Aktier til medarbejdere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktier til 2.000 medarbejdere"

Transkript

1 Aktie FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad, Aktier til medarbejdere Medarbejderaktier: Medarbejderaktier skal medvirke til at forbedre tilfredsheden blandt medarbejdere, kunder og aktionærer. Medarbejdere, som købte aktier ved sidste udstedelse af medarbejderaktier, har opnået kursgevinst på cirka 75 millioner kroner For femte gang i nyere tid bliver cirka medarbejdere nu belønnet med gratis medarbejderaktier og mulighed for at blive aktionærer i Topdanmark til favørkurs. Værdien af tildelingen kan samlet blive på op til 19 millioner kroner og bliver dermed mindre end ved tildelingen for to år siden. Til gengæld er det bestyrelsens ønske at kunne foretage hyppigere udstedelser af medarbejderaktier, men forudsætningen for fremtidige tildelinger er naturligvis en fortsat tilfredsstillende udvikling i Topdanmark. "Vi har leveret en flot vækst i salget, og der er ydet en stor og flot indsats i forbindelse med både stormen i januar og fyrværkeriulykken i Seest for et år siden. Det vil vi gerne belønne medarbejderne for. Samtidig skal vi dog være opmærksomme på, at de andre selskaber i branchen også øger fokus på kundetilfredshed, så der er ikke plads til at hvile på tidligere tiders resultater. Medarbejderne yder dagligt en flot indsats, men kravene fra både kunder og aktionærer øges hele tiden, og de forventninger skal vi leve op til," siger administrerende direktør Michael Pram Rasmussen. Som ved de tidligere tildelinger af medarbejderaktier, så afgør lønningsposens størrelsen og tidspunktet for ansættelse, hvor stor en portion aktier der tildeles den enkelte medarbejder. Grundlaget for tildelingen, skatteforhold og juraen bag tildelingen af medarbejderaktier fremgår af denne særudgave af Focus. I runde tal svarer dette års tildeling til, at Topdanmark udsteder gratis medarbejderaktier for op til kroner blandt de medarbejdere, der vælger anciennitetsmodellen. For de medarbejdere der kan vælge lønmodellen, vil der være mulighed for at købe aktier til favørkurs og samtidig modtage gratis aktier. Dette års tildeling af medarbejderaktier er den niende i en lang række af udstedelser af medarbejderaktier siden 1980 erne. Senest blev der udstedt medarbejderaktier for to år siden. "Vi har i Topdanmark en lang tradition for at skabe interessefællesskab mellem medarbejdere, kunder og aktionærer. Forenklet kan man sige, at tilfredse medarbejdere er en forudsætning for tilfredse kunder. Flere tilfredse kunder vil give øget forretningsomfang og dermed også mere tilfredse aktionærer. Den treenighed vil vi gerne fortsætte med at styrke," siger Michael Pram Rasmussen. Læs mere side 5 "Medarbejderne har ydet en flot indsats og det vil vi gerne belønne dem for," siger administrerende direktør Michael Pram Rasmussen Foto: Claus Boesen/MediaPress En ekstra belønning side 3 Bjælkehuset i Sydsjælland side 4 Tænk på skatten side 7

2 To modeller for medarbejderaktier Praktik: Bestilling af medarbejderaktier kan ske efter to modeller. Enten ved at modtage gratis aktier efter anciennitetsmodellen, der generelt er for dem, som kun kan eller vil bestille et mindre antal aktier. Den anden model - lønmodellen - åbner for bestilling af flere aktier, men til en højere pris I de næste to uger skal i alt Topdanmark- aktier finde ejere blandt selskabets medarbejdere. Det er nemlig det antal aktier, som Topdanmarks bestyrelse har besluttet, at medarbejderne kan bestille til favørkurs i dagene fra den 21. til 25. november Alle medarbejdere, der har været ansat uafbrudt siden 1. december 2004 i et eller flere af selskaberne i Topdanmark- koncernen, kan bestille medarbejderaktier. En betingelse for alle er, at man sidder i uopsagt stilling i et af Topdanmark- koncernens selskaber den 25. november 2005 og er beskæftiget i minimum otte timer ugentligt. Der sendes en bestillingsblanket med posten til privatadressen i dag til de medarbejdere, der opfylder betingelserne. Lovgivningen kræver, at de aktier, som medarbejderne får gratis, skal være båndlagt til og med 31. december De aktier, som medarbejderne betaler for, skal derimod kun være båndlagt til og med 31. december Båndlæggelse af aktierne indebærer, at aktierne hverken må overdrages til andre eller pantsættes. Det betyder eksempelvis, at aktierne i den båndlagte periode ikke kan bruges som sikkerhed for et lån i banken til eksempelvis køb af hus, bil eller båd i den båndlagte periode. Bestilling af medarbejderaktier kan ske enten gennem anciennitetsmodellen eller gennem lønmodellen. Anciennitet afgørende Medarbejdere, der vælger anciennitetsmodellen, har ret til fire aktier efter et års ansættelse og yderligere to aktier for hvert års yderligere ansættelse i Topdanmark- koncernen. Skæringsdagen er den 1. december Der kan maksimalt bestilles 16 aktier efter anciennitetsmodellen. Disse aktier vil være gratis. Præcis hvor mange aktier, den enkelte medarbejder kan bestille gennem anciennitetsmodellen, vil fremgå af bestillingsblanketten, som i dag sendes til de medarbejdere, der opfylder betingelserne for at deltage i ordningen med medarbejderaktier. Medarbejdere, der vælger anciennitetsmodellen, kan ikke deltage i købet af eventuelt overskydende aktier. Løn afgørende Medarbejdere, der vælger lønmodellen, kan tegne aktier til en kurs, der svarer til 96 % af den officielle kurs på Topdanmarks aktier den 25. november Der kan maksimalt tegnes aktier for op til to procent af tildelingsgrundlaget. Du kan dog højst købe aktier for kr., og værdien af de købte aktier må maksimalt være kr. Medarbejdere, der vælger lønmodellen, modtager en gratis aktie for hver aktie, som er købt til 96 % af den officielle kurs. Værdien af de gratis aktier må maksimalt være kr. Forudsætningen for at kunne vælge lønmodellen er, at tildelingsgrundlaget er større end kr. Du kan læse nærmere om tildelingsgrundlaget i faktaboksen her på siden. Eksempelvis giver et tildelingsgrundlag på kroner ret til at tegne aktier for x 2,0 procent = kroner. Hvis børskursen den 25. november er 470, vil tegningskursen være 451,20. Det betyder, at medarbejderen kan købe 22 aktier til kurs 451,20. Oveni vil medarbejderen så modtage 22 aktier gratis. I beregningen af, hvor mange aktier den enkelte medarbejder kan købe, rundes der ned til nærmeste hele antal aktier. Medarbejdere, der bestiller maksimalt efter lønmodellen, kan deltage i bestillingen af eventuelt overskydende aktier. Du skal være opmærksom på, at såfremt flere end ventet vælger lønmodellen, kan der opstå en situation, hvor der ikke vil være nogle overskydende aktier til salg. Der kan endda opstå en situation, hvor der heller ikke er aktier nok til den fulde tegning. I så fald vil alle, der har valgt lønmodellen, få reduceret det beløb, de kan købe aktier for. Reduktion vil ske med den procentsats, der gør, at der bliver solgt nøjagtigt de aktier, der er til rådighed. Tildelingsgrundlag Medarbejdere med fast løn Tildelingsgrundlaget er: Månedsløn, faste månedlige løntillæg, pensionsgodtgørelse og selskabets pensionsbidrag. Grundlaget hentes fra november 2005 og ganges med 12 måneder. Undtaget er: Tilskud til telefon og bil, ferietillæg efter både ferieloven og overenskomsten. Bonus, overarbejde, kilometer-penge, andre variable løndele, som f.eks. jubilæumsgratiale. Provisionslønnede medarbejdere Tildelingsgrundlaget er: Grundløn/faste løndele, provisioner, a conto provision for assurandører i garantiordning og kompensationer (fx tjenestefrihed og sygeløn), og selskabets pensionsbidrag. Grundlaget hentes fra perioden 1. december november Undtaget er: Kilometer-penge, gaver og lignende, a conto løn der ikke er modsvaret af indtjent provision, efter udløb af en aftalt garantiperiode, feriegodtgørelse og ferietillæg. 2

3 Medarbejderaktier er en god belønning, men Vinnie Larsen behøver ikke noget incitament for at blive i Topdanmark. Foto: Claus Boesen(MediePress Vinnie ville blive her alligevel Belønning: Vinnie Larsen i receptionen opfatter medarbejderaktierne som en ekstra belønning, for hun kunne ikke drømme om at forlade Topdanmark Medarbejderaktier er også et incitament, som kan få medarbejderne til at blive i Topdanmark fremfor at flytte til konkurrenterne. Og sådan virker de formentlig for mange af de unge medarbejdere. Men for Vinnie Larsen i receptionen, som har været i Topdanmark i 33 år, er det ikke den vinkel, der tæller. "Jeg kunne ikke drømme om at forlade Topdanmark, og det har intet med medarbejderaktierne at gøre. Jeg ville blive her alligevel, fordi jeg synes, det er en god arbejdsplads. Jeg opfatter derimod medarbejderaktierne som en ekstra belønning," siger hun. Vinnie Larsen har med sin høje anciennitet solgt medarbejderaktier flere gange, og hver gang er pengene brugt til ting, der ikke er plads til i budgettet til daglig. I år har hun solgt 45 aktier for knap kroner. Mor på køretur "Jeg har forbedret nogle ting derhjemme. Blandt andet har jeg købt nye gulvtæpper. Men den allerstørste glæde var, at jeg kunne tage min mor med på en god ferie i Topdanmarks hus i Tibirke. Hun går ikke så godt, men pengene gjorde det muligt at leje en bil, så hun kunne komme rundt," siger Vinnie Larsen, som i det hele taget gennem årene har brugt penge fra aktiesalgene på også at forsøde tilværelsen for andre end sig selv. "Første gang var jeg med min mand og to sønner på en herlig luksusrejse til Cypern. Der var råd til lidt ekstra," siger Vinnie Larsen. Grøn dimension Hun bor til daglig i lejlighed på Baltorpvej i Ballerup, så da hun i forbindelse med et andet salg af aktier fik mulighed for at overtage en kolonihave fra en tante, kom der også en grøn dimension ind i hendes tilværelse. "Kolonihaven i Ballerup trænger til visse forbedringer, men jeg har 45 aktier tilbage. Når de bliver solgt, skal nogle af pengene nok gå til det," siger Vinnie Larsen. 3

4 Ras har styr på sit liv og sin økonomi, så han beholder de fleste af sine Topdanmark-aktier. Men nogle af pengene bliver måske brugt til et bjælkehus og bistader. Foto: Claus Boesen/MediaPress Det lille hus på prærien Bjælkehuset: Rasmus Larsen og hans kone solgte i 2004 en portion aktier. Pengene skal måske bruges til at realisere drømmen om bjælkehuset i Sydsjælland Rasmus Larsen - i daglig tale Ras - er elfagleder i Topdanmark. Det har han været siden 1. december 1980 og altså i næsten 25 år. Dermed har Ras haft mulighed for at få medarbejderaktier alle de gange, det gennem årene har været muligt. Så han har samlet sig en gedigen portion. Og han har faktisk beholdt de fleste af dem, for Ras har ikke noget imod at indrømme, at det ikke ligefrem er manglende likviditet, der trykker ham. "Men jeg vil selvfølgelig købe igen denne gang, for jeg synes, det er fint af være medejer af sin arbejdsplads. Jeg opfatter medarbejderaktierne som et incitament til at blive i Topdanmark; men det er ikke det eneste incitament, for jeg er meget glad for at være her. Der hersker en virkelig god ånd i Topdanmark - lige fra direktørkontorerne i den ene ende af bygningen til vores lokaler i den anden. Der er nogen der siger, at der er problemer alle vegne, men efter min mening er der altså færre i Topdanmark," siger Ras. Aldrig fortrudt Han har faktisk været med til at bygge Topdanmarks hus på Borupvang, da han arbejdede for Siemens, og efter en tur i Industriens Hus på Rådhuspladsen, fik han fast ansættelse i Topdanmark. Det har han aldrig fortrudt. Men trods god likviditet har Ras altså solgt en portion medarbejderaktier på 350 styk for omkring kroner. Og dem er der planer med. "Min kone er stoppet efter 37 år i TDC, og vi har tænkt på at købe et stykke jord et eller andet sted i det sydsjællandske. Her skal der opføres et bjælkehus og være plads til bistader, for min slægt har været biavlere i generationer. Men resten af aktierne beholder jeg," siger Ras Tror på aktien Det gør han for det første, fordi han tror på aktien, og for det andet, fordi han ikke lige står og skal bruge pengene. Han vil dog ikke helt afvise, at der skal rejses lidt mere, selvom han og hans kone har rejst ikke så lidt. "Fremover bliver det nok mest til Moselområdet i Tyskland, hvor Topdanmark jo har en lejlighed," siger han. Den næste tur går dog til Blåvand, hvor han sammen med fire gamle garder- kammerater og deres familie lejer to sommerhuse. "Vi bliver en 30 stykker," siger Ras. 4

5 Muligt at købe ekstra aktier Lønmodel: Overskydende aktier tilbydes medarbejdere med et tildelingsgrundlag over kroner. Aktierne sælges på baggrund af bud fra medarbejderne, men med en indbygget minimums- og maksimumskurs Der er chance for at købe en ekstra portion aktier for medarbejdere, som vælger lønmodellen i forbindelse med Topdanmarks udstedelse af aktier til medarbejderne. Af de aktier, der i alt udbydes, er det nemlig ikke sikkert, at alle er afsat, når de faste bestillinger af aktier er på plads. Eventuelt overskydende aktier vil ligesom i 2003 blive tilbudt til de medarbejdere, der har købt det maksimale antal aktier efter lønmodellen. Fordelingen af de overskydende aktier sker efter stort set samme princip som i 2003, idet aktierne udbydes efter en såkaldt modificeret tendermetode. Medarbejdere, der gerne vil have en del af de overskydende aktier, skal angive hvilken kurs, der maksimalt ønskes tegnet til. Minimumkursen er fastsat til 240 kroner per aktie og maksimumkursen til 350 kroner pr. aktie. Det betyder at afregningskursen på eventuelle overskydende aktier vil ligge mellem 240 og 350 kroner pr. aktie. Højeste bud får først Når alle bud er registreret, efterkommes medarbejdernes købsønsker i faldende orden efter deres bud. Det vil sige, at den medarbejder, der har budt højest, får tildelt aktier først. Herefter får den medarbejder, der har budt næsthøjest, og så fremdeles, indtil der ikke er flere aktier. De medarbejdere, der byder lavest, kan altså ikke forvente at få tildelt overskydende aktier. Hvis mange medarbejdere byder maksimumkursen, så der ikke er overskydende aktier nok, vil de enkelte bud blive reduceret. Reduktionen sker med den procentdel, der er nødvendig for at få afsat nøjagtigt det overskydende antal aktier. Bemærk, at andelen af overskydende aktier må forventes at være væsentlig lavere end ved de tidligere tildelinger af medarbejderaktier. Det er endda muligt, at der slet ikke vil være aktier til overs. Ens for alle Den kurs, som aktierne afregnes til, og som medarbejderne skal betale, er ens for alle, der tegner overskydende aktier. Kursen fastsættes, så udbud og efterspørgsel matcher hinanden efter en eventuel reduktion i det beløb, den enkelte medarbejder byder for. Metoden betyder, at kursen på aktierne fastsættes efter det laveste bud. Et bud pr. medarbejder Der kan kun gives ét bud per medarbejder. Buddet skal lyde på det beløb, man ønsker at tegne overskydende aktier for, og den kurs man maksimalt vil byde for de overskydende aktier. Der kan altså ikke afgives flere bud gradueret efter tegningskursen. Hver medarbejder kan maksimalt tegne overskydende aktier for et beløb, der udgør to procent af den del af tildelingsgrundlaget som overstiger Læs også faktaboksen om, hvordan tildelingsgrundlaget bliver udregnet på side 2. Størrelsen af det beløb, der maksimalt kan tegnes overskydende aktier for, fremgår af den tilsendte bestillingsblanket. Forsat fra forside: Aktier til medarbejdere Milliongevinst på to år I dag ejer medarbejdere lidt over tre pct. af Topdanmark, svarende til en værdi på godt 300 millioner kroner. De cirka medarbejdere, der i november 2003 betalte knap 20 mil- lioner kroner for deres medarbejderaktier, kan i dag glæde sig over, at deres aktier ultimo oktober 2005, havde en samlet værdi på næsten 95 millioner kroner. Overskydende aktier Man kan ikke sige meget om antallet af overskydende aktier, der kan tegnes, eller om den pris, de afregnes til. Det afhænger af medarbejdernes valg af tegningsmodel. Jo færre der vælger lønmodellen, jo flere aktier bliver der i overskud. Omvendt vil meget stor tilslutning til lønmodellen betyde, at der næsten ikke er nogle aktier i overskud. Viser det sig, at tilslutningen til lønmodellen er væsentlig større end forudsat, kan det endda blive nødvendigt, at skære i den 'faste' tildeling, jf. artiklen "To modeller for medarbejderaktier". Læs også artiklen om overskydende aktier. 5

6 Penge at spare ved at tænke på Skatteregnskab: Selvom medarbejderaktier kan repræsentere en pæn gevinst, undgår de fleste medarbejdere at betale skat. Medarbejdere med mange aktier fra tidligere emissioner skal tænke på skattebundgrænsen Ulejlighed med at tænke på skat eller et par gode råd fra en revisor kan spare tusindvis af kroner og en masse ærgrelser. Derfor opfordrer Topdanmarks skattechef de kolleger, der skal handle medarbejderaktier, til at få råd og vejledning hos en ekspert. Alternativt, at de sætter sig grundigt ind i skattereglerne, inden der bliver købt eller solgt medarbejderaktier. "Det vil være en god investering selv at bruge tid på at læse op på skattereglerne eller få rådgivning fra en skatteekspert, og de fleste vil sikkert ærgre sig, hvis de mister noget af en gevinst på medarbejderaktier, blot fordi de ikke brugte tid på at undersøge skattereglerne, inden de solgte deres aktier," siger Topdanmarks skattechef, Henrik Jensen. Samtidig er det vigtigt at holde øje med, om der er kommet nye skatteregler. Under produktionen af dette særnummer af Focus var der således igangværende politiske forhandlinger om nye skatteregler på området. Topdanmarks medarbejdere slipper som udgangspunkt for at betale skat af den fordel, de får ved at modtage gratis aktier for op til kroner og en eventuel gevinst ved at købe aktier til favørkurs. Årsagen er, at Topdanmarks ordning med medarbejderaktier opfylder lovens krav for skattefrihed. Men medarbejdere med store beholdninger af børsnoterede aktier slipper ikke altid uden skat, når de sælger aktierne senere. Årsagen er den såkaldte bundgrænse. Når man sælger ud af sin beholdning af aktier, har det nemlig stor skattemæssig betydning, om man er under eller over bundgrænsen for børsnoterede aktier. Bundgrænsen, som alene gælder børsnoterede aktier med mindst tre års ejertid, er i øjeblikket på kroner for enlige og kroner for ægtepar. Under bundgrænsen Aktionærer kan sælge aktier helt skattefrit, hvis beholdningen af aktier på intet tidspunkt frem til det tidspunkt, hvor aktierne sælges, overstiger en kursværdi på / kroner. Over bundgrænsen Har man allerede børsnoterede aktier til en kursværdi over / kroner, eller Beskatning af aktier Beholdning* Ejertid under 3 år Ejertid over 3 år Under / kr. Avance beskattes Avance skattefri som kapitalindkomst Over / kr. Avance beskattes Avance beskattes som kapitalindkomst som aktieindkomst** * I opgørelsen af beholdningen af aktier indgår både egne og en eventuel ægtefælles børsnoterede aktiers samlede kursværdi. Kursværdien opgøres 1) ved udgangen af indkomståret, 2) umiddelbart efter køb af børsnoterede aktier, 3) umiddelbart før salg af børsnoterede aktier ** Aktieindkomst omfatter udbytte af aktier og fortjenester/tab på aktier ejet i tre år eller mere. Aktieindkomsten op til kroner (i 2005) beskattes med 28 procent. Indkomst derudover beskattes med 43 procent. For ægtefæller kan en eventuelt uudnyttet del af aktieindkomst på op til kroner overføres til ægtefælle. Forudsætninger vigtige for valg af model Valgmuligheder: Ansættelsesperioden og størrelsen af lønningsposen er blandt de ting, der afgør, hvilken model der er mest fordelagtig at købe aktier efter. Aktier kan købes efter enten anciennitetsmodellen eller lønmodellen Løn. Ansættelsesperiode. Risikovillighed. Investeringshorisont og muligheder for finansiering. Overvejelserne og faktorerne er mange, når der skal tages højde for, hvor mange medarbejderaktier der kan købes, og det skal besluttes, hvor krydset skal sættes i bestillingsblanketten. Løn og anciennitet har indflydelse på, hvilken model der kan anvendes, og hvor mange aktier den enkelte medarbejder kan købe efter de to modeller. Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på, at da bestillingskursen er højere ved lønmodellen, er gaveelementet også mindre end ved anciennitetsmodellen, og kursrisikoen derfor højere. Med den usikkerhed, der altid ligger i at vurdere udviklingen i kursen på en aktie, er der en risiko for, at gaveelementet i aktierne er forsvundet efter perioden på fem år, hvor aktierne er båndlagt. Omvendt er der også mulighed for at få en større kursgevinst. Medarbejdere med et tildelingsgrundlag under kroner kan alene vælge anciennitetsmodellen. Af tegningsblanketten der bliver sendt til dig fremgår det, hvad du kan tegne af aktier under begge modeller. Eksempler Hvilken model, der er bedst for den enkelte, afhænger af mange ting. Aktieadministrationen har regnet på tre eksempler: Eksempel 1 Forudsætninger: Tildelingsgrundlag: kr. Anciennitet: Tre år. Da tildelingsgrundlaget er mindre end kroner, kan der ikke bestilles aktier efter lønmodellen. Med en anciennitet på tre år kan der tegnes otte aktier efter anciennitetsmodellen. Disse aktier er gratis. 6

7 skat Det vil være en god idé at sætte sig ind i skattereglerne eller få råd fra en ekspert, siger Topdanmarks skattechef Henrik Jensen. Foto: Claus Boesen/MediaPress får man det ved køb af medarbejderaktier, er det andre regler, der gælder. Forskellen mellem den kurs, aktierne er købt for og den kurs, de er solgt til, bliver så beskattet med 28 procent af de første kroner. Beløb over beskattes herefter med 43 procent. Aktier, som er modtaget gratis op til kroner, anses ved opgørelsen af fortjenesten for anskaffet til handelsværdien på tidspunktet for udlodning. "En del kolleger, som tidligere har anskaffet medarbejderaktier, er tæt på at passere bundgrænserne. De bør overveje, om de med fordel kan sælge nogle af de tidligere erhvervede aktier, før de køber medarbejderaktier i denne omgang," fortæller Henrik Jensen. Når beholdningen af børsnoterede aktier gøres op, skal man være opmærksom på, at både ens egne og en eventuel ægtefælles børsnoterede aktier skal regnes med. Aktier i en pensionsordning skal dog ikke regnes med. Udbytte beskattes På ét område i forbindelse med medarbejderaktier slår skattevæsenet til med det samme - nemlig når det drejer sig om et eventuelt udbytte af aktierne. Hvis Topdanmark udbetaler udbytte, beskattes det med enten 28 eller 43 procent. Også selvom der er tale om båndlagte medarbejderaktier. Opkøber Topdanmark derimod egne aktier, vil en eventuel beskatning først komme på tale den dag, medarbejderaktierne sælges; dog kun hvis den samlede kursværdi overstiger ovennævnte / kroner. I Vidensbanken på TopNet under Topdanmark generelt findes yderligere vejledning i beskatningen af medarbejderaktier Eksempel 2 Forudsætninger: Tildelingsgrundlag: kr. Anciennitet: 15 år. I dette tilfælde kan der vælges mellem anciennitetsmodellen og lønmodellen. Vælges anciennitetsmodellen, vil tildelingen udgøre 16 aktier, der er gratis. Vælges lønmodellen kan der tegnes aktier for et beløb svarende til to pct. af kroner = kroner til en kurs på 96% af markedskursen. Herudover vil medarbejderen modtage et tilsvarende antal aktier gratis. Derudover kan medarbejderen byde på eventuelle overskydende aktier efter den modificerede tendermetode, jf. artiklen "Mulighed for ekstra køb af aktier". Eksempel 3 Forudsætninger: Tildelingsgrundlag: kr. Anciennitet: 15 år. Også i dette tilfælde kan der vælges mellem anciennitetsmodellen og lønmodellen. Vælges anciennitetsmodellen, vil tildelingen udgøre 16 aktier, der er gratis. Vælges lønmodellen, kan der tegnes aktier for et beløb svarende til to pct. af kroner = kroner til en kurs på 96% af markedskursen. Herudover vil medarbejderen modtage et tilsvarende antal aktier gratis. Vælger medarbejderen lønmodellen, kan der altså købes flere aktier end efter anciennitetsmodellen. Derudover kan medarbejderen byde på eventuelle overskydende aktier efter den modificerede tendermetode, jf. artiklen "Mulighed for ekstra køb af aktier". Hjælp til spørgsmål Hvis du har spørgsmål i forbindelse med udstedelsen af medarbejderaktier, kan du ringe til: Anciennitet-/lønspørgsmål: Søren Pahl lokal 3660 Claus Vorup lokal 3132 Bestillingsmodeller: Lars Thykier lokal 3714 Steffen Heegaard lokal 4017 Tildeling, afregning, administration: Jens Jørgensen lokal 4131 Skat: Henrik Jensen lokal 3208 Jura: Anne Christina Skjønnemand lokal

8 Regler for tegning Juridisk grundlag: Udstedelsen af aktier til Topdanmarks medarbejdere er omfattet af en lang række regler. Læs her om vedtægter og regler for blandt andet betaling, tegningsperiode og hvor længe aktierne skal være båndlagt Hjemmel Ifølge 3B i Topdanmarks vedtægter kan bestyrelsen udstede medarbejderaktier til favørkurs til medarbejdere i Topdanmark. Den kurs, medarbejderne skal betale, skal mindst være kurs 10,5. Bestyrelsen er også berettiget til at udlodde gratis aktier til medarbejderne. Kursværdien af de gratis aktier må ifølge den nuværende lovgivning højst være kroner for at være skattefri. Betingelser Følgende betingelser skal være opfyldt for at kunne deltage i ordningen om medarbejderaktier i Topdanmark: Medarbejderen skal: - være tiltrådt sin stilling senest den 1. december minimum have otte timers beskæftigelse i Topdanmark om ugen - sidde i uopsagt stilling den 25. november Skal man på pension, eller har man selv sagt op, fordi man vil gå på efterløn eller førtidspension, så gælder dette sidste krav ikke. Tegningsperioden Medarbejdere kan tegne sig for aktiekøb til favørkurs fra mandag den 21. november til og med fredag den 25. november 2005, klokken De gratis aktier bliver udloddet den 25. november Er din tegningsblanket ikke aktieadministrationen i hænde senest den 25. november 2005, kl , deltager du ikke i tegningen af medarbejderaktier. Aktieadministrationen REDAKTION sender en til dig, når din bestillingsblanket er modtaget. Betaling Aktier tegnet efter lønmodellen inklusive eventuelt ekstrakøb skal betales senest den 9. december Indbetalingskort bliver fremsendt sammen med afregningsnotaen. Vær opmærksom på, at det ikke som tidligere er muligt for nogen medarbejdere, at få trukket beløbet i lønnen. Båndlæggelse - et krav fra skattevæsenet De gratis aktier skal være båndlagt i syv år. Båndlæggelsen udløber den 31. december Aktierne tegnet til favørkurs skal være båndlagt i fem år. Båndlæggelsen udløber den 31. december Medarbejdere, der har fået eller købt medarbejderaktier, kan først råde over aktierne, når perioden på de enten fem eller syv år er udløbet. Det betyder eksempelvis, at det ikke er muligt at sælge eller pantsætte aktierne, før båndlæggelsen er udløbet. Fondsaktier og nytegnede aktier med forbindelse til de båndlagte aktier skal være båndlagt lige så længe, som selve aktierne er båndlagt. Hvis ejeren af de båndlagte aktier dør eller bliver berettiget til førtidspension efter Lov om Social Pension, ophører båndlæggelsen. Ophævelsen sker, selvom perioden for båndlæggelse på de fem/syv år ikke er udløbet. Derimod gælder båndlæggelsesperioden stadig, selvom man fratræder sin stilling i Topdanmark. Båndlæggelsen sker i et samledepot i Sydbank. Den enkelte medarbejders beholdning af aktier bliver registreret i Topdanmarks eget system til indskrivning af aktier. Indløsning Ingen aktionær har pligt til at lade sine aktier indløse helt eller delvist af selskabet. Dette særnummer er udgivet i forbindelse med, at Topdanmark udsteder medarbejderaktier. Ansvarshavende redaktør: Anders Lehmann I redaktionen: Kaj Skaaning Grafisk tilrettelæggelse og produktion: Marketing v/linda Rasmussen Tryk: Kerteminde Tryk A/S Topdanmark, Borupvang 4, 2750 Ballerup, tlf Eftertryk tilladt med kildeangivelse. Omsættelighed Når perioden for båndlæggelse er udløbet, adskiller medarbejderaktier sig ikke fra andre aktier. Aktierne kan herefter frit sælges eller pantsættes. For de medarbejdere, der er omfattet af Topdanmarks "Interne Regler for Insideres Handel med Topdanmark- aktier" (4-ugers-reglen), gælder særlige regler. Stemmeret Når man ejer medarbejderaktier, har man stemmeret på Topdanmarks generalforsamling på lige fod med andre aktionærer. Stemmeretten gælder også i båndlæggelsesperioden. Reglerne om stemmeret findes i selskabets vedtægter. Aktiernes størrelse Aktierne udstedes i stk. a 10 kroner. Udbytte Medarbejderaktierne har ret til fuldt udbytte allerede for året Eventuelt udbytte båndlægges ikke. Omkostninger Topdanmark betaler både de omkostninger, der er forbundet med udstedelsen af aktierne, og det gebyr, der skal betales for båndlæggelsen i Sydbank. Oplysninger til skattevæsenet Topdanmark er forpligtet til at sende en række oplysninger om de medarbejdere, der har erhvervet medarbejderaktier, til Told & Skat.

Fælles interesse i vækst

Fælles interesse i vækst Aktie F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad, 10.11.2006 Fælles interesse i vækst Medejer: Medarbejderaktier skal styrke båndene mellem medarbejdere, kunder og aktionærer. Som medejer af arbejdspladsen

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges.

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges. i:\maj-2000\skat-a-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Maj 2000 RESUMÈ BESKATNING VED AFLØNNING MED AKTIER Efter forslaget kan selskaber ved en skriftlig aftale med medarbejderen vælge

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4 Indhold 1. Forord 4 2. Bonus 5 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3.

Læs mere

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4 Indhold l. Forord 4 2. Bonus 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3. Indestående

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

medarbejderobligationer

medarbejderobligationer medarbejderobligationer Vil du fastholde og tiltrække de rigtige medarbejdere? giv dem et attraktivt personalegode med medarbejderobligationer. Spar dine medarbejdere for skat. alle virksomheder kan være

Læs mere

Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016

Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016 MEDARBEJDERAKTIEORDNING Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016 Indholdsfortegnelse Medarbejderskatteordning: En fordel for min virksomhed?... 3 Hvorfor bør selskaber omlægge

Læs mere

Aktieløn - den nye trend

Aktieløn - den nye trend Aktieløn - den nye trend Lagernummer: 4412050020 Udgivet af Politisk-Økonomisk Sekretariat Januar 2005 Oplag: 5.000 stk. Weidekampsgade 8 P.O.Box 470 0900 København C Telefon: 33 30 43 43 E-mail: hk@hk.dk

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

Du skal betale boligstøtte tilbage, fordi indkomsten sidste år har været højere, end du har oplyst.

Du skal betale boligstøtte tilbage, fordi indkomsten sidste år har været højere, end du har oplyst. Side 1 af 5 Tilbagebetaling af boligstøtte Du har fået et brev fra Udbetaling Danmark, hvis du skal betale boligstøtte tilbage. Her på siden kan du læse mere om, hvorfor du skal betale boligstøtte tilbage,

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Bruuns Galleri. Værkmestergade 25. 8000 Århus C. CVR-nr. 15 47 25 88

Bruuns Galleri. Værkmestergade 25. 8000 Århus C. CVR-nr. 15 47 25 88 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Århus, den 13. april 2007 Aktieudvidelse i I henhold til 4 i generelle bestemmelser og 22 vedrørende oplysningsforpligtelser for børsnoterede selskaber

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Lederne Sønderjylland

Lederne Sønderjylland Lederne Sønderjylland Fyraftensmøde om efterløn 10. marts 2011 Ved Brian Kjøller DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel Udskydelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 26 / 2006 ØK indleder nyt aktietilbagekøbsprogram

Fondsbørsmeddelelse nr. 26 / 2006 ØK indleder nyt aktietilbagekøbsprogram Aktionærsekretariatet Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet: www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 21/2012 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA,

Læs mere

Pension. Guide. Tjen en formue på din. sider. Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

Pension. Guide. Tjen en formue på din. sider. Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8 Tjen en formue på din Pension sider Se 4 pensionsselskabers gennemsnitlige afkast Pension og penge: Scor kassen med et par klik

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende BASISOBLIGATIONER International Dannebrog Privat Dannebrog Pension og Erhverv Fonde Danrente BASISAKTIER Euroland Danmark Tyskland SCANDI Europa USA Verden HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Lokal Valuta

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

Markedsindekseret obligation

Markedsindekseret obligation Markedsindekseret obligation Bedst-af-3 II - Investering med hovedstolsgaranti Det er en gylden regel inden for investering, at man ofte opnår det bedste resultat, hvis man spreder sine investeringer på

Læs mere

L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne

L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 9 Offentligt Folketingets Skatteudvalg København, den 27. april 2016 L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne L123 førstebehandles d. 28. april i Folketinget.

Læs mere

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Direktørkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne direktørkontrakt er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening med udgangspunkt i lov nr. 392 af 22. juni 1993 om arbejdsgivernes pligt til at

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Mine penge. Hvad bestemmer jeg? Og hvordan kan jeg få hjælp? TIL PERSONER MED NEDSAT FUNKTIONSEVNE

Mine penge. Hvad bestemmer jeg? Og hvordan kan jeg få hjælp? TIL PERSONER MED NEDSAT FUNKTIONSEVNE Mine penge Hvad bestemmer jeg? Og hvordan kan jeg få hjælp? TIL PERSONER MED NEDSAT FUNKTIONSEVNE Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Vedtægter 2015. F.E. Bording A/S

Vedtægter 2015. F.E. Bording A/S Vedtægter 2015 F.E. Bording A/S Vedtægter Som gældende pr. 23. april 2015 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1: Selskabets navn er F.E. Bording A/S. Stk. 2: Selskabets hjemsted er Gladsaxe Kommune.

Læs mere

ABAF NYT 18/2011 november 2011. Hvem kan få refusion og hvor fra? Alle virksomheder på det private

ABAF NYT 18/2011 november 2011. Hvem kan få refusion og hvor fra? Alle virksomheder på det private ABAF NYT 18/2011 november 2011 Hvem kan få refusion og hvor fra? Alle virksomheder på det private HUSK AT SØGE OM REFUSION FRA DA-BARSEL DER ER PENGE AT HENTE En undersøgelse viser, at mange virksomheder

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension og Topdanmark Link Forsikringsbetingelser 6584-2 August 2006 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse]

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse] Mellem undertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer]

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2012. For private

Guide til selvangivelsen 2012. For private 2012 Guide til selvangivelsen 2012 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Tillykke med det lille nye familiemedlem.

Tillykke med det lille nye familiemedlem. Tillykke med det lille nye familiemedlem. 1 2 Denne guide giver svar på en række af de juridiske spørgsmål, I som nybagte forældre kan løbe ind i. Den vil give jer et generelt overblik over, hvad det juridisk

Læs mere

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Af Jan Storgaard Hove og Erik Banner-Voigt Juni 2006 Agenda Midler/finansiering Egenkapital og fremmedkapital Frie midler Holdingselskab Personligt Pensionsmidler

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2013. For private

Guide til selvangivelsen 2013. For private Guide til selvangivelsen 2013 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Spørgsmål 1.1: Hvorledes influerer den modtagne fratrædelsesgodtgørelse på Anne Albertsens indkomstopgørelse?

Spørgsmål 1.1: Hvorledes influerer den modtagne fratrædelsesgodtgørelse på Anne Albertsens indkomstopgørelse? 2 Opgave 1 Anne Albertsen havde gennem en årrække været beskæftiget i kosmetikfirmaet Beauty A/S, hvor hun senest havde haft funktion som salgschef. Selskabet havde imidlertid igennem længere tid været

Læs mere

Foden under eget bord selvstændige og dagpengesystemet

Foden under eget bord selvstændige og dagpengesystemet Foden under eget bord selvstændige og dagpengesystemet 1 MA er også for selvstændige Magistrenes Arbejdsløshedskasse er en a-kasse for både lønmodtagere og selvstændige. Det betyder, at du kan beholde

Læs mere

VEDTÆGTER August 2008

VEDTÆGTER August 2008 VEDTÆGTER August 2008 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 1. Hvad vil Midttrafik gøre såfremt én bestemt Hvis en byder vælger at byde på flere pakker vogn giver det økonomisk mest

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København

OMX Den Nordiske Børs København KAPITALFORHØJELSE I ÅRHUS ELITE A/S OMX Den Nordiske Børs København Århus den 21. august 2007 Meddelelse nr. 13/2007 Cvr. nr. 83839910 Århus Elite A/S foretager kontant emission med fortegningsret for

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012

Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012 Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 25. maj 2012 klokken 10.00 på adressen Vesterbro 46,. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling

Læs mere

BILAG 1 BILAG 2. til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S. til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51

BILAG 1 BILAG 2. til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S. til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51 BILAG 1 til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S BILAG 2 til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51 Warrantprogram vedrørende vilkår for warrants udstedt til selskabets direktør INDHOLD

Læs mere

vedtægter Vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 Mondo A/S Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009

vedtægter Vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 Mondo A/S Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009 Vedtægter Mondo A/S vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 12. marts 2009 Mondo A/S Vedtægter Mondo A/S. Side 1 af 8 1 navn 1.1 Selskabets navn

Læs mere

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart 22. juli 2008 Forældrekøb giv dit barn en god studiestart Snart kommer det længe ventede brev ind af postsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed skydes højsæsonen

Læs mere

Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven

Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven BEK nr 1634 af 21/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-322-0005 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1442 af 23/12/2012

Læs mere

Til dig, der har besluttet aldrig at blive gammel!

Til dig, der har besluttet aldrig at blive gammel! Til dig, der har besluttet aldrig at blive gammel! MER af det gode med en supplerende opsparing fra PKA Drømmer du om et ældreliv fuldt af gode oplevelser og aktiviteter? Har du tænkt på, om du har råd

Læs mere

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009 NYT Nr. 5 årgang 3 april 2009 SKAT FORÅRSPAKKEN 2.0 Fredag den 20. marts blev 11 forslag om Forårspakken 2.0. sendt i ekstern høring. Høringsfristen udløb den 26. marts, og vi forventer, at egentlige lovforslag

Læs mere

Privatøkonomi Pension 15. november 2013

Privatøkonomi Pension 15. november 2013 Privatøkonomi Pension 15. november 213 Relaterede publikationer Privatøkonomi Vi bliver ældre og ældre sparer du nok op? Det har stor betydning for din pensionsopsparing, at du kommer i gang med at spare

Læs mere

Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet

Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet Program Efterlønnen FTF-A Hvem er vi? Efterlønsreformen Efterlønskrav Efterlønsbevis Almindelig/LAV efterløn Udskudt/HØJ efterløn Skattefripræmie Fravalg af efterløn

Læs mere

Lovudkast om medarbejderaktier

Lovudkast om medarbejderaktier - 1 Lovudkast om medarbejderaktier Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har offentliggjort et udkast til et nyt lovforslag om gunstige skattevilkår for individuelle medarbejderaktieordninger.

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold I korte træk.... 4 Praktiske dele af boskiftet.... 5 Boudlæg... 9 Ægtefælleudlæg...10 Uskiftet bo...12 Privat skifte....14 Forenklet privat

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Bilag til Aktieordning og udbud i august 2007 Skatteregler og finansiering

Bilag til Aktieordning og udbud i august 2007 Skatteregler og finansiering Bilag til Aktieordning og udbud i august 2007 Skatteregler og finansiering Dansk udgave UNIMERCO GROUP Et lille udsnit af UNIMERCOs produkter Indholdsfortegnelse Skatteregler 1.1 Udvikling over årene...

Læs mere

Fondshandel og investeringsoverblik

Fondshandel og investeringsoverblik Fondshandel og investeringsoverblik Rådgivning Hvis Netbank brugeren selv handler værdipapirer sker det uden personlig og individuel rådgivning. Netbank brugeren og en evt. fuldmagtsgiver bærer selv ansvaret

Læs mere

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S Vedtægter for 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Novo Industri A/S Novo Terapeutisk Laboratorium A/S Nordisk Gentofte A/S Nordisk Insulinlaboratorium

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Valutaindekseret obligation knyttet

Valutaindekseret obligation knyttet Hvem står bag? Afkasttabel et kreditinstitut, som er underlagt tilsyn af det svenske finanstilsyn, Finansinspektionen, og Udsteder af obligationerne er Kommuninvest i Sverige AB. Kommuninvest i Sverige

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens overenskomster. 52 UGERS ORLOV Loven om barsel giver forældre

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S 7. juli 2011 V E D T Æ G T E R for Veloxis Pharmaceuticals A/S (CVR-nr. 26 52 77 67) 2 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Veloxis Pharmaceuticals A/S. Selskabets binavn er LifeCycle

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Kongresdokument 1. 2. Såfremt der lokalt opstår problemer af principiel karakter med at opnå tjenestefrihed, skal forretningsudvalget orienteres.

Kongresdokument 1. 2. Såfremt der lokalt opstår problemer af principiel karakter med at opnå tjenestefrihed, skal forretningsudvalget orienteres. Kongresdokument 1 1/15 Retningslinjer for ansøgning om tjenestefrihed og ansættelsesforhold for medlemmer, der vælges til at varetage organisationsarbejde i Socialpædagogerne 1. Beslutning om frikøb, der

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Avance ved afståelse af kolonihavehus SKM2011.750.LSR

Avance ved afståelse af kolonihavehus SKM2011.750.LSR - 1 Avance ved afståelse af kolonihavehus SKM2011.750.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 16/8 2011, at avance ved afståelse af et selvstændigt

Læs mere

Tiltag til at fremme vedvarende energi

Tiltag til at fremme vedvarende energi Tiltag til at fremme vedvarende energi Lov om fremme af vedvarende energi (også kaldet VE-loven) indeholder 4 ordninger, som administreres af Energinet.dk: Garantiordning som garanterer lån til finansiering

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Ved dødsfald. Ved skilsmisse

Ved dødsfald. Ved skilsmisse Ved dødsfald Hvis du ikke hæver din opsparing, inden du dør, tilfalder din LD-opsparing boet, og bobestyreren sørger for fordelingen til din familie eller andre arvinger. LD sørger for at kontakte skifteretten.

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 84 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Læs mere

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 17. april 2002 Af Jonas Schytz Juul - Direkte telefon: 33 55 77 22 Resumé: STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 DA s lønstatistik for 2001 viser en gennemsnitlige stigning på 4,4 procent i timefortjenesterne

Læs mere

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia.

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia. Ikke til offentliggørelse eller distribution i Australien, Canada, Japan eller USA Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Jeudan A/S ( Værdipapirer ) i Australien, Canada,

Læs mere

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009 20. marts 2009 Kort overblik Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der indføres forøget beskatning af udbytter og avancer på såkaldte

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte forslag med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte forslag med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

VEDTÆGTER. for. ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) ("Selskabet")

VEDTÆGTER. for. ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) (Selskabet) VEDTÆGTER for ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) ("Selskabet") Marts 20142016 Navn 1.1 Selskabets navn er ALK-Abelló A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene ALK A/S (ALK-Abelló A/S),

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionær

Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende Virksomhedens navn: Adresse:

Læs mere

MIN LD-OPSPARING STARTEDE DENGANG, JEG SOM 16-ÅRIG GJORDE RENT HOS EN SLAGTER I DAG ER JEG UDDANNET CAND.MERC. OG PSYKOTERAPEUT

MIN LD-OPSPARING STARTEDE DENGANG, JEG SOM 16-ÅRIG GJORDE RENT HOS EN SLAGTER I DAG ER JEG UDDANNET CAND.MERC. OG PSYKOTERAPEUT TT 20 1 15 MIN LD-OPSPARING STARTEDE DENGANG, JEG SOM 16-ÅRIG GJORDE RENT HOS EN SLAGTER I DAG ER JEG UDDANNET CAND.MERC. OG PSYKOTERAPEUT MARTIN MARIO JELANI, JOBKONSULENT OG TIDLIGERE ELITEBOKSER AF

Læs mere

Vederlagspolitik. for bestyrelse og direktion Vestas Wind Systems A/S

Vederlagspolitik. for bestyrelse og direktion Vestas Wind Systems A/S Vederlagspolitik for bestyrelse og direktion Vestas Wind Systems A/S 6. Vestas internal protocol Introduktion Vederlagspolitikken for Vestas Wind Systems A/S bestyrelse og direktion 1 afspejler aktionærernes

Læs mere

Beskatning af medarbejderaktier

Beskatning af medarbejderaktier Beskatning af medarbejderaktier Generelt Den 2. januar 2013 bliver de første medarbejderaktier frigivet fra båndlæggelsen og er dermed til fri disposition. Du får her en beskrivelse af de skatteregler,

Læs mere

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Generelle vilkår for Kapitalpension Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Vilkårene gælder for kapitalpension (opsparing i pensionsøjemed), med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene

Læs mere

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER 1. BESLUTNING 1.1 På den ordinære generalforsamling den 27. september 2010 blev bestyrelsen for IC Group A/S ("Selskabet") bemyndiget til at udstede warrants. Bestyrelsen

Læs mere

Aktionærerne i Comendo A/S, CVR-nr. 26 68 56 21 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der finder sted:

Aktionærerne i Comendo A/S, CVR-nr. 26 68 56 21 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der finder sted: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 107 4. oktober 2010 Til aktionærerne i Comendo A/S Aktionærerne i Comendo A/S, CVR-nr. 26 68 56 21 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der finder sted: tirsdag, den

Læs mere

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Rune Gleerup og Angete Birch Smith 16. april 2010 Tusindvis af danskere over 65 år har valgt at flytte i bofællesskab. Erling Nielsen er en af dem Den lille

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 242/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Ellbjørg Hansen, Inge Rasmussen, Ib Christiansen, John Bruni Pedersen, Rene Chapion, Birgit

Læs mere

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk Indhold 1. Resume og konklusion 2. Mange virksomhedsejere står umiddelbart over for at skulle overdrage

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere