REGISTRERINGSVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGISTRERINGSVEJLEDNING"

Transkript

1 Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/ november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype

2 Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet beskrivelse af baggrunden for etableringen af registrerings- og monitoreringsmodellen for kræftområdet efterfulgt af en beskrivelse af de enkelte registreringspunkter. Registreringspunkterne beskrives overordnet i kapitel 2 med en mere uddybende og supplerende vejledning med eksemplificeringer i efterfølgende kapitel. Af indholdsfortegnelsen fremgår de enkelte eksempler med angivelse af Eks samt emnet for eksemplet. Tilføjelse af nye eksempler siden sidste version af registreringsvejledningen markeres med et NYT i indholdsfortegnelsen. Derudover er pakkeforløbsnumrene, som vist i nedenstående figur, angivet med xx for det enkelte organspecifikke kræftområde, oplistet i sidste kapitel. Registreringsmodellen for kræftområdet ses i følgende figur: Anvendelse af de beskrevne registreringer findes i Beskrivelse af monitoreringsmodel Monitorering af pakkeforløb på kræftområdet på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside Side 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Nyt pakkeforløb for analkræft Ny kode for nervebesparende kirurgi, kræft i prostata Ændring af benævnelse pakkeforløb nummer Nye koder inkluderes 1. april Nyt pakkeforløb for kræft i nyrebækken og urinleder Nyt pakkeforløb for lungehindekræft Uafsluttede indlæggelseskontakter medtages i Landspatientregisteret 8 2. Vejledning Pakkeforløb start Udredning start Beslutning vedrørende initial behandling Behandling start Pakkeforløb slut Supplerende vejledning Henvisning til start af pakkeforløb Eks Begrundet mistanke om hoved hals kræft i eksisterende forløb Eks Almen praktiserende læge henviser til radiologisk afdeling til pakkeforløb for brystkræft Eks Ved screeningsundersøgelse findes begrundet mistanke om brystkræft henvisning til brystkirurgisk afdeling Eks Ved screeningsundersøgelse findes begrundet mistanke om brystkræft henvisning til klinisk mammografi i egen radiologiske afdeling Eks Ved screeningsundersøgelse findes begrundet mistanke om brystkræft henvisning til klinisk mammografi i anden radiologiske afdeling Eks Henvisning med mistanke om brystkræft afdeling finder begrundet mistanke om kræft diagnosticeres med carcinoma in situ Eks Patientforløb med KOL findes begrundet mistanke om lungekræft Eks Ved patientforløb med udredning for tarmbetændelse diagnosticeres tarmkræft Eks I eksisterende forløb findes kræftsuspekt infiltrat (metastasesuspekt) på lunge yderligere udredning i lungemedicinsk afdeling inden for samme pakkeforløb Eks I et eksisterende pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft findes begrundet mistanke om lungekræft Eks Ved kontrol findes begrundet mistanke om recidiv Eks Henvisning med begrundet mistanke om primær leverkræft til levertumorgruppen Eks Henvisning til levertumorgruppen for begrundet mistanke om tarmmetastaser i leveren Eks Second opinion Eks Symptomer på recidiv efter brystkræftoperation patient i anti-hormonel behandling Eks Mistanke om brystkræft carcinoma in situ brystkræft 17 Side 3

4 Eks telefonisk henvisning med begrundet mistanke om kræft i hjernen Udredning start Eks Patient ønsker udsættelse af første undersøgelse Beslutning vedrørende initial behandling Tilbud om initial behandling Eks Kræft i prostata tilbud om initial behandling Eks Initial aflastende operation Eks Tværsektoriel multidisciplinær konference beslutning Eks Tilbud om nervebesparende kirurgi ved kræft i prostata Eks Tilbud om kemoembolisering for primær leverkræft Tilbud om initial behandling i udlandet Initial behandling ikke relevant Eks Grundet patienten tilstand ingen tilbud om initial behandling udredende afdeling Eks Grundet patienten tilstand ingen tilbud om initial behandling onkologisk afdeling Eks Radikalt opereret under udredning kræft i testikel Eks Kræft i blæren TUR-B i forbindelse med udredning Initial behandling ikke relevant, overvågning uden behandling Eks Watchfull waiting kræft i prostata Eks Initial behandling under udredning Radikal operation i forbindelse med udredning Eks Initial behandling modermærkekræft i hud Eks Modermærkekræft i hud radikalt opereret under udredning Behandling start - initial behandling Eks Biopsi efterfulgt af operation ved kræft i hjernen Eks Nervebesparende kirurgi ved kræft i prostata Eks Kemoemboliserende behandling ved primær leverkræft Eks Først forekomne behandling er for hjernemetastase ved lungekræft NYT Eks Initial kirurgisk behandling ikke mulig kemoterapi initial behandling NYT Eks Hormonbehandling neo-adjuverende og dermed initial behandling NYT Eks Operation medfører indsætning af stent kemoterapi initial behandling Pakkeforløb slut Pakkeforløb slut, diagnose afkræftet Eks Begrundet mistanke om livmoderkræft afkræftes Eks Begrundet mistanke om tyk- og endetarmskræft afkræftes begrundet mistanke om anden kræftsygdom Pakkeforløb slut, patientens ønske Eks Patienten ønsker at ophøre pakkeforløb kræft i æggestok Kræft i urinveje Fælles koder for start af pakkeforløb og start udredning Fælles koder for pakkeforløb slut Unikke koder for pakkeforløb for kræft i blæren Unikke koder for pakkeforløb for kræft i nyre Unikke koder for pakkeforløb for kræft i nyrebækken og urinleder Nervebesparende kirurgi ved kræft i prostata 29 Side 4

5 3.9 Recidiv af kræft Eks Kontrolskanning medfører begrundet mistanke om recidiv (metastase i lunge) kræft i tyktarm Eks Kontrolskanning ved kræft i tyktarm medfører begrundet mistanke om lungekræft Eks Symptomer på recidiv efter brystkræftoperation patient i anti-hormonel behandling Skift af pakkeforløb for kræftområdet Eks Skifte mellem pakkeforløb På tværs af afdelinger og sygehuse Eks På tværs af afdelinger og sygehus - lungekræft Eks Eksisterende forløb KOL begrundet mistanke om lungekræft forløb på tværs af sygehuse Parallelle patientforløb for kræft Ændring af initiale begrundede mistanke om kræft Eks Diagnose afkræftet (kræft i hjernen) henvisning til andet pakkeforløb Patienten kan ikke tåle mulig behandling Eks Klinisk vurdering, at patienten ikke kan tåle behandling Begrundet mistanke om kræft i igangværende forløb Eks Begrundet mistanke om kræft i igangværende forløb brud på hoften / begrundet mistanke om lungekræft Død i forløb Nummerering af pakkeforløb for kræftområdet 38 Side 5

6 1. Indledning Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udmeldte i januar 2012, at der skal tilvejebringes en robust monitorering af de enkelte faser beskrevet i pakkeforløbene for kræftområdet, herunder at der skal indføres den nødvendige registrering heraf i Landspatientregisteret. Monitoreringsmodellen er opbygget generisk, da modellen på sigt skal give mulighed for anvendelse inden for flere områder. Sundhedsdatastyrelsen har i den forbindelse etableret et dedikeret kodehierarki til den nødvendige registrering af unikke målepunkter i pakkeforløbene for kræftområdet. Kodehierarkiet er etableret i SKS-klassifikationen som administrative koder og skal registreres som procedurekode med tilhørende datomarkering. Kendskab til indholdet i pakkeforløbsbeskrivelserne for organspecifik kræfttype samt til den enkelte patient er en forudsætning for korrekt registrering af et pakkeforløb. Den kliniske og administrative håndtering af patientforløbet er beskrevet i de enkelte pakkeforløbsbeskrivelser. Denne registreringsvejledning vedrører registrering af målepunkter i forbindelse med det konkrete patientforløb, der foregår i sygehusafdelinger. Fokus i pakkeforløbene er patienterne, hvor intentionen er et accelereret forløb med forudbestemte tider til undersøgelse med så hurtig diagnosticering som muligt og stillingtagen til samt udførelse af behandling. Der er derfor taget beslutning om, at de eneste grunde til, at en patient helt kan udgå i forhold til registrering af et pakkeforløb er at den begrundede mistanke om kræft kan afkræftes patientens ønske, hvor forløbet helt stopper i forhold til videre udredning eller behandling at patienten dør i forløbet I alle andre forløb skal de involverede afdelinger registrere svarende til det aftalte beskrevet i vejledningerne, fra henvisningen er modtaget til pakkeforløb start til den initiale behandling start, jævnfør nedenstående beskrivelser. Patientforløb kan strække sig over flere kontakter og forskellige afdelinger, også på tværs af sygehuse og regioner både i offentlig og privat sektor. Hvis det ikke er klart i den enkelte afdeling, hvilke målepunkter der allerede er registreret for forløbet, skal afdelingen registrere målepunkterne ud fra egen vurdering af tidspunkt i forløb. Det samme målepunkt kan således potentielt registreres flere gange i forløbet. Monitoreringen vil tage højde for dette. Hvert pakkeforløb for kræftområdet er i det dedikerede kodehierarki tildelt et unikt nummer, jævnfør kapitel 4. Nummeret indgår i koderne for de enkelte organspecifikke pakkeforløb for kræftområdet. I denne vejledning erstattes pakkeforløbets navn og nummer med henholdsvis Kræftform xx og xx. Ud over de pakkeforløbsrelaterede målepunkter skal afdelingen registrere som vanligt jævnfør Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter. Dette gælder i forhold til alle andre Side 6

7 relevante registreringer vedrørende den enkelte patientkontakt i hele patientforløbet, såsom henvisningsdiagnose, procedurekoder for undersøgelse og behandling, aktions- og bidiagnose samt ventestatus og henvisnings- samt afslutningsmåde. 1.1 Nye koder inkluderes 1. januar 2014 Den 1. januar 2014 indføres en ny kode i forbindelse med registrering af pakkeforløb for kræft i prostata. Desuden er der etableret et nyt pakkeforløb for analkræft Nyt pakkeforløb for analkræft Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et pakkeforløb for analkræft, hvorfor der er oprettet et fuldt kodehierarki for dette område. Pakkeforløbsnummer er 31, jævnfør oversigt i kapitel 4. Kodehierarkiet er Analkræft: Markører for kræftpakkeforløb AFB31. Afdelingerne skal obligatorisk anvende disse koder fra og med 1. oktober Ny kode for nervebesparende kirurgi, kræft i prostata Grundet ændring i behandlingsstrategi for kræft i prostata, har Sundhedsstyrelsen foretaget en revision af pakkeforløb for kræft i prostata. Det er i denne forbindelse blevet vurderet relevant at indføre en ekstra registrering for nervebesparende kirurgi. Koden er AFB16F1A Kræft i prostata: initial behandling start, nervebesparende kirurgi. Afdelingerne skal obligatorisk anvende denne kode fra og med 1. januar Ændring af benævnelse pakkeforløb nummer 13 Som resultat af indførelse af nyt pakkeforløb for kræft i nyrebækken og urinleder, der relaterer sig til pakkeforløb for kræft i blæren og nyre, ændres benævnelse for pakkeforløb nummer 13 fra kræft i blæren og nyre til kræft i urinveje. Pakkeforløbsnummeret forbliver uændret nummer 13, jævnfør oversigt i kapitel 4. Ændringen vil være gældende fra 1. april Nye koder inkluderes 1. april 2014 Den 1. april 2014 indføres nye koder i forbindelse med etablering af nye pakkeforløb for kræft i nyrebækken og urinleder samt lungehindekræft Nyt pakkeforløb for kræft i nyrebækken og urinleder Den 1. april 2014 indføres nye koder i forbindelse med, at Sundhedsstyrelsen har igangsat udarbejdelse af et pakkeforløb for kræft i nyrebækken og urinleder. Sundhedsstyrelsen har igangsat udarbejdelse af et pakkeforløb for kræft i nyrebækken og urinleder, hvorfor der er oprettet et kodehierarki i SKS-klassifikationen for dette område Nyt pakkeforløb for lungehindekræft Den 1. april 2014 indføres nye koder i forbindelse med, at Sundhedsstyrelsen har igangsat udarbejdelse af et pakkeforløb for lungehindekræft. Side 7

8 Sundhedsstyrelsen har igangsat udarbejdelse af et pakkeforløb for lungehindekræft, hvorfor der er oprettet et fuldt kodehierarki for dette område. Pakkeforløbsnummer er 33, jævnfør oversigt i kapitel 4. Kodehierarkiet er Lungehindekræft: Markører for kræftpakkeforløb AFB33. Afdelingerne skal obligatorisk anvende disse koder fra og med 1. oktober Uafsluttede indlæggelseskontakter medtages i Landspatientregisteret Landspatientregisteret er fra og med den 1. juli 2015 blevet åbnet for løbende indberetninger af registreringer foretaget på uafsluttede indlæggelseskontakter svarende til den allerede gældende praksis for uafsluttede ambulante kontakter. Tidligere blev registreringer for indlæggelseskontakter først indberettet, når kontakten blev afsluttet, når patienten blev udskrevet fra afdelingen. Det nye tiltag medfører, at Landspatientregisteret fremover vil være et indskrivningsregister for alle typer kontakter. Teknisk vil det medføre, at alle registreringer foretaget på uafsluttede indlæggelseskontakter i 2015 løbende vil blive indberettet til Landspatientregisteret tilsvarende øvrige typer kontakter i forbindelse med fysisk og psykisk sygdom. Desuden er det obligatorisk at indberette registreringer foretaget på uafsluttede indlæggelseskontakter løbende fra og med 1. januar Ændring i standardforløbstider for pakkeforløb for analkræft Sundhedsstyrelsen har revideret pakkeforløbsbeskrivelsen for analkræft med en revision af standardforløbstiderne for kirurgisk behandling til følge. Fremadrettet vil kirurgisk behandling ikke have angivet en standardforløbstid. Øvrige standardforløbstider er uændrede. Derfor vil der fremover alene foretages opgørelser, der medtager medicinsk onkologisk behandling (kemoterapi) og strålebehandling som initial behandling i monitoreringsmodellen. De ændrede standardforløbstider kan ses i monitoreringsvejledningen for pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype. De ændrede forløbstider implementeres primo januar Dette medfører, at de ændrede standardforløbstider vil blive anvendt fra og med opgørelse af 4. kvartal 2015 henholdsvis årsrapporten Pakkeforløb for analkræft skal registreres som vanligt, jævnfør registreringsvejledningen. 1.6 Implementering af pakkeforløb for nyrebækken og urinleder nummer 32 Pakkeforløbsbeskrivelsen for urinveje med tilføjelse af pakkeforløb for nyrebækken og urinleder er blevet godkendt i Sundhedsstyrelsen. Implementeringsfristen er 1. januar Pakkeforløb for nyrebækken og urinleder er relateret til pakkeforløbet for kræft i urinveje på samme måde som kræft i blæren og kræft i nyre relateres til kræft i urinveje, jævnfør pakkeforløbsbeskrivelsen. Derfor er der alene oprettet koder for beslutning vedrørende initial behandling samt initial behandling start for pakkeforløbet. Side 8

9 Pakkeforløbsnummer er 32, jævnfør oversigt i kapitel 4. Kodehierarkiet benævnes Kræft i nyrebækken eller urinleder: Markører for kræftpakkeforløb AFB32 alene for AFB32C* og AFB32F*. Da pakkeforløbet starter i pakkeforløbet for kræft i urinveje, skal henvisning til pakkeforløb start AFB13A anvendes ved start af pakkeforløbet, når henvisningen er modtaget i afdelingen med begrundet mistanke om kræft i nyrebækken eller urinleder. Ligeledes skal udredning start, første fremmøde AFB13B anvendes, når patienten møder ind første gang til udredning, hvad enten dette er til undersøgelse eller sundhedsfaglig kontakt. Desuden afsluttes pakkeforløbet registreringsmæssigt ved at anvende pakkeforløb slut, diagnose afkræftet AFB13X1, når diagnosen kan afkræftes samt pakkeforløb slut, patientens ønske AFB13X2 ved afslutning af forløb ved patientens ønske om at udgå helt af pakkeforløbet. Sundhedsstyrelsen har udmeldt en implementeringsfrist den 1. januar 2016, hvorfor det er obligatorisk for afdelingerne fremover at anvender de oprettede koder. Opgørelser for pakkeforløb for kræft i nyrebækken og urinleder vil blive medtaget i opgørelser fra og med 1. kvartal Ændring i standardforløbstider for pakkeforløb for kræft i urinveje Sundhedsstyrelsen har i forbindelse med udarbejdelse af pakkeforløb for kræft i nyrebækken og urinleder, ligeledes revideret pakkeforløbsbeskrivelsen for kræft i urinveje med justering af angivne standardforløbstider for de øvrige tre involverede pakkeforløb. De ændrede standardforløbstider kan ses i monitoreringsvejledningen for pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype. De ændrede forløbstider implementeres primo januar Dette medfører, at de ændrede standardforløbstider vil blive anvendt fra og med opgørelse af 4. kvartal 2015 henholdsvis årsrapporten for Opgørelser for pakkeforløb for kræft i nyrebækken og urinleder vil blive medtaget i opgørelser fra og med 1. kvartal 2016, da implementeringsfristen for pakkeforløbet er 1. januar Vejledning Dette kapitel indeholder en beskrivelse af de enkelte registreringer i forbindelse med de definerede målepunkter i pakkeforløb. Patientforløb kan strække sig over flere kontakter og forskellige afdelinger, også på tværs af sygehuse og regioner både i offentlig og privat sektor. Hvis det ikke er klart i den enkelte afdeling, hvilke målepunkter der allerede er registreret for forløbet, skal afdelingen registrere målepunkterne ud fra egen vurdering af tidspunkt i forløb. Det samme målepunkt kan således potentielt registreres flere gange i forløbet. Monitoreringen vil tage højde for dette. 2.1 Pakkeforløb start AFBxxA Kræftform xx: henvisning til pakkeforløb start Kode for henvisning til start af pakkeforløb for kræftområdet for organspecifik kræfttype skal registreres, når henvisning til pakkeforløb modtages i afdelingen, eller når det klinisk vurderes, at Side 9

10 beskrivelsen på henvisningen svarer til målgruppebeskrivelsen jævnfør pakkeforløbsbeskrivelse uanset henvisningsmåde. Skal registreres uanset type af henvisning; fra ekstern part, eget sygehus eller fra egen afdeling med eller uden fysisk henvisningsblanket. 2.2 Udredning start AFBxxB Kræftform xx: udredning start, første fremmøde Kode for udredning start, første fremmøde skal registreres ved patientens første fremmøde til udredning i pakkeforløb for organspecifik kræfttype. Første fremmøde kan omfatte: besøg på paraklinisk afdeling i henvisningsperioden, som assistance til stamafdeling besøg / indlæggelse på stamafdeling besøg på paraklinisk afdeling efter henvisning til pakkeforløb med start på paraklinisk afdeling Paraklinisk afdeling defineres som radiologiske, fysiologiske og nuklearmedicinske afdelinger. Hvis stamafdelingen har modtaget henvisning til pakkeforløb og bestiller undersøgelse i henvisningsperioden, vil første fremmøde til udredning start svare til dato for pågældende undersøgelse i paraklinisk afdeling. Det er stamafdelingens ansvar, at der indberettes til Landspatientregisteret. Hvis den assisterende afdeling ikke har systemmæssig mulighed for at registrere start af udredning, skal stamafdelingen således foretage indberetningen på relevante dato. Ved henvisning fra almen praktiserende læge og speciallæge direkte til paraklinisk afdeling til udredning i pakkeforløb for organspecifik kræfttype skal paraklinisk afdeling, som værende stamafdeling, registrere første fremmøde på dato for foretagne undersøgelse. 2.3 Beslutning vedrørende initial behandling Når udredning er afsluttet, og der tages klinisk beslutning vedrørende tilbud om initial behandling, registreres en af følgende koder: AFBxxC1 Kræftform xx: beslutning: tilbud om initial behandling AFBxxC1A Kræftform xx: beslutning: tilbud om initial behandling i udlandet AFBxxC2 Kræftform xx: beslutning: initial behandling ikke relevant AFBxxC2A Kræftform xx: beslutning: initial behandling ikke relevant, overvågning uden behandling Beslutning vedrørende initial behandling vil for de fleste pakkeforløb for kræftområdet ske ved en multidisciplinær konference, jævnfør beskrivelserne for de enkelte pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik). Beslutningen kan dog også tages, og dermed registreres, ved beslutning om initial behandling uden multidisciplinær konference. Side 10

11 Ud over de oplistede obligatoriske koder er der etableret mulighed for yderligere differentiering ved registrering efter afsluttet udredning ved anvendelse af 8. karakter for AFBxxC2 Kræftform xx: beslutning: initial behandling ikke relevant : AFBxxC2B Kræftform xx: beslutning: initial behandling ikke relevant, radikal operation i udredningsperiode AFBxxC2C Kræftform xx: beslutning: initial behandling ikke relevant, patientens tilstand Differentiering med B og C som 8. karakter er frivillig fra national side. Det er op til den enkelte region at beslutte anvendelsen i forbindelse med registrering af disse 8. karakterer ved beslutning vedrørende initial behandling. De foranstående 7 karakterer ( AFBxxC2 ) skal obligatorisk registreres som beskrevet i vejledningen. Endvidere er AFBxxC2A Kræftform xx: beslutning: initial behandling ikke relevant, overvågning uden behandling obligatorisk. 2.4 Behandling start Når den første behandling (initial behandling) udføres, registreres en af følgende koder, alt efter behandlingsform AFBxxF1 Kræftform xx: initial behandling start, kirurgisk AFB16F1A Kræft i prostata 16: initial behandling start, nervebesparende kirurgi AFBxxF2 Kræftform xx: initial behandling start, medicinsk AFBxxF3 Kræftform xx: initial behandling start, strålebehandling Initial behandling er defineret i pakkeforløbsbeskrivelserne som værende specifikke behandlingsforløb inklusiv eventuel efterbehandling. Registrering af AFBxxF* skal foretages ved først forekommende behandlingstiltag. Den først forekomne behandling kan enten være i forbindelse med den primære kræftsygdom svarende til igangsatte pakkeforløb eller for en mulig metastatisk sygdom som udløber fra samme kræftsygdom. Neoadjuverende og anden forberedende behandling regnes ligeledes for start på initial behandling, jævnfør beskrivelserne for de enkelte pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik). Ved fx indledende strålebehandling forud for operation er start af initial behandling ved strålebehandlingens start. For kræft i prostata er der indført kode for nervebesparende kirurgi per 1. januar Kirurgisk behandling defineres som al behandling fraset medicinsk onkologisk behandling og strålebehandling. For kræft i prostata ligeledes fraset nervebesparende kirurgi. Hvilke eksakte behandlinger, der definerer de enkelte behandlingsformer, er nærmere defineret og beskrevet i de enkelte pakkeforløbsbeskrivelser for det organspecifikke kræftområde. Side 11

12 2.5 Pakkeforløb slut Når der tages beslutning om, at et pakkeforløb for kræftområdet skal afsluttes efter udredningen er startet, registreres en af følgende koder: Hvis det klinisk vurderes, at diagnosen kan afkræftes, registreres AFBxxX1 Kræftform xx: pakkeforløb slut, diagnose afkræftet Hvis patienten ønsker at ophøre udredning eller ikke ønsker behandling og derved udtræder helt af forløbet, registreres AFBxxX2 Kræftform xx: pakkeforløb slut, patientens ønske Disse registreringer kan anvendes på et hvilket som helst tidspunkt i patientforløbet efter udredningen er startet, når dette er relevant. 3. Supplerende vejledning Dette kapitel indeholder supplerende vejledning for de enkelte registreringer i forbindelse med de definerede målepunkter i pakkeforløb med supplerende eksempler. Patientforløb kan strække sig over flere kontakter og forskellige afdelinger, også på tværs af sygehuse og regioner både i offentlig og privat sektor. Hvis det ikke er klart i den enkelte afdeling, hvilke målepunkter der allerede er registreret for forløbet, skal afdelingen registrere målepunkterne ud fra egen vurdering af tidspunkt i forløb. Det samme målepunkt kan således potentielt registreres flere gange i forløbet. Monitoreringen vil tage højde for dette. 3.1 Henvisning til start af pakkeforløb Kode for henvisning til start af pakkeforløb for organspecifik kræfttype skal registreres, når henvisning til pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik) med begrundet mistanke om kræft eller kræft modtages i afdelingen, eller når det klinisk vurderes, at beskrivelsen på henvisningen svarer til målgruppebeskrivelsen for begrundet mistanke om kræft uanset henvisningsmåde. Henvisning til pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik) kan modtages både fra almen praktiserende læge, speciallæge, anden afdeling eller internt i samme afdeling. Henvisningen kan derfor være intern i samme afdeling, mellem to sygehusafdelinger eller mellem skadestue og stamafdeling. I nogle af disse tilfælde bliver patienten henvist, uden der findes en fysisk henvisning. Der skal således ikke nødvendigvis foreligge en fysisk eller elektronisk henvisningsblanket til start af en sygehuskontakt, for at modtagende afdeling skal behandle henvisningen i henhold til pakkeforløb for kræftområdet og dermed i forhold til registreringspraksis beskrevet i kapitel 2 med blandt andet registrering af henvisning til pakkeforløb start. Registrering skal anvendes, uanset hvornår i patientforløbet den kliniske vurdering af, om patienten skal indgå i et pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik) med begrundet mistanke om kræft eller kræft, bliver besluttet, inklusiv hvis begrundet mistanke bliver vurderet relevant i et allerede startet forløb for anden sygdom. Side 12

13 De enkelte pakkeforløbsbeskrivelser for organspecifik kræfttype beskriver hvilke symptomer / kriterier, der leder til begrundet mistanke om organspecifik kræfttype. Ligeledes beskrives konkrete filterundersøgelser, der kan gøre mistanken om kræft begrundet. Afdelingen skal registrere start af pakkeforløb, ved modtagelse af henvisning til pakkeforløb med begrundet mistanke om organspecifik kræft modtagelse af henvisning med symptomer / kriterier, som klinisk vurderes svarende til begrundet mistanke om kræft modtagelse af henvisning med verificeret kræftdiagnose symptomer eller fund i igangværende patientforløb for anden sygdom, som klinisk vurderes svarende til inklusion i patientforløb i pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik) modtagelse af henvisning med begrundet mistanke om recidiv eller recidiv for verificeret kræftdiagnose Det er en sundhedsfaglig beslutning, at patienter henvist med begrundet mistanke om recidiv eller recidiv skal indgår på lige vilkår som nyopstået begrundet mistanke om kræft eller kræft med hensyn til inklusion i pakkeforløb og dermed registrering af samme. Den kliniske vurdering er, at den enkelte patient skal undersøges for angivne symptomer, for at afdække om den begrundede mistanke om recidiv er reel samt for klinisk at kunne beslutte, hvilken behandling patienten efterfølgende eventuelt skal tilbydes. Denne beslutning er taget med baggrund i definitionen af recidiv i Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter, som er, at der klinisk har været en sygdomsfri periode med eller uden kontrolforløb i sygehusafdeling jævnfør kapitel i Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter. Recidiv dækker alle former for tilbagefald af neoplastisk sygdom, herunder lokalrecidiv, udvidet lokal og regional indvækst og spredning samt egentlig metastasering. Recidiv defineres som tilbagefald af sygdom efter periode med komplet eller partiel remission. Hvis den initiale henvisning til pakkeforløb for kræftområdet er til radiologiske eller fysiologiske og nuklearmedicinske undersøgelser, skal koden registreres af paraklinisk afdeling Eks Begrundet mistanke om hoved hals kræft i eksisterende forløb Almen praktiserende læge henviser en patient med mistanke om hoved-halskræft til øre-næsehals afdeling. Afdelingen finder i udredningsforløb for mistanke om kræft, en begrundet mistanke om hoved-hals kræft. Afdelingen skal registrere, når der ved klinisk vurdering erkendes begrundet mistanke om kræft i udredningsforløbet AFB02A Hoved-halskræft: henvisning til pakkeforløb start Side 13

14 3.1.2 Eks Almen praktiserende læge henviser til radiologisk afdeling til pakkeforløb for brystkræft Almen praktiserende læge henviser en patient med begrundet mistanke om brystkræft til radiologisk undersøgelse (mammografi). Ved modtagelse af henvisning til mammografi undersøgelse i pakkeforløb skal radiologisk afdeling registrere AFB01A Brystkræft: henvisning til pakkeforløb start Eks Ved screeningsundersøgelse findes begrundet mistanke om brystkræft henvisning til brystkirurgisk afdeling Ved screeningsundersøgelse for brystkræft konstaterer mammografiklinikken, at undersøgelsen medfører en begrundet mistanke om brystkræft. Klinikken henviser patienten til brystkirurgisk afdeling med begrundet mistanke om brystkræft. Når brystkirurgisk afdeling modtager henvisning med begrundet mistanke om brystkræft, skal afdelingen registrere AFB01A Brystkræft: henvisning til pakkeforløb start Eks Ved screeningsundersøgelse findes begrundet mistanke om brystkræft henvisning til klinisk mammografi i egen radiologiske afdeling Ved screeningsundersøgelse for brystkræft konstaterer mammografiklinikken, at undersøgelsen medfører en begrundet mistanke om brystkræft. Klinikken bestiller en klinisk mammografi i egen radiologiske afdeling med begrundet mistanke om brystkræft. Når den kliniske mammografi bestilles med begrundet mistanke om brystkræft, skal afdelingen registrere AFB01A Brystkræft: henvisning til pakkeforløb start Eks Ved screeningsundersøgelse findes begrundet mistanke om brystkræft henvisning til klinisk mammografi i anden radiologiske afdeling Ved screeningsundersøgelse for brystkræft konstaterer mammografiklinikken, at undersøgelsen medfører en begrundet mistanke om brystkræft. Klinikken henviser til en klinisk mammografi i anden radiologisk afdeling med begrundet mistanke om brystkræft. Når den anden radiologiske afdeling modtager henvisning med begrundet mistanke om brystkræft, skal afdelingen registrere AFB01A Brystkræft: henvisning til pakkeforløb start Eks Henvisning med mistanke om brystkræft afdeling finder begrundet mistanke om kræft diagnosticeres med carcinoma in situ En patient henvises med mistanke om brystkræft til brystkirurgisk afdeling. Den initiale udredning medfører en klinisk vurdering om begrundet mistanke om brystkræft, hvor den samlede udredning medfører en carcinoma in situ brystkræft (CIS) diagnose. Side 14

15 Da patienten er henvist til brystkirurgisk afdeling med mistanke om kræft, hvor den initiale kliniske vurdering i afdelingen medfører en begrundet mistanke om brystkræft, skal forløbet inkluderes i pakkeforløb for brystkræft fra datoen for den kliniske vurdering af begrundet mistanke om brystkræft og afdelingen skal registrere AFB01A Brystkræft: henvisning til pakkeforløb start Eks Patientforløb med KOL findes begrundet mistanke om lungekræft I et eksisterende patientforløb for udredning af KOL viser undersøgelser, at der kan være begrundet mistanke om lungekræft. Den fortsatte udredning for den begrundede mistanke om lungekræft skal ske i regi af pakkeforløb for lungekræft. Patienten fortsætter sit forløb i samme afdeling. Afdelingen skal på datoen for vurderingen af begrundet mistanke om lungekræft registrere AFB26A Lungekræft: henvisning til pakkeforløb start Eks Ved patientforløb med udredning for tarmbetændelse diagnosticeres tarmkræft I et eksisterende patientforløb for udredning af tarmbetændelse viser undersøgelser, at patienten skal diagnosticeres med tyktarmskræft. Den fortsatte udredning for tyktarmskræft skal ske i regi af pakkeforløb for tyktarmskræft. Patienten fortsætter sit forløb i samme afdeling. Afdelingen skal på datoen for vurderingen af, at patienten har tyktarmskræft registrere AFB12A Tyk og endetarmskræft: henvisning til pakkeforløb start Eks I eksisterende forløb findes kræftsuspekt infiltrat (metastasesuspekt) på lunge yderligere udredning i lungemedicinsk afdeling inden for samme pakkeforløb I et eksisterende udrednings- og behandlingsforløb i regi af pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft vurderes resultatet af en radiologisk undersøgelse af lungerne, at der klinisk kan være begrundet mistanke om et kræftsuspekt infiltrat i den ene lunge, muligvis suspekt for metastase. Patienten henvises derfor til lungemedicinsk afdeling med henblik på diagnosticering af infiltratet. Da det klinisk vurderes, at patienten skal have foretaget yderligere undersøgelser i regi af igangværende pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft, skal pågældende afdeling blot fortsætte igangværende forløb. Lungemedicinsk afdeling skal registrere relevant i forhold til eksisterende aftaler beskrevet i Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter, da den yderligere undersøgelse vurderes at være udredning i eksisterende patientforløb. Afdelingen skal ikke registrere noget særskilt i forhold til de dedikerede pakkeforløbskoder. Patienten fortsætter forløbet i regi af pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft Eks I et eksisterende pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft findes begrundet mistanke om lungekræft I et eksisterende udrednings- og behandlingsforløb i regi af pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft vurderes resultatet af en radiologisk undersøgelse af lungerne, at der klinisk kan Side 15

16 være begrundet mistanke om et kræftsuspekt infiltrat i den ene lunge. Patienten henvises derfor til lungemedicinsk afdeling med henblik på diagnosticering af infiltratet. Hvis det klinisk vurderes i stamafdelingen for patientforløbet for kræft i tyk og endetarm, at patienten skal indgå i pakkeforløb for lungekræft, skal afdelingen henvise til lungemedicinsk afdeling med henblik på udredning i pakkeforløb for lungekræft. Lungemedicinsk afdeling skal registrere ved modtagelse af henvisning AFB26A Lungekræft: henvisning til pakkeforløb start Eks Ved kontrol findes begrundet mistanke om recidiv En patient er udredt og behandlet kirurgisk for kræft i blæren i regi af pakkeforløb. Ved kontrol med cystoskopi efter den kirurgiske behandling opstår der begrundet mistanke om recidiv. Patienten skal derfor gennemgå en fornyet udredning for at be eller afkræfte den begrundende mistanke om recidiv af kræft i blæren samt mulig udbredelse af sygdom. Patienten starte i et fornyet pakkeforløb for kræft i urinveje. Afdelingen skal registrere AFB13A Kræft i urinveje: henvisning til pakkeforløb start Eks Henvisning med begrundet mistanke om primær leverkræft til levertumorgruppen En patient er blevet henvist til udredning for begrundet mistanke om primær levertumor. I udredningsforløbet findes behov for at inddrage levertumorgruppen på universitetshospitalet. Den primære afdeling, som modtager henvisning med begrundet mistanke om primær levertumor, skal registrere AFB10A Primær levertumor: henvisning til pakkeforløb start Ved viderehenvisning til afdeling med levertumorgruppen skal denne ikke registrere AFB10A Primær levertumor: henvisning til pakkeforløb start, da udredning i det pågældende pakkeforløb er startet i regi af henvisende afdeling / den primære afdeling Eks Henvisning til levertumorgruppen for begrundet mistanke om tarmmetastaser i leveren En patient i et allerede startet udredningsforløb for kræft i tyk- og endetarm viderehenvises for begrundet mistanke om tarmmetastaser i leveren til en afdeling med levertumorgruppen. Den modtagende afdeling skal ved modtagelse af henvisning med begrundet om tarmmetastaser i leveren starte et nyt pakkeforløb og registrere AFB11A Tarmkræftmetastaser i leveren: henvisning til pakkeforløb start Eks Second opinion En patient er udredt inden for pakkeforløb for kræft i blæren på sygehus X og har her udtrykt ønske om second opinion i forbindelse med information om undersøgelsesresultater og behandlingstilbud. Patienten henvises til second opinion på sygehus Y. Sygehus X sender relevante undersøgelsesresultater til sygehus Y, som indkalder patienten til samtale. Side 16

17 Når sygehus Y modtager henvisning til second opinion og indkalder til samtale, skal afdelingen på sygehus Y ikke registrere svarende til pakkeforløb fra modtagelse af henvisning, da det ikke anses som værende at starte et nyt patientforløb for kræft i blæren Eks Symptomer på recidiv efter brystkræftoperation patient i anti-hormonel behandling Kvinde er i adjuverende behandling (medicinsk efterbehandling) med letrozol (anti-hormon) efter at være blevet opereret for brystkræft. Hun kommer i ambulatoriet og fortæller, at hun har tabt sig, er blevet meget forpustet og ved den objektive undersøgelse finder man tegn på væske på højre lunge. På begrundet mistanke om, at hendes symptomer kunne være tegn på et recidiv bestilles CT scanning af thorax og abdomen. Det beskrevne forløb skal inkluderes i pakkeforløb for brystkræft, da anti-hormonel behandling anvendes bredt i efterbehandling af brystkræft i flere år ved partiel eller komplet remission. Forløbet skal registreres som svarende til start af nyt forløb ved modtagelse af henvisning med begrundet mistanke om recidiv af brystkræft jævnfør kapitel 3.1. Afdelingen skal derfor, på tidspunkt for begrundet mistanke om recidiv af brystkræft, hvilket i den beskrevne case er besøgsdato i ambulatoriet, starte et nyt pakkeforløb for brystkræft og registrere AFB01A Brystkræft: henvisning til pakkeforløb start Eks Mistanke om brystkræft carcinoma in situ brystkræft En patient henvises med mistanke om brystkræft til brystkirurgisk afdeling. Udredningen medfører en carcinoma in situ brystkræft (CIS) diagnose. Når patienten er henvist med MISTANKE om brystkræft til brystkirurgisk afdeling og udredningen for mistanken medfører en carcinoma in situ brystkræft diagnose, skal brystkirurgisk afdeling IKKE registrere forløbet svarende til start i nyt pakkeforløb for brystkræft Eks telefonisk henvisning med begrundet mistanke om kræft i hjernen En patient har henvendt sig til almen praktiserende læge med hovedpine gennem de sidste 4 uger. Patienten henvises til speciallæge i neurologi. Undersøgelsen her medfører ikke sandsynlige forklaringer på symptomer. Speciallægen vurderer, at der kan være begrundet mistanke om kræft i hjernen, tager telefonisk kontakt til relevante neurologiske afdelings bagvagt med henblik på henvisning til pakkeforløb for kræft i hjernen. Bagvagten indlægger patienten akut i egen afdeling. Den telefoniske kontakt anses som start på pakkeforløbet med den efterfølgende akutte indlæggelse. Derfor skal neurologisk afdeling, når bagvagten har telefonisk kontakt med neurologisk speciallæge med henblik på start af pakkeforløb for kræft i hjernen med begrundet mistanke om kræft i hjernen, på dagen for den telefoniske kontakt registrere AFB23A Kræft i hjernen: henvisning til pakkeforløb start Side 17

18 3.2 Udredning start Kode for start af udredning skal registreres, når patienten har første fremmøde (besøg / indlæggelse) på afdelingen i forbindelse med udredning i regi af pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik). Første fremmøde omfatter besøg på paraklinisk afdeling i henvisningsperioden, som assistance til stamafdeling besøg / indlæggelse på stamafdeling besøg på paraklinisk afdeling efter henvisning til pakkeforløb med start på paraklinisk afdeling Paraklinisk afdeling defineres som radiologiske, fysiologiske og nuklearmedicinske afdelinger. Hvis stamafdelingen har modtaget henvisning til pakkeforløb for kræftområdet og bestiller undersøgelse i henvisningsperioden, vil første fremmøde til udredning start svare til dato for pågældende undersøgelse i paraklinisk afdeling. Det er stamafdelingens ansvar, at der indberettes til Landspatientregisteret. Hvis den assisterende afdeling ikke har systemmæssig mulighed for at registrere start af udredning, skal stamafdelingen således foretage indberetningen på relevante dato. Ved henvisning fra almen praktiserende læge eller speciallæge direkte til paraklinisk afdeling til udredning i pakkeforløb for organspecifik kræfttype skal paraklinisk afdeling, som værende stamafdeling, registrere første fremmøde. Hvis stamafdelingen har modtaget henvisning til pakkeforløb for en bestemt kræfttype og første fremmøde er besøg / indlæggelse på stamafdelingen, skal afdelingen ved første fremmøde registrere AFBxxB Kræftform xx: udredning start, første fremmøde Hvis paraklinisk afdeling har modtaget en henvisning med begrundet mistanke om kræft, skal paraklinisk afdeling som stamafdeling ved første fremmøde registrere AFBxxB Kræftform xx: udredning start, første fremmøde Hvis en patient ønsker udsættelse af tidspunkt for første undersøgelse, skal afdelingen registrere ventestatus, jævnfør Fællesindhold for basisregistrering for sygehuspatienter Eks Patient ønsker udsættelse af første undersøgelse En patient, der er henvist med begrundet mistanke om kræft i hjernen til neurokirurgisk afdeling, har fået tilbudt en dato til CT skanning af hjernen. Patienten ringer imidlertid til afdelingen for at høre, om det er muligt at udsætte undersøgelsen fire dage, da vedkommende skal til en familiefest. Side 18

19 Afdelingen skal aftale anden tid med patienten og skal registrere ventestatus jævnfør Fællesindhold for basisregistrering for sygehuspatienter. 3.3 Beslutning vedrørende initial behandling Efter endt udredning tages der klinisk beslutning om initial behandling. Beslutningen vil i forbindelse med de fleste pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik) blive taget ved en multidisciplinær konference, men kan ligeledes blive taget i afdelingen uden multidisciplinær konference Tilbud om initial behandling Beslutning: tilbud om initial behandling skal registreres, når det klinisk er besluttet at tilbyde patienten behandling, jævnfør pakkeforløbsbeskrivelserne for det enkelte organspecifikke kræftområde. Det vil sige, når udredningsforløbet er afsluttet, og der klinisk er taget beslutning om at tilbyde initial behandling til patienten, skal afdelingen registrere AFBxxC1 Kræftform xx: beslutning: tilbud om initial behandling Eks Kræft i prostata tilbud om initial behandling På baggrund af undersøgelsesresultater i udredningsforløbet i regi af pakkeforløb for kræft i prostata, tages der i afdelingen klinisk beslutning uden multidisciplinær konference om, at patienten er færdigudredt og skal henvises til initial behandling på anden afdeling. Udredende stamafdeling skal ved beslutning om at tilbyde patienten initial behandling, registrere AFB16C1 Kræft i prostata: beslutning: tilbud om initial behandling Eks Initial aflastende operation På baggrund af undersøgelsesresultater i udredningsforløbet i regi af pakkeforløb for kræft i galdegang, tages ved en multidisciplinær konference klinisk beslutning om, at patienten skal tilbydes en aflastende operation initialt (fx stent operation ved en endoskopisk procedure) med en senere efterfølgende intenderet radikal operation. Afdelingen skal, når der tages beslutning om at tilbyde patienten en aflastende operation med efterfølgende initial behandling, registrere AFB08C1 Kræft i galdegang: beslutning: tilbud om initial behandling Eks Tværsektoriel multidisciplinær konference beslutning Ved en tværhospital multidisciplinær konference i forbindelse med et udredningsforløb for lungekræft beslutter deltagerne, at patienten skal tilbydes initial behandling. Stamafdelingen, hvor patienten er tilknyttet, skal registrere AFB26C1 Lungekræft: beslutning: tilbud om initial behandling Eks Tilbud om nervebesparende kirurgi ved kræft i prostata Efter endt udredning for begrundet mistanke om kræft i prostata bliver det besluttet at tilbyde patienten en nervebesparende operation. Side 19

20 Afdelingen skal registrere AFB16C1 Kræft i prostata: beslutning: tilbud om initial behandling Eks Tilbud om kemoembolisering for primær leverkræft På baggrund af undersøgelsesresultater i udredningsforløbet i regi af pakkeforløb for primær leverkræft, tages der i afdelingen klinisk beslutning ved en multidisciplinær konference, at patienten er færdigudredt og skal henvises til kemoemboliserende behandling (TACE eller SIRT) i anden afdeling. Udredende stamafdeling skal ved beslutning om at tilbyde patienten initial behandling, registrere AFB10C1 Primær leverkræft: beslutning: tilbud om initial behandling Tilbud om initial behandling i udlandet Beslutning: tilbud om initial behandling i udlandet skal registreres, når det klinisk er besluttet at tilbyde patienten behandling i udlandet. Det vil sige, når udredningsforløbet er afsluttet, og der klinisk er taget beslutning om, at patienten på de foreliggende undersøgelsesresultater og mulige andre forhold i forbindelse med patientforløbet skal tilbydes initial behandling i udlandet, skal afdelingen registrere AFBxxC1A Kræftform xx: beslutning: tilbud om initial behandling i udlandet Initial behandling ikke relevant Beslutning: initial behandling ikke relevant skal registreres, når det klinisk er besluttet, at initial behandling ikke er relevant at tilbyde patienten. Registreringen skal foretages, når det klinisk er besluttet, at det ikke er relevant at tilbyde patienten initial behandling patienten i forbindelse med et udredningsforløb er blevet radikalt opereret i forbindelse med en undersøgelse, og der klinisk tages beslutning om, at patienten ikke skal tilbydes og have foretaget yderligere behandling patienten i forbindelse med et udredningsforløb er blevet opereret samtidigt med en foretaget undersøgelse, hvor det skønnes, at den efterfølgende behandling, patienten skal modtage, er en opfølgende behandling på den initialt foretagne operation det klinisk er besluttet, at patienten ikke kan tåle den mulige behandling, og derfor ikke kan tilbydes initial behandling Det vil sige, når udredningsforløbet er afsluttet, og der klinisk er taget beslutning om, ikke at tilbyde patienten initial behandling, skal afdelingen registrere AFBxxC2 Kræftform xx: beslutning: initial behandling ikke relevant Eks Grundet patienten tilstand ingen tilbud om initial behandling udredende afdeling Udredende afdeling henviser en patient med diagnosticeret myelomatose (hæmatologisk kræftform) til onkologisk afdeling med henblik på vurdering af behandlingsmuligheder. Ved vurdering af undersøgelsesresultater og patientens tilstand, besluttes det klinisk i onkologisk afdeling, at der ikke kan tilbydes initial behandling til patienten. Side 20

21 Udredende afdeling, der ved hjælp af assistance fra onkologisk afdeling, klinisk har besluttet ikke at tilbyde initial behandling til patienten, skal registrere AFB04C2 Myelomatose: beslutning: initial behandling ikke relevant Eks Grundet patienten tilstand ingen tilbud om initial behandling onkologisk afdeling Udredende afdeling henviser en patient med diagnosticeret myelomatose (hæmatologisk kræftform) til onkologisk afdeling med henblik på vurdering af behandlingsmuligheder. Ved vurdering af undersøgelsesresultater og patientens tilstand, besluttes det klinisk i onkologisk afdeling, at der ikke kan tilbydes initial behandling til patienten. Onkologisk afdeling, der i en selvstændig kontakt tager den endelige beslutning om, ikke at tilbyde patienten behandling, skal registrere AFB04C2 Myelomatose: beslutning: initial behandling ikke relevant Eks Radikalt opereret under udredning kræft i testikel En patient er blevet udredt i pakkeforløb for kræft i testikel. Under udredningen er den syge testikel fjernet med henblik på patologisk / histologisk undersøgelse. Patienten skønnes efterfølgende som radikalt opereret. Når der i afdelingen er taget stilling til, at patienten er radikalt opereret i forbindelse med udredningen, skal afdelingen registrere AFB18C2 Kræft i testikel: beslutning: initial behandling ikke relevant Efterfølgende behandlinger er ikke start på initial behandling men efterbehandling og der skal ikke foretages yderligere registrering i forhold til pakkeforløb på kræftområdet Eks Kræft i blæren TUR-B i forbindelse med udredning En patient er henvist til udredning for kræft i blæren. I forbindelse med udredning foretages en TUR-B med mulighed for histologisk undersøgelse. Patienten skønnes initialt behandlet. Når der i afdelingen er taget stilling til, at patienten er initialt behandlet i forbindelse med udredningen, skal afdelingen registrere AFB14C2 Kræft i blæren: beslutning: initial behandling ikke relevant Efterfølgende behandlinger er ikke start på initial behandling men efterbehandling og der skal ikke foretages yderligere registrering i forhold til pakkeforløb på kræftområdet Initial behandling ikke relevant, overvågning uden behandling Beslutning: initial behandling ikke relevant, overvågning uden behandling skal registreres, når det klinisk er besluttet at tilbyde patienten et overvågningsregime som følge af diagnosticeringen og ikke tilbyde yderligere behandling på dette tidspunkt. Det vil sige, når udredningsforløbet er afsluttet, og der klinisk er taget beslutning om, at patienten på de foreliggende undersøgelsesresultater skal tilbydes et overvågningsregime (aktiv overvågning, active surveillance, wait and watch, watchfull waiting etc.), hvor man vil se Side 21

22 symptomerne/sygdommen an med henblik på eventuel udvikling af behandlingskrævende kræftsygdom, skal afdelingen registrere Kræftform xx: beslutning: initial behandling ikke relevant, overvågning uden AFBxxC2A behandling Dette forekommer fx ved kræft i prostata i form af watchful waiting og aktiv overvågning, men kan også forekomme ved andre kræftformer. Hvis patienten ved et besøg i forbindelse med aktiv overvågning igen skal vurderes grundet udvikling af sygdom med henblik på eventuel yderligere udredning og behandling, skal afdelingen starte et nyt pakkeforløb med registrering svarende til beskrivelsen i kapitel 2 med blandt andet registrering af henvisning til pakkeforløb start Eks Watchfull waiting kræft i prostata En patient er henvist og udredt i regi af pakkeforløb for kræft i prostata. Ved multidisciplinær teamkonference bliver det besluttet, at tilbyde patienten et regime med watchfull waiting med henblik på mulig senere endokrin behandling. Afdelingen skal registrere Kræft i prostata: beslutning: initial behandling ikke relevant, overvågning uden AFB16C2A behandling Eks Initial behandling under udredning En patient er henvist med blod i urinen med henblik på diagnosticering. Patienten får foretaget en TUR-B (transuretral resektion af blæren) under diagnosen hæmaturi. Efterfølgende viser cytologisk undersøgelse, at patienten skal diagnosticeres med kræft i blæren. På baggrund af udredning og cytologisk svar besluttes ved en multidisciplinær konference, at patienten er færdig udredt, at den initiale behandling er foretaget i forbindelse med det kirurgiske indgreb TUR-B, samt at patienten skal tilbydes et regime med kvartalsvis opfølgning for at følge sygdommens udvikling. Afdelingen skal registrere Kræft i blæren: beslutning: initial behandling ikke relevant, overvågning uden AFB14C2A behandling 3.4 Radikal operation i forbindelse med udredning Ved flere kræftformer kan det forekomme, at tumor fjernes radikalt i forbindelse med undersøgelse under udredning inden patienten er færdigdiagnosticeret. Histologisvaret og øvrige parametre vil herefter afgøre, om patienten skal have tilbudt initial behandling (dvs. yderligere behandling), som beskrevet i pakkeforløb for de organspecifikke kræftformer. Besluttes det som endelig resultat af udredningen, at patienten skal tilbydes yderligere initial behandling, skal afdelingen registrere AFBxxC1 Kræftform xx: beslutning: tilbud om initial behandling Side 22

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

Registreringsvejledning Pakkeforløb for kræftområdet

Registreringsvejledning Pakkeforløb for kræftområdet Registreringsvejledning Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse af baggrunden for etableringen af registrerings-

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for stabil angina pectoris Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

1.2 Udredning start 9 1.2.1 Patient ønsker udsættelse af tidspunkt for undersøgelse 9

1.2 Udredning start 9 1.2.1 Patient ønsker udsættelse af tidspunkt for undersøgelse 9 Sundhedsanalyser Sagsnr: 14/15288 30. november 2015 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ) Pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) Dokumentet indeholder svar på ofte stillede spørgsmål vedrørende

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype 1. Indledning

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 21. april 2016 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 MONITORERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for pakkeforløb

Læs mere

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 1 Indledning Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Ministeriet for

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfakt uden ST-elevation Denne vejledning indeholder,

Læs mere

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ)

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ) OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ) Pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) Dokumentet indeholder svar på ofte stillede spørgsmål vedrørende registrerings- og monitoreringsmodellen for pakkeforløb

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 3. maj 2016 ÅRSOPGØRELSE 2015 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2016 Datagrundlag: Data fra Landspatientregisteret 1. januar 2015

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

Konferens om de danske kræftpakker

Konferens om de danske kræftpakker Konferens om de danske kræftpakker Lund 19. marts 2014 Specialkonsulent Mari-Ann Munch Region Sjælland Program/Indhold Historik Monitoreringsmodel Opfølgning på monitorering Pakkerne som styringsredskab

Læs mere

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer.

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer. NOTAT Forløbstid i pakkeforløb Baggrund I oktober 2007 indgik Danske Regioner og Regeringen en aftale om udarbejdelse af pakkeforløb for alle kræftformer. I aftalen står blandt andet, at: Forløbene skal

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 5. maj 2015 ÅRSOPGØRELSE 2014 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2015 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM

Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM Indholdsfortegnelse: Side 1: Forklaring til tabellerne Side 3: Region Midtjylland samlet Side 7: Regionshospitalet Horsens Side 9: Hospitalsenhed

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet og i hvilken grad bliver forløbene gennemført inden for anbefalede forløbstider

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet?

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? ANALYSE Januar 18 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? Og bliver forløbene gennemført inden for forløbstiderne? 13-16 Indhold Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet...

Læs mere

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker OrOrientering om arbejdet med kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk 1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008 Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 421 Offentligt Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 28 Monitorering af pakkeforløb for kræft, 2.-4. kvartal 28 Uddrag og citater er kun tilladt med

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 15. maj 2014 Årsopgørelse 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 15. maj 2014 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 4. kvartal 2012 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 31. maj 2013 Datagrundlag:

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/ november 2015 METODE OG TOLKNING. Monitorering af kræftområdet fra 1. juli 2012 (anno 2012)

Afdeling for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/ november 2015 METODE OG TOLKNING. Monitorering af kræftområdet fra 1. juli 2012 (anno 2012) Afdeling for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 METODE OG TOLKNING Monitorering af kræftområdet fra 1. juli 2012 (anno 2012) Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 1.2 Nye tiltag 3 2. Monitoreringsmodel

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Dato 24-02-2015 Sagsnr. 4-1612-62/2 MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

Udredning af ukendt primær tumor generelt

Udredning af ukendt primær tumor generelt Udredning af ukendt primær tumor generelt Temadag i Dansk Cytologiforening Lone Duval, Afdelingslæge, Ph.d. Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital Fredag d 4.3.16 Tilbagevendende spørgsmål Almen

Læs mere

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for stabil angina pectoris Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Region Syddanmark Med henblik på en samlet og opdateret status i forbindelse med implementeringen af pakkeforløbene er det i regi

Læs mere

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5425 Web www.regionh.dk Dato 14. august 2008 Journal

Læs mere

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 Ole Andersen, overlæge Disposition Baggrund og tanker for indførsel af pakkeforløb i 2007 Organisering af arbejdet med at udvikle

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 3. KVARTAL 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er

Læs mere

Monitorering af hjerteområdet

Monitorering af hjerteområdet Regionale stormøder Monitorering af hjerteområdet April 2013 Dorte Johansen og Louise Nordentoft Furbo Agenda 1. Baggrund 2. Registreringsmodel 3. Monitoreringsmodel 4. Formidling 5. Vejledningsmateriale

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræftpatienter

Monitorering af pakkeforløb for kræftpatienter Monitorering af pakkeforløb for kræftpatienter EPJ-Observatoriets årskonference 2008 Morten Hjulsager, Sundhedsstyrelsen Baggrund Oktober 2007 indgik Regeringen g og regionerne aftale om akut handling

Læs mere

I det følgende præsenteres årsopgørelsen for 2004.

I det følgende præsenteres årsopgørelsen for 2004. ÅRSOPGØRELSE 2004 SUNDHEDSSTYRELSENS EKSPERTPANEL VEDR. EKSPERIMENTEL BEHANDLING I UDLANDET (SECOND OPINION-ORDNINGEN) nedsatte i januar 2003 et rådgivende panel vedrørende eksperimentel behandling. Panelet

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET AUGUST, 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 28. februar 2014

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 28. februar 2014 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 4. Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 28. februar 2014 Datagrundlag: Data

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2017 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 2. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 2. september 2013

Kvartalsopgørelse. 2. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 2. september 2013 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 2. kvartal 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 2. september 2013 Datagrundlag:

Læs mere

Komorbiditet og patienter som ikke umiddelbart passer ind i pakkeforløb

Komorbiditet og patienter som ikke umiddelbart passer ind i pakkeforløb Lars Onsberg Henriksen, Koncerndirektør Komorbiditet og patienter som ikke umiddelbart passer ind i pakkeforløb Set fra en regional synsvinkel overordnet, strategisk planlægningsmæssigt, og behov for ændret

Læs mere

Forsinket diagnose af kræft, varigt mén.

Forsinket diagnose af kræft, varigt mén. Forsinket diagnose af kræft, varigt mén. (Artikel fra årsberetning 2002) Hvis der ikke er blevet stillet en rigtig diagnose af patientens sygdom, eller at diagnosen er blevet stillet for sent, kan der

Læs mere

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Vejledningen er udarbejdet i tilslutning til bekendtgørelse nr. XX af xx/xx-15 om maksimale ventetider

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 3. KVARTAL 2016 2016 2 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 3. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

Præciseringsnotat vedrørende dokumentation på overholdelse af bekendtgørelsen om maksimal ventetid til behandling for kræft mv.

Præciseringsnotat vedrørende dokumentation på overholdelse af bekendtgørelsen om maksimal ventetid til behandling for kræft mv. Afdeling: Direktionssekretariatet Udarbejdet af: Charlotte Lykke Palmus/Helle Bøgh Jørgensen/Pia Hansen/Mette Høvsgaard Sagsnr.: 11/9816 E-mail: Dato: 1. maj 2012 Telefon: Præciseringsnotat vedrørende

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Dato: 27-07- 2015 Brevid: 2465835 Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Som opfølgning på de nationale krav til overholdelse af standardforløbstider for kræft-

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014 Dato 28-08-2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ DABP dabp@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer.

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer. Task Force for Kræftområdet Akut handling og klar besked: Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for kræftpatienter Introduktion Regeringen og Danske Regioner indgik den 12. oktober 2007 en aftale

Læs mere

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Der var for nogle år tilbage behov for et væsentligt kvalitetsløft i dansk kræftbehandling, i det behandlingen desværre var præget af meget lange patientforløb

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013 Dato 15. maj 2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013 Resumé Nærværende notat indeholder

Læs mere

I det følgende præsenteres årsopgørelsen 2003.

I det følgende præsenteres årsopgørelsen 2003. ÅRSOPGØRELSE 2003 SUNDHEDSSTYRELSENS EKSPERTPANEL VEDR. EKSPERIMENTEL BEHANDLING I UDLANDET (SECOND OPINION-ORDNINGEN) nedsatte i januar 2003 et rådgivende panel vedrørende eksperimentel behandling. Panelet

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 1. Baggrund Hvert kvar offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Årsrapport 2011. Patientklager OUH. Direktionssekretariatet

Årsrapport 2011. Patientklager OUH. Direktionssekretariatet Årsrapport 2011 Patientklager OUH Direktionssekretariatet Indholdsfortegnelse 1. Indledning.... 1 2. Database til registrering af klager.. 1 3. Nyt Patientklagesystem 2 4. Opgørelser 2 4.1 Klagetyper.

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 1. KVARTAL 2016 2016 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 1. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I ØJNE OG ORBITA

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I ØJNE OG ORBITA PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I ØJNE OG ORBITA 2012 Pakkeforløb for kræft i øjne og orbita revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Notat Status på kræftpakker

Notat Status på kræftpakker Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 19. januar 11 Udarbejdet af: Morten Jakobsen E-mail: Morten.Jakobsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631365 1. Baggrund Notat

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg

Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Denne vejledning om håndtering af frit og udvidet frit

Læs mere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere 1. Baggrund Regeringen og Danske Regioner har siden 2011 i økonomiaftalerne aftalt, at der løbende skal

Læs mere

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under Matrix Ringkjøbing Amt, inkl. servicemål samt indikatorområder /VK 05.08.02 side 1 Kriterier, Standarder og Indikatorområder Patient Hvor intet andet er anført kommer indikatoren fra den landsdækkende

Læs mere

01.04.2015 N O T A T. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015 N O T A T. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for multipel sklerose under specialet: neurologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold

Læs mere

Fokuserede ophold. Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse. Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi

Fokuserede ophold. Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse. Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi Fokuserede ophold Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse (revideret 29.04.2004) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Status for pakkeforløb på kræftområdet april 2009

Status for pakkeforløb på kræftområdet april 2009 Status for pakkeforløb på kræftområdet april 2009 Danske Regioner udarbejder løbende en samlet status for implementering af pakkeforløbene på kræftområdet. Statusopgørelserne udarbejdes på baggrund af

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi. Dato: Maj 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi. Dato: Maj 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi Dato: Maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Diagnostisk radiologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Baggrund, implementering og evaluering af opfølgningsforløb

Baggrund, implementering og evaluering af opfølgningsforløb Baggrund, implementering og evaluering af opfølgningsforløb Kristian Antonsen DMCG (FU f/danske Regioner) Vicedirektør Bispebjerg/Frederiksberg Hospital; Region Hovedstaden Definitioner Opfølgning defineres

Læs mere

TARMKRÆFTMETASTASER I LEVEREN

TARMKRÆFTMETASTASER I LEVEREN PAKKEFORLØB FOR TARMKRÆFTMETASTASER I LEVEREN 2012 Pakkeforløb for tarmkræftmetastaser i leveren revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR LYMFEKNUDEKRÆFT OG KRONISK LYMFATISK LEUKÆMI

PAKKEFORLØB FOR LYMFEKNUDEKRÆFT OG KRONISK LYMFATISK LEUKÆMI PAKKEFORLØB FOR LYMFEKNUDEKRÆFT OG KRONISK LYMFATISK LEUKÆMI 2012 Pakkeforløb for lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres

Læs mere

Indberetningsskema Region Sjælland, januar 2011

Indberetningsskema Region Sjælland, januar 2011 Indberetningsskema Region Sjælland, januar 2011 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid ( ) og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER KRÆFTUDVALGET 20-05-2014 15:00. Mødelokale på regionsgården: H6. Kræftudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER KRÆFTUDVALGET 20-05-2014 15:00. Mødelokale på regionsgården: H6. Kræftudvalget - mødesager DAGSORDEN Kræftudvalget - mødesager KRÆFTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 20-05-2014 15:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården: H6 MEDLEMMER Mette Abildgaard Flemming Pless Susanne Due Kristensen Niels Høiby Finn

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2013 DNOR data frosset april 201 Data fra Landspatientregisteret modtaget 16. april. Rapport færdiggjort 30. april. Rapport

Læs mere

Vedrørende Politikens artikel den 18. april 2008 om oplysninger til Folketinget om de såkaldte kræftventetidssager

Vedrørende Politikens artikel den 18. april 2008 om oplysninger til Folketinget om de såkaldte kræftventetidssager Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Nytorv 5 1450 København K Tlf. 33 12 43 43 Fax 33 12 43 41 pf@patientforsikringen.dk 23. april 2008 J.nr. 0134-20070001-2/KIB.ho

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2012 DNOR data frosset april 201 Data fra Landspatientregisteret modtaget 26. april. Rapport færdiggjort maj. Rapport udarbejdet

Læs mere

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Danske Regioner/regioner, KL/kommuner, PLO og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udviklet en række indikatorer, der kan bruges

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR ANALKRÆFT. Pakkeforløb for analkræft 1

PAKKEFORLØB FOR ANALKRÆFT. Pakkeforløb for analkræft 1 2015 PAKKEFORLØB FOR ANALKRÆFT Pakkeforløb for analkræft 1 Pakkeforløb for analkræft Sundhedsstyrelsen, Sygehusbehandling og beredskab URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft, pakkeforløb, kræftbehandling,

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015 Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 3 august MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kva offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering

Læs mere

Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008

Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008 Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008 Tabel 1: Forløbstid (anvend kategorierne:, opfylder og opfylder ikke ) Forløbstid ifølge pakkebeskrivelse 1 Henvisningsperiode Udredningsperiode Operation

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR MYELOMATOSE

PAKKEFORLØB FOR MYELOMATOSE PAKKEFORLØB FOR MYELOMATOSE 2012 Pakkeforløb for myelomatose revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR LUNGEKRÆFT

PAKKEFORLØB FOR LUNGEKRÆFT PAKKEFORLØB FOR LUNGEKRÆFT 2012 Pakkeforløb for lungekræft Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL:

Læs mere

Information om pakkeforløb for prostatakræft

Information om pakkeforløb for prostatakræft Information om pakkeforløb for prostatakræft Der er mistanke om kræft i prostata hvis: Rektaleksploration giver mistanke om kræft(hård, assymetrisk) Prostataspecifikt antigen(psa( overstiger den aldersspecifikke

Læs mere

UROLOGISK. Kodevejledning. 0404 Urologisk kodevejledning 2013_Indhold.indd 1 11/12/12 09.35

UROLOGISK. Kodevejledning. 0404 Urologisk kodevejledning 2013_Indhold.indd 1 11/12/12 09.35 UROLOGISK Kodevejledning 2013 0404 Urologisk kodevejledning 2013_Indhold.indd 1 11/12/12 09.35 Urologisk registreringsvejledning, 5. udgave, 1. oplag DUS 2013. Udgivet af Dansk Urologisk Selskab (DUS).

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 1998-2002 2003:8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Retningslinier for Region Nordjylland vedr. håndtering af bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv.

Retningslinier for Region Nordjylland vedr. håndtering af bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv. Sundhed - Plan og Kvalitet Retningslinier for Region Nordjylland vedr. håndtering af bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv. Formål Vejledningen skal understøtte afdelingernes

Læs mere

Foreløbig status på kræftpakkeforløb i Region Midtjylland. Almen Praksis

Foreløbig status på kræftpakkeforløb i Region Midtjylland. Almen Praksis Foreløbig status på kræftpakkeforløb i Region Midtjylland Almen Praksis Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Foreløbig status på kræftpakkeforløb 2 Baggrunden for indførelse af kræftpakkeforløbene

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR AKUT LEUKÆMI OG FREMSKREDENT MYELODYSPLASTISK SYNDROM

PAKKEFORLØB FOR AKUT LEUKÆMI OG FREMSKREDENT MYELODYSPLASTISK SYNDROM PAKKEFORLØB FOR AKUT LEUKÆMI OG FREMSKREDENT MYELODYSPLASTISK SYNDROM 2012 Pakkeforløb for akut leukæmi og fremskredent myelodysplastisk syndrom - revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen

Læs mere