Evaluering af FINFO. informationsnetværk for etniske minoriteter i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af FINFO. informationsnetværk for etniske minoriteter i Danmark"

Transkript

1 Evaluering af FINFO informationsnetværk for etniske minoriteter i Danmark - et projekt gennemført med tilskud fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker under Biblioteksstyrelsen Januar 2002

2 Evaluering af FINFO informationsnetværk for etniske minoriteter i Danmark - et projekt gennemført med tilskud fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker under Biblioteksstyrelsen Projektgruppen: Projektleder: Lotte Duwe Nielsen, Århus Kommunes Biblioteker Webredaktør: Peter Jessen, Statsbiblioteket/ Indvandrerbiblioteket Anne Stæger, webmaster indtil , Århus Kommunes Biblioteker Hans Lund, webmaster fra , Statsbiblioteket Evaluering er udarbejdet i samarbejde med journalist Susanne Linton. STATSBIBLIOTEKET Århus Kommunes Biblioteker Møllegade Århus C. Tlf.: Fax aakb.bib.dk Statsbiblioteket Universitetsparken 8000 Århus C. Tlf.: Fax Januar 2002

3 Indhold Abstract Indledning Baggrund 1.2. Formål 2. Organisering og samarbejde Organisering, fordeling af ansvar og opgaver 2.2. Styregruppe 2.3. Projektgruppe 2.4. Idegruppe 2.5. Uformelle netværk 2.6. Netværkssamarbejde 2.7. Kompetenceopbygning 2.8. Delkonklusion: organisering og samarbejde 3. Udvikling af webstedet Kravspecifikation 3.2. Z Layout og design 3.4. Udvidelse af projektmål: fælles database og opdateringsmodul 3.5. Skriftlige aftaler om ansvar for egen information i den fælles database 3.6. Valg af ekstern leverandør og forsinkelse 3.7. Tilgængelighed for handicappede 3.8. Visning af sprog med forskellige alfabeter 3.9. Brugertest på Århus Kommunes Sprogcenter 3.10 Overtagelsesprøve, driftsprøve og status 3.11 FINFO og folkebiblioteksportalen Delkonklusion: Udvikling af webstedet 4. Informationsindholdet på Rammer for informationsindhold og emnestruktur 4.2. Globale links 4.3. Oversættelser 4.4. Andre aktørers netinformation for etniske minoriteter 5. PR & markedsføring Genåbning af FINFO ved Kulturministeren 5.2. Statistik og gennemslagskraft 1

4 5.3. Danske Identitet i den globale landsby & markedsføring af FINFO 5.4. Elektronisk markedsføring 5.5. Formidling af projekterfaringer 6. Kontakt med målgruppen via Ansøgning om finansiering til støtte af projektet fra andre eksterne kilder Konklusioner og resultater Perspektiver og ideer til udvikling i FINFO Bilag Bilag 1: Faktablad over FINFO s målbare resultater for projektperioden Bilag 2: Notat om sprog på FINFO Abstrakt FINFO : informationsnetværk for etniske minoriteter i Danmark var et to-årigt udviklingsprojekt med formålet at styrke etniske minoriteters adgang til relevant information - med henblik på at styrke integrationen i det danske samfund. Århus Kommunes Biblioteker havde siden 1996 stået for projektet: FINFO : information for flygtninge og indvandrer i Århus. Statsbiblioteket/Indvandrerbiblioteket og Århus Kommunes Biblioteker havde ansvar for at udvikle dette til en landsdækkende nettjeneste fra Evalueringsrapporten beskriver projektets succes kriterier og målopfyldelse. FINFO var organiseret med en intern projektorganisation, en styregruppe, en uformel idegruppe med repræsentanter for interessenter og brugere, samt et netværkssamarbejde med centralbibliotekerne og folkebiblioteker, som blev tilsluttet FINFO. Erfaringer med ansvarsfordeling, samarbejde og kompetenceopbygning i netværksprojektet er beskrevet. Der er redegjort for den tekniske udvikling med implementering af nyt websted med fælles layout og database, som omfatter information fra alle niveauer; landsdækkende, amtsniveau, kommuneniveau samt de lande, etniske minoriteter i Danmark kommer fra. Databasen er understøttet af Z Landsdækkende information er oversat til 10 sprog: albansk, arabisk, bosnisk/kroatisk/serbisk, engelsk, fransk, kurdisk/kurmanci, persisk, somali, tyrkisk og vietnamesisk. Der arbejdes stadig på en teknisk løsning af de sidste 3 sprog, som FINFO skal oversættes til: kurdisk/sorani, tamil og urdu. Rapporten redegør for, hvorfor disse sprog endnu ikke er synlige i FINFO, samt den ekstraordinære tekniske indsats der pågår for at præsentere de sidste tre sprog i FINFO. 2

5 Rapporten redegør også for informationsindholdet, markedsføring og webstedets gennemslagskraft. Endelig fremlægges de ideer og perspektiver for FINFO, som er foreslået af de tilsluttede biblioteker, Idegruppen og styregruppen, og som overdrages til Statsbiblioteket sammen med ansvaret for den fortsatte drift af 1. Indledning "FINFO" dækker over mange aktiviteter og delprojekter om netinformation for etniske minoriteter fra , med forskellige aktører og samarbejdspartnere. Denne evaluering handler udelukkende om "FINFO : informationsnetværk for etniske minoriteter i Danmark" og opbygningen af de landsdækkende aktiviteter, som er varetaget af Århus Kommunes Biblioteker og Statsbiblioteket fra , og som Biblioteksstyrelsens Udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker har bevilget støtte til. D.v.s. denne evaluering vurderer ikke de tilsluttede bibliotekers egne lokale eller regionale aktiviteter, eller ÅKB s særlige konsulentfunktioner og layoutindsats, der blev gennemført i tilknytning til centralbibliotekernes tilslutning i FINFO s Styregruppe har det overordnede ansvar for evalueringen, efter aftale med Biblioteksstyrelsen. Styregruppen besluttede i 1999, at evalueringen skal omfatte:! elektroniske nyhedsbreve, som blev publiceret på FINFO s webside årsrapporter og midtvejsevaluering en fremadrettet del med afklaring af, hvordan FINFO fortsætter i drift efter projektperioden, oplæg til udviklingsperspektiver for FINFO efter overdragelsen af ansvaret til Statsbiblioteket. Statistisk materiale til dokumentation af hits og besøgstal på FINFO. Brugere og samarbejdspartnere skulle inddrages i evalueringen, uden at der skulle afsættes ressourcer til egentlige spørgeskema- eller interviewundersøgelser. I oktober 2000 konkluderede styregruppen således, at der var sammenhæng mellem opgaver og ressourcer. FINFO er et udviklingsprojekt, hvor resultatet ikke kunne forudsiges fuldstændigt, selvom projektplanen er meget konkret. Evalueringen beskriver FINFO s arbejde med netværksopbygning på flere niveauer og udfordringerne med den tekniske løsning af FINFO s mange ambitioner. Evalueringen beskriver opbygningen af de mange forskellige netværk og samarbejdsrelationer, og sætter fokus både på de områder, som er helt specielle for en informationsportal, som skal håndtere 3

6 forskellige alfabeter, og de områder, som kan have interesse for andre nettjenester biblioteksregi. Udkast til evalueringsrapporten er udarbejdet af journalist Susanne Linton og projektleder Lotte Duwe Nielsen. Udkastet er drøftet i projektgruppen, på kontaktmøde for tilsluttede biblioteker, idégruppe og styregruppe. Biblioteksstyrelsen og FINFO s styregruppe er de primære målgrupper for den grundige evaluering. Et overblik over resultaterne kan fås ved at læse abstrakt og bilag 1: Faktablad 1.1. Baggrund Siden 1996 har Århus Kommunes Biblioteker (ÅKB) arbejdet målrettet med formidling af internetinformation for flygtninge og indvandrere i Århus i projektet FINFO Erfaringer og kompetence fra dette arbejde samt vedtagelsen af den nye udlændingelov i 1999, der placerede integrationsansvaret hos kommunerne, styrkede ÅKB s (og øvrige folkebibliotekers) interesse for at udvikle informationsindsatsen over for flygtninge og indvandrere - de etniske minoriteter. Biblioteksstyrelsen ønskede desuden at styrke nye ydelser og aktiviteter af mere tværgående karakter. På opfordring fra Biblioteksstyrelsen udarbejdede ÅKB og Statsbiblioteket (SB) en fælles ansøgning 15. april 1999 til "Udviklingspuljen for Folke- og Skolebiblioteker" om at udvikle FINFO 2000 til et nationalt projekt, der skulle strække sig over to år med start 1. oktober Ansøgningen på ca. 2,2 millioner blev imødekommet og det fulde beløb bevilget af Biblioteksstyrelsen. Statsbibliotekets egenfinansiering beløb sig til kr. Sideløbende med det landsdækkende projekt kørte et centralbiblioteks-projekt, hvor de 16 centralbiblioteker hver fik et tilskud fra Biblioteksstyrelsen på kr. til tilslutning til FINFO i perioden Der blev senere søgt en ekstrabevilling fra Biblioteksstyrelsen på kr til udvikling af FINFO s infrastruktur, database og layout, således at de enkelte bibliotekers informationer kunne lægges ind i den fælles database. Desuden valgte Biblioteksstyrelsen at støtte folkebibliotekers tilslutning efter ansøgning fra Samtlige 16 kommuner, der søgte tilskud for 2001, modtog dette tilskud. Argumenterne for at yde dette tilskud var, at opgaven med integration af etniske minoriteter var kommet ud i de enkelte kommuner, at folkebibliotekerne blev forpligtet på opgaven, og at de dermed ville kunne komme i gang med det opsøgende arbejde. Langt færre biblioteker end forventet søgte tilskud for Biblioteksstyrelsen har derfor givet mulighed for endnu en ansøgningsrunde med deadline 1. november Formål Projektets formål var at sikre et landsdækkende informationsnetværk for etniske minoriteter i Danmark med det overordnede mål at styrke målgruppens adgang til information, idet viden om rettigheder, pligter og muligheder er en forudsætning for integration og aktiv deltagelse i samfundslivet på alle niveauer. Efter drøftelse i styregruppen blev det defineret, at FINFO s målgruppe som udgangspunkt var bred 4

7 og inkluderede alle aldersgrupper og alle etniske baggrunde. Begrundelsen var blandt andet, at perspektiverne i kun at informere "nyankomne" var for snævert. Der var ganske enkelt ambitioner om at udvikle en mere "fuldstændig" portal. Desuden skulle projektet opbygge et netværk blandt de deltagende folkebiblioteker, der i fællesskab producerer den hjemmeside, som opfylder det overordnede formål. Med dette sigte skulle (og skal) FINFO udvikle en frit tilgængelig og vederlagsfri hjemmeside med relevant information, som udvælges ud fra bibliotekslovens kriterier om kvalitet, aktualitet og alsidighed. Informationsnetværket skulle indeholde! national grundinformation, der skulle oversættes til 13 sprog lokal information fra de tilsluttede biblioteker international information (global internetguide) elektronisk værktøjskasse med koncept til publicering 2. Organisering og samarbejde 2.1. Organisering, fordeling af ansvar og opgaver Projektets samarbejdspartnere var Biblioteksstyrelsen, ÅKB og SB, som har ansvar for overbygningsfunktion for folkebibliotekernes betjening af flygtninge og indvandrere samt central- og folkebibliotekerne. De konkrete opgaver blev fordelt som følger: Projektleder/projektledelse var tilknyttet ÅKB og sikrede:! projektets budget & regnskab - både økonomisk og indholdsmæssigt ansøgninger til anden medfinansiering evt. kontakt/opfølgning i forhold til entreprenører på "udliciterede" delopgaver markedsføring i forhold til interessenter på landsplan styregruppemøder; planlægning, afvikling og opfølgning kontaktmøder med de tilsluttede biblioteker; planlægning, afvikling og opfølgning projektmøder; planlægning, afvikling og opfølgning overordnet formidling af projekterfaringer evaluering Webmaster var tilknyttet ÅKB og sikrede: 5

8 ! udvikling af hjemmesidens funktionalitet, struktur og layout! koncept for opbygningen og strukturen af lokale informationer, som skulle genereres i alle de kommuner, der tilsluttede sig! udvikling af elektronisk værktøjskasse med brugsanvisning til tilslutning til informationsnetværket og klart koncept til publicering af lokale informationer, som kunne genereres i de tilsluttede biblioteker.! vejledning til teknisk håndtering af informationsindsamlingen og præsentationen for de tilsluttede biblioteker koncept for brugeroplæring, kontakt til tilsluttede biblioteker deltagelse i styregruppemøder, kontaktmøder med tilsluttede biblioteket samt projektmøder (webmasterfunktionen blev overført til SB fra juni 2001 af hensyn til den fremtidige drift) IT-ekspertise var tilknyttet ÅKB og sikrede: udvikling og formidling af kompetence vedr. håndtering af forskellige alfabeter på internettet udvikling og drift af databasestruktur hjemmesidens serverfunktionalitet etablering og drift af elektronisk kommunikationsflade for tilsluttede og interesserede folkebiblioteker med abonnementsfaciliteter deltagelse i projektmøder og kontaktmøder med tilsluttede biblioteker deltagelse efter aftale i styregruppemøder IT-konsulentfunktionen blev varetaget af SB fra april En del af ressourcerne blev dog anvendt til finansiering af webstedet. Webredaktør var tilknyttet SB/Indvandrerbiblioteket og sikrede:! indsamling af relevant dansk grundinformation indsamling af relevant EU grundinformation initiering til, at landsdækkende institutioner, organisationer og foreninger formidler relevant information til etniske minoriteter på internettet, herunder oversætter til relevante sprog 6

9 koordination af udvikling og ajourføring af globale links, koordinering af konsulenter i forhold til denne opgave rekruttering og IT-kvalificering af tolke, som kunne oversætte og håndtere tekster til internettet på 13 sprog administration af oversættelsesopgaver til projektets hjemmeside og lokale hjemmesider for tilsluttede biblioteker, samt landsdækkende organisationer, institutioner og foreninger. Oversættelse af lokale informationer finansieres af de rekvirerende biblioteker. Omfanget af oversættelse af nationale informationer vurderes. Det vurderes, hvilke grundinformationer der som minimum skal oversættes, og hvilke informationer projektets tolke ved informationsleverandørens finansiering skal oversætte budget, regnskab og fakturering af tolkeopgaverne afklaring og formidling af retningslinierne fra Registertilsynet med hensyn til publicering af foreninger og tilhørende personoplysninger på nettet forslag og tekster til lokal markedsføring af FINFO samarbejde med webmaster vedr. præsentationer af grundinformation på hjemmesiden deltagelse i styregruppemøder, kontaktmøder med tilsluttede biblioteket samt projektmøder kontakt til tilsluttede biblioteker rådgivning af biblioteker vedr. indskrivning af fremmedsprogede data varetagelse af IT-funktion i første halvdel af 2000 i forbindelse med etablering af produktionsapparat. udvikling af teknisk koncept for produktionsapparat for redigering og indlægning af data i unicode-format kontakt til andre primære udbydere af information til etniske minoriteter, bl.a. myndigheder og NGOer Tolke- og konsulentopgaver på følgende 13 sprog: albansk, arabisk, bosnisk/serbisk/kroatisk, kurdisk (sorani og kurmandi), persisk, somali, tamil, tyrkisk, urdu, vietnamesisk, engelsk og fransk tilknyttet SB/ Indvandrerbiblioteket. Disse sprog repræsenterer de største indvandrergrupper i Danmark ved projektets start og afspejler samtidig de mest benyttede af de sprog, Indvandrerbiblioteket dækker Styregruppe 7

10 FINFO blev organiseret med en styregruppe med ansvar for og afgørende indflydelse på FINFO s strategiske udvikling. I styregruppen deltog repræsentanter for Det nordjyske Landsbibliotek, Odense Centralbibliotek, Københavns Kommunes Biblioteker, Greve Kommunes Bibliotek, Biblioteksstyrelsen, SB og ÅKB. Repræsentanten fra Greve var udpeget af Bibliotekslederforeningen som repræsentant for folkebibliotekerne. Styregruppen holdt møder ca. hvert halve år (2 møder i 1999, 2 møder i 2000 og 3 møder i 2001). Der blev etableret en kontraktgruppe, som varetog kontraktforhandlinger med leverandøren af det nye websted. Kontraktgruppen fulgte kontraktens opfyldelse og forhandlede kompenserende ydelser. Fra FINFO deltog udover FINFO's projektleder ledelsesrepræsentanter fra SB samt en IT-konsulent. SB s engagement i kontraktgruppen skal ses i sammenhæng med beslutningen om, at SB skal overtage ansvaret for FINFO efter projektperioden, og at SB besluttede at hoste FINFO på egen server Projektgruppe Der blev etableret en projektgruppe, som ud over FINFO s projektleder og projektmedarbejdere omfattede tre ledelsesrepræsentanter fra SB og en ledelsesrepræsentant fra ÅKB. Projektgruppen fulgte FINFO's opfyldelse af projektmål og milepæle og sikrede ledelsesmæssig forankring og opbakning i de to organisationer Idegruppe FINFO etablerede også en såkaldt "Idégruppe", hvor medlemmerne drøftede FINFO's udvikling. Gruppen blev etableret i begyndelsen af 2000 og medlemmerne repræsenterede Udlændingestyrelsen, Mellemfolkeligt Samvirke, Dansk Flygtningehjælp, Danmarks BlindeBibliotek, Kulturministeriet, IndvandrerTV og Foreningen til integration af nydanskere. Idégruppen blev oprettet, fordi FINFO ønskede ideer, sparring og orientering på tværs mellem organisationer og foreninger, der arbejder med samme målgruppe, for blandt andet at undgå oplapninger. Det var fra start et vigtigt udgangspunkt for projektledelsen, at brugere og NGO ere blev inddraget i udviklingen af FINFO, for at sikre optimal relevans for målgruppen. Ved etableringen af Idégruppen sendte FINFO invitation til de ca. 40 væsentligste interessenter i forhold til integration og formidling af information for etniske minoriteter på landsplan. Idégruppen blev således dannet af deltagere, som var interesserede i FINFO og i en tværgående dialog mellem interessenterne Uformelle netværk Webredaktøren har opbygget et uformelt netværk af kontakter til redaktører ved statslige og NGO- hjemmesider. Webredaktøren deltager sammen med repræsentanter for Dansk Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp i en baggrundsgruppe for chefredaktøren for Danmarks Radios Internationale nyheder. Gruppens opgave er at levere input til DR om, hvilke sprog man skal sende på. 8

11 På initiativ af Dansk Flygtningehjælp er der oprettet et netværk af webredaktører fra de største NGOer, som arbejder med flygtninge og indvandrere, og FINFO blev inviteret til at deltage i samarbejdet Netværkssamarbejde Samarbejdet mellem de deltagende biblioteker blev etableret på forskellig vis; kontaktmøder, kurser/værkstedsdage; kontakt via telefon, og FINFO s elektroniske forum/ekstranet. De fleste biblioteker deltog i kontaktmøderne. Fra projektets start blev det fremhævet, at det var vigtigt, men også kunne være svært at involvere de enkelte folkebiblioteker i opbygningen af FINFO. Det viste sig dog hurtigt, at der var stor interesse for projektet og engagement fra deltagernes side. Opbakningen til FINFO har generelt været god. Videndeling, erfaringsudveksling og kompetenceopbygning er den vigtigste gevinst i projektet i forhold til netværkssamarbejdet mellem bibliotekerne. Nogle biblioteker valgte dog ikke at deltage i denne udveksling, fordi de syntes de kunne klare sig uden mødet med kolleger. Omvendt gik det fælles netværk så glip af den inspiration og idéudvikling, som disse biblioteker kunne (kan) bidrage med. Der er løbende brugt mange ressourcer på at få FINFO implementeret. Det er som udgangspunkt en stor udfordring at sidde alene med projektet på de enkelte biblioteker, og styrken i FINFO som netværksprojekt har netop været, at man får kontakt med kolleger og samarbejdspartnere på andre biblioteker. FINFO havde i løbet af projektet stor gavn af uformel kontakt og erfaringsudveksling med andre landsdækkende nettjenester. Projektlederen havde således løbende kontakt med projektlederne for ForfatterNet (www.forfatternet.dk) og med Folkebibliotekernes Netguide (FNG)(www.fng.dk). Redaktionsprincipperne for FINFO blev inspireret af og delvist kopieret fra FNG. Også for projektdeltagerne i de tilsluttede biblioteker har erfaringer med at deltage i forskellige nettjenester betydning for opbygning af kompetence, som kan genbruges og inspirere arbejdet i projekterne og udviklingen af tværgående samarbejdsrelationer. For at sikre den bedst mulige afgrænsning mellem lokal, københavnsk og landsdækkende information på FINFO og undgå dobbeltarbejde, især i vedligeholdelsen af foreningsregistret, indkaldte webredaktøren i foråret 2000 til et møde med FINFO-redaktører i Københavnsområdet. Efter mødet er tvivlstilfælde løst gennem løbende kontakt mellem lokale redaktører og webredaktøren. FINFO etablerede en værktøjskasse for de tilsluttede biblioteker. Denne indeholdt: Et elektronisk forum for de tilsluttede biblioteker med informationer, diskussioner, anbefalinger og udveksling af fif, tips og tricks vedr. FINFO og redaktionsprincipper. Desuden var der vejledning i opdateringsmodulet, rammer for informationsindhold, vejledning indsamling og formidling af foreningsoplysninger inkl. overholdelse af registerlov vedr. personoplysninger, PR, mødeindkaldelser samt anden relevant projektinformation. 9

12 Netværkets evaluering På et møde d. 3. september 2001 på Biblioteksskolen i København deltog 32 bibliotekarer fra 24 biblioteker i cafediskussion om evaluering af FINFO. Desuden var der mulighed for at sende synspunkter og tilføjelser pr. mail indtil 5. september, hvilket flere benyttede sig af. Følgende er hovedsynspunkterne: Der er ydet en stor indsats i bibliotekerne, og især det opsøgende kontaktarbejde til kommune og foreninger har været sværere end forventet. Der er enighed om, at indsatsen resulterer i øget benyttelse af FINFO og styrket lokalt kontaktnet. I følge de lokale webredaktører bruges de lokale FINFO-sider mere af integrationsmedarbejdere end af etniske minoriteter. I forhold til ønsket fra medlemmer i FINFO's Idégruppe om en portal for integrationsmedarbejdere opfylder FINFO således dette behov på lokalt niveau. Der er generelt fin vurdering af samarbejde, organisering, kontaktmøder, kurser, telefonvejledning og kontakt til FINFO's projektgruppe. Helsingør samler synspunkterne: Vi har været meget tilfredse med den FNG-lignende samarbejds og organiseringsform et "samarbejdende biblioteksvæsen", som sætter produktet og brugeren i højsædet, ved hele tiden at udveksle erfaringer og dele viden. I stedet for at tabe brugeren af syne i en konkurrence om profilering. Vi har haft gavn af telefonvejledningen og kontaktmøderne, og kontakten til projektets nøglepersoner, såvel på som telefon, har været hyppig, nyttig og præget af stor hjælpsomhed. Værktøjskassen, herunder FINFO s forum vurderes også positivt. Der er lidt kritik af layoutet på FINFO's forum. Nogle efterlyser mere forståelige redaktionsprincipper, samtidig med at der efterlyses mere vejledning i afgrænsning af information. FINFO's netværksopbygning, hvor centralbibliotekerne blev tilsluttet i første fase, og folkebibliotekerne i næste, vurderes lidt forskelligt. Flere projektmedarbejdere i Storkøbenhavn mener ikke centralbiblioteksstrukturen er relevant i denne sammenhæng, men skriver, at flere store biblioteker kunne have været med fra starten. FINFO's struktur vurderes positivt fra Storstrøms Amt og Jylland - hvor flere centralbiblioteker har påtaget sig redigering af den lokale information for amtets biblioteker. Projektmedarbejderne svarer, at deres projekterfaringer fra FINFO kan bruges i andre sammenhænge. Det er erfaringer med IT, deltagelse i nettjenester, redigering til nettet, indsigt i integrationsarbejde, bedre overblik over kommunen, erfaringer med kontakt ud af huset, samt "positionering på indvandrerområdet." FINFO har styrket kontakten til de etniske minoriteter på lokalt niveau. Der er erfaringsudveksling på tværs af bibliotekerne om, hvordan opgaven håndteres - og især nye FINFO-medarbejdere efterlyser vejledning i, hvordan opgaven tackles (konceptet for brugeroplæring var endnu ikke publiceret på FINFO's ekstranet). 10

13 Vurderingerne af og opdateringsmodulet er dog ikke entydige. En del er positive, om end der også er nogle kritikpunkter, især af opdelingen i amts- og kommunestrukturen. Informationsindhold på landsdækkende del vurderes udelukkende positivt. Der er forslag om, at SB gør en større indsats for at påvirke SI og andre relevante organer vedr. oversættelse af statslig og amtslig information. Vurderingen af informationsindholdet på lokalt og regionalt niveau er mere behersket. Der er stadig en del usikkerhed om afgrænsning i forhold til amts- og landsdækkende information. Markedsføringsmaterialet vurderes positivt - især folderen bruges lokalt. Muligheden for at printe materialet lokalt, som er etableret efter ønske på kontaktmødet oktober 2000, bruges næsten ikke. Flere oplyser, at deres biblioteker bruger bannerreklamerne. Ingen oplyser, at de bruger visitkortene. Der er opbakning til SB's oplæg til fremtidig organisering. De fleste forventer, at aktivitetsniveauet vil blive nedtonet på lokalt plan efter projektperioden Kompetenceopbygning I tilknytning til kontaktmøderne var der flere elementer af kompetenceopbygning og sidemandsoplæring. FINFO afviklede desuden i alt 5 kursusdage for tilsluttede biblioteker, specielt om arbejdet med FINFO s fælles database: 2 dage i november, 2 dage i januar, 14. marts og 3. september. Ved kontaktmøde og kursus 3. september 2001 deltog lokale FINFO-redaktører fra 24 biblioteker. Geografisk afstand har betydning for især jyske og sjællandske medarbejderes deltagelse i kontaktmøderne. Ved FINFO's kontaktmøder i Århus deltog flest jyske FINFO-medarbejdere, og ved kontaktmøder i København deltog flere sjællandske FINFO-medarbejdere Delkonklusion organisering og samarbejde Overordnet har samarbejdsrelationerne udviklet sig i takt med projektets udvikling og har givet deltagerne nye samarbejdsrelationer internt i biblioteksvæsnet og eksternt i forhold til brugere og aktører på integrationsområdet. Det er således lykkedes at styrke bibliotekernes tværgående aktiviteter og rolle integrationsarbejdet - en meget synlig og strategisk vigtig samfundsopgave, både på landsplan og i de enkelte kommuner. FINFO har opfyldt projektet mål om at opbygge en projektorganisation. Organisationen har udviklet sig i takt med projektet udvikling. Der er endvidere udarbejdet oplæg til hvordan FINFO skal organiseres efter overdragelsen af ansvaret for driften til SB. 3. Udvikling af webstedet 3.1. Kravspecifikation Udgangspunktet og ambitionen var at FINFO skulle (skal) redesignes i takt med udviklingen i elektronisk netinformation, og der blev opstillet en fyldig kravspecifikation - dels til et redesign af layout og design på FINFO s websted og til FINFO s database. 11

14 Vigtigste krav var, at databasen skulle kunne håndtere alfabeter og skrifttegn på FINFO's sprog: dansk, albansk, arabisk, bosnisk/kroatisk/serbisk, kurmanji, sorani, somali, persisk, tamil, tyrkisk, urdu, vietnamesisk, engelsk og fransk. Databasen skulle også håndtere, at strukturen blev gentaget ideelt for hvert sprog, så indholdet af en side findes i flere (oversatte) versioner. Databasen skulle understøtte en markering af siderne, så det fremgik, hvilke sider der havde det samme indhold. I skabelonerne skulle der indbygges obligatorisk tildeling af Dublin Core metadata af hensyn til "integrationsmulighederne" med andre bibliotekssystemer og nettjenester, samt synlighed i søgemaskinerne. Endelig var det et krav, at løsningen skulle generere statiske sider med "rigtige url'er" som var synlige i søgemaskinerne. Der skulle altså indgå en "engine", som kunne generere statiske sider fra en dynamisk database Z39.50 Det var et krav, at løsningen skulle kunne understøtte Z Det er den fælles protokol, som skal sikre, at bibliotekssystemer i Europa kan videresende søgninger i hinandens databaser. For FINFO vil det f.eks. betyde, at FINFO's information vil kunne søges også fra andre bibliotekssystemer, som er understøttet af Z Z39.50 er under udvikling. Det var derfor nødvendigt at inddrage ekstern kompetence. Udviklingskonsulent Leif Andresen fra Biblioteksstyrelsen, Indeksdata og Gitte Behrens fra SB deltog i dette udviklingsarbejde Layout og design Med hensyn til layout/design var det et vigtigt krav at sikre en klart gennemgående linje, så brugeren kunne være klar over, hvornår hun/han befinder sig inde på FINFO s informationsnetværk, fordi der i forvejen ville være mange andre elementer i grænsefladen som en bruger skal tage stilling til/vælge (emner, sprog, søgning, niveauer). Designet skulle også understøtte hjemmesidens funktionalitet og brugervenlighed i forhold til målgruppen etniske minoriteter i Danmark. Endelig ønskede SB, at deres logo skulle indgå i FINFO s nye layout, samt at farverne i SB s logo skulle indgå i FINFO s nye logo Udvidelse af projektmål: fælles database og opdateringsmodul Kravspecifikationen til databasen blev mere omfattende end forudsat i projektansøgningen fra 1999, fordi projektmedarbejderne ved centralbibliotekerne entydigt overbeviste FINFO s projektledelse om, at den optimale udvikling ville være en database, der også omfattede lokale tilslutninger og fælles server. Styregruppen tilsluttede sig denne udvikling og var enig i, at denne del af projektet var essentiel i forhold til FINFO s værdi og udviklingsperspektiver. Derfor kunne forsinkelser i forhold til den oprindelig tidsplan accepteres. Men den fælles database betød også, at behovet for ressourcer i de tilknyttede biblioteker til teknisk tilslutning blev reduceret væsentligt, da der i tilknytning til den fælles database var indskrivningssider, der var lette at håndtere af medarbejdere, 12

15 som kan bruge almindelig tekstbehandling. Der blev således ikke behov for egne serverfaciliteter eller IT-kompetence til håndtering af HTML, FTP m.v. til FINFO i de tilsluttede biblioteker. På dette grundlag kunne FINFO sikre en infrastruktur, der sikrede effektiv drift og de bedst mulige betingelser for, at folkebibliotekerne kunne løfte deres del af opgaven Skriftlige aftaler om ansvar for egne information i den fælles database Der blev desuden indgået en aftale med de deltagende biblioteker omkring ansvarsfordelingen for de informationer og materiale, der stilles til rådighed for brugerne. Det skulle sikres, at FINFO s redaktion ikke skulle påtage sig ansvaret for at kontrollere eller vedligeholde informationer, der var lagt ind af biblioteker. Hver part havde ansvar for egne informationer, herunder ansvar for at føre oplysninger ajour og for at ophavsrettigheder og registerlovgivning vedr. eventuelle personoplysninger ikke blev krænket. Biblioteksstyrelsens juridiske konsulent vurderede, at det var muligt at fordele det juridiske ansvar, og at FINFO ved hjælp af disse aftaler kunne fraskrive sig ansvaret for, at materialet evt. krænker andres rettigheder herunder ejendoms- eller ophavsrettigheder. FINFO er indtil videre den eneste nettjeneste i bibliotekssektoren, som arbejder med skriftlige aftaler i samarbejdet med tilsluttede biblioteker Valg af ekstern leverandør og forsinkelser Kravspecifikationen blev sendt til tre IT-virksomheder, der alle bød på opgaven. Virksomhederne blev udvalgt efter deres erfaring med at konstruere avancerede websteder med databaser, samt at de havde erfaring med både offentlige hjemmesider og hjemmesider for biblioteker. 21st.dk A/S var det eneste firma, der umiddelbart opfyldte alle FINFO s betingelserne i sit tilbud. Kontraktforhandlingerne blev indledt i maj 2000 og fortsatte til sidst i august, hvor kontrakten om levering af websted og database blev underskrevet. I juni og juli 2000 arbejdede 21st.dk dermed for egen regning og risiko med at udvikle en prototype på et websted og et opdateringsmodul, som blev præsenteret for en gruppe af testpiloter ved bibliotekerne i Greve, København, Frederiksberg, Odense, Århus og Aalborg og Indvandrerbiblioteket. Websted og opdateringsmodul blev tilrettet i forhold til testpiloternes synspunkter, og efter testpiloternes test af prototypen i september, blev de første fejl og mangler rettet. Samarbejdet med testpiloterne var således af afgørende betydning for udviklingen af FINFO's opdateringsmodul og websted. Ifølge hovedtidsplanen for udvikling af FINFO s nye websted skulle projektmedarbejderne begynde at indskrive information efter kontaktmødet 10. oktober 2000, men 21st.dk havde ikke udviklet opdateringsmodulet tilstrækkeligt til, at de tilsluttede biblioteker kunne begynde indskrivningen før 6. november. Denne forsinkelse betød, at planlægningen af den officielle åbning af FINFO måtte udsættes. 13

16 3.7. Tilgængelighed for handicappede FINFO's hjemmeside blev i januar 2001 testet af Center for Tilgængelighed, der skulle vurdere handicappedes adgang til siden. Oprindeligt var det aftalt, at Danmarks BlindeBibliotek skulle teste FINFO, men da Center for Tilgængelighed ville kunne teste webstedet ikke kun for blinde, men også for andre handicappede brugere, blandt andet ordblinde, farveblinde og bevægelseshandicappede, besluttede FINFO at tilgængelighedstesten skulle udvides. Testens resultater afslørede, at FINFO burde have inddraget Center for Tilgængelighed allerede i udarbejdelsen af kravspecifikationen. Testen viste nemlig, at FINFO ikke fungerer optimalt i forhold til de specielle browsere, som handicappede brugere. Endelig havde FINFO truffet nogle valg i udarbejdelse af kravspecifikationen, som man vidste betød begrænsninger i tilgængeligheden, men som man vurderede var mest hensigtsmæssige i forhold til FINFO s brugere eller nødvendige af hensyn til ressourcerne. FINFO havde besluttet, at netstedet skulle være optimeret skærmopløsning 600x800, og at brugerne ikke skulle have mulighed for at ændre på skriftstørrelse. FINFO s websted angiver således størrelse i pixels i stedet for procent. Dette var primært begrundet i erfaringer i bibliotekerne, hvor flertallet af brugere ikke kan finde ud af at justere på browserindstillinger. Desuden ville anvendelse af pixels i stedet for procent give meget forskelligt udseende i de forskellige oversatte versioner. Men FINFO og leverandøren forbedrede i stedet læsbarheden af sprog med ikke-latinske alfabeter ved at lave et særligt "stylesheet" for disse sprog med større skrifttype end de øvrige sprog. FINFO havde besluttet, at alternative tekster kun skulle udarbejdes på dansk og engelsk, hvilket var begrundet i ressourcerne. Hverken Danmarks BlindeBibliotek eller leverandøren af IT-hjælpemidler til DBB og Statens Institut for blinde havde kendskab til talesynteser på FINFO s øvrige sprog, så det gav ikke megen mening at udarbejde alternative tekster til talesynteser på disse sprog. Tilgængelighedstesten påpegede dog også en række ting, som umiddelbart kunne ændres i webstedet og dermed forbedre tilgængeligheden. Testen påpegede vigtige forskelle i visningen af webstedet i Mac og PC, hvilket blev rettet. Testen viste også, at de alternative tekster ikke var hensigtsmæssigt formuleret: De alternative tekster bør være beskrivende for den funktion som det tilhørende grafiske element har. FINFO tilføjede derfor vejledning i formulering af alternative tekster til webredaktørne i opdateringsmodulet Visning af sprog med forskellige alfabeter Det teknisk enestående ved FINFO er, at systemet kan håndtere mange forskellige alfabeter inden for samme tekniske ramme. 14

17 FINFO er imidlertid kommet til grænserne for, hvad operativsystemerne understøtter. Det er grunden til, at der endnu mangler at blive vist tre sprog på FINFO: urdu, sorani-kurdisk og tamil. Visningen af disse sprog på grundlag af unicode-standarden er endnu ikke fuldt understøttet af Windows og Internetbrowsere. Unicode FINFO er bygget op omkring unicode-standarden. Unicode er en ny standard der skal gøre det muligt at beskrive alle sprog ud fra en fælles tegntabel og en række standard-scripts til fortolkning af tegnene. Fordelen ved at bruge unicode er, at man så kan vise flere forskellige tegnsæt (og dermed sprog og alfabeter) på samme skærmside, hvilket er en afgørende forudsætning for FINFO's funktionsduelighed. Bag unicode-standarden står The Unicode Consortium; Standarden udvikles og vedligeholdes løbende af Unicode Technical Committee, og den nyeste version, , indeholder på nuværende tidspunkt ca tegn. For at vise unicode-tekst på en computer skal den forstå unicode. Det vil sige, at computeren skal have installeret passende unicode-fonte, samt at der til computerens styresystem er installeret de nødvendige unicode-scripts til fortolkning af det pågældende sprog. Disse forhold bevirker i dag, at FINFO ikke kan vise tre af de ønskede sprog: urdu, sorani-kurdisk og tamil. Det viste sig nemlig, at en række funktioner i de specielle tegn, der anvendes på tamil, urdu, soranikurdisk (og persisk) ikke er understøttet af Windows eller i brugerfontene. Windows anvender sit eget arabiske tegnsæt, som ikke stemmer fuldt overens med unicode-standarden. Den persiske unicode-tekst, der vises på Internet, herunder på FINFO, er derfor modificeret, så den holder sig inden for de tegn-rammer, som gælder for arabisk. Før unicode blev valgt som standard, havde FINFO opbygget et produktionsapparat til fremmedsproget tekst, der så vidt muligt var baseret på unicode, men som gjorde det muligt også at producere tekst i andre tekniske standarder. Efter at FINFO af hensyn til fremtidssikringen af netstedet valgte unicode som grundlag, blev der opbygget tekstbehandlingsfaciliteter til samtlige 14 FINFO-sprog på denne platform. Det viste sig imidlertid, at en række funktioner i de specielle tegn, der anvendes på urdu, soranikurdisk og tamil ikke er understøttet af Windows og i brugerfontene. Windows anvender sit eget arabiske tegnsæt, som ikke stemmer fuldt i overens med unicode-standarden og som i praksis giver problemer med understøttelsen af ikke kun urdu og sorani-kurdisk, men også persisk, der udvikler sig bort fra skriftkonventionerne i arabisk. Den persiske unicode-tekst, der vises på Internet, herunder på FINFO, er modificeret. I flere måneder arbejdede 21st og FINFOs webredaktør intenst sammen med ekstern tegnsæt-konsulent Jens Jakob Jensen, Asiasoft i Pakistan og Borware i Stockholm (som begge er underleverandører til Microsoft) på at løse de udestående problemer med de tre sprog. Som resultat af dette arbejde er der udviklet en unicode-font til urdu og indført en række rettelser i Windows. Det viste sig imidlertid ikke muligt at vise de tre sprog uden at tilføje en særlig programkomponent, som ikke var afprøvet på andre tilsvarende netsteder, og hvis 15

18 indflydelse på databasens drift ikke kunne forudsiges. Under alle omstændigheder måtte en sådan løsning antages at besværliggøre FINFO's fremtidige udviklingsmuligheder. Af hensyn til FINFO's driftsstabilitet og fremtidige udviklingsmuligheder ønskede Statsbiblioteket, der jo fremover står for driften og videreudviklingen af FINFO, på, at FINFO som system skulle forblive rent unicode-baseret, og at evt. specialprogrammel måtte være eksterne applikationer til systemet. Da den omtalte særlige programkomponent skulle integreres i selve FINFO systemet, blev det besluttet ikke at acceptere denne udvej. FINFO måtte derfor opgive at få leverandøren til at løse problemet med visningen af tamil, urdu og sorani-kurdisk. Det blev derfor aftalt, at visningen af de tre sprog blev taget ud af kontrakten med 21st.dk, dog således at de stadig findes i databasen. Der blev indgået en aftale med 21st.dk om en række kompenserende ydelser som erstatning for manglende opfyldelse af kontraktaftalen om visning af urdu, sorani og tamil. Styregruppen tilsluttede sig denne ændring af kontrakten. Status for unicode-udviklingen Tamil: Til tamil findes både et script og unicode-fonte; men de er ikke på nuværende tidspunkt inkluderet i Windows styresystemet; Med Windows/office XP bliver tamil en integreret del af styresystemet, og vil derfor kunne vises af FINFO. Det kræver naturligvis, at disse systemer installeres på brugernes computer; hvorfor der må beregnes en periode på min. 3 år, før dette kan regnes som standard. Det er på dette tidspunkt ikke kendt, om Microsoft har planer om at udbyde en opgradering til ældre styresystemer; men muligheden kan ikke udelukkes. Urdu: Understøttelse af urdu i unicode sker gennem scriptet Arabisk. Et script er et sæt fortolkningsregler, der for eksempel angiver, hvordan de enkelte arabiske tegn kombineres med hinanden. Arabisk-scriptet er netop udgivet i version fra unicode konsortiet, hvori ligaturregler for urdu indgår (sandsynligvis som et resultat af FINFO-projektet ). Med windows/office XP bliver også urdu en integreret del af styresystemet. Sorani: Sorani understøttes ikke på nuværende tidspunkt af unicode / Windows, og der kendes heller ikke planer herom. Løsning Der er to løsningsmuligheder for inkludering af de manglende sprog: enten indlejring af fonte i html dokumenterne eller "FAIRY", et program fra Borware. Fonte: En font er en samling af grafiske tegn ( glyffer ), der kan kaldes frem ved at specificere placeringen af det grafiske element i samlingen. Der findes i denne sammenhæng i princippet to typer af fonte: Fonte med indbyggede scripts, og fonte uden scripts. Standarden er den sidste type uden scripts; for korrekt visning kræves, at operativsystemet har indbygget et script, der kan fortolke teksten. Det kan som beskrevet ovenover, vare nogen tid, før dette er tilfældet med FINFO's tre manglende sprog. 16

19 Fonte med scripts indbygget findes også, og kan derfor principielt bruges som indlejrede fonte i FINFO. Problemet er naturligvis, at disse fonte fylder mere end fonte uden indbyggede fortolkningsregler. Derfor vil det kræve lang tid for brugerne at hente sider kodet med en sådant font. For at reducere fontenes størrelse, har producenten ofte reduceret understøttelsen af andre sprog i disse unicode-fonte specielt er dansk æ, ø, å ikke med (sammen med specialtegn fra en række andre sprog). Løsningen med indlejrede fonte kræver derfor, at der udvikles fonte til formålet. Borware har udviklet et program, FAIRY (Font Augmentation Internet Resource System), der ligger som et lag mellem web-serveren og klienten og muliggør visning af urdu og tamil. FAIRY bygger på at kunne indlejre fonte i html-dokumentet, der passer til det sprog, der skal vises. Disse fonte skal altså være tilgængelige for FINFO. FAIRY indeholder fortolkningsscripterne Derfor er fonte uden scripts tilstrækkelige. Disse fonte er i stort tal frit tilgængelige på nuværende tidspunkt. FAIRY er en væsentlig drivkraft i det praktiske arbejde med udviklingen af unicodestandarden. En løsning med FAIRY er derfor at sammenligne med et hop frem i tiden på 5 6 år. FAIRY er netop udkommet i en version 2.0. Programmet er nu ændret, således at det muliggør udprintning og søgning i teksten fra browseren. FAIRY-løsningen vil også i princip gøre FINFO mindre browserafhængig end nu og fjerne kravet om installation af fonte - og særlig opsætning - på brugerens computer. FAIRY i version 2.0 undersøges p.t. af FINFO med det formål at afklare, om denne løsningsmodel på tilfredsstillende vis vil kunne løse problemerne med tamil og urdu. Perspektiv Som det er fremgået af ovenstående, har arbejdet med de 3 nye sprog været stort. FINFO undersøger fortsat de to mulige løsninger på problemerne med visning af sprog:! FAIRY 2.0 undersøges som mulig løsning for tamil og urdu! Sorani søges løst gennem udvikling af en brugbar unicode-font, som det pakistanske firma Liwal Group / Asiasoft har tilbudt at designe til FINFO. Statsbiblioteket har på baggrund af ovenstående efter udløbet af FINFO's projektperiode fortsat arbejdet med at finde en funktionsdygtig metode til visning af sprogene tamil, urdu og sorani, og har besluttet at anvende en kombination af FAIRY og nyudviklede unicode-fonte til de tre sprog. Arbejdet med realiseringen af løsningen er iværksat Brugertest på Århus Kommunes Sprogcenter Det nye websted blev i januar 2001 testet af kursister på Århus Kommunes Sprogcenter i samarbejde med Infoteket. Dels af 2 hold med meget IT-kompetente 17

20 brugere og dels af et hold, der stort set ikke havde nogen forudsætninger. Testen dokumenterede bl.a., at søgeresultaterne blev uoverskuelige, fordi alle oversættelser dukkede op som resultat af en søgning (pga. Metadata), at ikoner og ikke kun tekster i navigationsbjælkerne skulle være klikbare, samt at søgefunktionen skulle justeres. Den bekræftede desuden, at oversættelserne var helt nødvendige i forhold til nyankomne, og at FINFO s linkregister var meget anvendeligt for brugerne. Resultaterne af disse test blev indarbejdet i webstedet Overtagelsesprøve, driftsprøve og status Overtagelsesprøven løb fra 27. marts til 22. maj, hvor de sidste justeringer og fejlrettelser blev klaret, og FINFO's funktionalitet blev godkendt. Driftsprøven startede 20. juni, og blev afsluttet og godkendt 6. august Driftsprøven havde til formål at afklare FINFO's stabilitet, samt teste FINFO i praktisk drift. I driftsprøven deltog foruden FINFO's webredaktør og webmaster, tre af FINFO's lokale redaktører, samt 24 medarbejdere fra SB. FINFO havde i driftsprøveperioden en gennemsnitlig oppe-tid på 99,93%, og de gennemsnitlige svartider på FINFO var acceptable. Foruden svartider og driftsstabilitet blev der gennemført en cache-test på FINFO's opdateringsmodul. Denne test blev gennemført med provokerede tab af forbindelse, under overførsel af data til FINFOserveren. FINFO bestod også denne test uden anmærkninger. Driftsprøven afslørede nogle få problemer med FINFO's håndtering af Netscape browseren; og prøvens beståelse blev gjort betinget af, at disse fejl blev rettet. Leverandøren har lavet disse rettelser, og driftsprøven for FINFO er derfor bestået. FINFO er derfor nu gået over i egentlig drift. På grund af forsinkelsen faldt driftsprøven sammen med andre udviklingsopgaver, hvilket forsinkede prøven yderligere. Z39.50 funktionen er derfor efterfølgende blevet testet i Statsbiblioteket og fungerer FINFO og folkebiblioteksportalen Biblioteksstyrelsen indkaldte til seminar for folkebibliotekernes nettjenester 13. juni Seminaret drøftede selektionskriterier for nettjenesternes optagelse i "bibliotek.dk", samt forudsætningerne for at opnå en højere grad af koordinering og standardisering af den tekniske side af nettjenesterne. FINFO opfylder stort set oplæggets kriterier for optagelse i "bibliotek.dk", bortset fra at FINFO fortsat ikke ønsker at etablere community/chat-funktion. FINFO tilstræber mulighed for koordinering i forhold til udviklingen i nettjenesterne, blandt andet ved implementering af metadata efter Dublin Core og Z Delkonklusion: Udvikling af webstedet 18

Bilag C; Aktivitetsplan

Bilag C; Aktivitetsplan Bilag C; Aktivitetsplan Projekt: Nye veje nye job Fase Tidsperiode Hovedaktiviteter Delaktiviter Deltagere Resultat 1 a Oktober 2011 februar 2012 Projektetablering Nedsættelse af projektorganisation bestående

Læs mere

Web governance model for SSI

Web governance model for SSI Web governance model for SSI Oplæg til web kommunikationsgruppen December 2008 1 Indledning... 3 Afgrænsning... 3 Roller og ansvar... 4 Webredaktøren... 4 Forfattere... 5 Overordnet ansvarlig... 5 Webredaktører

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration v. Flemming Munch 1 Hvad skal vi snakke om Biblioteks Center for Integration Hvor langt er vi kommet? Hvad er de næste skridt 2 Lidt om deltagerne

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Vejledning, august 2013 Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) midler til fremme af DDB. Vejledningen offentliggøres

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Referat fra Etnisk BiblioteksUdvalgsmøde, mandag, den 15. marts 2010 på Christianshavn

Referat fra Etnisk BiblioteksUdvalgsmøde, mandag, den 15. marts 2010 på Christianshavn Referat fra Etnisk BiblioteksUdvalgsmøde, mandag, den 15. marts 2010 på Christianshavn Deltagere: Ann Poulsen (AP), Lone Hedelund (LH), Niels Dejgaard (ND), Poul Høst Pedersen (PHP), Kambiz Hormoozi (KH),

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 12. juni 2007 Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse Århus Kommune Personaleafdelingen 1. Resume Direktørgruppen har

Læs mere

Strategi for nyhedsformidling. Din kommune lige nu

Strategi for nyhedsformidling. Din kommune lige nu Strategi for nyhedsformidling Din kommune lige nu Initiativ til flere historier og nyheder Din kommune lige nu strategi for nyhedsformidling konkretiserer, hvordan vi tager initiativ til at bringe historier

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Velkommen! Officiel åbning af BiblioteksCenter for Integrations nye lokaler den 7. november 2007

Velkommen! Officiel åbning af BiblioteksCenter for Integrations nye lokaler den 7. november 2007 Velkommen! Officiel åbning af BiblioteksCenter for Integrations nye lokaler den 7. november 2007 Dagens program 10.10 12.10 Workshop Viden og Web (Kanonkælderen) Workshop Fremtidens Materialer (Mødelokale

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Referatet blev godkendt. Fremadrettet sendes referat fra det foregående møde med som en del af bilagsmaterialet.

Referatet blev godkendt. Fremadrettet sendes referat fra det foregående møde med som en del af bilagsmaterialet. Referat Styregruppen for DDB Møde den 26. marts 2014, kl. 15.00-17.00 og d. 27. marts 2014, kl. 17.00 18.00. Deltagere: Ralf Klitgaard Jensen (KL), Steen Kyed (Kulturministeriet), Lone Gladbo (Kulturdirektør

Læs mere

Status for implementering af samarbejdsaftale mellem Kulturministeriet og Integrationsministeriet om bibliotekernes integrationsindsats

Status for implementering af samarbejdsaftale mellem Kulturministeriet og Integrationsministeriet om bibliotekernes integrationsindsats 25. januar 2008 Status for implementering af samarbejdsaftale mellem Kulturministeriet og Integrationsministeriet om bibliotekernes integrationsindsats Den 9. november 2006 offentliggjorde integrationsminister

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

Slutrapport fra. projekt Læs dansk på bibliotekerne

Slutrapport fra. projekt Læs dansk på bibliotekerne Slutrapport fra projekt Læs dansk på bibliotekerne Indhold Projektresumé... 3 Projektets formål... 3 Mål og succeskriterier... 3 Målgruppen... 5 Læringsforløbene... 5 Netværk... 6 Organisering... 7 Aktiviteter

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

OC-Området. SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1

OC-Området. SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1 SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1 SBCI Mission BiblioteksCenter for Integration vil på nationalt niveau understøtte bibliotekssektorens muligheder

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

BIBZOOM WORLD STRATEGI

BIBZOOM WORLD STRATEGI BIBZOOM WORLD STRATEGI 2013 WORLD STRATEGI 2013 SIDE 2 BIBZOOM WORLD STRATEGI 2013 GODKENDT AF LEDELSEN DEN JANUAR 2013. INDHOLD Mission... 3 Vision... 3 Mål... 3 Rammer... 3 Finansiering... 3 Målgrupper...

Læs mere

Slutrapport fra. projekt Del din stemme

Slutrapport fra. projekt Del din stemme Slutrapport fra projekt Del din stemme Indhold Projektresumé... 3 Projektets formål... 3 Mål og succeskriterier... 3 Målgruppen... 4 Rekruttering af frivillige... 5 Teknikker til brugergenereret indhold...

Læs mere

Revideret projektbeskrivelse

Revideret projektbeskrivelse Revideret projektbeskrivelse Udviklingspuljen for Folke - og Pædagogiske Læringscentre Institutionens navn Nota - Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder Projekttitel (Max. 50 tegn og ingen

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 18. februar 2014, kl. 10.00 15.00 i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 18. februar 2014, kl. 10.00 15.00 i Kulturstyrelsen. Referat Februar 2014 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 18. februar 2014, kl. 10.00 15.00 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Rolf Hapel, Annette Brøchner Lindgaard, Bente Nielsen, Bodil

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Unge med uddannelsespålæg

Læs mere

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Ansøgning om netværksdeltagelse i 2011 & tilmelding til HELE dagen Som et led i kompetenceudviklingsindsatsen udbyder Herning Bibliotekerne endnu engang en række netværk.

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner

Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner 94 Kommentarer Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner Lene Beck Mikkelsen, NTS-centeret, Alsion, Marianne Hald, NTS-centeret Nordjylland Artiklen Hvad kan vi lære af Science-kommune-projektet

Læs mere

Evalueringskoncept Århusmodel for borgerinddragelse Juni 2006

Evalueringskoncept Århusmodel for borgerinddragelse Juni 2006 Evalueringskoncept Århusmodel for borgerinddragelse Juni 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Indhold 1. Introduktion og formål 3 2. Faserne i en evaluering af borgerinddragelsen 4

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 1

1. Tidsplan og deadlines... 1 November 2015 Vejledning Processen fra invitation til kontraktforhandling til kontraktindgåelse Projekter som i starten af november 2015 har fået invitation til kontraktforhandlinger om en investering

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Ledervurdering - evaluering/status

Ledervurdering - evaluering/status Ledervurdering - evaluering/status Denne opsamling er lavet på baggrund af tilbagemeldinger fra ledere på 3., 4. og 5. niveau i forbindelse med 2. kursusdag (forberedelse af det gode udviklingsforløb/den

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 Oversigtsværktøj til aktiviteter, kampagner og arrangementer i Roskilde kommune Roskilde Kommunes Erhvervsafdeling har

Læs mere

Søges der om fortsat projekttilskud, angiv da projekttitel, journalnummer og tilskudsperiode:

Søges der om fortsat projekttilskud, angiv da projekttitel, journalnummer og tilskudsperiode: Projektbeskrivelse Udviklingspuljen for Folke - og Skolebiblioteker Institutionens navn: Langeland Bibliotek Projekttitel:(Max. 50 tegn og ingen særtegn) Læsning, sundhed og kompetencer Søges der om fortsat

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010 Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk MENTOR company September 2010 Indhold Sammendrag af projektet Forudsætning for fortsat drift Elementer i fremadrettet strategi og handlingsplan

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 156 Offentligt Notat Skatteministeren Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret Dato 25. maj J. nr. 07-061430 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning Danskernes Digitale Bibliotek, puljemidler 2013 Vejledning Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) puljemidler i 2013 Vejledningen indeholder information om Danskernes

Læs mere

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 INDLEDNING Det statslige indkøb af konsulentydelser har flere gange været

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier...

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier... Kommunikation Den fælles kommunikationsstrategi......................................... 2 Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier..................... 3 Kommunikationsstrategiens fem kriterier....................................

Læs mere

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION Socialt Udviklingscenter SUS TOVHOLDERFUNKTION (ET BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL) Socialt Udviklingscenter SUS, 2014 Udarbejdet for Socialstyrelsen www.sus.dk

Læs mere

På vej mod e2012: Har du en plan? Borgerkommunikation der gør en forskel (Aalborg Kommune & ProActive)

På vej mod e2012: Har du en plan? Borgerkommunikation der gør en forskel (Aalborg Kommune & ProActive) På vej mod e2012: Har du en plan? Borgerkommunikation der gør en forskel (Aalborg Kommune & ProActive) Agenda Indledning og velkomst Tilgængelighed på SharePoint for internet, introduktion Bedre borgerkommunikation.

Læs mere

Dialogforummet er nedsat fordi B&M ønsker en dialog med folkebibliotekerne om perspektiverne i projektideerne set fra kundernes

Dialogforummet er nedsat fordi B&M ønsker en dialog med folkebibliotekerne om perspektiverne i projektideerne set fra kundernes Referat 30. november 2009 Kamma Kirk Sørensen Konsulent ksk@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 39 Udviklingsopgaver af overbygningskarakter Referat af møde i B&M s dialogforum Tirsdag den 10.

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund Bilag 3 Hverdagsrehabilitering i hjemmet NOTAT Hvidovre Kommune Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen Helle Risager Lund Udviklings- og Kvalitetsteamet Sagsnr.: 11/16364 Dok.nr.: 23985/12 Baggrund Hvidovre

Læs mere

2. Møde i Kvinde/pigenetværket

2. Møde i Kvinde/pigenetværket 2. Møde i Kvinde/pigenetværket Kvarterhuset / Sundby Bibliotek Torsdag den 22. februar kl. 10 13 8-03-2007 Dias 1 Dagsorden Præsentationsrunde og dagens program Godkendelse af kommissorium 1 time om behovsafdækning

Læs mere

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2 Projektsynopsis Baggrund Baggrunden for projektet er i korthed følgende: CSV Sydøstfyn har gennem en årrække arbejdet målrettet med at udsluse ressourcesvage unge til det ordinære arbejdsmarked 1. Effekten

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

Case til opgaven: Evaluering som belutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring.

Case til opgaven: Evaluering som belutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring. Palle Ragn 1/6 Introduktion til casen Casen beskriver et forløb for implementering af et system for en af Stibo s kunder. Efter casen har

Læs mere

Indsamling og dokumentation af viden

Indsamling og dokumentation af viden 1 Indsamling og dokumentation af viden Fonden skal opsamle og systematisere tilgængelig viden og målrettet formidle den videre til måltidsproducenter etc. Viden kan bestå i forskningsresultater, opskrifter,

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

BIBZOOM STRATEGI 2016

BIBZOOM STRATEGI 2016 BIBZOOM STRATEGI 2016 GODKENDT AF LEDELSEN JUNI 2015 BIBZOOM STRATEGI 2016 Godkendt af Ledelsen Juni 2015 INDHOLD Målgruppe... 3 VISION OG MISSION Vision... 3 Mission... 3 STRATEGI... 3 Bibzoombibliotekernes

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 EVALUERING Projekt Ungetilbudsportal Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 Maj 2010 Indholdsfortegnelse Side Sammenfatning... 2 Baggrund... 2 Formål og mål... 2 Organisation... 3 Om ungetilbud.dk... 3 Projektets

Læs mere

Referat. Styregruppen for DDB. Ordinært møde den 15. juni 2016, kl i Slots- og Kulturstyrelsen.

Referat. Styregruppen for DDB. Ordinært møde den 15. juni 2016, kl i Slots- og Kulturstyrelsen. Referat Styregruppen for DDB Ordinært møde den 15. juni 2016, kl. 9.00-11.30 i Slots- og Kulturstyrelsen. Deltagere: Ralf Klitgaard Jensen (KL), Morten Lautrup-Larsen (Slotsog Kulturstyrelsen), Lone Gladbo

Læs mere

Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011

Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011 Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden august 2010 til december 2011 finansieret

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

Beskrivelse af IT-projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. edagsorden. Fællessek, Inge Dam

Beskrivelse af IT-projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. edagsorden. Fællessek, Inge Dam Projekt nr. Projektets titel edagsorden Aftaleholder Fællessek, Inge Dam Projektleder Herunder mail og telefonnr. Dato 19. april 2011 Projektleder Morten Hougaard 72531035 Projektdeltager Jesper Rønnov

Læs mere

Bibliotekernes Netmusik Phonofile Aftale mellem Phonofile og bibliotekskonsortiet om adgang til Biblioteksdistributionssystemet (content management system) Paraplyorganisation for rettighedshaverne (audio

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 27. september 2011 Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling

Læs mere

Best practise på 4 kontinenter. Folkebibliotekernes rolle og muligheder i multikulturelle samfund Kolding, 4. februar 2004

Best practise på 4 kontinenter. Folkebibliotekernes rolle og muligheder i multikulturelle samfund Kolding, 4. februar 2004 Best practise på 4 kontinenter Folkebibliotekernes rolle og muligheder i multikulturelle samfund Kolding, 4. februar 2004 Præsentation Jens Ingemann Larsen, Stadsbibliotekar i Herning siden 1996 Medlem

Læs mere