Specialeskrivning. Når det er svært. Studenterrådgivningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialeskrivning. Når det er svært. Studenterrådgivningen"

Transkript

1 Specialeskrivning Når det er svært Studenterrådgivningen

2 Indhold Forord... 2 Specialeproblemer... 3 Tal med andre om dine besværligheder med specialet Vejledere Struktur og rammer Når du skriver speciale Personlige udfordringer Overgangen fra studie- til arbejdsliv... 7 Specialekontrakt Økonomi Brug nettet

3 Forord Et speciale markerer først og fremmest en afslutning. Det er afslutningen på et langt studium, og det er en afslutning på et studieliv. Det betyder afsked med gamle rutiner og afsked med bekendtskaber og tilknytningen til studiestedet. Det betyder også et goddag til nye spændende udfordringer i overgangen til et arbejdsliv. Der er ikke en enkel eller universel løsning på, hvordan man planlægger den gode specialeskrivning. Det afhænger af mange forskellige faktorer, men uanset hvad, er det vigtigt, at du får taget stilling til, hvordan du skaber de bedste rammer og forudsætninger for dig selv under din specialeskrivning. I pjecen beskriver vi nogle af de mest almindelige forhindringer, som kan opstå i en specialeproces både før, under og ved afleveringen. Vi giver dig også nogle bud på, hvordan du kan overkomme dem. Pjecen kan læses i sin helhed, eller du kan slå op under de enkelte afsnit, som hver slutter af med nogle gode råd til, hvordan du kommer videre i processen. Vi håber, at pjecen kan give dig inspiration til at overveje og planlægge, hvordan du kan gribe din specialeproces an eller hvad du kan gøre, hvis du får vanskeligheder undervejs i processen. Hvis du har brug for mere hjælp end pjecen kan give, er du velkommen til at henvende dig til Studenterrådgivningen. Direktør Sten Kruse-Blinkenberg Studenterrådgivningen, december

4 Specialeproblemer Specialeskrivning er forbundet med mange myter, fantasier og historier, som påvirker os i større eller mindre grad. Man hører måske historier om eller kender nogen, som aldrig er blevet færdige eller om nogen, som klarede det uden problemer og med fuldtidsarbejde ved siden af! Men kan man bruge de historier til noget? Vi mener, at det vigtigste er at kigge på sine egne styrker og svagheder og bruge sine erfaringer fra tidligere opgaveskrivninger. Mange tænker, at de med specialet skal bevise noget særligt, at de skal producere et mesterværk eller bevise overfor vejlederen, familien eller sig selv, at de har forstået og kan det hele. Men ligesom man ved afslutningen af sit studium ved mere, end da man var helt ny, så er specialeskrivning i sig selv også en læringsproces, hvor man ved afslutningen ved mere end i begyndelsen. I specialeprocessen er udgangspunktet til at starte med en bred viden og ved afleveringen et højere vidensniveau. Husk ingen kan alt, og at en uddannelse er en læringsproces. Der er ingen tvivl om, at det at skrive et speciale kræver en stor og målrettet indsats. Det betyder ikke, at det kun er en hård proces, det kan også være en berigende oplevelse. Specialet er nemlig ligesom andre opgaver en læringsproces, hvor man undervejs kommer til at forstå og vide mere, end man gjorde, da man startede. En vigtig del af en specialehverdag er, at du har lavet dig en struktur for din arbejdsdag. At du har planlagt, hvor du arbejder, hvor mange timer du har de enkelte dage og ikke mindst, hvornår du har fri. I denne pjece kan du få nogle ideer til, hvad du kan gøre. På de fleste uddannelsessteder tilbyder de særlig hjælp til specialeprocessen. Der findes gennemførselsvejledning, man kan evt. få et specialekontor eller blive tilknyttet en gruppe af andre specialeskrivere. Alle er tiltag, som kan give dig inspiration til at komme videre eller få dig ud af en ond cirkel. Hvis du alligevel føler dig fastlåst eller synes, at det hele sejler, så er det en god ide at kontakte Studenterrådgivningen. Vi kan hjælpe dig med at strukturere arbejdet på specialet eller tale med dig om personlige problemer eller andre aktuelle forhold i dit liv, som forstyrrer din mulighed for at skrive dit speciale færdig. Tal med andre om dine besværligheder med specialet Hvis du er gået helt i stå i din specialeproces, er det en god ide at tale med nogen om det. Mange studievejledninger har gode tilbud til specialestuderende. Det vil derfor være en god ide at undersøge, hvad din lokale studievejledning tilbyder. Det kan også være en hjælp at tale med nogle medstuderende, venner eller familie, fordi det kan være en god øvelse at skulle fortælle om sit speciale til en person, som ikke kender til dit felt. Når man har beskæftiget sig med et område i mange år, vil der være viden, som man vil tage for givet. Det kan derfor være en måde at blive mere bevidst om, hvad du ved, og hvad du har let eller svært ved at forklare udenforstående. At tale om sin situation er et skridt på vejen 3

5 til at blive mere klar over, hvilke forhindringer der er. Jo mere klar du er over forhindringerne, jo bedre kan du gøre noget ved dem. Vi ved, at det kan være en overvindelse at skulle indrømme, at du er gået i stå eller, at projektet er vanskeligt at overskue, selvom du har været i gang i lang tid. Det hjælper dig bare ikke at lukke dig inde, men kan tværtimod gøre det værre. Mange tænker, at de er de eneste i verden, som sidder med disse problemer. Men du er ikke alene! Det er derfor en specialegruppe eller anden udveksling med andre i specialeprocessen kan være en stor hjælp. I en sådan gruppe vil deltagerne være forskellige steder i processen. Igennem en gensidig udveksling vil I kunne genkende oplevelsen af både gode og besværlige perioder, og på den måde kan I hjælpe og give hinanden gode ideer til den videre proces. Del din situation med andre Find en gruppe af andre specialestuderende, som du kan sparre med Undersøg hvilke tilbud dit studie har for specialestuderende fx skrivegrupper. Vejledere Det er vigtigt, at du gør dig tanker om, hvordan du bruger din vejleder. Det enkle budskab er, at jo mere klar du er i din udmelding om, hvad du har brug for, jo mere præcist kan vejlederen udfylde sin rolle. Dette gælder også, hvis du er forvirret, gået i stå eller tvivler på kvaliteten af det, du producerer. I sådanne situationer gælder det om at bede vejlederen om hjælp til at komme videre. I begyndelsen af en specialeproces kan det være en god ide at lave en forventningsafstemning med sin vejleder. Det kan f.eks. være at gøre ambitioner, tidsplan og andet klart, så I arbejder mod samme mål og i samme tempo. Gør dig klart, hvor mange vejledningstimer du har til rådighed og overvej, hvornår du bedst bruger dem. Her kan du bruge erfaringer fra tidligere opgaveskrivninger og overvej, hvor dine styrker og svagheder ligger. Brug som tidligere nævnt de muligheder, der er på dit studiested for f.eks. at indgå i skrivegrupper. Vi ved, at det indimellem kan give problemer, hvis der er flere vejledere på et speciale. Disse vanskeligheder kan opstå, fordi der kan være forskellige interesser på spil, hvis vejlederne f.eks. kommer fra henholdsvis universitetet og fra en privat virksomhed. Det er derfor afgørende, at der bliver holdt nogle indledende fællesmøder, hvor forventninger og arbejdsdeling bliver klargjort. Mange har tendens til at opleve vejlederen som censor frem for en støtte og allieret. Vejlederne er faktisk interesseret i, at du får lavet et godt produkt, og de vil gerne dele deres viden og erfaringer med dig. For at det skal blive en god proces, skal du imidlertid også lade vejlederen vejlede dig. Hvis du er mest optaget af at komme og præsentere et fejlfrit og færdigt produkt, så er der jo ikke meget, din vejleder kan komme med. Hvis du møder op med spørgsmål til vejlederen frem for svar, giver du vedkommende lejlighed til at give dig noget konstruktivt med til den videre proces. Man kan sammenligne specialet med et maleri, hvor du starter med at lave nogle studier og skitser af det motiv, du ønsker at male. Så sættes de første streger og konturer, og efter en lang proces med mange lag træder det endelige resultat frem. Hvis man bedømmer kunstneren på de første streger, vil det ikke sige 4

6 noget endeligt om hendes eller hans færdigheder. Vejlederen skal selvfølgelig bedømme dit materiale til sidst, men hvis du skal have hjælp, bliver du nødt til at vise dine skitser frem. Tænk på din vejleder som en allieret i specialeprocessen Ufærdigt materiale er bedre end ingenting. Det betyder, at du er i gang Stil spørgsmål til din vejleder Vær velforberedt til vejledermøderne og gør dig klart, hvad du gerne vil have ud af mødet Lav en dagsorden. Struktur og rammer Specialeperioden er ofte en tid, hvor der ikke er så meget undervisning planlagt i løbet af ugen. Det betyder, at det er dit eget ansvar at skabe en struktur, som passer dig godt. Det kan være en god ide at lave en ugeplan, hvor du deler dagene op i intervaller, som passer din arbejds- og studiestil. Når du laver din plan, er det vigtigt at tage højde for forskellige forhold som f.eks.: Hvor arbejder du bedst? Er det på studiet, hjemme, på biblioteket, hos dine forældre eller andre steder? Hvornår arbejder du bedst? Er det tidligt om morgenen, formiddagen, sen aften? Hvor længe kan du arbejde koncentreret, og hvor tit er det godt for dig at holde pause? Hvad skal du nå, og hvad vil du gerne nå i dag eller i denne uge? Hvornår holder du fri? Se på specialeprocessen som var det et arbejde. Så kan det være lettere at komme af sted og i gang, selv på en dårlig dag. Læg mærke til, om du kommer til at forhandle med dig selv omkring det daglige arbejde. Skal du stå op eller blive liggende? Skal du gå i gang nu eller vente til lidt senere? Er det tilfældet, så vil faste rutiner, struktur og ritualer ofte være en god hjælp. Struktur hænger på mange måder sammen med overblik. Selvom du ikke kan lave en fast plan fra starten, er det ofte en hjælp at have en ide om, hvad der skal ske hvornår. Du kan forsøge at skabe dig et overblik over din tid ved hjælp af en tidslinje over de 6 måneder, du har at skrive i. Du kan evt. bruge et såkaldt mindmap (en konkret tegning af de ideer du har, med dit emne som det centrale) som en inspiration til at indkredse emne og indhold i specialet. Lav en oversigt over hver måned og uge og lav en skitse til, hvornår de forskellige ting skal være færdige. Igennem din proces vil de strukturelle forudsætninger sikkert ændre sig, så du må ændre din plan løbende. Specialeskrivning kan have en tendens til at flyde sammen med alle aspekter af dit liv, så der til sidst ikke er nogen grænse mellem arbejde og fritid, mellem specialearbejdsplads og hjemme og mellem dig og dit speciale. For at kunne arbejde optimalt er det essentielt at holde pauser. Du skal både huske at holde små pauser i løbet af din arbejdsdag, men du skal ikke mindst holde store pauser, hvor du laver noget helt andet. Det er vigtigt at give din hjerne mulighed for at koble af og hente inspiration ved fx at dyrke motion, være kreativ eller være sammen med dine venner. 5

7 Når man bruger sit hjem som arbejdsplads, er der en risiko for, at grænsen mellem fritid og arbejde forsvinder. Nogen har det bedst med at sidde derhjemme, mens andre arbejder bedst, når de er ude. Finder du ofte på overspringshandlinger hjemme, som at ordne vasketøj, se TV og tjekke Facebook når du arbejder, kan det være, at du skal finde et andet sted, du kan arbejde. Søg et specialekontor via dit studium, eller find fx et kontorfællesskab med andre som også skriver speciale. Alternativet kan være at sidde på et bibliotek eller i et medborgerhus og arbejde, så der er afveksling i, hvor man sidder og arbejder med specialet. For mange kan det være en hjælp til at skille arbejde og fritid fra hinanden. Tag specialeskrivning alvorligt. Sluk for TV, mobil og slå internettet fra. Du kan bruge dem i dine pauser eller bedst, når arbejdsdagen er slut. Taber du koncentrationen, kan det hjælpe at have et stykke papir ved din side, hvor du skriver det ned, du tænker på, og så fokuserer på specialet igen. Når du har pause eller fri, kan du se på listen og tage dig af det, som er vigtigt i dag. Lav ugeplaner Hold pauser og planlæg tid til fritidsinteresser Undersøg, om dit studiested har specialekontorer Brug evt. dit lokale bibliotek eller biblioteket på dit studiested. Når du skriver speciale At skrive speciale er en proces, hvor man ikke på forhånd kender konklusionen, og det er en stor opgave, hvor der skal produceres meget materiale. Det kan derfor være en fordel at betragte processen som en undersøgelse, som du besvarer gennem flere mindre opgaver. De fleste skriver speciale alene, og det kan give nogle udfordringer. Når du kun har dig selv, er der ikke automatisk andre til at holde dig fast eller til at aftale deadlines med. Du er afhængig af dig selv og din egen disciplin. Der kan være meget at have overblik over, og ofte kan det opleves, som om arbejdet ikke bevæger sig. I den periode kan man komme til at tvivle på sine evner. Man begynder måske at overveje, om man er klog nok, og om det, man skriver, er for ordinært eller, om det overhovedet hænger sammen. I den situation kan det være godt at tale med andre. Du kan f.eks. finde medstuderende, der også skriver speciale, som du kan få feedback fra. Når du taler med andre, vil du opleve, at processen også svinger for dem, og at andre som har været, hvor du er nu, er kommet videre. Perfektionisme og usikkerhed kan komme til at blokere din skriveproces. Du kan komme til at overgøre dine anstrengelser for at gøre det hele rigtigt. Det er vigtigt at huske på, at man studerer for at lære og ikke for at skulle vide det hele på forhånd. Overvej, hvor din motivation til at skrive specialet kommer fra, og hvad du forventer, der skal komme ud af det. Jo mere du selv er klar over formålet, desto mere kan du målrette dit arbejde og forventningerne både til produktet og processen. Skriv 3 gode grunde ned til, hvorfor du skal skrive dit speciale Husk, at specialeskrivning er en proces, som ikke er lineær 6

8 Del specialet op i mindre opgaver Undersøg hvilke muligheder der er for specialegrupper og rådgivning undervejs i processen Brug medstuderende som også skriver speciale. Personlige udfordringer Specialeperioden er en tid, hvor der ofte bliver plads til at lade tankerne flyve. Det er en tid til status både i forhold til det faglige og det personlige, hvor det gøres op, hvad man har lært på sit studium, og hvor man befinder sig i sit liv. Vi ser ofte, at der dukker temaer op fra tidligere i ens liv, som kommer til at forstyrre processen. Det kan være oplevelser fra ens opvækstfamilie, eller det kan være uhensigtsmæssige roller og mønstre, som går igen i forskellige relationer og sammenhænge. Har du overvejet, hvilken tilgang du har, når du skal lave et skriftligt produkt? Er du f.eks. en der tænker, at det bare skal overstås så hurtigt som muligt eller, at en maksimal arbejdsindsats er en nødvendighed. Eller er du den, der ikke skriver det mindste, før det er helt perfekt både fagligt og grammatisk? Din tilgang, kan have betydning for, hvilken specialeproces du kommer til at gå igennem, og præge den både praktisk og mentalt. Når man er nået til specialet og derved til afslutningen af sit studium, har mange forestillinger om, hvad man skal med sit liv fremover. Det er en ny epoke i tilværelsen, som sætter tidligere valg og prioriteringer i et nyt lys. Tvivl og usikkerhed kan dukke op og forstyrre ens måde at forstå sig selv og det liv, man lever. Det kan være en fordel at kunne bruge disse overvejelser som en hjælp, frem for en bremse. Det betyder, at du f.eks. ved at blive opmærksom på dine mønstre og roller kan prøve at gøre mere af det, som virker for dig. Det kan være en fordel at tale med andre, som kender dig godt, da andre ofte kan se ting klarere. Hvis du ikke har nogen, du har lyst til at dele de ting med, kan det være en ide at opsøge hjælp og rådgivning fra professionelle. Overvej dine prioriteringer Tal med familie eller venner om din situation. Overgangen fra studie- til arbejdsliv Specialet angiver overgangen fra én livsfase til en anden. Spørgsmål som: Har jeg valgt det rigtige fag? Kan jeg få et job? Har jeg gjort det godt nok? vil ofte være temaer som træder frem i slutningen af ens studietid. Usikkerhed og tvivl i forhold til alt det nye, der skal ske, og om man kan slå til i den nye funktion. Igennem studietiden har man som regel fået nogle rutiner, har et socialt netværk på studiet og har opbygget en tryghed i at være studerende. Den genkendelige struktur skal ændres, og det kan skabe utryghed. Mange ting skal laves om, der skal findes ud af økonomien, hvad skal du leve af, du skal måske finde et andet sted at bo, du har måske ikke længere den naturlige kontakt til venner fra studiet, og der er ikke det vante sted at høre til og skulle hen. Samlet set bliver rammerne for ens liv ændret radikalt, og du skal til at stå på et andet fundament end tidligere. 7

9 Overvejelser om hvad du har lært på studiet, og om du nu ved nok, når du kommer ud og skal arbejde, er typiske, når man går fra studium til arbejdsliv. Men, når du kommer fra et langt studium, har du lært noget, selvom du er ny og uerfaren. Det, du skal finde ud af er, hvordan du kan bruge det i praksis, og det er en ny læreproces! Specialekontrakt Når du har fundet dit emne og har indkredset en mere specifik problemformulering, skal du lave en specialekontakt, der som hovedregel løber i 6 måneder. Kontrakten indeholder en del formkrav omkring specialet, sideantal, emne og afleveringsfrist. Du, vejleder og dit studium, skal have en kopi af kontrakten som dokumentation på, at du inden for de kommende måneder er specialestuderende og er på den afsluttende del af uddannelsen. Nogle uddannelsessteder har en anden tidshorisont og særlige formkrav til et speciale. Det er derfor vigtigt, at du undersøger, hvad der gælder på din uddannelse. I tilfælde af at du bliver forsinket med dit speciale, og det ikke er realistisk at aflevere til den angivne tidsfrist i specialekontrakten, kan der søges om udsættelse. Det kan eksempelvis være en sygdom, personlige- eller sociale problemer. Tal først og fremmest med din vejleder, så denne kender din situation og kan lægge en alternativ plan med dig. Du skal sende en ansøgning til dit uddannelsessted, og der gives ofte en forlængelse på 3 måneder til at afslutte dit speciale under forudsætning af, at der er en rimelig begrundelse for forsinkelsen. Der kan blive tale om en justering af dit emne og problemformuleringen, men proceduren er forskellig på de enkelte uddannelsessteder. Derfor er det afgørende, at du laver en aftale med din vejleder og undersøger de konkrete, formelle regler på din uddannelse. Undersøg reglerne for specialets form og tidsfrist på dit studium Kontakt evt. Studenterrådgivningen Tal med din læge om dokumentation i tilfælde af sygdom. Økonomi Løber du tør for ordinær SU i løbet af specialeprocessen, kan du søge om SU-Slutlån. Slutlån gives, hvis du maksimalt har 12 måneder tilbage af dit studium, og uddannelsesstedet skal bekræfte, at du kan færdiggøre studiet indenfor 12 måneder. Slutlån søges gennem Det er i det hele taget en god ide at tænke økonomien for specialeperioden igennem før specialestart. Er der SU nok? Er det nødvendigt med et studiejob ved siden af? I så fald, hvor mange timer? Det er en stor hjælp at være sikret økonomisk under specialeskrivningen, og at du har afklaret det økonomiske på forhånd. Når de grundlæggende økonomiske forhold og rammerne for specialeskrivningen i øvrigt er i orden, kan du bedre fokusere på at skrive dit speciale. Et studiejob kan være med til at skabe struktur i hverdagen og give gode kontakter til arbejdsmarkedet. Men et studiejob kan også blive en stressfaktor. Det er derfor vigtigt nøje at overveje, om jobbet kan forenes med specialeskrivningen. Om 8

10 du kan afsætte tilstrækkeligt med tid til skrivningen og samtidigt kunne tilfredsstille chefens forventninger til engagement og tilstedeværelse på jobbet. Hvis din SU og Slutlån er opbrugt, kan det kræve, at du arbejder en del for at skaffe til forsørgelsen, samt at du får planlagt dette, så det kan hænge sammen med specialeskrivningen. Alternativet kan være at undersøge muligheden for banklån eller et lån gennem Dansk Studiefond. Hvordan er din økonomi efter at du er dimitteret? At færdiggøre en kandidatuddannelse giver dig ret til dagpenge på dimittendsats, hvis du i øvrigt opfylder betingelserne. Kort fortalt skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, være medlem af en A-kasse og tilmeldt som ledig på et jobcenter i kommunen, hvor du bor. Du skal melde dig ind i en A-kasse og melde dig ledig i dit lokale jobcenter senest 14 dage efter, at du har færdiggjort din uddannelse for at kunne udnytte dine dimittendrettigheder. Tjek din SU og muligheder for slutlån på Vi anbefaler, at du i slutfasen af specialeskrivningen er opmærksom på ikke at have et alt for krævende studiejob Overvej om du vil melde dig ind i en A-kasse. Hvis du vil, så skal det være senest 14 dage efter, du har afsluttet din uddannelse for at kunne udnytte dine dimittendrettigheder Søg yderligere oplysninger om dagpenge og dimittendrettigheder på A-kasserne hjemmesider. Brug nettet Der findes mange gode links på nettet til hjælp i specialeprocessen, brug noget tid på at orientere dig i den hjælp og vejledning, du kan få der. Hvis du har været fuldgyldigt, aktivt medlem af en A-kasse mindst et år op til, at du dimitterer, har du ret til dagpenge fra din første ledighedsdag. Derved undgår du den normale karensperiode på en måned. Forhør dig om din konkrete situation hos din A-kasse. Læs mere om dimittendrettigheder- og pligter på de respektive A-kassers hjemmesider. 9

11 Pjecer og øvrig information Studenterrådgivningen har udgivet en række pjecer om nogle af de udfordringer, man kan møde som studerende: Stress Eksamen Perfektionisme Et godt studieliv Revalidering og handicaptillæg* Angst- og panikanfald* 10 gode råd til gruppearbejdet* Udsætter du dig selv for udsættelse?* * fås kun i elektronisk form For bestilling af pjecer i papirudgave, send venligst en mail til Pjecerne kan desuden downloades på Læs mere på 10

Kørt fast i studiet? 12

Kørt fast i studiet? 12 www.srg.dk Besøg vores website og få flere detaljerede oplysninger om den hjælp, vi kan tilbyde dig. Få samtidig overblik over, hvor vores rådgivninger ligger. Kørt fast i studiet? På websitet har du også

Læs mere

Hvad er Studenterrådgivningen? Hvordan kan vi hjælpe dig? Hvilke udfordringer og problemer kan vi hjælpe med? Angst...

Hvad er Studenterrådgivningen? Hvordan kan vi hjælpe dig? Hvilke udfordringer og problemer kan vi hjælpe med? Angst... Indhold Hvad er Studenterrådgivningen?... 2 Hvordan kan vi hjælpe dig?... 2 Hvilke udfordringer og problemer kan vi hjælpe med?... 3 Angst... 3 Nedtrykthed og depression... 3 Turde tale... 3 Ensomhed...

Læs mere

GODE RÅD TIL SPECIALEPROCESSEN

GODE RÅD TIL SPECIALEPROCESSEN 5 trin i en god specialeproces: Den rigtige indstilling Tidlig start på forberedelsesfasen Planlægning af processen Gode arbejdsvaner Passende start på jobsøgningen Der er ingen universel løsning på, hvordan

Læs mere

www.srg.dk www.srg.dk

www.srg.dk www.srg.dk www.srg.dk Studenterrådgivningen har udgivet en række pjecer om nogle af de udfordringer, man kan møde som studerende: Stress Eksamen Barsel* Perfektionisme Et godt studieliv Revalidering og handicaptillæg*

Læs mere

Revalidering og Handicaptillæg

Revalidering og Handicaptillæg og - studerendes muligheder, rettigheder og pligter Studenterrådgivningen Indledning I denne brochure kan du læse om støttemulighederne og. og handicaptillæg tilbydes studerende, der pga. en funktionsnedsættelse

Læs mere

Grundkursus: akademisk skriveproces

Grundkursus: akademisk skriveproces Grundkursus: akademisk skriveproces Gry Sandholm Jensen, cand.mag. skrivecenter.dpu.dk Om AKADEMISK SKRIVECENTER de tre søjler Undervisning - vi afholder workshops for opgave- og specialeskrivende studerende.

Læs mere

SPECIALESKRIVNING: ARBEJDSPROCESSER OG LÆSBARHED

SPECIALESKRIVNING: ARBEJDSPROCESSER OG LÆSBARHED SPECIALESKRIVNING: ARBEJDSPROCESSER OG LÆSBARHED TINE WIRENFELDT JENSEN CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING DATALOGI E09 præsen TATION 1 PRÆSENTATION Ansat på Center for Undervisningsudvikling for HUM &

Læs mere

Optagelse i MA som nyuddannet

Optagelse i MA som nyuddannet Optagelse i MA som nyuddannet A-kassen for højtuddannede 2008/09 Magistrenes Arbejdsløshedskasse Optagelse i MA Magistrenes Arbejdsløshedskasse (MA) er a-kassen for dig, der er uddannet inden for det humanistiske,

Læs mere

Ser det hele lidt sort ud, og har du svært ved at finde en udvej? Ser det hele lidt sort ud, og har du svært ved at finde en udvej?

Ser det hele lidt sort ud, og har du svært ved at finde en udvej? Ser det hele lidt sort ud, og har du svært ved at finde en udvej? Kørt fast i studiet? Ser det hele lidt sort ud, og har du svært ved at finde en udvej? Ser det hele lidt sort ud, og har du svært ved at finde en udvej? Har du problemer af psykisk eller social karakter,

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

Cases: Snitflader og visitationspraksis (SKAL være alumne/ku-mail)

Cases: Snitflader og visitationspraksis   (SKAL være alumne/ku-mail) Navn: Cases: Snitflader og visitationspraksis E-mail: (SKAL være alumne/ku-mail) Studievejledning: Oplæringsansvarlig: Start med at se de videocases, der hører til arbejdsarket og udfyld herefter arket.

Læs mere

Udsætter du dig for udsættelse?

Udsætter du dig for udsættelse? Udsætter du dig for udsættelse? STUDENTERRÅDGIVNINGEN Udsætter du dig for udsættelse? Fakta om udsættelse Op til 90% af studerende, undervisere og forskere ved videregående uddannelser er plagede af en

Læs mere

OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE

OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE DU ER AKADEMIKER. DU HAR KNOKLET DIG TIL VIDEN OG UDVIKLET DIG TIL UNIK, KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. EN VÆRDIFULD RESSOURCE, DER VIL BRUGES OG SELV YDER EN INDSATS FOR, AT DET

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

Revalidering og handicaptillæg

Revalidering og handicaptillæg Revalidering og handicaptillæg Studenterrådgivningen Ansvarshavende redaktør: Else-Marie Stilling Tekst: Layout: Claus Bonde og Mette Rosenvel Ulla Halskov Studenterrådgivningen maj 2009 Studenterrådgivningen

Læs mere

SYV STUDERENDE OG DERES STUDIEHVERDAG AF GINA BAY & SUSANNE THRIGE. En brugerundersøgelse om nærmiljø, motivation og studiestøtte

SYV STUDERENDE OG DERES STUDIEHVERDAG AF GINA BAY & SUSANNE THRIGE. En brugerundersøgelse om nærmiljø, motivation og studiestøtte SYV STUDERENDE OG DERES STUDIEHVERDAG AF GINA BAY & SUSANNE THRIGE En brugerundersøgelse om nærmiljø, motivation og studiestøtte Motivation for undersøgelsen Afprøve en af metoderne fra Brugerkaravanen

Læs mere

Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Svensk 2012

Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Svensk 2012 Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Vi vil her præsentere resultater fra de tre undersøgelser af reformer i udlandet. Vi vil afgrænse os til de resultater som er relevante for vores videre

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Gode råd til den motiverede ansøgning

Gode råd til den motiverede ansøgning Gode råd til den motiverede ansøgning Mange uddannelsessteder vil gerne have, at kvote 2 ansøgere vedlægger en motiveret ansøgning (nogle steder også kaldet en levnedsbeskrivelse). Den motiverede ansøgning

Læs mere

5 råd til Effektiv specialeskrivning. v/ Christina Juul Jensen Pædagogisk Center Samfundsvidenskab. Institut for Psykologi

5 råd til Effektiv specialeskrivning. v/ Christina Juul Jensen Pædagogisk Center Samfundsvidenskab. Institut for Psykologi 5 råd til Effektiv specialeskrivning v/ Christina Juul Jensen Pædagogisk Center Samfundsvidenskab Institut for Psykologi Fredag 16. december 2011 Kl. 13:15-16:00 KU, CSS Dias 1 Effektiviser din søgning

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN SPECIALEGUIDE DIGITAL DESIGN OG KOMMUNIKATION

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN SPECIALEGUIDE DIGITAL DESIGN OG KOMMUNIKATION IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN SPECIALEGUIDE DIGITAL DESIGN OG KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 JEG GLÆDER MIG TIL AT KOMME I GANG. MEN HVAD INDEBÆRER DET AT SKRIVE SPECIALE? Indledning... 4 Forudsætninger

Læs mere

OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE

OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE Du er akademiker. Du har knoklet dig til viden og udviklet dig til unik, kvalificeret arbejdskraft. En værdifuld ressource, der vil bruges og selv yder en indsats for, at det

Læs mere

Specialeskrivning på 6 måneder; vip-erfaringer

Specialeskrivning på 6 måneder; vip-erfaringer Specialeskrivning på 6 måneder; vip-erfaringer Hanne Nexø Jensen & Henrik Jensen Institut for Statskundskab, KU VIP er, tidligere studieledere, har arbejdet med specialeseminarer Dias 1 Struktur 1. IFS

Læs mere

Opgaveskrivning. - 6 råd til en god skriveproces. www.samf.ku.dk/pcs. v/ Christina Juul Jensen Pædagogisk Center Samfundsvidenskab

Opgaveskrivning. - 6 råd til en god skriveproces. www.samf.ku.dk/pcs. v/ Christina Juul Jensen Pædagogisk Center Samfundsvidenskab Opgaveskrivning - 6 råd til en god skriveproces v/ Christina Juul Jensen Pædagogisk Center Samfundsvidenskab www.samf.ku.dk/pcs Råd 1: Opgavens opstart Skriv om noget du kender Læs i studieordningen, hvad

Læs mere

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver 1 2 Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver Den der er Klar Af stressrådgiver og mentaltræner Thomas Pape Den der er forberedt, ved hvad man får karakter for, oplever at processen er god. Tændt

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

BA-projektet Foråret 2018

BA-projektet Foråret 2018 BA-projektet Foråret 2018 Information og gode råd Jan Møller Jensen, Department of Marketing and Management Agenda 1. Bibliotekets services! 2. Formalia (fagbeskrivelsen og faghjemmesiden) 3. Husk at melde

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Tids- og projekt styring er mere end planlægning af din tid Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Skabe overblik Have lyst (U)realistisk

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen

Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen Hvad ser I på, når I bedømmer min indsats? Det kommer an på, om det drejer sig om en eksamen eller om et forløb, der skal bestås. Eksamen:

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur

AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur Indhold Emnevalg Valg af vejleder Specialeplads Vejledningsprocessen Eksamenskontrakten Dispensation fra eksamenskontrakten Vejledningsplan Opgaveformulering

Læs mere

JURASTUDERENDES TRIVSEL OG STUDIELIV

JURASTUDERENDES TRIVSEL OG STUDIELIV JURASTUDERENDES TRIVSEL OG STUDIELIV en undersøgelse af Bech-Bruun Mange studerende oplever et højt forventningspres både fra andre men også fra dem selv, og de er blevet meget fokuserede på den skærpede

Læs mere

Øvelsesmateriale til brug ved kompetenceafklaring

Øvelsesmateriale til brug ved kompetenceafklaring Selvevaluering og kompetenceafklaring - Øvelsesmateriale til brug ved kompetenceafklaring Lisbeth Højdal Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse. DEL Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse.

Læs mere

Forslag til vejlederen vedrørende. Vejledning på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse i forbindelse med projektbeskrivelse og speciale

Forslag til vejlederen vedrørende. Vejledning på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse i forbindelse med projektbeskrivelse og speciale Forslag til vejlederen vedrørende Vejledning på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse i forbindelse med projektbeskrivelse og speciale Formål At rådgive og informere om gældende formelle regler samt krav

Læs mere

hjælpepakke til mentorer

hjælpepakke til mentorer forventningsafstemning Ved kaffemøder: Mentee sørger for en agenda Hvor mødes vi? Hvor længe varer mødet? Hvad er ønskede udbytte af mødet? Ved længere forløb: Se hinanden an og lær hinanden lidt at kende.

Læs mere

Undersøgelse om studiekultur. Sammenfatningsrapport

Undersøgelse om studiekultur. Sammenfatningsrapport Undersøgelse om studiekultur Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: 97% (N=393)Spørgsmålstype: Vælg en Mand 94 Kvinde 299 Svar i alt 393 35 Er du: 3 25 2 15 299 1 5 94 Mand Kvinde Hvor gammel er du?

Læs mere

2

2 1 2 3 Husk at selvom det er nærmest programmeret i os, at vi gerne vil svare, når vi bliver stillet et spørgsmål, så er det ok ikke at vide det! Og det der sker hvis du svarer på spørgsmål om adgangskrav

Læs mere

perfektion www.srg.dk Ups... om at give slip på kontrollen af og til og ikke stræbe efter det perfekte altid

perfektion www.srg.dk Ups... om at give slip på kontrollen af og til og ikke stræbe efter det perfekte altid RAFFINADERIET.DK Studenterrådgivningen har udgivet en række pjecer om nogle af de udfordringer, man kan møde som studerende: Stress Eksamen Barsel* Perfektionisme Et godt studieliv Revalidering og handicaptillæg*

Læs mere

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K Studiegrupper Vejledende retningslinjer Indhold Studiegrupper 3 Hvorfor skal du arbejde i grupper på universitetet? 3 Hvad bliver

Læs mere

6 råd om Effektiv Opgaveproces. Dias 1 Enhedens navn Sted og dato

6 råd om Effektiv Opgaveproces. Dias 1 Enhedens navn Sted og dato 6 råd om Effektiv Opgaveproces Dias 1 Enhedens navn Sted og dato Store opgaver er spændende! Fordybelse koncentreret forløb uden noget ved siden af Bliver klogere på faget og processen Faglig udfordring

Læs mere

Forord Hvad er et speciale? Symptomer som tegn på tid til forandring Præstationsangst og perfektionisme 8

Forord Hvad er et speciale? Symptomer som tegn på tid til forandring Præstationsangst og perfektionisme 8 SPECIALE SPECIALE INDHOLD SPECIALE FORORD INDHOLD FORORD Forord 1 01 Hvad er et speciale? 2 02 Symptomer som tegn på tid til forandring 5 03 Præstationsangst og perfektionisme 8 04 Hvad er motivation?

Læs mere

Interviewguide lærere med erfaring

Interviewguide lærere med erfaring Interviewguide lærere med erfaring Indledningsvist til interviewer Først og fremmest vi vil gerne sige dig stor tak for din deltagelse, som vi sætter stor pris på. Inden vi går i gang med det egentlige

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

et godt studieliv www.srg.dk Studenterrådgivningen har udgivet en række pjecer om nogle af de udfordringer, man kan møde som studerende:

et godt studieliv www.srg.dk Studenterrådgivningen har udgivet en række pjecer om nogle af de udfordringer, man kan møde som studerende: RAFFINADERIET.DK et godt studieliv Studenterrådgivningen har udgivet en række pjecer om nogle af de udfordringer, man kan møde som studerende: Stress Eksamen Barsel* Perfektionisme Et godt studieliv Revalidering

Læs mere

perfektionisme Om at give slip på kontrollen og ikke stræbe efter det perfekte altid

perfektionisme Om at give slip på kontrollen og ikke stræbe efter det perfekte altid perfektionisme Om at give slip på kontrollen og ikke stræbe efter det perfekte altid Indhold Forord............................................................ 3 Hvad er perfektionisme..............................................

Læs mere

Pædagogiske overvejelser

Pædagogiske overvejelser Pædagogiske overvejelser Hvordan får jeg effekt af mit kursus? En stor del af det man får ud af et kursus, handler ikke om, hvad der sker på kurset. Hvad der sker før og særligt efter kurset har mindst

Læs mere

Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee

Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee Mentor Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee Som mentor skal du have lyst til at sparre, vejlede, rådgive, udfordre og inspirere med henblik

Læs mere

Næsten kandidat hvad nu?

Næsten kandidat hvad nu? Næsten kandidat hvad nu? I takt med at man nærmer sig afslutningen på en uddannelse begynder en masse spørgsmål som regel at melde sig. Det kan virke overvældende at skulle forlade det studiemiljø, man

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC 27.04.2015 Interviewer 1 (I1) Interviewer 2 (I2) Respondent (R) I1: Ja, vi vil jo lave en app, som skal vejlede den studerende igennem sit studieforløb.

Læs mere

SEKRETÆRBISTAND. Vejledning i brug af sekretærbistand for studerende med synshandikap.

SEKRETÆRBISTAND. Vejledning i brug af sekretærbistand for studerende med synshandikap. SEKRETÆRBISTAND Vejledning i brug af sekretærbistand for studerende med synshandikap. 1 OM SEKRETÆRBISTAND DEFINITION PÅ SEKRETÆRBISTAND Sekretæren bevilges som kompensation til de studerende, som ikke

Læs mere

Mere overskud i hverdagen. Refleksionsskema GAF Årsmøde 2015

Mere overskud i hverdagen. Refleksionsskema GAF Årsmøde 2015 Refleksionsskema GAF Årsmøde 2015 Kære deltager Formålet med dette skema er at give dig anledning til at reflektere over dine egne arbejdsrutiner på en række områder med betydning for evnen til at levere

Læs mere

Det er en evig proces

Det er en evig proces Det er en evig proces 8 at skabe sine mål! Otte skridt i skabelsen af dine mål 1. SKAB KLARHED... 3 1A - Hvad har du elsket i 2012?... 3 1B - Hvad har du udrettet i 2012?... 4 1C - Hvad ønsker du at gentage

Læs mere

Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU

Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU MUS for ph.d.- studerende på AU Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en årligt tilbagevendende udviklingssamtale mellem leder og medarbejder. MUS tager udgangspunkt

Læs mere

Interviewguide lærere uden erfaring

Interviewguide lærere uden erfaring Interviewguide lærere uden erfaring Indledningsvist til interviewer Først og fremmest vi vil gerne sige dig stor tak for din deltagelse, som vi sætter stor pris på. Inden vi går i gang med det egentlige

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af

Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af Jobmål Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af styringen. Sådan er det også med jobsøgning. AS3 3 Jobmål

Læs mere

Vedligeholdelse af vaner og afslutning Hvordan vil jeg fremover arbejde med mine forandringer?

Vedligeholdelse af vaner og afslutning Hvordan vil jeg fremover arbejde med mine forandringer? 3. OPFØLGNING Afslutning Vedligeholdelse af vaner og afslutning Hvordan vil jeg fremover arbejde med mine forandringer? At støtte af livsstilsforandring At afslutte forløbet At etablere forstærkning ved

Læs mere

Inspirationsmateriale til vejledningssamtaler i kontaktforløb for ledige

Inspirationsmateriale til vejledningssamtaler i kontaktforløb for ledige Selvevaluering Inspirationsmateriale til vejledningssamtaler i kontaktforløb for ledige Lisbeth Højdal Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse. DEL Selvevaluering Inspirationsmateriale til vejledningssamtaler

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

Bliv medlem af DANA DANA. for dig og. Det bedste valg for selvstændige DANA.DK

Bliv medlem af DANA DANA. for dig og. Det bedste valg for selvstændige DANA.DK DANA for dig og din virksomhed Det bedste valg for selvstændige DANA.DK 02 03 Når som helst, hvor som helst og med hvad som helst Det er svært at være noget for alle. Vi har valgt de selvstændige. DIG

Læs mere

Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo?

Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo? Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo? Work life balance er et af de ord, som vi ofte bruger til at beskrive den rette fordeling mellem vores arbejde og privatliv. Vi

Læs mere

Fra indlagt til udskrevet

Fra indlagt til udskrevet Fra indlagt til udskrevet Gode råd om at vende tilbage til hverdagen, når du har været indlagt på psykiatrisk afdeling Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Målet med din indlæggelse er at blive rask og

Læs mere

Guide for mentorer. Mentorordningen på Biologisk Institut

Guide for mentorer. Mentorordningen på Biologisk Institut Guide for mentorer Mentorordningen på Biologisk Institut 1 Kære mentor! Du sidder nu med en Guide for mentorer, som gerne skulle give dig et godt overblik over, og forståelse af, mentorordningen på Biologisk

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Om EBM opgave og om andre oplæg

Om EBM opgave og om andre oplæg Om EBM opgave og om andre oplæg Om at holde oplæg.... 2 Om EBM opgaven.... 2 Valg af emne til EBM-opgaven.... 2 Præsentation af EBM opgaven.... 3 Generelle råd om at holde oplæg... 3 Emnevalg... 3 Dine

Læs mere

E-guide. 4 tips... til hvordan du undgå at din personlighed bremser din maleproces. Emelia Regitse Edelsøe Kunstbloggen og malerinde

E-guide. 4 tips... til hvordan du undgå at din personlighed bremser din maleproces. Emelia Regitse Edelsøe Kunstbloggen og malerinde E-guide 4 tips... til hvordan du undgå at din personlighed bremser din maleproces Emelia Regitse Edelsøe Kunstbloggen og malerinde Indhold 1) Indledning 2) Personligheden De 4 bremsere 3) Mindreværd 4)

Læs mere

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 0+1: Bliv mentalt klar til at skrive SRP

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 0+1: Bliv mentalt klar til at skrive SRP Mere end blot lektiehjælp Få topkarakter i din SRP 0+1: Bliv mentalt klar til at skrive SRP Hjælp til SRP-opgaven Sidste år hjalp vi 3.600 gymnasieelever med en bedre karakter i deres SRP-opgave. Oplev

Læs mere

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18 STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18 INDHOLD Indledning... 1 Omfang og formkrav for SSO... 1 Faser i forbindelse med opgaveudarbejdelsen... 2 Valg af emne og fag... 2 Opgaveformulering... 4 Opgaveugen... 4

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt)

Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt) Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt) I denne køreplan og vejledning finder du information om BA-projektet ved Idræt og Sundhed. Det drejer sig om følgende: Tilmelding til

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING

SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER STUDERER IT \ INDHOLD \ IT-FAGETS FAGFORENING...............................................\ 3 \ FORDI............................................................................\

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Hvordan kan coaching støtte ph.d.-studerende? Mirjam Godskesen, ph.d., coach og proceskonsulent

Hvordan kan coaching støtte ph.d.-studerende? Mirjam Godskesen, ph.d., coach og proceskonsulent Hvordan kan coaching støtte ph.d.-studerende? Mirjam Godskesen, ph.d., coach og proceskonsulent DTU Management mg@man.dtu.dk Coaches? Ph.d.-studerende? Hvad bringer jer her i dag? AGENDA Hvad er specielt

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK

Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK UGE 37 Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK >>>>>>>> Innovationspraktik uge 37 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Innovationspraktikken er en ny og anderledes mulighed for at udveksle erfaringer mellem offentlige

Læs mere

Mindfulness. Nærvær og indre ro i en travl hverdag. Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk

Mindfulness. Nærvær og indre ro i en travl hverdag. Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk Mindfulness Nærvær og indre ro i en travl hverdag Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk Nærvær Balance Krop Fokus Dosering Indre ro Mening/passion Ressourcer Social støtte God praksis birgitte@junoe.dk

Læs mere

Trivselsundersøgelse i ABB Fredericia April 2010

Trivselsundersøgelse i ABB Fredericia April 2010 Trivselsundersøgelse i ABB Fredericia April 2010 I forbindelse med mit HD studie i organisation er jeg ved at skrive en afhandling med titlen Trivsel i ABB Og i den forbindelse skal jeg lave en spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

Principper for. den gode indsats. i ressourceforløb

Principper for. den gode indsats. i ressourceforløb Principper for den gode indsats i ressourceforløb Vejle jobcenter Juni 2013 - 2 - Forord Vejle jobcenter ønsker en fælles retning i arbejdet med ressourceforløb og rehabiliteringsplaner. Denne pjece skal

Læs mere

Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen

Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen Nøglen til en god start for nye socialrådgivere i kommunerne 1 Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen Gode råd til nyuddannede socialrådgivere 0 2 Indledning Tillykke med din nyligt færdiggjorte

Læs mere

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Høje-Tåstrup Gymnasiet / TrygFonden mandag d.12.marts 2012 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

vejledning En vejledningsfolder for studerende og vejledere ved Pædagogisk Antropologi, Pædagogisk Filosofi og Pædagogisk Sociologi AARHUS UNIVERSITET

vejledning En vejledningsfolder for studerende og vejledere ved Pædagogisk Antropologi, Pædagogisk Filosofi og Pædagogisk Sociologi AARHUS UNIVERSITET vejledning En vejledningsfolder for studerende og vejledere ved Pædagogisk Antropologi, Pædagogisk Filosofi og Pædagogisk Sociologi au AARHUS UNIVERSITET En vejledningsfolder for studerende og vejledere

Læs mere

Optagelsen 2011 på Københavns Universitet. 1. Ansøgning om SU > Du skal søge i minsu. 2. Information om SU, herunder krav til dig

Optagelsen 2011 på Københavns Universitet. 1. Ansøgning om SU > Du skal søge i minsu. 2. Information om SU, herunder krav til dig K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T V E J L E D N I N G & O P T A G E L S E S U - K O N T O R E T Optagelsen 2011 på Københavns Universitet 1. Ansøgning om SU > Du skal søge i minsu 2. Information

Læs mere