Enzyme-linked receptors p557- p566

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Enzyme-linked receptors p557- p566"

Transkript

1 Enzyme-linked receptors p557- p

2 Hvor sidder receptoren er agonisten lipid permeabel? 16_09_molecules_bind.jpg

3 Peptid-ligander binder til membran associerede receptorer Receptorer A A A A B A B B Cellen overlever A A A B B B Cellen deler sig proliferation A A A B C B B C C D D D Cellen specialiserer sig - differentiering Cellen dør - apoptosis

4 Receptorer med indbygget kinase aktivitet Ligand bindende domæne Ydersiden Kinase domæne Indersiden Fosforylering af Tyrosin, Serin, Threonin

5 Tænd/sluk af et signal 2 løsninger 16_15_molec_switches.jpg Hvor meget et protein er fosforyleret afspejler en balance mellem kinasers og fosfatasers aktivitet. GTP koncentrationen er højere end GDP, derfor er sandsynligheden for at GTP sætter sig når GDP er frigjort meget stor.

6 Hvilke aminosyrer fosforyleres? 04_03_20 amino acids.jpg Indeholder en OH grupper, der kan phosphoryleres

7 Fosforylering Substrater: Serin, Threonin, Tyrosin, Histidin Effekt: Aktivering / inaktivering af en signaleringskaskade

8 Signal De fleste fosfataser stimuleres ved en stignig i substrate koncentrationen, dvs i koncentrationen af fosforyleret protein Second messenger - Enzymer Protein Fosfatase Hvor meget et protein er fosforyleret afspejler en balance mellem kinasers og fosfatasers aktivitet Protein Protein- P Protein Kinase, ATP Second messenger - Enzymer Signal

9 Protein Tyrosine Phosphatase PTP1B Cys 215 Tyrosin-fosfatasen har et aktivt center, der genkender substratets fosforylerede tyrosi. Dette center indeholder sekvensen: 215 Cys-Ser-Ala-Gly-Ile-Gly-Arg 221

10 Defosforylering Dannelse af et cysteinyl fosfat-intermediate O Hydrolysis af intermediatet HO P O - OH Phosphate O HO V O - OH Vanadate

11 Enzymkoblede receptorer har kun ét transmembranelt segment - receptorens ydre/ligand-bindende domæne er forbundet med det intracellulære kinase-domæne via en α-helix Ligand bindende domæne The hydrocarbon core of a membrane is typically 30Å A membrane spanning sequence consists of about 20 predominantly non-polar and uncharged amino acids arranged in an α-helical configuration Kinase domæne 3.6 residues per turn

12 Polaritetsskala til identifikation af aminosyrer i den transmembranale α-helix Phe 3.7 kcal/mol Met Ile Leu Val Cys Trp Ala Thr Gly Ser Pro Tyr His Gln Asn Glu Lys Asp Arg Den energi, der skal til for at bringe en aminosyre i α-helixen fra at være i kontakt med membranens indre til at være i kontaktmed den ydre, vandige fase. G > 0 Det vil være koste energi at føre aminosyren Phe fra det indre af membranen til den ydre, vandige fase overførslen er derfor højt u-favorabel G < 0 Overførsel af den positive ladning i aminosyren Arg fra det indre af membranen til den ydre, vandige fase er højt favorabel Berg, Tymoczko, Stryer Biochemistry, Fifth edition

13 Problem En konformations ændring kan ikke forplante sig igennem α-helixen! Ligand bindende domæne Løsning Dimerisering efterfulgt af en gensidig fosforylering den alternative løsning Dimerisering Kinase domæne Fosforylering

14 16_30_rec_tyro_kinase.jpg Agonisten er en dimer Dannelse af en stabil receptor dimer Autophosphorylering af tyrosiner Docking sites for proteiner, der har et SH2 domæne

15 16_30_rec_tyro_kinase.jpg Agonisten er en dimer Dannelse af en stabil receptor dimer Autophosphorylering af tyrosiner Docking sites for proteiner, der har et SH2 domæne Adaptor proteiner fungerer som en stikdåse

16 Domains der er involveret i interaktion mellem Protein-Protein & Protein-Lipid Src-genet koder for en cytosolisk tyrosinkinase - Rous asian sarcoma tyrosin kinase SH1 SH2 SH3 PH Domainer svarer til det enzymatiske domæne i Src Omkring 100 aminosyrer, der også findes i Src SH2 domænet binder til et substrat, der indeholder sekvensen: -fosfotyrosin- glutaminsyre-glutaminsyre-isoleucin Omkring aminosyrer, der også findes i Src SH3 domænet binder sig til substrater med proline-rige sekvenser Omkring 110 aminosyrer, der også findes i Pleckstrin PH domainet binder sig til bådelipider og proteiner

17 Ved at gå på jagt efter SH2 domæner i et protein kan man få et indtryk af om proteinet vil binde til et fosforyleret tyrosinsite på en receptor

18 Vækstfaktor-receptor docking-induceret aktivering PI 3 Kinasen Src cytosolic tyrosine kinases Ras et GTP bindende protein Phospholipase Cγ spalter fosfolipider NB. Kun den ene monomer af receptor dimeren er vist

19 PI3 Kinasen har 2 SH2 domæner aktivering af PI3K medfører dannelse af phosphorylerede sites ved membranen, som binder andre kinaser PKB. PtdIns(3)P PtdIns(3,4)P 2 PtdIns(3,4,5)P 3 Membran Phosphoinositide 3 kinase PtdIns PtdIns(4)P PtdIns(4,5)P2 βpdge-receptor PI3-kinase SH3 N-SH2 C-SH2 P Tyrosin 708 / 719 Y-x-x-M-

20 NH 2 Active Catalytic domain SH3 SH2 Y 416 Y 527 COOH Myristoylation Src is born tyrosine Dephosphorylation of Y 527 phosphorylated at Y 527 breaks the SH2-binding, and the enzyme is exposes the catalytic domain locked and inactive and activates the kinase HOOC Y 527 P NH 2 SH3 SH2 Y 416 Inactive c-src kinase Belongs to the Src family of cytosolic tyrosine kinases (Src, Fyn, Lck.) SH2 and SH3 domains Myristoylated

21 16_31_active_Ras.jpg Ras Aktivering af det GTP-bindende protein Ras Sidder tilhæftet med en fedtsyrekæde

22 Dele af α-subuniten fra det trimere GTP-bindende 16_31_active_Ras.jpg protein minder om

23 Ras - aktiv 16_31_active_Ras.jpg GTP GDP Gennemsnitslevetid 1 min Guanin nukleotid Exchange faktor GTPase aktiverende Protein GTP Ras - inaktiv GDP Ras skal aktiveres af det Ras-activerende protein

24 PLC med og uden SH2 domæner PLC-β PH X Y PLC-γ SH2 SH3 PH X PH Y PLC-δ PH X Y

25 Ved kløvning frigør PLC to messengers: den vandopløselige IP 3 den membranfikserede DAG

26 16_25_PhospholipaseC.jpg DAG forbliver i membranen Trimere GTP bindende proteiner IP 3 frigives til den vandige fase

27 Stimulering af PI-3K, PKC og PKB med insulin

28 Stimulering af MAP-kaskaden med insulin en 6 trins-raket IRS insulin receptor substrate: Binder til den fosforylerede insulin receptor via sit SH2 domæne IRS fosforyleres dernæst på sine Tyrosiner af insulinreceptorens kinase-aktivitet

29 GBR2 et adaptor protein with to bindings domæner SH2 domænet binder GBR2 til IRS SH3 domænet binder GBR2 til Sos

30 Gennemsnitslevetid 1 min Ras - aktiv GDP GTP Sos Guanin nukleotid Exchange faktor GTPase aktiverende Protein GTP Ras - inaktiv GDP Sos et nukleotid exchange protein ved binding af Sos til GBR2 øges evnen hos Sos til at udskifte GDP med GTP på Ras

31 Mitogen Aktiverede Protein kinase signalering Raf-1 MEK Erk

32 16_32_MAP-kinase.jpg Raf Aktivering af den Mitogen Aktiverede Protein kinase kaskaden 3 forskellige enzymer!

33 MAP-KKK MAP-KK Raf MEK 1/2 MEKK MAPK ERK 1/2 p38 cjun JNK

34 Hvordan afkobler vi signalet Desensibilisering/Nedregulering af receptoren Defosforylering af P-Tyr på receptoren Defosforylering af P-sites på down-stream elementer i signaleringskaskaden Spaltning af GTP til GDP

35 Inaktivering internalisering af agonist-receptor komplekset βark: β-adrenergic protein kinase βarr: β-arrestin

36 Mutationer - I Tropomyocin danner er spiral Det extracellulære domæne af tyrosinkinase-receptoren udskiftes med en nonmuskulær tropomyosin Dimerization Increased kinase activity

37 Mutationer - II Tab af extracellulært ligand-bindings domæne Resulterer i en konstitutiv aktiv receptor Udskiftning af aminosyren Valin med Glutamin resultere i dimerisering af to receptorer i fravær af ligand

38 Punktmutationer tyrosin udskiftes med alanin 16_33_Mutant_proteins.jpg Bemærk at den signalering, der normalt er nedstrøms, udebliver

39 16_34_Ras_transmits.jpg Konstitutiv aktiv Ras

40 Den velfungerende kaskade 16_35_act_in_pathway.jpg

41 16_35_act_in_pathway.jpg GDP bliver ikke udskiftet med GTP GTP sidder permanent i Ras-sitet

42 16_35_act_in_pathway.jpg Intet signal også selvom Ras er konstitutiv aktiv

43 Receptor stimulering??? Ændring i gentranskription

44 Receptor stimulering fører til en øget gen-transcription 16_24_cAMP_activate.jpg

45 16_24_cAMP_activate.jpg Receptor stimulering fører til en øget transcription check hvilke elementer, der er bragt på banen

46 16_36_Cytokine_recpt.jpg Reseptoren har ingen kinase aktivitet men det har JAK Receptor stimulering fører til en øget transcription

47 16_36_Cytokine_recpt.jpg Reseptoren har ingen kinase aktivitet Receptor stimulering fører til en øget transcription check hvilke elementer, der er bragt på banenen

48 16_37_TGF_B_receptor.jpg Receptor stimulering fører til en øget transcription

49 16_37_TGF_B_receptor.jpg Receptor stimulering fører til en øget transcription check hvilke elementer, der er bragt på banenen

50 16_38_Signal_pathways.jpg Cross talk - Hvem modulerer hvem?

51 Downstream signaling camp PKA - aktiv Proteiner fosforyleres på forskellige sites

52 Hvordan påviser man tilstedeværelsen og den subcellulære lokalisering af elementer i en signaleringskaskade?

53 Pharmakologisk angrebsvinkel

54 Isotonic 300 mosm Hypotonic 150 mosm Fortyndes cellers ekstracellulære miljø sker der følgende: Cellerne svulmer initielt som osmometrer Svulmningen fører til aktivering af en række membranbundne transportsystemer for ioner og organiske osmolytter Cellen taber osmolytter og vand Cellen genvinder sit volumen Water KCl-cotransporter Organic osmolyte channel Separate K + and Cl - channels Ehrlich ascites tumor cell, Hoffmann 1979

55 Det volumenregulatoriske response kræver PLA 2 aktivitet 2000 Cell volume, fl RO Control Hæmning af PLA Time, min

56 Celle svulmning Aktivering af PLA 2 aktivitet Aktivering af transportsystemer for osmolytter netto tab af osmolytter justering af cellevolumet

57 Påvisning af tilstedeværelse af de formodede elementer i signaleringskaskaden ved elektroforese og Westernblot Er der en PLA 2 tilstede? Alle proteiner er indpakket i SDS

58 Proteinerne er adskildt efter størrelse i gelen små molekyler er vandret længst

59 Alle bånd er overført fra gelen til en special-membran hvor proteinerne visualiseres med en proteinfarvning Molekylevægten er kendt men hvilket protein er der tale om?

60 Identifikation af PLA 2 subtypen med specifikke antistoffer

61

62 Identifikation af PLA 2 subtypen med Western blot og specifikke antistoffer cpla 2α Enzymet er både i cytosolen og i kernen - men er det altid det?

63 Subcellulær lokalisering Translocation of cpla 2α from the cytosol to the perinuclear membrane following cell swelling Confocal cross sections through one single Ehrlich cells Green: cpla 2α, FITC-conjugated antibody Red: Plasma membrane Tetramethyl-rhodamine cojugated wheat germ agglutinin 0.25 µm Pedersen, Lambert, Thoroed, Hoffmann Eur J Biochem 267, , 2000

64 Er proteiner i tæt kontakt med hinanden? Protein komponenter skal sidde tæt for at FRET systemet fungerer

65 Fint signal Bemærk at signalet forsvinder idet øjeblik PKA er aktiveret

Syv transmembrane receptorer

Syv transmembrane receptorer Syv transmembrane receptorer Receptoren som kommunikationscentral Cellemembranen definerer grænsen mellem en celles indre og ydre miljø, der er meget forskelligt. Det er essentielt for cellens funktion

Læs mere

Hvilket af efterfølgende udsagn er forkert? a) Golgi-proteiner syntetiseres i ER b) mitochondriale proteiner syntetiseres i cytosol c)

Hvilket af efterfølgende udsagn er forkert? a) Golgi-proteiner syntetiseres i ER b) mitochondriale proteiner syntetiseres i cytosol c) Test 3 Hvilket af efterfølgende udsagn er forkert? a) Golgi-proteiner syntetiseres i ER b) mitochondriale proteiner syntetiseres i cytosol c) plasmamembran-proteiner syntetiseres i cytosol d) lysosomale

Læs mere

Eksamen i. Cellebiologi (kandidatdelen): Cellebiologi - Cellers struktur og funktion - Membranbiokemi - Cellulær signaltransduktion

Eksamen i. Cellebiologi (kandidatdelen): Cellebiologi - Cellers struktur og funktion - Membranbiokemi - Cellulær signaltransduktion Eksamen i Cellebiologi (kandidatdelen): Cellebiologi - Cellers struktur og funktion - Membranbiokemi - Cellulær signaltransduktion Opgavesættet består af 5 sider inklusive denne forside. Sættet består

Læs mere

BIOTEKNOLOGI HØJT NIVEAU

BIOTEKNOLOGI HØJT NIVEAU STUDENTEREKSAMEN 2007 2007-BT-1 BITEKNLGI HØJT NIVEAU Torsdag den 31. maj 2007 kl. 9.00 14.00 Sættet består af 1 stor og 2 små opgaver samt 1 bilag i 2 eksemplarer. Det ene eksemplar af bilaget afleveres

Læs mere

Imatinib til behandling af GIST

Imatinib til behandling af GIST Imatinib til behandling af GIST - et case study af targeted therapeutics Treatment of GIST with Imatinib a case study of targeted therapeutics December 2006 Molekylærbiologi Modul I Roskilde Universitetscenter

Læs mere

Enzymkemi H. C. Ørsted Ungdomslaboratorium Kemisk Institut Københavns Universitet august 2001

Enzymkemi H. C. Ørsted Ungdomslaboratorium Kemisk Institut Københavns Universitet august 2001 Enzymkemi H.. Ørsted Ungdomslaboratorium Kemisk Institut Københavns Universitet august 2001 2 Indholdsfortegnelse Enzymkinetik Indledning...2 Teori:...2 Mekanismen...2 Reaktionshastigheden:...5 Fremgangsmåde:...7

Læs mere

BIOTEKNOLOGI HØJT NIVEAU

BIOTEKNOLOGI HØJT NIVEAU STUDETEREKSAME 2006 2006-BT-2 BIOTEKOLOGI HØJT IVEAU Onsdag den 16. august 2006 kl. 9.00 14.00 Sættet består af 1 stor og 2 små opgaver. Alle hjælpemidler tilladt. STOR OPGAVE 1. Myoglobin A. Den røde

Læs mere

Test Canvas: Eksamen i BMB502 Januar 2012

Test Canvas: Eksamen i BMB502 Januar 2012 BMB502, Enzymer og membraner, efterår 11. f Tests, Surveys and Pools Tests Test Canvas : Eksamen i BMB502 Januar 2012 Edit Mode is: Test Canvas: Eksamen i BMB502 Januar 2012 Create Reuse Upload s Settings

Læs mere

På grund af reglerne for copyright er det ikke muligt at lægge figurer fra lærebøger på nettet. Derfor har jeg fjernet figurerne fra slides ne, men

På grund af reglerne for copyright er det ikke muligt at lægge figurer fra lærebøger på nettet. Derfor har jeg fjernet figurerne fra slides ne, men På grund af reglerne for copyright er det ikke muligt at lægge figurer fra lærebøger på nettet. Derfor har jeg fjernet figurerne fra slides ne, men skrevet hvorfra de er taget. De tre bøger, hvorfra illustrationerne

Læs mere

Først lige det sidste vi manglede om apoptose

Først lige det sidste vi manglede om apoptose Først lige det sidste vi manglede om apoptose Fra Vækstfaktorreceptoren over PI-3 kinasen og PKB (kaldet Akt) til hæmning af apoptose. PI-3 kinasen binder til phosphotyrosin på receptoren, den aktiveres

Læs mere

4. Onkogener og tumorsuppressorer

4. Onkogener og tumorsuppressorer 4. Onkogener og tumorsuppressorer Kræftcellernes svar på speeder og bremse Dette kapitel fortæller, hvorfor kræftceller deler sig ukontrolleret hvad et onkogen er hvad en tumorsuppressor er hvad denne

Læs mere

Liste A 1 Na + -glucosetransportør 2 Glucosetransportør 3 Na + /H + exchanger 4 Na +,K + ATPase 5 Acetylcholinreceptoren i den neuromuskulære junction

Liste A 1 Na + -glucosetransportør 2 Glucosetransportør 3 Na + /H + exchanger 4 Na +,K + ATPase 5 Acetylcholinreceptoren i den neuromuskulære junction Liste A 1 Na + -glucosetransportør 2 Glucosetransportør 3 Na + /H + exchanger 4 Na +,K + ATPase 5 Acetylcholinreceptoren i den neuromuskulære junction Liste B A B C D E F Antiport Symport Passiv transport

Læs mere

Almen cellebiologi Membrantransport

Almen cellebiologi Membrantransport Almen cellebiologi 2007 Membrantransport Kap. 12, s. 389-420 Forelæsning 1 Stine Falsig Pedersen sfpedersen@aki.ku.dk 35321546/room 527 1 De næste tre forelæsninger: 1. - Membranen og membran-transport

Læs mere

Terminsprøve. Mandag den 20. marts 2017 Kl

Terminsprøve. Mandag den 20. marts 2017 Kl Terminsprøve Mandag den 20. marts 2017 Kl. 9.00 14.00 Bioteknologi A Studentereksamen Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. frs162-btk/a-12082016

Læs mere

Glat muskulatur F16 : B: , ,

Glat muskulatur F16 : B: , , Læringsmål Beskrive glat muskulaturs opbygning (ikke tværstribet, organisering varierer fra multi unit (ukoblede celler) til single unit" (kraftig kobling)) Beskrive det kontraktile apparats opbygning

Læs mere

Studienummer: MeDIS Exam 2015. Husk at opgive studienummer ikke navn og cpr.nr. på alle ark, der skal medtages i bedømmelsen

Studienummer: MeDIS Exam 2015. Husk at opgive studienummer ikke navn og cpr.nr. på alle ark, der skal medtages i bedømmelsen MeDIS Exam 2015 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Videregående biokemi og medicinudvikling Bachelor i Medis 5. semester Eksamensdato: 26-01-2015 Tid: kl. 09.00-11.00 Bedømmelsesform 7-trin Vigtige

Læs mere

Proteiner: en introduktion. Modul 1; F13 Rolf Andersen, 18/2-2013

Proteiner: en introduktion. Modul 1; F13 Rolf Andersen, 18/2-2013 Proteiner: en introduktion Modul 1; F13 Rolf Andersen, 18/2-2013 4 facts om proteiner Proteiner udgør én af de vigtigste stofgrupper i vores organisme; de varetager en lang række forskellige funktioner.

Læs mere

Biofysik-kompendium Mark Niegsch 2003. Biofysik-Kompendium. Udarbejdet af 2.sem 2003 Stud. Med. Mark Niegsch. manan.

Biofysik-kompendium Mark Niegsch 2003. Biofysik-Kompendium. Udarbejdet af 2.sem 2003 Stud. Med. Mark Niegsch. manan. Biofysik-Kompendium Udarbejdet af 2.sem 2003 Stud. Med. Mark Niegsch manan.dk Side 1 af 48 Indhold INDHOLD 2 1.TRANSPORTPROCESSER. 4 1.1 STOFTRANSPORT I ET FRIT UBEGRÆNSET MEDIUM 4 J (FLUXEN) 4 FICK S

Læs mere

INSULIN. Endokrin Pancreas

INSULIN. Endokrin Pancreas Endokrin Pancreas Hormoner i de Langerhanske øer: Indeholder exokrine og endokrine kirtler De endokrine kirtler indeholder 4 typer af sekretoriske celler: α- celler: secernerer glukagon β- celler: secernerer

Læs mere

Side 1 af 14. Eksamen: Bioinformatik It og Sundhed 27 Jan 2011 kl 9-13

Side 1 af 14. Eksamen: Bioinformatik It og Sundhed 27 Jan 2011 kl 9-13 Side 1 af 14 Eksamen: Bioinformatik It og Sundhed 27 Jan 2011 kl 9-13 Navn: Studie nummer: Dette eksamenssæt vil også kunne ses som en pdf fil nederst på kursus-hjemmesiden udfor den sidste dag d. 27 Jan

Læs mere

Fra DNA til protein - lærerens tekst

Fra DNA til protein - lærerens tekst Fra DNA til protein - lærerens tekst Af sidsel sangild Denne øvelse handler om proteinsyntese og proteiners foldning. Den giver mulighed for at danne nogle andre billeder af fænomenet, end man får ved

Læs mere

BIOLOGI A-NIVEAU. Xxxxdag den xx. måned åååå. Kl STX061-BIA V. STUDENTEREKSAMEN MAJ 2006 Vejledende opgavesæt 2

BIOLOGI A-NIVEAU. Xxxxdag den xx. måned åååå. Kl STX061-BIA V. STUDENTEREKSAMEN MAJ 2006 Vejledende opgavesæt 2 STUDENTEREKSAMEN MAJ 2006 Vejledende opgavesæt 2 BIOLOGI A-NIVEAU Xxxxdag den xx. måned åååå Kl. 09.00 14.00 Af opgaverne 1, 2, 3 og 4 skal tre og kun tre af opgaverne besvares. STX061-BIA V 1. Osmose

Læs mere

Proteiner. Proteiner er molekyler der er opbygget af "aminosyrer",nogle er sammensat af få aminosyrer medens andre er opbygget af mange tusinde

Proteiner. Proteiner er molekyler der er opbygget af aminosyrer,nogle er sammensat af få aminosyrer medens andre er opbygget af mange tusinde Proteiner Proteiner er molekyler der er opbygget af "aminosyrer",nogle er sammensat af få aminosyrer medens andre er opbygget af mange tusinde Der findes ca. 20 aminosyrer i menneskets organisme. Nogle

Læs mere

Programmed cell death. Apoptose. (betyder at falde af på græsk) Alberts. Essential Cell Biology. Kap.18, side 625

Programmed cell death. Apoptose. (betyder at falde af på græsk) Alberts. Essential Cell Biology. Kap.18, side 625 Programmed cell death. Apoptose (betyder at falde af på græsk) Alberts. Essential Cell Biology. Kap.18, side 625 Programmeret celledød eller apoptose er en central proces der styrer udviklingen af multicellulære

Læs mere

Menneskets væskefaser

Menneskets væskefaser Menneskets væskefaser Mennesket består af ca. 60% væske (vand) Overordnet opdelt i to: Ekstracellulærvæske og intracellulærvæske Ekstracellulærvæske udgør ca. 1/3 Interstitielvæske: Væske der ligger mellem

Læs mere

Forord. Januar 2007. Maria Rasmussen

Forord. Januar 2007. Maria Rasmussen Forord Denne specialerapport er resultatet af et eksperimentelt og et teoretisk arbejde, udført i perioden fra Oktober 2005 til Januar 2007 på Biokemisk Afdeling, Institut for Molekylær Biologi. Jeg vil

Læs mere

Anvendt BioKemi: MM4. Anvendt BioKemi: Struktur. 1) MM4- Opsummering. Små molekyler: fedtsyre. Store molekyler: fedt, lipids, lipoproteiner

Anvendt BioKemi: MM4. Anvendt BioKemi: Struktur. 1) MM4- Opsummering. Små molekyler: fedtsyre. Store molekyler: fedt, lipids, lipoproteiner Anvendt BioKemi: Struktur 1) MM1 Intro: Terminologi, Enheder Math/ biokemi : Kemiske ligninger, syre, baser, buffer Små / Store molekyler: Aminosyre, proteiner 2) MM2 Anvendelse: blod som kemiske systemer

Læs mere

CYP7A1 (0,1 nm) CYP7A1 (0nM) UBIC (0,1 nm)

CYP7A1 (0,1 nm) CYP7A1 (0nM) UBIC (0,1 nm) Opgave 1 Leveren spiller en central rolle i lipid metabolismen og i opretholdelse af lipid homeostasen i hele kroppen. Lipidmetabolismen er fejlreguleret hos blandt andet svært overvægtige personer samt

Læs mere

Kresten Cæsar Torp Supplerende materiale til Biokemibogen liv, funktion, molekyle

Kresten Cæsar Torp Supplerende materiale til Biokemibogen liv, funktion, molekyle BIOINFORMATIK Kresten Cæsar Torp Supplerende materiale til Biokemibogen liv, funktion, molekyle indhold DNA 2 Hvilke databaser skal man vælge? 2 Søgning på en nukleotidsekvens 2 Proteiner 4 Søgning på

Læs mere

Blodets kemi. Bioteknologi 4. Figurer. Tema 8

Blodets kemi. Bioteknologi 4. Figurer. Tema 8 Bioteknologi 4 Figurer Tema 8 Blodets kemi Bioteknologi 4 ISBN: 978-87-90363-50-5 Nucleus Forlag ApS Eksemplarfremstilling af papirkopier/prints fra denne hjemmeside til undervisningsbrug på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

at du trænes i at genkende aminosyrer i en simpel proteinstruktur (pentapeptid = lille protein bestående af 5 (penta) aminosyrer)

at du trænes i at genkende aminosyrer i en simpel proteinstruktur (pentapeptid = lille protein bestående af 5 (penta) aminosyrer) Elevvejledning til det Virtuelle Kræftlaboratorium Det Virtuelle Kræftlaboratorium stiller krav til en grundig forståelse af det centrale dogme inden for molekylærbiologien, hvordan DNA oversættes til

Læs mere

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU]

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU] Enzymkinetik INTRODUKTION Enzymer er biologiske katalysatorer i alle levende organismer som er essentielle for liv. Selektivt og effektivt katalyserer enzymerne kemiske reaktioner som ellers ikke ville

Læs mere

Besvarelse af opgaverne til den Spm.A: efter TGA TCA Spm. B:

Besvarelse af opgaverne til den Spm.A: efter TGA TCA Spm. B: Besvarelse af opgaverne til den 20-9-06 Spm.A: Her vil vi gerne sætte et relativt lille stykke DNA (FLAG) sammen med et relativt stort stykke (PRB1). Det lille stykke er for lille til at vi kan PCR amplificere

Læs mere

Specifik mutation med nålestiksoperation

Specifik mutation med nålestiksoperation Specifik mutation med nålestiksoperation Mutanter af byg er vigtige i forskningen og benyttes også, når der forædles nye sorter til dyrkning. Hidtil har det kun været muligt at inducere mutationer tilfældige

Læs mere

Enzymer og katalysatorer

Enzymer og katalysatorer Enzymer og katalysatorer Reaktionsligningen: viser den kemiske reaktion, der leverer energi til alle stofskifteprocesser i cellerne i kroppen. Kemisk er der tale om en forbrændingsproces, hvori atmosfærisk

Læs mere

APPENDIKS 4. Uddybende figurer

APPENDIKS 4. Uddybende figurer Appendiks AENDIKS 4 Uddybende figurer å de følgende sider findes uddybende materialer. Af hensyn til biologi A er der foretaget en uddybning af delprocesserne i kulhydraternes intermediære stofskifte.

Læs mere

Opgave 1 Listeria. mørkviolette bakteriekolonier, se figur 1a. og b. 1. Angiv reaktionstypen for reaktion. 1 vist i figur 1b.

Opgave 1 Listeria. mørkviolette bakteriekolonier, se figur 1a. og b. 1. Angiv reaktionstypen for reaktion. 1 vist i figur 1b. Opgave 1 Listeria Bakterien Listeria monocytogenes kan være sygdomsfremkaldende for personer, der i forvejen er svækkede. For at identificere Listeria kan man anvende indikative agarplader. Her udnyttes

Læs mere

Glycolysis. Content. Martin Gyde Poulsen Page 1 of 5 GLYCOLYSIS... 1

Glycolysis. Content. Martin Gyde Poulsen Page 1 of 5 GLYCOLYSIS... 1 Content Glycolysis GLYCOLYSIS... 1 NOTES... 2 REFERENCES... 2 ENERGY INPUT AND OUTPUT... 3 INVESTMENT AND PAYOFF PHASE... 3 NET OF GLYCOLYSIS... 3 THE 10 STEPS OF GLYCOLYSIS... 4 ENERGY INVESTMENT PHASE

Læs mere

Studienummer: MeDIS re-exam 2014

Studienummer: MeDIS re-exam 2014 MeDIS re-exam 2014 Course title: Programme: Semester: Videregående biokemi og medicinudvikling Bachelor in Medis 5. Semester Exam date: 25-2-2014 Time: Kl. 9.00 til 11.00 Evaluation form 7-point scale

Læs mere

Kromosomer med genet: Genotype (= arveformel): RR Rr rr Fænotype (= fremtoning): Rød Rød Hvid

Kromosomer med genet: Genotype (= arveformel): RR Rr rr Fænotype (= fremtoning): Rød Rød Hvid Kromosomer med genet: R R R r r r Genotype (= arveformel): RR Rr rr Fænotype (= fremtoning): Rød Rød Hvid P-generation: Kønsceller: RR rr Meiose R R r r Befrugtning F 1-generation: Meiose Rr Rr Kønsceller:

Læs mere

Bilag A Ordforklaringer

Bilag A Ordforklaringer Bilag A Aldersstandardisere Justere talmateriale, så kræftudvik- 16, 17, 18 lingen kan sammenlignes uanset forskelle i aldersfordelingen, f.eks. mellem to lande. Allel De to "ens" genkopier i alle celler

Læs mere

Anvendt BioKemi: Struktur. Anvendt BioKemi: MM3. 1) MM3- Opsummering. Forholdet mellem Gibbs fri energi og equilibrium (ligevægt) konstant K

Anvendt BioKemi: Struktur. Anvendt BioKemi: MM3. 1) MM3- Opsummering. Forholdet mellem Gibbs fri energi og equilibrium (ligevægt) konstant K Anvendt BioKemi: Struktur 1) MM1 Intro: Terminologi, Enheder Math/ biokemi : Kemiske ligninger, syre, baser, buffer Små / Store molekyler: Aminosyre, proteiner 2) MM2 Anvendelse: Blod som et kemisk system

Læs mere

Nordisk Lægemiddelkongres 2002

Nordisk Lægemiddelkongres 2002 Nordisk Lægemiddelkongres 2002 Der bliver brug for farmaceuter som aldrig før NR. 13 JUNI 2002 Fra den farmaceutiske grundforsknings frontlinie TEKST: JOURNALIST & LÆGE JAN ANDREASEN, AZYGOS Professor

Læs mere

Actin-cytoskelettet og muskelkontraktion

Actin-cytoskelettet og muskelkontraktion Actin-cytoskelettet og muskelkontraktion Actin filamenter a er opbygget af heterodimerer bestående af 1 α- og 1 β-actin subunits b er to-strengede helices opbygget af globulære subunits c er ca 20 nm brede

Læs mere

Intercellulær komponenter og transport

Intercellulær komponenter og transport Intercellulær komponenter og transport En eucaryotic celle har mange funktioner, men det kræver at alle komponenter i cellen er adskilt af endomembraner, hvor i procaryotic celle har kun en komponent,

Læs mere

Biologi opgave Opsamling: Cellebiologi (Bioanalytiker modul3)

Biologi opgave Opsamling: Cellebiologi (Bioanalytiker modul3) 1 Delphine Bonneau Biologi opgave Opsamling: Cellebiologi 1-6 Pelle har spist en kæmpe stor kage, og efterfølgende stiger hans blodsukker. Derfor sender kroppen besked til de endokrine kirtler i bugspytkirtlen

Læs mere

Det hæmostatiske system

Det hæmostatiske system Det hæmostatiske system Hæmostasen omfatter alle de mekanismer, som bidrager til at standse en blødning. Blodets evne til at holde sig flydende under normale omstændigheder og evne til at størkne i et

Læs mere

Noter- Biokemi 2. semester

Noter- Biokemi 2. semester Noter- Biokemi 2. semester Side 1 af 35 Noter- Biokemi 2. semester...1 DNA Replikation...4 Proof-reading mekanismer (i kronologisk orden)...4 Proteiner der indgår i Replikations-gaffel...4 Mærkning af

Læs mere

[ ] =10 7,4 = 40nM )

[ ] =10 7,4 = 40nM ) Syre og base homeostasen (BN kap. 9) Nyrefysiologi: Syre/base homeostase, kap. 9 Normal ph i arterielt plasma: 7,4 ( plasma H + [ ] =10 7,4 = 40nM ) o ECV indhold af H+: 40 nm (ph 7,4) x 15 l =600 nmol

Læs mere

BIOLOGI HØJT NIVEAU. Mandag den 9. august 2004 kl

BIOLOGI HØJT NIVEAU. Mandag den 9. august 2004 kl STUDENTEREKSAMEN AUGUST 2004 2004-6-2 BIOLOGI HØJT NIVEAU Mandag den 9. august 2004 kl. 9.00-14.00 Af de store opgaver 1 og 2 må kun den ene besvares. Af de små opgaver 3, 4, 5 og 6 må kun to besvares.

Læs mere

Den mulige rolle for kaliumkanalen TASK-2 i aktiveringen af humane T-celler

Den mulige rolle for kaliumkanalen TASK-2 i aktiveringen af humane T-celler K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatspeciale Pernille Dyhl Strøm Den mulige rolle for kaliumkanalen TASK-2 i aktiveringen af humane T-celler Vejleder: Professor Else Kay Hoffmann, ph.d. Afleveret

Læs mere

Interaktiv ebog til biologi B

Interaktiv ebog til biologi B Interaktiv ebog til biologi B 2016 Indholdsfortegnelse til bogen Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel 4: Kapitel 5: Liv, evolution og celler Lunger og blod Kost, fordøjelse og sundhed

Læs mere

Neurale netværk til identifikation og klassifikation af katalytiske proteiner - et case study

Neurale netværk til identifikation og klassifikation af katalytiske proteiner - et case study Neurale netværk til identifikation og klassifikation af katalytiske proteiner - et case study Projekt udarbejdet af: Glennie Helles Datalogisk vejleder: Prof. Peter Johansen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...4

Læs mere

Celle- og vævslære. Maria Jensen 1

Celle- og vævslære. Maria Jensen 1 Celle- og vævslære. 1 Hvad er celler? Robert Hooke beskrev første gang en celle i 1665. Han undersøgte i mikroskop en skive fra en korkprop. Her opdagede han at korken var opbygget af små hulrum, små celler

Læs mere

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU]

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU] Enzymkinetik INTRODUKTION Enzymer er biologiske katalysatorer i alle levende organismer som er essentielle for liv. Selektivt og effektivt katalyserer enzymerne kemiske reaktioner som ellers ikke ville

Læs mere

Aminosyrer. Ionstyrke. Bufferkapacitet.

Aminosyrer. Ionstyrke. Bufferkapacitet. Aminosyrer. onstyrke. Bufferkapacitet. Biologisk vigtige aminosyrer er af formen H 2 N CH(R) COOH, hvor sidekæden R f. eks. kan indeholde alifatiske grupper som methyl eller ethyl, eller den kan indeholde

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Side 1 of 17 Danmarks Tekniske Universitet Skriftlig prøve, den 21/1-2013 Kursus navn: Kursus nr. 27633 Introduktion til Bioinformatik Tilladte hjælpemidler: Alle "Vægtning" Angivet ved de individuelle

Læs mere

Protein syntese. return

Protein syntese. return Protein syntese. I artiklen redegøres for principperne i, hvordan octapeptidet SCHTFGDI kan syntetiseres. Som yderligere illustration heraf kan peptidet opbygges og visualiseres i Chem3D-Pro. Herved kan

Læs mere

Kapitel 19. cell division. Søren Tvorup Christensen, Biokemisk afdeling, AKI, rum 526

Kapitel 19. cell division. Søren Tvorup Christensen, Biokemisk afdeling, AKI, rum 526 Kapitel 19 cell division Søren Tvorup Christensen, Biokemisk afdeling, AKI, rum 526 stchristensen@aki.ku.dk Vigtige MT koncepter MT tilhører gruppen af cytoskeletfilamenter, som er polære strukturer med

Læs mere

Rapport. Mave, tarm, lever B I O K E M I REGULATORISKE MEKANISMER I DET INTERMEDIÆRE STOFSKIFTE. Dato Hold Navn Underskrift 7.

Rapport. Mave, tarm, lever B I O K E M I REGULATORISKE MEKANISMER I DET INTERMEDIÆRE STOFSKIFTE. Dato Hold Navn Underskrift 7. Rapport Mave, tarm, lever B I O K E M I REGULATORISKE MEKANISMER I DET INTERMEDIÆRE STOFSKIFTE Udført af: Dato Hold Navn Underskrift 7. oktober 2014 406 Ronja Lagström 7. oktober 2014 406 Birgitte Thomsen

Læs mere

Energi, Enzymer & enzymkinetik.metabolisme

Energi, Enzymer & enzymkinetik.metabolisme (gruppeopgaver i databar 152 (og 052)) Energi, Enzymer & enzymkinetik.metabolisme Tirsdag den 17. september kl 13-14.15 (ca) Auditorium 53, bygning 210 Susanne Jacobsen sja@bio.dtu.dk Enzyme and Protein

Læs mere

BIOLOGI HØJT NIVEAU. Mandag den 13. august 2001 kl

BIOLOGI HØJT NIVEAU. Mandag den 13. august 2001 kl STUDENTEREKSAMEN AUGUST 2001 2001-6-2 BIOLOGI HØJT NIVEAU Mandag den 13. august 2001 kl. 9.00-14.00 Af de store opgaver 1 og 2 må kun den ene besvares. Af de små opgaver 3, 4, 5 og 6 må kun to besvares.

Læs mere

Indholdsfortegnelse s. Indledning s. Hvad får en normal celle til at dele sig s. 4 Celledeling s. Kræft en cellecyklussygdom s. 8

Indholdsfortegnelse s. Indledning s. Hvad får en normal celle til at dele sig s. 4 Celledeling s. Kræft en cellecyklussygdom s. 8 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse s. 2 Indledning s. 3 Hvad får en normal celle til at dele sig s. 4 -vækstsignaler Celledeling s. 4 -vækstfaktorer -PDGF -PDGF s receptorer -Hvordan kræftceller

Læs mere

Anvendt BioKemi: MM2. Anvendt BioKemi: Struktur. 1) MM2- Opsummering. Aminosyrer og proteiner som buffere

Anvendt BioKemi: MM2. Anvendt BioKemi: Struktur. 1) MM2- Opsummering. Aminosyrer og proteiner som buffere Anvendt BioKemi: Struktur 1) MM1 Intro: Terminologi, Enheder Math/ biokemi : Kemiske ligninger, syre, baser, buffer Små / Store molekyler: Aminosyre, proteiner 2) MM2 Anvendelse: blod som et kemisk system

Læs mere

Elektron transport kæden (ETC) I:

Elektron transport kæden (ETC) I: NAD + ½ O 2 H 2 O Matrix Bio3 målætn.: 2 Elektron transport kæden (ETC) I: Findes indlejret i den indre mitochondrie membran og består af 3 transmembrane komplekser, samt to mobile carriers: CoQ og Cyt

Læs mere

Komplementsystemets fysiologi og patofysiologi. Søren Hansen, Cancer og Inflammationsforskning, WP21-1, SHansen@health.sdu.dk

Komplementsystemets fysiologi og patofysiologi. Søren Hansen, Cancer og Inflammationsforskning, WP21-1, SHansen@health.sdu.dk Komplementsystemets fysiologi og patofysiologi C3 Søren Hansen, Cancer og Inflammationsforskning, WP21-1, SHansen@health.sdu.dk Detaljeret - aktiveringsmekanismer - opbygning - effektorfunktioner (incl.

Læs mere

tdp 12-7Z (12) PATENTSKRIFT

tdp 12-7Z (12) PATENTSKRIFT (19) DANMARK DK 173629 B1 tdp 12-7Z (12) PATENTSKRIFT Patent- og Varemærkestyrelsen (51) Int.C1 7.: C 07 K 141315 A 61 K 39/09 C 12 N 15/31 (21) Patentansøgning nr: PA 1991 01155 (22) Indleveringsdag:

Læs mere

Struktur og funktion af gener

Struktur og funktion af gener Molekylærbiologi og genetik S4, F2008 f Malene Munk Jørgensen Emne: Struktur og funktion af gener Link: undervisningsplanen for S4-molekylærbiologi og genetik MMJ, VI niversity ollege Bioanalytikeruddannelsen

Læs mere

Undervisningsplan FORÅR februar Introduktion til faget Hana Malá februar Hjernens opbygning og funktion Hana Malá

Undervisningsplan FORÅR februar Introduktion til faget Hana Malá februar Hjernens opbygning og funktion Hana Malá Undervisningsplan FORÅR 2008 1. 5. februar Introduktion til faget Hana Malá 2. 12. februar Hjernens opbygning og funktion Hana Malá 3. 19. februar Nyt fra forskningen Hana Malá 4. 26. februar Plasticitet

Læs mere

Det innate virusforsvar. TLR7, TLR8, TLR9, MDA5, RIG I og type I interferoner

Det innate virusforsvar. TLR7, TLR8, TLR9, MDA5, RIG I og type I interferoner Det innate virusforsvar. TLR7, TLR8, TLR9, MDA5, RIG I og type I interferoner A kursus i teoretisk og immunologi TLR3 og LGP 2 Odense, 13. april 2015 Søren T. Lillevang Klinisk Immunologisk Afdeling Odense

Læs mere

Anvendt BioKemi: Blod som et kemisk system, Struktur af blod

Anvendt BioKemi: Blod som et kemisk system, Struktur af blod Anvendt BioKemi: Struktur 1) MM1 Intro: Terminologi, Enheder Math/ biokemi : Kemiske ligninger, syre, baser, buffer Små / Store molekyler: Aminosyre, proteiner 2) MM2 Anvendelse: blod som kemiske systemer

Læs mere

Programmed cell death. Apoptose. (betyder at falde af på græsk) Lewin kap.12 side Gomperts Kap.14 side

Programmed cell death. Apoptose. (betyder at falde af på græsk) Lewin kap.12 side Gomperts Kap.14 side Programmed cell death. Apoptose (betyder at falde af på græsk) Lewin kap.12 side 533-558 Gomperts Kap.14 side 335-340 12.1 Introduction Programmeret celle død er en vigtig proces under udviklingen og for

Læs mere

Nyrefysiologi: Renal ionbehandling, kap. 8 Anne Agersted, 5. sem. efterår 2013 CALCIUM HOMEOSTASEN

Nyrefysiologi: Renal ionbehandling, kap. 8 Anne Agersted, 5. sem. efterår 2013 CALCIUM HOMEOSTASEN CALCIUM HOMEOSTASEN 35 % af Ca +2 indholdet i en normal voksen persons kost absorberes gennem mavetarmkanalen. Den ekstracellulære Ca +2 pool indeholder ca. 25 mmol, hvorfra Ca +2 udskilles i urinen. PTH:

Læs mere

B i o k e m i ø v e l s e 1 Regulatoriske mekanismer i det intermediære stoftskifte Udarbejdet af: Matilda Lantz og Elif Bayram

B i o k e m i ø v e l s e 1 Regulatoriske mekanismer i det intermediære stoftskifte Udarbejdet af: Matilda Lantz og Elif Bayram Regulatoriske mekanismer i det intermediære stoftskifte Udarbejdet af: Matilda Lantz og Elif Bayram Dato: 20. November 2011 Underskrifter: Godkendt: Dato Regulatoriske mekanismer i det intermediære stofskifte

Læs mere

Dansk resumé for begyndere

Dansk resumé for begyndere Dansk resumé for begyndere Dansk resumé for begyndere Dette afsnit introducerer bakteriel genregulation for enhver uden forudgående kendskab til dette emne. Alle nødvendige, videnskabelige betegnelser

Læs mere

1 Idékatalog til øvelser: Bioanalytikeruddannelsen UCSJ, Parkvej 190, 4700 Næstved

1 Idékatalog til øvelser: Bioanalytikeruddannelsen UCSJ, Parkvej 190, 4700 Næstved 1 Idékatalog til øvelser: Bioanalytikeruddannelsen UCSJ, Parkvej 190, 2 Idékatalog til øvelser: Bioanalytikeruddannelsen UCSJ, Parkvej 190, Indhold Realtime PCR på β-actin... 3 CSI og retsgenetik... 3

Læs mere

(19) DANMARK -7- (12) PATENTSKRIFT. Patent- og Varemærkestyrelsen (11) DK 174095 B1

(19) DANMARK -7- (12) PATENTSKRIFT. Patent- og Varemærkestyrelsen (11) DK 174095 B1 (19) DANMARK (11) DK 174095 B1-7- (12) PATENTSKRIFT Patent- og Varemærkestyrelsen (51) Int.C1 7.: A 61 K 38/17 C 07 K 14/705 (21) Patentansøgning nr: PA 1989 04312 (22) Indleveringsdag: 1989-08-31 (24)

Læs mere

Kemi Lærebog: H. Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1 & 2

Kemi Lærebog: H. Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1 & 2 Molekylær Biomedicin A 1. semester Seneste revision: september 2004 Kemi Lærebog: H. Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1 & 2 1) Genkende det periodiske system og de vigtigste grundstoffer. 2) Angive vigtige salte,

Læs mere

Er der flere farver i sort?

Er der flere farver i sort? Er der flere farver i sort? Hvad er kromatografi? Kromatografi benyttes inden for mange forskellige felter og forskningsområder og er en anvendelig og meget benyttet analytisk teknik. Kromatografi bruges

Læs mere

Svarark, eksamen modul 2.3 Juni 2011. Spørgsmål Svar Spørgsmål Svar 1 c 7 a 2 a 8 a 3 b 9 a 4 d 10 e 5.1 a 11 d 5.2 c 12 d 5.

Svarark, eksamen modul 2.3 Juni 2011. Spørgsmål Svar Spørgsmål Svar 1 c 7 a 2 a 8 a 3 b 9 a 4 d 10 e 5.1 a 11 d 5.2 c 12 d 5. Svarark, eksamen modul 2.3 Juni 2011 Spørgsmål Svar Spørgsmål Svar 1 c 7 a 2 a 8 a 3 b 9 a 4 d 10 e 5.1 a 11 d 5.2 c 12 d 5.3 e 13 b 6 d 14 d Opgave 15 En 50-årig kvinde har haft gestationel DM under to

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Side 1 of 14 Danmarks Tekniske Universitet Skriftlig prøve, den 21/1-2013 Kursus navn: Kursus nr. 27633 Introduktion til Bioinformatik Tilladte hjælpemidler: Alle "Vægtning" Angivet ved de individuelle

Læs mere

Proteiners byggesten er aminosyrer

Proteiners byggesten er aminosyrer PTEIE G EZYME Proteiners byggesten er aminosyrer Lad os se på den kemiske opbygning af et protein. Proteiner er store molekyler der er opbygget af mindre molekyler, som man kalder aminosyrer. Der findes

Læs mere

Type 2 diabetes og de nye behandlingsmuligheder. Peter Gustenhoff, Aalborg, 9.november 2010

Type 2 diabetes og de nye behandlingsmuligheder. Peter Gustenhoff, Aalborg, 9.november 2010 Type 2 diabetes og de nye behandlingsmuligheder Peter Gustenhoff, Aalborg, 9.november 2010 Gastric bypass Glukoseomsætningen Glykogen depoter Blod Glukose Muskler Insulin Fedtvæv Pancreas Glukoseomsætningen

Læs mere

University of Copenhagen. Receptorer i historisk og nutidig belysning Bräuner-Osborne, Hans. Published in: Carlsbergfondet.

University of Copenhagen. Receptorer i historisk og nutidig belysning Bräuner-Osborne, Hans. Published in: Carlsbergfondet. university of copenhagen University of Copenhagen Receptorer i historisk og nutidig belysning Bräuner-Osborne, Hans Published in: Carlsbergfondet. Aarsskrift Publication date: 2009 Document Version Også

Læs mere

Kan vi undgå kræft? Brug af naboproteiner og deres kontakter for at overliste kræft

Kan vi undgå kræft? Brug af naboproteiner og deres kontakter for at overliste kræft Kan vi undgå kræft? Brug af naboproteiner og deres kontakter for at overliste kræft Birgitte Brinkmann Olsen & Olaf-Georg Issinger BMB, SDU 1. Alumnedag Lørdag den 12. september 2009 Kl.14.00 U53 Behandling

Læs mere

MULTIPLE CHOICE OPGAVER.

MULTIPLE CHOICE OPGAVER. Hvert svar vægtes 1 point Opgave MULTIPLE CHOICE OPGAVER. Svar 1.1 G 1.2 A 2.1 D 2.2 C 2.3 B 3 D 4 A 5 A 6 A 7 C 8 C 9.1 A 9.2 A 9.3 H 10 B 11 B 12.1 A 12.2 K 12.3 N 13 D Side 1 af 10 KORTE ESSAY OPGAVER.

Læs mere

Programmed cell death. Apoptose. (betyder at falde af på græsk) Lewin kap.12 side Gomperts Kap.14 side

Programmed cell death. Apoptose. (betyder at falde af på græsk) Lewin kap.12 side Gomperts Kap.14 side Programmed cell death. Apoptose (betyder at falde af på græsk) Lewin kap.12 side 533-558 Gomperts Kap.14 side 335-340 12.1 Introduction Programmeret celle død er en vigtig proces under udviklingen og for

Læs mere

Forskningsinteresser: Cellulær signaltransduktion

Forskningsinteresser: Cellulær signaltransduktion Præsentation af forelæser: Docent Else K Hoffmann, Ph.D Molekylærbiologisk Institut August Krogh Bygningen, 5.sal, endelaboratoriet ud mod Jagtvej e-mail: ekhoffmann@aki.ku.dk telf: 35321695 http://www.aki.ku.dk/cellsignalling

Læs mere

Thyroidea. Hypothalamus frigiver TRH (Thyrotropin- Releasing Hormone) - > som stimulerer hypofysen til at frigive TSH (Thyroid- Stimulation

Thyroidea. Hypothalamus frigiver TRH (Thyrotropin- Releasing Hormone) - > som stimulerer hypofysen til at frigive TSH (Thyroid- Stimulation Thyroidea Hypothalamus frigiver TRH (Thyrotropin- Releasing Hormone) - > som stimulerer hypofysen til at frigive TSH (Thyroid- Stimulation Hormone / thyrotropin). TSH stimulerer: - Syntese af thyroglobulin

Læs mere

Sommereksamen 2012 Med korte, vejledende svar

Sommereksamen 2012 Med korte, vejledende svar 1 Sommereksamen 2012 Med korte, vejledende svar Titel på kursus: Uddannelse: Semester: ksamensdato: Tid: Bedømmelsesform Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin

Læs mere

Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares.

Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. Bioteknologi A Studentereksamen Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. frs111-btk/a-31052011 Tirsdag den 31. maj 2011 kl. 9.00-14.00

Læs mere

Brugsvejledning for 7827.10 dialyseslange

Brugsvejledning for 7827.10 dialyseslange Brugsvejledning for 7827.10 dialyseslange 14.06.07 Aa 7827.10 1. Præsentation Dialyseslangen er 10 m lang og skal klippes i passende stykker og blødgøres med vand for at udføre forsøgene med osmose og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2.Citronsyrecyklus 19

Indholdsfortegnelse. 2.Citronsyrecyklus 19 Indholdsfortegnelse 1. Enzymer 3 1.1. Mekanisme 3 1.2. Kinetik 7 1.3. Coenzymer 10 1.4. Hæmmere 12 1.5. Kontrol af enzymaktivitet 14 1.6. Kliniske applikationer 17 2.Citronsyrecyklus 19 3. Kulhydratstofskifte

Læs mere

Biologiolympiaden 2010-2011. Torsdag 18. november 2010 Varighed: 90 minutter.

Biologiolympiaden 2010-2011. Torsdag 18. november 2010 Varighed: 90 minutter. Biologiolympiaden 2010-2011 Torsdag 18. november 2010 Varighed: 90 minutter. Opgave 1-21 besvares på svararket; Opgaverne 22-24 besvares direkte i opgaven! Hjælpemidler: Kun lommeregner og lineal Husk

Læs mere

Forsøgsundervisning i bioteknologi ved gymnasiale uddannelser

Forsøgsundervisning i bioteknologi ved gymnasiale uddannelser Forsøgsundervisning i bioteknologi ved gymnasiale uddannelser Enzymkinetik Nordsjællands biotek fond 24 Forfattere Hans hr. Jensen, Lektor, Frederikssund Gymnasium Ulla hristensen, Kemisk Institut, Københavns

Læs mere

Tag dine gener om halsen. Isoler dit eget DNA, og lav et halssmykke ud af det.

Tag dine gener om halsen. Isoler dit eget DNA, og lav et halssmykke ud af det. Samarbejde mellem gymnasier og Aarhus Universitet Bioteknologiske eksperimenter Tag dine gener om halsen. Isoler dit eget DNA, og lav et halssmykke ud af det. Denne øvelse er baseret på øvelseskittet:

Læs mere

Screening og optimering af hydrolyse- og fast fase ekstraktionsmetoder til aminosyreanalyse.

Screening og optimering af hydrolyse- og fast fase ekstraktionsmetoder til aminosyreanalyse. Screening og optimering af hydrolyse- og fast fase ekstraktionsmetoder til aminosyreanalyse. Screening and optimization of hydrolysis and solid phase extraction methods for amino acid analysis. Ovenstående

Læs mere