NTS-CENTERETS ÅRSBERETNING 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NTS-CENTERETS ÅRSBERETNING 2010"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2010

2 NTS-CENTERETS ÅRSBERETNING 2010 Denne årsberetning er formuleret ud fra de fire formål, der også danner grundlaget for NTScenterets daglige aktiviteter. Yderligere information om lovgrundlaget kan findes på vores website.

3 FORORD Det tog flere år, inden NTS-centeret blev en realitet. År, hvor fremtidens udfordringer inden for undervisning i natur, teknik og sundhed blev drøftet og analyseret - og løsninger vurderet og diskuteret. Men det var værd at vente på. For resultatet blev ikke bare et center, men en landsdækkende organisation med både et nationalt center og fem regionale centre. I dag, hvor NTScenterets første år er gået er der allerede etableret mange værdifulde kontakter. Vi arbejder både med de store nationale samarbejdspartnere, men når også ud til de enkelte kommuner og institutioner med ideer, inspiration, og understøttelse af lokale netværk, aktiviteter og projekter. Alle vores aktiviteter har til formål at styrke interessen for, rekrutteringen til og kvaliteten af undervisningen i natur, teknik og sundhed i det danske uddannelsessystem var året, hvor NTS-centeret og vores medarbejdere fik deres ilddåb. Vi er kommet vores mål et skridt nærmere. En sund og livskraftig spire er vokset frem. Du kan være med til at få spiren til at vokse. Kontakt os derfor gerne med nye ideer, udfordringer og muligheder. Dit input kan hjælpe os med at blive bedre til at opfylde NTS-centerets formål: At børn og unge ser natur, teknik og sundhed som vedkommende, spændende og værd at bruge sin fremtid på. I denne årsrapport kan du få en ide om, hvem vi er - og hvad vi har nået indtil nu. Rigtig god fornøjelse. Lene Beck Mikkelsen Direktør

4 FORMÅL 1 NTS-centeret vil indgå i et tæt samarbejde med naturfagskoordina toren i hver kommune, sikre videndeling blandt de kommunale naturfagskoordinatorer regionalt og nationalt og bistå i konkrete overvejelser omkring, hvordan opgaven gribes an i den enkelte kommune. En årlig NTS-konference samler aktørerne I marts 2010 afholdt vi vores første store nationale konference. Gennem en række spændende workshops, oplæg og udstillinger fik de fremmødte lærere og andre interesserede ny inspiration til deres daglige undervisning. Dette års NTS-konference afholder vi i Rebild Bakker og på Aalborg Universitet i Region Nordjylland. Projekt syd: Fra børnehave til ph.d. I foråret 2010 startede NTS-centeret et projekt i Region Syddanmark. Projektet Fra børnehave til ph.d. sigter mod at inddrage det uformelle miljø bedre i undervisningen. Projektet er godkendt af Region Syddanmark med et tilskud på 6,5 mill. og en medfinansiering på kr NTS-centeret bidrager med af denne. Projektet skal skabe et fællesskab på tværs af de formelle og uformelle miljøer, som kan fungere som fundament for udvikling af best practice forløb, der kan ændre elevernes opfattelse af de naturfaglige fag knyttet til natur, teknik og sundhed. Derfor er den tilknyttede projektgruppe er sammensat af repræsentanter fra de vigtigste aktører, indenfor arbejdet med undervisning i natur, teknik og sundhed i Region Syddanmark. 4 NTS-CENTERET

5 I projektet afdækkes, hvilke behov lærere har i forbindelse med eksempelvis efteruddannelse og samarbejde. Derfor er der foretaget en behovsanalyse hos naturfagslærere ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse. Denne er blevet fulgt op af fokusgruppeinterviews. Der undersøges, hvilke undervisningsportaler og eksemplariske undervisningsforløb, indenfor natur, teknik og sundhed, der findes i forvejen. Ud fra disse analyser påbegynder projektgruppen i januar eksemplariske undervisningsforløb og formidlingsmodeller til NTS-centerets kommende portal for naturfagslærere. Udviklingsperioden varer frem til sommerferien. Herefter afprøves undervisningsforløbene i relevante læringsmiljøer. DNA-portalen videreføres af NTS-centeret NTS-centeret har overtaget DNA-portalen. Den rummer et væld af undervisningsmaterialer rettet mod de naturfaglige fag i gymnasiet. Materialet overføres til NTS-centerets portal NTSnet.dk. Naturfag i tiden NTS-centeret har igangsat en arbejdsgruppe, der har til formål at kvalificere debatten om samtænkning af naturfagene i grundskolen. Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra det formelle og det uformelle miljø. Arbejdsgruppens mål er at sammentænke målbeskrivelserne for naturfagene i folkeskolen og etablere en fælles ramme (Science) for fagene. Det kan skabe fundament for en forsøgsordning i folkeskolen, der kan evalueres, før der eventuelt træffes mere vidtgående politiske beslutninger. Arbejdet udføres med udgangspunkt i anbefalinger i Fremtidens Naturfaglige Uddannelser (2003), Fremtidens Naturfag i Folkeskolen (2006) og Et Fælles Løft (2008). Erfaringer med skole-virksomhedssamarbejde systematiseres En kvalificeret inddragelse af virksomheder i skolens undervisning vil kunne styrke kvaliteten af undervisningen, elevernes motivation og brobygningen mellem skole og erhvervsliv. NTS-centeret har derfor, sammen med Naturvidenskabernes Hus, igangsat projektet: Naturfag med virksomheder - erfaringsopsamling, konceptualisering og spredning. Dette projekt har fokus på, hvordan man i praksis kan få en mere kvalificeret inddragelse af virksomheder i skolernes undervisning. Formålet med projektet Naturfag med virksomheder er at arbejde systematisk med følgende tre spørgsmål: Hvilke betydende projekter og initiativer er afviklet indenfor temaet skole-virksomhedssamarbejde lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Hvordan kan erfaringerne fra disse projekter samles i et grafisk illustrationsværktøj der gør det muligt at kategorisere projekterne ud fra forskellige parametre. Det kan eksempelvis være varighed, fagligt indhold og udbytte for henholdsvis elever, undervisere, skoleledere, virksomhedsrepræsentanter og virksomhedsledelsen. Hvordan kan initiativerne i dette værktøj omsættes til et mindre antal generiske koncepter, som egner sig til spredning af erfaringer - og inspiration til at hjælpe flere i gang? NTS-centeret danner overblik NTS-centeret har etableret en kalender med søgefunktion og arbejder aktivt på at sikre, at den er fuldt opdateret og giver et overblik over NTS-relevante aktiviteter: Arbejdsgruppen forventes - om muligt - at formulere et udkast til beskrivelse af et nyt integreret naturfag fra Klasse: Signatur, begrundelse, formål, slutmål og trinmål med mål i kompetencetermer. Læs mere på blogindlægget. NTS-CENTERET 5

6 6 NTS-CENTERET

7 FORMÅL 2 At indsamle og formidle forsknings-, udviklings- og praksisbaseret viden inden for undervisningen i natur, teknik og sundhed via en webportal samt ved efter- og videreuddannelse af lærere. Blog og månedlige nyhedsbreve NTS-centeret udsender et nyhedsbrev en gang om måneden. Nyhedsbrevet er knyttet til et blogmiljø, hvor der løbende frigives information fra centrene samt inspiration: Naturvidenskab på kort, i foldere og tæt på din skole Fisk er mere end sushi Sciencedag på DTU Samarbejde mellem Silkeborg Kommune og Aqua Sø- og Naturcenter Temaeftermiddag i Aalborg Zoo Læs artiklerne på Blogmiljøet er under udvikling. Blandt andet arbejdes der på at etablere blogs med gæsteskribenter. NTSnet.dk er i luften i marts 2011 NTS-centeret har i 2010 arbejdet intensivt på at udvikle en ny webportal, der går i luften i marts Udover de områder som er nævnt rundt om i årsberetningen kommer NTSnet.dk i første omgang til at understøtte formelle og uformelle netværk (grupper). Desuden vil den indeholde Til din undervisning, som giver mulighed for at finde og dele undervisningsmaterialer (eksemplariske forløb og brugergenereret indhold) - samt sætte fokus på muligheder i nærmiljøet, bl.a. gennem tæt på dig (kortvisning af uformelle læringsmiljøer). I forbindelse med portalens udvikling er der etableret samarbejde med EMU og Videnskab.dk. Overblik over eksisterende undervisningsmaterialer NTS-centeret arbejder på afdækning, systematisering og kommentering af eksisterende materialer med henblik på formidling i samlet portal: Vand - vandets vej: - er tiltænkt dig, der skal undervise i vand og vandets kredsløb. Indholdet er henvendt til elever i klasse. Gennem ord og billeder fortælles om vandets kredsløb fra grundvandet, gennem vandværket og ud til forbrugerne, videre gennem kloakker til renseanlæg og tilbage til naturen. I hvert kapitel kan eleven se en vandfilm, fordybe sig i viden om emnet og blive udfordret af opgaver. God rejse i vandets verden. NTS-CENTERET 7

8 8 NTS-CENTERET

9 FORMÅL 3 At understøtte netværksdannelser for lærere og netværksdannelser mellem uddannelsesinstitutionerne og det omgivende samfund, herunder offentlige og private virksomheder. Referencegrupper i tilknytning til de regionale centre Ved opstart af de regionale centre er der etableret referencegrupper i hver af de fem regioner. Grupperne ledes af lederen fra det regionale værtssted. Referencegruppen består af medlemmer fra det formelle og det uformelle miljø. Deres opgave er at understøtte regionalledernes arbejde i det regionale miljø samt udbrede viden om NTS-centerets aktiviteter. Workshops støtter netværksdannelse For at inspirere og støtte de regionale læreres arbejde med at udvikle den daglige undervisning i de naturfaglige fag, har alle de regionale centre siden centrenes etablering afholdt workshops eller andre aktiviteter i det regionale miljø. Formålet med disse er at skabe det første kendskab til NTS-centeret og etablere et netværk, der rækker ind i det etablerede lokalmiljø: Samarbejde med faglige foreninger af lærere Der er etableret kontakt til de faglige foreninger indenfor NTS-fagene i grundskole og ungdomsuddannelserne samt læreruddannelsen. Samarbejdet skal skabe synergi mellem foreningerne og indsatsen i NTS-centeret og undgå overlappende aktiviteter. Aftalen er, at der linkes til foreningerne, og at de frit kan bruge centerets kommunikationsfora. Ligeledes er det aftalt, at NTS-centeret bidrager til foreningernes publikationer. Foreningerne har fået tilbud om workshopplads og mulighed for afholdelse af foreningsmøde i tilknytning til NTScenterets konference NTS-center Hovedstadens regionale lærerkonference blev en succes! Tirsdag d. 30. november afholdt NTS-center Hovedstaden konference for regionens lærere. Trods sne, frost og aflyste toge nåede mere end 120 deltagere frem til en dag, der markerede starten på NTS-center Hovedstadens arbejde for at fremme en stærk naturfagskultur på skolerne og for en bedre sammenhæng i naturfagsundervisningen. Læs videre: blog.ntsnet.dk NTS-CENTERET 9

10 Netværk mellem danske og norske lærere NTS-centeret har i samarbejde med Fonden for Dansk/ Norsk Samarbejde og Naturfagsenteret i Norge bidraget med støtte til gennemførelse af en netværkskonference for danske og norske naturfagsundervisere ved læreruddannelserne i de to lande. Der er siden konferencen arbejdet videre med at udvikle et nordisk netværk mellem læreruddannelsens naturfagslærere. NATNET et netværk af lærere på l æreruddannelserne NTS-centeret har et tæt samarbejde med NATNET et netværk udviklet i regi af Cand og rettet mod naturfagslærere på UC erne, primært de pædagogiske uddannelser. NATNET formidler nyheder, aktiviteter og projekter etc. via NTS-centerets web, nyhedsbrev og portal. Samarbejde med naturfaglige Ngo er NTS-centeret har etableret kontakt med en række Ngo er, med henblik på dels at afdække netværksunderstøttende aktiviteter, dels at identificere fagligt materiale og mulige samarbejdspartnere i relation til netværksunderstøttende aktiviteter på kommunalt og regionalt niveau. Samarbejdet kan også bestå i udvikling af undervisningsmaterialer, workshopaktiviteter og lignende. Ngo erne tilbydes mulighed for formidling af webbaserede materialer og forskellige aktiviteter via NTS-centerets web samt via regionalledernes arbejde. NTS-centeret overtager Science-kommune projektet Dansk Naturvidenskabsformidling, DNF, har med NTS-centerets støtte søgt om midler til afslutning af Science-kommune projektet frem til d. 1. april. Herefter overtager NTS-centeret formelt det videre arbejde med den kommunale indsats. Udvikling af en flerstrenget kommunal strategi NTS-centeret har siden maj arbejdet på at formulere en strategi for arbejdet med den kommunale indsats. Strategien rettes både mod de etablerede Science-kommuner samt de øvrige kommuner. Strategien bygger videre på erfaringerne fra projekt Science Team K samt Science-kommunerne. Udover en indsats baseret på erfaringerne og indsatserne fra Science-kommune-projektet suppleres strategien med en mere flerstrenget indsats. Den endelige strategi er funderet i den afsluttende evaluering fra Science-kommune-projektet og i en proces løbende hen over efteråret 2010 baseret på input fra og sparring med DNF, diskussioner med Science-kommunernes koordinatorer samt præsentationer ved eksterne grupper. Herunder eksempelvis i kommunalpolitisk regi, ved skoleledernetværk og skolechefmøder. I arbejdet med at udvikle og implementere en kommunal naturfagsstrategi er målet, at den endelige strategi tilgodeser den enkelte kommunes profil, herunder de udfordringer og økonomiske muligheder den enkelte kommune har. Desuden skal strategien bidrage til at understøtte eksisterende aktiviteter og netværk i de etablerede Science-kommuner. Opbygning af regionale netværk af kontaktpersoner I de regionale centre har indsatsen i 2010 været rettet mod at etablere kontakt til alle kommunerne og at skabe overblik over deres måde at organisere sig på, samt afdække lokale netværk og eksisterende aktiviteter. Målet er, at finde kontaktpersoner i alle kommunerne, og knytte dem sammen i et regionalt netværk. Gennem kontaktpersonerne kan kommunikationen til naturfagslærerne sikres, og der kan opnås synergi mellem naturfagsudviklingen i kommunerne. Nationale samarbejdsrelationer med henblik på netværksdannelse og projektudvikling NTS-centeret har i forbindelse med etablering af de regionale centre indgået samarbejdskontrakter med Experimentarium, Naturvidenskabernes Hus, Talentcenteret i Sorø, Aalborg Universitet og Økolariet. NTS-centeret har desuden etableret samarbejdsrelationer til de nationale samarbejdspartnere: KU, DNF, Kosmos, DI, UNI-C, EMU, Videnskab.dk samt net- 10 NTS-CENTERET

11 værk for bæredygtig undervisning. Samarbejdet er funderet i skriftlige hensigtserklæringer, igangsatte projekter og projektformuleringer eller andre samarbejdsaktiviteter. Projektopgaven Sundhed på kryds og tværs - projekt i samarbejde mellem Kosmos og NTS-centeret Projektet er rettet mod projektopgaven i en række 7. og 8. klasser, hvor arbejdet med faghæfte 21 og sundhedsfaglige problemstillinger knyttes til fagene idræt, hjemkundskab, biologi, geografi og fysik/kemi - med krav om, at et eller flere af de naturfaglige fag knyttes til problemstillingen. Projektet bygges ud fra indledende workshops med 6-10 skoler, som igangsætter skoleudviklingsforløb i relation til projektets faglige ramme og formål. Internationale samarbejdsrelationer NTS-centeret har etableret kontakt til internationale samarbejdspartnere i Norge, Sverige, Portugal og England via Advisory Board og er i gang med at udvikle samarbejdsrelationer. NTS-centeret har etableret repræsentantskabsgruppen. NTS-centeret arbejder, i forlængelse af de forskellige samarbejdsrelationer, på, at etablere forskellige projektforløb. Eksempelvis: Med Naturfagsenteret i Norge i relation til Viten.no Med Naturfagsenteret og netværk for bæredygtig udvikling: en undersøgelse vedrørende bæredygtig undervisning i skoler og grunduddannelse Med KU (Københavns Universitet) et projekt om evaluering af naturfaglige projekter Udviklingsforløbene følges af to tilknyttede proceskonsulenter, som også står for evaluering og opsamling af de eksemplariske undervisningsforløb ved afslutning af udviklingsarbejderne. Projektet indtænker interaktiv formidling af projektresultaterne i relation til NTSnet.dk. Skolerne bindes i relation til formidlingen op på nogle krav (små tekster, videoklip til illustration etc.) Formål med NATNET 1. At udvikle og vedligeholde samarbejdet mellem naturfagsmiljøerne i professionshøjskolerne 2. At varetage relationer til Det Nationale center for uddannelse i natur, teknik og sundhed (NTScenteret) 3. At varetage relationer til de naturfagsdidaktiske professions- og forskningsmiljøer 4. At bidrage til den strategiske udvikling af undervisning i naturfagene i professionshøjskolernes pædagogiske uddannelser NTS-CENTERET 11

12 12 NTS-CENTERET

13 FORMÅL 4 At yde støtte til udviklingsprojekter, der fremmer kvaliteten og fornyelsen af undervisningen i natur, teknik og sundhed samt tilgrænsende fagområder. NTS-centeret bidrager til projektansøgninger Udover det igangsatte projekt Fra børnehave til ph.d. er NTS-centeret hovedansøger på et større projekt i Region Syd. Dette projekt giver mulighed for at rette en særlig indsats mod understøttelse af de netværk, der er etableret i Sciencekommunerne efter projektets afslutning 1. april Projektet skal også være med til at understøtte udvikling af netværk i de øvrige kommuner. NTS-centeret indgår desuden i flere andre projektansøgninger som samarbejdspartner. Eksempelvis: Udvikling af nye metoder til undervisning og formidling på energiudstillinger fra DPU. MUKE, Det Mobile Undervisnings-, Kursus- og Efteruddannelsescenter. Initiativtagerne er Kattegatcentret, Udviklingsprojektet Havets Hus, Center for Anvendt Naturfagsdidaktik (CAND), NTS-center Midtjylland. QUEST (Qualifying In-Service Education for Science Teachers). Projekt er ansøgt ved Lundbeckfonden af en række kommuner (Silkeborg, Horsens, Randers og Holstebro), læreruddannelserne i Aarhus og Silkeborg, NTS-center Midtjylland samt Center for Scienceuddannelse ved Aarhus Universitet. Identitetsrelateret undervisning. Projekt er ansøgt ved Lundbeckfonden i samarbejde med en række partnere i Nordjylland med Aalborg Universitet som tovholder. For alle støttede projekter gælder: Projekterne bør inddrage aktiviteter rettet mod at kortlægge og formidle eksisterende viden og materialer samt erfaringer fra tidligere projektaktiviteter med relevans for projektets indhold. Materialer produceret i forbindelse med projekterne samt formidling af projekterne og deres indhold skal baseres på praksisnær digital formidling og kommunikation. NTScenteret har også efter projekternes afslutning ret til at formidle materialer, modeller og øvrige resultater via NTSnet. dk, som er frit tilgængelig. Samarbejde om projektmodning og -kvalificering Centeret samarbejder med NATNET i projektmodningsfasen på tre større projekter: Efter- og videreuddannelse forandrer Fra lektionsstudier til PCK i naturfagene - brug af videosekvenser i praksisstudier Inquiry Based Science Education (IBSE) og Naturfagskompetencer Centeret støtter etablering af samarbejdsrelationer samt projektformulering til fundraising med mere. NTS-centeret projektudbud NTS-centeret har via et projektudbud i efteråret 2010 givet tilsagn om støtte til i alt 20 projekter indenfor et eller flere af følgende områder: 1. Inddragelse af uformelle læringsmiljøer 2. Udvikling af eksemplariske forløb 3. Udvikling af naturfaglig kultur og netværk 4. Værktøjskasse NTS-CENTERET 13

14 Hjælp til fundraising på NTSnet.dk Centeret har udviklet et site på portalen, der fokuserer på fundraising. I første omgang er der en oversigt over relevante fonde og en kalender over ansøgningsfrister. På NTSnet.dk videreudvikles sitet til en søgbar database med støttemuligheder og vejledningssider. Denne opdateres ugentligt med aktuelle nyheder indenfor fundraising. Regionerne som samarbejdspartnere NTS-centeret er nævnt som aktør i partnerskabsaftaler mellem Region Syd og regeringen - samt mellem Region Midtjylland og regeringen: Uddrag fra Regional partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling mellem regeringen og syddansk vækstforum, 24. September 2010 Syddanmark som science-region et løft af naturvidenskabelige kompetencer i regionen: I samspil med Det Nationale Center for Natur, Teknik og Sundhed og efter dialog med regeringen vil vækstforum igangsætte initiativer til understøttelse af naturvidenskabelige fag på alle niveauer af uddannelsessystemet. Samtidig vil parterne arbejde for at understøtte udvikling af eksemplariske undervisningsmetoder i natur, teknik og sundhed og medvirke til, at dette kan få en regional forankring. Uddrag fra Regional partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling mellem regeringen og vækstforum for region midtjylland, 16. november 2010 : Styrke samspillet mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv Tilsvarende vil en styrkelse af det tekniske og naturvidenskabelige område kunne understøtte de unges interesse for naturvidenskabelige uddannelser. Parterne vil derfor søge at fremme projekter, som Naturvidenskabernes Hus kan udbyde både til folkeskolen og ungdomsuddannelserne i samarbejde med erhvervslivet. Projektforslag koordineres og samarbejdes i videst muligt omfang med igangværende og andre aktuelle initiativer. Nye projekter tager afsæt i gode erfaringer fra disse med henblik på så vidt muligt at supplere eksisterende tiltag på området, herunder bl.a. Undervisningsministeriets initiativer omkring naturvidenskab og talentudvikling, Nationalt Center for Undervisning i Natur, Teknik og Sundhed (NTS-centeret) i Sønderborg, arbejdet i Dansk Naturvidenskabsformidling og erfaringer fra Science-kommunerne. Tilsvarende vil en styrkelse af det tekniske og naturvidenskabelige område på universitetsniveau kunne fremme et større samarbejde med erhvervslivet. Uddannelse og arbejdskraftudbud - fremme af elevers interesse og kompetencer indenfor naturvidenskab Parterne er enige om at arbejde for at fremme tilgangen til fag og uddannelser inden for naturvidenskab, teknik og sundhed og at styrke elevernes kompetencer inden for disse områder og vil på den baggrund støtte et udviklingsarbejde med tiltag, der får flere til at vælge naturfag. Parterne er endvidere enige om, at der i samarbejde med Det Nationale Center for Natur, Teknik og Sundhed i Sønderborg iværksættes et antal lokale og regionale projekter, som kan støtte talentudvikling i naturvidenskab. Parterne vil fortsætte dialogen om, hvordan Naturvidenskabernes Hus bedst muligt kan indgå i dette samarbejde. 14 NTS-CENTERET

15

16

NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017

NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017 NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017 Naturfag skal være lige så basalt som læsning Mission Derfor vil NTS-centeret med sin indsats de kommende år arbejde for at styrke naturfagenes almendannende betydning

Læs mere

Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Science-kommuner

Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Science-kommuner Science-kommuner Science-kommuner uddannelse skaber vækst Erfaringer gode råd fra projekt Science-kommuner uddannelse 2008-11 skaber vækst Erfaringer gode råd fra projekt Science-kommuner 2008-11 De 25

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9,

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Tirsdag den 15. februar 2011 kl. 15.00-18.00 på Hilton, København Deltagere: Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann, Nils O. Andersen, Wenche Erlien. Lene Beck Mikkelsen

Læs mere

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Referat af bestyrelsesmøde nr.17 Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Deltagere: Harald E Mikkelsen, Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann Wiencke, Mai Louise

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver 9.00 Kaffe/te og rundstykker 9.10 Velkomst 9.10 Naturfagene i folkeskolereformen ved Christensen,

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Kolding kommunes naturfagsstrategi

Kolding kommunes naturfagsstrategi Kolding kommunes naturfagsstrategi Vision Visionen med denne naturfagsstrategi er at løfte naturfagsundervisningen i Kolding Kommune, således at naturfagsundervisningen i Kolding Kommune er kendt for at

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

13. Andre sager 14. Eventuelt 15. Næste møde

13. Andre sager 14. Eventuelt 15. Næste møde Dagsorden for bestyrelsesmøde nr. 4, torsdag den 4. februar 2010 i Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter isorø kl 15.00 18.00, med efterfølgende spisning. Deltagere: Wenche Erlien, Gitte Bailey Hass, Harald

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr. 3, torsdag den 10. december 2009 på Hotel Hilton, Københavns Lufthavn kl. 16.30 20.30. Der er spisning undervejs.

Referat for bestyrelsesmøde nr. 3, torsdag den 10. december 2009 på Hotel Hilton, Københavns Lufthavn kl. 16.30 20.30. Der er spisning undervejs. Referat for bestyrelsesmøde nr. 3, torsdag den 10. december 2009 på Hotel Hilton, Københavns Lufthavn kl. 16.30 20.30. Der er spisning undervejs. Deltagere: Nils O. Andersen, Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Naturfaglig udvikling i Faxe, Køge og Stevns kommuner 2014-2018

Naturfaglig udvikling i Faxe, Køge og Stevns kommuner 2014-2018 Naturfaglig udvikling i Faxe, Køge og Stevns kommuner 2014-2018 Indhold: Baggrund, vision og målbare mål Projektorganisation Projektelementer Omfang Uddannelsesplan Tidsramme Skoleledernes rolle Udvælgelse

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

2. Natur/teknik skal inspirere i Vores Skole

2. Natur/teknik skal inspirere i Vores Skole 2. Natur/teknik skal inspirere i Vores Skole Vores undervisere i natur og teknik skal inspirere og motivere vores elever Natur og teknik undervisningen har behov for en vitaminindsprøjtning. Undervisningen

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Undersøgelse af undervisningen i naturfagene

Undersøgelse af undervisningen i naturfagene Undersøgelse af undervisningen i naturfagene Om undersøgelsen Den 3. juni 2010 Danmarks Lærerforening har foretaget en undersøgelse, der skal sætte fokus på naturfagene i folkeskolen herunder, hvordan

Læs mere

Uddannelse som talentvejleder

Uddannelse som talentvejleder Uddannelse som talentvejleder et efteruddannelsestilbud hos ScienceTalenter Vi skal sikre en bedre grundskole, der giver alle børn mulighed for at lære så meget som muligt og få et højere fagligt udbytte

Læs mere

ibsedeltagerstyret Problem- og

ibsedeltagerstyret Problem- og ibsedeltagerstyret Problem- og undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning Et udviklingsprojekt med støtte fra NTS-centeret NTS -CENTERET Formål Formålet med projektet var at implementere, undersøge og

Læs mere

Naturfagsstrategi for Silkeborg Kommune

Naturfagsstrategi for Silkeborg Kommune Naturfagsstrategi for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune et etableret og struktureret samarbejde indenfor det naturfaglige område mellem kommunens skoler, de lokale uddannelsesinstitutioner, de lokale

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

1. november 2007 Carl P. Knudsen Deltagere! Region Hovedstaden " Allerød Gymnasium " Helsingør Gymnasium " Gl. Hellerup Gymnasium " Nærum Gymnasium " Rungsted Gymnasium " Rysensteen Gymnasium " Teknisk

Læs mere

VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEB.

VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEB. VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEB. 2006 201.13 Baggrund I 2004 besluttede KTO og KL at oprette Væksthus for Ledelse og i foråret 2005 gik Amtsrådsforeningen med i samarbejdet. Samarbejdet mellem parterne

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Ansættelse af national talentchef for Science Talenter (Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø)

Ansættelse af national talentchef for Science Talenter (Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø) Ansættelse af national talentchef for Science Talenter (Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø) Stillings- og personprofil: Stillingen som talentchef på Mærsk McKinney Møller Videncenter (ScienceTalenter)

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Udbud af målrettede efteruddannelseskurser i Aalborg kommune

Udbud af målrettede efteruddannelseskurser i Aalborg kommune Udbud af målrettede efteruddannelseskurser i Aalborg kommune En del af den samlede indsats for at styrke naturfagene NTS-CENTERET 1 Opbygning, udvikling og opretholdelse af en stærk naturfaglig kultur

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Hvidovre som Science-kommune. Naturfag der er: relevant, spændende og meningsfuldt

Hvidovre som Science-kommune. Naturfag der er: relevant, spændende og meningsfuldt Hvidovre som Science-kommune Naturfag der er: relevant, spændende og meningsfuldt Udarbejdet af Flemming S. Hansen Pædagogisk Center maj 2009 1 Hvidovre som Science-kommune Materialet er udarbejdet af

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Fælles udfordringer for pædagog- og læreruddannelserne

Fælles udfordringer for pædagog- og læreruddannelserne Fælles udfordringer for pædagog- og læreruddannelserne Potentialer i et nordisk samarbejde Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK' 1 Kort om os Nordisk

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College 1. Partnerskabets parter: Erhvervsakademi Dania Cvr-nr. 31 56 51 62 Minervavej 63 8960 Randers SØ Professionshøjskolen VIA University

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Talentudviklingsmiljøer i den danske folkeskole

Talentudviklingsmiljøer i den danske folkeskole Talentudviklingsmiljøer i den danske folkeskole Kirsten Baltzer, Ph.D., baltzer@dpu.dk Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV Enhedsskole

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

ITMF projekt 506. Elevernes egne data i undervisningen. Slutrapport af Claus Herbert, 03-05-2004. ITMF projekt 506

ITMF projekt 506. Elevernes egne data i undervisningen. Slutrapport af Claus Herbert, 03-05-2004. ITMF projekt 506 Elevernes egne data i undervisningen Slutrapport af Claus Herbert, 03-05-2004 1. Perioden Denne rapportering omfatter perioden august 2003 til og med maj 2004. 2. Resumé Projektet har sat fokus på betydningen

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjaelland.dk eller med post

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning

Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning CASE Center for Applied Science in Education I projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning har det været målet at gøre naturfagsundervisningen

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse ... Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse Konference med fokus på mulighederne for videregående uddannelse efter en erhvervsuddannelse at synliggøre vejene fra EUD til videreuddannelse Tid:

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

Program NORDISK TALENTKONFERENCE 2014. Sådan kommer vi i gang med talentarbejdet i Norden!

Program NORDISK TALENTKONFERENCE 2014. Sådan kommer vi i gang med talentarbejdet i Norden! Program NORDISK TALENTKONFERENCE 2014 Sådan kommer vi i gang med talentarbejdet i Norden! Konferencen har fokus på udvikling af konkrete talentprojekter, opbygning af talentmiljøer på skolerne, samt udarbejdelse

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Videncenter for uddannelse og bæredygtig udvikling

Videncenter for uddannelse og bæredygtig udvikling Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 145 Offentligt Forslag til etablering af Videncenter for uddannelse og bæredygtig udvikling Regeringen vil omstille Danmark til en grøn økonomi

Læs mere

Læring & kompetencer. delrapport

Læring & kompetencer. delrapport Læring & kompetencer delrapport Sønderborg november 2009 1 Læring og kompetenceudvikling Skal de omtalte ambitiøse tekniske og forretningsmæssige visioner i ProjectZero masterplanen realiseres, vil den

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Indhold Forord Sammenfatning 1. Indledning 2. Om VIIS projektet !" #$%&'()')* +,-./- 4. Mål og kriterier for projektet 5.

Indhold Forord Sammenfatning 1. Indledning 2. Om VIIS projektet ! #$%&'()')* +,-./- 4. Mål og kriterier for projektet 5. Indhold Forord Side 5 Sammenfatning Side 7 1. Indledning Side 12 2. Om VIIS projektet Side 14 Side 21 4. Mål og kriterier for projektet Side 23 5. Evalueringsmetode Side 25 6. Procesmæssige resultater

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 Socialministeriet Tilskudsadministrationen Holmens Kanal 22 1060 København K Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 1. Projektets

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 BUU godkendte på sit møde den 2.4.2014 en strategi for ansøgning om midler fra A P Møller Fonden og bad

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere