Bilagsrapport. Test og bedømmelse i kombination med Viskvalitet.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilagsrapport. Test og bedømmelse i kombination med Viskvalitet.dk"

Transkript

1 Bilagsrapport Test og bedømmelse i kombination med Viskvalitet.dk - Et udviklingsprojekt om lærerinvolvering og anvendelse af resultater fra bl.a. Viskvalitet.dk i den pædagogiske praksis September 2007 Lene Wendelboe Johannsen Lizzie Mærsk Nielsen Mærsk Nielsen HR

2 Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: Fax: Mærsk Nielsen HR Tlf.: ISBN: \\dmwclus\dmw_docs\ \997657_samlede bilag.doc 2

3 Indhold Bilag 1: Deltagerliste for udviklingsprojektet.. 4 Bilag 2: Program for seminar den 4. oktober 5 Bilag 3: EUC Midt - Kvalitetshåndbog. 10 Bilag 4: EUC Syd - Indkaldelsesbrev med kursusformål. 30 Bilag 5: EUC Syd - Skolespecifikke spørgsmål 41 Bilag 6: EUC Syd - Spørgsmål til effektmåling 48 Bilag 7: EUC Syd - Procedure for gennemførelse af evaluering på arbejdsmarkedsuddannelser 58 Bilag 8: EUC Syd - Vejledning til mundtlig evaluering 61 Bilag 9: EUC Syd - Lærerrapport.. 63 Bilag 10: TEC - Lærerrapport 66 Bilag 11: TEC - Skolespecifikke spørgsmål med åbne tekstfelter. 68 3

4 Bilag 1: Deltagerliste for udviklingsprojektet I udviklingsprojektet har følgende deltaget: Metalindustriens uddannelsesudvalg Benedikte Sølberg, Metalindustriens uddannelser EUC Midt Steen Grønbæk, Leder af produktudviklingsafdelingen, IT og Data Leif Kronval, Kvalitetsleder (Six sigma konsulent, Teknologi og kommunikation) Aage Nissen Pedersen, Praktikpladskonsulent, Automatikafdelingen, Bjerringbro EUC Syd - Sønderborg Leif Keller Elsborg, Teamkoordinator Automatikuddannelsen Jørn Heilesen, Faglærer på Automatikuddannelsen Teknisk Erhvervsskole Center Per Hansen, Leder af kursusafdeling Leif M. Andersen, Faglærer, kursusafdelingen Frede Haahr, Faglærer, kursusafdelingen Mærsk Nielsen HR Lizzie Mærsk Nielsen, Konsulent/direktør Teknologisk Institut, Arbejdsliv Lene Wendelboe, Seniorkonsulent, Arbejdsliv 4

5 Bilag 2: Program for seminar den 4. oktober 5

6 Seminar Lærerinvolvering og anvendelse af resultater fra bl.a. Viskvalitet.dk i den pædagogiske praksis Torsdag den 4. oktober 2007, kl Odense Tekniske Skole Risingsvej Odense C. Mærsk Nielsen HR

7 Test og bedømmelse i kombination med Viskvalitet.dk og Viseffekt.dk Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) har i samarbejde med skolerne EUC MIDT, Teknisk Erhvervsskolecenter (TEC) og EUC Syd gennemført udviklingsprojektet Test og bedømmelse i kombination med Viskvalitet.dk og Viseffekt.dk. Projektets formål har været at udvikle nye praksisformer, der sikrer et bedre samspil mellem den pædagogiske tilrettelæggelse af undervisningen i arbejdsmarkedsuddannelserne og anvendelsen af de forskellige test-, bedømmelses- og evalueringsformer, som skolerne benytter sig af. De tre deltagende skoler har i projektperioden blandt andet arbejdet med: udvikling af procedurer for kvalitetsarbejdet - herunder anvendelse af Viskvalitet.dk kvalitetsudvikling gennem øget information til kursisterne om uddannelsesmålet udvikling af skolespecifikke spørgsmål med åbne svarmuligheder effektmåling og lærervurdering af kursisternes udbytte af deltagelse i kurset forbedrede mundtlige evalueringer med kursisterne lærerrapporter der samler op på såvel kursisternes som lærerens evaluering af kurset. Udviklingsprojektet har haft fokus på lærernes og skolernes motivation for at anvende forskellige evalueringsværktøjer, på barrierer for anvendelsen samt på videnspredning ( markedsføring ) af både gode og dårlige erfaringer. Resultaterne af udviklingsprojektet er beskrevet i rapporten: Inspiration til kvalitetsudvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne Et udviklingsprojekt om lærerinvolvering og anvendelse af resultater fra bl.a. Viskvalitet.dk i den pædagogiske praksis. Rapporten indeholder eksempler på materialer, der er udviklet i projektperioden. Rapporten kan downloades fra websiden fra den 14. september. Udviklingsprojektet er finansieret af Undervisningsministeriets pulje til tværgående udviklingsprojekter (TUP). Metalindustriens uddannelsesudvalg har været projektansøger, og chefkonsulent Benedikte Sølberg har været projektansvarlig i forhold til Undervisningsministeriet. Projektet er blevet gennemført med konsulentbistand fra Lene Wendelboe Johannsen fra Teknologisk Institut, Arbejdsliv og Lizzie Mærsk Nielsen fra konsulentvirksomheden Mærsk Nielsen HR. 7

8 Program: Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kaffe/te og brød Velkomst v. Benedikte Sølberg, Metalindustriens uddannelsesudvalg Lærerinvolvering og anvendelse af resultater fra bl.a. Viskvalitet.dk i den pædagogiske praksis - Oplæg v. Lene Wendelboe Johannsen, Teknologisk Institut og Lizzie Mærsk Nielsen, Mærsk Nielsen HR Procedurer for lærernes arbejde med kvalitetsudvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne - Oplæg v. Steen Grønbæk, EUC MIDT Kvalitetsudvikling gennem øget information til kursisterne om kursets formål - Oplæg v. Leif Elsborg, EUC Syd Pause Skolespecifikke spørgsmål til kursisterne - Oplæg v. Per Hansen, TEC Lærerrapporter og mundtlig evaluering som et element i kvalitetsudvikling - Oplæg v. Leif Elsborg, EUC Syd Frokost Idégenerering for anvendelse af test og bedømmelse til kvalitetsudvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne - Open space med gruppearbejde Kaffe/te og kage Fremlæggelse af gruppernes ideer Afrunding og afslutning v. Lene Wendelboe Johannsen og Lizzie Mærsk Nielsen 8

9 Tilmeldingsblanket Jeg/vi ønsker at deltage i seminaret Lærerinvolvering og anvendelse af resultater fra bl.a. Viskvalitet.dk i den pædagogiske praksis torsdag den 4. oktober Skole/udvalg: Adresse: Postnummer/by: 1. deltagernavn: og tlf.nr.: 2. deltagernavn: og tlf. nr.: 3. deltagernavn: og tlf. nr.: Tag en kopi af denne side og send den senest den 21. september 2007 til: Teknologisk Institut, Arbejdsliv Att.: Susanne Esbern Parup Gregersensvej 2630 Taastrup Eller send en mail til: Deltagelse i seminaret er gratis. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Lene Wendelboe Johannsen på tlf eller til Lizzie Mærsk Nielsen på tlf

10 Bilag 3: EUC Midt - Kvalitetshåndbog - procedurer for kvalitetsudvikling af AMU-aktiviteter 10

11 Procedurer for kvalitetsudvikling AMU-aktiviteter Automatik 11

12 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse Indledning Mål og målsætning Procedurer i forbindelse med enkeltkurset...14 Før kurset...14 Ved start af kurset...14 Under kurset...14 Ved kursusafslutningen...14 Efter kurset Procedurer i forbindelse med åbent værksted...15 Før kursusforløbet...15 Ved start af kursusforløbet...15 Under kursusforløbet...15 Løbende kursusafslutning...15 Efter kursusforløbet Generelle procedurer i afdelingen Månedlige kvalitetsopfølgninger Procedure på skoleplan Procedure på afdelingsplan Halvårlige kvalitetsopfølgninger Procedure på skoleplan Procedure på afdelingsplan Det lokale uddannelsesudvalg Vejledning til Viskvalitet Kontrol af, om alle har besvaret spørgsmålene Udtræk af kursisternes evaluering ved enkeltkurser Login Valg af kursist tilfredshedsmålinger Oversigt over kurser med visning af, hvor mange procent der har svaret Valg af analyse og rapporttype Eksempel på udtræk fra Viskvalitet.dk Tilkobling af åbne skolespørgsmål, der supplerer skolens lukkede afkrydsningsspørgsmål Log-on og valg af måling Tilkobling af spørgeskema Tilkobling af de åbne skolespørgsmål Valg af distributionsmetode og udskrivning af koder til kursisterne Bilag Åbne skolespørgsmål, der supplerer skolens lukkede afkrydsningsspørgsmål Orientering om Viskvalitet evalueringen og formålet hermed Skabelon til beskrivelse af uddybende uddannelsesmål henvendt til kursisterne Eksempel på beskrivelse af et uddybende uddannelsesmål Vejledende spørgeramme til den mundtlige evaluering med kursisterne Reflektionsramme

13 2. Indledning EUC MIDT har på skoleplan udarbejdet fælles metoder og procedurer for kvalitetsarbejdet inden for arbejdsmarkedsuddannelserne. Disse er beskrevet i en AMU-kvalitetshåndbog, som desuden beskriver aktuelle roller og opgaver i forbindelse med kvalitetsarbejdet. Der er dog ikke udarbejdet fælles metoder og procedurer for, hvordan den enkelte afdeling gennemfører kvalitetsudvikling internt. I stedet er det et krav, at hver afdeling opsætter procedurer for kvalitetsudvikling, der skal tilgodese skolens fællesprocedurer. Disse procedurer for kvalitetsudvikling skal synliggøres via de enkelte afdelingers afdelingsplaner. 3. Mål og målsætning Målet med denne håndbog er, at sætte fokus på kvaliteten i undervisningen på de arbejdsmarkedsuddannelser, der gennemføres i automatikafdelingen, og med baggrund heri at arbejde målrettet på at leve op til både skolens og ministeriets krav om kvalitetssikring af undervisningen. Dette skal sikres gennem de i håndbogen fastsatte metoder og procedurer for kvalitetsudvikling i automatikafdelingen, samt gennem anvendelse af forskellige typer af bedømmelses- og evalueringsformer. Målsætning for kvalitetsarbejdet er at: Udbyde efteruddannelse af høj kvalitet Skabe fælles bevidsthed om kvalitet Skabe fælles procedurer for evaluering og kvalitetsudvikling Signalere handlekraft og vilje/evne til udvikling og tilpasning Skabe et naturligt link mellem afdelingen og skolens Q-praksis Skabe en fælles kvalitetsudvikling hvor vi lærer af hinanden, og hvor der er åbenhed og erfaringsudveksling gennem præsentation af best practice Skabe fora for erfaringsudveksling og supervision 13

14 4. Procedurer i forbindelse med enkeltkurset Nedenstående beskrives afdelingens evalueringsprocedure ved gennemførelse af enkeltkurser. Før kurset Ansvarlig En uddybende beskrivelse af uddannelsesmålet/uddannelsesmålene udsendes til kursisten/kursisterne sammen med kursusindkaldelsen o Udarbejdelse af uddybende beskrivelse(r) (se bilag 8.3 og 8.4) Afdelingen o Udsendelse af uddybende beskrivelse(r) Kursusadmin. Tilkobling af åbne skolespørgsmål - Ved start af kurset Kursisterne informeres om uddannelsesmålet Underviseren Uddannelsesmålet ophænges på væggen - Der udleveres en grovplan for forløbet - o Udarbejdelse af grovplanen Kursisterne informeres om evalueringerne i kursusforløbet (Evt. gennemgang af PowerPoint om evaluering) (se bilag 8.2) - Under kurset Løbende evalueringer/feedback undervejs (ex. morgen/eftermiddag) Underviseren o Efter behov information til øvrige funktioner på skolen Efter behov gennemføres der test - Onsdag udsendes der koder til Viskvalitet Kursusadmin. Ved kursusafslutningen Procedure for Viskvalitet evaluering o Orientering om evalueringen og formålet hermed (Gennemgang af PowerPoint om evaluering) (se bilag 8.2) o Udlevering af koder om morgenen o Kursisterne gennemfører Viskvalitet evaluering i løbet af formiddagen o Evt. virksomhedsspecifikke evalueringsskemaer udfyldes o Evt. effektmåling o Kontrol af, om kursisterne har gennemført evalueringerne Ses via Viskvalitet (se bilag 7.1) o Udtræk af besvarelserne fra Viskvalitet (se bilag 7.2) Systemfælles-, udvalgs- og skolespørgsmål suppleret med skolens åbne spørgsmål o Mundtlig evaluering på baggrund af udtræk fra Viskvalitet (se bilag 8.5 Vejledende spørgerammer ) o Vurdering af om de enkelte kursister har nået målet o Udlevering af kursusbeviser efter evalueringerne Underviseren Efter kurset Refleksion og kvalitetsudvikling o Refleksion ud fra refleksionramme (se bilag 8.6 Reflektionsramme ) Gemmes lokalt o Evt./efter behov udarbejdelse af en skriftlig lærerrapport til uddannelseschefen o Evt. opbevaring af evalueringsresultaterne o Sparring med teamet o Kvalitetsudvikling Undervisningen, lokaliteten, udstyret m.v. 14 Underviseren Evt. månedlige opfølgninger Teamet

15 Halvårlige kvalitetsmøder (se bilag 6.2) 5. Procedurer i forbindelse med åbent værksted Nedenstående beskrives afdelingens evalueringsprocedure ved gennemførelse af kurser i åbent værksted. Før kursusforløbet Ansvarlig En uddybende beskrivelse af uddannelsesmålet/uddannelsesmålene udsendes til kursisten/kursisterne sammen med kursusindkaldelsen o Udarbejdelse af uddybende beskrivelser (se bilag 8.3 og 8.4) Afdelingen o Udsendelse af uddybende beskrivelser Kursusadmin. Tilkobling af åbne skolespørgsmål - Ved start af kursusforløbet Mundtlig kursistvisitering via dialog med kursisterne Underviseren Afvigelser i forhold til kursisterne meldes tilbage til kursusadmin. på 1. kursusdag o Eks. hvis der en kursist, som er tilmeldt de forkerte kurser, eller hvis der foretages ændringer omkring hvilke kurser, en kursist skal følge Kursisterne informeres om uddannelsesmålet - Uddannelsesmålet ophænges på væggen - Der udleveres en grovplan for forløbet - o Udarbejdelse af grovplanen Kursisterne informeres om evalueringerne i kursusforløbet - Under kursusforløbet Løbende evalueringer/feedback undervejs (ex. morgen/eftermiddag) Underviseren o Efter behov information til øvrige funktioner på skolen Efter behov gennemføres der tests, der kan afdække kursisternes udbytte af undervisningen - Midtvejs i kurset udsendes der koder til Viskvalitet Kursusadmin. Løbende kursusafslutning Procedure for Viskvalitet evaluering o Orientering om evalueringen og formålet hermed (Gennemgang af PowerPoint om evaluering) (se bilag 8.2) o Udlevering af koder om morgenen o Kursisten/kursisterne gennemfører Viskvalitet evaluering i løbet af formiddagen o Evt. virksomhedsspecifikke evalueringsskemaer udfyldes o Evt. effektmåling o Kontrol af, om kursisten/kursisterne har gennemført evalueringerne Ses via Viskvalitet (se bilag 7.1) o Udtræk af besvarelserne fra Viskvalitet (se bilag 7.1) Systemfælles-, udvalgs- og skolespørgsmål suppleret med skolens åbne spørgsmål o Mundtlig evaluering på baggrund af udtræk fra Viskvalitet (se bilag 8.5 Vejledende spørgeramme ) o Vurdering af om den enkelte kursist har tilegnet sig uddannelsesmålet, og dermed er berettiget til at få udleveret kursusbevis o Udlevering af kursusbeviser efter evalueringerne Efter kursusforløbet Refleksion og kvalitetsudvikling o Refleksion ud fra refleksionsramme (se bilag 8.6 Reflektionsramme ) o Evt./efter behov udarbejdelse af en skriftlig lærerrapport til uddannelseschefen o Evt. opbevaring af evalueringsresultaterne fra den mundtlige evaluering o Sparring med teamet o Kvalitetsudvikling Undervisningen, lokaliteten, udstyret m.v. 15 Underviseren Underviseren

16 Evt. månedlige opfølgninger Halvårlige kvalitetsmøder (se bilag 6.2) Teamet 16

17 6. Generelle procedurer i afdelingen Der skal arbejdes for en løbende dialog i afdelingen om aktuelle indsatsområder, hvor underviserne sparrer hinanden. Herudover er der en månedlig og en halvårlig kvalitetsopfølgning. 6.1 Månedlige kvalitetsopfølgninger Procedure på skoleplan På skoleplan gennemfører Q-afdelingen en månedlig kvalitetsopfølgning på kurser, som den enkelte afdeling har gennemført i den forgangne måned. Den månedlige kvalitetsopfølgning bygger på summerede resultater (de systemfælles spørgsmål og skolespørgsmål), fra kurserne, der er gennemført indenfor de enkelte FKBer. Q-afdelingen udsender kvalitetsopfølgningerne til alle afdelingerne og relevante chefer. Afdelingerne bliver bedt om at tilbagemelde med handling, når scoren på enkeltspørgsmål er under skolens tilfredshedsindeks Procedure på afdelingsplan Uddannelseschefen informerer underviserne om resultaterne, og underviserne behandler resultaterne. 6.2 Halvårlige kvalitetsopfølgninger Procedure på skoleplan På skoleplan gennemfører Q-afdelingen en halvårlig og en årlig kvalitetsopgørelse for alle afdelinger. Den halvårlige opgørelse skal ses som en midtvejsevaluering af, om iværksatte forbedringer fungerer efter hensigten, eller om det er nødvendigt at foretage yderligere indsatser. Den halvårlige opgørelse anvendes aktivt i forhold til beslutninger og prioriterede indsatser for det kommende år. Den helårlige opgørelse anvendes til eventuel korrektion af beslutninger og prioriterede indsatser for det kommende år. På grundlag af kvalitetsopgørelserne udarbejder og udsender Q-afdelingen afdelingsvise rapporter Procedure på afdelingsplan Der afholdes halvårlige kvalitetsmøder med deltagelse af uddannelseschefen og underviserteamet. Formålet med møderne er, at behandle den halvårlige/årlige kvalitetsrapport som udsendes fra Q- afdelingen. Indhold på møderne: o Fremlæggelse og behandling af den halvårlige/årlige kvalitetsrapport fra Q-afdelingen o Efter behov nærmere analyser i forhold til de enkelte uddannelsesmål o Bearbejdning af gemte refleksionsrammer o Opsamling på kursisternes skriftlige evalueringer i forhold til afdelingens åbne skolespørgsmål o Input fra underviserne i forhold til forslag til kvalitetsudvikling o Debatoplæg og udfordringer i forhold til det, underviserne oplever i hverdagen (sparring) o Handleplan for kvalitetsudvikling og tiltag: 17

18 Beskrivelse af aktiviteten, tidshorisont, hvem skal inddrages, ansvarlig, økonomiske og tidsmæssige ressourcer. o Evt. tilbagemelding til efteruddannelsesudvalget 6.3 Det lokale uddannelsesudvalg Det lokale uddannelsesudvalg har en aktiv rolle i forhold til AMU-kurser, og skal bl.a. inddrages for at give indspil til nye uddannelser. Punkter, som løbende drøftes på De Lokale Uddannelsesudvalgs møder: o Løbende dialog om kurserne o Kvalitet o Behov 18

19 7. Vejledning til Viskvalitet 7.1 Kontrol af, om alle har besvaret spørgsmålene Følg punkt 7.2.1, og Udtræk af kursisternes evaluering ved enkeltkurser Følg punkt Login Start Internet Explorer Skriv i adressefeltet: Viskvalitet.dk Klik på Login/logout T Indtast: Brugernavn: XXXX Kodeord: XXXX Klik på Login 19

20 7.2.2 Valg af kursist tilfredshedsmålinger Klik på Igangværende kursist tilfredshedsmålinger, hvis slutdato for målingen ikke er overskredet. Klik på Afsluttede kursist tilfredshedsmålinger, hvis slutdatoen for målingen er udløbet. Vælg periode vha. kalenderen til højre for felterne, eller indtast datoer i ovenstående format. Afkryds Vis Arbejdsmarkedsuddannelser. (startdatoen skal være før kursusstart). (IDV er indtægtsdækkende virksomhed, hvis vi selv har oprettet særlige målinger). Indtast evt. kursusnummer. (her K b, uden kursusnummer kan kurset vælges fra en liste). Klik på Vis periode. 20

21 7.2.3 Oversigt over kurser med visning af, hvor mange procent der har svaret Nu vises kurset med tilhørende svarprocent. Klik på kursets navn (blå skrift) Valg af analyse og rapporttype Vælg Analyse af besvarelser fra deltagere på holdet. 21

22 Vælg Færdige rapporter. Vælg den ønskede rapport. Typisk vælges 2. Gennemsnit for hvert tilfredshedsspørgsmål på tværs 22

23 7.2.5 Eksempel på udtræk fra Viskvalitet.dk I øverste del af rapporten vises resultatet af de systemfælles spørgsmål. Længere nede på siden vises de faglige udvalgs spørgsmål. I bunden vises EUC MIDT s egne spørgsmål, samt det totale gennemsnit. 23

24 7.3 Tilkobling af åbne skolespørgsmål, der supplerer skolens lukkede afkrydsningsspørgsmål NB: Tilkoblingen kan kun udføres af administrativt personale, da det kræver en administrator adgang Log-on og valg af måling Log-on på Viskvalitet vha. af administratoradgangen. Vælg et allerede oprettet hold med tilhørende måling, eller opret en ny tilfredshedsmåling Tilkobling af spørgeskema Vælg Se spørgeskema i forbindelse med udskrift. Vælg OK for at låse spørgeskemaet til holdet. 24

25 7.3.3 Tilkobling af de åbne skolespørgsmål Klik på firkanten ved Automatik supp spørgsmål for at aktivere de åbne skolespørgsmål Valg af distributionsmetode og udskrivning af koder til kursisterne Klik på Elektronisk distribution af spørgeskemaer 25

26 Klik på Spørgeskemaet besvares on-line fra svarpersonernes pc Adgangsnøgle m.v. fremkommer 26

27 8. Bilag 8.1 Åbne skolespørgsmål, der supplerer skolens lukkede afkrydsningsspørgsmål De lukkede skolespørgsmål i Viskvalitet suppleres med følgende åbne spørgsmål. 1. Har du forslag/ideer til forbedringer af undervisningsformen, udstyret og materialerne? 2. Har du forslag/ideer til forbedringer af indholdet og i forhold til gennemførelsen? Formuleringen af de åbne skolespørgsmål besluttes af afdelingen for et år ad gangen. Q-afdelingen er ansvarlig for indtastningen af spørgsmålene i Viskvalitet. 8.2 Orientering om Viskvalitet evalueringen og formålet hermed Udgangspunktet for kvalitetsudviklingen er der er undervisningsministeriets system til evaluering af arbejdsmarkedsuddannelserne. Viskvalitet består af: Generelle spørgsmål, der er udarbejdet af Undervisningsministeriet Ministeriet anvender resultaterne til kvalitetssikring og udvikling af den samlede uddannelsesindsats Faglige spørgsmål, der er udarbejdet af efteruddannelsesudvalget Udvalgene anvender resultaterne til kvalitetssikring og udvikling af uddannelserne Spørgsmål, der er udarbejdet af skolen, suppleret med mulighed for en skriftlig tilbagemelding fra kursisterne. Skolen anvender resultaterne til kvalitetsudvikling og udvikling af kurserne Fremgangsmåden er, at hver gang der skal gennemføres et kursus, genereres én fælles kode, med hvilken de enkelte kursister kan logge ind på og her foretage deres evaluering af forløbet. Underviseren kan, efter gennemførelsen af et kursus, udtrække kursisternes evaluering. For uddannelsesmål, hvor der har deltaget mere end 35 kursister, vil alle have adgang til at se sumresultater på henholdsvis lands- og skoleplan. Det vil dog ikke være muligt at se resultatet fra det enkelte kursus, eller fra skolens egne spørgsmål. NB: Der er udarbejdet en fælles PowerPoint, som indeholder en generel orientering om Viskvalitet evaluering, samt en kursistvejledning i at anvende Viskvalitet. 8.3 Skabelon til beskrivelse af uddybende uddannelsesmål henvendt til kursisterne Titel: XXX Mål Indhold Undervisningsform 27

28 8.4 Eksempel på beskrivelse af et uddybende uddannelsesmål Automatiske anlæg, el-lære og relæteknik Mål Deltageren kan udføre korrekt måling af strøm, spænding og modstand med et multimeter samt vurdere de enkelte måleresultater. Deltageren kan udvælge komponenter, opbygge og afprøve mindre relæstyringer for start/stop funktioner, tidsrelæer, reversering og gensidig spærring. Deltageren kan montere og afprøve en 3- faset kortslutningsmotor samt fejlfinde på motoren. Deltageren kan anvende/ajourføre dokumentation efter Dansk Standard i forbindelse med nævnte styringer. Indhold Emner, der behandles: Elektriske måleenheder Måling med universalinstrument Sammenhæng mellem spænding, strøm, modstand og effekt Jævn og vekselspænding En og trefaset forsyningsnet Beskyttelsesmateriel i installationer El dokumentation Relæteknik Asynkronmotorer funktion og tilslutning i direkte start Fejlfinding på simpel motorkreds Undervisningsform Undervisningen foregår ved en kombination af teoretisk gennemgang og selvstændig opgaveløsning på forskelligt udstyr. 28

29 8.5 Vejledende spørgeramme til den mundtlige evaluering med kursisterne Spørgsmål Kommentarer Under arbejdelse. Under arbejdelse. Under arbejdelse. Under arbejdelse. Under arbejdelse. Under arbejdelse.

30 8.6 Reflektionsramme Reflektionsrammen anvendes af underviseren til at opsamle væsentlige tilbagemeldinger fra et kursus, samt til konkretisering af mulige kvalitetsforbedringer. Utilfredse med Meget tilfredse med Mulige handlinger Undervisningen UV-materialet Lokaliteten Udstyret Andet 30

31 Bilag 4: EUC Syd - Indkaldelsesbrev med kursusformål

32 Peter Hansen XXXX XXXX 6400 Sønderborg Sønderborg den XX 2007 EUC Syd byder dig velkommen til efteruddannelse: Kursus nr. PLC anlæg, progr/idtifts HMI komm. MP-PLC anl.hmi fra den til den 500 Kurset afholdes på: Grundtvigs Allé 88, 6400 Sønderborg Mødetidspunkt den 1. kursusdag: kl til 15.20, efterfølgende dage skal du møde kl Se informationsskærme, som findes i receptionen på kursusejendom, hovedindgang og kantinen, hvilket lokale du skal møde i. Der er kaffe og rundstykker i kantinen på Grundtvigs Allé 88, kl den 1. kursusdag. Vi har til dette brev vedlagt følgende bilag: En beskrivelse af kurset med kursusformål og indhold Generelle oplysninger omkring EUC Syd Information omkring automatikafdelingen Betaling af deltagergebyr Skema for tilmelding til kursus, udfyld venligst resten af skemaet og aflever det den første kursusdag til din lærer. Hvis du i forvejen har udfyldt et tilmeldingsskema, skal du ikke foretage dig yderligere. Skema for VEU er vedlagt som bilag, du kan læse nærmere informationer omkring VEU godtgørelse under de generelle oplysninger Ring straks til mig, hvis du alligevel ikke kan deltage, og har du yderligere spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Venlig hilsen Margit Nør Paulsen Kursussekretær 32

33 Kursusformål og indhold PLC introduktion, automatiske maskiner og anlæg Målgruppe Kurset henvender sig til maskinreparatører, der er eller har været beskæftiget i virksomhedens drifts/vedligeholdelsesafdeling og som skal kunne montere og idriftsætte mindre PLC styrede anlæg og foretage programmering af en PLC styring. Kursusindhold På kurset skal du arbejde med: Hvilke anvendelsesområder, der er for en PLC sammenholdt med andre styringstekniker, samt du skal kunne beskrive funktionen for de enkelte blokke, programmeringssproget, scantider, I/O statusregistre og digitale ind/udgange. At anvende en PC for programmering af logiske grundkoblinger, timer og tællerfunktioner på en PLC. At hente og arkivere PLC programmer korrekt. At konvertere mindre nøgleskemaer og logikdiagrammer til et PLC program. At montere, idriftsætte og afprøve et mindre PLC styret anlæg. At dokumentere et PLC program i henhold til IEC På kurset får du også viden om: Om grundsymbolernes koblinger i serie, parallel og slutte/bryde funktioner. Arbejdsform På kurset arbejder vi med korte oplæg og praktiske øvelser, hvor du typisk arbejder på 2- mands hold. En del af det teoretiske oplæg er skrevet ind i øvelserne. Du kan vælge at gennemføre kurset på følgende PLC-typer: Siemens Step 7, Omron eller Allan Bradley. 33

34 Generelle oplysninger fra EUC Syd Adgangs- og godtgørelsesregler Du skal være opmærksom på, at hvis du er ledig og dagpengeberettiget, er der specielle adgangsregler, er du i tvivl så spørg din a-kasse eller AF. Er du kontanthjælpsmodtager kan du ikke modtage VEU-godtgørelse eller kost og logi. Du kan opnå befordringsgodtgørelse hvis du har over 24 km. daglig transport, der er forskellige satser, så spørg din a-kasse eller AF hvad du er berettiget til. Godtgørelsen er skattefri. Deltagergebyr Gebyret betales af alle, dog ikke ledige med 6 ugers selvvalgt uddannelse. Det samlede deltagergebyr skal indbetales til EUC Syd inden kursusdeltagelsens start. Sendes afbud til et kursus med under 8 kalenderdages varsel før kursusstart eller sker der udeblivelse fra et kursus vil deltagerbetalingen fortsat blive opkrævet. Ved sygdom/fravær under kursusdeltagelsen refunderes kursusgebyret ikke. Der betales ikke samme deltagergebyr på alle AMU-kurser. Kost og logi Du kan opnå kost og logi hvis du har en daglig transport der overstiger 120 km. eller 3 timers daglig transporttid, dette gælder ikke kontanthjælpsmodtagere, videregående teknikere og laboranter og dagpengeberettigede personer i aktivperioden. Ønsker du dette, så kontakt EUC SYD og vi vil være behjælpelige med dette. Ansøgning om adgang til arbejdsmarkedsuddannelser Dette skema er meget vigtigt at få afleveret til tiden, da vi betragter det som din tilmelding, og vi skal bruge skemaet til at afklare, om du er berettiget til at deltage på kurset, som du er tilmeldt. Når vi har modtaget skemaet retur, betragter vi din tilmelding som bindende. Sådan gør du med skemaet Hvis du er i arbejde, kontanthjælpsmodtager eller udenfor erhverv, skal skemaet sendes direkte til EUC SYD. Hvis du er ledig og dagpengeberettiget skal skemaet afleveres og udfyldes af din A- kasse og derefter sendes til EUC SYD inden svarfristens udløb. 34

35 Ansøgning om VEU-godtgørelse Vedlagte ansøgning om VEU-godtgørelse skal du kun udfylde (husk alle punkter) hvis du ER medlem af en A-kasse. Får du løn af dit firma under kurset skal pkt. 6 udfyldes. Derefter sendes skemaet til din A-kasse. Hvis du IKKE er medlem af en A-kasse, så kontakt os for at få tilsendt et andet skema. Skemaet skal udfyldes (husk alle punkter) og hvis du får løn af dit firma under kurset skal pkt. 22 udfyldes. Derefter sendes skemaet til os. Hvis du er ledig, skal du ligeledes udfylde alle punkter og derefter sende skemaet til din A-kasse. Videregående teknikere og laboranter Efter ændring af reglerne for deltagelse på AMU-uddannelse kan personer med laborant eller videregående teknisk uddannelse ikke modtage VEU og befordringsgodtgørelse på kurser, der ikke er udpeget som faglig relevante for dem. Vi beder dig derfor venligst om, inden du indsender ansøgningen, indhente oplysninger om på hvilke kurser, der kan opnås VEU og befordringsgodtgørelse. Du kan henvende dig til din A-kasse eller skolen. 35

36 Information om automatikafdelingen Velkommen Velkommen til automatik afdelingen i Sønderborg, vi glæder os til at se dig på kursus. Til din orientering får du her nogle praktiske oplysninger omkring afdelingen. Første kursusdag Første kursusdag er kaffe og rundstykker i kantinen fra kl til I kantinen er der placeret en informationsskærm hvor du kan se hvilket lokale kurset forgå i. Kurset starter kl på den første kursusdag, de efterfølgende dage startes kl Er du forsinket er det vigtigt at du ringer første kursusdag inden. Kl. 8.30, ellers tilbyder vi din plads til en anden. Sygdom Bliver du syg, bedes du ringe til skolen den første sygedag senest kl på tlf Vi har brug for dit navn og hvilket kursus du deltager på. Automatikafdelingen Afdelingen har lokaler i fløj 15 og 17 samt et enkelt lokale i fløj 20, alt sammen på Grundtvigsalle 88. Kort over skolen 36

Test og bedømmelse i kombination med Viskvalitet.dk

Test og bedømmelse i kombination med Viskvalitet.dk Test og bedømmelse i kombination med Viskvalitet.dk - Et udviklingsprojekt om lærerinvolvering og anvendelse af resultater fra bl.a. Viskvalitet.dk i den pædagogiske praksis September 2007 Lene Wendelboe

Læs mere

Bliv skrap til faglig dokumentation

Bliv skrap til faglig dokumentation Bliv skrap til faglig dokumentation Henover efteråret har du på 16 onsdage muligheden for at blive klædt på til arbejdsmarkedets stigende krav til dokumentation. Kurset giver dig samtidig en unik mulighed

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret.

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. På AMU-området følger Roskilde Handelsskole den kvalitetspraksis der er udmeldt fra Undervisningsministeriet og anvender Viskvalitet.dk der er

Læs mere

Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område

Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område Teknisk Erhvervsskole Center (TEC) gennemfører individuelle kompetencevurderinger i forhold til 18 AMU-mål og målretter deltagernes videre uddannelse

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 1. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 1. halvår

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 2. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 2. halvår

Læs mere

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog med kurser i Personregistrering 2. halvår 2013 Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog med kurser i personregistrering

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

Virksomheden. Virksomhedens side på

Virksomheden. Virksomhedens side på Virksomheden Virksomhedens side på Side 2 af 13 Adgang til virksomhedens side... 3 Bestilling af Medarbejdersignatur/NemID-medarbejdersignatur... 3 NemLog-in rettigheder... 3 Tilmeld kursister og administrer

Læs mere

Efteruddannelse.dk. Forandringens vinde blæser november 2011

Efteruddannelse.dk. Forandringens vinde blæser november 2011 Efteruddannelse.dk Forandringens vinde blæser november 2011 Agenda Velkomst Hvorfor EfterUddannelse.dk Lynkursus i EfterUddannelse.dk Praktiske forudsætninger Tilmelding til AMU kurser Ansøgning om VEU

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud

Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud De røde spørgsmål er til kursister, som har en aftale med en arbejdsgiver om at skulle starte i job eller som skal starte i uddannelse. De blå spørgsmål er til

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

02 Kursistens SIDER/06.05.2009. EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009

02 Kursistens SIDER/06.05.2009. EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009 1 EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009 VEU SITEMAP 1.1.1 Login side admin (efteruddannelse.dk/admin) Skole login Upload dokument VEU admin login 4.0 VEU admin - ubehandlede

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for kursusvirksomhed. Randers Social- og Sundhedsskole

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for kursusvirksomhed. Randers Social- og Sundhedsskole Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for kursusvirksomhed Randers Social- og Sundhedsskole 1 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for kursusvirksomhed Indholdsfortegnelse Overordnede mål

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

KURSUS-KONFERENCE TILBUD FOR DE FAGLIGE SELSKABER

KURSUS-KONFERENCE TILBUD FOR DE FAGLIGE SELSKABER KURSUS-KONFERENCE TILBUD FOR DE FAGLIGE SELSKABER Dansk Sygeplejeråd Sankt Annæ Plads 30 Postboks 1084 1008 Kbh. K. www.dsr.dk kursusadm@dsr.dk Kursuspakke 1 - grundpakke DSR kursusadministration varetager:

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

Vejledning. Boformer for hjemløse

Vejledning. Boformer for hjemløse Vejledning Boformer for hjemløse Indhold 2 Hvad er BINDEKS?... 3 Hvordan ser BINDEKS ud?... 3 Hvad kan BINDEKS?... 3 Før I måler... 4 Måling... 5 Udvikling... 5 Måling igen... 5 Fastholdelse... 6 Handleplan...

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007 Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Gymnasiepædagogik Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007 Forord: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier afholder kurser for

Læs mere

Oprettelse af ansøgningsgrundlag for EUD+, EU Socialfond eller taxakurser på EASYskole

Oprettelse af ansøgningsgrundlag for EUD+, EU Socialfond eller taxakurser på EASYskole Oprettelse af ansøgningsgrundlag for EUD+, EU Socialfond eller taxakurser på EASYskole 27-01-2015/version 1.1 Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Oprettelse af ansøgningsgrundlag og registrering af tilstedeværelse

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

04 veu administrationens SIDER/13.05.2009. EfterUddannelse.dk 5 Skolens sider til udsendelse af breve beskrivelse af Aflevering 13.05.

04 veu administrationens SIDER/13.05.2009. EfterUddannelse.dk 5 Skolens sider til udsendelse af breve beskrivelse af Aflevering 13.05. 1 EfterUddannelse.dk 5 Skolens sider til udsendelse af breve beskrivelse af Aflevering 13.05.2009 VEU SITEMAP 1.1.1 Login side admin (efteruddannelse.dk/admin) Skole login Upload dokument VEU admin login

Læs mere

Rådgivning til store kvægbedrifter

Rådgivning til store kvægbedrifter Kvæg Rådgivning til store kvægbedrifter Tid og sted 5.-7. februar 2003 på AgroForum Koldkærgård. Baggrund Der stilles forskellige krav til management og organisering alt efter, om der er én eller flere

Læs mere

Kvik-Guide til Viskvalitet.dk Lizzie Mærsk Nielsen Claus Müller Teknologisk Institut, Arbejdsliv

Kvik-Guide til Viskvalitet.dk Lizzie Mærsk Nielsen Claus Müller Teknologisk Institut, Arbejdsliv Kvik-Guide til Viskvalitet.dk Lizzie Mærsk Nielsen Claus Müller Teknologisk Institut, Arbejdsliv Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 17 2006 Udgivet af: Undervisningsministeriet, Afdelingen for

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Eftera r 2015 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact Printvenlig side for Forsidetekst Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact www.survey-xact.dk Oprettelsen af en kursusevaluering består af flg. trin: 1. Oprettelse af spørgeskema ud fra en skabelon 2.

Læs mere

Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen

Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen Innovation og innovativ undervisning hvad forstår vi ved det? Hvad er din forståelse af begrebet

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Plan for dagen 1. Hvorfor laver vi ændringer i EfterUddannelse.dk? 2. Den nye type ansøgning Hvordan opretter jeg en ansøgning (et ansøgningsgrundlag)?

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

EFTERUDDANNELSE KURSER I FITNESS

EFTERUDDANNELSE KURSER I FITNESS EFTERUDDANNELSE KURSER I FITNESS DE ÆLDRE BLIVER MERE OG MERE AKTIVE FITNESS FOR ÆLDRE VARIGHED: 3 dage STED: Vester Allé 26, 8900 Randers C Er du klædt på til at varetage en hensynsfuld, men målrettet

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

September 2012 VEJLEDNING. Kursustilmelding via BL.dk

September 2012 VEJLEDNING. Kursustilmelding via BL.dk September 2012 VEJLEDNING Kursustilmelding via BL.dk Indhold Indledning... 3 Login og find kursus... 4 Tilmeldingsbilledet... 9 Håndtering af kursusdeltagere... 11 Opret ny kursusdeltager... 11 Tilmelding

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet Vejledning til udvikling af effektmålingsspørgsmål i Viseffekt.

Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet Vejledning til udvikling af effektmålingsspørgsmål i Viseffekt. Mærsk Nielsen HR Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet Vejledning til udvikling af effektmålingsspørgsmål i Viseffekt.dk September 2008 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Basisbrugen af OHRMS. Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2. Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3

Basisbrugen af OHRMS. Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2. Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3 Basisbrugen af OHRMS Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2 Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3 Step 3: Opret en stillingsannonce til projektmappen side 6 Step 4: 1. sortering

Læs mere

Fanebladet Afholdte kurser her kan du se, hvilke kurser du har deltaget i. Fanebladet Ansøgninger, her kan du se dine ansøgninger om VEUgodtgørelse

Fanebladet Afholdte kurser her kan du se, hvilke kurser du har deltaget i. Fanebladet Ansøgninger, her kan du se dine ansøgninger om VEUgodtgørelse Kursistens side på Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Log ind... 3 Fanebladende Kommende- og afholdte kurser... 5 Kursustitel... 5 Startdato... 5 Dokumenter... 5 Erklæring... 5 Ansøgning... 5 Tilmeldingsoplysninger

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program VEU CENTER-sammen gør vi det lettere at tage på voksenog efteruddannelse

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

www.evukurser.dk Guide: Sådan tilmelder du dig vvs-branchens kurser

www.evukurser.dk Guide: Sådan tilmelder du dig vvs-branchens kurser www.evukurser.dk Guide: Sådan tilmelder du dig vvs-branchens kurser 2014 Sådan tilmelder du dig efteruddannelse Tilbuddene er mange, når det gælder efteruddannelse. Hvis du overvejer at efteruddanne dig,

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding.

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde Cadskolens ansøgningsskema og

Læs mere

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 0 Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 Selandia, Bredahlsgade 3A, 4200 Slagelse (Tænketanken) kl. 08.30-12.30 Til stede / afbud / fraværende

Læs mere

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Erhvervs Uddannelses Center Nord 16.12.2013 CBNI/JJ/etj Målet er At signalere, de krav vi stiller til eleverne, og hvordan vi vil følge op på disse.

Læs mere

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009 Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Gymnasiepædagogik Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009 Forord: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier afholder kurser for

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1 LEAN Sund fornuft oversat til sund praksis side 1 E R H V E R V Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til. 2. halvår 2013

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til. 2. halvår 2013 DU VÆLGER SELV 2. halvår 2013 6praksis teori - Brug din ret til 2. halvår 2013 byder på tre forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. Kurserne er sammensat af en

Læs mere

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 Brugervejledning for aftenskoler - oprettelse af stamdata, aftenskolehold og undervisningssteder MANUAL 1 3 2 4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 intro! Hjemmesiden aftenskole.nu giver borgerne

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Sådan arbejder du med jobsøgningslog

Sådan arbejder du med jobsøgningslog Sådan arbejder du med jobsøgningslog Når du skal oprette en log, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på MIN JOBSØGNING i den sorte menu øverst på siden. Du kan se Jobnets værktøjer,

Læs mere

RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER

RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER Har du brug for en værktøjskasse fyldt med effektive metoder til at nå dine mål som leder? Så er dette kursusforløb måske noget for dig. 6 kursusmoduler

Læs mere

RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB

RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB Har du brug for en værktøjskasse fyldt med effektive metoder til at nå dine mål som leder? Så er dette kursusforløb måske noget for dig 6 kursusmoduler

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Brugerguide. A-kassens sider: Fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. A-kassens sider: Fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide A-kassens sider: Fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 0. Kom i gang 5 1. Ansøgninger 7 2. Afsluttede ansøgninger 13 3. Vis kursisternes

Læs mere

Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen W

Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen W Sårkursus Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Kursets relevans Udviklingen

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Evalueringsvejledning En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Indhold 1 - Respondentgruppe hentes... 2 2 Undersøgelsen oprettes i SX... 4 3.

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 1 1. INDLEDNING 3 2. HVEM KAN ANMODE OM DRIFTSLIGNENDE TILSKUD 3 3. KRAV TIL ANMODNINGENS FORM OG INDHOLD 3 4. DET ELEKTRONISKE

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse 23-12-2013/version 1.2/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen, Mette Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt...

Læs mere

Enkeltpladskontrakt Viborg Kommune

Enkeltpladskontrakt Viborg Kommune Enkeltpladskontrakt Viborg Kommune Kontrolside (udfyld denne side og alle punkter i kontrakten er udfyldt): Cpr: Navn: Gade: Postnr og By: Telefonnummer: Mail: Uddannelse: Udd./Kursets navn: Periode for

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

Sociale Medier Tilmeldingsblanket

Sociale Medier Tilmeldingsblanket Sociale Medier Tilmeldingsblanket Campus Vejle it Gør din virksomhed mere synlig på nettet CPR. nr. Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail Anvendte AMU-fag Pris pr. aften Datoer Tilmeld

Læs mere

Webredaktør. AMU tilbud

Webredaktør. AMU tilbud AMU tilbud Webredaktør Vil du redigere virksomhedens hjemmeside? Vil du vide hvordan virksomheden får en hjemmeside billigst muligt, og vedligeholder den bedst muligt? Så er dette forløb noget for dig.

Læs mere

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling Afrapportering i fb. med bevilling af udviklingsmidler fra Dansk Folkeoplysnings Samråd (UVM) Aalborg d. 5. december 2005 Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling FO-Aalborg FO-AALBORG,

Læs mere

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog Program 15-2 for Praktikvejlederuddannelsen for Social- og sundhedsassistenter - Trin 1. Modul 1, modul 2 og modul 3. Alle dage fra 8.30 til 15.55 Modul 1 Mandag d. 21/9 Underviser Helene Hillersdal -

Læs mere

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

Vedr. analyse af svejsekurser, har Thisted pt. problemer med gennemførelse af kurser pga. af manglende underviser.

Vedr. analyse af svejsekurser, har Thisted pt. problemer med gennemførelse af kurser pga. af manglende underviser. Referat fra LLU Robot Tid: d. 3. sep. 2014 kl. 1000 til 1400 Sted: Danfoss, Nordborg. Deltagere: Jørn Nielsen (JN) Peter Kragsig (PK) Henrik Brøndum (HB) Jørgen Guldmann (JG) Steffen Enemark (SE) Bas Kanters

Læs mere

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder Eksempel på Rammeaftale mellem [virksomhed] og [uddannelsesinstitution] om almen opkvalificering af medarbejdere 1. Indledning Ud fra tidligere erfaringer i

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Længerevarende

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Indhold: 1. Indledning/baggrund 2. Lovgivning og præsentation af de særlige forløb 3. Oversigt over de særlige forløb 4. Procedure 5. Aftale

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

TAST på mit 3F DAGPENGE & DAGPENGE UNDER AKTIVERING

TAST på mit 3F DAGPENGE & DAGPENGE UNDER AKTIVERING TAST på mit 3F DAGPENGE & DAGPENGE UNDER AKTIVERING 2 Faglig Fælles Akasse Med www.mit3f.dk kan du udfylde dagpengekortet på nettet. Det kræver, at du har en kode til at logge ind. Du kan læse mere om

Læs mere

Efteruddannelse.dk. Tilmelding af kursister på Efteruddannelse.dk Ansøgning om VEU- godtgørelse og befordringstilskud på Efteruddannelse.

Efteruddannelse.dk. Tilmelding af kursister på Efteruddannelse.dk Ansøgning om VEU- godtgørelse og befordringstilskud på Efteruddannelse. Brugermanual til Efteruddannelse.dk Tilmelding af kursister på Efteruddannelse.dk Ansøgning om VEU- godtgørelse og befordringstilskud på Efteruddannelse.dk Indhold Rettigheder på efteruddannelse Side 3

Læs mere

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH Indhold: 1.0 Kvalitetssystem AARHUS TECH AMU 2.0 Udbudspolitik og udliciteringspolitik for AARHUS TECH 3.0 Kvalitetskrav - ansatte 3.1.0 Kvalitetskrav - chefer 3.2.0

Læs mere

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Taastrup Taekwondo Klub Dato: 06-06-2015 Sted: T.I.K Hallerne Parkvej 78 2630 Taastrup Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011 Til private gymnasieskoler m.v. Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Ændringer i deltagerbetaling

Læs mere