magisterbladet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Seminarie bladet side side x Fra Sartre til Danske Bank side 5 og 22-27

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "magisterbladet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Seminarie bladet side 35-43 side x Fra Sartre til Danske Bank side 5 og 22-27"

Transkript

1 nr. 1 nr jannuar 4. april magisterbladet Overenskomstresultat 2008 til afstemning side 5 og indstik i midten Friske indspark i barselsdebatten side 8-11 MP vil ikke sælge Burma-aktier side Drop ørkesløs jobsøgning side 29 Seminarie bladet side xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx side x Fra Sartre til Danske Bank side 5 og 22-27

2 Do Your MBA Differently REPUTATIONcph.com Executive Certificate in Business Administration Information Meeting: Copenhagen Business School

3 magisterbladet nr april 2008 Forbered dig inden du går til jobsamtale og siger ja til dit nye job Løn og ansættelsesvilkår for at få råd og vejledning, Husk også, at DM tilbyder Find råd, vejledning, lønstatistikker, kontaktoplys- kan være meget forskellige fra område til område tale, og inden du siger ja back på ansøgning og CV. ninger og meget mere inden du går til jobsam- karriererådgivning og feed- og fra stilling til stilling. til jobbet. på DM s hjemmeside Kontakt derfor altid DM indhold magisterbladet 6/08 : Faste rubrikker 4 Leder Brug din stemme! 21 Boglisten 30 Boglisten 32 Debat jobsektion tillinger 5 Overenskomstresultatet 2008 til afstemning 5 Historisk lav ledighed blandt magistre 6 Humanister en efterspurgt vare 7 Ingen hjælp til læreruddannelsen før Demokratikanon gør ikke meget ud af ytringsfriheden rejselegater til ConCrit-møde i Bologna 14 MP bliver i Burma 17 Andre pensionskasser ude af Burma 18 God etik er god forretning 22 Religionshistoriker udvikler digitale bankløsninger 24 Filosof sælger kaviar 26 Antropolog tester mobiltelefoner 29 Drop ørkesløs jobsøgning 44 Man lærer at danse tango ved at danse tango 47 Jobsektionen Ledige stillinger 67 Meddelelser 8 Friske indspark i barselsdebatten 24 mennesker i 24 timer. DM afholdt camp for at få mænd til at tage mere barselsorlov. OK 2008 Indstik midt i bladet Overenskomstaftalerne 2008 for staten, kommunerne og regionerne. Sådan stemmer du! Seminarie bladet 16 MP på kollisionskurs med dansk udenrigspolitik Regeringens udtalelser gør ikke indtryk på MP Pensions formand. side Magisterbladet: Nimbusparken Frederiksberg Telefon (kl ) Telefax Internet: Al henvendelse vedr. abonnement og adresse ændring: tryk 5 eller bed om medlems afdelingen. Abonnement på Magisterbladet koster 213,75 kr. per kvartal. Redaktion: Mogens Tanggaard (ansvars havende) Lisbeth Ammitzbøll Benedikte Ballund Pernille Siegumfeldt Direkte telefon: Annoncer: DG Media a s Studiestræde København K Tlf Fax Design og tryk: Datagraf Forside: Stefan Kai Nielsen Oplag: eksemplarer ISSN NORDISK MILJØMÆRKNING 541 Tryksag 166 Kontrolleret af Produktionsplan: Nr udkommer den Deadline debat Deadline annoncer Deadline kalender Nr udkommer den Deadline debat Deadline annoncer Deadline kalender 19. april 7. april 8. april 8. april 2. maj 21. april 22. april 22. april Thomas Bøttcher Sidse Rølle Jakobsen, sekretær Kontrolleret oplag: i perioden Nr udkommer den Deadline debat Deadline annoncer Deadline kalender 23. maj 9. maj 13. maj 13. maj magisterbladet 6/08 3

4 leder! af Ingrid Stage Brug din stemme! Det helt usædvanlige forløb omkring overenskomstfornyelsen i 2008 nærmer sig sin afslutning. For akademikerne er der i 11. time indgået forlig på alle tre forhandlingsområder: stat, kommuner og regioner. Forhandlerne, herunder undertegnede, har vurderet, at de resultater, der er kommet ud af de langstrakte forhandlinger, er de bedst opnåelige i denne omgang, og at de derfor nu kan sendes til afgørelse i de 22 medlemsorganisationer, der udgør Akademikernes Centralorganisation. I DM foregår dette ved en urafstemning blandt alle foreningens ordinære medlemmer. Det betyder, at også vurderingen fra medlemmer, der ikke bliver direkte berørt af OK-aftalernes bestemmelser, for eksempel privatansatte, har indflydelse på DM s endelige stillingtagen. Samtidig forudsætter AC s forhandlingsaftale, at der skal være en samlet vurdering af alle tre aftaler, uanset hvor i det offentlige medlemmerne måtte være ansat. DM s afstemningsregler har ofte givet anledning til undren, måske endda en vis irritation, blandt såvel DM s medlemmer som DM s samarbejdspartnere i de øvrige AC-organisationer. Men der er gode grunde til, at vi i vores vedtægter har opretholdt denne demokratiske procedure. For også vores privatansatte medlemmer betaler bidrag til reservefonden. Og de vil derfor i tilfælde af konflikt være med til at finansiere den fulde lønkompensation, der udbetales til de strejkende. Derudover kommer de offentlige overenskomster ofte til at fungere som inspiration for overenskomster på det private område, og dermed får de direkte eller indirekte betydning for alle DM s medlemmer. Men det faktum, at DM helt specielt blandt alle AC-organisationerne lader alle få muligheden for at stemme, øger samtidig risikoen for, at DM s stemmeprocent bliver meget lav i forhold til de øvrige organisationer. Det kan derved give et indtryk af manglende interesse for overenskomsterne i DM. En sådan fejltolkning af den høje prioritering, vi giver overenskomster i DM, skal vi gerne undgå. Jeg vil derfor på det kraftigste opfordre alle DM s ordinære medlemmer til at sætte sig ind i aftalerne ved hjælp af det indstik, der er med i denne udgave af Magisterbladet, læse informationen på hjemmesiden eller eventuelt opsøge den lokale tillidsrepræsentant, DM s sekretariat og politikere for information om aftaler og konsekvenser. Og derefter benytte sig af retten til at stemme i ugen fra den 4. til 11. april. En høj stemmeprocent understøtter DM s position i AC-samarbejdet uanset udfaldet af afstemningen. Læs også side 5 og indstikket med overenskomstaftalerne midt i bladet. Du kan rive indstikket ud. Jeg vil derfor på det kraftigste opfordre alle DM s ordinære medlemmer til at sætte sig ind i aftalerne ved hjælp af det indstik, der er med i denne udgave af Magisterbladet. ( ) En høj stemmeprocent understøtter DM s position i ACsamarbejdet uanset udfaldet af afstemningen. DM Nimbusparken Frederiksberg Vesterbro Torv 1-3, 7. sal, 8000 Århus C Telefon Fax Kontortid: Man.-fre. kl dog tors MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej København Ø Telefon Magistrenes Arbejdsløshedskasse Mimersgade København N Telefon Fax Åbningstid: Man.-tirs. og tors.- fre. kl , ons. kl Regionalkontorer Magistrenes Arbejdsløshedskasse Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal, 8000 Århus C Telefon (A-kassen) Fax Åbningstid: Man., tirs. og tors. kl Odense Aalborg Slotsgade 21 B, 4. sal 5000 Odense C Tlf Fax Åbningstid: Man. Kl og tors. Kl Østerågade 19, 3. sal, 9000 Aalborg Telefon (A-kassen) Fax Åbningstid: Man. kl og tors. Kl Formand: Ingrid Stage Telefon magisterbladet 6/08

5 Overenskomstresultatet 2008 til afstemning Inde midt i dette nummer af Magisterbladet finder du et 24-siders indstik med overenskomstresultaterne på statens, kommunernes og regionernes område. Ikke alle dele af forhandlingsresultaterne på de tre områder er medtaget. Den fulde tekst for hvert område kan du finde på DM s hjemmeside. Hvis du efter læsning af den trykte tekst ikke har fået svar på alle dine spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte din fagforening DM. I indstikket finder du også et flertal af DM s hovedbestyrelses anbefaling af at stemme ja til resultatet og et mindretals anbefaling af at stemme nej til det. DM s repræsentantskab anbefalede med 34 stemmer mod 11 at stemme for forhandlingsresultaterne. Fem stemte hverken for eller imod. Teksten i boksen nedenfor er også trykt på indstikkets bagside, så du har både forhandlingsresultat og procedure for at afgive din stemme i et og samme dokument. Du kan afgive din stemme fra fredag den 4. april kl til og med fredag den 11. april kl Afstemningsresultat offentliggøres på DM s hjemmeside, umiddelbart efter optællingen er afsluttet fredag den 11. april om formiddagen. Læs også lederen på modsatte side med opfordring fra DM s formand, Ingrid Stage, til alle stemmeberettigede medlemmer om at bruge deres stemmeret. mt O ERE SKOMS AF ALER E 2008 Staten Kommunerne Regionerne Ja til overenskomstaftalerne - anbefaling fra medlemmer DM s af hovedbestyrelse ej til overenskomstaftalerne rafstemning om OK 2008 Til alle ordinære medlemmer af DM Urafstemning om OK 2008 Ifølge DM s vedtægt skal forhandlingsresultatet ved fornyelse af overenskomsterne forelægges alle ordinære medlemmer ved en urafstemning. Forhandlingsresultatet findes i midten af dette nummer af Magisterbladet. Her kan du også læse hovedbestyrelsens anbefaling for og imod resultatet samt repræsentantskabets anbefaling. Materialet findes også på Afstemningen foregår ved elektronisk afstemning. Du kan enten stemme på eller ringe på telefon Ved afstemningen skal du bruge de første 6 cifre i dit personnummer og den pinkode, der er trykt på forsiden af det stemmekort, du har fået tilsendt. Afstemningen åbner fredag den 4. april 2008 kl og lukker fredag den 11. april 2008 kl Afstemningen opgøres den 11. april 2008, og resultatet kan ses på umiddelbart efter at optællingen er afsluttet. Har du spørgsmål til urafstemningen kan du kontakte afdelingschef Maikhen Petersen alle hverdage mellem kl. 10 og 16 på telefon Mag6_08_indstik.indd 1 27/03/08 14:36: eller på dm.dk (besvares også aften og weekend). Repræsentantskabets valgkomité opfordrer alle til at stemme om overenskomstresultatet. Med venlig hilsen Repræsentantskabets valgkomité historisk lav ledighed blandt magistre Arbejdsmarkedet er godt på vej til at blive fuldkommen støvsuget for ledige akademikere. De seneste tal fra AC, der gælder for februar måned, viser, at ledigheden er nede på det laveste niveau nogensinde. I alt 2,4 procent af AC erne stod uden for arbejdsmarkedet i februar måned, og for magistrenes vedkommende var ledigheden i samme periode nede på 4,3 procent. Det er første gang nogensinde, at magisterledigheden ligger under 5 procent. Alligevel vurderer sekretariatschef i AC Jens Mølbach, at endnu flere magistre vil komme i arbejde. Det private arbejdsmarked sukker fortsat efter arbejdskraft og er blevet opmærksom på, at der ligger uudnyttede kompetencer hos de ledige magistre, så der er plads til at få de sidste med også. Den kampagne, som AC satte i gang i 2004 for at sætte fokus på den akademiske arbejdskraft, har blandt andet medvirket til, at små og mindre virksomheder ikke længere er så bange for at ansætte magistre som tidligere, mener Jens Mølbach fra AC. Siden februar sidste år er den gennemsnitlige ledighed for akademikerne faldet fra 8,2 procent til 5,2 procent. Det svarer til et fald på 36,2 procent. For magistrenes vedkommende er tallet i samme periode faldet fra 6,5 procent til 4,3. I 2003 var det tilsvarende tal oppe på 10,2 procent. Tallene baserer sig på tal fra MA og DJØF s, IDA s a-kasser. psi magisterbladet 6/08 5

6 humanister en efterspurgt vare Det private erhvervsliv efterspørger i stigende grad humanistkompetencer. Og uddannelserne positionerer sig langt mere professionelt i dag over for erhvervslederne. Derfor ender næsten hver anden humanist i armene på det private, vurderer ekspert. af Pernille Siegumfeldt En religionshistoriker, der udvikler digitale kundeløsninger i en bank. En filosof, der sælger kaviar til japanerne og amerikanerne. En antropolog, der tester mobiltelefoner hos Nokia. For blot 5-10 år siden historier fra afdelingen for absolutte kuriøsiteter. I dag hverdagsbegivenheder i både små og store danske private virksomheder. Erhvervslivet gafler humanister til sig som aldrig før. Ifølge en ny undersøgelse får over halvdelen af dimittenderne fra landets universiteter enten job i det private eller går selvstændigt. Det er der ifølge Flemming Meier, pædagogisk konsulent i CBS Learning Lab især to grunde til. Humanisterne kan i dag noget, som en voksende del af den private sektor efterspørger. De kan fortælle historier og har forstand på profilering og markedsføring og på kritisk analyse. Derfor har de for alvor erobret scenen for kommunikation, formidling, markedsføring og rådgivning, forklarer Flemming Meier. Samtidig er humanistuddannelserne blevet langt bedre til at afmystificere sig selv. På kandidaternes cv står der i dag mange flere ord, som er genkendelige for erhvervslederne. Og derfor er det ikke længere så afgørende, om jobansøgeren har en humanistisk eller samfundsfaglig uddannelsesbaggrund. Det er langt mere komplekst, hvad der i sidste ende afgør, hvem der får pladsen, siger Flemming Meier. Forståelse gennem erfaring CBS er et af de seks universiteter, der for nylig medvirkede til, at man for første gang kunne tegne et landsdækkende billede af humanisternes vej fra uddannelse til job i en stor undersøgelse. Den dokumenterede blandt andet, at især rådgivnings-, medie og it-virksomheder aftager de nye kandidater, men at også produktion, finans og handel er godt med. Og der er rift om de unge. Hver tredje studerende på de humanistiske fakulteter får en ansættelseskontrakt i hånden, endnu inden de er færdige med at læse. Men samtidig føler de sig ikke ordentligt rustet til de opgaver, der venter. Generel forretningsforståelse, itfærdigheder og evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper er områder, hvor de unge oplever en stor ubalance imellem de kompetencer, som de har tilegnet sig på studiet, og de kompetencer, der efterspørges af arbejdsgiverne. Hvorvidt de humanistiske uddannelser i større omfang bør tilpasse sig erhvervslivets behov, er der delte meninger om blandt organisationerne og arbejdsgiverne. Flemming Meier fra CBS Learning Lab tror imidlertid, at diskussionen et stykke hen ad vejen bygger på en misforståelse. Forretningsforståelse er ikke en eksakt viden, man kan lægge oven i pensum og bare lære i auditoriet eller ud fra en lærebog. God forretningsforståelse som en handlekompetence er ikke det samme overalt. Selvfølgelig kan vi indvie vores studerende i nogle idéer og begreber om forretningsforståelse og det gør vi også allerede. Både her på CBS, eller hvis man på faget historie diskuterer betydningen af at formidle sin forskning på en levende og Humanisterne kan i dag noget, som en voksende del af den private sektor efterspørger. De kan fortælle historier og har forstand på profilering og markedsføring og på kritisk analyse. Flemming Meier, CBS Learning Lab engagerende måde. Men grundlæggende skal det læres der, hvor det udøves, udtaler CBS pædagogiske konsulent. Og det får han medhold i af 29-årige Thorbjørn Harkamp, der forlod Københavns Universitet i sommeren 2006 med en kandidatgrad i filosofi. I dag sælger han kaviar på verdensmarkedet for fiskevirksomheden Musholm Lax. Der er forretninger, som ikke er lykkedes for mig, og jeg har på den hårde måde skullet lære at håndtere den kritik, som det afstedkommer, når noget ikke er godt nok. Det er en af de ting, man ikke kan forberede sig på gennem sit studium, men som følger med et job som mit, medgiver han. Læs mere om Thorbjørn Harkamp og de andre humanister på det private arbejdsmarked på siderne magisterbladet 6/08

7 63986 Mag6_08_sem.indd 35 27/03/08 14:58:17 ingen hjælp til læreruddannelsen før 2009 side side 36 side 43 side 37 Selvom linjefagsmodellen i den ny læreruddannelse er en fiasko, skal de trængte seminarier ikke forvente et politisk indgreb før af Thomas Bøttcher Undervisningsminister Bertel Haarder (V) vil først tage stilling i sagen, når den nedsatte følgegruppe er kommet med en anbefaling. Men det vil ifølge formanden for gruppen, Per B. Christensen, tidligst ske lige før sommerferien, og dermed er der ikke udsigt til justeringer fra næste studieår. Foreløbig har følgegruppen alene foreslået, at dispensationen fra optagelseskriterierne på linjefagene også kan gælde fra næste år en dispensation, der dog ikke har kunnet forhindre, at linjefaget naturfag i år kun har optaget ca. 20 pct. af det antal studerende, faget normalt optager. Følgegruppen er blandt andet blevet Allerede før loven trådte i kraft, talte fagfolk om en lurende linjefagskatastrofe og kaldte på et politisk indgreb. Og selvom det siden studiestart i efteråret har været åbenbart, at linjefagsmodellen i den ny læreruddannelse er mislykket, har en politisk redningsindsats lange udsigter. bedt om at komme med forslag til en styr- Indk x130 MAG 01/03/08 21:00 Side 1 kelse af naturfag. Ingen af gruppens medlemmer vil på nuværende tidspunkt udtale sig om konkrete forslag, men formanden for gruppen, Per B. Christensen, siger: Det er klart, at vi har fokus på, hvordan man lettere kan vælge naturfag som linjefag, men det er en drøftelse, vi først lige har taget hul på. tb Små linjefag slagtes side 41 Læs mere i Seminariebladet på siderne Meddelelse om Indkaldelse til generalforsamling Lærerstandens Brandforsikring G/S afholder ordinær generalforsamling i Kompagnisalen, Kompagnistræde 39, 1208 København K. Tidspunkt: Lørdag den 26. april 2008, kl Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport for Beslutning om anvendelse og fordeling af årets overskud 5. Valg til bestyrelsen 6. Valg af to revisorer 7. Eventuelt Adgang til generalforsamlingen har samtlige delegerede, der tillige har stemmeret, jf. vedtægternes 5. Endvidere har medlemmer af Lærerstandens Brandforsikring G/S i medfør af vedtægternes 10, stk. 8 ret til at overvære generalforsamlingen og tage ordet der, dog uden stemmeret. Anmeldelse om overværelse af generalforsamlingen sendes til Lærerstandens Brandforsikring G/S, Direktionssekretariatet, senest 5 dage før generalforsamlingen afholdes, hvorefter adgangskort vil blive tilsendt. På bestyrelsens vegne Knud Erik Bang Formand LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S Farvergade København K Tlf magisterbladet 6/08 7

8 friske indspark i barselsdebatten 24 mennesker i 24 timer. Nul telefoner, nul ure og nej til nej. Sådan lød opskriften på at få nye idéer til at få flere mænd til at tage en del af barselsorloven, da DM holdt camp op til kvindernes kampdag den 8. marts. af Benedikte Ballund Hvad skal de ha? BARSEL! Hvem skal ha den? FÆDRENE! Det entusiastiske kampråb gjalder bag den grå skydedør. Stemmerne tilhører en gruppe af deltagerne på DM s camp om barsel. Knap et døgn tidligere er en række mænd og kvinder ankommet til kursusejendommen Sophienberg i Nordsjælland og er blevet inddelt i fire grupper. Nogle er fædre, der er udvalgt blandt deltagerne i DM s nye barselsundersøgelse. Andre er tillidsrepræsentanter, medlemmer af DM s ligestillingsnetværk eller studerende. Hvem alle de andre præcis er, har deltagerne ikke helt styr på. På det navneskilt, som sidder fæstet på brystet, er de nemlig blevet bedt om at skrive, hvad de drømte om at blive, da de var år gamle. Cowboy står der på et af dem. Kemiprofessor på et andet og detektiv på et tredje. Ideerne og kreativiteten skal ikke dræbes af snak om fag og det daglige arbejde. Mobiltelefoner og ure er de blevet bedt om at aflevere. Se det som en luksussituation, siger DM s ligestillingskonsulent, Gitte Grønnemose, der sætter deltagerne ind i, hvad der skal ske. Opgaven er klar. De har 24 timer til at få idéer til, hvordan man får flere fædre til at tage mere barsel. Nogle ting er givet på forhånd: Der er ikke politisk stemning for at øremærke barsel til fædre, hvad enten det er DM s politik eller ej. Derfor er der brug for at tænke uden for boksen, som det hedder på moderne dansk, hvis man vil have flere fædre til at tage del i pasningen af de små. Metoden er ikke lange, tunge teoretiske diskussioner, men konstant fremdrift og idéudvikling, hjulpet på vej af øvelser, proceskonsulenter og nogle enkle regler, som står nedfældet 8 magisterbladet 6/08

9 Flere af deltagerne i DM s barselscamp pegede på, at der var behov for meget mere information til far om rettigheder og muligheder også inden barnet kommer til verden. Foto: Kenneth Løvholt Det foreslog grupperne blandt andet: øremærket barsel fuld lønkompensation under barsel fædregrupper i fagforeningsregi, hvor man kan mødes med andre flere kvinder i ledelse kampagner om rettigheder og muligheder for fædre ISO-certificering af virksomheders familiepolitik kåring af årets far på barsel-virksomhed fokus på kendte mænd, der har taget barsel 24 mennesker i 24 timer var overskriften, da DM samlede en række mennesker til en intensiv barselscamp for at få friske input til, hvordan man kan gøre det mere attraktivt for fædre at tage orlov. Foto: Henrik Petit Det har været spændende at følge processen og se, hvor meget der kan komme ud af at samle så forskellige medlemmer i en så intensiv proces. Vi har fået virkelig mange gode innovative bud på, hvordan vi kan arbejde videre med at få flere mænd til at tage barsel, lød DM-formand Ingrid Stages tilfredse konstatering, da campen var overstået. Foto: Henrik Petit magisterbladet 6/08 9

10 Jeg vil gerne begynde med at sige, at jeg synes, det er smask hamrende synd, at faderen ikke kan være sammen med barnet før, under og efter fødslen, sagde Dansk Industris formand Henning Dyremose. Han blev selv nærmest til grin, da han for 30 år siden som chef i Novo lagde sin ferie efter, hvornår hans kone fødte. Henning Dyremose havde fået til opgave at kommentere deltagernes endelige forslag set fra et arbejdsgiversynspunkt. Jeg er enig i, at der skal være flere kvinder i ledelse, og at fuld lønkompensation under barsel skal være et overenskomstkrav, så det vil jeg anbefale jer at prioritere, sagde han ved præsentationen. Han var dog ikke villig til at ændre på DI s generelle afvisning af at tegne overenskomster med AC-organisationer, og han modsatte sig også idéen om øremærket barsel. Det er nærmest samfundsnedbrydende, mente han. Foto: Kenneth Løvholt Det er ikke en ny tanke, at far også kan tage sig af små børn. Foto: Kenneth Løvholt på papir i hvert af de fire grupperum, der udgør rammen om tænkningen og kreativiteten. Hovedessensen er, at det er forbudt at sige nej. Lang dag Der bliver arbejdet koncentreret i grupperne, der kun forlader deres lokaler for at snuppe en bid mad i løbet af dagen eller for at deltage i indlagte lege og øvelser for at holde den kreative proces i gang eller for at lytte til et enkelt oplæg af barselsforsker Bente Marianne Olsen fra Socialforskningsinstituttet. Om aftenen er der middag og underholdning med standup-komiker Lasse Rimmer, men flere af grupperne arbejder videre bagefter og slukker først lyset et pænt stykke over midnat. Da de 24 timer er gået, og grupperne skal præsentere resultaterne, kommer der da også masser af forslag på bordet. Det handler om alt fra fædregrupper, reklamekampagner og sprogbrug til ISO-certificering af virksomheders personalepolitik. Også den øremærkede barsel kommer på banen som en påmindelse til Folketingets politikere om, at mange vil være glade for den. Nu står der bare tilbage at få ført forslagene, som vil indgå i DM s fremtidige arbejde på barselsområdet, ud i livet. Øremærkning af 12 ugers barsel til faderen er et krav, vi har haft højt på dagsordenen i lang tid, fordi det er en krumtap i vores arbejde for ligeløn. Det vil vi fortsat kæmpe for. Når det gælder konkrete kampagner og fædregrupper, er det initiativer, vi allerede nu vil arbejde videre med i DM, siger Ingrid Stage, formand for DM. Sådan er barselsreglerne i dag Mødre har ret til at holde 14 ugers barsel med dagpenge. Af disse uger har mødre pligt til at holde de to første uger efter fødslen. De fleste overenskomster sikrer mødre løn i de 14 uger. Fædre har ret til to ugers orlov med dagpenge inden for barnets første 14 leveuger. Begge forældre har ret til 32 ugers forældreorlov afholdt inden barnet fylder 9 år. Tilsammen har forældrene dog kun ret til dagpenge i 32 uger. Mødrene kan påbegynde forældreorlov efter de 14 ugers barselsorlov, mens fædre kan påbegynde forældreorlov efter barnets fødsel. Via overenskomsterne kan man dog få bedre vilkår end de ovenstående. I de nye overenskomster på det offentlige område, som er på vej til afstemning blandt medlemmerne, er der således indgået aftale om ekstra øremærket barsel til fædre efter den såkaldte model, hvor begge forældre hver især har ret til 6 ugers orlov med løn, mens de kan fordele de sidste seks uger, som de vil. 10 magisterbladet 6/08

11 Også politikere fra DM gav de mange gode forslag et par kommentarer med på vejen. De var enige om, at barsel til fædre er en krumtap i DM s ligestillingsarbejde. Selvom folk er forskellige, gør de det samme, bemærkede Charlotte Paludan, koordinator for DM s ligestillingsnetværk, til modstanderne af øremærket barsel, der ofte fremhæver, at ingen familier er ens og har samme behov. Hun blev bakket op af DM s næstformand Frederik Dehlholm (i midten), der konstaterede, at barsel har så stor betydning for ligelønnen, at det ikke er nok at sige, at mennesker er forskellige. Hans Schmidt-Nielsen, der er formand for DM s studentersektor, var desuden især blevet inspireret af deltagernes forslag til, hvordan man kunne tilpasse sprogbrugen, så den ikke var med til at befæste fordomme om mænd og kvinders forældreroller Foto: Kenneth Løvholt DM s barselsundersøgelse Barselscampen fulgte lige i hælene på offentliggørelsen af en ny barselsundersøgelse, som DM har foretaget. Blandt undersøgelsens deltagere var der massiv opbakning til øremærket barsel, idet 70 procent af både mænd og kvinder sagde ja tak til den. Det var kun hver femte kvinde, der sagde ja til, at hun ikke ønskede at dele sin orlov med manden. De privatansatte fædre i undersøgelsen holdt kortere orlov, end de offentligt ansatte. På det offentlige område holdt knap halvdelen af mændene mere end 14 dages orlov, mens det kun gjaldt knap hver fjerde far på det private arbejdsmarked, hvor der som regel ikke er overenskomstdækning. Undersøgelsen viste også, at mændene som helhed oplevede god opbakning fra kollegerne i forhold til at holde mere end 14 dages orlov. Anderledes ser det ud med arbejdspladsens topledelse. Her er det kun knap 30 procent af mændene, der kan svare bekræftende på, at den har en positiv holdning. Når det gælder karrieren, er det dog kun hver tiende, der mener, at barsel har eller vil have en negativ effekt. Erfaringerne fra de mænd, der faktisk har været på barsel, er da også overvejende positive, når det gælder lønniveau og muligheden for at vende tilbage til de samme arbejdsopgaver. Læs mere om barselsundersøgelsen i Magisterbladet nr. 4/2008, som findes online på Tak for godt samarbejde. Efter 24 timers koncentreret arbejde med idéudvikling og præsentation drog deltagerne igen hver til sit. Foto: Kenneth Løvholt magisterbladet 6/08 11

12 Demokratikanon gør ikke meget ud af ytringsfriheden af Frederik Dehlholm, formand for DM Privat Demokratikanonen gør ikke meget ud af ytringsfriheden. Den er kort omtalt i 14. linje, hvor der henvises til perioden Her havde samfundsdebatten friere forhold end nogensinde før og efter, indtil Grundloven af 1849 sikrede ytringsfrihed og politisk frihed. Som kanonen pointerer kort i forbifarten, er den frie samfundsdebat uundværlig i et demokrati. Og det gælder jo ikke bare om religiøse forhold, men naturligvis også om alle andre samfundsmæssige forhold. Virkeligheden er desværre, at den reelle mulighed for at ytre sig frit skranter blandt dem, der virkelig har indsigt i kritiske og ja, nogle gange ligefrem lovstridige forhold. Ansatte i private virksomheder har således ikke samme pligt og mulighed for at ytre sig, som offentligt ansatte har. Privatansatte, der ikke er omfattet af en forvaltningslov eller tilsvarende, risikerer således at blive fyret på gråt papir, hvis de udtaler sig om forhold, der er lovstridige eller risikerer at forvolde skade på omgivelserne. Det er særlig problematisk i den samfundsmæssige udvikling, hvor private virksomheder overtager flere og flere af de traditionelt offentlige opgaver, for eksempel inden for miljø og sundhed, og den offentlige aktindsigt i opgaveløsningen forsvinder i takt hermed. Derfor vil det være et skelsættende fremskridt i det moderne demokrati, den dag privatansatte får samme mulighed for at ytre sig som de offentligt ansatte. Og endnu et vigtigt kapitel til den danske demokratikanon. Ovenstående blev bragt som debatindlæg i Politiken den 15. marts Du kan læse mere om den officielle demokratikanon på www. demokratikanon.dk 10 rejselegater til det årlige ConCrit-møde Traditionen tro har DM s hovedbestyrelse bevilget 10 rejselegater à kr. til DM-medlemmer, der ønsker at deltage i ConCrit-mødet i Bologna den maj i år. Det internationale netværk Con- Crit sætter kritisk vinkel på de aktuelle tendenser inden for pædagogik og uddannelsespolitik. Blandt hovedtalerne i år er DM s formand, Ingrid Stage. Participation in an international critical meeting We invite you to participate in a two-day international meeting/conference with discussions and analyses of trends in pedagogics and educational policy. The meeting will be held in an unconventional set up and serves the purpose of establishing international networks for the introduction and development of critical and alternative ideas and thoughts on pedagogical institutions and national educational systems. Focus this year will be on aspects of democracy. The meeting will be held in: Bologna, on May 16-17, 2008 We are witnessing a combination of neo-liberal marketized solutions to educational problems and neo-conservative returns to higher standards. Many practitioners, philosophers and researchers around Europe are concerned about these trends. There is a general impression that techniques of accountability, measurement and management are increasing while the pedagogical opportunities are being limited and that we are seeing an unfortunate standardisation taking place. The pedagogical environments of Europe are able to provide Rejselegaterne uddeles efter først til mølle-princippet. Hvis du har lyst og mulighed for at deltage i konferencen, kan du søge om et af de 10 rejselegater ved at sende en mail til Lene Clemmensen på Du kan læse mere om ConCrit på hvor du også kan tilmelde dig. Bologna, Italy May 2008 much more than that, which is what Europe needs: Is pedagogics the victim of a global competitive trend? Do political trends contribute to turning pedagogics into a technical quick fix? And do we narrow down childhood to a question of skills as a result of the policy pursued? Are the European democracies moving away from the idea of providing general education on a broad basis in favour of a kind of thinking dictated by the needs of the educational institutions? Therefore, it is time to take the international perspective seriously and to stage discussions that invite broader reflection and analysis in addition to strengthening the democratic dialogue between the populations of Europe. For this reason, we invite you to take part in an unconventionally organised conference on: FRIDAY May 16 & SATURDAY May 17 We will meet on Friday, May 16 in Bologna, Italy, and we will finish on Saturday, May 17, after we have exchanged ideas about the movements future activities. See the exact programme, schedules and location on from the end of March. The challenge to you is to take care of your own transport, food and accommodation in Bologna and to be generally prepared to participate and contribute something, to work, think, discuss, reflect, be productive and critically constructive and to network across national boundaries. Mail this to people you know might be interested in participating. You may register for the conference on the web page which will present the latest news, papers as well as an update on the number of participants. Please suggest which kind of subjects you would like to discuss within the theme of democracy and how you want to work with these themes (i.e. discussions, happenings, writings, theatre, singing, painting, you name it ) 12 magisterbladet 6/08

magisterbladet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Himmelbestyreren side 26-27 side x Klart ja til OK 2008 side 5

magisterbladet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Himmelbestyreren side 26-27 side x Klart ja til OK 2008 side 5 nr. nr. 1 719. 19. jannuar april 2008 2007 magisterbladet Klart ja til OK 2008 side 5 Akademikere sætter sig på mediebranchen side 8 Etik op på MP s generalforsamling side 5 Funktionærloven bør omfatte

Læs mere

magisterbladet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Fay Weldon i interview med Magisterbladet om ligestilling Lærere: Haarder slingrer rundt side 6-7

magisterbladet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Fay Weldon i interview med Magisterbladet om ligestilling Lærere: Haarder slingrer rundt side 6-7 nr. 12 1 19. 15. jannuar august 2008 2007 magisterbladet Lærere: Haarder slingrer rundt side 6-7 DMU afviser skarpt angreb om citatfusk side 16-18 Sejr i sag om jobklausuler side 10-13 Public Diplomacy:

Læs mere

magisterbladet DM Offentlig Magister med profil side 45-53 Multimediebeskatning truer arbejdslivets fleksibilitet side 12-13

magisterbladet DM Offentlig Magister med profil side 45-53 Multimediebeskatning truer arbejdslivets fleksibilitet side 12-13 nr. 7 11. april 2009 magisterbladet Magister med profil side 36-38 Multimediebeskatning truer arbejdslivets fleksibilitet side 12-13 Forskere strides og kævles side 14-15 Regeringens skattereform overtræder

Læs mere

magisterbladet Faktor4 Vedlæg vellignende foto side 26-29 side 41-49 Statsligt bondefangeri side 5 MP Pension afviser etisk bolighandel side 10-13

magisterbladet Faktor4 Vedlæg vellignende foto side 26-29 side 41-49 Statsligt bondefangeri side 5 MP Pension afviser etisk bolighandel side 10-13 nr. 131 19. 31. jannuar august 2007 magisterbladet Statsligt bondefangeri side 5 Nyt nederlag til daglejere side 6-7 MP Pension afviser etisk bolighandel side 10-13 Kreativ bogføring af forskningspenge

Læs mere

magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 06 25. MARTS 2011 Af en lektors dagbog side 28-31 dm natur & kultur Museumsdirektør fritstillet

magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 06 25. MARTS 2011 Af en lektors dagbog side 28-31 dm natur & kultur Museumsdirektør fritstillet magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 06 25. MARTS 2011 Af en lektors dagbog side 28-31 Museumsdirektør fritstillet En velspækket kasse Klar til optagelse dm natur & kultur af Ingrid Stage, formand,

Læs mere

magisterbladet Faktor4 Hurra! Nyt job xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx side 41-49 Juraprofessor: MP s ekspert er inhabil side 6-7

magisterbladet Faktor4 Hurra! Nyt job xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx side 41-49 Juraprofessor: MP s ekspert er inhabil side 6-7 nr. 13 1 19. 29. jannuar august 2008 2007 magisterbladet Juraprofessor: MP s ekspert er inhabil side 6-7 Rektor lukker Universitetsavisen side 10-11 Magistre skal udvikle kommunerne side 18-19 DPU: Vi

Læs mere

magisterbladet Han holder øje med isen side 24-25 Bilforhandler med akademisk vækstpotentiale side 6-7 Fra tanke til faktura down under side 18-21

magisterbladet Han holder øje med isen side 24-25 Bilforhandler med akademisk vækstpotentiale side 6-7 Fra tanke til faktura down under side 18-21 nr. nr. 16 1 12. 19. oktober jannuar 2007 magisterbladet Bilforhandler med akademisk vækstpotentiale side 6-7 Fra tanke til faktura down under side 18-21 Etiske overvejelser og fri om aftenen side 12 Fredsbevægelsen

Læs mere

magisterbladet privatansatte stat regioner kommuner side 5, 7 og 20-25 Her er klassens højeste lønhop side 7

magisterbladet privatansatte stat regioner kommuner side 5, 7 og 20-25 Her er klassens højeste lønhop side 7 nr. 20 11. december 2009 magisterbladet Midt i finanskrisen fastholder de privatansatte DM-medlemmer en overraskende god lønudvikling, som matcher den pæne lønstigning til de offentligt ansatte DM-medlemmer.

Læs mere

magisterbladet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx DM med i Guldfireren Seminarie bladet side 31-39 Forbud mod hemmelige aftaler side 5

magisterbladet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx DM med i Guldfireren Seminarie bladet side 31-39 Forbud mod hemmelige aftaler side 5 nr. nr. 1 11 19. 20. jannuar juni 2008 2007 magisterbladet Forbud mod hemmelige aftaler side 5 Parkeret i årevis side 10-13 Tidsskrifter frygter for deres overlevelse side 18-19 Sander vil belønne de bedste

Læs mere

magisterbladet Bliv en glad skriver side 30-33 Miljøet bløder side 6-7 Mellemledere er i skudlinjen side 18-19

magisterbladet Bliv en glad skriver side 30-33 Miljøet bløder side 6-7 Mellemledere er i skudlinjen side 18-19 nr. nr. 12 19. 1. februar jannuar 2008 2007 magisterbladet Miljøet bløder side 6-7 Mellemledere er i skudlinjen side 18-19 Skoler: nej til superlærere side 10-11 Arkæolog scorer demokratisk topjob side

Læs mere

magisterbladet Fredspris til DM-forskere side 26-29 Forsker i mediestorm om censur side 6-7 Magistre indtager kommunikationsbranchen side 12-15

magisterbladet Fredspris til DM-forskere side 26-29 Forsker i mediestorm om censur side 6-7 Magistre indtager kommunikationsbranchen side 12-15 nr. nr. 17 1 2. 19. november jannuar 2007 magisterbladet Forsker i mediestorm om censur side 6-7 Magistre indtager kommunikationsbranchen side 12-15 Minister skifter kurs i sag om personalebesparelser

Læs mere

magisterbladet Mellemspil om Metropols arbejdsmiljø Seniorjobbere oversvømmer kommunerne Tag elevatoren fra joblab til jobmarkedet

magisterbladet Mellemspil om Metropols arbejdsmiljø Seniorjobbere oversvømmer kommunerne Tag elevatoren fra joblab til jobmarkedet magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 05 12. APRIL 2013 Magister med side profil 20-22 Mellemspil om Metropols arbejdsmiljø Det muliges kunst om OK 2013 Seniorjobbere oversvømmer kommunerne Tag

Læs mere

magisterbladet nu også med jura side 18-21 Magistre DM Offentlig side 43-51 Skæve match er gode match side 26-28

magisterbladet nu også med jura side 18-21 Magistre DM Offentlig side 43-51 Skæve match er gode match side 26-28 nr. 2 30. januar 2009 magisterbladet Magistre nu også med jura side 18-21 Sander: Jamen, Peter Harder, det kan ikke være rigtigt, at du sidder og ryster på hovedet hele tiden. side 6-7 Vi er vilde med

Læs mere

magisterbladet Erhvervslivets grundstof Seminariebladet side 45-53 Stadig masser af job til nyuddannede magistre side 5

magisterbladet Erhvervslivets grundstof Seminariebladet side 45-53 Stadig masser af job til nyuddannede magistre side 5 nr. 9 15. maj 2009 magisterbladet Erhvervslivets grundstof side 20-27 Stadig masser af job til nyuddannede magistre side 5 Indvandrere giver danske kvinder bedre karrieremuligheder side 10-12 Fra Strindberg

Læs mere

magisterbladet MP Pension sælger Lukket og topstyret proces side 6-7 Når målinger bliver selve målet side 22-23 Forskernes blogosfære side 26-27

magisterbladet MP Pension sælger Lukket og topstyret proces side 6-7 Når målinger bliver selve målet side 22-23 Forskernes blogosfære side 26-27 nr. 12 19. 17. jannuar august 2007 magisterbladet Lukket og topstyret proces side 6-7 Bureau formidler job til dårlig løn side 16-19 Når målinger bliver selve målet side 22-23 Forskernes blogosfære side

Læs mere

magisterbladet Er et rørlagt vandløb naturligt? Naturstyrelsen anklages for overfortolkning af EU-direktiv Side 18-20 Hvad var nu lige meningen

magisterbladet Er et rørlagt vandløb naturligt? Naturstyrelsen anklages for overfortolkning af EU-direktiv Side 18-20 Hvad var nu lige meningen magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 13 31. AUGUST 2012 Er et rørlagt vandløb naturligt? Naturstyrelsen anklages for overfortolkning af EU-direktiv Side 18-20 Fleksjobbere er en gevinst ikke

Læs mere

Dansk. natur trængt. magisterbladet. Fælles, fagligt og fornøjeligt. Massefyringer i staten. Norge mangler akademikere. dm professionshøjskoler

Dansk. natur trængt. magisterbladet. Fælles, fagligt og fornøjeligt. Massefyringer i staten. Norge mangler akademikere. dm professionshøjskoler magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 02 27. JANUAR 2012 Dansk side 10-15 natur trængt Massefyringer i staten Fælles, fagligt og fornøjeligt Norge mangler akademikere dm professionshøjskoler JOURNALIST

Læs mere

magisterbladet Historiker i trøjen DM Offentlig side 45-53 side 12-15 Krise kan rydde op i dårlig ledelse side 26-29

magisterbladet Historiker i trøjen DM Offentlig side 45-53 side 12-15 Krise kan rydde op i dårlig ledelse side 26-29 nr. 17 30. oktober 2009 magisterbladet Historiker i trøjen side 12-15 Antallet af konflikter er historisk lavt side 6 Byggekrise koster arkæologer jobbet side 8-9 Krise kan rydde op i dårlig ledelse side

Læs mere

Manden. bag Villy. magisterbladet. Akademikere vil ikke arbejde længere. Hold på vandet. Projektledere stormer frem. dm professionshøjskoler

Manden. bag Villy. magisterbladet. Akademikere vil ikke arbejde længere. Hold på vandet. Projektledere stormer frem. dm professionshøjskoler magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 17 4. NOVEMBER 2011 Manden side 22-23 bag Villy Akademikere vil ikke arbejde længere Hold på vandet Projektledere stormer frem dm professionshøjskoler BLIV

Læs mere

DMstud.bladet. Det store. taxameter-eventyr. s. 4-7. Karrieremesse. Erasmus Mundus. Humaniora-undersøgelse. nr. 2 marts 2008

DMstud.bladet. Det store. taxameter-eventyr. s. 4-7. Karrieremesse. Erasmus Mundus. Humaniora-undersøgelse. nr. 2 marts 2008 DMstud.bladet Humaniora-undersøgelse Karrieremesse Erasmus Mundus nr. 2 marts 2008 Praktik og studiejob betaler sig. Cand.mag. i russisk på jobjagt. Studerende i juridisk cirkus. s. 8 s.10 s. 13 Det store

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

magisterbladet Vidensfestival - en tradition er født Outsourcing giver højere løn Den kærlige fyring er en illusion Bjarne Corydon har bestået

magisterbladet Vidensfestival - en tradition er født Outsourcing giver højere løn Den kærlige fyring er en illusion Bjarne Corydon har bestået magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 03 10. FEBRUAR 2012 Vidensfestival side 20-23 - en tradition er født Outsourcing giver højere løn Den kærlige fyring er en illusion Landet uden pause Bjarne

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

Signalement toppen. magisterbladet. En Aarhus-historie om tvangsforflyttelser. Plads til forbedringer. Forsker og leder på deltid

Signalement toppen. magisterbladet. En Aarhus-historie om tvangsforflyttelser. Plads til forbedringer. Forsker og leder på deltid magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 08 23. APRIL 2011 Signalement af toppen side 22-31 En Aarhus-historie om tvangsforflyttelser Forår i Sydvestjylland Plads til forbedringer Forsker og leder

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Ambassadechefen. dm natur. Arbejdstilsynet. Elektromikrobiogeokemofysik. Akademikere. side 24-27. magisterbladet

Ambassadechefen. dm natur. Arbejdstilsynet. Elektromikrobiogeokemofysik. Akademikere. side 24-27. magisterbladet magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 08 14. JUNI 2013 Ambassadechefen side 24-27 Akademikere 6 Elektromikrobiogeokemofysik 34 dm natur 47 om akutpakkerne: står fast på kritik Dumpet! af Metropol

Læs mere

Mænd på barsel diskrimineres. magisterbladet. Fodboldlønninger og tung administration dræner universiteterne. Cand.timemanager.

Mænd på barsel diskrimineres. magisterbladet. Fodboldlønninger og tung administration dræner universiteterne. Cand.timemanager. magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 17 22. OKTOBER 2010 Mænd på barsel diskrimineres Læs side 30-35 EU søger forskere Cand.timemanager Fodboldlønninger og tung administration dræner universiteterne

Læs mere

DMstud.bladet. Dansk universitet i Kina. s. 4-9. Når studerende bliver fædre. Hvad har Sander gang i? To mandlige studerende gik på barsel på SU.

DMstud.bladet. Dansk universitet i Kina. s. 4-9. Når studerende bliver fædre. Hvad har Sander gang i? To mandlige studerende gik på barsel på SU. DMstud.bladet Hvad har Sander gang i? Når studerende bliver fædre Frihed under ansvar nr. 4. maj 2008 DM frygter bundlinjeuniversiteter i Kina. To mandlige studerende gik på barsel på SU. Kritisk blik

Læs mere

Fællesskab for frie fugle. magisterbladet. Fra biks til business. Støjberg foretager kovending. SF-plan i modvind. De kan selv.

Fællesskab for frie fugle. magisterbladet. Fra biks til business. Støjberg foretager kovending. SF-plan i modvind. De kan selv. magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 13 02. SEPTEMBER 2011 Fællesskab for frie fugle side 30-33 Støjberg foretager kovending SF-plan i modvind De kan selv Fra biks til business Fleksible deltidsuddannelser

Læs mere

FORSIKRING TEMA ETIK & MORAL. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

FORSIKRING TEMA ETIK & MORAL. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 1 - Februar 2013 FORSIKRING Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring TEMA ETIK & MORAL Etik Moral Tør du sladre? Tør du sige sandheden? Vi ser på etik og moral side 6 til 15 Kan selskabet

Læs mere