ijti DSSKRI FT IKA KJ ÅRGANG 38 GADEGENNEMBRUD I SANERINGSKVARTER KØBENHAVN BELÆGNING: STØBEASFALT M NEDTROMLEDE SKÆRVER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ijti DSSKRI FT IKA KJ ÅRGANG 38 GADEGENNEMBRUD I SANERINGSKVARTER KØBENHAVN BELÆGNING: STØBEASFALT M NEDTROMLEDE SKÆRVER"

Transkript

1 ijti DSSKRI FT GADEGEEMBRUD I SANERINGSKVARTER KØBENHAVN BELÆGNING: STØBEASFALT M NEDTROMLEDE SKÆRVER IKA KJ KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI AS H ÅRGANG 38

2 11 BLANDEANLÆG OVER HELE DANMARK LEVERER I BITUGRUS BITUGRANIT BITURAL

3 Al arbejder København Sanderlundvei 218, Herlev. Telefon Aarhus Park Allé 15. Telefon (061) Aalborg Nyhavnegade 26. Telefon (081) i: PEAEBSHAA8 HASHINFARRIH Y :i BRØNDERSLEV * TELEFON 450 * KALDENR tromleprogram blevet væsentlig udvidet. for fremstilling af vejtromler, nemlig firmaet SCHEID er vort Gennem et samarbejde med det førende tyske specialfirma vi gør det fortsat. et kvart I århundrede har vi bygget motortromler for vej- og STATISKE TROMLER FABRIKAT TYPE KONSTRIJKTON ARBEJDSVÆGT Tandem PEDERSIIAAB TA/D 7 8,5 I. Tandem SCHEID i. 3-valset SCHEID I. 3-camel SCHEID valset SCHEID t. 3-valset SCHEIO t. 3-valset SCHELD i. VIBRATIDNSTROMLER 1-valset, traktartrukket PEDERSIIAAB FEV 2,5 I. 1-valset, traktortrukket 4,0 PEDERSHAAB JEV t. 1-valset, selvkørende PEDERSHAAB TEV 5,0 t. Tandem SCHEIO 21.0 I. Tandem SCHEID ,3 t. Tandem SCHEID GUMMIHJULSTROMLER Traktortrukket SCI-IEID t. Selvkørende SCHEID t. Selvkørende SCHEID Vi er til Deres tjeneste med prospekter og tilbud. P. M. VEJTROMLE-PROGRAM SCHEID TYPE 25.0

4 A2 CEMENTSTABILISERNG UDFØRT FOR AAIBORO AMTSVEJYÆSEN

5 DANSK VEJTI DSS KR1 FT UDGIVETAFAMTSVEJINSPEKTØRFORENINGENIDANMARK REDAKTION Professor, civiling. H. H. RAVN Øster Voldgade 10, Kbh. K Telefon PAlæ 6670 Redaktionel medarbejder Kontorchef F. J. BOAS Vejdirektoratet Holmens Kanal 7, Kbh.K Telefon C EKSPEDITION Teknisk Forlag V. Farimagsgade 31, Kbh.V Telefon Byen*9g NOVEMBER ÅRGANG Indhoidsfortegne/se: Side 5. internationale studieuge for færdsels teknik. Af civilingeniør, lic. techn. Tom Rallis 257 Diagrammer i tilslutning til civilingeniør Kirks artikel side 109 (maj 1961) 269 og 270 Midterrahatter 278 Fra domstolene 284 Niels Hansens Sønner, Vi efter DS 400 B ETONVAR E- OG S KÆ RVE FÅS R I KE R VIG Ror og andre betonvarer Vaskede støbematerialer Vejmaterialer til alle formål ÅKI AKTIESELSKABET YFJ AJERALER FOR KEMISK INDUSTRI AKTIESELSKABET DANSK DAMMA ASFALT, Iv, i

6 AKTIESELSKABET A4 DANSK DAMMA ASFALT

7 ses A. F. Malo, USA, R. J. Smeed, Deputy di Road Congresses) samt IRF (International -ulykker, 18 beretn. 40 Møderne, der blev afholdt i Palais de la ningens indflydelse på trafikmængde og gader og veje, 3 foredr. 15 s. tor møderne. byudvikling, 6 beretn. 20 s. beretn. 30 s. IV. Individuel og kollektiv bytrafik, 7 diskussion. (Permanent International Association of gik, resten af temaerne indledtes af et eller temaerne var der udarbejdet en generalrapport, som en generalrapportør gennem Place, London, S.W.1. England. Til 4 af Byplanlægning, Danmarks tekniske Højskole. Laboratoriet for Vej- og Jernbanebygning samt Refereret af civilingeniør, lie. techn. Tom Rallis, 5. internationale studleuge for færdselsteknik i Nice september Road Federation). Som værter fungerede tillige de franske automobilkiubber samt det franske vej direktorat og de kommu VII. Problemer ved anlæg af gade- og vejkryds, 3 foredr. 12 s. ningen, 1 foredr. 5 s. III. økonomiske tab ved trafikoverfyld ning, 5 beretn. 15 s. II. Kapacitetsproblemet i vejplanlæg I. Trafik- og parkeringsbehov skabt ved i Bürgenstock 1954, i Stresa 1956 og i på de 4 tidligere studieuger i Haag 1953, Der deltog over 600 fagfolk. Ligesom format med spiralryg) og koster fikminister R. Buron åbnede som protek nale myndigheder i Nice. Den franske tra mødets afholdelse. De 7 hovedtemaer, der København 1958 var der fremlagt talrige beretninger inddelt i hovedtemaer inden behandledes i Nice var: V. Visuelle hjælpemidler ved kørsel på VI. Hastighedens og hastighedsbegræns Rapporten med 36 beretninger fra stu organiseret af OTA (World Touring and Méditerranée i Nice. var som sædvanlig Automobile Organization) og PIARC Dansk Vejtidsskrift Den kan rekvireres fra OTA, 32 Chesham dieugen i Nice er på godt 100 sider (A4 Tema I. Trafik- og parkeringsbehov flere foredrag; alle møderne sluttede med med Hasse/quist (S) som generalrappor vendigt ved fremtidig planlægning at ken tør. Backhouse (ZA) mente, at det var nød. skaber, afhængig af bebyggelsens anven de 1) den biltrafik, som en ny bebyggelse delse og størrelse. 2) den fodgængertra fik som en fly bebyggelse skaber. 3) hvil afviklingen af trafikken i de eksisterende ken indflydelse denne nye trafik vil få på Fig. 1. Nogle af kongresdeltagerne, fra venstre gens Barè, KDAK, Danmark og Burton W. rector, Road Research Laboratory, England, Mo Marsh, USA.

8 I ROSEBANK SHOPPING CENTRE. Johannesburg. i H Prepared tror,, & data kirmdty ouppsed by the City Engineerm Jahar,nesbmrg OXFORD ROAD \ 1 NOTAT ION Shop, Super Mork.ts Bonk. Futura Shop. Notat. Garage Sug park!ng Station Areas.deatrton WOya LllIllll Otto. Unit. 141 (1nit. ZOO 5q F..t Sq rich..) Buakre.. Unit. 177 )lur,it Sq Fe.t.). t111 SSq P Ietr..) Porking ar, Street 506 Porlor,g okt Street Prirate 114 Pub)io 346 Ooo.rnrn.nt 74 Futur. Porklr,g (e.t,rnotedt 300 Futura BuRmna,. t..to,,at.d I 53 ur,it, USINOSS - soffio.,, Averoge Approx Area Approx RaUc No at Units Shopa 1200 Sg Feet 177 Ohm So Peak Bu,td.ng Car. PRESEN1 PARKINS RATIO. 3 FUTURE PARKINS RATIO 3 Llnit. tbui RU i 1) 3 Area Fig. 2. Rosebank Butikscenter Ca. 8 km nord for Johannesburg. Der er 177 butiksenheder à 111 m2 og 141 kontorer à 18 m2 og i alt 966 parkeringsbåse (ca. 500 ved kantsten og Ca. 460 uden for gadeareal), d. v. s. 1 plads pr. 23 m2 kontor- og butiksareal. og planlagte gader. 4) det parkeringsareal, som er nødvendigt ved nyopførte bygnin ger, dels for last- og varevogne samt de ansattes eller boendes personvogne, dels for kunder, besøgende m.v. I Johannes burg var udført en analyse i hovedgaden i nr. 45, en stor kontorbygning. Analysen udførtes 1. dec kl I den tid var personer beskæftiget i bygningen, mens 600 kom på besøg. Af de var 300 fodgængere. 400 ansat te ankom i bil og 300 besøgende ankom i bil, resten ca. 600 ansatte og 100 besø gende ankom med offentlige transport midler. Der var 150 bilpiadser optaget i 258 bygningen, de øvrige 550 bilpladser op tog plads til parkering andetsteds. Parke ringstiden for alle besøgende var ca. 75 timer. Etagearealet var m2. D.v.s. der var brug for 1 bilplads for hver 40 m2 etageareal alene til permanent parke ring og i bilpiads for hver 60 m2 etage areal alene til korttidsparkering, således som motoriseringen var i 1960 i Johannes burg, hvor der var 1 bil for hver 6 indb. I 1975 regnede Backhouse med 1 bil for hver 3 indb, og til den tid måtte der fin des 1 bl/plads pr. 24 m2 etageareal. I en ny by Wilkom var udført en ana lyse 12. dec kl I byen boede Da,isk Vejtidsskrijt

9 Kastrupfabriken Nordhavnsfabriken Farumfabriken Silkeborgfabriken RY 6227 Lynge 183 Funder 121 ANKA ASFALTSTEN HANS NISSENSVEJ. KASTRUP A S F A LT P U LV E R IPAN-BETON EMULSION Hovedkontor:

10 N den... N N N N NIN N. N I N N i N N N N.N N N. N_ I I N I.Ṇ. N N BRYDEREN * N N N N NU N ORYDEREN ment mnderne ng ment N. effektive madel ndntyret med hydrnnlink N N N N tryk- ag lefteenardning nnm betjenen tre. N N N fererhunet. N N. N N BRYDEREN tremntillen i 2 mndeller: N N N N BRYDEREN med 2,3 m rumme- N N N N N bredde. N N N Plov og ramme er udfert I neereesstem Samt i en større og kraftigere type melsa med Dansk Standard N BRYDEREN MAJOR med rumme- 50 ÅRS ERFARING I FREMSTILLING AF. N bredde på 2,6 m. SNEPLOVE... N N N N N Derudnner kan ni levere nideplnne i 2 N N. N modeller med henholdsvis fnat og fjed LMGAAÆD N. N rende skær. N N Fabrik for vej maskiner N N Helsingforngade 6 Arhes Tlf N N N N N N N N I N N N N N N N N.. N N I A6

11 seretur. zoner for Zürich ( europæere og der var indregistre ret vogne. Da,,çk Vejtidsskrift Backhouse at reservere gadeniveauet til bi ler og indrette fortove i i. sals højde til kontorarealet m2 i byens city. I city var parkeret vogne, næsten alle fodgængere og butiksindgange. gede, Ca. 550 vogne tilhørte besøgende. Med en øget motorisering, hvor der er 1 er 20 manglende vognpladser. En åben cirkel time. En udfyldt cirkel studie) i den kritiske indenfor 10 min.s spad Parkerings-balance Fig ledige vognpladser. I alt vognpladser på gaderne, 550 vogne tilhørte beskæfti et behov i city for 1550 bilpiadser, d.v.s. Johannesburg er der m2 etageareal var der 1 vogn parkeret pr. 4 siddepladser. bil for hver 2,5 indb., må der regnes med og knap bilpladser d.v.s. i bil/ilads i bilpiads pr. 20 rn2 etageareal. For teatre analyse, som viste, at man måtte regne Butiksarealet udgjorde m2 og I Rosebank shopping center nord for Eikoiiby (F) beskæftigede sig med en 23 m2 etageareal. Til slut foreslog ler på gadenettets differentiering i Milano og Rom. Der etableredes i nye kvarterer til- og frakørsel via tangentialgader, end videre interne forbindelsesgader mellem vigtige pladser i kvarteret og endelig 10- med 1,0 1,5 bilrejser pr. dag pr. husstand og med 3 4 private køretøjsrejser (incl. 2 hjulet trafik) pr. dag pr. husstanci ved gerstier og parkeringspladser. af dagtrafikken. trafikberegninger for et boligområde, spidstimetrafikken kunne udgøre % kalgader. Hertil anlagdes særlige fodgæn ser, og dette behov kan tilfredsstilles i tyområde er der brug for bilplad afstand fra bil til bestemmelsessted på øjeblikket, hvis man tolererer en gang indbyggere pr. ha, beskæftigede pr. 10 min. I city findes områder med 600 Ferretti og Di Giola (I) viste eksemp Peter (CH) bemærkede, at i Zürichs ci

12 -I I Fig. 4. Antallet af besøgende pr. ha pr. dag i Zürich s cityområde. Modellen viser, at højeste antal be søg pr. ha pr. dag er ha og daglige besøgende pr. ha. 13 7v beskæftigede og 11 % besøgende ankom til city i privatbil. Til trods for at 600 der kun findes i bil pr. 10 indb, er tra fikoverfyldningen i den indre by allerede mærkbar. I visse normer er angivet det etageareal, hvortil der kræves i b)lplads afhæng)g af, hvad etagearealet benyttes til: Industri sv. og engros handel Beboelse Trykkerier Kem. fabrikker Let industri Forretninger, kontorer Butikker og hoteller Biografer og restaurationer m2 150 m2 100 m m2 Ca. 15 m2 100 Fig. 5. Sammenh:ng mellem boligtæthed (m2 etageareal pr. familie), ordinat: biltal pr indb, og abscisse: årsindtægt i 1000 S (efter Washington studier). Bemærk de lave biltal ved tæt bebyggelse, hvor kollektiv transport har be tydning J/oo, hees (US) viste 3 interessante fi gurer fra trafikundersøgelser i Chicago. Fig. 5 viser sammenhængen mellem antal let af biler pr indb., indtægten og antal m2 pr. familie. Fig. 6 viser antallet af ture pr. dag pr indb, ved givet biltal opdelt efter turens art. Fig. 7 viser sammenhængen mellem boligtæthed (m2 Dansk Jejzidsskrift

13 929 1,000 i c 1,000 Nh,,,,,iIli,r dhbn Fig. 6. Antal ture pr. dag pr indb. (ordi nat) som funktion af biltal pr indb. (abscisse) og turens art (arbejde, forretning, fornøjelse m. v.). pr. familie), biltal og den procent af bolig arbejdssted-ture, der foretages med kol lektiv transport. Sammensættes de enkelte kvarterers trafik, skulle man altså have en metode til at beregne en given bys rejsetal. I tabeller viste Voorhees således, at St. Louis (1,5 mill, indb.) havde bilture fra og til city pr. dag, hvoraf 28 % var bolig-arbejdsstedtrafik, 24 % var for retningskørsel, 9 % indkobstrafik og 39 % anden trafik. Sammenhæng mellem turtal og parkering gav en anden tabel, som vi ste, at St. Louis havde vogne par keret i city i spidstimen, heraf var 68 % vogne, der tilhørte beskæftigede, 15 % tilhørte forretningsfolk, 8 % tilhørte folk på indkøb og 9 % andre personer. Mens boligarbejdssted- og forretningskørslen ud gør næsten konstant % af alle tu rene i en by uafhængig af størrelsen, så udgør indkøbstrafikken kun ca. 10 % for store byer, men helt op til 40 % for små byer som Roswill, New Mexico ( indb.). Det absolutte tal for alle byernes indkøbstrafik varierer derimod kun mel lem ture. Dette skyldes kollektiv trafik og decentraliserede butikscentrer i store byer. Anden trafik, d.v.s. ture til læge, teater m. v., stiger derimod både absolut og procentvis, når byen bliver stør re. (3.000 ture i Roswill, men tu Dansk Vejiidsskrif Fig. 7. Sammenhæng mellem boligtæthed (m2 eta geareal pr. familie, sq.ft m2) (or dinat), biltal pr pers. (abscisse) og den procent af alle bolig-arbejdsstedrejser, som fore går med kollektiv transport. Bemærk de lave biltal ved tæt bebyggelse, hvor 75 % af bolig-ar bejdsstedrejser foregår med bus el. tog. re i St. Louis, d.v.s. 20 til 40 % af alle ture). Med hensyn til parkeringspladser optager folk på indkøb kun få bilpladser i city både i store og små byer, de fleste parkerede vogne tilhører beskæftigede og forretningsfolk. W7ehner (D) beregnede for Berlins ci tykvarter antallet af beskæftigede i frem tiden til , antallet af biler til 1 for hver 3 beskæftigede, og den tid i løbet af hvilken de beskæftigede ankommer til 2 timer. Der er kun 1,2 personer i hver bil. Man kunne så vente ankommende vogne med beskæftigede til city pr. spidstime. Hertil kom Ca. 20 % anden trafik. Ringvejen omkring city ville da få vogne pr. spidstime. DISKUSSION af tema I Bollard (F) viste franske normer for antal m2 etageareal pr. bilplads. Smith (GB) mente, at man i storbyer som London og New York burde gøre no get for det korttidsparkerende, mens man i mindre byer med dårlig kollektiv trans port burde støtte de langtidsparkerende mest. 261

14 bilpiadser. døde juni Iæningen højde og biler i terrænhøjde. sat Backhouse, med fodgængere i 1. sals serede, at Elkouby havde brugt ringtælling veje i 1. sals højde. Altså et system mod med nye hollandske målinger. t Hart kriti hustage i forbindelse med gennemkørsels t Hart (NL) bekræftede Backhouse s tal bilpladser, heraf pladser på ste, faldt indkøbsturene i procent, når byen oprette parkeringspladser i en,,cityram lægges. I 1970 ville der være brug for boligkvarter skabte, idet den gennemkø til at konstatere hvor megen trafik et nyt citybutikkerne. kunne t Hart ønske oplyst om forretnings rende trafik vel var medregnet. Endvidere me udenom city. Han nævnte endvidere, voksede. Som prof. Horwood fornylig fortalte i København, prøvede man i USA at at regionale indkøbscentre ikke ruinerede 262 Dansk Vejtidsskrift ii der og megen tomkørsel. ceret eller ordet,,genereret trafik var bedst og fik det svar, at city havde,,ind Coventry var kantstensparkering i city af gerareal, hvortil der udenom var opført nøgler til fællesvognparken. Man tog da skaffet, der var nu et 7 ha stort fodgæn ført ikke,,skabt trafik. nen ved kørsel til et andet kvarter. Det gen i Slough. duel vognpark for en bys indbyggere. Det ville spare mange parkeringsbesværlighe Martin (F) foreslog en fælles indivi Kort efter ville en anden få brug for vog Gardner Thorp (GB) talte om parkerin bil pr. 2 lejligheder. vil sige alle vogne var ens og alle havde graden i Elkouby rapport og fik svaret 1 simpelthen den første den bedste vogn Granville Berry (GB) fortalte, at i Boost (NL) spurgte om motoriserings på gaden og kørte til sit bestemmelsessted. Alash (US) mente, at citykvartererne var overbefolkede, men som Voorhees vi van Gils (NL) spurgte om ordet,,indu hvorledes det bedste vejnet kan udformes, for vej nettets form. En by kan ikke vokse fra boligområde til industriområde, da må mellem vogne, der starter fra en kø. hæng mellem trafikmængde og hastighed et enkelt kryds, men set fra et planlæg år fremad i tiden. de hidtil fremsatte teorier om sammen På fri strækning bemærkede Schlums, at Den bedste linieføring for en enkelt trafik, stærk vej stigning og tidsafstande også gadenettet ændres. Ved planlægning af en vej, fremhævede Schlums: blandet tets samlede kapacitet som havde interesse. pr. time, for en enkelt gadestrækning eller antallet af vogne, der højst kunne passere ningssynspunkt var det gade- og vejnet Friedrich (D) har i en afhandling vist, uden planlægning. Hvis et kvarter ændres Efter at have nævnt Higbu ay Capacity Af faktorer, som reducerede kapaciteten rede begrebet mulig kapacitet. Schlums, at man først og fremmest stude vej kan findes ved differensregning. Den mæssigt vigtigt at kende kapaciteten, d.v.s. teknisk og økonomisk. bedste form af et vejnet kan findes ved variansanalyse. Schlums understregede, at af nye områder må man prøve at se 30 Maimals kapacitetsdefinitioner anbefalede begrebet kapacitet var det nok beregnings bebyggelsen havde afgørende betydning kometre. Pel/izzi (I) fortalte, at der i Milanos bycenter nu var bilpiadser, de 3.0C0 af kantstenspladserne måtte dog snart ned Schlums indledte med at påpege, at be (D) i stedet for Feuchtinger (D), der kvartererne i Voorhees tabel 2 havde par Indledningsforedraget holdtes af Sch/nms Tema II. Kapacitetsproblemet i vejplan var snævert forbundne. Med hensyn til greberne sikkerhed, kapacitet og økonomi

15 KVARTSIT Lyse stærke skærver til lyse skridsikre i belægninger t Lagerbunke, Kvartsit 6/12 mm på vor fabrik i Ringsted. I 4 IFI Slidlag af 40 kgjm 2 Kvartsit 6112 mm ud lagt ved Ramløse for Frederiksborg Amts vejvæsen, udlagt Foto: 1960 AKTS. JENS VILLADSÉNS FABRIKER ISLANDS BRYGGE 41. KØBENHAVN 5. ASTA 2800 A7

16 LANGREUTERS prcesenterer JOHN DEERE-LANZ LÆSSETRAKTOR 1010 MOTOR: GL. KONGEVEJ 3 KØBENHAVN V MÅL: Cylinderantal 4 Højde til udstodn.rers overkant 1,53 m Boring 92 mm Højde til overkant af motorhjelm 1,35 m Slaglængde 89 mm Største bredde 1,56 m Cylindervolumen 2367cm Ydelse 40 hk (DIN) 44 hk (SAEJ Kiphøjde 3,08 m Omdrejningstal omd/min Kipvinkel 50 El-anlæg 12 volt Tilbagekip ved jordoverflade 40 Indsprojtningspumpe Bosch Kipvinkel ved jordoverflade 70 Hovedlejer 5 Bredde af skovl 1,67 m Gear: 4 frem, i bak + vendegear Løfteevne (fuld løftehøjde) 1815 kg Kæder: 12 2-kammede plader Skovlindhold 0,6 m3 3 Største længde med skovl 3,50 m Totalvægt 4250 kg, Traktor uden skovl 2900 kg LANGREUTERS TELF. *HILDA 1090 TELEX 5900 A8

17 tode). kapacitet. måle. tid). derer reaktionsafstanden. kunne benyttes. uden signal eller stopskilt skal vogne kun normer. ne passere uden urimelig forsinkelse. For eller Greenshields formel som kun inklu Om kryds gav Schlums følgende defini For rundkorsler skal vogne kunne pas Bendtsen (DK) bemærkede, at matema seafstanden i afstanden mellem to vogne, tioner på mulig kapacitet. For et kryds herty s formel, som inkluderer hele brem Tomaszewski (PL) ønskede prognoser Eikouby (F) mente, at praktisk kapaci Lefèvre (B) beskrev PIARC s kapaci tetsanalyser og efterlyste tidstabsstudier. ikke stemte med målinger. Hverken Doug tet og tidstab var gode kriterier. de derefter ordet. højre side i lande med højrekørsel. Lederne af rundbordsdiskussionen hav for individuel trafik i Polen. kapacitetsstudier nævnte Schlums: Varians teoretske og praktiske hjælpemidler ved sere uden urimelig forsinkelse. Af nye filmoptagelser. Han håbede, at man i Eu endelig prøvekørsler, trafikanalysatorer og samt simulation på elektronregnemaskine, analyse og multipel korrelation, måleteori ropa snart fik gennemført så mange studi spørgsmål til diskussionsdeltagerne: Skal vi i fællesskab måle trafikbevægelserne på strømmen, uden at hovedvej sstrommen af kunne finde akceptable gab i hovedvejs et kryds med stopskilt skal sidevejsvogne er, at man ikke behøvede at bruge USA Dansk Vejtidsskrift vore veje og gader og derefter behande resultaterne efter statistiske metoder. ne passere efter have ventet én rød fase. brydes. For et lysreguleret kryds skal vog lig kapacitet, fordi den er nemmest at ladelig middelforsinkelse. le kapacitet i kryds ved hjælp af en til der til personvognsenheder. tunnel var bedst kapacitetsmæssigt. DISKUSSION af tema II Til slut stillede Schlums følgende Skal vi i vor diskussion referere til mu Ska[ vi som Nordqvist (S) foreslår, må Bruger De si.riulation til bestemmelse af Skal vi revidere vore omregnin smco Bruger De prøvekørsler (efter eng. me Bojesen (DK) spurgte, om bro eller Bo.rari (CH) foreslog ratplacering i overhovedet kunne bygges set fra et æste 25.OOO fuldt motoriserede indbyggere bog samt en tvivl om, at en by med krydskapacitet på land og i by og tilføjede, tisk synspunkt. citet for politikere. at det var farligt at nævne praktisk kapa skulle bruge praktisk kapacitet og i kryds mulig kapacitet (d.v.s. u ndelig stor vente ske trafiksimulationsforsøg på elektron regnemaskine. heden. f. eks. våd kørebane, antal kryds at alle faktorer, som influerede på hastig gressionsanalyse. Han advarede mod at tro, næst omtaltes Lighthill og Whitham s tra pr. km o.s.v., var lineært afhængige. Der ken. Denne teori var dog en approksima fikbølgeteori (en analogi hentet fra fysik tion). Endelig nævntes simulation af tra endnu ikke lykkedes at simulere trafik. fik i lysregulerede kryds foretaget på elek tronregnemaskine. På fri strækning var det chauffører og køretøjer på særlige afspær Praktisk trafiksimulation med rigtige Road Research for at studere kapacitet i rede vejbaner havde man også brugt ved lysregulerede kryds og rundkørsler. stregedes det vigtige indhold i Friedrich s fiksimulation på DASK. Endelig under temmelig indviklede. Dernæst omtaltes tra tiske metoder til at definere kapacitet var Jenm (CH) påpegede forskellen på Duff (GB) mente, at man på landeveje Efter rundbordsdiskussion n havde Sie,erwald (D) ordet. Han omtalte ty lvardrop (GB) beskrev en multipel re

18 Tema III. økonomiske tab ved trafik overfyldning med Coqiiand (F) som generalrapportør. Abraham og Alexandre (F) oplyste, at en parisisk taxavogn bruger Ca. 12 liter pr. 100 km mod normalt 7 liter pr. 100 km ved ensartet hastighed. En vognmand med vogne, der hver kører Ca km pr. måned, taber således 4 millioner liter pr. år eller næsten 4 millioner NF pr. år på grund af trafikoverfyldning i Paris. Hvis den maksimale rejsetid er 30 sek/km og det minimale benzinforbrug er 1/4 cm3/km opstilles følgende formel for middel benzinforbruget B som funktion af rejsetiden i (i middel) i Paris: 2 B(t) = t [75.t] Talrige målinger har vist god overens stemmelse med denne ompiriske formel fra trafikken i Paris. Claes (B) havde beregnet, at 8 km bou levard-ringgade (Petite Ceinture) i Brux elles i 1958 havde givet anledning til føl. gende tab omregnet i belgiske francs (BF) på grund af trafikoverfyldning. Tabt tid 103 mill. BF Tabt benzin 35 Slitage 38 Ulykker 14 Ialt tab pr. år pr. boulevard. 190 mill. BF Her er 1 tabt time Sat til 50 BF (nåde for pri vatkarsel og erhvervskorsel) pr. person. Rejse. hastigheden var nedsat fra 40 til 30 km/b. Benzinforbruget egedes fra 15 til 17 1 pr. 100 km. Opbremsningsslid er normalt 2,36 BF pr. vogn pr. km, det kan regnes øget 7,5 %. I ulykke er sat til BF. Podesta (I) beskrev en række prøve kørsler i Rom i trekanten Via del Corso Via del Tritone Via del Babuino, en stræk ning på 2,5 km delt i 5 sektioner. Tabellen viser eksempelvis en sektions geometri, signaler, traf ikmængde, rejsetid TABEL 1. Provekorsler i Rom Sektion Parkering Længde Bredde Signal Tab I myldret. Norm. Via del Corso i i side 330 m er 7,50 m periode 82 sek Trafikmængde 1357 v/h 230 m er 10,00 m grøntid 42 sek Rejsetid 333 sek 82 sek 40 m er 8,00 m spærretid 40 sek Benzinforbr. 111 cm3 55 cm3 Ialt 600 m økon. tab lire pr. time Fig. 8. Prøvekørsler i Rom i trekanten Via del Corso, Via del Tritone og Via del Babuino. De 2,5 km blev opdelt i 5 zoner. Der måltes rejsetid (middel af 6 ture) samt benzinforbrug. Dansk J7ejtidsskri/t

19 komsten. områder d. kantsten. cm3. Fig. 9. Sammenhæng mellem antal vogne pr. er heller ikke taget hensyn til ulykker. bene i sidegadetrafikken er ikke medreg tid kun 35 % af rejsetia i myldretid. Ta i myldretid, var rejsetiden udenfor myldre myldretid reduceres til 70 % af forbruget var en Fiat 600. Der kørtes i dagene 15/3- Der blev kørt 40 ture i myldretid og 40 ture udenfor myldretid. Prøvevognen og benzinforbrug i og udenfor myldretid. del at være 65 % personvogne, 30 % lastog varevogne samt 5 % busser). ure pr. time. (12 lire pr. min.) (11 ben Værdien af en time er sat til gennemsnits arbejderens timeløn i 1958, nemlig 718 Man antager, at der i England i 1958 (Trafiksammensætningen antages i mid heden i mile pr. time. <v <45 miles/h, hvor v er middelrejse men C51 = 4, , hvis 35 miles/b CM = 4, , hvis v <35 miles/h, Man regnede, at omkostningerne pr. vognmile målt i pence var v. s. Ca. 1 % af nationalind mill. i byområder og 60 mill. i land- udfra statistiske oplysninger, at trafikover fyldningen i England i 1950 kostede 140 Reynolds og lvardrop (GB) forklarede zin = 0,12 lire/cm3). myldretid. Mens benzinforbruget udenfor forskel på benzinforbruget i og udenfor 7/ Resultaterne viste en significant komsten. Heri er kun inkluderet erhvervs kørselstab, idet det synes svært at fastsætte privatkørselstabene i. Om 10 år vil tabene ved trafikoverfyld mill. vognmiles på landeveje med middelhastighed 32 miles/h. kørtes mill. vognmiles i bygader med middelhastighed 20 miles/h og Dansk }/ejiidsskrift ning være steget til 2 % af nationalind gade er beregnet til 33,5 mill. lire. Heri net. Det samlede årlige tab på de 2,5 km dien af en tabt time for lavt og mindede tillige om udgifter til politikontrol. sektion 1: Piazza del Popolo time (abscisse) og rejsetid i min. (ordinat) for signal ved L. Goldoni har perioden 82 sec, og Prikkerne er myldretidsmålinger fra kl. 18,30 grøntid 42 sec, der er parkering langs den ene (Corso) længde 600 m, bredde 7,50 10 m, lys 20,30 og krydsene er målinger fra kl. 21,00 Benzinforbruget var henholdsvis 111 cm3 og 55 km/b ved trafikmængder på Ca v/h. 22,00, der kørtes henholdsvis 6,5 km/b og 26 Wardrop (GB) kommenterede sin be regning af værdien af tabt tid til erhvervs spredningen på rejsetiden. DISKUSSION af tema III trafikoverfyldning, skulle betale herfor. Le Vert (F) spurgte, om antallet af ulyk parkerende bilister, som medvirkede til gader, hvor trafikken øgedes. rops forslag, der gik ud på at langtids ker pr. kørte 100 mill. vognkm aftog i blot burde regne med middelrejsetiden i de økonomiske overslag, men tillige med kørsel og fornøjelseskørsel. (I arbejdsti ningsmetoder for alle stater. Herzog (F) advarede mod at sætte vær Mackenroth (D) syntes ikke om War Hoiidermarcq (B) mente, at man ikke Coquand (F) udbad sig ensartede bereg L. Goldoni

20 den korte kun 30 % privatbilpassagerer, 20 % taxipassagerer og 5 % buspassagerer i London, men 50 % privatbilpassagerer i landdistrikter). Horwood (US) fortalte, at man i USA kun regnede med tabt tid for erhvervs kørslen, men nye måleapparater til nøjag tig måling af benzinforbruget for privatkørsel fandtes. Baciehouse (ZA) mente, at lande, der både importerede vogne og benzin, var særlig hårdt ramt af trafikoverfyldning. Tema IV. Individuel og kollektiv bytrafik med Glan ville (GB) som generalrapportør. Biermann (CH) bemærkede, at den of fentlige transport i byerne formodentlig kunne erobre 20 % af den individuelle, hvis de offentlige transportmidler var hur tigere og nyere, d. v. s. mere tiltrækkende end i øjeblikket. De 20 % skulle erobres fra de Ca. 80 % bolig-arbejdssteds og for retningsrejser af alle rejser, som normalt foretages i en større by. Dette ville betyde en stor aflastning i myldretiden. Bariherotte (F) fortalte, at grunden til, at parisere daglig kan køre med personbil og parkere denne, var, at andre parisere stadig kører med metroen og busserne. Det var sikkert nød vendigt at forbedre den kollektive trafik. Churchill (GB) frarådede at bygge by erne om til bilbyer, det ville skabe yder ligere kaos. Utilstrækkelig parkeringsplads i storbyer var et tilbagevendende problem, første gang konstateret i oldtiden i det gamle Babylon og Rom. Han anbefalede at reservere en særlig vognbane for busser i busgader i den indre by, som det er gjort i USA, og advarede mod at indrette stop pesteder så upraktisk, at endnu flere gik over til individuel trafik. Chzirgeon (F) fremkom med et glim rende talmateriale fra Paris. Her var vognparken nu 1. mill, biler. Om 10 år var tal let sikkert steget til 1,6 mill, biler og om 20 år til 2,6 mill, biler. Den i mill, vogne i dag bestod af privatbiler, knap last- og varevogne samt taxavogne og busser. Der er imidlertid stor forskel på den procentiske fordeling af biltyper indregi streret, biltyper i brug og biltypernes trans portarbejde iflg. TABEL 2. Gadetrafik i Paris % indreg. i brug % transp. Privatbiler Last- og varebiler Taxa og busser Benzinforbruget i Paris i 1958 var Ca. i mill. m3. Den almindelige personbil kø rer km i gennemsnit pr. dag. Kørehastigheden varierer mellem km/h, mens rejsehastigheden varierer mellem km/h (mindst i city). Middelrejseha stigheden er 30 km/h. Antallet af perso ner pr. personbil er Ca, 1,4. Med 30 % lastbiltrafik og 3 m brede vognbaner med rejsehastigheden 30 km/h giver det en tra fikmængde på Ca. 650 vogne/h pr. vognbane eller et transportpotential (trafikmængde pr. time X hastighed) på En personbil kører Ca. ture pr. dag i gennemsnit å 6 km s længde. Til sammenligning nævnedes, at de taxavogne kører 100 km pr. dag fordelt på Ca. 20 ture, De bybusser kører i middel med 26 passagerer og en rejseha stighed på 18 km/h, middelrejselængders er 3 4 km pr. passager. Busnettets længde er km. På de mest befærdede gader kører i spidstimen 1 bus hvert 20. sek. Me tronettets længde er 170 km, antallet af tog er 500. Rejsehastigheden er 25 km/h og middelrejselængden godt 5 km pr. pa sager. I tabellen er disse data samlet med kapacitets- og potentialangivelser. Mackenroth (D) mente, at kollektiv transport blev mere og mere upopulær, hvorfor alle anstrengelser måtte koncentre res på bygning af motorveje og parkerings pladser. 266 Dansk Vejtidsskrifi

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav... 1 Baggrund og forudsætninger Assens Kommune har bedt Tetraplan om at vurdere de trafikale konsekvenser ved etablering af en grusgrav

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010 Notat Til: Vedrørende: Bilag: MPU Trafiksanerende foranstaltninger A Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Side 1/9 Kontaktperson Indledning...2 Skiltning...2 Fysiske foranstaltninger...3

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune 1. maj 2009. Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk. 1

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk

NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk Kbh. 29. september 2012 Til Trængselskommisionen og Transportministeriet Vedrørende: TRÆNGSELSINDIKATORER

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune XX.XX 2010 (UDKAST) Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Teknik og Miljø Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

KNALLERT - SIKKERT AF STED

KNALLERT - SIKKERT AF STED KNALLERT - SIKKERT AF STED Velkommen til den evaluerende knallertprøve A Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar. Efter prøven er slut, skal du aflevere

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI UDFORMNING AF KRYDS Sikre rundkørsler Projektet Cyklisters sikkerhed i rundkørsler har gennem flere studier sat fokus på rundkørsler og trafiksikkerhed. Artiklen beskriver sikre design for både cyklister

Læs mere

Parkeringsnorm for Sorø Kommune

Parkeringsnorm for Sorø Kommune Parkeringsnorm for Sorø Kommune Forord P-normen indeholder retningslinjer for administration af bestemmelserne vedrørende parkeringsarealer. P-normen for Sorø Kommune er et vigtigt element til at sikre,

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Østerbro

De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Østerbro De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Marts 26 Indhold 1 Indledning...1 2 Strategier til at forøge antallet af parkeringspladser...2 3 Strategi 1... 3 4... 5 5 Strategi 3...

Læs mere

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB NOTAT Til Trængselskommissionen Vedr. Definition af trængsel Fra DTU Transport 7. oktober 2012 CAB En definition af trængsel skal sikre en ensartet forståelse af, hvad der menes med trængsel, hvad enten

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

TRAFIKSANERING AF HØJE BØGEVEJ

TRAFIKSANERING AF HØJE BØGEVEJ UDKAST 10.07.2015 Forslaget er endnu ikke politisk behandlet TRAFIKSANERING AF HØJE BØGEVEJ FORSLAG TIL FASE 1 JULI 215 1 Svendborg kommune Center for Ejendomme og Teknisk service Svendborgvej 135 5762

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING Til Køge Kommune Dokumenttype Notat Dato September 2011 VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING VESTERGADE ETABLERING AF PARKERING Revision V2 Dato 2011-09-15 Udarbejdet af CM, PT Beskrivelse Notat vedr.

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Til Corpus Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Maj 2012 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Revision 6 Dato 2012-05-22 Udarbejdet af rahh, hdj Godkendt

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER HØJRESVING FOR RØDT - HVORFOR? Transportministeriet arbejder med at formulere en ny national cykelstrategi. Visionen er, at hele Danmark skal op på cyklen.

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 2 Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse Dette notat

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 33. Møllevangskolen Dato 2011.03.23 Deltagere Majbritt Jensen Møllevangskolen Anne Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune

Læs mere

Der findes en række muligheder for at opnå de ønskede forbedringer, herunder:

Der findes en række muligheder for at opnå de ønskede forbedringer, herunder: Bybanesystemer, erfaringer fra udlandet af civ.ing. Bent Jacobsen og civ. ing., Ph.D. Jan Kragerup RAMBØLL, Bredevej 2, DK-2830 Virum, tel. 45 98 60 00, fax 45 98 67 00 0. Resumé I bestræbelserne på at

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand Letbaner.DK Østergade 16 8660 Skanderborg Tlf.: 30 34 20 36 e-mail: hb@letbaner.dk Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand 1. høringsrunde Marts 2016 Figur 1: Oversigt over høringsbidragets hovedindhold

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ.

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE Trafik 28. september 2015 Vangelystvej 10, 5250 Odense SV Tlf. 6160 7260 Mail: steen@setrafik.dk CVR-nr. 3492 6093 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Aarhus Kommune Att. Teknisk Udvalg Rådhuset 8100 Århus C Skåde, den 12. juni 2016 Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Fremlæggelse mandag den 13. juni kl.

Læs mere

Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor

Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor Sammenhæng mellem hastighed og trafikmængde Stor uforudsigelighed Baggrundsfigur; Kilde Vejdirektoratet og Christian Overgaard Hansen

Læs mere

Perspektiver og muligheder i bustrafikken

Perspektiver og muligheder i bustrafikken Perspektiver og muligheder i bustrafikken Jeppe Gaard Områdechef, Projekter og infrastruktur 1 Oplæg i Transportministeriet 14. november 2013 Hvad efterspørger kunderne i den kollektive trafik? Movia kundepræferenceundersøgelse

Læs mere

Notat om lokalisering af Jerne station

Notat om lokalisering af Jerne station Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780293 Fax 7262 6790 sia@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk om lokalisering af Jerne station Esbjerg Kommune og Trafikstyrelsen holdt den 6. maj

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken kystvejsstrækningen

Læs mere

Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat

Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat Notat Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat 27. oktober 2010 Udarbejdet af jii Kontrolleret af Godkendt af 1 Turgeneration og turrater...2 2 Turmønster...3 3 Trafikafvikling...4 3.1 Kortlægning af

Læs mere

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig.

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Røde og fra interessentmøde den 2. juni 2008 Essensen fra 1. møde i interessentgruppen: Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Ellers kan følgende

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

FOTO 01: VESTERVEJGÅRD OG GADEKÆRET (Det hvide hus ligger der, hvor Tværvej i dag munder ud i Vestervej)

FOTO 01: VESTERVEJGÅRD OG GADEKÆRET (Det hvide hus ligger der, hvor Tværvej i dag munder ud i Vestervej) På Sporet af Glostrup Byvandring ca 3,5 km. Landsbyen Først bevæger vi os på tværs af landsbyens gamle centrum 1 Kirken Kirken var centrum i den gamle landsby. Den er bygget i 1100-tallet, men er ændret

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

Trafikkaos eller topkarakter ved sports- og kulturarrangementer

Trafikkaos eller topkarakter ved sports- og kulturarrangementer Trafikkaos eller topkarakter ved sports- og kulturarrangementer Af: civilingeniør, trafikplanlægger Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen Rambøll Nyvig as mtm@nyvig.dk Og: Afdelingsleder Martin Fischer Aalborg

Læs mere

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr. 44438-001 Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5.

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5. UDKAST Hørsholm Kommune Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden NOTAT 5. juli 2006 JVL/mm 1 Indledning Hørsholm Kommune har etableret en 40 km/t hastighedszone i området omkring Bolbrovej.

Læs mere

Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige

Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige punkter. Høj trafikintensitet tæt ved det centrale punkt.

Læs mere

Udtalelse. Taxiers anvendelse af busbaner. Til: Århus Byråd via Magistraten. Trafik og Veje. Den 11. juni 2008

Udtalelse. Taxiers anvendelse af busbaner. Til: Århus Byråd via Magistraten. Trafik og Veje. Den 11. juni 2008 Udtalelse Til: Århus Byråd via Magistraten Den 11. juni 2008 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Taxiers anvendelse af busbaner 1. Konklusion Venstres byrådsgruppe har den 6. december 2006 fremsat

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser:

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser: 24. april 2009 Højere hastighed og klima Susanne Krawack og Martin Lidegaard Hastigheden på de danske veje har en signifikant betydning for transportsektorens udledning af CO2. Alligevel har det ikke været

Læs mere

Byplanlægning. Indhold

Byplanlægning. Indhold Byplanlægning Planlægningen af vore byer er med til at skabe de rammer, der gives for trafikken. Virkningerne af byplanlægning på cykeltrafikkens omfang er imidlertid små, hvis ikke cykeltrafikkens vilkår

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 4. december 2002 Sager til beslutning 13. Evaluering af de trafikale forhold på Indre Nørrebro BTU 594/2002 J.nr. 0616.0016/02 INDSTILLING

Læs mere

Der er tidligere foretaget en tilsvarende undersøgelse med signalanlæg, og efterfølgende er minirundkørslen undersøgt.

Der er tidligere foretaget en tilsvarende undersøgelse med signalanlæg, og efterfølgende er minirundkørslen undersøgt. NOTAT Projekt Vurdering af minirundkørsel i krydset Dronning Margrethes Vej- -Kapacitetsvurdering med VISSIM-simulering Kunde Roskilde Kommune Notat nr. 01 Dato 2015-09-10 Til Fra Jesper Larsen 1. Indledning

Læs mere

E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej.

E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej. E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej. E 43 Motortrafikvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler

Læs mere

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5 NIBBI BRIK1 og 3 NIBBI BRIK1 er med 1 gear frem og bak, hjulstørrelse 400-8 NIBBI BRIK3 er med 2 gear frem og bak, desuden har den brede hjul 600-6 og motorhjelm. Begge modeller har gearuafhængigt kraftudtag.

Læs mere

Når man kører på skateboard i trafikken, skal man køre på - Vejen - Cykelstien - Fortovet - Det er ikke tilladt at køre på skateboard i trafikken

Når man kører på skateboard i trafikken, skal man køre på - Vejen - Cykelstien - Fortovet - Det er ikke tilladt at køre på skateboard i trafikken Trafik Quiz De rigtige svar er markeret med fed. 1. 2. 3. 4. 5. Hvor meget reduceres fodgængeres risiko for at komme til skade i mørke, hvis de bærer reflekser? - 15 % - 25 % - 55 % - 85 % Når man kører

Læs mere

HASTIGHEDSKAMPAGNE 2003

HASTIGHEDSKAMPAGNE 2003 HASTIGHEDSKAMPAGNE 2003 DEN LILLE FARTOVERSKRIDELSE Trafikulykker koster hvert år et stort antal døde og kvæstede. Og modsat hvad man måske skulle tro, så kan de mindre forseelser alt for nemt få et tragisk

Læs mere

Bekendtgørelse af færdselsloven

Bekendtgørelse af færdselsloven 8. oktober 2014 Henrik Bjerring Poulsen Vej og ejendodm Uddrag af LBK nr 1386 af 11/12/2013 Vej og ejendom har indsat de ændringer der følger af lov nr. 169 af 26/02/2014, hvor de tidligere bestemmelser

Læs mere

Afmærkningsplan for. Vammenruten. Den midtjyske Cykelstjerne Viborg Kommune. Udarbejdet for Viborg Kommune. 2012 (revideret jan 2014)

Afmærkningsplan for. Vammenruten. Den midtjyske Cykelstjerne Viborg Kommune. Udarbejdet for Viborg Kommune. 2012 (revideret jan 2014) Afmærkningsplan for Vammenruten Den midtjyske Cykelstjerne Viborg Kommune Udarbejdet for Viborg Kommune 2012 (revideret jan 2014) af Jens Erik Larsen Dansk Cykel Safari Kolofon Notatet er udarbejdet for

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Test 2008 DEL II Lene Herrstedt Puk Andersson 10. marts 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 2 Indhold 1. Indledning...5

Læs mere

Forslag til afstemning på Generalforsamling i grundejerforeningen Trylleskoven d.13-juni-2012:

Forslag til afstemning på Generalforsamling i grundejerforeningen Trylleskoven d.13-juni-2012: Vedr. forslag til etablering af hastighedsbegrænsende foranstaltninger på de veje, i grundejerforeningen Trylleskoven, som ikke allerede har vejbump. Forslag til afstemning på Generalforsamling i grundejerforeningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

CPX-måling før skift af belægning

CPX-måling før skift af belægning appletrafikstøj CPX-måling før skift af belægning CPX-målinger af dækstøj giver et entydigt billede af asfaltbelægningens betydning for støjen. Det kan give en reduktion af støjen på op til 6 db(a) at

Læs mere

INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED

INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED JULI 2014 BRØNDERSLEV KOMMUNE INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED UDBUD AF SNERYDNING 2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2014

Læs mere

Effekter af Miljøprioriterede Gennemfarter

Effekter af Miljøprioriterede Gennemfarter Effekter af Miljøprioriterede Gennemfarter v. Ole Rosbach, Vejdirektoratet og Jesper Mertner, COWI 1 Indledning Vejdirektoratet ønsker at opsamle erfaringer med trafiksaneringer af hovedlandeveje gennem

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund Reitan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund Rema Ejendomsinvest A/S Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190 Trafikredegørelse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS undgå højresvingsulykker Undgå højresvingsulykker Tiltag til forebyggelse af ulykker mellem højresvingende lastbiler/biler og ligeudkørende cyklister i signalregulerende

Læs mere

Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning

Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning Mere trafik færre ulykker Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning Trafikmængden i Danmark stiger, mens antallet af dræbte og skadede i trafikken

Læs mere

STOP 37 Rønnede. København E47 E55 E47 E55. Næstved. Rønnede. Rødby. A R K I T E K T F I R M A A R N E M E L D G A A R D & Co Aps

STOP 37 Rønnede. København E47 E55 E47 E55. Næstved. Rønnede. Rødby. A R K I T E K T F I R M A A R N E M E L D G A A R D & Co Aps København E47 E47 E55 E55 Næstved Ny Næstvedvej Rønnede Rødby Drive-in Restauranter Tankstation Hotel Pylonskilt Mod Rønnede Golfbane Borupvej Ny Næstvedvej Mod Næstved Restaurant 3 STOP 37 Rønnede Opholdsareal

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

DN Fredensborg Formand: Niels Hald, Åtoften 165, 2990 Nivå Telefon:49 14 61 60, e-mail: fredensborg@dn.dk

DN Fredensborg Formand: Niels Hald, Åtoften 165, 2990 Nivå Telefon:49 14 61 60, e-mail: fredensborg@dn.dk DN Fredensborg Formand: Niels Hald, Åtoften 165, 2990 Nivå Telefon:49 14 61 60, e-mail: fredensborg@dn.dk 20. maj 2008 DN PGPAK 08002-004 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød. Bemærkninger

Læs mere

Ishøj Kommune. 1 Indledning. Ishøj Bycenter Parkeringsanalyse. NOTAT 20. april 2007 RAR/ps

Ishøj Kommune. 1 Indledning. Ishøj Bycenter Parkeringsanalyse. NOTAT 20. april 2007 RAR/ps Ishøj Kommune Ishøj Bycenter NOTAT 20. april 2007 RAR/ps 1 Indledning Parkeringssituationen i og omkring Ishøj Bycenter er vurderet ved at gennemføre en kortlægning af antallet af parkeringspladser og

Læs mere

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Undersøgelse af ændrede rejsevaner for medarbejdere i Rambøll og DI ved flytning til nye kontorer i Ørestad Metroselskabet, juli 2011 1 Baggrund I august

Læs mere

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 21-25 Foranalyse nr. 2, 26. Revideret 27 116 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Læs mere

TRAFIKSANERING AF PRINSESSEGADE INDHOLD BILAG 4. 1 Resume. 1 Resume 1. 2 Indledning 2. 3 Trafikafvikling Bustrafik 3

TRAFIKSANERING AF PRINSESSEGADE INDHOLD BILAG 4. 1 Resume. 1 Resume 1. 2 Indledning 2. 3 Trafikafvikling Bustrafik 3 KØBENHAVNS KOMMUNE TRAFIKSANERING AF PRINSESSEGADE MILJØVURDERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk BILAG 4 INDHOLD 1 Resume

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse.

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse. Hørsholm Kommune Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest Trafikanalyse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet

Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet Af Rasmus N. Pedersen og Søren Hansen, RAMBØLL NYVIG A/S Indledning I de sidste 10-15 års trafikplanlægning har vi vænnet os til

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel?

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel? Udtalelse Til Byrådsservice Den 28. marts 2012 Udtalelse til forespørgsel fra SF vedr.: Forbedret vejforbindelse til Aarhus Havn - trafikprognose og dimensioner for Marselistunnelen. SF har sendt en skriftlig

Læs mere

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. september 2013 13/19058-1 Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN SEPTEMBER 2013 Niels Juels Gade 13 22 København K vd@vd.dk

Læs mere

Referat af Indre By Lokaludvalgs debatmøde om parkering

Referat af Indre By Lokaludvalgs debatmøde om parkering Referat af Indre By Lokaludvalgs debatmøde om parkering Bethesda, Rømersgade 17, torsdag d. 5. februar 2015 kl. 17-19 Cirka 30 borgere og interessenter deltog i mødet. Pointer om ønsker og behov ift. parkering

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere