Vejledning: PR2 Skabelonværktøj

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning: PR2 Skabelonværktøj"

Transkript

1 Vejledning: Skabelonværktøj PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries Skabelonerne Sættet består af skabeloner svarende til alle 26 ledelsesprodukter i PRINCE2-manualen version 2009, appendiks A. Der findes én Word-skabelon svarende til hvert af disse ledelsesprodukter. Sættet omfatter endvidere en række ledelsesprodukter, der indgår i andre ledelsesprodukter. Fx Kundens Kvalitetsforventninger der indgår i A.25 Slutproduktbeskrivelse. Disse supplerende ledelsesprodukter er ikke beskrevet indgående i PRINCE2-manualen, og forslag til deres sammensætning fremgår typisk ikke. I dette skabelonsæt indgår de med vejledning og forslag til sammensætning. Sættet omfatter dertil supplerende skabeloner og skabeloner i andre formater, som fx Excel- eller PowerPoint-format, - hvor det er relevant. PRINCE2 version 2005 og 2009 Skabelonværktøj i nærværende udgave er udviklet til PRINCE2 version Version 2009 indeholder tre nye ledelsesprodukter i forhold til 2005 versionen: A.17 Plan for Udbyttereview A.24 Risikostyringsstrategi A.25 Slutproduktbeskrivelse Langt de fleste af de ledelsesprodukter der kan genfindes i version 2005 er ændret meget i deres sammensætning fra version 2005 til version For at sikre en vis kontinuitet og sammenhæng til de mange brugere, der bedst kender PRINCE2 version 2005, er referencer til PRINCE2 manualen version 2005 fastholdt, hvor det er relevant. En række af de ledelsesprodukter, der indgik i version 2005, findes ikke længere som Appendiks A ledelsesprodukter i version 2009, men de indgår i en eller anden grad i PRINCE2 version 2009s ledelsesprodukter. Disse ledelsesprodukter er forsat en del af det samlede sæt. Til brug for PRINCE2 version 2005 bør Skabelonværktøj til version 2005 anvendes. Alternativt skal kunden have en migreringsstrategi for at udvikle sin PRINCE2-anvendelse til version Vi hjælper gerne med denne opgave. Adgang via links (option) Overbliksmæssig og enkel adgang fås til skabelonerne via link-dokument. Adgang til skabeloner Løsningen giver 3 veje til skabelonerne: 1. Proces overblikstegning (fra hovedsiden, eller via navigationsbjælke i top): Processer 2. Liste over skabeloner (via navigationsbjælke i top): Ledelsesprodukter 3. Direkte til proces (via navigationsbjælke i top): SP IP.. Kobling mellem processer og skabeloner På siden for den enkelte proces kan det for hver underproces ses, hvilke ledelsesprodukter / skabeloner der er relevante. Projekter Rådgivning Resultater Møllevej 24 DK-3140 Ålsgårde CVR / SE-nr. DK

2 Brug af ledelsesprodukterne Kendskab til Microsoft Office Anvendelse af skabelonerne forudsætter grundlæggende kendskab til brug af Microsoft Office. Tilpasning og ændring kræver specialistviden om Microsoft Office. Tilpasning Husk altid at overveje tilpasning af metoden. Herunder sammenlægning af ledelsesprodukter / skabeloner og justering af felterne i skabelonen. Vær særligt opmærksom på, at et PRINCE2 ledelsesprodukt ikke er det samme som en skabelon. Ledelsesprodukterne kan sammensættes i forskellige strukturer i form af skabeloner. Fx vil det være nødvendigt at overveje i hvilken grad ledelsesprodukterne skal sammenskrives eller bestå som separate dokumenter. Det skal også overvejes om et ledelsesprodukt skal realiseres som et dokument, eller fx udgøre agendaen for et møde. Ledelsesproduktet fra Skabelonværktøj vil da kunne anvendes som agenda for mødet. assisterer gerne virksomheden med overvejelserne i forbindelse med den grundlæggende tilpasning af PRINCE2 eller tilpasningen i forbindelse med et konkret projekt. Skabelonerne er designet, så de lægger sig tæt op ad PRINCE2s ledelsesprodukter I forhold til PRINCE2, er der anvendt en høj grad af loyalitet. Således findes der skabeloner svarende til alle ledelsesprodukter. I afsnittet Indhold er overskrifter oftest skrevet præcist, som de findes i manualens appendiks A, med mindre det vil virke meningsforstyrrende. Af og til er der valgt en kortere og mere enkel overskrift. Vejledende tekst til udfyldelse af skabelonerne Skabelonerne giver vejledning til den faglige udfyldelse af skabelonerne. Generel vejledning for hele skabelonen findes i afsnittet Vejledning til : Kort vejledning indeholder en overordnet generel vejledning til brug af skabelonen PRINCE2 referencer indeholder relevante referencer til manualen (version 2009) PRINCE referencer indeholder referencer til PRINCE2-manualen version 2005 Under de enkelte punkter i skabelonens afsnit, findes specifik vejledning til udfyldelse af de enkelte punkter. Bemærk: Vejledningen er rettet mod udfyldelsen af skabelonerne. Referencer Det enkelte ledelsesprodukt refereres et utal af gange fra metoden i forbindelse med projektarbejdet. Der er derfor indsat referencer med fokus på udfyldelse af den tilhørende skabelon. Referencer til manualen er således hovedreferencer til de steder, hvor skabelonen skabes eller udfyldes for første gang. Endvidere findes referencer til hovedrevisioner eller væsentlige godkendelsespunkter. Disse punkter er medtaget, for at give Projektlederen en sidste chance for at blive opmærksom på behovet for skabelonen Vejledning til Skabelonværktøj Side 2

3 Referencer til appendiks A Referencer fra skabelonerne til appendiks A ledelsesprodukterne, kan tilføjes som links til de aktuelle versioner af udfyldte skabeloner. Referencerne er ikke aktive i de leverede skabeloner, idet disse links hurtigt vil blive uaktuelle, når skabelonernes navne ændres, når versionerne ændres. Skabelonen som vejledning I visse tilfælde er skabelonen nærmere en vejledning til det pågældende ledelsesprodukt, og vil i praksis ikke blive udfyldt. Det er fx tilfældet, hvor det er mere relevant at anvende Excel-skabelonen (fx Risikoregister ), eller hvor man ikke ønsker at skabe et separat dokument (fx Kundens Kvalitetsforventninger ), men ønsker at lade ledelsesproduktets informationer være en del af et andet ledelsesprodukt / en anden skabelon. Fx er Kundens kvalitetsforventninger en del af Slutproduktbeskrivelse. Anvendelse af typografier Der er anvendt særlige typografier i dokumenterne: Tekstblok Eksempel Typografi Vejledning vedrørende praktisk udfyldelse af skabelonen Eksempel Vejledning Hjælp til den projektfaglige udfyldelse af skabelonen Eksempel Hjælp Referencer til andre ledelsesprodukter Eksempel Appendiks_A Den tekst, der skal udfyldes, er angivet med Eksempel Bloktekst Der hvor skabelonen skal udfyldes i den løbende tekst, er det angivet med fonten / typografien er således korrekt indstillet til skrivning videre her. Slet vejledning i skabelonen? Man vil ofte foretrække at slette skabelonens vejledende tekst, når den er udfyldt. Al tekst skrevet i typografien Hjælp kan således slettes. Gå evt. til Words typografier og bed om at al tekst skrevet i typografien Hjælp markeres, tryk blot Delete for at slette alt. Ligeledes kan side 1 Vejledning slettes efter endt udfyldelse. Det kan imidlertid være en fordel at lade vejledningerne stå i en periode, således at også modtagerne af dokumenterne, fx Styregruppen, får bedre mulighed for at forstå tankerne bag skabelonen og dens felter. Excel skabeloner Supplerende skabeloner i Excel Der findes Excel skabeloner for: Risikoregister, Emneregister, Produkttjekliste, Kvalitetsregister og Konfigurationsposter. For disse skabeloners vedkommende kan Word skabelonen anvendes som vejledning. Excel udgaverne er ofte forenklede i forhold til PRINCE2s ofte meget omfattende ledelsesprodukter. Der er således foretaget nogen tilpasning. Låste faner Fanerne i Excel er låste for at hindre fejlindtastning, - men de kan alle låses op uden password Vejledning til Skabelonværktøj Side 3

4 Validering Hvor det er relevant anvendes validering ved indtastning. Fx kan et Projektemnes status angives til Åben eller Lukket. De lister der valideres efter, findes alle tilgængelige i arket og kan ændres efter behov. Formler og statistik Hvor det er relevant, er der indlagt en simpel statistik. Betragt dette som et grundlag, der enten kan udvikles videre i skabelonen, eller klippes fra til en rapportering. Microsoft Office Format Alle skabeloner kan læses af Office ver , idet formaterne er.doc,.xls og.ppt. De kan også læses og redigeres af Office ver Opdatering af referencer/felter Overskrifter i dokumentet hentes i dokumentets Egenskaber, feltet Titel. I afsnittet Indhold, er der indsat sidereferencer til de pågældende afsnit. Opdatering af referencer/felter foretages ved at højreklikke på referencen/feltet og vælge opdater felt. Eller Word kan opsættes til at opdatere ved udskrivning. Afhængig af opsætning af Word kan det forekomme, at referencer/felter ikke virker. De må da erstattes af hårdt indsat tekst. Formler og statistik i Excel Alle formler og statistikker er udviklet i en Excel 2002, DA version. Formler og statistik kan ikke forventes at kunne blive anvendt på en anden Excel version, uden at formlerne rettes. Oversigt over ledelsesprodukter Skabelonværktøj indeholder følgende ledelsesprodukter: PRINCE2 version fra manualens Appendiks A A.1 Afvigelsesrapport A.2 Arbejdspakke A.3 Business Case A.4 Dagslog A.5 Emnerapport A.6 Emneregister A.7 Erfaringslog A.8 Erfaringsrapport A.9 Faseafslutningsrapport A.10 Kommunikationsstyringsstrategi A.11 Konfigurationsposter A.12 Konfigurationsstyringsstrategi A.13 Kontrolpunktsrapport A.14 Kvalitetsregister 2010 Vejledning til Skabelonværktøj Side 4

5 A.15 Kvalitetsstyringsstrategi A.16 Plan A.17 Plan for Udbyttereview A.18 Produktbeskrivelse A.19 Produktstatusrapport A.20 Projektafslutningsrapport A.21 Projektgrundlag A.22 Projektinitieringsdokumentation A.23 Risikoregister A.24 Risikostyringsstrategi A.25 Slutproduktbeskrivelse A.26 Statusrapport Supplerende Excel versioner A.6 Emneregister A.11 Konfigurationsposter A.14 Kvalitetsregister A.23 Risikoregister Ledelsesprodukter der er komponenter i andre ledelsesprodukter eller ikke yderligere defineret i PRINCE2 1 Afvigelse fra Specifikation (2005 navn: Uden for Specifikation) Afvigelsesplan Anbefaling af Opfølgningsaktiviteter Faseplan Godkendelseskriterier Kundens Kvalitetsforventninger Plan for Post-projekt Udbyttereview (2005 navn: Plan for Post-Projekt Review) Produktflowdiagram Produktnedbrydningsstruktur (2005 navn: Produktnedbrydningsdiagram) Produkttjekliste (2005 navn: Produktcheckliste) Projektfremgangsmåde Projektkommissorium Projektplan Ændringsønske Supplerende ledelsesprodukter, der ikke indgår som ledelsesprodukt i PRINCE2 Projektorganisation (PowerPoint) Projektorganisation (Word) Produktnedbrydningsstruktur (Excel) Produkttjekliste (Excel) 1 Disse ledelsesprodukter omtales i PRINCE2 ver. 2009, men var ledelsesprodukter i ver evt. med et lidt andet navn og en anden struktur og sammensæting navn er angivet i parentes. De findes derfor ikke i Appendiks A i PRINCE2-manualen ver Vejledning til Skabelonværktøj Side 5

6 Fejlrettelser Alvorlige meningsforstyrrende fejl eller metodefaglige fejl rettes normalt inden for 1-4 uger. Øvrige fejl ved udgivelse af ny version. afgør egenhændigt, hvordan en fejl skal kategoriseres. Spørgsmål eller forslag til forbedringer, fejl, etc. kan sendes til: Ophavsretslig beskyttelse Alle rettigheder til Skabelonværktøj ejes af. Enhver anvendelse eller videreudvikling og editering, inklusive editering af dokumenter, som tidligere er blevet editeret baseret på det originale dokument, kræver en licensaftale med og køb af brugsret fra rettighedshaver. Begrænset brugsret til produktet udstedes til en virksomhed og giver ret til brug af produktet eller dets tilpasning på virksomhedsniveau. En eventuel videreudvikling eller redigering af skabelonerne begrænser ikke s ophavsrettigheder. Enhver form for kopiering, elektronisk eller papirkopier, af hele eller dele af produktet til parter uden for den virksomhed, der har erhvervet brugsrettigheder, er ikke tilladt. Dokumenterne er elektronisk mærket med kundens navn og brugsret, således at eventuelt misbrug kan spores. Se den fulde ordlyd i Licensbetingelser: Skabelonværktøj, som kunden accepterer ved ibrugtagning af Skabelonværktøj. Kontakt Skabelonværktøj er udviklet af Partner John A. Hunderup, Akkrediteret PRINCE2 Trainer og Registered PRINCE2 Practitioner. Projekter Rådgivning Resultater Møllevej Ålsgårde Telefon Vejledning til Skabelonværktøj Side 6

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER 1 INTRODUKTION 1.1 Formålet med Practitioner-eksamen er at give eksaminanden mulighed for at demonstrere forståelse af PRINCE2. Samtidig skal eksaminanden

Læs mere

Introduktion til PRINCE2

Introduktion til PRINCE2 logo er et varemærke tilhørende OGC. Introduktion til PRINCE2 Særtryk af de to første kapitler i PRINCE2 manualen Kopiering er ikke tilladt 1 INTRODUKTION PRINCE (PRojects IN Controlled Environments) er

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

VEJLEDNING TIL LÆSNING AF PRINCE2 MANUAL

VEJLEDNING TIL LÆSNING AF PRINCE2 MANUAL Om denne vejledning EPM Groups undervisere har gennemført kurset for mange tusinde PRINCE2-kursister. Flere af vores undervisere har undervist på de første PRINCE2- kurser i Danmark fra 2002. EPM Groups

Læs mere

isafe - Salg Af Fast Ejendom

isafe - Salg Af Fast Ejendom isafe - Salg Af Fast Ejendom Brugervejledning til version 2.0 (2. udgave) TimeSolutions A/S Hørkær 20, 1. 2730 Herlev Tlf. 70 23 60 22 isafe@timesolutions.dk www.timesolutions.dk isafe - Salg af fast ejendom

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

Survey Xact. ~ Kort introduktion

Survey Xact. ~ Kort introduktion Survey Xact ~ Kort introduktion Indholdsfortegnelse 1 FÅ ADGANG TIL SURVEY XACT... 3 1.1 Lær om Survey Xact og spørgeskema undersøgelser... 3 1.1.1 Kurser... 3 1.1.2 Vejledninger... 3 1.1.3 Spørgsmål...

Læs mere

Umbraco v4 Vejledning til redaktører

Umbraco v4 Vejledning til redaktører Umbraco v4 Vejledning til redaktører Produceret af Umbraco s Community Umbraco // The Friendly CMS Indhold 1 Introduktion... 3 2 Kom i gang med Umbraco... 4 2.1 Log ind... 4 2.2 Redigeringsinterfacet...

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00 Brugermanual September 2014 Udgave 3.00 Indhold Indhold... 2 1. Bliv bruger af EK-Pro... 4 1.1. Login... 4 2. Overblik... 5 2.1. Kopiering fra version 4 til version 5... 5 3. Opret en sag... 6 3.1. Energimærke

Læs mere

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K Att: Direktør Marianne Rønnebæk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 93 17 55 DATO: 29. august 2003

Læs mere

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er - BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er etableret for OPI-Lab, og aktørerne bag OPI-Lab erhverver

Læs mere

Gratis smagsprøve. Professionel Excel 1. udgave, 1. oplag 2005

Gratis smagsprøve. Professionel Excel 1. udgave, 1. oplag 2005 Professionel Excel 1. udgave, 1. oplag 2005 Copyright 2005 Forlaget Libris Forfatter: Jes Nyhus Forlagsredaktion: Peter Svendsen Omslag: Finn Heidelberg DTP: Jes Nyhus Korrektur: Jens Lyng Tryk: Nørhaven

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Brugervejledning. PC Omstillingsbord: TDC Erhverv One TDC IP Telefoni Scale. Vejledning i brugerfunktionerne i Voquant Version 1.

Brugervejledning. PC Omstillingsbord: TDC Erhverv One TDC IP Telefoni Scale. Vejledning i brugerfunktionerne i Voquant Version 1. Brugervejledning PC Omstillingsbord: TDC Erhverv One TDC IP Telefoni Scale Vejledning i brugerfunktionerne i Voquant Version 1.1 april 2012 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet

Læs mere

Vejledning Iterative forløb

Vejledning Iterative forløb Vejledning Iterative forløb Til 02.18 Systemløsninger, Projekter samt Vedligehold Baggrund for valg af iterativ model Side Hvilke ydelser leveres Har du spørgsmål til i et iterativt projekt vejledningen?

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7 Microsoft Excel 2013 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder...

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Vejledning til statens business casemodel

Vejledning til statens business casemodel Vejledning til statens business casemodel Januar 2014 Den fællesstatslige it-projekt-/programmodel, Digitaliseringsstyrelsen Indhold 1 INDLEDNING...1 1.1 FORMÅL...1 1.2 HVAD ER STATENS BUSINESS CASE-MODEL?...1

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Brugervejledning. Version 2.2. xlplanner brugervejledning

Brugervejledning. Version 2.2. xlplanner brugervejledning Brugervejledning Version 2.2 xlplanner brugervejledning i Indhold Om xlplanner 3 Fordele... 3 Planlægning i hovedtrin... 5 Ændringslog... 7 Installation... 8 Brugergrænseflade 9 Basale funktioner og indstillinger...

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere