Udvalgsvejledning. FDF Landslejr 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalgsvejledning. FDF Landslejr 2016"

Transkript

1 Udvalgsvejledning FDF Landslejr 2016 Version 1 Marts 2015

2 Udvalgsvejledning til FDF Landslejr 2016 Her kan du slå op og læse om de overordnede retningslinjer for udvalgsarbejdet til FDF Landslejr Mangler du noget information, så kig i jeres kommissorium. Står det heller ikke dér, så kontakt din kontaktperson i Landslejrudvalget (LLU). Indhold 1. FORORD 3 2. FORMÅL OG PRINCIPPER 4 2. TIDSPLAN 6 3. ORGANISATION 8 4. STRUKTURHJÆLP TIL UDVALGET 9 5. AT SKAFFE MEDARBEJDERE 9 6. KOMMUNIKATION ØKONOMI PÅ SELVE LEJREN LANDSLEJRKURSUS KONTAKTOPLYSNINGER 17 Udvalgsvejledning FDF Landslejr 2016 Side 2 af 17

3 1. Forord Vi er glade for, at du sidder og læser i denne vejledning, for det betyder at du er en af dem, som har sagt ja til en opgave i et udvalg eller en tjeneste på FDF Landslejr Udvalgsvejledningen er et redskab til udvalgsarbejdet og fungerer som et lille opslagsværk, hvor du kan læse om kommunikation, økonomi, tidsplaner, kontaktoplysninger og meget mere. Den går hånd i hånd med det kommissorium, som vi i fællesskab har udarbejdet for udvalgets område. Der er mange måder at tage på Landslejr på men uanset om man er leder på et kredshold, medarbejder i parkeringen eller formand for et udvalg har vi det samme formål: Vi vil give børn og unge en uforglemmelig FDF-oplevelse, som bidrager til det ståsted, som de møder verden fra. Relationen mellem barn og voksen er centralt på denne lejr, ligesom den altid har været det i FDF: At voksne, der har noget på hjerte, vil noget for og med de børn og unge, som er med på landslejren. Voksne, der sætter sig i øjenhøjde med børn og unge, og som rejser sig op på raftebordet og leder på vej. Vi skal skabe en landslejr sammen, som danner den bedste ramme for, at FDF-ledere kan være de bedste ledere, de nogensinde har været til gavn for børn og unge. En landslejr, hvor lederen er på hjemmebane og ikke føler sig på bagkant. Vi skal hjælpe FDF-lederen tilbage i førersædet, så han er rustet til at være den leder, han altid har været og altid har ønsket at blive. Det tror vi på, er den bedste vej til at lave god FDF for børn og unge. Udvalg og tjenester skal være med til at skabe en landslejr, der giver plads til, at lederen kan udfolde gode FDF-oplevelser til glæde for børn og unge. En landslejr, hvor lederen har ejerskab og lederskab for landslejrens program og oplevelser og føler sig på hjemmebane, så han kan være den leder, han altid har været og altid har ønsket at blive. Det tror vi på, er den bedste vej til at lave god FDF for børn og unge. Din opgave som udvalgsmedlem er at bidrage med lige netop det, du kan, for at Landslejren bliver en god FDF-oplevelse. Vi glæder os til at samarbejde med dig og høre, hvad du drømmer om og hvordan dine opgaver bliver løst allerbedst. Vi er nemlig overbeviste om, at hvis du får mulighed for at udleve nogle af dine FDF-drømme, så bliver det til glæde for os alle. Velkommen til udvalgsarbejdet på FDF Landslejr 2016 På vegne af landslejrudvalget Morten Krogsgaard Landslejrchef Udvalgsvejledning FDF Landslejr 2016 Side 3 af 17

4 2. Formål og principper Formål At skabe en storslået og nærværende FDF-oplevelse, der tager afsæt i FDFs formål, værdigrundlag og ambition. Principper FDF Landslejr 2016 skal særligt kendes på fem principper. Principperne skal præge forberedelse og afvikling af landslejren på alle niveauer. Leg FDF Landslejr 2016 skal være kendetegnet ved leg på mange niveauer. Leg er centralt i FDF vi leger både for alvor og for sjov. Når vi leger, skaber vi nye udfoldelsesmuligheder, kreativitet og rum for dannelse. Udfoldelsen sker, når vi leger sammen. Kreativiteten opstår, når vi går til opgaver og oplevelser på en legende måde. Legen danner os som mennesker, når vi oplever verden og hinanden igennem legen. Eksempel: Legen skal være central i mange dele af Landslejr Både i aktiviteter for børnene og i måden udvalg arbejder på. Relationer og fællesskab På FDF Landslejr 2016 skal der skabes nye relationer og fællesskaber. Landslejren skal være et sted, hvor nye venskaber fødes, og hvor vi oplever fællesskabet ved at være sammen om FDF. På Landslejren har vi mulighed for at nå ud over vores egen kredsvirkelighed og lære nyt af andre. Venskaber og relationer, som skabes i landslejrens sus, sætter spor for livet. Eksempel: Det skal sikres, at der er tid og rum både til de nære fællesskaber, og at man møder andre end dem, man kender på forhånd. Det gælder både børn, unge og voksne. Den lille lejr i den store lejr På FDF Landslejr 2016 skal det helt nære og det helt store være omdrejningspunkterne for lejren. En landslejr udgøres af mange små lejre. Små fællesskaber med stærke og nære bånd og traditioner, som skaber minder. Landslejrens store sus skal give følelsen af at være mange og skabe store oplevelser. Eksempel: De fleste husker de store lejrbål som en kæmpe oplevelse. Men mange husker også opvasketjansen på lejrpladsen, hvor samværet med venner og ledere skaber gode historier og relationer, som står stærkere efter en landslejr. Ejerskab og lederskab FDF Landslejr 2016 skal blive til i fællesskab. Alle har ansvar for landslejren og derfor skal alle kunne bidrage der, hvor de kan og vil. Lejrens program skal give mulighed for at lederen kan tage ejerskab og lederskab for egne aktiviteter. Eksempel: Lejrens program skal give mulighed og tid til at lederen i løbet af dagen selv kan afvikle aktiviteter, når det passer. Udvalg skal kunne byde ind med nye måder at gøre ting Udvalgsvejledning FDF Landslejr 2016 Side 4 af 17

5 på. Landslejren skal række frem FDF Landslejr 2016 skal række frem i FDF efter lejren. Alle på landslejren lægger enorme mængder af tid og energi i forberedelserne og afviklingen af landslejren. FDF Landslejr 2016 må ikke bare være en event, men skal række fremad og skabe værdi i FDF efter lejren. Eksempel: Der skal udvikles materiale (aktiviteter/andagter), som kredsen kan bruge efter lejren. FDF Landslejr 2016 skal sammentænkes hensigtsmæssigt med landsforbundet både op til og efter lejren. Udvalgsvejledning FDF Landslejr 2016 Side 5 af 17

6 2. Tidsplan Her er en tidsplan over vigtige datoer du som formand skal være opmærksom på: 2015 Januar/februar Udvalgsarbejdet starter 22. marts Fællesmøde for alle udvalgsformænd Silkeborg Højskole 10. maj Deadline for udarbejdelse af udvalgsbudget og udvalgskommissorier 15. Maj Deadline til elektronisk nyhedsbrev Juni Kredse samles i byer og borgmestre opfordres 15. juli Deadline til elektronisk nyhedsbrev 15. september Deadline til elektronisk nyhedsbrev sep. Landslejrkursus FDF Friluftscenter Sletten 15. oktober Deadline fortræningsmaterialer, der skal udsendes til borgmestre og kredse 1. november Mulighed for fælles udvalgsweekend 15. november Deadline til elektronisk nyhedsbrev November Udsendelse af indbydelse Den individuelle tilmelding åbner 15. december Deadline for forkyndelsesmateriale og lejrbålsmateriale, der udsendes til borgmestre. Udvalgsvejledning FDF Landslejr 2016 Side 6 af 17

7 januar Deadline til elektronisk nyhedsbrev 1. marts Tilmeldingsfrist for alle til FDF Landslejr marts Fællesmøde for alle udvalgsformænd Silkeborg Højskole 15. marts Deadline til elektronisk nyhedsbrev 1. april Revidere udvalgsbudget i samarbejde med landslejrudvalget på baggrund af den endelige tilmelding. 15. april Frist for indlevering af materiale, der skal oversættes af Internationalt udvalg 15. april Deadline til elektronisk nyhedsbrev April/maj Fortræningslejre i landsbyerne 15. maj Deadline til elektronisk nyhedsbrev 15. maj Sidste frist for bestilling af materialer hos 55Nord 1. juni Deadline til elektronisk nyhedsbrev 4. juli Mulighed for at udvalg kan ankomme til lejren juli FDF Landslejr sep. Sidste frist for aflevering af udvalgsregnskab, evaluering og arkivmateriale Udvalgsvejledning FDF Landslejr 2016 Side 7 af 17

8 3. Organisation Hvad er hvad? Udvalg: Udvalg nedsættes af Landslejrudvalget til at løse de opgaver, der er beskrevet i udvalgenes kommissorier. Alle udvalg har en kontaktperson i Landslejrudvalget, som de refererer direkte til og kan sparre med undervejs. Tjenester: Tjenester nedsættes af Landslejrudvalget til at løse bestemte opgaver beskrevet i tjenesternes kommissorier. Tjenesters primære opgave er at servicere deltagere, medarbejdere og gæster. Tjenester refererer direkte til deres kontaktpersoner i Landslejrudvalget. Arbejdsgrupper: Arbejdsgrupper kan nedsættes af et udvalg til at løse konkrete arbejdsopgaver før og/eller under lejren. For at sikre bedst mulig kontakt til udvalget, skal et af medlemmerne i arbejdsgruppen sidde med i det udvalg, der har nedsat arbejdsgruppen. Arbejdsgrupper refererer direkte til dets udvalg. Sammensætning af udvalget Det er formanden i udvalget, som sætter sit udvalg. Det skal så vidt som muligt være et udvalg som ikke har for stor geografisk spredning, da transport er en af de største udgifter i udvalgsarbejdet. Når udvalget er blevet nedsat, så skal formanden give besked til LLU-kontaktpersonen om hvem udvalget består af. Arbejdsgrupper og tjenester skal altid sammensættes lokalt eller regionalt. Udvalgsvejledning FDF Landslejr 2016 Side 8 af 17

9 Arbejdsfordeling i udvalget Udvalgene skal organiserer sig som det giver mening. Det vigtige for LLU er, at der er en formand og én der tager sig af økonomien. Det kan godt være formanden. Samtidig er der behov for at sikre, at der er en i udvalget som kan være kontaktperson til Lejrserviceudvalget, og som kan tage sig af den praktisk-tekniske koordination. 4. Strukturhjælp til udvalget Hvordan udvalget strukturer dagsordner, referater, bilag osv. er op til udvalget selv. Der er kun to krav udvalget skal leve op til: 1. LLU-kontaktpersonen skal kunne tilgå referaterne. Lav en aftale med jeres kontaktperson om, hvordan I gør. 2. Arbejdet i udvalget skal kunne dokumenteres bagefter. Der er vigtig viden gemt i alle de dokumenter, hvert udvalgt laver til en landslejr, som er en stor hjælp, når næste landslejr skal laves. Tænk derfor et system, som vil være let at dele/overlevere til næste lejr. Da der findes mange gratis og gode værktøjer til projektstyring og fildeling opfordrer LLU på det kraftigste til at disse bruges. Det kan f.eks. være Dropbox, Google Drev eller Podio. Ønsker I at bruge Podio til udvalgsarbejdet, kan I få gratis adgang hertil. Kontakt Morten Krogsgaard. 5. At skaffe medarbejdere På FDF.dk/landslejr kan dit udvalg eller tjeneste søge efter medarbejdere og opslå jobs, I har brug for at få besat. Du kan også skrive i Facebook-gruppen for ledere. Opslag på hjemmesiden Op landslejrens hjemmeside kan du udfylde en formular med en beskrivelse af jobbets indhold, tid, kontaktoplysninger, frist og lignende. Oplaget rettes til ift. hjemmesiden og herefter bliver annoncen. Husk at medarbejdere er en begrænset ressource. Foretag derfor en kritisk analyse af, hvor mange medarbejdere I reelt har behov for og hvilke opgaver i udvalgets arbejde, der er vigtigst. Udvalgsvejledning FDF Landslejr 2016 Side 9 af 17

10 6. Kommunikation Hvordan kommunikerer man som udvalg til sin målgruppe? Overordnet skal I tænke grundigt over, hvad der er need to know, og hvad der er nice to know og for hvem. Der er ustyrlig meget kommunikation omkring en landslejr, og det sværeste job i forhold til det er ikke at drukne lederne i information. Vær derfor kritisk overfor, hvad I som udvalg vælger at sende ud og kommuniker enkelt og kort, så lederne ikke går død i alle de mange ord. Samtidig er der mange forskellige kanaler, hvor man kan få sit budskab ud. Se listen nedenfor godt i gennem, så I bliver skarpe på hvilken kanal, der giver mest mening at bruge for jeres udvalg. Der er følgende kanaler som udvalg til at kommunikere til forskellige målgrupper: FDF.dk/landslejr: Samler al praktisk information om lejren og tilmelding. Har I noget information, der ville passe godt ind her, sendes det til LL-nyhedsbrev: Nyhedsbrev for holdledere med relevant information. Skal være så overskuelige som mulige og samle informationer. Vil I gerne have information med her, skal det sendes til Se deadlines i tidsplanen. Kredsforsendelsen: Skal noget trykt materiale sendes ud til kredsene kan kredsforsendelsen bruges. Det skal koordineres med Forbundskontoret ift. deadlines. Bluz og Flux: Kan bruges til at målrette information til FDFs børn og unge. Kontakt FDFs mediekonsulent hvis I mener at have noget relevant indhold til bladene. Vær opmærksom på at deadline ligger lang tid før bladet udkommer. Man kan derfor ikke forvente at komme med noget lige inden udgivelsen, som kan komme med. FDF LEDEREN: Kan bruges til at nå FDFs ledere med mere end bare envejskommunikation. Kontakt FDFs mediekonsulent hvis I mener at have noget relevant indhold. Vær opmærksom på at deadline ligger lang tid før bladet udkommer. Man kan derfor ikke forvente at komme med noget lige inden udgivelsen, som kan komme med. Facebookgruppe: Gruppen er for alle ledere i FDF, der selv ønsker at være med. Gruppen er lukket og kommunikation her er løbende nyheder, der har relevans for lederne. Det gælder også en mere personlig og down to earth kommunikation fra LLU. Gruppen kan også bruges til at involvere lederne ved at stille spørgsmål i afstemning, lave videoer fra LLU-møderne, komme med nyheder her først osv. Alle kan slå noget op i gruppen, og vi beder jer derfor om grundigt at overveje inden der postes noget, om det er det rette forum og indhold. Er I det mindste i tvivl så kontakt Ane Kolby eller Signe Bjørg Lyck, der gerne giver sparring. Udvalgsvejledning FDF Landslejr 2016 Side 10 af 17

11 Morten Krogsgaard holder dagligt øje med gruppen, og svarer på spørgsmål eller sender spørgsmålene videre til dén, der kan svare. Som udvalgsformand har du ikke pligt til at gå ind at svare, hvis der er noget der vedrører dit område, men du må gerne gøre det. Skriver du som formand i facebookgruppen vil vi bede dig skrive dit navn, og hvilket område du er formand for i opslaget. Facebookside: Facebooksiden er LL2016s officielle side på Facebook, og er for alle der liker den. Det er altså både børn og voksne, eksterne og interne. Den styres af LLU og kommunikationsudvalget. Har du noget, der giver mening at dele her, kan du sende det til Vimeo: LL2016 har sin egen Vimeo-kanal. Har I som udvalg videoer, I gerne vil bruge til jeres arbejde, så vil det dejligt hvis de kunne ligge på den fælles kanal. På den måde bliver det nemmere at overlevere til næste landslejr. Kontakt Ane Kolby eller Signe Bjørg Lyck hvis I skal have en video lagt op. Grafisk udtryk Alt hvad der sendes ud og udgives i forbindelse med lejren skal følge den grafiske linje for lejren. Der findes en designguide, hvor man kan få den nødvendige hjælp til den grafiske linje. Kvalitet i layout er noget af det, der er med til at løfte udtrykket på hele lejren, og derfor er det noget, der lægges vægt på. Man kan altid kontakte LLUkommunikationsansvarlige Ane Kolby eller Signe Bjørg Lyck, hvis man har nogle spørgsmål angående layoutet. Officielle breve til modtagere i og uden for FDF skal udsendes på landslejrens brevpapir, der kan findes i elektronisk form på FDF.dk/landslejr. Kommunikation til internationale deltagere Det er vigtigt at huske de internationale deltagere, når vi kommunikerer for at give dem en god oplevelse af at være på lejr med os. Det betyder rent praktisk, at alt relevant materiale skal oversættes. Det hjælper Internationalt Udvalg gerne med. I vil modtage mere information om, hvordan og hvorledes dette foregår i løbet af processen. Bemærk dog allerede nu deadlines i tidsplanen. 7. Økonomi Ansvar Det er formanden for hvert enkelt udvalg eller tjeneste, der har det økonomiske ansvar også i det tilfælde, hvor der er en kasserer i udvalget. Er der nedsat arbejdsgrupper under udvalget, er det også udvalgsformanden, der har det overordnede ansvar her. Det er vigtigt, at Landslejrudvalget hurtigst muligt får kendskab til eventuelle afvigelser, når udvalget får kendskab til dem. Dette gælder både positive som negative afvigelser i forhold til det oprindelige budget. Ved et udvalg tidligt i forløbet, at de ikke Udvalgsvejledning FDF Landslejr 2016 Side 11 af 17

12 får behov for så mange penge, som de er blevet tildelt i budgettet, er det vigtigt, at de giver landslejrkassereren besked herom. Landslejrens kasserer deltager gerne i et møde med udvalget, hvor principper for budgetlægning kan drøftes, og giver gerne økonomisk sparring i tiden frem til landslejren. I tilfælde af at udvalg ønsker at udbetale honorar for en udført ydelse, skal dette drøftes med landslejrchefen og landslejrkasseren. Der kan ikke udbetales honorar af nogen art, uden forudgående godkendelse. Refundering af udlæg I får udgifter refunderet ved at benytte arket for udvalgsudgifter til landslejren. Udgiftsbilaget fremsendes sammen med denne vejledning og kan ligeledes hentes på FDF.dk/landslejr. I selve udgiftsbilaget findes en liste over udvalg eller tjeneste nummer. Husk at anføre dette på bilaget. Hos landslejrens kasserer kan udvalgsformanden få et ark der er tilpasset det enkelte udvalg. Benyt IKKE FDFs almindelige ark for udvalgsudgifter til dækning af udgifter i forbindelse med FDF Landslejr De udfyldte ark kan sendes elektronisk eller med posten. Eventuelle bilag (boner fra forretninger og anden dokumentation) skal altid fremsendes sammen med arket. De kan evt. indscannes og vedhæftes en, hvis arket sendes elektronisk. Som udgangspunkt kan der ikke udbetales acontobeløb. Der er tre beløbsstørrelser som er vigtige at huske på: Bilag under kr. Bilag over kr. Bilag over kr. 1) Bilag under kr. kan sendes direkte til forbundskontoret: FDF Landslejr 2016 Att: Bogholderiet Rysensteensgade København V 2) Bilag over kr. skal sendes til landslejrkasseren: Anders Kirk Madsen Otto Mallings Gade 12, 3.th 2100 København Ø Ved indkøb af enkelt materialer over kr. skal der indhentes minimum et tilbud hos 55 Nord. 55 Nord kan skaffe mange andre varer end dem, der fremgår af kataloget og tit til en bedre pris. Enkelt regninger over kr. skal faktureres direkte til landsforbundet. Udvalgsvejledning FDF Landslejr 2016 Side 12 af 17

13 FDF Landslejr 2016 Mrk. Udvalg og navn Rysensteensgade København V Der vil herefter blive sendt en kopi til den person, der har bestilt ordren til godkendelse. Personen videresender herefter til landslejrens kasserer (efter at være blevet attesteret af udvalgsformanden). 3) Bilag over kr. skal der indhentes minimum to tilbud og der faktureres direkte til landsforbundet: FDF Landslejr 2016 Mrk. Udvalg og navn Rysensteensgade København V Der vil herefter blive sendt en kopi til den person, der har bestilt ordren til godkendelse. Personen videresender herefter til landslejrens kasserer (efter at være blevet attesteret af udvalgsformanden). Større bestillinger I forbindelse med større udgifter (over kr. inkl. moms) skal der indhentes tilbud fra mindst to leverandører. Landslejrens kasserer kan kontaktes for assistance i den forbindelse. Indgåelse af aftaler med leverandører omkring levering af varer/ydelser for over kr. inkl. moms skal altid drøftes med landslejrchefen eller landslejrkassereren inden en endelig ordre placeres og samtidig skal der i disse tilfælde indhentes to tilbud. Det ene af de to tilbud skal som udgangspunkt indhentes fra 55 Nord. Udvalgsmedlemmer, som samtidig med udvalgsarbejdet ønsker at levere ydelser/varer til landslejren skal først godkendes af landslejrchefen/landslejrens kasserer, og der skal altid indhentes to alternative tilbud. Merchandise til lejren Produktion af merchandise med landslejrlogoet (T-shirts, kasketter m.v.) varetages af Landslejrudvalget. Det er ikke muligt for de enkelte udvalg at bruge af udvalgsbudgettet til produktion af T-shirts, kasketter eller andre kendetegn til udvalget, uden forudgående godkendelse fra landslejrchefen/landslejrkassereren. Fundraising Hver sparet krone er en tjent krone i landslejrens regnskab. Det betyder, at der opfordres til at alle udvalg fokuserer på, hvorledes udgifterne kan nedbringes bedst muligt uden at det nødvendigvis påvirker kvalitet og kvantitet negativt. En af metoderne hertil er bevidst at arbejde med fundraising. Alle udvalg bør derfor overveje mulighederne for at opnå ekstern finansiering, Udvalgsvejledning FDF Landslejr 2016 Side 13 af 17

14 typisk ved hjælp af nedslag i prisen hos eksterne leverandører og samarbejdspartnere, men i høj grad også ved at tænke over, hvorledes udvalget kan ansøge om økonomiske tilskud hos eksterne fonde, virksomheder eller offentlige myndigheder. Mødeudgifter Nedenstående takster og regler gælder for udvalg og tjenester. Rejseomkostninger i forbindelse med udvalgsmøder Der skal altid vælges billigste rejseform. Ved kørsel med bus og tog (Standard-billet eller billigere) dækkes omkostninger efter bilag. Ved kørsel i egen bil dækkes med 2,05 kr. pr. kilometer. Sørg så vidt muligt for at køre flere sammen. Forplejning ved møder Der ydes forplejningsgodtgørelse efter regning eller standardsatserne. Standardsatserne udgør 30 kr. pr. mand til middag/frokost og 15 kr. pr. mand til morgenmad/kaffe. Telefonudgifter Dækkes mod fremvisning af dokumentation for afholdte udgifter. Budget Budgetlægning Hvert udvalg/tjeneste skal udarbejde et budget for deres aktiviteter i tiden frem til landslejren, på landslejren og efter landslejren. Senest den 10. maj 2015 skal der afleveres et budget til landslejrens kasserer. Der vil i god tid inden, blive fremsendt en budgetskabelon med kommentarer til udarbejdelse af budgettet samt en forventet budgetramme for udvalgsarbejdet. Udvalget kan få assistance/sparring fra landslejrens kasserer i forbindelse med udarbejdelse af budgettet. Hvis der inden 10. maj 2015 er behov for at disponere større udgifter skal der rettes henvendelse til landslejrens kasserer inden der disponeres. Tidsplan for budgetlægning og godkendelse Marts 2015 Udsendelse af budgetretningslinjer samt budgetramme i kroner for udvalgsarbejdet 10. maj 2015 Sidste frist for aflevering af budgetter for udvalg. Maj 2015 Juni 2015 August 2015 Førstebehandling af budget på landslejrudvalgsmøde. Andenbehandling af budget på landslejrudvalgsmøde. Endelig godkendelse af budget på HB-møde. Udvalgsvejledning FDF Landslejr 2016 Side 14 af 17

15 Budgetopfølgning fra januar 2016 Formanden for udvalg/tjeneste vil hver måned modtage en økonomirapport med afholdte udgifter. Udgifterne vil være opgjort fra begyndelsen af udvalgsarbejdet frem til slutningen af den forudgående måned. Den første budgetopfølgning vil blive sendt til udvalgsformanden i januar Denne vise afvigelser i forhold til de enkelte budgetposter. Hvis der er negative afvigelse i forhold til det godkendte budget, er det udvalgsformandens opgave at henvende sig til landslejrens kasserer for at forklare årsagen til overskridelsen og et estimat på den samlede forventede udgift for den pågældende konto. Budgetoverskridelser accepteres som udgangspunkt ikke, men er det uundgåeligt skal landslejrens kasserer kontaktes så snart udvalget bliver klar over det, for at drøfte hvad der kan gøres jo før jo bedre. Har I ubrugte midler på budgettet, så meddel det til landslejrens kasserer så hurtigt som muligt. Det kan betyde, at vi kan gennemføre andre aktiviteter. Regnskabsaflæggelse Endelig opgørelse og regnskabsafslutning foretages hurtigst muligt efter landslejren. Senest den 15. september 2016 skal udvalg/tjeneste aflevere et færdigt regnskab sammen med en oversigt over eventuelle uafsluttede/manglende bilag. Arbejdsgrupper afregner direkte med de udvalg, de refererer til. 8. På selve lejren Betaling og rejserefusion Alle, der deltager og medarbejdere på FDF Landslejr 2016 betaler fuld deltagerafgift. Der gælder dog reducerede priser for deltagende børn under piltealderen. Der gælder følgende rejseudligningsordning for medarbejdere: Prisen på deltagerafgiften nedsættes med en transporttakst, der fastsættes efter en zoneopdeling af Danmark, der tager hensyn til, hvor langt den enkelte medarbejder har til lejren (inden for Danmarks grænser). Medarbejdere er selv ansvarlige for transport til og fra lejren. Der arrangeres ingen fællestransport hverken for medarbejdere eller øvrige lejrdeltagere. Hvordan skal udvalget bo Landslejren i 2011 viste, at det giver bedst sammenhængskraft hvis udvalg ikke bor i deres egen lejr, men er en del af kredsene. Derfor skal udvalg som udgangspunkt bo samlet sammen med en kreds, eller fordelt ud over flere kredse. Vælg den løsning, der bedst giver mening for jeres udvalg. Er dette helt umuligt, så tal med jeres kontaktperson i LLU, hvordan det kan løses. Oprydning Ja, det er hårdt arbejde og alle vil gerne hjem. Derfor bliver vi alle på lejren den sidste dag og hjælper med en stor fælles oprydning, når deltagerne er rejst hjem. Så kan alle komme hurtigt hjem. Udvalgsvejledning FDF Landslejr 2016 Side 15 af 17

16 Det betyder, at I må påregne, at mindst en fra hvert udvalg/tjeneste/lejrområde først kan forlade lejren lørdag den 16. juli. Alle Landsbyer, Riger og øvrige udvalg/tjenester har selv ansvaret for at rydde op. Der udarbejdes en oprydningsplan, hvor du kan se, hvilke opgaver dit udvalg har i forbindelse med oprydningen. Børneattester Alle udvalgsmedlemmer skal underskrive en børneattest det er et lovkrav. Derfor skal udvalgsformanden sørge for, at alle udvalgsmedlemmer underskriver en børneattest på første udvalgsmøde. Børneattesten kan hentes på leder.fdf.dk under menupunktet kredsservice - blanketter. Udfyld alle felter (husk kreds, fulde CPR-nummer samt underskrift) og send dem med posten til forbundskontoret (de må ikke sendes via e- mail). Salg af mad og drikke Af hensyn til Fødevarestyrelsens regler er det som udgangspunkt ikke tilladt at sælge nogen former for mad i forbindelse med udvalgets opgaver med mindre det er angivet i kommissoriet. Alle salgssteder skal nemlig godkendes af myndighederne og det er i den forbindelse Landslejrudvalget og Forplejningsudvalget, der har ansvaret for sundhedsforholdene på lejren. Hvis udvalget/tjenesten ønsker at sælge fødevarer skal dette aftales med Landslejrudvalget i god tid inden lejren. Landslejrudvalget skal godkende økonomien i forbindelse med et evt. salg, således at overskuddet skal gå i landslejrens kasse/missionsprojektet efter nærmere aftale. Drejer det sig om cateringvarer eksempelvis til caféer og lignende aftales indkøb og levering med Kiosk- og Gæstebespisningstjenesten. 9. Landslejrkursus Landslejrkurset på FDF Sletten afholdes i weekenden september I udvalgets eller tjenestens kommissorium er det beskrevet, hvis udvalget/tjenesten har en opgave på kurset. Vi håber så mange som muligt vil deltage, således at vi i fællesskab får skabt begejstring for landslejren og fortræningen op til. Indbydelse til kurset vil blive udsendt i kredsforsendelsen, men vil også være at finde på FDF.dk/landslejr. Økonomi i forbindelse med kurset Landslejrkurset den september 2015 er arbejdsområde for mange udvalg og det sted, hvor vi kan formidle landslejrens ide, materialer og muligheder for de enkelte ledere i landsforbundet. Derfor vil mange udvalg være inddraget i kursets programafvikling, hvorfor landslejrkurset betaler for de nødvendige udvalgsmedlemmers medvirken på kurset. Udvalgsvejledning FDF Landslejr 2016 Side 16 af 17

17 10. Kontaktoplysninger FDFs forbundskontor Rysensteensgade 3, 1564 København V og Morten Krogsgaard Landslejrchef og forplejning Tlf Anders Kirk Madsen Kasserer Tlf Ane Kolby Kristiansen Kommunikation Tlf Daniel Hoffmann Kusk Lejrservice, redning og læge Tlf Mads Sørensen Lejrbål, musik og revy Tlf Signe Bjørg Lyck Program og aktivitet Tlf Signe Winther Kristensen Forkyndelse, Seniorcity og Familielejr Simon Stagis Internationalt, Myanmar og Torvet Tlf Ulla Visbech Lederuddannelse, Installationer og opsamlingsudvalg Tlf Udvalgsvejledning FDF Landslejr 2016 Side 17 af 17

Gode råd til budgetlægning for projekter

Gode råd til budgetlægning for projekter Gode råd til budgetlægning for projekter Fælles for alle projekter: Mødebudget Hver projektgruppe har sin specielle egenart alt efter, hvordan deres kommissorium er formuleret. Fælles for projektgrupperne

Læs mere

FDF Dronninglund har valgt at følge de vejledenderetningslinier for brug af sociale medier.

FDF Dronninglund har valgt at følge de vejledenderetningslinier for brug af sociale medier. På ganske kort tid er teknologi, der for blot få år siden virkede avanceret, blevet hvermandseje, og både voksne og børn kan med en smartphone tilgå hele verden. For FDF giver det mulighed for at lave

Læs mere

samværsregler. På Facebook anbefales at oprette en FDF gruppe pr. klasse i stedet for at tilføje barnet som ven.

samværsregler. På Facebook anbefales at oprette en FDF gruppe pr. klasse i stedet for at tilføje barnet som ven. FDF Dronninglund På ganske kort tid er teknologi, der for blot få år siden virkede avanceret, blevet hvermandseje, og både voksne og børn kan med en smartphone tilgå hele verden. For FDF giver det mulighed

Læs mere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere HB mødebilag side 1/ 5 HB-møde: Marts 2014 Initialer: PJ Bilagsnr.: 2.5.1 SÆT KRYDS ÅBENT FØR Orienteringsbilag (O) x Debat- og temabilag (D) X X Beslutningsbilag (B) ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Side Når du rejser for TL 2 Hvem gælder reglerne for? 2 Generelt 2 Transport 2 Mad og drikke 4 Småfornødenheder 4 Overnatning 4 Telefon 4 Tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 5 7. Akutte

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 1) Søren Rottbøll er valgt til dirigent Der er rettidigt indkaldt til landsdelsmødet 4 uger før. Ændringer til dagsorden: Under pkt. 8a ændres 12 til 11. Under pkt.

Læs mere

Dagsorden og bilag til landsdelsmøde i landsdel 8

Dagsorden og bilag til landsdelsmøde i landsdel 8 ! Dagsorden og bilag til landsdelsmøde i landsdel 8 Torsdag d. 26. Februar 2015 kl. 19-21:30 på Rysensteen Tilmelding: senest d. 19. februar HER Dagsorden 1. Valg af dirigent og ordstyrer 2. Godkendelse

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2005 Comwell Roskilde Lørdag den 09. april 2005 kl. 9.30 11. maj 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 03-2005 3. Budget 3.1. Budget 2005 opfølgning

Læs mere

Økonomivejledning. Økonomiansvar

Økonomivejledning. Økonomiansvar Økonomivejledning Dette er en vejledning til medlemmer af Det Danske Spejderkorps, der udfører opgaver i den centrale organisation. Vejledningen er revideret og gældende fra 3. august 2014. Den erstatter

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 6 7. Akutte

Læs mere

FDFs ØKONOMISTYRING Notat vedr. drift og kontrol af FDFs økonomi

FDFs ØKONOMISTYRING Notat vedr. drift og kontrol af FDFs økonomi FDFs ØKONOMISTYRING Notat vedr. drift og kontrol af FDFs økonomi Dette notat er udarbejdet ifm. kassererskifte i FDF samt i kølvandet på en sag vedr. leasing, der økonomisk har belastet Landsforbundet

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

Dagsorden. CISV Denmark Tlf: +[45] 33122478 Bornholmsgade 1, kld. Tlf: +[45] 40558273 1266 København K E-mail: office@dk.cisv.org www.cisv.

Dagsorden. CISV Denmark Tlf: +[45] 33122478 Bornholmsgade 1, kld. Tlf: +[45] 40558273 1266 København K E-mail: office@dk.cisv.org www.cisv. Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - HB og GF... 2 2. Status på økonomi. Budget, anvendt budget, forecast.... 2 - Opdatering fra bogholder... 2 - Regnskabs- og budgetopfølgning...

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Ansvar Formænd for udvalg, arbejdsgrupper og arrangementer er ansvarlige overfor KOL for arbejdet og opfyldelsen af kommissorium/opgavebeskrivelse, herunder ansvarlig for at budgetterne og retningslinierne

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN Inden du udfylder ansøgningsskemaet, så tjek at Aktiviteten er ny i forhold til jeres tidligere aktiviteter, og hvad der almindeligvis kan forventes, at I laver Børn

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq

Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq Om virksomheden Katuaq er Grønlands Kulturhus. Vores aktiviteter spænder vidt fra biografforestillinger, teaterstykker, koncerter,

Læs mere

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen Vejledning for kasserer August 2011 Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538 Foto Sanne Vils Axelsen Indhold Hverdagens opgaver... 4 Tilskudsordning... 4 Årsregnskab

Læs mere

FDFs hovedbestyrelse side 1/ 9

FDFs hovedbestyrelse side 1/ 9 FDFs hovedbestyrelse side 1/ 9 Møde for: FDFs hovedbestyrelse Møde nr. 4, august 2014 Vært: Referent: Andagt: Deltagere: Simon Fauerskov Christina Gro Hansen Allan Frank Walther HOVEDBESTYRELSEN: Jonas

Læs mere

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Mellem Fonden Femern Belt Development CVR. nr. 30058356 Råhavegård, Maribovej 9 4960 Holeby (FFBD) og Erhvervsråd XXXXX Adresse Postnummer/By

Læs mere

Time Out fritidsklubber for 10-15 årige

Time Out fritidsklubber for 10-15 årige Time Out fritidsklubber for 10-15 årige Projektplan Side 1 af 7 Baggrund FDF oplever følgende væsentlige udfordringer: Der mangler fritidstilbud til børn fra 10 år, når de ikke længere kan komme i SFO.

Læs mere

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.).

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.). NOTAT Politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. i DUF Udgangspunktet for DUFs politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. er at tage hensyn til to forhold:

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Dialogcafe i en forandrings tid Projektperiode : 1.11-15.12.09 Målgruppe

Læs mere

BBU Medarbejderhåndbog

BBU Medarbejderhåndbog BBU Medarbejderhåndbog En guide for ansatte, valgte og frivillige i Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund. BBU Medarbejderhåndbog Side 1 af 12 Vedtaget af Landsledelsen den 12. september 2010 Denne håndbog

Læs mere

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Mødebilag til Hovedbestyrelsesmøde

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Mødebilag til Hovedbestyrelsesmøde Strategikoncept FDF har fire vigtige styringsredskaber for at sikre landsforbundets daglige drift samt sikre en ordentlig implementering af landsforbundets ambition og udviklingsmål. Disse styringsredskaber

Læs mere

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2015 Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE Tjekliste: 1. Ansøg ved Randers Eventsekretariat om brug af plads og evt. økonomisk støtte. Tidsfrist: senest 6. april 2015 2. Ansøg

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Ansøgningsskema Grundlovspuljen

Ansøgningsskema Grundlovspuljen Side 1 af 5 Ansøgningsskema Grundlovspuljen Ansøgning til 1. runde 25/2 25/4 2014. Ansøgninger på min. 100.000 kr. Ansøger Navn på ansøgerorganisation Skriv navnet på den enhed (forening, institution eller

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud

Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Uddrag af 5: Socialtilsynet træffer efter ansøgning afgørelse om godkendelse som generelt egnet af sociale tilbud mv., jf. 4, på

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Shared Servicecenter Zealand Nr. 1. Økonomiteamet Maj 2012

Shared Servicecenter Zealand Nr. 1. Økonomiteamet Maj 2012 Shared Servicecenter Zealand har nu levet i et kvartal. Et kvartal som har givet udfordringer i forhold til manglende rutiner, hvem gør hvad osv. Vi har bestræbt os på at få opgaverne afviklet på en god

Læs mere

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne Informations- og vejledningspjece Ældre Sagens Natteravne Indledning Ældre Sagen (ÆSN) og Natteravnenes Landssekretariat har i oktober 2010 indgået en landsdækkende samarbejdsaftale. Dette giver Ældre

Læs mere

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat af 1. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 8. maj 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 (Spisepause 18.00-18.30) STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Den 11. juni 2009/ik Referat Bestyrelsesmøde 07-2009 10. juni 2009 Telefonmøde

Læs mere

Regnskabsrapport-for- Landsforbundet-FDF

Regnskabsrapport-for- Landsforbundet-FDF Regnskabsrapport-for- Landsforbundet-FDF Rapportering7for 01/01/12 %l 31/08/12 Indhold: Side%2 Side%3 Side%4 Side%5 Side%6 Side%7 Side%8 Side%9 Side%10 Side%11 Side%12 Side%13 Side%14 Resultatopgørelse%summeret

Læs mere

FDFs ØKONOMISTYRING Notat vedr. drift og kontrol af FDFs økonomi

FDFs ØKONOMISTYRING Notat vedr. drift og kontrol af FDFs økonomi FDFs ØKONOMISTYRING Notat vedr. drift og kontrol af FDFs økonomi INDLEDNING Dette notat er udarbejdet ifm. kassererskifte i FDF samt i kølvandet på en sag vedr. leasing, der økonomisk har belastet Landsforbundet

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

LEDERUDDANNELSE 2014/15

LEDERUDDANNELSE 2014/15 UDDANNELSE LEDERUDDANNELSE 2014/15 Obligatoriske moduler i diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen har som målgruppe alle kommunale ledere med personaleansvar og som gennemfører PULS. Er i Albertslund Kommune

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 3 3. Status på LF... 3 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 4 6. Nyt fra international... 4 7. Akutte

Læs mere

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF?

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF? Det gode ledermøde Indledning På FDFs landsmøde i 2004 blev det vedtaget, at landsforbundet skulle udgive et materiale med henblik på en styrkelse af ledermødet. Denne folder dækker nogle af de tiltag,

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Bilag [nr.] Samarbejdsmodel

Bilag [nr.] Samarbejdsmodel Bilag [nr.] Samarbejdsmodel INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. BESTILLERS FORVENTNINGER... 3 3. FASERNE... 3 4. ORGANISATION... 4 4.1 Kontaktpersoner... 4 4.2 [Styregruppe... 4 4.3 [Styregruppe...

Læs mere

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Som der tidligere er informeret om kommer der et nyt system, til oprettelse af aftaler om vedligeholdelse

Læs mere

Lejrpladsleje - en Bifrostguide

Lejrpladsleje - en Bifrostguide Lejrpladsleje - en Bifrostguide Lokalestøtte til scenarier og foreningsture En Bifrost-guide til at søge lokalestøtte til dit rollespil ved at bruge lejrpladsleje reglerne af Søren Ebbehøj og Troels Barkholt

Læs mere

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab... 2 1.2 Netværksgrupper... 3 Regnskab... 3 1.3 Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden

Læs mere

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik Instruktørmappe Gymnastikbestyrelsen Formand Laila Poulsgaard 61664557 poulsgaard@sport.dk Næstformand Mette Johansen 29785886 mette_k_johansen@hotmail.com Kasserer Aase Nørgaard 22739613 aasenoergaard@webspeed.dk

Læs mere

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER 14-02-2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Tilskudsregler til aktiviteter i De Danske Skytteforeninger (DDS)... 3 1. Geværterrænskydning,

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB 1. Erfaringer Hvad har klubben gjort indenfor kommunikation? Hvad har erfaringerne været? List i punktform. Mail/opslag bliver hurtigt glemt Har haft en medlemsblad blev ikke læst besluttede at bruge hjemmesiden

Læs mere

Velkommen på Seniorkursus Sletten Den 10. 17. Oktober 2015

Velkommen på Seniorkursus Sletten Den 10. 17. Oktober 2015 Velkommen på Seniorkursus Sletten Den 10. 17. Oktober 2015 Kære deltager! Nu er der ikke lang tid til at vi ses på Sletten. Alle medarbejdere er i fuld gang med planlægningen og vil stå klar til at tage

Læs mere

Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105

Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105 Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105 Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter

Læs mere

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN. Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN. Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE INDHOLD 1 2 3 4 5 6 INTRODUKTION... 4 Introduktion til kredslederen... 4 Introduktion til mentor... 4 FORKYNDELSEN

Læs mere

dagsorden B: Godkendelse af HB Forretningsorden

dagsorden B: Godkendelse af HB Forretningsorden Dagsorden for CISV Danmarks HB møde Morgenmad Formalia del 1 Tid: 22. november 2014 kl. 09.00-16.00 DUF Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Fra kl. 9 er det muligt at komme og få morgenmad inden mødet formelle

Læs mere

Vejledning for ledere, assistenter og bestyrelse

Vejledning for ledere, assistenter og bestyrelse Vejledning for ledere, assistenter og bestyrelse - orientering til forældrene 1 Kære leder/assistent i FDF Hillerød Bestyrelsen i FDF Hillerød er meget glade for, at netop du er leder/assistent i vores

Læs mere

Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE...

Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE... Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE... 8 FORDELE HOS PROMOTERS... 9 JOB HOS PROMOTERS... 10 Page 3 of

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

KURSUS-KONFERENCE TILBUD FOR DE FAGLIGE SELSKABER

KURSUS-KONFERENCE TILBUD FOR DE FAGLIGE SELSKABER KURSUS-KONFERENCE TILBUD FOR DE FAGLIGE SELSKABER Dansk Sygeplejeråd Sankt Annæ Plads 30 Postboks 1084 1008 Kbh. K. www.dsr.dk kursusadm@dsr.dk Kursuspakke 1 - grundpakke DSR kursusadministration varetager:

Læs mere

DAASDC CONVENTION HVIDBOG

DAASDC CONVENTION HVIDBOG DAASDC CONVENTION HVIDBOG Forord Hvilke overvejelser skal der til før en klub ansøger om et Convention? Har I klubbens opbakning? Medlemmerne skal også synes, at det er en god idé. Men har I deres opbakning,

Læs mere

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale værd at vide om rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk september 2012 rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben d. 09.02.2013

Bestyrelsesmøde i BB-klubben d. 09.02.2013 Bestyrelsesmøde i BB-klubben d. 09.02.2013 Deltagere: Lisbeth, Suzette, Marina og Mette L. Fraværende: Anne Mette, Linda, Mette A. og Mette B. Referant: Mette L. 1. Opfølgning på sidste møde og opgaver.:

Læs mere

[DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE]

[DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE] 2007 www.munthe-kaas.dk Peter Munthe-Kaas [DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE] En gennemgang af de forskellige elementer, der kan inddrages I en projektbeskrivelse I forbindelse med fundraising. Gennemgangen

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

VEJLEDNING FOR LEDERE I FDF VEJLE 1

VEJLEDNING FOR LEDERE I FDF VEJLE 1 VEJLEDNING FOR LEDERE I FDF VEJLE 1 FDFs lederideal... 2 Samværsformer... 2 Omgangsformer, tone, sprog... 2 Fysisk kontakt... 3 Situationer hvor en leder er alene med et barn... 3 Lederes omgang med børn

Læs mere

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information om aktiviteter

Læs mere

Sæsonstart 2007. 2 Markedsføring

Sæsonstart 2007. 2 Markedsføring Sæsonstart 2007 2 Markedsføring Sæsonstart 2007 Vi står overfor en ny sæson i FDF, og den nye sæson skal sættes i gang med et brag både for nuværende og kommende medlemmer. Sæsonstarten er mere end blot

Læs mere

Referat af Landsdelsmødet lørdag d. 17. marts 2007

Referat af Landsdelsmødet lørdag d. 17. marts 2007 Referat af Landsdelsmødet lørdag d. 17. marts 2007 Fremmødte Himmerland Nord: FDF Ellidshøj, FDF Romdrup-Klarup, FDF Storvorde-Sejlflod og FDF Sønderholm-Frejlev Limfjorden netværk: FDF Kærby, FDF Nørre

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013. Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe. Deltagere:

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013. Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe. Deltagere: BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe Hanne Steen Ulla Dagsorden 1.0 Valg af referent... 2 2.0 Personlig

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere