ijti DSSKRI FT IKA KJ ÅRGANG 38 GADEGENNEMBRUD I SANERINGSKVARTER KØBENHAVN BELÆGNING: STØBEASFALT M NEDTROMLEDE SKÆRVER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ijti DSSKRI FT IKA KJ ÅRGANG 38 GADEGENNEMBRUD I SANERINGSKVARTER KØBENHAVN BELÆGNING: STØBEASFALT M NEDTROMLEDE SKÆRVER"

Transkript

1 ijti DSSKRI FT GADEGEEMBRUD I SANERINGSKVARTER KØBENHAVN BELÆGNING: STØBEASFALT M NEDTROMLEDE SKÆRVER IKA KJ KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI AS H ÅRGANG 38

2 11 BLANDEANLÆG OVER HELE DANMARK LEVERER I BITUGRUS BITUGRANIT BITURAL

3 Al arbejder København Sanderlundvei 218, Herlev. Telefon Aarhus Park Allé 15. Telefon (061) Aalborg Nyhavnegade 26. Telefon (081) i: PEAEBSHAA8 HASHINFARRIH Y :i BRØNDERSLEV * TELEFON 450 * KALDENR tromleprogram blevet væsentlig udvidet. for fremstilling af vejtromler, nemlig firmaet SCHEID er vort Gennem et samarbejde med det førende tyske specialfirma vi gør det fortsat. et kvart I århundrede har vi bygget motortromler for vej- og STATISKE TROMLER FABRIKAT TYPE KONSTRIJKTON ARBEJDSVÆGT Tandem PEDERSIIAAB TA/D 7 8,5 I. Tandem SCHEID i. 3-valset SCHEID I. 3-camel SCHEID valset SCHEID t. 3-valset SCHEIO t. 3-valset SCHELD i. VIBRATIDNSTROMLER 1-valset, traktartrukket PEDERSIIAAB FEV 2,5 I. 1-valset, traktortrukket 4,0 PEDERSHAAB JEV t. 1-valset, selvkørende PEDERSHAAB TEV 5,0 t. Tandem SCHEIO 21.0 I. Tandem SCHEID ,3 t. Tandem SCHEID GUMMIHJULSTROMLER Traktortrukket SCI-IEID t. Selvkørende SCHEID t. Selvkørende SCHEID Vi er til Deres tjeneste med prospekter og tilbud. P. M. VEJTROMLE-PROGRAM SCHEID TYPE 25.0

4 A2 CEMENTSTABILISERNG UDFØRT FOR AAIBORO AMTSVEJYÆSEN

5 DANSK VEJTI DSS KR1 FT UDGIVETAFAMTSVEJINSPEKTØRFORENINGENIDANMARK REDAKTION Professor, civiling. H. H. RAVN Øster Voldgade 10, Kbh. K Telefon PAlæ 6670 Redaktionel medarbejder Kontorchef F. J. BOAS Vejdirektoratet Holmens Kanal 7, Kbh.K Telefon C EKSPEDITION Teknisk Forlag V. Farimagsgade 31, Kbh.V Telefon Byen*9g NOVEMBER ÅRGANG Indhoidsfortegne/se: Side 5. internationale studieuge for færdsels teknik. Af civilingeniør, lic. techn. Tom Rallis 257 Diagrammer i tilslutning til civilingeniør Kirks artikel side 109 (maj 1961) 269 og 270 Midterrahatter 278 Fra domstolene 284 Niels Hansens Sønner, Vi efter DS 400 B ETONVAR E- OG S KÆ RVE FÅS R I KE R VIG Ror og andre betonvarer Vaskede støbematerialer Vejmaterialer til alle formål ÅKI AKTIESELSKABET YFJ AJERALER FOR KEMISK INDUSTRI AKTIESELSKABET DANSK DAMMA ASFALT, Iv, i

6 AKTIESELSKABET A4 DANSK DAMMA ASFALT

7 ses A. F. Malo, USA, R. J. Smeed, Deputy di Road Congresses) samt IRF (International -ulykker, 18 beretn. 40 Møderne, der blev afholdt i Palais de la ningens indflydelse på trafikmængde og gader og veje, 3 foredr. 15 s. tor møderne. byudvikling, 6 beretn. 20 s. beretn. 30 s. IV. Individuel og kollektiv bytrafik, 7 diskussion. (Permanent International Association of gik, resten af temaerne indledtes af et eller temaerne var der udarbejdet en generalrapport, som en generalrapportør gennem Place, London, S.W.1. England. Til 4 af Byplanlægning, Danmarks tekniske Højskole. Laboratoriet for Vej- og Jernbanebygning samt Refereret af civilingeniør, lie. techn. Tom Rallis, 5. internationale studleuge for færdselsteknik i Nice september Road Federation). Som værter fungerede tillige de franske automobilkiubber samt det franske vej direktorat og de kommu VII. Problemer ved anlæg af gade- og vejkryds, 3 foredr. 12 s. ningen, 1 foredr. 5 s. III. økonomiske tab ved trafikoverfyld ning, 5 beretn. 15 s. II. Kapacitetsproblemet i vejplanlæg I. Trafik- og parkeringsbehov skabt ved i Bürgenstock 1954, i Stresa 1956 og i på de 4 tidligere studieuger i Haag 1953, Der deltog over 600 fagfolk. Ligesom format med spiralryg) og koster fikminister R. Buron åbnede som protek nale myndigheder i Nice. Den franske tra mødets afholdelse. De 7 hovedtemaer, der København 1958 var der fremlagt talrige beretninger inddelt i hovedtemaer inden behandledes i Nice var: V. Visuelle hjælpemidler ved kørsel på VI. Hastighedens og hastighedsbegræns Rapporten med 36 beretninger fra stu organiseret af OTA (World Touring and Méditerranée i Nice. var som sædvanlig Automobile Organization) og PIARC Dansk Vejtidsskrift Den kan rekvireres fra OTA, 32 Chesham dieugen i Nice er på godt 100 sider (A4 Tema I. Trafik- og parkeringsbehov flere foredrag; alle møderne sluttede med med Hasse/quist (S) som generalrappor vendigt ved fremtidig planlægning at ken tør. Backhouse (ZA) mente, at det var nød. skaber, afhængig af bebyggelsens anven de 1) den biltrafik, som en ny bebyggelse delse og størrelse. 2) den fodgængertra fik som en fly bebyggelse skaber. 3) hvil afviklingen af trafikken i de eksisterende ken indflydelse denne nye trafik vil få på Fig. 1. Nogle af kongresdeltagerne, fra venstre gens Barè, KDAK, Danmark og Burton W. rector, Road Research Laboratory, England, Mo Marsh, USA.

8 I ROSEBANK SHOPPING CENTRE. Johannesburg. i H Prepared tror,, & data kirmdty ouppsed by the City Engineerm Jahar,nesbmrg OXFORD ROAD \ 1 NOTAT ION Shop, Super Mork.ts Bonk. Futura Shop. Notat. Garage Sug park!ng Station Areas.deatrton WOya LllIllll Otto. Unit. 141 (1nit. ZOO 5q F..t Sq rich..) Buakre.. Unit. 177 )lur,it Sq Fe.t.). t111 SSq P Ietr..) Porking ar, Street 506 Porlor,g okt Street Prirate 114 Pub)io 346 Ooo.rnrn.nt 74 Futur. Porklr,g (e.t,rnotedt 300 Futura BuRmna,. t..to,,at.d I 53 ur,it, USINOSS - soffio.,, Averoge Approx Area Approx RaUc No at Units Shopa 1200 Sg Feet 177 Ohm So Peak Bu,td.ng Car. PRESEN1 PARKINS RATIO. 3 FUTURE PARKINS RATIO 3 Llnit. tbui RU i 1) 3 Area Fig. 2. Rosebank Butikscenter Ca. 8 km nord for Johannesburg. Der er 177 butiksenheder à 111 m2 og 141 kontorer à 18 m2 og i alt 966 parkeringsbåse (ca. 500 ved kantsten og Ca. 460 uden for gadeareal), d. v. s. 1 plads pr. 23 m2 kontor- og butiksareal. og planlagte gader. 4) det parkeringsareal, som er nødvendigt ved nyopførte bygnin ger, dels for last- og varevogne samt de ansattes eller boendes personvogne, dels for kunder, besøgende m.v. I Johannes burg var udført en analyse i hovedgaden i nr. 45, en stor kontorbygning. Analysen udførtes 1. dec kl I den tid var personer beskæftiget i bygningen, mens 600 kom på besøg. Af de var 300 fodgængere. 400 ansat te ankom i bil og 300 besøgende ankom i bil, resten ca. 600 ansatte og 100 besø gende ankom med offentlige transport midler. Der var 150 bilpiadser optaget i 258 bygningen, de øvrige 550 bilpladser op tog plads til parkering andetsteds. Parke ringstiden for alle besøgende var ca. 75 timer. Etagearealet var m2. D.v.s. der var brug for 1 bilplads for hver 40 m2 etageareal alene til permanent parke ring og i bilpiads for hver 60 m2 etage areal alene til korttidsparkering, således som motoriseringen var i 1960 i Johannes burg, hvor der var 1 bil for hver 6 indb. I 1975 regnede Backhouse med 1 bil for hver 3 indb, og til den tid måtte der fin des 1 bl/plads pr. 24 m2 etageareal. I en ny by Wilkom var udført en ana lyse 12. dec kl I byen boede Da,isk Vejtidsskrijt

9 Kastrupfabriken Nordhavnsfabriken Farumfabriken Silkeborgfabriken RY 6227 Lynge 183 Funder 121 ANKA ASFALTSTEN HANS NISSENSVEJ. KASTRUP A S F A LT P U LV E R IPAN-BETON EMULSION Hovedkontor:

10 N den... N N N N NIN N. N I N N i N N N N.N N N. N_ I I N I.Ṇ. N N BRYDEREN * N N N N NU N ORYDEREN ment mnderne ng ment N. effektive madel ndntyret med hydrnnlink N N N N tryk- ag lefteenardning nnm betjenen tre. N N N fererhunet. N N. N N BRYDEREN tremntillen i 2 mndeller: N N N N BRYDEREN med 2,3 m rumme- N N N N N bredde. N N N Plov og ramme er udfert I neereesstem Samt i en større og kraftigere type melsa med Dansk Standard N BRYDEREN MAJOR med rumme- 50 ÅRS ERFARING I FREMSTILLING AF. N bredde på 2,6 m. SNEPLOVE... N N N N N Derudnner kan ni levere nideplnne i 2 N N. N modeller med henholdsvis fnat og fjed LMGAAÆD N. N rende skær. N N Fabrik for vej maskiner N N Helsingforngade 6 Arhes Tlf N N N N N N N N I N N N N N N N N.. N N I A6

11 seretur. zoner for Zürich ( europæere og der var indregistre ret vogne. Da,,çk Vejtidsskrift Backhouse at reservere gadeniveauet til bi ler og indrette fortove i i. sals højde til kontorarealet m2 i byens city. I city var parkeret vogne, næsten alle fodgængere og butiksindgange. gede, Ca. 550 vogne tilhørte besøgende. Med en øget motorisering, hvor der er 1 er 20 manglende vognpladser. En åben cirkel time. En udfyldt cirkel studie) i den kritiske indenfor 10 min.s spad Parkerings-balance Fig ledige vognpladser. I alt vognpladser på gaderne, 550 vogne tilhørte beskæfti et behov i city for 1550 bilpiadser, d.v.s. Johannesburg er der m2 etageareal var der 1 vogn parkeret pr. 4 siddepladser. bil for hver 2,5 indb., må der regnes med og knap bilpladser d.v.s. i bil/ilads i bilpiads pr. 20 rn2 etageareal. For teatre analyse, som viste, at man måtte regne Butiksarealet udgjorde m2 og I Rosebank shopping center nord for Eikoiiby (F) beskæftigede sig med en 23 m2 etageareal. Til slut foreslog ler på gadenettets differentiering i Milano og Rom. Der etableredes i nye kvarterer til- og frakørsel via tangentialgader, end videre interne forbindelsesgader mellem vigtige pladser i kvarteret og endelig 10- med 1,0 1,5 bilrejser pr. dag pr. husstand og med 3 4 private køretøjsrejser (incl. 2 hjulet trafik) pr. dag pr. husstanci ved gerstier og parkeringspladser. af dagtrafikken. trafikberegninger for et boligområde, spidstimetrafikken kunne udgøre % kalgader. Hertil anlagdes særlige fodgæn ser, og dette behov kan tilfredsstilles i tyområde er der brug for bilplad afstand fra bil til bestemmelsessted på øjeblikket, hvis man tolererer en gang indbyggere pr. ha, beskæftigede pr. 10 min. I city findes områder med 600 Ferretti og Di Giola (I) viste eksemp Peter (CH) bemærkede, at i Zürichs ci

12 -I I Fig. 4. Antallet af besøgende pr. ha pr. dag i Zürich s cityområde. Modellen viser, at højeste antal be søg pr. ha pr. dag er ha og daglige besøgende pr. ha. 13 7v beskæftigede og 11 % besøgende ankom til city i privatbil. Til trods for at 600 der kun findes i bil pr. 10 indb, er tra fikoverfyldningen i den indre by allerede mærkbar. I visse normer er angivet det etageareal, hvortil der kræves i b)lplads afhæng)g af, hvad etagearealet benyttes til: Industri sv. og engros handel Beboelse Trykkerier Kem. fabrikker Let industri Forretninger, kontorer Butikker og hoteller Biografer og restaurationer m2 150 m2 100 m m2 Ca. 15 m2 100 Fig. 5. Sammenh:ng mellem boligtæthed (m2 etageareal pr. familie), ordinat: biltal pr indb, og abscisse: årsindtægt i 1000 S (efter Washington studier). Bemærk de lave biltal ved tæt bebyggelse, hvor kollektiv transport har be tydning J/oo, hees (US) viste 3 interessante fi gurer fra trafikundersøgelser i Chicago. Fig. 5 viser sammenhængen mellem antal let af biler pr indb., indtægten og antal m2 pr. familie. Fig. 6 viser antallet af ture pr. dag pr indb, ved givet biltal opdelt efter turens art. Fig. 7 viser sammenhængen mellem boligtæthed (m2 Dansk Jejzidsskrift

13 929 1,000 i c 1,000 Nh,,,,,iIli,r dhbn Fig. 6. Antal ture pr. dag pr indb. (ordi nat) som funktion af biltal pr indb. (abscisse) og turens art (arbejde, forretning, fornøjelse m. v.). pr. familie), biltal og den procent af bolig arbejdssted-ture, der foretages med kol lektiv transport. Sammensættes de enkelte kvarterers trafik, skulle man altså have en metode til at beregne en given bys rejsetal. I tabeller viste Voorhees således, at St. Louis (1,5 mill, indb.) havde bilture fra og til city pr. dag, hvoraf 28 % var bolig-arbejdsstedtrafik, 24 % var for retningskørsel, 9 % indkobstrafik og 39 % anden trafik. Sammenhæng mellem turtal og parkering gav en anden tabel, som vi ste, at St. Louis havde vogne par keret i city i spidstimen, heraf var 68 % vogne, der tilhørte beskæftigede, 15 % tilhørte forretningsfolk, 8 % tilhørte folk på indkøb og 9 % andre personer. Mens boligarbejdssted- og forretningskørslen ud gør næsten konstant % af alle tu rene i en by uafhængig af størrelsen, så udgør indkøbstrafikken kun ca. 10 % for store byer, men helt op til 40 % for små byer som Roswill, New Mexico ( indb.). Det absolutte tal for alle byernes indkøbstrafik varierer derimod kun mel lem ture. Dette skyldes kollektiv trafik og decentraliserede butikscentrer i store byer. Anden trafik, d.v.s. ture til læge, teater m. v., stiger derimod både absolut og procentvis, når byen bliver stør re. (3.000 ture i Roswill, men tu Dansk Vejiidsskrif Fig. 7. Sammenhæng mellem boligtæthed (m2 eta geareal pr. familie, sq.ft m2) (or dinat), biltal pr pers. (abscisse) og den procent af alle bolig-arbejdsstedrejser, som fore går med kollektiv transport. Bemærk de lave biltal ved tæt bebyggelse, hvor 75 % af bolig-ar bejdsstedrejser foregår med bus el. tog. re i St. Louis, d.v.s. 20 til 40 % af alle ture). Med hensyn til parkeringspladser optager folk på indkøb kun få bilpladser i city både i store og små byer, de fleste parkerede vogne tilhører beskæftigede og forretningsfolk. W7ehner (D) beregnede for Berlins ci tykvarter antallet af beskæftigede i frem tiden til , antallet af biler til 1 for hver 3 beskæftigede, og den tid i løbet af hvilken de beskæftigede ankommer til 2 timer. Der er kun 1,2 personer i hver bil. Man kunne så vente ankommende vogne med beskæftigede til city pr. spidstime. Hertil kom Ca. 20 % anden trafik. Ringvejen omkring city ville da få vogne pr. spidstime. DISKUSSION af tema I Bollard (F) viste franske normer for antal m2 etageareal pr. bilplads. Smith (GB) mente, at man i storbyer som London og New York burde gøre no get for det korttidsparkerende, mens man i mindre byer med dårlig kollektiv trans port burde støtte de langtidsparkerende mest. 261

14 bilpiadser. døde juni Iæningen højde og biler i terrænhøjde. sat Backhouse, med fodgængere i 1. sals serede, at Elkouby havde brugt ringtælling veje i 1. sals højde. Altså et system mod med nye hollandske målinger. t Hart kriti hustage i forbindelse med gennemkørsels t Hart (NL) bekræftede Backhouse s tal bilpladser, heraf pladser på ste, faldt indkøbsturene i procent, når byen oprette parkeringspladser i en,,cityram lægges. I 1970 ville der være brug for boligkvarter skabte, idet den gennemkø til at konstatere hvor megen trafik et nyt citybutikkerne. kunne t Hart ønske oplyst om forretnings rende trafik vel var medregnet. Endvidere me udenom city. Han nævnte endvidere, voksede. Som prof. Horwood fornylig fortalte i København, prøvede man i USA at at regionale indkøbscentre ikke ruinerede 262 Dansk Vejtidsskrift ii der og megen tomkørsel. ceret eller ordet,,genereret trafik var bedst og fik det svar, at city havde,,ind Coventry var kantstensparkering i city af gerareal, hvortil der udenom var opført nøgler til fællesvognparken. Man tog da skaffet, der var nu et 7 ha stort fodgæn ført ikke,,skabt trafik. nen ved kørsel til et andet kvarter. Det gen i Slough. duel vognpark for en bys indbyggere. Det ville spare mange parkeringsbesværlighe Martin (F) foreslog en fælles indivi Kort efter ville en anden få brug for vog Gardner Thorp (GB) talte om parkerin bil pr. 2 lejligheder. vil sige alle vogne var ens og alle havde graden i Elkouby rapport og fik svaret 1 simpelthen den første den bedste vogn Granville Berry (GB) fortalte, at i Boost (NL) spurgte om motoriserings på gaden og kørte til sit bestemmelsessted. Alash (US) mente, at citykvartererne var overbefolkede, men som Voorhees vi van Gils (NL) spurgte om ordet,,indu hvorledes det bedste vejnet kan udformes, for vej nettets form. En by kan ikke vokse fra boligområde til industriområde, da må mellem vogne, der starter fra en kø. hæng mellem trafikmængde og hastighed et enkelt kryds, men set fra et planlæg år fremad i tiden. de hidtil fremsatte teorier om sammen På fri strækning bemærkede Schlums, at Den bedste linieføring for en enkelt trafik, stærk vej stigning og tidsafstande også gadenettet ændres. Ved planlægning af en vej, fremhævede Schlums: blandet tets samlede kapacitet som havde interesse. pr. time, for en enkelt gadestrækning eller antallet af vogne, der højst kunne passere ningssynspunkt var det gade- og vejnet Friedrich (D) har i en afhandling vist, uden planlægning. Hvis et kvarter ændres Efter at have nævnt Higbu ay Capacity Af faktorer, som reducerede kapaciteten rede begrebet mulig kapacitet. Schlums, at man først og fremmest stude vej kan findes ved differensregning. Den mæssigt vigtigt at kende kapaciteten, d.v.s. teknisk og økonomisk. bedste form af et vejnet kan findes ved variansanalyse. Schlums understregede, at af nye områder må man prøve at se 30 Maimals kapacitetsdefinitioner anbefalede begrebet kapacitet var det nok beregnings bebyggelsen havde afgørende betydning kometre. Pel/izzi (I) fortalte, at der i Milanos bycenter nu var bilpiadser, de 3.0C0 af kantstenspladserne måtte dog snart ned Schlums indledte med at påpege, at be (D) i stedet for Feuchtinger (D), der kvartererne i Voorhees tabel 2 havde par Indledningsforedraget holdtes af Sch/nms Tema II. Kapacitetsproblemet i vejplan var snævert forbundne. Med hensyn til greberne sikkerhed, kapacitet og økonomi

15 KVARTSIT Lyse stærke skærver til lyse skridsikre i belægninger t Lagerbunke, Kvartsit 6/12 mm på vor fabrik i Ringsted. I 4 IFI Slidlag af 40 kgjm 2 Kvartsit 6112 mm ud lagt ved Ramløse for Frederiksborg Amts vejvæsen, udlagt Foto: 1960 AKTS. JENS VILLADSÉNS FABRIKER ISLANDS BRYGGE 41. KØBENHAVN 5. ASTA 2800 A7

16 LANGREUTERS prcesenterer JOHN DEERE-LANZ LÆSSETRAKTOR 1010 MOTOR: GL. KONGEVEJ 3 KØBENHAVN V MÅL: Cylinderantal 4 Højde til udstodn.rers overkant 1,53 m Boring 92 mm Højde til overkant af motorhjelm 1,35 m Slaglængde 89 mm Største bredde 1,56 m Cylindervolumen 2367cm Ydelse 40 hk (DIN) 44 hk (SAEJ Kiphøjde 3,08 m Omdrejningstal omd/min Kipvinkel 50 El-anlæg 12 volt Tilbagekip ved jordoverflade 40 Indsprojtningspumpe Bosch Kipvinkel ved jordoverflade 70 Hovedlejer 5 Bredde af skovl 1,67 m Gear: 4 frem, i bak + vendegear Løfteevne (fuld løftehøjde) 1815 kg Kæder: 12 2-kammede plader Skovlindhold 0,6 m3 3 Største længde med skovl 3,50 m Totalvægt 4250 kg, Traktor uden skovl 2900 kg LANGREUTERS TELF. *HILDA 1090 TELEX 5900 A8

17 tode). kapacitet. måle. tid). derer reaktionsafstanden. kunne benyttes. uden signal eller stopskilt skal vogne kun normer. ne passere uden urimelig forsinkelse. For eller Greenshields formel som kun inklu Om kryds gav Schlums følgende defini For rundkorsler skal vogne kunne pas Bendtsen (DK) bemærkede, at matema seafstanden i afstanden mellem to vogne, tioner på mulig kapacitet. For et kryds herty s formel, som inkluderer hele brem Tomaszewski (PL) ønskede prognoser Eikouby (F) mente, at praktisk kapaci Lefèvre (B) beskrev PIARC s kapaci tetsanalyser og efterlyste tidstabsstudier. ikke stemte med målinger. Hverken Doug tet og tidstab var gode kriterier. de derefter ordet. højre side i lande med højrekørsel. Lederne af rundbordsdiskussionen hav for individuel trafik i Polen. kapacitetsstudier nævnte Schlums: Varians teoretske og praktiske hjælpemidler ved sere uden urimelig forsinkelse. Af nye filmoptagelser. Han håbede, at man i Eu endelig prøvekørsler, trafikanalysatorer og samt simulation på elektronregnemaskine, analyse og multipel korrelation, måleteori ropa snart fik gennemført så mange studi spørgsmål til diskussionsdeltagerne: Skal vi i fællesskab måle trafikbevægelserne på strømmen, uden at hovedvej sstrommen af kunne finde akceptable gab i hovedvejs et kryds med stopskilt skal sidevejsvogne er, at man ikke behøvede at bruge USA Dansk Vejtidsskrift vore veje og gader og derefter behande resultaterne efter statistiske metoder. ne passere efter have ventet én rød fase. brydes. For et lysreguleret kryds skal vog lig kapacitet, fordi den er nemmest at ladelig middelforsinkelse. le kapacitet i kryds ved hjælp af en til der til personvognsenheder. tunnel var bedst kapacitetsmæssigt. DISKUSSION af tema II Til slut stillede Schlums følgende Skal vi i vor diskussion referere til mu Ska[ vi som Nordqvist (S) foreslår, må Bruger De si.riulation til bestemmelse af Skal vi revidere vore omregnin smco Bruger De prøvekørsler (efter eng. me Bojesen (DK) spurgte, om bro eller Bo.rari (CH) foreslog ratplacering i overhovedet kunne bygges set fra et æste 25.OOO fuldt motoriserede indbyggere bog samt en tvivl om, at en by med krydskapacitet på land og i by og tilføjede, tisk synspunkt. citet for politikere. at det var farligt at nævne praktisk kapa skulle bruge praktisk kapacitet og i kryds mulig kapacitet (d.v.s. u ndelig stor vente ske trafiksimulationsforsøg på elektron regnemaskine. heden. f. eks. våd kørebane, antal kryds at alle faktorer, som influerede på hastig gressionsanalyse. Han advarede mod at tro, næst omtaltes Lighthill og Whitham s tra pr. km o.s.v., var lineært afhængige. Der ken. Denne teori var dog en approksima fikbølgeteori (en analogi hentet fra fysik tion). Endelig nævntes simulation af tra endnu ikke lykkedes at simulere trafik. fik i lysregulerede kryds foretaget på elek tronregnemaskine. På fri strækning var det chauffører og køretøjer på særlige afspær Praktisk trafiksimulation med rigtige Road Research for at studere kapacitet i rede vejbaner havde man også brugt ved lysregulerede kryds og rundkørsler. stregedes det vigtige indhold i Friedrich s fiksimulation på DASK. Endelig under temmelig indviklede. Dernæst omtaltes tra tiske metoder til at definere kapacitet var Jenm (CH) påpegede forskellen på Duff (GB) mente, at man på landeveje Efter rundbordsdiskussion n havde Sie,erwald (D) ordet. Han omtalte ty lvardrop (GB) beskrev en multipel re

18 Tema III. økonomiske tab ved trafik overfyldning med Coqiiand (F) som generalrapportør. Abraham og Alexandre (F) oplyste, at en parisisk taxavogn bruger Ca. 12 liter pr. 100 km mod normalt 7 liter pr. 100 km ved ensartet hastighed. En vognmand med vogne, der hver kører Ca km pr. måned, taber således 4 millioner liter pr. år eller næsten 4 millioner NF pr. år på grund af trafikoverfyldning i Paris. Hvis den maksimale rejsetid er 30 sek/km og det minimale benzinforbrug er 1/4 cm3/km opstilles følgende formel for middel benzinforbruget B som funktion af rejsetiden i (i middel) i Paris: 2 B(t) = t [75.t] Talrige målinger har vist god overens stemmelse med denne ompiriske formel fra trafikken i Paris. Claes (B) havde beregnet, at 8 km bou levard-ringgade (Petite Ceinture) i Brux elles i 1958 havde givet anledning til føl. gende tab omregnet i belgiske francs (BF) på grund af trafikoverfyldning. Tabt tid 103 mill. BF Tabt benzin 35 Slitage 38 Ulykker 14 Ialt tab pr. år pr. boulevard. 190 mill. BF Her er 1 tabt time Sat til 50 BF (nåde for pri vatkarsel og erhvervskorsel) pr. person. Rejse. hastigheden var nedsat fra 40 til 30 km/b. Benzinforbruget egedes fra 15 til 17 1 pr. 100 km. Opbremsningsslid er normalt 2,36 BF pr. vogn pr. km, det kan regnes øget 7,5 %. I ulykke er sat til BF. Podesta (I) beskrev en række prøve kørsler i Rom i trekanten Via del Corso Via del Tritone Via del Babuino, en stræk ning på 2,5 km delt i 5 sektioner. Tabellen viser eksempelvis en sektions geometri, signaler, traf ikmængde, rejsetid TABEL 1. Provekorsler i Rom Sektion Parkering Længde Bredde Signal Tab I myldret. Norm. Via del Corso i i side 330 m er 7,50 m periode 82 sek Trafikmængde 1357 v/h 230 m er 10,00 m grøntid 42 sek Rejsetid 333 sek 82 sek 40 m er 8,00 m spærretid 40 sek Benzinforbr. 111 cm3 55 cm3 Ialt 600 m økon. tab lire pr. time Fig. 8. Prøvekørsler i Rom i trekanten Via del Corso, Via del Tritone og Via del Babuino. De 2,5 km blev opdelt i 5 zoner. Der måltes rejsetid (middel af 6 ture) samt benzinforbrug. Dansk J7ejtidsskri/t

19 komsten. områder d. kantsten. cm3. Fig. 9. Sammenhæng mellem antal vogne pr. er heller ikke taget hensyn til ulykker. bene i sidegadetrafikken er ikke medreg tid kun 35 % af rejsetia i myldretid. Ta i myldretid, var rejsetiden udenfor myldre myldretid reduceres til 70 % af forbruget var en Fiat 600. Der kørtes i dagene 15/3- Der blev kørt 40 ture i myldretid og 40 ture udenfor myldretid. Prøvevognen og benzinforbrug i og udenfor myldretid. del at være 65 % personvogne, 30 % lastog varevogne samt 5 % busser). ure pr. time. (12 lire pr. min.) (11 ben Værdien af en time er sat til gennemsnits arbejderens timeløn i 1958, nemlig 718 Man antager, at der i England i 1958 (Trafiksammensætningen antages i mid heden i mile pr. time. <v <45 miles/h, hvor v er middelrejse men C51 = 4, , hvis 35 miles/b CM = 4, , hvis v <35 miles/h, Man regnede, at omkostningerne pr. vognmile målt i pence var v. s. Ca. 1 % af nationalind mill. i byområder og 60 mill. i land- udfra statistiske oplysninger, at trafikover fyldningen i England i 1950 kostede 140 Reynolds og lvardrop (GB) forklarede zin = 0,12 lire/cm3). myldretid. Mens benzinforbruget udenfor forskel på benzinforbruget i og udenfor 7/ Resultaterne viste en significant komsten. Heri er kun inkluderet erhvervs kørselstab, idet det synes svært at fastsætte privatkørselstabene i. Om 10 år vil tabene ved trafikoverfyld mill. vognmiles på landeveje med middelhastighed 32 miles/h. kørtes mill. vognmiles i bygader med middelhastighed 20 miles/h og Dansk }/ejiidsskrift ning være steget til 2 % af nationalind gade er beregnet til 33,5 mill. lire. Heri net. Det samlede årlige tab på de 2,5 km dien af en tabt time for lavt og mindede tillige om udgifter til politikontrol. sektion 1: Piazza del Popolo time (abscisse) og rejsetid i min. (ordinat) for signal ved L. Goldoni har perioden 82 sec, og Prikkerne er myldretidsmålinger fra kl. 18,30 grøntid 42 sec, der er parkering langs den ene (Corso) længde 600 m, bredde 7,50 10 m, lys 20,30 og krydsene er målinger fra kl. 21,00 Benzinforbruget var henholdsvis 111 cm3 og 55 km/b ved trafikmængder på Ca v/h. 22,00, der kørtes henholdsvis 6,5 km/b og 26 Wardrop (GB) kommenterede sin be regning af værdien af tabt tid til erhvervs spredningen på rejsetiden. DISKUSSION af tema III trafikoverfyldning, skulle betale herfor. Le Vert (F) spurgte, om antallet af ulyk parkerende bilister, som medvirkede til gader, hvor trafikken øgedes. rops forslag, der gik ud på at langtids ker pr. kørte 100 mill. vognkm aftog i blot burde regne med middelrejsetiden i de økonomiske overslag, men tillige med kørsel og fornøjelseskørsel. (I arbejdsti ningsmetoder for alle stater. Herzog (F) advarede mod at sætte vær Mackenroth (D) syntes ikke om War Hoiidermarcq (B) mente, at man ikke Coquand (F) udbad sig ensartede bereg L. Goldoni

20 den korte kun 30 % privatbilpassagerer, 20 % taxipassagerer og 5 % buspassagerer i London, men 50 % privatbilpassagerer i landdistrikter). Horwood (US) fortalte, at man i USA kun regnede med tabt tid for erhvervs kørslen, men nye måleapparater til nøjag tig måling af benzinforbruget for privatkørsel fandtes. Baciehouse (ZA) mente, at lande, der både importerede vogne og benzin, var særlig hårdt ramt af trafikoverfyldning. Tema IV. Individuel og kollektiv bytrafik med Glan ville (GB) som generalrapportør. Biermann (CH) bemærkede, at den of fentlige transport i byerne formodentlig kunne erobre 20 % af den individuelle, hvis de offentlige transportmidler var hur tigere og nyere, d. v. s. mere tiltrækkende end i øjeblikket. De 20 % skulle erobres fra de Ca. 80 % bolig-arbejdssteds og for retningsrejser af alle rejser, som normalt foretages i en større by. Dette ville betyde en stor aflastning i myldretiden. Bariherotte (F) fortalte, at grunden til, at parisere daglig kan køre med personbil og parkere denne, var, at andre parisere stadig kører med metroen og busserne. Det var sikkert nød vendigt at forbedre den kollektive trafik. Churchill (GB) frarådede at bygge by erne om til bilbyer, det ville skabe yder ligere kaos. Utilstrækkelig parkeringsplads i storbyer var et tilbagevendende problem, første gang konstateret i oldtiden i det gamle Babylon og Rom. Han anbefalede at reservere en særlig vognbane for busser i busgader i den indre by, som det er gjort i USA, og advarede mod at indrette stop pesteder så upraktisk, at endnu flere gik over til individuel trafik. Chzirgeon (F) fremkom med et glim rende talmateriale fra Paris. Her var vognparken nu 1. mill, biler. Om 10 år var tal let sikkert steget til 1,6 mill, biler og om 20 år til 2,6 mill, biler. Den i mill, vogne i dag bestod af privatbiler, knap last- og varevogne samt taxavogne og busser. Der er imidlertid stor forskel på den procentiske fordeling af biltyper indregi streret, biltyper i brug og biltypernes trans portarbejde iflg. TABEL 2. Gadetrafik i Paris % indreg. i brug % transp. Privatbiler Last- og varebiler Taxa og busser Benzinforbruget i Paris i 1958 var Ca. i mill. m3. Den almindelige personbil kø rer km i gennemsnit pr. dag. Kørehastigheden varierer mellem km/h, mens rejsehastigheden varierer mellem km/h (mindst i city). Middelrejseha stigheden er 30 km/h. Antallet af perso ner pr. personbil er Ca, 1,4. Med 30 % lastbiltrafik og 3 m brede vognbaner med rejsehastigheden 30 km/h giver det en tra fikmængde på Ca. 650 vogne/h pr. vognbane eller et transportpotential (trafikmængde pr. time X hastighed) på En personbil kører Ca. ture pr. dag i gennemsnit å 6 km s længde. Til sammenligning nævnedes, at de taxavogne kører 100 km pr. dag fordelt på Ca. 20 ture, De bybusser kører i middel med 26 passagerer og en rejseha stighed på 18 km/h, middelrejselængders er 3 4 km pr. passager. Busnettets længde er km. På de mest befærdede gader kører i spidstimen 1 bus hvert 20. sek. Me tronettets længde er 170 km, antallet af tog er 500. Rejsehastigheden er 25 km/h og middelrejselængden godt 5 km pr. pa sager. I tabellen er disse data samlet med kapacitets- og potentialangivelser. Mackenroth (D) mente, at kollektiv transport blev mere og mere upopulær, hvorfor alle anstrengelser måtte koncentre res på bygning af motorveje og parkerings pladser. 266 Dansk Vejtidsskrifi

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

ering af biler. s. 823 I. Byggelovens krav til parker eringsm (København). Af afdelingsingeniør ved stadsingeniørens direktorat Jens Johansen.

ering af biler. s. 823 I. Byggelovens krav til parker eringsm (København). Af afdelingsingeniør ved stadsingeniørens direktorat Jens Johansen. Par ering og garager ering af biler. Af afdelingsingeniør ved stadsingeniørens direktorat Jens Johansen. Den motoriserede trafiks stadige tilvækst har også herhjemme sat pingsspørgsmålet på byggeriets

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5 NIBBI BRIK1 og 3 NIBBI BRIK1 er med 1 gear frem og bak, hjulstørrelse 400-8 NIBBI BRIK3 er med 2 gear frem og bak, desuden har den brede hjul 600-6 og motorhjelm. Begge modeller har gearuafhængigt kraftudtag.

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

8 TRAFIK LETBANER EUROPA ELSKER LETBANER

8 TRAFIK LETBANER EUROPA ELSKER LETBANER 8 TRAFIK LETBANER EUROPA ELSKER LETBANER Europæerne er faldet for letbaner i sådan en grad, at nogle af dem ligefrem dropper deres elskede biler. Hvad er forklaringen på letbanernes tiltrækningskraft?

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård Sporarbejder København H Nordhavn MERE KAPACITET PÅ HOVEDBANEGÅRDEN Lav Københavns Hovedbanegård om fra endestation til gennemkørselsstation Luk op for mere

Læs mere

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 Nu begynder den del af spørgeskemaet, som omhandler dine holdninger til og erfaringer med trafik. Det er vigtigt, at du husker

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 2 Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse Dette notat

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 FOR DEN OFFENTLIGE VEJ SDR. BOULEVARD, DEL AF MATR. NR. 703, ODENSE BYGRUNDE, DEL AF MATR. N R. 1 CC, ODENSE VESTERMARK, SAMT MATR. N R. 742 A, ODENSE BYGRUNDE. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Hvorfor går det så godt? Vi har en plan og et mål! Trafikanten har skiftet holdning Trafikanten har ændret adfærd Bilteknikken

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Dokumentation af lokale trafikforhold i Lille Sverige / Ny Hammersholt på Gl. Frederiksborgvej for strækningen Slettebjerget/Lille Sveriges Vej/Brødeskovvej - samt forslag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus

Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus Rådet for Sikker Trafik har i samarbejde med medicinalfirmaet Abbott og Byggeriets Arbejdsmiljøbus gennemført en undersøgelse af effekten

Læs mere

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer:

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer: Trafikudvalget 2008-09 B 165 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 25. juni 2009 Dok.id 837046 J. nr. 559-37 Center for Kollektiv Trafik Sammenligning af takster i den kollektive trafik

Læs mere

Motorvejen Hårup-Låsby

Motorvejen Hårup-Låsby Trafik Motorvejen Hårup-Låsby 1 1 2 2 Tilslutningsanlæg Hårup Når det nye tilslutningsanlæg bliver taget i brug, er der kun motorvej øst for det, i retning mod Aarhus. Derfor bygger Vejdirektoratet en midlertidig

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 10 gode råd til motorvejstrafikanter H A V A R I K O M M I S S I O N E N Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat af Trafikministeren i 2001. Formålet

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet

Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet Sammenfatningsrapport Thomas Skallebæk Buch Poul Greibe 4. februar 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Introduktion...

Læs mere

3D visualisering af trafik omkring ny letbane

3D visualisering af trafik omkring ny letbane 3D visualisering af trafik omkring ny letbane Ole Munk Riberholt COWI A/S Indledning I foråret 2005 tog Københavns Amt initiativ til en udstilling om den mulige kommende letbane på Ring 3. Til udstillingen

Læs mere

AKTIV SIKKERHED Sådan testes aktive sikkerhedssystemer på Volvos nye testbane. B Y G G E R I DYBET

AKTIV SIKKERHED Sådan testes aktive sikkerhedssystemer på Volvos nye testbane. B Y G G E R I DYBET ØNSKER SIKKERHED Sv. E. Brogaard har højnet sikkerheden med Volvos adaptive fartpilot. TRANSPORTERER ALT Alsidighed er nøgleordet for bornholmerfirmaet Lennart Ipsen. AKTIV SIKKERHED Sådan testes aktive

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM ELSCOOTERE

VÆRD AT VIDE OM ELSCOOTERE VÆRD AT VIDE OM ELSCOOTERE Før du køber elscooter Der er mange overvejelser forbundet med at købe en elscooter. Dette kan blandt andet dreje sig om elscooterens størrelse og dine behov og begrænsninger.

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Serviceniveau for fodgængere og cyklister

Serviceniveau for fodgængere og cyklister VEJFORUM Serviceniveau for fodgængere og cyklister Trafikanters oplevelser i trafikken er en særdeles væsentlig parameter i trafikpolitik, både lokalt, regionalt og nationalt. I faglige kredse benævnes

Læs mere

Aalborg letbane alternativt forslag

Aalborg letbane alternativt forslag Aalborg letbane alternativt forslag Her i september 2015 har letbanen modtaget ca. 65 høringssvar, hvor de største kritikpunkter er - usikkerheden om banen vil skabe tilstrækkeligt mange nye passagerer

Læs mere

Buchberg MC Service Alt i tilbehør og reparationer på MC, scootere og knallerter

Buchberg MC Service Alt i tilbehør og reparationer på MC, scootere og knallerter Præsentation af Piaggio Ape 50: Historie og design Sådan bruges en Ape I Danmark Lovgivning Teknisk Data Dimensioner og Funktioner Hvilke modeller leverer vi Historie og design : I slutningen af anden

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken 1 Kom sikkert og trygt rundt i trafikken Tab ikke lysten til at gå. sikkert i trafikken Tab for Alt ikke Lysten til at gaae, jeg gaaer mig hver Dag det daglige Velbefindende til og gaaer fra enhver Sygdom;

Læs mere

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner, G ISBN: 978-87-9288-11-4 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

JINMA TRAKTOR DK Aps. Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk. www.jinma-traktor.dk

JINMA TRAKTOR DK Aps. Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk. www.jinma-traktor.dk JINMA TRAKTOR DK Aps Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk www.jinma-traktor.dk JINMA Jinma traktorerne udfylder springet mellem havetraktorer og de store landbrugstraktorer.takket

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013101BUT

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

KUBOTA MINIGRAVEMASKINE UDEN BAGUDHÆNG

KUBOTA MINIGRAVEMASKINE UDEN BAGUDHÆNG KUBOTA MINIGRAVEMASKINE UDEN BAGUDHÆNG Ultrakompakt, effektiv og brugervenlig. Øget førersikkerhed. Intet bagudhæng. Kubota motor Kubotas unikke miljøvenlige ETVCSmotor adskiller sig fra andre motorer

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI

Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI Den grønne kløversti 2,1 km Kort beskrivelse af den grønne kløversti Fra Brøndbyøster Torv går man under banen og langs med Nygårds Plads. Man går forbi Kulturhuset

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014

Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014 29-05-2014 Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014 Til stede Anna Driscoll, Ballerup Kommune Linda Madsen, Herlev Kommune Nawsad Marouf, Frederikssund Kommune Line Groot, Sekretariatet Peter Jantzen,

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Grundejerforeningen. Teglbakken. Grf. Askehøjen. Skåde Skole Katterhøjvej. Grundejerforeningen. Københavnergården. Aarhus Efterskole. Grf.

Grundejerforeningen. Teglbakken. Grf. Askehøjen. Skåde Skole Katterhøjvej. Grundejerforeningen. Københavnergården. Aarhus Efterskole. Grf. Grundejerforeningen Teglbakken Skåde Skole Katterhøjvej Grf. Askehøjen Moesgårdvej Grundejerforeningen Københavnergården Grundejerforeningen Bækkelund Aarhus Efterskole Grf. Skådehøjen Restaurant Unico

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Adfærd og kapacitet på cykelstier

Adfærd og kapacitet på cykelstier Adfærd og kapacitet på cykelstier Et cykelpuljeprojekt Thomas Skallebæk Buch Poul Greibe Baggrund og formål Cykeltrafikken er voksende (flere specialcykler) Øget trængsel Eksisterende viden (ind- og udland)

Læs mere

REGISTRERING AF TRÆNGSEL

REGISTRERING AF TRÆNGSEL REGISTRERING AF TRÆNGSEL MED BLUETOOTH Finn Normann Pedersen Jens Peder Kristensen Management Konsulent, KeyResearch Direktør, KeyResearch fnp@keyresearch.dk jpk@keyresearch.dk +45 29 89 31 16 +45 22 23

Læs mere

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT 14.maj 2003 f Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NY TRFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN ÆLT En opdateret prognose for trafikken over en fast Femern ælt-forbindelse i viser, at denne ikke vil blive afgørende

Læs mere

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Tidligere projektleder i Odense Cykelby 50 medarbejdere i Odense og Glostrup Afdelinger: Trafik Parkering Byinventar

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Cykel og gå mere til skole

Cykel og gå mere til skole Pjece til forældre om sikker skoletrafik Cykel og gå mere til skole Grundlæg dine børns gode trafikvaner nu Kan du skifte nogle bilture ud med cykel eller gang? Bruger I cykelhjelm? Diskuter trafik på

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Matematik D. Almen forberedelseseksamen. Skriftlig prøve. (4 timer)

Matematik D. Almen forberedelseseksamen. Skriftlig prøve. (4 timer) Matematik D Almen forberedelseseksamen Skriftlig prøve (4 timer) AVU111-MAT/D Mandag den 12. december 2011 kl. 9.00-13.00 Sne og is Matematik niveau D Skriftlig matematik Opgavesættet består af: Opgavehæfte

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå

Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå v/ Jens J. Høy, AgroTech Der er i 2010 gennemført registreringer og målinger i forbindelse med høst og opbevaring af græs fra lavbundsarealerne langs Nørreå, billede

Læs mere

Lavmands Hydraulic Lifting System

Lavmands Hydraulic Lifting System Kærup Parkvej 13 4100 Ringsted >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010 Lavmands Hydraulic Lifting System Patent Pending Per Lavmand 1 kort er en af Danmarks førende virksomheder indenfor emissionsteknologi,

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Effekt på hastighed Lene Herrstedt Poul Greibe 9. juli 2012 tec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Introduktion...

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

City Parkeringsservice klarer effektivt dette problem.

City Parkeringsservice klarer effektivt dette problem. Vi udfører parkeringskontrol på private parkeringspladser Erfaringer viser desværre, at mange ikke har den mindste respekt for private parkeringspladser. Alt for mange kører ind på private områder, og

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

Hvorfor teste saltspredere?

Hvorfor teste saltspredere? Vejdirektoratet, kommuner og Sund&Bælt har i samarbejde med Aarhus Universitet arbejdet med udvikling af en metode, til test af saltspredere. Hvorfor teste saltspredere? For at sikre fremkommelighed og

Læs mere