E2E Teststrategi Engrosmodellen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E2E Teststrategi Engrosmodellen"

Transkript

1 E2E Teststrategi Engrosmodellen Et overblik over metode og proces Ver FRE August

2 Kort om: End to End (E2E) Test Generelt om End-to-End (E2E) Test Formålet med at gennemføre en E2E test er at identificere systemafhængigheder og sikre at den korrekte information flyder mellem de forskellige systemkomponenter, som indgår i den samlede løsning. I modsætning til UAT (User Acceptance Test), validerer E2E testen ikke alene selve software systemet men også integrationen til eksterne interfaces. Derfor navnet E2E test. Formålet med E2E testning er at gennemføre et produktionslignende scenarie. Sammen med software systemet valideres batch/data processing med andre upstream/downstream systemer. E2E testning udføres efter funktionel og UAT tests mv. Der anvendes relevante produktionslignende data og testmiljøer for at simulere real-time forhold. Derfor er E2E Test så vigtig: Engrosmodellen er en kompleks it-løsning, som er forbundet med et stort antal sub-systemer i form af aktørernes it-systemer. Aktørernes it-systemer er forskellig fra Energinet.dk s DH/Engrosmodel system, er fremstillet af andre it-leverandører og ejes af de enkelte aktører. Hvis blot samspillet med ét af disse sub-systemer fejler, kan det påvirke den samlede Engrosmodels funktionalitet. Dette er en risiko og kan minimeres ved at gennemføre E2E test af Engrosmodellen, som vil medvirke til at identificere problemer og dermed sikrer at hele Engrosmodel-løsningen fungerer efter hensigten. 2

3 Målet med E2E Test af Engrosmodel Sikre at Engrosmodellen funktionelt fungerer efter hensigten i samspil med aktørernes it-systemer i det danske el-marked. Testen medvirker til at identificere fejl og uhensigtsmæssigheder i såvel DH, som aktørernes egne løsninger således, at disse kan reduceres til et acceptabelt niveau inden idriftsættelse af den samlede Engrosmodel løsning Medvirke til at aktører, deres it-leverandører og Energinet.dk er bedst mulig rustet til at understøtte Engrosmodellens funktionalitet og realisering Med E2E Testsystemet tilbyder Energinet.dk en service, hvor aktører og itleverandører døgnet rundt kan teste deres løsninger mod Dummy aktør data Energinet.dk vil yde support i forbindelse med brug af E2E Testsystemet Energinet.dk vil løbende overvåge fremdrift og brug af E2E Testsystemet for at skabe overblik over aktørernes status i processen frem mod at blive E2E godkendt ATS E2E PROD 3

4 E2E Test strategi I forbindelse med etableringen af Engrosmodellen i det danske marked etablerer Energinet.dk en service for gennemførelse af End to End (E2E) Test for at sikre den bedst mulige idriftsættelse af den samlede løsning incl. samspillet med aktørernes it-systemer i det danske el-marked Målet er, at alle aktører skal gennemføre en godkendt og dokumenteret E2E Test, som godkender deres systemer i samspil med Engrosmodellen. Kravet til omfanget af E2E Test vil være gradueret iht. til aktørrolle mv. E2E tests udføres mellem det enkelte aktør it-system og Dummy aktør målepunkter, som er defineret af Energinet.dk for hver aktør Energinet.dk udarbejder E2E Test drejebog med test-cases for aktører og etablerer E2E Testsystem, som de enkelte aktører og it-leverandører benytter ved E2E test af egne systemer. E2E Testsystem fungerer som en løsning, hvor aktører selv kan gennemfører de forskellige test-cases i videst muligt omfang Der åbnes op for E2E PILOT Test for udvalgte aktører og it-leverandører i februar og fra april vil alle aktører kunne påbegynde deres E2E Tests. E2E testforløb inddeles i henholdsvis PRE-Test og FINAL-Test perioder I PRE Test periode skal alle aktører have gennemført de første deltest, mens kravet er, at alle aktører har afsluttet og dermed bestået deres E2E test senest i FINAL-Test perioden Såfremt aktører/it-leverandører får behov for support i forbindelse med brug af E2E Testsystem vil Energinet.dk have et vist beredskab af E2E-supportere til rådighed Energinet.dk vil aktivt overvåge fremdrift/aktivitet af aktørernes E2E Tests set i forhold til gældende tidsplaner. Dette vil danne grundlag for rapportering og evt. opfølgning sammen med de enkelte aktører 4

5 Test proces 1. Udvalgte aktører og it-leverandører inviteres til at deltage i PILOT E2E Test 2. PILOT E2E Test gennemføres med udgangspunkt i E2E Testdrejebog. 3. Alle aktører får adgang til E2E Testmiljø i E2E PRE Test periode. Målet er at alle aktører skal have gennemført de første deltests inden udløb af periode. 4. Løbende opfølgning fra Energinet.dk om dette sker. 5. I perioden skal alle relevante aktører senest afslutte deres E2E test og opnå godkendelse ift. Engrosmodellen. 6. Såfremt Energinet.dk opfølgning viser kritisk situation omkring aktørfærdiggørelse vil Energinet.dk benytte SWAT team som sættes ind for at medvirke til at Engrosmodellen gå i luften, som planlagt. 7. Løbende Energinet.dk generel support til aktører ifm. afviklingen af E2E Test E2E PILOT TEST E2E PRE TEST E2E FINAL TEST 5

6 Tilpasning af E2E Test Indhold og omfang af E2E Testcases tilpasses til den test-rolle (EL,NV,FP,BA) som aktører og itleverandører skal gennemføre E2E test for. EL NV E2E Testdrejebog FP BA 6

7 Eksempel: E2E test af Dummy EL overtager kunde Log in som Dummy EL DH GUI Dummy E2E data Dummy EL DH GUI Egne E2E data DH Test Log in som Aktør nn Dummy NV Aktør nn E2E tester lev.skift i rollen som hidtidig EL. Initierer selv processen ved at logge sig ind som fremtidig EL og benytte ét af de af Energinet.dk anviste MP er Init. Auto Aktør nn kontrollerer beskeder modtages i eget aktør it-system 7

8 Test metode Alle aktører har en Sandkasse (E2E Testpakke) med målepunkter (specificeret af Energinet.dk) til rådighed. E2E Aktør Test roller EL NV NV BA Alle aktører gennemfører Final E2E Test på de af Energinet.dk tildelte Final E2E Test målepunkter i overensstemmelse med E2E Testdrejebog. Energinet.dk følger op på de enkelte aktører data, som dokumenterer grundlaget for at E2Egodkende aktøren. E2E pakke E2E Testdata Dummy EL Dummy NV Dummy FP 8

9 Aktør E2E testrolle versus Dummy aktører NV EL Dummy FP Dummy EL EL Dummy FP Dummy FP EL Dummy * Number of FP s * Number of SI s BA EL Dummy SI EL Dummy Pr. SI FP Dummy Pr. SI * Number of SI s * Number of SI s 9

10 Brutto E2E Testdatasæt Testdata områder Opdeling/uddeling af test målepunkter Syntetiske data Aktør A Sammensætning af I størrelsesorden 300 MP Dummy NET MP Dummy NV område Dummy EL Dummy FP For hele markedet Aktør B Aktør C Egne NET MP Dummy LEV MP Egne NET MP... Xxx MP Opdeling pr. aktør Aktør D Sandkasse Aktør Final godkendelse Reserve E2E Testdata 10

11 Set-up for E2E Testsystem TEST DH Engrosmodel E2E Teststatus-mail pr. aktør DH GUI Dummy E2E data Aktør nn Test Dummy NV Dummy EL DH GUI Egne E2E data Dummy FP E2E Testdrejebog Opfølgning Status E2E Rapportering B2B Aktør it-system B2B klient Fremdrift Energinet.dk Aktør nn E2E tester Energinet.dk E2E-supporter 11

12 Tidslinje ATS system Specifikation, udvikling og test CGI delivery 5 UAT Test CGI delivery 6 UAT Test Alle Aktører har gennemført første E2E deltest Alle Aktører er E2E godkendt Ift. Engrosmodel Definiton af E2E Testcases E2E Testportal Specifikation, udvikling og test Færdiggørelse af E2E Test drejebog (Ver. 1) Ajourføring af E2E Test drejebog (Ver. 2) 12

13 SLUT 13

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG - BALANCEANSVARLIG 07. januar 2014 Version 0.2 Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 1/22 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 4 1.1 Versionsoversigt... 4 1.2 Reference

Læs mere

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. TYPER AF TEST...2 3. PLANLÆGNING AF TEST I FASERNE...6 3.1 IDÉFASEN...6 3.2 ANALYSEFASEN...7 3.3

Læs mere

Bilag 0. Terminologi og definitioner

Bilag 0. Terminologi og definitioner Bilag 0 Terminologi og definitioner Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder ingen krav eller mindstekrav, og skal ikke udfyldes ved Leverandørens afgivelse

Læs mere

Overdragelse til itdriftsorganisationen

Overdragelse til itdriftsorganisationen Overdragelse til itdriftsorganisationen Indhold 1. Formål med tjeklisten 3 2. Tjeklisten 5 2.1 Governance 5 2.2 Processer 5 2.3 Support af slutbrugere 6 2.4 Viden og dokumentation 8 2.5 Kontrakt, leverandørsamarbejde

Læs mere

BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING

BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING Indholdsfortegnelse: 1 Ledelsesresume... 3 2 Formål og introduktion... 5 3 Valg mellem de fire driftsmodeller og implementeringsstrategi...8

Læs mere

Arkitekturrapport: Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksne-området

Arkitekturrapport: Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksne-området Arkitekturrapport: Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksne-området Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af

Læs mere

Bilag B - Produktbeskrivelser

Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Bilag 2 Situationsbeskrivelse

Bilag 2 Situationsbeskrivelse Bilag 2 Situationsbeskrivelse Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 5 2.2 UNDERBILAG... 5 3 INTRODUKTION TIL ATP KONCERNEN...

Læs mere

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014 BILAG 5 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 10. juni 2014 Der fremsendes forud for hvert møde i Direktørgruppen en statusrapport, der rapporterer på net- og elhandelsvirksomhedernes performance,

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet Indholdsfortegnelse Datacenter... 3 Netværk og Internet... 3 Support... 3 Sikkerhedspolitik & Kvalitetssikring... 4 Sikkerhedspolitik... 4 Kvalitetssikring... 5

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag

Læs mere

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal CMS-løsning til vallensbaek.dk Vallensbæk den 7. marts 2013 1 Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 UNDERBILAG... 5 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 6 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Vejledning til udfyldelse - Henvisninger til underbilag - Tabel 1 - Tabel 2 - Tabel 3 - Punkt 1.1 - Punkt 3.1

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark

Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark 29. april 2013 Projektinitieringsdokument Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Stamdata... 4 2 Den forretningsmæssige

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 403 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 403 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 403 Offentligt CPR-kontoret CPR opgaven underskrevet kontrakt Definitioner Bilag 0 Version

Læs mere

Kunde hos Statens It. Hvordan styres dit projekt? Juni 2015

Kunde hos Statens It. Hvordan styres dit projekt? Juni 2015 l Kunde hos Statens It Hvordan styres dit projekt? Juni 2015 Side 2 af 12 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Hvem er Statens It? 3 1.2 Kort om projekter 3 2 Kundeprojekter - samspillet mellem Statens It, kunden

Læs mere

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Punkt 2 - Punkt 8 - Krav 16.1 - Krav 16.4 - Krav 16.5 - Krav 16.6 - Krav 16.7 - Krav 16.8 - Krav 16.9 - Krav 16.11 - Krav

Læs mere

Bilag 8 Samarbejde og rapportering

Bilag 8 Samarbejde og rapportering Bilag 8 Samarbejde og rapportering Version 0.9 05-05-2014 Indhold VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 1 INDLEDNING... 5 2 PROJEKTLEDELSESMETODE OG UDVIKLINGSMETODE... 6 2.1 UDVIKLING AF PROTOTYPE FOR SYSTEMETS

Læs mere

Bilag 2 Situationsbeskrivelse

Bilag 2 Situationsbeskrivelse Bilag 2 Situationsbeskrivelse Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 5 2.2 UNDERBILAG... 5 3 INTRODUKTION TIL ATP KONCERNEN...

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

Transitionskoncept. Overgang fra anlæg til drift

Transitionskoncept. Overgang fra anlæg til drift Transitionskoncept Overgang fra anlæg til drift Koncept for transitionsprojekter Overgang fra anlæg til drift Version 2.0 Banedanmark It Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.d k Forfatter:

Læs mere

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/S ScanNet ISAE 3402 Type

Læs mere

UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål

UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Om nærværende bilag Nærværende bilag indeholder en beskrivelse af Leverandørens Ydelser, som Tilbudsgiver skal levere i henhold til Vedligeholdelsesaftalen,

Læs mere

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet November 2013 Høringsudgave Version 4.0 Træder i kraft den 1.10.2014 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 DATE CCO HBK LRO LRO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere