Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE"

Transkript

1 Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE September 2006

2 Forord AF-regionerne på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm har i et samarbejde forestået udarbejdelse af en strukturbeskrivelse for hver af de nye kommuner i området. Analyserne skal ses i lyset af den nye organisering af beskæftigelsesindsatsen, hvor kommunerne - som grundlag for planlægningen af arbejdsmarkedsindsatsen - får et særligt stort behov for viden om det arbejdsmarked de er en del af, og de arbejdsmarkedspolitiske udfordringer, som den arbejdsmarkedspolitiske indsats i jobcentrene skal imødegå. Der er udarbejdet 46 kommuneanalyser. Formålet med kommuneanalyserne er at give et grundlag for det enkelte jobcenter til at kunne se kommunens arbejdsmarkedspolitiske udfordringer både i et lokalt og regionalt perspektiv. For yderligere oplysninger kontakt: Helle Rye hos AF-Storkøbenhavn på tlf eller

3 Indledning Arbejdsmarkedet på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm anno 2006 hænger mere og mere sammen på tværs af kommuner og regioner. Den gennemsnitlige afstand mellem bopæl og arbejdssted vokser, og den naturlige konsekvens er en pendling, som i stigende grad overskrider de traditionelle administrative grænser. Specielt arbejdsmarkedet omkring hovedstaden har været genstand for en øget indpendling af arbejdskraft, men også andre byområder træder frem som lokale centre for beskæftigelse og arbejdspladser. En analyse af pendlingsmønsteret i Danmark 1 viser at der øst for Storebælt optræder otte arbejdskraftoplande, dvs. områder der fremstår som relativt velafgrænsede i forhold til ind- og udpendling. I forlængelse af denne udvikling og med udgangspunkt i omlægningen af beskæftigelsesindsatsen fra 2007 belyses de nye kommuners rolle på arbejdsmarkedet på baggrund af de arbejdskraftoplande, hvori de indgår. For at forberede overgangen til de nye strukturer for beskæftigelsespolitikken har AF-regionerne på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm udarbejdet et sæt af analyser: En pendlingsanalyse, der analyserer ind- og udpendling fra de nye kommuner samt opdeler Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm i arbejdskraftoplande En strukturbeskrivelse, der beskriver status og udvikling på arbejdsmarkedet på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm inden for 8 arbejdskraftoplande En prognose, der fremskriver arbejdsstyrken, arbejdspladser og ledighed inden for de 8 arbejdskraftoplande frem til 2015 Som en del af strukturbeskrivelsen udarbejdes kommunebeskrivelser, der skitserer de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer for de nye kommuner på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm. For at kunne perspektivere struktur- og udviklingsbeskrivelserne sammenlignes kommunen dels med det arbejdskraftopland, som kommunen er en del af, og dels med hele landet. Vallensbæk Kommune indgår i arbejdskraftoplandet hovedstadsområdet, der udgøres af Storkøbenhavn, Frederiksborg og Roskilde amter samt Ringsted og Stevns kommuner (se forsiden). 1 Se: Larsen, Morten M. (2006): Pendlingsoplande i Østdanmark. Akf working paper. København. 2

4 Befolkningen og arbejdsstyrken Der er indbyggere i Vallensbæk Kommune og kommunen er derved den mindste kommune, hvad angår indbyggertal i hovedstadsområdet personer indgår i arbejdsstyrken, svarende til 58,9 pct. jf. tabel 1. Tabel 1: Arbejdskraftbalancen, Status og udvikling Vækst i procent Befolkning ,1 3,2 2,3 Ude af erhverv ,4 6,9 5,5 Arbejdsstyrken ,7 0,3-0,3 Erhvervsfrekvens (%)* 88,7-0,6-0,9-0,5 Arbejdsløshed ,3-35,9-23,8 Beskæftigelse ,5 3,1 1,4 Beskæftigelsesfrekvens (%)** 85,7 0,4 1,7 1,0 Arbejdspladser ,5 3,8 1,4 Indpendlere ,4 15,5 - Udpendlere ,8 8,4 - Netto udpendling ,0 19,7 - Bor og arbejder i omr.(%)*** 15,0 8,6-0,1 - * Arbejdsstyrken i procent af befolkningen for aldersgruppen år ** Beskæftigelsen i procent af befolkningen for aldersgruppen år *** Personer der bor og arbejder i kommunen i procent af beskæftigelsen I forhold til hovedstadsområdet har Vallensbæk Kommune relativt få personer uden for arbejdsstyrken, og Vallensbæk kommune har den højeste andel af kommunens indbyggere i arbejdsstyrken af samtlige kommuner i hovedstadsområdet. Det hænger sammen med, at erhvervsfrekvensen dvs. den del af de årige, der indgår i arbejdsstyrken er høj sammenlignet med hovedstadsområdet. Vallensbæk Kommune har således en erhvervsfrekvens på 88,7 pct. og hovedstadsområdet en erhvervsfrekvens på 80,8 pct. Arbejdsstyrken er i løbet af de senere år blevet mindre i Vallensbæk Kommune, bl.a. fordi befolkningen er blevet ældre. Arbejdsstyrkens struktur Sammenlignet med hovedstadsområdet er der i arbejdsstyrken i Vallensbæk Kommune forholdsvist få unge (15-29 år) og mange i den anden ende af skalaen (45-59 år). Der er 743 nydanskere i arbejdsstyrken i Vallensbæk Kommune, heraf 401 fra vestlige lande og 342 fra ikke-vestlige lande. Det er en lidt mindre andel af nydanskere fra ikke-vestlige lande end i oplandet. 3

5 Uddannelsesstrukturen er anderledes i Vallensbæk end i oplandet, idet Vallensbæk Kommune har relativt få ikke-faglærte men til gengæld mange faglærte i arbejdsstyrken. Den aktuelle ledighed Vallensbæk Kommune havde 205 ledige i maj måned 2006, jf. tabel 2, hvilket er et fald på knap 21 pct. på et år. Undtagen de selvstændiges a-kasse, a-kassen for funktionærer og tjenestemænd, FOA og a-kassen for nærings- og nydelsesmiddelarbejdere, har alle a-kassegrupper fået del i faldet, der dog har været mest markant for a-kasser, der organiserer bygningshåndværkere. Da der generelt er tale om meget små grupper, udløser bevægelserne i ledigheden meget store procentvise ændringer. Tabel 2: fordelt på a-kasse grupper, maj 2006 Kommune Δ % ** (%)* (%)* (%)* Selvstændige 12 6,3 9,1 3,3 5,4 3,6 5,5 3,1 Akademikere 13 6,8-31,6 2,2 18,2 4,7 11,2 4,6 Funktionærer og Tjenestemænd 22 11,5 4,8 2,2 13,2 3,2 12,5 3,0 HK 35 18,3-36,4 3,5 15,5 5,2 15,4 5,4 Tekniske Funktionærer 19 9,9 0,0 3,2 7,4 4,0 6,0 3,5 Byggefagene 5 2,6-44,4 3,0 1,7 2,7 2,5 2,7 Metalarbejderne 3 1,6-57,1 1,5 2,5 4,1 3,2 3,2 3F 33 17,3-29,8 7,9 14,3 7,5 20,0 6,6 Nærings- og Nydelsesarbejderne 5 2,6 150,0 12,5 0,8 7,8 2,1 6,6 Fag og Arbejde (FOA) 14 7,3 27,3 3,5 5,7 3,4 7,1 3,9 Øvrige 30 15,7-26,8 4,3 15,2 6,2 14,4 5,9 Forsikrede i alt ,0-21,1 3,5 100,0 4,6 100,0 4,4 Ikke-forsikrede 14-17,6 I alt ,8 Kilde: Danmarks Statistik (CRAM) * i procent af arbejdsstyrken **Ændringen i antallet af ledige fra maj 2005 til maj 2006 Anm.: gennemsnitlige fuldtidsledige Der er fortsat stor forskel på ledigheden for personer med forskellig funktion på arbejdsmarkedet. Det er eksemplificeret ved at metalarbejdere, funktionærer og tjenestemænd (lærere, sygeplejersker og pædagoger) samt akademikere har en markant lavere ledighed end ufaglærte (eksempelvis 3F). Ledigheden for forsikre ledige i Vallensbæk Kommune ligger på 3,5 og er 1,1 procentpoint lavere end ledigheden i oplandet og 0,9 procentpoint lavere end på landsplan. Ledighedssammensætningen er anderledes i Vallensbæk Kommune end i oplandet. Akademikere fylder mindre i ledighedsbilledet og de faglærte mere. 4

6 Beskæftigelsen Ud af arbejdsstyrken i Vallensbæk Kommune på personer er beskæftigede. Fra 1997 til er der sket et fald i antal beskæftigede med bopæl i kommunen på 5,5 pct., jf. tabel 3. Det svarer til et fald i beskæftigelsen på 407 personer. I hovedstadsområdet og hele landet er beskæftigelsen til sammenligning steget med henholdsvis 3,1 pct. og 1,4 pct. Vallensbæk Kommune har derfor i de seneste år oplevet en relativt dårligere beskæftigelsesudvikling. Tabel 3: Beskæftigede inden for kommunen fordelt på uddannelse sammenlignet med arbejdskraftoplandet og hele landet, status og udvikling (%) (%) (%) Ufaglærte ,7-15,0 35,4-7,3 36,8-11,8 Ufaglært/Uoplyst ,5-20,2 23,6-12,9 28,0-15,9 Studenter, hf, hhx, htx 576 8,2 5,7 11,8 6,2 8,8 4,7 Faglærte ,2-7,2 32,5-2,1 37,1 3,4 Handels- og kontor ,0-4,5 14,8-5,2 14,7-0,7 Bygge & anlæg 309 4,4-3,7 4,2-0,2 5,2 3,2 Jern & metal 452 6,4-20,6 4,9-6,7 6,7 0,8 Social & sundhedsassistenter 265 3,8 14,2 3,0 18,9 3,4 27,5 Andre 405 5,7-13,8 5,6 0,0 7,1 5,4 Korte videregående uddannelser 400 5,7 15,6 5,2 22,3 4,9 28,2 Mellemlange videregående uddannelser ,1 10,0 16,3 20,7 14,8 20,0 Pædagogiske 145 2,1 29,5 3,3 31,9 3,3 39,8 Folkeskolelærere 151 2,1-7,9 2,5 8,3 2,9 6,0 Samfundsfaglig 153 2,2 17,7 2,4 21,8 1,8 22,6 Teknisk mv ,5 3,3 2,9 5,7 2,5 5,9 Sundhed 167 2,4 8,4 2,9 12,0 2,9 13,5 Bachelor (alle) 60 0,8 50,0 2,2 67,2 1,4 66,3 Lange videregående uddannelser 374 5,3 35,5 10,6 35,6 6,4 30,8 Humanistiske 142 2,0 51,1 3,7 46,9 2,0 41,1 Naturvidenskabelig 100 1,4 12,4 2,7 23,3 1,6 25,1 Samfundsvidenskabelig 43 0,6 43,3 1,8 52,2 1,2 40,8 Sundhed 43 0,6-2,3 1,3 8,5 0,9 7,4 Andre 23 0,3 64,3 0,4 16,2 0,4 9,6 Forskere og Ph.d.-uddannelse 23 0,3 360,0 0,7 83,8 0,4 90,4 I alt ,0-5,5 100,0 3,1 100,0 1,4 Beskæftigelsestilbagegangen har udelukkende ramt de ikke-faglærte og faglærte i kommunen. I var der således beskæftiget 407 ufaglærte og 238 faglærte færre end i Det svarer til en tilbagegang på henholdsvis 15, 0 og 7,2 pct, hvilket er en væsentlig større nedgang end inden for oplandet. Alligevel har det ikke ført til højere ledighed. Det hænger sammen med, at især mange ikke-faglærte siden 1997 har forladt arbejdsmarkedet. Til gengæld er beskæftigelsen steget for personer med en videregående uddannelse 15,6 pct. for personer med en kort videregående uddannelse, 10,0 pct. for personer med en mellemlang 5

7 videregående uddannelse og 35,5 pct. for personer med en lang videregående uddannelse. Beskæftigelsesfremgangen for personer med en kort og mellemlang videregående uddannelse har været væsentlig lavere end i oplandet, mens stigningen for personer med en lang videregående uddannelse svarer til udviklingen i oplandet. Denne udvikling har ført til, at de ikke-faglærte og faglærte nu udgør en mindre andel af beskæftigelsen. Som det fremgår af tabel 3, udgør disse to grupper tilsammen dog fortsat hovedparten af de beskæftigede i Vallensbæk Kommune med 75,9 pct. De resterende 24,1 pct. har en videregående uddannelse. Der er uddannelser, hvor en meget stor andel er i beskæftigelse, og hvor en stigning i beskæftigelsen vil øge manglen. Det er generelt uddannelser inden for sundhedsområdet, både personer med en mellemlang og en lang videregående uddannelse. Beskæftigelsesandelen er også høj for personer med læreruddannelse, for de pædagogiske uddannelser generelt og for personer med en uddannelse inden for bygge- og anlægsområdet. En prognose for det arbejdskraftopland, som Vallensbæk Kommune indgå i, peger på, at der på 10 års sigt generelt vil bliver udbredt mangel på personer med en kompetencegivende uddannelse. 2 - Især social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og læger - Folkeskolelærer - Faglærte indenfor bygge- og anlægsområdet samt metal Erhvervsstrukturen Det fremgår af tabel 4, at der er arbejdspladser i Vallensbæk Kommune i Arbejdsmarkedet på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm i Bemærk at antallet af arbejdspladser afviger fra antallet i tabel 1. Dette skyldes at tallene for arbejdspladser i indeværende afsnit bygger på tal fra det kommunale nationalregnskab (KRNR), mens opgørelsen i tabel 1 anvender RAS-statistikken. For en forklaring på forskelle mellem KRNR og RAS henvises til appendikset sidst i rapporten. 6

8 Tabel 4: Arbejdspladser inden for kommunen fordelt på brancher, sammenlignet med arbejdskraftoplandet og hele landet, status og udvikling 2005 (%) (%) (%) Landbrug, fiskeri og råstofudvikling 32 0,8-18,2 0,8-14,7 3,2-21,4 Nærings- og nydelsesmiddelindustri 106 2,7-61,6 1,2-28,2 2,7-14,9 Mineralolie-, kemisk- og plastindustri 50 1,3-92,7 2,8 5,5 2,4-1,2 Jern- og metalindustri mv ,6-4,4 3,0-25,4 6,2-13,2 Anden industri, Energi- og vandforsyning 119 3,0-74,7 2,7-20,6 4,0-21,3 Bygge- & anlægsvirksomhed 311 7,8 14,5 4,1 10,7 5,8 7,6 Handel, hotel- og restaurationsvirksomhed mv ,4 37,9 19,4 4,4 19,0 5,9 Transportvirksomhed, post og telekommunikation ,2 201,5 8,7 8,9 6,6 1,9 Finans- og forretningsservice ,2 172,1 19,4 35,5 13,6 32,8 Offentlig administration mv ,6 8,4 7,2-1,5 6,0-7,4 Undervisning ,0 31,5 7,1 8,3 7,4 5,6 Sundhedsvæsen mv. 70 1,8 1,1 5,3-1,5 5,4 0,2 Sociale institutioner mv ,9 24,2 10,7 14,1 11,7 13,2 Renovation, foreninger og forlystelser mv ,5 27,5 6,5 7,7 5,3 12,7 Boligbenyttelse 16 0,4-54,5 0,9 3,0 0,7 0,2 I alt ,0 25,0 100,0 7,5 100,0 3,5 Kilde: Danmarks Statistik (KRNR) Bemærk: Tallene i denne tabel kan ikke sammenlignes med arbejdskraftbalancen i tabel 1, da de bygger på to forskellige opgørelsesmetoder. I lighed med hovedstadsområdet udgør hovedparten af arbejdspladserne i kommunen privat eller offentlig service. Således er 78 pct. af kommunens arbejdspladser inden for serviceerhverv. I hovedstadsområdet og hele landet er dette tilfældet for henholdsvis ca. 85 pct. og ca. 75 pct. af arbejdspladserne. Forskellen mellem hovedstadsområdet og Vallensbæk Kommune hænger sammen med, at Vallensbæk Kommune har en lidt større andel af sine arbejdspladser inden for bygge- og anlægssektoren og industrierhvervene. Som det fremgår af tabel 3, er der fra 1997 til sket en kraftig stigning i antallet af arbejdspladser på 25 pct. Til sammenligning er der i hovedstadsområdet og i hele landet sket en stigning på henholdsvis 7,5 pct. og 3,5 pct.. Den meget positive udvikling i antallet af arbejdspladser i Vallensbæk Kommune skyldes især en meget stor relativt vækst inden for transportvirksomhed, post og telekommunikation samt finans- og forretningsservice. Industriarbejdspladser er, som i mange andre kommuner i hovedstadsområdet, i tilbagegang. Således har der været et fald i antallet af arbejdspladser inden for alle de industrielle brancher i Vallensbæk Kommune. Bygge- og anlægssektoren har imidlertid i lighed med den offentlige og private servicesektor oplevet vækst. Indpendling og udpendling Som det tidligere er nævnt, er der beskæftigede med bopæl i Vallensbæk Kommune og arbejdspladser, jf. tabel 1. Det vil sige, at der er flere der pendler ud af kommunen for at arbejde, end der pendler ind i kommunen. 7

9 I alt er der personer, de pendler ud af kommunen for at arbejde. Det svarer til, at 85 pct. af de beskæftigede arbejder uden for Vallensbæk Kommune personer pendler hver dag til Vallensbæk Kommune for at arbejde. Det er dermed 73 pct. af kommunens arbejdspladser, der er besat af indpendlere. Der er generelt lidt flere indpendlere blandt personer med en lang videregående uddannelse. Således besættes 83,4 pct. af kommunens arbejdspladser med behov for akademisk arbejdskraft med personer bosat uden for kommunen. Det samme er kun tilfældet for 68,7 pct. af de ikke-faglærte arbejdspladser. Mønstret for udpendling mellem de forskellige uddannelsesgrupper er identisk med mønstret for indpendling. Beskæftigelsespolitiske udfordringer Nærværende beskrivelse af arbejdsmarkedet i Vallensbæk Kommune er en del af en større rapport, hvori også indgår en prognose for udviklingen på arbejdsmarkedet på Sjælland og øerne frem til Det fremgår heraf, at de generelle udfordringer fremover kommer til at bestå i et pres på arbejdsstyrken forårsaget af, at store årgange trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet mens de nye årgange, der gør deres entré, består af betydeligt færre personer. Samtidig vil efterspørgslen efter arbejdskraft med kompetencegivende uddannelse stige i et omfang, der vanskeligt kan honoreres af udbuddet. Det vil afstedkomme generel mangel på arbejdskraft med kompetencegivende uddannelse og indenfor visse sektorer og brancher udbredte flaskehalsproblemer. Sammenholdt med nærværende kommunebeskrivelse, peger det på, at der fremover vil være følgende beskæftigelsespolitiske udfordringer i kommunen: Vallensbæk Kommune har en faldende arbejdsstyrke, fordi kommunen har flere i de ældre aldersgrupper end i de yngre aldersgrupper, og dermed er afgangen større end tilgangen til arbejdsstyrken. Vallensbæk Kommune har dog fortsat en høj andel af befolkningen i arbejdsstyrken. Beskæftigelsen har været faldende, og dette har især ramt de ikke-faglærte, men også kommunes mange faglærte har oplevet vigende beskæftigelse. Trods faldende beskæftigelse har kommunen haft en stor vækst i antallet af arbejdspladser, herunder en vækst i arbejdspladser for ikke-faglærte. De nye arbejdspladser i Vallensbæk kommunen ser imidlertid ud til at blive besat af personer bosiddende uden for kommunen, idet væksten i arbejdspladser ikke umiddelbart har smittet af på kommunens egne borgere i form af stigende beskæftigelse. En stor del af kommunens arbejdskraft hentes da også uden for kommunen. Samtidig finder hovedparten af kommunens indbyggere beskæftigelse uden for kommunen. 8

10 Appendiks: Bilagstabeller Den foregående beskrivelse af arbejdsmarkedet i Vallensbæk kommune er udarbejdet på baggrund af de 15 nedenstående tabeller over kommunens befolknings- og virksomhedsdemografi. Tallene i tabellerne er i enkelte tilfælde ikke direkte sammenlignelige, da der anvendes tre forskellige dataregistre og opgørelsesmetoder. Tabel 1-8, og Er udarbejdet på baggrund af tal fra den Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik (RAS). RAS er en årlig individbaseret opgørelse af befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet, ultimo november måned. Da RAS indeholder informationer på et meget detaljeret niveau, anvendes den her til belysning af strukturerne på arbejdsmarkedet inden for kommunen. Tabel 9 beskriver imidlertid ledigheden på baggrund af det Centrale Register for arbejdsmarkedsstatistik (CRAM). CRAM statistikken udarbejdes månedligt, kvartalsvis og årligt, med udgangspunkt i den ledighed, der er registreret ved det offentlige arbejdsformidlingssystem. Da de månedlige variationer i ledigheden er indberegnet i CRAM statistikken, regnes den for mere pålidelig end RAS og ligger derfor sædvanligvis til grund for den statslige overvågning af ledigheden. Endelig er opgørelsen af arbejdspladser - tabel 13 - fordelt på brancher indenfor kommunen foretaget på baggrund af tal fra det Kommunale Nationalregnskab (KRNR). Ligesom CRAM er KRNR-tallene et udtryk for den gennemsnitlige aktivitet gennem hele året, og statistikken giver således et mere præcist billede af brancher præget af sæsonvariationer Tabel 1: Arbejdskraftbalance og udvikling 1997 til Vækst i procent Befolkning ,1 3,2 2,3 Ude af erhverv ,4 6,9 5,5 Arbejdsstyrken ,7 0,3-0,3 Erhvervsfrekvens (%)* 88,7-0,6-0,9-0,5 Arbejdsløshed ,3-35,9-23,8 Beskæftigelse ,5 3,1 1,4 Beskæftigelsesfrekvens (%)** 85,7 0,4 1,7 1,0 Arbejdspladser ,5 3,8 1,4 Indpendlere ,4 15,5 - Udpendlere ,8 8,4 - Netto udpendling ,0 19,7 - Bor og arbejder i omr.(%)*** 15,0 8,6-0,1 - * Arbejdsstyrken i procent af befolkningen for aldersgruppen år ** Beskæftigelsen i procent af befolkningen for aldersgruppen år *** Personer der bor og arbejder i kommunen i procent af beskæftigelsen 9

11 Tabel 2: Arbejdsstyrken fordelt på alder og køn, sammenlignet med arbejdskraftoplandet og hele landet og udvikling 1997 til Heraf Mænd Kvinder (%) - (%) - (%) år ,5 22,6 0,3-23,8 0,6-21, år ,3-25,0 24,2-14,3 23,5-16, år ,9 1,2 38,3 6,0 36,7 1, år ,5-9,9 30,8 3,7 33,0 10, år ,6 41,1 6,0 25,3 5,8 22,1 75 år ,2 41,7 0,4-10,1 0,5-7,9 I alt ,0-6,7 100,0 0,3 100,0-0,3 I alt år ,7-9,5 93,3-0,8 93,2-1,2 Tabel 3: Arbejdsstyrken fordelt efter højest gennemførte uddannelse, sammenlignet med arbejdskraftoplandet, og udvikling 1997 til Heraf Mænd Kvinder (%) indenfor kommunen (%) indenfor arbejdskraftoplandet Ufaglærte ,5 32,9 35,7 Faglærte ,8 43,2 32,7 Kort videregående uddannelse ,1 5,6 5,3 Mellemlang videregående uddannelse ,6 12,9 15,9 Lang videregående uddannelse ,6 5,3 10,4 I alt ,7 100,0 100,0 Kilde: Danmarks Statistisk (RAS) Tabel 4: Arbejdsstyrken fordelt på etnisk herkomst, sammenlignet med arbejdskraftoplandet Heraf Mænd Kvinder (%) Erhvervsfrekvens (15-59-år) (%) Erhvervsfrekvens (15-59-år) (%) Erhvervsfrekvens (15-59-år) Etniske danskere ,8 90,4 90,0 84,0 93,6 83,4 Indvandrere fra vestlige lande ,5 75,4 5,0 67,1 3,1 66,9 Indvandrere fra ikke-vestlige lande ,7 77,1 5,0 55,3 3,3 53,1 I alt ,0 88,7 100,0 80,8 100,0 81,2 10

12 Tabel 5: Erhvervsfrekvens fordelt på alder og køn, sammenlignet med arbejdskraftopland og hele landet, og udvikling 1997 til Heraf Alle Mænd Kvinder Alle Alle 0-14 år 1,5 1,8 1,3 6,7 1,0-32,9 1,6-28, år 73,7 74,7 72,6-8,1 70,7-5,8 70,4-6, år 95,1 96,2 94,0-0,1 86,5-1,1 87,2-1, år 91,2 93,1 89,5 1,5 83,2 2,3 83,8 3, år 29,1 34,6 23,4-5,0 25,4 15,7 22,9 12,4 75 år + 2,1 4,9 2,6-9,5 3,0-9,2 3,6-9,9 I alt 58,9 60,8 57,1-9,5 53,9-2,8 52,9-2,6 I alt år 88,7 89,9 87,5-0,6 80,8-0,9 81,2-2,0 Tabel 6: Ledigheden fordelt på alder, sammenlignet med arbejdskraftopland og hele landet, samt udvikling 1997 til (%)* (%)* (%)* år 49 3,9 20,8-40,2 4,2 21,9-49,6 5,1 23,1-39, år 74 2,8 31,4 0,0 5,0 41,2-29,6 5,4 38,6-19, år 98 3,5 41,5-36,8 4,9 33,0-25,7 5,5 35,1-6,3 60 år ,6 6,4-65,1 2,8 3,9-59,8 2,6 3,1-57,5 I alt 236 3,2 100,0-33,3 4,6 100,0-35,9 5,2 100,0-23,8 * i procent af arbejdsstyrken Tabel 7: Ledigheden efter højst gennemført uddannelse, sammenlignet med arbejdskraftoplandet og hele landet, samt udvikling 1997 til (%)* (%) (%)* (%) (%)* (%) Ufaglærte 91 3,8 38,6-42,0 5,3 40,8-49,2 6,3 45,2-35,7 Faglærte 102 3,2 43,2-38,9 4,7 33,0-35,8 5,0 36,0-19,6 Kort videregående uddannelse 12 2,9 5,1 0,0 5,1 5,9-7,0 5,2 4,9 5,9 Mellemlang videregående uddannelse 17 1,8 7,2 41,7 2,9 10,2 0,1 3,0 8,4 14,0 Lang videregående uddannelse 14 3,6 5,9 133,3 4,4 10,1 31,2 4,4 5,4 34,0 I alt 236 3,2 100,0-33,3 4,6 100,0-35,9 5,2 100,0-23,8 * i procent af arbejdsstyrken 11

13 Tabel 8: Ledigheden fordelt på etnisk herkomst, sammenlignet med arbejdskraftopland og hele landet (%) (%)* (%) (%)* (%) (%)* Etniske danskere ,2 2,7 78,3 4,0 85,8 4,7 Indvandrere fra vestlige lande 35 14,8 8,7 9,3 8,6 5,5 9,1 Indvandrere fra ikke-vestlige lande 26 11,0 7,6 12,4 11,3 8,7 13,7 I alt ,0 3,2 100,0 4,6 100,0 5,2 * i procent af arbejdsstyrken Tabel 9: CRAM-Ledighed fordelt på a-kassegrupper sammenlignet med arbejdskraftoplandet og hele landet, maj 2006 og udvikling maj 2005 til maj 2006 Kommune Δ % ** (%)* (%)* (%)* Selvstændige 12 6,3 9,1 3,3 5,4 3,6 5,5 3,1 Akademikere 13 6,8-31,6 2,2 18,2 4,7 11,2 4,6 Funktionærer og Tjenestemænd 22 11,5 4,8 2,2 13,2 3,2 12,5 3,0 HK 35 18,3-36,4 3,5 15,5 5,2 15,4 5,4 Tekniske Funktionærer 19 9,9 0,0 3,2 7,4 4,0 6,0 3,5 Byggefagene 5 2,6-44,4 3,0 1,7 2,7 2,5 2,7 Metalarbejderne 3 1,6-57,1 1,5 2,5 4,1 3,2 3,2 3F 33 17,3-29,8 7,9 14,3 7,5 20,0 6,6 Nærings- og Nydelsesarbejderne 5 2,6 150,0 12,5 0,8 7,8 2,1 6,6 Fag og Arbejde (FOA) 14 7,3 27,3 3,5 5,7 3,4 7,1 3,9 Øvrige 30 15,7-26,8 4,3 15,2 6,2 14,4 5,9 Forsikrede i alt ,0-21,1 3,5 100,0 4,6 100,0 4,4 Ikke-forsikrede 14-17,6 I alt ,8 Kilde: Danmarks Statistik (CRAM) * i procent af arbejdsstyrken **Ændringen i antallet af ledige fra maj 2005 til maj 2006 Anm.: gennemsnitlige fuldtidsledige 12

14 Tabel 10: i procent af ledige pr. 1. januar 2003, der er kommet i beskæftigelse pr. 1. januar, fordelt på alder og højest gennemførte uddannelse % af årige % af årige % af årige % af årige Ufaglærte 47,1 55,0 25,0 37,7 Ufaglært/Uoplyst 38,5 53,3 25,0 34,4 Studenter, hf, hhx, htx 75,0 60,0 25,0 53,8 Faglærte 43,8 57,1 41,5 46,2 Handels- og kontor 40,0 44,4 50,0 45,5 Bygge & anlæg 100,0 60,0 60,0 66,7 Jern & metal 0,0-18,2 16,7 Social & sundhedsassistenter 0,0 50,0 100,0 50,0 Andre 50,0 80,0 40,0 52,9 Korte videregående uddannelser 100,0 33,3 44,4 46,2 Mellemlange videregående uddannelser - 100,0 44,4 58,3 Pædagogiske Folkeskolelærere Samfundsfaglig - 100,0 0,0 33,3 Teknisk mv ,0 40,0 57,1 Sundhed ,0 100,0 Bachelor (alle) Lange videregående uddannelser - 100,0 100,0 100,0 Humanistiske - 100,0-100,0 Naturvidenskabelig ,0 100,0 Samfundsvidenskabelig ,0 100,0 Sundhed Andre Forskere og Ph.d.-uddannelse 0, I alt 47,1 58,3 36,6 44,3 13

15 Tabel 11: Beskæftigede inden for kommunen fordelt på højest gennemført uddannelse, sammenlignet med arbejdskraftoplandet og hele landet, samt udvikling 1997 til (%) (%) (%) Ufaglærte ,7-15,0 35,4-7,3 36,8-11,8 Ufaglært/Uoplyst ,5-20,2 23,6-12,9 28,0-15,9 Studenter, hf, hhx, htx 576 8,2 5,7 11,8 6,2 8,8 4,7 Faglærte ,2-7,2 32,5-2,1 37,1 3,4 Handels- og kontor ,0-4,5 14,8-5,2 14,7-0,7 Bygge & anlæg 309 4,4-3,7 4,2-0,2 5,2 3,2 Jern & metal 452 6,4-20,6 4,9-6,7 6,7 0,8 Social & sundhedsassistenter 265 3,8 14,2 3,0 18,9 3,4 27,5 Andre 405 5,7-13,8 5,6 0,0 7,1 5,4 Korte videregående uddannelser 400 5,7 15,6 5,2 22,3 4,9 28,2 Mellemlange videregående uddannelser ,1 10,0 16,3 20,7 14,8 20,0 Pædagogiske 145 2,1 29,5 3,3 31,9 3,3 39,8 Folkeskolelærere 151 2,1-7,9 2,5 8,3 2,9 6,0 Samfundsfaglig 153 2,2 17,7 2,4 21,8 1,8 22,6 Teknisk mv ,5 3,3 2,9 5,7 2,5 5,9 Sundhed 167 2,4 8,4 2,9 12,0 2,9 13,5 Bachelor (alle) 60 0,8 50,0 2,2 67,2 1,4 66,3 Lange videregående uddannelser 374 5,3 35,5 10,6 35,6 6,4 30,8 Humanistiske 142 2,0 51,1 3,7 46,9 2,0 41,1 Naturvidenskabelig 100 1,4 12,4 2,7 23,3 1,6 25,1 Samfundsvidenskabelig 43 0,6 43,3 1,8 52,2 1,2 40,8 Sundhed 43 0,6-2,3 1,3 8,5 0,9 7,4 Andre 23 0,3 64,3 0,4 16,2 0,4 9,6 Forskere og Ph.d.-uddannelse 23 0,3 360,0 0,7 83,8 0,4 90,4 I alt ,0-5,5 100,0 3,1 100,0 1,4 14

16 Tabel 12: Beskæftigelsesandel fordelt på uddannelse, sammenlignet med arbejdskraftoplandet og hele landet, samt udviklingen 1997 til (%) (%) (%) Ufaglærte 96,2 1,8 94,7 4,3 93,7 2,3 Ufaglært/Uoplyst 95,6 1,5 93,7 4,8 92,9 2,2 Studenter, hf, hhx, htx 98,0 2,1 96,8 2,7 96,3 2,2 Faglærte 96,8 1,7 95,3 2,4 95,0 1,4 Handels- og kontor 97,5 2,5 95,7 2,4 94,9 1,9 Bygge & anlæg 98,4 2,1 95,4 1,7 95,6 0,2 Jern & metal 95,2-0,2 95,2 2,0 95,2 0,6 Social & sundhedsassistenter 97,4 1,6 97,1 2,1 96,3 1,1 Andre 94,0 0,2 93,5 3,5 93,7 2,2 Korte videregående uddannelser 97,1 0,5 94,9 1,6 94,8 1,1 Mellemlange videregående uddannelser 98,2-0,4 97,1 0,6 97,0 0,2 Pædagogiske 98,6 1,3 97,4 0,9 96,9-0,2 Folkeskolelærere 100,0 0,0 98,7 0,7 98,7 0,1 Samfundsfaglig 97,5-0,3 95,0 0,3 94,8-0,1 Teknisk mv. 97,7-1,1 95,5 0,9 95,5 0,8 Sundhed 98,8-0,5 99,0 0,2 98,8-0,2 Bachelor (alle) 95,2 0,0 96,5 0,8 95,7 1,9 Lange videregående uddannelser 96,4-1,5 95,6 0,1 95,6-0,1 Humanistiske 94,7-5,3 96,1 0,0 95,9 0,2 Naturvidenskabelig 97,1 0,4 94,6 0,8 94,2 0,3 Samfundsvidenskabelig 93,5-0,3 93,0-0,1 93,3-0,9 Sundhed 100,0 0,0 98,8 0,3 99,1 0,3 Andre 100,0 7,1 96,1 0,2 97,2 0,0 Forskere og Ph.d.-uddannelse 100,0 0,0 97,7-0,6 97,9-0,2 I alt 96,8 1,4 95,4 2,8 94,8 1,7 15

17 Tabel 13: Arbejdspladser indenfor kommunen fordelt på brancher, sammenlignet med arbejdskraftoplandet og hele landet, samt udvikling 1997 til (%) (%) (%) Landbrug, fiskeri og råstofudvikling 32 0,8-18,2 0,8-14,7 3,2-21,4 Nærings- og nydelsesmiddelindustri 106 2,7-61,6 1,2-28,2 2,7-14,9 Mineralolie-, kemisk- og plastindustri 50 1,3-92,7 2,8 5,5 2,4-1,2 Jern- og metalindustri mv ,6-4,4 3,0-25,4 6,2-13,2 Anden industri, Energi- og vandforsyning 119 3,0-74,7 2,7-20,6 4,0-21,3 Bygge- & anlægsvirksomhed 311 7,8 14,5 4,1 10,7 5,8 7,6 Handel, hotel- og restaurationsvirksomhed mv ,4 37,9 19,4 4,4 19,0 5,9 Transportvirksomhed, post og telekommunikation ,2 201,5 8,7 8,9 6,6 1,9 Finans- og forretningsservice ,2 172,1 19,4 35,5 13,6 32,8 Offentlig administration mv ,6 8,4 7,2-1,5 6,0-7,4 Undervisning ,0 31,5 7,1 8,3 7,4 5,6 Sundhedsvæsen mv. 70 1,8 1,1 5,3-1,5 5,4 0,2 Sociale institutioner mv ,9 24,2 10,7 14,1 11,7 13,2 Renovation, foreninger og forlystelser mv ,5 27,5 6,5 7,7 5,3 12,7 Boligbenyttelse 16 0,4-54,5 0,9 3,0 0,7 0,2 I alt ,0 25,0 100,0 7,5 100,0 3,5 Kilde: Danmarks Statistik (KRNR) 16

18 Tabel 14: Ind- og udpendling fra kommunen i procent fordelt på køn og højst gennemført uddannelse Indpendlere Udpendlere af kommunens arbejdspladser (%) af beskæftigede bosat i kommunen (%) * Mænd Kvinder Alle * Mænd Kvinder Alle Ufaglærte ,3 64,3 68, ,9 78,1 79,5 Ufaglært/Uoplyst ,4 58,1 65, ,4 74,5 77,0 Studenter, hf, hhx, htx ,5 83,3 79, ,0 89,6 87,2 Faglærte ,0 66,1 72, ,1 85,6 86,8 Handels- og kontor ,0 69,6 72, ,4 88,9 89,1 Bygge & anlæg ,8 33,3 69, ,6 80,0 82,5 Jern & metal ,0 100,0 79, ,9 100,0 88,1 Social & sundhedsassistenter 96 60,0 62,0 61, ,7 77,2 77,7 Andre ,1 59,2 73, ,6 77,7 85,7 Korte videregående uddannelser ,5 84,3 81, ,5 91,0 91,3 Mellemlange videregående uddannelser ,7 81,3 80, ,2 85,3 87,1 Pædagogiske ,9 78,3 78, ,8 76,4 76,6 Folkeskolelærere ,6 85,5 84, ,3 78,7 80,1 Samfundsfaglig 44 72,7 83,3 77, ,9 92,6 91,5 Teknisk mv ,0 86,7 76, ,7 91,7 90,8 Sundhed 44 66,7 75,0 74, ,7 91,3 91,0 Bachelor (alle) 30 89,5 86,7 88, ,5 93,1 93,3 Lange videregående uddannelser ,2 87,3 83, ,9 92,8 92,2 Humanistiske 31 78,6 90,0 81, ,2 98,1 95,1 Naturvidenskabelig 41 76,9 84,6 78, ,6 90,5 89,0 Samfundsvidenskabelig 31 88,9 88,5 88, ,8 88,9 90,7 Sundhed 24 88,9 84,2 85, ,8 88,9 90,7 Andre 11 83,3 85,7 84, ,4 80,0 91,3 Forskere og Ph.d.-uddannelse 8 80,0 100,0 88, ,7 100,0 95,7 I alt ,4 70,4 73, ,3 83,7 85,0 *Hvis antallet er lig med eller under 5, må det af hensyn til persondiskretion ikke fremgå, og indgår ligeledes ikke i totalerne Tabel 15: Ind- og udpendling fra kommunen fordelt på køn og alder Indpendlere* Udpendlere** Netto udpendling** Bor og arbejder i kom.** Mænd Kvinder Alle Mænd Kvinder Alle Mænd Kvinder Alle Mænd Kvinder Alle 0-14 år 21,7 23,1 22,2 18,2 37,5 26,3-4,5 18,8 5,3 81,8 62,5 73, år 78,2 75,5 76,9 84,1 79,8 82,1 27,0 17,5 22,5 15,9 20,2 17, år 82,7 75,5 79,4 89,5 87,2 88,4 39,4 47,8 43,6 10,5 12,8 11, år 69,9 65,9 67,9 86,0 84,2 85,1 53,5 53,7 53,6 14,0 15,8 14, år 59,7 52,6 56,3 84,6 74,8 80,7 61,7 46,7 55,8 15,4 25,2 19,3 75 år + 42,9 0,0 27,3 60,0 42,9 52,9 30,0 42,9 35,3 40,0 57,1 47,1 I alt 75,4 70,4 73,0 86,3 83,7 85,0 44,2 44,9 44,5 13,7 16,3 15,0 * I procent af arbejdspladser indenfor kommunen ** I procent af beskæftigede med bopæl indenfor kommunen 17

Arbejdsmarkedet i GLOSTRUP KOMMUNE

Arbejdsmarkedet i GLOSTRUP KOMMUNE Arbejdsmarkedet i GLOSTRUP KOMMUNE September 2006 Forord AF-regionerne på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm har i et samarbejde forestået udarbejdelse af en strukturbeskrivelse for hver af de nye kommuner

Læs mere

Arbejdsmarkedet i TÅRNBY KOMMUNE

Arbejdsmarkedet i TÅRNBY KOMMUNE Arbejdsmarkedet i TÅRNBY KOMMUNE September 2006 Forord AF-regionerne på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm har i et samarbejde forestået udarbejdelse af en strukturbeskrivelse for hver af de nye kommuner

Læs mere

Arbejdsmarkedet i KØBENHAVNS KOMMUNE

Arbejdsmarkedet i KØBENHAVNS KOMMUNE Arbejdsmarkedet i KØBENHAVNS KOMMUNE September 2006 Forord AF-regionerne på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm har i et samarbejde forestået udarbejdelse af en strukturbeskrivelse for hver af de nye

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune

Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune Neden for en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ringsted Kommune. I beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og i det arbejdskraftopland,

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Næstved Kommune (Fladså, Holmegaard, Suså, Fuglebjerg og Næstved kommuner). Ny Næstved Kommune betegnes efterfølgende

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

Arbejdsmarkedet på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm, 1997-2004

Arbejdsmarkedet på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm, 1997-2004 Arbejdsmarkedet på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm, 1997-2004 Arbejdsmarkedsrådene på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm, september 2006 Indholdsfortegnelse 0. Forord...4 1. Arbejdskraftbalancen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Holbæk Kommune

Arbejdsmarkedet i Holbæk Kommune Arbejdsmarkedet i Holbæk Kommune Neden for en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Holbæk Kommune (Holbæk, Tølløse, Jernløse, Svinninge og Tornved kommune), herefter benævnt Holbæk Kommune. I beskrivelsen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Slagelse kommune

Arbejdsmarkedet i Slagelse kommune Arbejdsmarkedet i Slagelse kommune Neden for en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Slagelse Kommune (Slagelse, Korsør, Skælskør og Hashøj Kommune), herefter benævnt Slagelse Kommune. I beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.06 April 2003 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde Juni 2006 Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde Juni 2006

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Statistik om arbejdsmarkedet Slagelse Kommune

Statistik om arbejdsmarkedet Slagelse Kommune Statistik om arbejdsmarkedet Slagelse Kommune Arbejdsmarkedsbalance Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur og pendling September 2009

Læs mere

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Brønderslev Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

Statistik om arbejdsmarkedet Helsingør Kommune

Statistik om arbejdsmarkedet Helsingør Kommune Helsingør Region Hovedstaden Statistik om arbejdsmarkedet Helsingør Kommune Arbejdsmarkedsbalance Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.08 Juni 2002 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

Statistik om arbejdsmarkedet Greve Kommune

Statistik om arbejdsmarkedet Greve Kommune Statistik om arbejdsmarkedet Greve Kommune Arbejdsmarkedsbalance Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur og pendling September 2009

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.13 Okt. 2001 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

NOTAT. Udviklingen sygedagpengeområdet og beskæftigelse for Integranter I 1. kvartal 2008 i

NOTAT. Udviklingen sygedagpengeområdet og beskæftigelse for Integranter I 1. kvartal 2008 i 1 NOTAT Udviklingen sygedagpengeområdet og beskæftigelse for Integranter I 1. kvartal 2008 i Notatet supplerer plancher fra Beskæftigelsesregionen til møde mellem det regionale Beskæftigelsesråd og det

Læs mere

Arbejdsmarkedsredegørelse

Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet 4. kvartal 2003 Med prognose for udviklingen i beskæftigelse og ledighed samt redegørelse for flaskehalssituationen

Læs mere

Arbejdsmarked. Arbejdsmarked. 1. Det danske arbejdsmarked. 2. Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Statistisk Årbog 2002 Arbejdsmarked 127

Arbejdsmarked. Arbejdsmarked. 1. Det danske arbejdsmarked. 2. Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Statistisk Årbog 2002 Arbejdsmarked 127 Arbejdsmarked 1. Det danske arbejdsmarked Arbejdsmarked Figur 1 Erhvervsfrekvens for 16-66-årige 1981-2001 Procent 100 90 80 70 60 80 85 90 95 00 Mænd I alt Kvinder Flere kvinder på arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedsstatistikken

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juni 2006 Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Århus, 2005 Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem 15-69

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2005 Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Århus, 2004 Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem 15-69

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

Kommunenotat. Aalborg

Kommunenotat. Aalborg Kommunenotat Aalborg 215 Befolkning og arbejdsmarked Aalborg Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

AMK Øst 19. juni 2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm

AMK Øst 19. juni 2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for lønmodtagere

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Faaborg- Midtfyn

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Faaborg- Midtfyn Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Faaborg- Midtfyn Juni 2006 Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Faaborg- Midtfyn

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2010=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - ultimo november 2014 Ultimo november 2014 var der 183.928 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland 1. halvår 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE UDBUD OG EFTERSPØRGSEL EFTER ARBEJDSKRAFT 2 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

Udviklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 1995-1999.

Udviklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 1995-1999. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Nr. 8 maj 2000 Resumé Udiklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 5-9. Antallet af arbejdspladser steg

Læs mere

Kommunenotat. Skive Kommune

Kommunenotat. Skive Kommune Kommunenotat Skive Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Skive Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 April 2002 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 1. januar 2001 var der 170.014 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Svendborg

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Svendborg Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Svendborg Juni 2006 Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Svendborg Juni 2006 Dokument

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Randers kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Randers kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Randers kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Kommunenotat. Randers Kommune

Kommunenotat. Randers Kommune Kommunenotat Randers Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Randers Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

PENDLING I NORDJYLLAND I

PENDLING I NORDJYLLAND I PENDLING I NORDJYLLAND I 2 Indholdsfortegnelse Pendling i Nordjylland Resume... 3 1. Arbejdspladser og pendling... 4 Kort fortalt... 4 Tabel 1 Arbejdspladser og pendling i Nordjylland i 2007... 4 Tabel

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2003 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 1. januar 2002 var der 171.716 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Erhvervsfrekvens Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur og pendling Oktober 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Assens

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Assens Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Assens Juni 2006 Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Assens Juni 2006 Dokument

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND Marts 2008 BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7000 FLERE JOB PÅ ET ÅR Godt 7.000 flere job er der skabt i Nordjylland

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

Nøgletal for region Syddanmark

Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark - - Forord Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark er udarbejdet i et samarbejde mellem AF-regionerne Fyn, Ribe, Sønderjylland og Vejle. Baggrunden

Læs mere

MÆND, KVINDER OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT

MÆND, KVINDER OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT MÆND, KVINDER OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT Beskæftigelsesregion Nordjylland, juli 2007 RESUMÉ Opdeling i mænds job og kvinders job er nogle af de mest sejlivede strukturer, der findes på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune

Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune Norddjurs Udfordringer og resultater 1. kvartal 2007 Beskæftigelsesregion Midtjylland Maj 2007 Forord Denne rapport indeholder en beskrivelse af de største udfordringer

Læs mere

Kommunenotat. Herning Kommune

Kommunenotat. Herning Kommune Kommunenotat Herning Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Herning Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 10. september 2015 September 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen i Hovedstaden målt

Læs mere

Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland

Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland Positiv udvikling på arbejdsmarkedet fra 2004-2007 Ledighed -25.000 Beskæftigelse +32.000 Udviklingen i ledigheden og beskæftigelsen i Midtjylland 2001-2007 Sæsonkorrigeret

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Varde. August 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Varde. August 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Varde August 2006 Indhold Særtræk, styrker og svagheder Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Særlige kendetegn

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

Juni 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Gennemsnitligt antal ledige - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, juni 2001 juni 2005

Juni 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Gennemsnitligt antal ledige - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, juni 2001 juni 2005 Juni 2005 1. Ledigheden i Ledige i I faldt antallet af ledige og aktiverede fra 44.248 i juni 2004 til 40.309 i juni 2005. Det svarer til et fald på 8,9%. Det dækker over, at der er blevet 3.462 færre

Læs mere

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17 & tal trends 2013 INDHOLD Befolkning 5 Pendling 7 Indkomst 9 Beskæftigelse 11 Erhverv 13 Uddannelse 17 Stigende indbyggertal og salg af byggegrunde Holstebro Kommune er i positiv udvikling på mange områder.

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Kort om FremKom Formål: I et bredt partnerskab undersøge arbejdskraft- og kompetencebehovet i Nordjylland 5 år frem og handle derpå!

Læs mere

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005.

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005. 2006:5 Orientering Statistisk Kontor 13. juni 2006 Flere arbejdspladser i København Københavns arbejdsmarked er i fremdrift. Efter nedgangsår i 2002 og 2003 viser nye tal, at der i 2004 blev skabt 3.000

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg August 2015 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten

Læs mere

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen er faldet med 122.000 fuldtidspersoner siden toppunktet i 1. kvartal 2008. Faldet er mere end over dobbelt så stort som

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Sjælland. AMK Øst 15. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Sjælland. AMK Øst 15. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Sjælland AMK Øst 15. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for lønmodtagere

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2008 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2007 1. januar 2007 pendlede 50.438 personer til Århus Kommune, mens 26.899 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Disposition 1. Udviklingen på arbejdsmarkedet 2. Seniorer

Læs mere

De nyeste resultater, Fremskrivningsnotat (tal-opdatering) Bjarne Madsen

De nyeste resultater, Fremskrivningsnotat (tal-opdatering) Bjarne Madsen De nyeste resultater, Fremskrivningsnotat (tal-opdatering) Bjarne Madsen Indhold Nyt arbejdsmarkedsregnskab og tekniske nyheder Fremskrivning af dansk økonomi med ADAM Fremskrivning af den regionale økonomi

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

Udviklingsstatistik 2010

Udviklingsstatistik 2010 Udviklingsstatistik 2010 Velkommen til Skanderborg Kommunes udviklingsprofil 2010 Enhver der bevæger sig rundt i Skanderborg Kommune kan se et veludviklet og dynamisk erhvervsliv med hjemmebase i en af

Læs mere

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Alle ledige både forsikrede og ikke-forsikrede skal, indenfor 3 uger efter at have meldt sig ledig til jobcentret, deltage i en CV-samtale med fokus

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2000

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2000 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 April 2001 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2000 Antal arbejdspladser for hele landet ændret den 20. april 2001 p.g.a. rettelser fra Danmarks

Læs mere

Stigende pendling i Danmark

Stigende pendling i Danmark af forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk Chefkonsulent i DJØF Kirstine Nærvig

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

Globaliseringens muligheder og konsekvenser for industriens arbejdskraft

Globaliseringens muligheder og konsekvenser for industriens arbejdskraft Arbejdsmarkedsrådene i Nordjyllands Amt, Viborg Amt, Århus Amt, Ringkøbing Amt Vejle Amt Globaliseringens muligheder og konsekvenser for industriens arbejdskraft Delrapport - Industriens struktur og beskæftigelsesudvikling

Læs mere

Pendling mellem danske kommuner

Pendling mellem danske kommuner A N A LY S E Pendling mellem danske kommuner Af Jonas Korsgaard Christiansen Formålet med analysen er at beskrive pendlingsstrukturen i mellem de danske kommuner. Der er særligt fokus på pendling mellem

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Erhverv og beskæftigelse

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Erhverv og beskæftigelse BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: Erhverv og beskæftigelse nr. 2 2016 Nye virksomheder 7% flere nye CVR-numre i 1. kvartal 2016 sammenlignet med 1. kvartal 2015 Iværksættere

Læs mere

KVINDER OG MÆND PÅ ARBEJDSMARKEDET 2008

KVINDER OG MÆND PÅ ARBEJDSMARKEDET 2008 KVINDER OG MÆND PÅ ARBEJDSMARKEDET 28 November 28 Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet I rapporten præsenteres en række indikatorer og statistikker, der belyser hhv. kvinder og mænds relation til arbejdsmarkedet.

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark. En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job

Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark. En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job Juni 21 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1999

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1999 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2000 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1999 Stor stigning i antallet af arbejdspladser i Århus Kommune. Den 1. januar 1999 var der 167.103

Læs mere

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5 JUNI MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016 Siden 1. kvartal

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-04-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland April 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007

Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007 Startrapport April 27 Side 1 af 2 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING...2 2. SITUATIONEN PÅ DET SYDDANSKE ARBEJDSMARKED...3 3. MINISTERENS MÅL OG REGIONALE RESULTATKRAV...4 4. SITUATIONEN FOR JOBCENTER...7

Læs mere

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE.

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. Nærværende rapport om Indvandrere og efterkommere i Århus Kommune (ÅK) - udvalgte Århustal er en opfølgning på rapporten Indvandrere i Danmark fra Danmarks

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 23-01-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Ledighed i Østdanmark december BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND

Ledighed i Østdanmark december BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND Ledighed i Østdanmark december 2008. BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND Januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING 1 BAGGRUND 2 LEDIGHEDEN I ØSTDANMARK 2 AKADEMIKERE, BYGGEFAGENE OG IKKE-FAGLÆRTE

Læs mere

Ledighed Lediges andel af arbejdsstyrken, 2004 (procent) Virksomheder Antal virksomheder, 1992-2001 (1992 = indeks 100)

Ledighed Lediges andel af arbejdsstyrken, 2004 (procent) Virksomheder Antal virksomheder, 1992-2001 (1992 = indeks 100) Beskæftigelse og erhverv Antallet af beskæftigede i hele landet er markant forbedret indenfor de seneste 15 år. Ny Kommune har en bemærkelsesværdig placering med klart færre ledige end både landet som

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1998

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1998 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 1999 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1998 1. januar 1998 var der 161.884 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere