Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013."

Transkript

1 MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj Juli 2013 Adresse: Telefon: Åbningstid: Torvet 3 Man-onsdag: kl Torsdag: kl Grenaa Fredag: kl

2 - 2 - Den 30. maj 2013 blev der afviklet uanmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården, Grenaa Konklusion og opsamling fra det uanmeldte tilsyn Tilsynet oplevede et godt møde med deltagelse af flere beboere, der gik til og fra. Der opleves en anerkendende kommunikation og en god stemning. Tilsynet fandt ikke anledning til at give påbud. Tilsynet har følgende anbefalinger: Alle beboere har egen bankkonto samt hævekort, dette giver den enkelte stor tilfredshed, og mange hævekort blev vist frem under besøget. Det anbefales, at så meget som muligt af økonomien ligger hos beboeren selv. Under besøget blev tilkald drøftet. Der er tvivl om, om en enkelt beboer selv kan tilkalde hjælp. Det anbefales, at dette undersøges og løses. Områdelederen har følgende kommentarer til tilsynet Jeg kan tilslutte mig de anbefalinger, som tilsynet kommer med. Glædeligt at der er stor tilfredshed på bostedet blandt medarbejdere og beboere. Frode Lerdahl, områdeleder handicap og psykiatri Høring Tilsynsrapporten har været sendt til høring i Bruger- og Pårørenderådet, Ældrerådet og Handicaprådet. Der er modtaget følgende høringssvar: Ældrerådets møde den xxx: xxx Handicaprådets møde den xxx: xxx Indstilling Det indstilles, at rapporterne fra det anmeldte tilsyn tages til efterretning. Helle Støve Myndighedschef

3 - 3 - Uanmeldt tilsyn i Norddjurs Kommune på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården i Grenaa den 30. maj 2013 Tilsynet har fokuseret på de overordnede temaer, kontrol, kvalitet og udvikling set i relation til emnerne: Lovgrundlag for magtanvendelse på psykiatri- og handicapbosteder, kommunale kvalitetsstandarder for området og lokale forhold set i relation til bolig/ faciliteter, beboere, personale og ledelse, samt det enkelte bosteds organisation og økonomi. Kommunikation i forhold til beboere og pårørende, samt etik i arbejdet. Desuden brugerbetaling, herunder valgfri ydelser og rengøringsbetaling. Tilsynet foregik på Ålunden om eftermiddagen og først på aftenen. Tilstede: Teamleder Dick Rønde 1 medarbejder Flere beboere deltog i kortere eller længere tid. Tilsyn: Ena Udengaard og Lene Kristensen Beboere: Tilbuddet er for beboere med udviklingshæmning. Ålundens 10 lejligheder er alle beboede. På Mellemgården er der 5 værelser, hvoraf 3 er ledige. Køkkenet på Ålunden skal igennem en større renovering. Man afventer svar fra boligforeningen på, hvor mange penge der er til rådighed. Dagbeskæftigelse: Alle beboere har efter eget ønske dagbeskæftigelse. Alle vil gerne på arbejde uanset vejr og vind. Arbejdet er en stor del af den enkeltes identitet. De fleste beboere har boet i bofællesskaberne i mange år. Medarbejderen fortæller, at beboerne er glade for hinanden. Den sidst indflyttede unge mand er faldet godt ind i gruppen. Rygepolitik: De fleste rygere går udenfor og ryger. En enkelt lukker sin dør til lejligheden og sidder ved havedøren og ryger. Stedet er ikke længere plaget af røggener. Økonomi: Alle beboere har hævekort til banken. Ingen beboere benytter netbank. En del af økonomien administreres gennem administrationen i Sønderport, dette gælder servicepakken, tandlægeregninger og regninger fra apoteket. Hvorfor der er denne ordning for en del af økonomien, kan man ikke forklare.

4 - 4 - Tilkald i personaleløse timer: På en fælles tavle hænger telefonnumre, der kan bruges om natten, hvor der ikke er personale i bofællesskaberne. Blandt andet kan der ringes til nattevagten på et bosted i nærheden. Der kan være tvivl om, at alle kan ringe 112 eller 114. En enkelt beboer kan angiveligt ikke ringe efter hjælp, men kan tilkalde en af de andre beboere som støtte. Kost og madlavning: Beboerne skiftes til at lave mad med støtte fra personalet. Den, der laver maden, bestemmer menuen. Aftensmaden tilrettelægges, så der tages hensyn til de beboere, der skal på aftenskole eller andet. Der kan meldes fra måltiderne samme dag, og kostpenge refunderes. Personale: Medarbejderen udtrykker, at det er en rigtig god arbejdsplads. Den enkelte har stor indflydelse på tilrettelæggelse af arbejdet. Det er nemt at komme til orde, og der er en flad ledelsesstruktur. Der holdes personalemøde hver onsdag, hvor små og store problemer løses. Arbejdsmiljøet er godt, der er en kultur af åbenhed, og der er et lavt sygefravær. Før ny teamleder startede, havde personalet forberedt sig på, hvad de kunne gøre, og hvad de gerne ville have, for at overgangen skulle blive så god som mulig. Teamleder føler sig rigtig godt taget imod. Synes dog, det er en kæmpe forandring at organisationen er udvidet, borgerantallet er fordoblet. Cirka halvdelen af personalet er uddannede pædagoger, resten har andre relevante uddannelser, der matcher opgaven. Til den sidste ledige stilling var der over 200 ansøgninger. Der ydes bostøtte til 60 borgere udenfor bofællesskaberne, denne del er ikke omfattet af dette tilsyn. Der er fokus på, hvad den enkelte præcist er visiteret til, der er ikke tid til at lave ekstra opgaver. Samarbejde: Der er et godt samarbejde med sagsbehandlere, læger, hospitaler og hjemmeplejen. Der kommer en del pårørende på Ålunden. Klager: En beboer har klaget til politikkerne over, at muligheden for køb af personalet til ledsagelse er stoppet. Pædagogiske metoder: Der arbejdes med relationspædagogik og ud fra, at beboerne skal mestre mest muligt selv. Der bruges pædagogisk motivation i forhold til god personlig hygiejne mv. Beboerne skifter kontaktperson cirka hvert andet år, så der kommer nye øjne på i forhold til den enkeltes udvikling. At skifte til ny kontaktperson kan øge beboernes mestringsstrategi. Beboerne kan selv bede om ny kontaktperson. Der er ingen regler, men aftaler med den enkelte. Der lægges vægt på at der er en familiær stemning.

5 - 5 - Ledsagelse: Teamleder udtrykker, at det er ulykkeligt, at der ikke længere kan tilkøbes ledsagelse. Loven skal følges, men rent menneskeligt går der meget tabt. Ferier er situationer hvor relationerne kan dyrkes. Dette giver noget ekstra fælles, der kan bruges i det daglige arbejde. Stedet håber, at der findes en anden løsning. Der tages stadig på endagsture som en del af normeringen. Alle beboere er ved at anskaffe sig et ledsagerkort, så de kan få personalet gratis med ind ved visse attraktioner. En beboer har fået tilbud om at følges med Råmosegård til Sølundfestivalen. Stedet vil prøve at skaffe Røde Kors venner til ledsagelse. Flere beboere har udtrykt, at de ikke ønsker frivillige (fremmede) som deltagere i ture. For eksempel ønskes der ikke hjælp fra en frivillig til personlig hygiejne. Rengøring: Stedet har ansat en rengøringsmedarbejder som en del af personalegruppen. Ingen beboere tilkøber rengøring. Magt: Der blev oplyst, at der ikke havde været magtanvendelser siden sidste tilsyn. Dette er ikke korrekt, tilsynet blev opmærksom på, at der har været en magtanvendelse i november Magtanvendelsen blev anset for ulovlig. Personalet kender reglerne om magtanvendelse. Bruger- pårørenderåd: Består af en beboer, der også er formand, teamleder og to pårørende. Der er ikke den store søgning til at blive medlem af rådet. Medicinadministration: Alle beboere administrerer selv deres medicin. Der er valgt en fælles medicinansvarlig. Lokale instrukser til medicinvejledningen er på vej til godkendelse. Pædagogiske helhedsplaner: Alle pædagogiske helhedsplaner skrives i samarbejde med beboerne. Tilsynet udvælger to tilfældige planer. De er begge beskrivende og aktuelle. Der er beskrevet mål og succeskriterier. Det er ikke muligt at se på planerne, om beboeren har deltaget. Eventuelt: En beboer udtrykker, at han er meget skuffet over, at han ikke længere kan komme på ferier med personalet. En beboer synes der burde være flere højskoler for udviklingshæmmede i Danmark. Møbler i fællesrummene er genbrug, der er erhvervet gratis. Fjernsynet er betalt af midler fra en udviklingspulje. Ålundens hjemmeside er lukket for 1½ år siden. Der vil blive fokus på digitalisering, hvis der bliver brug for det. Beboere og personale drømmer om, at der sammen med dagtilbuddet Nærheden kunne etableres en café i midtbyen.

6 - 6 - Personalet skal undervises i utilsigtede hændelser af en borgersikkerhedskoordinator fra andet bosted. Opsamling: Tilsynet oplevede et godt møde med deltagelse af flere beboere, der gik til og fra. Der opleves en anerkendende kommunikation og en god stemning. Tilsynet fandt ikke anledning til at give påbud, men har følgende: Anbefalinger: Alle beboere har nu egen bankkonto samt hævekort, dette giver den enkelte stor tilfredshed, og mange hævekort blev vist frem under besøget. Det anbefales, at så meget som muligt af økonomien ligger hos beboeren selv. Under besøget blev tilkald drøftet. Der er tvivl om, om en enkelt beboer selv kan tilkalde hjælp. Det anbefales, at dette undersøges og løses. Anmeldt tilsyn bliver den 28. august 2013 kl Dagsorden til tilsynet bliver fokus områder. Er der andre punkter til dagsordenen, bedes de indsendt til Lene Kristensen inden den 14. august Grenaa den 27. juni Tilsynsførende Ena Udengaard og sagsbehandler Lene Kristensen

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center Sagsbehandler Mette Andersen - Udviklingskonsulent Direkte telefon 99 74 15 68 E-post m.andersen@rksk.dk Dato 29. august 2013 Sagsnummer 2012040016EB Anmeldt ledelsestilsyn 2013 Socialpsykiatrisk Center

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ungdomshøjskolen Søndbjerggård Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 24.04.2012 Forrige tilsyn udført

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 29. juli 2010. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Boområdet, Socialpsykiatri Tilbudstype og form Boformer

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Rudersdal Kommune Tilsynsrapport Rudersdal Kommune Psykiatri og Handicap Elleslettegård Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 Oplysninger...

Læs mere

HJEMMEHJÆLP. tid og omsorg savnes. Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen?

HJEMMEHJÆLP. tid og omsorg savnes. Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen? s undersøgelse Ældrepakken et brugerperspektiv Resume og anbefalinger HJEMMEHJÆLP tid og omsorg savnes Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen? 1 FORORD Usynlige forbedringer

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010

Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010 Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010 Social Teamet ApS Danmarksgade 28 7430 Ikast T. 26125139 www.socialteamet.com fs@socialteamet.com 1 Anmeldt tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Bo- og støtte Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag... 3 Organisation... 3 Fysiske rammer... 3 Målgruppe...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. juni 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Bofællesskaberne Grennessminde

Bofællesskaberne Grennessminde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Bofællesskaberne Grennessminde Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn. 15. august 2011. Jelling Have

Rapport om anmeldt tilsyn. 15. august 2011. Jelling Have Velfærdsforvaltningen Rapport om anmeldt tilsyn 15. august 2011 på Jelling Have Vejle Kommune Velfærdsstaben Alice Storgaard Indholdsfortegnelse Indledning..3 1. Konklusion på tilsynet 2011...3 1.2 Udviklingspotentialer...4

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset

Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset Samtale med leder Anne Brodersen den 21. oktober 2013. Fra Guldborgsund kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og socialrådgiverstuderende Linda Villebæk. Samme dag

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Holmstrup ApS Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2013 og 22. oktober 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Kig Ind Specialcenter Holbæk

Kig Ind Specialcenter Holbæk 2014 Kig Ind Specialcenter Holbæk Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 30-09-2014 Tilsyn med Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Servicelovens 103-104; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn,

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere