Inspiration til succes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspiration til succes"

Transkript

1 Inspiration til succes Brancheanalyse af hotelog restaurationsbranchen Januar 2016

2 Indhold Indledning: To centrale erhverv 3 Hotelbranchen 4 Nøgletalsanalyse 5 Fokuserede styringsværktøjer 7 Tendenser i branchen 8 Restaurationsbranchen 10 Nøgletalsanalyse 11 Fokuserede styringsværktøjer 13 Tendenser i branchen 14 Moms- og afgiftsregler for hotel- og restaurationsbranchen 15 Særlige afgiftsregler 17 Områder hvormed PwC kan være behjælpelig 18 Du finder PwC i hele Danmark kontaktinfo PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Alle rettigheder forbeholdes. I dette dokument refererer PwC til PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som er et medlemsfirma af PricewaterhouseCoopers International Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt juridisk enhed. Fotos: Forside: Jesse Granger, Creative Commons BY-SA 2.0 Side 6: Scandic Hotels, Creative Commons BY 3.0 Side 9: Gpoint Studio Side 10: Scandic Hotels, Creative Commons BY 3.0 Side 16: Boegh on Flickr, Creative Commons BY-SA 2.0 Side 17: Cyclonebill on Flickr, Creative Commons BY-SA Brancheanalyse af hotel- og restaurationsbranchen

3 To centrale erhverv I PwC har vi den seneste årrække haft fokus på hotel- og restaurationsbrancherne. Vores fokus skyldes, at der her er tale om to centrale erhverv både for beskæftigelsen og for dansk økonomi men det skyldes også den udvikling, som disse brancher har gennemgået. Hotelbranchen havde i 2014 tæt på 14 mio. overnatninger. Antallet af overnatninger er således steget støt over de seneste år fra ca. 12 mio. overnatninger i 2012 til 13 mio. i 2013 til nu at sætte ny rekord. En af grundene hertil er, at Danmark har været, og fortsat vil være, værtsland for mange internationale arrangementer fx messer og kongresser. Restaurationsbranchen har oplevet en markant udvikling og er blevet et trækplaster for mange turister som følge af den nordiske madbølge. Hidtil har særligt restauranterne i København haft glæde af dette, men nu ser vi, at også andre større byer nyder godt af udviklingen. Restauratørerne har tilmed formået at vække danskernes interesse for mad og herigennem ændret danskernes restaurantvaner fra kun at tage ud at spise ved særlige lejligheder, til at vi i dag nærmer os en gå ud-kultur. Ændringen er sket inden for de sidste 15 år og skyldes kombinationen af, at der eksisterer et stort, bredt udvalg af køkkener og et generelt højt gastronomisk niveau. I denne brancheanalyse ser vi på udviklingen i udvalgte nøgletal for henholdsvis hotel- og restaurationsbranchen. Vi peger ligeledes på nogle af de parametre, der kan være med til at øge indtjeningen hos den enkelte hotelejer eller den enkelte restauratør. Det er parametre, som i dag anvendes af nogle af de hoteller og restauratører, der gør det bedst i branchen. Herudover har vi for begge brancher beskrevet nogle af de tendenser, faldgruber og muligheder, som vi vurderer, kan forbedre indtjeningen og driften fremadrettet. Analysen er udarbejdet på baggrund af finansielle data og interviews med et bredt udvalg af danske hotelejere og restauratører. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke de deltagende hotelejere og restauratører for deres åbenhed og for deres professionelle bidrag til rapporten. Vi besvarer gerne spørgsmål eller uddyber analysen. God fornøjelse. Flemming Eghoff Partner og leder SMV branchefokusering T: E: Steffen Kaj Pedersen Brancheleder Hotel- og restaurationsbranchen T: E: Brancheanalyse af hotel- og restaurationsbranchen 3

4 Hotelbranchen Restaurationsbranchen Hoteller Metode Datamaterialet er baseret på data fra Bisnode og Danmarks Statistik. Alle virksomheder, som indgår i analysen, har hoteller som deres primære branche. I alt udgør dette 395 virksomheder. Analysen er geografisk opdelt i to segmenter København og Øvrige Danmark. Segmentet København består af Region Hovedstaden.Øvrige Danmark består af de resterende regioner. Kilde: Danmarks Statistik og PwC I segmentet København indgår 131 virksomheder, mens der i Øvrige Danmark indgår 264 virksomheder. I analysen af hotelovernatninger og værelseskapacitet analyseres der pr. hotel og ikke pr. virksomhed. Hotelovernatninger Fortsat fremgang i antal hotelovernatninger Hele landet Udvikling i % København Udvikling i % Øvrige Danmark Udvikling i % ,3% ,1% ,2% Udvikling i samlet antal værelser i Danmark Hele landet Udvikling i % København Udvikling i % ,2% ,4% ,3% ,2% ,9% ,8% ,7% ,4% ,5% ,0% ,4% ,1% Sept ,8% ,0% Hotelbranchen har som helhed fortsat sin positive fremgang i aktivitetsniveauet. Udviklingen viser en samlet fremgang i antallet af overnatninger på 7,0 % fra 2013 til Det er fortsat København, som driver den positive udvikling med en fremgang på 8,4 %. Forholdet mellem nationale og internationale overnattende gæster har forholdt sig nogenlunde uændret med ca. 53 % nationale og 47 % internationale gæster. Svag stigning i kapacitet Antallet af nye hoteller har været svagt stigende over perioden fra , hvilket har medført en svagt øget kapacitet. Kapacitetsforøgelsen er båret af København, hvor antallet af værelser er steget med 2 % fra 2014 til Øvrige Danmark har i samme periode oplevet en mindre tilbagegang på -0,3 %. Øvrige Danmark Udvikling i % -0,1% 0,4% 3,2% -0,3% *Kapaciteten er et gennemsnit for året kun hoteller med minimum 40 senge deltager i statistikken. Kilde: Danmarks Statistik og PwC 4 Brancheanalyse af hotel- og restaurationsbranchen

5 Nøgletalsanalyse Udvikling i kapacitetsudnyttelse 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35 % Udvikling i indtjening 60% 50% 40% 30% 55% 57% 53% 54% 2011 Hele landet København Øvrige Danmark 41% 38% 65% 62% 63% % 54% 68% 44% 45% 45% 46% Negativt resultat 0 til 1 mio. kr. Over 1 mio. kr København 45% 38% 32% 36% 23% 26% Øvrige Danmark 44% 41% 48% 54% 8% 5% 26% Udvikling i kapacitetsudnyttelse Kapacitetsudnyttelsen af værelser er på landsplan steget fra 53 % i 2011 til 57 % i I København er kapacitetsudnyttelsen på et væsentligt højere niveau sammenlignet med Øvrige Danmark. Udnyttelsen har været støt stigende fra 2011 til 2014, hvor den er steget fra 62 % til 68 %. Samme billede, men dog mere moderat, ses for Øvrige Danmark, hvor udnyttelsen er steget fra 44 % i 2011 til 46 % i På tværs af segmenterne fremgår det, at udnyttelsesgraden er yderst sæsonbetonet. Særligt i måneden op til og umiddelbart efter årsskiftet påvirkes branchen af en lavere udnyttelsesgrad. Til trods for dette opleves også her en svag positiv udvikling fra 37 % i december 2011 til 43 % i december Udvikling i indtjening Tendensen fra 2013, hvor andelen af danske hoteller, som præsterer et negativt resultat, faldt, fortsætter. Dette er således også ensbetydende med, at udviklingen i 2014 viser en fremgang i andelen af hoteller, som leverer et positivt resultat. Andelen af hoteller i København med over DKK 1 mio. i indtjening er steget fra 23 % i 2013 til 26 % i For Øvrige Danmark er denne andel i samme periode faldet fra 8 % til 5 %, mens andelen af hoteller med en indtjening i intervallet på DKK 0 til 1 mio. er steget fra 48 % til 54 %. Indtjening er defineret som resultat efter skat. Hotelbranchen Restaurationsbranchen 20% 10% 0% Negativt resultat 5% 0 til 1 mio. Over 1 mio. København Øvrige Danmark Brancheanalyse af hotel- og restaurationsbranchen 5

6 Hotelbranchen Restaurationsbranchen Soliditetsgrad Negativ soliditetsgrad 0% til 20% 20%-50% Over 50% København 20% 19% 24% 25% 31% 33% 25% 23% Øvrige Danmark 26% 26% 23% 21% 26% 27% 25% 26% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 19% 26% 25% 21% 33% 27% 26% 23% Negativ 0 til til 50 Over 50 København Øvrige Danmark Konklusion på nøgletalsanalyse Til trods for at nøgletallene indikerer, at den svage fremgang, som er oplevet den seneste årrække, fortsætter, så ændrer det ikke ved, at branchen til stadighed befinder sig i en kritisk finansiel situation. Dette billede tydeliggøres af virksomhedernes gennemsnitlige indtjening samt det faktum, at næsten to tredjedele af virksomhederne har en soliditetsgrad på under 20 %, hvoraf ca. 23 % har en negativ soliditetsgrad. Den nuværende situation, hvor 39 % af virksomhederne har en negativ indtjening, og mange har en negativ egenkapital, kræver et stort fokus på at forlænge kreditter og forny engage menter hos bankerne. Denne proces er foruden at være be - kostelig rent økonomisk også både energi- og tidskrævende, hvilket kan fjerne fokus fra en optimering af driften. Soliditetsgrad 2014 Overordnet ses det, at den største andel af hoteller i hvert segment befinder sig i intervallet fra 20 % til 50 %. Andelen af hoteller i København, der i 2014 havde en negativ soliditetsgrad, var på 19 % og er hermed lavere end i Øvrige Danmark (26 %). Udviklingen fra 2013 viser en mindre forbedring i København, mens Øvrige Danmark er uændret. For hoteller med en soliditetsgrad mellem 0 til 20 % er andelen 25 % i København og 21 % i Øvrige Danmark. Begge segmenter udviser således en stigning i forhold til Ses der på hoteller med en soliditetsgrad på over 50 %, fremgår det, at andelen er større i Øvrige Danmark end i København. I 2014 steg andelen en anelse i Øvrige Danmark, mens København oplevede et fald på 2 procentpoint. Soliditetsgraden er påvirket af årets resultat, udlodning af udbytter samt kapitaltilførsel. Forbedringen i kapacitetsudnyttelsen hos hotellerne viser, at hotelejerne har haft stort fokus på belægnings procenten, samtidig med at det er lykkedes at tiltrække ca flere overnatninger på de danske hoteller i 2014 sammenlignet med 2013 (stigning på 7 %). 6 Brancheanalyse af hotel- og restaurationsbranchen

7 Fokuserede styringsværktøjer I en branche med høj konkurrence og store udsving i aktivitetsniveauet er det afgørende at have de rette styringsværktøjer. Vi har udpeget følgende områder og parametre, som vi finder væsentlige, for at man som hotelejer eller restauratør kan skabe overblik, styrke beslutningsgrundlaget og herigennem øge indtjeningen. Løbende rapportering Ved at foretage en regelmæssig rapportering det kunne være en oversigt med de væsentligste nøgletal muliggøres en løbende tilpasning af forretningsområder, fx de forretnings områder, hvor indtjeningen kan forbedres. Der bør i denne sammenhæng ikke udelukkende ses på selve driften. Inddrag også balancen i rapporteringen, og fokusér tilmed på pengebindinger. Høj detaljeringsgrad Specificér omsætning og omkostninger ud på laveste niveau i månedsrapporten. Kunsten ligger i at have en tilstrækkelig høj detaljeringsgrad uden samtidig at miste overblikket. Mange hoteller ser fx en fordel i at have omkostninger fordelt ud på leverandører i deres registreringer. Få, men stærke styringsnøgletal En øget detaljeringsgrad forbedrer muligheden for at styre forretningen efter de parametre, der er selve kernen i hotellets daglige drift. RevPar (revenue per available room) indtægt pr. tilgængeligt værelse er et styringsværktøj, som anvendes i hotelbranchen. Med RevPar beregner man indtægten ved at multiplicere hotellets gennemsnitlige daglige værelsespris med belægningsprocenten. Indtægten kan også beregnes ved at dividere et hotels samlede værelsesomsætning med antal værelser og det antal dage i den periode, der måles på. RevPar viser et af de vigtigste nøgletal, som anvendes i hotelbranchen, fordi det både omfatter værelsespriser og belægningsprocent. Det giver et godt overblik over, hvor godt hotellet er til at udleje værelser, samt hvor meget det er i stand til at sælge værelserne for. RevPar bliver ofte brugt som styringsværktøj i forhold til konkurrenterne inden for et brugerdefineret marked, område eller en anden selvvalgt gruppe, som er defineret af hotellets ejer eller leder. Desuden opnår man som oftest de bedste sammenligninger, når man sammenligner hoteller af samme type eller hoteller med samme kundegruppe (fx fuld service, luksus, forlænget ophold mv.). Belægningsprocent (udlejede værelser/samlet antal værelser) dette nøgletal er særligt anvendeligt som styringsværktøj i forbindelse med hotellets fremtidige planlægning, både i forhold til styring af omkostninger og personale samt i forbindelse med prisfastsættelse af ledige værelser. Lønomkostningsprocent (lønomkostninger/ omsætning) dette nøgletal anvendes særligt som styrings værktøj i forbindelse med hotellets servicemedarbejdere for at sikre, at der løbende er fokus på, at antallet af de medarbejdere, som er på arbejde, er optimalt. Anvendes værktøjet effektivt, vil det være med til at sikre, at ledende personale kan sende sine med arbejdere hjem i rette tid. Skarp styring har en direkte effekt på bundlinjen, og det er vores anbefaling, at værktøjet anvendes til proaktiv planlægning af personaleressourcer. Værelseskostpris (omkostning ved udlejning pr. værelse) dette nøgletal er relevant som styringsværktøj, når hotellet vil kende sin kostpris på et værelse, så hotellet kan bruge den aktivt i prisfastsættelsen. Kostprisen kan beregnes på flere niveauer, afhængigt af om administration og årlige afskrivninger også inkluderes i beregningen. Køkkenprocenter der henvises til beskrivelse under restaurationer s. 14. Hotelbranchen Restaurationsbranchen Brancheanalyse af hotel- og restaurationsbranchen 7

8 Hotelbranchen Restaurationsbranchen Tendenser i branchen Hotelværelse til laveste pris Forbrugerne anvender i stigende grad online bookingkanaler med henblik på at få den billigste overnatning. Det bevirker, at prisen er blevet mere transparent for gæsterne i deres søgen efter overnatningsmuligheder. Det kan derfor være svært for det enkelte hotel at differentiere sig fra konkurrenterne. På baggrund heraf stilles der større krav til hoteludbydernes styring af prisfastsættelsen. Hoteller korrigerer derfor løbende prisfastsættelser for at optimere indtjening og belægningsprocent samt for at forblive konkurrencedygtige på online platforme. Mange hoteller har i forlængelse af ovenstående et øget fokus på at styrke deres relation/ brand over for gæsten. Dette sker ved at udvikle og vedligeholde den direkte kontakt til gæsterne. Loyalitetsprogrammer, cash backaftaler, personlig respons på feedback via spørgeskemaer og opsparingsaftaler er alle eksempler på tiltag, som flere hoteller i branchen anvender til at hæve andelen af tilbagevendende gæster og herigennem mindske omkostninger forbundet til at få flere gæster. Online booking er dyrt for hoteller Salg via hotelbookingsider har ikke alene medført et øget prispres, men har også medført, at hotellernes dækningsbidrag er reduceret som følge af betydelige omkostninger til hotelbookingsiderne. Typisk ligger gebyromkostninger til hotelbookingsiderne på mellem % af værelsesprisen. Gebyrer er en direkte omkostning, der har bundlinjeeffekt, hvorfor flere hoteller understreger vigtigheden i at få hotelgæsterne til at booke direkte via hotellets hjemmeside eller reception. Tendensen peger i retning af, at turistafhængige hoteller fremadrettet vil opleve en stigning i antallet af bookinger via hotelbookingsider frem for øvrige salgskanaler. Anmeldelser er afgørende Online anmeldelser er en vigtig kilde til information for kunder, der bestiller overnatninger. Selv hvis kunderne ikke booker rejsen eller hotel online, vil hovedparten stadig gennemgå anmeldelser/reviews af lokationerne og gennemgå websteder, før der foretages en reservation. Den stigende brug af online bookingkanaler øger betydningen af online anmeldelser. Kunderne har større tillid til anmeldelser fra andre rejsende/besøgende end til de mere officielle kommunikationskanaler, fordi de antager, at andre rejsende/besøgende er uafhængige anmeldere. Dette er på trods af, at der har været episoder med og omtale af falske anmeldelser. Flere og flere hotelledere bruger online anmeldelser til deres fordel. Anmeldelserne supplerer traditionelle markedsundersøgelser og giver indsigt i, hvor godt et hotel er til at opfylde sine gæsters forventninger. Lederne kan bruge disse oplysninger til at identificere huller i serviceudbuddet og lancere afhjælpende foranstaltninger for at sikre høj kundetilfredshed. Nicolas Mayer, PwC s globale leder for Hospitality and Leisure, udtaler: De tre vigtigste lektioner, når du analyserer dit hotels online anmeldelser, er: 1. Online anmeldelser er en ressource ikke et irritationsmoment. Brug dem med omtanke til bæredygtigt at forbedre din forretning og forbedre dine gæsters loyalitet. 2. En skriftlig reaktion er god, men et internt review og en forpligtelse til fysiske eller servicerelaterede ændringer er det, der sørger for at holde dig i førersædet. 3. Ledelsen skal koordinere reaktioner på tværs af afdelinger for at sikre, at medarbejderne har et fælles mål om at opfylde gæsternes forventninger nu og i fremtiden. 8 Brancheanalyse af hotel- og restaurationsbranchen

9 Stigning i private overnatninger Inden for de seneste år er der sket en markant stigning i udlejning af private boliger/værelser, der formidles via online udlejningstjenester. En af de store udlejningstjenester har udmeldt, at de har 1,7 mio. overnatninger i Danmark på ét år. Dette er ikke uvæsentligt sammenholdt med den samlede hotelkapacitet, da en del brugere kunne have været hotelgæster i stedet. Hotellerne har således fået en ekstra konkurrent. Området for privat udlejning er på nuværende tidspunkt et ureguleret marked i branchen. Fortalerne for den private udlejning forsvarer sig med, at de anser det som deleøkonomi, mens hotelbranchen opfatter det som ren forretning. Såfremt denne form for privat udlejning fremadrettet bliver anset som en konkurrent til hotelbranchen hvilket ikke er en fjern tanke må det formodes, at området også skal reguleres i samme omfang som hotellerne (fx hvad angår skat, sikkerhed mv.). I Holland er det besluttet, at private udlejere skal beskattes af indkomsten, ligesom de skal installere brandalarmer, have førstehjælpskasser mv. Undersøgelser fra PwC (Europa) viser, at det primært er hotelbranchens budget-segment, som oplever konkurrence fra den private udlejning. Der er på nuværende tidspunkt ulige konkurrencevilkår for hoteller sammenholdt med de private udlejere. Hoteller er således underlagt en række lovgivningsmæssige krav, og prismæssigt sælger de private udlejere deres produkt uden moms. På nuværende tidspunkt er der fra politisk hold endnu ikke foretaget den lovmæssige regulering af området, som kan medvirke til at sikre mere lige konkurrencevilkår for hotellerne. Multikulturel kundekreds Hotelbranchen vil fortsat opleve en stigende positiv påvirkning fra vækstøkonomierne i Asien og Østeuropa. I takt med udviklingen i vækstøkonomierne er Europa blevet én af de foretrukne rejsedestinationer. København er én af de hovedstæder i Europa, som har kunnet mærke denne positive udvikling. Det skyldes ikke kun, at turister specifikt rejser til København for at opleve den danske kultur, men også at flere og flere krydstogtskibe har haft København som en mellemdestination. En kombination af disse forhold gør, at turismen fra Asien og Østeuropa fortsat er stigende. Det er derfor vores vurdering, at hotelbranchen i de kommende år bør målrette flere tiltag mod turisterne fra Asien og Østeuropa. Undersøgelser foretaget af PwC (Europa) viser, at hotellerne i stigende grad bør tage højde for en multikulturel kundekreds i deres produkttilbud. Hotelbranchen Restaurationsbranchen Brancheanalyse af hotel- og restaurationsbranchen 9

10 Hotelbranchen Restaurationsbranchen Restauranter Metode Datamaterialet er baseret på data fra Bisnode og Danmarks Statistik. Alle virksomheder, som indgår i analysen har restauranter som deres primære branche. I alt udgør dette 843 virksomheder. Analysen er geografisk opdelt i to segmenter København og Øvrige Danmark. Segmentet København består af Region Hovedstaden. Øvrige Danmark består af de resterende regioner. Segmentet København tæller 395 restauranter, mens der indgår 448 i segmentet Øvrige Danmark. 10 Brancheanalyse af hotel- og restaurationsbranchen

11 Nøgletalsanalyse Udvikling i bruttofortjeneste Udvikling i resultat før skat Resultat før skat % 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% % % Negativt resultat 30% % København 12% 11% København København Øvrige Danmark Øvrige Danmark 16% 20% 0 til 0,5 mio. 0,5 til 1 mio. Over 1 mio. Øvrige Danmark Udvikling i bruttofortjeneste Den gennemsnitlige bruttofortjeneste har i perioden fra 2011 til 2014 ligget på et relativt konstant niveau på tværs af segmenterne, dog med mindre udsving. Restauranterne i København har fra 2013 til 2014 formået at fastholde bruttofortjenesten på samme niveau efter at være steget med ca. 3 % fra 2012 til I Øvrige Danmark har udsvingene været større mellem 2011 til 2013, mens udviklingen fra 2013 til 2014 har budt på en mindre stigning på ca. 2 %. Den gennemsnitlige bruttofortjeneste ligger i alle år under gennemsnittet for København. Udvikling i resultat før skat I perioden fra 2012 til 2013 oplevede restauranterne i segmentet København en positiv vækst i resultatet før skat. Fra 2013 til 2014 har der imidlertid været en nedgang på ca. 28 %, hvilket betyder, at man er tilbage på niveauet fra For Øvrige Danmark har det gennemsnitlige resultat før skat været meget svingende. Overordnet set er resultatet for Øvrige Danmark betragteligt lavere sammenlignet med København. Til gengæld har Øvrige Danmark oplevet en forholdsmæssig bedre udvikling fra 2013 til Resultat før skat 2014 Andelen af restauranter med et negativt resultat før skat er i 2014 større i København end i Øvrige Danmark. Fra 2013 til 2014 er denne andel for København steget fra 34 % til 42 %. København har med 16 % også den største andel af restauranter med et resultat på over DKK 1 mio. Også her har udviklingen dog været negativ i forhold til året før. Til sammenligning har Øvrige Danmark en andel på 10 % med et resultat på over DKK 1 mio. mod 7 % i 2013, hvilket er en stigning på 3 procentpoint. For Øvrige Danmark befinder hovedparten (ca. 46 %) af restauranterne sig i intervallet fra DKK 0 til 0,5 mio. Hotelbranchen Restaurationsbranchen Brancheanalyse af hotel- og restaurationsbranchen 11

12 Hotelbranchen Restaurationsbranchen Soliditetsgrad % 40% 30% 20% 10% 0% 30% 26% 33% 28% 22% 22% 20% 19% Negativ 0 til til 50 Over 50 København Øvrige Danmark Konklusion på nøgletalsanalyse Ser man på den generelle udvikling i branchen som helhed, så er det gået dårligere for virksomhederne i 2014 sammenlignet med Den gennemsnitlige bruttofortjeneste i branchen er nogenlunde stabil, mens det gennemsnitlige resultat før skat svinger betragteligt fra år til år. Det gennemsnitlige resultat før skat i Øvrige Danmark er steget fra 2013 til 2014, mens det for København er faldet. Udviklingen af bruttofortjenesten sammenholdt med resultat før skat viser tydeligt, at styringen af omkostninger er en stor udfordring for restauranterne. Resultat før skat er betragte ligt mere volatilt end bruttofortjenesten, hvilket betyder, at virksomhederne ikke har fastholdt omkostningsniveauet fra tidligere år. Dog har Øvrige Danmark haft en forbedring i 2014 i forhold til 2013, men omkostningsniveauet er stadig meget svingende set over perioden 2011 til En bedre styring af omkost ningerne vurderes at være centralt for at undgå udsving. Soliditetsgrad Størstedelen af restauranterne opnåede i 2014, som i 2013, en soliditetsgrad i intervallet mellem 20 % og 50 %. Fordelingen mellem de forskellige intervaller internt i segmenterne synes ikke at have ændret sig betydeligt. I København befinder 22 % af restauranterne sig i det mest solide interval i analysen (med en soliditetsgrad på over 50 %). For Øvrige Danmark er 19 % i den samme kategori. Modsat ses det, at 30 % af restauranterne i København befinder sig i intervallet dækkende en negativ soliditetsgrad, mens dette kun gælder for 26 % af restauranterne i Øvrige Danmark. Der er flere restaurationer, der har lidt tab i 2014, og et stigende antal kæmper med soliditeten. Det tegner et billede af en branche, der fortsat har nogle udfordringer. Det er en branche, hvor konkurrencen er utrolig hård og marginalerne små, ligesom det er en branche, der er følsom for markedskræfter i forhold til befolkningens tilstand, hvad angår forbrug og generel tro på fremtiden. Restaurantbesøg er ofte noget forbrugerne sparer på i dårligere tider. Vores interviews i forbindelse med denne undersøgelse peger på, at restauratørerne skal fokusere på kvalitet eller fokusere smalt. Det er enten kæderne, som kan trække på medarbejdere på tværs af restauranter, koordinere menuer, høste diverse stordriftsfordele på bl.a. administrative opgaver samt optimering af indkøb mv., der klarer sig bedre i forhold til tidligere år, eller de små niche-restauranter, som har fundet et hul i markedet og dækker en tidligere ukendt efterspørgsel. 12 Brancheanalyse af hotel- og restaurationsbranchen

13 Fokuserede styringsværktøjer Mange restauratører driver i dag stadig deres forretning ved at fastsætte priser ud fra deres mavefornemmelse. Om kostninger vurderes lejlighedsvist ved at gennemgå kassekreditten, og budgettering foretages med afsæt i antallet af reservationer. Det er vigtigt, at man i en branche, hvor marginalerne er små, har skærpet styring. Vi har udpeget følgende parametre, som er væsentlige for at øge ind tjeningen. Løbende rapportering Det er ikke optimalt kun at se på driften én gang om året i forbindelse med årsregnskabet. En regelmæssig rapportering fx en oversigt med de væsentligste nøgletal øger muligheden for løbende at kunne tilpasse eller rette op på de områder af forretningen, hvor indtjeningen kan forbedres. Ofte kan kvalificerede sparringspartnere som revisor og bestyrelse inddrages. Høj detaljeringsgrad Specificér omsætning og omkostninger ud på laveste niveau i rapporteringerne. Kunsten ligger i at have en tilstrækkelig høj detaljeringsgrad, uden at man samtidigt mister overblikket. Det kan man bl.a. gøre ved at opdele eksisterende poster. Fx har mange restauratører al omsætning og vareforbrug samlet på én linje i stedet for at specificere posterne ud på fx bar og køkken. Få, men stærke styringsnøgletal En øget detaljeringsgrad resulterer i et bedre overblik og forbedrer således muligheden for at styre forretningen efter de parametre, der udgør selve kernen i restaurationens daglige drift: Køkkenavancen (dækningsbidrag for køkken/ omsætning for køkken) skarp styring giver restauratøren mulighed for at se, hvorvidt prisniveauet er korrekt, om retterne har den rette størrelse, om råvarerne er for dyre, om kvaliteten fra underleverandøren er for lav mv. Anvendes køkkenavance løbende i sparring med køkkenet, kan det være med til at øge avancen med op til 10 til 12 % i forhold til sammenlignelige restauratører. Baravancen (dækningsbidrag for bar/omsætning for bar) skarp styring giver restauratøren mulighed for at se, hvor pengene tjenes på salg af henholdsvis vin, øl og spiritus, hvorvidt leverandørerne er for dyre, om der spildes for meget, eller om personalet har et stort egetforbrug. Lønomkostningsprocent (lønomkostninger/ omsætning) det skal løbende sikres, at der er det rette antal medarbejdere på arbejde i forhold til aktiviteten. Anvendes værktøjet effektivt, vil det være med til at sikre, at ledende personale får taget højde for sæsonudsving og udsving i aktiviteten i løbet af dagen. Skarp styring har direkte effekt på bundlinjen. Hotelbranchen Restaurationsbranchen Brancheanalyse af hotel- og restaurationsbranchen 13

14 Hotelbranchen Restaurationsbranchen Tendenser i branchen Stordrift forbedrer indtjening Tendensen i branchen har de senere år været, at de succesfulde restauratører har åbnet flere restaurationer. Blandt årsagerne hertil nævner restauratørerne bl.a. gevinster ved stordrift som bedre indkøbspriser som følge af øget volumen, mulighed for anvendelse af et storkøkken, og at de administrative omkostninger fordeles ud på flere virksomheder. Flere har tilmed udvidet forretningsområder til også at inkludere vinsalg, take away, catering mv. Udviklingen i de økonomiske nøgletal viser dog, at en stor del af restaurationerne fortsat er pressede på indtjeningen og på soliditeten. Skarpt koncept Der er enighed blandt restauratørerne om, at opskriften på succes er et klart koncept. Gæsterne er flygtige, og der er et stort udbud af restauranter. Det er vigtigt for gæsterne at kende prisniveauet, kvaliteten og restaurantens køkkentype. Restauratører med succes lever af gensalg, og tendensen peger i retning af, at gæsterne bliver mere kvalitetsbevidste, hvorfor et klart koncept er vigtigt. Det handler om at være den foretrukne restaurant, hvad enten gæsterne har lyst til burger, sushi eller bøf. Et andet forhold, som nogle restauratører peger på i forbindelse med optimering af indtjening, er tidsbegrænsede reservationer. Der er restauranter, der har tidsbegrænsede reservationer, således at gæsterne eksempelvis kun kan reservere et bord i to timer, hvorefter det er klar til næste servering. På den måde kan restauranterne bedre styre reservationerne og antallet af serveringer pr. bord. Professionel ledelse har hjulpet på indtjening Flere restauratører nævner, at en af årsagerne til succes i dag er rykket fra køkkenet og om bag skrivebordet. Et alternativt scenarie er de tilfælde, hvor stjernekokken har allieret sig med en professionel ledelse. Flere restauratører nævner, at de har optimeret deres drift gennem løbende sparring med et advisory board, bestyrelse og med deres revisorer. I et sådant samarbejde er der fokus på økonomi og nøgletal (økonomisk sparring), ledelsesmæssig sparring, juridisk og finansiel sparring (repræsentanter fra selskabet, advokat, bank og medinvestor) samt den daglige drift. Medarbejdere forretningens største aktiv Restauratørerne fremhæver igen i år medarbejderne som restaurationernes største aktiv. Med-arbejderne er restauranternes ansigt udadtil, og det er dem, der er garant for det koncept og den kvalitet, den enkelte restaurant står for. Derudover har der blandt de interviewede restauratører været enighed om, at udskiftning af medarbejdere er dyrt, da nye skal oplæres i restaurantens koncept og salgsmæssigt præsterer dårligere end en erfaren medarbejder. Åbent 24-7 (næsten) Flere og flere restauratører i Danmark begynder i disse år at holde åbent alle ugens dage den såkaldte Londonmentalitet. Blandt argumenterne for, at dette er en fordel, nævner restauratørerne, at huslejen spredes ud på flere omsætningsdage og madspild reduceres. Det stiller dog samtidig øgede krav til styringsværktøjerne særligt i relation til personaleomkostninger. 14 Brancheanalyse af hotel- og restaurationsbranchen

15 Moms- og afgiftsregler for hotel- og restaurationsbranchen Der er mange relevante moms- og afgiftsregler for hotel- og restaurationsbranchen. Mange af reglerne er meget komplekse, hvilket betyder, at flere virksomheder i branchen ikke behandler moms og afgifter på den måde, som er mest optimal for dem Moms Salg af forplejning og overnatninger samt udlejning af lokaler Hoteller og restaurationers salg af forplejning og hotellers salg af overnatninger samt udlejning af lokaler er momspligtig omsætning og skal derfor pålægges 25 % moms. Som følge heraf har hoteller og restaurationer som udgangspunkt fuldt fradrag for den moms, som belaster de indkøbte varer og ydelser, der anvendes i forbindelse med udøvelsen af den momspligtige aktivitet. Købers fradragsret Hvis køber er en virksomhed, kan køber fradrage momsen af en del af udgifterne til hotel og restauration i de tilfælde, hvor udgifterne er af streng erhvervsmæssig karakter. Fradragssatsen for bespisning er 25 %, mens den for hotelovernatninger er 100 %. Leje af konferencerum, mødelokaler mv. er også fradragsberettiget for erhvervskunderne. Fradragsretten er baseret på de normale fradragsregler. Udlejning af lokaler Udlejning af kursus-, selskabs- og mødelokaler kan ske moms frit, forudsat at der ikke sker servering i lokalerne. Servering af mad i foyerer i forbindelse med sådanne arrange menter vil ikke ændre, at der fortsat kan ske momsfri udlejning. Dette vil som udgangspunkt betyde, at hoteller og restaurationer både har momsfrie og momspligtige aktiviteter, hvilket kan påvirke deres fradragsret. Hvis omsætningen af den momsfrie aktivitet (sammen med selskabets andre momsfritagne aktiviteter) udgør under 1 % af selskabets samlede omsætning, vil den momsfritagne aktivitet ikke påvirke fradragsretten, hvorved selskabet har fuldt fradrag for fællesudgifterne. Ved levering af samlede arrangementer, der både omfatter møde- og under visningslokaler, servering og eventuel overnatning, kan hoteller fortsat betragte en del af prisen for det samlede arrangement som momsfri lokaleleje. Det kræver, at fakturaen skal være opsplittet, så leverancerne opføres hver for sig og med særskilt sammentælling. Udspecificeret faktura fra hoteller Hoteller skal være opmærksomme på, at de har pligt til at udspecificere den enkelte faktura, hvis fakturaen både indeholder overnatning og bespisning (fx morgenmad). Dette skyldes, at køber udelukkende har 25 % fradragsret for udgiften til bespisning, men 100 % for selve overnatningen. Det indebærer, at et hotel, der over for køber indikerer, at overnatning med tilhørende morgenmad sælges til én samlet pris, skal udspecificere, hvor stor en del af beløbet, der ved rører henholdsvis overnatning og morgenmad. Fordelingen skal afspejle markedsprisen. Sælger et hotel derimod en overnatning med gratis morgenmad, vil morgenmaden blive betragtet som en såkaldt tilgift. Her skal det vurderes, om der reelt er betalt et vederlag for morgenmaden, eller om morgenmaden rent faktisk er gratis for køber. Hvis morgenmaden er gratis, skal morgenmaden blot angives på fakturaen med DKK 0 (nul). Brancheanalyse af hotel- og restaurationsbranchen 15

16 Forenklet faktura Hoteller og restaurationer har mulighed for at anvende en forenklet faktura, hvor bl.a. købers navn og adresse kan undlades. Dette er muligt ved salg af ydelser til private, hvor prisen inklusive moms ikke overstiger DKK 5.000, og ved salg af ydelser til virksomheder, hvor prisen eksklusive moms ikke overstiger DKK Kortgebyr Opkræver et hotel eller en restaurant gebyrer i for bindelse med købers brug af betalingskort, admini stra tion eller forsendelsesomkostninger skal dette moms mæssigt behandles som en bi-ydelse til hoved ydelsen. Dette medfører, at hotellet skal pålægge moms på gebyrerne, da salget af hotelovernatning er en moms pligtig ydelse. Det er uden betydning, om hotellet er blevet opkrævet moms for anvendelsen af disse betalings tjenester. Hotellejligheder Ejere af hotelejerlejligheder er underlagt særlige regler, da disse ikke nødvendigvis skal være momsregistrerede. Dette giver dem en fordel, da deres udlejningsaktivitet kan blive uden moms. Energi- og miljøafgifter Der er i de senere år sket markante ændringer på afgiftsområdet. Afgiftssatserne forhøjes generelt minimum én gang om året, ligesom mulighederne for godtgørelse af afgifter ændres. 16 Brancheanalyse af hotel- og restaurationsbranchen

17 Særlige afgiftsregler Inden for hotel- og restaurationsbranchen er der, ud over de almindelige regler, nogle specielle afgiftsregler samt specielle muligheder for at få godtgjort afgifter. Nedenfor har vi oplistet de områder, hvor vi oftest assisterer virksomheder med at få godtgjort afgifter. Elektricitet Anvendelsen af elektricitet er afgørende for, hvor stor en andel af elafgiften virksomhederne kan få godtgjort. Hoteller og restaurationer, der anvender elektricitet til belysning, computere, printere, kaffemaskiner mv., kan få godtgjort en stor andel af afgiften af elforbruget. Hoteller og restaurationer kan kun få godtgjort en mindre andel af afgiften af elektricitet anvendt til opvarmning af rum, vand og komfortkøling. Hoteller og restaurationer, der ikke tidligere har fået godtgjort afgift af deres elforbrug (og evt. andet energiforbrug), kan få godtgjort afgifter for de seneste tre år. Muligheden for godtgørelse af afgift for tidligere perioder forældes således løbende. Proceskøling Hoteller og restaurationer kan få godtgjort energiafgifterne af energiforbrug til proceskøling efter de almindelige regler. Her kan bl.a. være tale om køling i køle- eller fryserum. Brændsler Den andel af energiafgiften på brændsel, som anvendes til proces, og som kan godtgøres, ændres løbende for hoteller og restaurationer. Gasforbrug Gas, der anvendes til fremstilling af mad, betragtes som proces, og afgiften af forbruget af gas kan derfor godtgøres efter de almindelige regler. Vandafgift Hotellers og restaurationers forbrug af vand er pålagt vandafgift og drikkevandsbeskyttelsesbidrag. Vandafgiften og drikkevandsbeskyttelsesbidraget kan godtgøres, og det er uanset, om vandet er anvendt til madlavning, rengøring eller til bad. Hvis hoteller og restaurationer har fået godtgjort afgifter, men afgifterne ikke er behandlet korrekt, har SKAT også mulighed for at regulere de godtgjorte afgifter for de seneste tre år. I nogle tilfælde er SKAT dog begyndt at foretage reguleringer for de seneste ti år, såfremt de finder, at virksomhederne burde kende reglerne. Likviditetsmæssigt og risikomæssigt er det derfor vigtigt, at godtgørelse af afgifter behandles korrekt. Komfortkøling, rumvarme og opvarmning af vand Siden 1. januar 2012 har hoteller og restaurationer kunnet få godtgjort en mindre andel af afgiften for den elektricitet, der anvendes til rumvarme, opvarmning af vand eller komfortkøling. Gennemgang af din moms og afgift De nyeste opdaterede afgiftsregler og afgiftssatser findes på vores hjemmeside: Du er også velkommen til at kontakte PwC i for bindelse med en gennemgang af dine moms og afgifter. Brancheanalyse af hotel- og restaurationsbranchen 17

18 Områder hvormed PwC kan være behjælpelig Hoteller Struktureret salgsproces ved frasalg af et hotel eller hotelportefølje, hvor optimerings muligheder indarbejdes Få den rigtige pris for dit hotel eller portefølje. Vi kan hjælpe i salgsmodningsfasen og sikre at alle optimerings muligheder udnyttes. Review af hotelværdiansættelser Vi kan hjælpe med at fastsætte værdien af din virksomhed. Restaurationer Gennemgang af rapporteringsmodel Vi kan gennemgå den løbende rapporteringsmodel og vurdere, hvorvidt den har tilstrækkelig god kvalitet herunder hvilke parametre der fokuseres på. Vurdering af nøgletal Lad PwC indgå i sparringen omkring væsentlige nøgletal samt niveauerne for disse, således der sker en optimering af driften. Kapitalfremskaffelse til brug for opførelse af hoteller Vi kan hjælpe med at finde den kapital du har behov for til din udvidelse lad os hjælpe. Refinansiering af eksisterende belåning Vi kan sikre at du opnår den mest fordelagtige finansiering vi kender markedet. Gennemgang af moms & afgifter Moms og afgifter er komplicerede områder. Vi tilbyder en gennemgang af jeres specifikke forhold og sikrer, at I får de rette afgifter og moms godtgjort. Skab øget indsigt i din forretning Få overblik over, hvad der driver din lønsomhed på produkt- og kundeniveau. Er den nuværende fokuseringen den mest lønsomme? Skab øget indsigt i din forretning Få overblik over, hvad der driver din lønsomhed på produkt- og kundeniveau. Er den nuværende fokuseringen den mest lønsomme? 18 Brancheanalyse af hotel- og restaurationsbranchen

19 Du finder PwC i hele Danmark Vi er lige i nærheden. Skal vi ses? Hos PwC har vi specialister, som står klar med de rette værktøjer til at forbedre organiseringen og processerne for dit hotel eller for din restauration. Vi har lokalkontorer i hele landet og vil meget gerne mødes og drøfte din virksomheds behov og udfordringer. Vi vil også gerne fortælle dig meget mere om, hvordan vores totalrådgivnings-koncept kan give dig og din virksomhed succes. Det behøver ikke tage mere end en times tid. Ring og fortæl, hvor og hvornår du vil mødes. Eller bestil et uforpligtende møde på København Strandvejen Hellerup T: Hillerød Milnersvej Hillerød T: Næstved Toldbuen Næstved T: Ringkøbing-Skjern Østergade Skjern T: Trekantområdet Herredsvej Vejle T: Esbjerg Stormgade Esbjerg T: Holbæk Ahlgade Holbæk T: Odense Rytterkasernen Odense C T: Slagelse Ndr. Ringgade 70C 4200 Slagelse T: Aalborg Skelagervej 1A 9000 Aalborg T: Herning Platanvej Herning T: Holstebro Hjaltesvej Holstebro T: Skive Resenvej Skive T: Sønderborg Ellegårdvej Sønderborg T: Aarhus Jens Chr. Skous Vej Aarhus C T: Brancheanalyse af hotel- og restaurationsbranchen 19

20 Succes skaber vi sammen... Revision. Skat. Rådgivning.

Inspiration til succes

Inspiration til succes Inspiration til succes Brancheanalyse af hotelog restaurationsbranchen Januar 2016 Summary Indhold Indledning: To centrale erhverv 3 Hotelbranchen 4 Konklusion på nøgletalsanalyse 5 Tendenser i branchen

Læs mere

Inspiration til succes

Inspiration til succes Inspiration til succes Brancheanalyse af hotelog restaurationsbranchen November 2014 2 Brancheanalyse af hotel- og restaurationsbranchen Indhold Indledning: To centrale erhverv 4 Hotelbranchen 5 Udvikling

Læs mere

Inspiration til succes

Inspiration til succes Inspiration til succes Brancheanalyse af hotelog restaurationsbranchen November 2014 2 Brancheanalyse af hotel- og restaurationsbranchen Indhold Indledning: To centrale erhverv 4 Hotelbranchen 5 Udvikling

Læs mere

Inspiration til succes

Inspiration til succes Inspiration til succes Brancheanalyse af hotelog restaurationsbranchen November 2013 2 Brancheanalyse af hotel- og restaurationsbranchen Indhold Indledning: To vigtige spillere 4 Hotelbranchen 5 Udvikling

Læs mere

Inspiration til succes

Inspiration til succes Inspiration til succes Brancheanalyse af hotelbranchen December 2016 Indhold Hotelbranchen 3 Nøgletalsanalyse 5 Fokuserede styringsværktøjer 7 Tendenser i branchen 8 Moms- og afgiftsregler for hotelbranchen

Læs mere

Inspiration til succes

Inspiration til succes Inspiration til succes Brancheanalyse af restaurationsbranchen December 2016 Indhold Restaurationsbranchen 3 Nøgletalsanalyse 4 Konklusion på nøgletalsanalyse 5 Fokuserede styringsværktøjer 6 Tendenser

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

Revision eller udvidet gennemgang?

Revision eller udvidet gennemgang? www.pwc.dk/udvidetgennemgang Revision eller udvidet gennemgang? Stil skarpt på din virksomheds behov Få et indblik i de overvejelser, du skal gøre dig, når du skal vælge mellem fortsat revision eller udvidet

Læs mere

Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2016

Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2016 Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2016 Få et overblik over din virksomheds muligheder for at få godtgjort vandog energiafgifter. Momsregistrerede virksomheder kan

Læs mere

PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2014. Rødovre Gymnasium

PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2014. Rødovre Gymnasium PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2014 Til ledelsen på de almengymnasiale institutioner i Danmark 21. september 2015 PwC's benchmarkanalyse for gymnasier 2014 Vi har her fornøjelsen at sende dig

Læs mere

,, I perioden 1997- ,, En væsentlig. Cafeerne får nye kunder. 2003 har cafeerne. flere kunder, mens branchen

,, I perioden 1997- ,, En væsentlig. Cafeerne får nye kunder. 2003 har cafeerne. flere kunder, mens branchen Økomomisk analyse fra HORESTA nummer 1 maj 25,, I perioden 1997-23 har cafeerne fået 3,5 procent flere kunder, mens branchen under ét har mistet 5,9 procent af gæsterne. Cafeerne får nye kunder Færre unge

Læs mere

Skab en succesfuld kommune

Skab en succesfuld kommune 009712 pwc.dk Skab en succesfuld kommune Med mere overskud og støtte til medarbejdere og borgere PwC kan hjælpe din kommune med at udnytte de menneskelige og økonomiske ressourcer optimalt til glæde for

Læs mere

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2006,, 34 procent har oplevet en omsætningsfremgang på mindst 6 procent Hotellerne går frem De danske hoteller har oplevet en positiv udvikling i såvel omsætning som

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Godtgørelse af Vand- og energiafgifter

Godtgørelse af Vand- og energiafgifter Godtgørelse af Vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Momsregistrerede virksomheder kan i et vist omfang få godtgjort vand- og energi- afgifter. I denne folder kan du få et overblik over hovedreglerne

Læs mere

HORESTA Viden & Udvikling har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse

HORESTA Viden & Udvikling har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2012 Konjunkturundersøgelse 2012 Del 1: Forårstegn i hotel-, restaurantog turisterhvervet Stadig flere virksomheder i hotel-, restaurant- og turismeerhvervet melder om

Læs mere

C20+ by Numbers 2016. Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, PwC. C20+ Regnskabsprisen 2016 PwC. Juni 2016 1

C20+ by Numbers 2016. Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, PwC. C20+ Regnskabsprisen 2016 PwC. Juni 2016 1 Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, C0+ Regnskabsprisen 0 s analyse C0+ by Numbers har for fjerde år i træk lavet analysen C0+ by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Case nr. 10: Økonomistyring/finansiering: Cyklop A/S: - Økonomistyring - Investeringskalkule - Strategisk analyse

Case nr. 10: Økonomistyring/finansiering: Cyklop A/S: - Økonomistyring - Investeringskalkule - Strategisk analyse Case nr. 10: Økonomistyring/finansiering: Cyklop A/S: - Økonomistyring - Investeringskalkule - Strategisk analyse ROKI A/S: Økonomistyring - finansiering Cykelfabrikken Cyclop A/S er en ca. 30 år gammel

Læs mere

Vi ønsker at leve for og af tilfredse kunder ... SEO / AdWords Website / Webshop Klippekort Hosting / Support Tekstforfatter Sociale medier

Vi ønsker at leve for og af tilfredse kunder ... SEO / AdWords Website / Webshop Klippekort Hosting / Support Tekstforfatter Sociale medier Marketing Manager er certificeret FRANCHISE Vi ønsker at leve for og af tilfredse kunder..... SEO / AdWords Website / Webshop Klippekort Hosting / Support Tekstforfatter Sociale medier 1www.marketing-manager.dk

Læs mere

Turismeerhvervets forventninger til 2011 og 2012

Turismeerhvervets forventninger til 2011 og 2012 Økonomisk analyse fra HORESTA oktober 2011 Turismeerhvervets forventninger til 2011 og 2012 Om analysen HORESTA Viden & Udvikling har i maj/juni 2011 gennemført en omfattende undersøgelse blandt medlemsvirksomhederne

Læs mere

Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. december 2013

Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. december 2013 www.pwc.dk Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. Jacob Holme Assistant Manager Telefon: 8932 5674 E-mail: jho@pwc.dk Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Hvorfor er moms interessant for uddannelsesinstitutioner?

Læs mere

I 2010 vendte udviklingen og de seneste tre år har budt på en samlet vækst i hotelovernatningerne

I 2010 vendte udviklingen og de seneste tre år har budt på en samlet vækst i hotelovernatningerne Økonomisk analyse fra HORESTA Juni 2013 Hotelåret 2012 Aldrig har så mange overnattet på de danske hoteller, kroer og konferencecentre som i 2012 og de danske hoteller er langsomt ved at finde vej ud af

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering 1. 13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering Konkurrence, forbrugerforhold og regulering På velfungerende markeder konkurrerer virksomhederne effektivt på alle parametre, og forbrugerne kan agere

Læs mere

Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune

Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune NOTAT Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune Horsens Kommune har kontaktet Udbudsportalen for bistand til afklaring af fordele og ulemper ved at konkurrenceudsætte hjemmehjælpsydelser

Læs mere

Godtgørelse af vandog energiafgifter. Hvad er jeres muligheder? Januar 2015

Godtgørelse af vandog energiafgifter. Hvad er jeres muligheder? Januar 2015 Godtgørelse af vandog energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2015 Få et overblik over din virksomheds muligheder for at få godtgjort vandog energiafgifter. Momsregistrerede virksomheder kan i

Læs mere

Inspiration til succes

Inspiration til succes Inspiration til succes Brancheanalyse af tømrerog snedkerbranchen Januar 2016 2 Brancheanalyse af tømrer- og snedkerbranchen Indhold Indledning: Et centralt erhverv 4 Tømrer- og snedkerbranchen 5 Konklusion

Læs mere

Indhold. Resume. 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning

Indhold. Resume. 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning Indhold Resume 1. Indledning Formål og baggrund Overordnet om undersøgelsen 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning 2. Taxivognmændenes

Læs mere

15% rabat Luk op og læs mere...

15% rabat Luk op og læs mere... Bestil nu og få 15% rabat Luk op og læs mere... KURSUS OVERSIGT 2016 Kurser, der skaber værdi Velkommen til foreningens efteruddannelse 2016 Få ny viden, du kan bruge i hverdagen Foreningens kurser giver

Læs mere

Workshop Få bedre bundlinje brug økonomi, regnskab og nøgletal aktivt

Workshop Få bedre bundlinje brug økonomi, regnskab og nøgletal aktivt Workshop Få bedre brug økonomi, regnskab og nøgletal aktivt Velkommen Statsautoriseret revisor: Susanne Varrisboel Kristian B. Lassen PwC www.pladstilambitioner.dk Wokshop - Få bedre Side 2 Indlægsholdere

Læs mere

Konsekvenser af fedtafgiften

Konsekvenser af fedtafgiften Økonomisk analyse fra HORESTA december 2011 Konsekvenser af fedtafgiften for hotel-, restaurant- og turismeerhvervet Den 1. oktober 2011 blev fedtafgiften indført. Den indbefatter, at der skal betales

Læs mere

Inspiration til succes

Inspiration til succes Inspiration til succes Brancheanalyse af tømrerog snedkerbranchen Januar 2015 2 Brancheanalyse af tømrer- og snedkerbranchen Indhold Indledning: Et centralt erhverv 4 Tømrer- og snedkerbranchen 5 Konklusion

Læs mere

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009 20. marts 2009 Kort overblik Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der indføres forøget beskatning af udbytter og avancer på såkaldte

Læs mere

Januar 2014. Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder?

Januar 2014. Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2014 Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Få et overblik over din virksomheds muligheder for at få godtgjort vand- og energiafgifter. Momsregistrerede virksomheder kan

Læs mere

Energisparesekretariatet

Energisparesekretariatet Energisparesekretariatet Morten Pedersen Energisparerådet 16. April 2015 Trin 1: Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug (Viegand & Maagøe januar 2015) Trin 2: Kortlægning af energisparepotentialer

Læs mere

Uanset hvilken type virksomhed du driver, vil det være en super forretning at investere i et solcelleanlæg - nu!

Uanset hvilken type virksomhed du driver, vil det være en super forretning at investere i et solcelleanlæg - nu! Uanset hvilken type virksomhed du driver, vil det være en super forretning at investere i et solcelleanlæg - nu! Private får også god økonomi i mindre solcelleanlæg FORRENTNING AF INVESTERINGEN EFTER 25

Læs mere

Iværksætteri - kom godt igang! November 2014

Iværksætteri - kom godt igang! November 2014 www.pwc.dk Iværksætteri - kom godt igang! v/partner Jesper Falk Revision. Skat. Rådgivning. Agenda De gode forudsætninger Virksomhedsbegrebet Valg af virksomhedsform Økonomistyring Budgettering 2 De gode

Læs mere

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning November 2012 Rev. december 2012 Efterskolernes Momsvejledning INDHOLD Indhold og forord side 2 Momsregistrering side 3 Momspligtig omsætning side 5 Momsfri omsætning side 6 Omsætning udenfor momsloven

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Oktober 2013 Analyse af hoteller og overnatningsfaciliteter i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

FRADRAG FOR ELAFGIFT. Kan du trække energiafgiften fra? Vi er tættere på dig

FRADRAG FOR ELAFGIFT. Kan du trække energiafgiften fra? Vi er tættere på dig FRADRAG FOR ELAFGIFT Kan du trække energiafgiften fra? Vi er tættere på dig Du betaler energiafgift til din leverandør, når du køber el. Momsregistrerede kan få fradrag for nogle af afgifterne til visse

Læs mere

Erhvervscase Fur Bryghus

Erhvervscase Fur Bryghus 2010 Erhvervscase Fur Bryghus Køge Handelsskole Indhold Virksomheden... 3 Problemstilling:... 3 Problem 1... 4 Problem 2... 4 Problem 3... 5 Bilag... 6 2 Virksomheden Fur bryghus blev åbnet den 30. september

Læs mere

Ejendomsdagene EJENDOMSDAGENE. - Risiko og rejsegilde

Ejendomsdagene EJENDOMSDAGENE. - Risiko og rejsegilde Ejendomsdagene - Risiko og rejsegilde Er du Platin-medlem af Estate More Club deltager du gratis på Ejendomsdagene 2016 - Læs mere om alle fordelene ved Estate More Club her - Risiko og rejsegilde Executive

Læs mere

ECB Månedsoversigt November 2013

ECB Månedsoversigt November 2013 LEDER På mødet den 7. november traf Styrelsesrådet en række beslutninger om 's officielle renter, orienteringen om den fremtidige renteudvikling og likviditetstilførslen. For det første besluttede Styrelsesrådet

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007)

Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007) Notat 28. juni 2007 J.nr. Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007) 1.Kan det bekræftes at den gaspris, de små værker betaler, er betydeligt højere end spotprisen på naturgas

Læs mere

Krisens vindere og tabere erhvervslivets brancher 2005-2015

Krisens vindere og tabere erhvervslivets brancher 2005-2015 Notat 06. april 2016 /BSA Krisens vindere og tabere erhvervslivets brancher 2005-2015 Dansk økonomi er ganske vist ude af finanskrisen, men den økonomiske vækst er så anæmisk, at det er svært at tale om

Læs mere

MOMS OG AFGIFTER. Hovedsponsor:

MOMS OG AFGIFTER. Hovedsponsor: MOMS OG AFGIFTER Hovedsponsor: 1 INDHOLD FORORD 3 MOMSPLIGT ELLER MOMSFRITAGELSE 4 HEL ELLER DELVIS MOMSFRIHED 5 FULDSTÆNDIG MOMSFRIHED 6 UDLEJNING AF FAST EJENDOM 7 UDVALGTE AKTIVITETER 8 MOMSFRADRAG

Læs mere

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977)

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977) Kundeundersøgelse 215 Svarprocent: 24% (1454/5977) Indhold Indhold Introduktion Indledning og konklusion 3 Resultatparametre Tilfredshed, Loyalitet 6 Strategiske indsatsparametre Hvor skal der sættes ind

Læs mere

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 3. maj 2016 SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: +45 21 44 31 29 spj@spjraadgivning.dk www.spjraadgivning.dk CVR-nr. 32 60 26 81 Bank: Lån

Læs mere

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg 1 af 5 21-08-2013 16:05 Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg Konkurrencerådet godkendte i april 2002 fusionen mellem Danish Crown og Steff Houlberg[1] på betingelse af en række

Læs mere

BROCHURE 2016. CykelSportMessen. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. ØST - 12.-13. november Roskilde Kongrescenter. www.cykelsportmessen.

BROCHURE 2016. CykelSportMessen. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. ØST - 12.-13. november Roskilde Kongrescenter. www.cykelsportmessen. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning BROCHURE 2016 www.cykelsportmessen.dk BLIV UDSTILLER PÅ SKANDINAVIENS STØRSTE CYKEL- OG TRIATLONMESSE ØST - 12.-13. november Roskilde Kongrescenter 26.-27. november -

Læs mere

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 Halvårsmeddelelse for 2012 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2012 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Kommunernes brug af private leverandører til tjenesteydelser

Kommunernes brug af private leverandører til tjenesteydelser 30. oktober 2006 Analysesektionen i FOA Kommunernes brug af private leverandører til tjenesteydelser Et af hovedelementerne i økonomiaftalen mellem KL og regeringen fra i sommer er konkurrence mellem det

Læs mere

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den JOB INWEST VIKAR ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015 Johnny West Hansen Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 07. september 2012 mbl (H:\Fagligt Center\HORSVAR\2012\H112-12.doc) Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv

Læs mere

Undersøgelse af økonomien i feriefondenes ferieboliger

Undersøgelse af økonomien i feriefondenes ferieboliger Februar Undersøgelse af økonomien i feriefondenes ferieboliger Alle feriefonde blev i efteråret bedt om at deltage i en spørgeskemaundersøgelse vedrørende feriefondenes ferieboliger. Formålet med undersøgelsen

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 78 40 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

Andersen & Martini leverede et overskud før skat på godt 2 mio. kr. for 2011

Andersen & Martini leverede et overskud før skat på godt 2 mio. kr. for 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4 /2012 Nikolaj Plads 6 Fondskode DK 10283597 1067 København K CVR nummer 15313714 Den 29. marts 2012 Andersen & Martini leverede et overskud før skat på godt 2

Læs mere

MADKVALITET I DANSK TURISME

MADKVALITET I DANSK TURISME MADKVALITET I DANSK TURISME AGENDA Data Egne observationer og analyse Erfaringer fra udlandet FOODs egne projekter plus et par bonus-events Bud på fremadrettet indsats Data fra Danmark TURISMEERHVERVET

Læs mere

Beskrivelse af Restaurant Skarresø. - Konkurrence, muligheder og samarbejder

Beskrivelse af Restaurant Skarresø. - Konkurrence, muligheder og samarbejder Beskrivelse af Restaurant Skarresø - Konkurrence, muligheder og samarbejder Restaurant Skarresø Indledning I det projekt, som er beskrevet om Skarresø vandrehjem, campingplads og restaurant, er restauranten

Læs mere

Bosætningsanalyse februar 2014. Borgernes motiver for at flytte fra eller til Rebild Kommune.

Bosætningsanalyse februar 2014. Borgernes motiver for at flytte fra eller til Rebild Kommune. Bosætningsanalyse februar 2014 Borgernes motiver for at flytte fra eller til Rebild Kommune. Interessante iagttagelser i ny bosætningsanalyse Resultaterne af nærværende bosætningsrapport dokumenterer markant

Læs mere

Indstilling. Indførelse af betaling for udlån af biblioteksmaterialer til andre kommuner. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indførelse af betaling for udlån af biblioteksmaterialer til andre kommuner. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 15. oktober 2008 Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice Indførelse af betaling for udlån af biblioteksmaterialer

Læs mere

Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie

Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie Spørgsmål: Spørgsmål 1: Delaftale 1: - Er det korrekt forstået, at der på denne delaftale vil blive valgt 5 leverandører

Læs mere

BOLIG&TAL 9 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 9 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 9 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 4. KVARTAL 215 Sammenfatning For første gang ser Boligøkonomisk

Læs mere

Moms er det stadig hot? December 2016

Moms er det stadig hot? December 2016 www.pwc.dk Moms er det stadig hot? Revision. Skat. Rådgivning. Kontakt os Jesper Bianco Hildebrandt-Mortensen M: jbh@pwc.dk T: 2036 3310 Søren Flensborg M: sfl@pwc.dk T: 2988 8856 2 Agenda Momsbrøken Elevfester

Læs mere

Rapport over projektet: afsætningsfremme for Nordmannsgran i Tyskland, Schweiz og Østrig

Rapport over projektet: afsætningsfremme for Nordmannsgran i Tyskland, Schweiz og Østrig Rapport over projektet: afsætningsfremme for Nordmannsgran i Tyskland, Schweiz og Østrig Endelig rapport over udførelsen af de gennemførte foranstaltninger. Formålet I forlængelse af de tidligere gennemførte

Læs mere

Danskernes udespisevaner i 2012

Danskernes udespisevaner i 2012 Økonomisk analyse fra HORESTA september 213 Danskernes udespisevaner i Danskerne aflagde i knap 253 mio. besøg på danske restauranter, cafeer, pizzeriaer, burgerbarer, værtshuse, diskoteker m.v. Dermed

Læs mere

Lav oliepris og lave renter har sparket privatforbruget ud af dvalen

Lav oliepris og lave renter har sparket privatforbruget ud af dvalen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE marts 2016 Lav oliepris og lave renter har sparket privatforbruget ud af dvalen Vi oplever i disse år fornyet vækst i forbruget. Over de sidste to år er privatforbruget steget

Læs mere

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner:

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: København, september 2015 Notat: Selskaber med begrænset hæftelse Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: Antallet af anpartsselskaber er steget fra ca. 77.700 selskaber i 2001 til ca. 199.500

Læs mere

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indholdsfortegnelse Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indledning Registrering Udlejning Bortforpagtning Salg Hvordan du bliver registreret Registrering i mindst 2 år Moms af

Læs mere

Copyright Sund & Bælt

Copyright Sund & Bælt Copyright Sund & Bælt Indholdsfortegnelse Undersøgelsens formål Rapportens hovedkonklusioner Mange vil benytte broen over Femer Bælt Markederne udvides og omsætningen øges Optimal placering for virksomhederne

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift

Læs mere

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance September 2011 ERHVERV NORDDANMARK Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance Et centralt emne i den regionale debat i Nordjylland har i de

Læs mere

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015 Core Bolig III Investoraktieselskab II Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 20 64 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

Fremtidens bestyrelsesarbejde

Fremtidens bestyrelsesarbejde Fremtidens bestyrelsesarbejde Ifølge de adm. direktører i Danmarks 100 største selskaber involverer bestyrelserne sig i stigende grad i strategiarbejdet. Men formalia fylder for meget på bestyrelsesmøderne,

Læs mere

Der søges forsat fonde og andre samarbejdspartnere for nye initiativer og tilskud til eksisterende

Der søges forsat fonde og andre samarbejdspartnere for nye initiativer og tilskud til eksisterende Landsmøde 2015 Bilag 2: Regnskab 2014, forventet regnskab 2015 og budget 2016 Bemærkninger til regnskab og budgetter Af Christina Kvist Rydahl, regnskabschef i Cyklistforbundet Regnskabet for 2014 udviste

Læs mere

Succes som ejerleder. Invitation til Årets Ejerleder 2012 Vær med til at hylde landets bedste ejerledere. Kom og hør, hvordan de gør.

Succes som ejerleder. Invitation til Årets Ejerleder 2012 Vær med til at hylde landets bedste ejerledere. Kom og hør, hvordan de gør. Succes som ejerleder Invitation til Årets Ejerleder 2012 Vær med til at hylde landets bedste ejerledere. Kom og hør, hvordan de gør. Her kan du hylde de bedste ejerledere og netværke med ligesindede Nordjylland

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 SMV-KONJUNKTURVURDERING JANUAR 2007 HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for

Læs mere

Konjunkturundersøgelse 2012 Del 2: Forventninger til 2012 og 2013. Resumé: Om analysen. HORESTA har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende

Konjunkturundersøgelse 2012 Del 2: Forventninger til 2012 og 2013. Resumé: Om analysen. HORESTA har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende Økonomisk analyse fra HORESTA September 2012 Konjunkturundersøgelse 2012 Del 2: Forventninger til 2012 og 2013 Om analysen HORESTA har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning 2015 i hovedtræk 2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 Indledning 2015 var et år præget af stor volatilitet i verdensøkonomien og en oliepris, der ved årets udgang var faldet til 36 dollars for første gang

Læs mere

PENDLING I NORDJYLLAND I

PENDLING I NORDJYLLAND I PENDLING I NORDJYLLAND I 2 Indholdsfortegnelse Pendling i Nordjylland Resume... 3 1. Arbejdspladser og pendling... 4 Kort fortalt... 4 Tabel 1 Arbejdspladser og pendling i Nordjylland i 2007... 4 Tabel

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 10. Offentligt. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31.

Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 10. Offentligt. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31. Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 10 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt 1. december 2014 J.nr. 14-4868763 Til Folketinget Udvalget

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

Horsens Kraftvarmeanlæg Måbjerg Kraftvarmeanlæg Affaldplus (Slagelse og Næstved)

Horsens Kraftvarmeanlæg Måbjerg Kraftvarmeanlæg Affaldplus (Slagelse og Næstved) Affaldsforbrænding Stranded cost 1. Indledning Miljøstyrelsen overvejer i øjeblikket forskellige modeller for modernisering af forbrændingssektoren. Som led i den proces herunder Kammeradvokatens undersøgelse

Læs mere

Regeringen har fremsat lovforslag vedrørende vækstplanen

Regeringen har fremsat lovforslag vedrørende vækstplanen Regeringen har fremsat lovforslag vedrørende vækstplanen Aftalerne om en vækstplan, der skal sikre øget vækst og beskæftigelse i Danmark, er nu fremsat i Folketinget. Aftalerne indeholder en lang række

Læs mere

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014

Læs mere

Iværksætterguide. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet din ide er, desto større chance er der for, at netop din virksomhed overlever.

Iværksætterguide. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet din ide er, desto større chance er der for, at netop din virksomhed overlever. Iværksætterguide Forretningsplan Når du går i gang med at overveje mulighederne for at starte egen virksomhed, er der en masse spørgsmål, som du gerne må forholde dig til. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at C har været godkendt som statsautoriseret revisor siden den 2. februar 1982.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at C har været godkendt som statsautoriseret revisor siden den 2. februar 1982. Den 29. juni 2011 blev der i sag nr. 65/2010 A ApS under konkurs ved kurator advokat B mod Statsautoriseret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. september 2010 samt (senere underskrevet)

Læs mere

medlemskab Viden til vækst retail viden Retail UPdates retail sparring

medlemskab Viden til vækst retail viden Retail UPdates retail sparring medlemskab Viden til vækst retail viden Retail UPdates retail sparring et b a k s m le d e m Om EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse

Læs mere

Nyt om solcelleanlæg

Nyt om solcelleanlæg - 1 Nyt om solcelleanlæg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge indgik regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti en aftale om de

Læs mere

En justering af fradragsretstidspunktet vedrørende Boligjobordningen.

En justering af fradragsretstidspunktet vedrørende Boligjobordningen. - 1 Købers hæftelse for sælgers skattesnyd Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen fremsatte den 25. april 2012 et lovforslag, der blandt andet har til formål at bekæmpe sort arbejde.

Læs mere

Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013

Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013 Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013 Indledning (og kontingentstigning) Som de fleste af jer ved, er DTLs arbejdsgiverforening et frivilligt tilbud

Læs mere