Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS"

Transkript

1 Nils Kjellegaard Jensen Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS Nyt Juridisk Forlag

2 Forord 11 Kapitel 1. Former for lovlig uddeling af selskabsmidler 13 Kapitel 2. Ulovlig/maskeret uddeling af selskabsmidler 17 Kapitel 3. Ordinært udbytte Beslutningen om udbytte - tidspunkt og kompetence Retskrav på vedtagelse af udbytte Behandling af (forslag til) udbytte i årsrapporten Hvad står til disposition til deklarering af udbytte »Overført overskud« (Forventet) Udbytte fra dattervirksomheder m.v Udbytte Tilbagekøb af egne aktier som»udbytte« Bundne reserver Amortiseringsreserven Reserve for egne kapitalandele Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode»equity-reserven« Opskrivningsreserver/opreguleringsreserver Vedtægtsmæssigt bestemte henlæggelser (reservefonde eller lign.) Reserve for ikke-indbetalt virksomhedskapital Reserve for udlån og sikkerhedsstillelser (selvfinansiering) Andre lovbestemte henlæggelser, udbytteforbud og lign Overkursfonden Tynd kapitalisering og udbyttedeklaration Post-balance sheet events - betydning for ordinært udbytte Udbyttemodtagere 53

3 3.7 Retsvirkningen af udbyttedeklaration Indeholdelse af udbytteskat Hvordan erlægges udbytte - kontant, valuta eller i aktiver? Kontant Valuta Erlæggelse i aktiver Hvornår erlægges deklareret udbytte Til hvem erlægges udbytte Forbud mod acontobetaling på udbytte 64 Kapitel 4. Ekstraordinært udbytte Introduktion Frie reserver og foreløbigt overskud Kompetencen - bemyndigelse Vedtægtsændring - anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen »Vinduet«for ekstraordinær udbytteudlodning Udarbejdelse af (mellem-)balance Revisors review af mellembalancen Bestyrelseserklæring Betalingstidspunkt, betalingsform, udbytteskat m.v Behandling af besluttet ekstraordinært udbytte i årsrapporten 90 Kapitel 5. Kapitalnedsættelse Beslutningskompetence, tidspunkt Former for kapitalnedsættelse Dækning af underskud Udbetaling til aktionærer/anpartshavere Henlæggelse til særlig reserve,»udbyttereguleringsfond«m.v Kreditoropfordring Hvornår kræves kreditoropfordring Krav til indholdet i kreditoropfordringen Kravsanmeldelser, fyldestgørelse, betryggende sikkerhed m.v Anmeldelse af kapitalnedsættelse Beslutningen om kapitalnedsættelse Gennemførelse af kapitalnedsættelse Hvornår kan nedsættelsesbeløb udbetales Udlodning af aktiver i forbindelse med kapitalnedsættelse Beskatning 114

4 Kapitel 6. Egne aktier/anparter Egne kapitalandele - A/S og ApS Tegning af egne kapitalandele Erhvervelse af egne kapitalandele Beslutningskompetence Generalforsamlingsbemyndigelse til bestyrelsen Undtagelser: bestyrelsen opkøber egne andele på egen hånd % -grænsen Minimum kr. (/ kr.) andele på andre hænder Frie reserver til rådighed Bemyndigelsen sætter under-/overgrænse for købesummen Datterselskabs erhvervelse af andele i et dansk moderselskab Datterselskabs erhvervelse af kapitalandele i et udenlandsk moderselskab Forholdet til ASL 115, stk. 2 og SEL 206, stk Hvornår må man købe egne kapitalandele (»vinduet«)? Undtagelser til bemyndigelseskrav, 10 %-grænsen, frie reserver m.v Køb af egne aktier som led i en kapitalnedsættelse Fusion, spaltning eller lign Lovbestemt indløsningspligt Køb på tvangsauktion Stemmeret, udbytteret, fondsandele m.v. på egne kapitalandele Regnskabsmæssig behandling Skattemæssig behandling Uden for tilfælde, hvor købet af egne aktier sker som led i kapitalnedsættelse Tilfælde, hvor købet af egne aktier sker som led i kapitalnedsættelse Egne anparter ApS Selskabets erhvervelse m.v. af egne anparter Selskabets erhvervelse m.v. af kapitalandele i moderselskab 152

5 Kapitel 7. Amortisation A/S ApS 157 Kapitel 8. Udlodning ved likvidation og opløsning Likvidation Generalforsamlingsbeslutning Likvidationens formål Indrykning af kreditoropfordring-anmeldelse af krav Årsrapporter Ordinært/ekstraordinært udbytte under likvidationen Baggrund Betingelser m.v Ophør af mulighed for ekstra-/ordinært udbytte Realiseringen af aktiverne Slutning af likvidationsbehandlingen og (aconto)udlodning af likvidationsprovenu Sletning af selskabet i Erhvervs- og Selskabsregisteret Insolvent likvidation/konkurs Hurtig erklæringsopløsning af anpartsselskaber og aktieselskaber Skattemæssig behandling 168 Kapitel 9. Aktionærlån og selvfinansiering Aktionærlån Lån og sikkerhedsstillelse Til aktionærer, ledelse m.v. og deres nærtstående Banker og realkreditlån (U-)lovbestemte undtagelser Sædvanlige forretningsmæssige dispositioner Enkeltstående transaktioner båret af klar, erhvervsmæssig interesse i selskabet Cash pools/cash management-arrangementer (i koncerner) (Dansk) koncernfinansieringsselskab, koncernfactoring Lån til moderselskaber (koncernlån) er undtaget Moderselskab ctr. aktionær Selskabsinteressen som grænse for koncernlån Regnskabsmæssig behandling 192

6 9.4 Selvfinansiering »Erhvervelse« Forbudte og tilladte former for selvfinansiering (Koncern-)Lån eller sikkerhedsstillelse Stille midler til rådighed Forudgående finansiering via udbytte fra target til aktiesælger Efterfinansiering via udbytte fra/kapitalnedsættelse i target til aktiekøber Efterfinansiering i form af fusion mellem target og aktieerhverver Efterfinansiering ved targetselskabets køb af egne aktier fra aktieerhverver Forbuddet mod selvfinansiering og udenlandske (datterselskaber Forbuddet mod selvfinansiering og udenlandske moderselskaber Lån til medarbejdere for deres køb af aktier/anparter i selskabet m.v Generalforsamlingsgodkendt selvfinansiering (ny undtagelse) 222 Kapitel 10. Konsekvenser af ulovlig kapitalafgang Ulovligt ekstra-/ordinært udbytte Forrentet tilbagebetalingspligt Erstatningsansvar Revisors erstatningsansvar Bødestraf Egne aktier/anparter i strid med loven Ugyidighed?, Frasalg, Ratihabition m.v Frasalg Erstatningsansvar og bødestraf Ulovlige aktionærlån/selvfinansiering Civilretlige sanktioner Kontrol og bødestraf Andre ulovlige uddelinger 243 Bilagt 247 Bilag 2 256

7 Bilag Litteraturfortegnelse/forkortelser 261 Stikordsregister

Finansiering af Management buyout

Finansiering af Management buyout Juridisk institut Eksamensnr. 410159 Bachelorafhandling Anslag:107.564 HA(Jur.) Finansiering af Management buyout Forfatter Jesper Morsing Jørgensen Hovedvejleder Hanne Søndergaard Birkmose (Juridisk institut)

Læs mere

Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering

Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering Indledning Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering Definition - Virksomhedsoverdragelse: Virksomhedsoverdragelse En transaktion hvorved en funktionel enhed overføres fra én (sælger) til

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Ny selskabslov på trapperne 3. kvartal 2009 Folketinget

Læs mere

Årsrapport, revision og granskning, ubytte og gave m.v.

Årsrapport, revision og granskning, ubytte og gave m.v. Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Årsrapport, revision og granskning, ubytte og gave m.v. WWW.PLESNER.COM Dagens program Årsrapport, revision og granskning JSC kap. 19 Udbytte og

Læs mere

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser I krisetider mødes mange selskaber med overvejelser om rekonstruktion. Rekonstruktion kan ske ved at tilføre selskabet midler eller ved at frigøre selskabet

Læs mere

Behandling af ulovlige kapitalejerlån

Behandling af ulovlige kapitalejerlån Copenhagen Business School Cand.merc.aud Kandidatafhandling 2014 Behandling af ulovlige kapitalejerlån (How to treat illegal shareholder loans) Navn: Alice Gardalid Anslag/sider: 148.517/80 Afleveringsfrist:

Læs mere

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Lov om ændring af årsregnskabsloven. SIDE 3 Leasing og forsikringsdækning

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Lov om ændring af årsregnskabsloven. SIDE 3 Leasing og forsikringsdækning STATSAUTORISEREDE REVISORER REVISOR POSTEN 2 2004 SIDE 2 Lov om ændring af årsregnskabsloven STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB www.revisam2000.dk E-mail: revi@revisam2000.dk KARLSLUNDE Metalgangen

Læs mere

Ulovligt aktionærlån i en skatteretlig og selskabsretlig kontekst. Illegal shareholder loan in a tax law and corporate law context

Ulovligt aktionærlån i en skatteretlig og selskabsretlig kontekst. Illegal shareholder loan in a tax law and corporate law context Copenhagen Business School 2013 Cand.merc.aud.-studiet Kandidatafhandling Ulovligt aktionærlån i en skatteretlig og selskabsretlig kontekst Illegal shareholder loan in a tax law and corporate law context

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

Fondshåndbogen 2014. Overblik. Inspiration. Viden

Fondshåndbogen 2014. Overblik. Inspiration. Viden Fondsret for erhvervs- og ikke-erhvervsdrivende fonde, regnskab, fondsbeskatning, moms, lønsumsafgift og ejendomsskatter i overbliksform Introduktion s17 / Fondsret for erhvervsdrivende fonde s23 / Fondsret

Læs mere

Revisor og revision m.v.

Revisor og revision m.v. Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv JESPER SEEHAUSEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv Jesper Seehausen Revisor og revision m.v.

Læs mere

AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013

AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013 AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013 PROGRAM SKATs indsatsplan 2013 Vækstplan DK Nyt om aktieavance og udbytte Nye regler om underskudsbegrænsning Afskrivninger

Læs mere

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Ny erhvervsfondslov Januar 2015 Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Folketinget vedtog den 25. juni 2014 en ny lov om erhvervsdrivende fonde, som

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Ulovlige aktionærlån

Ulovlige aktionærlån Forfatter: Morten Husted Christensen Vejleder: Karina Kim Egholm Elgaard Ulovlige aktionærlån Redegørelse af nuværende lovgivning og analyse af problemstillinger Illegal shareholder loans Exposition of

Læs mere

Erik Werlauff. Selskabsret. 5. udgave. FORLAGET THOMSON * GadJura

Erik Werlauff. Selskabsret. 5. udgave. FORLAGET THOMSON * GadJura Erik Werlauff Selskabsret 5. udgave FORLAGET THOMSON * GadJura Indhold Forkortelser 16 1. Den juridiske person 17 1.1. Juridisk personlighed 17 1.2. Kapitalselskaber og personselskaber 21 1.3. Shareholder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Oktober 2012 Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Vi er glade for de mange positive tilbagemeldinger vi fået, både til det nye layout af nyhedsbrevet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Nicolai Thorsted Partner Lasse Dehn-Baltzer Advokat Sanne Camilla Jensen Advokat Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Ved lån af kontanter fra et selskab til dets ejere eller til medlemmer

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

Februar 2013 Vejledning. Selvangivelse for aktieselskaber m.fl. 2012 Vejledning til udfyldelsen

Februar 2013 Vejledning. Selvangivelse for aktieselskaber m.fl. 2012 Vejledning til udfyldelsen Februar 2013 Vejledning Selvangivelse for aktieselskaber m.fl. 2012 Vejledning til udfyldelsen Indholdsfortegnelse 1. Forord 6 1.1. Ændringer siden 2011 6 2. Generelt 8 2.1. Indsendelsesfrist? 8 2.2. Myndighed

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere