Indholdsfortegnelse. Når katastrofen rammer hårdest. Ansvarshavende og tilrettelæggelse: Klaus Nørlem og Bente Larsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Når katastrofen rammer hårdest. Ansvarshavende og tilrettelæggelse: Klaus Nørlem og Bente Larsen"

Transkript

1 Beretning 2005

2 Indholdsfortegnelse 4 Når katastrofen rammer hårdest 6 Ny målgruppe for socialt arbejde 8 Fokus på uddannelse 10 Øget indsats på det sociale område 12 Svære betingelser for udvikling 14 Ambassadører og fortalere 16 Den usynlige fare 18 Et år med fokus på førstehjælp 20 Folkehjælpsugen er kommet for at blive 22 Fokus på HIV/AIDS 24 Bedre koordinerede indsamlinger 26 Styrket netværk og nye fokusområder 28 Sammenhold i Danmark 30 Strategi skal forene kompetencer 32 Katastrofeenhed under opbygning 34 Det nye Danmarkskort 36 Sammen om kampagne 38 Ungdommen igen med 40 Organisationen på vej mod 100 år 42 Året 2005 i tal og illustrationer Beretning 2004 udgives af: ASF-Dansk Folkehjælp Industriparken 4 DK-4960 Holeby Tlf.: Fax: Ansvarshavende og tilrettelæggelse: Klaus Nørlem og Bente Larsen Layout og produktion: Grafikom a/s

3 År 2005 i handling og solidaritet Året 2005 var for ASF-Dansk Folkehjælp et spændende år, hvor vi inden for en række områder fortsatte den igangværende moderniseringsproces af organisationen. Det blev også et år, hvor vi som organisation igen blev udfordret på vores kapacitet til at takle mange og meget forskelligartede opgaver sideløbende med hinanden. Det, som allermest kom til at dominere året 2005 var organisationens intervention i forbindelse med den altødelæggende flodbølge, som ramte Asien de sidste dage af december En intervention, som fik inddraget en samlet organisation og det organisatoriske bagland. En voldsom tsunami hærgede store dele af Sydasien, og i løbet af ganske få minutter fik tusindvis af familier vendt op og ned på deres tilværelse. Op mod personer mistede livet i de minutter, hvor meter høje bølger skyllede ind over kyster i hele regionen. Mange mistede deres nærmeste kære, og rigtig mange familier mistede alt, hvad de ejede og havde. Igennem Samaritan International, SAINT, blev en af de største humanitære interventioner, organisationen har deltaget i, sat i gang allerede i de tidlige timer efter katastrofen indtrådte. Især de nord- og østlige områder af Sri Lanka blev i de første uger organisationens fokusområde, hvor vi i samarbejde med ASB Tyskland og Norsk Folkehjelp arbejdede ihærdigt på at få evakueret de mange, som var strandet i de områder, som blev skyllet væk af bølgerne. Samtidig blev der ihærdigt arbejdet på at skaffe midlertidig indkvartering, og et distributionsprogram blev initieret med fordeling af fødevarer, beklædning og medikamenter. Sideløbende med denne indsats igangsatte ASF-Dansk Folkehjælp en undersøgelse, som skulle fastlægge, hvor en længerevarende indsats skulle igangsættes. I samarbejde med lokale myndigheder påbegyndte vi i de sydlige distrikter et genhusnings- og et genopbygningsprogram, ligesom et psykosocialt program og et arbejdsmarkedsprogram, som skulle skaffe uddannelse og jobs til de mange arbejdsløse i vores indsatsområder, blev igangsat. I dag, måneder efter katastrofen, kan vi gøre status med tilfredshed. ASF-Dansk Folkehjælp og SAINT leverede en hurtig og effektiv indsats efter katastrofen. Samarbejdet i SAINT-regi har endvidere bekræftet os i, at samarbejdet på tværs af vores europæiske søsterorganisationer er den rigtige vej frem i bestræbelserne for etablering af et formaliseret katastrofeberedskab, som inddrager såvel frivillige som professionelle nødhjælpsarbejdere ved fremtidige interventioner. Folkehjælpsugen er et nyt begreb i organisationen, som første gang blev lanceret blandt alle afdelinger i Omkring halvdelen af vore afdelinger valgte frivilligt at deltage i en landsdækkende kampagne i maj måned, som skulle bringe en række kerneaktiviteter i organisationen i fokus, samtidig med, at alle afdelinger satte fokus på medlemshvervning. Organisationens bestyrelse har nu besluttet, at Folkehjælpsugen er kommet for at blive, og det er vores håb, at alle afdelinger i fremtiden bakker op om dette initiativ. Førstehjælpssagen fik en særlig bevågenhed i Danmark i ASF-Dansk Folkehjælp tog initiativet til at gennemføre et pilotprojekt på Fyn, som skulle tilvejebringe et erfaringsgrundlag for, hvorvidt førstehjælp i tilslutning til kørekort kunne gennemføres ad frivillighedens vej. Af pilotprojektet kunne klart konstateres, at kun op mod 15 procent af alle, som fik tilbuddet om gratis førstehjælpsundervisning tog imod tilbuddet. Sideløbende med gennemførelse af pilotprojektet havde vi en dialog med politikere og medier om vores holdning til, at førstehjælpen i tilslutning til kørekort burde gøres obligatorisk. Nu, flere måneder efter, har Justitsministeriet udsendt en bekendtgørelse, som pålægger, at alle fra 1. oktober 2006 skal have en førstehjælpsuddannelse i forbindelse med førstegangs erhvervelse af førerret. ASF-Dansk Folkehjælp vil med baggrund i bekendtgørelsen derfor i 2006 igangsætte et fælles initiativ med Dansk Kørelærer-Union om tilbud til alle, som skal have en 7 timers førstehjælpsuddannelse. I september 2005 vedtog vi en ny organisationsstruktur, som betyder, at ASF-Dansk Folkehjælp følger det officielle Danmarkskort, som myndighederne tager i anvendelse 1. januar Med denne vedtagelse forsvandt de gamle kredse, og disse er nu omdannet til 5 nye storregioner, som skal arbejde med en række nye opgaver. Daglig Ledelse og organisationsbestyrelsen benytter hermed lejligheden til at takke medlemmer, afdelinger og de nye regioner, kollektive medlemmer, bidragydere og ansatte for et godt og konstruktivt samarbejde i året Et samarbejde, som har været med til at placere ASF-Dansk Folkehjælp på Danmarkskortet, og et samarbejde, som betød en hurtig og effektiv respons på en række udfordringer i løbet af året. Tak for Jeres handling og solidaritet. beretning 2005 Side 3

4 Når katastrofen rammer hårdest De seneste år har været domineret af naturkatastrofer verden over. Som organisation kan vi konstatere, at de alle har haft store menneskelige omkostninger og har trukket store veksler på de humanitære organisationer. Naturkatastroferne har udfordret os på vores kapacitet, men samtidig har vi oplevet en helt utrolig støtte fra danskerne og vores netværk til gennemførelse af organisationens katastrofearbejde i de ramte regioner. ASF-Dansk Folkehjælp er midt i en styrkelse af det internationale katastrofeberedskab, hvor vi igennem vores europæiske netværk SAINT AID er udpeget til at udvikle, koordinere og indsætte en samlet europæisk katastrofeenhed, når katastrofer i fremtiden indtræder. Ved udgangen af december 2004 blev Sydasien ramt af et af de seneste årtiers værste humanitære katastrofer, verden har været vidne til. Time for time kunne hele verden følge et helt kontinents kamp for overlevelse efter at en flere meter høj tsunami ramte Sydasien med fuld kraft den 26. december om morgenen. Igen, nogle måneder senere, i oktober 2005 blev vi vidne til et ødelæggende jordskælv i Pakistan, som på blot 35 sekunder kostede mennesker livet og efterlod 3,5 millioner mennesker hjemløse. På en måde er de seneste år de år, der for ASF-Dansk Folkehjælp kom til at stå i katastrofernes tegn, men det blev også de år, hvor vi som organisation blev udfordret voldsomt på vores kapacitet og parathed til hurtigt at respondere på naturkatastrofer verden over. Katastrofer kommer uden varsel, og de vender op og ned på menneskers liv på blot få sekunder. Pludselig kan vi slet ikke kende den nye verden, som omgiver os. En verden, hvor tabet af de nærmeste bliver ubegribeligt for os, hvor alle ens ejendele og ejendom pludselig er væk, og hvor ens hverdag med job og gøremål lige pludselig ikke er mere. Naturkatastroferne, som vi blev vidne til, fik for dem, som befandt sig midt i dem, langtrækkende konsekvenser, og selv nu - mange måneder efter katastrofernes indtræden - kæmper disse familier fortsat for at opbygge en tilværelse, som blot minder lidt om den verden, de engang kendte. Med medierne får vi danskere billederne fra Sri Lanka og Pakistan direkte ind i stuerne. Vi kan se omfanget af ødelæggelserne, og vi kan i de tidlige dage efter en katastrofe følge med i, hvordan en redningsaktion for de mange berørte langsomt tager form. Det betyder, at danskerne i en række tilfælde gennem de seneste år har været yderst imødekommende, når det handler om at vise solidaritet med dem, som ingen ting længere havde. Også i ASF-Dansk Folkehjælp oplever vi i stigende grad den ansvarsfølelse og solidaritet, som danskerne har vist tusindvis af ofre for naturkatastrofer. Men der er stadig behov for støtte og opbakning. Vores katastrofeindsats efter tsunamien ramte Asien har været en af de største indsatser, organisationen har gennemført i de seneste år. Med stor støtte fra vores organisatoriske bagland, kollektive medlemmer og vore egne afdelinger igangsatte vi en landsdækkende kampagne, som skulle gøre os i stand til at reagere hurtigt på de akutte og mere langsigtede behov for støtte, vi mødte i katastrofeområdet. Det blev et imponerende engagement, vi blev mødt af i LO Danmark og dens medlemsforbund. - Et engagement, som rakte helt ud i disses lokalafdelinger. Men også organisationens egne lokalafdelinger var inddraget i den landsdækkende indsamling. Med organisationens egen indsamling og med støtte fra det danske udenrigsministerium blev vi i stand til at distribuere nødhjælp til tusinder af ofre i ugerne efter katastrofen; vi opførte midlertidige boliger til mere end familier, vi genopbyggede skoler og oprettede særlige børnehuse, hvor vi i mange måneder efter katastrofen tilbød psykosociale aktiviteter for traumatiserede børn og unge, og endelig kunne vi afslutte indsatsen med udgangen af april måned 2006 ved igangsættelse af et jobtræningsprogram, som skulle skaffe enlige forsørgere tilbage på arbejdsmarkedet. Også i forbindelse med jordskælvet i Pakistan blev organisationen inddraget i de tidlige timer efter katastrofen, og vi kunne i den forbindelse trække på vores personel, som var til stede i regionen i nabolandet Afghanistan. Side 4 beretning 2005

5 Efter anmodning fra UNICEF blev en række af vores vandingeniører fra DACAAR-projektet derfor sat i gang med at reetablere vand i de jordskælvsramte områder, og personel fra vores skolebyggeriprogram i Afghanistan rejste hurtigt til Kashmir-provinsen for at distribuere en række nødhjælpseffekter, herunder tæpper, telte, køkkengrej og beklædning. ASF-Dansk Folkehjælp har med baggrund i erfaringerne fra Tsunamien, jordskælvet i Pakistan og jordskælvet i Iran i 2003 sat fart på udviklingen af et europæisk katastrofeberedskab, hvor vi igennem Samaritan International, SAINT, forsøger at samle alle kræfter og specialer i en og samme katastrofeenhed, SAINT AID. ASF-Dansk Folkehjælp er udpeget til at lede denne katastrofeenhed i de kommende år, hvor vi vil forsøge at samle såvel det frivillige og professionelle personel i samme enhed. Endvidere er det hensigten, at vores samlede specialer fra humanitære interventioner tillige samles i enheden, og at indsatsområderne med baggrund heri vil kunne udvides i indhold og styrke. Fakta om katastrofeenheden SAINT AID Det bliver ASF-Dansk Folkehjælps leder af international afdeling, som i de kommende år er udpeget som direktør for SAINT AID. Direktøren har det direkte ansvar for, at der opbygges en katastrofeenhed i vores europæiske netværk, Samaritan International, som kan indsættes ved katastrofer verden over. Allerede i 2006 gennemføres de første fællesuddannelser for det personel, som indgår i katastrofeenheden. Katastrofeenheden oprettes i samarbejde mellem ASB Tyskland, ASBÖ Østrig, Hvide Kors Italien, Norsk Folkehjelp og ASF-Dansk Folkehjælp. beretning 2005 Side

6 Ny målgruppe for socialt arbejde I 2005 satte ASF-Dansk Folkehjælp øget fokus på udsatte enlige forsørgere, herunder grønlændere, i Danmark. Det vides ikke præcist, hvor mange grønlændere, der bor i Danmark. Fordi de er danske statsborgere, registreres de ikke særskilt. Langt størstedelen af de herboende grønlændere klarer sig godt, mens andre ikke klarer sig så godt, bl.a. på grund af dårlig eller manglende uddannelse og sprogvanskeligheder. Dansk lovgivning sikrer ikke grønlændere danskundervisning, når de kommer til Danmark. Manglende uddannelse og sprogundervisning er ofte årsag til, at grønlandske voksne og børn lever en isoleret tilværelse i Danmark uden netværk. En tilværelse, som ASF-Dansk Folkehjælp med nye tiltag ønsker at forbedre. Som et led i bestræbelserne på at forstærke organisationens sociale arbejde gennemførte ASF-Dansk Folkehjælp i 2005 en række forsøg, hvor der blev sat forstærket fokus på bl.a. enlige forsørgere, heriblandt herboende enlige grønlandske forsørgere. Gennem et samarbejde med Foreningen Grønlandske Børn planlagdes og afvikledes ferieophold for denne målgruppe med det formål at give deltagerne mulighed for at skabe sig et netværk, så de derved fik mulighed for og blev motiveret til at komme ud af den isolation, som familierne ofte befandt sig i på grund af manglende integration i det danske samfund. En integration, som er så nødvendig for en positiv og værdig tilværelse, men som på grund af manglende tilbud om bl.a. sprogundervisning til nytilflyttede grønlændere, gør det svært for grønlænderne at deltage aktivt i samfundslivet. Langt de fleste grønlændere, der er kommet til Danmark klarer sig godt. De lever på en måde, der kombinerer dansk og grønlandsk kultur og er velintegrerede i det danske samfund. Men en del herboende udsatte grønlandske familier klarer sig ikke så godt. Dette skyldes bl.a., at grønlændernes uddannelsesmæssige og beskæftigelsesmæssige ressourcer ofte er svagere end hos den øvrige danske befolkning. De udsatte grønlandske familier lever ofte en isoleret tilværelse, fordi de mangler familiemæssige eller andre sociale netværk, og fordi deres løse eller måske endda manglende tilknytning til arbejdsmarkedet gør det vanskeligt at knytte kontakter. Alkohol- og hashmisbrug er forholdsvist almindeligt blandt socialt udsatte grønlændere, og en mindre gruppe er også brugere af hårdere stoffer. En del af disse grønlændere har desuden psykiatriske lidelser, hvor mange af lidelserne er afledt af de traumatiske oplevelser, som personerne har haft på grund af incest, vold og alkohol- og hashmisbrug i deres familier. Børn i udsatte grønlandske familier lever for manges vedkommende en tilværelse præget af alkohol- og andre misbrugsproblemer, omsorgssvigt og isolation. Vold i familierne er ofte forekommende, ligesom flere har været midlertidigt anbragt på døgninstitutioner eller i plejefamilier, og de ældste søskende er vant til at tage ansvaret for de yngste. Der er en række vilkår, der er fælles med danske børn i udsatte familier, men for de udsatte grønlandske børns vedkommende, forekommer desuden en del andre kulturelt betonede problemstillinger, sprogvanskeligheder samt danskernes fordomme. Organisationens bestræbelser på at øge aktiviteterne til fordel for udsatte grønlandske familier og børn bosat i Danmark vil fortsætte i de kommende år. I 2006/2007 vil målet være en fordobling af antallet af ferietilbud for enlige mindrebemidlede grønlandske forsørgere og deres børn samt en social opfølgning på ferieopholdene, ligesom samarbejdet med Foreningen Grønlandske Børn ønskes intensiveret til også at omfatte aktiviteter til fordel for socialt udsatte grønlandske børn bosiddende på Grønland. Side 6 beretning 2005

7 De grønlandske børn er Grønlands fremtid, og det er nødvendigt, for at det grønlandske samfund skal udvikle sig til et samfund af veluddannede og velfungerende grønlændere, at den sociale arv illumineres, og at de danske humanitære og sociale organisationer deltager aktivt for at styrke denne udvikling. Grønland er en del af Danmark, og heri ligger moralske og etiske forpligtelser til for relevante danske aktører bl.a. ASF-Dansk Folkehjælp at bidrage til at præge denne udvikling. ASF-Dansk Folkehjælp vil, i det omfang kapacitet og ressourcer tillader det, i de kommende år fokusere på grønlænderes livsbetingelser. Fakta om ferieophold I sommeren og efteråret 2005 planlagdes i samarbejde med Foreningen Grønlandske Børn det første feriearrangement for enlige grønlandske forsørgere og deres børn. Arrangementet afvikledes af praktiske årsager først i perioden februar 2006, og 13 enlige forsørgere og deres tilsammen 21 børn deltog i dette feriearrangement hos Dansk FolkeFerie Vigsø Bugt sammen med 10 hjælpere 5 frivillige fra hver af de to organisationer. Arrangementet, der viste sig at blive en stor succes, var pilotprojekt for samarbejdet mellem Foreningen Grønlandske Børn og ASF-Dansk Folkehjælp. beretning 2005 Side

8 Fokus på uddannelse ASF-Dansk Folkehjælp og Dansk Flygtningehjælp samarbejder om programmer indenfor undervisningssektoren i Afghanistan. Igennem opførelsen af skoler og indretningen af disse støtter vi op om den afghanske regerings vision om at opføre nye skoler i årene fremover. Programmet er støttet økonomisk af DANIDA, og senest blev en af de nyopførte skoler i regionen indviet af udviklingsminister Ulla Tørnæs. Udover opførelsen af skoler indgår vi tillige i et program, som skal sikre kapacitetsopbygning af ansatte i det afghanske undervisningsministerium. Det fælles program gennemføres under navnet DAARTT. De optimistiske strenge for udviklingen af Danish Assistance to Afghan Rehabilitation and Technical Training (DAARTT), som blev dannet ved overførelse fra Danish Committee for Aid to Afghan Refugees i 2003 og fulgt op i beretningen for 2004, har i denne periode oplevet en række udfordringer, som endnu ikke er på plads. Skolebyggeriet, som fra begyndelsen var grundaktiviteten i programmet, har udviklet sig efter forventning, idet færdiggørelse og overdragelse følger planerne, og den høje kvalitet af bygningerne fastholdes. DAARTTs ekspertise er anerkendt af de relevante myndigheder og donorsamfundet. Netop anerkendelsen af bygningsekspertisen dannede baggrund for ønsket om, at disse kompetencer blev overført og grundfæstet i undervisningsministeriet, nærmere bestemt i departementet for anlæg og byggeri. Denne vigtige del kom imidlertid ikke som forventet i gang i Hovedårsagen har været, at det ikke var muligt at rekruttere kvalificeret lokal arbejdskraft udenfor DAARTT, og indenfor DAARTT valgte man at prioritere byggeri frem for kapacitetsoverførsel for at sikre, at målet med bygning, ekvipering og overdragelse af 13 skoler kan opfyldes indenfor den bevilgede ramme, der udløber med udgangen af februar Endvidere har DAARTT også samarbejdet med det danske Provincial Reconstruction Team (PRT), som er en del af den danske militære indsats i Faizabad i den nordøstlige Badakshan provins, hvilket har været succesfuldt på trods af en konstant forværring af sikkerhedssituationen i Afghanistan. Kapacitetsopbygningskomponenten forsøgtes igangsat med ansættelse af kvalificerede pakistanske medarbejdere, men de kunne uheldigvis ikke opnå arbejdstilladelse i Afghanistan på grund af procedurefejl i ansøgningsforløbet. Desuden har DAARTT måttet udskifte programlederen. Den nye afghanske regering har imidlertid ændret lovgivningen for NGOernes operationer, hvilket har aktualiseret behovet for at få sat ekstra fart i kapacitetsopbygningskomponenten. Lovgivningen fordrer, at NGOernes indsatser skal skifte fra at være udførende til rådgivende i forhold til både den offentlige og private sektor. Når DAARTT har opfyldt sin kvote af færdigbyggede og fuldt udstyrede skoler i 2007, vil der stadig være et kæmpe behov i Afghanistan. Man har da også fra myndighedernes side erkendt, at man ikke vil kunne opfylde uddannelsesmålene i 2015 (MDG) og har derfor forskudt målet yderligere 10 år. Det er dog tvivlsomt, om denne udsættelse vil opfylde målet, hvis der ikke bygges nok skoler til at rumme børnene, lærerne og undervisningsmaterialerne. Der er derfor behov for byggeri af kvalitetsskoler i mere end et årti fremover. I februar 2007 vil DAART have opfyldt sit byggeprogram, men ikke sin mission: at sikre, at et skolemiljø af høj kvalitet forankres indenfor de afghanske institutioner. Side 8 beretning 2005

9 DAARTT står derfor i 2006 overfor den store udfordring at få klarlagt, om programmet skal lukkes ned med programperiodens udløb, eller om man vil være i stand til at få tilpasset organisationen til både at færdiggøre byggeridelen og få lagt en holdbar strategi for kapacitetsopbygningskomponenten. Succes står og falder med, om DAARTT vil kunne tiltrække den nødvendige ekspertise, få de forskellige komponenter i programmet til at spille sammen og få lagt en realistisk handlingsplan. Og sidst, men ikke mindst at få overbevist donorerne om, at det kan lade sig gøre. I ASF-Dansk Folkehjælp vælger vi at være optimistiske. DAARTTs styregruppe har valgt, at det skal forsøges at få en forlængelse af programmet, så den nødvendige vidensoverførsel til både ministerium, regionale myndigheder og private entreprenører faktisk kommer til at finde sted. Det synes vi, at de afghanske børn og deres forældre har fortjent. Fakta om DAARTT DAARTTs fremtidsvision er at udvide aktiviteterne - især indenfor kapacitetsopbygning på beskæftigelses- og uddannelsesområdet, der er grundlæggende for opbygningen og udviklingen af et sundt og bæredygtigt samfund. DAARTT gennemfører aktiviteter indenfor områderne nybygning og renovering af skoler, etablering af demokratiske lærer- og forældreforeninger i de lokalsamfund, hvor organisationen er til stede, etablering af faglige uddannelsesmuligheder for unge og ufaglærte voksne, og endelig skabelse af et samlet kreativt undervisningsmiljø, hvor såvel lærere, forældre og lokale myndigheder i fællesskab tager ansvar for den daglige drift og udvikling. beretning 2005 Side

10 Øget indsats på det sociale område ASF-Dansk Folkehjælp har i 2005 forstærket indsatsen til fordel for visse særligt udsatte grupper, og indsatsen på det sociale område forstærkes yderligere i de kommende år. Vi ønsker et samfund, som skal kendes på den måde, det behandler sine svageste på. - De seneste års socialpolitik har medført større og større klasseskel mellem rig og fattig, og det er vort fælles ansvar - stat, kommuner, erhvervsliv og organisationer - at tage initiativ og medvirke til, at de svageste gruppers livsvilkår forbedres, hvis vi skal betragte det samfund, vi lever i som et velfærdssamfund. ASF-Dansk Folkehjælp står overfor nye udfordringer på det sociale område. Fattigdomsbegrebet og den skæve fordeling af de økonomiske ressourcer i det danske samfund betyder, at de humanitære og sociale organisationer må øge indsatsen væsentligt, såfremt de sociale opgaver skal løftes til det, der anses for at være et anstændigt niveau i et velfærdssamfund. Organisationen har i 2005 øget indsatsen til fordel for udsatte grupper væsentligt. Ikke mindst har der været sat fokus på mindrebemidlede enlige forsørgere og socialt udsatte børn. Udover et stort antal ferieophold for særligt udsatte grupper, som i 2005 blev afviklet i lokalafdelingernes regi, fik organisationens hovedkontor med meget store bevillinger fra flere donorer mulighed for ekstraordinært at etablere ferieophold af en uges varighed for 105 enlige forsørgere og deres børn. Formålet med disse ferieophold var at give de enlige forsørgere og deres børn mulighed for at skabe et netværk og få fællesoplevelser, som de af økonomiske årsager ellers ikke ville have fået. Antallet af disse ferieophold for denne målgruppe er langt fra tilstrækkeligt, men organisationen vil i de kommende år fokusere yderligere på målgruppen og etablere aktiviteter, der følger op på de tilbud, som organisationen har givet de enlige forsørger og deres børn i løbet af Antallet af socialt udsatte børn stiger i takt med den ulige fordeling af samfundets ressourcer. Organisationen vil derfor i de kommende år også intensivere dens tiltag for denne gruppe børn og unge. En fejlslagen integrations- og socialpolitik har medført meget store problemer og negative konsekvenser for alt for mange borgere af anden etnisk herkomst. Som opfølgning på den i 2005 af repræsentantskabet vedtagne hensigtserklæring vil der i de kommende år sættes yderligere fokus på aktiviteter for borgere af anden etnisk herkomst med det formål at styrke integrationen: De parallelsamfund, som mange indvandrerkvinder og børn lever i, er med til at fastholde de pågældende i et undertrykkende kultur- og kønsrollemønster uden reel kontakt til det danske samfund. Det er derfor et af organisationens mål, at der - med det formål at styrke etniske gruppers integration i det danske samfund og tilbyde medborgere bosat i socialt byggeri en række aktiviteter og fællesoplevelser - hurtigst muligt etableres forskellige former for boligsocialt arbejde i større områder med socialt boligbyggeri. På børneområdet blev der - foruden ferieophold for udsatte danske børn - i 2005 afviklet ferieophold for udsatte børn af anden etnisk herkomst med det formål at forbedre integrationen og skabe forståelse for kulturforskelle børn imellem. På baggrund af de positive erfaringer, der er gjort, vil indsatsen på dette område øges væsentligt i de kommende år. Også på ældreområdet medfører den manglende integration og ændring af familiemønstret i visse indvandrerkredse stort behov for social indsats. Side 10 beretning 2005

11 Kommunernes ældrepleje vil i de kommende år opleve en stigning i antallet af borgere med en anden baggrund end dansk, og kravet om tosproget plejepersonale og behovet for tosprogede frivillige, der i samarbejde vil deltage i løsningen af sociale opgaver inden for ældreområdet, er derfor kraftigt stigende. ASF- Dansk Folkehjælp vil i den kommende periode arbejde hen imod hvervning af flere tosprogede frivillige til at varetage disse opgaver. Fakta om EU s fattigdomsgrænse Fattigdom kan ikke entydigt defineres. Der er imidlertid forskellige måder at måle fattigdom på. Et af de mest benyttede barometre er det relative fattigdomsmål, og set ud fra denne måling er man ifølge EU fattig eller har risiko for fattigdom, hvis man har en disponibel indkomst, der er mindre end 60 % af gennemsnitsindkomsten i hele samfundet. I Danmark er der endnu ikke fastsat en officiel fattigdomsgrænse i lighed med for eksempel de øvrige nordiske lande. Et initiativ, som flere gange har været til politisk debat uden at man har kunnet nå til enighed. ASF-Dansk Folkehjælp anbefaler, at der i Danmark fastsættes en egentlig fattigdomsgrænse, som gør samfundet i stand til at monitorere udvikling på området. beretning 2005 Side 11

12 Svære betingelser for udvikling DACAAR støtter den afghanske landbefolkning i udviklingen af rimelige og demokratiske levevilkår. I samarbejde med regeringsinstitutioner i Afghanistan arbejder DACAAR på at forbedre lokalsamfundenes evne til at styre deres egen udvikling og udnytte lokale ressourcer. Samtidig hjælper DACAAR med genopbygning af lokal infrastruktur, herunder drikkevandssystemer. DACAAR er et konsortiesamarbejde mellem ASF-Dansk Folkehjælp, Dansk Flygtningehjælp og Mellemfolkeligt Samvirke. På trods af en forværring i sikkerhedssituationen i Afghanistan har Danish Committee for Aid to Afghan Refugees (DACAAR) formået at fortsætte sit arbejde i Afghanistan. Mere end 20 års aktivitet og arbejde med det afghanske samfund på alle niveauer har ikke blot skabt stor anerkendelse i lokalbefolkningen, men DACAAR har også udviklet viden, kompetencer og metoder, som er vigtige i opbygningen af et post-taleban samfund i Afghanistan. I begyndelsen af 2005 løb man ind i finansielle problemer, som blev løst gennem en række små kontrakter for forskellige donorer kombineret med en Danida garanti for finansiering frem til Fastholdelse og tiltrækning af yderligere finansiering af aktiviteterne i både vandog sanitetsprogrammerne Water Supply Programme (WSP) og i udviklingsprogrammerne for landområderne Rural Development Programme (RDP) bliver en stor udfordring for 2006 og de efterfølgende år, idet ny lovgivning i Afghanistan kræver ændring af NGOernes roller. Hovedsigtet i lovgivningen er, at NGOernes indsatser skal skifte fra at være udførende aktiviteter, som nu overdrages til den private sektor, til at være rådgivende rettet mod at opbygge kapacitet både i forhold til offentlige og private aktører. Mange private entreprenører besidder ikke de nødvendige kvalifikationer indenfor know-how, planlægning og implementering, hvilket er en af erfaringerne fra udlicitering af vandboring og konstruktionsarbejde under WSP. Hovedudfordringen udover sikringen af de nødvendige økonomiske forudsætninger bliver at omjustere DACA- ARs programmer til den nye politiske og administrative virkelighed i Afghanistan samt at få organisationens kompetencer i spil i kompetenceudvikling af både den offentlige og private sektor. Et planlagt videnscenter med udspring i WSP kan blive et vigtigt omdrejningspunkt for kvalitetsudviklingen af vandsektoren i Afghanistan. Hvor WSP s aktiviteter er meget fokuseret på tekniske løsninger, er indsatserne i RDP mere langsigtede og integreres i den nationale udviklingsplan National Solidarity Programme (NSP), der støtter befolkningen i at skabe dens egen udvikling. Et hovedelement i NSP er at knytte lokale institutioner sammen med centrale regeringsinstitutioner og internationale hjælpeorganisationer, så sidstnævnte kan hjælpe med at kapacitetsopbygge lokale landsbyråd (CDC). DACAAR har allerede gennem RDP trænet kvindelige CDC-medlemmer og mandlige medlemmer i managementfærdigheder, regnskabsteknikker, indkøbsprocedurer, ledelses- og sekretariatskompetencer. I løbet af 2005 har DACAAR også måttet foretage en række ændringer indenfor organisationen. Stillingen som programchef er blevet nedlagt og erstattes med en sektion for programstøtte indeholdende såvel programpolitiske som tekniske funktioner. Strukturen for Administration og Finans er også blevet ændret til bedre at kunne møde fremtidens udfordringer. En stor udfordring i årene fremover bliver at fastholde kvalificeret arbejdskraft. Sælgers marked for personale med erfaring i internationalt projekt- og udviklingsarbejde har gjort det vanskeligere at fastholde højt kvalificeret lokal arbejdskraft, idet konkurrencen fra højere betalende internationale organisationer bliver hårdere i årene fremover. Side 12 beretning 2005

AFGHANIST JULI 2004 NR. 68 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL:

AFGHANIST JULI 2004 NR. 68 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL: TEMA AFGHANISTAN JULI 2004 NR. 68 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL: asf@asf.dk HJEMMESIDE: www.asf.dk De tre tenorer synger for et godt formål

Læs mere

Folkehjælp. April 2006 nr. 75 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp. Fra 1. oktober 2006 skal alle lære førstehjælp når de får kørekort

Folkehjælp. April 2006 nr. 75 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp. Fra 1. oktober 2006 skal alle lære førstehjælp når de får kørekort Folkehjælp April 2006 nr. 75 Udgives af Fra 1. oktober 2006 skal alle lære førstehjælp når de får kørekort Årsudsendelser 2006 11/01/06 12:48 Side 1 Dansk KundeIndex kårer forsikringskundernes favorit

Læs mere

NÅR KATASTROFEN RAMMER

NÅR KATASTROFEN RAMMER NÅR KATASTROFEN RAMMER FEBRUAR 2004 NR. 67 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL: asf@asf.dk HJEMMESIDE: www.asf.dk Læs mere om vores internationale

Læs mere

Folkehjælp. Marts 2007 nr. 79 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp. 100med folkehjælp

Folkehjælp. Marts 2007 nr. 79 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp. 100med folkehjælp Folkehjælp Marts 2007 nr. 79 Udgives af År 100med folkehjælp Årsudsendelser 2006 11/01/06 12:48 Side 1 Dansk KundeIndex kårer forsikringskundernes favorit Ta en ALKA og bliv en af Danmarks mest tilfredse

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

Folkehjælp. Oktober 2006 nr. 77 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp. Fattigdom i Danmark

Folkehjælp. Oktober 2006 nr. 77 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp. Fattigdom i Danmark Folkehjælp Oktober 2006 nr. 77 Udgives af Fattigdom i Danmark Årsudsendelser 2006 11/01/06 12:48 Side 1 Dansk KundeIndex kårer forsikringskundernes favorit Ta en ALKA og bliv en af Danmarks mest tilfredse

Læs mere

Folkehjælp. Håb om en bedre dag i morgen. Udgives af Dansk Folkehjælp. December 2012 nr. 102

Folkehjælp. Håb om en bedre dag i morgen. Udgives af Dansk Folkehjælp. December 2012 nr. 102 Folkehjælp December 2012 nr. 102 Udgives af Håb om en bedre dag i morgen leder Indhold s formand Ib Jensen træder af efter mere end 20 år på posten 4-7 God jul og godt nytår 8-9 Skiftedag for afgående

Læs mere

Folkehjælp. December 2008 nr. 86 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp. Sammen om julehjælp til fattige familier

Folkehjælp. December 2008 nr. 86 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp. Sammen om julehjælp til fattige familier Folkehjælp December 2008 nr. 86 Udgives af Sammen om julehjælp til fattige familier Indhold: 1 Leder 2 Glade jul, dejlige jul ja, for nogle 4 Still going strong 8 Nye muligheder for pigers og kvinders

Læs mere

Indhold. Indledning 4. MS på den politiske scene 5

Indhold. Indledning 4. MS på den politiske scene 5 2013 s.2 s.3 Indhold Indledning 4 MS på den politiske scene 5 1.1. Demokratiarbejdet i Syd 6 1.2 Omfordeling 9 1.3 Nødhjælpsindsatser 12 1.4 Unge som forandringsagenter 13 1.5 Den Arabiske Region 14 1.6

Læs mere

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Indhold De overordnede positioner... 4 Internationalt flygtningearbejde... 7 De fattigste lande skal ikke bære de

Læs mere

Folkehjælp. December 2007 nr. 82 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp

Folkehjælp. December 2007 nr. 82 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp lppå vej mod nye 100 år med folkehjæ Folkehjælp December 2007 nr. 82 Udgives af Et jubilæumsår slutter Årsudsendelser 2006 11/01/06 12:48 Side 1 Dansk KundeIndex kårer forsikringskundernes favorit Ta en

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

AFGHANISTAN-DANMARK PARTNERSKAB

AFGHANISTAN-DANMARK PARTNERSKAB AFGHANISTAN-DANMARK PARTNERSKAB STRATEGI FOR UDVIKLINGSSAMARBEJDET 2005-2009 Forsidefoto: Patrick Robert, Corbis AFGHANISTAN-DANMARK PARTNERSKAB STRATEGI FOR UDVIKLINGSSAMARBEJDET 2005-2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DANMARK SERBIEN KOSOVO GEORGIEN MONTENEGRO TYRKIET SYRIEN TUNESIEN JORDAN LIBYEN MALI NIGER SUDAN DJIBOUTI BURKINA FASO

DANMARK SERBIEN KOSOVO GEORGIEN MONTENEGRO TYRKIET SYRIEN TUNESIEN JORDAN LIBYEN MALI NIGER SUDAN DJIBOUTI BURKINA FASO Årsrapport ÅRSRAPPORT 2014 DFH tilstedeværelse i 2014 DFH/DDG kontor DFH støtte DANMARK SERBIEN UKRAINE RUSLAND NORDKAUKASUS MONTENEGRO KOSOVO GEORGIEN TUNESIEN LIBYEN TYRKIET SYRIEN LIBANON IRAK JORDAN

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft 1907 1918 1933 1935 1962 1966 1981 ASF-Dansk FOLKEHJÆLP Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft HJÆLP gennem 100 år Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007 HJÆLP gennem

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere

NR. 1 - JANUAR 2008. Beredskab i Californien

NR. 1 - JANUAR 2008. Beredskab i Californien NR. 1 - JANUAR 2008 i Californien Flere grunde til at vælge ABC Brandteknik 3 Grunde til at vælge ABC Brandteknik 44447747#6330 3 Personbrandattrap Miljøvenlig Væskebrand/Gaskar Miljøvenlig Grunde mere

Læs mere

Du tager dem vel ikke med hjem. Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9

Du tager dem vel ikke med hjem. Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9 Du tager dem vel ikke med hjem Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9 Socialt Udviklingscenter SUS Juni 2003 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Hvordan er opgaven

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag 1 Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag Forord 3 1. Udgangspunktet 4 1.1 Et ekskluderende samfund 4 1.2 Rådets menneskesyn 6 1.3 De socialt udsatte hvem er de? 7 1.4 Rådets rolle 8 2. Social

Læs mere

Agenda En sammenhængende organisation

Agenda En sammenhængende organisation F O A F A G O G A R B E J D E Agenda En sammenhængende organisation FOAs målprogram kongressen 7.-9. oktober 2008 Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen og Mona Striib Redaktion: Tom Bjerregaard, Maria

Læs mere

Bevilling fra det danske udenrigsministerium sikrer opførelsen af nye skoler i Afghanistan.

Bevilling fra det danske udenrigsministerium sikrer opførelsen af nye skoler i Afghanistan. AFGHANISTAN Bevilling fra det danske udenrigsministerium sikrer opførelsen af nye skoler i Afghanistan. OKTOBER 2003 NR. 65 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Folkehjælp. Juni 2011 nr. 96 Udgives af Dansk Folkehjælp. Helt frivilligt

Folkehjælp. Juni 2011 nr. 96 Udgives af Dansk Folkehjælp. Helt frivilligt Folkehjælp Juni 2011 nr. 96 Udgives af Helt frivilligt leder Indhold: Foto: Jan Kjær 6 4 10 Leder: Skal frivillige sikre velfærden? 3 på Facebook 4-5 Helt frivilligt 6-9 Rene hænder i Tanzania 10-13 Kampagne

Læs mere

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V 1 Alle skal med-kommissionen: Indhold Formand: Mogens Jensen, næstformand, handels- og udviklingsminister Næstformand: Lars Midtiby,

Læs mere

Soldaterlegatet. 2009 til 2014 En status over fondens arbejde

Soldaterlegatet. 2009 til 2014 En status over fondens arbejde Soldaterlegatet 2009 til 2014 En status over fondens arbejde 1 Soldaterlegatet 2009 til 2014 En status over fondens arbejde 2 3 INDHOLD VELKOMMEN TIL SOLDATERLEGATETS 5-ÅRSSKRIFT.................................04

Læs mere