Folketingetsmiljøudvalg 13.november 2006 J.nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folketingetsmiljøudvalg 13.november 2006 J.nr. 56.743"

Transkript

1 Miljø- og Planlægningsudvalget, Skatteudvalget MPU alm. del - Bilag 76,SAU alm. del - Bilag 44 Offentligt 1 Folketingetsmiljøudvalg 13.november 2006 J.nr Skriftligt oplæg til Danmarks Automobilforhandler Forening, D A Fs foretræde for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg, onsdag den 22. november 2006 kl BILAFGIFTER OG MILJØ De danske bilafgifter har som hovedregel været anskuet ud fra en skatteog afgiftsmæssig synsvinkel, hvor fordelingspolitik har spillet en rolle. De nuværende bilafgifter består af registreringsafgifter (provenu ansl. 24 mia kr./år 2006), brændstofafgifter (provenu ansl. 10 mia kr./år 2006), vægt- og ejerafgifter (provenu ansl. 9 mia kr./år 2006) og forsikringsafgifter mv. (provenu ansl. 2 mia kr./år 2006). I alt 45 mia kr. Bortset fra brændstofafgifterne, der stiger proportionalt med den enkelte bilbrugers køb af brændstof, forekommer ingen af de nævnte afgifter direkte miljøbegrundede, selv om de enkeltvis indeholder visse miljøvenlige elementer. Således kan man hævde, at den værdibaserede registreringsafgift i sin natur indeholder en begrænsning af lysten til at anskaffe kraftige biler med større milljøbelastning. Ejerafgiften for personbiler indeholder en progressiv stigning i takt med det gennemsnitlige brændstofforbrug, og forsikringsafgiften indeholder bl.a. en betaling af en årlig ydelse til skrotpantordningen. I nærværende oplæg har vi fra Danmarks Automobilforhandler Forenings side bestræbt os på specielt at anskue registreringsafgiften for de fleste typer af køretøjer i relation til deres miljøbelastning (udslip, støj, vægt/vejbelastning). Derved er vi undervejs kommet frem til flere forslag, der måske kan indgå i et påkrævet arbejde med at revurdere og revidere det danske bilafgiftssystem, så det fremstår som et samlet system, der ikke forekommer utidssvarende, eller i sin natur forekommer hæmmende for mobiliteten indenfor EU. Herved vil det danske erhvervsliv og den danske befolkning kunne vælge bil efter behov og ikke efter mulighed for mindst mulig beskatning.

2 2 D A F foreslår: A. Vort hovedsynspunkt er fortsat, at den tårnhøje danske registreringsafgift for personbiler gradvis bør bortfalde. B. For at fremskynde dette bortfald og give mindre og mere miljøvenlige personbiler en bedre konkurrenceevne, foreslår vi, at flere små personbiler end de nuværende ca. 25 alene beskattes med 105% registreringsafgift. Dette kan ske ved at hæve grænsen mellem 105% og 180% afgift fra de nuværende kr inkl. moms til eksempelvis kr. inkl. moms. Subsidiært ved at øge reguleringstakten opad for 105% afgiften. Eksempelvis fordoble den nuværende årlige stigningstakt. C. Personbiler, der er fremstillet med særligt miljøvenlige motorer, eksempelvis benzin- og dieselbiler, der kører mere end 30 km/l, samt biler, hvis brændstofkilde helt eller delvis består af alternativer til fossile brændstoffer, eksempelvis hybridbiler, brintbiler og biler, der drives af mere end 80% ethanol, skal alene belastes med 105% registreringsafgift, uanset bilernes fabrikspriser. D. Den årlige ejerafgift for person- og varebiler bør beregnes efter CO- 2 belastning frem for gennemsnitlige normer for brændstofforbrug. Ejerafgift alene kan ikke kompensere et eventuelt gradvis bortfald af personbilers registreringsafgift. E. Registreringsafgiften for små varebiler under kg. bør sænkes fra de nuværende 95%, således at små og mere miljørigtige varebiler bliver konkurrencedygtige med større køretøjer med 30% eller 0% registreringsafgift. F. Hyrevogne og sygetransportbiler, der pt. som nye betaler 20% registreringsafgift, samt statens og forsvarets køretøjer m.fl, der

3 3 betaler 0% registreringsafgift, bør alle ved salg som brugte køretøjer til ændret anvendelse, eksempelvis til privatkørsel, belægges med registreringsafgift på lige fod med importerede brugte biler til samme formål. G. Den stigende import af brugte personbiler med det formål at svare mindre dansk registreringsafgift, bør begrænses til det mindst mulige, ved justering af de nuværende vurderingsregler og firmabilbeskatningen. H. Den særlige skrotpantordning, der i dag opkræves via ansvarsforsikringsafgiften og udbetales til den sidst registrerede ejer af en personbil med kr., foreslås forhøjet til en udbetaling på kr., der ikke kan overdrages til andre end den sidst registrerede ejer, bortset fra politiet. (Eksempelvis hverken til en skrothandler eller til et forsikringsselskab). De enkelte bilafgifter: 1. Registreringsafgiften for personbiler (180%/105% afgiften) Registreringsafgiften for personbiler beregnes med 105% af de første kr. af en personbils afgiftspligtige værdi og 180% af resten. Den afgiftspligtige værdi beregnes som bilens fabrikspris minus fradrag for forskelligt trafiksikkerhedsfremmende udstyr, såsom ESP, airbags, selealarmer, sidespejle mv. Til denne nettopris tillægges moms inden registreringsafgiften udregnes og pålægges. 105% afgiften for den afgiftspligtige værdi under kr. blev i 1999 pristalsreguleret opad fra dengang under kr. Denne stigningstakt betyder formentlig, at personbiler om ca. 150 år kun vil være belagt med 105% afgift og 180%-afgiften dermed vil falde væk af sig selv. Men det er lang tid at vente. Erfaringen med denne årlige stigning af grænsen mellem 105% og 180% afgift er god. Allerede nu er 25 af landets billigste personbiler kun belagt med 105% afgift, og hvis man eksempelvis forøgede grænsen

4 4 mellem 105%-afgift og 180% afgift til kr., ville antallet af personbiler med 105% afgift stige med ca. 30. Det tilsvarende fald i bilpriserne for dyrere biler ved at hæve bundgrænsen vil som hovedregel blive kompenseret med mere ekstraudstyr fra fabrikkers og bilimportørers side. 2. Ejerafgift for personbiler Siden 1997 har nye danske personbiler været belagt med en brændstofforbrugs-bestemt ejerafgift i stedet for den traditionelle vægtafgift. Denne afgift beregnes på baggrund af de såkaldte ECEnormer, og kan formentlig moderniseres med en beregningsmetode efter CO-2 belastning uden de større provenumæssige ændringer. Afgiften har efter vor opfattelse haft en større eller mindre effekt på nybilkøberes valg af personbil, således at de mere miljøbevidste har valgt en mere økonomiske motorstørrelse frem for de mindre miljøbevidste. Men fælles for begge grupper har været, at hensynet til trafiksikkerhed (EuroNCAPstjerner) som hovedregel har vejet tungere end hensynet til det omliggende miljø, når valget konkret er truffet. Da automobilimportørerne, FDM og D A F i 1995 foreslog en løsning til gradvis reduktion af registreringsafgift, finansieret delvis af ejerafgift, var den typiske vægtafgift for en personbil kr. pr. år. Tilsvarende kostede en typisk bilforsikring (ansvar- og kasko) kr., i alt kr. pr. år i udgift for den enkelte bilejer. I dag koster den typiske ejerafgift kr. og forsikringen kr., i alt kr. pr. år for bilejeren. Denne udvikling i årlige omkostninger for den enkelte bilejer betyder, at der næppe er rådighedsbeløb tilovers til en kraftig stigning i ejerafgift til finansiering af en nedsat registreringsafgift. Det vil i givet fald få den konsekvens, at danske bilejeren måske nok får bedre råd til at købe biler med lavere registreringsafgift, men til gengæld ikke har råd til at bekoste årligt ejerskab og drift. En sådan situation vil efter vor opfattelse skade såvel mobiliteten som bilsalg og bilejerskab. Den danske befolkning anvender deres personbiler til transport mellem bolig, arbejde, fritid og indkøb i nævnte rækkefølge.

5 5 3. Registreringsafgift for små varebiler (95% afgift) Registreringsafgiften for små varebiler (op til kg totalvægt) beregnes med 0 kr. af de første kr. af den afgiftspligtige værdi inklusive moms, men efter fradrag for sikkerhedsfremmende udstyr. Herefter beregnes 95% afgift af resten. Disse små varebiler er ud fra et miljøhensyn sympatiske, idet de med små motorer som hovedregel har et lille brændstofforbrug, en begrænset størrelse og en smidig adfærd, især i bytrafik. Men herhjemme kan de ikke klare sig i konkurrencen med større varebiler over kg, der belægges med 30% registreringsafgift, hvorved der reelt set er opstået en overkapacitet i den danske varetransport af afgiftsmæssige grunde. 4. Registreringsafgift for busser og campingbiler (60% afgift) Busser med plads til flere end 9 personer og såkaldte campingbiler (inklusive firehjulstrækkere med nyt køkken) belastes med 60% registreringsafgift af den del af den afgiftspligtige værdi (inklusive moms), der overstiger kr. 5. Registreringsafgift for mellemstore varebiler (30% afgift) Varebiler over kg, men under kg, totalvægt er pålagt en registreringsafgift på 0% af bilens afgiftspligtige værdi indtil kr. inklusive moms, men eksklusive sikkerhedsudstyr. Af den afgiftspligtige værdi over kr. betales 30% registreringsafgift. Disse såkaldte mellemstore varebiler er meget populære, såvel til varetransport og som firehjulstrækkere på gule nummerplader til blandet privat- og varetransport og til ren privatkørsel. 6. Registreringsafgiften for store varebiler (30%, maks kr.) Man er nødt til at opdele varebiler i små, mellemstore og store varebiler, idet sidstnævnte ( kg totalvægt) ganske vist beskattes med 30% afgift af den del af bilens værdi inklusive moms, der overstiger kr. Men til gengæld er der for disse indført et loft med en maksimal afgift på kr.

6 6 I praksis er det som hovedregel kun de store kassevogne, der begunstiges af denne regel, men der findes dog meget store firehjulstrækkere, der således kan klare sig med en mindre registreringsafgift end tilsvarende mindre, alene som følge af de stores højere vægt. 7. vægtafgift og privatkørselsafgift for varebiler Varebiler kan i modsætning til personbiler opnå fradrag for alle udgifter til anskaffelse, afskrivninger, drift og moms. Det hænger naturligvis sammen med, at varebiler er fremstillet med erhvervsanvendelse for øje. Imidlertid stod det i 1998 Folketinget klart, at der således ikke alene kunne opnås besparelse i registreringsafgiften ved at anskaffe en varebil og anvende den til persontransport, men også i dagligdagen for den enkelte bilejer. Derfor blev der indført en privatbenyttelsesafgift på kr. pr. år for varebiler til persontransport mellem og kg. og halvdelen for varebiler i denne størrelse, der både anvendes erhvervsmæssigt og til persontransport. For små varebiler under kg udgør privatbenyttelsesafgiften 900 kr. og halvdelen ved blandet anvendelse. Denne afgift har betydet, at en del af forskellen i årlige driftsomkostninger mellem personbiler med 105%/180% registreringsafgift og varebiler med 95%/30% afgift er blevet mindre. Til gengæld er begrebet varetransport i praksis blevet temmelig udvisket. 8. Hyrevogne og sygetransportbiler (20% afgift) Hyrevogne og visse sygetransportbiler (fortrinsvis til siddende transport af syge) beskattes med 20% registreringsafgift af den del af den afgiftspligtige værdi, der overstiger kr. inkl. moms. Hyrevogne er endvidere fritaget for vægtafgift, ligesom de kan sælges som privatbiler uden yderligere registreringsafgift efter km s kørsel/3 år. Eksempelvis kan en Mercedes 320 CDI aut. hyrevogn sælges brugt til private i Danmark for kr. uden registreringsafgift, medens en tilsvarende brugt importeret privatbil skal svare kr. i registreringsafgift og hermed ikke kan sælges under en normal handelsværdi på kr.

7 7 En sådan regel findes hverken for sygetransportbiler eller statens biler (0% afgift), jf. pkt. 10, der som oftest sælges via bilauktioner til en ejer, der herefter må svare afgift efter Skats beregninger. Dette gør disse biler mindre konkurrenceforvridende for bilbranchen end tidligere hyrevogne. Hvis man antager en miljømæssig vurdering bør det indgå i overvejelserne, at mange af de brugte gensolgte eller importerede biler er mere eller mindre slidte og udtjente, og derved kan give en højere miljøbelastning end tilsvarende nye. 9. Lastbiler og mandskabsvogne over kg. (0%afgift) Disse biltyper er fritaget for registreringsafgift i det hele taget og reguleres med vægtafgift efter en justitsministeriel tabel. Deres manglende betaling af registreringsafgift må betegnes som et princip, hvor hensynet til det danske transporterhverv konkurrenceevne har spillet en rolle. Det ligger uden for vor kompetence at vurdere, om der eventuelt er misforhold i den nuværende afgiftsberegning, relateret til miljøbelastning. 10. Ambulancer, brandbiler, eldrevne biler, forsvarets biler, Kongehusets biler, kørestolsbiler, ministerbiler, politiets biler, repræsentationsbiler, rustvogne, rutebiler, tjenestebiler m.fl. (0%afgift) Disse biler udgør et absolut mindretal af den danske bilpark på over 2,5 millioner køretøjer. De udtjenes i det store og hele af den oprindelige ejer og sælges derefter på bilauktioner til særlige formål eller privatkørsel mod betaling af registreringsafgift. Undtagelser fra den fastlagte anvendelse giver som regel anledning til større medieomtale, hvorfor de fleste førere af disse biler må antages at holde sig på dydens smalle sti. 11. Eksport og import af brugte biler De nuværende regler for eksport af brugte personbiler tilsikrer, at den danske ejer kan få betalt forholdsvis registreringsafgift tilbage i tilfælde

8 8 af, at bilen eksporteres til andre EU-lande. Dog med et fradrag til staten på 15%. Dette fradrag forekommer D A F at være stridende mod EU s regler om varers og arbejdskraftens frie bevægelighed (bilen eksporteres i flere tilfælde som følge af ejers ansættelse i udlandet), hvorfor det foreslås bortfaldet. Den stigende brugtbilimport i Danmark (I 2006 ca enheder, hvilket er 20-25% af nybilsalget) forekommer delvis at være en afgiftsmæssig selvskabt plage, der både rammer statens provenu og den danske autobranches muligheder for konkurrence på lige vilkår. Det selvskabte består i, at en firmabilbruger eller selvstændig erhvervsdrivende eksempelvis kan spare ca kr. i anskaffelsespris (hvoraf størsteparten er registreringsafgift) ved at importere en lettere brugt større mellemklassebil til Danmark, frem for at købe den som ny her i landet. D A F har to forslag, der kan ændre denne uønskede udvikling. For det første kan firmabilbeskatningen ændres, således at den skattemæssige indkomst alene bliver værdisat for rådighed over bil efter dennes aktuelle værdi, fra skatteår til skatteår. For det andet bør vurderingen af brugte importerede biler ændres således, at kostbart ekstraudstyr i hele bilens levetid indgår som en del af den pågældende bils aktuelle værdiansættelse med afgiftsberigtigelse til følge. 12. Skrotningspant Gennem et sindrigt system opkræves alle bilejere et mindre årligt tillægsbeløb via ansvarsforsikringsafgiften. Beløbet administreres af skattemyndighederne, Miljøstyrelsen og del selvejende institution, Miljøordning for Biler, hvis sekretariat beror hos De Danske Bilimportører. Systemet anser D A F for ganske udmærket, men erfaringerne viser, at den nuværende udbetaling på kr. ved skrotning ikke er tilstrækkelig motivation til at bringe flere biler til skrotning. Derudover har en række praktiske overdragelsesregler medført, at den sidst registrerede ejer ofte videregiver skrotpanten til sit forsikringsselskab ved

9 9 totalskader og den pågældende brugtbilhandler/skrothandler ved aflevering af bilen. Derfor foreslår D A F panten sat op til et mere attraktivt beløb, eksempelvis kr. og reglerne for overdragelse skærpet. Herved vil en del bilejere formentlig blive mere fristede til at aflevere bilen til korrekt skrotning, frem for at hensætte den i grøftekanten. 13. Et-årige syn af mere end 10 år gamle biler De nuværende regler for periodisk syn, der blev indført i 1998, har ikke vist sig at være stramme nok til den ældste ende af personbilparken, hvorfor der i dag kører personbiler over 10 år gamle rundt på gader og veje i Danmark, ligesom denne aldersgruppe fortsat er attraktive at importere som brugte (når de f.eks. på grund af højere lokalafgifter anses for udtjente i Tyskland). De nuværende regler tilsikrer, at nye personbiler skal til periodisk syn efter 4 år og herefter hvert 2. år. D A F foreslår en tillægsbestemmelse, hvorefter personbiler over 10 år gamle skal til periodisk syn hvert år. Herved tilsikres, at biler ude i trafikken formentlig får en bedre vedligeholdelsesstandard for så vidt angår bremser, styretøj,. Rust og miljøbelastning. 14 Afsluttende bemærkninger Nærværende oplæg er et katalog over nogle af de afgifter, vi i D A F ser som objekter for en fornyelse i en mere miljøvenlig retning. Vi står naturligvis gerne til rådighed for eventuelle supplerende bemærkninger eller deltagelse i diverse udvalg om bilafgifter, provenu og miljø. Vi har ikke anset det som vor opgave at komme med konkrete forslag til forøgelser af de nuværende danske bilafgifter. D A Fs konklusion er ganske klar. I en tidsalder, hvor hensynet til det omliggende miljø, CO-2 udslip m.v. spiller en stadig større rolle, kan det for det danske moderne samfund være hensigtsmæssigt at tage bilbeskatningsområdet op til fornyet overvejelse. Med venlig hilsen Danmarks Automobilforhandler Forening

10 10

Rapport fra arbejdsgruppen. vedrørende. mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften

Rapport fra arbejdsgruppen. vedrørende. mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften Kapitel 1. Arbejdsgruppens sammensætning og kommissorium Kommissorium På opfordring fra De Danske Bilimportører,

Læs mere

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ II.1 Indledning Et velfungerende transportsystem centralt for samfundet Gener ved bilkørsel Forskellige afgifter på biler og kørsel Et velfungerende transportsystem

Læs mere

Omlægning af registreringsafgiften

Omlægning af registreringsafgiften Omlægning af registreringsafgiften Rapport fra arbejdsgruppen om en omlægning af registreringsafgiften Skatteministeriet Omlægning af registreringsafgiften April 2003 Udgiver: Skatteministeriet København

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-511-0012 Udkast (2) 9. oktober 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-511-0012 Udkast (2) 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 34 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-511-0012 Udkast (2) 9. oktober 2007 Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Justering af afgiftsberegningen

Læs mere

Klimavenlig transportbeskatning

Klimavenlig transportbeskatning 24. februar 2014 RAPPORT Personbiler er blevet billigere og mere energiøkonomiske i Danmark i de seneste år. Den samlede CO2-udledning fra personbiltrafikken er imidlertid ikke faldet, da de billigere

Læs mere

KAPITEL III TRAFIK, TRÆNGSEL OG INFRASTRUKTUR

KAPITEL III TRAFIK, TRÆNGSEL OG INFRASTRUKTUR Dansk Økonomi forår 2006 KAPITEL III TRAFIK, TRÆNGSEL OG INFRASTRUKTUR III.1 Indledning Effektivt transportsystem ønskeligt Stigende transport Afledte effekter af transport Det offentlige budget Et velfungerende

Læs mere

Indhold. Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4. Egen bil... 29. Valget mellem firmabil og egen bil... 33. Varevogne på gule plader...

Indhold. Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4. Egen bil... 29. Valget mellem firmabil og egen bil... 33. Varevogne på gule plader... Indhold 1 Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4 Erhvervsmæssig kørsel efter momsreglerne... 5 Erhvervsmæssig kørsel efter skattereglerne... 8 Varevogne på gule plader... 13 Hvilke biler er specialindrettede?...

Læs mere

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011.

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011. Biler skat og moms 2011/2012 Forord Trods finanskrise og diverse adfærdsregulerende initiativer udtænkt på Christiansborg kører mange prægtige biler rundt i i Danmark. Bilerne er er forsynet med forskellige

Læs mere

Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier. Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S

Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier. Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S Miljøprojekt Nr. 939 2006 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Grønne afgifter til gavn for klimaet

Grønne afgifter til gavn for klimaet Det Energipolitiske Udvalg, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 175,EPU alm. del - Bilag 188 Offentligt 27. februar 2009 Grønne afgifter til gavn for klimaet RESUME Der er bred politisk enighed om, at

Læs mere

Lidt af en Sherlock Holmes

Lidt af en Sherlock Holmes MARKEDET Sådan ser en af autobranchens Sherlock Holmes er ud. Navnet er Jan Krusager, Bosch. Lidt af en Sherlock Holmes En tester er god, men finder ikke alle fejl. Tag med på fejlsøgningstur. Af Frank

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, færdselsloven, registreringsafgiftsloven og andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, færdselsloven, registreringsafgiftsloven og andre love Lovforslag nr. L 24 Folketinget 2008-09 Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, færdselsloven, registreringsafgiftsloven

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Departementet 15. april 2004

Departementet 15. april 2004 Departementet 15. april 2004 Skatteministerens redegørelse for virkningerne af ændringen i reglerne for registreringsafgift ved reparation og genopbygning af færdselsskadede køretøjer 1. Sammenfatning

Læs mere

Workshop om roadpricing - Indlæg og diskussioner på Trafikdage'99

Workshop om roadpricing - Indlæg og diskussioner på Trafikdage'99 Workshop om roadpricing - Indlæg og diskussioner på Trafikdage'99 - Af Anette Pittelkow, Anker Lohmann-Hansen, Harry Lahrmann, Jan Kildebogaard og Johan Nielsen. Keywords - dansk: kørselsafgifter, afgifter,

Læs mere

Afgifts-, moms- og skattemæssige regler vedrørende brugen af gulpladebiler

Afgifts-, moms- og skattemæssige regler vedrørende brugen af gulpladebiler Vejleder: Anders Lützhøft Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012, juridisk institut Underskrift Afgifts-, moms- og skattemæssige regler vedrørende brugen af gulpladebiler Jens

Læs mere

Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5. Landsdækkende Roadpricing

Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5. Landsdækkende Roadpricing Dato 19. september 2013 (tabel 4 og 6 revideret pr. 15. januar 2014) Arbejdsgruppen Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5 Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K www.trængselskommissionen.dk

Læs mere

Konsekvenserne for taxierhvervet i Danmark ved afskaffelse af frikørselsordningen

Konsekvenserne for taxierhvervet i Danmark ved afskaffelse af frikørselsordningen Indføres forslaget, som det er fremlagt, vil det være en katastrofe for taxibranchen. Mange vognmænd vil være i risiko for at afvikle deres virksomhed. Trine Wollenberg, Direktør i Dansk Taxi Råd Konsekvenserne

Læs mere

Herefter en kort gennemgang af Skattekommissionens reformforslag, delt op på følgende områder:

Herefter en kort gennemgang af Skattekommissionens reformforslag, delt op på følgende områder: Februar 2009 Så er Skattekommissionens forslag offentliggjort, og ikke overraskende skal en stor del af finansieringen hentes via en begrænsning af boligejernes rentefradrag, og erhvervslivet må lægge

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

Økonomi og Miljø 2013

Økonomi og Miljø 2013 Økonomi og Miljø 2013 Economy and Environment 2013 English Summary Energi- og klimapolitik Bilbeskatning, ulykker og miljø Affald Økonomi og Miljø, 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere

Øget bilbeskatning indfrier ikke regeringens miljømål

Øget bilbeskatning indfrier ikke regeringens miljømål Af Analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon 20 92 84 40 Juni 2014 Den danske registreringsafgift er den højeste i den vestlige verden og indebærer allerede en meget kraftig tilskyndelse til at køre

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

ALT OM FIRMABILEN. Firmakortet tilpasset dit behov

ALT OM FIRMABILEN. Firmakortet tilpasset dit behov ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE ALT OM FIRMABILEN April 2007 Stadig flere firmabiler Flere og flere af de personbiler, der sælges i Danmark, bliver solgt som firmabil,

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

Trafikafgifter og klimapåvirkning. Hvordan sænker vi bilernes CO 2 -udledning?

Trafikafgifter og klimapåvirkning. Hvordan sænker vi bilernes CO 2 -udledning? Trafikafgifter og klimapåvirkning Hvordan sænker vi bilernes CO 2 -udledning? Trafikafgifter og klimapåvirkning Hvordan sænker vi bilernes CO2-udledning? Det Økologiske Råd, Naturvernforbundet og Naturskyddsföreningen

Læs mere