Fra leveranceprojekt til kundeorienteret projektsamarbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra leveranceprojekt til kundeorienteret projektsamarbejde"

Transkript

1 12. februar 2008 DIAS 1 På-vej-hjem-møde Dansk Projektledelse og KMD Fra leveranceprojekt til kundeorienteret projektsamarbejde

2 Agenda DIAS 2 _Om mig selv _Om KMD _Den nye dagsorden _Fra målstyring til forretningsmæssig værdi _Overvejelserne ved valg af projektstyringsmodel _Hvorfor blev det PRINCE2? _Kundeprojektmodellen og implementeringsstrategien _De foreløbige erfaringer _Er det nok med en projektstyringsmodel? _ Afslutning Projekters manglende succes tilskrives ofte uheld, mens heldet sjældent gives som forklaring påp succes! PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce (UK)

3 Om mig selv DIAS 3 46 år, gift, 3 sønner, bor i Aalborg Erhvervskarrierre: 2004-p.t.: Assessor, Dansk Projektledelse 1999-p.t.: Kommerciel projektleder, KMD Aalborg : It-rådgiver, Rambøll Aalborg : Salgskonsulent, KMD Aalborg/KMD Ikast : Assistent, Aalborg Kommune : Kontorelev, Aalborg Kommune : Konstabel, Dronningens Livregiment Projektlederuddannelse: 2007: PRINCE2 TM Foundation 2006: NLP Leder Practitioner 2003: IPMA-certificeret, niveau C (recertificeret 2006) : Diverse kurser i projektledelse 10 års projekterfaring, eks.: _ Konsolidering/Administrativ styring, Syddjurs _ 2 it-sammenlægningsprojekter i forbindelse med kommunalreformen (Ny Skive og Ny Thisted) _ 3 projekter/metodeudvikling i projektledelse (KMD-interne projekter) _ Den effektive kommune pilotprojekt med 7 kommuner vedrørende benchmarking af hjemmehjælp/sætter standard i DK for, hvad effektivitet er inden for hjemmehjælpsopgaven _ 3 projekter i regí af statens it-fyrtårnsprojekt Det Digitale Nordjylland, herunder: _ Digital signatur/se din egen Skattesag (KMD og Aalborg Kommune) _ Digital service til borgerne i Nordjylland (KMD og 6 kommuner) _ Demokratirum (KMD og Nordjyllands Amt) _ 2 e-butiksprojekter om kommunalt salg på nettet, blandt andet skolemælk og frugt (KMD og Århus Kommune) _ Tilbudsprojekter _ Udbudsprojekter/it-anskaffelser _ 2 projekter om udarbejdelse af it-strategi og handlingsplaner for kommuner

4 KMD s profil DIAS 4 KMD s mission: KMD vil være it-partneren, der med indsigt effektiviserer og udvikler kundens forretning _ Full scope it-service provider - dækker alt fra foranalyser og strategisk sparring til implementering, drift og support af it-systemer på kommune-, stats- og erhvervsmarkedet _ 30 års erfaring i it-branchen, største dansk-ejede it-virksomhed i Danmark, 3. største driftshus, største ASP-udbyder og næststørste mailcenter _ Omsætning på 3 mia. kr. og ca medarbejdere i Storkøbenhavn, Aalborg, Odense og Århus _ Digital driver i Danmark: Udviklet e-boks, NemKonto og netborger.dk, er landets førende kompetencecenter inden for digital forvaltning og central aktør i Danmarks største it-projekt, kommunalreformen _ KMD arbejder for en fællesoffentlig it-standardisering _ KMD vil bidrage til udviklingen af Danmark som vidensamfund

5 KMD s kunder DIAS 5 KOMMUNEMARKEDET STATSMARKEDET ERHVERVSMARKEDET KMD leverer it-systemer, foranalyser, strategisk sparring, implementering, drift og support - bl.a. på områderne: _Borgerservice _Sociale ydelser _Skat _Skole _Løn- og økonomistyring _Print KMD leverer især: _It-projekt- og konsulentopgave _It-outsourcing _(infrastruktur & applikation) _Løn- og personale BPO _Print- og kuvertering _Løn- og økonomisystemer _Hosting KMD leverer især: _It-projekt- og konsulentopgaver _It-outsourcing (infrastruktur & applikation) _Løn- og personale BPO _Print- og kuvertering _Løn- og økonomisystemer _Hosting samt de øvrige 96 kommuner & 5 regioner

6 KMD s organisation DIAS 6 ADM. DIREKTØR Lars Monrad-Gylling FORRETNINGSOMRÅDER TVÆRGÅENDE ENHEDER STØTTEFUNKTIONER DIREKTØR Ole N. J. Jensen Produktforretningen DIREKTØR Hans Henrik von Platen-Hallermund Salg og marketing HR-DIREKTØR Bjarne Flyvbjerg Human Resource SERVICEDIREKTØR Kim Koch Serviceforretningen ØKONOMIDIREKTØR Sten T. Davidsen Økonomi TEKNIK- OG DRIFTSDIREKTØR Jon S. Johnsen Teknik- og driftsforretningen VICEDIREKTØR Flemming S. Pristed Direktionsstaben VICEDIREKTØR Michael Dupont Fischer Projekt- og konsulentforretningen KOMMUNIKATIONSCHEF Eva Louise Holm Østergaard Kommunikation

7 Projektledelse i KMD DIAS 7 Projektledelse er en karrierevej i KMD Fem projektledertyper (ca. 270 personer): _Udviklingsprojektledere _Modningsprojektledere _Tekniske projektledere _Leveranceprojektledere _Kommercielle projektledere KMD er den virksomhed i Danmark, som har flest IPMAcertificerede projektledere (niveau B/C/D) Kompetenceråd for projektledelse: _Består af ledere fra afdelinger i KMD med projektledere _Forum for fælles udviklingstiltag vedrørende projektledelse, eks: _Kompetencemodeller _Projektlederuddannelser, herunder uddannelsesforløb, som leder til IPMAcertificering (primært niveau D eller C)

8 Den nye dagsorden KMD s koncernstrategi DIAS 8 Øget projektkompleksitet: _ Kunderne forventer individualitet og professionalisme _ Øgede krav til eksekveringsevne _ Krav om lavere cost

9 Den nye dagsorden Eksempler på trends og centrale tiltag DIAS 9 Projektarbejdsformen er af gode grunde udbredt i de danske virksomheder, men de tilhørende teknikker er utilstrækkelige, når langsigtede og strategiske forandringsprocesser skal gennemføres og styres. Programledelse og projektporteføljestyring er nødvendige værktøjer til strategisk ledelse og effektiv styring af den samlede projektportefølje og sikrer bedre indfrielse af forretningsmæssige mål. Model fra Dansk IT 2006

10 Fra målstyring til forretningsmæssig værdi DIAS 10 Projektopfattelse før: Projektopfattelse nu: Projekter besluttes og gennemføres ad hoc uden koordinering på tværs af forvaltninger/forretningsområder. Opgaven er givet, og der er fokus på målstyring. Kvalitet (angivne specifikationer) Projekter skal skabe forretningsmæssig værdi til basisorganisationen. Der er derfor øget fokus på indførelse af systematisk projektstyring og porteføljeledelse samt kompetenceudvikling af de projektinvolverede. Business cases Projekt C Projekt Basisorganisation under forandring Leverancer Projekt B Projekt A Tid (færdigdato) Omkostninger (budgetramme)

11 Overvejelser ved valg af model Situationen før kundeprojektmodellen DIAS 11 Ad hoc / individbåret projektsamarbejde Projektmodenhed Projektmodeller PRINCE2 Kompetencer Processer Kunde Business case Kundeprojekt Projektmodenhed CMMI IPMA Projektmodeller KUP Kompetencer ITIL Business case KMD Processer ingenting Kultur Kultur leverancemodeller QP-system Vi kan ikke dokumentere fremgangsmåden Roller og ansvar er ofte uklare Ingen struktureret opsamling af erfaringer og best practices Kunderne efterspørger en projektstyringsmodel

12 Overvejelser ved valg af model DIAS 12 _ Projektledelse af strategiske og komplekse kundeprojekter *) til offentlige og private kunder *) kategori A og B (og C) _ Forskellige organisatoriske virkeligheder! Projektmodenhed, kompetencer, ressourcer, kultur Fleksibel og skalerbar _ Forskellige business cases! Kundernes og KMDs _ Sameksistens inden for rammerne af accountteams _ Eksisterende kvalitetssikringssystemer Projektmodeller, metoder, værktøjer og procedurer. Kunde- orienteret Projektstyrings styrings- model

13 Overvejelser ved valg af model Udvikle selv eller anvende standard? DIAS 13 Fordele Ulemper Egenudviklet (eks. baseret på NCB eller PMBOK) Standard (eks. PRINCE2 eller PMI) Skræddersyet Erfaringerne fra Reformprojektmodellen kan udgøre udviklingsgrundlaget Gennemprøvet Kendt og anerkendt i markedet Kompetencegivende Uddannelse kan udliciteres Udvikles og vedligeholdes eksternt Værktøjer til procesunderstøttelse findes Rekruttering af nye projektledere Mange (flere) udviklingsressourcer Langsigtet implementering Uddannelsesbehov skal dækkes internt Værktøjer til procesunderstøttelse skal udvikles Ikke anerkendt/genkendt i markedet Skal tilpasses vore specifikke behov Ny terminologi skal adopteres

14 Hvorfor blev det PRINCE2 TM? PRojects IN Controlled Environments DIAS 14 _ PRINCE2 TM er en skalérbar og struktureret metode til effektiv projektstyring fra idé til leverancer/projektafslutning _ PRINCE2 TM er konstrueret til et kunde-/leverandørmiljø med afsæt i kundens behov PRINCE2 manual _ PRINCE2 arbejder med en rollebaseret opgave- og ansvarsfordeling _ PRINCE2 TM er en international de facto standard, som bygger på ca. 30 års erfaring _ PRINCE2 vinder stigende indpas i det offentlige _ PRojects IN Controlled Environments = Tilstræber at skabe et kontrolleret miljø via en proaktiv, veltilrettelagt og kontrolleret beslutningsproces - både ved påvirkninger inde fra og ude fra

15 Grundlæggende principper for Kundeprojektmodellen DIAS 15 Projektet er en afgrænset proces med en kontrolleret og organiseret start, midte og slutning. Projektet skal altid ledes - ellers bliver det ikke gennemført med succes. Ledelsen baseres på afvigelsesstyring som rettidigt beslutningsgrundlag for et videre forløb. Hvis alle parter skal være engagerede, skal de være klar over: _ Hvorfor der er behov for projektet _ Hvilke resultater, der forventes opnået _ Hvordan resultatet skal nås _ Hvilket ansvarsområde, parterne har undervejs

16 Grundlæggende principper for Kundeprojektmodellen DIAS 16 Projekt = Et ledelsesmiljø, der er oprettet med det formål at levere et eller flere forretningsprodukter i henhold til en specificeret business case. Det enkelte projekt kan udgøre ét af flere bidrag til den ønskede forretningsmæssige værditilvækst til basisorganisationen. Leverancer af forretningsprodukter Basisorganisation under forandring Business cases Projekt A Projekt B Projekt C Business case = En samling af informationer, der kan besvare spørgsmålet: Hvorfor skal dette projekt gennemføres?

17 Projektets business case giver svar på, hvorfor projektet gennemføres DIAS 17 Projektets business case: _ Ejes af styregruppeformanden _ Skal til enhver tid drive projektet = nedlukning, hvis business casen ikke længere holder _ Har sammenhæng til risici og projektplan Business case Beskrivelsen vil typisk omfatte: _ Årsager _ Muligheder _ Forventet udbytte _ Risici _ Omkostninger og tidsplan _ Investeringsvurdering _ Evaluering Risici Projektplan

18 Kundeprojektmodellens processer og komponenter DIAS 18 Modellen er baseret på PRINCE2 og består af: 4 hovedfaser Projektforberedelse Projektopstart Projektudførelse Projektafslutning 8 processer Ledelse af et projekt Planlægning Start af et projekt Initiering af et projekt Styring af fase(r) Ledelse af faseovergange Styring af produktleverancer Afslutning af projekt 8 komponenter Business case Organisation Planer Kontroller Risikostyring Kvalitet Konfigurationsstyring Ændringskontrol 3 teknikker Produktbaseret planlægning Teknik til ændringskontrol Teknik til kvalitetsreview

19 Kundeprojektmodellens organisation DIAS 19 Virksomheds- eller programledelse (kunde) Virksomheds- eller programledelse (KMD ) Seniorbruger (kunde) Styregruppe Formand (kunde) Projektkvalitetssikring Seniorleverandør (KMD) Evt. referencegruppe Projektleder Evt. projektadministration Evt. teamleder(e)

20 Projektorganisation Tre projektinteresser i styregruppen DIAS 20 Forretningsinteresse = Styregruppeformand, som er ansvarlig for opnåelse af det forventede forretningsudbytte og kvalitetssikring heraf (kundens business case). Brugerinteresse = Seniorbruger, som er ansvarlig for: _Specificering af brugerbehov og sikring af, at projektet producerer de produkter, der opfylder brugernes krav (funktionalitet, kvalitet og brugervenlighed) _Sikring af, at produkterne tilvejebringer det forventede brugerudbytte _Tilvejebringelse af brugerressourcer Leverandørinteresse = Seniorleverandør, som er ansvarlig for: _Fremstilling af slutprodukt og kvaliteten heraf, herunder overholdelse af aftalte standarder etc. _Tilvejebringelse af leverandørressourcer _Leverandørens business case Projektleder deltager på styregruppemøder og forestår projektets daglige drift inden for de rammer, styregruppen har udstukket. Projektlederen er ansvarlig for: _Produktion af krævede produkter med den krævede kvalitetsstandard inden for de angivne tids- og omkostningsbegrænsninger _Frembringelse af et resultat, der er i stand til at opnå det udbytte, der er defineret i kundens business case _Rapportering til styregruppen og eskalation ved fare for tolerenceoverskridelser

21 Projektkvalitetssikring En rolle i styregruppen DIAS 21 Projektkvalitetssikring: _Omfatter det overordnede ansvar for overvågning og kontrol af projektets præstationer i forhold til business casen samt aftalte kvalitetsforventninger og kvalitetskontroller _Går på tværs af forretnings-, bruger- og leverandørinteresse _Kan delegeres, men skal være uafhængig af projektlederen (kan ikke kontrollere sig selv)

22 Et par definitioner i Kundeprojektmodellens optik DIAS 22 Produktbegrebet anvendes bredt og beskriver alt det, som et projekt skal skabe eller ændre - både i fysisk og i anden forstand. Der skelnes mellem specialistprodukter og ledelsesprodukter. Arbejdspakker udgør opgavekontrakten mellem projektlederen og det udførende led. En arbejdspakkes omfang kan variere fra en mindre opgavebeskrivelse til et helt kontraktkompleks. Arbejdspakke Projektets processer Produkt C Produkt B Produkt A

23 Kundeprojektmodellen og porteføljestyring Projektidé Projektkontor Virksomhedsledelse Beslutning Løbende ledelsesrapportering fra de enkelte projekter DIAS 23 Porteføljeledelse og -styring Ledelses- rapport Ledelsesrapport Projekt A Projekt Projekt A B Projekt Projekt C B Projekt C Eventuelle tiltag Kommissorium Kommissorium Styret opstart Styret udførelse Styret afslutning Projektledelsen Projektforberedelse Kundeprojektmodellen Angiver struktur for ledelsesopgaver, fremgangsmåde for ledelsesprocesser og rollefordeling for ledelsen samt skabeloner og erfaringer, som skaber et fælles sprog og projektkultur

24 Overvejelser ved valg af model Situation før Kundeprojektmodellen DIAS 24 Ad hoc / individbåret projektsamarbejde Projektmodenhed Projektmodeller PRINCE2 Kompetencer Processer Kunde Business case Kundeprojekt Projektmodenhed CMMI IPMA Projektmodeller KUP Kompetencer ITIL Business case KMD Processer ingenting Kultur Kultur leverancemodeller QP-system Vi kan ikke dokumentere fremgangsmåden Roller og ansvar er ofte uklare Ingen struktureret opsamling af erfaringer og best practices Kunderne efterspørger en projektstyringsmodel

25 Overvejelser ved valg af model Situation efter Kundeprojektmodellen DIAS 25 KMD Kundeprojektmodel Projektmodenhed Projektmodeller PRINCE2 Kompetencer Processer Kunde Business case Kundeprojekt Projektmodenhed CMMI IPMA Projektmodeller KUP Kompetencer ITIL Business case KMD Processer ingenting Kultur Kultur leverancemodeller QP-system Vi kan dokumentere fremgangsmåden (fælles sprog) Roller og ansvar er defineret Erfaringer og best practices kan opsamles Kunder og interne ved hvad de kan forvente Uddannelse = PRINCE2 Foundation

26 Implementeringsstrategi DIAS 26 Afsæt, forår 2007: _ Udnytte situation/på toppen af bølge fra Reformprojektmodellen (kommunalreformen) _ Erfarne projektledere Strategi: _ Eksemplets magt - bottum up - inde fra og ud _ Salgsdirektørens Go + accept hos administrerende direktør _ Rettigheder til markedsføring af PRINCE2 _ Uddannelse = PRINCE2 Foundation _ Fasthold i stort omfang PRINCE2 standard tilpasning omfatter kun : _Opdeling i faser af kommunikative årsager _Guide til organisation _Projektprofil/kompleksitet Produkter på : _ Produktblad + faktaark _ Skabeloner til ledelsesprodukter etc. inkl. guides/vejledninger _ Kvalitetskrav/ledelsesprodukter _ Styregruppepræsentation

27 De foreløbige erfaringer DIAS 27 Hvad har virket godt: _ Solid grunduddannelse (PRINCE2 Foundation) _ Det er væsentligt lettere at finde projektet og fastlægge målene (eller alternativt synliggøre det omvendte ;-) _ Roller og ansvar selv om det ikke altid bruges helt rent _ Kvalitetssikring fokus på godkendelseskriterier sikres _ Fælles sprog blandt ligestillede (se dog terminologi neden for) _ Vejledning etc. på _ Påklædning af styregruppe ved projektopstart Udfordringerne er især: _ Business casen, herunder spændingsfelter mellem kundens og KMD s business case _ Skalering af 400 siders manual, men snusfornuft + Q-krav + vejledning til ledelsesprodukter hjælper væsentligt _ Ny terminologi vanskelig for udenforstående, herunder styregruppe, projektdeltagere og andre aktører

28 Er det nok med en projektstyringsmodel? DIAS 28 A fool with a tool is still a fool! Ledelsesadfærd/udøvelse af håndværket Erfaring Viden om metoder Kompetenceudviklingseksempler: _On the job training _Selvstudie af litteratur _Sparring med kolleger og netværk _ Mentorordning _ Konferencer/seminarer _Kurser _ Uddannelser/certificering

29 Organisationens vej til forretningsmæssig værdi af projekter DIAS 29 Trin 4 Trin 3 Trin 2 Trin 1 Trin 0 Trin 4: Porteføljeledelse og læringsopsamling _ Der er centrale planer for projektporteføljen, og de opstillede projektmål kan spores helt ned i de enkelte enheder. Derudover findes der en komplet række værktøjer til at understøtte og styre processer samt til opsamling af læring til brug for løbende forbedringer. Projektledelse er en formel karrierevej Trin 3: Veludviklet styringsproces på tværs _ Organisationen har opnået en velstruktureret projektramme, og styringsprocesserne er på dette niveau veludviklede på tværs af organisationen Trin 2: Kompetenceudvikling og fælles referenceramme _ Kompetenceudvikling af projektinvolverede og udvikling af fælles rammer på tværs af organisationen, som er styrende for individuelle projekter. Organisationen begynder at anvende fælles begrebsapparat og styringsmodel, men en bred anvendelse i hele organisationen er endnu ikke opnået Trin 1: Behov erkendt og indsats igangsat _ Behovet for projektledelse er erkendt, og der er formelt etableret en arbejdsgruppe. Gruppens opgave er i første omgang at indsamle og klassificere eksisterende erfaringer og processer, definere/finde projektleder profiler samt at skabe synlige kortsigtede resultater, der kan overbevise organisationen om værdien Trin 0: Behov ikke kendt _ Der findes ikke noget struktureret omkring projektledelse i organisationen, og behovet herfor er ikke kendt

30 Afslutning DIAS 30 Dit lederskab afgøres ikke af, hvad du ved og kan om, hvordan ting skal gøres men af, hvordan du agerer, når du ikke ved, hvad du skal gøre! (Crawford)

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DIAS 1 IMPLEMENTERING AF CONTRACT MANAGEMENT I KMD Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DAGSORDEN DIAS 2 Hvorfor Contract Management ( CM ) som disciplin i KMD? Introduktion til KMD

Læs mere

PRojects IN Controlled Environments En introduktion

PRojects IN Controlled Environments En introduktion PRojects IN Controlled Environments En introduktion Indhold Indledning... 2 Principper... 3 Fortsat forretningsbegrundelse... 3 Tag ved lære af erfaringer... 3 Fastlagte roller og ansvar... 4 Faseopdeling...

Læs mere

PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE

PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE IT PROJEKTLEDELSE 14. marts 2014 Princip 1: Fortsat forretningsbegrundelse Ingen projekter gennemføres, med mindre der foreligger en godkendt Business Case! Styregruppeformanden

Læs mere

Velkommen til Introduktion til PRINCE2

Velkommen til Introduktion til PRINCE2 Velkommen til Introduktion til PRINCE2 1 Om Mannaz Mannaz er internationalt førende i kompetenceudvikling og en af de største udbydere af organisationsudvikling, ledelsesudvikling, talentudvikling og forandringsledelse.

Læs mere

PRINCE2 med tusind ord. Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011

PRINCE2 med tusind ord. Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011 PRINCE2 med tusind ord Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd AXELOS.com White Paper September 2011 Indhold 1 Hvad er PRINCE2? 3 2 Fordele ved PRINCE2 3 3 Principper

Læs mere

er en konsulentvirksomhed, specialiseret Projektporteføljestyringsprocesser og -værktøjer.

er en konsulentvirksomhed, specialiseret Projektporteføljestyringsprocesser og -værktøjer. Velkommen er en konsulentvirksomhed, specialiseret Projektporteføljestyringsprocesser og -værktøjer. Vi er eksperter i Focal Point software suiten. Vi har designet og implementeret nogle af de største

Læs mere

PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver

PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver Vejledende løsninger Løsninger til opgave 1 4 1 Hvad er PRINCE2 s definitionen på et projekt? I kapitel 1.3 står: Et projekt er en midlertidig organisation, der etableres

Læs mere

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver

PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver Opgave 1 4 1 Hvad er PRINCE2 s definition på et projekt? 2 Hvad karakteriserer et projekt i forhold til daglig drift? 3 Overvej hvorfor det er centralt for PRINCE2,

Læs mere

PRINCE2 2009. Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1

PRINCE2 2009. Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1 PRINCE2 2009 Hvad er nyt? Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1 Baggrund for ny version Projekt & Program Forum - 21-05-2010 2 Baggrund Refresh Project startede i 2006 Mere end 170 organisationer og individer

Læs mere

Ledelse af digitalisering

Ledelse af digitalisering Ledelse af digitalisering SCKK temamøde om digital forvaltning 7. april 2006 Mikael Skov Mikkelsen Finansministeriet msm@fm.dk - www.e.gov.dk Dagsorden Hvorfor og hvordan ledelse af digitalisering? Den

Læs mere

Projektledelse som karrierevej

Projektledelse som karrierevej Projektledelse som karrierevej Capacent oplæg på Dansk Projektledelses seminar Senior Manager, Jesper Lind Capacent A/S 0Capacent 28. Januar 2011 Indhold Typer af projektopgaver Perspektiv som projektleder

Læs mere

Porteføljestyring. Julie Becher. 11. juni 2012 KL Projektlederkonference, Århus. Hvad er porteføljestyring?

Porteføljestyring. Julie Becher. 11. juni 2012 KL Projektlederkonference, Århus. Hvad er porteføljestyring? Porteføljestyring Julie Becher 11. juni 2012 KL Projektlederkonference, Århus Hvad er porteføljestyring? At få overblik over den samlede portefølje af projekter At sikre at projekterne understøtter de

Læs mere

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz.

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz. Mannaz date up Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer Kortere og længere udviklingsforløb for www.mannaz.com Projektledelse i den moderne projektkultur Projektarbejde bliver udført over alt

Læs mere

Nr. Spørgsmål Begrundelse 1. Kan PRINCE2-metoden bruges til alle slags projekter?

Nr. Spørgsmål Begrundelse 1. Kan PRINCE2-metoden bruges til alle slags projekter? 1. Kan PRINCE2-metoden bruges til alle slags projekter? PRINCE2 adskiller projektarbejdets ledelsesaspekter fra dets specialistbidrag som f.eks. design, fremstilling osv. Specialistaspekterne ved enhver

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

PRINCE2 Foundation og Practitioner

PRINCE2 Foundation og Practitioner PRINCE2 Foundation og Practitioner Projektstyring både i teori og praksis Kurset giver dig et komplet indblik i og kendskab til PRINCE2 -metoden. Du gennemgår et intensivt forløb, der forbereder dig til

Læs mere

Opgave, projekt, eller?

Opgave, projekt, eller? Opgave, projekt, eller? Problemstillingen Baggrunden for denne artikel er erfaringer, som jeg har gjort over en årrække i så forskelligeartede organisationer som it-virksomheder og it-afdelinger, eldistributionsselskaber

Læs mere

Velkommen. Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1

Velkommen. Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1 Velkommen 1 - dit kompetence- og netværksforum indenfor projektledelse og -styring 2 Baggrund Service & Support Forum i 12 år: Service Desk og IT Service Management Kurser Erfagrupper Medlemskaber 3 Det

Læs mere

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015 Præsentation af styregruppeaftale Marts 2015 Release v. 2.2 marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR STYREGRUPPE FOR PROJEKTET

KOMMISSORIUM FOR STYREGRUPPE FOR PROJEKTET AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø KOMMISSORIUM FOR STYREGRUPPE FOR PROJEKTET Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 2 2 Konstitution

Læs mere

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med Velkommen til Akademifaget Projektstyring - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Prince2 læsegrupper 2 Projektfaser

Læs mere

INTRODUKTION TIL STYREGRUPPER

INTRODUKTION TIL STYREGRUPPER IT SERVICES PROJEKTMODEL H T T P : / / P R O J E K T M O D E L. I T S. A A U. D K F Å H J Æ L P P R O J E K T K O N T O R @ I T S. A A U. D K INTRODUKTION TIL STYREGRUPPER BESLUTNINGS- OG STYRINGSSTRUKTUR

Læs mere

Styrings- og rapporteringsmodel - Rigspolitiets IT og Tele

Styrings- og rapporteringsmodel - Rigspolitiets IT og Tele Styrings- og rapporteringsmodel - Rigspolitiets IT og Tele itsmf PRINCE2 interessegruppe 14. Januar 2009 TIDLIGERE INITIATIV - Power Projektet Formål: Implementering af PR2 i Rigspolitiets IT og Tele Opgaven:

Læs mere

Webinar: PRINCE2 - info og overblik

Webinar: PRINCE2 - info og overblik Velkommen til webinar hos Teknologisk Institut: PRINCE2 - info og overblik PRINCE2 is a registered trade mark of AXELOS Limited Partner John A. Hunderup, EPM Group 1 Agenda Indblik i hvad PRINCE2 metoden

Læs mere

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz.

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz. Mannaz date up Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere www.mannaz.com Den professionelle projektleder er nøglen til succesfulde projekter

Læs mere

Sådan bliver du en succes med strategiarbejdet

Sådan bliver du en succes med strategiarbejdet Sådan bliver du en succes med strategiarbejdet - en case om implementeringen af et QMS-system IDA Proces 1. oktober 2015 John Thomsen, QP Consult ApS Konsulent i effektivt projektarbejde Udviklet QP Modellen

Læs mere

PRINCE2 TM. SPOCE.DK tlf Copyright eftertryk tilladt med kildeangivelse 1. SPOCE.DK er SPOCE.

PRINCE2 TM. SPOCE.DK  tlf Copyright eftertryk tilladt med kildeangivelse 1. SPOCE.DK er SPOCE. TM Ole Sten Christensen Registered Practitioner Approved trainer Registered MSP Practitioner Disse plancher indeholder materiale fra TM manualen. Dette materiale er identificeret ved sætningen: Crown Copyright

Læs mere

Seminar om agil projektledelse vs. PRINCE2

Seminar om agil projektledelse vs. PRINCE2 Seminar om agil projektledelse vs. PRINCE2 Velkommen Projektledelse med PRINCE2 Principper PRINCE2 Fortsat forretningsbegrundelse Tage ved lære af erfaringer Fastlagte roller og ansvar Faseopdeling Afvigelsesstyring

Læs mere

PRINCE2 Posters. 29. November 2013, Hellerup

PRINCE2 Posters. 29. November 2013, Hellerup PRINCE2 Posters 29. November 2013, Hellerup Projektledelse og -kontor Topledelse En model for implementering af strategien via projekter Prioritér projektporteføljen Værdi for: 1. Kunder 2. Medarbejdere

Læs mere

Seminar om agil projektledelse vs. PRINCE2

Seminar om agil projektledelse vs. PRINCE2 Seminar om agil projektledelse vs. PRINCE2 Velkommen Program 9:00 Velkommen v. Anders Murmann, Seniorrådgiver og underviser i PRINCE2 & Agile Project Management 9:10 9:30 Projektledelse med PRINCE2 Hvad

Læs mere

PRINCE2 Foundation testspørgsmål

PRINCE2 Foundation testspørgsmål PRINCE2 Foundation testspørgsmål Nr. Spørgsmål Dit svar 1 Hvordan løser PRINCE2 problemet med planlægningshorisonten? a) Gennem fokus på produkter b) Gennem afvigelsesstyring c) Gennem fastlagte roller

Læs mere

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen Dagsorden Oplægsholder Projektstyring Scope Management i en fælles kontekst Definitioner Scope Management - styring af omfang ved projektets start under projektets

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Implementering af PRINCE2. Seniorkonsulent Jonas Högstrand Rovsing Management A/S

Implementering af PRINCE2. Seniorkonsulent Jonas Högstrand Rovsing Management A/S Implementering af PRINCE2 Seniorkonsulent Jonas Högstrand Rovsing Management A/S 1 Firmaet Blåvand A/S Ejerforhold: Privatejet Sælger: Egenudviklet software Tilbyder: Drift og vedligehold af systemer Antal

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

VEJLEDNING TIL LÆSNING AF PRINCE2 MANUAL

VEJLEDNING TIL LÆSNING AF PRINCE2 MANUAL Om denne vejledning EPM Groups undervisere har gennemført kurset for mange tusinde PRINCE2-kursister. Flere af vores undervisere har undervist på de første PRINCE2- kurser i Danmark fra 2002. EPM Groups

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

DataHub - efter Prince2_2009 principper

DataHub - efter Prince2_2009 principper Til Hvem det måtte interessere 12. november 2009 JDP / JHH DataHub - efter Prince2_2009 principper www.datahub.dk 65410-09_v1_Prince2 notat til DH-hjemmesiden 1/5 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Baggrund...

Læs mere

Praktiske erfaringer og eksempler på forandringsledelse. 23. april 2014

Praktiske erfaringer og eksempler på forandringsledelse. 23. april 2014 Senior Konsulent Lars Møller Praktiske erfaringer og eksempler på forandringsledelse. 23. april 2014 lm@lmcons.dk +45 42638881 Agenda Min baggrund og erfaringsområder Eks. på problemstillinger omkring

Læs mere

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

God programledelse. Netværk 20.1 2014

God programledelse. Netværk 20.1 2014 God programledelse Netværk 20.1 2014 Grundlæggende definitioner Portefølje Program Projekt 2 Et program dækker ikke kun projekter Tidlige indikatorer Succeskriterier Gevinster/ Effekter Projekter Ad hoc

Læs mere

Reception for Metier Programs & Projects A/S. 29. november 2017

Reception for Metier Programs & Projects A/S. 29. november 2017 Reception for Metier Programs & Projects A/S 29. november 2017 AGENDA Metier i perspektiv på 5 minutter v/ Per Juel Christensen, Bestyrelsesformand i Metier Kort om Metier Scandinavia v/ Allan Jørgensen,

Læs mere

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER 1 INTRODUKTION 1.1 Formålet med Practitioner-eksamen er at give eksaminanden mulighed for at demonstrere forståelse af PRINCE2. Samtidig skal eksaminanden

Læs mere

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør)

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør) STAMDATA Besvarelse Projektnavn Kunde Leverandør Udfyldt af (kunde/leverandør) Udfyldt af (navn + rolle) RESULTATER UNDERVEJS Punktets relevans I meget høj I høj Hverken eller I mindre Slet ikke (1-5)

Læs mere

Damián Arguimbau. Forlaget Dyssen. Forlaget Dyssen CONSULT

Damián Arguimbau. Forlaget Dyssen. Forlaget Dyssen CONSULT Første del af bogen omhandler de væsentligste områder, der påvirker virk somhedens evne til at drive projekter. Anden del af bogen giver et forslag til, hvordan du i din virksomhed skaber de bedste rammer

Læs mere

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Facilitetet af Lise Grevenkop-Castenskiold Lise Grevenkop-Castenskiold M.Sc.EE, Management & Business Coach Lise Grevenkop-Castenskiold

Læs mere

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1 PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects Sid 1 PostNord er Førende aktør inden for erhvervskommunikation i Norden. Hele Danmarks og Sveriges postvirksomhed. Blandt de største

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Introduktion til PRINCE2

Introduktion til PRINCE2 logo er et varemærke tilhørende OGC. Introduktion til PRINCE2 Særtryk af de to første kapitler i PRINCE2 manualen Kopiering er ikke tilladt 1 INTRODUKTION PRINCE (PRojects IN Controlled Environments) er

Læs mere

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP projektmodel Struktur

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP projektmodel Struktur GAPP GAPP projektmodel Struktur Gennemgang af GAPP projektmodel struktur Formål og mål med GAPP projektmodel Struktur af dokumenter Referencemodel og tilhørende matrice Baggrund Produktion Automation Myndigheds-

Læs mere

At Sikre en samlet og koordineret styring af porteføljen af sundheds-it på tværs af sektorer.

At Sikre en samlet og koordineret styring af porteføljen af sundheds-it på tværs af sektorer. Kommissorium for It-porteføljestyregruppe. Baggrund Digitalisering og Sundheds-it går i højere grad på tværs af sektorer og stiller i højere grad krav til samarbejdet på tværs. I sundhedsaftalen er det

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

PRINCE2 - et strategisk valg

PRINCE2 - et strategisk valg PRINCE2 - et strategisk valg Per Palmkvist Knudsen, IT-direktør JP/Politikens Hus Per Palmkvist Knudsen fører dig gennem en rejse af faldgruber og succeser med PRINCE2, herunder: - Hvordan organiserer

Læs mere

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

PROJEKTLEDERUDDANNELSE. Projektledelse 1-4. Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017

PROJEKTLEDERUDDANNELSE. Projektledelse 1-4. Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017 PROJEKTLEDERUDDANNELSE Projektledelse 1-4 Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017 1 Udbytte Deltagerne får et komplet og dybdegående fundament for at levere resultater i deres projekter på alle niveauer.

Læs mere

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation ProConsulting A/S - en præsentation Indhold ProConsultings ydelser Et udsnit af ProConsultings kundereferencer Gode grunde til at samarbejde med ProConsulting Et udsnit af opgaver vi har løst for vores

Læs mere

Projektmodel i FA. Før Under Efter. Projekt Fase overgang. Realisering/Drift. Overordnet projektmodel: Tid: Fase: Prejekt Fase. Prioritering.

Projektmodel i FA. Før Under Efter. Projekt Fase overgang. Realisering/Drift. Overordnet projektmodel: Tid: Fase: Prejekt Fase. Prioritering. Projektmodel i FA Overordnet projektmodel: Tid: Før Under Efter Fase: Prejekt Fase Delfase: Idé Analyse/ design Prioritering overgang Projektstart Projekt Fase overgang Delfaser afhænger af projektets

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart PRINCE2 Certificeringsforløb PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner PRINCE2 Certificeringsprogrammer Indhold PRINCE2 (Projects In Controlled Environments) er en procesbaseret tilgang til projektledelse,

Læs mere

Programorganisering for IT-strategi 0-18

Programorganisering for IT-strategi 0-18 Programorganisering for IT-strategi 0-18 Indhold Baggrund og formål... 1 Organisation... 2 Styring af programmet... 2 Programstyregruppen... 2 Ledelse og forankring i organisationen... 3 IT-strategi gruppen...

Læs mere

PRINCE2 & ITIL I Praksis

PRINCE2 & ITIL I Praksis PRINCE2 & ITIL I Praksis Hvorfor mig? Jakob Lind Nilsson IT Service Management Consultant ITIL Manager (V2) og ITIL Expert (V3) PRINCE2 Practitioner Konsulent leder Underviser E-mail: jakob.nilsson@w-csm.com

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Projektmodel OS2. Projektmodel OS2, version A Side 1

Projektmodel OS2. Projektmodel OS2, version A Side 1 Projektmodel OS2 Projektmodel OS2, version A Side 1 Indhold: Indledning... 3 Hvad er et projekt?... 3 OS2 projektmodel... 3 Organisering af projekter... 4 Faser i projektets liv... 7 Idé-fasen... 8 Planlægnings-fasen...

Læs mere

Certificeringer for projektledere

Certificeringer for projektledere Certificeringer for projektledere www.mannaz.com 1 2 Certificeringer få et overblik PMI, PRINCE2, IPMA Forkortelserne svirrer i luften, og de bliver slynget omkring med en selvfølgelighed, der gør, at

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter På Mannaz Projektlederuddannelse bliver du klædt på med en helhedsforståelse for projektstyring og projektledelse.

Læs mere

Sommerskole 2014. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2014. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2014 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2014 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10.

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10. Projektlederens værktøj 7. Referencer til andre værktøjer Nr. Navn Sammenhæng med Kritisk sti (CPM) 4.3.3 Tidsplan Udarbejdelse af tidsplan er forudsætningen for at kritisk sti kan findes 4.4.2 Successiv

Læs mere

Dagsorden til mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 1. maj 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll Vibeke

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse - en praksisorienteret og virkelighedsnær uddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter Mannaz Projektlederuddannelse er Danmarks førende projektlederuddannelse.

Læs mere

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur?

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur? DIAS 1 PersonaleLEDELSE Nordjysk 6. april 2011 Af Karin Hindkjær Hvordan skaber man en stærk performancekultur? HVAD ER PERFORMANCE 28. OKTOBER 2010 DIAS 2 KMDLIB-#1039536-V1D KMD fra offentligt til privatejet

Læs mere

Inspiration fra Danmark: Erfaringer

Inspiration fra Danmark: Erfaringer Den fællesstatslige Business casemodel Inspiration fra Danmark: Erfaringer Maj 2011 med obligatorisk statslig itprojektmodel Storsamling Oslo, d. 29. januar 2013 Specialkonsulent Peter Jynberg Haas 1 Statens

Læs mere

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne KolleKolle - 25. November 2013 WS1 sat ind i et lokalt

Læs mere

Projektledercertificering

Projektledercertificering Projektledercertificering Kompetenceudvikling, karrieremuligheder og fagligt fællesskab Program for webinaret Hvorfor få en projektledercertificering? Certificeringsmuligheder generelt Generel information

Læs mere

PROJEKTLEDELSE OG KOORDINERING

PROJEKTLEDELSE OG KOORDINERING PROJEKTLEDELSE OG KOORDINERING EN SIKKER VEJ MOD ET NYT VÆRDISKABENDE JOB Projektledelse og koordinering er et vigtigt element, næsten uanset i hvilken retning, du vil udvikle din karriere. En uddannelse

Læs mere

PRINCE2 Glossary of Terms Danish

PRINCE2 Glossary of Terms Danish acceptere (risikoreaktion) afhængighed (planlægning) afvigelse afvigelse fra specifikation Afvigelsesplan (ledelsesprodukt plan) Afvigelsesrapport afvigelsesvurdering afvise (risikoreaktion) En reaktion

Læs mere

Workshop om den fællesstatslige programmodel

Workshop om den fællesstatslige programmodel Workshop om den fællesstatslige programmodel 1 Agenda 10.45 10.50 Velkommen 10.50 11.15 Præsentation af den fællesstatslige programodel 11.15 11.30 Afklarende spørgsmål (Ultra kort) 11.30 12.00 Debat:

Læs mere

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG,

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, EM@RAMBOLL.COM 19.06.2017 INTRODUKTION TIL RAMBØLL Rambøll Uafhængigt ingeniør-, design- og rådgivervirksomhed Rambøll

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Guide til den fællesoffentlige projektmodel

Guide til den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til den fællesoffentlige projektmodel Dato: 17.06.2015 Version: 1.0 Indhold 1. Indledning... 2 2. Idéfasen... 3 3. Analysefase... 5 4. Anskaffelsesfasesfase... 8

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

Case: Ekspertbud. 1) Øget konkurrence som følge af flere aktører på markedet, 2) Koordineringsproblemer af egne ressourcer.

Case: Ekspertbud. 1) Øget konkurrence som følge af flere aktører på markedet, 2) Koordineringsproblemer af egne ressourcer. Case: Ekspertbud Ekspertbud A/S er et succesfuldt firma inden for budforsendelser. Firmaet har 600 ansatte, hvoraf 500 er chauffører. Firmaet blev etableret i 1989, og er vokset stærkt siden. Firmaet oplever

Læs mere

Projektforstoppelse. - Styring af den kommunale udviklingsaktivitet. skal blive til virkelighed. Resultatet af de mange krav til forandring

Projektforstoppelse. - Styring af den kommunale udviklingsaktivitet. skal blive til virkelighed. Resultatet af de mange krav til forandring 1 Projektforstoppelse - Styring af den kommunale udviklingsaktivitet Projektmylderet De danske kommuner er under konstante krav om omstilling og forandring. Borgerne efterspørger mere velfærd og højere

Læs mere

Certificeringer for projektledere.

Certificeringer for projektledere. Certificeringer for projektledere www.mannaz.com/da Visionær og virkelighedsnær kompetenceudvikling Mannaz styrker virksomheder gennem udvikling af individuelle kompetencer. Med afsæt i København, London

Læs mere

Projektledelse som karrierevej i AP Pension

Projektledelse som karrierevej i AP Pension # 1 Projektledelse som karrierevej i AP Pension Virksomhedsperspektiver på at gøre projektledelse til en karrierevej Birgitte Køngerskov Anders Hvergel # 2 Kort og godt om: Birgitte Køngerskov Senior projektleder

Læs mere

Møde i IDA Proces Effektivisering af projektarbejdet overblik og færre omkostninger Den 4. oktober 2011. Projektmodeller

Møde i IDA Proces Effektivisering af projektarbejdet overblik og færre omkostninger Den 4. oktober 2011. Projektmodeller Møde i Effektivisering af projektarbejdet overblik og færre omkostninger Den 4. oktober 2011 Projektmodeller Effektiviserer projektarbejdet 1 Projektmodeller Dagsorden 1. Præsentation af foredragsholdere

Læs mere

- Projektleder på udvikling af ny forvaltningsstruktur

- Projektleder på udvikling af ny forvaltningsstruktur 1 Referenceliste for Projektledelse Offentlige organisationer Bramming Kommune - Projektleder på udvikling af ny forvaltningsstruktur Brøndby Kommune - Udvikling af projekthåndbog i kombination med kursus

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver

PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver Opgave 1 4 1 Hvad er PRINCE2 s definition på et projekt? 2 Hvad karakteriserer et projekt i forhold til daglig drift? 3 Overvej hvorfor det er centralt for PRINCE2,

Læs mere

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed Styregrupper Styregrupper er en af de største barrierer for effektiv program- og projektudførelse, hør hvordan vi har adresseret denne udfordring i både offentligt og privat regi Helle Russel Falholt Projektværktøjsdagen

Læs mere

Vejledning: PR2 Skabelonværktøj

Vejledning: PR2 Skabelonværktøj Vejledning: Skabelonværktøj PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries Skabelonerne Sættet består af skabeloner svarende til alle

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere