Udvalgsvejledning. FDF Landslejr 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalgsvejledning. FDF Landslejr 2016"

Transkript

1 Udvalgsvejledning FDF Landslejr 2016 Version 1 Marts 2015

2 Udvalgsvejledning til FDF Landslejr 2016 Her kan du slå op og læse om de overordnede retningslinjer for udvalgsarbejdet til FDF Landslejr Mangler du noget information, så kig i jeres kommissorium. Står det heller ikke dér, så kontakt din kontaktperson i Landslejrudvalget (LLU). Indhold 1. FORORD 3 2. FORMÅL OG PRINCIPPER 4 2. TIDSPLAN 6 3. ORGANISATION 8 4. STRUKTURHJÆLP TIL UDVALGET 9 5. AT SKAFFE MEDARBEJDERE 9 6. KOMMUNIKATION ØKONOMI PÅ SELVE LEJREN LANDSLEJRKURSUS KONTAKTOPLYSNINGER 17 Udvalgsvejledning FDF Landslejr 2016 Side 2 af 17

3 1. Forord Vi er glade for, at du sidder og læser i denne vejledning, for det betyder at du er en af dem, som har sagt ja til en opgave i et udvalg eller en tjeneste på FDF Landslejr Udvalgsvejledningen er et redskab til udvalgsarbejdet og fungerer som et lille opslagsværk, hvor du kan læse om kommunikation, økonomi, tidsplaner, kontaktoplysninger og meget mere. Den går hånd i hånd med det kommissorium, som vi i fællesskab har udarbejdet for udvalgets område. Der er mange måder at tage på Landslejr på men uanset om man er leder på et kredshold, medarbejder i parkeringen eller formand for et udvalg har vi det samme formål: Vi vil give børn og unge en uforglemmelig FDF-oplevelse, som bidrager til det ståsted, som de møder verden fra. Relationen mellem barn og voksen er centralt på denne lejr, ligesom den altid har været det i FDF: At voksne, der har noget på hjerte, vil noget for og med de børn og unge, som er med på landslejren. Voksne, der sætter sig i øjenhøjde med børn og unge, og som rejser sig op på raftebordet og leder på vej. Vi skal skabe en landslejr sammen, som danner den bedste ramme for, at FDF-ledere kan være de bedste ledere, de nogensinde har været til gavn for børn og unge. En landslejr, hvor lederen er på hjemmebane og ikke føler sig på bagkant. Vi skal hjælpe FDF-lederen tilbage i førersædet, så han er rustet til at være den leder, han altid har været og altid har ønsket at blive. Det tror vi på, er den bedste vej til at lave god FDF for børn og unge. Udvalg og tjenester skal være med til at skabe en landslejr, der giver plads til, at lederen kan udfolde gode FDF-oplevelser til glæde for børn og unge. En landslejr, hvor lederen har ejerskab og lederskab for landslejrens program og oplevelser og føler sig på hjemmebane, så han kan være den leder, han altid har været og altid har ønsket at blive. Det tror vi på, er den bedste vej til at lave god FDF for børn og unge. Din opgave som udvalgsmedlem er at bidrage med lige netop det, du kan, for at Landslejren bliver en god FDF-oplevelse. Vi glæder os til at samarbejde med dig og høre, hvad du drømmer om og hvordan dine opgaver bliver løst allerbedst. Vi er nemlig overbeviste om, at hvis du får mulighed for at udleve nogle af dine FDF-drømme, så bliver det til glæde for os alle. Velkommen til udvalgsarbejdet på FDF Landslejr 2016 På vegne af landslejrudvalget Morten Krogsgaard Landslejrchef Udvalgsvejledning FDF Landslejr 2016 Side 3 af 17

4 2. Formål og principper Formål At skabe en storslået og nærværende FDF-oplevelse, der tager afsæt i FDFs formål, værdigrundlag og ambition. Principper FDF Landslejr 2016 skal særligt kendes på fem principper. Principperne skal præge forberedelse og afvikling af landslejren på alle niveauer. Leg FDF Landslejr 2016 skal være kendetegnet ved leg på mange niveauer. Leg er centralt i FDF vi leger både for alvor og for sjov. Når vi leger, skaber vi nye udfoldelsesmuligheder, kreativitet og rum for dannelse. Udfoldelsen sker, når vi leger sammen. Kreativiteten opstår, når vi går til opgaver og oplevelser på en legende måde. Legen danner os som mennesker, når vi oplever verden og hinanden igennem legen. Eksempel: Legen skal være central i mange dele af Landslejr Både i aktiviteter for børnene og i måden udvalg arbejder på. Relationer og fællesskab På FDF Landslejr 2016 skal der skabes nye relationer og fællesskaber. Landslejren skal være et sted, hvor nye venskaber fødes, og hvor vi oplever fællesskabet ved at være sammen om FDF. På Landslejren har vi mulighed for at nå ud over vores egen kredsvirkelighed og lære nyt af andre. Venskaber og relationer, som skabes i landslejrens sus, sætter spor for livet. Eksempel: Det skal sikres, at der er tid og rum både til de nære fællesskaber, og at man møder andre end dem, man kender på forhånd. Det gælder både børn, unge og voksne. Den lille lejr i den store lejr På FDF Landslejr 2016 skal det helt nære og det helt store være omdrejningspunkterne for lejren. En landslejr udgøres af mange små lejre. Små fællesskaber med stærke og nære bånd og traditioner, som skaber minder. Landslejrens store sus skal give følelsen af at være mange og skabe store oplevelser. Eksempel: De fleste husker de store lejrbål som en kæmpe oplevelse. Men mange husker også opvasketjansen på lejrpladsen, hvor samværet med venner og ledere skaber gode historier og relationer, som står stærkere efter en landslejr. Ejerskab og lederskab FDF Landslejr 2016 skal blive til i fællesskab. Alle har ansvar for landslejren og derfor skal alle kunne bidrage der, hvor de kan og vil. Lejrens program skal give mulighed for at lederen kan tage ejerskab og lederskab for egne aktiviteter. Eksempel: Lejrens program skal give mulighed og tid til at lederen i løbet af dagen selv kan afvikle aktiviteter, når det passer. Udvalg skal kunne byde ind med nye måder at gøre ting Udvalgsvejledning FDF Landslejr 2016 Side 4 af 17

5 på. Landslejren skal række frem FDF Landslejr 2016 skal række frem i FDF efter lejren. Alle på landslejren lægger enorme mængder af tid og energi i forberedelserne og afviklingen af landslejren. FDF Landslejr 2016 må ikke bare være en event, men skal række fremad og skabe værdi i FDF efter lejren. Eksempel: Der skal udvikles materiale (aktiviteter/andagter), som kredsen kan bruge efter lejren. FDF Landslejr 2016 skal sammentænkes hensigtsmæssigt med landsforbundet både op til og efter lejren. Udvalgsvejledning FDF Landslejr 2016 Side 5 af 17

6 2. Tidsplan Her er en tidsplan over vigtige datoer du som formand skal være opmærksom på: 2015 Januar/februar Udvalgsarbejdet starter 22. marts Fællesmøde for alle udvalgsformænd Silkeborg Højskole 10. maj Deadline for udarbejdelse af udvalgsbudget og udvalgskommissorier 15. Maj Deadline til elektronisk nyhedsbrev Juni Kredse samles i byer og borgmestre opfordres 15. juli Deadline til elektronisk nyhedsbrev 15. september Deadline til elektronisk nyhedsbrev sep. Landslejrkursus FDF Friluftscenter Sletten 15. oktober Deadline fortræningsmaterialer, der skal udsendes til borgmestre og kredse 1. november Mulighed for fælles udvalgsweekend 15. november Deadline til elektronisk nyhedsbrev November Udsendelse af indbydelse Den individuelle tilmelding åbner 15. december Deadline for forkyndelsesmateriale og lejrbålsmateriale, der udsendes til borgmestre. Udvalgsvejledning FDF Landslejr 2016 Side 6 af 17

7 januar Deadline til elektronisk nyhedsbrev 1. marts Tilmeldingsfrist for alle til FDF Landslejr marts Fællesmøde for alle udvalgsformænd Silkeborg Højskole 15. marts Deadline til elektronisk nyhedsbrev 1. april Revidere udvalgsbudget i samarbejde med landslejrudvalget på baggrund af den endelige tilmelding. 15. april Frist for indlevering af materiale, der skal oversættes af Internationalt udvalg 15. april Deadline til elektronisk nyhedsbrev April/maj Fortræningslejre i landsbyerne 15. maj Deadline til elektronisk nyhedsbrev 15. maj Sidste frist for bestilling af materialer hos 55Nord 1. juni Deadline til elektronisk nyhedsbrev 4. juli Mulighed for at udvalg kan ankomme til lejren juli FDF Landslejr sep. Sidste frist for aflevering af udvalgsregnskab, evaluering og arkivmateriale Udvalgsvejledning FDF Landslejr 2016 Side 7 af 17

8 3. Organisation Hvad er hvad? Udvalg: Udvalg nedsættes af Landslejrudvalget til at løse de opgaver, der er beskrevet i udvalgenes kommissorier. Alle udvalg har en kontaktperson i Landslejrudvalget, som de refererer direkte til og kan sparre med undervejs. Tjenester: Tjenester nedsættes af Landslejrudvalget til at løse bestemte opgaver beskrevet i tjenesternes kommissorier. Tjenesters primære opgave er at servicere deltagere, medarbejdere og gæster. Tjenester refererer direkte til deres kontaktpersoner i Landslejrudvalget. Arbejdsgrupper: Arbejdsgrupper kan nedsættes af et udvalg til at løse konkrete arbejdsopgaver før og/eller under lejren. For at sikre bedst mulig kontakt til udvalget, skal et af medlemmerne i arbejdsgruppen sidde med i det udvalg, der har nedsat arbejdsgruppen. Arbejdsgrupper refererer direkte til dets udvalg. Sammensætning af udvalget Det er formanden i udvalget, som sætter sit udvalg. Det skal så vidt som muligt være et udvalg som ikke har for stor geografisk spredning, da transport er en af de største udgifter i udvalgsarbejdet. Når udvalget er blevet nedsat, så skal formanden give besked til LLU-kontaktpersonen om hvem udvalget består af. Arbejdsgrupper og tjenester skal altid sammensættes lokalt eller regionalt. Udvalgsvejledning FDF Landslejr 2016 Side 8 af 17

9 Arbejdsfordeling i udvalget Udvalgene skal organiserer sig som det giver mening. Det vigtige for LLU er, at der er en formand og én der tager sig af økonomien. Det kan godt være formanden. Samtidig er der behov for at sikre, at der er en i udvalget som kan være kontaktperson til Lejrserviceudvalget, og som kan tage sig af den praktisk-tekniske koordination. 4. Strukturhjælp til udvalget Hvordan udvalget strukturer dagsordner, referater, bilag osv. er op til udvalget selv. Der er kun to krav udvalget skal leve op til: 1. LLU-kontaktpersonen skal kunne tilgå referaterne. Lav en aftale med jeres kontaktperson om, hvordan I gør. 2. Arbejdet i udvalget skal kunne dokumenteres bagefter. Der er vigtig viden gemt i alle de dokumenter, hvert udvalgt laver til en landslejr, som er en stor hjælp, når næste landslejr skal laves. Tænk derfor et system, som vil være let at dele/overlevere til næste lejr. Da der findes mange gratis og gode værktøjer til projektstyring og fildeling opfordrer LLU på det kraftigste til at disse bruges. Det kan f.eks. være Dropbox, Google Drev eller Podio. Ønsker I at bruge Podio til udvalgsarbejdet, kan I få gratis adgang hertil. Kontakt Morten Krogsgaard. 5. At skaffe medarbejdere På FDF.dk/landslejr kan dit udvalg eller tjeneste søge efter medarbejdere og opslå jobs, I har brug for at få besat. Du kan også skrive i Facebook-gruppen for ledere. Opslag på hjemmesiden Op landslejrens hjemmeside kan du udfylde en formular med en beskrivelse af jobbets indhold, tid, kontaktoplysninger, frist og lignende. Oplaget rettes til ift. hjemmesiden og herefter bliver annoncen. Husk at medarbejdere er en begrænset ressource. Foretag derfor en kritisk analyse af, hvor mange medarbejdere I reelt har behov for og hvilke opgaver i udvalgets arbejde, der er vigtigst. Udvalgsvejledning FDF Landslejr 2016 Side 9 af 17

10 6. Kommunikation Hvordan kommunikerer man som udvalg til sin målgruppe? Overordnet skal I tænke grundigt over, hvad der er need to know, og hvad der er nice to know og for hvem. Der er ustyrlig meget kommunikation omkring en landslejr, og det sværeste job i forhold til det er ikke at drukne lederne i information. Vær derfor kritisk overfor, hvad I som udvalg vælger at sende ud og kommuniker enkelt og kort, så lederne ikke går død i alle de mange ord. Samtidig er der mange forskellige kanaler, hvor man kan få sit budskab ud. Se listen nedenfor godt i gennem, så I bliver skarpe på hvilken kanal, der giver mest mening at bruge for jeres udvalg. Der er følgende kanaler som udvalg til at kommunikere til forskellige målgrupper: FDF.dk/landslejr: Samler al praktisk information om lejren og tilmelding. Har I noget information, der ville passe godt ind her, sendes det til LL-nyhedsbrev: Nyhedsbrev for holdledere med relevant information. Skal være så overskuelige som mulige og samle informationer. Vil I gerne have information med her, skal det sendes til Se deadlines i tidsplanen. Kredsforsendelsen: Skal noget trykt materiale sendes ud til kredsene kan kredsforsendelsen bruges. Det skal koordineres med Forbundskontoret ift. deadlines. Bluz og Flux: Kan bruges til at målrette information til FDFs børn og unge. Kontakt FDFs mediekonsulent hvis I mener at have noget relevant indhold til bladene. Vær opmærksom på at deadline ligger lang tid før bladet udkommer. Man kan derfor ikke forvente at komme med noget lige inden udgivelsen, som kan komme med. FDF LEDEREN: Kan bruges til at nå FDFs ledere med mere end bare envejskommunikation. Kontakt FDFs mediekonsulent hvis I mener at have noget relevant indhold. Vær opmærksom på at deadline ligger lang tid før bladet udkommer. Man kan derfor ikke forvente at komme med noget lige inden udgivelsen, som kan komme med. Facebookgruppe: Gruppen er for alle ledere i FDF, der selv ønsker at være med. Gruppen er lukket og kommunikation her er løbende nyheder, der har relevans for lederne. Det gælder også en mere personlig og down to earth kommunikation fra LLU. Gruppen kan også bruges til at involvere lederne ved at stille spørgsmål i afstemning, lave videoer fra LLU-møderne, komme med nyheder her først osv. Alle kan slå noget op i gruppen, og vi beder jer derfor om grundigt at overveje inden der postes noget, om det er det rette forum og indhold. Er I det mindste i tvivl så kontakt Ane Kolby eller Signe Bjørg Lyck, der gerne giver sparring. Udvalgsvejledning FDF Landslejr 2016 Side 10 af 17

11 Morten Krogsgaard holder dagligt øje med gruppen, og svarer på spørgsmål eller sender spørgsmålene videre til dén, der kan svare. Som udvalgsformand har du ikke pligt til at gå ind at svare, hvis der er noget der vedrører dit område, men du må gerne gøre det. Skriver du som formand i facebookgruppen vil vi bede dig skrive dit navn, og hvilket område du er formand for i opslaget. Facebookside: Facebooksiden er LL2016s officielle side på Facebook, og er for alle der liker den. Det er altså både børn og voksne, eksterne og interne. Den styres af LLU og kommunikationsudvalget. Har du noget, der giver mening at dele her, kan du sende det til Vimeo: LL2016 har sin egen Vimeo-kanal. Har I som udvalg videoer, I gerne vil bruge til jeres arbejde, så vil det dejligt hvis de kunne ligge på den fælles kanal. På den måde bliver det nemmere at overlevere til næste landslejr. Kontakt Ane Kolby eller Signe Bjørg Lyck hvis I skal have en video lagt op. Grafisk udtryk Alt hvad der sendes ud og udgives i forbindelse med lejren skal følge den grafiske linje for lejren. Der findes en designguide, hvor man kan få den nødvendige hjælp til den grafiske linje. Kvalitet i layout er noget af det, der er med til at løfte udtrykket på hele lejren, og derfor er det noget, der lægges vægt på. Man kan altid kontakte LLUkommunikationsansvarlige Ane Kolby eller Signe Bjørg Lyck, hvis man har nogle spørgsmål angående layoutet. Officielle breve til modtagere i og uden for FDF skal udsendes på landslejrens brevpapir, der kan findes i elektronisk form på FDF.dk/landslejr. Kommunikation til internationale deltagere Det er vigtigt at huske de internationale deltagere, når vi kommunikerer for at give dem en god oplevelse af at være på lejr med os. Det betyder rent praktisk, at alt relevant materiale skal oversættes. Det hjælper Internationalt Udvalg gerne med. I vil modtage mere information om, hvordan og hvorledes dette foregår i løbet af processen. Bemærk dog allerede nu deadlines i tidsplanen. 7. Økonomi Ansvar Det er formanden for hvert enkelt udvalg eller tjeneste, der har det økonomiske ansvar også i det tilfælde, hvor der er en kasserer i udvalget. Er der nedsat arbejdsgrupper under udvalget, er det også udvalgsformanden, der har det overordnede ansvar her. Det er vigtigt, at Landslejrudvalget hurtigst muligt får kendskab til eventuelle afvigelser, når udvalget får kendskab til dem. Dette gælder både positive som negative afvigelser i forhold til det oprindelige budget. Ved et udvalg tidligt i forløbet, at de ikke Udvalgsvejledning FDF Landslejr 2016 Side 11 af 17

12 får behov for så mange penge, som de er blevet tildelt i budgettet, er det vigtigt, at de giver landslejrkassereren besked herom. Landslejrens kasserer deltager gerne i et møde med udvalget, hvor principper for budgetlægning kan drøftes, og giver gerne økonomisk sparring i tiden frem til landslejren. I tilfælde af at udvalg ønsker at udbetale honorar for en udført ydelse, skal dette drøftes med landslejrchefen og landslejrkasseren. Der kan ikke udbetales honorar af nogen art, uden forudgående godkendelse. Refundering af udlæg I får udgifter refunderet ved at benytte arket for udvalgsudgifter til landslejren. Udgiftsbilaget fremsendes sammen med denne vejledning og kan ligeledes hentes på FDF.dk/landslejr. I selve udgiftsbilaget findes en liste over udvalg eller tjeneste nummer. Husk at anføre dette på bilaget. Hos landslejrens kasserer kan udvalgsformanden få et ark der er tilpasset det enkelte udvalg. Benyt IKKE FDFs almindelige ark for udvalgsudgifter til dækning af udgifter i forbindelse med FDF Landslejr De udfyldte ark kan sendes elektronisk eller med posten. Eventuelle bilag (boner fra forretninger og anden dokumentation) skal altid fremsendes sammen med arket. De kan evt. indscannes og vedhæftes en, hvis arket sendes elektronisk. Som udgangspunkt kan der ikke udbetales acontobeløb. Der er tre beløbsstørrelser som er vigtige at huske på: Bilag under kr. Bilag over kr. Bilag over kr. 1) Bilag under kr. kan sendes direkte til forbundskontoret: FDF Landslejr 2016 Att: Bogholderiet Rysensteensgade København V 2) Bilag over kr. skal sendes til landslejrkasseren: Anders Kirk Madsen Otto Mallings Gade 12, 3.th 2100 København Ø Ved indkøb af enkelt materialer over kr. skal der indhentes minimum et tilbud hos 55 Nord. 55 Nord kan skaffe mange andre varer end dem, der fremgår af kataloget og tit til en bedre pris. Enkelt regninger over kr. skal faktureres direkte til landsforbundet. Udvalgsvejledning FDF Landslejr 2016 Side 12 af 17

13 FDF Landslejr 2016 Mrk. Udvalg og navn Rysensteensgade København V Der vil herefter blive sendt en kopi til den person, der har bestilt ordren til godkendelse. Personen videresender herefter til landslejrens kasserer (efter at være blevet attesteret af udvalgsformanden). 3) Bilag over kr. skal der indhentes minimum to tilbud og der faktureres direkte til landsforbundet: FDF Landslejr 2016 Mrk. Udvalg og navn Rysensteensgade København V Der vil herefter blive sendt en kopi til den person, der har bestilt ordren til godkendelse. Personen videresender herefter til landslejrens kasserer (efter at være blevet attesteret af udvalgsformanden). Større bestillinger I forbindelse med større udgifter (over kr. inkl. moms) skal der indhentes tilbud fra mindst to leverandører. Landslejrens kasserer kan kontaktes for assistance i den forbindelse. Indgåelse af aftaler med leverandører omkring levering af varer/ydelser for over kr. inkl. moms skal altid drøftes med landslejrchefen eller landslejrkassereren inden en endelig ordre placeres og samtidig skal der i disse tilfælde indhentes to tilbud. Det ene af de to tilbud skal som udgangspunkt indhentes fra 55 Nord. Udvalgsmedlemmer, som samtidig med udvalgsarbejdet ønsker at levere ydelser/varer til landslejren skal først godkendes af landslejrchefen/landslejrens kasserer, og der skal altid indhentes to alternative tilbud. Merchandise til lejren Produktion af merchandise med landslejrlogoet (T-shirts, kasketter m.v.) varetages af Landslejrudvalget. Det er ikke muligt for de enkelte udvalg at bruge af udvalgsbudgettet til produktion af T-shirts, kasketter eller andre kendetegn til udvalget, uden forudgående godkendelse fra landslejrchefen/landslejrkassereren. Fundraising Hver sparet krone er en tjent krone i landslejrens regnskab. Det betyder, at der opfordres til at alle udvalg fokuserer på, hvorledes udgifterne kan nedbringes bedst muligt uden at det nødvendigvis påvirker kvalitet og kvantitet negativt. En af metoderne hertil er bevidst at arbejde med fundraising. Alle udvalg bør derfor overveje mulighederne for at opnå ekstern finansiering, Udvalgsvejledning FDF Landslejr 2016 Side 13 af 17

14 typisk ved hjælp af nedslag i prisen hos eksterne leverandører og samarbejdspartnere, men i høj grad også ved at tænke over, hvorledes udvalget kan ansøge om økonomiske tilskud hos eksterne fonde, virksomheder eller offentlige myndigheder. Mødeudgifter Nedenstående takster og regler gælder for udvalg og tjenester. Rejseomkostninger i forbindelse med udvalgsmøder Der skal altid vælges billigste rejseform. Ved kørsel med bus og tog (Standard-billet eller billigere) dækkes omkostninger efter bilag. Ved kørsel i egen bil dækkes med 2,05 kr. pr. kilometer. Sørg så vidt muligt for at køre flere sammen. Forplejning ved møder Der ydes forplejningsgodtgørelse efter regning eller standardsatserne. Standardsatserne udgør 30 kr. pr. mand til middag/frokost og 15 kr. pr. mand til morgenmad/kaffe. Telefonudgifter Dækkes mod fremvisning af dokumentation for afholdte udgifter. Budget Budgetlægning Hvert udvalg/tjeneste skal udarbejde et budget for deres aktiviteter i tiden frem til landslejren, på landslejren og efter landslejren. Senest den 10. maj 2015 skal der afleveres et budget til landslejrens kasserer. Der vil i god tid inden, blive fremsendt en budgetskabelon med kommentarer til udarbejdelse af budgettet samt en forventet budgetramme for udvalgsarbejdet. Udvalget kan få assistance/sparring fra landslejrens kasserer i forbindelse med udarbejdelse af budgettet. Hvis der inden 10. maj 2015 er behov for at disponere større udgifter skal der rettes henvendelse til landslejrens kasserer inden der disponeres. Tidsplan for budgetlægning og godkendelse Marts 2015 Udsendelse af budgetretningslinjer samt budgetramme i kroner for udvalgsarbejdet 10. maj 2015 Sidste frist for aflevering af budgetter for udvalg. Maj 2015 Juni 2015 August 2015 Førstebehandling af budget på landslejrudvalgsmøde. Andenbehandling af budget på landslejrudvalgsmøde. Endelig godkendelse af budget på HB-møde. Udvalgsvejledning FDF Landslejr 2016 Side 14 af 17

15 Budgetopfølgning fra januar 2016 Formanden for udvalg/tjeneste vil hver måned modtage en økonomirapport med afholdte udgifter. Udgifterne vil være opgjort fra begyndelsen af udvalgsarbejdet frem til slutningen af den forudgående måned. Den første budgetopfølgning vil blive sendt til udvalgsformanden i januar Denne vise afvigelser i forhold til de enkelte budgetposter. Hvis der er negative afvigelse i forhold til det godkendte budget, er det udvalgsformandens opgave at henvende sig til landslejrens kasserer for at forklare årsagen til overskridelsen og et estimat på den samlede forventede udgift for den pågældende konto. Budgetoverskridelser accepteres som udgangspunkt ikke, men er det uundgåeligt skal landslejrens kasserer kontaktes så snart udvalget bliver klar over det, for at drøfte hvad der kan gøres jo før jo bedre. Har I ubrugte midler på budgettet, så meddel det til landslejrens kasserer så hurtigt som muligt. Det kan betyde, at vi kan gennemføre andre aktiviteter. Regnskabsaflæggelse Endelig opgørelse og regnskabsafslutning foretages hurtigst muligt efter landslejren. Senest den 15. september 2016 skal udvalg/tjeneste aflevere et færdigt regnskab sammen med en oversigt over eventuelle uafsluttede/manglende bilag. Arbejdsgrupper afregner direkte med de udvalg, de refererer til. 8. På selve lejren Betaling og rejserefusion Alle, der deltager og medarbejdere på FDF Landslejr 2016 betaler fuld deltagerafgift. Der gælder dog reducerede priser for deltagende børn under piltealderen. Der gælder følgende rejseudligningsordning for medarbejdere: Prisen på deltagerafgiften nedsættes med en transporttakst, der fastsættes efter en zoneopdeling af Danmark, der tager hensyn til, hvor langt den enkelte medarbejder har til lejren (inden for Danmarks grænser). Medarbejdere er selv ansvarlige for transport til og fra lejren. Der arrangeres ingen fællestransport hverken for medarbejdere eller øvrige lejrdeltagere. Hvordan skal udvalget bo Landslejren i 2011 viste, at det giver bedst sammenhængskraft hvis udvalg ikke bor i deres egen lejr, men er en del af kredsene. Derfor skal udvalg som udgangspunkt bo samlet sammen med en kreds, eller fordelt ud over flere kredse. Vælg den løsning, der bedst giver mening for jeres udvalg. Er dette helt umuligt, så tal med jeres kontaktperson i LLU, hvordan det kan løses. Oprydning Ja, det er hårdt arbejde og alle vil gerne hjem. Derfor bliver vi alle på lejren den sidste dag og hjælper med en stor fælles oprydning, når deltagerne er rejst hjem. Så kan alle komme hurtigt hjem. Udvalgsvejledning FDF Landslejr 2016 Side 15 af 17

16 Det betyder, at I må påregne, at mindst en fra hvert udvalg/tjeneste/lejrområde først kan forlade lejren lørdag den 16. juli. Alle Landsbyer, Riger og øvrige udvalg/tjenester har selv ansvaret for at rydde op. Der udarbejdes en oprydningsplan, hvor du kan se, hvilke opgaver dit udvalg har i forbindelse med oprydningen. Børneattester Alle udvalgsmedlemmer skal underskrive en børneattest det er et lovkrav. Derfor skal udvalgsformanden sørge for, at alle udvalgsmedlemmer underskriver en børneattest på første udvalgsmøde. Børneattesten kan hentes på leder.fdf.dk under menupunktet kredsservice - blanketter. Udfyld alle felter (husk kreds, fulde CPR-nummer samt underskrift) og send dem med posten til forbundskontoret (de må ikke sendes via e- mail). Salg af mad og drikke Af hensyn til Fødevarestyrelsens regler er det som udgangspunkt ikke tilladt at sælge nogen former for mad i forbindelse med udvalgets opgaver med mindre det er angivet i kommissoriet. Alle salgssteder skal nemlig godkendes af myndighederne og det er i den forbindelse Landslejrudvalget og Forplejningsudvalget, der har ansvaret for sundhedsforholdene på lejren. Hvis udvalget/tjenesten ønsker at sælge fødevarer skal dette aftales med Landslejrudvalget i god tid inden lejren. Landslejrudvalget skal godkende økonomien i forbindelse med et evt. salg, således at overskuddet skal gå i landslejrens kasse/missionsprojektet efter nærmere aftale. Drejer det sig om cateringvarer eksempelvis til caféer og lignende aftales indkøb og levering med Kiosk- og Gæstebespisningstjenesten. 9. Landslejrkursus Landslejrkurset på FDF Sletten afholdes i weekenden september I udvalgets eller tjenestens kommissorium er det beskrevet, hvis udvalget/tjenesten har en opgave på kurset. Vi håber så mange som muligt vil deltage, således at vi i fællesskab får skabt begejstring for landslejren og fortræningen op til. Indbydelse til kurset vil blive udsendt i kredsforsendelsen, men vil også være at finde på FDF.dk/landslejr. Økonomi i forbindelse med kurset Landslejrkurset den september 2015 er arbejdsområde for mange udvalg og det sted, hvor vi kan formidle landslejrens ide, materialer og muligheder for de enkelte ledere i landsforbundet. Derfor vil mange udvalg være inddraget i kursets programafvikling, hvorfor landslejrkurset betaler for de nødvendige udvalgsmedlemmers medvirken på kurset. Udvalgsvejledning FDF Landslejr 2016 Side 16 af 17

17 10. Kontaktoplysninger FDFs forbundskontor Rysensteensgade 3, 1564 København V og Morten Krogsgaard Landslejrchef og forplejning Tlf Anders Kirk Madsen Kasserer Tlf Ane Kolby Kristiansen Kommunikation Tlf Daniel Hoffmann Kusk Lejrservice, redning og læge Tlf Mads Sørensen Lejrbål, musik og revy Tlf Signe Bjørg Lyck Program og aktivitet Tlf Signe Winther Kristensen Forkyndelse, Seniorcity og Familielejr Simon Stagis Internationalt, Myanmar og Torvet Tlf Ulla Visbech Lederuddannelse, Installationer og opsamlingsudvalg Tlf Udvalgsvejledning FDF Landslejr 2016 Side 17 af 17

Gode råd til budgetlægning for projekter

Gode råd til budgetlægning for projekter Gode råd til budgetlægning for projekter Fælles for alle projekter: Mødebudget Hver projektgruppe har sin specielle egenart alt efter, hvordan deres kommissorium er formuleret. Fælles for projektgrupperne

Læs mere

Workshop Fortællingen om landslejren Landslejrkurset

Workshop Fortællingen om landslejren Landslejrkurset Workshop Fortællingen om landslejren Landslejrkurset 18.- 20.9.2015 Denne workshop er udarbejdet af Leder og uddannelsesudvalget på Landslejren. I kan altid skrive til udvalget på LogUll2016@gmail.com

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING

VEJLEDNING TIL ANSØGNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING Her findes en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet, samt til de bilag, som ansøger som minimum skal indsende sammen med ansøgningen. Hvis ansøgningen om tilskud ikke

Læs mere

Hurtig opsamling - hvad er FDF Landslejr 2016 Livet på landslejren + Programmet At pakke en taske til Landslejren Gennemgang af deltagerbrev

Hurtig opsamling - hvad er FDF Landslejr 2016 Livet på landslejren + Programmet At pakke en taske til Landslejren Gennemgang af deltagerbrev Informationsmøde FDF F7 Mandag d. 6. juni 2016 Hurtig opsamling - hvad er FDF Landslejr 2016 Livet på landslejren + Programmet At pakke en taske til Landslejren Gennemgang af deltagerbrev Praktiske oplysninger

Læs mere

Netværkshåndbog for JA

Netværkshåndbog for JA Netværkshåndbog for JA Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg Alle netværk under JA kan holde møder og gennemføre arrangementer Når netværk under JA afholder et arrangement eller anden aktivitet, kan de

Læs mere

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Mødebilag til Hovedbestyrelsesmøde

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Mødebilag til Hovedbestyrelsesmøde Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Mødebilag til Hovedbestyrelsesmøde SÆT KRYDS ÅBENT FØR ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG x Orienteringsbilag (O) Debat- og temabilag (D) Beslutningsbilag (B)

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen... 2 2 Forretningsudvalget... 4 3 Årsmøde... 5 4 Oktobermøde... 7 5 Formandstræf...8 6 Udvalg og arbejdsgrupper...

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Informationsfolder. Trænergrunduddannelse (TGU) Grundforløb og Overbygninger

Informationsfolder. Trænergrunduddannelse (TGU) Grundforløb og Overbygninger Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 Uddannelsesudvalget September 2015 Informationsfolder Trænergrunduddannelse (TGU) Grundforløb og Overbygninger I denne folder har uddannelsesudvalget samlet relevant

Læs mere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere HB mødebilag side 1/ 5 HB-møde: Marts 2014 Initialer: PJ Bilagsnr.: 2.5.1 SÆT KRYDS ÅBENT FØR Orienteringsbilag (O) x Debat- og temabilag (D) X X Beslutningsbilag (B) ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG

Læs mere

Danmarksstafetten. Quickguide for. Danmarks. www.dfif.dk Idræt & Motion Åbne aktiviteter Danmarksstafetten. Revideret den 24-01-08

Danmarksstafetten. Quickguide for. Danmarks. www.dfif.dk Idræt & Motion Åbne aktiviteter Danmarksstafetten. Revideret den 24-01-08 stafetten Quickguide for Danmarks www.dfif.dk Idræt & Motion Åbne aktiviteter Danmarksstafetten Revideret den 24-01-08 Hvad er Danmarksstafetten? Danmarksstafetten er en Åben aktivitet, arrangeret af foreninger

Læs mere

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse 1 Generelle retningslinjer... 2 2 Bestyrelsen... 2 3 Forretningsudvalget... 3 4 Årsmøde... 3 5 Oktoberarrangement... 4 6 LL-klubben...

Læs mere

Du indbydes til FDF Landslejr 2016

Du indbydes til FDF Landslejr 2016 Du indbydes til FDF Landslejr 2016 Årets fedeste sommerlejr Lejrbål med 10.000 Masser af nye venner Fællesskab Ta med til Molevitten Praktisk info FDF Landslejr 2016 er en kæmpe sommerlejr for alle FDFere.

Læs mere

Status på landsforbundets udvalg og projekter [Marts 2010]

Status på landsforbundets udvalg og projekter [Marts 2010] Emne: Status på udvalg og projekter Skrevet af: RAP Dato: 04.03.2010 Side: 1 af 5 Status på landsforbundets udvalg og projekter [Marts 2010] Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger...1 2. Status

Læs mere

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER Revideret marts 2008 1 Indholdsfortegnelse Sidst revideret 1 Indholdsfortegnelse 2 Generel information 3 Fremsendelse af kataloger 3 Prøveleder på Working tests

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen Vejledning for kasserer August 2011 Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538 Foto Sanne Vils Axelsen Indhold Hverdagens opgaver... 4 Tilskudsordning... 4 Årsregnskab

Læs mere

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab... 2 1.2 Netværksgrupper... 3 Regnskab... 3 1.3 Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden

Læs mere

Når vi er på rejse. Se svarene i denne pjece.. Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter?

Når vi er på rejse. Se svarene i denne pjece.. Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter? Når vi er på rejse Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter? Kan jeg tage bilen eller toget? Er der regler for udgifter til overnatning? Se svarene i denne

Læs mere

FDF Dronninglund har valgt at følge de vejledenderetningslinier for brug af sociale medier.

FDF Dronninglund har valgt at følge de vejledenderetningslinier for brug af sociale medier. På ganske kort tid er teknologi, der for blot få år siden virkede avanceret, blevet hvermandseje, og både voksne og børn kan med en smartphone tilgå hele verden. For FDF giver det mulighed for at lave

Læs mere

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Mødebilag til Hovedbestyrelsesmøde

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Mødebilag til Hovedbestyrelsesmøde SÆT KRYDS ÅBENT FØR ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG x Orienteringsbilag (O) x Debat- og temabilag (D) x Beslutningsbilag (B) HB-protokol (Udfyldes efter mødet) Bilagsnummer: 2.15 Ansvarlig: BSK Overskrift

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere Kulturpulje 2016 Vejledning til ansøgere Indhold 1. Hvem kan søge Kulturpuljen 2016?... 2 2. Hvad kan man søge til?... 2 3. Hvad bliver projektet vurderet på?... 2 4. Økonomiske og tidsmæssige rammer for

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Er du klar til rislen ned af ryggen?

Er du klar til rislen ned af ryggen? Er du klar til rislen ned af ryggen? Lad os tage rejsen til Sletten Dette er Sletten stedet for landslejren Hvad er FDF Landslejr 2016? Kæmpe sommerlejr for 10.000 FDF ere Foregår hvert 5. år på Sletten

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Juli 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Samling for kasserere og formænd 2015

Samling for kasserere og formænd 2015 Samling for kasserere og formænd 2015 Program Kl. 18 Velkomst & Middag En lokalforening i en lokal kirke Hvilke krav stiller jeres kommune? Digitale børneattester Ca. kl. 20 - Kaffe AKBU s krav til lokalforeningen

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Side Når du rejser for TL 2 Hvem gælder reglerne for? 2 Generelt 2 Transport 2 Mad og drikke 4 Småfornødenheder 4 Overnatning 4 Telefon 4 Tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

Dagsorden og bilag til landsdelsmøde i landsdel 8

Dagsorden og bilag til landsdelsmøde i landsdel 8 ! Dagsorden og bilag til landsdelsmøde i landsdel 8 Torsdag d. 26. Februar 2015 kl. 19-21:30 på Rysensteen Tilmelding: senest d. 19. februar HER Dagsorden 1. Valg af dirigent og ordstyrer 2. Godkendelse

Læs mere

Landsdelsledelsesmøde 7023

Landsdelsledelsesmøde 7023 Landsdelsledelsesmøde 7023 Dato: 25. maj 2011 Klokkeslæt: 18:00 Sted: Morten Larsen, Bondesager 9, 4220 Korsør Mødetype Ordinært Landsdelsledelsesmøde Møde indkaldt af Morten Larsen Mødeleder Morten Larsen

Læs mere

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg.

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg. FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE 1. KONSTITUERING. Bestyrelsen træder sammen snarest efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Besættelse af poster sker ved simpelt flertal. 2. NEDSÆTTELSE

Læs mere

Gjern IdrætsForening Når sport er lidt mere end leg

Gjern IdrætsForening Når sport er lidt mere end leg 28. januar 2015 Forretningsorden for bestyrelsen i Gjern Idrætsforening. Mødeaktivitet Normalt afholdes der ordinært bestyrelsesmøde den anden tirsdag i hver måned, dog undtagen juli og december. Efter

Læs mere

Generel forretningsorden for udvalg i Danmarks Bowling Forbund

Generel forretningsorden for udvalg i Danmarks Bowling Forbund Generel forretningsorden for udvalg i Danmarks Bowling Forbund 11/2016 Præambel En ikke ubetydelig del af Danmarks Bowling Forbunds (forbundet) indtægter kommer fra Danmarks Idrætsforbund (DIF). Disse

Læs mere

Nye regler for afdelingsbestyrelsens udgifter og beboerarrangementer

Nye regler for afdelingsbestyrelsens udgifter og beboerarrangementer og beboerarrangementer Bagrund og målsætning Baggrund Ifølge lov om almene boliger må der ikke udbetales løn eller honorar til medlemmer af afdelingsbestyrelser. Bestyrelsesmedlemmer skal dog heller ikke

Læs mere

Hjerteforeningen uddeler 24 mio. kroner til forskning

Hjerteforeningen uddeler 24 mio. kroner til forskning Kom til formandsmøde på Fyn! Den 5. september inviteres alle formænd for Hjerteforeningens lokalkomiteer og klubber til et vigtigt møde i Strib ved Middelfart Mødet blev annonceret allerede på Landsseminaret

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Standardsamarbejdsaftale mellem Danske Naturister (DN) og DN lokalforeningerne. Standardsamarbejdsaftale mellem Danske Naturister og Lokalforening

Standardsamarbejdsaftale mellem Danske Naturister (DN) og DN lokalforeningerne. Standardsamarbejdsaftale mellem Danske Naturister og Lokalforening - Udkast til kommentering hos lokalforeningerne - Frist for kommentarer den 18. marts - Kommentarer sendes til Troels Norup Panild troels@naturister.dk - Standardsamarbejdsaftale mellem Danske Naturister

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2005 Comwell Roskilde Lørdag den 09. april 2005 kl. 9.30 11. maj 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 03-2005 3. Budget 3.1. Budget 2005 opfølgning

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgningsfrist: 1. november Svar på ansøgning: Ultimo december Ansøgningsskema sendes til:

Læs mere

RETNINGSLINIER VEDR ØKONOMI I FDF

RETNINGSLINIER VEDR ØKONOMI I FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Mødebilag til Hovedbestyrelsesmøde SÆT KRYDS ÅBENT FØR ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG Orienteringsbilag (O) Debat- og temabilag (D) X Beslutningsbilag (B)

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. Forbundet opkræver et enhedskontingent som bliver trukket i lønnen via Statens Lønsystem.

REGNSKABSINSTRUKS. Forbundet opkræver et enhedskontingent som bliver trukket i lønnen via Statens Lønsystem. REGNSKABSINSTRUKS Indledning: Regnskabsinstruksen skal bidrage til en effektiv økonomistyring af Fængselsforbundet. Instruksen beskriver den korrekte tilrettelæggelse og ansvarsfordeling af håndtering

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

Diverse informationer vedr. Madskoler 2010

Diverse informationer vedr. Madskoler 2010 Diverse informationer vedr. Madskoler 2010 Indhold: Tidsplan og deadlines 2010... 2 Priser 2010... 5 Markedsføring og presseomtale... 5 Førstehjælpstasker og Madskolebannere... 6 Madskolespil... 6 Sponsorater

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN Inden du udfylder ansøgningsskemaet, så tjek at Aktiviteten er ny i forhold til jeres tidligere aktiviteter, og hvad der almindeligvis kan forventes, at I laver Børn

Læs mere

FDF Landslejr 2011. FDF Vadum. Infomøde.

FDF Landslejr 2011. FDF Vadum. Infomøde. FDF Landslejr 2011 FDF Vadum Infomøde. Hvor mange bliver vi? Kredspladsen: 15 væbnere/seniorvæbnere 3 ledere 2 tante/onkel 1 præst Seniorcity: 4 seniore 3 ledere I alt 28. Hvor skal vi bo? Ud og Hjem.

Læs mere

Landsdelsmøde onsdag d. 7. marts på Kongeådalens Efterskole

Landsdelsmøde onsdag d. 7. marts på Kongeådalens Efterskole Så er det med at komme afsted til landsdelsmødet tag bare flere ledere fra kredsen med Landsdelsmøde : Landsdelsmødet er det forum, hvor vi i landsdelen lægger planerne for fremtiden i vores landsdel og

Læs mere

- Lcw. Ansøgningsskema til udviklingspuljen. Dato 11-11-2015 16:32:44 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01

- Lcw. Ansøgningsskema til udviklingspuljen. Dato 11-11-2015 16:32:44 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 - Lcw Ansøgningsskema til udviklingspuljen Dato 11-11-2015 16:32:44 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (58db9dbf-1d2f-4b0c-a662-f21ab279b934) 11-11-2015 163244 Side 1 af 5 Ansøger Ansøgningens titel

Læs mere

Budget INDLEDNING

Budget INDLEDNING Budget 2015 - INDLEDNING Retningslinier Til brug for budgetbehandlingen skal udvalgene aflevere budgetforslag for de forskellige områder: Kurser Stævner Turneringer Skoler/Lejre aktiviteter Udvalgsarbejde

Læs mere

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Som der tidligere er informeret om kommer der et nyt system, til oprettelse af aftaler om vedligeholdelse

Læs mere

De grønne pigespejdere 1170/2011

De grønne pigespejdere 1170/2011 ProjektGuide 2 De grønne pigespejderes projektorganisation En projektgruppe er enten tilknyttet en styregruppe, et team eller hovedbestyrelsen. Alle projektgrupper arbejder ud fra et kommissorium, som

Læs mere

Tovholderrollen. En af de opgaver, der i Hovedstadens Svømmeklub varetages af svømmernes forældre er rollen som tovholder.

Tovholderrollen. En af de opgaver, der i Hovedstadens Svømmeklub varetages af svømmernes forældre er rollen som tovholder. Tovholderrollen En af de opgaver, der i Hovedstadens Svømmeklub varetages af svømmernes forældre er rollen som tovholder. Rollen indebærer, at man planlægger og arrangerer holdenes deltagelse i eksterne

Læs mere

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Referat af møde i Kampagneudvalget

Referat af møde i Kampagneudvalget Referat af møde i Kampagneudvalget Dato: 1. december 2014 Tid: Kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent Nielsen, Malene Madsen, Justin Corfitzen, Maria Helene Olesen og Karina Ertmann Krammer

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 6 7. Akutte

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Vinderød Privatskole

Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Vinderød Privatskole Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Vinderød Privatskole Bilag til 'Vedtægter for Vinderød Privatskole' Indhold 1. Bestyrelsen... 2 a. Konstituering... 2 b. Årets møder... 2 c. Mødedeltagelse...

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 5 7. Akutte

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Sille og Sigurd fødselsdag

Sille og Sigurd fødselsdag Sille og Sigurd fødselsdag Kære Puslinge-/Tumlingeleder! Lørdag d. 23. september 2017 mødes vi på Sletten. Kl. 10:00 til 15:00 Arrangementet er for puslinge, tumlinge, ledere, søskende og forældre og andre

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 1) Søren Rottbøll er valgt til dirigent Der er rettidigt indkaldt til landsdelsmødet 4 uger før. Ændringer til dagsorden: Under pkt. 8a ændres 12 til 11. Under pkt.

Læs mere

VEJLEDNING I AT UDFYLDE ANSØGNINGS- SKEMA. (Puljen til lokale projekter)

VEJLEDNING I AT UDFYLDE ANSØGNINGS- SKEMA. (Puljen til lokale projekter) VEJLEDNING I AT UDFYLDE ANSØGNINGS- SKEMA (Puljen til lokale projekter) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (Puljen til lokale projekter) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du

Læs mere

INDBYDELSE til dialogmøde

INDBYDELSE til dialogmøde INDBYDELSE til dialogmøde I kantinen på Brendstrupgårdsvej 7 MANDAG DEN 24. OKTOBER 2016, KL. 18.30-20.00. Dagsorden 1. Velkomst, præsentation og sandwich 2. Nyt fra organisationsbestyrelsen 3. Oplæg fra

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Dialogcafe i en forandrings tid Projektperiode : 1.11-15.12.09 Målgruppe

Læs mere

Tennissommerskole i Odder Tennisklub

Tennissommerskole i Odder Tennisklub Tidspunkt Februar/marts Tilmelding til DTF Aktion og kommentarer Mail fra DTF om tennissommerskole. Klubben skal tilmelde sig en tennisskolepakke inden en bestemt dato (medio april). Gør opmærksom på ved

Læs mere

samværsregler. På Facebook anbefales at oprette en FDF gruppe pr. klasse i stedet for at tilføje barnet som ven.

samværsregler. På Facebook anbefales at oprette en FDF gruppe pr. klasse i stedet for at tilføje barnet som ven. FDF Dronninglund På ganske kort tid er teknologi, der for blot få år siden virkede avanceret, blevet hvermandseje, og både voksne og børn kan med en smartphone tilgå hele verden. For FDF giver det mulighed

Læs mere

INDSPIL NR. 35. Februar/marts 2014. susanne.rasmussen4@kalundborg.dk - 51 43 36 11

INDSPIL NR. 35. Februar/marts 2014. susanne.rasmussen4@kalundborg.dk - 51 43 36 11 NYT FRA FRIVILLIGHEDSKONSULENT SUSANNE BACH RASMUSSEN susanne.rasmussen4@kalundborg.dk - 51 43 36 11 Kalundborgmessen2014 invitation til foreninger Kalundborgegnens Erhvervsråd tilbyder - igen i år - foreninger

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2017

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2017 Tjekliste: Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2017 1. Ansøg ved Randers Eventsekretariat om brug af plads og evt. økonomisk støtte. Tidsfrist: senest 3. april 2017 2. Ansøg

Læs mere

Forretningsorden, forretningsgange og regulativer i Studenterrådet

Forretningsorden, forretningsgange og regulativer i Studenterrådet Forretningsorden, forretningsgange og regulativer i Studenterrådet Forretningsorden 1 Forretningsordenens virkeområde Forretningsordenen er gældende for møder i Studenterrådets forretningsudvalg. 2 Forretningsordenens

Læs mere

Økonomivejledning. Husk, at du for at godkende afregninger skal underskrive en 'Bemyndigelsesog. Bemyndigelses-/ Godkendelsesblanket

Økonomivejledning. Husk, at du for at godkende afregninger skal underskrive en 'Bemyndigelsesog. Bemyndigelses-/ Godkendelsesblanket Økonomivejledning Dette er en vejledning til medlemmer af Det Danske Spejderkorps, der udfører opgaver i den fælles organisation. Vejledningen er revideret og gældende fra 3. februar 2016. Den erstatter

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Klog på livet FDFs handlingsplan 2011-2012

Klog på livet FDFs handlingsplan 2011-2012 Klog på livet FDFs handlingsplan 2011-2012 Overordnet målsætning med handlingsplanen Klog på livet I FDF tror vi på, at mennesker udvikler sig i samspil med andre mennesker. Derfor giver vi børn og unge

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Skoler, Lejre, Træf & Camps Drejebog

Skoler, Lejre, Træf & Camps Drejebog Skoler, Lejre, Træf & Camps Drejebog -------------------------------------------------- Inspiration til planlægning af gymnastikskoler & -lejre i DGI Vestjylland Leg Sjov Aktivitet Udfordringer - Venskab

Læs mere

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat til 3. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 12. juni 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36

Læs mere

RAMMEAFTALE OM KONGRESRÅDGIVNING TIL ITS WORLD CONGRESS 2018

RAMMEAFTALE OM KONGRESRÅDGIVNING TIL ITS WORLD CONGRESS 2018 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM KONGRESRÅDGIVNING TIL ITS WORLD CONGRESS 2018 DATO: [DATO] Sags nr.: [sagsnummer] Dokument nr.: [dokumentnummer] 1. Parterne Københavns Kommune

Læs mere

Parbæk får omkodet de eksisterende låse der er på værktøjsskabene til klubnøgler. Ikke gjort endnu grundet kursus.

Parbæk får omkodet de eksisterende låse der er på værktøjsskabene til klubnøgler. Ikke gjort endnu grundet kursus. 18. juni 2013 Fremmødt: Parbæk, Daniel, Kåre, Thorup, Steffen, Kathrine, Baagøe Afbud: Yvonne, Bo, Kappers Ikke fremmødt: Ingen Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk sætter

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

BBU Medarbejderhåndbog

BBU Medarbejderhåndbog BBU Medarbejderhåndbog En guide for ansatte, valgte og frivillige i Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund. BBU Medarbejderhåndbog Side 1 af 12 Vedtaget af Landsledelsen den 12. september 2010 Denne håndbog

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Vejledning til FORENINGEN: Kommunikation om Rigtige Mænd

Vejledning til FORENINGEN: Kommunikation om Rigtige Mænd Vejledning til FORENINGEN: Kommunikation om Rigtige Mænd Tak, fordi I vil være en del af Rigtige Mænd-projektet og fordi I vil være med til at arrangere Rigtige Mænd Løbet, som er det første mandeløb,

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

1 Navn. 2 Formål. 3 Medlemsforhold

1 Navn. 2 Formål. 3 Medlemsforhold 1 Navn Logens navn er Gentle Adventure (GA) 2 Formål Formålet er at få en oplevelse ud over det sædvanlige og at skabe et kammeratskab som holder på tværs af personlige forhold og hele livet. Hvad skal

Læs mere

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale værd at vide om rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk september 2012 rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og

Læs mere

Service- og Økonomivejledning

Service- og Økonomivejledning Service- og Økonomivejledning Dette er en vejledning til medlemmer af Det Danske Spejderkorps, der udfører opgaver i den centrale organisation. Vejledningen er godkendt af korpsledelsen i februar 2012

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgningsfrist: 1. november Svar på ansøgning: Ultimo december Ansøgningsskema sendes til:

Læs mere