værdi Overvads overblik nyt fra Alm. Brand Invest Alt andet end pension Hvem bestyrer dine penge? Hvorfor er afkast og udbytte ikke ens?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "værdi Overvads overblik nyt fra Alm. Brand Invest Alt andet end pension Hvem bestyrer dine penge? Hvorfor er afkast og udbytte ikke ens?"

Transkript

1 værdi nyt fra Alm. Brand Invest Overvads overblik Grækenland: Sol, strand og snart bankerot? Hvem bestyrer dine penge? Mød bestyrelsen i Alm. Brand Invest Alt andet end pension Om hvordan vi bruger skattelettelserne Hvorfor er afkast og udbytte ikke ens? 1 / 2010

2 Indhold Kære læser side 03 Hvem bestyrer dine penge? Mød bestyrelsen i Alm. Brand Invest side 04 Hvorfor er afkast og udbytte ikke ens? side 07 Forslag til nye skatteregler for obligationer side 08 Udlodning side 08 Overvads Overblik: Grækenland: Sol, strand og snart bankerot? side 09 Kort nyt side 11 Alt andet end pension. Om hvordan vi bruger skattelettelserne side 12 Alm. Brand Invest har fået ny direktør Preben Iversen blev i oktober 2009 udnævnt som direktør for Alm. Brand Invest. Preben er desuden administrerende direktør for Invest Administration A/S, hvilket han har været i tre år. Preben er 53 år, uddannet cand.polit. og har en MBA fra Henley Business School. Siden 1999 har han arbejdet med investeringsforeninger, først som direktør i BG Invest Management A/S, efterfølgende som afdelingsdirektør i Danske Invest Administration A/S samt underdirektør i Fondsmæglerselskabet af 2004 A/S (selskabet hedder i dag Fondsmæglerselskabet LD Invest A/S). Herudover er Preben medlem af bestyrelsen for InvesteringsForeningsRådet. Den tidligere direktør for Alm. Brand Invest, Ulla Heurlin, er tiltrådt en stilling som bankdirektør i Alm. Brand Bank med ansvar for Alm. Brand Markets. Ulla vil dermed stadig have en relation til Alm. Brand Invest, da banken er den primære formidler af foreningens beviser og derudover forvalter de fleste af foreningens porteføljer. Direktørskiftet giver ikke anledning til forandringer for dig som investor i Alm. Brand Invest. Foreningen vil følge den samme strategi, bruge de samme porteføljeforvaltere samt have de samme målsætninger. Men hvis du sidder med nogle spørgsmål, er du meget velkommen til at skrive til os på eller til at henvende dig i en af bankens filialer. Kære læser Velkommen til årets første VÆRDI. Oven på et tungt år 2008 med store fald på aktiemarkederne kom et godt år 2009 med meget positive afkast på aktiemarkederne, ikke mindst det danske aktiemarked. Året begyndte ellers med negative toner og samme turbulente billede, som 2008 var endt med. Nedturen i den globale økonomi og den usikkerhed, som den bragte med sig, havde sin væsentlige andel i de negative markeder. Men i slutningen af 1. kvartal 2009 vendte stemningen på markederne i takt med nyheder, der viste, at det ikke stod helt så slemt til som frygtet. Aktiemarkederne sluttede markant højere end ved indgangen af året. Også obligationsmarkederne endte positivt efter fald i renterne, især for obligationer med kort løbetid. Vendingen på de finansielle markeder gav grobund for et samlet positivt driftsresultat på 369 mio.kr. i Resultatet for de enkelte afdelinger fremgår af Årsrapporten 2009, som kan hentes fra foreningens hjemmeside Rådgivning er vigtigt De seneste år har med al tydelighed vist, hvor vigtigt det er, at man som investor sammensætter sine investeringer i harmoni med ens økonomi, tidshorisont og ikke mindst risikovillighed. Frem for at tro på, at man kan forudsige markedsudviklingen, er det bedre at sætte sin lid til erfaringer om at skabe en fornuftig sammensætning af investeringsbeviser i både obligationsafdelinger og i aktieafdelinger. Med en kombination kan der skabes en bedre stødpude mod uforudsete forhold. Når markedsværdierne skifter, påvirkes værdien af dine investeringsbeviser og dermed vægten mellem obligationsafdelinger og aktieafdelinger i din portefølje. Med så betydelige stigninger, som var situationen i 2009, f.eks. mere end 51 pct. i afdeling Danske Aktier, kan ændringerne i porteføljesammensætningen være store. Det er derfor vigtigt at tage kontakt til sin rådgiver og få en vurdering af, om porteføljen fortsat har en sammensætning, som harmonerer med dine behov. I dette nummer af VÆRDI kan du læse om det pres, det europæiske samarbejde oplever i denne tid, hvor gælden til stadighed vokser. Du kan desuden komme lidt tættere på foreningens bestyrelse samt læse, at VÆRDI er under forandring til et blad, der henvender sig til flere og med et bredere fokusområde. God læselyst. Preben Iversen Direktør, Alm. Brand Invest Preben Iversen Hensigten med magasinet er at give Alm. Brand Invests medlemmer indsigt i investeringsforeningen og i almene finansielle forhold. VÆRDI udgives af Alm. Brand Invest, Midtermolen 7, 2100 København Ø l Telefon: l dk l CVR-nr Redaktion: Preben Iversen (ansvarshavende), Anne Sophia Hermansen (redaktør), Ditte Due Mortensen, Bo Overvad og Anine Cruse Merlung. Layout: Internt Bureau hos Alm. Brand l Tryk: KLS Grafisk Hus A/S l VÆRDI er trykt på bæredygtigt papir l Oplag: INVEST INVEST 3

3 Hvem bestyrer dine penge? Mød bestyrelsen i Alm. Brand Invest En siger, han gerne vil bestyre en fond, der støtter samfundsgavnlige formål. En anden, at vi skal lade være med at være så griske. VÆRDI har set nærmere på de fem personer, som sidder i Alm. Brand Invests bestyrelse. Læs fem ultrakorte portrætter af dem her. Af Ditte Due Mortensen Søren Jenstrup, formand for bestyrelsen Alder, stilling, antal år i bestyrelsen 57 år, erhvervsadvokat, for tiden formand for Advokatrådet og har siddet i Alm. Brand Invests bestyrelse som formand siden stiftelsen i Hvad er et bestyrelsesmedlems væsentligste bidrag? Som formand skal man facilitere samarbejdet og mødeafviklingen i bestyrelsen og sikre, at den samlet set besidder de fornødne kompetencer. Mit mangeårige kendskab til reglerne inden for den finansielle sektor gør så også, at jeg kan bidrage med lidt spidskompetence. Tilpas tidshorisonten til, hvornår du skal bruge pengene (den sidste skjorte har ingen lommer) og spred risikoen. Husk med højere afkast følger højere risiko. Hvilken personlig egenskab/dyd sætter du højest og hvorfor? Tolerance (nysgerrighed). Uden nysgerrighed over for andre og en tolerant tilgang afskærer du dig fra store dele af livets mangfoldigheder. På andenpladsen: godt humør. Sig, hvad du mener og men det, du siger. Åbenhed og ærlighed er en forudsætning for at modtage åbenhjertighed og ærlighed fra dine omgivelser. Min farmor (f.1892, d.1995) (en af de kærligste og klogeste personer, jeg har kendt). Jan Skytte Pedersen, medlem af bestyrelsen Alder, stilling, by, antal år i bestyrelsen 54 år, direktør, Silkeborg, valgt i 2009 altså et år. Hvad er et bestyrelsesmedlems væsentligste bidrag? I bund og grund er det at sikre, at et selskabs (investeringsforenings) strategiske mål er klart formuleret og samtidig sikre, at ledelsen arbejder for at realisere disse. I en investeringsforening er det ligeledes at sikre, at placeringsreglerne overholdes, og at der så vidt muligt undgås dårlige investeringer. Lad være med at være grisk! Det kan godt være, at en investering på papiret giver et fantastisk flot afkast, men det er nu en engang sådan, at der er et forhold mellem afkast og risiko! Hvilken personlig egenskab/dyd sætter du højest og hvorfor? Troværdighed ordet giver næsten sig selv, men værdien i ordet bør man aldrig gå på kompromis med. Handling det er ikke nok at tale, der skal sættes handling bag ordene. Jeg har ikke et bestemt motto, men hvis jeg havde et, ville det være et, hvor etik og tonen i omgangen med andre mennesker fylder meget. Sagt med et stort smil: I øjeblikket må det være Jens Voigt, Fabian Cancellara eller Nicki Sørensen, idet jeg sammen med 39 andre erhvervsledere fra Silkeborg skal cykle til Paris i juli måned. Peter Vadstup Jensen, medlem af bestyrelsen Alder, stilling, by, antal år i bestyrelsen 62 år, direktør, Viborg, et år i bestyrelsen. Hvad er et bestyrelsesmedlems væsentligste bidrag? Et bestyrelsesmedlem skal sikre, at investorernes interesser varetages bedst muligt. Lad være med at tro, at der er lette, hurtige og store gevinster. Hvilken personlig egenskab/dyd sætter du højest og hvorfor? Jeg sætter pris på beskedne og ærlige personer med humoristisk sans. De er med til at gøre dagligdagen lettere for os. Jeg har intet motto. Jeg kunne tænke mig at være direktør i en stor almennyttig fond med en masse penge, som kunne bruges til projekter til gavn for samfundet. 4 INVEST INVEST 5

4 værd at vide Kim Berner, medlem af bestyrelsen Jens Oluf Elling, næstformand Hvorfor er afkast og udbytte ikke ens? Vi oplever ofte spørgsmål fra investorer, som ikke kender sammenhængen mellem afkast og udbytte. Derfor har vi valgt at bringe en forklaring her. Alder, stilling, antal år i bestyrelsen 55 år, hofjægermester, godsejer, to år i Alm. Brand Invests bestyrelse. Tidligere formand for Henton Invest, nu Aktier Hvad er et bestyrelsesmedlems væsentligste bidrag? Hele tiden at stille relevante spørgsmål til investeringsrådgiverne for derigennem at sikre, at medlemmernes opsparing forvaltes bedst muligt. Og være medlemmernes garant for, at lovgivning om investeringsforeninger overholdes. Vær forsigtig og hold fast i din strategi. Hvilken personlig egenskab/dyd sætter du højest og hvorfor? Hæderlighed. Uden hæderlighed hører alting op. Det er livsnødvendigt at kunne stole på mennesker i sine nære omgivelser for at kunne agere optimalt. Alting ordner sig. Både i personlige og i forretningsmæssige sammenhænge er tålmodighed fundamentalt for at få en sag til at falde endeligt på plads på hensigtsmæssig vis. Alder, stilling, by, antal år i bestyrelsen 67 år, professor, Frederiksberg, medlem af Alm. Brand Invests bestyrelse siden stiftelsen i Hvad er et bestyrelsesmedlems væsentligste bidrag? At sikre bedst mulig kapitalforvaltning på basis af professionelle analyser. Vælg en investeringsstrategi, der passer til dit behov og temperament. Hvilken personlig egenskab/dyd sætter du højest og hvorfor? Generøsitet og humor bygger bro mellem mennesker. Mål aldrig dybden af en flod med begge ben. (Gl. indiansk ordsprog). Invester med omtanke. Som passioneret fodbold- og tennisspiller kunne det være sjovt for en dag at være enten Michael Laudrup eller Bjørn Borg, mens de endnu var på toppen. Preben Iversen, direktør for Alm. Brand Invest: Der er forskel mellem udbytte og afkast i en afdeling, fordi de opgøres på hver deres måde. Årets afkast er det samlede afkast i den pågældende afdeling i året, mens udbyttet opgøres ud fra reglerne i ligningsloven. Ved udgangen af året vil det samlede afkast være afspejlet i kursen på investeringsbeviset. Afkastet opgøres i procent som ændring i indre værdi fra primo til ultimo året med korrektion for evt. udlodning til medlemmerne i løbet af året, der er gået. For hver afdeling opgøres den samlede værdi af den portefølje af værdipapirer, som afdelingen har investeret i, ultimo året. Den indre værdi fremkommer ved at dividere den samlede værdi af porteføljen med antallet af udstedte investeringsbeviser. Eksempelvis er afdeling Højrenteobligationers indre værdi ændret fra 90,9 til 104,6 fra starten til slutningen af 2009, svarende til et afkast på 15 pct., hvor der er foreslået en udlodning på 1 pct. Investorer i afdelingen har således fået værdistigningerne i afdelingens værdipapirer omsat som kursstigninger på deres investeringsbeviser, hvoraf en begrænset del foreslås udloddet. Reglerne for opgørelse af udbytte siger blandt andet, at realiserede kursgevinster samt renteindtægter og for aktieafdelinger - udbytter på aktier i porteføljen, der er modtaget i regnskabsåret, skal udloddes til investorerne i afdelingen. Derimod er der ikke krav om, at de såkaldte urealiserede kursavancer skal udloddes. En væsentlig årsag til forskellen er derfor, at der i afkastet indgår urealiserede kursavancer, som kort fortalt er forskellen mellem kursen ultimo året på et værdipapir i afdelingens portefølje, og så den værdi som værdipapiret er anskaffet til. I de år, hvor de finansielle markeder stiger, vil udbyttet ofte være lavere end afkastet, og omvendt i de år, hvor kurserne på de finansielle markeder falder. En afdelings indre værdi gøres i øvrigt op dagligt, og ikke kun ved udgangen af året. Det er den værdi, du som investor kan se og følge med i på foreningens hjemmeside Spørg Værdi Har du et emne, du ønsker belyst, er du velkommen til at sende en mail til: Jeg har det fint med bare at være mig! 6 INVEST INVEST 7

5 Forslag til nye skatteregler Nuværende regler I dag beskattes gevinster på obligationer i danske kroner på privates frie midler ikke, hvis kuponrenten er større end mindsterenten. Obligationer i fremmed valuta er derimod skattepligtig, hvis årets nettogevinst er større end danske kroner. Forslag til nye regler Med forslaget til de nye regler vil kursgevinster og tab på obligationer i danske kroner blive behandlet skattemæssigt på samme måde som obligationer i fremmed valuta. De nye skatteregler indføres for at sikre overholdelsen af EU-retten. Denne skattemæssige ændring bevirker, at mindsterentereglen ophæves, så beskatningen på danske og udenlandske obligationer bliver ensartet. Herefter vil der være en generel beskatning af privates gevinst og tab på obligationer. Hvordan skal du forholde dig? Da loven ikke er endeligt vedtaget endnu, kan der stadig ske ændringer. Vi må derfor afvente, at loven bliver vedtaget, så vi ved, hvilke skatteregler der endeligt gælder. Hvornår bliver loven vedtaget? Det er ikke muligt at oplyse endnu. Lovforslaget skal til 1. behandling i Folketinget den 23. marts Herefter skal lovforslaget igennem en 2. og 3. behandling, før vi kender den endelige lovtekst. Når loven er vedtaget, vil det være med virkning fra den 27. januar 2010 Beholdning før 27. januar 2010 Lovforslaget indebærer, at kunder, der har købt obligationer efter beskatningsreglerne før d. 27. januar 2010, stadigvæk vil opnå skattefrihed på deres beholdning, hvis obligationernes kuponrente er større end mindsterenten. Har du taget stilling til udlodning? På generalforsamlingen den 14. april 2010 vil bestyrelsen indstille, at der foretages udlodninger i en række af foreningens afdelinger. Beløbene går fra dine investeringer, og din investeringsprofil kan blive forandret. Derfor er det vigtigt, at du tager stilling til, hvad du vil bruge de udloddede beløb til. Mere konkret vil udlodningerne blive foretaget ved, at de udloddede beløb sættes kontant ind på den konto, der er knyttet til det depot, som dine investeringsbeviser ligger i. Typisk vil beløbene stå på kontoen fem dage efter generalforsamlingen. Hvis du er i tvivl om konsekvenserne af dine investeringer, vil det være en god idé, at du aftaler et møde med din rådgiver i banken. Din rådgiver kan hjælpe dig, så du bliver ved med at have de investeringer, der passer bedst til dine ønsker og behov. Grækenland: Sol, strand og snart bankerot? For første gang siden euroen blev indført i Europa, er samarbejdet kommet under pres for alvor. Grækenland, Spanien, Portugal og Italien skaber usikkerhed. Det skyldes primært, at mange af de deltagende lande har meget svært ved at styre de offentlige finanser, hvilket har betydet enorme underskud i Dertil kommer, at der også er udsigt til meget store underskud i 2010 og Som en konsekvens heraf stiger den offentlige gæld (i pct. af GDP) også hurtigt, ikke mindst i de lande, som har oplevet et stort væksttab i samme periode. I første omgang er det Grækenland, der er fokus på, men også Spanien, Portugal og Italien skaber grund for usikkerhed. Det er derfor interessant at vende blikket mod de oprindelige krav for at deltage i Eurosamarbejdet. Underskuddet på de offentlige finanser måtte ikke overstige 3 pct. af BNP, og man skulle arbejde seriøst for at nedbringe den samlede offentlige gæld til under 60 procent af BNP. Disse rammer blev fastsat, fordi det var nødvendigt at sikre, at den offentlige sektors balance var under kontrol, og at gælden ikke udviklede sig hurtigere end BNP. Dermed sikrede man sig mod, at enkelte lande ville ligge andre lande i samarbejdet til last. Status i dag er, at flere lande har haft underskud på over 10 pct. af BNP i 2009 og også venter det i 2010 og De har samtidig en gæld, som langt overstiger 100 pct. af BNP, og som fortsat stiger. Det er uholdbart og skaber usikkerhed om, hvorvidt de enkelte lande selv kan og vil håndtere problemerne. Når stigningen i underskuddet er større end væksten i landet, er der tale om en uholdbar situation, som betyder, at gælden bare stiger og stiger. Vi er således meget langt væk fra den situation, der tidligere blev betragtet som holdbar. Konsekvensen er, at investorerne, som skal købe de obligationer, der skal sælges for at finansiere underskuddet, kræver en større og større præmie, hvilket presser den lange rente op. Det øger rentebetalingerne på gælden og dermed forværres situationen. I sidste ende vil investorerne slet ikke købe obligationerne, hvilket kan skabte frygt for en statsbankerot. Tidligere havde landene ikke de samme bindinger på renteniveau og valutakurs. Renten blev fastsat individuelt, og valutakursen kunne variere, der var således flere frihedsgrader. Derfor blev risikoen afspejlet i renteforskellen mellem landene og Tyskland, en renteforskel, som var meget stor. Den store fordel ved at indgå i euro-samarbejdet har været, at renteforskellen blev reduceret markant til glæde for de enkelte lande. Landene har indtil nu høstet glæden ved den disciplin, der blev skabt ved at låse valutakurs og rente, men nu kommer regningen. Hvis fordelen skal fastholdes, skal der strammes kraftigt på de offentlige udgifter. Det har allerede resulteret i demonstrationer og arbejdsnedlæggelser i Grækenland en ubehagelig politisk situation. Frygten blandt de øvrige euro-lande er, at situationen udvikler sig. Hvis den negative spiral fortsætter renten fortsætter op som følge af krav om yderligere risikobetaling arbejdsløsheden fortsætter op, og den politiske situation forværres, så kan enkelte fristes af at lade seddelpressen køre. Dermed udfordres hele grundtanken i euro-samarbejdet, nemlig lav inflation og stabilitet. Samtidig vil der blive stillet spørgsmål til, Investeringsforeningen Alm. Brand Invest foreslået udlodning i kr. pr. andel (bevis) Obligationer 3,75 Obligationer Pension 8,00 Højrenteobligationer 1,00 Europæiske Aktier 1,25 Mix 3,25 8 INVEST INVEST 9

6 Kort nyt: fortsat om medlemskabet nu også er rigtigt, hvilket vil være et pres på det politiske system i euroland. På helt kort sigt er underskuddene en konsekvens af den økonomiske krise, som er opstået i kølvandet på finanskrisen. Landene kæmper derfor med stigende arbejdsløshed og lav vækst. En opstramning af finans-politikken for at nedbringe underskuddet vil derfor forværre situationen i landene yderligere. Det er derfor en meget vanskelig situation, som landene står over for. Det er derfor meget vigtigt, at landene gennemfører en politik, som er troværdig, vel vidende at man kortsigtet ikke kan gøre ret meget. Gennemførsel af langsigtede reformer er derfor en af mulighederne for at påvirke troværdigheden. Som i Danmark er forsørgerbyrden for den offentlige sektor stigende i de kommende år. Flere ældre og en lav pensionsalder er en af hovedudfordringerne i Sydeuropa. Hvis man derfor allerede nu kunne vedtage en lovgivning, som signalerer troværdighed i årene fremover, kan det være med til at berolige investorerne. Italien er et af de lande, der er længst fremme. De har vedtaget en pensionsreform, som sikrer, at underskuddene ikke eksploderer, hvilket er meget positivt. Presset på Italien har derfor ikke været så stort som på de øvrige Sydeuropæiske lande. Senest har Portugal præsenteret et udspil til finanspolitiske opstramninger allerede inden Landene har dermed signaleret, at de er klar over, at det er nødvendigt med en troværdig politik, hvis yderligere pres på euroen skal undgås, så i første omgang er der meget, der tyder på, at krisen går i sig selv. Prisen for Europa er dog høj vi skal alle indstille os på at regningen skal betales, hvilket betyder højere skatter og ledighed i de kommende år og dermed også lavere vækst. Alm. Brand Invest Generalforsamling Der afholdes ordinær generalforsamling d. 14. april 2010 kl på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S. Indkaldelsen, inkl. dagsorden, udsendes til alle navnenoterede medlemmer inden udgangen af marts måned. På generalforsamlingen vil vi bl.a. gennemgå årsrapporten 2009, de forslag, der er stillet, samt valg af medlemmer til bestyrelsen. Herudover vil analytiker David Sommer Kacenelenbogen fra Alm. Brand Bank, Markets, orientere om den forventede udvikling på de finansielle markeder i Ny VÆRDI Efter generalforsamlingen byder Alm. Brand Invest på kaffe og et stykke kage. Årsagen til, at arrangementet afholdes anderledes end de foregående år, er, at vi ønsker et arrangement, der ikke er omkostningstungt for foreningens medlemmer. Dette er også bevæggrunden for ikke at afholde det ekstra medlemsmøde i Silkeborg, som vi har haft de sidste par år. Vi håber, alle vil tage godt i mod det nye arrangement, og vi glæder os til at se rigtig mange af jer. Positive afkast i Alm. Brand Invest 2009 Ovenpå et par turbulente år bød 2009 på et pænt regnskab, hvor alle afdelinger kunne præsentere positive afkast. Bedst gik det for afdelingen Danske Aktier med et afkast på 51,67 %, men også afdelingen Miljø Teknologi gjorde det rigtig pænt med et afkast på 38,90 %. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Afkast i % Obligationer 4,98 Obligationer Pension 5,13 Højrenteobligationer 15,02 Danske Aktier 51,67 Europæiske Aktier 29,46 Globale Aktier 20,93 Miljø Teknologi 38,90 Mix 16,52 Aktier , _ Invest l l l Alm. Brand Marketing VÆRDI nyt fra Alm. Brand Invest ALM. BRAND INVEST værdi NYHEDSBREV nyt fra Alm. Brand Invest 2 / / 2009 tidligere udgaver af VÆRDI 08917_ Invest l l l Alm. Brand Marketing Overvads Overblik: Der er grund til forsigtig optimisme Der er mere mellem Det betyder Morningstars stjerner himmel og jord end Sats på lange æg i porteføljen penge Kickstart dansk økonomi Det med handler ikke kun om LD-milliarderne at være godhjertet Overvads Overblik - investeringer i miljø har samme farve som penge Er du rationel, når du investerer? Flere kvinder i bestyrelserne ja tak, men 08917_ Invest l l l Alm. Brand Marketing 1 / 2009 Når der går panik i pengene I virkeligheden egner vi os ikke til at investere Investorer bliver mere forsigtige VÆRDI udkommer snart i en ny og bedre udgave. Næste gang du modtager VÆRDI, vil du opleve nogle ændringer i bladet. Bladet vil nemlig fremtidigt brede sig ud over Alm. Brand Bank og Alm. Brand Invest og dermed dække finansielle emner mere bredt. Det kan resultere i dobbeltforsendelser, da flere er kunder både i banken og hos investeringsforeningen. Og da vi ikke må blande informationer på kunder fra disse to enheder, vil flere derfor modtage mere end et blad. Hvis du ikke fremover ønsker at modtage bladet dobbelt, kan du framelde dig på vores hjemmeside. Du har adressen her: abweb/pc?pid=paginv_information_nyheder. 10 INVEST INVEST 11

7 Det skal skattelettelsen bruges til: Alt andet end pension Af Anne Sophia Hermansen Langt de fleste af os har den 1. februar 2010 fået flere penge at gøre godt med. Regeringen ønsker, at mange af dem skal gå til forbrug, men gør de det? Alm. Brand har spurgt et udsnit af sine kunder. Alm. Brand har taget temperaturen på skattelettelserne og spurgt kunderne, hvordan de bruger skattelettelserne. Rundspørgen viser, at de fleste foretrækker opsparing frem for forbrug. Og det er ikke så mærkeligt, siger Bo Overvad, vicedirektør i Alm. Brand Markets: - Vi mener ikke, at skattelettelserne får fuld effekt på forbruget, fordi folk godt ved, at der er jobusikkerhed og underskud på de offentlige budgetter. Det tyder på, at danskerne er noget skeptiske med hensyn til den økonomiske udvikling i Alm. Brand har samlet spurgt 149 kunder. 81 af dem - eller over halvdelen - vil enten spare mere op i banken eller afdrage ekstra på eksisterende lån. Procent / Andel Øget forbrug 30 % / 44 Øget afdrag på lån 26 % / 38 Flere rejser 13 % / 20 Større pensionsindbetaling 3 % / 4 Øget opsparing i banken 29 % / 43 Total 100 % / 149 Omvendt vil 64 kunder eller 43 procent øge forbruget eller rejse mere. Trods den økonomiske krise, undrer det ikke Bo Overvad: - I halvandet til to år har folk sparet på forbruget. Sågar forbruget af fødevarer er faldet, så der ligger et opsparet behov, nu hvor skattelettelserne kommer, forklarer Bo Overvad. Helt i bund er større pensionsopsparing. Blot fire af de 149 kunder overvejer den valgmulighed. - Det er virkelig åbenlyst, at skattereformen gav utrolig stor fokus på pensionsindbetalingerne sidste år. Rigtig mange indbetalte ekstra, så det er måske ikke lige der, folks fokus ligger nu. Desuden er pension aldrig noget, som har stor betydning i begyndelsen af året. Det er noget folk tænker på ved årets udgang, siger Overvad. Fra 1. januar har danskerne fået flere penge mellem hænderne. En dansk gennemsnitsfamilie får pga. skattereformen ca kr. mere udbetalt hver måned eller ca kr. hvert år. Hvad vil du bruge de ekstra penge på? 08917_ Invest l l 3.10 l Alm. Brand Marketing Alm. Brand Invest Telefon: Midtermolen København Ø

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Velkommen til LD medlemsmøde

Velkommen til LD medlemsmøde Velkommen til LD medlemsmøde Onsdag den 24. september 2014 Brønderslev Hallerne Torsdag den 25. september 2014 Nordjyske Arena, Aalborg Dagens program Velkomst og præsentation LDs resultater v. direktør

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv 6 muligheder for investering i basisobligationsafdelinger investeringshorisont Historiske afkast pr. år for Sydinvest

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND 1.200.000 LDS MEDLEMMER 2006-2016 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 210.270 884.583 229.724 809.676 228.159 743.227 221.511

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND FULDTIDSKONTO I LD VÆLGER 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1980 1985 1990 1995

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1 Investering Investpleje Mix Investpleje Mix 1 Investpleje Mix Med Investpleje Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop din risikovillighed og tidshorisont.

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Guide til selvangivelsen

Guide til selvangivelsen 2008 Danske Invest Guide til selvangivelsen Sådan skal avance og tab af Danske Invest-beviser i 2008 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer,

Læs mere

Beskrivelse af værdipapirer

Beskrivelse af værdipapirer Beskrivelse af værdipapirer Indledning I Frørup Andelskasse kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog gældende lovregler om investering af pensionsopsparing.

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Marts 2015 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO FULDTIDSKONTO I LD 110.000 100.000 90.000 80.000000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 Fuldtidskonto i LD Vælger pr. 24. maj. 2011: 101.948

Læs mere

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger vores kunders kapital Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Kunderne kommer altid i første række Vores mission er at sikre dine investeringer

Læs mere

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende BASISOBLIGATIONER International Dannebrog Privat Dannebrog Pension og Erhverv Fonde Danrente BASISAKTIER Euroland Danmark Tyskland SCANDI Europa USA Verden HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Lokal Valuta

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler.

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. Flexinvest Fri Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. 2 Derfor kan Flexinvest Fri være en interessant investeringsmulighed Enkelt Flexinvest Fri er en let og enkel

Læs mere

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 Janua Januar 2011 Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 De danske investeringsforeninger og deres investorer slutter 2010 med fremgang De fleste aktieområder havde luft under vingerne sidste

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

Forstå din Investeringsordning

Forstå din Investeringsordning Alm Brand Bank Forstå din Investeringsordning - En praktisk guide 1 Alm. Brand Investeringsordning Indhold I denne pdf finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om Alm. Brand Investeringsordning 3

Læs mere

MS Depotpleje. Aktiv investeringspleje

MS Depotpleje. Aktiv investeringspleje MS Depotpleje Aktiv investeringspleje Aktiv pleje af din opsparing Vil du investere din opsparing, men har ikke tiden til det? Med MS Depotpleje investerer vi din opsparing. Vi udarbejder i fællesskab

Læs mere

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold:

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold: Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart Aarhus, 12. oktober 2015 Kvartalsrapportering Indhold: 1. Markedskommentarer 2. Porteføljeoverblik 3. Afkastopgørelse 4. Transaktionsliste 5. Beholdningsoversigt

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Investeringsaftale Mix

Investeringsaftale Mix Investering Investeringsaftale Mix Investeringsaftale Mix 1 Investeringsaftale Mix Med Investeringsaftale Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Dato: 28. april 2013 NOTAT Sagsbehandler: Niels F.K. Madsen Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget skal

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved langsigtet opsparing.

Skattemæssige konsekvenser ved langsigtet opsparing. Skattemæssige konsekvenser ved langsigtet opsparing. Skat og rentes rente har stor betydning for det endelige afkast når man investerer over lang tid. Det giver anledning til nogle overvejelser om hvad

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Puljeafkast for 1. kvartal Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 1. kvartal Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 2-2000 Puljeafkast 1. kvartal 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 1. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger Kommentarer til puljens grupper Puljeafkast for 1.

Læs mere

Investeringsforeningen. Jyske Invest Internationale Obligationer. Spred din risiko og få investeringer med grokraft.

Investeringsforeningen. Jyske Invest Internationale Obligationer. Spred din risiko og få investeringer med grokraft. Investeringsforeningen Spred din risiko og få investeringer med grokraft Investeringsforeningen I perioden 6.-19. juni 2001 åbner vi en ny afdeling, som udnytter mulighederne på de internationale obligationsmarkeder.

Læs mere

Danskerne er vi lde med danske aktier. Alm. Brand udsteder obligationer med statsgaranti

Danskerne er vi lde med danske aktier. Alm. Brand udsteder obligationer med statsgaranti v æ r d i Danskerne er vi lde med danske aktier Alm. Brand udsteder obligationer med statsgaranti Overvads Overblik om hvorfor Danmark (snart) ikke er blandt verdens rigeste lande Makroøkonomisk analyse:

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE INVESTERINGSINSTITUTFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 29 93 21 82) (FT-nr.: 16.071) Afdeling Aktiv Portefølje 2 (den ophørende afdeling) (SE-nr. 30 02 48 18), (FT-nr.

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Sæt dine passiver i aktivering

Sæt dine passiver i aktivering FORMUEPLEJE Sæt dine passiver i aktivering Får du nok ud af din formue? Nykredit tilbyder nu formuepleje, hvor du også kan investere midler fra virksomhedsordningen. Nu har du mulighed for at investere

Læs mere

November Nu kan selvstændigt erhvervsdrivende under v irksomhedsskatteordningen investere i akt ier v ia akkumulerende investeringsbev iser

November Nu kan selvstændigt erhvervsdrivende under v irksomhedsskatteordningen investere i akt ier v ia akkumulerende investeringsbev iser November 2007 Mulighed for højere af kast af midler under v irksomhedsskatteordningen Nu kan selvstændigt erhvervsdrivende under v irksomhedsskatteordningen investere i akt ier v ia akkumulerende investeringsbev

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen 2017

Hjælp til årsopgørelsen 2017 Hjælp til årsopgørelsen 2017 Beregning af gevinster og tab på lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater og beviser. Her kan du læse, hvordan du til

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

ANALYSE 2016 INVESTORPORTRÆT

ANALYSE 2016 INVESTORPORTRÆT 216 INVESTORPORTRÆT INVESTORPORTRÆT 216 Revideret udgave Dette er en revideret udgave af investorportrættet 216. Den oprindelige udgave blev offentliggjort d. 21. april 217. I forhold til den oprindelige

Læs mere

Sydinvest HøjrenteLande Valuta

Sydinvest HøjrenteLande Valuta Sydinvest HøjrenteLande Valuta Investering i obligationer i lokal valuta Investering i obligationer fra højrentelande I de senere år har investorer verden over i stigende grad investeret i obligationer

Læs mere

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle.

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle 12 sider Få gode investeringsråd Penge og privatøkonomi INDHOLD: Sådan fordobler du din formue...4-5

Læs mere

INVESTOR- PORTRÆT 2015

INVESTOR- PORTRÆT 2015 INVESTOR- PORTRÆT 215 Analyse marts 216 FORORD Investeringsfonde tilbyder en nem og ukompliceret adgang til at investere på finansielle markeder over hele verden. Det er der næsten 8. danskere, der har

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere