VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø"

Transkript

1 VEDLIGEHOLDELSESPLAN Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø

2 Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu... 3 Hvad er en Vedligeholdelsesplan... 3 Baggrunden for en Vedligeholdelsesplanen... 3 Vurderingsdato og rapport udarbejdelse... 3 Udleverede materiale og dokumenter... 3 Vedligeholdelsesplanen er udarbejdet af... 3 Rapportens konklusioner... 4 Ejendommen som helhed... 4 Bedømmelse... 5 Prioritering... 7 de vigtigste, i prioriteret rækkefølge:... 7 Vedligeholdelse de vigtigste, i prioriteret rækkefølge:... 7 Forbedring de vigtigste, i prioriteret rækkefølge:... 7 Anslået levetider for udvendige bygningsdele... 8 Økonomisk overblik (i kroner inkl. moms)... 8 Generel information... 9 Vedligeholdelsesarbejdet... 9 Besigtigelsen og forbehold... 9 Økonomisk overblik Forklaring til aktivitetsbeskrivelse Uddybning af de enkelte aktiviteter Andre bemærkninger Om Vedligeholdelsesplanen Hvad kan en vedligeholdelsesplan bruges til? Ansvar Om Byggesagkyndig.nu Et netværk af byggesagkyndige Side 2

3 Om denne rapport Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu Hvad er en Vedligeholdelsesplan En vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu hjælper bolig- og bygningsejere med at skabe overblik over deres bygnings behov for vedligeholdelse og renovering. Der er fokus på bygningens stand set ud fra en byggeteknisk og arkitektonisk betragtning. Jeres rådgiver gennemgår bygningen fra kælder til kvist, og altid i god dialog og sparring med Jer. Baggrunden for en Vedligeholdelsesplanen Denne rapport er bestilt af: Bestyrelsen for EF. Gammelgade 4 og Storgade 14 Bestyrelsesformand Per Hansen Gammelgade 4 og Storgade København Ø Vurderingsdato og rapport udarbejdelse Nærværende rapport er udarbejdet efter besøg på ovenstående adresse den 23. juni 2014 Rapporten er udarbejdet hhv. den 27. og 30. juni 2014 fremsendt den 1. juli Udleverede materiale og dokumenter Følgende materialer og dokumenter var til rådighed for rådgiveren: Tegningsmateriale, (plan og snit) BBR-ejermeddelse Energimærke Tilbud fra diverse håndværkere. Vedligeholdelsesplanen er udarbejdet af Byggesagkyndig: Morten K. Mathiasen Bygningsingeniør, tømrer, Energikonsulent Syn & Skønsmand udnævnt af Voldgiftsnævnet. Mobiltelefon: Side 3

4 Beskrivelser og konklusioner Rapportens konklusioner Ejendommen som helhed Ejendommen på hjørnet af Gammelgade 4 og Storgade 14 er en klassisk ældre københavner-ejendom, bygget i slutningen af 1800-tallet, nærmere i året Ejendommen består af to ikke-ens bygninger. Der er tale om en hovedbygning, (bygning 1) - en 4 etager høj lejlighedsbygning, med en tilhørende sidebygning. Sidebygningen er i 1988 bygget om fra at være et værkstedlokale eller lign. til at rumme 4 små lejligheder. Lejlighederne i hovedbygningen er klassiske lejligheder på mellem 72 og 79 kvadratmeter. Der er i hovedbygningen ni lejligheder, med den sidste ene lejlighed i tagetagen. Og så er der fire mindre lejligheder i sidebygningen på kun 22 kvadratmeter. Disse lejligheder rummer hverken toiletrum eller bad. Men der deles om fælles toilet- og baderum i opgangen. Der er et toilet- og baderum i stueetagen og på 1. salen. Der er opgange til begge husnumre, og så er der køkkentrappe til hovedbygningen. Der findes adgang til kælderen fra baggården, og så er der en lidt speciel adgang til loftsrummene, som går igennem 4. sal lejligheden. Under taget er der som nævnt lejligheden, men så også mindre opbevaringsrum i den østlige del af 4. salen. 4. sals lejligheden råder desuden over et større tagrum mod syd. I kælderen er der en fordelingsgang, samt fyrrum, forsamlingsrum, og et par opbevaringsrum. Ejendommen er moderat bevaringsværdig, og har en SAVEkategori på 4 på Kulturstyrelsens lister over bevaringsværdige huse. Der er tilknyttet en række pudsige kommentarer vedr. vurderingen af ejendommen, såsom Arkitektonisk værdi: Ganske sjovt med mange detaljer, lidt klumset. Ejendommen har et energimærke E, fra 2010, (udløber i august 2015). Og i det aktuelle energimærke, er det bl.a. fokus på isolering af gavlene, som efter daværende priser skulle kunne spare ejendomme for ca kr. om året på varmeregningen. Bygning 1 Bygning 2 Side 4

5 Beskrivelser og konklusioner Bedømmelse De grundlæggende bygningsdele: murværk, sokkel, tagkonstruktion er af en relativ god kvalitet. Selve standen af huset kunne dog være en del bedre, både murværk, soklen, vinduer og tag skal repareres og vedligeholdes grundigt, og stort set alle nævnte bygningsdele skal ligeledes skiftes inden for en overskuelig periode, (15 år). Den generelle konklusion på denne rapport er, at der skal tages godt fat udvendigt for ikke helt at miste de oprindelige og gode materialer. Særligt facaderne trænger til en opdatering, med nye fuger, sålbænke, renoveret eller nye vinduer, samt døre. Styrken ved huset, set fra et fagligt og vedligeholdelsesmæssigt synspunkt er de grundlæggende gedigne materialer som teglene, der er brugt både til mur og kælder, der gør at bygningsdelenes levetid har været så lang. Svagheden ved huset, set fra et fagligt og vedligeholdelsesmæssigt synspunkt er imidlertid, dels at huset ikke er specielt godt isoleret, hvad angår ydervægge og vinduer. Hertil skal det (desværre) nævnes, at både tag og vinduer, som begge er udskiftet indenfor en kortere tid, desværre allerede har visse skavanker. Både vinduer og tag kunne med fordel udskiftes. Yderligere kan nævnes at kælderen altid vil være den bygningsdel der vil optage en del bekymringer, men den er dog sikret med højvandslukker på et tidspunkt, for at beskytte med indtrængende kloakvand. Det skal også nævnes at ejendommen har eller har haft problemer med kulde- og fugtproblemer på gavlene, hvilket har resulteret i skimmelsvampe-problemer i lejlighederne. Sidst, men ikke mindst skal lejlighederne på Storgade nævnes. Disse lejligheder er ikke besigtiget, men de skulle eftersigende være i en ganske ringe stand. De fire lejligheder indeholder hverken toilet eller bad, hvilket må anses for at minimumskrav i Lejligheder er dog så små, at jeg ikke mener det er optimalt at fortsætte med fire lejligheder, men anbefaler at de slås sammen, så der kun er to lejligheder. Enten fordelt på hver deres etage eller side af opgangen, og så med to interne etager. Læs nærmere i diskussionen bagerst i rapporten Byfornyelsesmidler Jeres ejendom passer som fod i hose, til de bygninger som Københavns Kommune gerne vil give Byfornyelsesmidler. Midler gives til ejendomme som gerne vil etablere bad, (toilet) eller køkken, samt energiforbedre deres klimaskærm. Det er et krav til fornyelsen, at der skal ske energinedsættende tiltag. Der gives tilskud i forskellige størrelse alt efter husets bevaringsværdighed, iht. SAVE-karakteren, som belyst på forrige side. Andels- og ejer ejendomme med en SAVE værdi på 5-9 kan få 1/4 i støtte og andels- og ejer ejendomme med en SAVE værdi på 1-4 kan få 1/3 i støtte. Der er en simpel ansøgningsfrist den 1. oktober hvert år, hvor man kan fremlægge projektet. Herefter kommer man til et indledende møde, hvorefter man kan få udarbejdet en kvalificeret ansøgning, som skal afleveres inden 1. februar (2015). Læs mere om bygningsfornyelse her: Side 5

6 Beskrivelser og konklusioner Der kan opnås støtte svarende til 1/3 eller 1/4 af de samlede ombygningsmidler. Men bemærk at vejen dertil kan være krævende og lang, samt kræve prof. rådgivning hele vejen, samt eventuelle flere undersøgelser og rapporter. Nærværende vedligeholdelsesplan kan til tider benyttes som arbejdsredskab dertil, som en belysning af driftsudgifter mv. Side 6

7 Beskrivelser og konklusioner Prioritering de vigtigste, i prioriteret rækkefølge: Port Reparation af den ødelagte port Afløb og kloak Tv-inspektion af alle kloakker og brønde Brønde og kloakker er af skader på brønde og kloakker El-installationer Generelt el-tjek af samtlige lejligheder og fælles installationer El-installationer er og forbedringer af installationer Tag - bygning 1 af utætheder i tag, (tagside mod gård) Skorstene af nedbrudte skorstene Kælder - stål Udskiftning af bærende jern i opbevaringsrum Tag - bygning 2 Nyt lag tagpap på eksisterende tag. Tag - bygning 1 Tag - Udskiftning af tagpaptag og efterisolering Vinduer - bygning 1 Udskiftning af vinduer Vedligeholdelse de vigtigste, i prioriteret rækkefølge: Facader Facaderenovering - sålbænke, murværk mv. Vinduer - bygning 1 Snedkergennemgang Vinduer - bygning 1 Maling af vinduer Opgang - bygning 1 Generel vedligehold af trappeopgang, (maling, gulve, træværk) Forbedring de vigtigste, i prioriteret rækkefølge: Vinduer - bygning 1 Udskiftning af ældre glas Vinduer - bygning 2 Udskiftning af vinduer Hoveddør - bygning 2 Udskiftning af hoveddøre og evt. kælderdør Fugtsikring - bygning 1 Fugtsikring af murværk Gavle - bygning 1 Udv. efterisolering af gavle Gavl - bygning 2 Udv. efterisolering af gavl Storgade - Bygning 2 Ombygningsprojekt Vvs Udskiftning af termostater i alle lejligheder Side 7

8 Beskrivelser og konklusioner Anslået levetider for udvendige bygningsdele - Tagets levetid anslås for tagpaptaget til at være omkring 5-6 år, skifertaget år med rette vedligehold. - Vinduer og dørenes levetid anslås til omkring år. - Murværkets fuger levetid anslås til meget lang til omkring 0-5 år. - Sokkelpuds, sålbænke mv. anslås til at have en levetid på omkring 0-5 år også. Alle ovennævnte forventede levetider, er betinget af løbende vedligehold igennem de sidste år af bygningsdelenes levetid. Økonomisk overblik (i kroner inkl. moms) 0-12 mdr. 1-4 år 4-10 år år I alt I alt I alt I alt I alt I alt Samlede omkostninger Heraf udbedring Heraf vedligeholdelse Heraf forbedringer Side 8

9 Generel information Generel information Vedligeholdelsesarbejdet Det anbefales at gennemføre de kommende års vedligehold som anført i vedligeholdelsesplan og budget, hvor det står angivet hvilke tiltag der anbefales udført ved de enkelte bygningsdele. Hvis finansiering af dette ikke er mulig for foreningen, rådgives gerne om ændret prioritering idet arbejdet i praksis kan gennemføres på mange måder. Man skal dog være opmærksom på, at en række arbejder er indbyrdes afhængige og/eller afhængige af stillads eller lign. hjælpemidler. Prioritering Det er i tidsplansforslaget tilstræbt, at alle arbejder kan gennemføres så rationelt som muligt, under hensynstagen til de enkeltes arbejders karakter og indbyrdes afhængighed. Men det må påregnes, at der kan ændres en del på dette i forbindelse med en detailplanlægning, og/eller ved kontrahering med den udførende håndværkervirksomhed, afhængigt af disse aktuelle muligheder på opførelsestidspunktet. Udførelse, styring og tilsyn Det vil utvivlsomt være til økonomisk fordel for foreningen, at en nogle af de anførte arbejder udføres i regning, med en stram styring og løbende kontrol af såvel omfang som kvaliteten af det udførte. Dette gælder i særdeleshed aktiviteterne 01, 03, 05, 07 og 08. Planlægning Det er væsentligt, at der forud for gennemførelsen af større vedligeholdelsesarbejder, udføres en grundig planlægning og koordinering af de enkelte aktørers indsats, således at spildtid i størst muligt omfang undgås og muligheden for et godt samarbejde parterne imellem øges. Her tænkes bl.a. på rettidig levering af materialer, materiel og kvalificeret arbejdskraft. Desuden er det nødvendigt at en kompetent byggeledelse styrer, koordinerer og kontrollerer forløbet af arbejdsprocessen indenfor de rammer der aftalt med jer, foreningens bestyrelse. Systematik Det anbefales desuden ultimo hvert år, at det kommende års anbefalede vedligehold gennemgås og vurderes, samt at alle relevante bygningsdele hvert 4. år systematisk gennemgås, og synes med henblik på revision af vedligeholdelsesplan og budget. Besigtigelsen og forbehold Besigtigelsen er udført sammen med bestyrelsesmedlem Per Hansen.. Der er givet mundtlig rådgivning på adresse, men nærværende rapport indeholder ikke nødvendigvis alle de berørte emner. Ejendommen er besigtiget fra terræn, og taget er besigtiget oppe fra tagpaptaget gennem tagvinduet, samt gennem diverse tagvinduer. Enkelte områder har ikke været tilgængelige; udvendigt pga. beplantning og indvendigt pga. indbo. Der er besigtiget 4 lejligheder indefra i hovedbygningen, (1. tv., 1. th., 3. tv. og 4. sals lejligheden), men ingen af de små lejligheder i Storgade er besigtiget. Mængder I forbindelse med prisfastsættelsen er omtrentlige mængder skønnet for de væsentligste bygningsdele, og der er ikke opført en præcis opmåling. Byggesagkyndig.nu tilbyder at kunne måle huset præcist op igennem vores samarbejdspartnere til brug for mere præcis tilbudsindhentning. Side 9

10 Økonomiske overblik & Budget Økonomisk overblik Tyrolsgade 4 og Drogdensgade 14 Denne vedligeholdelsesplan er bestilt af: Bestyrelsen af Ef. Tyrolsgade 4 og Drogdensgade 14 Kommentarer Nedenstående oversigt viser udbedringer og vedligeholdelses, der bør ske på ejendommen over de næste 15 år. Generelle betingelser Tallene i nedenstående skemaer er baseret på vores erfaringer, samt diverse priser fra V&S prisbøgerne. Enkelte priser er indhentet fra leverandører. Bindende priser kan kun opnås ved indhentning af egentlige tilbud. Tidspunkter for udførelse er baseret på almindelige forældelse af de pågældende materialer, og bør kontrolleres årligt. Akt mdr. 1-2 år 2-3 år 4-5 år 6-10 år år Bygningsdel: Aktivitet: Stillads / lift: nr.: I alt I alt I alt I alt I alt I alt Port Reparation af den ødelagte port Udb Afløb og kloak Tv-inspektion af alle kloakker og brønde Udb Brønde og kloakker er af skader på brønde og kloakker Udb El-installationer Generelt el-tjek af samtlige lejligheder og fælles installationer Udb El-installationer er og forbedringer af installationer Udb Tag - bygning 1 af utætheder i tag, (tagside mod gård) Udb. R Skorstene af nedbrudte skorstene Udb. (R) Kælder - stål Udskiftning af bærende jern i opbevaringsrum Udb. R Facader Facaderenovering - sålbænke, murværk mv. Vedl. R Vinduer - bygning 1 Snedkergennemgang Vedl. R Vinduer - bygning 1 Maling af vinduer Vedl. R Vinduer - bygning 1 Udskiftning af ældre glas Forb. (R) Vinduer - bygning 2 Udskiftning af vinduer Forb. R Hoveddøre Udskiftning af hoveddøre og evt. kælderdør Forb Fugtsikring - bygning 1 Fugtsikring af murværk Forb Gavle - bygning 1 Udv. efterisolering af gavle Forb. R Gavl - bygning 2 Udv. efterisolering af gavl Forb. R Tag - bygning 2 Nyt lag tagpap på eksisterinde tag. Udb. (R) Drogdensgade - bygning 2 Ombygningsprojekt *** Forb Tag - bygning 1 Udskiftning af tagpaptag og efterisolering Udb. R Vvs-installationer Udskiftning af termostater i alle lejligheder Forb Opgang - bygning 1 Generel vedligehold af trappeopgang, (maling, gulve, træværk) Vedl Vinduer - bygning 1 Udskiftning af vinduer Udb. R Stillads Opsætning af stillads og leje, (byggeplads) Udb. R Byggesag Projektering og byggestyring Udb Alle bygningsdele Løbende vedligehold og udbedring Udb. (Lift) Samlet estimerede omkostninger i alt: ,00 kr Heraf udbedring kr Heraf vedligeholdelse kr Heraf forbedringer kr Side 10

11 Forklaring til aktivitetsbeskrivelsen Forklaring til aktivitetsbeskrivelse På de efterfølgende sider beskrives de aktiviteter, som den byggesagkyndige har konstateret bør udføres på huset. Ikke alle de energimæssige forbedringsforslag er beskrevet i nærværende vedligeholdelsesplan, idet de beskrives i Energimærket. Beskrivelserne indeholder følgende oplysninger: Bygningsdel: Den del af bygningen, som aktiviteten vedrører. Aktivitetsnavn: Hvad skal der gøres ved den pågældende bygningsdel? Formål: Hvorfor er det vigtigt, at det bliver gjort? Nummer: Aktiviteterne er nummeret til internt brug. Tidspunkt: Den byggesagkyndiges vurdering af, hvornår en given aktivitet senest bør udføres. Vedligeholdelsesaktiviteter kan forekomme flere gange inden for tidsplanens interval. Aktivitetstype: på boligen er opdelt i følgende typer: er (udb.): Skader eller mangler, der skal ordnes, for at boligen bringes på normal vedligeholdelsesmæssig stand. Vedligeholdelse (vedl.): Aktiviteter, der skal udføres for at holde bygningen i normal vedligeholdelsesmæssig stand, så skader undgås. Forbedring (forb.): Aktiviteter, der anbefales udført, for eksempelvis at spare på energiforbruget, nedsætte vedligeholdelsesbehovet eller anden forbedring af huset. Priser: Alle priser er inkl. moms og baseret på rådgiverens skøn og erfaring. Endelig pris kan kun opnås ved indhentning af håndværkertilbud. Dette er vi gerne behjælpelige med. Uddybning af aktiviteten: Hvor på huset er det konkrete problem? Og hvad er problemstillingen samt risici ved skaden. Beskrivelse af aktiviteten: Hvor på huset er det konkrete problem? Hvordan udbedres problemet i hovedtræk? Generel arbejdsbeskrivelse. Side 11

12 Uddybning af de enkelte aktiviteter Port Reparation af den ødelagte port At sikre at gården kan aflåses. 01 Vedligeholdelse kr. inkl. moms kr. inkl. moms kr. inkl. moms Tilstand og skadesomfang Portdøren er revet af hængslerne, af en eller anden årsag. BILLEDER: Noterede skader Der ses mindre skader på porten og dens hængsler. Porten repareres og hænges på plads igen af smedefirma, eller portfirma. Destruktiv åbning i kælder Fag: Smed og/eller portfirma Arbejdet bør udføres hurtigst muligt. Side 12

13 Afløb og kloak Tv-inspektion af alle kloakker og brønde At sikre at afløb og brønde fungerer optimalt, og at der ikke er nærliggende risiko for skader på bygningsdelen kr. inkl. moms kr. inkl. moms kr. inkl. moms Tilstand og skadesomfang Evt. skadesomfang kendes ikke, og netop af denne årsag er det vigtigt, at der bliver foretaget en screening af ejendommens brønde, samt kloaksystemer. BILLEDER: Fremgangsmåde Der hyres et kloakservicefirma som har en kloakmesters autorisation. Disse sender et kamera ned igennem kloaknettet, hvor man så kan se diverse skader og fejl på anlægget herunder også eventuelle rotteskader. Der udarbejdes derefter en rapport, (som skal være præcis og brugbar), og herefter kan der indhentes tilbud på udbedring se næste aktivitet. Flere skader og fejl kan være dækket af husforsikringen. Tv-inspektion Fag: Kloakmester Typisk får man også undersøgt for rotteproblemer. Side 13

14 Afløb og kloak af skader på kloakker og brønde At sikre at afløb og brønde fungerer optimalt, og at der ikke er nærliggende risiko for skader på bygningsdelen kr. inkl. moms kr. inkl. moms kr. inkl. moms Forklaring Efter forudgående aktivitet og undersøgelse, kan man nu systematisk få udbedret de fejl og skader som der måtte være. Erfaringsmæssigt vil der være behov for mindre udbedringer, strømpeforinger og evt. behov for rottesikring. BILLEDER: Fremgangsmåde Efter anbefaling fra en autoriseret kloakmester kan man indhente tilbud på de eventuelle skader, og/eller melde dem til forsikringen. Herefter udbedres skaderne og et kloakfirma, eller en jord/betonentreprenør. Det er typisk huller som disse der kan klares med en strømpeforing Det afsatte beløb er et forsigtigt skøn, og må kunne forventes at afvige meget alt efter skaderne. Fag: Kloakmester Arbejdet kan udføres hele året, men det er at foretrække i sommerhalvåret hvis der skal graves. Strømpeforing Side 14

15 El-installationer Generelt el-tjek af samtlige lejligheder og fælles installationer. At få udført en gennemgang af el-installationen i hele huset, af en autoriseret elektriker for at sikre ejendommen imod brand og personskader kr. inkl. moms kr. inkl. moms kr. inkl. moms Forklaring Det anbefales at få udført en relativ standardiseret gennemgang af el-installationen (El-tjek). En autoriseret elektriker gennemgår ejendommen fra A-Z, og påpeger de steder hvor installationen ikke er lovlig, og/eller af anden grund bør fornyes. BILLEDER: Fremgangsmåde Normalt fremsendes der en rapport efterfølgende, som beskriver hvad man bør lave og hvad det cirka vil koste. Med denne rapport/tilbud i hånden, kan man i eget tempo få udbedret fejlene, én efter én. Der ses enkelte åbninger stikkontakter hist og her i lejlighederne. Fag: Autoriseret el-installatør. Arbejdet kan udføres hele året. Man kunne med fordel få fornyet og moderniseret ejendommens hovedtavler. Side 15

16 El-installationer og forbedringer af installationer At få udført en gennemgang af el-installationen i hele huset, af en autoriseret elektriker for at sikre ejendommen imod brand og personskader kr. inkl. moms kr. inkl. moms kr. inkl. moms Forklaring Der er her sat et skønnede beløb af til diverse udbedringer. Dette værende alt fra udskiftninger af enkelte sikringsgrupper, rep. af stikkontakter til udskiftning af hele hovedtavler. Fremgangsmåde Når man har el-rapporten, kan der indhentes tilbud på de arbejder som man gerne vil prioritere, (eller som den autoriserede installatør prioriterer for en). Herefter får man udbedret eventuelle fejl og skader. Det afsatte beløb er et forsigtigt skøn, og må kunne forventes at afvige meget alt efter skaderne. Fag: Autoriseret el-installatør. Arbejdet kan udføres hele året. Side 16

17 Tag bygning 1 af de utætheder i tag, (tagside mod gård). At sikre taget imod skadelig vandindtrængning, for derigennem at sikre de bagvedliggende konstruktioner og ikke mindst lejlighederne. Tilstand og skadesomfang Der opleves store vandindtrængninger fra tagsiden. Utæthederne er os bekendt kun udbredt på tagsiden over det ubeboede loftsrum. Det er svært at skulle konkludere hvorfra vandet kommer ind, men det anbefales at sætte ind for hele tagsiden med skifer-tagbelægning, og evt. også noget af tagpaptaget. 06 BILLEDER: kr. inkl. moms kr. inkl. moms kr. inkl. moms Noterede skader Umiddelbart utætheder omkring tagvinduer. Men billeder og video fra lejlighedsejer, viser at vandet kommer ind mange steder fra. Det er denne tagside ind mod gården, som skal bygges helt om. Taget afmonteres og bortskaffes. Konstruktionen undersøges nærmere for rådskader, og behandles for eventuelle skader, (råd, svamp, forsikring). Herefter reetableres tagbelægningen, og evt. med en forbedring af et undertag i dette område. Skifterpladerne og inddækninger reetableres dog blot tætte denne gang. Fag: Tømrer, blikkenslager mv. Arbejdet bør udføres hurtigst muligt. Udgiften til stillads, byggeplads, liftleje er ikke medtaget i denne post. Se aktivitet nr. 24. Billedet fra 4. sals lejligheden, (beboerens eget billede). Arbejdet kan udføres hele året, men efteråret er at foretrække. Side 17

18 Skorsten (bygning 1) af nedbrudte skorstene At vedligeholde skorstene og ikke mindst for at sikre tagkonstruktionen imod indtrængende og skadelig fugt. Tilstand og skadesomfang Skorstenene på hovedhuset trænger meget til istandsættelse. Fugerne er relativt udvaskede og det medfører fugtproblemer indvendigt. Dette giver også en masse fugt inde på lofterne. 07 BILLEDER: kr. inkl. moms kr. inkl. moms kr. inkl. moms Noterede skader Der er noteret skader på samtlige skorstene. Løse fuger kradses ud, løse mursten mures helt om, (umiddelbart genbrug af sten om muligt). Derefter lægges der nye afdækninger på den alle, en afdækning som der bør være en hat på. Skorstene er meget nedbrudte, og skal bygges om. Fag: Murer. Arbejdet bør udføres snarligt. Arbejdet kan udføres næsten hele året, men sommerhalvåret er at foretrække grundet frosten om vinteren. Døgntemperaturen bør ikke komme under 5 C. Skorstenskernen set indefra, med massive fugtskader. Side 18

19 Kælder - stålbjælke Udskiftning af bærende jernbjælke i opbevaringsrum At vedligeholde skorstene og ikke mindst for at sikre tagkonstruktionen imod indtrængende og skadelig fugt kr. inkl. moms kr. inkl. moms kr. inkl. moms Tilstand og skadesomfang I opbevaringsrummet bagved forsamlingslokalet, er der observeret en bærende stålbjælke over vinduet, som ikke har det for godt. Denne skal udskiftes. Noterede skader Skaden er umiddelbart kun observeret i dette rum, men skaden har givet revner udenfor i facaden. BILLEDER: Murværket skal understøttes midlertidigt, hvorefter man frihugger det bærende jern, og udskiftes det med en lign. jernbjælke som er rustbeskyttet. Jernet beskyttes videre med ilægning af murpap mellem jernet og murværket. Bærende bjælke over kældervindue. Revnen i murværket udbedres sammen med næste aktivitet, nr. 09. Fag: Murer. Arbejdet bør udføres snarligt. Arbejdet kan udføres hele året, men sommerhalvåret er at foretrække grundet frosten om vinteren. Døgntemperaturen bør ikke komme under 5 C. Se aktivitet nr. 15 vedr. fugtsikring. Skaden ses også udvendigt over vinduet i murværket. Side 19

20 Facader Facaderenovering sålbænke, murværk mv. At vedligeholde facaden for derigennem at sikre klimaskærmen og bevare de originale mursten, samt for at sikre de bagvedliggende konstruktioner for skadelig fugtindtrængning. 09 Vedligehold kr. inkl. moms kr. inkl. moms kr. inkl. moms Tilstand og skadesomfang Murværket er nedbrudt mange steder, dog primært på den nederste del af facaden, (parterre). Men generelt bør facaderne eftergås hele vejen op. Noterede skader Udfaldne fuger, skadet og forvitret mursten, ødelagte sålbænke, smuldrende sokkelpuds. BILLEDER: Samtlige fuger kradses ud, skadet mursten udskiftes, sålbænke laves om, pudsede flader og gesimser pudsrepareres og evt. males. Revner forstærkes evt. med armeringsjern. Det mest skade hjørne i parterre. Facaderne renses for diverse genstande og fuge om, (evt. med brændte fuger i parterre). Fag: Murer, (maler). Den angivne pris kan gøres væsentligt mindre ved at vælge at gennemføre aktivitet nr. 16 og 17 vedr. isolering af gavle. Arbejdet kan udføres hele året, men efteråret er at foretrække for at undgå for store varmepåvirkninger om sommeren eller frosten om vinteren. Døgntemperaturen bør ikke komme under 5 C. Udgiften til stillads, byggeplads, liftleje er ikke medtaget i denne post. Se aktivitet nr. 24. Se også aktivitet nr. 15 vedr. fugtsikring. Skadet murværk i gård, ødelagt sålbænk mv. Side 20

21 Vinduer bygning 1 Snedkergennemgang At sikre vinduernes funktioner, for derigennem at sikre en korrekt brugbarhed. Tilstand og skadesomfang Vinduerne er fra 1987 og er ikke af en specielt god kvalitet. Flere af vinduerne går en smule stramt, har løse beslag, mangler anverfer, og har skadet tætningsbånd mv. 10 BILLEDER: Vedligehold kr. inkl. moms kr. inkl. moms kr. inkl. moms En snedker gennemgår hvert eneste vindue med henblik på vedligehold. Vinduerne justeres, skruer strammes, hængsler, greb og skinner smøres (og fastgøres). Diverse ødelagte anverfer, stormkroge mv. udskiftes etc. Alt efter behov. Glideskinner der sidder løst og kører meget stramt. Fag: Snedker/tømrer Den angivne pris kan varierer en del, og denne aktivitet kan anbefales at få udført i regning. Læs mere på side 8. Arbejdet kan udføres hele året, men mere behageligt for beboeren i sommerhalvåret, idet vinduerne skal åbnes.. Ødelagte anverfere og lign. småting. Side 21

22 Vinduer bygning 1 Maling af vinduer At beskytte, forebygge og vedligeholde træværket. Tilstand og skadesomfang Vinduerne er fra 1987 og er ikke af en specielt god kvalitet. På trods af dette holder malingen okay, men nu er det tid til vedligeholdelse, før skaderne bliver værre. 11 BILLEDER: ( ) 6-10 år Vedligehold kr. inkl. moms kr. inkl. moms kr. inkl. moms Træværket slibes let, revner i træet kittes/spartles og slibes igen. Herefter afvaskes det hele, og træværket males en til to gange med en heldækkende maling til træværk. Arbejdet er afgrænset med en udendørs maling alene, til den indvendige fals, (op til kanten af det synlige træ indendørs). Vinduerne mod gården er værst ramt umiddelbart. Forrige aktivitet bør udføres først. Fag: Snedker/tømrer Arbejdet kan udføres hele året, men mere behageligt for beboeren i sommerhalvåret, idet vinduerne skal åbnes.. Aktivitet er relativ temperaturfølsom, den bør ikke udføres ved temperaturer under 10, yderligere er det bedst, hvis vejret er tørt. Undgå også at male i stærk og direkte sol. Udgiften til stillads, byggeplads, liftleje er ikke medtaget i denne post. Se aktivitet nr. 24. Arbejdet skal udføres fra stillads. Side 22

23 Vinduer bygning 1 Udskiftning af termoruder At opnå besparelser på varmeregningen ved at skifte til lavenergiglas, samt forbedre indeklimaet. 12 BILLEDER: Forbedring kr. inkl. moms kr. inkl. moms kr. inkl. moms Vinduesglassene er fra 1987 og er ikke lavenergiglas. Der kan spares en okay mængde varme og energi ved at få skiftet glasset i vinduerne til nye lavenergiglas med varme kanter, (undgå dug og kondens). Forbedring Arbejdet er relativt simpelt. Rammerne tages ud og vinduesglasset skiftes på stedet af snedkere/glarmestre. Arbejdet kan med stor fordel udføres sammen med aktivitet nr. 10 snedkergennemgang. Fag: Snedker/tømrer/glarmester Lavenergiglas reflekterer varmestråling fra radiatorer mv. tilbage ind i bygningen grundet en specielbelægning i ruden. Sollys kommer dog stadigvæk ind og giver varme. Arbejdet kan udføres hele året, men mere behageligt for beboeren i sommerhalvåret, idet vinduerne skal åbnes.. Aktiviteten er valgfri, og kan diskuteres. Men hvis den udføres, bør den udføres FØR forrige aktivitet, da vinduerne typisk kan trænge til maling bagefter en udskiftning af glasset. Udgiften til stillads, byggeplads, liftleje er ikke medtaget i denne post. Se aktivitet nr. 24. Side 23

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø VEDLIGEHOLDELSESPLAN Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu...

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby VEDLIGEHOLDELSESPLAN Lærkevej 99 5578 Lærkeby Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu... 3 Hvad

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden EF MARSTALSGADE 28-32 Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden Dette informationsmateriale fremsendes til alle ejere i EF Marstalsgade 28-32 til almen orientering omkring det eventuelt

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Brandstrupvej 107 2610 Rødovre

Brandstrupvej 107 2610 Rødovre "Vi ved, at din bolig er noget særligt for dig og dine. Det er selve grundlaget for vores indsats. Vi rådgiver også med hjertet." Brandstrupvej 107 2610 Rødovre Bolius Boligejernes Videncenter A/S Lautrupvang

Læs mere

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers NV. Notat 1 Baggrund: På baggrund af mødet d. 27.10.2015, har vi besigtiget Randers HF & VUC beliggende på ovennævnte

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

Energinotat for Frederikssundsvej 180 A-D. Efterisolering af gavle. Marts 2017

Energinotat for Frederikssundsvej 180 A-D. Efterisolering af gavle. Marts 2017 Energinotat for Frederikssundsvej 180 A-D Gaihede ingeniører og arkitekter, har efter aftale med AB Frederikssundsvej 180 A-D indledt en undersøgelse af energimæssige tiltag for ejendommen. Undersøgelsen

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Frejasvej 11 Postnr./by: 4640 Fakse BBR-nr.: 320-006490 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Murbyg ApS

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Lundgaard 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Møllevangen 119 8450 Hammel Dato: 31-8-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-6358 Matr. nr./ejerlav 7o Hammel By, Hammel. EBAS sagsnr. 59044

Læs mere

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Sommerstedgade 25-27 1718 København V Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN 17. august 2011 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 Bygningsdele,

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skjoldsgade 94 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-140618 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger.

Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger. Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger. Gaihede ingeniører og arkitekter Vi er specialiseret i totalrådgivning indenfor: Renovering

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Mågevej 16, 4700 Næstved 19. januar 2015 H-15-02034-0007 370-018082 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Elme Alle 6A 8963 Auning BBR-nr.: 707-114253-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) UDGIVET JUNI 2012 Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange Dette eksempel viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Ejendommen Kastrupvej 67 69 og Italiensvej 2, København S EF Schelenborg Vedligeholdelsesbudget for årene 2010 2021 Udgave : 1 Dato : juli 2010 Rev.dato : EKJ-sag

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blichersvej 012 Postnr./by: 8723 Løsning BBR-nr.: 766-000135 Energikonsulent: Brian Aaboe Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Aaboe Arkitekt

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16196 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget fredag d. 16. august 2017 i tidsrummet mellem kl. 10:00 og 11:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strandvejen 11 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-104364 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Havnegade 25 A 6700 Esbjerg 561-063966 Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R arkitekter, Esbjerg Energimærkning oplyser om

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Termografirapport 17. december 2010 Max B. Mikkelsen

Termografirapport 17. december 2010 Max B. Mikkelsen Termografirapport 17. december 2010 B. Mikkelsen Inspektion og rapport udført af Morsø Tømrer- og Snedkerforretning A/S GuideIR. Page 1 of 11 Rapport udført af: B. Mikkelsen Fil Navn IR000316 Dato 12/9/2010

Læs mere

35.765 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

35.765 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Nordostvej 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Potetevej 14 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114252 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Vendersgade 28 7000 Fredericia

Vendersgade 28 7000 Fredericia Vendersgade 28 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 30 MWh Fjernvarme, 29 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 30 MWh Fjernvarme, 29 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Augustagade 26 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-033228 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Bygningseftersyn Logbog

Bygningseftersyn Logbog Assens Kommune Side: 1 Bygningseftersyn Logbog Barløse Legestue Barløsevej 47 5610 Assens Assens Kommune Side: 2 BYGNINGS EFTERSYN - Logbog Ejendom: Barløse Legestue Opvarmning: Oliefyr Anvendelse: Ungdomsskole

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holbækvej 71 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-026568 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT September 2015 Birger Lund ApS Garderhøjvej 5 2820 Gentofte telefon 36 70 28 29 E-mail: blu@birgerlund.dk Indhold Stamdata 3 Eftersynsrapport

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lynghøjen 031 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-162436 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søagerparken 045 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-151153 Energikonsulent: Heinrich Gisselmann Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Udsigtshøjen 001 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-111625 Energikonsulent: Jens Thøger Hjortshøj Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallundbækvej 7 Postnr./by: 7361 Ejstrupholm BBR-nr.: 756-000756 Energikonsulent: J. Ulrik Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Skitse til vedligeholdelsesplan

Skitse til vedligeholdelsesplan Skitse til vedligeholdelsesplan April 2013 PRIMÆRE BYGNINGSDELE Ydervægge af mursten Ydervægge med puds Besigtiges løbende af teknisk administrator. Tagkonstruktion Forventes at holde mindst 50 år fra

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Abildlunden 49 Postnr./by: 3460 Birkerød BBR-nr.: 230-012644 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kløvervænget 001 Postnr./by: 4863 Eskilstrup BBR-nr.: 376-013843 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere