NTS-CENTERETS ÅRSBERETNING 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NTS-CENTERETS ÅRSBERETNING 2010"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2010

2 NTS-CENTERETS ÅRSBERETNING 2010 Denne årsberetning er formuleret ud fra de fire formål, der også danner grundlaget for NTScenterets daglige aktiviteter. Yderligere information om lovgrundlaget kan findes på vores website.

3 FORORD Det tog flere år, inden NTS-centeret blev en realitet. År, hvor fremtidens udfordringer inden for undervisning i natur, teknik og sundhed blev drøftet og analyseret - og løsninger vurderet og diskuteret. Men det var værd at vente på. For resultatet blev ikke bare et center, men en landsdækkende organisation med både et nationalt center og fem regionale centre. I dag, hvor NTScenterets første år er gået er der allerede etableret mange værdifulde kontakter. Vi arbejder både med de store nationale samarbejdspartnere, men når også ud til de enkelte kommuner og institutioner med ideer, inspiration, og understøttelse af lokale netværk, aktiviteter og projekter. Alle vores aktiviteter har til formål at styrke interessen for, rekrutteringen til og kvaliteten af undervisningen i natur, teknik og sundhed i det danske uddannelsessystem var året, hvor NTS-centeret og vores medarbejdere fik deres ilddåb. Vi er kommet vores mål et skridt nærmere. En sund og livskraftig spire er vokset frem. Du kan være med til at få spiren til at vokse. Kontakt os derfor gerne med nye ideer, udfordringer og muligheder. Dit input kan hjælpe os med at blive bedre til at opfylde NTS-centerets formål: At børn og unge ser natur, teknik og sundhed som vedkommende, spændende og værd at bruge sin fremtid på. I denne årsrapport kan du få en ide om, hvem vi er - og hvad vi har nået indtil nu. Rigtig god fornøjelse. Lene Beck Mikkelsen Direktør

4 FORMÅL 1 NTS-centeret vil indgå i et tæt samarbejde med naturfagskoordina toren i hver kommune, sikre videndeling blandt de kommunale naturfagskoordinatorer regionalt og nationalt og bistå i konkrete overvejelser omkring, hvordan opgaven gribes an i den enkelte kommune. En årlig NTS-konference samler aktørerne I marts 2010 afholdt vi vores første store nationale konference. Gennem en række spændende workshops, oplæg og udstillinger fik de fremmødte lærere og andre interesserede ny inspiration til deres daglige undervisning. Dette års NTS-konference afholder vi i Rebild Bakker og på Aalborg Universitet i Region Nordjylland. Projekt syd: Fra børnehave til ph.d. I foråret 2010 startede NTS-centeret et projekt i Region Syddanmark. Projektet Fra børnehave til ph.d. sigter mod at inddrage det uformelle miljø bedre i undervisningen. Projektet er godkendt af Region Syddanmark med et tilskud på 6,5 mill. og en medfinansiering på kr NTS-centeret bidrager med af denne. Projektet skal skabe et fællesskab på tværs af de formelle og uformelle miljøer, som kan fungere som fundament for udvikling af best practice forløb, der kan ændre elevernes opfattelse af de naturfaglige fag knyttet til natur, teknik og sundhed. Derfor er den tilknyttede projektgruppe er sammensat af repræsentanter fra de vigtigste aktører, indenfor arbejdet med undervisning i natur, teknik og sundhed i Region Syddanmark. 4 NTS-CENTERET

5 I projektet afdækkes, hvilke behov lærere har i forbindelse med eksempelvis efteruddannelse og samarbejde. Derfor er der foretaget en behovsanalyse hos naturfagslærere ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse. Denne er blevet fulgt op af fokusgruppeinterviews. Der undersøges, hvilke undervisningsportaler og eksemplariske undervisningsforløb, indenfor natur, teknik og sundhed, der findes i forvejen. Ud fra disse analyser påbegynder projektgruppen i januar eksemplariske undervisningsforløb og formidlingsmodeller til NTS-centerets kommende portal for naturfagslærere. Udviklingsperioden varer frem til sommerferien. Herefter afprøves undervisningsforløbene i relevante læringsmiljøer. DNA-portalen videreføres af NTS-centeret NTS-centeret har overtaget DNA-portalen. Den rummer et væld af undervisningsmaterialer rettet mod de naturfaglige fag i gymnasiet. Materialet overføres til NTS-centerets portal NTSnet.dk. Naturfag i tiden NTS-centeret har igangsat en arbejdsgruppe, der har til formål at kvalificere debatten om samtænkning af naturfagene i grundskolen. Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra det formelle og det uformelle miljø. Arbejdsgruppens mål er at sammentænke målbeskrivelserne for naturfagene i folkeskolen og etablere en fælles ramme (Science) for fagene. Det kan skabe fundament for en forsøgsordning i folkeskolen, der kan evalueres, før der eventuelt træffes mere vidtgående politiske beslutninger. Arbejdet udføres med udgangspunkt i anbefalinger i Fremtidens Naturfaglige Uddannelser (2003), Fremtidens Naturfag i Folkeskolen (2006) og Et Fælles Løft (2008). Erfaringer med skole-virksomhedssamarbejde systematiseres En kvalificeret inddragelse af virksomheder i skolens undervisning vil kunne styrke kvaliteten af undervisningen, elevernes motivation og brobygningen mellem skole og erhvervsliv. NTS-centeret har derfor, sammen med Naturvidenskabernes Hus, igangsat projektet: Naturfag med virksomheder - erfaringsopsamling, konceptualisering og spredning. Dette projekt har fokus på, hvordan man i praksis kan få en mere kvalificeret inddragelse af virksomheder i skolernes undervisning. Formålet med projektet Naturfag med virksomheder er at arbejde systematisk med følgende tre spørgsmål: Hvilke betydende projekter og initiativer er afviklet indenfor temaet skole-virksomhedssamarbejde lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Hvordan kan erfaringerne fra disse projekter samles i et grafisk illustrationsværktøj der gør det muligt at kategorisere projekterne ud fra forskellige parametre. Det kan eksempelvis være varighed, fagligt indhold og udbytte for henholdsvis elever, undervisere, skoleledere, virksomhedsrepræsentanter og virksomhedsledelsen. Hvordan kan initiativerne i dette værktøj omsættes til et mindre antal generiske koncepter, som egner sig til spredning af erfaringer - og inspiration til at hjælpe flere i gang? NTS-centeret danner overblik NTS-centeret har etableret en kalender med søgefunktion og arbejder aktivt på at sikre, at den er fuldt opdateret og giver et overblik over NTS-relevante aktiviteter: Arbejdsgruppen forventes - om muligt - at formulere et udkast til beskrivelse af et nyt integreret naturfag fra Klasse: Signatur, begrundelse, formål, slutmål og trinmål med mål i kompetencetermer. Læs mere på blogindlægget. NTS-CENTERET 5

6 6 NTS-CENTERET

7 FORMÅL 2 At indsamle og formidle forsknings-, udviklings- og praksisbaseret viden inden for undervisningen i natur, teknik og sundhed via en webportal samt ved efter- og videreuddannelse af lærere. Blog og månedlige nyhedsbreve NTS-centeret udsender et nyhedsbrev en gang om måneden. Nyhedsbrevet er knyttet til et blogmiljø, hvor der løbende frigives information fra centrene samt inspiration: Naturvidenskab på kort, i foldere og tæt på din skole Fisk er mere end sushi Sciencedag på DTU Samarbejde mellem Silkeborg Kommune og Aqua Sø- og Naturcenter Temaeftermiddag i Aalborg Zoo Læs artiklerne på Blogmiljøet er under udvikling. Blandt andet arbejdes der på at etablere blogs med gæsteskribenter. NTSnet.dk er i luften i marts 2011 NTS-centeret har i 2010 arbejdet intensivt på at udvikle en ny webportal, der går i luften i marts Udover de områder som er nævnt rundt om i årsberetningen kommer NTSnet.dk i første omgang til at understøtte formelle og uformelle netværk (grupper). Desuden vil den indeholde Til din undervisning, som giver mulighed for at finde og dele undervisningsmaterialer (eksemplariske forløb og brugergenereret indhold) - samt sætte fokus på muligheder i nærmiljøet, bl.a. gennem tæt på dig (kortvisning af uformelle læringsmiljøer). I forbindelse med portalens udvikling er der etableret samarbejde med EMU og Videnskab.dk. Overblik over eksisterende undervisningsmaterialer NTS-centeret arbejder på afdækning, systematisering og kommentering af eksisterende materialer med henblik på formidling i samlet portal: Vand - vandets vej: - er tiltænkt dig, der skal undervise i vand og vandets kredsløb. Indholdet er henvendt til elever i klasse. Gennem ord og billeder fortælles om vandets kredsløb fra grundvandet, gennem vandværket og ud til forbrugerne, videre gennem kloakker til renseanlæg og tilbage til naturen. I hvert kapitel kan eleven se en vandfilm, fordybe sig i viden om emnet og blive udfordret af opgaver. God rejse i vandets verden. NTS-CENTERET 7

8 8 NTS-CENTERET

9 FORMÅL 3 At understøtte netværksdannelser for lærere og netværksdannelser mellem uddannelsesinstitutionerne og det omgivende samfund, herunder offentlige og private virksomheder. Referencegrupper i tilknytning til de regionale centre Ved opstart af de regionale centre er der etableret referencegrupper i hver af de fem regioner. Grupperne ledes af lederen fra det regionale værtssted. Referencegruppen består af medlemmer fra det formelle og det uformelle miljø. Deres opgave er at understøtte regionalledernes arbejde i det regionale miljø samt udbrede viden om NTS-centerets aktiviteter. Workshops støtter netværksdannelse For at inspirere og støtte de regionale læreres arbejde med at udvikle den daglige undervisning i de naturfaglige fag, har alle de regionale centre siden centrenes etablering afholdt workshops eller andre aktiviteter i det regionale miljø. Formålet med disse er at skabe det første kendskab til NTS-centeret og etablere et netværk, der rækker ind i det etablerede lokalmiljø: Samarbejde med faglige foreninger af lærere Der er etableret kontakt til de faglige foreninger indenfor NTS-fagene i grundskole og ungdomsuddannelserne samt læreruddannelsen. Samarbejdet skal skabe synergi mellem foreningerne og indsatsen i NTS-centeret og undgå overlappende aktiviteter. Aftalen er, at der linkes til foreningerne, og at de frit kan bruge centerets kommunikationsfora. Ligeledes er det aftalt, at NTS-centeret bidrager til foreningernes publikationer. Foreningerne har fået tilbud om workshopplads og mulighed for afholdelse af foreningsmøde i tilknytning til NTScenterets konference NTS-center Hovedstadens regionale lærerkonference blev en succes! Tirsdag d. 30. november afholdt NTS-center Hovedstaden konference for regionens lærere. Trods sne, frost og aflyste toge nåede mere end 120 deltagere frem til en dag, der markerede starten på NTS-center Hovedstadens arbejde for at fremme en stærk naturfagskultur på skolerne og for en bedre sammenhæng i naturfagsundervisningen. Læs videre: blog.ntsnet.dk NTS-CENTERET 9

10 Netværk mellem danske og norske lærere NTS-centeret har i samarbejde med Fonden for Dansk/ Norsk Samarbejde og Naturfagsenteret i Norge bidraget med støtte til gennemførelse af en netværkskonference for danske og norske naturfagsundervisere ved læreruddannelserne i de to lande. Der er siden konferencen arbejdet videre med at udvikle et nordisk netværk mellem læreruddannelsens naturfagslærere. NATNET et netværk af lærere på l æreruddannelserne NTS-centeret har et tæt samarbejde med NATNET et netværk udviklet i regi af Cand og rettet mod naturfagslærere på UC erne, primært de pædagogiske uddannelser. NATNET formidler nyheder, aktiviteter og projekter etc. via NTS-centerets web, nyhedsbrev og portal. Samarbejde med naturfaglige Ngo er NTS-centeret har etableret kontakt med en række Ngo er, med henblik på dels at afdække netværksunderstøttende aktiviteter, dels at identificere fagligt materiale og mulige samarbejdspartnere i relation til netværksunderstøttende aktiviteter på kommunalt og regionalt niveau. Samarbejdet kan også bestå i udvikling af undervisningsmaterialer, workshopaktiviteter og lignende. Ngo erne tilbydes mulighed for formidling af webbaserede materialer og forskellige aktiviteter via NTS-centerets web samt via regionalledernes arbejde. NTS-centeret overtager Science-kommune projektet Dansk Naturvidenskabsformidling, DNF, har med NTS-centerets støtte søgt om midler til afslutning af Science-kommune projektet frem til d. 1. april. Herefter overtager NTS-centeret formelt det videre arbejde med den kommunale indsats. Udvikling af en flerstrenget kommunal strategi NTS-centeret har siden maj arbejdet på at formulere en strategi for arbejdet med den kommunale indsats. Strategien rettes både mod de etablerede Science-kommuner samt de øvrige kommuner. Strategien bygger videre på erfaringerne fra projekt Science Team K samt Science-kommunerne. Udover en indsats baseret på erfaringerne og indsatserne fra Science-kommune-projektet suppleres strategien med en mere flerstrenget indsats. Den endelige strategi er funderet i den afsluttende evaluering fra Science-kommune-projektet og i en proces løbende hen over efteråret 2010 baseret på input fra og sparring med DNF, diskussioner med Science-kommunernes koordinatorer samt præsentationer ved eksterne grupper. Herunder eksempelvis i kommunalpolitisk regi, ved skoleledernetværk og skolechefmøder. I arbejdet med at udvikle og implementere en kommunal naturfagsstrategi er målet, at den endelige strategi tilgodeser den enkelte kommunes profil, herunder de udfordringer og økonomiske muligheder den enkelte kommune har. Desuden skal strategien bidrage til at understøtte eksisterende aktiviteter og netværk i de etablerede Science-kommuner. Opbygning af regionale netværk af kontaktpersoner I de regionale centre har indsatsen i 2010 været rettet mod at etablere kontakt til alle kommunerne og at skabe overblik over deres måde at organisere sig på, samt afdække lokale netværk og eksisterende aktiviteter. Målet er, at finde kontaktpersoner i alle kommunerne, og knytte dem sammen i et regionalt netværk. Gennem kontaktpersonerne kan kommunikationen til naturfagslærerne sikres, og der kan opnås synergi mellem naturfagsudviklingen i kommunerne. Nationale samarbejdsrelationer med henblik på netværksdannelse og projektudvikling NTS-centeret har i forbindelse med etablering af de regionale centre indgået samarbejdskontrakter med Experimentarium, Naturvidenskabernes Hus, Talentcenteret i Sorø, Aalborg Universitet og Økolariet. NTS-centeret har desuden etableret samarbejdsrelationer til de nationale samarbejdspartnere: KU, DNF, Kosmos, DI, UNI-C, EMU, Videnskab.dk samt net- 10 NTS-CENTERET

11 værk for bæredygtig undervisning. Samarbejdet er funderet i skriftlige hensigtserklæringer, igangsatte projekter og projektformuleringer eller andre samarbejdsaktiviteter. Projektopgaven Sundhed på kryds og tværs - projekt i samarbejde mellem Kosmos og NTS-centeret Projektet er rettet mod projektopgaven i en række 7. og 8. klasser, hvor arbejdet med faghæfte 21 og sundhedsfaglige problemstillinger knyttes til fagene idræt, hjemkundskab, biologi, geografi og fysik/kemi - med krav om, at et eller flere af de naturfaglige fag knyttes til problemstillingen. Projektet bygges ud fra indledende workshops med 6-10 skoler, som igangsætter skoleudviklingsforløb i relation til projektets faglige ramme og formål. Internationale samarbejdsrelationer NTS-centeret har etableret kontakt til internationale samarbejdspartnere i Norge, Sverige, Portugal og England via Advisory Board og er i gang med at udvikle samarbejdsrelationer. NTS-centeret har etableret repræsentantskabsgruppen. NTS-centeret arbejder, i forlængelse af de forskellige samarbejdsrelationer, på, at etablere forskellige projektforløb. Eksempelvis: Med Naturfagsenteret i Norge i relation til Viten.no Med Naturfagsenteret og netværk for bæredygtig udvikling: en undersøgelse vedrørende bæredygtig undervisning i skoler og grunduddannelse Med KU (Københavns Universitet) et projekt om evaluering af naturfaglige projekter Udviklingsforløbene følges af to tilknyttede proceskonsulenter, som også står for evaluering og opsamling af de eksemplariske undervisningsforløb ved afslutning af udviklingsarbejderne. Projektet indtænker interaktiv formidling af projektresultaterne i relation til NTSnet.dk. Skolerne bindes i relation til formidlingen op på nogle krav (små tekster, videoklip til illustration etc.) Formål med NATNET 1. At udvikle og vedligeholde samarbejdet mellem naturfagsmiljøerne i professionshøjskolerne 2. At varetage relationer til Det Nationale center for uddannelse i natur, teknik og sundhed (NTScenteret) 3. At varetage relationer til de naturfagsdidaktiske professions- og forskningsmiljøer 4. At bidrage til den strategiske udvikling af undervisning i naturfagene i professionshøjskolernes pædagogiske uddannelser NTS-CENTERET 11

12 12 NTS-CENTERET

13 FORMÅL 4 At yde støtte til udviklingsprojekter, der fremmer kvaliteten og fornyelsen af undervisningen i natur, teknik og sundhed samt tilgrænsende fagområder. NTS-centeret bidrager til projektansøgninger Udover det igangsatte projekt Fra børnehave til ph.d. er NTS-centeret hovedansøger på et større projekt i Region Syd. Dette projekt giver mulighed for at rette en særlig indsats mod understøttelse af de netværk, der er etableret i Sciencekommunerne efter projektets afslutning 1. april Projektet skal også være med til at understøtte udvikling af netværk i de øvrige kommuner. NTS-centeret indgår desuden i flere andre projektansøgninger som samarbejdspartner. Eksempelvis: Udvikling af nye metoder til undervisning og formidling på energiudstillinger fra DPU. MUKE, Det Mobile Undervisnings-, Kursus- og Efteruddannelsescenter. Initiativtagerne er Kattegatcentret, Udviklingsprojektet Havets Hus, Center for Anvendt Naturfagsdidaktik (CAND), NTS-center Midtjylland. QUEST (Qualifying In-Service Education for Science Teachers). Projekt er ansøgt ved Lundbeckfonden af en række kommuner (Silkeborg, Horsens, Randers og Holstebro), læreruddannelserne i Aarhus og Silkeborg, NTS-center Midtjylland samt Center for Scienceuddannelse ved Aarhus Universitet. Identitetsrelateret undervisning. Projekt er ansøgt ved Lundbeckfonden i samarbejde med en række partnere i Nordjylland med Aalborg Universitet som tovholder. For alle støttede projekter gælder: Projekterne bør inddrage aktiviteter rettet mod at kortlægge og formidle eksisterende viden og materialer samt erfaringer fra tidligere projektaktiviteter med relevans for projektets indhold. Materialer produceret i forbindelse med projekterne samt formidling af projekterne og deres indhold skal baseres på praksisnær digital formidling og kommunikation. NTScenteret har også efter projekternes afslutning ret til at formidle materialer, modeller og øvrige resultater via NTSnet. dk, som er frit tilgængelig. Samarbejde om projektmodning og -kvalificering Centeret samarbejder med NATNET i projektmodningsfasen på tre større projekter: Efter- og videreuddannelse forandrer Fra lektionsstudier til PCK i naturfagene - brug af videosekvenser i praksisstudier Inquiry Based Science Education (IBSE) og Naturfagskompetencer Centeret støtter etablering af samarbejdsrelationer samt projektformulering til fundraising med mere. NTS-centeret projektudbud NTS-centeret har via et projektudbud i efteråret 2010 givet tilsagn om støtte til i alt 20 projekter indenfor et eller flere af følgende områder: 1. Inddragelse af uformelle læringsmiljøer 2. Udvikling af eksemplariske forløb 3. Udvikling af naturfaglig kultur og netværk 4. Værktøjskasse NTS-CENTERET 13

14 Hjælp til fundraising på NTSnet.dk Centeret har udviklet et site på portalen, der fokuserer på fundraising. I første omgang er der en oversigt over relevante fonde og en kalender over ansøgningsfrister. På NTSnet.dk videreudvikles sitet til en søgbar database med støttemuligheder og vejledningssider. Denne opdateres ugentligt med aktuelle nyheder indenfor fundraising. Regionerne som samarbejdspartnere NTS-centeret er nævnt som aktør i partnerskabsaftaler mellem Region Syd og regeringen - samt mellem Region Midtjylland og regeringen: Uddrag fra Regional partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling mellem regeringen og syddansk vækstforum, 24. September 2010 Syddanmark som science-region et løft af naturvidenskabelige kompetencer i regionen: I samspil med Det Nationale Center for Natur, Teknik og Sundhed og efter dialog med regeringen vil vækstforum igangsætte initiativer til understøttelse af naturvidenskabelige fag på alle niveauer af uddannelsessystemet. Samtidig vil parterne arbejde for at understøtte udvikling af eksemplariske undervisningsmetoder i natur, teknik og sundhed og medvirke til, at dette kan få en regional forankring. Uddrag fra Regional partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling mellem regeringen og vækstforum for region midtjylland, 16. november 2010 : Styrke samspillet mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv Tilsvarende vil en styrkelse af det tekniske og naturvidenskabelige område kunne understøtte de unges interesse for naturvidenskabelige uddannelser. Parterne vil derfor søge at fremme projekter, som Naturvidenskabernes Hus kan udbyde både til folkeskolen og ungdomsuddannelserne i samarbejde med erhvervslivet. Projektforslag koordineres og samarbejdes i videst muligt omfang med igangværende og andre aktuelle initiativer. Nye projekter tager afsæt i gode erfaringer fra disse med henblik på så vidt muligt at supplere eksisterende tiltag på området, herunder bl.a. Undervisningsministeriets initiativer omkring naturvidenskab og talentudvikling, Nationalt Center for Undervisning i Natur, Teknik og Sundhed (NTS-centeret) i Sønderborg, arbejdet i Dansk Naturvidenskabsformidling og erfaringer fra Science-kommunerne. Tilsvarende vil en styrkelse af det tekniske og naturvidenskabelige område på universitetsniveau kunne fremme et større samarbejde med erhvervslivet. Uddannelse og arbejdskraftudbud - fremme af elevers interesse og kompetencer indenfor naturvidenskab Parterne er enige om at arbejde for at fremme tilgangen til fag og uddannelser inden for naturvidenskab, teknik og sundhed og at styrke elevernes kompetencer inden for disse områder og vil på den baggrund støtte et udviklingsarbejde med tiltag, der får flere til at vælge naturfag. Parterne er endvidere enige om, at der i samarbejde med Det Nationale Center for Natur, Teknik og Sundhed i Sønderborg iværksættes et antal lokale og regionale projekter, som kan støtte talentudvikling i naturvidenskab. Parterne vil fortsætte dialogen om, hvordan Naturvidenskabernes Hus bedst muligt kan indgå i dette samarbejde. 14 NTS-CENTERET

15

16

Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner

Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner 94 Kommentarer Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner Lene Beck Mikkelsen, NTS-centeret, Alsion, Marianne Hald, NTS-centeret Nordjylland Artiklen Hvad kan vi lære af Science-kommune-projektet

Læs mere

Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Science-kommuner

Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Science-kommuner Science-kommuner Science-kommuner uddannelse skaber vækst Erfaringer gode råd fra projekt Science-kommuner uddannelse 2008-11 skaber vækst Erfaringer gode råd fra projekt Science-kommuner 2008-11 De 25

Læs mere

Science-kommuner. Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Erfaringer og gode råd fra projekt Science-kommuner

Science-kommuner. Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Erfaringer og gode råd fra projekt Science-kommuner Science-kommuner Science-kommuner uddannelse skaber vækst Erfaringer og gode råd fra projekt Science-kommuner 2008-11 De 25 deltagende kommuner 2008-11. 1/3 af Danmarks skoleelever bor i en Science-kommune.

Læs mere

UC NatNet Professionhøjskolernes netværk til udvikling af naturfagsundervisning på læreruddannelsen og i folkeskolen

UC NatNet Professionhøjskolernes netværk til udvikling af naturfagsundervisning på læreruddannelsen og i folkeskolen UC NatNet Professionhøjskolernes netværk til udvikling af naturfagsundervisning på læreruddannelsen og i folkeskolen Naturfagene på landets læreruddannelser har igennem flere år været ramt af en vigende

Læs mere

den kommunale indsats

den kommunale indsats den kommunale indsats det NATioNAlE CENTER FoR undervisning i NATuR, TEkNik og SuNdHEd Dette er en kort præsentation af NTS-centerets strategi for indsatsen på det kommunale område. Den er tænkt som en

Læs mere

NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017

NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017 NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017 Naturfag skal være lige så basalt som læsning Mission Derfor vil NTS-centeret med sin indsats de kommende år arbejde for at styrke naturfagenes almendannende betydning

Læs mere

Netværksbaseret kompetenceudvikling af naturfagslærere. Håndbog. Lærerens. Qualifying in-service Education of Science Teachers AARHUS AU UNIVERSITET

Netværksbaseret kompetenceudvikling af naturfagslærere. Håndbog. Lærerens. Qualifying in-service Education of Science Teachers AARHUS AU UNIVERSITET Netværksbaseret kompetenceudvikling af naturfagslærere Lærerens Håndbog Qualifying in-service Education of Science Teachers AARHUS AU UNIVERSITET 1 Velkommen til QUEST Dette er en håndbog, der introducerer

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9,

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Tirsdag den 15. februar 2011 kl. 15.00-18.00 på Hilton, København Deltagere: Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann, Nils O. Andersen, Wenche Erlien. Lene Beck Mikkelsen

Læs mere

Årsrapport for AQUA Sø-og Naturcenter Silkeborg Naturfagscenter

Årsrapport for AQUA Sø-og Naturcenter Silkeborg Naturfagscenter Årsrapport for AQUA Sø-og Naturcenter Silkeborg Naturfagscenter 2012 Dagens fangst studeres nøje! Redigeret af Lars Nygaard 1 Generelt: Kan gode naturoplevelser, spændende formidling og kvalificeret naturfagsundervisning

Læs mere

Frisk analyse verdensklasse?

Frisk analyse verdensklasse? Frisk analyse verdensklasse? IMD s rangliste over global konkurrenceevne: Danmark er rykket en plads op til en samlet 12. plads - men Sverige indtager en 4. plads! - Sverige afskiller sig positivt, fordi

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.13

Referat for bestyrelsesmøde nr.13 Referat for bestyrelsesmøde nr.13 Torsdag den 29 marts 2012 kl. 15.00-18.00 med efterfølgende spisning. Mærsk Mc- Kinney Møller videncenter, Akademigrunden 18, 4180 Sorø Deltagere Harald E Mikkelsen, Brian

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Spydspidsmedlemmerne skal introducere og opfordre lærerkolleger til, at gennemfører et undervisningsforløb på indskoling, mellemtrin og udskoling.

Spydspidsmedlemmerne skal introducere og opfordre lærerkolleger til, at gennemfører et undervisningsforløb på indskoling, mellemtrin og udskoling. Formål og mål med projektet Hvidovre Kommune skal udvikle en dialog og et samarbejde mellem uddannelsesområdet og erhvervslivet omkring natur, teknik og sundhed. Yderligere skal der er skabes et samarbejde

Læs mere

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Referat af bestyrelsesmøde nr.17 Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Deltagere: Harald E Mikkelsen, Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann Wiencke, Mai Louise

Læs mere

Fremtidens naturfag i folkeskolen

Fremtidens naturfag i folkeskolen MONA 2006 1 109 Fremtidens naturfag i Undervisningsminister Bertel Haarder nedsatte pr. 1. november 2005 et udvalg med opgaven at udarbejde et oplæg til regeringens handlingsplan for naturfagene i. Udvalget

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer.

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Ishøj Kommune Juli 2014 Flere Lille og Store Nørder i Ishøj Projektbeskrivelse Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Projektet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr.16

Referat af bestyrelsesmøde nr.16 Referat af bestyrelsesmøde nr.16 Onsdag d. 12. december 2012 kl. 12.00-16.00 på i mødelokalet Jord på Hotel Hilton, Ellehammersvej 20, 2770 Kastrup, København Deltagere: Harald E Mikkelsen, Brian Krog

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Naturfagslærerens håndbog

Naturfagslærerens håndbog Erland Andersen (red.) Lisbeth Bering Iben Dalgaard Jens Dolin Sebastian Horst Trine Hyllested Lene Beck Mikkelsen Christian Petresch Jan Sølberg Helene Sørensen Karsten Elmose Vad Naturfagslærerens håndbog

Læs mere

Fremtidens Naturfaglige Lærere

Fremtidens Naturfaglige Lærere Efteruddannelse som bidrag til netværksudvikling blandt naturfagslærere i en kommune Tanker og erfaringer fra SDU s Masteruddannelse i Naturfagsundervisning Claus Michelsen, Syddansk Universitet Institutleder,

Læs mere

2. Natur/teknik skal inspirere i Vores Skole

2. Natur/teknik skal inspirere i Vores Skole 2. Natur/teknik skal inspirere i Vores Skole Vores undervisere i natur og teknik skal inspirere og motivere vores elever Natur og teknik undervisningen har behov for en vitaminindsprøjtning. Undervisningen

Læs mere

Naturfagskonferencen 2007: Fremtidens naturfag i den digitale verden. CAND-konference. Dansk Naturvidenskabsfestival 2007: Vand og Is.

Naturfagskonferencen 2007: Fremtidens naturfag i den digitale verden. CAND-konference. Dansk Naturvidenskabsfestival 2007: Vand og Is. I denne sektion bringes nyheder og annonceringer af arrangementer, konferencer mv. af ikke-kommerciel karakter. Redaktionen vurderer indsendte forslag, bl.a. ud fra deres relevans for MONAs læsere. 84

Læs mere

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver 9.00 Kaffe/te og rundstykker 9.10 Velkomst 9.10 Naturfagene i folkeskolereformen ved Christensen,

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Tidspunkt: Onsdag den 28. oktober 2009, kl. 17.00 21.00. Sted: Scandic Bygholm Parkhotel, Horsens Tilmeldingsfrist: Den 9. oktober 2009 på e-mail: buahg@horsens.dk Inviterede: Medlemmer

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Et udviklingsprojekt 2 3 En række folkeskoler i Randers Kommune er på vej ind i et arbejde, som skal højne kvaliteten i undervisningen i faget natur/teknik.

Læs mere

House of Science Et netværksbaseret samarbejde

House of Science Et netværksbaseret samarbejde Et netværksbaseret samarbejde Hvem? Hvad? Hvornår? Hvordan? Og hvad så? Ungdomsuddannelserne Danfoss Universe Sønderborg Kommune Project Zero Styregruppe 4 gymn. udd., Danfoss Universe, Sønderborg komm.,

Læs mere

Skole- og fagudvikling gennem fagteam

Skole- og fagudvikling gennem fagteam Skole- og fagudvikling gennem fagteam Skoleledelsesmøde i Silkeborg Kommune 2014-08-26 Martin Krabbe Sillasen QUEST: Qualifying in-service Education of Science Teachers Start: Januar 2012 Slut: December

Læs mere

I Kommunens Børn- og Ungepolitik 2007 er et af delmålene for skolen, at der gøres en særlig indsats for naturfagsundervisningen.

I Kommunens Børn- og Ungepolitik 2007 er et af delmålene for skolen, at der gøres en særlig indsats for naturfagsundervisningen. Naturfagsstrategi for Kalundborg Kommune 2007-2014 DATO 23. marts 2007 JOURNAL NR. 326-2007-47264 SAGSANSVARLIG Susanne Boesen / Michael Rasmussen UNDERVISNING / UDVIKLING Kalundborg Kommune hører med

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Rekruttering af lærere til naturfagene i Folkeskolen. Jens Oddershede, rektor Syddansk Universitet

Rekruttering af lærere til naturfagene i Folkeskolen. Jens Oddershede, rektor Syddansk Universitet Rekruttering af lærere til naturfagene i Folkeskolen Jens Oddershede, rektor Syddansk Universitet Læreruddannelsen og naturfag Problemstillinger For få studerende vælger naturfagene som linjefag. Svært

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen ohc@nts centeret.dk Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/den nye folkeskole Tre overordnede mål 1)Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget 21-09-2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag og de faglige miljøer...

Læs mere

Bilag til ansøgningsskema, Mariagerfjord Kommune

Bilag til ansøgningsskema, Mariagerfjord Kommune Bilag til ansøgningsskema, Mariagerfjord Kommune Projektbeskrivelse Mariagerfjord Kommune er en Science Kommune og har gennem de sidste to år arbejdet for at skabe fokus på naturfag i skolerne. Dels gennem

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

PRÆSENTATION AF CENTRET

PRÆSENTATION AF CENTRET PRÆSENTATION AF CENTRET Et nationalt videncenter Nationalt Videncenter for Læsning Professionshøjskolerne drives i fællesskab mellem landets syv professionshøjskoler. Det er juridisk, økonomisk og organisatorisk

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Naturfaglig udvikling i Faxe, Køge og Stevns kommuner 2014-2018

Naturfaglig udvikling i Faxe, Køge og Stevns kommuner 2014-2018 Naturfaglig udvikling i Faxe, Køge og Stevns kommuner 2014-2018 Indhold: Baggrund, vision og målbare mål Projektorganisation Projektelementer Omfang Uddannelsesplan Tidsramme Skoleledernes rolle Udvælgelse

Læs mere

Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever

Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 7. oktober 2015 Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever Formål Som EnergiMetropol er der i Esbjerg en klar strategi for at understøtte virksomhederne

Læs mere

Syddanmark som Science Region

Syddanmark som Science Region Syddanmark som Science Region Hvorfor og hvordan arbejder en Science Region? Eksempler på samarbejde mellem vækst og uddannelse 1 v/ Afdelingschef Thomas Dyhr Vestergaard Nationalt koordinatormøde den

Læs mere

Uddannelse som talentvejleder

Uddannelse som talentvejleder Uddannelse som talentvejleder et efteruddannelsestilbud hos ScienceTalenter Vi skal sikre en bedre grundskole, der giver alle børn mulighed for at lære så meget som muligt og få et højere fagligt udbytte

Læs mere

Fremtidsperspektiv for Vejle som sciencekommune

Fremtidsperspektiv for Vejle som sciencekommune Fremtidsperspektiv for Vejle som sciencekommune 1 Indledning Historikken omkring Vejle Kommunes status som sciencekommune, må set udefra være en mangfoldig blanding af gode intentioner, erfaringer og nyorientering.

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Program. Formål. Tidsplan Aktiviteter Samarbejdspartnere Økonomi Timer i de enkelte projekter. Vision Organisation Indhold Kvalitet

Program. Formål. Tidsplan Aktiviteter Samarbejdspartnere Økonomi Timer i de enkelte projekter. Vision Organisation Indhold Kvalitet S M IL (E) Program Formål Vision Organisation Indhold Kvalitet Tidsplan Aktiviteter Samarbejdspartnere Økonomi Timer i de enkelte projekter Baggrund for SMIL(E) Science Kommune Naturfagsstrategi/sammenhæng

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk UDKAST December 2016 Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk 1. Baggrund I England, Tyskland, USA og Canada har man god erfaring med at etablere forpligtigende BID s (Business Improvement Districts)

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Fællesfaglige fokusområder

Fællesfaglige fokusområder Fællesfaglige fokusområder Mål for workshoppen Bliv dus med de fællesfaglige fokusområder, som læseplanerne for udskolingens naturfag kalder de fælles forløb, der skal være mindst 6 af i løbet af 7.-9.

Læs mere

Efteruddannelsestilbud

Efteruddannelsestilbud Efteruddannelsestilbud GLOBALE GYMNASIERS 2015/2016 Interkulturel kommunikation sprog og medier Ved deltagelse af 10 hold à to lærere og to elever er prisen pr. hold 40.000 kr. Over tre adskilte kursusdage

Læs mere

Udkast til Naturfagsstrategi for Silkeborg Kommune

Udkast til Naturfagsstrategi for Silkeborg Kommune Udkast til Naturfagsstrategi for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune et etableret og struktureret samarbejde indenfor det naturfaglige område mellem kommunens skoler, de lokale uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen August 2006 Indhold: Indledning... 2 Projektets økonomi... 3 Deltagere i projektet og deres intentioner med projektet... 3 Viborg Kommune:... 3 Silkeborg

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Sciencekommune Assens

Sciencekommune Assens Sciencekommune Assens Projektnavn Baggrund Assens Kommune en innovativ science kommune I et globalt og nationalt perspektiv udtrykkes bekymring over den utilstrækkelige tilgang til de naturfaglige og tekniske

Læs mere

Sønderborg Kommunes udviklingen som Science Kommune

Sønderborg Kommunes udviklingen som Science Kommune Sønderborg Kommunes udviklingen som Science Kommune Projektet med udvikling af ScienceKommuner er afsluttet og indgår nu i NTS-samarbejdet. Der var formuleret 4 vilkår til at være Science Kommune: 1) Ledelsesmæssig

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget Godkendt: 20-09-2016 Revision: 06-07-2017 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag

Læs mere

Kolding kommunes naturfagsstrategi

Kolding kommunes naturfagsstrategi Kolding kommunes naturfagsstrategi Vision Visionen med denne naturfagsstrategi er at løfte naturfagsundervisningen i Kolding Kommune, således at naturfagsundervisningen i Kolding Kommune er kendt for at

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2014-15 1 Forord v. Mogens Kragh Andersen, formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 2 Syddansk Uddannelsesaftale Hvad er Syddansk Uddannelsesaftale?

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

Løbende evaluering af de sygeplejestuderendes oplevelse af den kliniske undervisning

Løbende evaluering af de sygeplejestuderendes oplevelse af den kliniske undervisning Løbende evaluering af de sygeplejestuderendes oplevelse af den kliniske undervisning Et sundhedsvæsen i verdensklasse Region Hovedstaden har en vision om et sundhedsvæsen i verdensklasse Et sundhedsvæsen

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse

Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse Lærke Bang Jacobsen Institut for Naturfagenes Didaktik De deltagende skoler/universiteter N. Zahles Gymnasieskole (runde 2) Johannesskolen (runde

Læs mere

Årsrapport 2010: AQUA Sø- og Naturcenter

Årsrapport 2010: AQUA Sø- og Naturcenter Årsrapport 2010: AQUA Sø- og Naturcenter Vandhulsundersøgelse ved Skovens Dag på Klostermølle Naturvejleder Lars Nygaard AQUA Sø- og Naturcenter Vejlsøvej 55 8600 Silkeborg For AQUA Sø- og Naturcenter

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune Den åbne skole i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Forord Byrådet valgte i forbindelse med realiseringen af folkeskolereformen at nedsætte Udvalget for samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv til

Læs mere

13. Andre sager 14. Eventuelt 15. Næste møde

13. Andre sager 14. Eventuelt 15. Næste møde Dagsorden for bestyrelsesmøde nr. 4, torsdag den 4. februar 2010 i Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter isorø kl 15.00 18.00, med efterfølgende spisning. Deltagere: Wenche Erlien, Gitte Bailey Hass, Harald

Læs mere

Opprioritering af naturfagsdidaktisk forskning

Opprioritering af naturfagsdidaktisk forskning Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 226 Offentligt Opprioritering af naturfagsdidaktisk forskning I baggrundsrapporten fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen om uddannelsesforskning

Læs mere

Rådgivningsgruppen har under sit arbejde særligt drøftet og prioriteret, at børn og unges naturvidenskabelige dannelse skal styrkes.

Rådgivningsgruppen har under sit arbejde særligt drøftet og prioriteret, at børn og unges naturvidenskabelige dannelse skal styrkes. Rådgivningsgruppens anbefalinger til en naturvidenskabsstrategi Nedenstående dokument er rådgivningsgruppens anbefalinger til en naturvidenskabsstrategi. Baggrund Det fremgår af gymnasiereformen fra juni

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Formålet med dette notat er formuleringen af formål, mål og succeskriterier for udviklingsprojektet Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen.

Læs mere

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Fælles Skoleudvikling Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Forord Mange spændende udviklingsprojekter er blevet udtænkt, gennemført og om sat i praksis på skolerne, siden Aalborg Kommunale

Læs mere

Tilmelding og program til Konference om Videnstrategi for Esbjerg Kommune

Tilmelding og program til Konference om Videnstrategi for Esbjerg Kommune Tilmelding og program til Konference om Videnstrategi for Esbjerg Kommune Dato og tid: 25.09.2013 kl. 8.30-15.30 Sted: University College Syddanmark, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø Tilmelding: science.esbjergkommune.dk

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Kommunalt fastholdelsesberedskab 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Ungdommens Uddannelsesvejledning Aarhus-Samsø (forkortet

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Projektkatalog for SMIL(E) projekter

Projektkatalog for SMIL(E) projekter KOMPETENCECENTRET FOR NATURFAG Projektkatalog for SMIL(E) projekter 2011-2013 Innovative læringsmiljøer i Natur/Teknik Baggrund for projektet Formålet med dette projekt er at udvikle modeller for hvordan

Læs mere

Naturfaglig udvikling i Faxe, Køge og Stevns kommuner 2014-2018

Naturfaglig udvikling i Faxe, Køge og Stevns kommuner 2014-2018 Naturfaglig udvikling i Faxe, Køge og Stevns kommuner 2014-2018 Baggrund 2014 Elevernes faglige niveau blandt de laveste i regionen Dækningsgrad af: Naturfagsvejledere 17% Natur - teknologi lærere 46%

Læs mere

Science. strategi. for Esbjerg Kommune

Science. strategi. for Esbjerg Kommune Science strategi for Esbjerg Kommune ENERGI MILJØ INNOVATION NATURVIDENSKAB Forord Med sciencestrategien vil Esbjerg Kommune skabe de bedste rammer for læring gennem hele livet. Vi ønsker især at have

Læs mere

I skole med. Af regionalkoordinator Ole Haubo Christensen, NTS Centeret ohc@nts Centeret.dk

I skole med. Af regionalkoordinator Ole Haubo Christensen, NTS Centeret ohc@nts Centeret.dk I skole med Af regionalkoordinator Ole Haubo Christensen, NTS Centeret ohc@nts Centeret.dk NØRD Akademiet er DR s nye satsning inden for skole tv til naturfagene 7. 9. klasse. NØRD Akademiet indeholder

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt:

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Entreprenørskab i den ergoterapeutiske profession og uddannelse - styrkelse af entreprenante og innovative processer i grunduddannelsen.

Læs mere

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune 1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune I indeværende notat redegøres for forvaltningens reviderede oplæg til den procesplan, der skal være med til at gøre den nye folkeskolereform

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Danish Science Factory VELKOMMEN TIL FØRSTE MØDE FOR GRØN GENERATION KOORDINATORER

Danish Science Factory VELKOMMEN TIL FØRSTE MØDE FOR GRØN GENERATION KOORDINATORER VELKOMMEN TIL FØRSTE MØDE FOR GRØN GENERATION KOORDINATORER Danish Science Factory 10 Kommuner i 2 klynger Vest: Kolding Randers Horsens Fredericia Sønderborg Øst: Næstved Hvidovre Lejre Gentofte Kalundborg

Læs mere

Der er for få studerende, der vælger naturfagene som linjefag på læreruddannelsen hvad kan professionshøjskolerne gøre?

Der er for få studerende, der vælger naturfagene som linjefag på læreruddannelsen hvad kan professionshøjskolerne gøre? Side 1 22-08-2013 Der er for få studerende, der vælger naturfagene som linjefag på læreruddannelsen hvad kan professionshøjskolerne gøre? Erik Knudsen, formand for Danske professionshøjskoler Få vælger

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Mål Målene med at udvikle en strategi for science og at skabe en didaktisk platform for projektet er:

Mål Målene med at udvikle en strategi for science og at skabe en didaktisk platform for projektet er: ScienceKommune Assens Projektskitse Projektet Assens Kommune som ScienceKommune Afdeling Børn og Kultur Projektejer Direktør Vilhelm Halgreen Projektleder Udviklingskonsulent Anette Lauridsen, Udvikling

Læs mere

Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen

Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed. Fremover skal skolebestyrelsen også som del af den åbne skole fastsætte principper for samarbejder

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Guide til netværk i fagene med faglige vejledere

Guide til netværk i fagene med faglige vejledere Guide til netværk i fagene med faglige vejledere I denne guide sættes fokus på, hvordan skolens faglige vejledere kan medvirke til at arbejde med implementering af forenklede Fælles Mål, bidrage til den

Læs mere

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Ansøgning om netværksdeltagelse i 2011 & tilmelding til HELE dagen Som et led i kompetenceudviklingsindsatsen udbyder Herning Bibliotekerne endnu engang en række netværk.

Læs mere