Kender du din licensrisiko?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kender du din licensrisiko?"

Transkript

1 Kender du din licensrisiko?

2 Hvorfor er software asset management (SAM) vigtigt? Har du overblik over: Hvor mange kopier af anvendte softwareprodukter, der p.t. er installeret og kan tilgås af brugere? Hvor mange aktive licenser I p.t. ejer? Hvor meget ikke-autoriseret software, der anvendes i din organisation? Forskelle i licenseringsregler for individuelle softwareversioner og releases? Hvordan software anvendes i praksis og om dette er i overensstemmelse med licensreglerne? (en udfordring ved anvendelse af user access gateways fra Citrix, Microsoft mv.) Mange organisationer er ikke opmærksomme på, hvordan manglende licensstyring kan resultere i store uforudsete omkostninger eller et stort overforbrug. Er I parate, hvis en softwareproducent gennemfører en licensauditering? 2

3 Hvad er udfordringen? Der mangler proces for at udføre licensaudits Svag styring af licensporteføljen Governance Der opstår underlicensering Licensporteføljen Forbrug af software Der eksisterer overlicensering Hvor registrerer vi anvendelse og licensering? Systemunderstøttelse (Registrering af licensinfo) To mulige løsninger: Stram styring eller løbende interne audits Indkøb af ny software bliver ikke udfordret Hvor trækker vi info om software i anvendelse? 3

4 Typiske udfordringer Licensstyring omfatter teknologi og processer Procesafhængigheder Ikke forbundet til helpdesk Megaproces Styring Ikke forbundet til indkøb Licensbehov ikke udfordret Drift Projekter Anskaffelse Styring Nedlæggelse Uklart ansvar Der tages ikke højde for licenser Hvornår skal vi bruge penge på vedligehold/support? Manglende registrering af licenser Inkonsistent rapportering Governance Ansvar Roller Compliance Kontrakter bruges ikke til styring Manglende opfølgning på forbrug Hvornår skal vi budgettere med fornyelser? Udefinerede roller Servicekatalog Brugeradmin Kontrakter Brugeradmin Manglende oprydning Genbruges licenser når medarbejdere stopper? Hvilken livscyklus arbejder vi med på software uden vedligehold? Uens data Teknologi System Mangler fælles system 4

5 Hvordan kan vi hjælpe? SAM-processens livscyklus Udvælgelse Evaluering af produktalternativer Provisionering Introduktion af ny software Software asset management Monitorering Overvågning af installation og anskaffelse Udfasning Afinstallation på alle systemer I har vi, globalt såvel som nationalt, rådgivet mange store og mindre organisationer omkring licensstyring og software asset management. Vores ydelser omfatter typisk tre aktiviteter: Compliance review Analyse/implementering af SAM-metodeværk Realisering af mulige besparelser på softwareområdet. 5

6 Gevinster Uden SAM Software (installeret vs. licenseret) For få licenser For mange licenser Ubrugte installationer Brugte installationer Softwarelicenser Tid Uden en ordentlig SAM-proces er der stor risiko for både under- og overlicensering, hvilket kan medføre både store uforudsete omkostninger og en betydelig kapitalbinding. Med SAM Formålet med SAM er at finde det bedste match mellem indkøbte licenser og de reelt anvendte licenser. Derved kan risici for uforudsete meromkostninger minimeres, og løbende besparelser kan realiseres. Software (installeret vs. licenseret) Reducerede omkosninger og risici Brugte installationer Omkostningsreducering Tid 6

7 s tilgang til software asset management Vores tilgang inkluderer typisk følgende tre komponenter: A. Compliance review Vi kan udvikle en skræddersyet løsning til din organisation, men et Compliance review består som udgangspunkt af følgende trin: Forstå organisationsspecifikke licensmodeller Verifikation af licensforbrug Krydstjek med licensaftaler Identifikation af udfordringer og besparelsespotentialer. B. Analyse/implementering af SAM-metodeværk Vi hjælper dig med: Design af en driftsmodel og associerede processer Definition af roller og ansvar Specificering af nødvendig rapporteringsstruktur Implementering og overdragelse til normal drift. C. Ad hoc-omkostningsreduktion (opnå quick wins) Når vi arbejder sammen om at oprette din SAM-organisation, vil du opleve hurtige gevinster ved: Engangsoprydning af ubrugte installationer Fjernelse af ubrugte licenser Evaluering af taktiske produktalternativer. Leverance Leverance Leverance Overblik over installationsbaseline og licenssituation Prioriterede udfordringer Estimat på besparelsespotentiale. Tilpasset infrastruktur, organisation og proces for effektiv SAM Realistisk match mellem udbud og efterspørgsel. Quick wins (besparelser) Øget gennemsigtighed med forbrugsmønstre Bedre grundlag for budgettering. 7

8 Typisk projektforløb for implementering af SAM Projektet inddeles i nedenstående faser for at skabe sikkerhed for, at den umiddelbare økonomiske risiko forbundet med en eventuel underlicensering er afdækket, samt at der etableres en korrekt baseline for det videre arbejde med implementering af den fremtidige SAM-proces. Det overordnede mål for de enkelte faser er således: komp. A Fase 1: At skabe tryghed nu og her komp. B Fase 2: At sikre tryghed i fremtiden komp. C Fase 3. At ændringer implementeres uden introduktion af nye risici. Fase 1 Fase 2 Fase 3 Etabler baseline Etabler SAM-proces Ad hoc-optimering Skab overblik over anvendelsen af software i dag og versioner heraf Etabler indsigt i it-arkitekturen med fokus på virtuelle miljøer i forhold til anvendelse af CPU-licenseret software Skab overblik over brugervendte itservices og affødte licensbehov Identificer antallet af licenser, der ejes i dag samt valgte vedligeholdelsesaftaler Etabler forståelse for eksisterende processer til styring af software og licenser. Design ny SAM-proces-baseline Analyse af ændringer i arkitekturen og nye Fastlæg datamodel for SAM-proces og projekters påvirkninger på den identificer kildesystemer eksisterende licensstyring og -compliance Identificer system/værktøjer til Løbende optimering af eksisterende SAMproces understøttelse af SAM-proces Design integration til processer for Gennemførelse af eksterne licensaudits. indkøb, kontrakt- og ændringsstyring mv. Udarbejd rolle- og ansvarsmatrice Fastlæg licenseringsmodeller i forhold til it-arkitektur og services. 8

9 Typisk projektforløb for implementering af SAM Fase 1 Etabler baseline Etabler baseline (skab overblik over as-is-licensrisiko) Input Aktiviteter Output Information om softwareområder, der skal være in scope Udtræk fra eksisterende service management-systemer eller lignende, som anvendes til udrulning/registrering af software Indsamling af kontrakter, indkøbsbilag og/eller udtræk af data fra indkøbssystemer og data fra licensgennemgange Information om brugervendte services og understøttende arkitektur Skanning af pc er og Servere med anerkendt licensskanningsværktøj. Gennemgang og behandling af data omkring software i anvendelse Gennemgang og behandling af information omkring softwareanskaffelser frem til dags dato Interviews med centrale medarbejdere i it for identifikation af licenser, som er koblet til services i servicekatalog Overordnet gennemgang af it-arkitektur i samarbejde med it for forståelse af licenseringsbehov samt identifikation af systemer, som ikke er omfattet af den eksisterende licenseringsbaseline Kortlægning af eksisterende licenseringsmodeller Analyse af eksisterende SAM-processer, herunder eksisterende organisering samt rolle- og ansvarsfordeling Afholdelse af workshops for præsentation og kvalitetssikring af ny licenseringsbaseline Udarbejdelse af strategi og handlinger for nedbringelse af identificeret over- og/eller underlicensering. Opgørelse over kundens licensanvendelse samt indkøbte/ejede licenser Vurdering af under-/over licensering p.t. samt estimering af affødte økonomiske risici As-is-review af eksisterende SAM-processer (licensstyring) og beskrivelse af svagheder samt affødte risici Skriftlig rapport samt præsentation heraf. 9

10 Typisk projektforløb for implementering af SAM Fase 2 Etabler SAM-proces Etabler SAM-proces (etabler effektiv styring af licenser) Input Aktiviteter Output Output fra fase 1 eller: Information om eksisterende licenserings-baseline Information om indkøbte/ejede licenser Review af eksisterende SAM-processer Opgørelse af risici i forhold til eksisterende over-/underlicensering og handlingsplan for imødegåelse af risici. Fastlæggelse af nyt baseline-design for ny SAM-proces samt understøttende sub-processer/-aktiviteter Udarbejdelse af datamodel for licensstyring: Hvad skal registreres for hvilke områder, og hvor skal det gøres? Identifikation og tilpasning af kildesystemer, der skal understøtte datamodel Udarbejdelse, præsentation og godkendelse af rolle- og ansvarsmodel for SAM Fastlæggelse af ledelses-, styrings- og kontrolmodel for ny SAM-proces Design af snitflader til processer som indkøb, kontraktstyring, helpdesk, projekter, økonomistyring mv. Design af rapporteringsprocesser til ledelse og drift Implementering og forankring af ny SAM-proces Opfølgning og tilpasning. Løbende overblik over softwareanvendelsen og indkøbte licenser og heraf den øjeblikkelige over-/underlicensering Sikkerhed for optimal udnyttelse af investering i software Øget standardisering af softwareanvendelsen Minimering af risici for over- og underlicensering. 10

11 Typisk projektforløb for implementering af SAM Fase 3 Ad hoc-optimering Ad hoc-optimering (fokus på løbende optimering af SAM-proces) Input Aktiviteter Følge op på softwareproducenters ændringer i produkter og licenseringsregler Analysere og behandle større ændringer i it-arkitekturens konsekvenser for SAM-proces og anvendte licenseringsmodeller Få assistance fra ekstern rådgiver med erfaring inden for SAM og licensstyring. Levere sparring til egen organisation og projekter omkring valg af software Gennemføre uanmeldte licensaudits fra ekstern samarbejdspartner Lave opfølgning på eksisterende SAM-processer med henblik på løbende optimering Godkendelse/beslutning om større opgradering af centrale softwareapplikationer. Output Ekstern vurdering af SAM-proces Ekstern vurdering af licenseringsrisici Løbende optimering af SAM-proces I forhold til etablering af en effektiv SAM-proces og løbende sikkerhed for optimering heraf, er det s anbefaling: At fase 1 og 2 gennemføres som del af et samlet projekt At der på grund af den store videnopsamling i de enkelte faser anvendes samme rådgiver i alle faser. Herved vil man høste de største synergieffekter. 11

12 i Danmark For yderligere information kontakt: Torben Leth

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Projektbeskrivelse. Tab Ud. Et samarbejde mellem VelfærdsInnovation Sjælland og 4 kommuner i Region Sjælland

Projektbeskrivelse. Tab Ud. Et samarbejde mellem VelfærdsInnovation Sjælland og 4 kommuner i Region Sjælland Projektbeskrivelse Tab Ud Et samarbejde mellem VelfærdsInnovation Sjælland og 4 kommuner i Region Sjælland Version 3, 25. februar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Deltagende kommuner...

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA BASICO CONTENT Vol. 1-2015 INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA SIDE 3 NU SKAL RISIKOSTYRING PÅ DAGSORDENEN Vi viser at risikostyring ikke er et nødvendigt onde, men at det skaber overblik og bidrager

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Hvad kan I få ud af jeres hjemmeside?

Hvad kan I få ud af jeres hjemmeside? Hvad kan I få ud af jeres hjemmeside?... vi har svaret Webudvikling KommaKolon Webudvikling med fokus på værdiskabelse Der kan være mange grunde til at en virksomhed vælger at få designet og udviklet en

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

STU - Opfølgning. Version: 2015-02-12

STU - Opfølgning. Version: 2015-02-12 Hvis denne del udføres i forlængelse af del 1 startes med side 4 (indledning til undervisningen) Side 2-3 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Copyright by DI 1 Copyright by DI 2 Få

Læs mere

GUIDE Når energioptimering skal lykkes

GUIDE Når energioptimering skal lykkes GUIDE Når energioptimering skal lykkes - procesledelse med fokus på energioptimering af bygninger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

VIL DU SÆLGE DIN VIRKSOMHED SOM ET HÅNDVÆRKERTILBUD ELLER NYINSTANDSAT?

VIL DU SÆLGE DIN VIRKSOMHED SOM ET HÅNDVÆRKERTILBUD ELLER NYINSTANDSAT? VIL DU SÆLGE DIN VIRKSOMHED SOM ET HÅNDVÆRKERTILBUD ELLER NYINSTANDSAT? Vi er ikke i tvivl om, at vores hus skal være i en ordentlig stand for at opnå den bedste salgspris. Afhængig af hvem man er som

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Spin off - set med virksomhedens øjne

Spin off - set med virksomhedens øjne FORRETNINGSVÆRKTØJER Spin off - set med virksomhedens øjne Guide til virksomhedsejeren, der ønsker at udvikle sin virksomhed ved at igangsætte eller understøtte spin-off Spin-off - Virksomhed Side 1 FORRETNINGSVÆRKTØJER

Læs mere

Ved Allan P. Kjær apkj@cowi.dk COWI A/S

Ved Allan P. Kjær apkj@cowi.dk COWI A/S Vær tro mod din projektmodel - Projektstyring Ved Allan P. Kjær apkj@cowi.dk COWI A/S 1 Agenda Udfordringer Projekt modeller generelt Projektstyring COWI Projektstyringsværktøjer COWI Projektledelse Q

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Effektivitet = Resultat. Ressourcer. Produktion (output)

Effektivitet = Resultat. Ressourcer. Produktion (output) God økonomistyring I den bedste af alle verdener kobler god økonomistyring tre områder: Finansiel styring, aktivitetsstyring og mål- og resultatstyring. Mål- og resultatstyring Finansiel styring Aktivitets-

Læs mere

Hvor ligger det gemte guld?

Hvor ligger det gemte guld? Hvor ligger det gemte guld? Du kan finde din virksomheds skjulte it-ressourcer med hjælp fra HP s it-eksperter [side 02] Tør du nytænke dit it-budget? [side 04] Spiller du stadig Commodore 64? [side 06]

Læs mere

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 LÆSEVEJLEDNING... 1 1.3 SAMMENHÆNG TIL DEN FÆLLESSTATSLIGE

Læs mere

Forenkling også et kommunalt ansvar

Forenkling også et kommunalt ansvar Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling også et kommunalt ansvar Inspiration til intern forenkling i kommunerne 1. Hvad er intern forenkling? 10 2. 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og

Læs mere

Vejledning til god programledelse i staten - principper og temaer

Vejledning til god programledelse i staten - principper og temaer Vejledning til god programledelse i staten - principper og temaer Side 1 Vejledning til god programledelse i staten - principper og temaer Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 3 2. LEDELSESRESUMÉ...

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

FREMTIDENS TOG BESLUTNINGS- OPLÆG

FREMTIDENS TOG BESLUTNINGS- OPLÆG FREMTIDENS TOG BESLUTNINGS- OPLÆG August 2014 Med den politiske vedtagelse af Togfonden DK er der sat en klar vision og retning for jernbanen som den fremtidige rygrad i den kollektive transport i Danmark

Læs mere

Microsoft og desktop-virtualisering

Microsoft og desktop-virtualisering powered by: Artiklerne er skrevet af Dan Mygind Whitepaper Microsoft og desktop-virtualisering Desktop-virtualisering kan være med til at forenkle administrationen af brugernes desktoppe. Det skal dog

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Social- og Integrationsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet National

Læs mere