NTS-CENTERETS ÅRSBERETNING 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NTS-CENTERETS ÅRSBERETNING 2010"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2010

2 NTS-CENTERETS ÅRSBERETNING 2010 Denne årsberetning er formuleret ud fra de fire formål, der også danner grundlaget for NTScenterets daglige aktiviteter. Yderligere information om lovgrundlaget kan findes på vores website.

3 FORORD Det tog flere år, inden NTS-centeret blev en realitet. År, hvor fremtidens udfordringer inden for undervisning i natur, teknik og sundhed blev drøftet og analyseret - og løsninger vurderet og diskuteret. Men det var værd at vente på. For resultatet blev ikke bare et center, men en landsdækkende organisation med både et nationalt center og fem regionale centre. I dag, hvor NTScenterets første år er gået er der allerede etableret mange værdifulde kontakter. Vi arbejder både med de store nationale samarbejdspartnere, men når også ud til de enkelte kommuner og institutioner med ideer, inspiration, og understøttelse af lokale netværk, aktiviteter og projekter. Alle vores aktiviteter har til formål at styrke interessen for, rekrutteringen til og kvaliteten af undervisningen i natur, teknik og sundhed i det danske uddannelsessystem var året, hvor NTS-centeret og vores medarbejdere fik deres ilddåb. Vi er kommet vores mål et skridt nærmere. En sund og livskraftig spire er vokset frem. Du kan være med til at få spiren til at vokse. Kontakt os derfor gerne med nye ideer, udfordringer og muligheder. Dit input kan hjælpe os med at blive bedre til at opfylde NTS-centerets formål: At børn og unge ser natur, teknik og sundhed som vedkommende, spændende og værd at bruge sin fremtid på. I denne årsrapport kan du få en ide om, hvem vi er - og hvad vi har nået indtil nu. Rigtig god fornøjelse. Lene Beck Mikkelsen Direktør

4 FORMÅL 1 NTS-centeret vil indgå i et tæt samarbejde med naturfagskoordina toren i hver kommune, sikre videndeling blandt de kommunale naturfagskoordinatorer regionalt og nationalt og bistå i konkrete overvejelser omkring, hvordan opgaven gribes an i den enkelte kommune. En årlig NTS-konference samler aktørerne I marts 2010 afholdt vi vores første store nationale konference. Gennem en række spændende workshops, oplæg og udstillinger fik de fremmødte lærere og andre interesserede ny inspiration til deres daglige undervisning. Dette års NTS-konference afholder vi i Rebild Bakker og på Aalborg Universitet i Region Nordjylland. Projekt syd: Fra børnehave til ph.d. I foråret 2010 startede NTS-centeret et projekt i Region Syddanmark. Projektet Fra børnehave til ph.d. sigter mod at inddrage det uformelle miljø bedre i undervisningen. Projektet er godkendt af Region Syddanmark med et tilskud på 6,5 mill. og en medfinansiering på kr NTS-centeret bidrager med af denne. Projektet skal skabe et fællesskab på tværs af de formelle og uformelle miljøer, som kan fungere som fundament for udvikling af best practice forløb, der kan ændre elevernes opfattelse af de naturfaglige fag knyttet til natur, teknik og sundhed. Derfor er den tilknyttede projektgruppe er sammensat af repræsentanter fra de vigtigste aktører, indenfor arbejdet med undervisning i natur, teknik og sundhed i Region Syddanmark. 4 NTS-CENTERET

5 I projektet afdækkes, hvilke behov lærere har i forbindelse med eksempelvis efteruddannelse og samarbejde. Derfor er der foretaget en behovsanalyse hos naturfagslærere ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse. Denne er blevet fulgt op af fokusgruppeinterviews. Der undersøges, hvilke undervisningsportaler og eksemplariske undervisningsforløb, indenfor natur, teknik og sundhed, der findes i forvejen. Ud fra disse analyser påbegynder projektgruppen i januar eksemplariske undervisningsforløb og formidlingsmodeller til NTS-centerets kommende portal for naturfagslærere. Udviklingsperioden varer frem til sommerferien. Herefter afprøves undervisningsforløbene i relevante læringsmiljøer. DNA-portalen videreføres af NTS-centeret NTS-centeret har overtaget DNA-portalen. Den rummer et væld af undervisningsmaterialer rettet mod de naturfaglige fag i gymnasiet. Materialet overføres til NTS-centerets portal NTSnet.dk. Naturfag i tiden NTS-centeret har igangsat en arbejdsgruppe, der har til formål at kvalificere debatten om samtænkning af naturfagene i grundskolen. Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra det formelle og det uformelle miljø. Arbejdsgruppens mål er at sammentænke målbeskrivelserne for naturfagene i folkeskolen og etablere en fælles ramme (Science) for fagene. Det kan skabe fundament for en forsøgsordning i folkeskolen, der kan evalueres, før der eventuelt træffes mere vidtgående politiske beslutninger. Arbejdet udføres med udgangspunkt i anbefalinger i Fremtidens Naturfaglige Uddannelser (2003), Fremtidens Naturfag i Folkeskolen (2006) og Et Fælles Løft (2008). Erfaringer med skole-virksomhedssamarbejde systematiseres En kvalificeret inddragelse af virksomheder i skolens undervisning vil kunne styrke kvaliteten af undervisningen, elevernes motivation og brobygningen mellem skole og erhvervsliv. NTS-centeret har derfor, sammen med Naturvidenskabernes Hus, igangsat projektet: Naturfag med virksomheder - erfaringsopsamling, konceptualisering og spredning. Dette projekt har fokus på, hvordan man i praksis kan få en mere kvalificeret inddragelse af virksomheder i skolernes undervisning. Formålet med projektet Naturfag med virksomheder er at arbejde systematisk med følgende tre spørgsmål: Hvilke betydende projekter og initiativer er afviklet indenfor temaet skole-virksomhedssamarbejde lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Hvordan kan erfaringerne fra disse projekter samles i et grafisk illustrationsværktøj der gør det muligt at kategorisere projekterne ud fra forskellige parametre. Det kan eksempelvis være varighed, fagligt indhold og udbytte for henholdsvis elever, undervisere, skoleledere, virksomhedsrepræsentanter og virksomhedsledelsen. Hvordan kan initiativerne i dette værktøj omsættes til et mindre antal generiske koncepter, som egner sig til spredning af erfaringer - og inspiration til at hjælpe flere i gang? NTS-centeret danner overblik NTS-centeret har etableret en kalender med søgefunktion og arbejder aktivt på at sikre, at den er fuldt opdateret og giver et overblik over NTS-relevante aktiviteter: Arbejdsgruppen forventes - om muligt - at formulere et udkast til beskrivelse af et nyt integreret naturfag fra Klasse: Signatur, begrundelse, formål, slutmål og trinmål med mål i kompetencetermer. Læs mere på blogindlægget. NTS-CENTERET 5

6 6 NTS-CENTERET

7 FORMÅL 2 At indsamle og formidle forsknings-, udviklings- og praksisbaseret viden inden for undervisningen i natur, teknik og sundhed via en webportal samt ved efter- og videreuddannelse af lærere. Blog og månedlige nyhedsbreve NTS-centeret udsender et nyhedsbrev en gang om måneden. Nyhedsbrevet er knyttet til et blogmiljø, hvor der løbende frigives information fra centrene samt inspiration: Naturvidenskab på kort, i foldere og tæt på din skole Fisk er mere end sushi Sciencedag på DTU Samarbejde mellem Silkeborg Kommune og Aqua Sø- og Naturcenter Temaeftermiddag i Aalborg Zoo Læs artiklerne på Blogmiljøet er under udvikling. Blandt andet arbejdes der på at etablere blogs med gæsteskribenter. NTSnet.dk er i luften i marts 2011 NTS-centeret har i 2010 arbejdet intensivt på at udvikle en ny webportal, der går i luften i marts Udover de områder som er nævnt rundt om i årsberetningen kommer NTSnet.dk i første omgang til at understøtte formelle og uformelle netværk (grupper). Desuden vil den indeholde Til din undervisning, som giver mulighed for at finde og dele undervisningsmaterialer (eksemplariske forløb og brugergenereret indhold) - samt sætte fokus på muligheder i nærmiljøet, bl.a. gennem tæt på dig (kortvisning af uformelle læringsmiljøer). I forbindelse med portalens udvikling er der etableret samarbejde med EMU og Videnskab.dk. Overblik over eksisterende undervisningsmaterialer NTS-centeret arbejder på afdækning, systematisering og kommentering af eksisterende materialer med henblik på formidling i samlet portal: Vand - vandets vej: - er tiltænkt dig, der skal undervise i vand og vandets kredsløb. Indholdet er henvendt til elever i klasse. Gennem ord og billeder fortælles om vandets kredsløb fra grundvandet, gennem vandværket og ud til forbrugerne, videre gennem kloakker til renseanlæg og tilbage til naturen. I hvert kapitel kan eleven se en vandfilm, fordybe sig i viden om emnet og blive udfordret af opgaver. God rejse i vandets verden. NTS-CENTERET 7

8 8 NTS-CENTERET

9 FORMÅL 3 At understøtte netværksdannelser for lærere og netværksdannelser mellem uddannelsesinstitutionerne og det omgivende samfund, herunder offentlige og private virksomheder. Referencegrupper i tilknytning til de regionale centre Ved opstart af de regionale centre er der etableret referencegrupper i hver af de fem regioner. Grupperne ledes af lederen fra det regionale værtssted. Referencegruppen består af medlemmer fra det formelle og det uformelle miljø. Deres opgave er at understøtte regionalledernes arbejde i det regionale miljø samt udbrede viden om NTS-centerets aktiviteter. Workshops støtter netværksdannelse For at inspirere og støtte de regionale læreres arbejde med at udvikle den daglige undervisning i de naturfaglige fag, har alle de regionale centre siden centrenes etablering afholdt workshops eller andre aktiviteter i det regionale miljø. Formålet med disse er at skabe det første kendskab til NTS-centeret og etablere et netværk, der rækker ind i det etablerede lokalmiljø: Samarbejde med faglige foreninger af lærere Der er etableret kontakt til de faglige foreninger indenfor NTS-fagene i grundskole og ungdomsuddannelserne samt læreruddannelsen. Samarbejdet skal skabe synergi mellem foreningerne og indsatsen i NTS-centeret og undgå overlappende aktiviteter. Aftalen er, at der linkes til foreningerne, og at de frit kan bruge centerets kommunikationsfora. Ligeledes er det aftalt, at NTS-centeret bidrager til foreningernes publikationer. Foreningerne har fået tilbud om workshopplads og mulighed for afholdelse af foreningsmøde i tilknytning til NTScenterets konference NTS-center Hovedstadens regionale lærerkonference blev en succes! Tirsdag d. 30. november afholdt NTS-center Hovedstaden konference for regionens lærere. Trods sne, frost og aflyste toge nåede mere end 120 deltagere frem til en dag, der markerede starten på NTS-center Hovedstadens arbejde for at fremme en stærk naturfagskultur på skolerne og for en bedre sammenhæng i naturfagsundervisningen. Læs videre: blog.ntsnet.dk NTS-CENTERET 9

10 Netværk mellem danske og norske lærere NTS-centeret har i samarbejde med Fonden for Dansk/ Norsk Samarbejde og Naturfagsenteret i Norge bidraget med støtte til gennemførelse af en netværkskonference for danske og norske naturfagsundervisere ved læreruddannelserne i de to lande. Der er siden konferencen arbejdet videre med at udvikle et nordisk netværk mellem læreruddannelsens naturfagslærere. NATNET et netværk af lærere på l æreruddannelserne NTS-centeret har et tæt samarbejde med NATNET et netværk udviklet i regi af Cand og rettet mod naturfagslærere på UC erne, primært de pædagogiske uddannelser. NATNET formidler nyheder, aktiviteter og projekter etc. via NTS-centerets web, nyhedsbrev og portal. Samarbejde med naturfaglige Ngo er NTS-centeret har etableret kontakt med en række Ngo er, med henblik på dels at afdække netværksunderstøttende aktiviteter, dels at identificere fagligt materiale og mulige samarbejdspartnere i relation til netværksunderstøttende aktiviteter på kommunalt og regionalt niveau. Samarbejdet kan også bestå i udvikling af undervisningsmaterialer, workshopaktiviteter og lignende. Ngo erne tilbydes mulighed for formidling af webbaserede materialer og forskellige aktiviteter via NTS-centerets web samt via regionalledernes arbejde. NTS-centeret overtager Science-kommune projektet Dansk Naturvidenskabsformidling, DNF, har med NTS-centerets støtte søgt om midler til afslutning af Science-kommune projektet frem til d. 1. april. Herefter overtager NTS-centeret formelt det videre arbejde med den kommunale indsats. Udvikling af en flerstrenget kommunal strategi NTS-centeret har siden maj arbejdet på at formulere en strategi for arbejdet med den kommunale indsats. Strategien rettes både mod de etablerede Science-kommuner samt de øvrige kommuner. Strategien bygger videre på erfaringerne fra projekt Science Team K samt Science-kommunerne. Udover en indsats baseret på erfaringerne og indsatserne fra Science-kommune-projektet suppleres strategien med en mere flerstrenget indsats. Den endelige strategi er funderet i den afsluttende evaluering fra Science-kommune-projektet og i en proces løbende hen over efteråret 2010 baseret på input fra og sparring med DNF, diskussioner med Science-kommunernes koordinatorer samt præsentationer ved eksterne grupper. Herunder eksempelvis i kommunalpolitisk regi, ved skoleledernetværk og skolechefmøder. I arbejdet med at udvikle og implementere en kommunal naturfagsstrategi er målet, at den endelige strategi tilgodeser den enkelte kommunes profil, herunder de udfordringer og økonomiske muligheder den enkelte kommune har. Desuden skal strategien bidrage til at understøtte eksisterende aktiviteter og netværk i de etablerede Science-kommuner. Opbygning af regionale netværk af kontaktpersoner I de regionale centre har indsatsen i 2010 været rettet mod at etablere kontakt til alle kommunerne og at skabe overblik over deres måde at organisere sig på, samt afdække lokale netværk og eksisterende aktiviteter. Målet er, at finde kontaktpersoner i alle kommunerne, og knytte dem sammen i et regionalt netværk. Gennem kontaktpersonerne kan kommunikationen til naturfagslærerne sikres, og der kan opnås synergi mellem naturfagsudviklingen i kommunerne. Nationale samarbejdsrelationer med henblik på netværksdannelse og projektudvikling NTS-centeret har i forbindelse med etablering af de regionale centre indgået samarbejdskontrakter med Experimentarium, Naturvidenskabernes Hus, Talentcenteret i Sorø, Aalborg Universitet og Økolariet. NTS-centeret har desuden etableret samarbejdsrelationer til de nationale samarbejdspartnere: KU, DNF, Kosmos, DI, UNI-C, EMU, Videnskab.dk samt net- 10 NTS-CENTERET

11 værk for bæredygtig undervisning. Samarbejdet er funderet i skriftlige hensigtserklæringer, igangsatte projekter og projektformuleringer eller andre samarbejdsaktiviteter. Projektopgaven Sundhed på kryds og tværs - projekt i samarbejde mellem Kosmos og NTS-centeret Projektet er rettet mod projektopgaven i en række 7. og 8. klasser, hvor arbejdet med faghæfte 21 og sundhedsfaglige problemstillinger knyttes til fagene idræt, hjemkundskab, biologi, geografi og fysik/kemi - med krav om, at et eller flere af de naturfaglige fag knyttes til problemstillingen. Projektet bygges ud fra indledende workshops med 6-10 skoler, som igangsætter skoleudviklingsforløb i relation til projektets faglige ramme og formål. Internationale samarbejdsrelationer NTS-centeret har etableret kontakt til internationale samarbejdspartnere i Norge, Sverige, Portugal og England via Advisory Board og er i gang med at udvikle samarbejdsrelationer. NTS-centeret har etableret repræsentantskabsgruppen. NTS-centeret arbejder, i forlængelse af de forskellige samarbejdsrelationer, på, at etablere forskellige projektforløb. Eksempelvis: Med Naturfagsenteret i Norge i relation til Viten.no Med Naturfagsenteret og netværk for bæredygtig udvikling: en undersøgelse vedrørende bæredygtig undervisning i skoler og grunduddannelse Med KU (Københavns Universitet) et projekt om evaluering af naturfaglige projekter Udviklingsforløbene følges af to tilknyttede proceskonsulenter, som også står for evaluering og opsamling af de eksemplariske undervisningsforløb ved afslutning af udviklingsarbejderne. Projektet indtænker interaktiv formidling af projektresultaterne i relation til NTSnet.dk. Skolerne bindes i relation til formidlingen op på nogle krav (små tekster, videoklip til illustration etc.) Formål med NATNET 1. At udvikle og vedligeholde samarbejdet mellem naturfagsmiljøerne i professionshøjskolerne 2. At varetage relationer til Det Nationale center for uddannelse i natur, teknik og sundhed (NTScenteret) 3. At varetage relationer til de naturfagsdidaktiske professions- og forskningsmiljøer 4. At bidrage til den strategiske udvikling af undervisning i naturfagene i professionshøjskolernes pædagogiske uddannelser NTS-CENTERET 11

12 12 NTS-CENTERET

13 FORMÅL 4 At yde støtte til udviklingsprojekter, der fremmer kvaliteten og fornyelsen af undervisningen i natur, teknik og sundhed samt tilgrænsende fagområder. NTS-centeret bidrager til projektansøgninger Udover det igangsatte projekt Fra børnehave til ph.d. er NTS-centeret hovedansøger på et større projekt i Region Syd. Dette projekt giver mulighed for at rette en særlig indsats mod understøttelse af de netværk, der er etableret i Sciencekommunerne efter projektets afslutning 1. april Projektet skal også være med til at understøtte udvikling af netværk i de øvrige kommuner. NTS-centeret indgår desuden i flere andre projektansøgninger som samarbejdspartner. Eksempelvis: Udvikling af nye metoder til undervisning og formidling på energiudstillinger fra DPU. MUKE, Det Mobile Undervisnings-, Kursus- og Efteruddannelsescenter. Initiativtagerne er Kattegatcentret, Udviklingsprojektet Havets Hus, Center for Anvendt Naturfagsdidaktik (CAND), NTS-center Midtjylland. QUEST (Qualifying In-Service Education for Science Teachers). Projekt er ansøgt ved Lundbeckfonden af en række kommuner (Silkeborg, Horsens, Randers og Holstebro), læreruddannelserne i Aarhus og Silkeborg, NTS-center Midtjylland samt Center for Scienceuddannelse ved Aarhus Universitet. Identitetsrelateret undervisning. Projekt er ansøgt ved Lundbeckfonden i samarbejde med en række partnere i Nordjylland med Aalborg Universitet som tovholder. For alle støttede projekter gælder: Projekterne bør inddrage aktiviteter rettet mod at kortlægge og formidle eksisterende viden og materialer samt erfaringer fra tidligere projektaktiviteter med relevans for projektets indhold. Materialer produceret i forbindelse med projekterne samt formidling af projekterne og deres indhold skal baseres på praksisnær digital formidling og kommunikation. NTScenteret har også efter projekternes afslutning ret til at formidle materialer, modeller og øvrige resultater via NTSnet. dk, som er frit tilgængelig. Samarbejde om projektmodning og -kvalificering Centeret samarbejder med NATNET i projektmodningsfasen på tre større projekter: Efter- og videreuddannelse forandrer Fra lektionsstudier til PCK i naturfagene - brug af videosekvenser i praksisstudier Inquiry Based Science Education (IBSE) og Naturfagskompetencer Centeret støtter etablering af samarbejdsrelationer samt projektformulering til fundraising med mere. NTS-centeret projektudbud NTS-centeret har via et projektudbud i efteråret 2010 givet tilsagn om støtte til i alt 20 projekter indenfor et eller flere af følgende områder: 1. Inddragelse af uformelle læringsmiljøer 2. Udvikling af eksemplariske forløb 3. Udvikling af naturfaglig kultur og netværk 4. Værktøjskasse NTS-CENTERET 13

14 Hjælp til fundraising på NTSnet.dk Centeret har udviklet et site på portalen, der fokuserer på fundraising. I første omgang er der en oversigt over relevante fonde og en kalender over ansøgningsfrister. På NTSnet.dk videreudvikles sitet til en søgbar database med støttemuligheder og vejledningssider. Denne opdateres ugentligt med aktuelle nyheder indenfor fundraising. Regionerne som samarbejdspartnere NTS-centeret er nævnt som aktør i partnerskabsaftaler mellem Region Syd og regeringen - samt mellem Region Midtjylland og regeringen: Uddrag fra Regional partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling mellem regeringen og syddansk vækstforum, 24. September 2010 Syddanmark som science-region et løft af naturvidenskabelige kompetencer i regionen: I samspil med Det Nationale Center for Natur, Teknik og Sundhed og efter dialog med regeringen vil vækstforum igangsætte initiativer til understøttelse af naturvidenskabelige fag på alle niveauer af uddannelsessystemet. Samtidig vil parterne arbejde for at understøtte udvikling af eksemplariske undervisningsmetoder i natur, teknik og sundhed og medvirke til, at dette kan få en regional forankring. Uddrag fra Regional partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling mellem regeringen og vækstforum for region midtjylland, 16. november 2010 : Styrke samspillet mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv Tilsvarende vil en styrkelse af det tekniske og naturvidenskabelige område kunne understøtte de unges interesse for naturvidenskabelige uddannelser. Parterne vil derfor søge at fremme projekter, som Naturvidenskabernes Hus kan udbyde både til folkeskolen og ungdomsuddannelserne i samarbejde med erhvervslivet. Projektforslag koordineres og samarbejdes i videst muligt omfang med igangværende og andre aktuelle initiativer. Nye projekter tager afsæt i gode erfaringer fra disse med henblik på så vidt muligt at supplere eksisterende tiltag på området, herunder bl.a. Undervisningsministeriets initiativer omkring naturvidenskab og talentudvikling, Nationalt Center for Undervisning i Natur, Teknik og Sundhed (NTS-centeret) i Sønderborg, arbejdet i Dansk Naturvidenskabsformidling og erfaringer fra Science-kommunerne. Tilsvarende vil en styrkelse af det tekniske og naturvidenskabelige område på universitetsniveau kunne fremme et større samarbejde med erhvervslivet. Uddannelse og arbejdskraftudbud - fremme af elevers interesse og kompetencer indenfor naturvidenskab Parterne er enige om at arbejde for at fremme tilgangen til fag og uddannelser inden for naturvidenskab, teknik og sundhed og at styrke elevernes kompetencer inden for disse områder og vil på den baggrund støtte et udviklingsarbejde med tiltag, der får flere til at vælge naturfag. Parterne er endvidere enige om, at der i samarbejde med Det Nationale Center for Natur, Teknik og Sundhed i Sønderborg iværksættes et antal lokale og regionale projekter, som kan støtte talentudvikling i naturvidenskab. Parterne vil fortsætte dialogen om, hvordan Naturvidenskabernes Hus bedst muligt kan indgå i dette samarbejde. 14 NTS-CENTERET

15

16

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Evalueringsrapport Projektet har været en klar grobund for, at der overhovedet eksisterer et kvalitativt samarbejde på skolen. Det har været med til

Læs mere

Naturfagsstrategi for Silkeborg Kommune

Naturfagsstrategi for Silkeborg Kommune Naturfagsstrategi for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune et etableret og struktureret samarbejde indenfor det naturfaglige område mellem kommunens skoler, de lokale uddannelsesinstitutioner, de lokale

Læs mere

Handleplan for naturfag Tårnby Kommune 2011-2014

Handleplan for naturfag Tårnby Kommune 2011-2014 Handleplan for naturfag Tårnby Kommune 2011-2014 På vegne af Science Arbejdsgruppen Elzebeth Wøhlk, skolekonsulent for naturfag Pædagogisk UdviklingsCenter Marts 2011 Handleplan for naturfag i Tårnby Kommune

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Et Fælles Løft. Rapport fra arbejdsgruppen til forberedelse af en. National Strategi for Natur, Teknik og Sundhed

Et Fælles Løft. Rapport fra arbejdsgruppen til forberedelse af en. National Strategi for Natur, Teknik og Sundhed Et Fælles Løft Rapport fra arbejdsgruppen til forberedelse af en National Strategi for Natur, Teknik og Sundhed 15. februar 2008 Indhold Resumé...3 Indledning...5 Hvad er udfordringerne?...6 Strategiens

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Naturfagsstrategi 2012-2016. Fredericia Kommune

Naturfagsstrategi 2012-2016. Fredericia Kommune 2012-2016 Indholdsfortegnelse VISION... 3 FORMÅL MED EN NATURFAGSSTRATEGI... 3 FORMÅLSPUNKTER:... 4 RESUMÉ... 4 FORMÅL OG PRINCIPPER FOR LÆRINGEN I DAGTILBUD... 5 INDHOLDET I ARBEJDET MED NATURFAGENE I

Læs mere

Konference for matematikvejledere og andre ressourcepersoner

Konference for matematikvejledere og andre ressourcepersoner for matematikvejledere og andre ressourcepersoner 26. maj 2014 i Odense Congress Center 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til konference for matematikvejledere Forord 3 Undervisningsministeriet Hvorfor konference

Læs mere

Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv

Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 12. juni 2012 Sag nr. 35 Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv 4 bilag Sag 1 Bilag 1 Projektbeskrivelse

Læs mere

a) fælles teoriudvikling, der ligger til grund for videncentrets spordeling og begrebslige arkitektur,

a) fælles teoriudvikling, der ligger til grund for videncentrets spordeling og begrebslige arkitektur, Årsberetning Fra etablering til konsolidering. Beretning om det første år i Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidlers treårige bevillingsperiode fra september 2007 til september 2008. Etablering

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Udviklingsplan for profilskole 2012 15. Utterslev Skole en naturfaglig kommunal profilskole Natur og teknik for fuld musik

Udviklingsplan for profilskole 2012 15. Utterslev Skole en naturfaglig kommunal profilskole Natur og teknik for fuld musik Udviklingsplan for profilskole 2012 15 en naturfaglig kommunal profilskole Natur og teknik for fuld musik INDHOLD Indledning... 4 Styregruppen... 4 Udviklingsplan for kommunal naturfaglig profilskole...

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

FESTSTOFFER OG FOREBYGGELSE

FESTSTOFFER OG FOREBYGGELSE 2003 FESTSTOFFER OG FOREBYGGELSE Evaluering af Udviklingsprojekt om ecstasyforebyggelse i to»modelamter«, Nordjyllands Amt og Århus Amt Feststoffer og Forebyggelse - evaluering af Udviklingsprojekt om

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 2 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d.

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem www.ffe-ye.dk 2 3 Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Samarbejdet med AMU-Syd betød, at vi kunne øge produktiviteten i vores produktion med 20 %. Vi er blevet klart mere konkurrencedygtige.

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Inspirationsmateriale I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Opdateret 19. november 2013 Inspirationsmateriale i forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Udgivet af

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085 BILAG: Udviklingsprojekter om uddannelse 1.1 Fleksibel undervisning på modtagernes præmisser - Projekttitel: ELYK-projektet Indsatsområde: Udvikling og udbredelse af mere fleksible undervisningsformer

Læs mere