Undersøgelsen blev udført af Lene Dalvang og P. F. Collet, Teknologisk Institut, Byggeri.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelsen blev udført af Lene Dalvang og P. F. Collet, Teknologisk Institut, Byggeri."

Transkript

1 Alleparken V Att.: Nicolai Korolkiewicz Dr. Priemesvej 9 2 tv Frederiksberg 28. maj 2010 LED/ihm \\dmwclus\dmw_docs\ \ _358169_led10_011.doc Fugtundersøgelse, Alleparken V, 1854 Frederiksberg Efter aftale med Nicolai Korolkiewicz har Teknologisk Institut, Byggeri den 22. april 2010 gennemført fugtundersøgelse af udvalgte konstruktioner på adressen Dr. Priemesvej 711 samt Frederiksberg Allé 96 på Frederiksberg. Til stede ved undersøgelsen var Nicolai Korolkiewicz. Undersøgelsen blev udført af Lene Dalvang og P. F. Collet, Teknologisk Institut, Byggeri. Baggrund Baggrunden for undersøgelsen var, at der i enkelte lejligheder specielt i lejligheder beliggende i gavlender samt lejligheder beliggende på øverste etage var registreret misfarvninger i ydervægshjørner, lofter ved altaner samt omkring dørpartier. Den 13. januar 2010 er der foretaget en fugt og skimmelsvampeundersøgelse af Bøgh og Helstrup i en enkelt lejlighed beliggende Dr. Priemesvej 7, 6. th. Formål Undersøgelsen havde følgende formål: At fastlægge årsagen til de registrerede kuldebroer At udarbejde et forslag til udbedring af de registrerede kuldebroer Data og informationer Bygninger er fra omkring I facaden er der indbygget altaner i bygningen ud mod Dr. Priemesvej. På facaden ud mod Frederiksberg Allé er altanerne bygget uden på facaden. Der er ikke isolering i gavlvæggene eller på lofterne mod tagrum.

2 28. maj 2010 LED/ihm Der har tidligere været et problem i lejlighederne beliggende ud mod Frederiksberg Allé med en utæt tagrende, som havde forårsaget opfugtning af væggene. Dette forhold er udbedret ved besigtigelsen. Rekvirenten har udleveret følgende: Tegninger over facader og plantegninger samt tidligere rapport fra Bøgh og Helstrup. Analyse og målemetoder Analysemetoder er beskrevet i resultatbilag. Målemetoder er beskrevet i bilag 1, se venligst dette. Besigtigelse og målinger Ved besigtigelsen blev tegningsmaterialet gennemgået. Der blev foretaget besigtigelse af 34 lejligheder beliggende forskellige steder i bebyggelsen, hvor der i lejlighederne beliggende i midten af byggeriet ikke er registreret de samme problemer, som i gavllejlighederne eller de øverste lejligheder. Frederiksberg Allé I lejligheden beliggende ud mod Frederiksberg Allé og direkte under taget var der igangsat en renovering. I denne lejlighed havde der været problemer i forbindelse med et utæt tagnedløb. I det ene værelse var der på ydervæggen opsat en efterisoleringsvæg indvendigt. Dette er foretaget i forbindelse med den igangværende istandsættelse. Omkring dørpartiet til den franske altan samt i loftet ved yderhjørnet kunne der registreres kuldebroer. På termografibillederne på bilag 1 kan der på billede nr konstateres, at temperaturen på væggen omkring altandøren ligger omkring de 1112 C, hvor der er koldest. Dette gælder også for hjørnet mellem de to ydervægge samt i overgang mellem loft og væg. I karnappen i stuen, som støder op til altanen, er temperaturen væsentlig højere og ligger omkring 15 C, hvor der er koldest. Temperaturen generelt på væggene ligger omkring 1617 C. Dr. Priemesvej 11 I denne lejlighed, som er beliggende umiddelbart under tagrum, er der registreret problemer med skimmelsvampevækst i loftet over den indbyggede altan, ellers er der ikke registreret skimmelproblemer. Dr. Priemesvej 7, 6. th. I denne lejlighed er der tidligere lavet en undersøgelse af Bøgh og Helstrup, som viser vækst af skimmelsvampe i loft ved altan samt i hjørne i soveværelset. I denne lejlighed kunne der i soveværelset registreres synlig skimmel ved hjørne ud mod altanen samt i loftet ved altandøren. \\dmwclus\dmw_docs\ \ _358169_led10_011.doc Side 2

3 28. maj 2010 LED/ihm Dr. Priemesvej 7 st. th. I denne lejlighed kunne der under altandøren i soveværelset registreres synlig skimmel. Termografibillederne viser, at temperaturen i dette område ligger på 1011 C, hvor det er koldest. Over altandøren ligger temperaturen på 1215 C, hvor det er koldest. Udetemperatur ligger på 1214 C. I stuen i denne lejlighed kunne der på brystningen registreres problemer med synlig skimmel. I dette område er temperaturen målt til 812 C. Generelt Ved besigtigelsen blev der foretaget en visuel vurdering af udsugningsanlæggene i lejlighedernes badeværelser og køkkener. Der kunne generelt registreres et endog meget dårligt aftræk i de besigtigede lejligheder. Udsugning fra baderum var generelt stoppet, ikke rengjort eller ikke åben, så udsugningen blev visuelt bedømt til at være en faktor 2 4 for lille. Vurdering På grundlag af de foretagne undersøgelser samt givne data og informationer kan Instituttet udtale følgende: Misfarvninger Misfarvninger skyldes ofte, som i det aktuelle tilfælde, en kombination af lave indvendige overfladetemperaturer og en lidt forhøjet relativ luftfugtighed på grund af en for dårlig udsugning/ventilation. Kuldebroer De lave overfladetemperaturer, der blev konstateret ved besigtigelsen, skyldes manglende isolering, geometriske kuldebroer og konstruktionen af etageadskillelsen, som er ført ud som gulv på altanen. Aktuelt er der følgende typer kuldebroer: Geometriske kuldebroer ved samling mellem gavl og hjørner mod loft, hvor loft, gavl og facade støder sammen. Her er de kolde flader en faktor 4 8 større end de varme indvendige flader, hvilket betyder, at temperaturen på de indvendige overflader er væsentlig lavere i hjørnerne. Etagedækket er en stor betonplade (dækker både bolig og altan). Betonpladen nedkøles, hvor den er gulv for altaner, hvilket giver en kuldebro ved overgangen mellem altan og bolig. Væg under dør til fransk altan, hvor der sker en nedkøling på facade og på det vandrette plan ved altanen. Betonplade mellem stuegulv og kælder, hvor betonen kommer frem som en kold reces i facaden, hvorved der bliver en kuldebro, der medfører lave temperaturer under vinduesbåndet i stuelejlighederne. Uisoleret loft. \\dmwclus\dmw_docs\ \ _358169_led10_011.doc Side 3

4 28. maj 2010 LED/ihm Ventilation Ventilationen i baderum blev generelt vurderet til at være en faktor 2 4 for lille på grund af Ikke rengjorte udsugningsåbninger Stoppede ventilationsåbninger Ikke indregulerede ventilationsåbninger Og sandsynligvis et ikke indreguleret ventilationsanlæg/aggregat. Denne utilstrækkelige ventilation medfører forhøjet luftfugtighed, som kan medføre opfugtning af de kolde konstruktioner og dermed skaber risiko for vækst af skimmel. Udbedringsforslag For at mindske problemerne med misfarvningerne skal der foretages en kombination af isolering og ventilering. Da det er vanskeligt at isolere de geometriske kuldebroer (gavlvægsamlinger m.m.), skal hovedvægten lægges på en stærkt forbedret ventilering af boligerne. Hvis der forefindes et centralt ventilationsaggregat, skal dette gennemgås, indreguleres og eventuelt renoveres. Alle ventilationsåbninger skal rengøres og indreguleres. Der bør om muligt ske en udsugning (til det fri og ikke en recirkulering gennem kulfilter) fra emhætter i køkken, og udsugningen bør altid dimensioneres, så der er mindst mulig støj. I de rum, hvor der er særskilte problemer med sengeliggende personer, bør soveværelset forsynes med ventilationsåbninger således, at der sker en konstant tilførsel af frisk udeluft. Det anbefales, at der ikke anvendes tunge gardiner, der går helt til gulv. Loftet isoleres, hvilket vil minimere problemerne på den øverste etage. Energibesparelsen vil i sig selv gøre dette tiltag rentabelt. Undersiden af gulvet i stuelejlighederne kan isoleres fra kælderen, så kuldebroen under dørpartiet til altandøren mindskes Det er ikke umiddelbart ønskeligt at foretage en indvendig efterisolering af vægge, da dette erfaringsmæssigt øger risici med hensyn til vækst af skimmelsvampe. \\dmwclus\dmw_docs\ \ _358169_led10_011.doc Side 4

5 28. maj 2010 LED/ihm For at fjerne den registrerede skimmelsvamp i boligerne skal der foretages følgende: Tapet/glasvæv/filt fjernes i de områder, hvor der er registreret vækst af skimmel. Væggene afrenses for misfarvet eller løstsiddende puds. Der foretages afrensning af skimmel med tørdamp efter MicroCleanmetoden eller i mindre områder ved afvaskning med Klorin eller Rodalon. Det anbefales, at der ikke opsættes tapet, væv eller filt på væggene eller i loftet, men at der males direkte på den spartlede betonplade. Venlig hilsen Teknologisk Institut, Byggeri Lene Dalvang Konsulent Peter F. Collet Projektleder, civilingeniør Direkte telefon Direkte telefon Direkte telefax Direkte telefax Bilag 1. Termografirapport (12 sider) 2. Termografisk undersøgelse af kuldebroer \\dmwclus\dmw_docs\ \ _358169_led10_011.doc Side 5

6 28. maj 2010 LED/ihm Bilag 1. Termografirapport \\dmwclus\dmw_docs\ \ _358169_led10_011.doc Side 6

7 Andelsboligforeningen Alleparken V, Frederiksberg Firma Teknologisk Institut Gregersensvej Tåstrup Enhed testo 8803 Serienr. : Ordregiver Andelsboligforeningen Alleparken V Dr. Priemesvej Frederiksberg Måledato: 22. april 2010 Ordre Kortlægning af årsag til skimmelvækst i boliger Side 1/12

8 IV_00987.BMT :15:02 10,4 Refl. Lejlighed Dr. Priemesvej 7 st.th. Altandør i soveværelse Side 2/12

9 IV_00991.BMT :15:50 12,4 Refl. Lejlighed Dr. Priemesvej 7 st.th. Altandør i soveværelse Side 3/12

10 IV_00992.BMT :16:20 10,7 Refl. Lejlighed Dr. Priemesvej 7 st.th. Altandør i soveværelse Side 4/12

11 IV_00996.BMT :26:38 13,5 Refl. Lejlighed Dr. Priemesvej 7 st.th. Brystning under vindue Side 5/12

12 IV_00997.BMT :26:51 8,5 Refl. Lejlighed Dr. Priemesvej 7 st.th. Brystning under vindue Side 6/12

13 IV_00998.BMT :27:14 9,9 Refl. Lejlighed Dr. Priemesvej 7 st.th. Brystning under vindue Side 7/12

14 IV_00999.BMT :35:41 11,6 Refl. Frederiksberg Alle 4. sals lejlighed under renovering Fransk altandør Side 8/12

15 IV_01002.BMT :36:35 11,5 Refl. Frederiksberg Alle 4. sals lejlighed under renovering Fransk altandør Side 9/12

16 IV_01003.BMT :36:40 12,4 Refl. Frederiksberg Alle 4. sals lejlighed under renovering Fransk altandør Side 10/12

17 IV_01004.BMT :36:53 12,0 Refl. Frederiksberg Alle 4. sals lejlighed under renovering Fransk altandør Side 11/12

18 IV_01006.BMT :39:32 14,7 Refl. Frederiksberg Alle 4. sals lejlighed under renovering Karnapparti ud mod Frederiksberg Alle , Side 12/12

19 28. maj 2010 LED/ihm Bilag 2. Termografisk undersøgelse af kuldebroer Varmetab gennem kuldebroer, dårlig isolering og utætheder udgør en stor andel af bygningers varmetab. Ved at lokalisere omfanget af kuldebroer etc. vil det være muligt at opnå væsentlige energibesparelser ved en udbedring. Termografering Termografering er en form for fotografering, hvor overfladernes temperaturer afbildes i en farveskala, hvor de koldere overflader f.eks. males violette til blå og de varmere overflader males i hvide til orange farver. Opholdsstue: Ydervæg/gulv mod nordøst Termografi af ydervæg/gulv i opholdsstue Rumtemperatur: 21 C, violette flader ca. 13 C orange flader ca. 20 C Hvad kan termografi anvendes til? I eksisterende bygninger kan der med fordel anvendes termografi til lokalisering af: Kuldebroer Luftlækager Fugtige overflader Lækager i varmeanlæg Herudover kan termografi anvendes til at undersøge fyrings og forbrændingssystemer, materialer, elinstallationer, kølebiler og skibe. Teknologisk Institut, Byggeri har et termovisionsudstyr, der er meget fleksibelt og nemt at anvende. Dette muliggør anvendelse af en række opgaver, hvor det tidligere ville have været meget vanskeligt at anvende termografering. \\dmwclus\dmw_docs\ \ _358169_led10_011.doc Side 7

20 28. maj 2010 LED/ihm Generelt om termografering Termografering er en metode til berøringsfri måling og visuel gengivelse af overfladetemperaturer. Metoden bygger på, at enhver overflade udsender elektromagnetisk stråling i form af "varmestråling", hvis intensitet og bølgelængde afhænger af dens temperatur. Når temperaturen på et objekt stiger, forøges strålingsintensiteten, samtidig med at bølgelængden bliver kortere. Ved normale temperaturer udsendes stråling med bølgelængder på mellem 2 og 12 m. Denne stråling kaldes infrarød stråling (IRstråling eller termisk stråling). Et termografikamera er i stand til at måle denne stråling, og gengive den som et temperaturbillede på en tvskærm. Fremgangsmåde ved termografering Termografering kan foregå både på den udvendige og på den indvendige side af bygningen. Udvendigt opnås en hurtig registrering, men dette forudsætter, at overfladerne ikke er direkte solbestrålede, da dette giver forstyrrelser af temperaturerne. Indvendig termografering giver gode muligheder for at registrere luftlækager, men vanskeliggør vurdering af isoleringens kvalitet ud for f.eks. møbler, billeder og tværvægge. Indvendig termografering vil kunne fortælle om risikoen for kondens og dermed følgende risiko for indeklimaproblemer. Ved termograferingen vil konstruktionen blive vurderet på stedet. Er der observationer, som ikke umiddelbart kan forklares som f.eks. massive udmuringer eller radiatorer, kan der foretages en nærmere undersøgelse. Der bores huller i konstruktionen, og der foretages en visuel inspektion for at bestemme, om årsagen kan være manglende isolering eller en luftlækage. Efterfølgende analyseres de optagne billeder på Teknologisk Institut, Byggeri. Der foretages eventuelt en beregning og vurdering af kuldebroernes grad og omfang. Dette giver mulighed for at foretage økonomiske overslag ud fra energimæssige, vedligeholdelsesmæssige og evt. indeklimamæssige forhold. Endvidere har vi mulighed for at udarbejde afhjælpningsforslag. Undersøgelsen kan foretages som beskrevet i Dansk Standard DS/INSTA 110 eller international Standard ISO \\dmwclus\dmw_docs\ \ _358169_led10_011.doc Side 8

21 28. maj 2010 LED/ihm Præsentation af resultatet Resultatet gives til kunden i form af en rapport med bilag: En kort beskrivelse af bygningen Beskrivelse af temperatur og udeklimaforhold Gennemgang af de fundne anormaliteter med tilhørende billede, resultat af eventuelt uddybende undersøgelse samt en vurdering af undersøgelsesresultatet Billederne kan gengives enten som sort/hvide billeder eller som farvebilleder Billederne kan eventuelt også leveres som digitale filer, så kunden har mulighed for selv at udskrive billederne Der kan eventuelt foretages en specialanalyse af de observerede temperaturer ved indvendig termografering. Herved kan graden af kuldebroen angives ved den såkaldte temperaturfaktor, der er et udtryk for, hvor stor en kondensrisiko, der er det pågældende sted. Den er defineret som temperaturdifferencen overfladeudelufttemperatur divideret med differencen indeudetemperatur. Denne størrelse ligger normalt mellem 0,5 og 1,0. Tallet 1,0 udtrykker, at der ikke er varmetab til det fri det pågældende sted, mens lavere værdier udtrykker, at der er et varmetab. Jo lavere værdi, jo større vil graden af kuldebroen være. Henvendelse Civilingeniør P.F. Collet på telefon eller civilingeniør Lars Olsen på telefon Senest opdateret august 2007 \\dmwclus\dmw_docs\ \ _358169_led10_011.doc Side 9

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Kim B. Petersen Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 25. april 2012 475711_LED12_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Efter aftale med Kim

Læs mere

Hyldemosen Udarbejdet for KAB

Hyldemosen Udarbejdet for KAB Wissenberg A/S Valdemarsgade 14 1665 København V Tlf: 33 86 34 86 info@wissenberg.dk www.wissenberg.dk Hyldemosen Udarbejdet for KAB Dato: 24. april 2013 CVR-nr: 26369126 Kontaktoplysninger: Init: SAM/.ls

Læs mere

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm Titusparken Undersøgelse af klimaskærm DOMINIA AS Studiestræde 50 Den 04.01.2010 1554 København V Tlf.: 3343 4500 / fax: 3343 4501 Sag nr. 3442 01 E-mail: dominia@dominia.dk Rapport udført af: Søren Elo

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Ekkodalen 8, 8600 Silkeborg

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Ekkodalen 8, 8600 Silkeborg Danmarks Radio DR-Byen Att.: Stine Skriver, Kontant Emil Holms Kanal 20 0999 København C 17. december 2009.doc Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Ekkodalen 8, 8600 Silkeborg Efter aftale med Stine Skriver,

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Hersegade 32 (kælderen), 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Hersegade 32 (kælderen), 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Kim Berg Petersen Plan og Byggesag Køgevej 80, Postbox 100 4000 Roskilde 21. juni 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1311826_366017_led10_011.doc Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse,

Læs mere

INDEKLIMA. Videhøjvej 6 8883 Gjern. OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ. Rekvirent: Silkeborg Kommune

INDEKLIMA. Videhøjvej 6 8883 Gjern. OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ. Rekvirent: Silkeborg Kommune INDEKLIMA OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ CVR: DK 7016 9916 KONTAKT Lene Mølholm Mobil 2726 4934 lmo@obh-gruppen.dk Videhøjvej 6 8883 Gjern Rekvirent: Silkeborg Kommune Rapport udført

Læs mere

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE BO-VEST. AFD. 10. HYLDESPJÆLDET SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SÆRUNDERSØGELSE PROJEKTNR.

Læs mere

Indeklimaforhold ved energirenovering

Indeklimaforhold ved energirenovering Indeklimaforhold ved energirenovering Thomas Witterseh, Lis Winther Funch, Ditte Marie Jørgensen, Vagn Holk Lauridsen, Christian Drivsholm, Christian Grønborg Nicolaisen, Bent Kofoed, Carsten Johansen,

Læs mere

Vejledning om forebyggelse af og fremgangsmåde ved mistanke om eller konstatering af skimmelsvamp i tjenesteboliger

Vejledning om forebyggelse af og fremgangsmåde ved mistanke om eller konstatering af skimmelsvamp i tjenesteboliger Vejledning om forebyggelse af og fremgangsmåde ved mistanke om eller konstatering af skimmelsvamp i tjenesteboliger 27. maj 2014 Stifterne, Præsteforeningen, Provsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd

Læs mere

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE Til Humlebæk Boligselskab v/domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Baunebjerghuse TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE 1-2 Revision 00 Dato 15-08-2014 Udarbejdet af MARB, ABI Kontrolleret af BTA Godkendt

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars 4. juli 2011 FFM/ihm 437198_FFM11_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Østermarksskolen, Østre

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag den 5. februar 2015. Karisevej 8, 5690 Haslev, matrikelnr. 5aq, Dalby-Borup by, Sdr.

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag den 5. februar 2015. Karisevej 8, 5690 Haslev, matrikelnr. 5aq, Dalby-Borup by, Sdr. Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag den 5. februar 2015 Karisevej 8, 5690 Haslev, matrikelnr. 5aq, Dalby-Borup by, Sdr. Dalby Udført for Faxe Kommune 19. februar 2015 Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Skolegades Skole, Brønderslev

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Skolegades Skole, Brønderslev Brønderslev Kommune Att.: Steen Thomassen Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev 24. januar 2008 FFM/ihm Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Skolegades Skole, Brønderslev Efter aftale med Steen Thomassen,

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse

Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse Sag nr.: R3076-001 21. juli 2009 Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse R3076-001 1. Baggrund Side 2 Den 30. juni 2009 har Nanna Dahl Pedersen

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

SKIMMEL- & FUGTBESIGTIGELSE xxxxxxxxxxxx xxxxx

SKIMMEL- & FUGTBESIGTIGELSE xxxxxxxxxxxx xxxxx SKIMMEL- & FUGTBESIGTIGELSE xxxxxxxxxxxx xxxxx Inspektion udført xx/xx-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent:

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

Til stede ved undersøgelsen var Louise Jørgensen, Julius Graakjær Grantzau og sporadisk husets øvrige beboere.

Til stede ved undersøgelsen var Louise Jørgensen, Julius Graakjær Grantzau og sporadisk husets øvrige beboere. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri, Støttet Byggeri Att.: Claus Michael Krogh Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C 10. april 2013 516762_FFM13_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse Badevej 9, 8240 Risskov

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse (udvidet), Østermarksskolen, Østre Boulevard 41, 9600 Aars

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse (udvidet), Østermarksskolen, Østre Boulevard 41, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars 16. august 2011 437198_FFM11_021 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse (udvidet), Østermarksskolen, Østre

Læs mere

BYGGETEKNISK RAPPORT

BYGGETEKNISK RAPPORT Afd. 4 - Mølleparken Frederikshavn Juni 2010 d.a.i. arkitekter ingeniører a/s Århus Afd. 4, Mølleparken Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1.1 INDLEDNING 6 1.2 GRUNDLAG: 8 1.3 FORMÅL: 9 1.4 EJENDOMMENS HOVEDDATA:

Læs mere

EUDP-projekt. Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser. Februar 2015. Troels Kildemoes, Ekolab

EUDP-projekt. Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser. Februar 2015. Troels Kildemoes, Ekolab EUDP-projekt Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser Februar 2015 Troels Kildemoes, Ekolab Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Varmetab i klimaskærmen

Læs mere

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering.

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering. Lejernes Landsorganisation Att.: Klaus Hansen Reventlowsgade 14, 4. sal 1651 København V 17. november 2006 Fugt og mikrobiologisk undersøgelse af lejligheden Fredskovhellet 48 st. th., 3400 Hillerød Indledning

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,51 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,51 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 17 Adresse: Sletterhagevej 23 Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-443404-001 Energikonsulent: Lars Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Juni 2011 Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes gade 23 29 Oversigt over forestående renoveringsarbejder mv. Juni 2011 MHV/BM/bb Generelt

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Jordbærvej 32 og 40, 8641 Sorring

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Jordbærvej 32 og 40, 8641 Sorring Silkeborg kommune Att.: Grethe T. Larsen Søvej 1 8600 Silkeborg 30. juni 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1313863_366970_ahp10_011.doc Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Jordbærvej 32 og 40, 8641 Sorring

Læs mere

Bachelorprojekt - BT7BAC

Bachelorprojekt - BT7BAC AARHUS INGENIØRHØJSKOLE - AARHUS UNIVERSITET Bachelorprojekt - BT7BAC Energirenovering af Fredensbjergparken Gruppe B3: Jonas Utoft Carstensen og Peder Dahl Rasmussen 28-05-2014 Jonas Utoft Carstensen

Læs mere

en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet.

en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet. Energihandlingsplan for Frederikshavn Boligforening afd. 13 Rosenhaven, Hånbækvej og Carl Nielsens Vej, 9900 Frederikshavn en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet. Indhold

Læs mere