, E-handel, Design, SEO (søgemaskineoptimering), tekstforfatning, mobil-venlige sider og APP s. Økonomi: Priser 499 til 299 pr. måned dækker; Support, vi lægger nye tekster og billeder ind for jer. - Webhotel og hosting - Jquery, dynamiske billeder som kan ses på mobilen - DNS-pegning - Rådgivning, fast kontaktperson, som løbende holder jer opdateret. - Servicering i form af problemer med siden (evt. domæne, server eller lign.) - Unikt design, tilpasset jeres firma. - Søgemaskineoptimering (opsætning af metatags, titel, keywords, description og h1 overskrifter samt URL er) - Mobilvenlighed. Brug af mobilvenlige elementer såsom Jquery i stedet for flash (så det kan ses på mobiler.). Udarbejdelsen af design, tilbyder vi jer, at lave gratis. Middelfart provstis hjemmeside Tilbud fra Viamedia.dk på hjemmeside 7 Vedr. Natur-Energi. Er det noget provstiet vil benytte? Sag: Industrivænget 9, Nørre Aaby (313) Tilbuddet fra Natur-energi er ikke noget PU vil benytte sig af. PU vil tage el priser op på budgetsamrådet. Vedr. Natur-Energi Tilbud fra Natur-Energi på levering af strøm til variabel pris og med max prisloft. Referat, Side: 3

4 Mødepunkt 8 Behandling/tilretning af budgetter for 2013 Sag: Budget 2013 (338) Udmelding af fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Udmeldt fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for Middelfart provstis landskirkeskat udgør kr mod kr i Beslutning PU har lavet en foreløbig disponering af et forventet overskud på ligningsmidlerne: Middelfart kirketag ,-kr., Nørre Aaby nyt køkken ,- kr., Kauslunde præstegård ,-kr., og energirenoveringspuljen i PUKassen ,-. Der gøres opmærksom på at dette er et foreløbigt udkast. Frie midler og likviditet regnskab 11 og budget 13 foreløbigt.xlsx Opgørelse af frie midler og likviditet stillet til rådighed af PU, åbningstal 11, regnskab 11 og foreløbigt budget Sammenstilling af beløb fra alle provstiets kasser fra budget Til info vedr. budget Samlet referat af møde med kasser om store beholdninger. Samlet referat af møde med kasser om store kassebeholdninger. Møder afholdt 19. og 21. juni Vedr. budget 2013 invitation til nogle MR til møde om frie midler Provstiudvalget har på sit møde d. 5. juni gennemgået menighedsrådenes budgetter for 2013 og har konstateret, at I, dvs. ovennævnte menighedsråd, har nogle forholdsvis store beholdninger af de frie midler. Ligeledes har nogle af jer også nogle opsparinger, hvor der ikke er anført noget nærmere formål. Derfor vil vi meget gerne mødes med jer for at drøfte muligheden for evt. at nedbringe størrelsen på de frie midler f.eks. ved et ekstra afdrag på et lån og for opsparingernes vedkommende at høre om jeres planer med dem. Foreslåede datoer er og Møder vedr. budget 2013 kassebeholdninger Tirsdag d. 19. juni Menighedsråd Kl Brenderup-Indslev Kl Gamborg Kl Gelsted Torsdag d. 21. juni Kl Balslev eller Ejby Kl Balslev eller Ejby Notat om kirkens finansieringsbudget for 2013 Kommunens udmeldte udskrivningsgrundlag forventes at stige, grundet forventet statsgarantibudgettering. Langtidsplanlægning budgetsamråd xlsx Skema over langtidsplanlægning i provstiet, Referat, Side: 4

5 Mødepunkt Beslutning opdateret efter indledende budgetsamråd marts Høring over lovforslag - provster og PU Sag: Betænkning 1527 (346) Høring over lovforslag - provster og PU Høring over forslag til lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger m.v. og lov om folkekirkens økonomi - provster og provstiudvalg. Se vedhæftede dokumenter. Høringsfristen er med udgangen af august Synsrapporter 2012 Sag: Synsrapporter 2012 (359) Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning. Ejby kirkegårdssyn d Ejby kirke syn 2012 Synsrapport 2012 V-S-R Vejlby-Strib-Røjleskov synsrapport Føns-Ørslev-Udby-Husby præstegård synsprotokol Føns-Ørslev-Udby-Husby præstegård synsprotokol. 11 Kvartalsrapporter 2 kvartal 2012 Sag: Årsregnskab 2012 (362) Kauslunde kvartalsrapport 2 kvartal 2012 Kauslunde kvartalsrapport 2 kvartal Føns-Ørslev-Udby-Husby 1. kvartalsrapport 2012 Føns-Ørslev-Udby-Husby 1. kvartalsrapport Kvartalsrapport Asperup-Roerslev Asperup-Roerslev kvartalsrapport 2. kvartal Kauslunde kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Kauslunde 2. kvartalsrapport Referat, Side: 5

6 Mødepunkt 12 Vedr. Tanderup rep. søjler ved indgangsparti til kirkegård Sag: Tanderup nye eller reparerede støtter til låge til kirkegård (368) - Tanderup Sogn Beslutning PU kan godkende projektet under forudsætning af at MR selv kan afholde udgiften af egne midler. PU imødeser modtagelsen af finansieringsplan. Dette skal ske før sagen kan sendes til godkendelse i stiftet. SV: Byggesag til PU. Ansøgningen vedrører reparation af indgangsparti til kirkegård, og henhører derfor under Stiftsøvrighedens godkendelseskompetence, jf. 17 i BEK nr af om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde. Til brug for sagens afgørelse foretager Stiftsøvrigheden høring af relevante konsulenter (her: Kirkegårdskonsulent, Kgl. Bygningsinspektør og Nationalmuseet). Provstiudvalget skal fremsende sagen til Stiftsøvrigheden med en indstilling, jf. ansøgningsskemaets slutrubrik. Tanderup Byggesag murpiller Nedrivning og genopførelse af 2 murpiller ved indgang til kirkegård. Pris kr jvf. Tilbud. Omsætning og opretning af kirkegårdslåger for senere at kunne demontere dem for evt. maling. Anslået pris kr. Murpillerne er frostsprængt ca. 10 skifter foroven og samtidig er flere sten i resten også frostsprængt. Murpillerne er pudset med cementmørtel, hvilket bevirker at fugt ikke kan komme ud. 13 Nye takster og evt. nye fredningstider på kirkegårdene Sag: Driftsstyring af kirkegårde (225) Oversigt over de ydelser som PU skal vælge fra og gøre tilgængelige for kirkegårdene i provstiet Oversigt over de ydelser som PU skal vælge fra og gøre tilgængelige for kirkegårdene i provstiet inden PU tilstræber gennemsnitspriser for erhvervelse og fornyelse af gravsteder. PU vedtager at folkekirke medlemmer får 75% rabat ved erhvervelse/fornyelse iflg. 31 og gravning, tilkastning og planering sættes til 50% rabat for folkekirkemedlemmer. Tillæg for lørdagsbegravelser ydes der ikke rabat på. Skrivelser vedr. GIAS!! Opklarende skrivelser vedr. takster og fredningstider som Provstiet skal lægge ind i det nye Gias system. Referat, Side: 6

7 Mødepunkt 14 Kauslunde præstegård priser på renovering og nybygning Sag: Kauslunde præstebolig og jordtilliggende (156) - Kauslunde Sogn Beslutning PU afventer at provsten holder et møde med menighedsrådene. Kauslunde præstegård priser på renovering og nybygning Materiale og priser på renovering af præstegård samt forventede priser ved salg af jord+bygning og bygning af ny præstegård og konfirmandlokale. 15 Fællesannonce om valgregler Sag: Menighedsråds valg 2012 (327) Fællesannonce om valgregler Nyt udkast til annonce vedr. valg til MR. Provstiet vil lave stor fælles annonce for provstiets menighedsråd vedr. valget til menighedsråd. Eneste Mr der behøver annoncere selv er Føns- ØrslevUdby-Husby grundet valgforsøg. Annonce forslag vedr. Menighedsrådsvalg Forslag til annonce vedr. menighedsråds valget Referat, Side: 7

8 16 Accept: Sammenlægning af Vejlby, Strib og Røjleskov MR Sag: V-S-R Menighedsråd (11) - Strib Sogn Accept: Sammenlægning af Vejlby, Strib og Røjleskov MR I forlængelse af korrespondance mellem stiftskontorchef Asger Gewecke og Vejlby- Strib-Røjleskov sognes menighedsråd, godkender jeg hermed, at Vejlby, Strib og Røjleskov menighedsråd sammenlægges permanent til et råd kaldet Vejlby-Strib- Røjleskov menighedsråd med 3 medlemmer fra Vejlby, 6 medlemmer fra Strib og 2 medlemmer fra Røjleskov med virkning fra menighedsråds-valget Fjelsted kirke restaurering - godkendt byggeregnskab Sag: Fjelsted kirke (41) - Fjelsted Sogn Fjelsted kirke restaurering - godkendt byggeregnskab Byggeregnskaber godkendes af provstiudvalget, som også tager stilling til, hvad der skal ske m. et evt. under- /overskud og derefter underretter Stiftet. På grundlag af provstiudvalgets underretning foranlediger Stiftet lånet opgjort og sender en afdragsprofil til låntager til underskrivelse. Her ud over foretager Stiftet ikke videre, med mindre provstiudvalgets indstilling om under- /overskud går imod den gældende udlånspolitik. 18 Balslev kirke, istandsættelse byggeregnskab status pr Sag: Balslev kirke (44) - Balslev Sogn Balslev kirke, istandsættelse byggeregnskab status pr Arkitekt skriver: Vedlagt fremsendes til provstiets orientering status på byggeregnskab pr _v1_Sindet at yde tilskud Balslev kirke.docx Meddelelse fra KM om, at man er sindet at yde tilskud til Balslev kirkes renovering, men at man afventer endeligt byggeregnskab før beløbets størrelse afgøres. Referat, Side: 8

9 19 Godkendelse af Fjelsted -Harndrup MR Sag: Fjelsted og Harndrup menighedsråd (93) - Fjelsted Sogn Godkendelse af Fjelsted -Harndrup MR I forlængelse af korrespondance mellem stiftskontorchef Asger Gewecke og Fjelsted- Harndrup sognes menighedsråd, senest menighedsrådets dateret 11. juli 2012, godkender jeg hermed, at Fjelsted og Harndrup menighedsråd sammenlægges permanent til et råd kaldet Fjelsted-Harndrup menighedsråd med 4 medlemmer fra Fjelsted og 4 medlemmer fra Harndrup med virkning fra menighedsrådsvalget Vedr. fælles menighedsråd I brev af 2. maj 2012 tilkendegav stiftet, at det fælles menighedsråd kun kunne videreføres i den næste valgperiode, såfremt der blev afholdt nye menighedsmøder. Stiftet skal anmode om at få oplyst, hvad der er forløbet i sagen. Såfremt man ikke modtager underretning om udfaldet af de nye menighedsmøder, ser stiftet sig desværre nødsaget til at underrette Kirkeministeriet om at det fælles menighedsråd er bortfaldet. 20 KM skrivelser vedr. nyt ritual og ny administrator for forsikringsordningen Sag: Skrivelser fra Kirkeministeriet vedr. diverse ting (97) - Kirkeministeriet Brev til præster vedr. ny autoriserede ritualer til brug ved vielse af to af samme køn. Vedhæftet fremsendes Ministeriet for Ligestilling og Kirkes brev af 13. juni 2012 til præsterne vedrørende nye autoriserede ritualer til brug for vielse af to af samme køn m.v. Ny administrator af Folkekirkens Selvforsikringsordning Ny administrator af Folkekirkens Selvforsikringsordning. Hansson & Partners A/S overtager fra den 6. juli 2012, skadesbehandlingen af forsikringsskader under folkekirkens selvforsikringsordning. Hansson & Partners har givet det bedste tilbud i forbindelse med udbud af ordningen og glæder sig til samarbejdet med folkekirken. Tidligere anmeldte skader færdigbehandles af Willis. Referat, Side: 9

10 21 Provsten skrivelse til MR om rep arbejder på præstegård. Sag: Fjelsted-Harndrup præstegård og jorde (98) - Fjelsted Sogn Provsten skrivelse til MR om rep arbejder på præstegård. Hvis de to arbejder (rengøring og tømrerarbejdet) kan gøres uafhængigt af hinanden, synes jeg, at I skal komme i gang med rengøringen hurtigst muligt. Hvis du kan lave en aftale med Mikkel var det måske muligt at få lavet mens familien er på ferie? Når I har begge tømrertilbud og de er sammenlignelige (og udelukkende omfatter reparation og ikke forbedringer selvom det ellers lyder ganske fornuftigt) må I også gerne gå i gang med det (billigste). Send lige orientering til provstiet. 22 Accept: Sammenlægning af Asperup og Roerslev MR Sag: Asperup og Roerslev fælles menighedsråd (115) - Asperup Sogn Accept: Sammenlægning af Asperup og Roerslev MR I forlængelse af korrespondance mellem stiftskontorchef Asger Gewecke og Asperup- Roerslev sognes menighedsråd, godkender jeg hermed, at Asperup og Roerslev menighedsråd sammenlægges permanent til et råd kaldet Asperup-Roerslev menighedsråd med 5 medlemmer fra Asperup og 4 medlemmer fra Roerslev med virkning fra menighedsrådsvalget Referat, Side: 10

11 23 Fyens Stift vedr. lokale lønforhandlinger efteråret 2012 samt vejledning om energiforhold Sag: Diverse fra Fyens Stift (117) - Fyens Stift Fyens Stift vedr. lokale lønforhandlinger efteråret Fyens Stift skriver: Nu er det snart tid for de lokale lønforhandlinger. Menighedsrådene kan som tidligere år se en oversigt over proceduren på Fyens Stifts hjemmeside under nforhandlinger/ Vejledning om kirkernes energiforhold Landets stiftsadministrationer har i fællesskab udarbejdet en vejledning til menighedsrådene om kirkernes energiforhold. Vejledningen kan ses under afsnittet "Håndbøger" og mappen "Blanketter og artikler" eller via følgende link: https://intranet.kirkenettet.dk/sites/haandboeger /km/byggevejledning1/blanketter/publishingim ages/energioptimering%20af%20kirkerne.pdf Referat, Side: 11

12 24 Provstens svar vedr. Gravminderegistrering Sag: Diverse almene ting vedrørende kirkegårde (141) Provstens svar vedr. Gravminderegistrering Ad 1): Ja, men kun delvist. Pludselig var der åbenbart ikke flere penge til registreringen, så enkelte kirkegårde i provstiet er ikke blevet gennemgået. (hvis du ønsker nærmere detaljer, så kontakt venligst min sekretær ) Ad 2): Mit skøn er mange alt for mange, idet menighedsrådene / graverne gemmer stort set det hele for ikke at komme til at smide noget væk, som måske burde gemmes. På provstesynet prøver jeg at foreslå en vis oprydning ud fra kriteriet, bevar det, der er er betydende for sognets historie dog uden den helt store effekt. Vedr. Gravminderegistrering Ministeriet for ligestilling og kirke har nedsat en arbejdsgruppe, som nu er i færd med at underkaste gravminderegistreringsordningen et eftersyn. Som Provsteforeningens repræsentant i arbejdsgruppen, skal jeg bede om jeres hjælp til at få klarhed over et par spørgsmål.1. Har det lokale museumsvæsen i jeres provsti foretaget gravminderegistrering? 2. Hvis I har et nogenlunde overblik over, hvor mange gravminder, som henstår alene ved menighedsrådets beslutning, tør I så komme med et bud på, hvor mange gravminder der samlet set er tale om i provstiet? Eller hvis dette ikke er muligt, er det så jeres skøn, at der samlet set er tale om mange eller få gravminder? 25 Skrivelser vedr. Regnskabskrav for samarbejdende sogne Sag: Diverse vedr. budgetter og regnskaber (157) Skrivelser vedr. Regnskabskrav for samarbejdende sogne Skrivelser om regnskab for samarbejdende sognes aktiviteter, kan føres udenom kirkernes regnskaber. 26 Kontingent 2013 menighedsrådsforeningen Sag: Diverse vedr. Menighedsråd (305) Kontingent 2013 menighedsrådsforeningen Udmelding fra Menighedsrådsforeningen om kontingent Referat, Side: 12

13 27 Nyt cirkulære om tjenestebolig for præster Sag: Alment vedr. præsteboliger (321) Nyt cirkulære om tjenestebolig for præster Den 1. august træder et ny Cirkulære om tjenestebolig for folkekirkens præster i kraft. Cirkulæret vil blive nærmere omtalt i Menighedsrådenes Blad i august. Udgivet til menighedsråd, præster, provstier og stifter. 28 Evalueringsrapport fra projekt om samarbejde i sognet fra Struer provsti Sag: Diverse vedr. ansatte ved kirkerne (341) Evalueringsrapport Evalueringsrapport af projekt Samarbejde i Sognet. Til at fremme det gode psykiske arbejdsmiljø ansatte imellem og mellem ansatte og menighedsråd. 29 Takke- og info brev til PU Sag: Korstævne i Middelfart Provsti (358) Takke og info brev til PU Jette Rosendal skriver en tak for støtte og orientering om korstævnet i provstiet til marts næste år. Referat, Side: 13

14 30 HØRING. mm. Ejby kirke - ombygning af toilet- og redskabsbygning mhp. indretning af handikaptoilet. Etablering af rampe Sag: Ejby toilet- og redskabshus ved kirken (366) - Ejby Sogn HØRING. Ejby kirke - ombygning af toilet- og redskabsbygning mhp. indretning af handikaptoilet. Etablering af rampe Stiftet har sendt sagen i høring ved nationalmuseet og konsulenter. HØRING. Ejby kirke - ombygning af toilet- og redskabsbygning mhp. indretning af handikaptoilet Fyens stift har sendt sagen i høring. Den samlede sagsbehandlingstid forud for Stiftsøvrighedens afgørelse forventes at udgøre max. 120 kalenderdage fra sagen er modtaget i Stiftet. Rettelse til alder på bygning - ansøgning om handicaptoilet Der er lige en rettelse om alderen på toiletbygningen. Så jeg sender lige en ny ansøgning om handicaptoilettet ved Ejby Kirke. 31 Provsten forslag til møde om evt. udvidet graversamarbejde Sag: Evt. graversamarbejde Kauslunde og Gamborg (370) - Gamborg Sogn Provsten forslag til møde om evt. udvidet graversamarbejde I forlængelse af vores møder for nyligt i uge 25 skal jeg hermed foreslå et møde i PU kontoret, hvor vi sammen kan drøfte en evt. udvidelse af samarbejdet mellem graverne i Gamborg og Kauslunde. Jeg skal understrege, at der kun er tale om en afklaring omkring ønsker og muligheder. Jeg vil foreslå, at I to formænd hver især tager en person med fra jeres menighedsråd, så vi bliver to fra hvert råd plus Jette samt repræsentanter for PU. Pga. sommerferie m.m. vil jeg foreslå kl enten torsdag d. 23. august eller torsdag d. 30. august. Referat, Side: 14

15 32 Skema vedr. søgt statstilskud til Invendig renovering af Husby kirke Sag: Husby kirke renovering m.m.m. (4) - Husby Sogn Skema vedr. søgt statstilskud til Invendig renovering af Husby kirke Hermed fremsendes skema IV vedr. ansøgning om statstilskud til indvendig renovering af Husby kirke. Jeg håber oplysningerne er fyldestgørende og afventer en snarlig afgørelse. 33 Eventuelt Intet. Referat, Side: 15

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård.

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Deltagere: 1. Christians: Karsten Clement og Hans-Christian Jørgensen 2. Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz,

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Dato: 6. maj 2015 kl. 19.00 Sted: Hjørring Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES), Provst Winnie Nørholm Rischel

Læs mere

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Side 2 Indhold 1 Beskrivelse af rolle- og opgavefordelingen mellem provstiudvalg,

Læs mere

Byggevejledning. udarbejdet i samarbejde mellem alle stifter. (printvenlig version okt. 2013)

Byggevejledning. udarbejdet i samarbejde mellem alle stifter. (printvenlig version okt. 2013) Byggevejledning udarbejdet i samarbejde mellem alle stifter (printvenlig version okt. 2013) Indhold Bygge- og anlægsopgaver... 3 Kirke... 4 Kirkebygning - udvidelse, ombygning og ændring... 5 Kirkebygning

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 12. december 2012 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, 9800 Hjørring Version: 1 Lisbeth Waaentz forlod

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

7. LIKVIDITETSSTYRING, LIKVIDITETSTRÆK OG LÅNEOPTAGELSE I STIFTSMIDLER

7. LIKVIDITETSSTYRING, LIKVIDITETSTRÆK OG LÅNEOPTAGELSE I STIFTSMIDLER 7. LIKVIDITETSSTYRING, LIKVIDITETSTRÆK OG LÅNEOPTAGELSE I STIFTSMIDLER Likviditetsstyring og likviditetstræk/låneoptagelse i stiftsmidler behandles i samme afsnit, da disse spørgsmål materielt er nært

Læs mere

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat Referat for: Hedensted Provstiudvalg PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted Mødepunkt 1 Godkendelse af referat Referatet er godkendt Referatet ligger på provstiudvalgsportalen

Læs mere

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559638/09 Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationerne m.v.) Budgettets formål

Læs mere

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi lokale økonomi. Betænkning 1491 Betænkning 1491.

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi lokale økonomi. Betænkning 1491 Betænkning 1491. Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Folkekirkens Folkekirkens Folkekirkens lokale Folkekirkens økonomi lokale økonomi lokale økonomi lokale økonomi Betænkning fra Udvalget om

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi. lokale økonomi. Betænkning. Betænkning 1491 Betænkning 1491

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi. lokale økonomi. Betænkning. Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Folkekirkens Folkekirkens Folkekirkens lokale lokale Folkekirkens økonomi økonomi lokale økonomi lokale økonomi Betænkning fra Udvalget om

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Værd at vide om præsteansættelse

Værd at vide om præsteansættelse Værd at vide om præsteansættelse Udarbejdet i samarbejde mellem Landsforeningen af Menighedsråd og Den danske Præsteforening Indholdsfortegnelse Forord.... 3 1. Indledende overvejelser....................................

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Birgit Hougaard Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag:

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som

Læs mere

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Kirkeministeriet Juni 2004 Én folkekirke - men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Provstiudvalgsmedlem Holger Rasmussen anmodede om, at

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift torsdag d. 11. februar 2010. Dok. nr. 10/26641/10 Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Ministeriet for Ligestilling og Kirke april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Kommissorium 2 1.2 Arbejdsgruppens

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkt 1 Referat Sag: 2014.03.25 (781) Til godkendelse og underskrift. Referatet godkendt og underskrevet.

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted i graverhuset Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 27. maj 2009. Udvalget underskrev på udskrift

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere