Stikord. documentation agent 302 facility agent 307 management time 331

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stikord. documentation agent 302 facility agent 307 management time 331"

Transkript

1 A Abtek-dommen 429, 433, 434 acceleration af lån 357 accession of obligor 299 accessorisk finansiel virksomhed 388 additional obligor 299 adskillelse af repræsentants aktiver fra obligationsejernes 385 afdrag 76, 229, 230 afdragsfrihed 49, 229, 376 akkvisitionslån 141, 144, 145, 147, 153 betalingsmisligholdelse 358 afdækning af renteeksponering 235 affirmative covenants 333 afgiftskrav, særlige 88 afhjælpning af misligholdelse banklån 282, 354, 357, 362 obligationsudstedelse 378 afkald på modregning 320 afsætningsgaranti 200 aftalefrihed ved forhandling af banklån 261 aftaleindlån 263 aftale mellem investorer, se ejeraftale; se investeringsaftale; se interkreditoraftale aftalers relativitet interkreditoraftale 259 låneaftale 340 agency agreement 375 agency fee 331 agent 306, se også repræsentant for obligationejere m.v. documentation agent 302 facility agent 307 management time 331 obligors' agent 456 provision 331 security agent 458 agreed security principles 443 A.H. Textilservice 157 akkord misligholdelse af banklån 361 misligholdelse af obligationsvilkår 378 akkumuleret udbytte ved præferencekapitalandele 186 akkvisitionsfinansiering, se også selvfinansiering certain funds 319 clean up-period 355 representations and warranties 350 sikkerhedspakke 442, 444 strukturering af faciliteter 265, 279, 394 tilbagetrædelseserklæring 415 udbetalingsbetingelser 314, 319 aktiebrev, se ejerbevis aktiekapital, se selskabskapital aktieklasse, se kapitalklasse aktieoption 209 aktiesplit 163, 182 aktionærlån, se koncernlån aktionæroverenskomst, se ejeraftale aktivbaseret långivning 239 aktiv, regnskabsmæssigt 83 aktivt ejerskab 202 almindelige forpligtelser, låntagers 320 Amagerbanken 253 amendment fee 353 amortiserende lån 229, 230 ancillary facility 269

2 474 Stikord andenprioritetspant 423 interkreditoraftale 260 tvangsfuldbyrdelse 424 angelsaksisk konciperingsstil 23, 288, 347 anlægsaktiv, finansiering af 265, 278 anmeldelsesblanket ved registrering af repræsentant 384 annektering af prospekt 111 annuitetslån 230 anpartshaverlån, se koncernlån anpartshaveroverenskomst, se ejeraftale anpartskapital, se selskabskapital ansvar, se erstatningsansvar ansvarligt lån 411, 426 kompetence til optagelse 244 selvfinansiering 120 tilskud som alternativ 220 ansvarsgennembrud, se hæftelsesgennembrud anteciperet misligholdelse 318, 354, 358 MAC-klausul 362 anti-korruptionsregler 342 anti-udsultningsbestemmelse 87 apportindskud 162, 206 Arab Bank-sagen 129 armslængdevilkår 395 arrangement fee 306, 329 arranger, se arrangør arrangør banklån 284, 306 obligationsudstedelse 372 asset based lending 239 assignment af lån 303 assumption i legal opinion 317 asymmetrisk værnetingsklausul 369 Aurora-sagen 175 availability period, se trækningsperiode B back-to-back vilkår ved sub-participation 303 bagatelgrænse for selvfinansieringsforbuddet 150 balance, regnskabsmæssig 83 balloon tilbagebetaling 230 bankhemmelighed ved overdragelse af lån 305 bankkonto, pant i 441 banklån 72, 261 Bank of England 328 banktilladelse ved obligationsudstedelse 388 banktrelleborg-sagen 109, 110 base case 339 base currency 310 basis of opinion 317 basisprospekt 110 basispunkt 327 basisrente 325 basisvaluta 310 basket 341, 344 begrænset hæftelse 34 begrænsning i kapitalandels omsættelighed 187 bemyndigelse kapitalforhøjelse 103, 170, 189 konvertibelt gældsbrev 213 obligationsejerrepræsentant 386, 461 obligors' agent 456 optagelse af lån 242, 315 udbyttegivende gældsbrev 236 beretning fra ledelsen ved kapitalforhøjelse 172 beslutningsdygtighed i bestyrelse 250 beslutningskompetence optagelse af lån 242 udstedelse af kapitalandele 169 best efforts to arrange 285 bestemmende indflydelse 124, 126, 199, 324, 340, 397, 411 betaling før normal betalingstid, omstødelse af 232 betalingsinstruktion i funds flow 278

3 475 betalingsinstrument 101 betalingslegitimation juniorkreditors 422 overdragelse af lån 303 betalingsmisligholdelse 353, 358 betalingstid 231 betryggende formueforvaltning 54, 396 betydelig risiko for tab 256 bilateralt lån 274 blanket ved registrering af repræsentant 384 board observer 96 boets interesser, kurators varetagelse af 99 bond 371 bond issue 372 bookbuilding-system 180 bookrunner 302 borrower 298 borrowing base 239 Boss-sagen 116 Brask Thomsen Stiftung-sagen 256 break costs 232 bridgelån 77, 322 bristende forudsætninger anvendelse af låneprovenu 277 kontrolskifte 323 oplysning om finansielle problemer 255 tegning af kapitalandele 198 væsentlig negativ forringelse af forhold 362 broken funding 232 Bryde I-dommen 249, 251 bullet tilbagebetaling 229 banklån 295 obligationsudstedelse 376 bunden egenkapital 84 bøde, konkursordenen 88 børsnotering 103 C call option 377 cancellation 330 capacity opinion 317 capital contribution 219, se også tilskud cash flow 239, 320, 392 cash in 342 cashless rollover 268 cash out 342 cash pool-ordning 300, 401 kompetence til godkendelse 244 selvfinansiering 153 centralbank, overdragelse af lån til 306 certain funds 289, 319 change of control, se kontrolskifte changes to the lenders 303 changes to the obligors 298 chief restructuring officer 96 CIBOR 234, 325 clausula cassatoria 358 clean down 269 clean-up period 355 clear market 285 club deal 274 co-arranger 284 commercial paper 108, 371 commitment 275, 285 fee 330 letter 281, 284 committed facilitet 269 compliance-certifikat 327, 339, 362 conditions precedent 310 accession of obligor 299 drawdown 290 satisfaction letter 311 signing 290 tjekliste 311 utilisation 290 conditions subsequent 290 consent 292 fee 292 request 292

4 476 Stikord continuing event of default 357 contractual subordination 411 Copenhagen Interbank Offered Rate 325 corporate governance-anbefalinger 104 corporate personality, se selvstændig juridisk person costs of funds 324 covenant 95 banklån 262, 332 misligholdelse 361 obligationsvilkår 377 selvfinansiering 147 CP, se conditions precedent CRD IV 242, 426 CRO 96 cross acceleration, se krydsmisligholdelse cross default, se krydsmisligholdelse cross-stream kaution 446 D dansk LMA 288 datterselskab covenant vedrørende 333 kaution og sikkerhedsstillelse for 446 lån til 400 deadlock 131 deal breaker 282 dealer agreement 375 debetrente 401 debitorskifte 322 debt push down 130, 141, 414 debt to equity ratio 74 defaulting lender 364 default interest 324 deklareret udbytte 87, 89 delvis indbetaling af kapitalandel 203 dematerialiseret værdipapir 372 Den Europæiske Centralbank 328 den for aftalen karakteristiske ydelse 365 Digidan 155 dillution, se udvanding disenfranchisement of defaulting lender 364 dobbelt eksponering ved debt push down 143 documentation agent 302 dominoeffekt 359 downgrade, kreditvurdering 253 downstream kaution 445 drawdown, se utilisation driftsfinansiering 265, 266, 278 due diligence 253, 323, 329, 335 clean up-periode 355 conditions precedent 314 salg af pantsatte kapitalandele 440 udstedelse af kapitalandele 172 E early redemption 376, se også førtidig tilbagebetaling EBITDA 337 ECB 328 effektiv indbetaling af selskabskapital 205 effektiv tilbagebetaling 320 efterfinansiering 130, 141 efterfølgende selvfinansiering 122 efterstillet lån 411 egenfinansiering 83, 161 egenkapital 83 begrænsning af sikrede forpligtelser 454 egentlig cash pool 403 egne aktier 25 selvfinansiering 119 ejendomsforbehold 24, 70 ejeraftale 38, 90, 91, 164, 257 ejerbevis 189 ejerbog 189 ejerfinansiering 71, 78 eksekutionsfundament, se fundament eksklusivitet 281, 285

5 477 ekstraordinært udbytte 86 elevatormodellen 181 emission 72, se også rettet emission emissionsbank 108 emissionsgaranti, se tegningsgaranti EMTN-program 373 eneret pengeinstitut 388 værdipapirhandler 113 enforceability opinion 317 equity bridge 77 equity cure 169, 362 erhvervsobligation 371 erklæringer, låntagers 347, 380 erstatningsansvar arrangørs 284 kapitalejers 140 kapitaltab 65 långivers 320 låntagers 255, 313, 354, 356 prospekt 110 selvfinansiering 139, 156 estimat over advokatomkostninger 331 EURIBOR 325 eurobond 371 Euro Interbank Offered Rate 325 Europæiske Centralbank 328 europæisk prospektpas 112 event of default 353, se også misligholdelse af låneaftale; se også misligholdelse af obligationsvilkår extension 266 F facilitet 265 facility agent 294 factoring 24, 239, 392 familielån 24 fast ejendom, pant i 244, 440 fast rente 234 obligationslån 377 fast track 111 FATCA 242 favørkurs 179, 180 vedtagelseskrav 194 FCA 328 fee 329 fee letter 287, 329 fiktiv cash pooling 402 final repayment date, se tilbagebetaling final terms 111 Finance Credit-dommen 416 finance parties 302 financial assistance, se selvfinansieringsforbuddet Financial Conduct Authority 328 finansielle covenants 337, 441 misligholdelse 361 finansielle virksomheder ansvarligt lån 426 falder uden for fremstillingen 24 kapitalgrundlag 97, 100, 274 obligationsudstedelse 373 tavshedspligt 305 finansielt nøgletal 337 finansieringskilde 70 finansieringsplan, koncernlån del af 151 Finansrådets standard-obligationsvilkår 374, 376 Finanstilsynets register over repræsentanter 380, 382, 385 fish or cut bait 417 fixed rate, se fast rente floating rate, se variabel rente fodboldselskabet 66 fondsaktiv 372 fondsandele 84, 161, 162 fondsemission, se fondsandele fondsforhøjelse, se fondsandele fondsudstedelse, se fondsandele forbehold i legal opinion 318 forbehold, tegning under 198 forbindelseskrav 122, 151 forbrugerfinansiering 24

6 478 Stikord forbrugslån 24 forbud mod selvfinansiering, se selvfinansieringsforbuddet fordelingsnøgle 201 fordring, pant i 440, 442 Foreign Account Tax Compliance Act 242 forfaldsklausul 356 forfaldstid 228 forhandling af banklåneaftale 280 forhandlingsposition 262 forhøjelsesbeløb 178 forkontrakt 281 forkøbsret 187, 192 forlængelse af lån 266 formalities certificate 313 formidlingsprovision 329 formueforvaltning, betryggende 54, 396 formål lånoptagelse 228, 247, 277 selskabets vedtægter 246 forretningsgang 53 forretningsplan, ændring i 343 forsikringspolice 312 forskning og udvikling 396, 401 forsvarlighedskrav kapitalafgang 98 kaution og sikkerhedsstillelse 449, 452 forsvarligt kapitalberedskab 37, 42 fortegningsret 91, 189 bemyndigelse til ledelsen 170 fravigelse 192, 194 indhold 190 fortegningsretsemission, se rettighedsemission fortrolighed 281 forudsætning i legal opinion 317 forudsætningslæren, se bristende forudsætninger forum shopping 369 forvaltningsmæssige rettigheder 33, 90, 91 præferencekapitalandel 186 forældelse af resthæftelse 204 fremmedfinansiering 92, 225 fremmedkapital 92 fri bevægelighed for prospekter 112 frie reserver 84, 138 kaution og sikkerhedsstillelse 449, 453 koncernintern transaktion 51 lovlig selvfinansiering 131, 137 tilskud 222 udlodning 51, 86 frigørelsestid 231, se også førtidig tilbagebetaling fristdag 93 frivillig akkord, se akkord fuldmagt debitorsiden 293 kreditorsiden 294 optagelse af lån 251 fuldtegningsgaranti, se tegningsgaranti fundament 370 funding 264 funds flow 278 further conditions precedent 311 fusion, forbud i låneaftale mod 344 fysisk obligation 373 førsteprioritetspant 423, 424 først til mølle-princip 257, 359, 379 førtidig tilbagebetaling 231 ansvarligt lån 432 banklån 321 obligationsudstedelse 376 G G Kartofler-dommen 66 gammel gæld, omstødelse af pant for, se omstødelse garanteret emission, se tegningsgaranti garanti, se kaution

7 479 garantierklæring 347 garantiprovision, tegningsgaranti 79, 200 gave konkursordenen 88 tilskud er ikke 219 gearing 73, 75 rentemarginal 327 general corporate purposes 277 generalforsamling anvendelse af overskud 81 kapitaltab 61 optagelse af lån 251 protokol, tegning i 196 udstedelse af kapitalandele 169 udstedelse af konvertibelt gældsbrev 212 udstedelse af udbyttegivende gældsbrev 236 valg af ledelse 89, 96 generalfuldmagt 456 generalklausul 50, 134, 257 general undertakings 339 generationsskifte 131 generel tilbagetræden 411 genlån 308 gensidig anerkendelse af prospekter 112 gentagelse af erklæring 350 gold-plating 118 grid, margin 327 guarantee limitation language, se limitation language guarantor 298 coverage 299 gæld, se også fremmedkapital konvertering af 96 kortfristet 92 langfristet 92 gældsbrev 370 konvertibelt 209 masse- 371 udbyttegivende 236 gældsdækningsgrad 337 gældsinstrument 371 gældskonvertering 75, 92, 96, 205, 207, 210, 211, 214 H Havemann-sagen 256 headroom 338 hedge counterparty 235, 259 hedgefond 304 hedging 235 hensatte forpligtelser 83 hensigtserklæring 165 high yield bond 371 Himmerlandsbanken 255 hjemmebanefordel 369 hjælpepakke 306 holdingselskab 344 hovedstol, tilbagebetaling af 227, 320, 376 hvidvask-dokumentation 314 hæftelsesgennembrud 39 højrentekonto 263 håbløshedstidspunktet 50, 66, 67, 256 I ihændehaveraktie 189 ikke-omsætningspapir 188 illegality 322 illikviditet 44 imaginær cash pooling 402 immaterielle rettigheder erklæring om 349 pant i 440 impaired agent 365 incitamentsaflønning 164, 179, 193 increased costs 332 incurrence covenant 333 indbetaling af tegningsbeløb 203 indbyrdes forhold mellem banker 288 inddrivelsesomkostninger, tilbagetræden for 419

8 480 Stikord indeståelser, låntagers 347, 380 individualiserende metode 365 indløsning af kapitalandel 188 indlån 263 indre forhold, det 242 indsatsforpligtelse 285 indsigt i selskabets finansielle forhold 52 Indskydergarantifonden 54 information memorandum 252, 284 informationsforpligtelser 335 misligholdelse 361 inhabil kapitalejer 133, 140 initial conditions precedent 311 insolvens 44, 360, 378 insolvensbehandling, ledelsens pligt til iværksættelse af 66 interbank-marked 264, 325 interkreditoraftale 150, 257, 287, 417 international sanktion 342 interne retningslinjer 104 intern fortjeneste, udlodning på grundlag af 51 intern omkostning 332 intern viden 297, 335 investeringsaftale 38, 165 investeringsbeslutning 252 investment grade 288 investorbeskyttelse 101 islamisk renteforbud 233 J joint venture 343 junk bond 371 Jydsk Tegl 367 K kapitalafgang 33, 447 kapitalandel 91 ejendomsret til 33 indbetaling 37, 48 salg til anden investor 25, 34, 85 styk- 84 udstedelse kapitalberedskab 37, 42, 481 kapitaldirektivet, se 2. selskabsdirektiv kapitaldækningsregler 332 kapitalejerbeskyttelse 91 kapitalejerbeslutning 251 kapitalejerlån, se koncernlån kapitalfond 202, 322 kapitalforhøjelse 162, 167 kapitalfremskaffelse 25 kapitalklasse 185, 190 kapitalkravsforordningen, se CRD IV kapitalmarked 72 kapitalnedsættelse 98, 221 kapitalstruktur 73, 75 kapitaltab 19, 58 karakteristisk ydelse for aftalen 365 kassekredit 266, 269 kaution 301, 437 kildeskat 242, 377 klublån 274, 276 agent 308 dokumentation 289 know your customer 314 kompetence, beslutnings- optagelse af lån 242 udstedelse af kapitalandele 169 koncernens interesse 57, 407 koncernfinansiering 36, 394 koncerninterne lån 226, 393, 394 koncernkonto 402 koncernlån 393, 394 forsvarligt kapitalberedskab 49 selvfinansieringsforbud 150 koncernmellemværende 77 koncerntilskud, se tilskud koncipering af banklåneaftale 286 konjunktursvingning 231 konkursbegæring ansvarlig långivers 435 juniorkreditors 425

9 481 obligationsejers 378 selskabets egen 66, 199, 256, 378 konkursboets interesser 99 konkursmasse 344 konkursordenen 88, 93 kontant kapitalforhøjelse 162 kontrolskifte 34, 79, 95 banklån 296, 322 obligationslån 377 konverteringskurs 214 konverteringspligt 214 konvertibelt gældsbrev 163, 209 kortfristet gæld 92 kortvarig finansiering 77 krav under konkurs 88 krav under rekonstruktion 88 kreditfacilitet 265 revolverende 267 kreditkomité 280 kreditorbeskyttelse 97 kreditorforfølgning 360 kreditorinteressen 98 kreditorskifte 302 kreditrente 233 kreditret 21, 23 kreditrisiko 238, 252 efterstillet lån 412 rentemarginal 327 kreditvurdering 93, 238, 253 lovlig selvfinansiering 131, 135 krydshenvisningsliste i prospekt 111 krydsmisligholdelse banklån 321, 323, 353, 359 obligationsvilkår 378, 379 selvfinansiering 145 kurator 99 kurs 180 favørkurs, se favørkurs markedskurs 179 overkurs 84, 180 pari, se pari kurs tegningskurs 179 underkurs 181 kursinterval 179, 180 kvalificeret investor 107 KYC, se know your customer L langfristet gæld 92 lead arranger, se arrangør leasing 24, 392 ledelsens pligter 41 ledelsesansvar, se også erstatningsansvar begrænsning af sikrede forpligtelser 452, 455 ledelsesberetning 172, 197 ledelsesstruktur 90, 242 legal opinion 311, 315 legitimation ved optagelse af lån 245 letter of credit 269 leverage 337 leverandørfinansiering 24, 70, 244 lex situs 367 LIBOR 325 ligeretsgrundsætningen 86, 90, 134, 185, 195 likvidation, se solvent likvidation likviditet 95 likviditetserklæring 38 likviditetskrise 73, 79 likviditetsstyring 20, 76, 402 limitation language 150, 451 LMA 287 Loan Market Association 287 London Interbank Offered Rate 325 lovlig selvfinansiering 129 ansvar 139 betingelser 131 tidspunkt 138 lovvalg 365 løbende kontraktforhold 273 løbende oplysningsforpligtelser 104, 335 løbetid 291

10 482 Stikord løbetidstransformation 264 løfte til almenheden 429 lønkrav 88 lån banklån 261 beslutningsgrundlag 251 efterstillet 411 kaution for 437 koncernlån 394 konvertibelt 209 med tilknyttet aktieoption, se konvertibelt gældsbrev obligationslån 371 risici 238 sikkerhedsstillelse for 437 til andet koncernselskab 401 tilbagebetaling 227 til datterselskab 400 til moderselskab 397 låneprovenu, anvendelse af 277 långiver 302 långivervenlig 288 lån til eje 225 M MAC-klausul 241, 337, 355, 362, 378 mad bondholder 379 maintenance covenant 333 major default 319 major representation 319 majoritetsmisbrug 136 majority lenders 286, 294 management time, agent s 331 manager 372 mandatbrev 285 mandated lead arranger, se arrangør mandate letter 285 mandatory costs 324, 328 mandatory early redemption 376 mandatory prepayment 321 marginal, rente- 74, 324 margin grid 327 margin ratchet 327 markedsfinansiering 72 markedskonform låneaftale 288, 334 markedskurs kapitalandele 179 konvertibelt gældsbrev 214 markedsmisbrug 104 markedsrisiko 241 market disruption 241, 326 market flex 285 massegældsbrev 371 material adverse change 363 material company 333 maturity date, se tilbagebetaling MFN, se most favoured nation milestone 165 miljøgodkendelse 342 miljøregler, forpligtelse til overholdelse af 342 mindstebeløb ved kapitalforhøjelse 178, 199 minimum hold 285 minimumskapital 19, 83 misbrug af selskabets midler 248 misligholdelse af låneaftale 352 betalingsmisligholdelse 358 covenants 361 krydsmisligholdelse 359 security principles 443 undskyldelig 359 urigtige oplysninger 362 væsentlig forringelse af låntagers forhold 362 misligholdelse af obligationsvilkår 377 misrepresentation 348 moderselskab forsvarligt kapitalberedskab i datterselskab 51 kaution og sikkerhedsstillelse for 447 lån til 397 modregning tegning af kapitalandele 205

11 483 tilbagebetaling af lån 320 monitoring 278 monitoring cost 37 Moody s 253 morarente 236 ansvarligt lån 432 banklån 324, 356 most favoured nation 79, 347, 360 multicurrency facilitet 309 multipla heraf 183 muslimsk renteforbud 233 målselskab 118 N Nationalbanken 328 naturalopfyldelse ved banks misligholdelse 364 navnekapitalandel 189 nedgradering 253 negative pledge banklån 344 obligationsvilkår 377 selvfinansieringsforbuddet 147 negativerklæring, se negative pledge negativ kontraktsinteresse ved kapitalforhøjelse 174 negativ rente 153, 326, 403, 409 negotiabel kapitalandel 188 nettoformue 83 no action clause 374, 379, 386 nominel selskabskapital 84, 178, se også pari kurs no par value shares 182 Nordisk Fjer-sagen 43 notes 371 notional cash pooling 402 no utilisation no fee 330 novation 303 nærmeste tilknytning 365 O obligationer 371 obligationsejermøde 379, 386 obligationsejerrepræsentant 380 forpligtelser 385 pant 457 registrering 382 rettigheder 385 udpegning 382 udskiftning 387 obligationsprogram 373, 375 obligationsvilkår 376 obligor 298 obligors agent 293, 298, 456 observatør i bestyrelse 96 offentlighedsbegrebet finansiel virksomhed, lov om 390 værdipapirhandelsloven 106 offentligt udbud 101, 102 kreditvurdering 253 officiel notering 103 ombytningskurs 214, 217 omgåelse kapitalejerlån 401, 405, 406 prospektpligt 107 selvfinansiering 115, 127 omkostninger 78 kapitalforhøjelse 183 låneaftale 331 term sheet 281 omstrukturering, konvertibel långivers stilling ved 215 omstødelse 93 betaling 232, 257 pant for gammel gæld 290, 311, 442 omsætningspapir 188 omsættelighedsbegrænsning 187 one share one vote 90 open offer 102 opfyldelsessted, værneting 368 ophævelse, se misligholdelse af låneaftale og misligholdelse af obligationsvilkår er ikke det samme som opsigelse 269 ophævelseserklæring 357

12 484 Stikord opinion, legal 315 oplysningsforpligtelser 104, 335 oplysningspligt ved lånoptagelse, selskabets 252, 297 opsigelse af låneaftale 269 grund 271 uudnyttet del af tilsagt facilitet 330 varsel 273 opskrivningshenlæggelse 84 optagelse til offentlig handel 103 option call 377 put 377 tegnings- 164 optional early redemption 376, se også førtidig tilbagebetaling optjent overskud 80 ordinært udbytte 86 original obligor 299 overdraft facility 266 overdragelse, se også sekundært marked lån 302, 303 overdragelsesaftale, pant i rettigheder iht. 442 overkurs 180 delvis indbetaling af 203 egenkapital 84 kapitaltab 60 overtagelsestilbud 323 overtegning 201 P pant, se også sikkerhedsstillelse for gammel gæld 290, 311, 442 lovvalg 367 pant i kapitalandele 440 pantsætningsforbud, se negative pledge pari kurs 180, 376, 378 pari passu 377, 412 participating debenture 236 passivitet ved udøvelse af misligholdelsesbeføjelse 358 passiv kapitalejer 35 passiv, regnskabsmæssigt 83 passporting af prospekt 112 pengelån 225 pengemarkedsinstrument, se commercial paper pengestrøm, se cash flow pengestrømsbaseret lån 239 permanent koncernlån, pant i 442 Personbogen, pantsætningsforbud i 345 personsammenfald 416 PFA-sagen 127, 157 Pirchert 155 placeringsregler 372 pligter, ledelsens 41 pligtmæssigt overtagelsestilbud 323 potentiel misligholdelse, se anteciperet misligholdelse PRA 328 Preco Contractors 271 prepayment, se førtidig tilbagebetaling prepayment fee 232 primebank 325 primær syndikering 284 primært marked 25, 102 principper for sikkerhedsstillelse 443 privat kundeforhold 271 privat udbud 103 private equity-transaktion 40, 77 private placement 103, 107 procedure for træk på lån 309 procedures memorandum 375 Procuritas 141 produktionsudstyr, pant i 440 programaftale 375 programme agreement 375 program, obligations- 373 projektfinansiering 230 prokura 249 prospekt 105, 253 aktie- 105 ansvar 109, 253

13 485 indhold 108 pas 112 pligt 106 verifikation 109 provenu, anvendelse af låne- 277 Prudential Regulation Authority 328 præferencekapitalandel 89, 99, 185 vedtagelseskrav 196 præsumptionsansvar ved kapitaltab 65 purpose 277 put option 377 påkrav 228, 231 Q qualification i legal opinion 318 quorum 364 R ratchet, margin 327 RCF 267 realkreditlån 24, 70, 225, 226 reborrowing 308 redemption 376 reference bank rate 326 referencerente 325 refinansiering 231, 295, 314 risiko 229 selvfinansieringsforbud 144 registreringsdokument 108 regnskabsprincip, ændring af 339 regnskabsstandard 104 regreskrav 131 regulatoriske risici 241 reguleret marked 103 rekonstruktion 99, 258 relationsbank 276 relativitet, aftalers, se aftalers relativitet reliance due diligence rapport 314 legal opinion 318 remedy period, se afhjælpning af misligholdelse rente 233, se også negativ rente banklån 324 floor 326 marginal 74, 327 netting 153, 402 obligationslån 377 periode 234, 268, 324, 350 swap 235, 241 trappe 327 rentedækningsgrad 337, 338 rentes rente 234, 267 repayment date 321 repeating representations 350 representations 347, 380 repræsentant for obligationejere m.v. 374, 380, se også security agent repræsentationsret 186 research and development, se forskning og udvikling reserve 84, 138, se også frie reserver; se også bunden reserve residuel rettighedshaver 88 resignation of obligor 299 Restaurant Kredit 157 resthæftelse, kapitalejers 203 restrictive covenant 333 resultatforpligtelse 285 resumé, prospekt- 108 retsdogmatisk metode 23 retsevne, låntagers 317 rettet emission 103, 167, 193, 195 rettighedsemission 102, 191 revisionsforbehold 172, 353 revisionspåtegning 64 revisorerklæring 172 revolverende kreditfacilitet 267 revolving credit facility 267 rights issue, se rettighedsemission risikoafdækning 235 risikofaktor 105, 109 risikospredning, bankers 275, 303 rolled up interest 422, 432

14 486 Stikord rollover loan 268 Rozenblum-doktrinen 58 rådighedsberøvelse 441, 443 rådighedsprovision 330, se tilsagnsprovision S saglig begrundelse for opsigelse 271 sammenblanding af akkvisitions- og driftsgæld 152 samtykke overgang af kapitalandele 187 under låneaftale 292 sanktion 342 secondary debt trading 288 secured party 458 securitisation 372 security agent 306, 423, 458 security principles 443 sekundært marked 25, 85, 102, 104, 288, 372 sekuritisering 372, 374 selection notice 324 selskabets interesse 55, 69 cash pool-ordning 407 kaution og sikkerhedsstillelse 444 koncernlån 396 selvfinansiering 132 selskabskapital 84 forhøjelse 162 indbetaling 203 selskabsstatuttet 367 selskabstømmersagerne 404 selvfinansiering 115 bagatelgrænse 150 cash pool-ordning 404 egne aktier 119 udstedelse af nye kapitalandele 184 selvstændig juridisk person 33 separatistkrav 88 serielån 230 shareholder resolution 251 signing 289 sikkerhedsagent, se security agent sikkerhedsdokument 287 sikkerhedspakke 438 sikkerhedsstillelse 437 sikret forpligtelse begrænsning 451 ophør ved konvertering 214 overdragelse 457 ændring 455 sikringsakt første- og andenprioritetspant 423 lovvalg 367 overdragelse af lån 303 pantsætningsforbud 345 personsammenfald 416 security agent 459 security principles 443 strukturering af sikkerhedspakke 439, 441, 442 tilbagetræden 416, 421 udskiftning af repræsentant 387 simpelt krav 88 simpelt stemmeflertal bestyrelsesmøde 250 generalforsamling 90 single legal account 402 single purpose vehicle 372 skadereglen 173 Skandinavisk Kreaturforsikringsselskab 175 skiftesamling 435 skjult covenant 349 skærpet reklamationskrav ved ugyldig tegning 175 slanke balancen 272, 302 slyngelstat 322 snooze you lose 295 solidarisk hæftende banker 275 soliditet 337 soliditetsgrad 338 solvens 44, 162

15 487 solvent likvidation 25, 66, 84, 85, 88 SPA, pant i rettigheder iht. 442 sparevirksomhed 389 speciel tilbagetræden 411 split af kapitalandele 182 spredning 35, 182, 202, 203 stand-alone udstedelse 373 standarddokumentation banklån 287 obligationsvilkår 374, 376 standpunktsrisiko 352, 363 standstill-aftale 258 stemmeløs kapitalandel 90, 186 stemmeret begrænsning 91 generalforsamling 90 obligationsejermøde 379 pant i kapitalandele 440, 443 stiftelse af gæld, tidspunkt for 311 stiftelsesprovision 78, 329 stock split 182 store eksponeringer 274 strukturel efterstilling 300, 301, 413 strukturelt koncernlån 442 struktureret finansiering 372 stykkapitalandele 182 stykstørrelse 182 styringspant 440, 441 stødpude for tab 47, 74, 76, 83, 327 størstebeløb ved kapitalforhøjelse 178, 201 støtteerklæring 38, 438 stående lån 229 obligationslån 376 subject to documentation 281 subordination agreement 417 subordineret lån, se efterstillet lån sub-participation 303 subscription agreement 380 subsidiær fortegningsret 191 supersenior 414 suspension af låneadgang 319, 352 suspension af misligholdelsesbeføjelser 320 swap 235, 241 swingline facilitet 269 syndikeret lån 274, 284, 288 synergieffekt ved virksomhedskøb 278, 291 sædvanlige markedsvilkår 131 sælgerfinansiering 70, 415 særlig tilknytning til Danmark 383 særlig udstederaftale med VP 375 særlige afgiftskrav 88 særlige forpligtelser, låntagers 332 særligt indskud 264 sæsonbetonet virksomhed 20, 72, 407 søsterselskab kaution for 448 lån til 401 T tap issue 373 target, se målselskab tavshedspligt, bankers 305 tax gross-up 332, 377 tegning af kapitalandele 196 tegningsaftale 380 tegningsfrist 197 tegningsgaranti kapitalandele 79, 200 obligationer 380 tegningskurs 179 tegningsliste 196 forbehold på 198 tegningsoption 164 tegningsret 245 tegningsretsbevis 191 teknisk hovedstol 235 tender-system 180 term loan 266 term sheet 281 termination date, se tilbagebetaling terms and conditions 376

16 488 Stikord Thyholm Tømmerhandel 38 tilbagebetaling 227 ansvarligt lån 431 banklån 320 fremmedkapital 93 juniorkreditor 421 koncernlån 395 obligationslån 376 selvfinansiering 154 tilbagebetalingspligtige midler 390 tilbageføring af ulovlig selvfinansiering 154 tilbagekøbsprogram obligationer 376 selvfinansiering 119 tilbagetrædelseserklæring 411, 414, se også ansvarligt lån interkreditoraftale 260 selvfinansieringsforbud 121, 149 tilknytningskrav 383 tilknyttet aftale 382 tilladelse fra Finanstilsynet 113 tilsagnsprovision 330 tilskud 161, 164, 219 tilsynsråd 89, 245 tiltrædelsesbrev 299, 451 til vished grænsende sandsynlighed for misligholdelse 362 tinglysningsafgift 78, 439 tranche 266 transfer 303 transfer pricing 395, 400 transformation, løbetids- 264 tredelt prospekt 111 true sale 374 trustee, se repræsentant for obligationejere m.v. trækningsperiode 266, 271, 309, 311 trækningsprovision 328, 330 trækningsret 266 turn over 260, 422 tvangsauktion 424 tvangsfuldbyrdelse låneaftale 370 pant 461 tvangsmæssig efterstilling 411 typeforudsætning 255 U udbetaling af lån 290 anmodning 309 betingelser 310 udbud til offentligheden 101 udbytte 85, 87, 98 begrænsning ved aftale 345 konvertibelt gældsbrev 216 selvfinansieringsforbud 141 udbyttegivende gældsbrev 236 udestående misligholdelsesbegivenhed 357 udligningssynspunkt 57 udlån, bankvirksomhed 264 udskillelse ifølge regelmæssig drift 442 udstedelse erhvervsobligationer 371 fondsandele 162 kapitalandele 162, 167 konvertibelt gældsbrev 163, 209 warrants 164 udstederaftale med VP 375 udsultning 87 udvanding 190 uegentlig cash pool 402 ugyldig tegning 174 uigenkaldelig udbetalingsanmodning 310 ulovlighed (illegality) 322 uncommitted facilitet 269 underkapitalisering af datterselskab 39 underkurs 181 underskrivelse af banklåneaftale 289 undersøgelsesret ved lånoptagelse, långivers 252 undertaking 332

17 489 undertegning 199 underwriting, se også tegningsgaranti kapitalforhøjelse 196, 200 lån 285 undskyldelig misligholdelse 359 undtagelser til prospektpligt 107 upfront fee 329 upstream kaution 446 utilisation 309 fee 330 request 309 V valg af finansieringsform 69 valutakurstab 94, 241 valutarisici 241, 310 valutaswap-aftale 241 vandfald 88 varemærke, pant i 440 variabel rente 234 banklån 324 obligationslån 377 vedtagelseskrav lovlig selvfinansiering 133 udstedelse af kapitalandele 194 udstedelse af konvertibelt gældsbrev 216 udstedelse af udbyttegivende gældsbrev 236 vedtægtsændring 171 vendor loan 415, se også sælgerfinansiering venturekapital 70, 72, 210 verifikation af prospekt 109 videregivelse af kundeoplysninger 305 videresalg, prospektpligt ved 107 videreudlån 301, 394 vilkår for konvertibelt gældsbrev 213 virksomhedsobligation 371 virksomhedspant 440, 442 voldgift 369 voluntary cancellation 330 voluntary prepayment, se førtidig tilbagebetaling VP Securities A/S 375, 376 VP-udstederaftale 375 værdipapircentral 372, 376 værdipapirhandler 113 værdipapirnote 108 værneting 368 væsentlig forringelse, se MAC-klausul væsentlig misligholdelse 352 W waiver 276, 292, 296, 394 conditions precedent 313 fee 293, 353 gentagelse af erklæring 351 interkreditoraftale 260 misligholdelse 356 request 293 warranties 347, 380 warrants 162, 164, 191 whitewash-procedure 130 working capital 278 Y yank the bank 295 ydre forhold, det 245 you snooze you lose 295 Z zero-balancing cash pooling 403 Æ ændring af låneaftale 293 ændring af sikrede forpligtelser 455 Ø økonomiske rettigheder 33, 91 præferencekapitalandel 185 Å åbent udbud 102, 193

Henrik Kure. Finansieringsret

Henrik Kure. Finansieringsret Henrik Kure Finansieringsret Henrik Kure Finansieringsret 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2015 ISBN 978-87-619-3726-1 Omslag: Carl-H.K. Zakrisson Sats: Henrik Kure og Carl-H.K. Zakrisson

Læs mere

INVESTORRETTIGHEDER Den Danske Finansanalytikerforening

INVESTORRETTIGHEDER Den Danske Finansanalytikerforening INVESTORRETTIGHEDER Den Danske Finansanalytikerforening 21 juni 2006 Advokat og Solicitor Catherine Tholstrup og Advokat Helene Møllmann WWW.PLESNER.COM Hvorfor er investorbeskyttelse ved erhvervsobligationer

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

- NØGLE TIL SELSKABSLOVEN

- NØGLE TIL SELSKABSLOVEN Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 31.3.2010 GKJ - NØGLE TIL SELSKABSLOVEN Kolonne 1 angiver de gældende bestemmelser i selskabsloven (lov nr. 470 af 12. juni 2009) og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Konvertibel obligation FirstFarms A/S

Konvertibel obligation FirstFarms A/S Løbenr. [ ] Konvertibel obligation FirstFarms A/S og [ ] Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Lånebeløb... 4 4 Rente... 4 5 Tilbagebetaling... 4 6 Konvertering... 4 7 Justering af

Læs mere

3.4.1. Aftalelovens 36... 39 3.4.2. Forudsætningslæren... 39 4. Kautionsforpligtelsens omfang... 40 4.1. Fortolkning... 41 4.1.1. Minimumsreglen...

3.4.1. Aftalelovens 36... 39 3.4.2. Forudsætningslæren... 39 4. Kautionsforpligtelsens omfang... 40 4.1. Fortolkning... 41 4.1.1. Minimumsreglen... Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Kaution... 19 1. Introduktion... 19 1.1. Formål... 19 1.2. Treparts-forholdet... 19 1.3. Kaution ktr. garanti... 20 1.4. Kaution ktr. tredjemandspant... 20 1.5. Kaution ktr.

Læs mere

Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS

Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS Nils Kjellegaard Jensen Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS Nyt Juridisk Forlag Forord 11 Kapitel 1. Former for lovlig uddeling af selskabsmidler 13 Kapitel 2. Ulovlig/maskeret

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr VEDTÆGTER For Blue Vision A/S, CVR- nr. 26 79 14 13 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Blue Vision A/S med binavnet Vision A/S (Blue Vision A/S). 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at investere i fast ejendom.

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Side 2 Kapitalforhøjelser Reglerne om kapitalforhøjelser er ændret indenfor følgende områder: Beslutning Bemyndigelse Procedurekrav Beslutningens

Læs mere

Selskabsreform. selskabsrådgivning

Selskabsreform. selskabsrådgivning Erik Werlauff Selskabsreform g selskabsrådgivning (:i '"?$ THOMSON REUTERS Indhold Forkortelser 11 I. INTRODUKTION - reformen og dens baggrund 13 Fremstillingen i det følgende 15 Reformens baggrund 15

Læs mere

Præsentation af den nye selskabslov. Formuepleje seminar februar 2010. Holst, Advokater

Præsentation af den nye selskabslov. Formuepleje seminar februar 2010. Holst, Advokater Præsentation af den nye selskabslov Formuepleje seminar februar 2010 Holst, Advokater 1. Introduktion Dagens program: 1. Introduktion 2. Stiftelse 3. Kapitalandele, ejerbog og ejerregister 4. Ledelse 5.

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Erhvervsobligationer. Selskabsdagen 2013 26. september 2013. Advokat Morten Krogsgaard

Erhvervsobligationer. Selskabsdagen 2013 26. september 2013. Advokat Morten Krogsgaard Erhvervsobligationer Selskabsdagen 2013 26. september 2013 Advokat Morten Krogsgaard Nyhedens interesse Erhvervsobligationer Finansiering af små og mellemstore virksomheder er stadig i fokus Seneste debat

Læs mere

Vedtægt Udgave april 2011

Vedtægt Udgave april 2011 Vedtægt Udgave april 2011 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og Ledernes

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ANSVARLIGT LÅN

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ANSVARLIGT LÅN SIDE 1 AF 7 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ANSVARLIGT LÅN Nedenstående er Almindelige Betingelser, der er gældende i det omfang der ikke er truffet særlige aftaler under punkt 4, der fraviger disse. 1 LÅNETS

Læs mere

TOMAS KRÜGER ANDERSEN PRIVATE EQUITY TRANSAKTIONER, AFTALER OG REGULERING. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

TOMAS KRÜGER ANDERSEN PRIVATE EQUITY TRANSAKTIONER, AFTALER OG REGULERING. Jurist- og Økonomforbundets Forlag TOMAS KRÜGER ANDERSEN PRIVATE EQUITY TRANSAKTIONER, AFTALER OG REGULERING Jurist- og Økonomforbundets Forlag PRIVATE EQUITY Transaktioner, aftaler og regulering Tomas Krüger Andersen PRIVATE EQUITY Transaktioner,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 05.04.2016 Årets meddelelse nr.: 12 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer:

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer: BILAG 1 KONVERTIBLE OBLIGATIONER Bestyrelsen har den 26. maj 2010 besluttet delvist at udnytte den på den ekstraordinære generalforsamling den 22. marts 2010 meddelte bemyndigelse til mod vederlag at udstede

Læs mere

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN 1 Lånets formål 1.1 Lånet må alene anvendes af Låntager til finansiering af Låntages virksomhed i overensstemmelse med forretningsplanen som Låntager har fremlagt for Vækstfonden

Læs mere

Erfaringer & forventninger til danske erhvervsobligationer og -lån. Benny B. Andersen

Erfaringer & forventninger til danske erhvervsobligationer og -lån. Benny B. Andersen Erfaringer & forventninger til danske erhvervsobligationer og -lån Benny B. Andersen Finansforeningen 22.05.2014 2 Agenda Erfaringer med kreditinvesteringer Nuværende strategi Case study Forventninger

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

Danish Farmers Abroad

Danish Farmers Abroad Danish Farmers Abroad Virksomhedsobligationer en mulig finansieringsmodel for landbrugsvirksomheder i udlandet? Brædstrup, 16. januar 2014 Kontakt Kenneth Larsen, Partner kl@keystones.dk, +45 24251744

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

bernhard gomard peer schaumburg-müller kapital selskaber aktie- og anpartsselskaber sjette omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag

bernhard gomard peer schaumburg-müller kapital selskaber aktie- og anpartsselskaber sjette omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag bernhard gomard peer schaumburg-müller kapital selskaber aktie- og anpartsselskaber sjette omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kapitalselskaber aktie- og anpartsselskaber Bernhard Gomard

Læs mere

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Vedtægt Udgave 30. november 2009 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Blue Vision A/S, CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Blue Vision A/S, CVR-nr VEDTÆGTER for Blue Vision A/S, CVR-nr. 26 79 14 13 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Blue Vision A/S med binavnet Vision A/S (Blue Vision A/S). 2 Formål 2.1 Selskabets formål er at investere i fast ejendom.

Læs mere

Stiftelse af ApS og A/S

Stiftelse af ApS og A/S Vejledning Stiftelse af ApS og A/S Denne vejledning handler om reglerne om stiftelse af anpartsselskaber og aktieselskaber, herunder blandt andet hvilke dokumenter der skal udarbejdes, og hvad de skal

Læs mere

VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S

VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er DLR Kredit A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Dansk Landbrugs Realkreditfond A/S. 2. FORMÅL Selskabets formål er at

Læs mere

J. nr Vedtægter for. Blue Vision A/S CVR

J. nr Vedtægter for. Blue Vision A/S CVR J. nr. 135398 Vedtægter for Blue Vision A/S CVR 26 79 14 13 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Blue Vision A/S med binavnet Vision A/S (Blue Vision A/S). 2 Formål 2.1 Selskabets formål er at investere i fast

Læs mere

DEN NYE SELSKABSLOV - OVERSIGT OVER ÆNDRINGER

DEN NYE SELSKABSLOV - OVERSIGT OVER ÆNDRINGER MARTS 2010 DEN NYE SELSKABSLOV - OVERSIGT OVER ÆNDRINGER Den 1. marts 2010 trådte hovedparten af den nye selskabslov i kraft. Den nye selskabslov erstatter den aktieselskabslov og anpartsselskabslov og

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

Kommunale forsyningsselskaber. Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard

Kommunale forsyningsselskaber. Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard Kommunale forsyningsselskaber J U R IST- OG ØKONOM FOR BU N DETS FOR L AG Denne ERJ er omfattet af lov om ophavsret. Kommunale

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Introduktion til dansk selskabsret I

Introduktion til dansk selskabsret I Søren Friis Hansen Jens Valdemar Krenchel Introduktion til dansk selskabsret I 4. udgave Søren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel Introduktion til dansk selskabsret I 4. udgave/1. oplag Karnov Group

Læs mere

Til aktionærerne i. CVR-nr. 30 21 43 15. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dantherm A/S. onsdag den 29. april 2015 kl. 15.

Til aktionærerne i. CVR-nr. 30 21 43 15. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dantherm A/S. onsdag den 29. april 2015 kl. 15. Til aktionærerne i CVR-nr. 30 21 43 15 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dantherm A/S onsdag den 29. april 2015 kl. 15.00 på Marienlystvej 65, 7800 Skive Dagsordenen for generalforsamlingen

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S 1 Navn og hjemsted Selskabets navn er FIH Realkredit A/S. Dets hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Selskabets formål er at drive alle former for realkreditvirksomhed,

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 CORPORATE COMMERCIAL Den nye selskabslov Af advokat Jacob Christensen og advokatfuldmægtig Johanna Wickenberg I forlængelse af vores nyhedsbrev fra april 2009 om det fremsatte

Læs mere

Kapitalejerlån & Selvfinansiering

Kapitalejerlån & Selvfinansiering Martin Chr. Kruhl & Ole B. Sørensen Kapitalejerlån & Selvfinansiering Selskabsretligt, regnskabsretligt, erstatningsretligt, strafferetligt og skatteretligt Forord......................................................

Læs mere

www.dban.dk TERM SHEET

www.dban.dk TERM SHEET TERM SHEET Vedrørende [Selskabets navn adresse samt CVR nr.] Nærværende Term Sheet omhandlende [Selskabets navn] I det følgende kaldet SELSKABET er indgået den [ ] mellem på den ene side [BA 1 Holding

Læs mere

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger OPLYSNINGER I HENHOLD TIL FAIF-LOVENS 62 Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering i Prime Office A/S. Dokumentet følger punkter, som disse er oplistet i 62 i lov om

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Vedtægter. For. Copenhagen Capital A/S. Tingskiftevej 5. 2900 Hellerup. CVR nr. 30 73 17 35

Vedtægter. For. Copenhagen Capital A/S. Tingskiftevej 5. 2900 Hellerup. CVR nr. 30 73 17 35 Vedtægter For Copenhagen Capital A/S Tingskiftevej 5 2900 Hellerup CVR nr. 30 73 17 35 1 VEDTÆGTER for Copenhagen Capital A/S 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Copenhagen Capital A/S.

Læs mere

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 Bilag 2 Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 I dette fuldstændige beslutningsforslag er anvendt

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S Bilag 1 Vilkårene for udstedelsen af tegningsoptionerne, nominelt DKK 320.575, jf. vedtægternes 6.4, er følgende: AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007 for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Finanstilsynet. 4. juli J.nr

Finanstilsynet. 4. juli J.nr Finanstilsynet 4. juli 2012 J.nr. 525-0001 Finanstilsynets fortolkning af 7, stk. 1, og stk. 3, 3. pkt., og 334 i lov om finansiel virksomhed i forbindelse med modtagelse af andre tilbagebetalingspligtige

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

J.nr. 026626-0025 rma/lb. VEDTÆGTER Juni 2011. for. Cimber Sterling Group A/S (CVR-nr. 56 36 97 16) Vedtægter CSG_ juni 2011.DOCX

J.nr. 026626-0025 rma/lb. VEDTÆGTER Juni 2011. for. Cimber Sterling Group A/S (CVR-nr. 56 36 97 16) Vedtægter CSG_ juni 2011.DOCX J.nr. 026626-0025 rma/lb VEDTÆGTER Juni 2011 for Cimber Sterling Group A/S (CVR-nr. 56 36 97 16) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Cimber Sterling Group A/S. 1.2 Selskabets binavne er Sønderjyllands Flyveselskab

Læs mere

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498)

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) (4. oktober 2007) Vedtægter for Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) Side 2 af 51 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Genmab A/S. 2 Selskabets hjemsted er København Kommune.

Læs mere

Vilkår for warrants. Tildelingen af Warrants er betinget af, at Warrantindehaveren er ansat i Selskabet i uopsagt stilling på datoen for denne Aftale.

Vilkår for warrants. Tildelingen af Warrants er betinget af, at Warrantindehaveren er ansat i Selskabet i uopsagt stilling på datoen for denne Aftale. Vilkår for warrants 1. Formål På bestyrelsesmødet i Topsil Semiconductor Materials A/S ("Selskabet") den 26. april 2012 blev der i overensstemmelse med vedtægternes punkt 3.8 [nu 3.7 grundet vedtægtsændring

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 -------------------------------

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- V E D T Æ G T E R F O R Land & Leisure A/S CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Land & Leisure A/S. Binavne: Active Bolig Invest A/S (Land & Leisure

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår.

Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår. Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår. 1 F O R T E G N I N G S R E T F O R E K S I S T E R E N D E A K T I O N Æ R E R Udbuddet af Konvertible Obligationer (herefter: "Obligationerne" eller "de Konvertible

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

Efter beslutning af bestyrelsen i Mondo A/S indkaldes aktionærerne i selskabet herved til ekstraordinær generalforsamling

Efter beslutning af bestyrelsen i Mondo A/S indkaldes aktionærerne i selskabet herved til ekstraordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse nr. 4 2009 København, 18.02 2009 Til aktionærerne i Mondo A/S Efter beslutning af bestyrelsen i Mondo A/S indkaldes aktionærerne i selskabet herved til ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S VEDTÆGTER for Network Capital Group Holding A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Network Capital Group Holding A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr. 16271187

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr. 16271187 V E D T Æ G T E R for BAVARIAN NORDIC A/S CVR nr. 16271187 SELSKABETS NAVN, FORMÅL OG KONCERNSPROG Selskabets navn er Bavarian Nordic A/S. 1. Selskabets formål er at drive forskning, handel, fabrikation

Læs mere

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498)

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) (13. december 2006) Vedtægter for Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) Side 2 af 49 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Genmab A/S. 2 Selskabets hjemsted er København Kommune.

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12. august 2015 Side 1 af

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 1. STANDSNING AF RENTETILSKRIVNING Basisbank kan til enhver tid vælge at standse rentetilskrivningen på misligholdte

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR

VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR. 55660018 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Victoria Properties A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder ved investering

Læs mere

DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN

DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN G-E-CGads Forlag København 1993 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indføring 13 1. Indledning 13 2. Fremstillingens formål 14 3. Emnets afgrænsning 16

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB Kapitalcenter 1 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12. august 2015 Side

Læs mere

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S V E D T Æ G T E R FOR NORDIC BLUE INVEST A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Nordic Blue Invest A/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORMÅL 2.1.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S 20. september 2012 V E D T Æ G T E R for Veloxis Pharmaceuticals A/S (CVR-nr. 26 52 77 67) 2 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Veloxis Pharmaceuticals A/S. Selskabets binavn er

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Resume af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ændring af lov om finansiel virksomhed - lov nr af 26.

Resume af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ændring af lov om finansiel virksomhed - lov nr af 26. Finanstilsynet 23. maj 2014 JURA J.nr.1068-0031 /BYA Resume af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ændring af lov om finansiel virksomhed - lov nr. 1613 af 26. december 2013 1. Indledning

Læs mere

FOR. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvis.

FOR. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvis. V E D T Æ G T E R FOR B O C O N C E P T H O L D I N G A / S 1. Selskabets navn er BoConcept Holding A/S. Selskabets binavn er Denka Holding A/S (BoConcept Holding A/S). Selskabets hjemsted er Herning Kommune.

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

tal kapi selskaber bernhard gomard peer schaumburg-müller aktie- og anpartsselskaber syvende udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag

tal kapi selskaber bernhard gomard peer schaumburg-müller aktie- og anpartsselskaber syvende udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag bernhard gomard kapi peer schaumburg-müller tal selskaber aktie- og anpartsselskaber syvende udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kapitalselskaber aktie- og anpartsselskaber

Læs mere

Fremtidens værdipapirmarkeder. Benny Buchardt Andersen CIO PenSam 08.03.2013

Fremtidens værdipapirmarkeder. Benny Buchardt Andersen CIO PenSam 08.03.2013 Fremtidens værdipapirmarkeder Benny Buchardt Andersen CIO PenSam 08.03.2013 2 Agenda Strategiplan for samlede investeringer Investeringstilgang til kredit Et dansk marked for erhvervsobligationer? 3 Strategyplan

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Olicom indkalder til generalforsamling vedr. aktieemission

Olicom indkalder til generalforsamling vedr. aktieemission Selskabsmeddelelse nr. 11/2007 Frederiksberg, 11. december 2007 Olicom indkalder til generalforsamling vedr. aktieemission Frederiksberg, 11. december 2007: Olicom A/S, hvis aktier er noteret på OMX Den

Læs mere

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498)

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) (9. april 2014) Vedtægter for Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) Side 2 af 40 Navn, hjemsted, formål og koncernsprog 1 Selskabets navn er Genmab A/S. 2 Selskabets hjemsted er København

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

Konvertibelt gældsbrev 2009

Konvertibelt gældsbrev 2009 Jakob Schmidt Partner jsc@holst-law.com T +45 8934 1118 J.nr. 039450-0009 JSC/HJK/JN Konvertibelt gældsbrev 2009 mellem og DanTruck A/S Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Danmarks Skibskredit A/S. CVR-nr. 27 49 26 49

V E D T Æ G T E R. for. Danmarks Skibskredit A/S. CVR-nr. 27 49 26 49 V E D T Æ G T E R for Danmarks Skibskredit A/S CVR-nr. 27 49 26 49 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er "Danmarks Skibskredit A/S". 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne:

Læs mere

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr tidligere A/S reg.nr )

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr tidligere A/S reg.nr ) (17. april 2013) Vedtægter for Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) Side 2 af 37 Navn, hjemsted, formål og koncernsprog 1 Selskabets navn er Genmab A/S. 2 Selskabets hjemsted er

Læs mere

VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - GODT MOD ALT? Ved partner Morten Krogsgaard

VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - GODT MOD ALT? Ved partner Morten Krogsgaard VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - GODT MOD ALT? Ved partner Morten Krogsgaard LIGE NU LIGE NU LIGE NU LIGE NU LIGE NU LIGE NU KREDITKLEMME? Kilde: Nykredit DET FINANSIELLE MARKED HVAD ER UDFORDRINGEN Penge Formidl.

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Adv. Jakob B. Ravnsbo J.nr. 214966-AAJ-WLS VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet

Læs mere