Evalueringsrapport Sammenhæng i livet livet i en anden sammenhæng

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evalueringsrapport Sammenhæng i livet livet i en anden sammenhæng"

Transkript

1 Evalueringsrapport Sammenhæng i livet livet i en anden sammenhæng Projekt 29 Et aktiveringsprojekt etableret i samarbejde mellem Jobcenter Middelfart, Rusmiddelcenter Middelfart og Velfærdsministeriet. Juni 2013 Susanne Kjær Christiansen Dorthe Kildegaard Jeppesen Bent Kidmose Susanne Lund Rasmussen

2 Forord Jobcenter Middelfart og Rusmiddelcenter Middelfart har med støtte fra Velfærdsministeriet igangsat dette projekt, hvor det er et fælles ønske, at skabe et samarbejde og etablere et tilbud til de dårligst stillede borgere. Denne evalueringsrapport beskriver resultatet af tilbuddet herunder arbejdet med Livshistoriefortællinger, der fandt sted fra medio 2009 til ultimo Ole Thisgaard udviklingskonsulent, skriver som indledning til den første bog, som deltagerne udgav: At være et menneske er ensbetydende med at have en historie at fortælle, sagde Karen Blixen Hvis man dykker ned i diverse journaler, så vil der tegne sig historier fortalt af professionelle behandlere, læger, psykologer, terapeuter som vil kunne få håret til at rejse sig på en skaldet. Men hvordan ser disse liv ud, når personerne selv fortæller om livet. Ole Thisgaard fortsætter: Vi fortæller historierne, fordi de bærer sandfærdige vidnesbyrd om levede liv; ligesom det at fortælle historierne har givet de omhandlede personer en mulighed for at kitte deres liv sammen og få forbundet nutid og datid. En proces, som for nogle har tændt nye håb og nye drømme, baseret på livets erfaringer. En sidste og måske den vigtigste funktion ved historierne er, at de er nøjagtigt lige så spændende, sjove, hverdagsagtige, kedelige, sårbare og fantastiske som alle andre menneskers historier. På den måde kan man sige, at historierne når ind under huden på alle og forbinder os med de mennesker i vores samfund, som ikke har haft de bedste muligheder og det største held. Læsevejledning I indledningen præsenterer vi formål, baggrund og idé med projektet. Herefter vil være en kort afklaring af de begreber, der har været anvendt. Efterfølgende vil resultatet, sammenfatning og anbefalinger blive beskrevet. I evalueringsrapporten vil den organisatoriske opbygning nærmere blive beskrevet. Endvidere vil rapporten indeholde en detaljeret beskrivelse af målgruppen, brobygning mellem to forvaltningsgrene, de anvendte metoder, der har været benyttet samt de sundhedsfremmende aktiviteter der er målt på. 2

3 Evalueringsrapporten vil blive fulgt op af et metodeskrift, der vil diskutere de organisatoriske udfordringer, der er i samarbejdet mellem forskellige forvaltningsgrene. Metodeskriftet vil desuden redegøre for de valgte teoretiske metoder, der har været anvendt. Bent Kidmose, centerleder, Dorthe Kildegaard Jeppesen, projektmedarbejder, Susanne Kjær Christiansen, fysioterapeut, Susanne Lund Rasmussen, visitator 3

4 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Læsevejledning... 2 Indledning... 7 Baggrund og idé med projektet... 7 Projektets formål... 8 Mål... 8 Begrebsafklaring... 9 Sammenfatning Livshistorie som værktøj Samarbejde Sundhedsfremmende aktiviteter Anbefalinger Evalueringsrapport Organisation - udfordringer og valg Metodeovervejelser Målgruppen Køn og alder Forsørgelsesgrundlag / matchgruppe Misbrugstyngde / belastning stof og alkohol Enlige forsørgere Brobygning mellem Rusmiddelcenter Middelfart, Socialforvaltningen og Jobcentret Arbejdsopgaver At skabe personlig udvikling for målgruppen Gennem arbejdet med livshistoriefortælling blev der sat fokus på følgende: Fremmøde

5 Udvikling af livshistoriefortællemetoden til brug i rusmiddelcenterregi Personlig udvikling Stabilt fremmøde og aktiv deltagelse Personaleuddannelse Metodeudvikling De værktøjer der blev anvendt De sundhedsfremmende aktiviteter Fælles morgenmad Kompetenceområder Rammer / Faciliteter Træningstid Aktivitetsoversigt Sundhedstjek Fremmøde Tidligere erfaringer med motion Evaluering af fysisk indsats Vægtregistrering BMI-registrering Blodtryksmåling Kondition Udholdenhed Steptest udholdenhed / styrke Bicepsøvelse udholdenhed / styrke Generel sundhedstilstand Tandstatus Træningsindsats Morgengymnastik Mindfulness

6 Teoretisk oplæg Brobygning mellem Rusmiddelcenter Middelfart og uddannelses- og arbejdsmarkedet Praktikpladser Uddannelsesinstitutioner Brobygning til lokale kulturelle og sociale foreninger Kulturudveksling Social netværksopbygning og udvikling af sociale kompetencer samt deltagelse i teamstyrkende aktiviteter Observation og interview af deltagerne Formidling af nye måder at forstå disse deltagere på - en forståelse, hvor positive ressourcer og kompetencer, er i fokus Integrering af metoden i daglig praksis i Rusmiddelcenter Middelfart Bilag Metodeskrift

7 Indledning Baggrund og idé med projektet Projektet iværksættes på baggrund af et fælles ønske, mellem Jobcenter Middelfart og Rusmiddelcenter Middelfart, om at etablere et tilbud til de dårligst stillede borgere i Middelfart kommune. De borgere som projektet henvender sig til, er borgere, som er eller har været i en længerevarende og/eller vedvarende substitutionsbehandling. Det er tillige borgere, som er i et alkoholmisbrug, der med jævne mellemrum ophører med antabusbehandling. Målgruppen benytter sig ofte af cafetilbuddet i RcM`s behandlingsfri zone og vælger det sociale behandlingstilbud fra. I Jobcenteret bliver målgruppen beskrevet som matchgruppe 4 & 5, senere som matchgruppe 3 1 med samtidigt misbrug. Det påhviler Jobcenteret, at etablere en aktivering for målgruppen, men aktiveringen vanskeliggøres ved svigt af aftaler, undladelse af fremmøde, sygdom, manglende evner og latent aggression i forhold til: - Krav - Konsekvenser - Og systemet i almindelighed Det er intentionen at etablere et projekt, der tager konkret udgangspunkt i deltagerne, - dels for på kvalificeret vis at få undersøgt skjulte eller glemte kompetencer, og dermed mulighed for at komme i kontakt med arbejdsmarkedet igen dels at få skabt en kontakt til målgruppen, således at det er muligt at få en dialog om den enkeltes almene sundhedstilstand, men også en mental stillingstagende til et invaliderende og permanent misbrug. Det er aktørernes opfattelse, at der er konsensus mellem den overordnede strategi i forhold til målgruppen, men at tilgangen til deltagerne er forskellig 1 Lov om aktiv beskæftigelsesindsat Bek. Nr. 710 af 23. Juni

8 bl.a. på baggrund af et forskelligt lovgivningsmæssigt afsæt for henholdsvis Jobcentret og Rusmiddelcentret. For at sikre deltagernes engagement er den grundlæggende idé, at temaet eller omdrejningspunktet i projektet skal være den enkelte person selv. Der er bevidsthed om, at motivationen for deltagelse angiveligt er nærmest ikke eksisterende og at relationsarbejdet og strukturen skal være bærende parametre for projektets succes. På den baggrund er det naturligt at tage udgangspunkt i deltagernes livshistorie og sammen med deltagerne interessere sig for vigtige begivenheder i deres liv. Ikke med det definerede mål, at der med terapeutisk intervention kan skabes forandringer, - men med en naiv forventning om, at det at fortælle, se og opleve sin egen historie og blive positivt eksponeret og anerkendt, kan give mulighed for: - Accept af de valg, man har truffet - At se egne ressourcer og kompetencer - At træffe kvalificerede valg for eget liv Projektets formål Projektets overordnede formål er at flytte fokus fra et negativt problemfokus til et positivt ressourcefokus hos målgruppen. Målgruppen skal opnå bevidsthed om egne ressourcer. Ressourcerne skal støttes og udvikles, så målgruppen får et mere solidt grundlag for positiv forandring i deres livsforløb. Mål Ved at anvende Livshistoriefortælling skal målgruppen blive i stand til at opnå en højere grad af selvindsigt og selvbevidsthed. Det skal hjælpe dem til at koble deres nuværende, besværede liv sammen med den del af deres historie, hvor ting er lykkedes for dem, hvor tiderne var gode og de var i positiv udvikling. Herfra skal håbet, troen og drømmene hentes frem. Målet er, at der skal ske et klart skift fra fokus på fejlfinding til fokus på ressourcer, således at målgruppen opnår hjælp til selvhjælp og dermed bedre livskvalitet, bedre sundhed og på sigt mulighed for (gen)indtræden på arbejdsmarkedet. 8

9 Begrebsafklaring Behandlingsfri zone: Behandlingsfri zone er betegnelse for et område i huset, hvor borgere kan komme og indtage morgenmad og kaffe, uden krav om afholdenhed og aktivt at skulle deltage i behandlingen. Deltagerne: Vi har i evalueringen valgt at bruge benævnelsen deltager(ere) i stedet for brugere og borgere. Begrebet borgere anvendes af Jobcentret og brugere i Rusmiddelcenter Middelfart. For at få en fælles terminologi for målgruppen blev det besluttet at benævne disse som deltagere, fordi de i aktiveringsforløbet selv skulle deltage med deres livshistorier, såvel som de selv skulle være aktive udgivere af bøgerne. Gruppebehandling: Gruppebehandling tilbydes i Rusmiddelcenter Middelfart på 3 niveauer. F1 Motivationsbehandling, F2 der indeholder bl.a. Tilbagefaldsforbyggende Rådgivning, undervisning i Benægtelse og Kognitiv Restrukturering af afhængighed, F3 Problemløsende gruppeterapi. Livshistoriefortælling: Livshistoriefortællinger er pædagogisk redskab, i forhold til mennesker med mange tidlige brud og svigt i deres opvækst og nære relationer. Det kan være med til at skabe syntese (sammenhæng) mellem fortid, nutid og fremtid. En livshistoriefortælling (bog) er et konkret synligt bevis på identitet, hvor man lægger vægt på den enkelte persons unikke udviklingsforløb og forsøger at skabe syntese mellem personens mange forskellige verdener (biologisk familie, døgninstitution, opholdssted, familiepleje, dagbehandling, skole og fritidsinteresser m.m.). 9

10 Metodeskrift: Der vil medio september udkomme et metodeskrift, der går i dybden med metoder og metodevalget. NA: Narcotics Anonymous NA er et ikke-kommercielt Fællesskab eller samfund af mænd og kvinder, for hvem stoffer var blevet et væsentligt problem. Det er addicts i bedring, der mødes regelmæssigt. Projekt 29: Sammenhæng i livet livet i en anden sammenhæng blev i daglig tale kaldt Projekt 29. Aktiveringen foregik fysisk i Rusmiddelcenter Middelfart lokaler med husnummer 29. RcM: Rusmiddelcenter Middelfart vil nogle steder i teksten være erstattet med forkortelsen RcM. Substitutionsbehandling: Substitutionsbehandling dækker over lægeordineret medicin, der primært gives til opioidafhængige under navnene Metadon eller Suboxone. 10

11 Sammenfatning Livshistorie som værktøj Det er projektets erfaringer at bruge værktøjer som den Anerkendende tilgang 2, Aaron Antonovskys 3 teorier omkring Følelsen af sammenhæng, begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed og Livshistoriefortælling, som teori og metode har vist sig at kunne gøre en forskel. Det betyder, at det ved hjælp af disse teorier og metoder kan lade sig gøre, at få vendt en negativ spiral til en mere positiv og progressiv udvikling på det personlige plan. Men for at det skal lykkedes, må det konstateres, at deltagerne har brug for tid. Tid er en faktor, der indimellem er en svær størrelse, når deltageren skal honorere krav fra den arbejdsmarkedsrettede lovgivning og samtidig skal udvikle sig og generhverve kompetencer til at leve et liv uden rusmidler. Det kræver ressourcer af den enkelte deltager at tage kampen op på flere fronter. Den personlige udvikling er en proces, der tager tid. Vores undersøgelser har vist, at det sociale incitament, de indbyrdes relationer, at deltage aktivt i kortlægningen, skrive sin egen historie, og samtidig kunne være i rummelige og trygge rammer, blev et omdrejningspunkt for deltagerne i en forandringsproces. Undersøgelsen viser da også, at flere end ventet deltog aktivt i projektet i mere end ½ år, og at over 50 % skrev deres livshistorie. Den respons, der efterfølgende har været fra mange af de tidligere deltagere er, at det var meningsfyldt for dem at være aktiveret i projektet, hvilket også kan ses af de succeskriterier, der er opnået. Deltagerne har ved at arbejde med sig selv gennem livshistoriefortællingen, undervejs fået en oplevelse af, at føle sig hørt, set og taget alvorligt. Det at føle sig betydningsfuld ift. det levede liv, og at se sig selv i en anden sammenhæng gør det muligt at fokusere på egne ressourcer. Gevinsten er, at deltagerne herved ser sig i stand til at tage nye strategier i brug og på den måde finde energi til at mestre sit liv på. Altså begribe at udfordringer kan løses på en ny måde. Det kan måske bedst forklares ved, at citere en deltager, som skriver følgende i den første bog, som deltagerne udgav: Det har givet mig meget at få set på 2 Appreciative inquiry, systemisk tænkning og narrativ teori. 3 Aaron Antonovsky medicinsk sociologi, Helbredets Mysterium, Gyldendal Akademisk forlag,

12 mit liv. Det har vækket mange tanker og følelser. Jeg har været nødt til at se ting i øjnene, som jeg ellers har lagt bagerst i rygsækken. Jeg er sikker på, at det har været sundt for mig. 4 En anden deltager skriver i forordet i 2. bog 5 : - Jeg har altid skullet leve op til andres forventninger. Her har jeg fået lov til at åbne op og få forståelse for mig selv og for andre. De andre lytter på en måde, jeg godt kan lide. Der bør tages højde for, at nogle af deltagerne var mere belastede end andre i projektperioden. Deltagernes matchning til projektet, kunne meget vel diskuteres, men da de efter lovgivningsteksten blev matchet som de gjorde, vil det uundgåeligt blive afspejlet i resultatet. Det må konkluderes, at succeskriterierne i nogen grad synes at være opnået for nogle af deltagerne, når man ser på den enkeltes livskvalitet, hvis livskvalitet er ensbetydende med at få et sundt liv. Jf. Antonovsky vil det sige - at deltageren opfatter verden som begribelig, og gør dem i stand til at håndtere de problemer livet stiller dem overfor, og som giver dem en følelse af mening med livet. I skrivende stund er 1/3, efter at have deltaget i projektet, enten i uddannelse eller i arbejde og dermed ude af kontanthjælpssystemet. Det vil sige, at der stadig er en restgruppe som endnu ikke har formået at udvikle sig indenfor den tid, der har været til rådighed. Det betyder dog ikke at denne gruppe har fået en ringere livskvalitet, men blot har behov for længerevarende støtte end den førnævnte, idet gruppen fortsat er i misbrug og eller i behandling. Tre deltagere er, af ikke naturlige årsager, afgået ved døden i perioden. Samarbejde Jobcentrets opgave var udover tilførslen af borgere til aktivering også at eksekvere konsekvenser for eventuelle manglende fremmøde i form af træk i kontanthjælpen. Projektmedarbejderne skulle sikre indholdet i aktiveringen og give tilbagemeldinger om fremmøde til Jobcentret. I praksis viste det sig dog at være svært at effektuere konsekvens ift. manglende fremmøde. Det havde ind imellem den virkning, at nogle deltagere havde tilbøjelighed til at tolke 4 Sammenhæng i livet livet i en anden sammenhæng udgivelse (Anne 36 år) 5 Er det kun mig der sidder, og tuder Udgivelse 12

13 mødetidsreglerne som de havde lyst til. Det formodes, at det kunne have gavnet enkelte deltagere at strukturen og konsekvenserne blev overholdt. Sundhedsfremmende aktiviteter Overordnet set kan det konstateres, at deltagernes sundhed blev forbedret af de sundhedsfremmende tiltag, som projektet har tilbudt. De sundhedsfremmende tiltag understøttes yderligere af opfordringer - og praktisk hjælp til at opsøge læge eller anden sundhedsfaglig personale ift. problemstillinger, der ligger udenfor Rusmiddelcenter Middelfarts kompetenceområder. Ud fra de i projektperioden indsamlede data, er det dog ikke muligt at sætte et præcist procenttal på hvor mange deltagere, der overordnet set oplever en forbedret sundhedstilstand. Til gengæld kan det ses på nogle specifikke parametre, at der er en tendens til positiv udvikling. Blandt andet når det gælder udholdenhed og styrke, hvor 38 % har forbedret sig på de 3 måleparametre, der er udvalgt. Udviklingen i konditionen har været meget svær at måle. Det skyldes unøjagtige målinger ved konditionstest, samt at kun et fåtal blev re-testet. For enkelte af de re-testede observeredes dog en forbedring af konditionen. Objektivt vurderet har flere brugere dog sandsynligvis bedret konditionen lidt i forløbet. Dette vurderet ud fra deres fysiske formåen under træningen. De deltagere, som samtidig var indskrevet i behandling på Rusmiddelcenter Middelfart, afhentede og indtog medicin og deltog i behandlingsseancer efter gældende aftaler med behandleren. Det er tydeligt, at deltagerne har profiteret af de anvendte teoretiske modeller. Deltagerne er blevet guidet til at begribe/forstå sammenhængen mellem det sundhedsfremmende tiltag, og at håndtere den selvindsigt deltageren har opnået gennem livshistoriefortællingen. 13

14 Anbefalinger Tid er en vigtig faktor: Anbefalingen er, at der skal være tid nok, idet udviklingsprocesser tager tid. På baggrund af de sidste års arbejde med målgruppen, har vi erfaret, at tid er en vigtig faktor. Når borgere gennem mange år har været udsat for en dysfunktionel opvækst, er der behov for at kunne ændre deltagernes selvforståelse. For at det kan ske, skal vi som professionelle være i stand til, at holde ud og være vedholdende. Deltagerne skal gennem den stabile og tålmodige tilgang som vi bidrager med, opnå tillid til at andre mennesker er til at stole på. Relationer / det sociale element: Anbefalingen er, at relationen skal være et bærende element, fordi det er i den tætte relation, at deltagerne tør vise sin sårbarhed. Deltagerne bliver i relationen også anerkendt for sine kompetencer og kan erhverve selvindsigt gennem de andres historier. Det er den professionelles rolle at være katalysator for de sociale processer og også dem, der at sikrer at deltagerne ikke oplever sig ekskluderet. Det er medarbejderens opgave, at agere som rollemodel og understøtte de enkelte deltageres positive adfærd, således de bliver i stand til selv at være rollemodeller. Det sociale element i projektet er vigtigt for at give deltagerne mulighed for at indgå i nye netværk, og kan endvidere fastholde de gode erfaringer deltageren har med fra projektperioden. Struktur: Anbefalingen er, at struktur er et gennemgående tema, fordi strukturen ikke er en del af den verden, som deltagerne tidligere har været bekendt med. Strukturen er således en udfordring i forhold til at fastholde rammen i arbejdet med målgruppen. Det understøtter den daglige proces for gennemførsel af aktiviteter, idet strukturen er vigtigt jf. Antonovsky s teori om at kunne begribe, forstå den kontekst man er i, herefter at kunne håndtere det og slutteligt - at der er en mening med den ramme, der er lagt. 14

15 Udannelse/professionel tilgang: Anbefalingen er, at medarbejdere bliver tilbudt uddannelse og supervision, da det er nødvendigt at møde deltagerne professionelt, idet man ofte bliver udfordret på egen person. Det er således vigtig at kende og forstå de primitive mekanismer, som deltagerne benytter og projicerer over på medarbejderne. Uddannelse og personlig robusthed er derfor nødvendigt, da det giver medarbejderne forudsætninger for at kunne håndtere den interaktion, der sker mellem medarbejder og deltagere. Geografisk placering af projektet: Anbefalingen er, at det er vigtigt, at de kommunale indsatser som deltagerne er tilknyttet, ligger i umiddelbar nærhed af hinanden. Vores erfaring fra projektet er, at den tætte beliggenhed, medvirkede til tryghed og nemmere tilgængelighed dette var med til at øge fremmødet. Tværsektorielt: Anbefalingen er, at et lignende projekt bliver et fælles projekt. Der skal være en fælles forståelse for hvad deltagerne skal igennem, dette fordrer god og tæt kommunikation mellem involverede forvaltninger. Dette gælder såvel i planlægnings- som i udførelsesfasen, således det organisatorisk sikrer et fælles ejerskab, hvor der er kommunikeret enighed om ansvarsfordeling, mål og formål. 15

16 Evalueringsrapport Organisation - udfordringer og valg Ved projektets opstart var der overvejelser omkring projekts organisering. Overvejelserne havde fokus på, at sikre et partnerskab mellem Jobcenteret og Rusmiddelcenter Middelfart, med henblik på at skabe fælles ejerskab til projektet. Grundet de lovgivningsmæssige forskelligartede rammer for henholdsvis Jobcentret og Rusmiddelcenter Middelfart, fravalgte man Jobcentres deltagelse i styregruppen. Samarbejdet sikres ved at afholde kvartalsmøder også kaldt koordineringsmøder. 6 Projektet valgte på den baggrund at organisere sig på følgende måde: En projekt leder, som daglig ansvarlig for projektets gennemførelse og efterlevelse af målsætning. Ansat på fuld tid i og finansieret af projektet. To faste medarbejdere i projektet, udlånt af Jobcenteret. De varetog dels kontaktpersonsfunktionen, dels projektets daglige drift og aktiviteter. Ansat på fuld tid i Projekt 29 og finansieret af Jobcenteret. En deltids projektmedarbejder udlånt fra Rusmiddelcenter Middelfart, som deltog i de planlagte timer, hvor deltagerne skrev deres livshistorier. Ansat på deltid og er delvis finansieret af projektet. En fysioterapeut, som sikrede fagligheden i de fysiske aktiviteter med deltagerne. Ansat på deltid i og finansieret af projektet. I Rusmiddelcenter Middelfart er ansat en visitator, som ved projektets etablering fik udvidet sin funktion til også at omfatte al visitation af deltagere fra Jobcentret til Projekt 29. Dette for at sikre en ensrettet visitationsprocedure, mellem de to forvaltninger. 6 Bilag 1 16

17 Der blev nedsat en styregruppe, bestående af projektets medarbejdere, visitator og Rusmiddelcenter Middelfarts leder, mens den eksterne konsulent deltog i projektets temadage og større planlægnings og strategimøder. Projektets ramme, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats 32 og SEL 101, gav sammen med Jobcentrets matchning udfordringer, som vi ønsker at diskutere i metodeskriftet. Jobcenteret valgte i forbindelse med ændringer i matchgrupperne i 2011, at matche deltagerne i projektet som matchgruppe 2. Samarbejdet og arbejdsfordelingen mellem Jobcenteret og Rusmiddelcentret bestod i, at de 2 udlånte medarbejdere førte ugesedler for Jobcenteret, som dokumentation for fremmøde. Jobcenteret eksekverede konsekvens ved manglende fremmøde. For at sikre strukturen i projektet og koordinering af indsatsen udarbejdedes der henholdsvis en ugeplan og en mødeoversigt. 7 Metodeovervejelser I metodeskriftet, der er udarbejdet som et selvstændigt dokument, vil der være et afsnit, der specifikt diskuterer den forskellige kultur og tilgang til deltagere, der kendetegner henholdsvis Jobcenteret og Rusmiddelcentret. Ansøgningen refererer til Antonovskys 8 tanker om, at sammenhæng og begribelighed er væsentlige elementer for at kunne begå sig. Titlen på projektet er således også direkte inspireret af den del af filosofien: Sammenhæng i livet livet i en anden sammenhæng. Det gav overordnet rigtig god menig for målgruppen, at opleve struktur og sammenhæng. For nogle af de mest aktive i skriveseancerne, gav det en reel mulighed for at se, hvor de kom fra, og kommer til forståelse om egne muligheder for at agere / eller ikke at agere. De bliver derved afklaret om, at de i dag har en mulighed for at reformulere deres muligheder i livet; At se sig selv i en anden sammenhæng. 7 Bilag 1 - Ugeplan og mødeoversigt. 8 Aaron Antonovsky medicinsk sociologi, Helbredets Mysterium, Gyldendal Akademisk forlag,

18 Målgruppen havde oplevet en massiv negativ opmærksomhed. Det fremgik tydeligt, at målgruppen var voldsomt præget af en negativ eksponering, så der skulle kun små ting til i hverdagen, før de blev bekræftet i: Det nytter ikke noget. Derfor var den anerkendende tilgang en bevidst metodisk strategi. Deltagerne skulle gennem en lang proces, vedvarende anerkendes for de kompetencer og små ændringer de formåede, før de turde tro på, at de var sande og at de faktisk havde præsteret positive ændringer. Det var tydeligt, at målgruppen profiterede af, at der i gruppen blev etableret sociale relationer og man kom til at kende væsentlige elementer i hinandens historier. Det sociale element havde størst indflydelse, når den gode kultur var skabt, og kunne være meget fremmende for fremmøde, ansvarlighed etc. og var således selvforstærkende. Endvidere var den spejling, der skete i seancerne, befordrende for forståelsen af mig selv. Sagt med andre ord var det lettere at se sig selv, når historien blev fortalt af en anden. Deltagerne var generelt stærkt præget af manglende struktur, men når relationen var etableret, var det muligt at rammesætte uden at deltagerne protesterede og de profiterede således af rammer, der var sat for bestemte aktiviteter for ugen og dagen. Det understreger igen vigtigheden for denne målgruppe af det, som Antonovsky, kalder: begribelighed. Bogudgivelsen, var med til at give en meget positiv eksponering i form af avisomtale, borgmesterens tale og den konkrete udgivelse af bøgerne. Det var klart understøttende for en positiv proces ikke mindst da bøgerne blev købt af folk, som ikke var relateret til projektet. Målgruppen De deltagere som blev visiteret til aktiveringsforløbet kendetegnedes ved, at have haft et mangeårigt misbrug. Nogle af deltagerne havde fravalgt den sociale behandling, og modtog i projektperioden alene substitutionsbehandling. Der var deltagere med psykiske vanskeligheder for eksempel personlighedsforstyrrelser, disse var dog sjældent udredt og diagnosticeret. Der var deltagere som stod udenfor socialt samvær og samfundslivet i almindelighed, nogle havde desuden varierende grad af isolation. Generelt for gruppen var, at de havde haft sporadisk eller meget lidt kontakt til arbejdsmarkedet, hvilket havde det til følge, at den enkelte deltager havde svært ved at leve op til samfundets krav og stod ofte i opposition til samfundet. 18

19 Gruppen af aktiverede deltagere var præget af større sygelighed end normalbefolkningen 9, og havde samtidig svært ved at benytte det etablerede sociale og sundhedsmæssige hjælpesystem. Køn og alder De aktiverede deltagere var repræsenteret i alderen fra 19 år til 63 år. Fordelingen på køn var med 12 kvinder og 27 mænd. Deltagergruppen var i perioden på i alt 39 deltagere og gennemsnitsalderen var midt 30 erne. En del af deltagerne var gengangere, hvilket betød at nogle i perioder var indsat til afsoning og tilbage i aktivering efter endt afsoning. Andre var midlertidig ude af aktivering grundet deltagelse i gruppebehandling. Den uhomogene alderssammensætning til trods, gav ikke anledning til problemer til aktiveringens hovedformål i forhold til at skrive sin livshistoriefortælling. Alderen havde således heller ingen betydning for at danne relationer og give hinanden sparring i forhold til den enkeltes historie. Forsørgelsesgrundlag / matchgruppe Forsørgelsesgrundlaget for alle deltagere, var kontanthjælp jf. AKL 11 og aktivering efter Lov om Aktiv Beskæftigelses Indsats jf. 32. Deltagere henvist til aktivering i projektet var før 2010 grupperet efter matchgruppe 4-5 og i matchgruppe 2 efter ændring i matchgrupperne i Den overvejende del af de henviste deltagere, har ikke haft tilknytning til arbejdsmarkedet indenfor de sidste 10 år. Gruppen af deltagere mellem år havde alle med enkelte undtagelser en ikke uafsluttet 9. Klasse. Gruppen havde ej heller formået at komme i gang i andre uddannelsessystemer eller på anden måde fået tilknytning til enten ungdomsuddannelse eller arbejdsmarkedet. Den ældre gruppe deltagere fra 26 år og opefter, har kun haft meget lidt tilknytning til arbejdsmarkedet dog med undtagelse af 2 deltagere som begge havde uddannelse. Én havde en mellemlang videregående uddannelse og én havde en faglig uddannelse. Der var forskellige årsager til at deltagerne havde været i kontanthjælpssystemet i mange år. Dette kunne skyldes et langvarigt misbrug, 9 SUSY Udsat

20 som var startet i en tidlig alder, der kunne have været helbredsproblemer psykisk såvel som fysisk. Misbrugstyngde / belastning stof og alkohol Den mest dominerende gruppe var deltagere med stofmisbrug. Kendetegnet ved denne gruppe var, at de tillige havde valgt den sociale behandling fra. Gruppen med alkoholproblemer, var svært belastet af deres mangeårige alkoholmisbrug nogle med fysiske og psykiske skader til følge. Flere af deltagerne i projektet havde udover misbrugsproblematikker også psykiske lidelser. En anden men større gruppe, må beskrives som værende dobbeltbelastet i forhold til alkohol og stof. Enlige forsørgere Ud af de 12 kvinder, som deltog, var 1/3 enlige forsørgere 1/3 havde børn anbragt uden for hjemmet og 1/3 havde ingen biologiske børn. Alle kvinder med biologiske børn havde tilknytning til Familieafdelingen i en eller anden grad. Ingen mænd var enlige forsørgere, men 6 havde samkvem i weekender og ferier. 20

21 Brobygning mellem Rusmiddelcenter Middelfart, Socialforvaltningen og Jobcentret Et af målene med at etablere projektet var, at skabe brobygning mellem Rusmiddelcenter Middelfart og Jobcentret, og brobygning mellem Rusmiddelcenter Middelfart og lokale uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedet. Jobcentret havde ikke tidligere haft succes med at få den gruppe af deltagere i praktik eller anden form for beskæftigelse. Det samme gør sig gældende, for Rusmiddelcenter Middelfart i forhold til at få deltagerne motiveret til at indgå i et behandlingsforløb. Ved at kombinere indsatsen mellem Jobcentret og Rusmiddelcenter Middelfart og iværksætte et aktiveringstilbud ved hjælp af livshistoriefortælling, lykkedes det at motivere nogle deltagere til at indgå i projektet. Der blev udarbejdet en kontrakt 10, som blev præcenteret for deltageren før der kunne startes op i Projekt 29. Kontrakten blev udarbejdet for at sikre, at Jobcentret på den ene side kunne indfri kravet om et aktiveringstilbud og Projekt 29 på den anden sikre, at deltagerne blev inddraget i at arbejde aktivt med sig selv ved at skrive egen livshistorie. Visitation fra Jobcentret til Rusmiddelcenter Middelfart foregik på følgende måde: sagsbehandler fra Jobcentret foreslog deltageren at komme i aktivering i Projekt 29. Deltageren fik bl.a. udleveret en folder 11, hvor vilkår for deltagelse blev oplyst. Praktisk foregik det på følgende måde; Første henvendelse til aktivering var med en henvisning til visitator i Rusmiddelcenter Middelfart. Visitator tog efterfølgende sagen med til førstkommende projektmøde (disse blev afholdt hver 14. dag). Sagen blev drøftet, bl.a. ift. matchning af allerede indskrevne i projektet samt antal. I perioder var det nødvendigt at sætte deltagerne på venteliste. 10 Bilag 2 - Kontrakt 11 Bilag 2 - Folder 21

Motionsfremmende aktiviteter på Værestedet Stenbruddet

Motionsfremmende aktiviteter på Værestedet Stenbruddet Ansøgningsskema til satspuljeprojekter under Kulturministeriet 2015 Ansøgningen vedrører (sæt kryds ): Idræt for udsatte grupper Alternative idrætsformer for børn og unge Projektoverskrift Motionsfremmende

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj

Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj FREDERIKSBERG KOMMUNE Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj Rikke Holm 2014 FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER - FOREBYGGELSEN Indledning Der har fra april 2014 frem til juni 2014,

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Sundhedskursus. For borgere med diabetes, hjertesygdom, KOL, kræft, depression og for borgere som er midlertidigt sygemeldt fra arbejdsmarkedet.

Sundhedskursus. For borgere med diabetes, hjertesygdom, KOL, kræft, depression og for borgere som er midlertidigt sygemeldt fra arbejdsmarkedet. Sundhedskursus For borgere med diabetes, hjertesygdom, KOL, kræft, depression og for borgere som er midlertidigt sygemeldt fra arbejdsmarkedet. Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder forløb med holdundervisning,

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder et sundhedskursus, der sætter fokus på at give inspiration og redskaber

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Lev godt med din sygdom Hadsten samt Kultur- og Sundhedscenter InSide, Hammel. Sundhedskursus

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010 Kvalitetsstandarder Viljen til forandring august 2010 Motivationsforløb for unge med et problematisk forbrug af euforiserende stoffer At motivere den unge til at arbejde med sit forbrug At formidle viden

Læs mere

Statusrapport Kultur Akademiet (ID NR 111) 2. periode 2009

Statusrapport Kultur Akademiet (ID NR 111) 2. periode 2009 Statusrapport Kultur Akademiet (ID NR 111) 2. periode 2009 1. Indledning Dette er projektets statusrapport, som projekterne under det Fælles Ansvar II udfylder halvårligt. Statusrapporten vedrører projektets

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder et sundhedskursus, der sætter fokus på at give inspiration og redskaber

Læs mere

Hvidovre Gymnasium & HF

Hvidovre Gymnasium & HF Hvidovre Gymnasium & HF Hvad har vi gjort? Afholdt tre forløb for i alt 26 elever og kursister 1 for stx-elever (2.g) 1 for HF-kursister (2. HF) 1 blandet hold med deltagere fra 1.g og 2. g og 1. HF Hvert

Læs mere

Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper

Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper Personer uden for arbejdsmarkedet Arbejdet med målgruppen bør gribes an på en utraditionel og holistisk måde, som tager udgangspunkt

Læs mere

Bedre sundhed din genvej til job. Side 1

Bedre sundhed din genvej til job. Side 1 Bedre sundhed din genvej til job Side 1 Program Præsentation Formål med oplægget Beskrivelse af kurset Samarbejde og barrierer imellem jobog sundhedsområdet Fremtid Tid til refleksion Jeres spørgsmål og

Læs mere

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Evaluering udarbejdet af sundhedskonsulenterne Julie Dalgaard Guldager samt Lene Schramm Petersen marts 2015. 1 I projekt Styrket indsats

Læs mere

Bike4Life projektbeskrivelse. Et U- turn projekt for socialt udsatte unge

Bike4Life projektbeskrivelse. Et U- turn projekt for socialt udsatte unge Bike4Life projektbeskrivelse Et U- turn projekt for socialt udsatte unge Om projektet Resumé: Et projekt, der beskæftiger sig med unge i alderen 18-30 år, som modtager offentlig forsørgelse (uddannelseshjælp,

Læs mere

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se...

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... 1 Indholdsfortegnelse Individuelt erhvervsrettet forløb... side 5

Læs mere

Kvalitetssikring. Måling 1: Opstart på Integro. Er du: Gift Samlevende Enlig. Blev der under samtalen taget hensyn til dig og vist dig respekt?

Kvalitetssikring. Måling 1: Opstart på Integro. Er du: Gift Samlevende Enlig. Blev der under samtalen taget hensyn til dig og vist dig respekt? Kvalitetssikring Måling : Opstart på Integro Baggrund: Cpr. nummer: _ Køn: Kvinde Mand Er du: Gift Samlevende Enlig Hvor mange børn har du: Hvor længe har du været ledig inden for de sidste år? Har du

Læs mere

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Baggrund Der findes i dag ganske få behandlingstilbud til personer som lider af fedme, som inddrager

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d.

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d. Notat Projekt nr. 64 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene M. Thomsen Mads Sinding Jørgensen 13.september 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200

Læs mere

for psykisk syge i Københavns kommune. Evalueringsrapport for Fremtidsfabrikken - Idrætshusets ungetilbud

for psykisk syge i Københavns kommune. Evalueringsrapport for Fremtidsfabrikken - Idrætshusets ungetilbud for psykisk syge i Københavns kommune. Evalueringsrapport for Fremtidsfabrikken - Idrætshusets ungetilbud Skrevet af Trine Sandahl Als, koordinator for Fremtidsfabrikken; Idrætshusets Ungetilbud & Irene

Læs mere

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden:

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Pos 1: Pos 2: Pos 3: Pos 4: Pos 9: Beboer nr.: Laveste nr. = først indflyttet Der indgår 12 beboere i det statistiske

Læs mere

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet OM AT VÆRE MENTOR OM AT VÆRE MENTOR i Lær for Livet 1 MENTOR I LÆR FOR LIVET Lær for Livets mentorordning er en del af Lær for Livet, som er Egmont Fondens signaturprojekt. Målet med Lær for Livet er:

Læs mere

Allégårdens Rusmiddelpolitik

Allégårdens Rusmiddelpolitik Allégårdens Rusmiddelpolitik Ungecentret Allegården forholder sig aktivt til de anbragte unges brug af rusmidler. Det betyder, at unge, der bor på Allégården, kan forvente, at de kommer til at forholde

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Livsstilscenter Brædstrup

Livsstilscenter Brædstrup Baggrund Livsstilscentret åbnede på Brædstrup Sygehus i 1996 Eneste af sin art i Danmark Modtager patienter fra hele landet Danmarks højst beliggende sygehus, 112 meter over havets overflade Målgrupper

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

HVORFOR DYRKE IDRÆT? Hvad er pensionistidræt? Er du pensionist eller efterlønsmodtager i Struer Kommune kan du deltage i vores træningstilbud.

HVORFOR DYRKE IDRÆT? Hvad er pensionistidræt? Er du pensionist eller efterlønsmodtager i Struer Kommune kan du deltage i vores træningstilbud. AKTIVITET PENSIONIST IDRÆT 2014/2015 HVORFOR DYRKE IDRÆT? FORDI REGELMÆSSIG FYSISK AKTIVITET OG IDRÆTSUDØVELSE FORBEDRER DIN KONDITION, MUSKELSTYRKE, LEDBEVÆGELIGHED, KOORDINATION OG PSYKISKE VELVÆRE,

Læs mere

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale sfortegnelse Sundhedsprofil Motion i en travl hverdag Sund kost i en travl hverdag Ny livsstil - ny vægt Stresshåndtering Sundhed i 4D Food for Brains - Hjernemad Kostvejledning Individuel coaching Sundhedsambassadør

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats.

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Projekt: Hurtigere afklaring af sygemeldte med bevægeapparatslidelser og et tilbud om behandling I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 28 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Citat

Læs mere

Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156

Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156 Når viden skaber resultater --- Velfærdsministeriet Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156 Det Fælles Ansvar II Case-rapport August 2008 Velfærdsministeriet Kirkens Korshærs Aktivitetscenter

Læs mere

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet OM AT VÆRE MENTOR i Lær for Livet I denne folder kan du læse om, hvad det vil sige at være mentor i Lær for Livet. Vi håber, at folderen besvarer dine spørgsmål, og at den giver dig lyst til at melde dig

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Sundhed og forebyggelse Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Helle Gullacksen, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks sundhedsindsats Peter Hamborg Faarbæk, 3F: 3F s sundhedsprojekt

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Fysisk træning og botilbud Afrapportering af undersøgelse om fysisk træning

Fysisk træning og botilbud Afrapportering af undersøgelse om fysisk træning Fysisk træning og botilbud Afrapportering af undersøgelse om fysisk træning for personer der bor i botilbud pga. et handicap Jeppe Sørensen, sundhedspolitisk konsulent i Danske Handicaporganisationer Undersøgelsens

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Vesthimmerlands Ungeteam

Vesthimmerlands Ungeteam Vesthimmerlands Ungeteam Ungeteamet er et gratis tilbud til børn/unge og deres forældre, hvor barnet/den unge som udgangspunkt ikke allerede er i kontakt med socialforvaltningen. Ungeteamets arbejdsområde

Læs mere

Kolding Misbrugscenter

Kolding Misbrugscenter 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Kolding Misbrugscenter Oplysninger om tilbuddet Tilbudets navn: Kolding Misbrugscenter Tilbudstype: SEL. 101. Misbrugscentret yder dagbehandling til alkohol-og

Læs mere

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Familieinstitutionen Topshøj ApS. Topshøjvej 60. DK-4180 Sorø Tlf.: 57 83 12 21. topshoj@topshoj.dk.

Læs mere

Notat. Rehabilitering af socialt udsatte - Projekt 176. Projekt nr Dato for afholdelse. 12.september Godkendt d.

Notat. Rehabilitering af socialt udsatte - Projekt 176. Projekt nr Dato for afholdelse. 12.september Godkendt d. Notat Projekt nr. 176 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Line Dybdal Søren Betzer 12.september 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 Direkte tlf:

Læs mere

Foreningen Aikido Uden Grænser CVR:

Foreningen Aikido Uden Grænser CVR: Foreningen Aikido Uden Grænser CVR: 37511226. 2 Projekter på Ballerup Sprogcenter. Gennem Afslapnings-, Centrerings- og Konfliktløsningsmetoder baseret på træning af Being In Movement (BIM), Den Japanske

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Jobcenter Brøndby 2010 Koordinering og udvikling af ungeindsatsen i Brøndby kommune

Jobcenter Brøndby 2010 Koordinering og udvikling af ungeindsatsen i Brøndby kommune Jobcenter Brøndby 2010 Aktører Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Relevante uddannelsesinstitutioner Jobcentret Børneforvaltningen Mål/succeskriterier Formål 1. Der mangler gennemsigtighed ift. de forskellige

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET MED EVALUERINGEN

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, kronisk obstruktiv lungesygdom eller kræft

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, kronisk obstruktiv lungesygdom eller kræft Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, kronisk obstruktiv lungesygdom eller kræft Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder et sundhedskursus, der sætter fokus på at give inspiration

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

"Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46

Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper Projekt 46 Projekt nr. 46 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Anshu Varma 23.oktober 2007 Godkendt d. "Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46 Deltagere Birgitte

Læs mere

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave Bevægelse og lege Barnet er sin krop og har sin krop. Barnet er i verden gennem kroppen. Den udvikling og læring, som finder sted blandt børn i dagtilbud, er særlig

Læs mere

Evaluering af TeenFit, foråret 2015

Evaluering af TeenFit, foråret 2015 Evaluering af TeenFit, foråret 2015 TeenFit er et forløb udbudt af Rebild Ungdomsskole, hvor fokus er at øge motivationen til en sund livsstil, der giver mening for den enkelte, samt støtte vedkommende

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Baggrund: Effekten af Sundhedssamtaleforløb

Baggrund: Effekten af Sundhedssamtaleforløb Bilag til sagsfremstilling for politikkontrol vedr. forandringen Sundhedssamtaler - på vej til mestring på møde i Kultur- og Sundhedsudvalget d. 3. november 2016 Dato 4. oktober 2016 Sagsnr.: 29.30.00-A00-44768-15

Læs mere

BUSINESS CASE. En God Start for Unge. Ungeenheden

BUSINESS CASE. En God Start for Unge. Ungeenheden Hedensted BUSINESS CASE En God Start for Unge Ungeenheden Baggrund Der er i kommunen en voksende tilgang af unge med psykiske vanskeligheder nogle er diagnosticerede, mens andre ikke er. Disse unges opvækst

Læs mere

EVALUERING AF TEAM HERNING 2014/15

EVALUERING AF TEAM HERNING 2014/15 EVALUERING AF TEAM HERNING 2014/15 15. august 2015. 1 INDHOLD OM EVALUERINGEN 3 PROCESBESKRIVELSE AF EVALUERINGEN 4 SAMMENFATNING 5 ER PROJEKT TEAM HERNING 2014/2015 LYKKEDES? 5 HVILKE LANGTIDSVIRKNINGER

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Oplæg d. 7. nov. 2013. V/ Christine Marie Topp Cand. scient. i Idræt

Læs mere

Motion og Kost i dit SundhedsHus. Et gratis tilbud til dig, der har diabetes 2 eller forstadier hertil, forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesterol

Motion og Kost i dit SundhedsHus. Et gratis tilbud til dig, der har diabetes 2 eller forstadier hertil, forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesterol www.ballerup.dk/sundhedshuset Information til borgeren Motion og Kost i dit SundhedsHus Et gratis tilbud til dig, der har diabetes 2 eller forstadier hertil, forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesterol

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Projekt Aktive hurtigere tilbage 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Rammerne for projektet Alle borgere født i ulige år med 1. gangsamtaler fra 1. januar frem til 1. maj

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner. og optimer på virksomhedens bundlinie.

Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner. og optimer på virksomhedens bundlinie. Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner og optimer på virksomhedens bundlinie. Hvorfor investere I SUNDHED DET ER VELDOKUMENTERET, at virksomheder, der aktivt tør satse på sundhedsfremmende tiltag,

Læs mere

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Tirsdag den 31. juli 2012 Resumé: UNGNU i Middelfart Kommune træner psykisk og socialt sårbare unge mellem 16 og 30 år til

Læs mere

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER!

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! RAPPORT OM PILOTPROJEKTET: Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø (ISA) for medarbejderne i Borger og Organisationsservice (BOS) og Ældreområdet på Stenhusvej 21. PROJEKTPERIODE:

Læs mere

Spørgsmål og svar som praktikant i Forsorgsenheden, Forsorgshjemmet Østervang Revideret marts 2015

Spørgsmål og svar som praktikant i Forsorgsenheden, Forsorgshjemmet Østervang Revideret marts 2015 Spørgsmål: Hvor mange brugere kan være indskrevet på Østervang? Er der et introduktionsprogram? Svar: På Forsorgshjemmet Østervang kan der være i alt 137 brugere indskrevet. Modtagelsesenheden: 12 værelser

Læs mere

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder.

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder. Center for Børn & Familie Dato 01-09-2014 j./sagsnr. 28.00.00-G01-8-12 Skema til godkendelse af praktikperiode 1 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Vejledning i planlægning af dine mål Alle mål skal

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet En sikker base Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn og adresse: En Sikker base, Aller Møllevej 34 6070 Christiansfeld. Tilbudstype: botilbud for voksne i

Læs mere

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Sundhedssekretariatet Oktober 2013 1. Baggrund Dette statusnotat for bydelsprojektet i Sønderparken indeholder en oversigt over igangsatte aktiviteter

Læs mere

Hjemløsekoordinationsskemaet

Hjemløsekoordinationsskemaet Projekt Bedre kvalitet i arbejdet med hjemløse Hjemløsekoordinationsskemaet Denne udgave af hjemløsekoordinationsskemaet blev udviklet under projektet, men blev ikke taget i brug, da det blev besluttet

Læs mere

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Hjælp til håndtering af stress og depression 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Kort om oplægget Hvad er Hjælp til håndtering af stress og depression? Hjælp IKKE behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013 Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune Kvalitetsstandard November 2013 Baggrund Genoptræning efter Servicelovens 86 er i Mariagerfjord Kommune organiseret i Sundhed og Træning, en

Læs mere

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST!

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! Ungestrategi for 18-29-årige Jobcenter Brøndby 2016-2018 BRØNDBY KOMMUNE 1 OM STRATEGIEN Denne ungestrategi er rettet mod de 18-29-årige i Brøndby Kommune. I ungestrategien beskriver

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere