Pokkers! Det røde Wall Street Side 29

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pokkers! Det røde Wall Street Side 29"

Transkript

1 forbundets magasin nr. 2, 2013 Det røde Wall Street Side 29 Pokkers! ansatte begår også fejl og ærgrer sig, når det sker. Men kun ved at turde tale åbent om de enkelte fejl kan man reducere den samlede mængde Læs side 10

2 Så meget kan BaRe 1 PCt. mere i PenSionSafkaSt Betyde for dig Vi har regnet på det. Bare 1 pct. mere i afkast giver den almindelige funktionær kr. mere i pension. Helt uden at trække mere af lønnen, men blot ved at spare op der, hvor afkastet er størst. Se, hvor meget mere 1 pct. kan betyde for din pensionsopsparing på mereafkast.dk

3 leder 3 Kommunikér med os Formand Kent Petersen, næstformand Solveig Ørteby og næstformand Michael Budolfsen Forhåbentlig har du allerede lagt mærke til, at dette nummer af Magasinet ser lidt anderledes ud, end det plejer. Det gør det, fordi vi løbende opdaterer og udvikler vores medier og platforme, så vi kan kommunikere med dig som medlem så optimalt som muligt. Det nye magasin har fået en designmæssig opfriskning, der giver dig bedre overblik og flere indgange til historierne. Og vi har tilpasset det redaktionelle indhold, så du gerne skulle blive endnu mere inspireret, stimuleret og underholdt, når du læser magasinet. Vores kommunikationskanaler er en helt afgørende forbindelse mellem dig som medlem og os som din organisation. Vi ved, at størstedelen af vores medlemmer læser vores trykte magasin, men digitaliseringen giver også på kommunikationsfronten nye muligheder. Derfor er vi for eksempel også til stede på Twitter og Facebook. Bruger du som efterhånden snart flertallet af danskerne også de sociale medier, så find os der og få aktuelle input om stort og småt med relevans for finansansatte. Det giver dig mulighed for at komme i kontakt med os og give din mening til kende. forbundet er medlemmernes organisation, og din mening er vigtig for os. Forandringerne ruller også i allerhøjeste grad af sted i sektoren og i den måde, man kommunikerer og betjener sine kunder på. Med digitaliseringen og den teknologiske udvikling bliver kommunikationsværktøjerne endnu mere centrale for forretningen og forholdet mellem kunde og bank. Det er værktøjer, som giver nye muligheder og stiller nye krav. Uanset hvordan vi vender og drejer det, hverken kan eller vil vi sætte udviklingen i stå. Vi skal benytte os af værktøjerne, men vi skal også stå fast på substansen og principperne, som er rygraden i vores virke. Både som forbundet og som ansatte i den finansielle sektor. Ansvarlighed, nærhed og tillid er helt grundlæggende for os i forbundet i forholdet til dig som medlem. Vi bruger gerne hele værktøjskassen og alle digitale hjælpemidler, så længe udgangspunktet er at levere de rigtige produkter med den rigtige kvalitet til dig som medlem og kunde. Det er stadig det grundlæggende og bærende element. Både når det kommer til dit forhold til os og til kundernes forhold til deres bank. Forandringer og hænger tæt sammen i disse tider. Velkommen til et nyt magasin. Magasinet udgives af forbundet, der er et kompetent, udviklings- og internationalt orienteret fagforbund for ca medlemmer, der er ansat i eller med tilknytning til den finansielle sektor. Bladets kolofon med kontaktinfo til redaktionen finder du på side 50

4 En karriere er mere end blåt et arbejde Har du viljen til karriere så har vi mulighederne Nykredit er en af Danmarks førende finanskoncerner og en attraktiv og krævende arbejdsplads. Det er vi for at kunne tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere, som kan fortsætte med at udvikle Nykredits forretning til gavn for vores kunder. Har du viljen og ambitionerne, stræber vi efter at spotte og udvikle dit talent, således at du får mulighed for at udnytte dit fulde potentiale til at forme en spændende og udfordrende karriere i Nykredit. Besøg os på nykredit.dk/job

5 Faste sider 3 Leder 6 Nyheder NY sektion om dit job og din karriere 41 månedens bog 44 Det juridiske hjørne 48 Arrangementer for seniorer Indhold 5 28 internationalt 46 Generalforsamlinger 50 Politisk klumme 32 job og karriere i kredsene 20 en helt anden verden Det første halve år vågnede jeg op og vidste ikke, hvor jeg var, siger kinesiske Jia Cai, der tog til Danmark for at studere for ti år siden. I dag er hun it-udvikler i Danske Bank. 10 Fejl skal man lære af Tre ud af fire oplever, at der er plads til at begå fejl 18 tema Hjulpet til ekstra orlov Mads Sørensen kan takke sin tillidsmand for, at han fik ekstra orlov med sin for tidligt fødte søn 24 Crowdfunding vinder frem iering uden om bankerne, hvor man via sociale medier søger penge fra et stort antal personer, vokser 29 Det røde Wall Street Kinas banker er ved at indtage en rolle, der skubber dem helt op i klassen med Wall Streets tungeste drenge 32 Fra bankrådgiver til jurist Som 43-årig gik Hanne Williams i gang med jurastudiet ved siden af sit fuldtidsjob i Salling Bank 38 Viljen til sejr Danske Banks filial på Stjernepladsen i Århus arbejder systematisk på at skabe en vinderkultur med den tidligere olympiske sølvvinder Arne Nielssons metoder 42 Bidt af en gal SKOTTE Ruth Kajhøjs første løn i Svendborg Sparekasse gik til en kilt. Siden blev kilten suppleret med en sækkepibe

6 6 Nyheder Banker vil gerne fusionere 2012 bød på hele 17 fusioner og overtagelser i bankverdenen, hvilket er det højeste antal i nyere tid. Meget tyder på, at konsolideringen vil fortsætte i I en artikelserie, hvor Børsen har spurgt 17 bankdirektører om deres forventninger til 2013, giver otte udtryk for, at de er klar til enten at fusionere med eller overtage et andet pengeinstitut i det kommende år. De otte er: Sparekassen Faaborg, Sparekassen Sjælland, Sparekassen Hobro, Danske Andelskassers Bank, Nordea, Lån & Spar Bank, Spar Lolland og Arbejdernes Landsbank. 6,85 dage var en fuldtidsansat i finanssektoren i gennemsnit fraværende som følge af egen sygdom i Velkommen til det nye Efter næsten 10 år med samme format og visuelle udtryk trængte Magasinet til et ansigtsløft. Og det har bladet nu fået. Målet har dels været at skabe et bedre flow i magasinet ved hjælp af et klarere genrevalg, så bladet fremstår mere dynamisk og sammenhængende. Fotografiets styrke er især, at det stimulerer vores hukommelse. Derfor skal der fortsat være plads til gode fotografier af mennesker og steder, og i det nye magasin har vi ændret i stil og tone og blandt andet gjort billederne lysere. Der skal også være billeder, der rykker i os. Redaktionen har det seneste halve år arbejdet med relanceringen af bladet. Vi håber, du synes om resultatet. /Carsten Jørgensen, ansv. Redaktør FIH Erhvervsbank klar til fusion Der er nu ryddet så meget op i FIH Erhvervsbank, at man er klar til at fusionere med et andet pengeinstitut. Vi er ikke i sonderinger om at sælge banken. Men vi har sagt, at vi gerne vil deltage i en konsolidering i den danske banksektor. Derfor mener vi, at vejen frem er, at vi bliver konsolideret med en anden bank. Og det er vi stort set klar til nu, siger FIH Erhvervsbanks bestyrelsesformand Christian Dyvig til Børsen. Vi kan ikke afvise, at det kommer til at koste os nogle af basiskunderne, men der vil jeg gerne hejse et flag og advare for det kan godt være, at de andre ikke har abonnementer, men så bliver man klistret til med gebyrer i stedet Tonny Thierry Andersen, direktør for Danske Banks privatkunder, til Watch om det nye kundeprogram Professor forsvarer bankdirektørerne En af landets førende forskere i corporate governance, professor Steen Thomsen fra CBS, tager i en kronik i Børsen bankdirektørerne i forsvar og mener, at kritikken af dem i forbindelse med finanskrisen er gået over gevind. Man kan måske starte med at overveje, om bankdirektører er dårligere end andre erhvervsledere, for ikke at tale om embedsmænd, journalister, akademikere eller politikere. Mon de er dummere, grådigere eller mere uansvarlige? Næppe. Naturligvis begår bankdirektører fejl, men det gælder vistnok også andre faggrupper. I bagklogskabens klare skær lånte de for mange penge ud i bobleårene, javel, men der var altså også nogen, der lånte de penge. Der blev overinvesteret i huse, skibe, landbrug og biler, skriver han og fastslår, at langt hovedparten af finanskrisen skyldtes makroforhold som overekspansiv pengepolitik og et svigtende tilsyn, og det er vel at mærke fejl, som fortsætter, og som sløres af den populistiske heksejagt på bankerne. Ønsker til næste overenskomst Alle aktive medlemmer af forbundet får nu mulighed for at komme med ønsker til, hvad der skal med i næste overenskomst, der skal træde i kraft 1. april Midt i februar bliver de kontaktet per mail eller per brev, hvorefter de har godt en måned til at svare. Det er meget vigtigt, at så mange medlemmer som muligt udfylder det elektroniske spørgeskema. Ved at medvirke får man indflydelse på den kommende overenskomst, og for os, der skal forhandle en ny aftale på plads med arbejdsgiverne, er det helt fundamentalt, at de krav, vi rejser ved forhandlingsbordet, er i overensstemmelse med medlemmernes ønsker, siger forbundets formand, Kent Petersen.

7 tilsynet: Nye nedskrivninger Faldet i huspriser i 2008 og 2009 har gjort nogle private husholdninger økonomisk sårbare, så forværringer i deres økonomiske situation kan føre til nedskrivninger i bankerne. Ifølge vicedirektør Kristian Vie Madsen fra tilsynet er der ingen vej udenom for bankerne, når først en kunde har en negativ formue og et rådighedsbeløb, der ikke kan dække udgifterne til, hvad det koster at afdrage restgælden på et fastforrentet lån. Regnskabsreglerne siger meget klart, at hvis der er kunder, der har en negativformue og et rådighedsbeløb, der ikke gør det muligt at afdrage på et fastforrentet lån, så skal der nedskrives. Hvis en bank har sådanne kunder, så burde den allerede i dag have taget nedskrivningerne, siger Kristian Vie Madsen til Børsen. Kassen lukket i 131 Danske Bank-filialer Onsdag den 9. januar lukkede kassefunktionen i 131 filialer i Danske Bank. Af de 228 filialer af banken er der kun 55 med en kassefunktion, de øvrige 173 er rene rådgivningsfilialer. Nyheder 7 Meget få akutjob i sektoren BRF Kredit har i modsætning til de fleste andre finansvirksomheder slået akutjob op Ifølge research har kun én enkelt virksomhed i finanssektoren, nemlig BRFkredit, slået stillinger op, der er mærket som akutjob. 20 stillinger som kunderådgivere og projektkonsulenter i henholdsvis Århus og Lyngby har fået prædikat af at være akutjob. Folketinget har vedtaget, at man vil gøre en indsats her, og det må vi da som virksomhed bakke op om. Derudover er der nogle mennesker, der står i en vanskelig situation. Og hvis vi kan være med til at tydeliggøre, at der er nogle job hos os, som kan være relevante at søge for disse personer, gør vi os gerne den ulejlighed at mærke dem som akutjob. Vi kunne godt have slået alle vores ledige stillinger op som akutjob, men det har vi valgt ikke at gøre, da ikke alle stillinger er lige relevante til det, siger personalechef i BRFkredit Lars Hilberg til Nyhedsbrevet. Hos Nykredit har man på dagen for research flere end 20 opslåede stillinger. Men altså ingen af dem som akutjob. Vi har en stribe ledige job, som man er velkommen til at søge, men der er ikke tale om særlige akutjob. Da akutjobordningen kom på dagsordenen, var vi allerede engageret i arbejdet med fleksjobordningen under Virksomhedsforum for socialt ansvar, og vi har valgt at holde fokus på den, forklarer koncerndirektør Bente Overgaard. Nordea her endnu ikke haft stillinger, der har været oplagte som akutjob, ifølge HR-direktør Niels Gregers Hansen. Men han afviser ikke, at det kan ske, før aftalen om akutjob udløber den 31. juli i år. Når vi ikke har haft opslåede akutjob, skal det ses i lyset af, at vi løbende tilpasser vores virksomhed. På den ene side siger vi farvel til nogle af vores medarbejdere, på den anden side ansætter vi jo også fra tid til anden. Dem, vi ansætter, bliver i højere og højere grad mere specialiserede inden for et bestemt felt. Og hvis man skal opslå akutjob, skal det være reelt. Akutjob må ikke blive en form for et brandingissue, Akutjob må ikke blive en form for brandingissue, mener Nordeas HR-direktør Niels Gregers Hansen. hvor man kan ende med at bringe sig i en situation, hvor man risikerer at holde folk for nar, siger Niels Gregers Hansen. Regeringen indgik med Dansk Arbejdsgiverforening, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner aftalen omkring akutjob den 26. oktober sidste år. Her tegnede Dansk Arbejdsgiverforening sig for at skaffe akutjob, der er rettet mod de ledige, der er på vippen til at falde ud af dagpengesystemet. Den aftale står finanssektoren i form af sektorens Arbejdsgiverforening (FA) uden for, og derfor er sektoren ikke forpligtet til at udbyde akutjob. Det er imidlertid regeringens håb, at det private erhvervsliv uden for DA-området vil bidrage til at hjælpe de ledige ved at skaffe akutjob. Blandt andet fordi de også vil være omfattet af den præmieordning, der giver virksomhederne op til kroner, hvis de ansætter en ledig, der er på vej til at miste retten til at modtage dagpenge. /MDA Fakta: Antallet af klager på vej mod normalt niveau Pengeinstitutankenævnet modtog cirka 50 klager om måneden sidste år 2012: : : : : : 338 Kilde: Pengeinstitutankenævnet Vild med nyheder? Tilmeld dig nyhedsbrevet finansforbundet.dk under aktuelt TIP OS Har du en god historie til Magasinet? Skriv til eller ring på tlf

8 8 Nyheder Erstatning til banktrelleborg-aktionærer Tre aktionærer har ved Højesteret fået medhold i, at de kan få erstatning fra Sydbank for det tab, de led på deres aktier i banktrelleborg i forbindelse med Sydbanks overtagelse af banken i Højesteretsdommen, der omstøder en tidligere dom ved landsretten, åbner op for, at tusindvis af andre tidligere banktelleborg-aktionærer kan få erstatning. Kaffe hitter på jobbet Hver syvende dansker drikker mellem seks og ti kopper kaffe i løbet af arbejdsdagen, viser en undersøgelse, som analysebureauet Wilke har gennemført for Avisen.dk. Flertallet holder sig til mellem tre og fem kopper, mens et lille delirisk mindretal drikker mere end ti kopper om dagen. Kaffedrikkeriet betegnes af livsstilsekspert Helle Lundgaard som en slags mørtel, arbejdspladsens sociale mursten. Kaffe er et samtalemiddel og et konfliktløsningsmiddel. Alt kan løses over en kop kaffe, siger Helle Lundgaard til Avisen.dk. Langtidsledige finansfolk får job 29 ud af 79 deltagere i et individuelt forløb er kommet i job. forbundet afsætter nu flere ressourcer til indsatsen for de langtidsledige medlemmer Arbejdet med at få langtidsledige medlemmer af forbundet i job bærer frugt. Det er konklusionen på den seneste opgørelse af beskæftigelsesindsatsen, hvor 29 ud af 79 deltagere på et individuelt forløb er kommet i arbejde, og det er endda, før forløbet er afsluttet. Men der er stadig meget arbejde at gøre for at hjælpe de langtidsledige medlemmer i job. Derfor har forbundet afsat endnu kroner til at føre indsatsen videre oven i det tilsvarende beløb, man afsatte i maj 2012 til en særlig beskæftigelsesindsats i samarbejde med FTF-A. Indsatsen har bestået af et forløb, der blandt andet har været målrettet den enkeltes behov og ønsker inden for coaching, opkvalificering eller kompetenceafklaring, og bestået af individuelle forløb og særligt tilrettelagte kurser. Det er meget positivt at se, at det gavner at give de langtidsledige en ekstra hjælp. Det gælder ofte om at få de langtidsledige til at genvinde deres motivation efter lang tid uden for arbejdsmarkedet. Samtidig viser tallene, at det faktisk kan lade sig gøre at komme i ordinært job i en tid, hvor konjunkturerne ellers ikke er gunstige, hvis man prøver at tænke lidt alternativt, siger forbundsformand Kent Petersen til Nyhedsbrevet. Men der er stadig meget, der kan forbedres eksempelvis genoptjeningsperioden og muligheden for supplerende dagpenge, siger formanden, der også peger på, at det i fremtiden bliver vigtigt med et stærkt samarbejde mellem fagforening, a-kasse og jobcentre for at styrke beskæftigelsesindsatsen. /MDA Fakta: 103 langtidsledige medlemmer har deltaget i forbundets informationsmøder. 79 tog imod et særligt tilrettelagt jobcoachingforløb. 53 af dem, svarende til 67 procent, har været til jobsamtale, og heraf er 29, svarende til 37 procent, kommet i job. Ved opgørelsen over indsatsen manglede 41 deltagere stadig at få afsluttet deres forløb, hvilket sker i løbet af januar måned. I den sidste tid har man mest haft indtryk af, at politikerne godt hjulpet af en række journalister har haft mere interesse i at hænge bankerne ud end i at få et ordentligt fungerende kreditmarked Niels Westergård-Nielsen, professor i økonomi, i kronik i Berlingske Tidende Højesteret: Mobiltelefon skyld i hjernesvulst Italiens højesteret har vurderet, at en 60-årig tidligere økonomichefs hjernesvulst skyldtes fem-seks timers daglig brug af mobil- og trådløs telefon. Manden er derfor blevet tildelt invalidepension på baggrund af sin arbejdsskade, skriver Magasinet Arbejdsmiljø. Svulsten er fjernet efter et kirurgisk indgreb, men manden er i smerter og på medicin og ude af stand til at arbejde. Dommen er opsigtsvækkende, idet der endnu ikke foreligger klare beviser for, at mobiltelefoner er skadelige. Ifølge WHO er det elektromagnetiske felt fra mobiltelefoner muligvis kræftfremkaldende, og derfor anbefaler sundhedsorganisationen under FN, at der bruges headset. /CJO

9 Flere dårlige betalere Danskernes betalingsproblemer blev forværret i Den misligholdte privatgæld steg fra 13,5 milliarder til 15,8 milliarder kroner, viser tal fra Experian RKI, hvis gældsregister nu tæller personer. Det svarer til 5,13 procent af den voksne befolkning. Nyheder Ny referencerente Onsdag den 2. januar etablerede rådet en ny referencerente, CITA, der skal supplere den omdiskuterede CIBOR-rente. Den nye referencerente er baseret på CITA-renteswaps (Copenhagen Interbank Tomorrow/Next Average), som er korte renteswaps i kroner, hvor en fast rente (CITA-swaprenten), der fastsættes ved aftalens indgåelse, byttes med en variabel dag-til-dag rente (Tomorrow/Next referencerenten). Stillerne til den nye referencerente er Danske Bank, Jyske Bank, Nordea Bank Danmark, Nykredit, Spar Nord Bank og Sydbank. Som rådets øvrige referencerenter vil CITArenteswappen være under tilsyn af tilsynet. 9 Fusion på Djursland Kort før årsskiftet besluttede repræsentantskaberne for Helgenæs Spare-kasse og Rønde Sparekasse, at de to sparekasser fusionerer med Rønde sparekasse som det fortsættende institut. Begge sparekasser kommer til fusionen med positive driftsresultater, og det samlede indlån i de to sparekasser udgjorde pr. halvårets afslutning 412 millioner kroner, mens udlånet i alt var på 209 millioner kroner. Samtlige medarbejdere fortsætter i Sparekassen efter fusionen, og alle garanter i Helgenæs Sparekasse har mulighed for at fortsætte som garanter i den sammenlagte Sparekasse - og dermed indgå i den samlede garantkreds for Rønde Sparekasse. /CJO krisen har kostet Danske Bank 92 milliarder Retsopgør mod dårligt drevne banker Sidste år opgav politiet at føre en straffesag mod den tidligere ledelse i Roskilde Bank, men nu kommer der en sag mod den tidligere ledelse og bestyrelse i Amagerbanken. tilsynet har indgivet en anmeldelse til politiet mod i alt 11 personer, som omhandler brud på lov om finansiel virksomhed, fordi de ifølge tilsynet ikke standsede højrisikable valutaudlån til en række ejendomsinvestorer. Strafferammen er bøde eller fængsel i op til fire måneder. Sagen om Amagerbanken er blot et af mange retsopgør i kølvandet på finanskrisen mod dårligt drevne banker. Bagmandspolitiet efterforsker sager om dårlig bankdrift i Capinordic, Spar Mors og Østjyllands Bank. Derudover er der anlagt erstatningssager mod EBH Bank, Løkken Sparekasse, Capinordic Bank, Eik Bank, Roskilde Bank og Amagerbanken. Og lige nu i Hjørring kører en sag mod tidligere direktører og medarbejdere i EBH Bank og Sparekassen Himmerland, som dog handler om kursmanipulation, ikke om dårlig bankdrift. Det man også skal gøre sig helt klart er, at der også er en masse stillinger der desværre for altid er nedlagte. Simpelthen fordi at virksomhederne er under en kraftig forandring, og her tænker jeg bl.a. på, hvodan bankkunderne i dag klarer mange ting selv via internettet Mariane Dissing, direktør i FA til watch krisen har foreløbig kostet Danske Bank 92,2 milliarder kroner i nedskrivninger og øgede omkostninger, viser beregninger, som banken har lavet for perioden fra 2008 til og med tredje kvartal Ifølge analytiker Christian Hede fra Jyske Bank, der i mange år har fulgt Danske Bank, er der tale om et voldsomt stort tal. Jeg har aldrig tidligere set tallet præsenteret på denne måde af banken før. Det er et kæmpetal, siger han til Dagbladet Børsen. Christian Hede vurderer, at Danske Banks tab reelt er endnu højere, fordi banken ikke har medregnet de mange potentielle kunder, der har valgt et andet pengeinstitut på grund af Danske Banks krise. Danske Banks samlede tab i de næsten fem år, finanskrisen har varet, er betydeligt og afspejler, at sektoren ikke har oplevet noget værre i 70 år. Heldigvis er det stort set et afsluttet kapitel, siger Eivind Kolding, Danske Banks ordførende direktør til Dagbladet Børsen.

10 10 Tema: Fejlkultur Fejl skal m Tre ud af fire oplever, at der er plads til at begå fejl som medarbejder i den finansielle sektor, viser en rundspørge blandt medlemmer af forbundet. Der bliver da også begået både små og store fejl, og indimellem koster det både nattesøvn og kompensation til kunden Af Henrik Stanek, freelancejournalist Foto Jasper Carlberg Det er acceptabelt at begå fejl som medarbejder i den finansielle sektor, så længe man tager ved lære af sine fejl. Det mener fire ud af fem deltagere i en undersøgelse, Epinion har lavet for Magasinet blandt næsten medlemmer af forbundet. Da der kommer så meget nyt i sektoren, og forretningsgange ændres, vil jeg påstå, at man ikke kan undgå at lave fejl nu og da. Det vigtigste er, at man lærer af sine fejl og bestræber sig på at undgå dem, svarer en deltager. Jeg laver aldrig fejl jeg lærer. Ligesom der ikke findes fiasko kun tilbagemelding. De to leveregler tjener mig godt, skriver en anden. En tredje læser lever også med sine fejl. Det har været fejl, der har medført udgift til ekstra stempel i omlægningssager. Og beregningsfejl, hvor kunden har fået godtgjort fejlen. Men fejl kan ikke undgås. Vi tjener mange penge til banken, og indimellem skal der penge den anden vej. Udsagnet stemmer meget godt overens med, at tre ud af fire oplever, at der er plads til at begå fejl som medarbejder i den finansielle sektor. 17 procent siger nej, og syv procent ved ikke. Ærekære medarbejdere Kun én procent mener, at det er helt uacceptabelt at begå fejl. Men der bliver begået fejl, selv om der kan være langt imellem, at den enkelte medarbejder gør det. Ofte er der tale om bagateller uden den store betydning. Man kan glemme at få billedlegitimation på eksisterende kunder eller

11 Tema: Fejlkultur 11 an lræe af Lære mangle et dokument i en større byggesag, så kunden må ind at skrive under igen. Andre fejl har større konsekvenser, ikke mindst for kollegerne: Jeg begik min største fejl, da jeg nedlagde en filial i it-systemerne en uge før tid, fortæller en. Der bliver også begået fejl, hvor arbejdsgiveren må kompensere kunderne med pænt store beløb. Men uanset fejlens størrelse og karakter skinner det tydeligt igennem undersøgelsens svar, at det går mange medarbejdere på, når de begår en fejl. Nogle skriver det direkte: Jeg bevilgede et mindre privatlån, hvor kunden ikke betalte. Det havde ikke andre konsekvenser for mig, end at min ærekærhed led et nederlag. En anden af deltagerne i rundspørgen sendte en intern mail om en kunde til kunden selv. Uheldigt. Min chef og jeg fik reddet os ud af kattepinen, men jeg straffer mig selv rigtig hårdt. Sover for eksempel ikke om natten. Denne medarbejder har også lidt under manglende søvn: Jeg aflyste et pantebrev, før et andet var lyst. Jeg havde det meget skidt og kunne ikke sove i et stykke tid. En føler sig direkte dum. Jeg reagerede på en mail, som viste sig at være falsk. Snydt efter 40 år i branchen. Jeg blev rigtig ked af det og følte mig meget, meget dum. Røde ører kan også være en konsekvens. Jeg modtog kroner fra pengeforsyningen, mens jeg sad i kassen og ekspederede

12 12 Tema: Fejlkultur Jeg laver aldrig fejl jeg lærer. Ligesom der ikke findes fiasko kun tilbagemelding. De to leveregler tjener mig godt Anonym kommentar fra rundspørge

13 en kunde. Jeg havde travlt og lagde pengene i en ulåst skuffe, men glemte alt om dem, indtil jeg næste morgen konstaterede kassedifferencen. Jeg åbnede den ulåste skuffe, og der lå pengene. Så der skete ikke noget, men jeg havde voldsomt røde ører. Nogle af de læsere i undersøgelsen forklarer deres fejl med, at det er, hvad der sker, når man har travlt. Men endnu flere fremhæver, at de lærer af deres fejl. Flertallet går til deres nærmeste leder, når de opdager, at de har begået en fejl med alvorlige konsekvenser. Nogle gange bliver fejlene også bragt frem i et åbent forum. Hvis det er en fejl, mine kolleger Det er menneskeligt at fejle, men oplever du, at der er plads til at begå fejl som medarbejder i den finansielle sektor? Ja 75 % Nej 17 % Ved ikke 7 % Hvordan reagerer du på dine fejl? Jeg begår ofte den samme fejl igen 0 % Jeg begår af og til den samme fejl igen 47 % Jeg begår aldrig den samme fejl to gange 44 % Ved ikke 9 % Hvordan vil du karakterisere de fejl du typisk begår? Mine fejl har konsekvenser for kunden 8 % Mine fejl har konsekvenser for mine kolleger 8 % Mine fejl har konsekvenser for min ledelse 3 % Mine fejl har konsekvenser for virksomheden 9 % Mine fejl bør føre til, at jeg får en advarsel 0 % Mine fejl er bagateller uden den store betydning 75 % Ved ikke 4 % også kan lære af, taler vi om det på et fælles møde, fortæller et par deltagere i læserundersøgelsen. forbundets næstformand Solveig Ørteby finder det positivt, at 75 procent af de adspurgte medlemmer i undersøgelsen vurderer, at der er plads til at begå fejl som medarbejder i den finansielle sektor. Jeg er overbevist om, at finansansatte hver dag gør deres bedste på jobbet, og at antallet af fejl derfor er lavt. Men en gang imellem kan selv den dygtigste komme til at begå en fejl, måske især fordi arbejdspresset kan være stort, og der skal der være plads til at begå fejl på sin arbejdsplads, siger Solveig Ørteby. Hvor ofte begår du fejl i dit arbejde? Mindst en gang om dagen 2 % Mindst en gang om ugen 10 % Mindst en gang om måneden 25 % Sjældnere 50 % Aldrig 1 % Ved ikke 12 % Undersøgelsen om fejl bygger på webbaserede interview med medlemmer af forbundets medlemspanel. Analyseinstituttet Epinion gennemførte interviewene fra 13. til 20. december. Tema: Fejlkultur Min værste fejl Anonyme kommentarer fra rundspørgen: Jeg spurgte en kunde, som ville oprette en børneopsparing, om hun var farmor eller mormor til barnet. Nej, jeg er mor, lød svaret. Ups. Jeg kørte en fondsordre som et køb, men det skulle have været et salg. Det kostede afdelingen et tab, og jeg lærte at tjekke en ekstra gang, om der står køb eller salg i ordrebilledet. Jeg fik sendt fortrolige oplysninger til en forkert mail. Det fik ingen konsekvenser, men jeg lærte at være 100 procent sikker på modtageren, når jeg sender en mail. Jeg lavede en fejl i et program, så vi trak et gebyr på fem øre i stedet for 50 kroner. Jeg lærte: Altid review eller test, inden blot den mindste bagatel sættes i produktion. I et forsøg på at forklare, at jeg ikke kunne tage stilling til en låneansøgning uden budget, lønsedler og skattedokumentation, talte jeg til kunden, så han følte sig nedværdiget. Han bad om en anden rådgiver. Jeg skulle i sin tid sælge for kroner D-mark. Beløbet var ikke i beholdningen, så jeg købte D-mark i hovedkassen for at have lidt ekstra. Men jeg udleverede alle D-mark. Sikke en brøler. Heldigvis kom kunden tilbage med pengene, men tror I, at jeg lærte at tjekke en ekstra gang? 13

14 14 Tema: Fejlkultur Helle Sandby, bankrådgiver i Jyske Bank i Vejle: Hvordan har du det med at begå fejl? Det er ikke rart. Det skyldes min ærekærhed, og her taler jeg formentlig på manges vegne i faget, for vi vil altid yde vores bedste. Jeg tager det selv meget personligt, hvis jeg begår en fejl. Hvor tit begår du en fejl? Det sker heldigvis ikke så tit. Ikke fordi jeg er fejlfri, men jeg arbejder ekstremt struktureret. Jeg har altid overblik over mine opgaver og prioriterer dem efter, hvor presserende de er. Når jeg har en krævende opgave, sætter jeg mig nogle gange ind i et lokale for mig selv, for så minimerer jeg risikoen for at regne forkert. Men det er lidt af et dilemma, for jeg vil også gerne være tilgængelig for kunderne. Hvad er den værste fejl, du har begået? Det ved jeg simpelthen ikke. Jeg har ikke lavet forkerte beregninger, som har kostet banken flere hundrede tusinde. Den slags sker jo, men jeg har heldigvis ikke prøvet det. Hvordan reagerer du, når du begår en fejl? Så ærgrer jeg mig helt vildt, men jeg tager det ikke med hjem. Jeg har måske glemt at vedlægge lånet i et brev til en kunde, så når kunden ringer og efterlyser det, bliver jeg træt af mig selv. Kaj Christensen, erhvervskonsulent i DiBa i Køge: Hvordan har du det med at begå fejl? Da jeg begyndte i faget for mange år siden, kom intet ud over bordet, uden at en kontrolgruppe havde gennemset det. Det har vi ikke tid til længere, og det er positivt, at vi selv har ansvar for, at tingene er i orden. Men jeg har det ikke godt med, at enkelte ting glipper. Hvad er den værste fejl, du har begået? Den fejl, jeg stadig tænker på, skete dagen før angrebet på World Trade Center. En kunde ringede kort før lukketid og ville have mig til at sælge hans tyske aktier. Jeg fik ikke lige handlet den dag, og næste dag faldt kursen på grund af 9/11. Det kostede banken kroner i kompensation. Selv om det ikke er et stort beløb, tænker jeg på det, hver gang jeg ser de to tårne på tv, og når jeg handler aktier. Selv om klokken er fem minutter i fire, er jeg skarp på, at papirerne skal handles. Hvordan reagerer du, når du begår en fejl? Så siger jeg: Arh, det kunne jeg have undgået. Det påvirker min faglige stolthed, så jeg ærgrer mig. Jeg fortæller det til min chef, for jeg kender sjældent den fulde konsekvens. Vi taler om vores fejl i fuld åbenhed, og kunderne kommer ikke til at lide under dem. Vi tager vores fejl skulder ved skulder, for det er ikke med vilje, at vi gør noget forkert. Foto: Anders Brohus og Christoffer Regild

Finansforbundets magasin nr. 3, 2011. Pengeblind

Finansforbundets magasin nr. 3, 2011. Pengeblind Finansforbundets magasin nr. 3, 2011 Pengeblind Mange unge er uvidende om helt elementær privatøkonomi. Det giver bankerne en stor udfordring i at øge unges finansielle forståelse Læs side 12 www.bankpension.dk

Læs mere

Hvor godt performer du? Bankdyder bekæmper fattigdom Side 30

Hvor godt performer du? Bankdyder bekæmper fattigdom Side 30 Finansforbundets magasin nr. 7, 2014 Bankdyder bekæmper fattigdom Side 30 Hvor godt performer du? Performancemålinger bliver mere udbredt, og det er en udvikling, som ikke alle finansansatte bryder sig

Læs mere

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 Nyt website 12.01.12 Finansforbundets magasin nr. 1, 2012 Du gør det godt Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 FSP Pension ønsker godt nytår Tryghed

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 02, 2010. Frosset image

Finansforbundets magasin nr. 02, 2010. Frosset image Finansforbundets magasin nr. 02, 2010 Frosset image Bankernes troværdighed er styrtdykket under krisen. Ord og handling skal i langt højere grad hænge sammen, mener kommunikationseksperter Læs side 12

Læs mere

På sporet af det lyssky

På sporet af det lyssky forbundets magasin nr. 1, 2014 Sektoren er på vej frem igen Side 20 På sporet af det lyssky Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner fra pengeinstitutter til Hvidvasksekretariatet er på

Læs mere

rykker Du skal turde tabe for at vinde Side 36

rykker Du skal turde tabe for at vinde Side 36 forbundets magasin nr. 10, 2013 Du skal turde tabe for at vinde Side 36 Akademikere rykker Specialister med en akademisk uddannelse strømmer ind i bankerne, fordi arbejdsopgaverne bliver mere komplekse,

Læs mere

Vi kan. gøre en. forskel

Vi kan. gøre en. forskel Finansforbundets magasin nr. 8, 2014 Vi kan gøre en forskel Louise Byssing og Jens Erik Bjørn fra Danske Bank er blandt det hastigt voksende antal compliancemedarbejdere i bankerne, der skal få juraen

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 10, 2012. Under Pres. Stress, arbejdspres og frygt for fyring plager fortsat mange finansansatte i hverdagen Læs side 10

Finansforbundets magasin nr. 10, 2012. Under Pres. Stress, arbejdspres og frygt for fyring plager fortsat mange finansansatte i hverdagen Læs side 10 Finansforbundets magasin nr. 10, 2012 Under Pres Stress, arbejdspres og frygt for fyring plager fortsat mange finansansatte i hverdagen Læs side 10 VElKommEN Torsdag den 8. november: odense kl. 13.00 Aarhus

Læs mere

Vær dirigent i dit eget liv

Vær dirigent i dit eget liv Finansforbundets magasin nr. 7, 2013 Der er penge i social fremgang Side 40 Vær dirigent i dit eget liv Det er vigtigt at have en alternativ plan for, hvad du vil beskæftige dig med, hvis det nuværende

Læs mere

Unge ledere vil være perfekte Side 28. Finansforbundets magasin nr. 3, 2015

Unge ledere vil være perfekte Side 28. Finansforbundets magasin nr. 3, 2015 forbundets magasin nr. 3, 2015 Unge ledere vil være perfekte Side 28 GøR plads til de ældre Vi ældre har vist os i stand til at skabe værdi på arbejdsmarkedet i mange år. Vi har ingen børnesygdomme. Vi

Læs mere

Foran på point. Chefen skal styre sig ved julefrokosten Side 44

Foran på point. Chefen skal styre sig ved julefrokosten Side 44 forbundets magasin nr. 10, 2014 Chefen skal styre sig ved julefrokosten Side 44 Foran på point Flere små pengeinstitutter tjener relativt flere penge end de største banker, samtidig med at de holder liv

Læs mere

Kvinder til tops. I løbet af fem til ti år er der en rimelig chance for, at der sidder kvinder i direktionerne i de fleste større finansvirksomheder

Kvinder til tops. I løbet af fem til ti år er der en rimelig chance for, at der sidder kvinder i direktionerne i de fleste større finansvirksomheder Finansforbundets magasin nr. 7, 2008 Kvinder til tops I løbet af fem til ti år er der en rimelig chance for, at der sidder kvinder i direktionerne i de fleste større finansvirksomheder Læs side 14 Jeg

Læs mere

fristet til fusk Xxx Læs side xx Der manipuleres med regnskaberne som aldrig før i danske virksomheder Læs side 12

fristet til fusk Xxx Læs side xx Der manipuleres med regnskaberne som aldrig før i danske virksomheder Læs side 12 Finansforbundets magasin nr. 11, 2009 Xxx Xxx Læs side xx fristet til fusk Der manipuleres med regnskaberne som aldrig før i danske virksomheder Læs side 12 Det sidste pensionsår har ikke været det sjoveste.

Læs mere

ansigtet betyder meget

ansigtet betyder meget Finansforbundets magasin nr. 11, 2011 ansigtet betyder meget Flere kasserere, som er blevet udsat for røveri, har valgt efterfølgende at møde bankrøveren i et såkaldt konfliktråd Læs side 12 www.bankpension.dk

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 2, 2011. Inkasso er et hit

Finansforbundets magasin nr. 2, 2011. Inkasso er et hit Finansforbundets magasin nr. 2, 2011 Inkasso er et hit Hvor inkasso tidligere blev set som en nødvendighed, har det i dag udviklet sig til en stor og vigtig forretning. Sidste år inddrev landets største

Læs mere

Et vigtigt tip Finansansattes mulighed for anonymt at indberette lovbrud i deres virksomhed kan spare samfundet for millioner Læs side 12

Et vigtigt tip Finansansattes mulighed for anonymt at indberette lovbrud i deres virksomhed kan spare samfundet for millioner Læs side 12 Finansforbundets magasin nr. 3, 2012 Et vigtigt tip Finansansattes mulighed for anonymt at indberette lovbrud i deres virksomhed kan spare samfundet for millioner Læs side 12 OpTælle, SOrTere, veksle,

Læs mere

Lovsjusk Bag bankpakke

Lovsjusk Bag bankpakke Finansforbundets magasin nr. 5, 2009 Lovsjusk Bag bankpakke Det var på kant med Grundloven, da Erhvervsministeriet bevilgede 20 milliarder kroner i eksportørlån til bankerne Læs side 14-22 VIL DU NOGET

Læs mere

bankrådgiver i livsfare

bankrådgiver i livsfare Finansforbundets magasin nr. 5, 2010 bankrådgiver i livsfare Om natten sov jeg ikke, og om dagen kunne jeg ikke koncentrere mig, fortæller privatkunderådgiver om de 14 dage, hvor en kunde dagligt ringede

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

De sætter timer i banken

De sætter timer i banken Finansforbundets magasin nr. 5, 2011 De sætter timer i banken Timebanken er populær i Danske Bank. Over 8.000 medarbejdere har timer stående, som de for eksempel kan bruge på en længere ferie under varmere

Læs mere

Dansk finans i verdensklasse

Dansk finans i verdensklasse forbundets magasin nr. 2, 2014 Søvnig bankmand hitter i medierne Side 18 Dansk finans i verdensklasse Man skal kunne tilbyde noget specielt, siger Søren Bertelsen fra BankInvest, der sammen med de øvrige

Læs mere

Banker mister fodfæste. På kort tid er en række banker i indog udland faldet, og flere har bevæget sig faretruende nær kanten

Banker mister fodfæste. På kort tid er en række banker i indog udland faldet, og flere har bevæget sig faretruende nær kanten Finansforbundets magasin nr. 9, 2008 Banker mister fodfæste På kort tid er en række banker i indog udland faldet, og flere har bevæget sig faretruende nær kanten Læs side 4,5, 8, 9, 13, 42 og 43 indhold

Læs mere

Tag ansvar for din karriere. Resultatmål stresser Side 16

Tag ansvar for din karriere. Resultatmål stresser Side 16 forbundets magasin nr. 5, 2015 Resultatmål stresser Side 16 Tag ansvar for din karriere Jeg har mødt mange kolleger i sektoren, som tager til takke med det job, de har i dag, og som ikke spekulerer over,

Læs mere

Vær førstevælger i dit arbejdsliv Side 38

Vær førstevælger i dit arbejdsliv Side 38 Finansforbundets magasin nr. 4, 2015 Vær førstevælger i dit arbejdsliv Side 38 E-handelsplatformen Tradeshift er gået fra 0-220 ansatte på fem år og har nu over 500.000 virksomhedskunder fordelt på 190

Læs mere

XXXXXXXX XXXXXX MANGLENDE STOLTHED KOSTER PÅ BUNDLINJEN/6 OMKOSTNINGSREDUKTION LYDER SÅ HJERTELØST/12 HJÆLPER UNGE FAMILIER MED GÆLDEN/20

XXXXXXXX XXXXXX MANGLENDE STOLTHED KOSTER PÅ BUNDLINJEN/6 OMKOSTNINGSREDUKTION LYDER SÅ HJERTELØST/12 HJÆLPER UNGE FAMILIER MED GÆLDEN/20 MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JUNI 2014 STEMNINGEN LETTET VED KASSEN Servicerådgiveren fik et langt bedre arbejdsklima ved genåbning af en kasse og udvidet åbningstid

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 4, 2009. banker i nød

Finansforbundets magasin nr. 4, 2009. banker i nød Finansforbundets magasin nr. 4, 2009 banker i nød Årsregnskaberne dokumenterer den kraftige bølgegang. Syv af landets 20 største pengeinstitutter kom i 2008 ud med underskud før skat. Læs side 18 indhold

Læs mere

StyRk den sociale kapital

StyRk den sociale kapital Finansforbundets magasin nr. 9, 2013 Gigantfonde udfordrer bankerne Side 28 StyRk den sociale kapital Når medarbejdere oplever tillid, retfærdighed og et velfungerende samarbejde kan det aflæses direkte

Læs mere

Synlighed betaler sig

Synlighed betaler sig Finansforbundets magasin nr. 10, 2010 Synlighed betaler sig Lønforhandling er en løbende proces, hvor du hele tiden skal huske at gøre chefen opmærksom på hvilken gevinst du er for arbejdspladsen. Læs

Læs mere

Vi er i en tid med store forandringer

Vi er i en tid med store forandringer MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Februar 2014 Vi er i en tid med store forandringer Bestyrelsen ser tilbage på året der gik og frem mod generalforsamlingen den 29. marts

Læs mere

Kontanter i hård konkurrence

Kontanter i hård konkurrence Finansforbundets magasin nr. 6, 2013 Finansfolk truet på helbredet Side 24 Kontanter i hård konkurrence Smartphonens fortsatte udbredelse kan meget vel blive enden for sedler og mønter Side 10 Med Vækstlån

Læs mere