Arbejdslivs Nyhedsbrev. Februar 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdslivs Nyhedsbrev. Februar 2012"

Transkript

1 Arbejdslivs Nyhedsbrev Februar 2012 Social kapital kan sænke sygefraværet Høj grad af tillid, retfærdighed og samarbejde på arbejdspladsen kan føre til et godt arbejdsklima, som medfører et lavt sygefravær. Begrebet social kapital anviser, hvordan man kan højne tilliden, retfærdigheden og samarbejdet, hvilket øger både trivsel, kvalitet og produktivitet. Februar 2012 Ugebrevet A4 bragte for nyligt en historie, der viste, at unge har et højere sygefravær end ældre på det danske arbejdsmarked. Eksempelvis havde de kommunalt ansatte medarbejdere mellem 25 og 29 år et gennemsnitligt fravær på 14,4 dage i 2010, mens medarbejderne over 60 år kun var væk 10,7 dage det år. Forklaringerne til dette spænder vidt fra, at de unge trækker en dårlig fraværskultur fra undervisningssystemet med ind på arbejdspladsen til, at flere unge stiller så høje krav til sig selv, at det går ud over helbredet. Endeligt kan det tænkes, at småbørnsfamilier bare er mere udsatte for smitte af diverse sygdomme. Uanset hvad årsagen er, er det afgørende, at man kan tale åbent om sygefraværet og trivslen på ens arbejdsplads. Der kan være en række forskellige årsager til, hvorfor folk melder sig syge, og hver medarbejder har sine grunde til at være fraværende. Som arbejdsplads handler det om at skabe så godt et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, at grundene til sygefraværet mindskes mest muligt. Foruden forskellen i sygefraværet blandt de unge og de ældre, er der en tydelig forskel i fraværet mellem det offentlige og det private. Således toppede sygefraværet i det kommunale med 12,3 dage i gennemsnit over alle aldersgrupper i 2010, mens det på statslige arbejdspladser lå på 8,0 dage og i det private på 7,0. 1

2 En af forklaringerne til dette kan være, at mange beslutninger i det offentlige bliver taget af politikere eller embedsmænd langt væk fra medarbejderne. Måske er man ikke god nok til at kommunikere om hvorfor, der er besluttet hvad, til medarbejderne i de yderste led. Det kan medføre, at det er svært for medarbejderne at finde rationalet bag de beslutninger, der kommer til at påvirke dem, hvilket kan resultere i forvirring og mistillid til beslutningstagerne. Og netop oplevelsen af tillid er helt afgørende for medarbejdernes trivsel og dermed deres sygefravær. Det viser forskningen inden for begrebet social kapital. Graden af social kapital på den enkelte arbejdsplads afhænger af graden af tillid, retfærdighed og samarbejdsevne på arbejdspladsen. Den sociale kapital bliver skabt i fællesskabet på arbejdspladsen, og er således ikke et individuelt anliggende for hverken medarbejderen eller lederen. Noget af det interessante ved social kapital er, at undersøgelser viser, at arbejdspladser med høj social kapital også er arbejdspladser med høj produktivitet, stor kvalitet i ydelsen samt et stærkt psykisk arbejdsmiljø. Medarbejdere og ledere er glade for at arbejde steder med høj social kapital, og derfor yder de mere og bedre, og de har lavere sygefravær. De metoder og værktøjer, som bruges i arbejdet med social kapital er ofte kendte metoder, der er blevet anvendt succesfuldt tidligere. Det nye er, at den sociale kapital giver en forståelsesramme og et nyt tankesæt, der kan bruges som afsæt i en virksomheds organisationsudvikling. 2

3 I projektet 5 i 12 Bedre trivsel og arbejdsmiljø i Region Hovedstaden bliver der stillet skarpt på de 13 deltagende arbejdspladsers sociale kapital. Projektets navn 5 i 12 er et udtryk for projektets ambitiøse målsætning om, at de deltagende arbejdspladser højest må have et sygefravær på fem procent i slutingen af I et lignende projekt gennemført i 2009 til 2011 lykkedes det at sænke sygefraværet med hele 14 procent i gennemsnit på 18 arbejdspladser på sundhedsområdet. Se mere på I projektet 5 i 12 mødtes repræsentanter fra samtlige arbejdspladser til en seminariedag med social kapital på skemaet. Læs mere om dagen og om social kapital i nyhedsbrevets artikel Social kapital skal sænke sygefraværet. Har din arbejdsplads lyst til at gøre noget ved sygefraværet, eksempelvis ved brug af social kapital, har vi et hold klar med specialister inden for arbejdsmiljø, organisering, kommunikation med mere. Kontakt: Henriette Hall-Andersen Telefon:

4 Fokus på tillid og retfærdighed sænker sygefraværet Et stærkt fokus på tillid, retfærdighed og samarbejde kan skabe høj social kapital, og det kan både medføre høj produktivitet, stor kvalitet, godt arbejdsmiljø og ikke mindst lavt sygefravær. Februar 2012 Projektet 5 i 12 Bedre trivsel og arbejdsmiljø i Region Hovedstaden har til formål at skabe et bedre arbejdsmiljø og trivsel for op mod 1400 medarbejdere fra 13 bosteder og hospitalsafdelinger i regionen. Det gode arbejdsmiljø skal blandt andet resultere i et fald i sygefraværet, så det højst ligger på fem procent i slutingen af Et redskab i arbejdet med trivslen kan være begrebet social kapital, og derfor var social kapital på dagsordenen, da deltagerne fra projektet 5 i 12 var mødt op til projektets tredje laboratoriedag. Tillid, retfærdighed og samarbejde Arbejdsmiljørådet skrev i 2008 en hvidbog om social kapital, hvor forfatterne gennemgår danske og internationale erfaringer med social kapital. I hvidbogen bliver en række cases gennemgået med henblik på at kortlægge en stribe virksomheders grad af social kapital, samt dennes påvirkning af blandt andet arbejdsglæde, sygefravær, produktivitet med mere. Begrebet social kapital er defineret således i Arbejdsmiljørådets hvidbog: Virksomhedens sociale kapital er den egenskab, der sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse dens kerneopgave. Og videre: For at kunne løse denne kerneopgave er det nødvendigt, at medlemmerne evner at samarbejde, og at samarbejdet er baseret på et højt niveau af tillid og retfærdighed. Alle arbejdspladser har social kapital i højere eller lavere grad, og over tid kan man opbygge og nedbryde den sociale kapital. Ligesom økonomisk kapital er det afgørende af have en social kapital, som man kan hæve fra i hårde tider. Noget af det særlige ved begrebet er, at studier viser, at en høj grad af social kapital både medfører godt arbejdsmiljø, høj produktionsniveau samt stor kvalitet i arbejdet. Der er altså ikke et modsætningsforhold mellem medarbejdertrivsel og produktivitet. Medarbejderne har det tværtimod godt, hvor der er høj produktivitet grundet stor social kapital. Derudover har social kapital en positiv indvirkning på medarbejdernes helbred blandt andet på udvikling af hjertekarsygdomme og selvvurderet helbred. Traditionel psykisk arbejdsmiljø beror i høj grad på de vilkår og krav, der findes i arbejdet, som eksempelvis de særlige belastninger, der følger med bestemte typer af job. Til forskel fra dette forholder social kapital sig mere til samarbejdet og relationerne på arbejdspladsen. Det handler med andre ord ikke om, hvad man laver, men om hvordan man gør det. Og hvor det psykiske arbejdsmiljø i praksis kan gå hen og blive en individuel udfordring, er social kapital altid et kollektivt anliggende. Simpelt, men ikke let En af forfatterne bag hvidbogen om social kapital, Eva Thoft, var mødt op på laboratoriedagen for at fortælle, hvad social kapital er, og hun startede med at sige, at mange af de værktøjer og metoder, man kan bruge for at skabe større social kapital, er kendte værktøjer men at social kapital kan give en ny forståelsesramme. Det er simpelt, men det betyder ikke, at det er let, sagde Eva Thoft blandt andet. 4

5 Ansvar til medarbejderne Hvordan opnår man så en høj social kapital på en arbejdsplads? Det spørgsmål kunne HR direktør i Sparekassen Middelfart, Knud Herbert Sørensen, give nogle svar på. I Sparekassen Middelfart er det nemlig lykkedes at skabe en høj social kapital og deraf en god økonomi og et godt arbejdsmiljø. Et af HR-direktørens budskaber var, at medarbejderne er ansvarsfulde mennesker, der gerne vil gøre deres bedste, og som ikke er ude på at snyde ledelsen, og som derfor heller ikke bør kontrolleres af ledelsen. - Vi skal behandle vores medarbejdere på en sådan måde, at de glæder sig til at komme på arbejde hver dag og er stolte over at fortælle, hvor de arbejder, sagde han blandt andet. Det handler om at udvikle et samarbejde om løsningen af arbejdspladsens kerneopgave, der bygger på tillid og retfærdighed. Det vil blandt andet sige, at medarbejderne bliver hørt og taget med på råd, hvilket viser, at ledelsen anerkender medarbejdernes kompetencer og erfaringer. Ledelsen må vise tillid ved at uddelegere ansvar og sørge for tid til at mødes, så man ærligt og åbent kan få afstemt forventninger og forklaret handlinger. Og så handler det ifølge Knud Herbert Sørensen om at have nogle fælles værdier, som alle medarbejdere føler er gode og konstruktive. - Når vi ansætter folk, ansætter vi hellere en med den rette indstilling, der passer til os, end en med et imponerende cv, siger Knud Herbert Sørensen. Arbejdspladsens kerneopgave er helt central i arbejdet med social kapital. Der skal udvikles en fælles forståelse af, hvad kerneopgaven er, så alle ved, hvad de skal sigte efter. Hvis der er uklarhed om kerneopgaven, risikerer man, at medarbejderne arbejder efter forskellige målsætninger, hvilket kan skabe forvirring blandt medarbejderne, ligesom det rigtige mål bliver sværere at nå. Umiddelbart kan det lyde indlysende, at alle skal vide, hvad arbejdspladsens kerneopgave er, men ofte vil der være forskellige holdninger og fornemmelser omkring det. Skal man i en produktion for eksempel forsøge at producere så mange produkter på kortest tid, eller skal man til gengæld forsøge at lave så få fejl som muligt med et langsommere tempo? 5

6 Dansk tradition for tillid Ifølge Arbejdsmiljørådets hvidbog er der i Danmark en lang tradition for et højt niveau af tillid og retfærdighed blandt medarbejdere og ledere på det danske arbejdsmarked. Det bunder blandt andet i den danske flexicuritymodel, hvor det er relativt let (flexibility) for virksomhederne at fyre deres medarbejdere samtidig med, at der er et stærkt sikkerhedsnet for medarbejderne ved sygdom eller fyring (security). Dette samarbejde mellem arbejdstagere og arbejdsgivere er skabt over mange årtiers udvikling af tillid og respekt. Nogle af de vigtigste forudsætninger for at Danmark har kunnet indføre flexicurity har været gensidig anerkendelse, lav magtdistance, vilje til kompromisser og accept af hinandens interesser, står der i Arbejdsmiljørådets hvidbog om social kapital. Se mere om projektet 5 i 12 Bedre trivsel og arbejdsmiljø i Region Hovedstaden på projektets hjemmeside På hjemmesiden findes der en række metoder, der kan hjælpe med at sætte fokus på og øge den sociale kapital. Kontakt: Liselotte Rasmussen Telefon:

7 Fra ti til nul arbejdsskader på to år En ny elektrisk hæve-/sænkestol har forbedret medarbejdernes arbejdsmiljø, elimineret antallet af arbejdsskader samt forbedret patienternes oplevelser på Bornholms Hospital. Februar 2012 Højere patienttilfredshed, kortere tidsforbrug på forflytninger og færre arbejdsskader. Det er blot nogle af de gevinster, som Bornholms Hospital har opnået via projektet, der introducerede en ny eleverbar bade-/bækkenstol. Det gennemsnitlige tidsforbrug til forflytnings- og hygiejnerutiner er således faldet med 66 procent, og antallet af arbejdsskader er faldet fra ti til nul på bare to år. - I projektet blev gamle bade-/bækkenstole uden mulighed for elevation udskiftet til nye, som kunne eleveres og kippes frem og tilbage, så de kunne tilpasses både patienterne og plejerne. Samtidig med udskiftning af stolene blev arbejdsgangene ændret til gavn for medarbejdernes arbejdsmiljø, siger projektleder Casper Burlin fra Teknologisk Institut. Med et enkelt tryk på en knap kan medarbejderne på hospitalet nu hæve og sænke bade-/bækkenstolen til en fornuftig arbejdshøjde, så den personlige hygiejne hos patienterne kan klares med mindst mulig belastning af medarbejderne. Det har skabt en væsentlig bedre arbejdsstilling for plejepersonalet, og i flere situationer betydet, at man kunne gå fra at være to plejere til en plejer. Også patienterne har glæde af de nye stole, som de selv kan hæve og sænke. De kan nu selv deltage i eksempelvis barbering, frisering eller andre personlige hygiejnesituationer. Og ikke mindst kan de nu selv klare de mest intimhygiejniske situationer, hvilket resulterer i større uafhængighed og mere værdighed. Ingen resultater uden uddannelse I løbet af projektperioden blev det tydeligt, at en grundig undervisning og instruktion af medarbejderne var afgørende for at stolens fulde potentiale kunne indfris. - Derfor gennemførte vi nogle undervisningsgange, hvor samtlige medarbejdere skulle bruge stolen til at forflytte en patient fra seng til stol og omvendt, mindst fem gange, ligesom de selv skulle prøve at være den, der blev forflyttet. Den grundige undervisning gjorde, at alle medarbejdere fik en bedre forståelse af, hvad stolen kan, og hvad man skal være opmærksom på i hvilke situationer, siger Casper Burlin. Uden uddannelse gjorde medarbejderne deres arbejde, som de altid havde gjort, hvilket ikke resulterede i de forventede resultater. For når man introducerer et nyt hjælpemiddel, er man også nødt til at se på arbejdspladsens organisering og rutiner, hvis man skal have det fulde potentiale ud af hjælpemidlet. 7

8 Foruden den grundige undervisning er der blevet lavet et e-læringsmodul, hvor medarbejdere og patienter kan se små videoklip af, hvordan stolen bruges bedst. Eksempelvis skal der i nogle tilfælde bruges et særligt glidestykke, der gør det lettere for patienten at komme fra sengen til stolen, og det kan være gavnligt at se denne teknik på video. Hvis resultaterne fra Bornholms Hospital direkte kunne overføres til hele landet, vil den samlede hospitalssektor kunne flytte mere end 460 årsværk til andre opgaver ved at indføre de elektrisk eleverbare bade-/bækkenstole. Resultater: I gennemsnit er tidsforbruget til forflytnings- og hygiejnerutiner faldet med 66 %. Tidsforbruget til forflytnings- og hygiejnerutiner med brug af lift er faldet med 63 %. Tidsforbruget til forflytnings- og hygiejnerutiner uden lift er faldet med 65 %. Antallet af forflytningsrutiner, hvor lift er nødvendig, er faldet med 30 %. 41 % af personalet svarer, at det er blevet lettere at få patienterne ud af sengen. 68 % af personalet mener, at den gennemførte uddannelse har gjort det nemmere eller meget nemmere at forflytte patienterne. Antallet af arbejdsskader er reduceret som følge af projektet fra 10 i 2008, til 5 i 2009 og 0 arbejdsskader i Patienterne oplever en højere komfort med det nye udstyr. Der er realiseret besparelser svarende til 3,1 årsværk på Bornholms Hospital svarende til kr per år. På landsplan er besparelsespotentialet 466 årsværk eller kr. 160 mio. per år. Projektet har kostet 4,6 millioner kroner, hvoraf ABT-fonden har bidraget med 3,5 millioner kroner. Kontakt: Casper Burlin Telefon:

9 Nye madvogne skal mindske medarbejdernes nedslidning i køkkenet på Bornholms Hospital Bornholms Hospital skal have nye og lettere madvogne med tilhørende vaskehal, så medarbejderne undgår uhensigtsmæssige løft, skub og træk samt besværlig rengøring. Februar 2012 At arbejde i et køkken kan være fysisk belastende med tunge og besværlige løft, varme- og kuldepåvirkning, et højt arbejdstempo og så videre. For at gøre arbejdsmiljøet bedre i køkkenet på Bornholms Hospital skal de nuværende, tunge madvogne nu udskiftes med nogle nye, der vejer mindre, og som er lettere at pakke og rengøre. - Ønsket er, at man ved at anskaffe en ny vogntype og at nytænke arbejdsgangene i forhold til mad- og porcelænspåfyldning, rengøring og transport til afdelingerne, vil kunne opnå forbedring i de ansattes arbejdsstillinger og mindske mange belastninger med vrid, buk og tunge træk, siger projektleder Susanne Rasmussen fra Teknologisk Institut. Der er også behov for at forbedre medarbejdernes arbejdsforhold, for næsten alle køkkenets medarbejdere har smerter et eller flere steder på kroppen. Ud af de 21 medarbejdere, der arbejder i køkkenet, har 12 personer således oplevet smerter i skulderne, 10 har oplevet smerter i nakken, 10 i armene, syv i benene, tre i hovedet, og kun tre medarbejdere har ikke oplevet smerter i den seneste tid. Samtidig er det nødvendigt, at mere end hver anden medarbejder ugentlig eller månedlig skal benytte massage, kiropraktor eller træningsøvelser. Smerterne kommer blandt andet af at håndtere mad og service på, samt rengøring af, køkkenvognene. Selve vognen vejer omkring 185 kilo, og pakket med bakker med mad og tallerkner 300 kilo. Nogle af madbakkerne skal placeres over skulderhøjde og nogle under hoftehøjde, hvilket øger den fysiske belastning. Køkkenpersonalet på Bornholms Hospital skal have nye madvogne, der er lettere at pakke, flytte og rengøre. Eksempel fra hotri.dk. Medarbejderne skal selv være med til at vælge og optimere de nye vogne ved at komme med input til, hvilke funktioner og behov, de mener, vognene skal opfylde. Sikkert er det dog, at vognene skal kunne vaskes i en vaskehal, så man helt undgår manuel vask. Derudover er tanken, at maden og porcelænet skal adskilles i to forskellige vogne, hvor det i dag er samlet i en. Det vil medføre lettere vogne, og den psykiske belastning og stressfaktor vil mindskes, da levering af service dermed kan tilpasses portørernes vagter, og leveres på de mindst belastede tidspunkter. 9

10 Viden om arbejdsmiljø Foruden anskaffelsen af de nye madvogne, skal medarbejderne have viden om, hvordan godt ergonomisk udført arbejde er en afgørende faktor for det gode arbejdsmiljø, der forebygger nedslidning og arbejdsskader. - Medarbejderne, der har med maden at gøre det vil sige både køkkenpersonalet, portørerne og plejepersonalet skal uddannes i nye arbejdsgange, og i, hvordan de på en hensigtsmæssig og ergonomisk god måde bruger kroppen i deres arbejde. Der udvikles derfor et e-læringsprogram, der skal supplere dette arbejde, siger projektleder Susanne Rasmussen. E-læringen skal udvikles i tæt samarbejde med medarbejderne, så de via involvering vil få ejerskab og kunne fungere som agenter i forhold til nye medarbejdere, som skal oplæres. Brugen af e-læring, som vil være nyt for en del af medarbejderne, vil samtidig kunne øge de it-mæssige kompetencer, som bliver vigtigere og vigtigere at have som ansat i enhver virksomhed, siger hun. Det skal være sundt at gå på arbejde Med projektet ønsker Bornholms Hospital at sikre, at medarbejderne får et langt arbejdsliv med mindst muligt sygefravær det skal være trygt, sikkert og sundt at gå på arbejde, og det skal ske i et sundt og udviklende arbejdsmiljø, siger Hospitalschef Kurt Espersen til DR. - Man undgår nogle uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, man får nogle lettere løft, skub og træk, og man kan måske helt springe nogle arbejdsprocedurer over ved at automatisere processerne, siger han. Sidst i marts inviteres landets leverandører af madvogne til workshop på Bornholms Hospital, hvor de får lejlighed til at demonstrere deres vogne. Indtil videre forventes mindst fem leverandører at dukke op. Fakta: I alt 309 sygeplejersker, håndværkere samt service- og sosu-assistenter bliver involveret i projektet, da de alle har arbejdsrutiner, der omfatter håndtering af madvogne, porcelæn, bakker og manuel vask af vognene. Projektet med at finde og implementere de nye madvogne startede januar 2012 og forventes at slutte til september Projektet er delvist finansieret af Forebyggelsesfonden. Kontakt: Susanne Rasmussen Telefon:

11 Invitation til seminar om videnoptimering i servicevirksomheder På et seminar den 29. marts vil eksperter i virksomhedsrådgivning give bud på, hvordan man som servicevirksomhed kan udvikle sin forretning med fokus på at udbyde specialydelser, som i andre virksomheder ligger langt fra kerneydelsen. Februar 2012 Når en opgave for én virksomhed er en engangsudfordring, som virksomheden ikke er vant til at løse, kan en specialiseret servicevirksomhed overtage opgaven og løse den med god kvalitet. For kunden giver dette kvalitet, tryghed og lavere omkostninger, og for servicevirksomheden er det en kilde til bedre bundlinje. Seminaret holdes torsdag den 29. marts fra kl til på Teknologisk Institut, Århus, Teknologiporten, på trappen. Seminaret falder i 3 dele: Introduktion til temaet videnoptimering som professionaliseringsfaktor for danske SMV'er. Introduktionen vil give en overordnet forståelse af videnoptimeringsfaktoren og vil rumme eksempler fra et antal virksomheder, der med forskellige forretningsområder har opnået og videreudviklet deres succes ved at arbejde med videnoptimering. Oplægget holdes af Teamleder Hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut. Derefter vil Kurt Nedergaard, ansvarlig for kvalitet, miljø og produktion hos Gabriel A/S, fortælle om, hvordan deres fokus på videnoptimering har styrket udvikling af nye serviceydelser og skabt grundlag for nye forretningsområder. Endelig er der lejlighed for de fremmødte virksomheder til at diskutere, hvordan videnoptimering kan komme i spil i egne virksomheder. Dette vil foregå i samarbejde med rådgiverholdet fra Teknologisk Institut og Alexandra Instituttet. Det er gratis at deltage, og der vil være kaffe og forfriskninger eftermiddagen igennem. Du kan tilmelde dig ved at skrive en mail til Christina Rosendahl på Senest tilmelding fredag den 23. marts. Under en kontrakt med Videnskabsministeriets Forsknings- og Innovations Styrelse hjemtager Teknologisk Institut og Alexandra Instituttet den bedste internationale viden om, hvordan virksomheders professionalisering kan styrkes, og gør denne viden tilgængelig for danske virksomheder. Blandt andet afholdes en serie på i alt seks seminarer, åbne for danske servicevirksomheder, hvor hvert seminar vil belyse en af disse seks professionaliseringsfaktorer. 11

12 Kontakt: Charlotte Lotz Telefon:

13 Invitation til netværksmøde i Klar til Femern 140 millioner kroner skal de kommende år bruges på en række store bygge- og anlægsprojekter i Region Sjælland. For at ruste regionens egne arbejdspladser til at kunne påtage sig opgaver, afholder konsortiet Klar til Femern Bælt netværksmøde for alle interesserede. Februar 2012 Netværksmødet er for alle virksomheder, der ønsker at deltage i "Klar til Femern Bælt-netværkene", og er relevant uanset, om du har været med i netværksdannelsen tidligere eller slet ikke har deltaget i Klar til Femern Bælts netværksdannelse. Mødet vil have et nyt fokus på energi og klima, da der i regionen skal bruges op mod en halv milliard kroner på dette område de kommende to et halvt år. Derudover byder dagen på en status på de store anlægsbyggerier i Østdanmark som: Femern Bælt forbindelsen Fængsel i Nørre Alslev Vejdirektoratets driftsudbud - 2. april 2012 Akutsygehus i Slagelse samt øvrige hospitalers projekter i regionen Pris for deltagelse Det koster 500 kroner inklusiv moms per deltager for virksomheder, der har underskrevet en partnerskabsaftale med Femern Belt Development. Prisen for virksomheder, der ikke har en underskrevet partnerskabsaftale, er 750 kroner inklusiv moms per deltager. Prisen dækker forplejning med videre på dagen. Tilmelding Tilmelding skal ske senest den 9. marts 2012 på Mødet afholdes på Holmegaard Park, Glasværksvej 54, 4864 Holmegaard. Projektets formål er at forberede de små og mellemstore virksomheder i Region Sjælland til at få del i opgaverne i forbindelse med en række kommende anlægsopgaver i regionen som sygehusbyggerier, vej- og jernbanebyggerier og selvfølgelig Femern-tunnelen mellem Danmark og Tyskland. Klar til Femern Bælt tilbyder virksomhederne et kompetenceløft igennem: Ledelsessparring Medarbejderuddannelser Lederuddannelser Netværk Projektet betaler for underviseren/rådgiveren virksomheden betaler kun med den tid, der bliver brugt under uddannelsen. 13

14 Kontakt: Henriette Hall-Andersen Telefon:

15 Energizer: Zip-Zap-Zup Energizers er korte og enkle øvelser og lege, der kan bruges som kickstarter til møder, konferencer og kurser. Denne måneds energizer kan bruges til at skærpe koncentrationen og vågne op. Formål: Vågne op Skærpe koncentrationen Tid: Ca. 5 minutter Egner sig bedst til en gruppestørrelse: 5-12 personer Beskrivelse: Stil jer i en rundkreds Facilitatoren sender den første besked ved at se en af de andre i øjnene og pege med to hænder fladt mod hinanden (som i et asiatisk buk) i retning af den, der skal have beskeden, og siger ZIP. Modtageren sender hurtigt beskeden videre på samme måde ved at sige ZAP. Den næste siger ZUP, og således kører den med ZIP-ZAP-ZUP. Tempoet skrues så højt op som muligt. Facilitatoren demonstrerer: 1a er et skridt tilbage, 2a er et skridt frem, 3a til venstre, 4a til højre. Når alle har prøvet dét også, blandes det hele: 1a, 3, 4a, 2a, 2, 1, 3a osv. Nu går det helt sikkert i koks, og legen stopper. Fif: Det er bedst, hvis facilitatoren bare nogenlunde selv kan finde ud af de lidt komplicerede trinkombinationer. Omvendt kan det have sin charme, hvis den, der burde være autoriteten, slet ikke selv kan finde ud af det (men kun hvis facilitatoren selv kan grine ad det). Start langsomt. Det er temmelig svært for folk at finde ud af at lave de rigtige trin. Kontakt: Christina Rosendahl Telefon:

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

TEMARAPPORT. HR træfpunkt 2011. Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch

TEMARAPPORT. HR træfpunkt 2011. Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch TEMARAPPORT HR træfpunkt 2011 Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch Kort om årets temaanalyse Træfpunkt Human Ressource 2011, der afholdes den 5. og 6. oktober

Læs mere

teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen

teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen [navnelegen] Introduktion af deltagerne 3 minutter At skabe tryghed i gruppen inden start Bruges som en hurtig og kort præsentation af navne

Læs mere

Hvad er social kapital?

Hvad er social kapital? Social kapital AM:2010 9. november 2010 Hvad er social kapital? Social kapital er den egenskab, som sætter organisationens medlemmer i stand tili fællesskabat løse dens kerneopgave. For at kunne løse denne

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

BEDRE TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I REGION HOVEDSTADEN

BEDRE TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I REGION HOVEDSTADEN BEDRE TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I REGION HOVEDSTADEN NIENDE LABORATORIUM 26. FEBRUAR 2013 TAASTRUP NIENDE LABORATORIEDAG Velkommen til Niende Laboratoriedag Dette er det sidste Laboratorie i projekt 5 i

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Fokus på psykisk arbejdsmiljø Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Udgangspunktet Vi går alle på arbejde for at bidrage med noget værdifuldt, noget vi kan være tilfredse med

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

Vejledning om Trivselsaftalen

Vejledning om Trivselsaftalen Inspirationsnotat nr. 8 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. november 2009 Vejledning om Trivselsaftalen Anbefalinger Trivselsmålingen skal kobles sammen med arbejdspladsvurderingen (APV). Trivselsmålingen

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Mere. Nærvær - mindre Fravær. Få mere viden og inspiration på.

Mere. Nærvær - mindre Fravær. Få mere viden og inspiration på. Få mere viden og inspiration på Tænk højt Du har også mulighed for at komme med dine input og erfaringer, som andre kan få glæde af. - send en e-mail til awf@odense.dk Her kan du finde materiale både til

Læs mere

Arbejdslivs Nyhedsbrev. Juli 2012

Arbejdslivs Nyhedsbrev. Juli 2012 Arbejdslivs Nyhedsbrev Små projekter kan gøre stor forskel I Center for Arbejdsliv er vi rigtig glade for lange projekter med mange deltagende arbejdspladser, da vi har bedre mulighed for at arbejde med

Læs mere

Hvad kan vi lære af BAR SoSu s projekt om social kapital? Undersøgelsens vig?gste resultater og perspek?ver

Hvad kan vi lære af BAR SoSu s projekt om social kapital? Undersøgelsens vig?gste resultater og perspek?ver Hvad kan vi lære af BAR SoSu s projekt om social kapital? Undersøgelsens vig?gste resultater og perspek?ver Social kapital på social og sundhedsområdet 29-11- 2010. Nyborg Strand Tage Søndergård Kristensen

Læs mere

Nyhedsbrev 4 april 2010. Erfaringer fra teknologiprojekt bør bruges i nyt projekt

Nyhedsbrev 4 april 2010. Erfaringer fra teknologiprojekt bør bruges i nyt projekt Nyhedsbrev 4 april 2010 Erfaringer fra teknologiprojekt bør bruges i nyt projekt Der var både gode erfaringer og konstruktiv kritik, da teknologiprojektet fandt sin afslutning efter over et års afprøvning

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

KURSUS: DE VANSKELIGE SAMTALER

KURSUS: DE VANSKELIGE SAMTALER KURSUS: DE VANSKELIGE SAMTALER En del af en leders praksis er at tage de vanskelige medarbejdersamtaler. Det er den type af samtaler, der omhandler emner eller situationer, som på en eller anden måde påvirker

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Italesætte social kapital med et filmklip

Italesætte social kapital med et filmklip Italesætte social kapital med et filmklip Italesætte social kapital med et filmklip Formål: Gøre medarbejdere og ledere bekendte med begrebet social kapital og give en forståelse af det i deres kontekst.

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Kommunikationskanal. Indflydelse (1 til 5) Center/Teamleder 5 Inddrages. 5 Inddrages. Lokal projektleder 5 Inddrages. 4 (MED udvalg) 5 (MED grupper)

Kommunikationskanal. Indflydelse (1 til 5) Center/Teamleder 5 Inddrages. 5 Inddrages. Lokal projektleder 5 Inddrages. 4 (MED udvalg) 5 (MED grupper) Kommunikationsplan Modtager Medarbejdere (SOSU) Forflytningsvejledere Forflytningskoordinatorer Kommunikationskanal Indflydelse (1 til 5) Center/Teamleder 5 Inddrages Lokal projektleder/ Forflytningskoordinator

Læs mere

Kompetenceudvikling af ledere, arbejdsmiljørådgivere og tillidsvalgte omkring udvikling af social kapital

Kompetenceudvikling af ledere, arbejdsmiljørådgivere og tillidsvalgte omkring udvikling af social kapital For kommuner Kompetenceudvikling af ledere, arbejdsmiljørådgivere og tillidsvalgte omkring udvikling af social kapital HVAD ER SOCIAL KAPITAL Social kapital er den værdi, der skabes i gode relationer.

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Bedre arbejdsliv i VIA agenter i sundhed og trivsel

Bedre arbejdsliv i VIA agenter i sundhed og trivsel Bedre arbejdsliv i VIA agenter i sundhed og trivsel Et projekt med fokus på arbejdsmiljø, trivsel og sundhed Med udgangspunkt i et eksisterende projekt i VIA, er målet med oplægget, at give ideer og inspiration

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Strategi & Ledelse Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

4. Opfølgning Er der ændringer i arbejdsfunktionen og arbejdsbelastninger for medarbejderne skal I foretage en ny vurdering.

4. Opfølgning Er der ændringer i arbejdsfunktionen og arbejdsbelastninger for medarbejderne skal I foretage en ny vurdering. Vurdering af arbejdsfunktioner og belastninger ved liftning Redskabet er Arbejdsmiljø Københavns anbefaling til vurdering af belastninger ved liftning. Ud fra vurderingen bliver det synligt hvilke tiltag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr Opgave nr. 1 JSL

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr Opgave nr. 1 JSL Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 130 Offentligt BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr. 20060037360 Opgave nr. 1 JSL Beskæftigelsesministerens besvarelse

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER

MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER Center for Frihedsteknologi, Sundhed og Omsorg Mere velfærdsteknologi til flere aarhusianere For at flere aarhusianere skal have gavn af velfærdsteknologi

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Styrk den sociale kapital

Styrk den sociale kapital Introduktion til social kapital 2.0 Styrk den sociale kapital + Retfærdighed + Samarbejdsevne + Tillid + Produktivitet + Kvalitet + Trivsel HR Personaleudvikling Styrk den sociale kapital Introduktion

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

Værktøjer til forebygge stress og skabe mere trivsel Uddannelsesforbundet & Handelsskolernes Lærerforening. September 2012.

Værktøjer til forebygge stress og skabe mere trivsel Uddannelsesforbundet & Handelsskolernes Lærerforening. September 2012. Værktøjer til forebygge stress og skabe mere trivsel Uddannelsesforbundet & Handelsskolernes Lærerforening September 2012 Maj 2012 Dagens program kl. 13.30-17.00 13:30: Åbning af workshop Introduktion

Læs mere

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017.

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Aarhus Kommune arbejder for at skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser for medarbejderne ansat

Læs mere

Brugerundersøgelse af arbejdsmiljøet. - omkring bad og hygiejne

Brugerundersøgelse af arbejdsmiljøet. - omkring bad og hygiejne Brugerundersøgelse af arbejdsmiljøet - omkring bad og hygiejne Erfaringer fra udlandet har vist, at det er muligt at forbedre arbejdsmiljøet omkring bad og hygiejneprocessen for plejemodtageren, væsentligt.

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune 55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune Greve Kommune ARBEJDSMARKED BAGGRUND EFTERLØN PENSION I Danmark har både offentlige og private virksomheder en stor udfordring med at fastholde og udvikle

Læs mere

Midtvejsstatus i projekt 5i12

Midtvejsstatus i projekt 5i12 Midtvejsstatus i projekt 5i12 1 Midtvejsstatus i Projekt 5 i 12 Bedre trivsel og arbejdsmiljø i Region Hovedstaden Kære deltager Vi er nu nået til 4. og 5. laboratoriedag, så det er tid gøre status over

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Social kapital en ressource, der er værd at kende

Social kapital en ressource, der er værd at kende Social kapital en ressource, der er værd at kende Teknologisk Institut 3. Laboratorium 12. januar 2012 Jon Ranheimsæter Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent Hospitaler under nedskæring 2 hospitaler med 24

Læs mere

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning.

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning. APV-KORTLÆGNING Arbejdsplads og omgivelser Skovvej 7 33/35 - Svar% 94,3 Dato: Maj 2015 FYSISKE FORHOLD 1. Indretning 91 3 2. Pladsforhold 82 9 3 3. Temperatur 67 30 3 4. Træk 82 12 5. Ventilation 79 12

Læs mere

Mellem individualisme og kollektivisme social kapital, psykisk arbejdsmiljø og forandringer på universiteter

Mellem individualisme og kollektivisme social kapital, psykisk arbejdsmiljø og forandringer på universiteter Mellem individualisme og kollektivisme social kapital, psykisk arbejdsmiljø og forandringer på universiteter Arbejdsmiljøkonference AAU 2015 D. 18. maj 2015 Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet

Læs mere

Der er mange gode emner at bygge en lederuddannelse op omkring. Med denne fokuserer vi særligt på to: Resultater & Relationer.

Der er mange gode emner at bygge en lederuddannelse op omkring. Med denne fokuserer vi særligt på to: Resultater & Relationer. Det kræver viden at udvikle sin virksomhed! Ta en lederuddannelse, som er tilpasset dig og din virksomhed, og som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges til at øge arbejdsglæden og resultaterne i din

Læs mere

TRIVSEL I BEDER DAGTILBUD

TRIVSEL I BEDER DAGTILBUD TRIVSEL I BEDER DAGTILBUD Vi er hinandens psykiske arbejdsmiljø (Arbejdsmiljøloven 28) Trivsel er en følelse der opstår mellem personen og omgivelserne. Arbejdspladser med god trivsel er kendetegnende

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

SOCIAL KAPITAL I SKOLEN

SOCIAL KAPITAL I SKOLEN SOCIAL KAPITAL I SKOLEN HELDAGSSKOLE, INKLUSION, UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING, AKTIVITETSTIMER, MERE TRIVSEL, MERE FÆLLESSKAB, MERE FYSISK AKTIVITET, MERE UNDERVISNING, NYE KOMMUNIKATIONS- OG SAMARBEJDSSTRUKTURER,

Læs mere

AM Konferencen Skriv navn, titel Skriv sted, dato

AM Konferencen Skriv navn, titel Skriv sted, dato AM Konferencen 2016 Skriv navn, titel Skriv sted, dato Hanne Holm Andersen Seniorkonsulent sygefravær og fastholdelse 14 års konsulenterfaring indenfor arbejdsmiljø Tværfagligt forskningsprojekt om langtidssyge

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Workshop. Talent på mange niveauer med særlig plads til dem alle

Workshop. Talent på mange niveauer med særlig plads til dem alle Workshop Talent på mange niveauer med særlig plads til dem alle Workshoppen talent på HG 1. Hvem er jeg? 2. Hvorfor er jeg her? 3. Hvad vil jeg underholde om? 4. Hvem er I? Positiv Clearence Vælg ½ postkort.

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Korrekte arbejdsstillinger og løft

Korrekte arbejdsstillinger og løft Korrekte arbejdsstillinger og løft Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke hele lovgivningen. Hvis der er behov for at vide præcist hvad lovgivningen i alle detaljer

Læs mere

Ledelse med sociale kapital - Find ressourcer i organisationen

Ledelse med sociale kapital - Find ressourcer i organisationen Ledelse med sociale kapital - Find ressourcer i organisationen AM 2010 d. 8. november 2010 Eva Thoft: Arbejdsmiljø & kommunikation i Grontmij Carl Bro Indhold: Hvad er social kapital? Lidt begrebsgymnastik

Læs mere

Professionel Kapital på gymnasieuddannelserne

Professionel Kapital på gymnasieuddannelserne Professionel Kapital på gymnasieuddannelserne GL tilbyder, at samtlige institutioner med gymnasiale uddannelser gratis kan afdække skolens professionelle kapital enten i foråret eller i efteråret 2015.

Læs mere

BEDRE TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I REGION HOVEDSTADEN. Velkommen til kick-off 20. juni 2011

BEDRE TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I REGION HOVEDSTADEN. Velkommen til kick-off 20. juni 2011 BEDRE TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I REGION HOVEDSTADEN Velkommen til kick-off 20. juni 2011 Dagsorden Første del Velkomst af Vibeke Westh Hoved MED Kort fortælling om 5 i 12 formål og aktiviteter. Præsentation

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Forflytningskultur. - en metode til at få kollegernes oplevelse af forflytning - og hvad der skal til for at ændre forflytningsvaner

Forflytningskultur. - en metode til at få kollegernes oplevelse af forflytning - og hvad der skal til for at ændre forflytningsvaner Forflytningskultur - en metode til at få kollegernes oplevelse af forflytning - og hvad der skal til for at ændre forflytningsvaner Forflytningstræf Nyborg Strand 2013 Kaia Nielsen, Ergoterapeut, MPH TeamArbejdsliv

Læs mere

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats FAUST Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats - et interventionsprojekt i Ringkøbing Amt. Sammenfatning af resultater Til sikkerhedsorganisation

Læs mere

Løft rigtigt, når I gør rent

Løft rigtigt, når I gør rent KOST-SERVICE Løft rigtigt, når I gør rent - et TR/AMR værktøj til dig og din arbejdsplads Dette værktøj er til dig, som er arbejdsmiljørepræsentant (AMR) eller tillidsrepræsentant (TR). Du kan læse om,

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR PÅ FORKANT PÅ FORKANT Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad kan vi gøre i dag? Status:

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer Guide til forflytningsvejlederen Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer INDHOLD Forflytningsvejlederens rolle Side 3 Hvilke opgaver har en forflytningsvejleder Side

Læs mere

Fælles APV-indsatser 2016

Fælles APV-indsatser 2016 Fælles APV-indsatser 2016 Lejre Kommune gennemførte den lovpligtige APV undersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i oktober og november 2015. Undersøgelsen indeholdt samtidig en opfølgning på

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 SundTrivsel A/S KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 VELKOMMEN Sammensætningen i vores kursus- og uddannelsesrække bygger på vores forståelse af trivsel hos det hele menneske. For os indebærer trivsel/sundhed,

Læs mere

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem 2 Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem Sætter

Læs mere

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse fremtiden starter her... 2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse FÅ NY OG OPDATERET VIDEN OM ALT FRA HR OG LEDELSE TIL HÅNDTERING AF STRESS, CSR OG MEGET MERE. Kurserne henvender sig til både

Læs mere

Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse. Samarbejdskompetence

Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse. Samarbejdskompetence Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse Organisering Refleksiv kompetence Professionel Pædagogisk faglighed i Dagtilbuddet Kommunikation Pædagogisk

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet 1 DIGITALISERINGEN STILLER NYE KRAV Jeres hverdag er i konstant forandring Meget er blevet lettere, og mange har fået nye arbejdsrutiner bag en skærm.

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Søg om støtte til et mere sikkert og rummeligt arbejde for alle. Ninna Christiansen & Henriette Jul Hansen 14. April 2015

Søg om støtte til et mere sikkert og rummeligt arbejde for alle. Ninna Christiansen & Henriette Jul Hansen 14. April 2015 Søg om støtte til et mere sikkert og rummeligt arbejde for alle Ninna Christiansen & Henriette Jul Hansen 14. April 2015 To mål og flere støtteordninger Forebyggelse bedre arbejdsmiljø Fastholdelse Seniorpakke

Læs mere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere Godt psykisk arbejdsmiljø Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere Inspiration og metoder til et sundt arbejdsliv På www.etsundtarbejdsliv.dk finder du en vifte af værktøjer og metoder til at

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Social kapital på spil. Arbejdsmiljøkonferencen Nyborg Strand 11. November 2014

Social kapital på spil. Arbejdsmiljøkonferencen Nyborg Strand 11. November 2014 Social kapital på spil Arbejdsmiljøkonferencen Nyborg Strand 11. November 2014 Social Kapital på Spil Et læringsspiltil bedre samarbejde og kvalitet i det daglige arbejde. Spillet er kendetegnet ved at

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme

Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme Instruks IN 18-18 Arbejdsmiljøemne: Generelle instrukser uden arbejdsmiljøemne Ansvarlig enhed: AFC, 4. kontor Ikrafttræden: 1. januar 2015

Læs mere

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen?

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen? Vil du gerne lave en god arbejdsplads for dine hjælpere? Vil du gerne nedsætte sygefraværet? Vil du gerne undgå arbejdsskader (med sygefravær, vikarer mm) Vil du gerne fastholde gode hjælpere? Vil du gerne

Læs mere

Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse. Samarbejdskompetence

Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse. Samarbejdskompetence Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse Organisering Refleksiv kompetence Professionel Pædagogisk faglighed i Dagtilbuddet Kommunikation Pædagogisk

Læs mere

Evaluering af projekt 5i12. Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne

Evaluering af projekt 5i12. Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne Evaluering af projekt 5i12 Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne 1 Evaluering af Projekt 5 i 12 Bedre trivsel og arbejdsmiljø i Region Hovedstaden Kære deltager Vi er nu nået til sidste laboratoriedag,

Læs mere

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk Gør det ondt? -- kan vi undgå muskel- og skeletbesvær? -v. Pia Jakobsen Program Forebyggelse af MSB i tre led Den bio-psyko-sociale model Egenindsats Virksomhedens indsats Drøftelser undervejs Ondt i kroppen

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Social kapital. - værdien af det sociale fællesskab! Du er her et sted! v/ Simon Bach Nielsen Sociolog.

Social kapital. - værdien af det sociale fællesskab! Du er her et sted! v/ Simon Bach Nielsen Sociolog. Social kapital - værdien af det sociale fællesskab! v/ Simon Bach Nielsen Sociolog Du er her et sted! Program Hvad er social kapital for en størrelse? Hvordan kan vi tage fat på den sociale kapital i hverdagen?

Læs mere