Madvalgshåndbog. Foto: Lars Nybøll Fælles frokost mere end bare mad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Madvalgshåndbog. Foto: Lars Nybøll 2014014. Fælles frokost mere end bare mad"

Transkript

1 Madvalgshåndbog Foto: Lars Nybøll Fælles frokost mere end bare mad Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune September 2014

2 1. Indledning... 2 Madvalget... 2 Hvad kan du læse om i madvalgshåndbogen og hvad er formålet med den? Den kommunale frokostordning og madvalget... 3 Hvad kan vi vælge imellem?... 3 Hvornår og hvor ofte skal valget træffes og hvornår ophører frokostordningen?... 3 Hvem skal træffe madvalget?... 3 Anvisningsmæssig enhed... 3 Følgende parter beslutter, om frokostordningen skal fravælges:... 4 Regler ved afstemning blandt alle forældre... 4 Hvem organiserer afstemninger blandt alle forældrene?... 5 Når bestyrelsen skal træffe beslutningen... 5 Kan vi opdele beslutningen på vuggestuebørn og børnehavebørn?... 5 Overblik over hvem der skal træffe madvalget og hvordan... 7 Et betinget ja - for institutioner uden fuldt produktionskøkken... 8 Hvem skal have besked om valget og hvornår? Til- og fravalg indenfor madvalgsperioder... 8 Fravalg i løbet af perioden. Er det muligt?... 8 Frokost i nystartede institutioner/nye anvisningsmæssige enheder? Økonomien i den kommunale fælles frokostordning... 9 Hvad koster det for forældrene fripladser og søskenderabat?... 9 Hvordan er økonomien organiseret for institutionen?... 9 Cateringmad maden og økonomien Køkkentyper og køkkenombygninger...10 Hvad må man lave af mad i de forskellige køkkentyper? På kan du se, hvilken køkkentype der er i jeres institution Køkkenombygninger konsekvenser af et nej tak til frokost Nationale retningslinjer og kommunalt besluttede rammer for den fælles frokostordning...11 Nationale retningslinjer for den kommunale frokostordning Hvad er kommunale målsætninger og rammer på madområdet i København? Forældrearrangerede frokostordninger et alternativ til den kommunale frokostordning Særligt om privatinstitutioner Hvor kan jeg få mere information?...14 Hjemmeside Opgaveportalen (ledere) Filmen Fælles frokost - mere end bare mad Rådgivning fra Børne- og Ungdomsforvaltningen Rådgivning fra Københavns Madhus Foodsource kommunens leverandør af cateringmad Linksamling

3 1. Indledning Siden juli 2011 har det været forældrene der besluttede, om der skal være fælles frokost i daginstitutionen. Langt de fleste har sagt ja tak! 88 % af alle børn i daginstitutionerne i København får lige nu serveret fælles frokost. Det er en af de allerhøjeste tilvalgsprocenter i landet. Den fælles frokost er højt prioriteret i København. Næsten alle institutioner laver maden selv, og der er afsat midler, der gør det muligt også i daginstitutioner med meget få børn. Maden skal leve op til Fødevarestyrelsens ernæringsanbefalinger, være overvejende økologisk og leve op til en række andre krav (læs om alle kravene i afsnit 6). I Københavns Kommune har man også besluttet, at a daginstitutionerne skal give børnene morgenmad og mellemmåltider hver dag i alle daginstitutioner - også i institutioner hvor den fælles frokostordning er fravalgt så forældrene helt slipper for madpakker. Københavns Madhus har et helt børnemadsteam, der rådgiver og kompetenceudvikler personalet, og Børne- og Ungdomsforvaltningen har fokus på at bistå institutionerne med at arbejde pædagogisk med maden og måltiderne så den fælles frokost bliver mere end bare mad! Madvalget Der skal være madvalg i alle daginstitutioner hvert andet år på det samme tidspunkt. Det er bestemt af loven om den fleksible frokostordning, som er en del af Dagtilbudsloven. Det betyder også, at selvom man har holdt ekstraordinært madvalg for kort tid siden eller er en nyåbnet institution, så skal der afholdes madvalg i november-december Forældregruppen eller bestyrelsen (afhængig af institutionstype) skal ved afstemning derfor i november/december 2014 beslutte, om de ønsker at fravælge frokosten i daginstitutionen fra 1. juli Hvad kan du læse om i madvalgshåndbogen og hvad er formålet med den? Formålet med madvalgshåndbogen er at klæde bestyrelser, forældreråd og ledelser på til at organisere madvalget. Du kan derfor finde alle retningslinjer for madvalget, den fælles frokostordning og alternativer til den kommunale frokostordning i denne håndbog. På kan du finde en pjece til forældrene om madvalget oversat til arabisk, engelsk, somali, tyrkisk og urdu. Du kan også se en lille film om, hvad børnene kan få med sig ved at deltage i en fælles frokostordning udover sund og økologisk mad. Hjemmesiden opdateres løbende med spørgsmål og svar hvis der skulle være emner denne madvalgshåndbog ikke har formået at svare på. 2

4 2. Den kommunale frokostordning og madvalget Hvad kan vi vælge imellem? Kommunal frokostordning Ingen frokostordning madpakke med hjemmefra Hvis den kommunale frokostordning fravælges, er det muligt at etablere en forældrearrangeret frokostordning. Der er en række regler for forældrearrangerede frokostordninger, der skal efterleves (se afsnit 7). Hvornår og hvor ofte skal valget træffes og hvornår ophører frokostordningen? Forældrene skal høres hvert andet år. Valget her i 2014 skal finde sted i november og december Valget må altså ikke træffes før! Fravælges frokosten vil institutionen først kunne ophøre med frokost fra 1. juli Det sker bl.a. af hensyn til køkkenmedarbejderes opsigelsesvarsler og kontrakt med cateringleverandør. Hvem skal træffe madvalget? Hvem der skal træffe madvalget og om madvalget kan deles op på hhv. vuggestuebørn og børnehavebørn afhænger af institutionstype og køkkentype. Der skal som hovedregel træffes ét madvalg pr. anvisningsmæssige enhed. Anvisningsmæssig enhed I Københavns Kommune er der institutioner, som består af flere adskilte fysiske enheder, men har fælles anvisning af børn til alle enheder, og institutioner der består af flere fysiske enheder, og har separat anvisning til hver fysisk enhed i institutionen. Er der separat anvisning, betyder det, at forældrene specifikt skriver deres barn op til den pågældende fysiske enhed i institutionen eller klyngen. I institutioner med separat anvisning til de forskellige enheder ligger de fysiske enheder typisk over 1 km fra hinanden. Eksempelvis en moderinstitution på Nørrebro med en udflytterdel i Nordsjælland Er der fælles anvisning til alle dele af institutionen ved forældrene ved opskrivningen ikke i hvilken fysisk enhed i institutionen, barnet kommer til at have sin daglige gang. I institutioner med fælles anvisning til de forskellige fysiske enheder, må enhederne maksimalt ligge 1 km fra hinanden. Består institutionen kun af én vuggestuedel og én børnehavedel, vil der oftest være fælles anvisning 3

5 til de to dele af institutionen. På køkkentypeoversigten på kan du også se, om jeres institution har flere IS-numre = består af flere anvisningsmæssige enheder. Hvad er en anvisningsmæssig enhed? En anvisningsmæssig enhed er den enhed som forælderen skriver sit barn op til. Hver anvisningsmæssige enhed har et 7 cifret IS-nummer. Spørg lederen af institutionen, hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit barns institution består af én eller flere anvisningsmæssige enheder. Følgende parter beslutter, om frokostordningen skal fravælges: Kommunale institutioner Et simpelt flertal af forældrene i hver anvisningsmæssige enhed. Selvejende institutioner Institutioner som består af én anvisningsmæssig enhed: Selvejende institutioner i netværk bestyrelsen (er der tostrenget bestyrelsesmodel træffes beslutningen af den bestyrelse, der har forældreflertal) Selvejende institutioner i klynger et simpelt flertal af forældrene i hver anvisningsmæssige enhed Institutioner der består af flere anvisningsmæssige enheder med separat anvisning til hver enhed: Selvejende der består af flere enheder med separat anvisning til hver enhed Et simpelt flertal af forældrene i hver anvisningsmæssige enhed. Regler ved afstemning blandt alle forældre Ved afstemninger blandt alle forældre gælder følgende regler: 4

6 Der skal foregå én afstemning pr. anvisningsmæssige enhed (se dog afsnit om eventuel mulighed for at opdele beslutningen på vuggestuebørn og børnehavebørn). Ét barn giver ret til én stemme. Stemmer man ikke er det= en ja stemme til mad! Det er bestemt i Dagtilbudsloven Et eksempel: I en institution med 40 børn fx hvor forældre til 15 børn stemmer nej, 10 stemmer ja og 15 undlader at stemme vil den fælles frokostordning være vedtaget, fordi de børn, hvis forældre ikke stemmer, tæller som ja stemmer. Der vil derfor være 25 ja-stemmer og 15 nej-stemmer. Forvaltningen udarbejder har udarbejdet forslag til stemmeseddel, som leder og forældreråd kan vælge at benytte til afstemningen (ligger på opgaveportalen) samt et lille skriv med råd det til gode madvalg (ligger på Der bør gives mindst et par ugers frist til at indgive sin stemme. Afstemningen skal finde sted i perioden november-december Hvem organiserer afstemninger blandt alle forældrene? I kommunale institutioner er det forældrerådet der organiserer madvalget/afstemningen i forældregruppen. I de selvejende institutioner der består af flere anvisningsmæssige enheder og hvor der derfor også skal være afstemninger blandt alle forældre, er det bestyrelsen der organiserer madvalget/ afstemningen i forældregruppen. Når bestyrelsen skal træffe beslutningen I de selvejende institutioner, der kun består af én anvisningsmæssig enhed, har bestyrelsen kompetencen til at træffe beslutningen. I selvejende institutioner med tostrenget bestyrelsesmodel, hvor det er bestyrelsen der skal træffe beslutningen, er det den bestyrelse der har forældreflertal, der træffer beslutningen. Det skal understreges, at det er den bestyrelse der sidder ultimo december 2014, der har kompetence til at træffe beslutningen. Kan vi opdele beslutningen på vuggestuebørn og børnehavebørn? Anlægsafdelingen, i Børne- og Ungdomsforvaltningen kategoriserer køkkenerne i daginstitutionerne i forskellige typer: I anvisningsmæssige enheder kategoriseret som havende fulde eller blandede produktionskøkkener til alle børn, skal der træffes en samlet beslutning for vuggestue- og børnehavebørn. Bestyrelsen kan altså ikke vælge, at der f.eks. skal være frokost til vuggestuebørnene, men ikke til børnehavebørnene. 5

7 I anvisningsmæssige enheder kategoriseret som havende begrænsede køkkener eller modtagekøkkener til alle eller en del af børnene, kan der træffes én beslutning for vuggestuebørn og en anden beslutning for børnehavebørn. Bemærk at en institution godt kan have fået fx kategorien blandet produktionskøkken, hvis der er produktionskøkken i vuggestueafdelingen og begrænset køkken i børnehaveafdelingen. Det sker, hvis det vurderes, at de to køkkener i samarbejde kan producere til de to børnegrupper, som hvis de to køkkener sammen udgjorde èt blandet produktionskøkken tilsammen. Husk at der tilføres ekstra økonomi til institutionen, hvis det er nødvendigt at producere frokosten i 2 køkkener (se afsnit 4 om økonomi). Du kan på se, hvordan køkkenforholdene i jeres institution er kategoriseret og derved, om beslutningen kan træffes aldersopdelt hos jer. 6

8 Overblik over hvem der skal træffe madvalget og hvordan Kommunal/selvejende anvisningsmæssig enhed i klynge samt selvejende anvisningsmæssig enhed i en selvejende institutioner der består af flere anvisningsmæssige enheder Blandet eller fuldt produktionskøkken Begrænset- eller modtage-/anretterkøkken Én fælles afstemning og valg blandt forældre til samtlige vuggestue/børnehavebørn Én afstemning/ét valg blandt forældre til vuggestuebørn og én afstemning/valg blandt forældre til børnehavebørn Selvejende institutioner (bestående af én anvisningsmæssig enhed) i netværk Blandet eller fuldt produktionskøkken Begrænset- eller modtagekøkken Bestyrelsen træffer ét fælles madvalg for alle vuggestueog børnehavebørn Bestyrelsen kan træffe ét madvalg for alle vuggestuebørn og ét madvalg for alle børnehavebørn 7

9 Et betinget ja - for institutioner uden fuldt produktionskøkken Institutioner, der pt. ikke har faciliteter til at kunne producere varm og kold mad til alle børn i den anvisningsmæssige enhed (dvs. ikke har fuldt produktionskøkken), kan ved madvalget give et betinget ja. Det betyder at ja et først træder i kraft når/hvis der etableres et produktionskøkken. Det betingede ja er bindende frem til næste ordinære madvalg. Hvem skal have besked om valget og hvornår? Senest 31. december 2014 skal Børne- og Ungdomsforvaltningen have modtaget besked, uanset om forældrene har valgt den kommunale frokostordning fra eller ej. Lederen af institutionen modtager i oktober, via ugepakken, et elektronisk link, som skal bruges til at give Forvaltningen besked om, hvorvidt børnene skal have fælles frokost efter 1. juli Der skal ikke gives besked på anden vis. 3. Til- og fravalg indenfor madvalgsperioder Fravalg i løbet af perioden. Er det muligt? Det ordinære madvalg gælder 2 år. Kun hvis køkkenforholdene forringes væsentligt kan valget omgøres. Det kan eksempelvis være, hvis en institution, der selv laver mad, flytter i nødinstitution i en periode, hvor der ikke kan laves mad. Det er de forældre, der ved det ordinære madvalg har kompetencen til at træffe madvalget, der i sådanne tilfælde beslutter, om madvalget skal ændres. Opsigelsesvarsler for køkkenmedarbejder/cateringfirma skal respekteres. Frokost i nystartede institutioner/nye anvisningsmæssige enheder? Alle nye institutioner/nye anvisningsmæssige enheder starter som udgangspunkt op med frokost. Det skyldes, at der jf. Dagtilbudsloven er frokost i alle daginstitutioner, hvor forældrene ikke har fravalgt frokosten. I nystartede daginstitutioner er der endvidere ikke en forældregruppe, der kan fravælge frokosten. For en definition af begrebet anvisningsmæssig enhed se s Først når forældregruppen ved det almindelige 2-årige madvalg skal tage stilling til, om de fortsat vil have en frokostordning - kan ordningen fravælges. Husk at der skal afholdes madvalg i november/december i alle nystartede institutioner uanset hvornår institutionen startede op. Københavns Kommune ser sund frokost i daginstitutioner som vigtig for børnenes maddannelse, sundhed og læring. I Københavns Kommune etableres nybyggede/nyindrettede institutioner eller 8

10 enheder derfor som udgangspunkt med produktionskøkken. Pavilloner/nødinstitutioner og lignende, hvor institutionerne kan være huset midlertidigt, vil som hovedregel kun have faciliteter til at modtage færdiglavet mad udefra. Frokost i institutioner der udvides For institutioner der udvides med nye børnegrupper og/eller fysiske enheder er der følgende retningslinjer: 1) Er der fælles frokost i den eksisterende del af institutionen, skal der være fælles frokost i den nye del af institutionen, uanset om der er separat anvisning eller ej. 2) Serveres der ikke fælles frokost i den eksisterende del af institutionen, og er der separat anvisning til den nye del af institutionen, skal der serveres fælles frokost i den nye del af institutionen. Frokostordningen kan først fravælges ved næste ordinære madvalg (det madvalg der finder sted hvert andet år i alle kommunens daginstitutioner). 4. Økonomien i den kommunale fælles frokostordning Hvad koster det for forældrene fripladser og søskenderabat? Forældrebetalingen for frokost i 2015 er endnu ikke vedtaget politisk, men forventes at ligge på niveau med forældrebetalingen i Når forældrebetalingen for frokost er vedtaget kan taksterne findes på Forældre med fuld/delvis friplads eller søskenderabat betaler fortsat ikke/eller betaler nedsat pris for frokostmåltidet. På Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside kan du finde en oversigt over, hvor mange procent af betalingen tilskuddet udgør: Hvordan er økonomien organiseret for institutionen? Institutionslederne kan via madregnemaskinen (på opgaveportalen på kommunens intranet) udregne institutionens budget til frokost og øvrig forplejning i Madregnemaskinen for 2015 er tilgængelig fra december Personale og forældre finder madregnemaskinen på: Institutionen må jf. Dagtilbudsloven ikke bruge de tildelte midler til frokost på andre ting end frokost, så som fx legetøj eller udflugter! Institutionen må godt vælge at bruge flere midler til frokost end tildelt. De midler institutionen tilføres til frokost dækker alle udgifter. Institutionen skal altså ikke selv bidrage med midler. Fravælges frokost, tilføres institutionen heller ikke midler til frokost. Institutionen kan altså ikke spare penge ved at fravælge frokost. 9

11 Alle institutioner, der selv laver frokost, får et grundbeløb pr. frokostproducerende køkken og et beløb pr. barn så der også kan laves mad også i små institutioner og i institutioner hvor der skal laves frokost i flere køkkener. Cateringinstitutioner får et fast beløb pr. barn, der dækker den fulde udgift til frokosten. Cateringmad maden og økonomien Institutioner der ikke selv kan producere frokosten modtager cateringmad via kommunens leverandør Foodsource. Der er tale om frisklavet, minimum 75% økologisk mad (stigende til 90% i løbet af 2015). Maden leveres helt færdiglavet til institutionen dagligt. Institutionerne kan vælge mellem varm eller kold ikke portionspakket mad. Beregnet til udflyttere og turdage leveres portionspakket turmad. Cateringmad er lidt dyrere end egenproduceret mad for kommunen men ikke for institutionen og forældrene. Institutioner med behov for cateringmad får tilført ekstra midler til maden og timer til anretning af maden. Du kan læse mere om cateringmaden på leverandørens hjemmeside: under mad til børn 5. Køkkentyper og køkkenombygninger Hvad må man lave af mad i de forskellige køkkentyper? Alle køkkener i daginstitutionerne i København er blevet kategoriseret efter om/hvor meget mad, der må tilberedes i køkkenet. Det er vigtigt at respektere disse begrænsninger. Både så institutionen ikke får et påbud eller en bøde fra fødevaremyndighederne og for at køkkenmedarbejderen har rimelige arbejdsvilkår. Det kan være urimeligt at kræve af køkkenmedarbejderen, at hun laver mere komplicerede retter eller varm mad til alle børn i et blandet produktionskøkken eller i et begrænset køkken. Her skal der tages hensyn til, at der for eksempel kan være begrænset kapacitet i forhold til kogeplader, ovn, opvask eller bordplads Modtagekøkken: Der modtages kold eller varm mad udefra dagligt. Maden skal spises umiddelbart efter modtagelsen. Maden må gerne ompakkes/anrettes i skåle/på fade. Køkken med begrænset tilvirkning: Der kan modtages mad udefra som ved anretterkøkkenet. Endvidere må der i køkkenet laves retter, hvori der ikke indgår rå animalske produkter og grøntsager med jord på. Der vil være eksempelvis ret begrænset bordplads, ovn og/eller kogepladekapacitet. Køkken med blandet produktion: Køkkenet er et produktionskøkken, hvor der ikke er kapacitet til at lave egenproduceret varmt mad til alle børn dagligt. Nogle børn skal derfor have smør-selv-mad eller der skal laves lettere retter eller anvendes halvfabrikata i en vis udstrækning. Der vil være begrænset bordplads, ovn og/eller kogepladekapacitet etc Produktionskøkken: Der kan laves egenproduceret varm og kold mad til alle børn dagligt. 10

12 På kan du se, hvilken køkkentype der er i jeres institution. Køkkenombygninger konsekvenser af et nej tak til frokost I daginstitutioner hvor forældrene har sagt nej tak til frokost og ikke har givet et betinget ja (som beskrevet i afsnit 2), vil køkkenet som hovedregel ikke blive opgraderet/ombygget. Det er derfor vigtigt, at I stemmer betinget ja, hvis I gerne vil have frokost, hvis jeres køkken bliver ombygget. 6. Nationale retningslinjer og kommunalt besluttede rammer for den fælles frokostordning Her kan du læse om de nationale retningslinjer der er bestemt af Dagtilbudsloven og om, hvordan loven er udmøntet i København og hvilke øvrige rammer der er for mad i daginstitutioner i Københavns Kommune. Nationale retningslinjer for den kommunale frokostordning Frokost alle hverdage året rundt Kommunen skal tilbyde sund frokost i alle daginstitutioner, hvor forældrene ikke har fravalgt den fælles frokostordning. Der skal tilbydes frokost alle hverdage året rundt i kommunale, selvejende og private daginstitutioner. Det betyder, at institutionen ikke må bede forældrene tage madpakker med eksempelvis i sommerferieperioden, hvis institutionen skal på tur, eller hvis køkkenmedarbejderen er på ferie eller kursus. Sund frokost Frokosten skal overholde de til enhver tid gældende officielle ernæringsanbefalinger fra Fødevarestyrelsen (se evt. ). Fravalg Bestyrelsen/den samlede forældregruppe kan fravælge tilbuddet om en fælles frokostordning ved de madvalg som kommunenen skal afholde med maksimalt 2 års mellemrum. Fritagelse ved sygdom der kræver specialkost Et barn kan fritages fra det sunde frokostmåltid, hvis barnet har en lægedokumenteret allergi eller anden sygdom, som kræver en specialkost, som kommunen ikke på forsvarlig vis kan tilbyde. Frokosttakst, tilskud til børn med friplads og søskenderabat For at sikre, at forældrenes fravalg træffes på et oplyst grundlag, skal kommunalbestyrelsen, forud for forældrenes eventuelle beslutning om fravalg af et sundt frokostmåltid, oplyse forældrene om kommunens forventede takst for et sundt frokostmåltid. 11

13 Forældre hvis børn har hel/delvis friplads eller søskenderabat får samme procentvise prisnedsættelse på frokosten som på den øvrige forældrebetaling. Forældrearrangerede frokostordninger Er den kommunale frokostordning fravalgt, kan en gruppe forældre vælge at oprette en forældrearrangeret frokostordning. Læs mere om retningslinjerne herfor i Københavns Kommune i afsnit 7. Du kan finde lov nr. 631 af 11. juni 2010 om fleksible frokostordninger i daginstitutioner her: Nedenunder kan du læse hvordan de statslige beslutninger er udmøntet i Københavns Kommune. Hvad er kommunale målsætninger og rammer på madområdet i København? Obligatorisk morgenmad og mellemmåltider i alle daginstitutioner I alle daginstitutioner (også dem der har fravalgt frokost) er der krav om, at der serveres morgenmad til tidligt fremmødte børn samt alle de mellemmåltider, som børnene har behov for, mens de er i daginstitution (Budgetforlig for 2010 og 2011). Institutionen må ikke bede forældrene om at tage morgenmad eller mellemmåltider med til sit barn! Heller ikke selvom der kun er tale om enkelte dage og heller ikke selvom bestyrelse/forældrebestyrelse har besluttet, at der er ok, og at der evt. sørges for mad til børn af de forældre, der ikke ønsker at medbringe maden til deres barn. Dem der kan skal selv producere maden Daginstitutionerne skal udnytte deres lokale køkkenkapacitet, så der opnås den højeste grad af egenproduktion i daginstitutionerne. Dvs. at institutioner med et produktionskøkken eller blandet produktionskøkken som udgangspunkt ikke kan få leveret mad udefra. Institutioner med begrænset køkken eller modtage-/anretterkøkken kan få leveret frisklavet mad udefra (BUU 25. februar 2009). Varm mad mindst et par gange om ugen Der skal serveres varm mad mindst et par gange om ugen i de institutioner, hvor det er muligt (BUU 11. marts 2009). Økologisk mad Københavns Kommune har krav om, at 75% af den mad der serveres i kommunens køkkener og kantiner, skal være økologisk - stigende til 90% inden udgangen af Sundhedspolitikker for Københavns Kommunes Dagtilbud Sundhedspolitikker for dagtilbud, afsnit om mad og måltider, skal efterleves. Det betyder konkret ift. maden, at: 12

14 Måltidskulturen i det enkelte dagtilbud fremmer børnenes lyst til at spise, fællesskabet og den gode stemning. Det enkelte dagtilbud er med til at sikre, at børnenes behov for sund og nærende mad opfyldes. Det enkelte dagtilbud er med til at sikre, at børns indtag af sukker følger de officielle anbefalinger. Maden, der serveres i dagtilbuddet, planlægges ud fra børnegruppens sammensætning. Det betyder, at der skal tages kulturelle og religiøse hensyn. Hvordan disse hensyn skal tages besluttes af daginstitutionen. Der er eksempelvis ikke krav om, at der skal serveres halalkød. Her kan vegetarmad være et lødigt alternativ. Ovenstående uddybes i sundhedspolitik for dagtilbud: Vegetarmad Der skal tilbydes vegetarmad (BUU 11. marts 2009). Diætkost til børn med allergi Der skal tilbydes ægge- og mælkefri diætmad til børn med disse allergier i de daginstitutioner, der selv producerer maden. Der kræves lægeerklæring. Børn, der ikke kan tilbydes forsvarlig diætkost, fritages for betaling mod lægeerklæring. Lægeerklæringen skal være underskrevet af en pædiater (børnelæge på hospitalsafdeling eller praktiserende børnelæge) og gerne påtegnet af en diætist ift. hvilken mad, der henholdsvis bør og ikke må serveres for barnet. Det er ikke tilstrækkeligt, at egen læge har underskrevet lægeerklæringen (BUU 30. september 2009). På og kan du finde en blanket. der skal udfyldes ved ansøgning om diæt/fritagelse for betaling. Frokostbetalingen ligger udenfor den almindelige daginstitutionstakst Betaling for frokost ligger udenfor taksten i Københavns Kommune. Det betyder, at det er forældregruppen i den enkelte daginstitution der beslutter, om der skal serveres frokost og at forældrene betaler den fulde pris for frokosten (Budgetforlig 2011). Se også afsnit om rammer for madvalg. 7. Forældrearrangerede frokostordninger et alternativ til den kommunale frokostordning Hvis bestyrelsen/forældrene i en institution har fravalgt en kommunal frokostordning, er det muligt at oprette en forældrearrangeret frokostordning, dog tidligt fra den dato hvor den kommunale ordning er ophørt, dvs. typisk fra 1. juli Det skal understreges, at det er forældrene der skal administrere ordningen, herunder opkræve betaling. Leder og personale må ikke. Der er også en række andre krav til de forældrearrangerede 13

15 frokostordning. Ordningen skal fx gælde alle hverdage året rundt (men enkelte undtagelser), der er en max. pris og der er regler for udtræden af ordningen og til hygiejne. Der gives fripladstilskud men ikke søskenderabat til forældrearrangerede frokostordninger. Du kan læse alle regler for forældrearrangerede frokostordninger på 8. Særligt om privatinstitutioner I privatinstitutioner er det et simpelt flertal af forældrene i privatinstitutionen, der beslutter, om frokosten skal fravælges. Forældrene har én stemme pr. barn de har i institutionen. Forældrene skal have mulighed for at fravælge maden mindst hvert andet år og ikke oftere end en gang om året. Privatinstitutioner skal fastlægge og offentliggøre retningslinjer for forældrenes eventuelle fravalg af frokosten og procedure for forældrenes tilbagemelding til institutionen. Privatinstitutionen skal også fastlægge opsigelsesfristen for forældrenes fravalg (max. 6 måneder). Privatinstitutioner tildeles ikke midler fra kommunen til frokost. Dvs. at institutionen skal opkræve betaling for frokosten direkte fra forældrene. Fravælger et simpelt flertal af forældrene ikke frokost, kan institutionen opkræve forældrene for frokost. Institutionen skal selv opkræve betaling herfor. En privatinstitution kan selv beslutte, hvor meget et frokostmåltid skal koste forældrene. Der er således ingen maksimumpris. 9. Hvor kan jeg få mere information? Hjemmeside På kan du finde en pjece til forældrene om madvalget oversat til arabisk, engelsk, somali, tyrkisk og urdu samt diverse redskaber til madvalget til brug for forældreråd og bestyrelser. Hjemmesiden opdateres løbende med spørgsmål og svar hvis der skulle være emner denne madvalgshåndbog ikke har formået at svare på. Opgaveportalen (ledere) Ledere kan finde mere info på opgaveportalen på kommunens intranet under madvalg. Lederne informeres direkte via ugepakken, når der er nyt materiale tilgængeligt. 14

16 Filmen Fælles frokost - mere end bare mad Fra oktober måned kan du på se en lille film om, hvad børnene får ud af at deltage i en fælles frokostordning udover sund og økologisk mad. Rådgivning fra Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundhed og Indkøb i Børne- og Ungdomsforvaltningen svarer på spørgsmål om rammer og regler omkring frokostordningen og madvalget. Skriv til Rådgivning fra Københavns Madhus Københavns Madhus er sat i verden for at skabe en sund og livsglad spisekultur i det offentlige rum. Københavns Madhus Børnemadsteam tilbyder rådgivning med fokus på de blødere aspekter af madvalget. Københavns Madhus holder gerne oplæg på forældremøder mod betaling. Tlf (mandag-fredag kl ). Foodsource kommunens leverandør af cateringmad Foodsource leverer mad til kommunale og selvejende institutioner der ikke har eget køkken. Hos Foodsource laves maden af 75% økologiske råvarer. I løbet af 2015 skal maden være 90% økologisk. Maden er ernæringsberegnet, så den passer til vuggestue- og børnehavebørn. Foodsources opskrifter er udviklet af kokke og maden laves af kokke i et professionelt køkken. Hvis din institution har lyst til at høre mere om Foodsource og den mad de laver til børnene, så ring til Foodsource på Foodsource svarer på spørgsmål fra ledere, pædagoger, forældre og andre interesserede. Foodsource kommer også gerne ud og deltager i forældremøder, eller personalemøder, hvor madvalget er på dagsordenen. Du kan læse mere om Foodsource på Linksamling Madvalgsinfo til forældre Forvaltningens hjemmeside til forældre om madvalget med diverse materiale og hjælpeværktøjer Lov om fleksibel frokostordning Pixiversion 15

17 B /0/Orienteringomvedtagetlovforslagomfrokostidaginstitutioner.pdf Den fulde lovtekst Ernæring og hygiejne Fødevarestyrelsens portal med de officielle ernæringsanbefalinger og gode råd og vejledninger: Vejledning om hygiejneregler for køkkener i daginstitutioner: Rådgivere og leverandører for Københavns Kommune Københavns Madhus der rådgiver og vejleder institutionerne om fx ernæring og maddannelse Foodsource - leverandør af cateringmad til institutionerne Pædagogik og mad Københavns Kommune vægter det pædagogiske arbejde med mad og måltider højt. Læs mere her: 16

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner Børn & Kultur Dagtilbud RETNINGSLINIER Frokostordning i daginstitutioner LOVGIVNING Folketinget vedtog den 4. juni 2010 lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner. Med denne lov er kommunen forpligtet

Læs mere

Nye rammer og regler for. madvalget

Nye rammer og regler for. madvalget Nye rammer og regler for madvalget v/vibeke Jørgensen, Sundhed og Indkøb FÆLLES FROKOST MERE END BARE MAD Hvornår skal valget træffes? Forældrene høres hvert 2. år i Københavns Kommune. Denne gang i november/december

Læs mere

Informationsmateriale til forældre om den fleksible frokostordning i Furesø Kommunes daginstitutioner

Informationsmateriale til forældre om den fleksible frokostordning i Furesø Kommunes daginstitutioner Informationsmateriale til forældre om den fleksible frokostordning i Furesø Kommunes daginstitutioner I dette materiale gennemgås baggrunden for indførelse af den fleksible frokostordning i daginstitutioner

Læs mere

Maj 2012. Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune

Maj 2012. Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune Maj 2012 Frokostordning for daginstitutioner i Rudersdal Kommune Hvorfor frokostordning? I 2008 besluttede Folketinget, at alle børn i daginstitutioner skal tilbydes et sundt frokostmåltid hver dag. Det

Læs mere

Det forventes, at en eventuel frokostordning vil kunne træde i kraft tidligst den 1.april 2013.

Det forventes, at en eventuel frokostordning vil kunne træde i kraft tidligst den 1.april 2013. Fleksible frokostordninger i Nordkaperen Det er inden udgangen af november, at der skal afholdes valg om der ønskes eller ikke ønskes etableret en frokostordning i dit barns/børns børnehus. Forældrebestyrelsen

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 174 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v.

Læs mere

Børnemad 2010 madmodeller

Børnemad 2010 madmodeller Børnemad 2010 madmodeller Indledning Dette dokument er en gennemgang af de forskellige modeller for den kommende børnemad i daginstitutionerne i Københavns Kommune. For hver model beskriver vi arbejdsfordelingen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven (Fleksibel frokostordning i daginstitutioner m.v.)

Læs mere

Fakta om frokostordningen 2017 2018

Fakta om frokostordningen 2017 2018 Fakta om frokostordningen 2017 2018 Hvad er frokostordning? I 2008 besluttede Folketinget, at alle børn i dagtilbud skal tilbydes et sundt frokostmåltid hver dag. I 2010 blev frokostordningen gjort fleksibel

Læs mere

Information om frokostordning i daginstitutioner

Information om frokostordning i daginstitutioner Oktober 2014 Center for Dagtilbud & Skoler Information om frokostordning i daginstitutioner Læs om: Greve Kommunes tilbud om et sundt frokostmåltid Forældrenes mulighed for at fravælge tilbuddet Forældrearrangerede

Læs mere

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner Børn & Kultur Dagtilbud Oktober 2014 RETNINGSLINIER Frokostordning i daginstitutioner LOVGIVNING Folketinget vedtog den 4. juni 2010 lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner. Med denne lov er

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag.

2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag. 2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-1796 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag

Læs mere

Politikken skal medvirke til at udvikle og sikre sund mad/ sunde måltider og bidrage til at skabe og fastholde sunde mad- og måltidsvaner.

Politikken skal medvirke til at udvikle og sikre sund mad/ sunde måltider og bidrage til at skabe og fastholde sunde mad- og måltidsvaner. Mad- og måltidspolitik for Cassiopeia 1. Indledning Cassiopeias mad- og måltidspolitik er udarbejdet på baggrund af Gentofte Kommunes overordnede mad- og måltidspolitik. Gentofte Kommune ønsker at sætte

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune Ministeren for Børn og Undervisning Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Den 17. september 2012 Aarhus Kommune Ansøgning om dispensation vedrørende delvis fravalg

Læs mere

Frokostmåltid i Skive Kommune Hvad gør sig gældende for, at dit barn kan få serveret et frokostmåltid i sin daginstitution

Frokostmåltid i Skive Kommune Hvad gør sig gældende for, at dit barn kan få serveret et frokostmåltid i sin daginstitution Frokostmåltid i Skive Kommune Hvad gør sig gældende for, at dit barn kan få serveret et frokostmåltid i sin daginstitution Det kommunale frokostmåltid i Skive Kommune Siden august 2011 har Skive Kommune

Læs mere

Socialministeriet Børn J.nr. 2010-831 lsp, cme 19. april 2010. Kopi af høringssvar vedlægges.

Socialministeriet Børn J.nr. 2010-831 lsp, cme 19. april 2010. Kopi af høringssvar vedlægges. Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 223 Offentligt Socialministeriet Børn J.nr. 2010-831 lsp, cme 19. april 2010 Høringsnotat om Forslag til ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til

Læs mere

Fakta om frokostordningen ifølge dagtilbudsloven

Fakta om frokostordningen ifølge dagtilbudsloven Fakta om frokostordningen ifølge dagtilbudsloven Alle børn i kommunale, selvejende og private dagtilbud skal have et sundt frokostmåltid hver dag. Kommunalbestyrelsen skal mindst hvert andet år og højst

Læs mere

Fravalg af kommunal frokostordning

Fravalg af kommunal frokostordning Fravalg af kommunal frokostordning i dagtilbud i 2016 2016 Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Baggrund Med loven om frokostordning i dagtilbud i 2009 var det et ønske fra Folketingets side om at sikre, at alle

Læs mere

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra AFGIV STEMME SENEST onsdag den 12. juni klokken 17.00 Bestyrelsen for Vibereden har på bestyrelsesmødet den 30. maj besluttet at

Læs mere

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 Frokostmåltid i daginstitutioner 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 RETNINGSLINIER

Læs mere

Mad og måltidspolitik - i den integrerede institution, Børnehuset Bryggen

Mad og måltidspolitik - i den integrerede institution, Børnehuset Bryggen Mad og måltidspolitik - i den integrerede institution, Børnehuset Bryggen Indhold: Rammer for institutionens mad og måltidspolitik Bryggens måltider og kost Pædagogisk formål og perspektiver Hygiejne og

Læs mere

Forældrerep.: Katrine (Gadekæret), Stine (Næringen), Anni (Kanten - suppleant for Stig), Christian (Krudtuglen), Pernille (Frijsenborgvej)

Forældrerep.: Katrine (Gadekæret), Stine (Næringen), Anni (Kanten - suppleant for Stig), Christian (Krudtuglen), Pernille (Frijsenborgvej) Møde: Bestyrelsesmøde Dato og tid: Mandag d. 3.november 17.15-20.15 Sted: Børnehuset Næringen, Næringen 1-3 Tilstede: Forældrerep.: Katrine (Gadekæret), Stine (Næringen), Anni (Kanten - suppleant for Stig),

Læs mere

Frokostordninger. Retningslinjer for valg af frokostordninger

Frokostordninger. Retningslinjer for valg af frokostordninger Retningslinjer for valg af frokostordninger 2017-2019 1. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Lovgivningen... 3 2. Kommunalt arrangeret frokostordning... 4 2.1. Kommunalt arrangeret frokostordning (2.10-6

Læs mere

Mariagerfjord kommunes. Mad- og måltidspolitik

Mariagerfjord kommunes. Mad- og måltidspolitik Mariagerfjord kommunes Mad- og måltidspolitik Mad- og måltidspolitik for børn og unge i kommunale institutioner, selvejende institutioner samt opholdssteder og disses interne skoler 1 1. kosten, der serveres

Læs mere

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år Pkt.nr. 8 Fleksibel frokostordning for kommunale og selvejende dagtilbud Sagsnr.: Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget

Læs mere

TIL- OG FRAVALG AF DEN KOMMUNALE FROKOSTORDNING

TIL- OG FRAVALG AF DEN KOMMUNALE FROKOSTORDNING TIL- OG FRAVALG AF DEN KOMMUNALE FROKOSTORDNING 2013 1 Det obligatoriske frokostmåltid Lov nr.631 af 11.juni 2010 om fleksible frokostordninger i daginstitutioner m.v. blev vedtaget i Folketinget den 4.juni

Læs mere

Information om frokostordning i daginstitutioner

Information om frokostordning i daginstitutioner Oktober 2016 Center for Dagtilbud & Skoler Information om frokostordning i daginstitutioner Læs om: Greve Kommunes tilbud om et sundt frokostmåltid Forældrenes mulighed for at fravælge tilbuddet Forældrearrangerede

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

Skal dit barn have et kommunalt frokostmåltid? - information om ordningen i Viborg Kommune. Dagtilbudsafdelingen

Skal dit barn have et kommunalt frokostmåltid? - information om ordningen i Viborg Kommune. Dagtilbudsafdelingen Skal dit barn have et kommunalt frokostmåltid? - information om ordningen i Viborg Kommune Dagtilbudsafdelingen Indledning Fra 2011 skal Viborg Kommune tilbyde et kommunalt frokostmåltid i de børnehuse,

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Måltidspolitik. på dagtilbudsområdet

Måltidspolitik. på dagtilbudsområdet Måltidspolitik på dagtilbudsområdet Maj 2015 Indledning Kommunalbestyrelsen har pligt til at tilbyde et sundt frokostmåltid til alle børn i daginstitutioner med mulighed for opkrævning af en forældrebetaling.

Læs mere

Børn og Unge. MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK For dagtilbud i Furesø Kommune

Børn og Unge. MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK For dagtilbud i Furesø Kommune Børn og Unge MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK For dagtilbud i Furesø Kommune MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK 2 FORORD Denne overordnede Mad- og måltidspolitik for dagtilbud i Furesø Kommune skal medvirke til at skabe gode

Læs mere

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune.

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Med beslutningen om at indføre et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne kan kommunalbestyrelsen

Læs mere

September Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune

September Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune September 2017 Frokostordning for daginstitutioner i Rudersdal Kommune Hvorfor frokostordning? De overordnede linjer i kravene er, at: I 2008 besluttede Folketinget, at alle børn i daginstitutioner skal

Læs mere

FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING

FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING Frokostmåltid i daginstitutioner 2015-17 Alle børn i daginstitutioner skal have tilbud om en kommunalt arrangeret frokostordning, som alternativ

Læs mere

Sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud Forslag til frokosttilbud til børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud

Sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud Forslag til frokosttilbud til børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud Sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud Forslag til frokosttilbud til børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud 6. august 2010 Børne- og Undervisningsudvalget behandlede 7. juni 2010 to sager vedrørende

Læs mere

Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011. Vejledende materiale

Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011. Vejledende materiale Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011 Vejledende materiale 1 Introduktion Materialet beskriver rammerne for frokost- og madordninger i dagtilbuddene i Århus Kommune efter 1. januar

Læs mere

REGLER OG RETNINGSLINJER. for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år

REGLER OG RETNINGSLINJER. for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år REGLER OG RETNINGSLINJER for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år Oktober 2014 Forord Du sidder nu med Tønder Kommunes Regler og Retningslinjer for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0 6 år. Som

Læs mere

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning - gældende pr.??. juni 2014 Gæ ldende fra 1. oktober 2014 Foto: Modelfoto Regler om optagelse af børn i dagtilbud og tilskud til anden pasning

Læs mere

FAKTA fra Børne- og Ungdomsforvaltningen

FAKTA fra Børne- og Ungdomsforvaltningen FAKTA fra Børne- og Ungdomsforvaltningen Evaluering af Børnemad 2011 - udvalgte hovedresultater - Baggrund Januar 2010 blev der indført obligatorisk frokostordning i alle daginstitutioner i Københavns

Læs mere

Bilag 5. Noter fra interview med Kalundborg kommune

Bilag 5. Noter fra interview med Kalundborg kommune Bilag 5. Noter fra interview med Kalundborg kommune Projekt om mad i Daginstitutioner m. UCR VIFFOS besøg i 5 kommuner: Lejre, Ringsted, Roskilde, Vordingborg og Kalundborg. Kommune Interviewpersoners

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 06. september 2016 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

Madmod og Madglæde. i daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg

Madmod og Madglæde. i daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg Madmod og Madglæde i daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg Småfolk er elskelige og sårbare, opmærksomme og letpåvirkelige. De er indlæringsparate og har alle muligheder for sammen med de voksne at skabe

Læs mere

Frokost i børnehuse. Valg om frokostordning September 2016

Frokost i børnehuse. Valg om frokostordning September 2016 Frokost i børnehuse Valg om frokostordning 2017-2018 September 2016 Svendborg Kommune - frokost i børnehaver og vuggestuer Cirka 2.700 børn og 5.400 forældre 6 kommunale og 1 selvejende dagtilbud I alt

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG Strategien for sund mad og drikke er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken

Læs mere

KOSTPOLITIK FOR DAGTILBUD

KOSTPOLITIK FOR DAGTILBUD KOSTPOLITIK FOR DAGTILBUD TEMA Stevns Kommune overordnede kostpolitik for dagtilbud KOSTPOLITIK FOR DAGTILBUD STEVNS KOMMUNE ØNSKER MED EN KOSTPOLITIK AT SÆTTE FOKUS PÅ MAD, MÅLTIDER OG FYSISK AKTIVITET

Læs mere

Ernæringsprincipper. For børn og unge 0-16 år. Ishøj Kommune

Ernæringsprincipper. For børn og unge 0-16 år. Ishøj Kommune 2015 Ernæringsprincipper For børn og unge 0-16 år Ishøj Kommune 1 Forord Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik har visionen at børn og unge sejrer i eget liv og får muligheder for og rammer til at nå deres

Læs mere

SanseSlottets Madpolitik

SanseSlottets Madpolitik SanseSlottets Madpolitik Revideret februar 2014 Indhold Hvem får mad?... 2 Formål... 2 Målsætning... 2 Morgenmad... 2 Formiddags og eftermiddagsmad... 2 Frokost... 3 Drikkelse... 3 Spise-café... 3 Måltids-miljø...

Læs mere

Velkommen til dagplejen Et trygt tilbud i små miljøer

Velkommen til dagplejen Et trygt tilbud i små miljøer SOLRØD KOMMUNE DAGPLEJEN Velkommen til dagplejen Et trygt tilbud i små miljøer Du og dit barn bydes velkommen i den kommunale dagpleje. I pjecen her finder du alle de vigtigste oplysninger om dagplejen.

Læs mere

Sundt frokostmåltid til børn

Sundt frokostmåltid til børn Varde Kommunes information til forældrebestyrelser Sundt frokostmåltid til børn I kommunale, selvejende og private dagtilbud i Varde Kommune Gældende fra 1. januar 2013 til december 2014 Fravalgsdato:

Læs mere

Sunde Børn i en Sund By

Sunde Børn i en Sund By Sunde Børn i en Sund By Mad- og måltidspolitik for børn i dagtilbud børn og unge Indhold - Forord - Mad og måltidspolitikken - Bemærkninger - Links og litteratur 1.udgave oktober 2008 Kan downloades på

Læs mere

Mad- og måltidspolitik

Mad- og måltidspolitik Mad- og måltidspolitik Overordnede retningslinier for Mad- og måltidspolitik i Viborg Kommunes dagtilbud Dagtilbudsafdelingen Forord Det er Byrådets mål, at det, børn tilbydes i Viborg Kommunes dagtilbud,

Læs mere

Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune

Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune Hvor henvender jeg mig? I pladsanvisningen, Odinsgade 12, 8900 Randers C. Tlf.: 8915 1420 Mail: pladsanvisningen@randers.dk Pladsanvisningens

Læs mere

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 Private leverandører, som jf. Dagtilbudsloven 19-20 ønsker at etablere og drive en privatinstitution i Fredensborg

Læs mere

Asylgades Børnehave er en del af Daginstitutionen Trekløveret, som ud over vores afdeling består af børnehaverne Skovhuset og Dragen.

Asylgades Børnehave er en del af Daginstitutionen Trekløveret, som ud over vores afdeling består af børnehaverne Skovhuset og Dragen. Velkommen i Asylgades Børnehave. Med denne Informationsmappe byder vi dig og dit barn VELKOMMEN i Asylgades Børnehave. Vi vil her fortælle lidt om børnehaven, så starten bliver lettere, og I hurtigt føler

Læs mere

April Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune

April Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune April 2016 Frokostordning for daginstitutioner i Rudersdal Kommune Hvorfor frokostordning? I 2008 besluttede Folketinget, at alle børn i daginstitutioner skal tilbydes et sundt frokostmåltid hver dag.

Læs mere

Handleplan for mad og måltider i børne-, juniorog ungeuniverser

Handleplan for mad og måltider i børne-, juniorog ungeuniverser Handleplan for mad og måltider i børne-, juniorog ungeuniverser Baggrund I Haderslev Kommune prioriteres det sunde liv. Kommunen vil være helt i front inden for sundhedsfremme og forebyggelse. Målet er

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for børnehuset Harmonien 2012

Mad- og måltidspolitik for børnehuset Harmonien 2012 Mad- og måltidspolitik for børnehuset Harmonien 2012 Denne mad- og måltidspolitik er udarbejdet af og godkendt af bestyrelsen i Harmonien. Politikken skal sætte rammerne for den mad- og måltidspraksis,

Læs mere

September Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune

September Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune September 2012 Frokostordning for daginstitutioner i Rudersdal Kommune Hvorfor frokostordning? I 2008 besluttede Folketinget, at alle børn i daginstitutioner skal tilbydes et sundt frokostmåltid hver

Læs mere

Kostpolitik i Antvorskov børnegård 2013

Kostpolitik i Antvorskov børnegård 2013 Kostpolitik 2013 1 Kostpolitik i Antvorskov børnegård 2013 Forord De holdninger, normer og rammer som børn møder til hverdag, også uden for hjemmet, har stor indflydelse på deres kostvaner og derfor har

Læs mere

Velkommen til vuggestuen

Velkommen til vuggestuen Velkommen til vuggestuen I Børnehuset kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på og Skal være

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere)

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Lovgivningen giver kvalificerede private leverandører ret til at oprette og drive

Læs mere

Frokost i dagtilbud. Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets. Sags-id: 16.06.10-P21-1-09

Frokost i dagtilbud. Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets. Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Frokost i dagtilbud 2014 Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets møde den 20. august 2014 Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Baggrund Med loven om frokostordning i dagtilbud i 2009, var det et ønske fra Folketingets

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for de kommunale 0-6 års dagtilbud i Glostrup Kommune

Styrelsesvedtægt. for de kommunale 0-6 års dagtilbud i Glostrup Kommune Styrelsesvedtægt for de kommunale 0-6 års dagtilbud i Glostrup Kommune 2016 Styrelsesvedtægten er udarbejdet på baggrund af Dagtilbudslovens 14,15 og16 samt Vejledning om dagtilbud m.v., kap.15 - Forældreindflydelse

Læs mere

Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011. Vejledende materiale

Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011. Vejledende materiale Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011 Vejledende materiale Revideret udgave: Efterår 2014 Indhold Det kommunale tilbud om et sundt frokostmåltid... 3 Baggrund... 3 Frokostmåltidet...

Læs mere

Mad og måltidspolitik Sunde børn i en sund by

Mad og måltidspolitik Sunde børn i en sund by Mad og måltidspolitik Sunde børn i en sund by Dagplejen NORD Forord Horsens Kommune ønsker at fremme sund kost, motion og god hygiejne blandt børn i alderen 0-6 år. Som led heri er der udarbejdet en fælles

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune

STYRELSESVEDTÆGT. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune STYRELSESVEDTÆGT Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune Gældende fra 1. oktober 2009 Med et sundt frokostmåltid indarbejdet 2011 Styrelsesvedtægt for styrelse af kommunale daginstitutioner

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Indholdsfortegnelse: Formål Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Privatinstitutionens Godkendelse 2.1 Ansøgning 2.2 Endelig godkendelse 2.3 Privatinstitutionens forpligtelse Privatinstitutionens

Læs mere

I henhold til fødevarestyrelsens anbefaling har vi i Spiloppen besluttet, at der ikke længere serveres riskiks til børnene.

I henhold til fødevarestyrelsens anbefaling har vi i Spiloppen besluttet, at der ikke længere serveres riskiks til børnene. Spiloppens mad og måltids-politik Vi ønsker med mad og måltids-politikken at sikre at sunde mad- og måltidsvaner bliver en naturlig del af børns hverdag at børnene lærer om alternative, sunde måder at

Læs mere

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst Som en del af økonomiaftalen for 2008 mellem KL og regeringen er det aftalt, at kommunernes udgifter i 2008 løftes med 1,3 mia. kr. til

Læs mere

2. DEN SELVEJENDE DAGINSTITUTION HVORDAN DEN VIRKER OG DENS FREMTID

2. DEN SELVEJENDE DAGINSTITUTION HVORDAN DEN VIRKER OG DENS FREMTID 2. DEN SELVEJENDE DAGINSTITUTION HVORDAN DEN VIRKER OG DENS FREMTID For at forstå, hvordan den selvejende daginstitution virker, er det nødvendigt at starte med at se på dagtilbudsloven. Landets kommuner

Læs mere

Vedtægter for Skt. Klemens Private Vuggestue og Børnehave.

Vedtægter for Skt. Klemens Private Vuggestue og Børnehave. Skt. Klem Skt. Klemens Vej 99, 5260 Odense S. tlf. 66150187 www.skt-klemens-bornehave.dk Vedtægter for Skt. Klemens Private Vuggestue og Børnehave. 1. Navn. Institutionens navn er Skt. Klemens private

Læs mere

Velkommen i Dagplejen

Velkommen i Dagplejen Velkommen i Dagplejen Kære Forældre Det sætter mange tanker i gang, når man afleverer sit barn i dagplejen for første gang. Det er vigtigt, at I føler jer trygge og får et godt indblik i, hvad det vil

Læs mere

Retningslinjer for fravalg af Holbæk Kommunes tilbud om et sundt frokostmåltid i daginstitutioner

Retningslinjer for fravalg af Holbæk Kommunes tilbud om et sundt frokostmåltid i daginstitutioner Børn og Unge sekretariatet November 2010 Retningslinjer for fravalg af Holbæk Kommunes tilbud om et sundt frokostmåltid i daginstitutioner Børn fra Slotsparkens vuggestue 2008 samt regler for forældrearrangerede

Læs mere

Brug din ernæringsvejleder

Brug din ernæringsvejleder Sundhed og Forebyggelse Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse www.sund.furesoe.dk Ernæringsvejlederen: E-mail: ernaeringsvejleder@furesoe.dk Sundhed og Forebyggelse Brug din ernæringsvejleder Vejledning

Læs mere

Kostpolitik. Tovværkets Børnegård

Kostpolitik. Tovværkets Børnegård Kostpolitik Tovværkets Børnegård Formålet med en kostpolitik Vi har på Tovværkets Børnegård valgt at udarbejde en kostpolitik for at tydeliggøre, hvilke pædagogiske overvejelser vi har gjort os i forhold

Læs mere

Appetit på et sundt frokostmåltid

Appetit på et sundt frokostmåltid Appetit på et sundt frokostmåltid Kære Forælder Vi vil gerne vække din appetit på et sundt frokostmåltid i dit barns dagtilbud. Vi ved, at du hver dag lægger gode tanker og kærlighed med i madkassen, når

Læs mere

BØRNEHUSET PÅ TESDORPFSVEJ MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK

BØRNEHUSET PÅ TESDORPFSVEJ MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK BØRNEHUSET PÅ TESDORPFSVEJ MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK Politikken er blevet til i samarbejde med ledelsen og køkkenpersonalet i Smagsløget Mål og visioner Hvad vil institutionen opnå: En implementering af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Center for Børn & Undervisning Undervisning. Muligheder for sund kost og madordninger i Folkeskolen. Aktuelle skolemadsordninger i Faxe Kommune

Center for Børn & Undervisning Undervisning. Muligheder for sund kost og madordninger i Folkeskolen. Aktuelle skolemadsordninger i Faxe Kommune Center for Børn & Undervisning Undervisning Muligheder for sund kost og madordninger i Folkeskolen Dato 11-02-2016 j./sagsnr. Notat udarbejdet af: Julie Dose Sørensen Notatet skitserer forskellige muligheder

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere

Bilag 2: Sammenlægning af institutioner i netværk eller partnerskab

Bilag 2: Sammenlægning af institutioner i netværk eller partnerskab KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT Bilag 2: Sammenlægning af institutioner i netværk eller partnerskab Ønsker institutioner at blive sammenlagt, skal de ansøge skriftligt pr. brev

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Vejledning til Områdebestyrelser og Lokalråd i dagtilbud Denne vejledning henvender sig til forældre med børn i dagtilbud i Faxe Kommune. Vejledningen beskriver organiseringen

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Fanø Kommune godkender private daginstitutioner i henhold til Dagtilbudsloven 20a, hvis de lever op til lovgivningen og Kommunens

Læs mere

Varieret kost til børn. Daglig tilberedning i børnehuset. Hent inspiration på www.altomkost.dk

Varieret kost til børn. Daglig tilberedning i børnehuset. Hent inspiration på www.altomkost.dk Frokostordning 1 2 Kort om loven Alle børn i daginstitutioner skal som udgangspunkt tilbydes en sund forældrebetalt frokostordning. Det enkelte børnehus har dog mulighed for at fravælge frokostordningen.

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for skole- og fritidsområdet

Mad- og måltidspolitik for skole- og fritidsområdet Mad- og måltidspolitik for skole- og fritidsområdet Mad- og måltidspolitik for skole- og fritidsområdet December 2011 2 I Tønder Kommune Indledning Nærværende mad- og måltidspolitik for skole- og fritidsområdet

Læs mere

Kost- og bevægelsespolitik. Børnehuset Nysgerrium

Kost- og bevægelsespolitik. Børnehuset Nysgerrium Kost- og bevægelsespolitik Børnehuset Nysgerrium Revideret december 2015 Indledning Denne kost og bevægelsespolitik er blevet til på baggrund af drøftelser i forældrebestyrelsen, Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Læs mere

Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune

Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune jf. 5 i dagtilbudsloven - Kommunale, selvejende og private institutioner, dagplejen og private pasningsordninger Gældende fra oktober 2015 Godkendt af

Læs mere

Velkommen i Dagplejen Åby

Velkommen i Dagplejen Åby Velkommen i Dagplejen Åby Århus Kommune Dagtilbuddet Gl. Åby En pjece til nye forældre Forældrerådet i Dagplejen Åby vil bidrage med at få etableret en god kontakt mellem dagpleje og hjem. Derfor er der

Læs mere

Kostpolitik for Børnehuset Nansensgade

Kostpolitik for Børnehuset Nansensgade Kostpolitik for Børnehuset Nansensgade Børnehuset Nansensgade Nansensgade 46 1366 Kbh K 82562950 37511@buf.kk.dk Kosten er afgørende for børns vækst og trivsel, derfor er det vigtigt, at børn fra begyndelsen

Læs mere

Dagplejen i Odder. Dagplejen i Odder

Dagplejen i Odder. Dagplejen i Odder Dagplejen i Odder Den kommunale dagpleje er et tilbud om pasning i et privat hjem, hvor hverdagen er præget af ro og harmoni. Børnene har mulighed for at deltage i hjemlige aktiviteter, som kan være at

Læs mere

BØRNEHAVEN Lauge Koch

BØRNEHAVEN Lauge Koch Velkommen i BØRNEHAVEN Lauge Koch Velkommen Kære forældre. Med denne velkomstpjece vil vi gerne byde jer velkommen til Børnehaven Lauge Koch. Formålet med denne pjece er, at give jer et indblik i børnehaven

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Toubro Børneby

Velkomstpjece Dagplejen Toubro Børneby Velkomstpjece Dagplejen Toubro Børneby Velkommen til den kommunale dagpleje Toubro Børneby Dagplejekontorets personale: AfdelingsLeder Birgitte Chalmer Rasmussen Tlf. : 89592572/2750 Mobil: 31544500 Email

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning.

Lyngby-Taarbæk Kommune. Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning. Lyngby-Taarbæk Kommune Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning. Privat Børnepasning eller storordning i Lyngby Taarbæk Kommune. Hvad er Privat Børnepasning? Forældre,

Læs mere