BRUGSANVISNING Type HD8965

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGSANVISNING Type HD8965"

Transkript

1 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8965 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet

2 2 DANSK Tillykke med købet af den superautomatiske kaffemaskine Saeco GranBaristo! Registrer dit produkt på for at få maksimal fordel af Saecos kundeservice. Denne brugsanvisning gælder for modellen HD8965. Maskinen er beregnet til brygning af espressokaffe med hele bønner og er udstyret med en mælkekande til let og hurtig tilberedning af en perfekt cappuccino eller en latte macchiato. I denne brugsanvisning finder du alle de nødvendige oplysninger til at installere, anvende, rengøre og afkalke din maskine. RESUMÉ VIGTIGT... 4 Sikkerhedsanvisninger... 4 Advarsel... 4 Vigtigt... 6 Overensstemmelse med regler... 7 INSTALLATION... 8 Oversigt over maskinen... 8 Beskrivelse... 9 KLARGØRING...10 Maskinens emballage Installering af maskinen FØRSTE GANG MASKINEN TAGES I BRUG...12 Valg af sprog Automatisk skyllecyklus/rensning Manuel skyllecyklus Måling og programmering af vandets hårdhed Installation af vandfilteret "INTENZA+" Udskiftning af vandfilteret "INTENZA+" INDSTILLINGER...23 Kaffeprofil Aktivering af en ny profil Deaktivering af en brugerprofil Saeco Adapting System Justering af den keramiske kaffekværn Regulering af aroma (kaffens intensitet) Indstilling af udløb Indstilling af mængden af kaffe i en kop BRYGNING AF KAFFE...30 Brygning af kaffe med kaffebønner Brygning af kaffe med formalet kaffe MÆLKEKANDE...33 Fyldning af mælkekande Indsætning af mælkekande Fjernelse af mælkekande Tømning af mælkekande... 35

3 DANSK 3 UDLØB AF PRODUKTER MED MÆLK...36 Regulering af mængde for produkter med mælk...39 SPECIALPRODUKTER...41 Varmt vand Regulering af varmtvandsudløb Tilberedning af andre drikkevarer fra menuen "Special beverages" Regulering af udløbsmængden i koppen for andre drikkevarer fra menuen "Special beverages" PROGRAMMERING AF PRODUKT...46 Aroma Kaffemængde Temperatur Smag Mælkemængde PROGRAMMERING FOR VARMT VAND...48 Vandmængde Temperatur NULSTILLING AF PRODUKTPARAMETRE...49 PROGRAMMERING AF MASKINEN...50 Vandindstillinger Sprogindstillinger Standbyindstillinger Fabriksindstillinger STATISTIKKER...52 VEDLIGEHOLDELSE...53 Afkalkning Rengøringscyklus for kaffeenhed Rengøring af kande RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...55 Daglig rengøring af maskinen Daglig rengøring af vandbeholderen Daglig rengøring af mælkekande Ugentlig rengøring af maskinen Ugentlig rengøring af mælkekande Ugentlig rengøring af kaffeenhed Månedlig rengøring af mælkekande Månedlig smøring af kaffeenhed Månedlig rengøring af kaffeenhed med affedtningstabletter Månedlig rengøring af kaffebønnebeholderen AFKALKNING...73 MEDDELELSER PÅ DISPLAY...77 FEJLFINDING OG AFHJÆLPNING...79 ENERGIBESPARELSE...82 Standby Bortskaffelse TEKNISKE KARAKTERISTIKA...84 GARANTI OG ASSISTANCE...84 Garanti Assistance BESTILLING AF PRODUKTER TIL VEDLIGEHOLDELSE...85

4 4 DANSK VIGTIGT Sikkerhedsanvisninger Maskinen er udstyret med sikkerhedsanordninger. Dog er det alligevel nødvendigt at læse de anførte sikkerhedsanvisninger omhyggeligt igennem, så skader på personer eller genstande undgås. Brugsanvisningen skal opbevares til eventuel fremtidig brug. Udtrykket ADVARSEL og dette symbol advarer brugeren om faresituationer, som kan forårsage alvorlige personskader, livsfare og/eller skader på maskinen. Udtrykket VIGTIGT og dette symbol advarer brugeren om risikosituationer, som kan forårsage lettere personskader og/ eller skader på maskinen. Dette symbol signalerer, at det er vigtigt at læse brugsanvisningen omhyggeligt, inden maskinen tages i brug eller vedligeholdes. Advarsel Slut maskinen til et egnet stik i væggen, hvis hovedspænding svarer til maskinens tekniske specifikationer. Undgå, at strømkablet hænger ned fra bordet eller arbejdsbordet, eller at det kommer i kontakt med varme overflader. Nedsænk ikke maskinen, stikket eller strømkablet i vand: fare for elektrisk stød! Ret ikke strålen med varmt vand mod dig selv: fare for forbrændinger!

5 DANSK 5 Rør ikke ved varme overflader. Brug håndtagene og knapperne. Tag stikket ud af stikkontakten: - hvis der opstår anomalier; - hvis maskinen henstår ubrugt i længere tid; - inden maskinen rengøres. Træk i selve stikket og ikke i strømkablet. Rør ikke ved stikket med våde hænder. Brug ikke maskinen, hvis stikket, strømkablet eller selve maskinen er beskadiget. Udfør aldrig ændringer ved maskinen eller strømkablet. Alle reparationer skal udføres af et autoriseret Philips servicecenter, så alle farer undgås. Maskinen er ikke beregnet til brug af børn under 8 år. Maskinen kan bruges af børn på 8 år (eller derover), hvis de overvåges eller instrueres i sikker brug af maskinen og har forstået farerne, som er forbundet hermed. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år og er under opsyn af en voksen. Hold maskine og strømkabel uden for rækkevidde for børn under 8 år. Maskinen kan bruges af personer med nedsatte fysiske, mentale eller sensoriske evner, eller som ikke har erfaring og/eller kompetence, hvis de overvåges eller instrueres i sikker brug af maskinen og har forstået farerne, som er forbundet hermed. Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med maskinen. Stik ikke fingrene eller andre genstande i kaffekværnen.

6 6 DANSK Vigtigt Maskinen er udelukkende beregnet til brug i husholdninger og er uegnet til brug til kantiner eller køkkenzoner i forretninger, kontorer, landbrug eller andre arbejdssteder. Placer altid maskinen på en plan og stabil overflade. Placer ikke maskinen på varme overflader, i nærheden af varme ovne, varmeapparater eller lignende varmekilder. Hæld kun hele kaffebønner i beholderen. Malet kaffe, pulverkaffe samt andre genstande kan beskadige maskinen, hvis de hældes i kaffebønnebeholderen. Lad maskinen afkøle, inden du indsætter eller fjerner komponenter. Beholderen må ikke fyldes med varmt eller kogende vand. Brug kun koldt drikkevand uden brus. Brug aldrig skurepulver eller aggressive rengøringsmidler til rengøringen. En blød klud, som er fugtet med vand, er tilstrækkelig. Afkalk maskinen regelmæssigt. Det er maskinen selv, som angiver, hvornår afkalkning er nødvendig. Hvis maskinen ikke afkalkes, holder den op med at fungere korrekt. I dette tilfælde er reparationen ikke dækket af garantien! Udsæt ikke maskinen for temperaturer på under 0 C. Vandet i opvarmningssystemet kan fryse og beskadige maskinen. Efterlad ikke vand i beholderen, hvis maskinen skal henstå ubrugt i en længere periode. Vandet kan forurenes. Brug frisk vand, hver gang maskinen bruges.

7 Overensstemmelse med regler DANSK 7 Maskinen lever op til kravene i artikel 13 i det italienske lovdekret nr. 151 af 25. juli 2005 Gennemførelse af direktiv 2005/95/EF, 2002/96/EF og 2003/108/EF om mindskning af brug af farlige stoffer i elektriske og elektroniske apparaturer samt affaldsbortskaffelse. Denne maskine lever op til kravene i det europæiske direktiv 2002/96/EF. Denne maskine fra Philips stemmer overens med alle standarder og gældende bestemmelser på området for eksponering for elektromagnetiske felter.

8 8 INSTALLATION Oversigt over maskinen

9 Beskrivelse 1. Kaffebønnebeholder med låg 2. Kopvarmer 3. Vandbeholder + låg 4. INTENZA+-vandfilter 5. Beholder til formalet kaffe 6. Knap til inspektionslåge 7. Betjeningspanel 8. Aftageligt kaffeudløb 9. Inspektionslåge 10. Håndtag til blokering/udtagning af kaffeenhed 11. Drypbakke (indvendig) 12. Skuffe til kafferester 13. Kaffeenhed 14. Indikator for fuld drypbakke 15. Kopbakke 16. Drypbakke (udvendig) 17. Vandudløb (udtageligt) 18. Mælkekande 19. Stik til strømkabel 20. Afbryderkontakt 21. Mål til formalet kaffe / nøgle til regulering af kaffemaling 22. Strømkabel 23. Pensel til rengøring 24. Smørefedt til kaffeenhed 25. Test af vandets hårdhed 26. Knap til espresso macchiato 27. Knap til cappuccino 28. Knappen "ESC" 29. LCD-display 30. Knappen "OP" 31. Knap til espresso 32. Knap til café crème 33. Knap til latte macchiato 34. Knap til varm mælk 35. "MENU"-knap 36. Knappen "OK" 37. Vælgerknap til specialprodukter 38. "Aroma"-knap - Formalet kaffe 39. Knappen "NED" 40. Standbyknap 41. Knap til kaffe 42. Knap til amerikansk kaffe 43. Affedtningstabletter (sælges separat) 44. Afkalkningsmiddel (sælges separat) DANSK 9

10 10 DANSK KLARGØRING Maskinens emballage Originalemballagen er udviklet og konstrueret til at beskytte maskinen under transport. Det anbefales, at man gemmer emballagen for eventuel fremtidig transport. Installering af maskinen 1 Tag drypbakken med rist og kanden ud af emballagen. 2 Fjern maskinen fra emballagen. 3 Det anbefales at følge nedenstående råd om optimal brug: Maskinen skal placeres på en sikker og plan overflade, hvor ingen kan vælte den eller komme til skade. Stedet, hvor maskinen placeres, skal være godt oplyst, rent og have en stikkontakt i nærheden. Der skal være en minimumsafstand mellem maskinen og væggene som vist i figuren. 4 Sæt den udvendige drypbakke med rist i maskinen. Kontrollér, at den er indsat korrekt. Drypbakken har til formål at opsamle vandet, som løber ud af kaffeudløbet under skylle-/selvrensecyklusser, og eventuel kaffe, som kan løbe over under tilberedelse af drikke. Tøm og vask drypbakken hver dag, og hver gang indikatoren for fuld drypbakke er hævet. Vigtigt: Drypbakken må IKKE tages ud straks efter tænding af maskinen. Vent et par minutter, indtil skylle-/selvrensecyklussen er udført.

11 DANSK 11 5 Løft kandens udvendige venstre låg. 6 Tag vandbeholderen af ved hjælp af håndtaget i det indvendige låg. 7 Skyl beholderen med frisk vand. 8 Fyld beholderen med frisk drikkevand til niveauet MAX, og sæt den i maskinen igen. Kontrollér, at den er sat helt i bund. Vigtigt: Beholderen må ikke fyldes med varmt eller kogende vand, mineralvand med kulsyre eller andre væsker. De kan skade beholderen og maskinen. 9 Fjern låget fra kaffebønnebeholderen. Hæld langsomt kaffebønnerne i. Vigtigt: Hæld altid og kun hele kaffebønner i beholderen. Malet kaffe, pulverkaffe samt andre genstande kan beskadige maskinen. 10 Sæt låget tilbage på kaffebønnebeholderen.

12 12 DANSK 11 Sæt stikket i kontakten, der sidder bag på maskinen. 12 Sæt stikket i den modsatte ende af strømkablet i en vægstikkontakt med passende spænding. 13 Flyt afbryderkontakten på bagsiden til position I for at tænde maskinen. FØRSTE GANG MASKINEN TAGES I BRUG Inden maskinen tages i brug første gang, skal følgende betingelser være til stede: 1) Det er nødvendigt at vælge sprog. 2) Maskinen udfører en automatisk skyllecyklus/rengøring. 3) Det er nødvendigt at starte en manuel skyllecyklus. Valg af sprog Første gang maskinen tages i brug, skal man vælge sprog. LANGUAGE ITALIANO ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS 1 Displayet her ved siden af vises. Vælg det ønskede sprog ved at trykke på rulleknapperne eller ". LANGUAGE ITALIANO ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS 2 Tryk på knappen for at bekræfte.

13 DANSK 13 HEATING UP 3 Maskinen er ved at varme op. Automatisk skyllecyklus/rensning Efter endt opvarmning udfører maskinen en automatisk skyllecyklus/ selvrensning med frisk vand af de indvendige kredsløb. Denne operation kræver mindre end ét minut. 1 Placer en beholder under kaffeudløbet, som kan opsamle den lille vandmængde, som løber ud. RINSING 2 Displayet her ved siden af vises. Vent, til cyklussen afslutter automatisk. Tryk på knappen for at stoppe udløbet. 3 Når ovenstående procedurer er udført, viser maskinen dette display. Nu kan den manuelle skyllecyklus udføres.

14 14 DANSK Manuel skyllecyklus Ved første ibrugtagning af maskinen skal der udføres en skyllecyklus. Under denne proces aktiveres kaffeudløbscyklussen, og det friske vand løber gennem udløbet. Denne proces tager et par minutter. 1 Anbring en beholder under kaffeudløbet. 2 Kontrollér, at maskinen viser dette display. REGULAR 3 Tryk på knappen for at åbne menuen for valg af aroma. GROUND COFFEE 4 Hvis du vil vælge funktionen for brygning med formalet kaffe, skal du trykke på rulleknappen eller, indtil ikonet vises. Der skal ikke tilføjes formalet kaffe i beholderen. FFEE 5 Tryk på knappen.

15 DANSK 15 INSERT PREGROUND COFFEE AND PRESS OK 6 Ved valg af produkt anmoder maskinen om bekræftelse af indsættelse af pulverkaffe. Tryk på knappen. Maskinen begynder at lade varmt vand løbe ud af kaffeudløbet. 7 Når udløbet er stoppet, skal beholderen skylles og sættes på plads igen under vandudløbet. 8 Tryk på knappen. SPECIAL BEVERAGES HOT WATER RISTRETTO ESPRESSO MILD ESPRESSO INTENSE 9 Tryk på knappen. HOT WATER INSERT WATER SPOUT 10 Tryk på knappen. Når opvarmningsfasen er slut, begynder maskinen at lade vandet løbe ud. 11 Når vandet er løbet ud, skal beholderen fjernes og tømmes. 12 Gentag punkt 8 til 11, indtil der ikke er mere vand i beholderen, og gå derefter videre til punkt 13.

16 16 DANSK 13 Fyld herefter vandbeholderen igen op til niveauet MAX. Nu er maskinen klar til at tilberede kaffe. Symbolet, der ses her ved siden af, bliver vist. Hvis maskinen har stået ubenyttet hen i to eller flere uger, bliver der udført en automatisk skyllecyklus/selvrensning, når den tænder. Herefter er det nødvendigt at starte en manuel skyllecyklus som beskrevet ovenfor. Den automatiske skyllecyklus/selvrensning startes også, når maskinen har været i standby eller har været slukket i mere end 15 minutter. Når cyklussen er afsluttet, kan der brygges kaffe.

17 DANSK 17 Måling og programmering af vandets hårdhed Målingen af vandets hårdhed er meget vigtig, fordi den gør det muligt at fastlægge afkalkningshyppigheden for maskinen og for installering af vandfilteret "INTENZA+". Læs det efterfølgende kapitel for at få flere oplysninger om vandfilteret. Følg nedenstående vejledning for at måle vandets hårdhed: 1 Sænk prøvestrimlen til test af vandets hårdhed (medfølger maskinen) ned i vandet i 1 sekund. Prøvestrimlen kan kun anvendes til en enkelt måling. 2 Vent et minut. Intenza Aroma System A B C Indstilling af vandets hårdhed 3 Kontrollér antallet af firkanter, der bliver røde, og referer til tabellen ved siden af. Tallene på prøvestrimlen svarer til konfigurationen af reguleringen for vandets hårdhed. Nærmere beskrevet: 1 = 1 (meget blødt vand) 2 = 2 (blødt vand) 3 = 3 (hårdt vand) 4 = 4 (meget hårdt vand) Bogstaverne svarer til referencemærkerne, der findes nederst på vandfilteret "INTENZA+" (se næste kapitel). 1 4 Tryk på knappen for at åbne maskinens hovedmenu.

18 18 DANSK MENU COFFEE PROFILES MAINTENANCE SETTINGS STATISTICS 5 Tryk på knappen for at vælge SETTINGS. MENU COFFEE PROFILES MAINTENANCE SETTINGS STATISTICS 6 Tryk på for at bekræfte. SETTINGS WATER LANGUAGE STAND-BY RESTORE TO DEFAULT 7 Tryk på for at bekræfte valget WATER. WATER HARDNESS ENABLE FILTER ACTIVATE FILTER 8 Tryk på for at bekræfte valget HARDNESS. Maskinen leveres med en standardindstilling for vandets hårdhed, der er kompatibel med de fleste typer vand. HARDNESS Tryk på knappen for at øge værdien og på knappen for at mindske værdien. 10 Tryk på knappen for at bekræfte indstillingen. 11 Tryk på knappen for at forlade programmeringsmenuen. Nu er maskinen klar til brug.

19 DANSK 19 Installation af vandfilteret "INTENZA+" Det anbefales at installere vandfilteret "INTENZA+", som begrænser kalkdannelsen i maskinen og giver din kaffe en mere intens aroma. Vand er et fundamentalt element i kaffetilberedning, og derfor er det særlig vigtigt, at det altid filtreres på professionel måde. Vandfilteret "INTENZA+" er i stand til at forebygge dannelsen af mineralaflejringer og forbedrer vandkvaliteten. 1 Tag "INTENZA+"-vandfilteret ud af indpakningen, sænk det ned i lodret position (med åbningen opad) i koldt vand, og tryk forsigtigt på begge sider for at fjerne luftbobler. 2 Konfigurer vandfilteret "INTENZA+" på basis af den udførte måling (se forrige kapitel) og angivelserne nederst på filteret: A = Blødt vand svarer til 1 eller 2 på prøvestrimlen B = Hårdt vand (standard) svarer til 3 på prøvestrimlen C = Meget hårdt vand svarer til 4 på prøvestrimlen 3 Tryk på knappen for at åbne maskinens hovedmenu. MENU COFFEE PROFILES MAINTENANCE SETTINGS STATISTICS 4 Tryk på knappen for at vælge SETTINGS.

20 20 DANSK MENU COFFEE PROFILES MAINTENANCE SETTINGS STATISTICS 5 Tryk på for at bekræfte. SETTINGS WATER LANGUAGE STAND-BY RESTORE TO DEFAULT 6 Tryk på for at bekræfte valget WATER. WATER HARDNESS ENABLE FILTER ACTIVATE FILTER 7 Tryk på knappen for at vælge ACTIVATE FILTER. 8 Tryk på for at bekræfte. ACTIVATE FILTER 9 Tryk på for at bekræfte. ACTIVATE FILTER? Tryk på knappen for at afslutte. 10 Fjern det hvide filter i vandbeholderen, og opbevar det på et tørt sted.

21 DANSK Sæt vandfilteret "INTENZA+" i den tomme vandbeholder. Skub det til det lavest mulige punkt. 12 Fyld beholderen med frisk drikkevand til niveauet MAX, og sæt den i maskinen igen. ACTIVATE FILTER 13 Tryk på for at bekræfte. INSERT FILTER. FILL THE TANK 14 Kontrollér, at vandudløbet er installeret korrekt. ACTIVATE FILTER 15 Tryk på for at bekræfte. INSERT WATER SPOUT 16 Sæt en beholder under varmtvandsudløbet.

22 22 DANSK ACTIVATE FILTER PLACE A CONTAINER UNDER THE WATER SPOUT 17 Tryk på for at bekræfte. ACTIVATE FILTER 18 Maskinen begynder at lade vand løbe ud. Skærmbilledet her ved siden af vises. 19 Fjern og tøm beholderen, når udløbet er stoppet. Nu er maskinen klar til brug. På denne måde er maskinen programmeret til at fortælle brugeren, når vandfilteret INTENZA+ skal udskiftes. Udskiftning af vandfilteret "INTENZA+" Når vandfilteret INTENZA+ skal udskiftes, vises symbolet her ved siden af. 1 Udskift filteret som beskrevet i det forudgående kapitel. 2 Maskinen er nu programmeret til at håndtere et nyt filter. WATER HARDNESS ENABLE FILTER ACTIVATE FILTER Hvis filteret allerede er installeret, og du ønsker at fjerne det uden at udskifte det, skal du vælge menupunktet ENABLE FILTER og stille det på OFF. Hvis vandfilteret "INTENZA+" ikke er installeret, skal det lille hvide filter, som blev fjernet tidligere, sættes i beholderen.

23 INDSTILLINGER DANSK 23 Nogle af maskinens funktioner kan justeres, så den bedst mulige kaffe tilberedes. Kaffeprofil Maskinen gør det muligt at tilfredsstille hver enkelt brugers smag med mulighed for at personliggøre op til 6 forskellige profiler. Maskinen har 1 forudindstillet profil, som er mærket med ikonet til venstre. Der kan aktiveres 5 andre profiler, som kan tilpasses efter behov. Hver bruger repræsenteres af et personligt ikon for at lette brugen under programmering. Profilerne kan først vælges, efter de er aktiverede (se kapitlet Aktivering af en ny profil ). Efter aktiveringen kan profilerne vælges ved at trykke på tasten eller tasten, hvormed de straks er aktive og viser det tilhørende ikon. Aktivering af en ny profil 1 Tryk på knappen for at åbne maskinens hovedmenu. MENU COFFEE PROFILES MAINTENANCE SETTINGS STATISTICS 2 Tryk på for at bekræfte.

24 24 DANSK COFFEE PROFILES ENABLE PROFILE DISABLE PROFILE 3 Tryk på for at bekræfte valget ENABLE PROFILE. ENABLE PROFILE USER 1 = USER 2 = USER 3 = USER 4 = 4 Tryk på knappen eller knappen for at vælge den ønskede profil, som skal tilknyttes et specifikt ikon. Når en profil allerede er blevet aktiveret, vises den ikke i valgmulighederne. 5 Tryk på for at bekræfte. USER 1 ESPRESSO CAFE' CRE'ME COFFEE AMERICAN COFFEE 6 Nu kan man vælge kaffedrikke efter smag (se kapitlet Programmering af produkt ). Deaktivering af en brugerprofil Det er muligt at deaktivere en aktiveret brugerprofil, men ikke forudindstillede profiler. I dette tilfælde bliver alle de tilhørende indstillinger gemt i hukommelsen, men bliver ikke vist, og ikonet vil igen være tilgængeligt for aktivering. For genaktivering, se kapitlet "Aktivering af en ny profil". 1 Tryk på knappen for at åbne maskinens hovedmenu.

25 DANSK 25 MENU COFFEE PROFILES MAINTENANCE SETTINGS STATISTICS 2 Tryk på for at bekræfte. COFFEE PROFILES USER 1 ENABLE PROFILE DISABLE PROFILE 3 Tryk på knappen for at vælge DISABLE PROFILE. DISABLE PROFILE USER 1 4 Tryk på knappen for at vælge den profil, der skal slettes. Tryk på knappen for at bekræfte. Nu er profilen deaktiveret. I displayet ved siden af kan der være lige så mange profiler, som der er blevet aktiveret tidligere. Det er kun den valgte profil, der deaktiveres. COFFEE PROFILES ENABLE PROFILE DISABLE PROFILE 5 Displayet her ved siden af vises. 6 Tryk på knappen for at forlade programmeringsmenuen. Nu er maskinen klar til brug.

26 26 DANSK Saeco Adapting System Kaffe er et naturprodukt, og dets egenskaber kan være forskellige alt efter oprindelse, blanding og ristning. Maskinen er udstyret med et selvreguleringssystem, der gør det muligt at bruge alle typer kaffebønner, som fås i handlen, undtagen karamelliserede eller aromatiserede bønner. Maskinen reguleres automatisk efter udløb af nogle kopper kaffe for at optimere udtrækket af kaffen. Justering af den keramiske kaffekværn Keramiske kaffekværne sikrer altid en perfekt kværningsgrad og en specifik granulometri for hver kaffespecialitet. Denne teknologi giver en bevarer kaffens aroma og garanterer den rigtige, italienske smag i hver kop. Advarsel: Den keramiske kaffekværn indeholder bevægelige dele, der kan være farlige. Det er derfor forbudt at stikke fingre eller andre genstande ned i kaffekværnen. Brug udelukkende nøglen, som regulerer kaffemalingen, til at justere den keramiske kaffekværn. Det er muligt at justere de keramiske kaffekværne for at tilpasse kaffekværningen til din personlige smag. 1 Tryk og drej knappen til indstilling af kaffekværnen, som er placeret inde i kaffebønnebeholderen, et klik ad gangen. Brug nøglen til indstilling af kaffekværnen, der medfølger maskinen. Forskellen i smagen kan mærkes efter at have tilberedt 2-3 kopper kaffe. Advarsel: Kaffekværnen må ikke drejes mere end et klik ad gangen for at undgå at beskadige maskinen.

27 DANSK 27 2 Referencemærkerne inde i kaffebeholderen angiver indstillingen af kværningsgraden. Det er muligt at indstille 5 forskellige kværningsgrader fra position 1, der giver en grov kværning og en mildere smag, til position 2, der giver en fin kværning og en stærkere smag. 1 2 Hvis den keramiske kaffekværn indstilles til en finere maling, får kaffen en stærkere smag. Hvis der ønskes en kaffe med en mildere smag, skal den keramiske kaffekværn indstilles til en grovere kværning. Regulering af aroma (kaffens intensitet) Maskinen gør det muligt at regulere den mængde kaffe, der skal kværnes til hvert produkt. Standardindstillingen for hvert produkt kan programmeres i COFFEE PROFILES (se kapitlet Programmering af produkt om menupunktet AROMA ). 1 Hvis du vil ændre mængden af malet kaffe midlertidigt, skal du trykke på knappen på betjeningspanelet. Indstillingen skal foretages inden valg af kaffe. 2 Tryk på rulleknapperne eller for at få vist den ønskede aroma. Vælg herefter produktet. VERY STRONG = meget mild aroma = mild aroma = normal aroma = stærk aroma = meget stærk aroma = ekstra stærk aroma = malet kaffe Denne funktion forbliver aktiveret i 30 sekunder, hvorefter maskinen nulstiller valget og går tilbage til sin tidligere tilstand. Valg af aroma er ikke muligt for specialprodukterne Energy coffee, Espresso intense og Espresso mild.

28 28 DANSK Indstilling af udløb Udløbet kan indstilles i højden, så det passer til størrelsen på de kopper, som du ønsker at bruge. Indstillingen udføres ved manuelt at løfte eller sænke kaffeudløbet med fingrene som vist i figuren. De anbefalede indstillinger er følgende: Til små kopper. Til store kopper. Til glas til latte macchiato. Det er muligt at flytte udløbet mod maskinen. Man kan stille to kopper under udløbet for at brygge to kopper kaffe samtidigt.

29 DANSK 29 Indstilling af mængden af kaffe i en kop Maskinen gør det muligt at regulere den mængde kaffe eller mælk, der løber ud, afhængigt af smag og størrelsen på kopperne/espressokopperne. Hver gang du trykker på knapperne for espresso, café crème, kaffe og amerikansk kaffe, lader maskinen en forudbestemt mængde af produktet løbe ud. En uafhængig tilberedning er tilknyttet hver knap. Den følgende fremgangsmåde illustrerer programmeringen af knappen for espresso. 1 Sæt en kop under kaffeudløbet. MEMO ESPRESSO 2 Hold knappen for espresso nede, indtil ikonet "MEMO" vises. Slip derefter knappen. Nu er maskinen i programmeringstilstand. Kaffen begynder at løbe ud. MEMO ESPRESSO 3 Tryk på knappen for espresso, så snart den ønskede mængde kaffe er nået. Nu er knappen for espresso programmeret, og for hvert efterfølgende tryk på knappen løber den samme programmerede mængde espresso ud. Følg samme fremgangsmåde for at programmere knapperne for café crème, kaffe og amerikansk kaffe. Tryk igen på kaffeknappen for at stoppe udløbet af kaffe, når den ønskede mængde er nået. Det er desuden muligt at regulere mængden af produktet via menupunktet COFFEE PROFILES (se kapitlet Programmering af produkt, valgmuligheden COFFEE AMOUNT ).

30 30 DANSK BRYGNING AF KAFFE Inden brygning af kaffe skal du kontrollere, at der ikke er signaleringer på displayet, og at vandbeholderen og kaffebønnebeholderen er fulde. Brygning af kaffe med kaffebønner 1 Stil 1 eller 2 espressokopper under udløbet. 2 Tryk på knappen for at brygge en espresso, på knappen for en café crème, på knappen for en kaffe eller på knappen for en amerikansk kaffe. ESPRESSO 3 Tryk kun en gang på den ønskede knap for at tilberede 1 kop kaffe. Displayet her ved siden af vises. 2 x ESPRESSO 4 Tryk to gange i træk på den ønskede knap for at tilberede 2 kopper kaffe. Displayet her ved siden af vises. I denne tilstand vil maskinen automatisk kværne og dosere den rette mængde kaffe. ESPRESSO 5 Når præinfusionscyklussen er udført, begynder kaffen at løbe ud af kaffeudløbet. 6 Udløbet af kaffe standses automatisk, når det indstillede niveau er nået. Man kan dog altid afbryde kaffeudløbet før tid ved at trykke en gang til på knappen, der blev brugt til at starte udløbet.

31 Brygning af kaffe med formalet kaffe DANSK 31 Denne funktion gør det muligt at bruge formalet kaffe eller koffeinfri kaffe. Med funktionen til formalet kaffe kan der kun brygges en kaffe ad gangen. 1 Sæt en kop under udløbet. REGULAR 2 Tryk på knappen for at åbne menuen for valg af aroma. GROUND COFFEE 3 Hvis du vil vælge funktionen for brygning med formalet kaffe, skal du trykke på rulleknappen eller, indtil ikonet vises. 4 Tryk på knappen for en espresso, på knappen for en café crème eller knappen for en kaffe. 5 Ved valg af produkt anmoder maskinen om bekræftelse af indsættelse af pulverkaffe. INSERT PREGROUND COFFEE AND PRESS OK

32 32 DANSK 6 Åbn låget på beholderen til formalet kaffe. 7 Hæld et mål formalet kaffe i beholderen. Brug kun det mål, der medfølger maskinen. Luk derefter låget til beholderen til formalet kaffe. Advarsel: Hæld kun formalet kaffe i beholderen til formalet kaffe. Hældes andre produkter eller genstande i beholderen, kan det medføre alvorlige skader på maskinen. Disse reparationer er ikke dækket af garantien. 8 Tryk på knappen. Når præinfusionscyklussen er udført, begynder kaffen at løbe ud af kaffeudløbet. INSERT PREGROUND COFFE AND PRESS OK 9 Udløbet af kaffe standses automatisk, når det indstillede niveau er nået. Man kan dog altid afbryde kaffeudløbet før tid ved at trykke en gang til på knappen for det valgte produkt. Når udløbet er standset, vender maskinen tilbage til hovedmenuen. Gentag den ovenstående procedure, hvis du vil brygge flere kopper kaffe med formalet kaffe. Hvis der ikke hældes formalet kaffe i beholderen, kommer der kun vand ud af udløbet. Hvis doseringen er for stor, eller der hældes 2 eller flere mål kaffe i, tømmer maskinen den malede kaffe ud i skuffen til kafferester. Det er ikke muligt at lagre udløbsmængden ved brygning med malet kaffe. Denne funktion forbliver aktiveret i 30 sekunder, hvorefter maskinen nulstiller valget og går tilbage til sin tidligere tilstand.

33 MÆLKEKANDE DANSK 33 Dette kapitel illustrerer, hvordan mælkekanden bruges til tilberedning af mælkebaserede produkter. Vask mælkekanden grundigt som beskrevet i afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse", før den tages i brug. Det anbefales at fylde kanden med kold mælk (cirka 5 C). Advarsel: Brug udelukkende kanden med mælk til at tilberede drikkevarer eller til vand til rengøring. Fyldning af mælkekande Mælkekanden kan fyldes før eller under brugen. 1 Løft kandens låg som vist i figuren. 2 Hæld mælken i kanden. Mælken skal være mellem niveauet (MIN) og niveauet (MAX), der er angivet på kanden. Sæt låget på kanden igen. 3 Mælkekanden er klar til brug.

34 34 DANSK 1 2 Indsætning af mælkekande 1 Hvis vandudløbet er installeret, skal det fjernes som vist på figuren: - Tryk på de to knapper på siderne for at frigøre udløbet, og løft det en smule. - Træk vandudløbet ud for at fjerne det. 2 Hold mælkekanden lidt på skrå. Sæt den helt ind i maskinens skinner. 3 Tryk og drej kanden nedad, indtil den hægtes fast på drypbakken. Undgå at forcere kanden. Fjernelse af mælkekande 1 Drej kanden opad, indtil den automatisk frigøres fra indsatsen på drypbakken. Derefter fjernes den.

35 Tømning af mælkekande 1 Tryk på låseknapperne for at fjerne den øverste del af kanden. DANSK 35 2 Løft den øverste del af kanden. Tøm mælkekanden, og rengør den grundigt. Rengør mælkekanden efter hver brug som beskrevet i kapitlet Rengøring og vedligeholdelse.

36 36 DANSK UDLØB AF PRODUKTER MED MÆLK Advarsel: Fare for forbrænding! Når udløbet starter, kan der kortvarigt sprøjte mælk og damp ud. Vent, indtil cyklussen er færdig, før du fjerner mælkekanden. På betjeningspanelet finder du knapperne til automatisk tilberedelse af espresso macchiato, en cappuccino, en latte macchiato og en varm mælk. I eksemplet demonstreres brygning af en cappuccino. 1 Fyld kanden med mælk. Mælken skal være mellem niveauet (MIN) og niveauet (MAX), der er angivet på kanden. Sæt låget på kanden igen. Brug kold mælk (~5 C / 41 F) med et proteinindhold på mindst 3 % for at fremstille en fremragende cappuccino. Der kan anvendes både sød- eller skummetmælk afhængigt af din personlige smag. 2 Sæt kanden i maskinen. 3 Træk kandens udløb mod højre indtil symbolet " ". Hvis kandens udløb ikke tages helt ud, kan der eventuelt løbe damp ud, og mælken vil ikke skumme ordentligt.

37 DANSK 37 4 Sæt en kop under udløbet. 5 Tryk på knappen for cappuccino for at starte udløbet. CAPPUCCINO 6 Maskinen minder dig om, at det er nødvendigt at indsætte kanden og tage udløbet ud. INSERT THE CARAFE WITH THE SPOUT OPEN CAPPUCCINO 7 Maskinen kværner den programmerede mængde kaffe. CAPPUCCINO 8 Maskinen har brug for en vis foropvarmningstid: I denne fase vises symbolet her ved siden af. CAPPUCCINO 9 Maskinen starter med udløbet af mælk. Hvis du vil afbryde udløbet, skal du trykke en gang til på knappen for det valgte produkt. Udløbet stopper efter nogle sekunder.

38 38 DANSK CAPPUCCINO 10 Når mælkeskummet er løbet ud, brygger maskinen kaffen. Du kan afbryde udløbet ved at trykke en gang til på knappen for det valgte produkt. 11 Indsæt kandens udløb igen ved at skubbe det frem til symbolet. Efter brug af mælkekanden skal den vaskes grundigt som beskrevet i kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse". Følg ovenstående vejledning for at tilberede en espresso macchiato, en latte macchiato eller en varm mælk, og tryk på knappen for det ønskede produkt, når du kommer til punkt 5.

39 DANSK 39 Regulering af mængde for produkter med mælk Ved hvert tryk på knappen for espresso macchiato, cappuccino, latte macchiato og varm mælk lader maskinen en foruddefineret mængde af det valgte produkt løbe ud i koppen. Maskinen gør det muligt at regulere mængden af produkt, der løber ud, så den passer til din smag og til størrelsen på kopperne. I eksemplet demonstreres programmering af en cappuccino. 1 Fyld kanden med mælk, og sæt den i maskinen. 2 Træk kandens udløb mod højre indtil symbolet " ". Sæt en kop under udløbet. CAPPUCCINO INSERT THE CARAFE WITH THE SPOUT OPEN 3 Hold knappen for cappuccino nede, indtil displayet her ved siden af vises. Slip derefter knappen. Maskinen minder dig om, at det er nødvendigt at indsætte kanden og tage udløbet ud. Nu er maskinen i programmeringsfasen. CAPPUCCINO 4 Maskinen kværner den programmerede mængde kaffe. MEMO

40 40 DANSK CAPPUCCINO 5 Maskinen har brug for en vis foropvarmningstid: I denne fase vises symbolet her ved siden af. MEMO CAPPUCCINO 6 Når maskinen viser symbolet her ved siden af, begynder mælkeskummet at løbe ud i koppen. Når den ønskede mængde mælkeskum er opnået, skal du trykke en gang til på knappen for det valgte produkt. Udløbet stopper efter nogle sekunder. Hvis du er ved at tilberede en varm mælk punkt seks., standser reguleringen ved MEMO CAPPUCCINO 7 Når mælkeskummet er løbet ud, begynder maskinen at brygge kaffen. Når den ønskede mængde er nået, skal du trykke en gang til på knappen for det valgte produkt. Nu er knappen for cappuccino programmeret. For hvert efterfølgende tryk lader maskinen den samme programmerede mængde cappuccino løbe ud. Følg ovenstående vejledning for at programmere en espresso macchiato, en latte macchiato eller en varm mælk, og tryk på knappen for det ønskede produkt, når du kommer til punkt 3.

41 DANSK 41 SPECIALPRODUKTER Maskinen kan tilberede flere produkter end de tidligere beskrevne. Følg nedenstående vejledning for at gøre dette: 1 Tryk på knappen for at åbne menuen SPECIAL BEVERAGES. SPECIAL BEVERAGES HOT WATER RISTRETTO ESPRESSO MILD ESPRESSO INTENSE 2 Vælg produkt ved at trykke på knappen eller på knappen. Tryk derefter på knappen for at starte tilberedningen. 3 Tryk en gang til på knappen for specialprodukter, hvis du vil afbryde tilberedelsen af drikken. Hvis du trykker på knappen for specialprodukter uden at vælge et produkt, vender maskinen tilbage til hovedmenuen efter 3 minutter. Med funktionen for specialprodukter kan der kun brygges én drik ad gangen. Gentag fremgangsmåden for at tilberede flere produkter. Varmt vand Advarsel: Fare for forbrænding! Når udløbet starter, kan der kortvarigt sprøjte varmt vand og damp ud. Vent, indtil cyklussen er færdig, før du fjerner vandudløbet. 1 Fjern mælkekanden, hvis den er indsat. Hold vandudløbet en smule skråt, og indsæt det helt i skinnerne på maskinen.

42 42 DANSK 2 Tryk og drej vandudløbet nedad, indtil det hægtes fast på maskinen som vist på figuren. 3 Sæt en beholder under varmtvandsudløbet. SPECIAL BEVERAGES HOT WATER RISTRETTO ESPRESSO MILD ESPRESSO INTENSE 4 Tryk på knappen for at åbne menuen SPECIAL BEVERAGES. 5 Tryk på knappen " " for at starte tilberedningen. HOT WATER INSERT WATER SPOUT 6 Symbolet her ved siden af vises. Maskinen angiver, at vandudløbet skal installeres. Kontrollér, at vandudløbet er installeret korrekt. Tryk på for at bekræfte. Maskinen begynder at lade varmt vand løbe ud. HOT WATER 7 Maskinen har brug for en vis foropvarmningstid: I denne fase vises symbolet her ved siden af. 8 Lad den ønskede mængde varmt vand løbe ud. Tryk en gang til på knappen for specialprodukter udløbet af varmt vand. for at standse

43 DANSK 43 Regulering af varmtvandsudløb Advarsel: Fare for forbrænding! Når udløbet starter, kan der kortvarigt sprøjte varmt vand og damp ud. Vent, indtil cyklussen er færdig, før du fjerner vandudløbet. 1 Kontrollér, at maskinen er klar til tilberedning af varmt vand. SPECIAL BEVERAGES HOT WATER RISTRETTO ESPRESSO MILD ESPRESSO INTENSE 2 Tryk på knappen for at åbne menuen SPECIAL BEVERAGES. HOT WATER INSERT WATER SPOUT 3 Tryk på knappen, indtil displayet her ved siden af vises. Slip derefter knappen. 4 Tryk på for at bekræfte. Maskinen begynder at lade varmt vand løbe ud. HOT WATER 5 Maskinen har brug for en vis foropvarmningstid: I denne fase vises symbolet her ved siden af. MEMO 6 Lad den ønskede mængde varmt vand løbe ud. Tryk en gang til på knappen for specialprodukter udløbet af varmt vand. for at standse Nu er mængden af vand, der skal løbe ud, programmeret. For hvert efterfølgende tryk på knappen lader maskinen den samme programmerede mængde varmt vand løbe ud.

44 44 DANSK Tilberedning af andre drikkevarer fra menuen "Special beverages" Menuen giver mulighed for at tilberede andre drikkevarer afhængigt af din personlige smag. I eksemplet demonstreres brygning af en stærk kaffe. Samme procedure skal følges for at tilberede de andre drikkevarer på menuen. Kun når du tilbereder produktet Cafe au lait, skal du klargøre maskinen på samme måde som for en cappuccino. 1 Sæt 1 espressokop under udløbet. SPECIAL BEVERAGES HOT WATER RISTRETTO ESPRESSO MILD ESPRESSO INTENSE 2 Tryk på knappen for at åbne menuen SPECIAL BEVERAGES. 3 Vælg produktet ved at trykke på knappen, indtil du når punktet RISTRETTO. 4 Tryk på knappen " " for at starte tilberedningen. 5 Udløbet af kaffe standses automatisk, når det indstillede niveau er nået. Man kan dog altid afbryde kaffeudløbet før tid ved at trykke en gang til på knappen for specialprodukter.

45 DANSK 45 Regulering af udløbsmængden i koppen for andre drikkevarer fra menuen "Special beverages" Denne procedure gør det muligt at regulere mængden i koppen af de andre drikkevarer i menuen afhængigt af din personlige smag. I eksemplet demonstreres brygning af en stærk kaffe. Samme procedure skal følges for at tilberede de andre drikkevarer på menuen. Kun når du tilbereder produktet Cafe au lait, skal du klargøre maskinen på samme måde som for en cappuccino. 1 Sæt 1 espressokop under udløbet. SPECIAL BEVERAGES HOT WATER RISTRETTO ESPRESSO MILD ESPRESSO INTENSE 2 Tryk på knappen for at åbne menuen SPECIAL BEVERAGES. 3 Vælg produktet ved at trykke på knappen, indtil du når punktet RISTRETTO. 4 Hold knappen nede, indtil ikonet "MEMO" vises. Slip derefter knappen. Nu er maskinen i programmeringstilstand. Kaffen begynder at løbe ud. MEMO RISTRETTO 5 Tryk på knappen, så snart den ønskede mængde kaffe er nået. Nu er produktet programmeret, og for hvert efterfølgende tryk på knappen løber den samme programmerede mængde ud. Kun når du tilbereder produktet "Cafe au lait", skal mængden af mælk og kaffe programmeres separat som beskrevet for programmering af en cappuccino.

46 46 DANSK PROGRAMMERING AF PRODUKT Maskinen giver mulighed for at gøre hver drik personlig afhængigt af din egen smag og lagre præferencerne i din personlige profil. 1 Tryk på knappen for at åbne maskinens hovedmenu. MENU COFFEE PROFILES MAINTENANCE SETTINGS STATISTICS 2 Tryk på for at bekræfte. COFFEE PROFILES SAECO BLEND ARABICA ROBUSTA USER 1 3 Tryk på knappen for at vælge den aktiverede profil, som du ønsker at programmere produktet for. 4 Tryk på for at bekræfte. COFFEE PROFILES SAECO BLEND ARABICA ROBUSTA USER 1 I dette tilfælde illustreres som et eksempel de parametre, der kan reguleres for tilberedning af en cappuccino. Brug samme fremgangsmåde til regulering af de andre drikkevarer. For drikkevarer uden mælk vil parametrene for mælk ikke være tilgængelige. 5 Tryk på knappen for at vælge CAPPUCCINO. USER 1 COFFEE AMERICAN COFFEE CAPPUCCINO LATTE MACCHIATO 6 Tryk på for at bekræfte.

47 DANSK 47 CAPPUCCINO STRENGTH COFFEE AMOUNT TEMPERATURE TASTE De regulerbare parametre illustreres. Parametrene vælges ved at trykke på rulleknappen eller. Tryk på knappen for at åbne menupunktet. Tryk på knappen for at vende tilbage til det forrige skærmbillede. Tryk på knappen for at vende tilbage til startskærmen. STRENGTH VERY MILD MILD REGULAR STRONG Aroma Denne indstilling regulerer mængden af kaffe, der skal kværnes. = meget mild aroma = mild aroma = normal aroma = stærk aroma = meget stærk aroma = ekstra stærk aroma = malet kaffe Tryk på rulleknappen eller for at vælge, og tryk på knappen for at bekræfte. 30ML COFFEE AMOUNT 170ML Kaffemængde Det er muligt at vælge mængden af vand til brygning af kaffen ved at regulere bjælken på displayet ved hjælp af rulleknapperne eller. Tryk på for at bekræfte indstillingen. TEMPERATURE LOW NORMAL HIGH Temperatur Denne indstilling gør det muligt at regulere kaffens temperatur. LOW: lav temperatur. NORMAL: middeltemperatur. HIGH: høj temperatur. Tryk på rulleknappen eller for at vælge, og tryk på knappen for at bekræfte.

48 48 DANSK TASTE DELICATE BALANCED FULL BODY Smag Denne indstilling gør det muligt at udføre præinfusionsfunktionen. Under præinfusionen fugtes kaffen let for at fremhæve dens aroma mest muligt. DELICATE: Præinfusionsfunktionen er slået fra. BALANCED: Præinfusionsfunktionen er slået til. FULL BODY: Præinfusionsfunktionen varer længere for at fremhæve kaffens smag. Tryk på rulleknappen eller for at vælge, og tryk på knappen for at bekræfte. MILK AMOUNT 10 SEC 50 SEC Mælkemængde Det er muligt at vælge mængden af mælk, der skal bruges til det valgte produkt, ved at regulere bjælken på displayet ved hjælp af rulleknapperne eller. Tryk på for at bekræfte indstillingen. Valgmulighederne for håndtering af mælk vises kun for mælkebaserede produkter. PROGRAMMERING FOR VARMT VAND Den følgende fremgangsmåde beskriver programmeringen for varmt vand. USER 1 ESPRESSO MACCHIATO FROTHED MILK HOT WATER RISTRETTO 1 Tryk på knappen for at vælge HOT WATER. 2 Tryk på for at bekræfte. 50ML WATER AMOUNT 450ML Vandmængde Det er muligt at vælge mængden af vand, der skal løbe ud, ved at regulere bjælken på displayet ved hjælp af rulleknapperne eller. Tryk på for at bekræfte indstillingen.

49 DANSK 49 Temperatur TEMPERATURE LOW NORMAL HIGH Denne indstilling gør det muligt at regulere kaffens temperatur. LOW: lav temperatur. NORMAL: normal temperatur. HIGH: høj temperatur. Tryk på rulleknappen eller for at vælge, og tryk på knappen for at bekræfte. NULSTILLING AF PRODUKTPARAMETRE For hver profil er det muligt at gendanne fabriksindstillingerne for alle produkter. 1 Tryk på knappen for at vælge RESTORE TO DEFAULT. USER 1 ESPRESSO INTENSE ENERGY COFFEE FLAT WHITE RESTORE TO DEFAULT 2 Tryk på for at bekræfte. Alle parametrene stilles tilbage til fabriksindstillingerne. Med denne kommando slettes alle personlige indstillinger, som brugeren har programmeret. CAPPUCCINO TEMPERATURE TASTE MILK AMOUNT RESTORE TO DEFAULT Det er muligt at gendanne fabriksindstillingerne for alle parametrene for hvert produkt. 1 Når det ønskede produkt er valgt, skal du trykke på knappen for at vælge RESTORE TO DEFAULT. 2 Tryk på for at bekræfte. Alle parametrene stilles tilbage til fabriksindstillingerne. Med denne kommando slettes alle personlige indstillinger, som brugeren har programmeret for det valgte produkt.

50 50 DANSK PROGRAMMERING AF MASKINEN Maskinen gør det muligt at personalisere alle funktionsindstillingerne. Disse indstillinger gælder for alle brugerprofilerne. 1 Tryk på knappen for at åbne maskinens hovedmenu. MENU COFFEE PROFILES MAINTENANCE SETTINGS STATISTICS 2 Tryk på knappen for at vælge SETTINGS. MENU COFFEE PROFILES MAINTENANCE SETTINGS STATISTICS 3 Tryk på for at bekræfte. SETTINGS WATER LANGUAGE STAND-BY RESTORE TO DEFAULT I det følgende illustreres de regulerbare parametre. Parametrene vælges ved at trykke på rulleknappen eller. Tryk på knappen for at åbne menupunktet. Tryk på knappen for at vende tilbage til det forrige skærmbillede. Tryk på knappen for at vende tilbage til startskærmen. Vandindstillinger SETTINGS WATER LANGUAGE STAND-BY RESTORE TO DEFAULT Menuen WATER gør det muligt at konfigurere parametrene for vand for at opnå en optimal kaffe.

51 DANSK 51 WATER HARDNESS ENABLE FILTER ACTIVATE FILTER Under HARDNESS er det muligt at konfigurere vandets hårdhedsgrad. Læs kapitlet "Måling og programmering af vandets hårdhed" for at måle vandets hårdhed. WATER HARDNESS ENABLE FILTER ACTIVATE FILTER Under ENABLE FILTER minder maskinen brugeren om udskiftning af vandfilteret. OFF: Filter og meddelelse deaktiveret. (Standardværdi) Hvis værdien konfigureres til OFF, deaktiveres filteret og meddelelsen om udskiftning. ON: Filter og meddelelse aktiveret. Denne værdi konfigureres automatisk, når filteret aktiveres. WATER HARDNESS ENABLE FILTER ACTIVATE FILTER Under ACTIVATE FILTER udføres aktivering af filteret efter installation eller udskiftning. Læs kapitlet "Installation af vandfilteret INTENZA+". Sprogindstillinger SETTINGS WATER LANGUAGE STAND-BY RESTORE TO DEFAULT Denne indstilling er vigtig for at kunne regulere maskinens parametre automatisk afhængigt af brugerens land. Standbyindstillinger SETTINGS WATER LANGUAGE STAND-BY RESTORE TO DEFAULT Indstillingen STAND-BY afgør, hvor lang tid der går efter sidste brygning, før maskinen går i standbytilstand. Standbytiden varierer fra 15, 30, 60 og 180 minutter. Den indstillede standardtid er 30 minutter.

52 52 DANSK Fabriksindstillinger SETTINGS WATER LANGUAGE STAND-BY RESTORE TO DEFAULT Hvis du aktiverer menupunktet RESTORE TO DEFAULT, bliver alle maskinens indstillinger stillet tilbage til standardværdierne. I dette tilfælde bliver alle personlige parametre slettet. STATISTIKKER Maskinen gør det muligt at få vist, hvor mange drikkevarer der er blevet tilberedt. Dette giver mulighed for at programmere de forskellige vedligeholdelsesindstillinger, der beskrives i brugsanvisningen. 1 Tryk på knappen for at åbne maskinens hovedmenu. MENU COFFEE PROFILES MAINTENANCE SETTINGS STATISTICS 2 Tryk på knappen for at vælge STATISTICS. 3 Tryk på for at bekræfte. Antallet af tilberedte drikkevarer opdelt i punkter bliver vist.

53 DANSK 53 VEDLIGEHOLDELSE I denne menu administreres alle de automatiske cyklusser, der sørger for korrekt vedligeholdelse af maskinen. 1 Tryk på knappen for at åbne maskinens hovedmenu. MENU COFFEE PROFILES MAINTENANCE SETTINGS STATISTICS 2 Tryk på knappen for at vælge MAINTENANCE. MAINTENANCE DESCALING BREW GROUP CLEANING CARAFE CLEANING 3 Tryk på for at bekræfte. 4 Tryk på knappen eller for at vælge den cyklus, der skal aktiveres. I det følgende illustreres de forskellige cyklusser, der kan aktiveres. Afkalkning MAINTENANCE DESCALING BREW GROUP CLEANING CARAFE CLEANING Funktionen DESCALING aktiverer afkalkningscyklussen (se kapitlet "Afkalkning"). Rengøringscyklus for kaffeenhed MAINTENANCE DESCALING BREW GROUP CLEANING CARAFE CLEANING Funktionen BREW GROUP CLEANING muliggør den månedlige rengøring af kaffeenheden (se kapitlet "Månedlig rengøring af kaffeenhed").

54 54 DANSK Rengøring af kande MAINTENANCE DESCALING BREW GROUP CLEANING CARAFE CLEANING Funktionen CARAFE CLEANING muliggør den månedlige rengøring af mælkekanden (se kapitlet "Månedlig rengøring af mælkekande").

55 DANSK 55 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Daglig rengøring af maskinen Vigtigt: Punktlig rengøring og vedligeholdelse af maskinen er fundamentalt for at forlænge dens levetid. Maskinen er konstant udsat for fugtighed, kaffe og kalk! Dette kapitel beskriver i detaljer, hvilke operationer du kan udføre og hvor hyppigt. I modsat fald holder maskinen op med at fungere korrekt. Denne type reparation er IKKE dækket af garantien! - Maskinen rengøres med en blød klud opblødt i vand. - Kopbakken, den udvendige drypbakke, den indvendige drypbakke, skuffen til kafferester og de dele af kanden, der er angivet i afsnittet Ugentlig rengøring af mælkekande, kan vaskes i opvaskemaskine. Alle andre komponenter skal vaskes i lunkent vand. - Sænk aldrig maskinen ned i vand. - Brug aldrig sprit, opløsningsmidler og/eller skureredskaber til at rengøre maskinen. - Tør ikke maskinen og/eller dens komponenter i mikroovn og/eller i almindelig ovn. Skuffen til kafferester og den indvendige drypbakke skal tømmes og rengøres hver dag, mens maskinen er tændt. Følg nedenstående vejledning: 1 Tryk på den indlejrede knap i rammen, og åbn inspektionslågen. 2 Fjern den indvendige drypbakke og skuffen til kafferester.

56 56 DANSK 3 Tøm skuffen til kafferester, og vask den med frisk vand. 4 Tøm og vask den indvendige drypbakke og låget med frisk vand. 5 Sæt alle delene korrekt på plads igen. 6 Sæt bakken og skuffen til kafferester på plads, og luk inspektionslågen. 7 Fjern den udvendige drypbakke, og tøm og vask den.

57 DANSK 57 Tøm også drypbakken, når indikatoren for fuld drypbakke er hævet. Daglig rengøring af vandbeholderen 1 Fjern det lille hvide filter eller vandfilteret INTENZA+ (hvis monteret) fra beholderen, og vask begge dele med frisk vand. 2 Sæt det lille hvide filter eller vandfilteret INTENZA+ (hvis monteret) på plads igen ved at trykke let på det, samtidig med at det drejes en smule. 3 Fyld beholderen med frisk drikkevand. Daglig rengøring af mælkekande Det er vigtigt at rengøre mælkekanden dagligt og efter hver brug for at bevare hygiejnen og sikre tilberedelse af mælkeskum med perfekt konsistens Advarsel: Fare for forbrænding! Når udløbet starter, kan der kortvarigt sprøjte varmt vand og damp ud. Fare for forbrænding! Vent, indtil cyklussen er færdig, før du fjerner mælkekanden. 1 Tryk på låseknapperne for at fjerne den øverste del af kanden. 2 Skyl den øverste del og mælkekanden med frisk vand, og fjern alle mælkerester.

58 58 DANSK 3 Monter den øverste del af mælkekanden, og sørg for, at den sidder godt fast. 4 Fjern låget, og fyld mælkekanden med frisk vand til niveauet MAX. 5 Sæt låget på plads igen på mælkekanden. 6 Træk kandens udløb mod højre indtil symbolet. 7 Sæt en kop under udløbet.

59 DANSK 59 8 Tryk på knappen for at starte udløbet. FROTHED MILK 9 Maskinen minder dig om, at det er nødvendigt at indsætte kanden og tage udløbet ud. INSERT THE CARAFE WITH THE SPOUT OPEN FROTHED MILK 10 Maskinen har brug for en vis foropvarmningstid: I denne fase vises symbolet her ved siden af. 11 Når udløbet stopper, er skylningen færdig. FROTHED MILK 12 Indsæt kandens udløb igen ved at skubbe det frem til symbolet " ". Fjern mælkekanden, og tøm den.

60 60 DANSK Ugentlig rengøring af maskinen 1 Rengør beholderen til formalet kaffe med den medfølgende pensel. Ugentlig rengøring af mælkekande Den ugentlige rengøring er grundigere, fordi den fjerner alle mælkerester fra udløbet. 1 1 Tryk på låseknapperne for at fjerne den øverste del af kanden Tag låget af. 3 Løft udløbet for at tage det ud af den øverste del af kanden. Mælkekandens udløb består af fem dele, som skal afmonteres. Hver del er mærket med et stort bogstav (A, B, C, D, E) som vist i figurerne nedenfor.

BRUGSANVISNING Type HD8967 / HD8968 / HD8969

BRUGSANVISNING Type HD8967 / HD8968 / HD8969 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8967 / HD8968 / HD8969 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. App available on Google Play starting from October 2014 Tablet not included 11 DA 0051 Registrer

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome. Type HD8930 BRUGSANVISNING

Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome. Type HD8930 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8930 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. Resumé Indledning...3 Generel

Læs mere

Type HD8752 BRUGSANVISNING

Type HD8752 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8824 HD8825 Dansk 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8763

BRUGSANVISNING Type HD8763 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8763 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med dit køb af

Læs mere

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING HD8821 HD8822 Dansk Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

Type HD8754 BRUGSANVISNING

Type HD8754 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8754 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Type HD8854 / HD8856 BRUGSANVISNING

Type HD8854 / HD8856 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8854 / HD8856 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke

Læs mere

Type HD8851 BRUGSANVISNING

Type HD8851 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8851 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Type HD8953 / HD8954 BRUGSANVISNING

Type HD8953 / HD8954 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8953 / HD8954 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD HD HD HD8978

BRUGSANVISNING Type HD HD HD HD8978 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8969 - HD8975 - HD8977 - HD8978 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. Kun til typerne HD8969, HD8977 og HD8978 DA 11 Saeco Avanti App Tablet ikke inkluderet

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

HD8847 HD8848 BRUGSANVISNING. Superautomatisk espressomaskine 4000-serien

HD8847 HD8848 BRUGSANVISNING.  Superautomatisk espressomaskine 4000-serien Superautomatisk espressomaskine 4000-serien 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8847 HD8848 11 Dansk DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8768

BRUGSANVISNING Type HD8768 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8768 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med dit køb af

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på www.saeco.com/welcome 11 Dansk Type HD8642 / HD8643 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DENNE GUIDE FØR DU TAGER MASKINEN I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit køb af

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD HD8764

BRUGSANVISNING Type HD HD8764 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8761 - HD8764 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Type HD8752 / HD8881 BRUGSANVISNING

Type HD8752 / HD8881 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 / HD8881 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

HD8841 HD8842 BRUGSANVISNING. Superautomatisk espressomaskine 4000-serien

HD8841 HD8842 BRUGSANVISNING.  Superautomatisk espressomaskine 4000-serien Superautomatisk espressomaskine 4000-serien 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8841 HD8842 11 Dansk DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8743 / HD8745 / HD8747 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DENNE GUIDE FØR DU TAGER MASKINEN I BRUG. 2 DANSK Tillykke med

Læs mere

www.delonghi.com 5713210351/03.08

www.delonghi.com 5713210351/03.08 www.delonghi.com 5713210351/03.08 ESPRESSOMASKIN BRUKSANVISNING KAFFEMASKIN BRUKSANVISNING KAHVIAUTOMAATTI KÄYTTÖOHJE KAFFEMASKINE BRUGSANVISNING L i n j e L i n j e r e K o k o e l m a L i n j e L i n

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på www.saeco.com/welcome 11 Dansk Type HD8644 / HD8645 / HD8646 / HD8647 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DENNE GUIDE FØR DU TAGER MASKINEN I BRUG. 2 DANSK Tillykke

Læs mere

Type HD8942 BRUGSANVISNING

Type HD8942 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på www.philips.com/welcome Dansk 11 Type HD8942 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. II OVERSIGT OVER MONTERING AF KANDE

Læs mere

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S DK Caffè innovazione C E R T I F I E D B Y I T A L I A N T A S T E R S VELKOMMEN TIL SAECO! Tillykke med din nye Saeco maskine, en maskine af højeste klasse. En god kop kaffe hører til et af livets goder,

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. GENERELT Kaffemaskinen er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 114 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger... 114

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 114 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger... 114 Indholdsfortegnelse Indledning... 114 Bogstaver i parentes... 114 Problemer og reparationer... 114 Sikkerhed... 114 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger... 114 Tilladt anvendelse... 115 Brugsanvisning...

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8836

Din brugermanual PHILIPS HD 8836 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Type HD8943 / HD8944 SUP 038 BRUGSANVISNING

Type HD8943 / HD8944 SUP 038 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på www.philips.com/welcome Dansk Type HD8943 / HD8944 SUP 038 BRUGSANVISNING DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. II OVERSIGT OVER MONTERING

Læs mere

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel:

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel: Beskrivelse af maskinen (side3 - A ) A1. Plade til kopper A2. Kobling mælkebeholder/ varmtvandshane A3. Hovefbryder ON/OFF A4. Tilslutning el-forsyningsledning A5. Kogerens si/infusionsenhed A6. Vandbeholdersæde

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 166 Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...166 Sikkerhed... 166 Vigtige sikkerhedsanvisninger...166 Brug i overensstemmelse

Læs mere

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 242 1 Beskrivelse af apparatet 243 2 Sikkerhedsanvisninger 244 3 Installation 244 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 4.1 Fyldning af vandbeholderen 245 4.2 Fyldning af beholderen til kaffebønner 245 4.3

Læs mere

Dansk TEKNISKE EGENSKABER:

Dansk TEKNISKE EGENSKABER: IFU Krups XP2240-EO_8000828361-02 29/11/11 09:20 Page98 n Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes kundeservice eller en person med lignende kvalifikation for at undgå, at

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 111 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen...111 Bogstaver i parentes...111 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 111 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen...111 Bogstaver i parentes...111 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 111 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen...111 Bogstaver i parentes...111 Problemer og reparationer...111 SIKKERHED... 111 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger...111

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse...126

Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse...126 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...113 Symboler der anvendes i brugsanvisningen...113 Bogstaver i parentes...113 Problemer og reparationer...113 SIKKERHED...113 Grundlæggende sikkerhedsforskrifter...113

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

BORTSKAFFELSE.

BORTSKAFFELSE. 11 BORTSKAFFELSE Ubrugte apparater skal tages ud af drift. Tag stikket ud af stikkontakten og klip strømkablet over. Efter endt levetid skal apparatet bringes nærmeste affaldscenter. Dette produkt opfylder

Læs mere

Type HD8752 BRUGSANVISNING

Type HD8752 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 1 1 2 3 4 5 6 13 7 8

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK...

INDHOLDSFORTEGNELSE TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 110 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen... 110 Bogstaver i parentes... 110 Problemer og reparationer... 110 SIKKERHED... 110 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på www.philips.com/welcome Dansk Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. GENERELT Kaffemaskinen er beregnet

Læs mere

Type HD8946 SUP 038Z BRUGSANVISNING

Type HD8946 SUP 038Z BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på www.philips.com/welcome Dansk Type HD8946 SUP 038Z DIGITAL ID BRUGSANVISNING DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. II OVERSIGT OVER MONTERING

Læs mere

SIKKERHED... 119 TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK...

SIKKERHED... 119 TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK... RESUMÉ INDLEDNING... 119 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen...119 Bogstaver i parentes...119 Problemer og reparationer...119 SIKKERHED... 119 Grundlæggende sikkerhedsforskrifter...119 TILSIGTET

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående

Læs mere

Bonviva. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Bonviva. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Bonviva Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar serienummeret på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com 11 Rev.03 del 30-06-12 DA DA Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 11 11 Dansk

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET De nedenstående

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7 SIKKERHED...7 Sikkerhedsanvisninger...7 Brug i overensstemmelse med formålet...8

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

I 2010 har Scanomat 50 års jubilæum. I 1980 udviklede Scanomat den første fuldautomatiske cappuccino maskine i verden.

I 2010 har Scanomat 50 års jubilæum. I 1980 udviklede Scanomat den første fuldautomatiske cappuccino maskine i verden. Ren Besked kaffe Om I 2010 har Scanomat 50 års jubilæum. I 1980 udviklede Scanomat den første fuldautomatiske cappuccino maskine i verden. Vi eksporterer til 46 lande, og alle vore kaffebryggere bliver

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 92 Symboler, der er anvendt i denne vejledning...92 Bogstaver i parentes...92 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 92 Symboler, der er anvendt i denne vejledning...92 Bogstaver i parentes...92 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 92 Symboler, der er anvendt i denne vejledning...92 Bogstaver i parentes...92 Problemer og reparationer...92 SIKKERHED... 92 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...92 KORREKT

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8343 HP8344 DA Brugervejledning a b c d e h g f Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 103 Symboler anvendt i denne vejledning...103 Bogstaver i parentes...103 Problemer og reparationer... 103 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...103 ANVENDELSE TIL FORMÅLET

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI ESAM B

Din brugermanual DELONGHI ESAM B Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Indholdsfortegnelse Indledning... 98 Symboler anvendt i denne vejledning...98 Bogstaver i parentes...98 Problemer og reparationer...98 Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Anvendelse til

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

Fuldautomatisk espressomaskine by fey

Fuldautomatisk espressomaskine by fey Fuldautomatisk espressomaskine by fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

Beanto-Cup. optimeret. Animo introducerer den nye OptiBean

Beanto-Cup. optimeret. Animo introducerer den nye OptiBean Beanto-Cup optimeret Animo introducerer den nye OptiBean Den nye standard for Bean-to-Cup * *Fra bønne til kop OptiBean fra Animo Animo har genopfundet Bean-to-Cup-processen. Resultatet er: OptiBean. En

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

HD7872, HD7870 Brugervejledning

HD7872, HD7870 Brugervejledning HD7872, HD7870 Brugervejledning For more support go to: www.philips.com/senseo-twist/support Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 22 2 Generel beskrivelse 22 3 Vigtigt 23 4 Gennemskylning af maskinen

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Kortfattet vejledning FB 7100

Kortfattet vejledning FB 7100 Kortfattet vejledning FB 7100 10.2009 1 75503300 Beskrivelse af automatens komponenter Dør Display Kabinet Dørlås Koprum Betjeningspanel Kopholder Kandeplatform Friskbrygingrediensbeholder Instant ingrediensbeholder

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere