Fra leveranceprojekt til kundeorienteret projektsamarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra leveranceprojekt til kundeorienteret projektsamarbejde"

Transkript

1 12. februar 2008 DIAS 1 På-vej-hjem-møde Dansk Projektledelse og KMD Fra leveranceprojekt til kundeorienteret projektsamarbejde

2 Agenda DIAS 2 _Om mig selv _Om KMD _Den nye dagsorden _Fra målstyring til forretningsmæssig værdi _Overvejelserne ved valg af projektstyringsmodel _Hvorfor blev det PRINCE2? _Kundeprojektmodellen og implementeringsstrategien _De foreløbige erfaringer _Er det nok med en projektstyringsmodel? _ Afslutning Projekters manglende succes tilskrives ofte uheld, mens heldet sjældent gives som forklaring påp succes! PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce (UK)

3 Om mig selv DIAS 3 46 år, gift, 3 sønner, bor i Aalborg Erhvervskarrierre: 2004-p.t.: Assessor, Dansk Projektledelse 1999-p.t.: Kommerciel projektleder, KMD Aalborg : It-rådgiver, Rambøll Aalborg : Salgskonsulent, KMD Aalborg/KMD Ikast : Assistent, Aalborg Kommune : Kontorelev, Aalborg Kommune : Konstabel, Dronningens Livregiment Projektlederuddannelse: 2007: PRINCE2 TM Foundation 2006: NLP Leder Practitioner 2003: IPMA-certificeret, niveau C (recertificeret 2006) : Diverse kurser i projektledelse 10 års projekterfaring, eks.: _ Konsolidering/Administrativ styring, Syddjurs _ 2 it-sammenlægningsprojekter i forbindelse med kommunalreformen (Ny Skive og Ny Thisted) _ 3 projekter/metodeudvikling i projektledelse (KMD-interne projekter) _ Den effektive kommune pilotprojekt med 7 kommuner vedrørende benchmarking af hjemmehjælp/sætter standard i DK for, hvad effektivitet er inden for hjemmehjælpsopgaven _ 3 projekter i regí af statens it-fyrtårnsprojekt Det Digitale Nordjylland, herunder: _ Digital signatur/se din egen Skattesag (KMD og Aalborg Kommune) _ Digital service til borgerne i Nordjylland (KMD og 6 kommuner) _ Demokratirum (KMD og Nordjyllands Amt) _ 2 e-butiksprojekter om kommunalt salg på nettet, blandt andet skolemælk og frugt (KMD og Århus Kommune) _ Tilbudsprojekter _ Udbudsprojekter/it-anskaffelser _ 2 projekter om udarbejdelse af it-strategi og handlingsplaner for kommuner

4 KMD s profil DIAS 4 KMD s mission: KMD vil være it-partneren, der med indsigt effektiviserer og udvikler kundens forretning _ Full scope it-service provider - dækker alt fra foranalyser og strategisk sparring til implementering, drift og support af it-systemer på kommune-, stats- og erhvervsmarkedet _ 30 års erfaring i it-branchen, største dansk-ejede it-virksomhed i Danmark, 3. største driftshus, største ASP-udbyder og næststørste mailcenter _ Omsætning på 3 mia. kr. og ca medarbejdere i Storkøbenhavn, Aalborg, Odense og Århus _ Digital driver i Danmark: Udviklet e-boks, NemKonto og netborger.dk, er landets førende kompetencecenter inden for digital forvaltning og central aktør i Danmarks største it-projekt, kommunalreformen _ KMD arbejder for en fællesoffentlig it-standardisering _ KMD vil bidrage til udviklingen af Danmark som vidensamfund

5 KMD s kunder DIAS 5 KOMMUNEMARKEDET STATSMARKEDET ERHVERVSMARKEDET KMD leverer it-systemer, foranalyser, strategisk sparring, implementering, drift og support - bl.a. på områderne: _Borgerservice _Sociale ydelser _Skat _Skole _Løn- og økonomistyring _Print KMD leverer især: _It-projekt- og konsulentopgave _It-outsourcing _(infrastruktur & applikation) _Løn- og personale BPO _Print- og kuvertering _Løn- og økonomisystemer _Hosting KMD leverer især: _It-projekt- og konsulentopgaver _It-outsourcing (infrastruktur & applikation) _Løn- og personale BPO _Print- og kuvertering _Løn- og økonomisystemer _Hosting samt de øvrige 96 kommuner & 5 regioner

6 KMD s organisation DIAS 6 ADM. DIREKTØR Lars Monrad-Gylling FORRETNINGSOMRÅDER TVÆRGÅENDE ENHEDER STØTTEFUNKTIONER DIREKTØR Ole N. J. Jensen Produktforretningen DIREKTØR Hans Henrik von Platen-Hallermund Salg og marketing HR-DIREKTØR Bjarne Flyvbjerg Human Resource SERVICEDIREKTØR Kim Koch Serviceforretningen ØKONOMIDIREKTØR Sten T. Davidsen Økonomi TEKNIK- OG DRIFTSDIREKTØR Jon S. Johnsen Teknik- og driftsforretningen VICEDIREKTØR Flemming S. Pristed Direktionsstaben VICEDIREKTØR Michael Dupont Fischer Projekt- og konsulentforretningen KOMMUNIKATIONSCHEF Eva Louise Holm Østergaard Kommunikation

7 Projektledelse i KMD DIAS 7 Projektledelse er en karrierevej i KMD Fem projektledertyper (ca. 270 personer): _Udviklingsprojektledere _Modningsprojektledere _Tekniske projektledere _Leveranceprojektledere _Kommercielle projektledere KMD er den virksomhed i Danmark, som har flest IPMAcertificerede projektledere (niveau B/C/D) Kompetenceråd for projektledelse: _Består af ledere fra afdelinger i KMD med projektledere _Forum for fælles udviklingstiltag vedrørende projektledelse, eks: _Kompetencemodeller _Projektlederuddannelser, herunder uddannelsesforløb, som leder til IPMAcertificering (primært niveau D eller C)

8 Den nye dagsorden KMD s koncernstrategi DIAS 8 Øget projektkompleksitet: _ Kunderne forventer individualitet og professionalisme _ Øgede krav til eksekveringsevne _ Krav om lavere cost

9 Den nye dagsorden Eksempler på trends og centrale tiltag DIAS 9 Projektarbejdsformen er af gode grunde udbredt i de danske virksomheder, men de tilhørende teknikker er utilstrækkelige, når langsigtede og strategiske forandringsprocesser skal gennemføres og styres. Programledelse og projektporteføljestyring er nødvendige værktøjer til strategisk ledelse og effektiv styring af den samlede projektportefølje og sikrer bedre indfrielse af forretningsmæssige mål. Model fra Dansk IT 2006

10 Fra målstyring til forretningsmæssig værdi DIAS 10 Projektopfattelse før: Projektopfattelse nu: Projekter besluttes og gennemføres ad hoc uden koordinering på tværs af forvaltninger/forretningsområder. Opgaven er givet, og der er fokus på målstyring. Kvalitet (angivne specifikationer) Projekter skal skabe forretningsmæssig værdi til basisorganisationen. Der er derfor øget fokus på indførelse af systematisk projektstyring og porteføljeledelse samt kompetenceudvikling af de projektinvolverede. Business cases Projekt C Projekt Basisorganisation under forandring Leverancer Projekt B Projekt A Tid (færdigdato) Omkostninger (budgetramme)

11 Overvejelser ved valg af model Situationen før kundeprojektmodellen DIAS 11 Ad hoc / individbåret projektsamarbejde Projektmodenhed Projektmodeller PRINCE2 Kompetencer Processer Kunde Business case Kundeprojekt Projektmodenhed CMMI IPMA Projektmodeller KUP Kompetencer ITIL Business case KMD Processer ingenting Kultur Kultur leverancemodeller QP-system Vi kan ikke dokumentere fremgangsmåden Roller og ansvar er ofte uklare Ingen struktureret opsamling af erfaringer og best practices Kunderne efterspørger en projektstyringsmodel

12 Overvejelser ved valg af model DIAS 12 _ Projektledelse af strategiske og komplekse kundeprojekter *) til offentlige og private kunder *) kategori A og B (og C) _ Forskellige organisatoriske virkeligheder! Projektmodenhed, kompetencer, ressourcer, kultur Fleksibel og skalerbar _ Forskellige business cases! Kundernes og KMDs _ Sameksistens inden for rammerne af accountteams _ Eksisterende kvalitetssikringssystemer Projektmodeller, metoder, værktøjer og procedurer. Kunde- orienteret Projektstyrings styrings- model

13 Overvejelser ved valg af model Udvikle selv eller anvende standard? DIAS 13 Fordele Ulemper Egenudviklet (eks. baseret på NCB eller PMBOK) Standard (eks. PRINCE2 eller PMI) Skræddersyet Erfaringerne fra Reformprojektmodellen kan udgøre udviklingsgrundlaget Gennemprøvet Kendt og anerkendt i markedet Kompetencegivende Uddannelse kan udliciteres Udvikles og vedligeholdes eksternt Værktøjer til procesunderstøttelse findes Rekruttering af nye projektledere Mange (flere) udviklingsressourcer Langsigtet implementering Uddannelsesbehov skal dækkes internt Værktøjer til procesunderstøttelse skal udvikles Ikke anerkendt/genkendt i markedet Skal tilpasses vore specifikke behov Ny terminologi skal adopteres

14 Hvorfor blev det PRINCE2 TM? PRojects IN Controlled Environments DIAS 14 _ PRINCE2 TM er en skalérbar og struktureret metode til effektiv projektstyring fra idé til leverancer/projektafslutning _ PRINCE2 TM er konstrueret til et kunde-/leverandørmiljø med afsæt i kundens behov PRINCE2 manual _ PRINCE2 arbejder med en rollebaseret opgave- og ansvarsfordeling _ PRINCE2 TM er en international de facto standard, som bygger på ca. 30 års erfaring _ PRINCE2 vinder stigende indpas i det offentlige _ PRojects IN Controlled Environments = Tilstræber at skabe et kontrolleret miljø via en proaktiv, veltilrettelagt og kontrolleret beslutningsproces - både ved påvirkninger inde fra og ude fra

15 Grundlæggende principper for Kundeprojektmodellen DIAS 15 Projektet er en afgrænset proces med en kontrolleret og organiseret start, midte og slutning. Projektet skal altid ledes - ellers bliver det ikke gennemført med succes. Ledelsen baseres på afvigelsesstyring som rettidigt beslutningsgrundlag for et videre forløb. Hvis alle parter skal være engagerede, skal de være klar over: _ Hvorfor der er behov for projektet _ Hvilke resultater, der forventes opnået _ Hvordan resultatet skal nås _ Hvilket ansvarsområde, parterne har undervejs

16 Grundlæggende principper for Kundeprojektmodellen DIAS 16 Projekt = Et ledelsesmiljø, der er oprettet med det formål at levere et eller flere forretningsprodukter i henhold til en specificeret business case. Det enkelte projekt kan udgøre ét af flere bidrag til den ønskede forretningsmæssige værditilvækst til basisorganisationen. Leverancer af forretningsprodukter Basisorganisation under forandring Business cases Projekt A Projekt B Projekt C Business case = En samling af informationer, der kan besvare spørgsmålet: Hvorfor skal dette projekt gennemføres?

17 Projektets business case giver svar på, hvorfor projektet gennemføres DIAS 17 Projektets business case: _ Ejes af styregruppeformanden _ Skal til enhver tid drive projektet = nedlukning, hvis business casen ikke længere holder _ Har sammenhæng til risici og projektplan Business case Beskrivelsen vil typisk omfatte: _ Årsager _ Muligheder _ Forventet udbytte _ Risici _ Omkostninger og tidsplan _ Investeringsvurdering _ Evaluering Risici Projektplan

18 Kundeprojektmodellens processer og komponenter DIAS 18 Modellen er baseret på PRINCE2 og består af: 4 hovedfaser Projektforberedelse Projektopstart Projektudførelse Projektafslutning 8 processer Ledelse af et projekt Planlægning Start af et projekt Initiering af et projekt Styring af fase(r) Ledelse af faseovergange Styring af produktleverancer Afslutning af projekt 8 komponenter Business case Organisation Planer Kontroller Risikostyring Kvalitet Konfigurationsstyring Ændringskontrol 3 teknikker Produktbaseret planlægning Teknik til ændringskontrol Teknik til kvalitetsreview

19 Kundeprojektmodellens organisation DIAS 19 Virksomheds- eller programledelse (kunde) Virksomheds- eller programledelse (KMD ) Seniorbruger (kunde) Styregruppe Formand (kunde) Projektkvalitetssikring Seniorleverandør (KMD) Evt. referencegruppe Projektleder Evt. projektadministration Evt. teamleder(e)

20 Projektorganisation Tre projektinteresser i styregruppen DIAS 20 Forretningsinteresse = Styregruppeformand, som er ansvarlig for opnåelse af det forventede forretningsudbytte og kvalitetssikring heraf (kundens business case). Brugerinteresse = Seniorbruger, som er ansvarlig for: _Specificering af brugerbehov og sikring af, at projektet producerer de produkter, der opfylder brugernes krav (funktionalitet, kvalitet og brugervenlighed) _Sikring af, at produkterne tilvejebringer det forventede brugerudbytte _Tilvejebringelse af brugerressourcer Leverandørinteresse = Seniorleverandør, som er ansvarlig for: _Fremstilling af slutprodukt og kvaliteten heraf, herunder overholdelse af aftalte standarder etc. _Tilvejebringelse af leverandørressourcer _Leverandørens business case Projektleder deltager på styregruppemøder og forestår projektets daglige drift inden for de rammer, styregruppen har udstukket. Projektlederen er ansvarlig for: _Produktion af krævede produkter med den krævede kvalitetsstandard inden for de angivne tids- og omkostningsbegrænsninger _Frembringelse af et resultat, der er i stand til at opnå det udbytte, der er defineret i kundens business case _Rapportering til styregruppen og eskalation ved fare for tolerenceoverskridelser

21 Projektkvalitetssikring En rolle i styregruppen DIAS 21 Projektkvalitetssikring: _Omfatter det overordnede ansvar for overvågning og kontrol af projektets præstationer i forhold til business casen samt aftalte kvalitetsforventninger og kvalitetskontroller _Går på tværs af forretnings-, bruger- og leverandørinteresse _Kan delegeres, men skal være uafhængig af projektlederen (kan ikke kontrollere sig selv)

22 Et par definitioner i Kundeprojektmodellens optik DIAS 22 Produktbegrebet anvendes bredt og beskriver alt det, som et projekt skal skabe eller ændre - både i fysisk og i anden forstand. Der skelnes mellem specialistprodukter og ledelsesprodukter. Arbejdspakker udgør opgavekontrakten mellem projektlederen og det udførende led. En arbejdspakkes omfang kan variere fra en mindre opgavebeskrivelse til et helt kontraktkompleks. Arbejdspakke Projektets processer Produkt C Produkt B Produkt A

23 Kundeprojektmodellen og porteføljestyring Projektidé Projektkontor Virksomhedsledelse Beslutning Løbende ledelsesrapportering fra de enkelte projekter DIAS 23 Porteføljeledelse og -styring Ledelses- rapport Ledelsesrapport Projekt A Projekt Projekt A B Projekt Projekt C B Projekt C Eventuelle tiltag Kommissorium Kommissorium Styret opstart Styret udførelse Styret afslutning Projektledelsen Projektforberedelse Kundeprojektmodellen Angiver struktur for ledelsesopgaver, fremgangsmåde for ledelsesprocesser og rollefordeling for ledelsen samt skabeloner og erfaringer, som skaber et fælles sprog og projektkultur

24 Overvejelser ved valg af model Situation før Kundeprojektmodellen DIAS 24 Ad hoc / individbåret projektsamarbejde Projektmodenhed Projektmodeller PRINCE2 Kompetencer Processer Kunde Business case Kundeprojekt Projektmodenhed CMMI IPMA Projektmodeller KUP Kompetencer ITIL Business case KMD Processer ingenting Kultur Kultur leverancemodeller QP-system Vi kan ikke dokumentere fremgangsmåden Roller og ansvar er ofte uklare Ingen struktureret opsamling af erfaringer og best practices Kunderne efterspørger en projektstyringsmodel

25 Overvejelser ved valg af model Situation efter Kundeprojektmodellen DIAS 25 KMD Kundeprojektmodel Projektmodenhed Projektmodeller PRINCE2 Kompetencer Processer Kunde Business case Kundeprojekt Projektmodenhed CMMI IPMA Projektmodeller KUP Kompetencer ITIL Business case KMD Processer ingenting Kultur Kultur leverancemodeller QP-system Vi kan dokumentere fremgangsmåden (fælles sprog) Roller og ansvar er defineret Erfaringer og best practices kan opsamles Kunder og interne ved hvad de kan forvente Uddannelse = PRINCE2 Foundation

26 Implementeringsstrategi DIAS 26 Afsæt, forår 2007: _ Udnytte situation/på toppen af bølge fra Reformprojektmodellen (kommunalreformen) _ Erfarne projektledere Strategi: _ Eksemplets magt - bottum up - inde fra og ud _ Salgsdirektørens Go + accept hos administrerende direktør _ Rettigheder til markedsføring af PRINCE2 _ Uddannelse = PRINCE2 Foundation _ Fasthold i stort omfang PRINCE2 standard tilpasning omfatter kun : _Opdeling i faser af kommunikative årsager _Guide til organisation _Projektprofil/kompleksitet Produkter på : _ Produktblad + faktaark _ Skabeloner til ledelsesprodukter etc. inkl. guides/vejledninger _ Kvalitetskrav/ledelsesprodukter _ Styregruppepræsentation

27 De foreløbige erfaringer DIAS 27 Hvad har virket godt: _ Solid grunduddannelse (PRINCE2 Foundation) _ Det er væsentligt lettere at finde projektet og fastlægge målene (eller alternativt synliggøre det omvendte ;-) _ Roller og ansvar selv om det ikke altid bruges helt rent _ Kvalitetssikring fokus på godkendelseskriterier sikres _ Fælles sprog blandt ligestillede (se dog terminologi neden for) _ Vejledning etc. på _ Påklædning af styregruppe ved projektopstart Udfordringerne er især: _ Business casen, herunder spændingsfelter mellem kundens og KMD s business case _ Skalering af 400 siders manual, men snusfornuft + Q-krav + vejledning til ledelsesprodukter hjælper væsentligt _ Ny terminologi vanskelig for udenforstående, herunder styregruppe, projektdeltagere og andre aktører

28 Er det nok med en projektstyringsmodel? DIAS 28 A fool with a tool is still a fool! Ledelsesadfærd/udøvelse af håndværket Erfaring Viden om metoder Kompetenceudviklingseksempler: _On the job training _Selvstudie af litteratur _Sparring med kolleger og netværk _ Mentorordning _ Konferencer/seminarer _Kurser _ Uddannelser/certificering

29 Organisationens vej til forretningsmæssig værdi af projekter DIAS 29 Trin 4 Trin 3 Trin 2 Trin 1 Trin 0 Trin 4: Porteføljeledelse og læringsopsamling _ Der er centrale planer for projektporteføljen, og de opstillede projektmål kan spores helt ned i de enkelte enheder. Derudover findes der en komplet række værktøjer til at understøtte og styre processer samt til opsamling af læring til brug for løbende forbedringer. Projektledelse er en formel karrierevej Trin 3: Veludviklet styringsproces på tværs _ Organisationen har opnået en velstruktureret projektramme, og styringsprocesserne er på dette niveau veludviklede på tværs af organisationen Trin 2: Kompetenceudvikling og fælles referenceramme _ Kompetenceudvikling af projektinvolverede og udvikling af fælles rammer på tværs af organisationen, som er styrende for individuelle projekter. Organisationen begynder at anvende fælles begrebsapparat og styringsmodel, men en bred anvendelse i hele organisationen er endnu ikke opnået Trin 1: Behov erkendt og indsats igangsat _ Behovet for projektledelse er erkendt, og der er formelt etableret en arbejdsgruppe. Gruppens opgave er i første omgang at indsamle og klassificere eksisterende erfaringer og processer, definere/finde projektleder profiler samt at skabe synlige kortsigtede resultater, der kan overbevise organisationen om værdien Trin 0: Behov ikke kendt _ Der findes ikke noget struktureret omkring projektledelse i organisationen, og behovet herfor er ikke kendt

30 Afslutning DIAS 30 Dit lederskab afgøres ikke af, hvad du ved og kan om, hvordan ting skal gøres men af, hvordan du agerer, når du ikke ved, hvad du skal gøre! (Crawford)

Introduktion til PRINCE2

Introduktion til PRINCE2 logo er et varemærke tilhørende OGC. Introduktion til PRINCE2 Særtryk af de to første kapitler i PRINCE2 manualen Kopiering er ikke tilladt 1 INTRODUKTION PRINCE (PRojects IN Controlled Environments) er

Læs mere

Certificeringer for projektledere

Certificeringer for projektledere Certificeringer for projektledere www.mannaz.com 1 2 Certificeringer få et overblik PMI, PRINCE2, IPMA Forkortelserne svirrer i luften, og de bliver slynget omkring med en selvfølgelighed, der gør, at

Læs mere

Peak Consulting Group - førende i Best Practice

Peak Consulting Group - førende i Best Practice Peak Consulting Group - førende i Best Practice Kompetenceudvikling Fra strategi til værdi Om Peak Consulting Group... og endnu mere vigtigt, hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed Peak Consulting

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur

Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur LEDE VIRKSOMHEDENS PROJEKTPROCESSER KAPITEL 16 KOMPETENCE 5.6 Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur Morten Fangel, chefkonsulent, Fangel Projektledelse morten@fangel.dk Palle Buus Jensen,

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

KMD A/S ÅRSRAPPORT 2012

KMD A/S ÅRSRAPPORT 2012 KMD A/S ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD BERETNING PROFIL 03_KMD It med indsigt RESULTATER 04_Året, der gik 05_Resultat og omsætning 06_Udvalgte hoved- og nøgletal 07_Omkostninger 07_Forventninger KMD'S MARKEDER

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Effektivisering forudsætter forandringer en erfaringsbaseret model for gennemførelse af reelle forandringer

Effektivisering forudsætter forandringer en erfaringsbaseret model for gennemførelse af reelle forandringer Effektivisering forudsætter forandringer en erfaringsbaseret model for gennemførelse af reelle forandringer Niels Holger Poulsen, Hans Nørgaard Hansen, Bo Højer Damsted De øgede krav om effektivisering

Læs mere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere - et whitepaper om P3M3 P3M3 er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre lande af Helle Falholt Henrik

Læs mere

Implementeringsmodellen. Overblik, struktur og begreber til implementering af monopolbruddet

Implementeringsmodellen. Overblik, struktur og begreber til implementering af monopolbruddet Implementeringsmodellen Overblik, struktur og begreber til implementering af monopolbruddet Indhold Indledning... 3 Succesfuld implementering... 3 Implementeringsmodellen... 4 Modellens hovedopgaver...

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Sommerskole 2014. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2014. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2014 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2014 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Vejledning til programmodellen

Vejledning til programmodellen Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1 Vejledning til programmodellen Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 4 2. ANVENDELSE AF PROGRAMMODELLEN... 7 2.1 KRAV TIL ANVENDELSE AF PROGRAMMODELLEN...

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Public Digital Governance 2007 år 0 efter strukturreformen. August 2007

Public Digital Governance 2007 år 0 efter strukturreformen. August 2007 Public Digital Governance 2007 år 0 efter strukturreformen August 2007 Indholdsfortegnelse Forord 1 1. Sammenfatning 2 1.1 Grundlaget er skabt for en effektiv Public Digital Governance 2 1.2 Tre centrale

Læs mere

PRINCE2 med tusind ord. Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011

PRINCE2 med tusind ord. Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011 PRINCE2 med tusind ord Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd AXELOS.com White Paper September 2011 Indhold 1 Hvad er PRINCE2? 3 2 Fordele ved PRINCE2 3 3 Principper

Læs mere

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER ESDH-Rapporten 2013 2. oplag, juli 2013 Devoteam A/S Layout: Knud West Hansen Tak til den eksterne følgegruppe

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Bedre styring af offentlig it

Bedre styring af offentlig it Bedre styring af offentlig it A r b e j d s g r u p p e n s a n b e f a l i n g e r Bedre styring af offentlig it Arbejdsgruppens anbefalinger Projektleder Mads Hauptman Journalist Sten Løck Teknologirådet

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012 Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Vi vil i dette kapitel se nærmere på sammenhængen mellem projektet

Læs mere

Den Digitale Strategi styring og organisering

Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi for Herning Kommune 2013-2017 Version 1.3 Den 22 august 2013 Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi styring og organisering 1. Indledning...3 2. Fælles

Læs mere

Projektstyring i et udviklingsprojekt indenfor IT-branchen

Projektstyring i et udviklingsprojekt indenfor IT-branchen Side 1 af 18 Projektopgave i projektstyring: Projektstyring i et udviklingsprojekt indenfor IT-branchen Forfatter Steven Clauwaert 15 07 73 Underskrift Vejleder Allan Laumann Organisation 2B1Group i samarbejde

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere