Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar Kl Mødested: Sognegården i Sorø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø"

Transkript

1 Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar Kl Mødested: Sognegården i Sorø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse og underskrift Godkendt og underskrevet. 3 Færdiggørelse af Den gamle Skole Sag: Den gamle Skole i Benløse (406) - Benløse Sogn Færdiggørelse af Den gamle Skole godkendt finansieret som et midlertidigt lån i 5 % puljen. Færdiggørelse af Den gamle Skole Benløse Menighedsråd fremsender 8. februar 2009 følgende mail: Ved budgetlægningen for 2009 havde Benløse menighedsråd ønsket kr. til nyt tag og indretning af lokale på 1. sal i Den gamle skole. Dette beløb blev beskåret med kr., som vi i stedet kunne låne i Roskilde Stift - eller evt. vente med at indrette lokalet på 1.sal til næste år. Imidlertid ønskede provstiudvalget, at der indrettes provstikontor i det nye lokale til ibrugtagning hurtigst muligt, hvorfor det samlede projekt skulle gennemføres nu og forventes færdigt til 1. marts. Da projektet er gennemført tidligere end beregnet, har det medført en manglende likviditet, hvorfor Benløse menighedsråd anmoder om et midlertidigt lån på 1 mill. kr. fra 5% puljen. Endvidere ansøger menighedsrådet om de beskårne kr. af 5% puljen i stedet for låneoptagelse i stiftet. 4 Lynge udgifter til menighedsrådsvalg 2008 Sag: Menighedsrådsvalg (360) - Lynge Sogn Godkendt. Lynge udgifter til menighedsrådsvalg 2008 Lynge Menighedsråd anmoder om kr ,83 fra Provstiudvalgets 5 % pulje til valgudgifter, idet der henvises til aftale på budgetsamrådsmødet i Referat, Side: 1

2 Mødepunkt 5 Ruds Vedby ansøgning - ombygning Sognegård Sag: Ruds Vedby Sognegård (407) - Ruds Vedby Sogn Beslutning Godkendt kr af 5 % puljen. Endvidere godkendt, at det resterende beløb til ombygningen afholdes af kassebeholdningen. Ruds Vedby ansøgning - ombygning Sognegård Ruds Vedby Menighedsråd ansøger i vedlagte skrivelse af 1. februar 2009 om tilskud fra Provstiudvalgets 5 % pulje til hel eller delvis dækning af udgifter til teleslyngeanlæg, lydanlæg og renovering af belysning, der samlet udgør kr Ruds Vedby -ansøgning - kirkegård entreprenørudgifter Sag: Ruds Vedby Kirkegård - entreprenørudgifter (408) - Ruds Vedby Sogn Med henvisning til de ekstraordinære entreprenørudgifter ved kirkegårdens drift i 2008, skal Provstiudvalget anmode om en redegørelse for anvendelsen af den besparede lønudgift på graverkontoen. Ruds Vedby -ansøgning - kirkegård entreprenørudgifter Ruds Vedby Menighedsråd ansøger i vedlagte skrivelse af 1. februar 2009 om tilskud fra Provstiudvalgets 5 % pulje til dækning af ekstraordinære udgifter til entreprenører ved drift af kirkegården i Entreprenørudgifter udgør kr ,20. Provstikontoret kan oplyse, at der i beløbet er betalt kr ,50 i moms, hvoraf der kan afløftes moms af kr ,75. 7 Ruds Vedby ansøgning - træer på kirkegård Sag: Ruds Vedby Kirkegård (382) - Ruds Vedby Sogn Godkendt. Arbejdet kan udføres, når der er plads i budgettet. Ruds Vedby ansøgning - træer på kirkegård Ruds Vedby Menighedsråd ansøger i vedlagte skrivelse af 1. februar 2009, om tilladelse til at fælde og fjerne de træer som omtalt i Susanne Guldagers notat af 9. december Notatet er taget til efterretning på Provstiudvalgsmødet den 17. december 2008 pkt Diverse sager til godkendelse Ingen. Referat, Side: 2

3 Mødepunkt Beslutning 9 Budgetprocedurer i budgetår 2010 Budgetsamråd søges afholdt i august. Driftsrammer fremsendes til menighedsrådene inden 15. april 2009 uden prisfremskrivning. Referat, Side: 3

4 10 Alsted Kirke - ny låge i kirkegårdsmuren Sag: Kirkemur (133) - Alsted Sogn Alsted Kirke - ny låge i kirkegårdsmuren Roskilde Stift fremsender 26. januar 2009 vedlagte udtalelser vedrørende ny låge. Ny låge til Alsted kirkegård færdig og isat Alsted Menighedsråd fremsender 11. februar 2009 meddelelse om, at Alsted Kirkes nye låge til kirkegården er færdig og isat. Foto af lågen er vedlagt meddelelsen. Vi fremsender sagen til stiftet. 11 Bringstrup-Sigersted Menighedsråd - opsigelse fra graver Sag: Graver Bent Ulriksen (405) - Bringstrup Sogn Bringstrup-Sigersted Menighedsråd - opsigelse fra graver Graver Bent Ulriksen, Bringstrup og Sigersted Kirke opsiger sin stilling med udgangen af februar Bent Ulriksen ønsker at gå på efterløn. 12 Nyberegning af kvote for graverstillingen ved Bromme Kirke Sag: Graverstillingen ved Bromme Kirke (111) - Bromme Sogn Nyberegning af kvote for graverstillingen ved Bromme Kirke Stiftsøvrigheden har efter anmodning af 10. december 2008 nyberegnet beskæftigelsesgraden for stillingen som graver ved Bromme Kirke med det resultat, at stillingen har en kvote, der svarer til 65% af fuld tid. 13 Pedersborg - afdrag på lån i 5 % puljen - jordvarme Sag: Naturvarme (205) - Pedersborg Sogn Pedersborg - afdrag på lån i 5 % puljen - jordvarme Pedersborg Menighedsråd har fremsendt 1. afdrag kr på lån i 5 % puljen. Lånet er på kr Referat, Side: 4

5 14 Opsætning af "plade" Sag: Sct. Bendts Kirke - opsætning af "plade" (411) - Ringsted Sogn Opsætning af "plade" Ringsted Menighedsråd forespørger Roskilde Stift i mail af 20. januar 2009, om de må opsætte en plade på Sct. Bendts Kirke, som Ringsted Kommune har udarbejdet - en plade (A4 størelse). som fortæller om Sct. Bendts kirke (historie mm). Kommunen ønsker pladen opsat på kirken. Roskilde Stifts godkendelse Stiftsøvrigheden kan i skrivelse af 26. januar 2009 godkende, at der opsættes en plade på Sct. Bendts Kirke, der fortæller om kirkens historie m.m. Det er en forudsætning for godkendelsen, at menighedsrådet indhenter Nationalmuseets godkendelse af, at der foretages de fornødne indgreb i muren på det sted, hvor pladen ønskes monteret. 15 Stenlille Kirke - restaurering af 1300-tals krucifiks Sag: Stenlille Kirke - Krucifiks (386) - Stenlille Sogn Stenlille Kirke - restaurering af 1300-tals krucifiks Roskilde Stift fremsender 4. februar 2009 vedlagte skrivelse, med oplysning om, at de har videresendt menighedsrådets skrivelse af 11. december 2008 vedrørende restaurering af tals krucifiks til Nationalmuseet til udtalelse. 16 Graver - fratrædelse Sag: Graver Gitte Flindt Karlsmark, Stenmagle (414) - Stenmagle Sogn Graver - fratrædelse Graver Gitte Flindt Karlsmark fratræder stilllingen som graver ved Stenmagle Kirke med udgangen af februar Referat, Side: 5

6 17 Opslag af graverstilling Sag: Graverstillingen Stenmagle Kirke (415) - Stenmagle Sogn Opslag af graverstilling Roskilde Stift fremsender 10. februar 2009: Opslag af stillingen som graver ved Stenmagle Kirke, jf. vedlagte 18 Opslag af graverstillingen ved Vetterslev Kirke Sag: Graverstillingen ved Vetterslev Kirke (417) - Vetterslev Sogn Opslag af graverstillingen ved Vetterslev Kirke Roskilde Stift fremsender 28. januar 2009: Opslag af stillingen som graver ved Vetterslev Kirke, jf. vedlagte 19 Ansættelse af graver Ken Harding Koch- Larsen ved Vetterslev Kirke Sag: Graver Ken Harding Koch-Larsen ved Vetterslev Kirke (410) - Vetterslev Sogn Ansættelse af graver Ken Harding Koch-Larsen ved Vetterslev Kirke Vetterslev-Høm Menighedsråd meddeler i skrivelse af 8. februar 2009, at de har ansat Ken Harding Koch-Larsen som graver ved Vetterslev Kirke fra 1. april Vi fremsender tjenstligt til stiftet. 20 Ørslev udbetalt fra 5 % puljen til handicaptoilet Sag: Ørslev Kirkegård - handicaptoilet (409) - Ørslev Sogn Ørslev udbetalt fra 5 % puljen til handicaptoilet Vi har den 6. februar 2009 udbetalt det lovede beløb på kr ,00 til handicaptoilet på Ørslev Kirkegård. 21 Vedtægt fælles kapitalforvaltning Sag: Vedtægt fælles kapitalforvaltning (412) - Roskilde Stift Vedtægt fælles kapitalforvaltning Referat, Side: 6

7 22 Præcisering af reglerne omkring anvendelse af 5% midlerne Sag: Præcisering af reglerne omkring anvendelse af 5% midlerne (413) - Roskilde Stift Præcisering af reglerne omkring anvendelse af 5% midlerne Roskilde Stift fremsender 22. januar 2009 Kirkeministeriets præcisering af 8. januar 2009 omkring 5 % midlerne. 23 Eventuelt Drøftelse af lantidsplanmøderne. Det sidste Provstiudvalgsmøde i denne valgperiode den 18. marts aflsluttes med "en bid brød". 24 Underskrifter Således vedtaget - oplæst Lars Poulsen Jørgen Henriksen Poul O. Nielsen Hanne Jørgensen Ege Lau Frandsen Mødet afsluttet kl Referat, Side: 7

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august 2009. Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august 2009. Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole Afbud med anmeldt forfald: Ege Lau Frandsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Erling Mikkelsen Inga Salten Steenkjær Jens Peter Petersen Afbud fra: Mette R.

Læs mere

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter:

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 10. marts 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen John Hougaard Mette R. Sørensen Inga S. Stenkjær Jens Peter Petersen Fraværende:

Læs mere

Referat for: Kerteminde Provstiudvalg. PU møde 11. december 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Kerteminde Provstiudvalg. PU møde 11. december 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Kerteminde Provstiudvalg PU møde 11. december 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt. 2 Godkendelse af kirkekassernes budget

Læs mere

B. Beslutningspunkter

B. Beslutningspunkter Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra Menighedsrådets møde onsdag den 5.11.2014 kl. 19:00 i Morten Reenbergs Gård, Kirkepladsen 1, Stege A. Mødeadministration a1. Forplejning Under mødet serveres

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager.

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager. Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Afbud fra Elli Krog Foldager. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et ekstra punkt: Der

Læs mere

REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4

REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4 REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4 Afbud fra Karen Groth kl. 08.15 besøg fra Himmelev vedr. kirke Trekroner: repræsentant fra MHR redegjorde for nødvendig planlægning frem til byggefase.

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 25. februar 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 25. februar 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 Tværkulturelt Udvalg orienterer om projektet "Din tro - min tro". Jørgen Dahl fra Tværkulturelt

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 20. maj 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 20. maj 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 20. maj. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 Ansøgning om 5% midler kr. 18.750,- til foldevægge i i konfirmandlokalerne. Sag: Ansøgning om 5% midler

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 11. februar 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning Godkendelse af dagsorden

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 11. februar 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning Godkendelse af dagsorden Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 11. februar 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Protokollater kasseeftersyn kirkekasser

Læs mere

Referat 7. februar 2013

Referat 7. februar 2013 I bestyrelsen: Fra administrationen Dagsorden: Referat 7. februar 2013 af selskabsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. februar 2013 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet i Lindeholmen 2, 2680 Solrød Strand Jørgen Clausen

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Paderup d. 3. november 2009. Indkaldelse til 15. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Mandag d. 9. november 2009 kl. 17.30 19.00. Forud for mødet er bestyrelsen inviteret til at deltage i 2. halvdel

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag, d. 20. november 2014 kl. 17.30

Menighedsrådsmøde Torsdag, d. 20. november 2014 kl. 17.30 Afbud fra Inger Boes Punkt 1 Nyt fra sognepræsterne: D. 04.12.: Fyraftensgudstjeneste med Mandskor og julekål. Grete Sørensen har et hold af hjælpere. Råvarer er indkøbt. D. 07.12.: Ni Læsninger. Forfriskninger

Læs mere

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 14. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 14. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 14. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Birthe Larsen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw Jønsson,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget den 10. december 2007, kl. 18.15 i Kommunalbestyrelsessalen. Åbent møde

Kultur- og Fritidsudvalget den 10. december 2007, kl. 18.15 i Kommunalbestyrelsessalen. Åbent møde Kultur- og Fritidsudvalget den 10. december 2007, kl. 18.15 i Kommunalbestyrelsessalen Åbent møde Medlemmer Tom Nielsen (A) Grethe Larsen (A) Brian Lund Madsen (A) Inger Christensen (A) Karsten Kriegel

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Ministeriet for Ligestilling og Kirke april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Kommissorium 2 1.2 Arbejdsgruppens

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Marts 2012 Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? En folder målrettet nuværende og kommende medlemmer i menighedsrådene i Herning Nordre og Søndre provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Side 2 Indhold 1 Beskrivelse af rolle- og opgavefordelingen mellem provstiudvalg,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 S A M A R B E J D E I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2000 T RY K B o rch Try k R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR A rctic silk 130

Læs mere

Skema med de vigtigste datoer for vores ansøgningers gang :

Skema med de vigtigste datoer for vores ansøgningers gang : Skema med de vigtigste datoer for vores ansøgningers gang : datoer Skrivelser: Efterår 2010 Bestyrelsen drøfter mulighederne for at indvinde vand ved Vallensbæk landsby - evt. på Toftevej 10, der ejes

Læs mere

Søbrækker til fiskerleiet Boderne

Søbrækker til fiskerleiet Boderne Uddrag 1 af Forhandlinger og regnskaber Vedrørende Bygningen af en Søbrækker For Fiskerleiet Boderne i Aaker sogn 1 Dette er en renskrift af en håndskrevet renskrift af de oprindelige notater. Den håndskrevne

Læs mere

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Kirkeministeriet Juni 2004 Én folkekirke - men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold

Læs mere

Ad. 2. Bestyrelsens beretning Ole Kloth-Jørgensen afgav bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling:

Ad. 2. Bestyrelsens beretning Ole Kloth-Jørgensen afgav bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling: Referat fra generalforsamling i A/B Korsdal den 21. april 2015 Generalforsamlingen blev afholdt på Nyager Skole, og var repræsenteret ved bolig 1 (Ole), bolig 2 (Jeppe), bolig 3 (Adrian og Marie), bolig

Læs mere

Værd at vide om præsteansættelse

Værd at vide om præsteansættelse Værd at vide om præsteansættelse Udarbejdet i samarbejde mellem Landsforeningen af Menighedsråd og Den danske Præsteforening Indholdsfortegnelse Forord.... 3 1. Indledende overvejelser....................................

Læs mere