Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skat ved udstationering og indstationering. Side 1"

Transkript

1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1

2 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene varetager derfor vidt forskellige hensyn. Arbejdsgiveren og arbejdstageren har visse muligheder for at tilrettelægge deres aftaleforhold med virkning for skatten. Der følger konsekvenser af de faktiske valg. Side 2

3 Udstationering berører: Skat Social sikring Side 3

4 Skat ved udstationering Tage stilling til, om fuld skattepligt til Danmark bevares eller ophører. Hvis fuld skattepligt bevares, kan reglerne i LL 9A om rejsefradrag mv. anvendes. Side 4

5 Hvis fuld skattepligt bevares, opretholdes fradrag for renteudgifter og fradrag for pensionsindbetalinger eller bortseelsesret. Arbejdet i udlandet kan medføre begrænset skattepligt i det pågældende arbejdsland. Dobbeltbeskatning. Må som udgangspunkt løses efter DBO. Vil som hovedregel føre til lempelse af den danske skat med faktisk skat betalt i arbejdslandet. Credit-lempelse. Side 5

6 Effektiv er LL 33A, som dog kræver mindst 6 måneders ophold ude. Gælder kun lønindkomst. Fører til nedsættelse af den danske skat med den forholdsmæssige del, der kan henføres til den udenlandske indkomst, uanset faktisk skat betalt i arbejdslandet. Exemption med progressionsforbehold. Side 6

7 Ved indkomst kun fra udlandet giver LL 33A ikke længere fradragsværdi for pensionsindbetalinger eller renter. Hvis DBO en med arbejdslandet tillægger Danmark beskatningsretten til indkomsten, nedsættes skatten alene med halvdelen af det beløb, der forholdsmæssigt kan henføres til den udenlandske indkomst. Side 7

8 Hvis fuld skattepligt skal ophøre: Krav om opgivelse af bopæl, dvs. opgivelse af boligmulighed. Afhændelse af ejerbolig eller udleje i mindst tre år. Opsigelse af lejemål. Kan bevare sommerhus. Opgørelse af indkomst pr. fraflytningstidspunkt og omregning til helårsindkomst. Side 8

9 Fraflytterskat Aktier, ABL 38, kr , medmindre beholdning omfatter aktier med negativ anskaffelsessum. Skattepligt i 7 år af forudgående 10 år. Fordringer, KGL 37, kr Skattepligt i 7 år af forudgående 10 år. Fast ejendom, hvis ejendom ligger i udlandet og ville være undergivet beskatning af genvundne afskrivninger eller af avance ved salg. Ingen beskatning af dansk fast ejendom, der vil danne grundlag for begrænset skattepligt. Side 9

10 Social sikring uafhængig af skatteforhold EU/EØS reguleret af EU-forordning Nordisk konvention Sociale overenskomster med enkeltlande Lande som DK ikke har overenskomst med Side 10

11 Social sikring - udstationering til et EU/EØS-land Reguleret af EU-forordning 883/2004, som er sat i kraft fra 1. maj 2010, jf. forordning 987/2009. Arbejdstageren er som hovedregel sikret i det land, hvor hans arbejdssted er placeret. Harmoniserer ikke landenes ordninger, men afgør, i hvilken medlemsstat personen er sikret, skal sikre ligebehandling af EØS-borgere, der befinder sig i samme stat, skal sikre, at personen ikke mister optjente rettigheder som følge af flytning mellem staterne. Side 11

12 Hvis arbejdstageren under udstationeringen forbliver ansat i den danske virksomhed med hjemsted i DK, kan Pensionsstyrelsen godkende, at dansk sikring skal opretholdes i 24 mdr. og efter konkret aftale op til 36 mdr. Blanket E oplysningsskema. Blanket E 102, hvis udstationeringen forlænges. Det blå kort giver adgang til sygesikring i arbejdslandet med refusion fra DK. Hvis udstationeringen skal vare i mere end 3 år, skal arbejdstageren fra begyndelsen omfattes af arbejdslandets sociale sikring. Side 12

13 Betaling af bidrag Finansieres i DK via skat og ambi. Særskilte bidrag til A-kasse, arbejdsskadeforsikring og andre arbejdsmarkedsydelser, f.eks. ATP. Finansieres i f.eks. Tyskland ved separate bidrag til forskellige sociale sikringer, 50/50. Finansieres i f.eks. Sverige ved skatter og arbejdsgiverbidrag. Finansieres i f.eks. UK ved indbetaling til NI, som også vil påhvile en dansk arbejdsgiver, medmindre Pensionsstyrelsen har godkendt. Side 13

14 Nordisk konvention Giver særlige vilkår ved udsendelse til andet nordisk land. Giver i det første år nordiske borgere adgang til sundhedsydelser på linje med arbejdslandets borgere med refusion fra DK. Begunstiger medfølgende familie, som ikke er arbejdstagere, hvis den udstationerede efter Pensionsstyrelsens godkendelse omfattes af dansk sikring. Side 14

15 Sociale ordninger og sikringsordninger er ikke koordinerede med lande uden for EU/EØS. Der er indgået overenskomster med et antal lande, f.eks. Australien, Canada, Chile, Israel, staterne i det tidligere Jugoslavien, Marokko, New Zealand, Pakistan, Tyrkiet og USA. Overenskomsterne regulerer forholdet mellem de danske og de respektive udenlandske sikringsordninger. Omfatter kun ordninger, der konkret nævnes i hver enkelt overenskomst. Side 15

16 Social sikring udstationering i øvrigt uden for EU/EØS Uanset om arbejdstageren bevarer fuld skattepligt til DK, skal han efter 6 måneders ophold i udlandet framelde sig folkeregisteret. Folkeregistreringen i DK er afgørende for adgang til dansk sygesikring, som derfor ophører. Om arbejdstageren bliver omfattet af social sikring i arbejdslandet, kommer an på reglerne i det pågældende land, der kan være væsentligt anderledes end i DK. Må undersøges konkret i hver tilfælde. Side 16

17 Tilflytning Fuld skattepligt ved etablering af bopæl og optagelse af ophold. Fuld skattepligt uden bopæl ved ophold i mere end 6 måneder i sammenhæng. Ellers begrænset skattepligt af arbejdsindkomst ved arbejde i Danmark for en dansk arbejdsgiver. Gælder fra 2013 også arbejdsindkomst fra udenlandsk arbejdsgiver ved arbejde i mere end 183 dage inden for enhver 12 måneders periode. Side 17

18 Ved indtræden af skattepligt har arbejdstagere mulighed for lempelig beskatning efter kildeskattelovens 48 E og 48 F. Arbejdsgiver skal være skattepligtig i DK. Beskatning med 26 pct. af vederlaget i penge efter ansættelseskontrakten inkl. goder omfattet af LL 16, der er gjort til A-indkomst. Mindst kr ATP pr. måned eller godkendelse som forsker. Maks. 60 mdr. Obligatoriske sociale bidrag betalt i udlandet medregnes ikke i vederlaget, LL 8 M, stk. 2. Side 18

19 Indtræden af fuld skattepligt medfører ansættelse af indgangsværdier for skattepligtige aktiver; aktier, fordringer, fast ejendom. Aktier og fordringer anses for anskaffet på det faktiske anskaffelsestidspunkt til handelsværdien på tilflytningstidspunktet. For fast ejendom i udlandet gælder samme princip. Afskrivningsberettigede aktiver anses for nedskrevet maksimalt efter danske regler, og saldoværdien udgør da anskaffelsesværdien. Side 19

20 Pensioner Hvis arbejdstageren allerede har en pensionsordning i fraflytningslandet, som kan omfattes af PBL 15 D, kan der opnås fradrag for indbetalinger. I så fald vil udbetalinger til sin tid blive skattepligtige i DK, selv om personen måtte være flyttet igen. Gælder kun ordninger i EU/EØS-lande. Har ikke relevans ved KSL 48 E og F. Side 20

21 København Kolding Aarhus - Rådhusgården Rådhuspladsen 4 Jernbanegade 31 Vester Allé 4 DK-1550 København V DK-6000 Kolding DK-8000 Aarhus C Tlf Tlf Tlf Fax Fax Fax Side 21

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB p Øresundsguide 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord Vi har

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste

Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste Hvis du skal studere i udlandet en tjekliste Intro Har du mod på at tage til udlandet og studere? Et studieforløb i udlandet kan være vældigt udbytterigt

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

Hvordan det forholder sig, når du flytter mellem de nordiske lande Social sikring og sociale ydelser

Hvordan det forholder sig, når du flytter mellem de nordiske lande Social sikring og sociale ydelser Hvordan det forholder sig, når du flytter mellem de nordiske lande Social sikring og sociale ydelser Nordisk konvention om social sikring og Nordisk konvention om social bistand og sociale tjenester Hvad

Læs mere

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25 Personalegoder Indhold 1 Indledning... 2 Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3 Bruttotrækordninger... 4 Egenbetaling... 4 Bagatelgrænse... 4 Personalegoder skat... 6 Avis... 6 Befordring hjem/arbejde...

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl.

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Danmarks Idræts-Forbund Dansk Firmaidrætsforbund Danske Gymnastik- og

Læs mere

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om overenskomst for Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af den 19. november 2009 Perst. nr. 062-09 PKAT nr. 621 J.nr. 07-332/31-7 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Oversigt over forventede ændringer i reglerne om ansættelsesklausuler Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Konkurrenceklausuler Lovforslagets 5 En aftale om en konkurrenceklausul

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark.

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark. Indhold Arbejdsmarked og uddannelse 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 14 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 Social sikring over landegrænser 30 Sygdom og arbejdsskade 38 Arbejdsskade

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst For butikker mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel INDHOLD 1 ARBEJDSTID... 6 1. Arbejdstidens planlægning m.v... 6

Læs mere

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015 Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i PensionDanmark 1 Information

Læs mere