Vejledning om skat og moms ved arbejde på tværs af landegrænser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om skat og moms ved arbejde på tværs af landegrænser"

Transkript

1 Vejledning om skat og moms ved arbejde på tværs af landegrænser Der er flere regler omkring moms og skat, der er værd at kende, hvis du arbejder på tværs af landegrænser indenfor teaterverdenen. Nedenstående giver dig et overblik over nogle af de vigtigste regler på området. Der er således ikke tale om en udtømmende vejledning, og i nogle tilfælde har vi også henvist til, at forholdet bør undersøges konkret. Der er taget udgangspunkt i forhold mellem Sverige og Danmark. Du kan trykke på et emne i indholdsfortegnelsen, og således bliver du ledt videre til de informationer, du søger. Emnerne er overordnet opdelt i henholdsvis skat og moms. Indhold: 1. Aktører Skat Personer Til hvilket land er du skattepligtig? Hvordan skal du beskattes? Kunstnere (honorarmodtager) Ansatte Kunstnere som leverandører Andre leverandører Royalties Produktionsvirksomheden Transparente selskaber Interessentskaber, partnerselskaber Joint ventures Kapitalselskaber og foreninger Beskatning i selskaberne Kildeskat og indberetningspligt Indeholdelses af kildeskat: Indberetningspligt: Moms Leverandører til produktionen Kunstnerisk virksomhed er fritaget for moms Andre leverandører Produktionsselskabet er momspligtigt Bilag Oversigt over fradrag, godtgørelse og lempelser Skattesatser Ligningslovens 33 A (kun for lønmodtagere) Links

2 1. Aktører Figuren illustrerer aktører i en teaterproduktion. Du kan klikke på en boks, og komme videre til de relevante informationer. Produktion Kunstnere som leverandører Ansatte Kunstnere Leverandører Andre leverandører Publikum Teaterproduktion 2. Skat Investorer 2.1. Personer Til hvilket land er du skattepligtig? For at finde ud af hvor og hvordan du skal beskattes, er det nødvendigt at fastlægge, i hvilket land du er hjemmehørende. Det vil du som udgangspunkt være i det land, hvor du har din faste bolig. Har du flere boliger til rådighed, vil du være hjemmehørende i det land, hvor du har den nærmeste tilknytning eller sædvanligvis opholder dig. Hvis du er hjemmehørende i Danmark, vil du som hovedregel være fuld skattepligtig til Danmark af samtlige dine indkomster, uanset hvorfra i verden de er optjent. Du skal normalt også beskattes af indkomsten til udlandet, hvis den er optjent der. Omvendt kan personer fra udlandet, der udfører arbejde i Danmark, blive skattepligtige til Danmark af den indkomst, som er tjent ved arbejde i Danmark. Den fulde skattepligt til Danmark kan også indtræde, hvis du tager ophold i mere end 6 måneder i Danmark uden at have bopæl i Danmark. I de fleste europæiske lande har bopælslandet ret til at beskatte al indkomst, uanset hvor indkomsten hidrører fra. Dette kaldes globalindkomstprincippet. Såvel Danmark som Sverige har indført disse regler. Når du arbejder i et andet land end det land, hvor du har bopæl, vil arbejdslandet som oftest også have ret til at beskatte indkomsten. Dette kaldes kildelandsbeskatning. For at undgå at du skal betale skat af samme indkomst til flere lande, har en række lande særligt indenfor Europa indgået en aftale om, at bopælslandet lemper på den samlede skattebetaling ved at reducere den samlede skat (globalindkomstskatten) med den skat, der er betalt i arbejdslandet (kildelandskatten). Danmark har indgået aftale med Sverige herom. I tilfælde (kun lønmodtagere), hvor du bliver omfattet af svensk social sikring skal Danmark give nedslag i den danske skat for den del af skatten, der falder på den indkomst, der er optjent ved arbejde i udlandet. Se nedenfor afsnit Ansatte. Oversigt over aftaler, som Danmark har indgået med andre lande, findes på Skatteministeriets hjemmeside 2

3 2.1.2 Hvordan skal du beskattes? Beskatning af din indkomst afhænger af, hvilken indkomsttype der er tale om. Man skelner mellem løn, honorarer eller erhvervsindkomst. Nedenstående giver overblik over, hvad der kendetegner de forskellige indkomsttyper. Vederlagstype Indkomsttype Kunstnere Honorarindkomst B-indkomst Ansat i tjenesteforhold Lønindkomst A-indkomst Erhvervsdrivende Erhvervsindkomst Virksomhedsindkomst Kunstnere (honorarmodtager) Udøvende kunstnere omfatter sangere, skuespillere, dansere og musikere, men ikke scenefolk, instruktører, produktionsledere mv. En udøvende kunstner modtager som oftest sit vederlag som honorar og betegnes honorarmodtager. Det vil sige, at kunstneren ikke er i et ansættelsesforhold. Hvis du som kunstner optræder i Danmark og er fuld skattepligtig til Danmark, vil honoraret blive beskattet som B-indkomst. Såfremt du som udøvende kunstner medvirker i en optræden i Sverige, har Sverige som oftest ret til at beskatte indkomsten. Som hovedregel har det land, hvor optrædenen sker, beskatningsretten. En undtagelse er, hvis optrædenen hovedsagligt er finansieret af offentlige midler. Det er dog forskelligt, om de pågældende lande har regler i deres lovgivning, der giver ret til at beskatte. Hvis det er den omvendte situation, hvor en person hjemmehørende i Sverige får honorar for optræden i Danmark, har Danmark beskatningsretten, men vi har ikke nogen intern regel i Danmark, der beskatter denne indkomst, medmindre skuespilleren er i et ansættelsesforhold til en dansk arbejdsgiver. Kunstneren skal derfor undersøge om det konkrete land har en intern beskatningshjemmel til at beskatte i det konkrete land, hvor optrædenen sker. En ting er, at landet er tillagt beskatningsretten, men det konkrete land skal også have en lovhjemmel at beskatte efter i den konkrete situation. Oversigt over beskatning som kunstner (honorarmodtager): Hjemmehørende Arbejdssted Danmark Sverige Nej Finansieret af offentlige midler fra hjemlandet Indkomst skattepligtig til: KL til Sverige GL til Danmark Lempelse af skatten i: Danmark credit Danmark Sverige Ja Danmark Irrelevant Danmark Danmark Irrelevant Danmark Irrelevant Sverige Danmark Irrelevant Sverige Irrelevant Sverige Sverige Irrelevant Sverige Irrelevant KL = Kildelandsbeskatning GL = Globalindkomstbeskatning 3

4 Fradrag En honorarmodtager vil ikke kunne fratrække erhvervsmæssige udgifter på samme måde som selvstændigt erhvervsdrivende. Der er dog mulighed for at tage fradrag for udgifter i enten personlig indkomst eller som et ligningsmæssigt fradrag. Det er muligt for en honorarmodtager at fratrække udgifter i den personlige indkomst, hvis udgifterne er strengt erhvervsmæssige Dette kan eksempelvis være udgifter til erhvervsmæssige rejser, sminke eller specielle kostumer, som er nødvendige i udførelsen af det pågældende arbejde. Yderligere kan der fratrækkes erhvervsmæssig kørsel efter statens satser (se satser her). Da disse udgifter kan fratrækkes i den personlige indkomst, vil fradragsværdien være op til 56,44 %. En honorarmodtager har derudover mulighed for at fratrække ligningsmæssige fradrag såsom befordring mellem hjem og arbejde. Oversigt over satser kan du finde her. Et ligningsmæssigt fradrag har en mindre fradragsværdi, end hvis der tages fradrag i den personlige indkomst. For et ligningsmæssigt fradrag er værdien kun ca. 33 % Ansatte Er du udøvende kunstner, vil du som oftest ikke betragtes som lønmodtager ansat i et tjenesteforhold. Medmindre der er tale om en længerevarende tilknytning til eksempelvis det samme teater, og det af din aftale med teatret ses, at du er ansat på lønmodtagerlignende vilkår. Dette kan eksempelvis være, hvis det af aftalen fremgår, at du har ret til feriepenge, vederlaget udbetales periodisk og arbejdsgiver afholder udgifterne i forbindelse med udførelsen af arbejdet. Hvis et eller flere af disse forhold er aftalt, kan der være tale om ansættelse i tjenesteforhold, og således kan du være lønmodtager. Der vil dog altid være tale om en konkret vurdering i den enkelte sag. Hvis du er i tvivl, om du skal betragtes som lønmodtager eller ej, må vi anbefale dig at søge konkret rådgivning. Lønnen beskattes i Danmark som personlig indkomst. Se skattesatser her. Hvis arbejdet er udført i Sverige, og du som lønmodtager er hjemmehørende i Danmark, fremgår det af den nordiske dobbeltbeskatningsaftale, at lønnen som udgangspunkt skal beskattes i det land, hvor personen er hjemmehørende. Dog kan Sverige godt have ret til at kildelandsbeskatte indkomsten, hvis lønnen afholdes af en svensk arbejdsgiver, eller hvis du arbejder for en dansk arbejdsgiver i mere end 183 dage. Oversigt over beskatning som lønmodtager: Hjemmehørende (Bopæl) Arbejdssted Arbejdsgiver Ophold i arbejdsland Indkomst skattepligtig til Lempelse af skatten i Danmark Sverige Svensk Fra 1. dag KL til Sverige GL til Danmark Danmark Danmark Sverige Dansk 183 dage Danmark Irrelevant Danmark Sverige Dansk > 183 dage KL til Sverige Danmark GL til Danmark Danmark Danmark Svensk Irrelevant Danmark Irrelevant Sverige Danmark Dansk Fra 1. dag KL til Danmark Sverige GL til Sverige Sverige Danmark Svensk > 183 dage KL til Danmark Danmark GL til Sverige 4

5 Sverige Sverige Dansk Irrelevant Sverige Irrelevant Sverige Danmark Svensk 183 dage Sverige Irrelevant KL = Kildelandsbeskatning GL = Globalindkomstbeskatning Ovenstående oversigt omhandler ikke personer med bopæl i flere lande samtidig (dobbelt domicil). Arbejdsgiveren skal herudover være opmærksom på til hvilket land, der skal betales sociale afgifter til, eftersom at en svensk arbejdsgiver skal betale 33 % af lønsummen i sociale afgifter. I Danmark betaler arbejdsgiveren mindre end 1 % i sociale afgifter. Som udgangspunkt skal der betales sociale afgifter i det land, hvor den pågældende person arbejder. Det vil sige, at hvis du kun arbejder i Sverige, så er du omfattet af svensk social sikring. I følge en særlig nordisk aftale er det dog muligt at forblive under de danske regler, hvis du er hjemmehørende i Danmark. Dette gælder, hvis du er udstationeret eller hvis du arbejder såvel i Danmark, som i Sverige Arbejde i udlandet (Ligningsloven 33A): Der er dog specielle regler, der skattemæssigt kan være gunstige for dig som lønmodtager, hvis du er fuld skattepligtig til Danmark og modtager løn for arbejde udført i udlandet. Det kan eksempelvis være aktuelt for lønmodtagere, der i forbindelse med en opsætning på tværs af landegrænser udfører sit arbejde uden for Danmark. Uanset indholdet i en eventuel dobbeltbeskatnings overenskomst, kan du efter interne danske regler få nedslag i den danske skat for den del af skatten, der falder på den indkomst, der er optjent ved arbejde i udlandet. Det vil sige, at du i mange tilfælde ikke skal betale skat eller kun halv skat til Danmark af den indkomst, som du har tjent i udlandet. Der er dog en masse betingelser, der skal opfyldes og dokumenteres, for at reglen kan anvendes: at du opholder dig uden for Danmark i mindst seks måneder. Ferie i Danmark i begyndelsen eller i afslutningen af 6 mdr. perioden betyder, at du ikke har opholdt dig i udlandet i 6 mdr. at du inden for en hvilken som helst 6-måneders-periode maksimalt opholder dig i Danmark i 42 dage. Rejsedage til og fra ferie i Danmark tæller med som ophold i Danmark inden for 42 dage. Rejsedage ved ud- og hjemrejse ved udlandsopholdets begyndelse og slutning tæller ikke med som ophold i Danmark inden for 42 dage at du ikke arbejder i Danmark i de 42 dage, bortset fra nødvendigt arbejde i forbindelse med udlandsopholdet. at du modtager sædvanlig løn og ikke honorarindkomst eller indkomst ved selvstændig virksomhed Hvis beskatningsretten ifølge en dobbeltbeskatningsaftale er tillagt Danmark, får du kun halv skattenedsættelse Hvis opholdet uden for Danmark overstiger seks måneder, forøges antallet af dage, du kan opholde dig i Danmark forholdsmæssigt med 7 dage pr. måned. Dette er de overordnede betingelser. Ved at trykke her, vil du læse mere om disse regler Fradrag og skattefri godtgørelse: Som lønmodtager er der muligheder for lønmodtagerfradrag. Nedenfor er et skema (bilag), som viser hvilke fradrag, der kan tages samt med hvilke satser. For at få skattefri godtgørelse eller fradrag for erhvervsmæssige rejser er det en betingelse, at der er tale om en reel rejse altså at det ikke er muligt at overnatte på din sædvanlige bopæl. Dokumentation herfor bør 5

6 gemmes. Arbejdstageren skal således være pålagt at have et andet arbejdssted. Derudover skal rejsen vare i mindst 24 timer og være forbundet med overnatning Kunstnere som leverandører Som selvstændigt erhvervsdrivende: Hvis du hverken er ansat eller honorarmodtager, kan du være selvstændigt erhvervsdrivende. Det forudsættes, at der ikke er tale om hobbyvirksomhed. Som personligt erhvervsdrivende vil du fakturere for dine ydelser til produktionsselskabet/hvervgiver. Det kendetegner erhvervsmæssig virksomhed, at indkomsten afhænger af eventuelt overskud i virksomheden, og at den udføres på egen regning og risiko. Beskatningsret Beskatningsretten til selvstændig erhvervsdrivende tillægges sædvanligvis det land, hvor du driver din virksomhed fra. Hvis du bor i Danmark, vil du som udgangspunkt blive anset for at drive din virksomhed fra Danmark. Fradrag Selvstændigt erhvervsdrivende kan fratrække faktiske erhvervsmæssige udgifter, som er anvendt til at skabe indkomsten. Det er vigtigt, at udgifterne ikke er af privat karakter. Eksempelvis vil almindeligt tøj og briller, ikke kunne trækkes fra. Disse udgifter har almindelige lønmodtagere også, og der er ikke fradrag for dette. Derimod vil specielt tøj, sminke m.v. til brug for skuespil godt kunne fratrækkes, hvis det kan dokumenteres, at det er strengt erhvervsmæssigt og ikke til privat brug. Fastlæggelsen om der er tale om private eller erhvervsmæssige udgifter kan være svær, og flere afgørelser viser, at der bliver lagt en streng vurdering I selskabsform A/S eller ApS: En skuespiller kan også drive virksomhed via eget selskab. Dette selskab vil fakturere for ydelserne til kunderne, i dette tilfælde produktionsselskabet. Her vil skuespilleren være ansat i sit eget selskab og få udbetalt løn og eventuel godtgørelse derfra. Der udstedes fakturaer fra skuespillerens selskab til produktionsselskabet, og der fratrækkes erhvervsmæssige udgifter i selskabet, som ikke er af privat karakter. Eventuelt overskud kan udloddes til kunstneren som udbytte, der beskattes som aktieindkomst Andre leverandører For andre leverandører er det også muligt at være selvstændig eller have sit eget selskab. Det kan eksempelvis være scenografer, instruktører eller produktionsledere. Vilkårene er de samme som for kunstnere, som beskrevet ovenfor. Du kan læse vilkårene ved at trykke her Ulønnede frivillige: Hvis en frivillig i en teaterforening eller anden kulturel forening får refunderet sine afholdte udgifter efter regning, som relaterer sig til en forenings skattefrie aktiviteter, vil refusionen ikke være skattepligtig for den frivillige. Derudover kan den frivillige opnå skattefri befordrings- og rejsegodtgørelse efter statens takster Royalties Royalties skal i henhold til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst beskattes i det land, hvor den retmæssige ejer til beløbet er hjemmehørende. Er du hjemmehørende i Danmark, har Danmark beskatningsretten. Hvis du driver virksomhed med fast driftssted i Sverige og er hjemmehørende i Danmark, har Sverige beskatningsretten til royalties. Royalties beskattes på retserhvervelsestidspunktet. Hvis opgørelsen af royaltyindtægterne først kan opgøres efter udløbet af kalenderåret, skal royaltyindtægterne først medtages, når opgørelsen og udbetalingen modtages. 6

7 2.2 Produktionsvirksomheden Produktionsselskabet kan være oprettet i forskellige former, eksempelvis som foreninger, kapitalselskaber, faste driftssteder, interessentskaber eller joint ventures. Hvordan der sker beskatning er forskellig for de forskellige typer af enheder Transparente selskaber Interessentskaber, partnerselskaber Disse selskabstyper er transparente således, at beskatning sker direkte hos ejerne, og altså ikke af selskabet selv. Selskabet kan derfor godt være hjemmehørende i Danmark ved at være registreret i eller have ledelsens sæde i Danmark, men have svenske ejere. Herved sker der som udgangspunkt kildelandsbeskatning i Danmark, og den fulde skattepligt sker hos ejerne med kreditlempelse for kildelandsbeskatningen. Selskabet skal overholde de danske regler i andre sammenhænge såsom moms, lønindeholdelse mv Joint ventures I forbindelse med co-produktioner, kan der være flere selskaber fra forskellige lande, der går sammen om at lave en forestilling. Dette kan blandt andet gøres ved at lave et joint venture. Sådan et joint venture vil på samme måde som interessentskaber være transparent. Der skal således ske beskatning i kildelandet plus i det land, hvor ejeren er hjemmehørende. Der gives lempelse i hjemlandet for kildelandsbeskatning jævnfør ovenfor under interessentskaber, partnerselskaber. Her er illustreret et eksempel på co-produktion på tværs af landegrænser: Kapitalselskab 1, som har indskudt kapital til joint venture Hjemsted Danmark Indskudt kapital Joint venture, som står for teateropsætningen Indskudt kapital Kapitalselskab 2, som har indskudt kapital til joint venture Hjemsted Sverige Overskud/underskud Fast driftssted i Danmark Overskud/underskud Selve selskabet, som står for teateropsætningen, vil være skattepligtig af overskud eller underskud, der direkte kan henføres til det faste driftssted i Danmark. Da joint ventureselskabet er transparent vil kapitalselskab 1 og 2 skulle medtage underskud/overskud i selskabernes skattepligtige indkomst efter de interne regler i henholdsvis Sverige og Danmark efter deres respektive ejerandele. Det vil være joint ventureselskabet i Danmark, som står for at ansætte og hyre medarbejdere og leverandører. Ligeledes skal joint ventureselskabet indeholde kildeskat af lønudbetalinger, indberette løn og afregne moms. Se nærmere beskrivelse af kildeskat og indberetningspligt i afsnit Kapitalselskaber og foreninger Selskaber eller erhvervsdrivende foreninger beskattes i det land, hvor selskabet eller foreningen er hjemmehørende. Dette vil være, hvor selskabet er registreret eller har ledelsens sæde hermed menes hvorfra den daglige ledelse foregår. Derudover kan der ske kildelandsbeskatning til det land, hvor selskabet driver virksomhed med fast driftssted. Der kan ske udlodning af udbytte til ejerne eller til foreningens vedtægtsbestemte formål. Der findes også foreninger, som ikke er erhvervsdrivende. Kontingenter indbetalt af foreningens medlemmer vil ikke betragtes som erhvervsmæssig virksomhed. Disse foreninger vil som udgangspunkt være skattefrie, 7

8 og skal således ikke indlevere selvangivelse. Hvorvidt en forening er erhvervsdrivende eller ej bør undersøges nærmere i den konkrete sag Beskatning i selskaberne I modsætning til personer beskattes selskaber i Danmark efter territorialprincippet. Det vil sige, at selskabets aktiviteter kun beskattes i Danmark, hvis virksomheden drives med fast driftssted i Danmark. Således vil et dansk kapitalselskab kun blive beskattet i Danmark af overskud fra teatervirksomhed, der drives med fast driftssted i Danmark. Hvis det faste driftssted er i Sverige, kan Danmark ikke beskatte overskuddet fra denne aktivitet. Selskabsskatteprocenten i Danmark er 25 % for Selskabsskatteprocenten i Sverige er 22 % for Kildeskat og indberetningspligt For virksomheder, som har ansatte, er der i Danmark regler omkring indeholdelse og betaling af kildeskat samt indberetning af løn, personalegoder, herunder skattefrie godtgørelser mv Indeholdelse af kildeskat: Arbejdsgiver har som udgangspunkt pligt til at skulle indeholde kildeskat af lønindkomst og afregne beløbet til SKAT. Hvor meget der skal indeholdes, afhænger af den enkelte lønmodtagers skatteoplysninger. Til A-indkomst medregnes blandt andet: løn i tjenesteforhold, fri bil, fri telefon, fri kost, fri logi og honorarer. Honorarmodtagere modtager B-indkomst, hvor der ikke skal indeholdes kildeskat. Det er op til honorarmodtageren selv at afregne skat af indkomsten. Derudover vil der i de fleste tilfælde skulle indeholdes AM-bidrag af personlig indkomst med undtagelse af biblioteksafgifter. Dette gælder uanset om indkomsten er optjent i Danmark eller i udlandet. Der skal i 2013 indeholdes 8 % i AM-bidrag af eksempelvis lønindkomst og honorarer, som er en del af den personlige indkomst Indberetningspligt: Der gælder ligeledes regler for arbejdsgivere omkring indberetning af løn, honorarer og personalegoder mv. til SKAT. Der er i 2012 indført regler om pålæg af bøder til arbejdsgivere, der ikke overholder disse regler. Bøderne er forholdsvis store, og vi må derfor anbefale, at regler om indberetning undersøges nærmere, eventuelt ved brug af rådgiver. Yderligere information om indberetning kan findes på SKATs hjemmeside: 8

9 3. Moms 3.1 Leverandører til produktionen Fakturering af ydelser til en teaterproduktion vil som udgangspunkt være momspligtig omsætning. Visse ydelser er dog ikke momspligtige. Dette beskrives nedenfor. Det er nødvendigt at opdele i varer og ydelser. Vi har alene beskrevet momsregler for levering af ydelser fra kunstnere og leverandører til teaterproduktionen og moms på entreindtægter. Generelt for ydelser er det momsreglerne i sælgers land, der skal anvendes. Visse ydelser er efter danske momsregler fritaget for moms, og andre er momspligtige. Ingen lønmodtagere er momspligtige af A-indkomst. Men såvel honorarmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende, der driver økonomisk virksomhed i Danmark, kan være momspligtige Kunstnerisk virksomhed er fritaget for moms Kunstnere er fritaget for moms efter de danske momsregler. Dette gælder også kunstnere, der leverer kunstneriske ydelser i selskabsform. Når der er tale om levering af ydelser inden for kunst og kultur, vil det være reglerne i det land, hvor forestillingen mv. foregår, der gælder. Årsagen er, at det er leveringsstedet, der bestemmer om den givne ydelse er momspligtig. Foregår en forestilling således i Danmark, vil der ikke skulle pålægges moms af ydelsen, som skuespilleren/kunstneren leverer til produktionsselskabet, da det er en momsfri ydelse efter danske regler. Kunstneren vil omvendt ikke have momsfradrag for udgifter i forbindelse med udførelse af ydelsen. Foregår forestillingen i Sverige, vil det være momsreglerne i Sverige, som skal følges. Fritagelsen gælder dog kun for udøvende kunstnere, såsom skuespillerne ved en teateropsætning. Dette gælder uanset om kunstneren modtager honorar, driver selvstændig erhvervsvirksomhed i personlig regi eller i selskabsform Andre leverandører Andre selvstændige (ikke kunstnere), som eksempelvis instruktører eller scenepersonale, vil som hovedregel efter danske regler skulle fakturere med moms, da disse ydelser ikke er fritaget for moms, hvis køber og sælger er fra Danmark. Hvis køber er fra et andet land i EU og er momsregistreret, vil sælger ikke skulle pålægge moms på fakturaen. Køber skal herefter selv angive moms med omvendt betalingspligt og indberette momsen i sit eget land. Momssatser: Dansk moms 25 % Svensk moms Normalsats 25 % (12 % på bl.a. fødevarer, restaurant/catering og befordring. 6 % på entrebilletter, bøger og tidsskrifter) 9

10 Nedenstående skematiserer forskellene: SÆLGER KØBER Sted for forestilling SVENSK MOMSREGISTRERET SELSKAB DANSK MOMSREGISTRERET SELSKAB DANSK Erhvervsdrivende udøvende kunstnere Danmark MOMSFRIT SALG EJ FRADRAG FOR MOMS PÅ KØB MOMSFRIT SALG EJ FRADRAG FOR MOMS PÅ KØB DANSK Erhvervsdrivende udøvende kunstnere Sverige Svenske regler Svenske regler DANSK Erhvervsdrivende scenepersonale, assistenter og andre leverandører Irrelevant EJ MOMS KØBER INDBERETTER I SVERIGE + MOMS + MOMSFRADRAG DANSK Produktionsselskabet (momsregistreret) Irrelevant EJ MOMS KØBER INDBERETTER I SVERIGE + MOMS + MOMSFRADRAG DANSK Produktionsselskabet DER SKAL MOMS PÅ ENTREBILLETTER 3.2 Produktionsselskabet er momspligtigt De danske momsregler fritager moms på kunstnerisk virksomhed. Dette begreb omfatter dog ikke arrangører af teaterforestillinger. Produktionsselskabet, som står for opsætning af produktionen vil skulle fakturere for sine ydelser med moms. Eksempelvis vil entreindtægter være belagt med moms. Heraf følger at produktionsvirksomheden også har fradrag for moms af momspligtige køb. 10

11 Bilag Oversigt over fradrag og skattefri godtgørelse Satser 2013 Honorarmodtager Lønmodtager Erhvervsdrivend e Ulønnede frivillige Befordringsfradrag (hjem-arbejde) km =2,13 pr dag Over 120 =1,07 Ja FRADRAG Ligningsmæssigt fradrag Ja Ligningsmæssigt fradrag Ja Ligningsmæssigt fradrag Nej Fradrag erhvervsmæssige rejser, max pr. år Logi = 195 Kost= 455 Ja i personlig indkomst Ja Ligningsmæssigt fradrag Ja fradrag i virksomhedens overskud Nej Fradrag erhvervsmæssig kørsel (i egen bil) km = 3,82 kr. Over km. = 2,13 kr. Ja, i personlig indkomst Ja Ligningsmæssigt fradrag Ja fradrag i virksomhedens overskud Nej Rejsegodtgørelse (mere end 1 døgn varighed) Logi = 195 Kost= 455 SKATTEFRI GODTGØRELSE B-indkomst Skattefri Ikke mulig Skattefri Befordringsgodtgørelse km = 3,82 kr. Reelt skattefri* Skattefri Skattefri Skattefri Fri bil Over km. = 2,13 kr. Individuel beregning Ikke muligt A-indkomst B-indkomst Ikke muligt Fri telefon pr. år Ikke muligt A-indkomst B-indkomst Ikke muligt Refusion af udlæg Faktiske udgifter Skattefrit Skattefrit Skattefrit Skattefrit *Udbetaler af godtgørelsen skal indberette beløbet som skattepligtigt, og modtager af beløbet (honorarmodtager) skal fratrække beløbet i sin personlige indkomst. Skattesatser For personer er der forskellige skattesatser. Disse kan ændre sig, og det er nødvendigt at undersøge om der er kommet ændringer. Opdaterede satser kan dog findes på denne hjemmeside. Nedenstående er gældende for 2013 for personer: 11

12 Danmark Personlig indkomst Skatteprocent inkl. AM-bidrag Under kr ,44 % Over kr ,24 % Ligningslovens 33 A (kun for lønmodtagere) Du må maximalt opholde dig i DK i 42 dage grundet ferie, eller nødvendigt arbejde eller kursus i forbindelse med arbejdet i udlandet indenfor 6 mdr. Der er tale om en løbende regel, der beregnes fra dag til dag i en 6- måneders periode. Eksempel: Et udlandsophold starter den 1. januar. Du har 10 weekend-ophold (fredag til søndag) i Danmark i perioden 1. februar - 1. juni (i alt 30 dage) og rejser hjem på 14 dages ferie i Danmark den 30. juni. Den 12. juli har opholdet i Danmark haft en sammenlagt varighed på mere end 42 dage inden for de seneste 6 måneder, og udlandsopholdet afbrydes derfor den 30. juni. Der kan opnås lempelse for perioden 1. januar juni forudsat de øvrige betingelser herfor er opfyldt. Hvis du vil opnå lempelse af lønindkomst i udlandet efter afbrydelsen, skal du på ny opholde sig i udlandet i mindst 6 måneder. Såfremt du i det nævnte eksempel var rejst hjem på 14 dages ferie i Danmark den 29. juni i stedet for den 30. juni, ville der ikke kunne opnås lempelse tilbage fra 1. januar, idet udlandsopholdet ville være afbrudt, inden der var forløbet mindst 6 måneder. Hvis du i stedet vælger at holde ferie i udlandet, vil udlandsopholdet ikke blive afbrudt, og du kan fortsætte dine weekendophold, dog maksimalt til 14 ophold af 3 dage indenfor 6 mdr. Start på 6 mdr. periode: Det er dog muligt at påbegynde et udlandsophold omfattet af ligningslovens 33 A på et senere tidspunkt end påbegyndelsen af det faktiske udlandsophold, hvis f.eks. 42-dages reglen overskrides efter de første 2 måneder men senere overholdes i mindst 6 måneder. Du kan derfor selv vælge, hvilken udrejsedato der skal anvendes som begyndelsestidspunkt for lempelsesperioden. Perioden behøver derfor ikke starte samtidig med fx en udstationering, men kan starte efter et ophold her i Danmark på et senere tidspunkt under udstationeringen. Lempelsesperioden kan dog kun starte en dag, hvor du rejser ud af Danmark. Ophør af 6 mdr. periode: Du kan derimod ikke selv vælge, hvornår du ønsker, at 6 mdr. perioden skal ophøre. Det kan du kun gøre ved at udføre eks. arbejde i DK eller opholde dig i mere end 42 dage i DK inden for 6 mdr. Det er derfor vigtigt, at hvis du i perioder er så længe i Danmark, at der er risiko for, at 42-dages-reglen vil overskrides senere hen, vil det være en fordel at sørge for at afbryde udlandsopholdet på anden vis. Herefter kan du så påbegynde en ny periode på min. 6 mdr. uden at det længere forrige ophold vil bevirke om lempelsesreglen kan benyttes. Opgørelse af de 42 dage: Ved opgørelse af de 42 dage, skal alle døgn, hvor der er ophold i DK medregnes. Det vil sige, at brudte døgn skal tælles med. Således tæller hjemrejse til DK fredag eftermiddag og udrejse igen mandag morgen for 4 dage. De 42 dage svarer til gennemsnitligt syv dage om måneden. Men skattenedsættelsen er betinget af, at dit ophold her i Danmark sammenlagt har en varighed på højst 42 dage inden for enhver afsluttet 6- månedersperiode. Det betyder, at du ved ophold i udlandet, der strækker sig ud over seks måneder, skal placere det tilladte ophold i Danmark på en måde, så det på intet tidspunkt overstiger 42 dage inden for de seneste seks måneder. 12

13 Hvilket arbejde må udføres: Du vil ikke få lempelse i skatten for arbejde, der kan henføres til DK. Hovedreglen er, at du ikke må udføre arbejdet i DK, men at det skal foregå i udlandet. Du må dog gerne inden for de 42 dage udføre nødvendigt arbejde i DK i forbindelse med udlandsarbejdet, fx afrapportering til Danmark om det i udlandet udførte arbejde. Dokumentation: Skattemyndighederne og domstolene i Danmark fortolker ovennævnte regler meget restriktivt. Opholder du dig kun en dag for længe i Danmark, medfører det, at du skal betale fuld dansk skat. Der er ingen dispensationsmuligheder. Heller ikke selvom opholdet i Danmark er ufrivilligt på grund af sygdom eller andre forhold, som du ikke har indflydelse på. Normalt vil en kopi af nedenstående kunne danne grundlag for dokumentation for, hvor du har opholdt sig: ansættelseskontrakten, samtlige lønsedler og interne rapporter om hvor og hvornår arbejdet er udført Samtlige flybilletter og Rejseregnskab Links SKAT: Skatteministeriet: SkatteInform: Vi påtager os ikke ansvar for dispositioner, der måtte træffes på baggrund af denne vejledning uden forudgående individuel rådgivning. 13

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005 Kørepenge om skattefri befordringsgodtgørelse Januar 2005 Skatten Indhold Kørepenge 2005.qxp 10-02-2005 13:12 Side 18 Eksempel på kørselsafregning med bemærkninger om, hvad lønmodtager og arbejdsgiver

Læs mere

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter 1 VERSION #01, 01.03.2016 INDHOLD 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 7 8 11 11 11 11 12 12 12 12 12 14 Om denne vejledning

Læs mere

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF?

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Konsulent Willy Rasmussen wr@dif.dk Rådgiver specialforbund (og foreninger) om bl.a.: Foreningsjura Ansvars- og forsikringsforhold Skatte- og momsspørgsmål

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2016

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2016 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2016 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Retningslinjer for tjenesterejser og befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Forelagt revisionen: 2012 Godkendt af direktionen: 13. juni 2012 Mindre korrektioner:

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

GRØNLANDSSKAT I2. Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

GRØNLANDSSKAT I2. Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. GRØNLANDSSKAT I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTEDIREKTORATET Maj 2006 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI OM MIG Jonas Martinsen Uddannet revisor Arbejdet i EY JM Regnskabsservice startede maj 2015 Kontakt: Tlf. 60535492 Mail: jm@jmregnskabsservice.dk www.jmregnskabsservice.dk

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Aalborg den 12. november 2015 Velkommen 2 November 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program - Spor 1 Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder

Læs mere

Vejledende løsning International skatteret omeksamen sommeren 2008

Vejledende løsning International skatteret omeksamen sommeren 2008 Aage Michelsen Professor Erhvervsjuridisk Institut Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 23. maj 2009 Vejledende løsning International skatteret omeksamen sommeren 2008 1) Vil arbejderne hjemmehørende i

Læs mere

MEDARBEJDERE I UDLANDET

MEDARBEJDERE I UDLANDET MEDARBEJDERE I UDLANDET > En vejledning til virksomheder om social sikring ved udstationering og arbejde i flere lande inden for EU/EØS Denne vejledning gennemgår social sikringsreglerne ved udstationering

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema omhandlende høringssvar fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer vedrørende L 187 - forslag

Læs mere

Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af indkomsten.

Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af indkomsten. LEGATER Skattemæssigt er der 3 muligheder i relation til skat af legater: Udgangspunktet er, at et legat er almindelig skattepligtig indkomst, der beskattes som personlig indkomst. Udgangspunktet er tillige,

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg. afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10. Kommissionen mod Finland

Notat til Folketingets Europaudvalg. afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10. Kommissionen mod Finland Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 134 Offentligt Notat J.nr. 2011-620-0024 17. februar 2011 Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10 Kommissionen

Læs mere

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor:

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor: Hovedsponsor: SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE 1 INDHOLD FORORD 3 PERSONGRUPPER 4 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL LØNNEDE MEDARBEJDERE 6 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL ULØNNEDE MEDARBEJDERE 8 SKATTEPLIGTIGE

Læs mere

Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til SKAT.

Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til SKAT. SELVANGIVELSEN 2006 Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til SKAT. 1. LØNMODTAGERE Du vil, som de fleste andre lønmodtagere, i løbet af marts og april måned 2006

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Næstved d. 2. december 2015 Velkommen 2 December 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder Skattefrie

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger)

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger) Multimediebeskatningen afskaffes fra og med 2012. I stedet indføres nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang. Det betyder, at du ikke længere skal betale skat af en computer,

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Idrætsklubber, frivillige og skat

Idrætsklubber, frivillige og skat - 1 Idrætsklubber, frivillige og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteforholdene i idrætsklubber og -foreninger har de senere år påkaldt sig interesse i flere henseender. SKAT har

Læs mere

Instruks om beskatning Sektion 8.8

Instruks om beskatning Sektion 8.8 Skattestyrelsen har udarbejdet nedenstående vejledning om: Hvordan personer ansat mindre end 6 måneder skal behandles skattemæssigt, og hvordan de pågældende skal indberettes til lønadministrationen. Hvordan

Læs mere

Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ghana

Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ghana LOV nr 1471 af 19/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 9. december 2015 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 10-0214295 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om indgåelse af

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

PwC services for AU-ansatte 14. april 2016 Revision. Skat. Rådgivning.

PwC services for AU-ansatte 14. april 2016 Revision. Skat. Rådgivning. www.pwc.dk services for AU-ansatte Revision. Skat. Rådgivning. Kontaktpersoner ved Janni Henriksen Manager +45 8932 0051 jhe@pwc.dk Diana Østgård Assistant Manager +45 8932 0016 ddo@pwc.dk Jette Øvlisen

Læs mere

Udenlandsk indkomst og personfradrag

Udenlandsk indkomst og personfradrag - 1 06.13.2014-08 (20140222) Personfradrag udl. indkomst Udenlandsk indkomst og personfradrag Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter en henvendelse fra EU-Kommissionen har SKAT ændret praksis

Læs mere

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF?

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Specialkonsulent Willy Rasmussen wr@dif.dk Rådgiver specialforbund (og foreninger) om: Foreningsjura Ansvars- og forsikringsforhold Skatte- og momsspørgsmål

Læs mere

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009 NYT Nr. 5 årgang 3 april 2009 SKAT FORÅRSPAKKEN 2.0 Fredag den 20. marts blev 11 forslag om Forårspakken 2.0. sendt i ekstern høring. Høringsfristen udløb den 26. marts, og vi forventer, at egentlige lovforslag

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 83 af 12. april 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

Bilag. Bilag 1 vurdering af indkomstmodtager 117 BESKATNING AF SPORTSUDØVERE. Nikolai Holm Pedersen Kandidatafhandling, cand.merc.aud. 4.

Bilag. Bilag 1 vurdering af indkomstmodtager 117 BESKATNING AF SPORTSUDØVERE. Nikolai Holm Pedersen Kandidatafhandling, cand.merc.aud. 4. Bilag Nej Økonomisk risiko? Ja Bilag 1 vurdering af indkomstmodtager 117 Ansættelsesforhold? - arbejdsgivers anvisninger - arbejdsgivers regning og risiko - løbende arbejdsydelse - fastsat rammer for arbejdsforhold

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde

Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde H Ø R I N G Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde Finansrådet har følgende bemærkninger til SKATs udkast til styresignal om

Læs mere

Arbejde i grænseregionen - udstationering - Tysklandsguide

Arbejde i grænseregionen - udstationering - Tysklandsguide Arbejde i grænseregionen - udstationering - Tysklandsguide 2016 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B FORORD Vi har i denne guide redegjort for de skattemæssige

Læs mere

GUIDE. Skat og moms for frivillige og

GUIDE. Skat og moms for frivillige og GUIDE Skat og moms for frivillige og foreninger Udskrevet: 2016 Indhold Skat og moms for frivillige og foreninger............................................. 3 Foreninger og moms..............................................................

Læs mere

esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017

esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017 esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017 1 Indhold 1. Hvor skal du beskattes?... 4 1.1. Fuld skattepligt...

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Iværksætterguide. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet din ide er, desto større chance er der for, at netop din virksomhed overlever.

Iværksætterguide. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet din ide er, desto større chance er der for, at netop din virksomhed overlever. Iværksætterguide Forretningsplan Når du går i gang med at overveje mulighederne for at starte egen virksomhed, er der en masse spørgsmål, som du gerne må forholde dig til. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 54 Offentligt J.nr. 2005-418-0272 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

Skat på det velgørende arbejde

Skat på det velgørende arbejde - 1 Skat på det velgørende arbejde Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mange mennesker udfører frivilligt arbejde i forskellige sammenhænge. En del af dette arbejde ville næppe blive udført

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den nye fleksible efterløn for medlemmer af en a-kasse, der fylder 60 år den 1. juli

Læs mere

Skat af negative renter

Skat af negative renter - 1 Skat af negative renter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har udarbejdet et udkast til et lovforslag om beskatningen af det særegne fænomen negative renter. Gennem de

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2011 FORORD De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret væsentligt

Læs mere

Udkast til styresignal om aktionærlån H189-14

Udkast til styresignal om aktionærlån H189-14 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 4. september 2014 Udkast til styresignal om aktionærlån H189-14 SKAT har d. 13. august 2014 fremsendt ovennævnte udkast til FSR-danske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

FULD SKATTEPLIGT. med fokus på til- og fraflytningssituationer. Udarbejdet af: Maria Trebbien Popp

FULD SKATTEPLIGT. med fokus på til- og fraflytningssituationer. Udarbejdet af: Maria Trebbien Popp Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Afgangsprojekt HD(R) 2015 FULD SKATTEPLIGT med fokus på til- og fraflytningssituationer Udarbejdet af: Maria Trebbien Popp Afleveringsdato:

Læs mere

En justering af fradragsretstidspunktet vedrørende Boligjobordningen.

En justering af fradragsretstidspunktet vedrørende Boligjobordningen. - 1 Købers hæftelse for sælgers skattesnyd Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen fremsatte den 25. april 2012 et lovforslag, der blandt andet har til formål at bekæmpe sort arbejde.

Læs mere

KUNSTNERNES BESKATNING

KUNSTNERNES BESKATNING KUNSTNERNES BESKATNING 2016 GITTE SKOUBY Dansk Kunstnerråd FORORD Kunstnere er en mangfoldig og mangefacetteret gruppe, som ikke sjældent kommer på tværs af skattelovgivningens standarder og som derfor

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Vejledning om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet

Vejledning om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet Vejledning om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet. Optjening af feriepenge

Læs mere

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb:

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Notat Tilbagebetaling af overdækning - moms

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2016 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter VERSION 2.0 JUNI 2017 INDHOLD 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 8 11 11 11 11 12 12 12 12 12 14 Om denne vejledning

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Skattefri rejseog befordringsgodtgørelse. Reglerne pr. 1. april 1999. Skatten. Marts 1999

Skattefri rejseog befordringsgodtgørelse. Reglerne pr. 1. april 1999. Skatten. Marts 1999 Skattefri rejseog befordringsgodtgørelse Reglerne pr. 1. april 1999 Marts 1999 Skatten Forord Denne pjece om ligningslovens regler om rejse- og befordringsgodtgørelse henvender sig til arbejdsgivere og

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler

Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler Skattekonsulent Bjarne Sall Hansen, Deloitte Momskonsulent Asger Laustsen, Deloitte November 2007 Privatbenyttelsesafgift Tillæg til vægtafgiften

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til Page 1 of 7 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 17 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem Danmark og Schweiz

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2012/2013 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gaver samt Gebyrer December 2012 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N

Læs mere

Værdiansættelse fri bolig direktør

Værdiansættelse fri bolig direktør Page 1 of 6 Værdiansættelse fri bolig direktør Dokumentets dato 27 apr 2010 Dato for 17 maj 2010 14:31 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed SKM2010.328.SR Skatterådet Sagsnummer 09-204226 Dokumenttype

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2016 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse,

Læs mere

BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016

BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1660746 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatterådets

Læs mere

Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber

Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber 676 313 Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber Af lektor, ph.d. CBS og partner, Jakob Bundgaard, Deloitte og senior konsulent Morten Reinholdt Nielsen, Deloitte Med udgangspunkt i et

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Maj 2003 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den fleksible efterløn for medlemmer af en a- kasse, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere. Hvis du

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og. i Serbien. Til lovforslag nr. L 18 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og. i Serbien. Til lovforslag nr. L 18 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 18 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. november 2009 Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Serbien 1. Overenskomst

Læs mere

Forslag. Lov om dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Cypern

Forslag. Lov om dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Cypern Lovforslag nr. L 131 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Cypern 1. Bestemmelserne i aftale

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne Indledning I bekendtgørelse nr. [XX af xx. December 2012] er der fastsat regler om tilskud til selvstændigt

Læs mere

Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012

Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012 Generelt Indberetning til FerieKonto m.v DA støtter, at digitale og elektroniske løsninger

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

positiv. Hvis man omvendt har større renteudgifter end renteindtægter, er kapitalindkomsten negativ. Med skattepligtig indkomst forstås indkomst

positiv. Hvis man omvendt har større renteudgifter end renteindtægter, er kapitalindkomsten negativ. Med skattepligtig indkomst forstås indkomst Skat i Danmark Som borger i Danmark betaler man forskellige former for skat: Direkte skat i form af hvad man betegner personskat og evt. ejendomsskat (hvis man ejer bolig) Indirekte skat i form af moms

Læs mere

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer Vejledning - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Introduktion til internationale regler om social sikring... 4 2.1.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 21 Offentligt J.nr. 2011-311-0075 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 31 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

LØNMODTAGERBESKATNING. Ulrik Holst Hansen Advokat 25. november 2014

LØNMODTAGERBESKATNING. Ulrik Holst Hansen Advokat 25. november 2014 LØNMODTAGERBESKATNING Ulrik Holst Hansen Advokat 25. november 2014 VELKOMMEN TIL side 2 Den vanskelligste ting at forstå i denne verden, er indkomstskatten Albert Einstein Ingenting er sikkert her i verden,

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter 1 VERSION #01, 01.03.2016 INDHOLD 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 7 8 11 11 11 11 12 12 12 12 12 14 Om denne vejledning

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Ulønnet virke som træner/-instruktør

Ulønnet virke som træner/-instruktør Standardkontrakt Ulønnet virke som træner/-instruktør Januar 2013 Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Vingsted Skovvej 1 7100 Vejle Tlf.: 79 40 40 40/mail: info@dgi.dk DGI KONTRAKT OM VIRKE SOM FRIVILLIG,

Læs mere

Min vej til Tyskland. Reinhard Herrmann. Dantax Steuererberatungsgesellschaft mbh Flensburg-Harrislee. 40 medarbejdere dansktalende

Min vej til Tyskland. Reinhard Herrmann. Dantax Steuererberatungsgesellschaft mbh Flensburg-Harrislee. 40 medarbejdere dansktalende Min vej til Tyskland Reinhard Herrmann Dantax Steuererberatungsgesellschaft mbh Flensburg-Harrislee 40 medarbejdere dansktalende Kunder: danske virksomheder og privatpersoner med aktiviteter i Tyskland

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

Partnerselskab advokatfirma p/s andele ejet af personer og selskaber beskatning af udbetalinger fra partnerselskabet - SKM

Partnerselskab advokatfirma p/s andele ejet af personer og selskaber beskatning af udbetalinger fra partnerselskabet - SKM - 1 07.02.2012 TC/BD jr. nr. 6.11/12-06 Partnerselskab advokatfirma p/s andele ejet af personer og selskaber beskatning af udbetalinger fra partnerselskabet - SKM2012.42.SR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016

Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016 MEDARBEJDERAKTIEORDNING Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016 Indholdsfortegnelse Medarbejderskatteordning: En fordel for min virksomhed?... 3 Hvorfor bør selskaber omlægge

Læs mere

De danske skatteregler bygger grundlæg- Samrådsspørgsmål C - talepapir. Samrådsspørgsmål C. Skattereglerne opstiller.

De danske skatteregler bygger grundlæg- Samrådsspørgsmål C - talepapir. Samrådsspørgsmål C. Skattereglerne opstiller. Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 129 Offentligt Tale 18. juni 2014 J.nr. 13-6419017 Samrådsspørgsmål C - talepapir Samrådsspørgsmål C På baggrund af artiklen

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Georgien. Fremsat den 12. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) til

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Georgien. Fremsat den 12. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) til 2007/2 LSF 114 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0006 Fremsat den 12. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Elevrefusion

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Elevrefusion BEK nr 127 af 21/02/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., AER, j.nr 50-01-30 Senere ændringer til forskriften BEK nr 320 af

Læs mere